Informatieblad De Haan - oktober 2014

32
3-maandelijks tijdschrift OKTOBER 2014 | nr.3 | www.dehaan.be De Haan-Centrum | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | Klemskerke | Vlissegem GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

description

 

Transcript of Informatieblad De Haan - oktober 2014

Page 1: Informatieblad De Haan - oktober 2014

3-maandelijks tijdschrift

o k t o b e r 2 0 1 4 | n r . 3 | w w w . d e h a a n . b e

D e H a a n - C e n t r u m | W e n d u i n e | H a r e n d i j k e | V o s s e s l a g | k l e m s k e r k e | V l i s s e g e m

Gemeentelijk informatieblaD

Page 2: Informatieblad De Haan - oktober 2014

Grafische ontwerpenDrukkerij

foto

SchoolbenodigdhedenKantoorbenodigdheden

GeschenkenGSM

Groot assortiment kerstkaartenen geschenken

Stationstraat 31, De Haan - 059 23 82 00 - Zondag gesloten

Communie 105 euro

Huwelijk 900 euro

Fotostudio Reportages

Pro FotolaboAfdrukken op maat

Juiste kleurenFotopapier

CanvasArt paperBarrietenz...

Pasfoto’s

krantDe Haan | WenduineHarendijke | Klemskerke | Vlissegem | Vosseslag

Verenigingen die hun activiteiten voor de periode januari – februari 2015 willen bekendmaken, dienen die vóór 21 november in te voeren in de uiTagenda

Page 3: Informatieblad De Haan - oktober 2014

vanuit de redactie…

colofonredactieraadSchepen M. De Soete [voorzitter], H. Vansever, K. Borgoo, J. Makelberge, T. Dermaut, R. Borny, F. Masson, R. Deswelgh, C. Vansteenkiste-Olivier, R. Deswelgh, A. Craeye, L. Vermeire, J. Decherf, L. D’hondt, G. Vannieuwenhuyse, B. Goethals.------met de medewerking vanD. Hendrickx, V. Jonckheere, I. Wouters, K. Borgoo, E. Soetaert, K. Dejaegher, T. Van Rijswijck, M. Haeck, D. Bouwens, C. Deleye, P. Taelman, A. Dehaemers, A. Ebo, H. Vansever, S. Persyn, M. Alexander, C.Marius------lay-outMaïté Vandenberghe

coverfoto© toerisme De Haan------drukDrukkerij Lowyck bvbaArchimedesstraat 53, 8400 OostendeT 059 33 33 99 – F 059 33 29 [email protected] uitgeverMarleen De SoeteNieuwe Steenweg 146, 8420 De [email protected] · [email protected]

Gaat deze winter het licht uit bij ons?

We kunnen er niet naast kijken. Bij aanvang van de herfst doemde het spook van een afschakeling van het elektriciteitsnet overal op in ons land. Wie zou er bij zijn, wie niet? Vragen waarop we ondertussen een antwoord kregen, en in onze gemeente mogen we (voorlopig) op beide oren slapen. Maar kunnen we wel doen alsof er niets aan de hand is? Er zijn natuurlijk de uitgevallen kerncen-trales, er zijn natuurlijk de onzekere factoren bij wind- en zonne-energie die voor problemen kun-nen zorgen. Maar we kunnen niet ontkennen dat een aantal feiten wel wijzen naar ons, inwoners van deze gemeente, dit gewest en dit land. Recent bleek nog dat we, als klein bescheiden landje, de vijfde grootste ecologische voetafdruk ter wereld hebben.We moeten dus zuiniger omspringen met energie. Als gemeentebestuur hebben we onder meer beslist om de kerstverlichting met de helft terug te draaien. Oh ja, er zal zeker nog heel wat kerstsfeer zijn, maar de overdaad wordt afgebouwd.Het verbruik terug dringen door er efficiënter en bewuster mee om te gaan, is één mogelijkheid.

Een tweede mogelijkheid is preventie. Er voor zor-gen dat we minder verbruiken. Dit kan onder meer door onze huizen beter te isoleren. Bovendien krijg je hiervoor een financieel steuntje. Verder in dit blad lees je hier meer over.Werken in de winter betekent genot in de zomer! In Wenduine wordt de trambedding heraangelegd, en het is ondertussen geen geheim dat er een nieuwe zeedijk komt. Het zal de komende tijd voor heel wat hinder zorgen. Maar wie volgende zomer op de zeedijk zal flaneren, zal toegeven dat het de moeite waard was. En wie nog even wil terugblikken op de voorbije zomer zonder daarbij opnieuw in WK-gekte te ver-vallen, kan in dit infoblad nog enkele impressies opdoen.

We wensen u veel leesplezier! De redactie

Gemeentehuis Leopoldlaan 24 - 8420 De Haan • T 059 24 21 24 · F 059 24 21 23 • [email protected]

openingsuren ma t/m vr: 8-12u • De dienst bevolking ook open op ma:17.30-19.15u en wo: 13-16u (uitsluitend voor elektronische identiteitskaarten).

gesloten di 11 november · Wapenstilstand 14-18

sport / 6-8

sociaal / 19-20

losse babbel / 30

milieu / 24-25

wonen / 12

werken / 26

cultuur / 9-11

burgerzaken / 21

veilig / 28

jeugd / 22-23

toerisme / 4-5

bestuur / 27

lokale economie / 29

verkeer / 13WachtdienstenHuisartsen 059 23 90 99 · dagelijks van 19-8uapotHeek 0900 10 500 · www.apotheek.be

tandartsen 0903 39 969 · www.mijntandarts.bePermanente dienst: weekend & feestdagen: 9-18u

Page 4: Informatieblad De Haan - oktober 2014

toerismedienst toerisme

059 24 21 [email protected]

De drukte van de zomer is weer langzaam gaan liggen. Hoogvliegers waren de Reuzenfeesten in Wenduine, waar dit jaar opnieuw 'Vlaanderen Zingt' de ambiance er in stak. Trammelant en in aanloop ervan de gezellige sfeeravonden in de spiegeltent onder de noemer 'Lesgrandsbals@dehaan' konden op een heel gevarieerd publiek rekenen. Tijdens de Vosseslagfeesten zongen we luidkeels mee met de nummers van Abba4U.Beide edities van Boulevard waren ook dit jaar een voltreffer en de verrassende nieuwkomer, het familiefestival BaaiBaai, haalde meer dan eens de krant!

Ook in het najaar kan u genieten in onze mooie badplaats!Een frisse boswandeling, al dan niet begeleid, is heerlijk deze tijd van het jaar of gewoon uit-waaien aan het strand en de gezonde zeelucht opsnuiven.Natuurlijk staat er nog wat op de evenementen-kalender. Zo zal Halloween, op 25 oktober in Wenduine & 26 oktober in De Haan-Centrum, ook dit jaar niet ongemerkt voorbijgaan. Op 2 november heeft in Vlissegem na de hoogmis de 15de editie van de paardenzegening plaats. Tientallen paarden, koetsen en kleine huisdieren zorgen voor een gezellige drukte in het witte pol-derdorp!

Feest 55-plussersNu reeds noteren: 55+ feest op donderdag 20 november met laura lynn, Bandit en Swoop. Het feestelijk gebeuren heeft zoals gewoonlijk plaats in de Tritonzaal van het Zeepreventorium en start om 13.45u.

uniek kerstconcert Koen crucke, myriam couvreur, Willy claes, Frederic sempels, Gemengd Koor Vlissegem en verrassingsgasten

Op zondag 14 december om 17u gaat in de Sint-Monicakerk in De Haan-Centrum een uniek kerstconcert door ten voordele van een goed doel.Koen Crucke, die dit jaar slechts op 1 kerst-concert zingt, brengt er samen met Myriam Couvreur, Willy Claes, Frederic Sempels, verras-singsgasten en Gemengd koor Vlissegem onder leiding van Monique Van Dormael een prachtig kerstconcert.

De opbrengst van dit gebeuren gaat integraal naar de vzw vrienden van Burundi: een organi-satie die zich inzet voor de minderbedeelden, en vooral de armste kinderen van dat land. Onder impuls van CM Vlaanderen worden onze giften omgezet in medicijnen en didactisch materi-aal, evenals ondersteuning van de bevolking ter plaatse.

> Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar in de infokantoren.

WWW.Visitdehaan.be Meer tips op www.uitindeHaan.be

© Daniel Robert

4

Page 5: Informatieblad De Haan - oktober 2014

de haan in beeld/op het scherm'shagging Ponies' ft. Koen cruckeOp 18 september vonden op het strand van De Haan-Centrum de opnames plaats voor een muziekclip van Koen Crucke met de Shagging Ponies. Het was de droom van de jonge ruige Nederlandse hardrockband 'Shagging Ponies' om een nummer te maken met hun 'held' Koen Crucke – be-kend in Nederland door "Alberto" en zijn musicals. Koen zag hierin een uitdaging en het resultaat werd een rockballad waarin de Engelstalige tekst in contrast komt te staan met de lyrische stem van Koen die zijn verhaal zingt in het Frans. De bijhorende clip werd op uitdrukkelijk verzoek van Koen opgenomen op het strand van De Haan-Centrum. tF1 in de haanEen dag later kwam een ploeg van TF1 een reportage maken in de villa Savoyarde, over het verblijf van Albert Einstein in De Haan in 1933.De uitzending hiervan was op 28/09. Voor wie het gemist heeft kan via onze facebookpagina of website de link vinden naar de uitzending.

'Lee & cindy c'Tot slot was De Haan op 14 oktober een dag lang het decor voor een 5-tal scènes voor de film 'Lee & Cindy C'. Deze romantische tragikomedie over rockdromen, schlagerpassie en onvoorspelbare liefde is de eerste langspeelfilm van re-gisseur Stany crets. De hoofdrollen worden vertolkt door musicalster-zangeres Ann Van den Broeck en ex-Thuis acteur Bert Verbeke. De opnames in De Haan-Centrum vonden plaats op de zee-dijk, het strand, de Miltonlaan, Van Maerlantlaan en de Jean d’Ardennelaan. De release is voorzien najaar 2015.

albert i-bus komt naar WenduineNa 2 succesvolle ‘14-18’ tentoonstellingen door de lokale heemkring in de Kerklommer en de H.-Kruisverheffingskerk, komt de reizende expobus "Albert I- 1914" in november naar onze gemeente. De bus, een initiatief van de Stichting Stille Getuigen, doorkruist het land met een expo gewijd aan de rol van het Belgische leger tijdens het startjaar van de Eerste Wereldoorlog en de rol die koning Albert I daarin speelde. De buitenkant van de bus is beschilderd met een overzicht van het verloop van de veldtocht en met foto’s van de Koning. De reizende tentoonstelling zal te zien zijn op 8 november aan het Heldenplein in Wenduine van 10 tot 18u. De toegang is gratis.

5

© S

tudi

o G

reet

je V

an B

ugge

nhou

t 201

4

Page 6: Informatieblad De Haan - oktober 2014

6

sportdienst t/F 059 24 21 04

[email protected]

senioren 2014 - 2015Na het drukke zomerseizoen staan we terug klaar met een nieuw sportelprogramma.Alle actieve senioren kunnen opnieuw deelne-men aan het seniorenturnen.elke dinsdag* van 14-15u in het Wielingen-centrum in Wenduine en van 15.30-16.30u in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld in De Haan-Centrum.* uitgezonderd de schoolvakanties

De vergoeding bedraagt € 10 voor de volledige periode tot 16 juni 2015 of € 0,5 per persoon per beurt (les en verzekering inbegrepen).Een recent medisch attest waaruit blijkt dat u sportmedisch geschikt bent, dient afgegeven te worden bij de lesgever.De lessen worden op een rustig en gezellig tempo gegeven, aangepast aan de groep.

De aquafitnesslessen vinden plaats: elke maan-dag in het Wielingenbad in Wenduine en op vrij-dag in Pier 10 in De Haan-Centrum, dit telkens van 14.30-15.30u.

We hopen van harte u te mogen begroeten op één of meerdere van onze seniorenactiviteiten.

sport

Openingsuren en bereikbaarheid zwembadenWielingenbad – tmVW(behalve in de paasvakantie, juli & augustus)

ma: 13.30-17.30udi: 13.30-19.40uwo: 13.30-19.40udo: 13.30-19.40uvr: 13.30-19.30uza: 9-11.40u/14-17.40uzo: 9-12.40u

ochtendzwemmenma & do telkens van 7.30-9u(enkel buiten de schoolvakanties en niet op feestdagen)

Het wielingenbad en het wielingencentrum blijven bereikbaar tijdens de werken via de wandel-hellingen richting zwembad aan Leopold II-laan; de helling van de Graaf Jansdijk zal een tijd afgesloten worden.

Zwembad Pier 10(openingsuren tijdens het schooljaar)

ma: 15.30-20udi: 13.30-17uwo: 13.30-20udo: 15.30-20uvr: -za: 9-12.40uzo: 9-12.40u

ochtendzwemmenwo & vr telkens van 7.30-9u(enkel buiten de schoolvakanties en niet op feestdagen)

openingsuren tijdens Herfst-, kerst- & krokus-vakantie (geen ochtendzwemmen)ma-vr: 13.30-20uWeekends en feestdagen: 9-12.40u

Page 7: Informatieblad De Haan - oktober 2014

7

9de Rafting dayZaterdag 23 augustus organiseerde de sportdienst i.s.m. de sportraad de 9de Rafting Day in De Haan-Centrum. De ploegen bestonden meestal uit een mix van mannen en vrouwen maar ook de jeugd was vertegenwoordigd (vanaf 14 jaar). Met het watersportpaviljoen op de achtergrond legden alle teams een 3-tal opdrachten af. Dit op een heel woelige Noordzee met sterke stroming en golven tot 1,5m. Door de zware condities op zee heeft de organisatie het aantal opdrachten met ééntje verminderd. Uiteindelijk zijn er 9 ploegen van de 16 er in geslaagd om alle op-drachten tot een goed einde te brengen. De sportdienst was heel tevreden over het ver-loop van de wedstrijd en het blijvende enthou-siasme en inzet van de teams ondanks de zware omstandigheden. Na een 3-tal uur raften konden we het eindklasse-ment opmaken. De eerste plaats was voor de 2de keer op rij weggelegd voor een heel sterk team van De Windhaan (16'47''). De tweede plaats was voor Kiters De Haan (16'57'') op slechts 10 seconden, de derde plaats was voor Sea Kayakers Belgium (18'06'').De 9de Rafting Day zal herinnerd worden als de lastigste en spectaculairste van de voorbije 9 edi-ties. Chapeau voor alle deelnemers.Uiteindelijk werd deze activiteit afgesloten met een reuze BBQ door Duikschool De Coral.

> Foto’s op picasa sportdienst De Haan

10 en 6 mijlDe 18de editie van de 10 en 6 mijl te Wenduine –onderdeel van het 'Loopcriterium van de kust'– heeft bijna 700 lopers aan de start gebracht, een record voor de 10 en 6 mijl te Wenduine.

Bij de jeugd waren er meer dan 100 lopertjes aanwezig. Het bewijs dat lopen bij de jeugd steeds populairder wordt wat een aantal jaren geleden veel minder het geval was.De overwinning bij de heren 10 mijl was voor Moerman Karel uit Diksmuide, op de 2de plaats eindigde Stieperaere Davy uit Varsenare en op de 3de plaats Moeyaert Joris uit Langemark. Bij de dames 10 mijl kwam Danneels Annemie uit Knokke-Heist als eerste aan, Hertveldt Heidi uit Oostende als 2de en als 3de Dupont Anne-marie uit Blankenberge.

Sfeerbeelden en de uitslagen kunt u terugvinden op www.dehaansport.be.

Page 8: Informatieblad De Haan - oktober 2014

8

tafeltennis

· +65 vice-kampioen van België> John Lemaire, Willy Artels en Guido Persoone

· dames kampioen eerste provinciale> Lisa Lemaire, Liya Bouwens, Jona Quadhimi, Beverly Vanthournout

· Liya Bouwens staat op nummer 1 op de ranglijst pre-miniemen.

atletiek

· Belgisch kampioen estafette 800 m kadetten> Louise Vermeulen, Iman Bouwens, Flore Debreyne

· manon depuydt > Belgisch kampioen 200 m indoor, pro-vinciaal kampioen op de 100 en 200 m + persoonlijke records, brons op de European Youth Olympic Festival 4x 100 m, Vlaams kampioen op de 100 en 200 m, Belgisch kampioen op de 100 m met een nieuw West-Vlaams record 11"96 (sinds 1978), zilver BK 200 m en deelname Memorial Van Damme!

Zeilen

Dirk Roose en Louwé Verschoore behaalden in de Hobie16 klasse de nationale titel.

Voetbal

· Kadettenploeg U15 o.l.v. Bart Dewulf werd kampioen. Spelers > Bonte Guillaume, Bruggeman Miel, De Clerck Alan, De Keyzer Jens, Demaria Matteo, Deris Abolfazl, Dewulf Maxim, Geers Seppe, Heyndrickx Ian, Jacobs Niek, Mervillie Dante, Ots Ruben, Pauwels Hans-Hendrik, Rosenbaum Gereon, Staelens Gilles, Van Heirseele Tobe, Vermeulen Arthur, Verscheure Noah, Vileyn Oliver en Vlerick Nathan.

hondensport

Andy Duynslaeger werd West-Vlaams kampioen mon-dioring (springen, bijtoefeningen en gehoorzaamheid) in cat 1.

Gevechtsport

· Eline Cappelle werd wereldkampioen in de cat. wapens (Kenpo Karate) bij de 14 tot 17 jarigen.

· Freddy Cappelle werd 2de in de cat. Kata

Volleybal

· Meisjes kadettenploeg werd West-Vlaams kampioen o.l.v. Maxime Desendere en assistent Luc Vermeersch. Spelers > Audenaert Annelot, Braeckelare Luna, Brandstöter Victoria, Casert Celine, Decock Elien, Kindt Camille, Trotteyn Jolien, Verbeke Anke en Halewyck Saar.

· De sportline-ploegen 2.0 en 2B behaalden schitterende resultaten o.l.v. Eddy en Ina Dewulf.Spelers > Van Acker Fien, Mestdagh Emma, Sneppe Lisa, Van Laere Elliot, Pille Hayley, Deschamps Maxime, Debaecke Luna, De Laere Tijs, De Knop Ymke, Staelens Julie, Stockman Sofie, Van Acker Wannes, Carton Britt, Allaert Linde en Dufraing Imke.

touwtrekken

· TTC De Stove werd West-Vlaams kampioen.Spelers > Rabaey Karel, Rabaey Pieter, Traen Koen, Traen Hendrik, Traen Frederik, Devriendt Steven, Jonckheere Pieter, Carron Lieven, Bauters Koen, Logghe Rik, Sampers Bart en Lucker Koen.

Lentetornooi 2014 - zaalvoetbaleindstand – Beker schepen voor sport rudy claus 1. Los Amigo's · 2. Zvc Pubtje · 3. Fc Vosseslag4. Bevi-Moustache · 5. Zeepreventorium 6. Strandhotel · 7. KBC-Halewyck · 8. Versluys

huldiging 'start-to-runners' 2014Volgende 'start-to-runners' hebben het uiteinde-lijk doel gehaald na 10 weken trainen nl. 40 min. lopen. Proficiat!

> Lambrechts Solange, Lust Els, Ghesquière Maxim, Van Der Kooij Jacqueline, Priem Beatrice, Misscheeuw Fien, Depuydt Gerdy, Van der Vreken Martine, Hindryckx Macteld, Tanghe Nathalie, Ohnemus Nelly, Willems Fabienne, Broché Belinda, Vandenbriele Daphne, Meyers Baptiste, Vanacker Didier, Verbiest Marina, Van Eycken Gerda, Verhaeghe Stefanie, Vandenberghe

Cathérine, Beirens Sabien, Dewetter Caroline, Dhondt Jocelyn, Vanhooren Myriam, Dobbelaere Mindy, Vanrolleghem Odette en Bogaert Jurgen.

itF $ 10 000 tennistornooiHet 10.000$-tennistornooi van De Haan was an-dermaal een schot in de roos. Er werd een week lang in het unieke kader van La Potinière heerlijk tennis geserveerd. Door weersomstandigheden moest er voor de finale helaas uitgeweken wor-den naar de indoorhall van TC Blankenberge, waar finalisten Alexander Ward (ATP312) en Yannick Vandenbulcke (ATP648) er een hoog-staande eindstrijd van maakten.De eindzege ging naar de Brit Ward, die na het 15.000$-tornooi van Binche nu ook zijn tweede zegepalm te pakken heeft in het Belgische Futurescircuit.

KampioenenvieringDe kampioenen van de gemeente De Haan werden vrijdagavond 20 juni gehuldigd in Sportcomplex Pier 10.

Page 9: Informatieblad De Haan - oktober 2014

9

Op 6 november 2014 is het 200 jaar geleden dat Adolph Sax werd geboren en dit vieren we. De Blazuin, het intergemeentelijk cultureel samen-werkingsverband tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke viert deze 200ste verjaardag met een leuke initiatieven.

Feestelijke opening met big band Roeselare/ wo 5 nov · 20uDe Big Band van de muziekacademie van Roeselare bestaande uit o.a saxofoons, trom-petten en trombones… brengt een suite waar de saxofoon centraal staat. De avond sluiten we af met een feestelijke receptie.

> gemeentelijke sporthal, Nieuwe Steenweg 37 - Zuienkerke · gratis - reservering gewenst vóór 30/10

tentoonstelling ‘saX 200 ’ / za 8 nov · 15uEen ervaren gids leidt u rond in het muziekinstru-mentenmuseum (MIM), gehuisvest in een prach-tig Art-Nouveau gebouw. De snaarinstrumenten ruimden de weg voor de 'SAX 200' expo met de grootste sax-collectie ter wereld! De tentoonstel-ling werpt een licht op zijn bevlogen leven als instrumentenbouwer, zakenman en uitvinder. Zelfs zijn zelf ontworpen medische instrumenten komen aan bod.> muziekinstrumentenmuseum (mim)Hofberg 2 - Brussel · € 9 (inkom en gids incl., trein niet inbegrepen, afspraak aan MIM ook mogelijk) - reserve-ring gewenst vóór 30/10 · verzamelen om 12.50u aan treinstation Blankenberge.

dineren met sax/ vr 14 nov · 15uGeniet van een aperitief, voor- en hoofdgerecht (inclusief wijnen en koffie) én van heerlijke mu-ziek. Tussen de gerechten door geniet u van toegankelijke jazz, film- en musicalmuziek, swing en bossa gebracht door het jazzensemble o.l.v. saxofonist Stefaan Debevere met Jihye Lee (zang), Stijn Engels (piano) en Joshua Dellaert (contrabas). Een heerlijke avond dus.> Bistro-grill kamperfoelie, Zandstraat 1 - De Haan· € 55,00 – reservering mét betaling noodzakelijk vóór 6/11 (max. 40 personen)

bezoek aan instrumentenbouwer sax & cie/ za 15 nov · 14.30uKarel Goetghebeur is een jonge Belg die de rech-ten opkocht van de merknaam "Adolphe Sax &Cie". Onder deze naam bracht hij een nieuwe saxofoonlijn op de markt. De onderdelen van deze saxofoons worden in Azië gemaakt en in het atelier in Sint-Andries geassembleerd.

Op het einde van de rondleiding wordt u getrak-teerd op een Adolphe Sax biertje.

> atelier Sax & cie, Gistelse Steenweg 97 - Sint-Andries· gratis - reservering gewenst vóór 6/11 · vervoer naar Sint-Andries met gratis bus (13.15u: infokantoor De Haan-Centrum / 13.30u: infokantoor Wenduine)

aperitiefconcert cedeL / zo 16 nov · 11uCeDeL is een jong beloftevol saxofoonkwartet. Ze leerden elkaar kennen in het Lemmensinstituut en zijn laureaat van verschillende wedstrijden. Met Crossover wil CeDeL de toeschouwers ken-nis laten maken met diverse componisten, een kruisbestuiving tussen verschillende stijlen.> cc Blankenberge, consciencezaalZeedijk 150, Blankenberge · gratis - reservering ge-wenst vóór 6/11

> inscHrijven kan via de dienst cultuur

Fred delfgaauwmindeR is meeR – De droom van Fred Delfgaauw als theaterkunstenaar is om met zo min mogelijk zoveel mogelijk te zeggen. In 'Minder is Meer' laat Fred Delfgaauw zich inspi-reren door de simpelste en toch indrukwekkend-ste momenten van ruim 30 jaar uniek theater. Hij overrompelt zijn publiek wederom met zijn theatrale hoogstandjes, fijne dosis humor en uit het leven gegrepen onwerkelijkheid zoals we dat van hem gewend zijn.

> vr 7 nov 2014 · 20.30u · Wielingencentrum vvk. € 15,00 – add. € 16,00

the misses big stuff bandiKe & tina: What’s LOVe GOt tO dO With it… – 'The Misses Big Stuff Band' is de 10-koppige en zeer jonge rhythm’n blues band rond zangeres Stefanie De Meulemeester. Stefanie is 'the hottest thing' dat sinds jaren ont-sproot aan de zangopleiding van het Gentse Conservatorium. En met voldoende lef om met-een een ode te maken aan haar grote idool, Tina Turner.Anna Mae Bullock, Tina’s echte naam, wordt op 26 november 75 jaar en won maar liefst 8 Grammy-awards en staat bekend van hits als ‘River Deep Mountain High’, ‘Proud Mary’, ‘Nutbush City Limits’, ‘Private Dancer…

> vr 12 dec 2014 · 20.30u · Wielingencentrumvvk. € 15,00 – add. € 16,00

cultuurcultuurdienst 059 24 21 [email protected]

de blazuin viert 200 jaar adolph sax

Page 10: Informatieblad De Haan - oktober 2014

Sinds 1 oktober 2014 kunt u op de volgende momenten bij ons terecht:

HoofdBiBliotHeek canticleerma - di - do: 10-12u en 16-18uwo: 10-12u en 14-18uvr: 10-12u en 15-18uza: 10-13u

uitleenpoSt wenduinedi: 16-18uwo: 15-18udo - za: 10-12u

uitleenpost in KlemskerkeOp zaterdag 4 oktober 2014 viel definitief het doek over onze uitleenpost in Klemskerke.Van 1921 tot 1997 werd de bibliotheek, die ook de oudste was, ondergebracht in de gemeente-lijke jongensschool aan de Dorpsstraat, met een kleine onderbreking tijdens de oorlogsjaren. In 1998 verhuisde ze naar de Clemensstraat en werd een uitleenpost van bibliotheek Canticleer. Ondanks een uitstekende dienstverlening door bibliotheekmedewerkster Christine Bos en een “jonge” collectie, vielen de lenersaantallen de laatste jaren tegen. Steeds meer leners trekken naar de hoofdbibliotheek in de Grotestraat of ma-ken gebruik van de dienst “Bibliotheek aan huis”.

Daarom namen dit jaar het gemeentebestuur en de raad van bestuur van de gemeentelijke open-bare bibliotheek de moeilijke beslissing om de uitleenpost te sluiten. We nodigden iedereen uit op de afscheidsdrink op zaterdag 4 oktober.

artslag in de bib > dirk Gitsels en Jules Van de WeyerKunstkring Artslag stelt de werken van beeldhou-wer Dirk Gitsels en houtskooltekenaar Jules Van de Weyer tentoon in bibliotheek Canticleer.

· gratis > 8/11/14 tot 8/01/15

Outsider art en 'schatten van Vlieg' in de bib!De bibliotheek en de dienst cultuur blikken terug op een mooi zomerproject. De buitengewone kunstacademie organiseerde een tentoonstelling rond het werk van de kunstenaars met een be-perking. Om kinderen te stimuleren om kennis te maken met deze 'outsider art' koppelde de bibli-otheek de Schattenjacht van Vlieg aan dit initia-tief. Het project kon op bijzonder veel interesse rekenen tot ver buiten de gemeente.

bibliotheek canticleergrotestraat 10

059 34 10 80 [email protected]

!

WeeK Van de smaaKaperitief? in de bib!Op zaterdag 15 november vanaf 11u organiseert de Openbare

Bibliotheek Canticleer een winters aperitiefmoment in de voor-

tuin van de bib. Laat u verwennen met sprotjes op de barbecue,

geserveerd met brood en een glaasje cava. Gratis en voor ieder-

een, zolang de voorraad strekt!

Wijziging openingsuren

naschoolse gemeentelijke academie terug van start met nieuwe afdelingIn september startte de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord-Toneel en Kunst opnieuw met een rijk aanbod. Nieuw dit schooljaar is het aanbod in de afdeling kunst, waar nu ook mensen met autisme kunnen instappen. Een primeur voor onze regio.

bibliotheek

10

Page 11: Informatieblad De Haan - oktober 2014

VOORLeesWeeK

Wenduine / een bijzonder voorleesmoment!Op zaterdag 22 november kunt u in de uitleenpost van Wenduine (Markt 1) terecht voor een bijzonder voorleesmoment. Blinde en slechtziende personen lezen verhalen voor en laten kinderen kennis maken met hun leefwereld. Het voorleesmoment is gratis (reserveren is verplicht, de plaatsen zijn beperkt).

· om 10u, 10.20u en 10.40u

de haan-centrum / sinterklaas leest voorDe jonge lezertjes van De Haan zijn zo’n flinke kinderen, dat Sinterklaas en Piet ze op zaterdag 29 november persoonlijk willen ontmoeten! Ze brengen niet alleen wat lekkers mee voor iedereen, Piet leest ook hoogstpersoonlijk een mooi verhaal voor.

Om 10.30u maken Sinterklaas en Piet hun opwachting in bibliotheek Canticleer, waar-na Piet het door de Sint gekozen verhaal aan de kinderen voorleest. Daarna deelt hij lekkers uit.

Uit respect voor de goedheilige man vragen we dat de kindjes op tijd zijn (reserveren is verplicht, de plaatsen zijn beperkt).

11

Page 12: Informatieblad De Haan - oktober 2014

12

wonenRuimtelijke Ordening

059 24 21 [email protected]

Goed wonen in een aangename woonomgevingIedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwali-teit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners. De Vlaamse Overheid legt aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woon- kwaliteitsnormen op, die u terugvindt in de Vlaamse Wooncode.Maar niet alleen de kwaliteit van onze eigen woning is belangrijk maar evenzeer onze woon-omgeving. Daarom gaat de aandacht van het ge-meentebestuur niet alleen naar een gezonde en veilige woning, maar ook naar mogelijks leeg-staande of verwaarloosde panden die de leefom-geving negatief beïnvloeden.Het gemeentebestuur houdt registers bij met be-trekking tot leegstaande, verwaarloosde, onge-schikte of onbewoonbaar verklaarde woningen met de bedoeling een actieve politiek te voeren. Zowel eigenaars als huurders kunnen begelei-ding krijgen met het oog op een verhoging van de woonkwaliteit en het aanbod op de woning-markt.

Gemeente pakt leegstand aanHet gemeentebestuur pakt langdurige leegstand aan en zet de eigenaars van leegstaande wonin-gen en gebouwen aan tot actie door middel van inventarisatie, informatie en het invoeren van een belasting op leegstand. Medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening staan in voor het inventariseren van de leegstaan-de woningen en gebouwen. Een woning komt pas in dit register terecht als het al twaalf opeenvolgende maanden leeg staat en na het volgen van de reglementaire procedure. Kortstondige leegstand omwille van een verhuis, een overlijden… geeft dus geen aanleiding tot inventarisatie.

> belastingreglement: www.dehaan.be/downloads/leegstand.pdf

Gemeente pakt verwaarlozing aanOm verloedering van het straatbeeld, veroor-zaakt door verwaarloosde woningen en gebou-wen, te voorkomen en te bestrijden, is eveneens een belasting op verwaarlozing van toepassing. Medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening worden ingezet voor de inventarisering.

Eigenaars krijgen wel voldoende tijd om de no-dige onderhouds- en/of herstellingswerken uit te voeren vooraleer er een heffing aangerekend wordt.

> belastingreglement:www.dehaan.be/downloads/verwaarloosd.pdf

Ongeschikte en onbewoonbare woningenWie als huurder twijfelt aan de bewoonbaarheid van de woning die hij betrekt, kan steeds bij de dienst Ruimtelijke Ordening langskomen voor een gesprek en indien nodig een woningonder-zoek aanvragen.Iedere woning in Vlaanderen moet immers vol-doen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moe-ten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar en zal iedere eige-naar van een geïnventariseerde woning jaarlijks een heffing moeten betalen. Ongeschikte en on-bewoonbare woningen kunnen ook geen confor-miteitsattest krijgen.

> reglementering: www.wonenvlaanderen.be

wanneer spreekt men van ongeschikt?Wanneer er gebreken vastgesteld worden in de woning (meestal huurwoningen), kan deze onge-schikt verklaard worden via een besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waar-bij de eigenaar gehoord werd). Elk gebrek krijgt strafpunten (≥ 15 punten = ongeschikt).

wanneer spreekt men van onbewoonbaar?Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of ge-zondheid, kan de woning onbewoonbaar ver-klaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waarbij de eigenaar gehoord werd).

advies en bijstand De dienst Ruimtelijke Ordening kan u helpen met een informeel kwaliteitsonderzoek, bemid-deling met de eigenaar, eventuele ondersteuning om een nieuwe woning te vinden en nazien of u eventueel voorrang kunt krijgen voor een sociale woning. Als u verhuist naar een woning die wel in orde is, kunt u in bepaalde gevallen een huur-subsidie aanvragen.

Page 13: Informatieblad De Haan - oktober 2014

13

Een jaar geleden sloot het college van bur-gemeester en schepenen een overeenkomst af met De Lijn om de lijnbus ‘Oostende-Bredene-Klemskerke’ te laten doorrijden van het Linden-hof naar Vlissegem-dorp en terug. Deze overeenkomst werd afgesloten voor de periode van één jaar, als proefproject. Uit tellingen die in die periode uitgevoerd

werden bleek dat er gemiddeld minder dan één reiziger per rit gebruik maakte van de dienst. Omwille van de hoge kostprijs en de lage bezettingsgraad besliste het college om de overeenkomst op te zeggen. Lijnbus 46 rijdt sinds september 2014 opnieuw zijn oor-spronkelijke route, met keerpunt ter hoogte van het Lindenhof.

verkeer

stopzetting lijnbus naar Vlissegem-dorp

Page 14: Informatieblad De Haan - oktober 2014

14

i n f o @ k m c b v b a . b ew w w . k m c b v b a . b e

Iedere dag open vanaf 7u en altijd zonder afspraak’tKapsalon – Stationsstraat 17, 8420 De Haan – www.tkapsalon.be

Page 15: Informatieblad De Haan - oktober 2014

Deze bon is geldig bij aankoop vanaf 100 euro incl. BTW en bij afgifte van deze bon. Niet cumuleerbaar met andere acties en/of promoties. Maximaal 1 bon per gezin/adres. Geldig tot 30/05/2015.

BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE

T 050 41 91 40 ////// [email protected]

WWW.QUESTCOMPUTERS.BE

COMPUTERWINKEL

iPHONE & iPAD HERSTELLING

VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES

NETWERKBEHEER

CAMERABEWAKING

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT

SERVICECONTRACTEN

H10

Page 16: Informatieblad De Haan - oktober 2014

16 16

kbc Verzekeringskantoor

Piet halewyck

Stationsstraat 138420 De Haan

T 059 80 03 23F 059 80 03 [email protected]. 048965 A

0 5 9 / 2 3 3 0 5 7w w w . a d d e l h a i z e d e h a a n . b e

O p e n o p z o n d a g v o o r m i d d a g

AD Delhaize De Haan

U w b u u r t w i n k e l !

Grote straat 18420 De haantel 059 33 46 55

Enkel op afspraakDames - Heren

GET INSPIRED. SEE YOUR STYLIST.WWW.REDkEN.COm

TREND hairstudio

c E R T i f i E D h a i R c o l o R i s TGrotestraat 1, 8420 De Haan - 059 33 46 55 - enkel op afspraak

Page 17: Informatieblad De Haan - oktober 2014
Page 18: Informatieblad De Haan - oktober 2014

18

August Beernaertstraat 4, De Haant. 059 23 33 33 [email protected] - www.nuytten-croes.be

openingsurenma-di-woe-vrij 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17uzaterdag van 9u30 tot 12udonderdag na afspraak

De partner voor al je verzekeringen!Hier praat je met mensen, niet met machines.

Page 19: Informatieblad De Haan - oktober 2014

19

August Beernaertstraat 4, De Haant. 059 23 33 33 [email protected] - www.nuytten-croes.be

openingsurenma-di-woe-vrij 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17uzaterdag van 9u30 tot 12udonderdag na afspraak

De partner voor al je verzekeringen!Hier praat je met mensen, niet met machines.

sociaalsociale dienstt 050 43 51 40F 050 41 61 [email protected]

Een leuk uitje met de kinderen of met uw partner rondneuzen in een museum? Een weekend mid-den in de natuur of liever een boeiende citytrip naar een Vlaamse stad? Wilt u met uw gezin of vrienden meerdere dagen op hotel of deelnemen aan een groepsreis? Het kan allemaal!

Omdat iedereen nu eenmaal vakantie verdient, heeft OCMW De Haan – net als 1200 andere so-ciale organisaties – een samenwerkingsovereen-komst met Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Samen met de toeristische sector zet Steunpunt Vakantieparticipatie zich in om het reguliere aanbod toegankelijk te maken voor mensen met een gering inkomen, woonach-tig in Vlaanderen of Brussel.Wij geloven net zoals Toerisme Vlaanderen sterk in de positieve effecten van vakantie. Na een deugddoende vakantie staan mensen positiever in het leven, kunnen meer aan en hebben meer zelfvertrouwen.Er is keuze uit meer dan 500 aanbiedingen met een fikse korting.

Wat moet u precies doen?· Bekijk het aanbod op www.vakantieparticipa-tie.be of breng een bezoekje aan het OCMW De Haan om de catalogus in te kijken.· Om te reserveren geeft u uw keuze door aan het OCMW De Haan (of aan een andere lidorganisa-tie van Steunpunt Vakantieparticipatie).· Het OCMW De Haan reserveert uw uitstap bij de door u uitgekozen attractie, waarna we een bevestigingsmail ontvangen.· Met deze bevestigingsmail kunt u aan de kassa van de uitgekozen attractie het verminderd tarief bekomen.

Wie komt in aanmerking?· Mensen en gezinnen met een gering inkomen, een OMNIO-statuut, een verhoogde tegemoetko-ming of mensen die in schuldbemiddeling zijn. · U weet niet zeker of u in aanmerking komt? Breng dan gerust een bezoekje aan het OCMW De Haan, wij zoeken het samen met u uit.

enkele voorbeelden uit het aanbod voor de daguitstappenHet MAS, Zoo Antwerpen, Bobbejaanland, Planckendael, Plopsa Indoor Hasselt, Center Parcs De Vossemeren, Kindermuseum, Basiliek

van Koekelberg, Nationale Plantentuin, Stads-museum Gent, Sea Life Centre, Boudewijn Seapark, Plopsaland De Panne, Bellewaerde, Flanders Fields Museum, Noordzee Cruise, Zandsculpturenfestival, Dranouter Festival…

Participatie en sociale activeringInschrijvingsgeld voor de tekenacademie? Bioscooptickets voor uw tieners? Een namid-dag met het gezin naar het zwembad? Lidgeld voor de voetbalclub? Een concert samen met uw dochter? Een dagje naar de zoo? Hoge school-kosten?

Wie kinderen heeft weet dat de kosten van hob-by's en naschoolse activiteiten snel durven op te lopen. Toch hebben kinderen en jongeren er alle baat bij om al heel vroeg deel te nemen aan het sociale leven!

Omdat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activi-teiten, komen we tussen in deze kosten bij men-sen met een gering inkomen.Hiernaast bieden we ook tussenkomsten in de kosten voor kinderen die verband houden met paramedische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld logopedie of steun bij het aankopen van de noodzakelijke uitrusting voor baby’s.

Denkt u voor zo een zware kost te staan en kunt u die moeilijk zelf betalen? Kom naar de sociale dienst van het OCMW De Haan, dan kijkt de maatschappelijk assistent of u aan de voorwaarden voldoet voor een finan-ciële tussenkomst.

inFo Met vragen kunt u terecht op het nummer 050 43 51 40 of mail naar [email protected]

iedereen verdient vakantie!

Page 20: Informatieblad De Haan - oktober 2014

20

Vrijwilligerswerk kleurt uw dag, maar ook die van een anderVzw Thuisoppas, een erkende dienst voor op-pashulp, is op zoek naar vrijwilligers die willen oppassen bij chronisch zieken, ouderen en per-sonen met een handicap in de regio Oostende-Veurne-Diksmuide.

u kan bij ons aan de slag· in uw eigen omgeving· aangepast volgens uw mogelijkheden· tijdens uw beschikbare vrije tijd

wij verwachten· een discrete houding en respect· een sociale ingesteldheid· enkele uren van je vrije tijd

Als vrijwilliger bied u gezelschap, bent u zorg-zaam aanwezig en begeleid u de hulpbehoeven-de indien nodig bij een wandeling, een maaltijd of een bezoek aan het toilet. We zoeken vrijwilligers voor overdag, ’s avonds, ’s nachts en in het weekend.U ontvangt een onkostenvergoeding en bent ver-zekerd.

U wordt uitgenodigd op vorming, georganiseerd door de dienst en begeleid en ondersteund door professionele krachten.

Meer inFo vzw ThuisoppasCirkelstraat 8 - 8400 Oostende059 55 40 51 · [email protected]

Bij ons kan u ook terecht voor 'oppas+' die zich met specifieke vrijwilligers richt tot chronisch zieke kinderen of kinderen met een beperking.

vzw Thuisoppas is erkend en ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap.

de 'strijkkamjonet' komt naar u toe!Dat het Dienstenbedrijf Bredene-Oudenburg-De Haan over een strijkatelier beschikt waar u uw wasgoed tegen voordelige prijs (want met dien-stencheques) en piekfijn kunt laten strijken, is al-gemeen gekend. De 700 klanten die beroep doen op de strijkdiensten van BOD vinden dan ook vlot de weg naar het strijkatelier dat is gevestigd Duinenstraat 108 te Bredene.

Minder bekend is dat op het grondgebied van Bredene, Oudenburg en De Haan het wasgoed ook gratis wordt opgehaald en teruggebracht op afgesproken dagen. Om deze gratis dienstverle-ning in de kijker te zetten, werd de bestelwagen waarmee deze service wordt geleverd recent om-gevormd tot de “Strijkkamjonet”. Wie wil dat de “Strijkkamjonet” aan huis komt, kan een afspraak maken op het nummer 059 80 74 26.

uitbreiding openingsurenIn het streven om de dienstverlening te optima-liseren breidt Dienstenbedrijf BOD nu ook de openingsuren van het strijkatelier uit. Sinds 4 oktober is het strijkatelier ook open op zaterdag van 9 tot 12u. De andere openingsuren zijn van maandag tot donderdag van 8 tot 18.30u en op vrijdag van 8 tot 17u.

Meer inFo Dienstenbedrijf Bredene-Oudenburg-De HaanDuinenstraat 108, Bredene059 80 74 26 – [email protected]

Page 21: Informatieblad De Haan - oktober 2014

21

burgerzakenburgerzaken059 24 21 [email protected]

· Ryckmans Elise · Appana Léo · Rosseel Louize · Pockelé Noa · Dejonckheere Arthur · Vanheuverswyn Matheo · Duysburgh Phranyoi Levi · Colmant Gabriël · Pintelon Emma · Meert Lynn · Majyambere Emma · Hamim Maria · Vanbelle Alexia · Borbas Lili · Floré Victoria · Abdallah Freiji Amir · Ackaert Dwayne · Dujardin Roos · De Visschere Marie · Ohnemus Sean · Dewaele Gilles · Depecker Sam

· Schietekat Jacqueline · Somers Germana · Eeckhout Ernest · Reyniers Marguerite · Hoens Wilfried · Vercamme Magdalena · George Maria · Debuyst Josette · Lodrigo Raymond · Declerck Marcel · Vanraes Clara · Bourgonjon Yvonne · Casier Helena · Laperre Willy · Van Acker François · Van Acker Marie · Vanderbeke Rik · De Vos Daan · Grossey Maurice · Steenbrugge Alex · Lauwerys Rosalia · Baillière Willy · Beirens Veerle · Snouwaert Roger · Ghillemyn Hedwig · Noelmans Maria · Van Canneyt Monique · De Coensel Willy · Becue Regina · Hollevoet Maria · Van Lierde Johan · Stout Yves · Borny Jeannette · Van Moeffaert Andreas · Schoutteet Adrienne · Van Loo Ronny · Danneels Paula · Vandevelde Adelin · Lissens Simonne · Geleleens Rosette · Foquet Ella · Denaeyer Rita · Van Droogenbroeck Gerbrand

huWeLiJKsJubiLea· 50 jaarChristiaens Charles en Delannoye ChristianeBalcaen Prosper en George RenéeDe Roeck Edouard en Ryckbosch MarieDe Lille Roland en Lannoye ChristianaNotredame Valeer en Wyngaerd DianaVan den Bergh Alfons en De Smedt MariaVanvolsem Joseph en Debontridder MarietteSteeman Gilbert en Lowyck CécileVan Lierde Willy en Temmerman MarietteMaertens Hilaire en Delanghe YvetteBackeljauw Gilbert en Maes MadeleineCovens Henricus en Van Durme Eveline

· 60 jaarDutreeuw Leon en Bode GodelieveJanssens Georges en Rasemont ChristianeWillems Oscar en Danneels MarthaVanmoortel André en De Vriese Yvonne

· 65 jaarMalpas Henri en Fromont JeannineVandenbussche Gilbert en Vyvey Denise

huWeLiJKenVertongen Pascal en Van Britsom IngridSoeterboek Antonius en Van Lil MarleenFrell Rudi en Proot MarleenVanhaecke Bastiaan en Rosseel MarjorieVan Damme Robby en Smet DaniëlleWalgrave Louis en De Rudder AnneHebrant Jonathan en Coroli SamedaRoose Stephan en Baert NathalieDe Rycker Pieter en Margodt KellyMarannes Joeri en Steenbeke JoyceVerhofstadt Patrick en Demarest MoniqueDe Mylle Erwin en Lechêne MarinaGydé Martin en Lemmens Germaine

GebOORten

OVeRLiJdens

Page 22: Informatieblad De Haan - oktober 2014

Jeugddienst 059 23 96 47

[email protected]

jeugd

Knutselnamiddag

woensdag 5 november – 14 tot 17u woensdag 10 december – 14 tot 17u · Jeugdcentrum Uzus· vanaf 6 jaar (inschrijven noodzakelijk)· € 2

speelpleinwerking ’t Pling 27.10 t/m 31.10.14 – 7.30 tot 17u · vanaf 6 jaar· ’t Pling bij jeugdcentrum Uzus· € 2,5 per halve dag

KinderschilderwedstrijdDe Haanse kindergemeenteraad organiseert een heuse kinderschilderwedstrijd. Alle kinderen van de gemeente De Haan kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Het thema is 'Brazilië'. De kindergemeenteraad en een volwassen jury beoordelen afzonderlijk de werken. Alle werken moeten uitgevoerd worden op A4-formaat met vermelding van naam, voornaam, adres, school en leerjaar. De schilderwerken dienen uiterlijk 21 november 2014 in het bezit te zijn van de jeugddienst.De prijsuitreiking (met verrassingsoptreden) zal plaatsvinden op zondag 25 januari 2015 om 10u in het O.C. d’Annexe.

Graffitimuur op ‘t PlingEr wordt een legale graffitimuur geplaatst op het speelplein aan het jeugdcentrum Uzus. De graffitimuur werd al eens uitgetest op het af-sluitmoment van het skatepark 'De Rotonde' op 22 augustus. De Broedkasse richtte voor de gelegenheid een Pop Up - jeugdhuis op in het Wielingencentrum. Jongeren konden deelnemen aan een cursus graffiti om de muur in te wijden.

Het resultaat is dus weldra te bewonderen op het speelplein aan de achterkant van de jeugddienst. Enthousiastelingen die graag hun graffitikunsten willen beoefenen kunnen voortaan daar terecht.

nieuw skatepark aan de RotondeNaar aanleiding van de herinrichting van de Zeedijk in Wenduine werden enkele van de skateconstructies van de Rotonde verhuisd naar het skatepark aan de sporthal in De Haan-Centrum. Na de herinrichtingswerken wordt een volledig nieuwe skateplaza in beton aangelegd.

een zomer vol leuke kinderbuurtfeestenDeze zomer bezocht de jeugddienst elke woens-dag een ander speelpleintje. De kinderen namen er deel aan diverse spelletjes waarmee men op het einde van de dag, 2 cinématickets kon win-nen. Net als vorig jaar werd het kinderbuurtfeest afgesloten met een heerlijke sangria.

Ravotten en spelen op autoloze zondagDe jeugddienst pakte op 21 september uit met het gloednieuw evenement 'ravotten en spelen'.Het evenement werd georganiseerd naar aanlei-ding van autoloze zondag en ging door op de Markt en het Astridplein in Wenduine, de 2 kin-derspeelpleinen bij uitstek in onze gemeente.

22

Page 23: Informatieblad De Haan - oktober 2014

23

Het hele gebeuren werd ingewandeld door het College van burgemeester en schepenen en de kindergemeenteraad en dit onder muzikale bege-leiding van… een unieke ganzenfanfare!De kinderen konden zich vervolgens de hele dag uitleven op supercoole attracties zoals o.a. het Klimit - avonturenparcours, springkastelen, kinderdisco op een reuzespeelkussen, dans- en andere workshops, een knettergek kapsalon en demonstraties van brandweer en politie. Er was ook een standje van de kinderrechtenwinkel en een kinderrommelmarkt.

23

Wist u dat...· we gestart zijn met een gezellige opendeurdag op 27 augustus· we op 1 september allemaal blije gezichtjes zagen· onze school 3 kleuterklassen en 6 lagere klassen telt· ons computerpark gemoderniseerd en uitgebreid is· onze ouderraad een lekker ontbijt voor alle leerlingen verzorgde op vrijdag 5 september· we speciale aandacht hebben voor veiligheid in en rond de school· onze deuren altijd openstaan voor nieuwe kleuters en leerlingen

> gbs ’t klavertje, brugsesteenweg 2 – 8420 de Haan (wenduine) 050 41 33 17 ··· [email protected] ··· www.dehaan.be/klavertje

Gemeentelijke basisschool ’t Klavertje

Binnenkort is onze grote kindervriend opnieuw in het land om tal van kinderhartjes sneller te doen slaan. Groot nieuws want hij bezoekt ook onze kustgemeente en zal op zaterdag 6 de-cember 2014 in de Haan-centrum en wenduine aankomen in een authentieke tram des tijds!

tramritje samen met de sint en zijn pietenBrave kinderen zullen aan de oude loskaai (t.o.v. het tramstation van De Haan-Centrum) en aan de Hubertmolen in Wenduine kunnen opstappen om vervolgens samen met de Sint en zijn gekke pieten een korte tramrit te maken. Er zal ook de gelegenheid worden geboden om een foto te nemen met de Sint en de retrotram.

graag inschrijven vóór 15 november 2014 >> [email protected]

Gelieve er rekening mee te houden dat er per rit slechts 30 zitplaatsen ter beschikking zijn. Om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid tot een tramritje te bieden zal er max. 1 vol-wassen begeleider worden toegelaten. Oefen maar alvast die leuke Sinterklaasliedjes…

Op zaterdag 6 december komt de sint met een authentieke tram!

Page 24: Informatieblad De Haan - oktober 2014

24

milieumilieudienst 059 24 21 28

[email protected]

Warrelnetten verbodenHet laatste decennium is het aantal bruinvissen in de Noordzee sterk toegenomen. De bruinvis is een zoogdier uit de familie van de tandwalvissen en kan max. 180 cm lang worden. Bruinvissen zwemmen hun prooien vaak achterna in ondiep water en kunnen zo in warrelnetten verstrikt ra-ken. Bruinvissen kunnen echter maar een paar minuten onder water blijven. Als ze in een net verstrikt geraken, stikken ze en verdrinken ze.De bruinvissen zijn beschermde zeezoogdieren die onder de Habitatrichtlijn vallen en genieten van het strengste beschermingsregime. De MiNa-raad heeft dan ook gevraagd om warrelnetten het hele jaar door over heel het grondgebied te verbieden. Er bestaan immers ‘bruinvisvriendelijke' vismethoden, die geen gevaar vormen voor de bruinvis. Ook vanuit de Tarpoenvissers werd gevraagd om de warrelnet-ten volledig te verbieden.De gemeenteraad heeft in de zitting van 4 sep-tember '14 het reglement in die zin aangepast, zodat warrelnetten niet verder toegelaten wor-den.

deze winter is de kans op stroom-schaarste reëel. Laten we er samen iets aan doen!een stroomtekort? hoe kan dat?De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is.

Maar komende winter staan we er slecht voor: 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Als we dan te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude gepaard met een afwezigheid van wind, kunneb de mogelijkheden van elektrici-teitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel.Als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maxi-maal beperkt zodra er een tekort wordt aange-kondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden.

er bestaan preventieve oplossingenWe moeten alles in het werk stellen om een lo-kale afschakeling of algemene black-out te ver-mijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen, zoals: de productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische voorraad), invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen. Maar deze acties volstaan misschien niet. Vooral niet als onze buurlanden ook het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstan-digheden.

Daarom zullen er bij een dreigend tekort groot-schalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:· overheidsbesturen, ondernemingen, handelsza-ken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen;· openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, even-als decoratieve publieke, commerciële of privé-buitenverlichting;· ook kan een beperking van het openbaar ver-voer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

het afschakelplan? Waarom?Afschakeling is de ultieme maatregel om een al-gemene black-out te voorkomen.Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen an-dere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te schakelen tussen 17 tot 20u.

hoe vermijden?Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een af-schakeling helpen vermijden!

Page 25: Informatieblad De Haan - oktober 2014

25

Dit geldt zowel voor de inwoners van de ge-meenten die met een afschakeling te maken kun-nen krijgen, als voor de andere mensen.

Vermijd verspilling en verminder uw consumptie door:· onnodige verlichting uit te schakelen.· de thermostaat lager te zetten en een trui aan te trekken.· de elektrische apparaten volledig uit te zetten (= de stekker uittrekken).· het gebruik van strijkijzer, wasmachine, droog-kast, fornuis, microgolfoven, vaatwasmachine of stofzuiger te vermijden, behalve als het absoluut noodzakelijk is. Gebruik die toestellen bij voor-keur na 22u.· uw vrienden aan te moedigen hetzelfde te doen.

Meer inFo over het risico op schaarste in België en hoe u een afschakeling kunt helpen vermijden, vindt u op www.economie.fgov.be.

Goed isoleren, daar begint het mee!Isolatie is veruit de belangrijkste maatregel die u kunt nemen om in uw huis energie en geld te besparen. Zo’n 24% van alle warmte gaat verlo-ren via het dak. Dakisolatie maakt uw huis een stuk energiezuiniger.Het isoleren van een (niet-geïsoleerd) dak van 100 m² kan maandelijks gemiddeld een bespa-ring opleveren van € 50. Bovendien wordt uw woning ook heel wat comfortabeler: in de winter moet u minder moeite doen om het aangenaam warm te krijgen en in de zomer is het binnen lekker fris. Daarnaast draagt u ook uw steentje bij voor een beter milieu want een lager energiever-bruik betekent een daling van de CO2-uitstoot. Wacht dus niet!

Zijn er ook premies om te isoleren?De Vlaamse overheid wil dat tegen 2020 iedere woning dakisolatie heeft. Daarom treedt volgend jaar de Vlaamse dakisolatienorm in werking, waardoor op termijn gebrekkig geïsoleerde wo-ningen ongeschikt verklaard kunnen worden.Nu kunt u nog maximaal beroep doen op pre-mies, fiscale voordelen en de voordelige FRGE-lening. Bovendien is er nu voor woningen, bewoond door prioritaire groepen, een extra hoge sociale dakisolatiepremie.

Meer inFo contacteer de dienst Ruimtelijke Ordening of Milieu.

Page 26: Informatieblad De Haan - oktober 2014

26

Vervanging wachthuisjes bij bus- en tramhaltesDe samenwerking tussen het gemeentebestuur en de commerciële groep JC Decaux werd re-centelijk stopgezet. JC Decaux richtte zich op de plaatsing en het onderhoud van het reclame-dragend straatmeubilair bestaande uit de diverse stadsplanborden en wachthuisjes ter hoogte van de bus- en tramhaltes. Ter vervanging kocht de gemeente verschillende nieuwe schuilhuisjes aan bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 75% van de aankoopkosten worden gedra-gen door De Lijn. Van zodra de wachthuisjes worden geleverd, zullen ze worden geplaatst.

Werken aan de trambeddingin WenduineRecent startten de werkzaamheden aan de tram-bedding in Wenduine. De eerste fase omvat de werken aan het noordspoor, met name het ge-deelte tussen de Drift –t.h.v. de Duindoornlaan– en de doorsteek Floorhelling / Kerkstraat. Eind de-cember lopen de werkzaamheden ten einde. Van januari 2015 tot begin april 2015 (voor aanvang van de paasvakantie) vindt fase 2 van de werk-zaamheden plaats aan bovenvermeld traject, dit-maal aan het zuidspoor. De uiteindelijke uitvoe-ringstermijn van de werken is voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden.

alternatieve parkeer- en verkeersregelingOm voldoende parkeergelegenheid en -roulatie te garanderen gedurende deze werkzaamheden dokterde het gemeentebestuur volgende alterna-tieven uit:· op het vrije gedeelte van de markt is het tijdelijk toegestaan te parkeren;· het parkeerterrein t.h.v. het voetbalterrein langs de Leopold II-laan is tijdelijk toegankelijk via de Koninklijke Baan; langs deze ‘kustbaan’ is een in- en uitrit voorzien. De verplichte rijrichting, richting Zwarte Kiezel, blijft evenwel gelden;· vanaf 13 oktober 2014 tot het einde van de werken is er een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) van kracht in de Leopold II-laan, in het gedeelte tussen de Delacenseriestraat en de Zuidzandstraat. De max. toegestane parkeer-duur bedraagt 1 uur. De laad- en loszone tussen de Kerkstraat en Delacenseriestraat wordt omge-vormd tot een bushalte voor schoolbussen.De Leopold II-laan is afgesloten ter hoogte van de doorsteek Koninklijke Baan / Ringlaan. In de Leopold II-laan is gedurende de werkzaamheden eenrichtingsverkeer van kracht, beperkt tot plaat-selijk verkeer, komende vanuit de Kerkstraat..

Verbreding en herinrichting van de Zeedijk-Wenduine Op 1 september zijn de werken aan de Zeedijk-Wenduine, in het kader van het masterplan Kustveiligheid, gestart. De werken omvatten een totale renovatie van de zeewerende constructie door de bouw van een bredere, mooiere en vei-ligere dijk.Tussen 1 september 2014 en half juni 2015 wordt de volledige zeedijk vernieuwd. De nieu-we dijk wordt 10 meter breder in de zone tus-sen de Rotonde en de EHBO-hulppost. Tussen de EHBO-hulppost en de Manitobahelling wordt de zeedijk 3 meter breder. Hierdoor wordt de zee-dijk aantrekkelijker voor wandelaars, toeristen en recreanten.De uitvoering van de werken gebeurt gefaseerd, waarbij een maximale toegankelijkheid voor de dijkbewoners en de handelaars nagestreefd wordt.

Meer inFo www.dehaan.be • www.kustveilig-heid.be • www.afdelingkust.be

werkenOpenbare werken

059 24 21 [email protected]

Page 27: Informatieblad De Haan - oktober 2014

27

bestuurGemeentebestuur 059 24 21 [email protected]

Gemeenteraadszitting 4 september 2014

Gemeenteraadszitting 26 juni 20141. Notulen gemeenteraadszitting dd. 22.05.2014

2. personeel – Vaststelling personeelsformatie en organogram [ goedkeuring ]3. personeel – Rechtspositieregeling voor het ge-meentepersoneel [wijziging/goedkeuring]4. personeel – Vaststelling arbeidsreglement [ goed-keuring ]5. gemeentejaarrekening 2013 [ goedkeuring ]6. ocmw – Budgetwijziging 2014/1 [ kennisname ]

7. gemeentesubsidies aan verenigingen – 2014 [ goedkeuring ]

8. Gesubsidieerd officieel onderwijs (gemeentelijke basisschool) – Aanwenden lestijden- en urenpakket kleuter- en lagere afdeling – Schooljaar 2014 - 20159. gemeentelijke openbare bibliotheek – Dienstreglement [wijziging/goedkeuring]

10. nieuwe gemeentelijke sportraad de Haan [erkenning] 11. deeltijds gebruiksrecht recreatiegebouw in het Sport- en recreatiecentrum de kerremelkpit – Vaststellen lasten en voorwaarden [ goedkeuring ]

12. overheidsopdrachten – Leveren tractor met toebehoren t.b.v. de technische dienst [ princiepsbe-sluit en wijze van gunnen ]

13. overheidsopdrachten – Huren, plaatsen, aan-sluiten en wegnemen van kerstverlichting [ princieps-besluit en wijze van gunnen ]

14. patrimonium – Vestiging erfdienstbaarheid van

doorgang over perceel gemeentegrond langs de Koninklijke Baan – Intrekking raadsbesluit dd. 17.11.201115. ruimtelijke ordening – Verkaveling nabij George Vanhoorenstraat / Noordstraat – Vaststelling tracé wegen – Lastenboek wegen- en rioleringswer-ken [ goedkeuring ]

16. werking gemeenteraad – Intrekking raadsbe-sluit dd. 12.07.2012 [ goedkeuring ]

17. ruimtelijke ordening – Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Verblijfsrecreatiezone Vosseslag en omgeving' [voorlopige vaststelling]

18. Samenwerkingsovereenkomst met eandis m.b.t. het houden van huishoudelijke energiescans – Verlenging [ goedkeuring ]

19. Samenwerkingsovereenkomst met vzw kring-loopcentrum leefbaar wonen m.b.t. uitvoering huishoudelijke energiescans [ verlenging goedkeuring ]

20. Samenwerkingsovereenkomst met tmvw /waterlink m.b.t. het houden van huishoudelijke waterscans [ goedkeuring ]

21. Samenwerkingsovereenkomst met vzw kring-loopcentrum leefbaar wonen m.b.t. uitvoering huishoudelijke waterscans [ goedkeuring ]

23. mededelingen – Schriftelijke en mondelinge interpellaties

1. Notulen gemeenteraadszitting dd. 26.06.20142. ocmw – Jaarrekening 2013 [ kennisname ]

3. Brandweer – Vacant verklaren van een betrek-king van beroepskorporaal4. Brandweer – Personeel – Examen onderluitenant – Vaststellen examenprogramma en samenstellen examencommissie5. naschoolse gemeentelijke academie voor mu-ziek, woord-toneel en kunst – Treffen nodige schik-kingen schooljaar 2014-20156. retributie – Schoolontvangsten van allerlei aard m.b.t. de Gemeentelijke Basisschool ’t Klavertje Wenduine – Herziening raadsbesluit dd. 27.06.20137. onderwijs – Gesubsidieerd officieel onderwijs – Scholengemeenschap de oostkant – 01.09.2014 t/m 31.08.2020 – Herziening raadsbesluit dd. 22.05.20148. mobiliteit – Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) [oprichting en samenstelling]

9. algemeen gemeentelijk politiereglement Strand-duin-zee – Afdeling 4: Strandvisserij [wijziging]

10. aanvullend politiereglement op het weg-verkeer – Gemeentewegen – Voorbehouden par-keerplaats voertuig mindervaliden11. overheidsopdrachten – Leveren en plaatsen speeltoestellen op stranden De Haan-centrum, Wenduine en Vosseslag [ princiepsbesluit en wijze van gunnen ]

12. overheidsopdrachten – Moderniseren openbare verlichting Rubenslaan en omgeving [ princiepsbesluit en wijze van gunnen ]

13. mededelingen – Schriftelijke en mondelinge in-terpellaties

Besloten zitting1. Brandweer – Personeel – Kandidatuurstelling adjudant – Beroep2. Brandweer – Personeel – Bevorderingen3. mobiliteit – Gemeentelijke begeleidingscommis-sie – Aanstellen vertegenwoordigers politieke frac-ties gemeenteraad

Page 28: Informatieblad De Haan - oktober 2014

28

Veiligheidt 059 24 21 08F 059 24 21 12

[email protected]

Jaarlijks zijn er in België ca. 10 000 branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Zeker als de brand 's nachts uitbreekt.Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid; ook de burger zelf kan enkele eenvoudige initiatieven nemen om de risico’s op woningbrand te verminderen. Toch denkt vol-gens een steekproef maar 2% van de Belgen aan brandpreventie.

elke minuut telt!Bij een brand wordt algemeen aangenomen dat u slechts 3 minuten de tijd hebt om de woning te verlaten. Het snel opmerken van een vuurhaard zorgt ervoor dat u meer tijd hebt voor evacuatie en kan dus levens redden. Hiervoor is een rook-melder het preventiemiddel bij uitstek.Met een rookmelder heeft u dubbel zoveel kans om een woningbrand te overleven omdat u snel-ler gealarmeerd wordt.Investeer daarom in een goede rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Zo gaat u met een gerust hart slapen. Hieronder zetten we voor u onze richtlijnen op een rijtje.

Koop een goede rookmelderRookmelders zijn verkrijgbaar in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Koop liefst een optische rookmelder met vaste (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar u moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen. De rookmelder moet ook voldoen aan de CE-markering en aan de norm EN 14604. Kijk hiervoor op de verpakking.

hang uw rookmelder op de juiste plaatsJe hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar al-leen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je vol-doende beschermd tegen brandgevaar. Neem daarom deze tips ter harte:• Alle woongelegenheden (eengezinswoningen,appartementen…) zijn veiliger als u ze beschermtmet één of meerdere rookmelders. Het maakt niet uit of de woning verhuurd wordt of niet. Deze maatregel geldt ook voor woningen die een gedeelte hebben dat niet voor wonen wordt gebruikt (vb. praktijk).• Plaats 1 rookmelder in de hal of het trappen-huis op elke bewoonde verdieping van het huis. Rookmelders in de keuken, badkamer of garage

kunnen sneller leiden tot valse alarmen en zijn dus niet aan te raden.• Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken.• Wanneer de rookmelder op de muur geplaatst wordt, doe het dan zo hoog mogelijk maar min-stens 15 cm van het plafond verwijderd.• Plaats de rookmelder zodanig dat u er vlot bij kan voor onderhoud.• Zorg dat je de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is.

test en onderhoud je rookmelder regelmatig• Test tenminste 1 keer per maand uw rookmel-der. Meestal is er een testknop op de rookmelder voorzien.• Verwijder maandelijks het stof van de rookmel-der met een stofdoek of stofzuiger.• Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kunt u de batterij zelfs niet vervangen. De bat-terij heeft in dat geval vaak een levensduur van 10 jaar.• Overschilder nooit uw rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan hierdoor slecht functioneren.

veilig

een rookmelder laat je niet stikken!

Page 29: Informatieblad De Haan - oktober 2014

29

dag van de klantOp zaterdag 27 september 2014 stond de klant opnieuw centraal bij tal van lokale handelaars. Met een warme glimlach en een kleine attentie werden de klanten in de bloemetjes gezet. Voor de handelaars bent u als klant goud waard. Het is voor de handelaar dan ook de ideale gelegen-heid om u te bedanken voor de bezoekjes aan zijn zaak.

Gemeentelijke geschenkbonSinds 1 oktober 2014 biedt het bestuur bij spe-ciale gelegenheden (jubilea, geboorten, huwe-lijken…) geschenkbonnen aan. Het bestuur wil hiermee het winkelen in onze eigen gemeente stimuleren. Elke handelaar, gevestigd in De Haan kan aan het concept van de gemeentelijke geschenkbon deelnemen. De inschrijving is gratis.De geschenkbon zal aan de begunstigde(n) wor-den aangeboden in een aangepaste geschenk-verpakking die de geschenkbon(nen) en een lijst met de deelnemende handelaars bevat.

lokale economieLokale economie059 24 21 [email protected]

Prijsuitreiking 'met belgerinkel naar de Winkel'Van 26 april tot 31 mei 2014 nam onze gemeente deel aan de campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel'. Deze campagne had tot doel de bewoners aan te moedigen om naar de handelaars in de buurt te fietsen om hun boodschappen te doen. Er namen 73 handelaars deel aan de actie.Op vrijdag 27 juni vond de prijsuitreiking plaats in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld. Maar liefst 64 waardebonpakketten ter waarde van € 25 geschonken door de lokale handelaars werden aan de winnaars uitgereikt. De hoofdprijs, een authentieke Achielle-fiets geschonken door de gemeente, is gewonnen door Katia Corneillie uit De Haan.

Page 30: Informatieblad De Haan - oktober 2014

30

losse babbel

De 25 jaar jonge Reinhart Paelinck is een super-getalenteerde ontwerper van vliegers, kitezeilen en -boards en heeft zijn eigen ontwerpbureau in de Bredeweg in De Haan-Centrum. Hij won in 2013 de prestigieuze wedstrijd Palm 'Urban Crafts young makers' en kreeg als prijs een in-komticket voor het wereldberoemde festival Burning Man dat jaarlijks doorgaat in de Black Rock Desert in Nevada. In deze losse babbel ver-telt hij over zijn passie en festivalervaringen.

Reinhart, hoe ga jij in je atelier tewerk?

paelinck Het ontwerpen van ruwe schets tot het ineennaaien van de vliegers gebeurt allemaal op ambachtelijke wijze. Indien mijn opdrachtgever het ontwerp goed vindt, gaat de innovatieve vlie-ger vervolgens in serieproductie naar de consu-ment.

in 2013 haalde je de pers als laureaat van de Palm ‘urban craft young makers’. eind augustus 2014 trok je vervolgens richting nevada om daar in de woes-tijn het unieke festival 'burning man' bij te wonen. hoe is dit verlopen?

paelinck Burning Man was een groot avontuur voor mij. Alleen al op de site midden in de woes-tijn geraken was een uitdaging.Op Burning man staat zelfredzaamheid centraal, er is geen voedsel, geen stromend water, geen elektriciteit… je kunt er enkel koffie en ijsblokjes kopen.

Bedoeling is dat er een soort experimentele ge-meenschap ontstaat met radicale zelfvoorziening en waarbij elkeen zichzelf kan uiten met kunst, kledij… Wie de films Mad Max kent, kan zich al-vast een beeld vormen van de bizarre voertuigen die er rondrijden en de unieke sfeer die er heerst.Het meest indrukwekkend moment voor mij was de afsluiter van het festival, nl. de verbranding van de Temple van David Best onder het toe-ziend oog van 70.000 bezoekers. Het was er zo stil dat je een speld kon horen vallen.

heb je nog andere plannen in de nabije toekomst?

paelinck Op 1 november 2014 zal er ter hoogte van de surfclub in De Haan-Centrum opnieuw een editie van kitestival plaatsvinden dat hier ook al eens in 2008 en 2009 doorging.De bedoeling van dit festival is om de nieuwste ontwerpvliegers en kitemateriaal voor te stellen aan het publiek. Er zullen vanaf 14u doorlopend kiteworkshops voor beginners en gevorderden worden gegeven en er komen ook heel wat prof-kiters af om het publiek te entertainen. Vanaf 20u is iedereen welkom op de 'Kite Lounge Party'.

Wie meer werk van Reinhart wil zien of een voorproefje wil krijgen van zijn kitestival kan dit op www.rein-art.eu.

Reinhart Paelinck, ontwerper van vliegers,kitezeilen en -boards

Page 31: Informatieblad De Haan - oktober 2014

Mon i cas t raa t 9 ( naas t de kerk ) , 8420 De haan – T 059 23 34 34Jonge & elegante damesmode – Lingerie en nachtmode voor dames & herenMon i cas t raa t 9 ( naas t de kerk ) , 8420 De haan – T 059 23 34 34

AMANIA MO | BETTY BARCLAY | GELCO | CONCEPT K | BIANCA | TONI DRESS | ATMOS| ACCENT-WEEKENDRABE | BEAUMONT|CHANTELLE | EMPREINTE | SCHIESSER | RINGELLA

Leopold Brionstraat 11, bus 2 – 8420 WenduineFax 050 42 49 58 · BTW BE 0526.442.754

· Sanitaire inrichtingen· Centrale verwarming· Depanages· Renovatie & Nieuwbouw· Badkamers van A tot Z

naeRt iVan0477 41 55 43 · [email protected]

Page 32: Informatieblad De Haan - oktober 2014

DRIFTWEG 15 / DE HAANwww.optiekdewilde.be

059 23 50 25