Idee Kids beleidsplan 2014-2017

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Idee Kids beleidsplan 2014-2017

Transcript of Idee Kids beleidsplan 2014-2017

 • BELEIDSPLAN

  2014 2017

  OERSTE

  RK

  in het org

  aniseren

  van KAM

  PEN!

  ideekids

 • De kerngedachte is dan ook om een evenwichtig groeiplan voor te leggen met volgende speerpunten:

  1. Meer kwaliteit in de vorm van inhoudelijke beleving voor kinderen en hun ouders.2. Het vertrouwen bij ouders verhogen: bij ons zit je op alle vlakken goed!3. Het team van jonge enthousiaste mensen de kans geven om persoonlijke groei en ontwikkeling te realiseren.4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet oppakken en de impact van onze visie op de leefwereld van het kind laten toenemen.5. Meer deelnemers indien democratische prijzen en voldoende efficintie slagen ervoor kunnen zorgen dat de financile gezondheid van de organisatie niet in het gedrang komt.

  In een wereld van een kind is 2017 heel verre toekomst en in een razend snel ontwikkelende maatschappij is dat voor een organisatie niet anders. Wij willen dan ook graag iedereen die de afgelopen maanden met enthousiasme heeft geholpen om dit toekomstbeeld vorm te geven van harte bedanken voor hun inzet en bijdrage.De rode draad evenwichtige groei ligt er. We staan te popelen om eraan te beginnen.

  Anneleen Demasure Bjrn AccoeAlgemene Cordinatie Idee Kids vzw

  Een nieuwe beleidsperiode staat voor de deur: een oefening die je als organisatie maakt met een goed gevulde rugzak aan ervaringen uit het verleden en een open blik op de toekomst.

  De afgelopen beleidsperiode was er eentje van veel successen: 15 goed draaiende externaat kampplaatsen en een bereik van meer dan 20.000 kinderen verdien je door elke dag keihard te werken met een team. Met liefde voor onze doelgroep en passie voor onze missie willen we dit succes verder zetten in een nieuw traject dat we samen met de Vlaamse Overheid willen uittekenen.

  De snelle groei van de afgelopen jaren - 100 % in de afgelopen 5 jaar - heeft ook de keerzijde van de medaille getoond. De kostprijs per kind in verhouding tot de vaste beschikbare subsidie enveloppe was niet altijd in balans door de grote stijging van het aantal kinderen. Ons budget kwam daardoor onder druk te staan en we leerden hoe we slimme keuzes konden maken. Besparingsopties zijn vandaag dan ook allemaal reeds ingezet.

  17 jaar ervaring en de vele positieve feedback van ouders en kinderen moedigen ons aan om een ambitieus plan op tafel te leggen voor de toekomst. Een plan waarin we de learnings uit de vorige beleidsperiode meenemen naar de uitdagingen van de toekomst.

  Voorwoord

 • DEEL 2: DE DOELSTELLINGEN VOOR DE BELEIDSPERIODE

  STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Idee Kids zorgt voor een unieke beleving bij deelnemers, ouders en monitoren.

  OD* 1.1. Idee Kids draagt de Idee Kidswaarden en normen uit naar elke deelnemer, ouder en monitor door de organisatie van unieke projectkampen waar kinderen iets van opsteken.OD 1.2. Idee Kids zorgt voor een positieve ervaring die blijft hangen bij het kind.OD 1.3. Idee Kids zorgt voor themas die nauw aansluiten bij de leefwereld van het kind.OD 1.4. Idee Kids zorgt voor kampbeleving via verschillende communicatiekanalen voor, tijdens en na elk kamp. OD 1.5. Idee Kids zorgt voor een persoonlijke beleving.OD 1.6. Idee Kids zorgt voor een uniek start- en afsluitmoment.OD 1.7. Idee Kids zorgt voor een brede ondersteuning van elke monitor.OD 1.8. Idee Kids biedt mensen met een hart voor kinderen de mogelijkheid om ervaring op te doen en ervaring te delen.

  Voorwoord

  Inhoudstafel

  DEEL 1: INHOUDELIJKE IDENTIFICATIE EN SITUERING VAN DE VERENIGING

  1. Missie en Visie 1.1. Missie 1.2. Visie2. Kerntaak, aanpak, positionering en profilering 2.1. Kerntaak 2.2. Aanpak 2.3. Posistionering en profilering3. Doelgroep4. De organisatie 4.1. Dagelijkse werking 4.2. Algemene werking 4.3. Raad van Bestuur 4.4. Monitoren5. Ontstaansgeschiedenis6. Bereik 6.1. Locatie 6.2. Groei van aantal kinderen, aantal kampen en kampplaatsen bij de projectkampen7. Manier waarop de beleidsnota tot stand kwam 7.1. Enqute Mijn kind op vakantiekamp 7.2. SWOT analyse 7.3. De werkgroepen 7.4. De strategische doelstellingen vertaald

  3

  4

  6

  99

  101313131417191920202123272730

  3535363841

  42

  47

  48

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  Inhoudsopgave

 • 59

  60

  61

  62

  62

  63

  67

  68

  70

  72

  75

  76

  77

  77

  78

  81

  82

  83

  84

  86

  8890

  93

  96

  OD 4.2 Idee Kids werkt met een Ethisch Charter om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid evenwichtig te groeien. OD 4.3 Idee Kids selecteert medewerkers, monitoren en partners op basis van positief actief pluralisme.

  OD 4.4 Idee Kids wil als organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen. STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: Idee Kids streeft naar evenwichtige groei

  OD 5.1. Idee Kids breidt verder uit en verankert zich stevig in het Vlaamse landschapOD 5.2. Idee Kids zorgt voor een gezond en transparant financieel beheer met behoud van een eerlijke prijs/kwaliteitsratio OD 5.3. Idee Kids zorgt voor een verdere automatisering en verhoogde efficintie op alle diensten.

  DEEL 3: BEGROTING EN TOELICHTING

  1. Toelichting bij de begroting A. Gemiddelde opbrengst/kost B. Overzicht over de vier jaar heen (overheidsmodel)

  Slotwoord

  * OD = Operationele Doelstelling

  STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Idee Kids staat synoniem met duurzaam vertrouwen

  OD 2.1. Op een effectieve, efficinte, duidelijke en correcte manier een kindvriendelijk en persoonlijk onthaal bieden. OD 2.2. Het uitwerken van een veilige preview en postview beleving met ouders en stakeholdersOD 2.3. Idee Kids zorgt voor een veilige kampomgevingOD 2.4. Idee Kids biedt een gediversifieerde opvang naar leeftijdOD 2.5. Idee Kids heeft een crisiscommunicatieplan

  STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: Idee Kids vzw is een formidabele plek om te werken en zich te ontplooien. OD 3.1. Idee Kids vzw biedt ruimte voor talentontwikkeling OD 3.2. Idee Kids vzw draagt zorg voor het welbevinden van elke werknemerOD 3.3. Idee Kids vzw draagt zijn positief imago verder uit.

  STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: Idee Kids neemt een voorbeeldrol op in de maatschappij.

  OD 4.1 Idee Kids wil en kan maatschappelijke impact hebben door actief vanuit de 7 stokpaardjes kampen te organiseren.

 • DEEL I

 • Inhoudelijke identificatie en situering van de vereniging

 • 91. Missie en Visie

  1.1. Missie

  Door het organiseren van kampen zo veel mogelijk kinderen in een duurzame omgeving kansen gevenom vanuit hun eigen sterktes de toekomst vorm te geven.

 • 10

  1.2. Visie en Uitgangspunten7 stokpaardjes

  We hebben zeven stokpaardjes die op alle kampen terugkomen en die we steeds in ons achterhoofd houden:

  1

  2

  3

  Bijleren is fun! We dagen de kinderen uit om creatief te zijn en hun fantasie te gebruiken tijdens het kamp. Ze mogen zich echt helemaal uitleven, want net dan zijn kinderen nieuwsgieriger dan ooit. Ze leren spontaan nieuwe dingen die ze nooit meer vergeten.

  Iedereen telt mee!Door spelletjes en activiteiten ontdekken de kinderen op kamp dat iedereen meetelt. Of je nu rijk of arm bent, in een rolstoel zit of uit een ander land komt, samen spelen kan altijd!

  Ik kan het zelf!Ieder kind groeit en leert en durft nieuwe dingen op zijn eigen tempo. En dus zijn er op kamp zeker verschillen tussen de kinderen. Dat is niet erg. Iedereen krijgt genoeg tijd om op zijn eigen tempo mee te doen, te ontdekken en te durven wat hij daarvoor niet kon. Zo worden ze allemaal op hun eigen tempo (en met de glimlach) groot.

 • 11

  2

  4

  5

  6

  7

  Iedereen kan mee!Al onze kampen kosten evenveel voor wie zich inschrijft, ongeacht de organisatiekost. Dat democratisch prijsbeleid voeren we al van bij de start. Zo willen we iedereen de kans geven om aan elk kamp te kunnen deelnemen, zonder dat de prijs een belemmering vormt.

  Sprookjes bestaan wl!Kinderen hebben recht op fantasie. Meer nog, een grote verbeeldingskracht is gezond. Daarom mogen de kinderen zich op kamp helemaal inleven in een echt of een fictief personage. Anders gezegd: in het kabouterbos wonen kabouters. En dat is cht waar.

  Ik help de anderen!We zetten ons elk jaar samen in voor heel wat goede doelen. Zo knuffelen we de paashaas tegen zinloos geweld, of doen we een workshop rond kinderrechten. Zo leren we spelenderwijs over solidariteit.

  Gezondheid troef!We nemen de kinderen het liefst mee naar buiten waar ze volop kunnen bewegen en spelen. Maar ook binnen zorgen we er op een creatieve manier voor dat de kinderen actief bezig zijn. Tussendoortjes? Die worden minstens twee keer per week vervangen door fruit. Daarnaast is onze favoriete frisdrank water.

 • 12

 • 13

  specifieke sport- en themakampen, verder besproken als kampen derden. Deze zijn in samenwerking met verschillende gemeentelijke sport- en jeugddiensten, scholen, verenigingen en andere publieke overheden. Op die manier voorziet Idee Kids ook in een kampaanbod voor niet-centrumsteden.

  Het partnership is een unieke wisselwerking op basis van complementariteit en vanuit een gedeelde visie op educatieve kampen voor kinderen. Idee Kids zorgt voor de rekrutering, briefing, opvolging, evaluatie, verzekering en betaling van de monitoren, werkt een kampprogramma uit en voorziet al het nodige materiaal op de kampplaats. De partner promoot de kampen, verzorgt de administratie en kijkt voor een geschikte accommodatie waar de kampen kunnen plaatsvinden. Kinderen en ouders krijgen op die manier de kampen aangeboden onder de naam gemeente of school in samenwerking met Idee Kids.

  De dagelijkse werking van Idee Kids i