Eindrapport burgerparticipatie

download Eindrapport burgerparticipatie

of 199

 • date post

  11-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  840
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Eindrapport burgerparticipatie

 • 1.Eindrapport Burgerparticipatie In opdracht van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD BiZa) Instituut voor de Overheid Leuvens Instituut voor Criminologie School voor Massacommunicatieresearch K.U.Leuven Prof. dr. Marleen Brans Prof. dr. Jeroen Maesschalck Prof. dr. Dave Gelders Nathalie Colsoul, wetenschappelijk medewerkster Faculteit Sociale Wetenschappen TEL: 0032 16 32 32 70 Parkstraat 45 bus 3609 - B-3000 Leuven - Belgi FAX: 0032 16 32 32 67 www.instituutvoordeoverheid.be E-mail: io@soc.kuleuven.be

2. Opdrachtgever Algemene Directie Veiligheid en Preventiebeleid (FOD Binnenlandse Zaken) Onderzoeksequipe Prof dr. Marleen Brans Prof dr. Jeroen Maesschalck Prof dr. Dave Gelders Nathalie Colsoul, wetenschappelijk medewerkster Contact: nathalie.colsoul@soc.kuleuven.be of io@soc.kuleuven.be (tel. 016 32 32 37) Leden Begeleidingscomit Prof dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt, SEIN) De Heer Geert Borremans (De Wakkere Burger vzw - Participatie en Lokale Democratie) De Heer Claude Bottamedi (politiezone Orneau-Mehainge) Mevrouw Sabina Buelens (FOD BiZa, Algemene Directie Veiligheid en Preventiebeleid) De Heer Arne Dormaels (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, politie en Veiligheid) De Heer Freddy Gevaert (politie Maasmechelen) De Heer Jean-Pierre Goor (Koning Boudewijnstichting) Mevrouw Sofie Hedebouw (Uitgeverij Politea Editions) De Heer Jacques Ickx (FOD BiZa, Algemene Directie Veiligheid en Preventiebeleid) De Heer Stefaan Pleysier (KATHO IPSOC, Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid) Mevrouw Lieve Van Daele (POD Wetenschapsbeleid) De Heer Laurent Van Driessche (Ministre de la Rgion wallonne) De Heer Rein van Gisteren (Tappan Communicatie/Europees Parlement) De Heer Stphane Vanhaeren (politie Braine lAlleud) Prof. Dr. Elisabeth Volckrick (UCL, Unit de Recherche en communication) 2 3. Inhoudstafel INHOUDSTAFEL..........................................................................................................................................................3 LIJST MET TABELLEN..............................................................................................................................................6 DANKWOORD..............................................................................................................................................................7 1. BURGERPARTICIPATIE IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN, EEN TERREINAFBAKENING...................8 1. 1 INLEIDING.............................................................................................................................................................8 1.2 VEILIGHEIDSBELEID.............................................................................................................................................10 1.3 DOELSTELLINGEN EN TYPOLOGIE BURGERPARTICIPATIE-INITIATIEVEN..............................................................12 Doelstellingen......................................................................................................................................................12 Typologie..............................................................................................................................................................13 2. OVERZICHT INITIATIEVEN IN BELGI, AANGEVULD MET BESTE PRAKTIJKEN UIT HET BUITENLAND.............................................................................................................................................................15 2.1 OVERHEIDSINITIATIEVEN.....................................................................................................................................18 2.1.1 Overheidsinitiatieven gericht op het vergroten van veiligheid...................................................................18 2.1.2 Overheidsinitiatieven gericht op het vergroten van leefbaarheid..............................................................24 2.1.3 Overheidsinitiatieven beeldvorming...........................................................................................................26 2.2 BURGERINITIATIEVEN..........................................................................................................................................27 2.2.1 Burgerinitiatieven veiligheid.......................................................................................................................27 2.2.2 Burgerinitiatieven leefbaarheid .................................................................................................................28 2.2.3 Burgerinitiatieven beeldvorming................................................................................................................31 2.3 SELECTIE CASES...................................................................................................................................................32 2.4 ASSENSTELSEL.....................................................................................................................................................33 3. OVERZICHT SUCCES- EN FAALFACTOREN................................................................................................34 3.1 PARTICIPATIE EN SAMENWERKING......................................................................................................................34 3.2 MIDDELEN...........................................................................................................................................................34 3.3 BELEIDSBETROKKENHEID....................................................................................................................................34 3.4 COMMUNICATIE...................................................................................................................................................35 3.5 CONTEXT.............................................................................................................................................................36 3.6 METHODE............................................................................................................................................................37 3.7 CONTINUTEIT......................................................................................................................................................38 3.8 SPECIFIEKE SUCCESVOORWAARDEN....................................................................................................................38 3.9 ANALYSEKADER..................................................................................................................................................38 4. ANALYSE INITIATIEVEN...................................................................................................................................41 4.1 METHODOLOGIE...................................................................................................................................................41 4.2 POLITIECAF EN WIJKONTMOETINGEN IN POLITIEZONE HERENT - KORTENBERG...............................................43 4.2.1 Inleiding en situering case..........................................................................................................................43 4.2.2 De politiezone Herent - Kortenberg............................................................................................................44 4.2.3 Aanleiding...................................................................................................................................................44 4.2.4 Het politiecaf.............................................................................................................................................45 4.2.5 Ontstaan wijkontmoetingen.........................................................................................................................46 4.2.6 Rol politie en gemeente bij politiecaf en wijkontmoetingen......................................................................47 4.2.7 Doelstellingen en doelgroep.......................................................................................................................47 4.2.8 Voorwaarden voor een geslaagd politiecaf..............................................................................................48 4.2.9 Participatie..................................................................................................................................................49 4.2.10 Middelen....................................................................................................................................................49 4.2.11 Moeilijkheden ...........................................................................................................................................50 4.2.12 Communicatie...........................................................................................................................................51 4.2.13 Evaluatie...................................................................................................................................................52 3 4. 4.2.14 Conclusie en succes- en faalfactoren........................................................................................................53 4.3 OPZOOMEREN IN ROTTERDAM.............................................................................................................................59 4.3.1 Situering case en inleiding..........................................................................................................................59 4.3.2 Eerder onderzoek........................................................................................................................................60 4.3.3 Inhoud Opzoomeren....................................................................................................................................60 4.3.4 Ontstaan............................