Induweld rope access service folder

of 3 /3
TECHNICAL SUPPORT & ROPE ACCESS SERVICE industriële toegangstechnieken

Embed Size (px)

Transcript of Induweld rope access service folder

Page 1: Induweld rope access service folder

TECHNICAL SUPPORT & ROPE ACCESS SERVICE

i n d u s t r i ë l e t o e g a n g s t e c h n i e k e n

Page 2: Induweld rope access service folder

InduWeld – Technical support & Rope Access service. Is gespecialiseerd in lastechnieken, installatie, (de)montage, onderhoudswerken, inspecties, safety- checks met behulp van rope access technieken. Afhankelijk van uw opdracht bieden wij deze diensten zelfstandig aan, of in nauwe samenwerking met gerenommeerde bedrijven.

InduWeld is een ambitieuze onderneming, strevend naar een optimale dienstverlening, waarbij kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid centraal staan. Het uitgangspunt van Induweld is dat de opdrachtgever in goed overleg alles aan ons kan overlaten: analyse, advisering, planning, materialen, toegangstechnieken en uitvoering volgens strenge normen als het gaat om veiligheid, milieu en kwaliteit.

Onze ervaringen en specialisme maken het mogelijk om klant- en projectspeci� eke oplossingen en adviezen te bieden voor het verrichten van werkzaamheden op moeilijk te bereiken plaatsen. Terwijl we voortdurend op zoek zijn naar nieuwe trends, technologische ontwikkelingen en praktische toepassingen om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn.

InduWeld houdt zich bezig met het uitvoeren van verschillende activiteiten op hoogte, diepte en/of besloten ruimtes, met behulp van Rope Access. Wanneer het gebruik van conventionele systemen zoals steigers, hangbakken en hoogwerkers niet of beperkt mogelijk is, bieden we hiermee een veilig, e� cient en vaak kostenbesparend alternatief aan.

Een groot voordeel van deze techniek is dat het snel inzet- baar is en dat de bedrijfsvoering en/of verkeer in de meeste gevallen niet of nauwelijks stil gelegd hoeft te worden.

Dit vloeit voort uit de volgende veiligheidsaspecten:

Vanuit een pro-actieve houding en een goede risico inventaris & evaluatie worden Rope Access werkzaamheden goed voorbereid. Dit heeft er toe geleid dat het aantal gedocumenteerde ongevallen veel lager zijn dan bij de traditionele toegangstechnieken zoals ladders, steigerbouw en mechanische platforms.

Alle Rope Access technici zijn speciaal getraind en onafhankelijk geëxamineerd; Reddingsprocedures zijn geïnte-greerd in het trainingsprogramma;Een industriële klimmer gebruikt voor positioneren altijd 2 onafhankelijke ankerpunten;Het touwtoegangssysteem heeft 2 afzonderlijke verankerde lijnen, waarvan de werklijn dient om op of uit de werkplek te komen en de 2e lijn fungeert als veiligheidslijn;Een industriële klimmer maakt gebruik van modern en gecerti� ceerd afdaal -, stijg en beveiligings-mechanisme;Elke job wordt uitgevoerd door minimaal 2 technici (‘buddysysteem’) in verband met eventuele reddingen;Alle Rope Access uitrustingen worden regelmatig geïnspecteerd en onderhouden;Alle gereedschappen worden aan aparte lijnen ingebonden zodat het niet kan vallen.

Regelgeving en veiligheid

Het spreekt voor zich dat veiligheid bij InduWeld hoog in het vaandel staat. Bij ieder nieuwe aanvraag verrichten we een locatie bezoek, daaruit volgt een Risico Inventarisatie en evaluatie rapport (regelgeving en veiligheid) en een plan van aanpak, dat vervolgens naar de klant wordt gestuurd. InduWeld werkt volgens de richtlijnen van IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) , welke een praktische invulling geven aan de wetgeving met betrekking tot werken met lijnen. Vanzelfsprekend worden bij alle werkzaamheden de Europese en Nederlandse ARBO- regels nageleefd.

Het gebruik van industriële Rope Access is relatief nieuw in Nederland. Maar de Rope Access branche, heeft gezien de statistieken met betrekking tot veiligheid en ongevallenregistratie, een zeer goede reputatie.

Page 3: Induweld rope access service folder

InduWeld kan werkzaamheden verrichten in de volgende toepassingsgebieden:

• Gecertifi ceerde lastechnieken• (De)montage• Installatietechniek• Algemene inspecties & NDO• Elektrotechniek• Schadeherstel • Reinigen & conserveren• Ondersteuning of assisteren bij onoverzichtelijke hijswerkzaamheden

Waarom zou u voor Rope Access kiezen ?

VeiligDe ongevallenstatistieken bij Rope Access zijn aanzienlijk beter dan die van Conventionele technieken en systemen. Zo is het volgens de statistieken drie keer veiliger dan steigerbouw en het werken daarmee.

E� ciëntRope Access systemen zijn in een korte tijd te (de)installeren waardoor in de meeste gevallen het productieproces niet onderbroken hoeft te worden. De rope Access techniek vraagt om beduidend minder personeel en is visueel en fysiek minder storend voor de omgeving.

FlexibelRope Access kan op maat worden ontworpen om zo diverse toepassingen e� ciënt enbetaalbaar door te voeren.

EconomischMinder personeel, snellere inzet, minder materiaal en minimale doorlooptijden resulteren meestal in lagere kosten.

G a a s t w e g 3 1

8 5 2 1 J B S t . N i c o l a a s g a

t + 3 1 ( 0 ) 5 1 3 4 3 1 1 4 6

f + 3 1 ( 0 ) 5 1 3 4 3 4 4 2 1 m 0 6 4 6 0 0 5 8 9 5

i n f o @ i n d u w e l d . c o m

w w w. i n d u w e l d . c o m