Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in...

38
Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” 10-4-2013 1

Transcript of Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in...

Page 1: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

1

Informatie en meepratenbijeenkomst 10 april

“Wonen in Vijlen”en

“Burgerparticipatie in Vijlen”

WELKOM !

“Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 2: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

2

“Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

Opening

Dorpscommissie VijlenJean Jaminon

10-4-2013

Page 3: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

3

Agenda1. Wonen in Vijlen / Gemeente

/ Woningstichting Vaals• Wat biedt de Gemeente aan?• Wat biedt de Woningstichting aan?

2. Pauze

3. Leefbaarheid Vijlen / Dorpscommissie Vijlen• Leefbaarheidagenda Vijlen 2013• Meepraten door inwoners en partijen

4. Wensen, behoeften Vijlen / Inwoners• Inventariseren vervolg acties en plannen

“Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 4: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

4

“Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

“Wonen in Vijlen”

10-4-2013

Page 5: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

5

“Wonen in Vijlen”

Intro“Wonen in Vijlen”

Dorpscommissie VijlenJean Jaminon

10-4-2013

Page 6: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

6

“Wonen in Vijlen”

“Wonen in Vijlen”

Gemeente VaalsMw. J. Verbeek

10-4-2013

Page 7: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

Nieuwbouwplan Vijlen Zuid-Oost

Stand van zaken vrije kavels

Page 8: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

Uitbreidingsplan Vijlen Zuidoost

Page 9: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

Toelichting stavaza vrije kavels

Vrije kavels 1 t/m 8.

- Verkocht 3 stuks kavel 1,2 en 3.- Nog te koop 5 stuks- Deze worden nu binnenkort door meerdere

makelaars te koop aangeboden

Page 10: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”
Page 11: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”
Page 12: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

Impressie straatbeeld

Page 13: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

KavelprijzenPrijzen (excl. rente verlies)

De grote van de kavels is vanaf 548 m.2 t/m 620 m.2

De prijs per m.2 is euro 230,-- VON (vrij op naam prijs)

Kavel nr. Opp. m.2 Prijs per kavel

8 548 € 126.040,00

7 591 € 135.930,00

6 611 € 140.530,00

5 620 € 142.600,00

4 619 € 142.370,00

3 verkocht

2 verkocht

1 verkocht

Page 14: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”
Page 15: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

Dank voor uw aandacht

Nu dan de eventuele vragen van u.

Page 16: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

16

“Wonen in Vijlen”

“Wonen in Vijlen”

Woningstichting VaalsDhr. A. Janssen

Dhr. J. Lambrichts

10-4-2013

Page 17: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

17

“Wonen in Vijlen”

Vragenen

samenvatten afspraken

10-4-2013

Page 18: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

18

Pauze

“Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 19: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

19

“Burgerparticipatie Vijlen”

Deel-1 / 2013

“Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 20: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

20

“Burgerparticipatie in Vijlen”

Intro“Burgerparticipatie

Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 21: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

21

“Leefbaarheidagenda Vijlen”2013

• Onderwerpen• Mogelijkheden om mee te praten en mee te denken• Beschikbaarheid volledige “Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

“Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 22: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

22

Thema: “Wonen in Vijlen”

Onderwerpen zijn: Woningbouw Vijlen

Informatie woningbouwplan, toewijzing en doorstroming

Advies : Doorstroming wonen in Vijlen Advies : Zorg in WoZoCo Vijlen

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 23: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

23

Thema: “Fysieke omgeving van Vijlen”

Onderwerpen zijn: Stilte en leefkwaliteit Buitengebied

Passages, “poorten” en (parkeer) voorzieningen naar/in stiltegebieden

Verbeteren onverharde fiets- en scootmobielroutes tussen kernen

Concretiseren “handhavingplan buitengebied” Ontwikkelen visie op toekomst van extensieve

recreatie en verblijfstoerisme in het buitengebied

Informatie : Over genoemde projecten Meepraten en Advies : Genoemde projecten

=> Toelichting bijeenkomst 19 maart bij Cuba Libre !

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 24: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

24

Thema: “Fysieke omgeving van Vijlen”

Onderwerpen zijn:

Herinrichten weg “Aan de Boom”

Meepraten en Advies : Aanwonenden (is gereed)

Parkeren bezoekers nabij dorpsrand “de Linde”

Meepraten en Advies : Inwoners en partijen

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 25: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

25

Thema: “Mensen van Vijlen”

Onderwerpen zijn:

Ontwikkelingen WMO WMO-uitvoeringsprogramma 2013 Welzijn Nieuwe Stijl 2013, 2014 Decentralisatie AWBZ 2014, 2015

Meepraten en Advies : Inwoners en partijen

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 26: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

26

Thema: “Mensen van Vijlen”

Onderwerpen zijn:

Versterken leefbaarheid (dialoog sessies gemeente) Eenzaamheid Gezond leven in Vijlen Vijlen beweegt

Meepraten en Advies : Inwoners en partijen

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 27: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

27

Thema: “Mensen van Vijlen”

Onderwerpen zijn:

Jeugd en voorzieningen (dialoog sessies gemeente) Discussie avonden met jeugd Vijlen Themabijeenkomsten Projecten in Vijlen

Meepraten en Advies : Jeugd, inwoners en partijen

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 28: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

28

Thema: “Mensen van Vijlen”

Onderwerpen zijn:

Gezondheidszorg AED-netwerk Beweegvriendelijker inrichten openbare ruimte Vijlen Nog meer functioneel maken van de Koel

(oa bewegen)

Meepraten en Advies : Jeugd, inwoners en partijen

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 29: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

29

Thema: “Bevolking en Mensen van Vijlen”

Onderwerpen zijn:

Bevolkingsontwikkeling Vijlen (onderzoek/analyse DCV) Evenwichtige bevolkingsopbouw Kansen en bedreigingen leefbaarheid Informatie : Gemeente levert gegevens aan DCV Advies : Inwoners, partijen en gemeente

Armoede en steun (onderzoek/analyse DCV) ondersteuning voor en uit de samenleving Informatie : Gemeente levert gegevens aan DCV Advies : Inwoners, partijen en gemeente

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 30: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

30

Thema: “Vijlen en Cittaslow”

Onderwerpen zijn:

Thema verbinden met Vijlen (gemeente)

Advies : Inwoners, partijen en gemeente

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 31: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

31

Thema: “DCV-Werkgroep GemeenschapszorgVijlen”

Onderwerpen zijn:

Gemeenschapszorg (activiteiten) Marktbezoeken met inwoners Deelname kermismatinee (oud-)inwoners

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

10-4-2013

Page 32: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

32

“Leefbaarheidagenda Vijlen 2013”

Vragenen

samenvatten afspraken

10-4-2013

Page 33: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

33

“Burgerparticipatie Vijlen”

Deel-2 / 2014

“Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 34: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

34

“Burgerparticipatie in Vijlen”

Intro“Burgerparticipatie

Vijlen 2014”

10-4-2013

Page 35: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

35

“Burgerparticipatie in Vijlen”

Inventariserenwensen en behoeften

vaninwoners en partijen!

U aan het woord!10-4-2013

Page 36: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

36

Vragenen

samenvatten afspraken

“Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 37: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

37

Evaluatie bijeenkomsten

Rondvraag

“Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013

Page 38: Informatie en meepraten bijeenkomst 10 april “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen” WELKOM ! “Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

38

Afsluiting

Met dank aan:

“Wonen in Vijlen” en “Burgerparticipatie in Vijlen”

10-4-2013