honim.typepad.com · 88926A ISBN 4157-1893-8 88926A ISBN 4157- SEARCHING PRODUCT 1893- 8 Name...

of 97/97
BACHELORPROEF ILIAS Solutions Dohou Michael | 341099 | 3TI HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL 2013-2014
 • date post

  17-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of honim.typepad.com · 88926A ISBN 4157-1893-8 88926A ISBN 4157- SEARCHING PRODUCT 1893- 8 Name...

 • BACHELORPROEF

  ILIAS Solutions

  Dohou Michael | 341099 | 3TI HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL 2013-2014

 • INHOUDSTAFEL

  1 Voorwoord............................................................................................................................... 3

  2 Stage Opdracht ........................................................................................................................ 4

  2.1 Beschrijving Opdracht ...................................................................................................... 4

  2.2 Achtergrond van het Bedrijf............................................................................................. 5

  3 PRINCE2 ................................................................................................................................... 6

  3.1 Inleiding over PRINCE2 ..................................................................................................... 6

  4 PID............................................................................................................................................ 7

  4.1 Project Definition ............................................................................................................. 7

  4.2 Background....................................................................................................................... 7

  4.3 Project Objectives ............................................................................................................ 7

  4.4 Desired Outcomes ............................................................................................................ 7

  4.5 Project Scope and Exclusions ........................................................................................... 7

  4.6 Constraints and Assumptions........................................................................................... 8

  4.7 The User(s) and Any Other Known Interessted Parties ................................................... 8

  4.8 Interfaces.......................................................................................................................... 8

  4.9 Project Approach.............................................................................................................. 8

  4.10 Business Case.............................................................................................................. 10

  4.11 Project Management Team Structure ........................................................................ 11

  4.12 Role Descriptions ........................................................................................................ 11

  4.13 Quality Management Strategy ................................................................................... 11

  4.14 Configuration Management Strategy ......................................................................... 12

  4.15 Risk Management Strategy......................................................................................... 12

  4.16 Communication Management Strategy ..................................................................... 13

  4.17 Project Plan................................................................................................................. 13

  4.18 Project Controls .......................................................................................................... 13

  5 Business Analyse.................................................................................................................... 14

  5.1 User Roles....................................................................................................................... 14

  5.2 User Stories .................................................................................................................... 14

  5.3 Functiestroom Schema................................................................................................... 15

 • 5.4 Actoren ........................................................................................................................... 16

  5.5 Use Cases........................................................................................................................ 16

  5.6 Use Case Diagram........................................................................................................... 16

  5.7 UI Prototype ................................................................................................................... 16

  6 Technische Analyse................................................................................................................ 17

  6.1 Stappenplan van de Technische Analyse ....................................................................... 17

  6.2 Functionaliteiten ............................................................................................................ 17

  6.3 JQuery Mobile + Phonegap ............................................................................................ 17

  6.4 Planning Stage ................................................................................................................ 17

  6.5 Uitleg Technologieën ..................................................................................................... 17

  7 Communicatie Analyse .......................................................................................................... 18

  7.1 Verantwoordelijkheden ................................................................................................. 18

  7.2 Communicatie ................................................................................................................ 18

  8 Peer Evaluatie ........................................................................................................................ 19

  9 Timesheets............................................................................................................................. 20

  10 Conclusie ............................................................................................................................ 21

  Bijlagen...............................................................................................................................22 - End

 • Dohou Michael 341099 3TI

  3

  1 VOORWOORD

  Dit jaar worden studenten voor een groot deel van hun studiepunten beoordeeld op hun werk voor een

  IT-project en stage. Er werd ons gevraagd om drie bedrijven te zoeken, waarvoor we een project zouden

  uitvoeren. De bedoeling is dat we doorheen het jaar aan dit project zouden werken. Een eerste stap zal

  zijn om het project voor te bereiden, tijdens het eerste semester, en daarna zouden we die

  implementeren tijdens een stage.

  Nicolas en ik hebben besloten om samen te werken omdat we reeds projecten hebben samen gemaakt

  en deze waren een groot succes. We zijn begonnen met het zoeken van drie projecten die we zouden

  kunnen uitwerken. We zochten naar opdrachten waar we een programma moesten ontwikkelen, omdat

  we voor een specialisatie programmeren hebben gekozen dit jaar. We hebben een lijst gekregen van

  potentiële klanten en hebben daaruit drie bedrijven uitgehaald.

  Het eerste bedrijf was PHIDAN. Phidan is een consultancy bedrijf die management solutions verkoopt

  aan verschillende klanten. Ze hadden een projectvoorstel waarbij we een programma moesten maken

  om transportkosten te berekenen. Deze tool zou transportkosten bij verschillende leveranciers

  berkenen op basis van verschillende parameters zoals gewicht, volume, bestemming en het type

  transport of transporteur.

  Het tweede bedrijf was KBC. KBC is een geïntegreerde bank/verzekeraar voor retail-, KMO- en

  midcapklanten. Bij dit bedrijf werd er ons geen duidelijke opdracht gegeven. We wisten alleen dat ze op

  zoek waren naar een student om een stage te komen doen.

  Als laatste bedrijf hadden we ILIAS Solutions. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen,

  implementeren en onderhouden van informatie management oplossingen. Ze hadden drie projecten

  beschikbaar: een mobiel tracking systeem (het kunnen opvolgen van goederen die getransporteerd

  worden), een inventory management systeem (het kunnen beheren van een inventory stock) en een

  front-end layer (een programma maken).

  Na overleg hadden we besloten om Phidan te laten vallen, omdat het project niet groot genoeg leek om

  gemaakt te worden door twee personen. Van KBC hebben we nooit een antwoord gekregen. Ons keuze

  viel dus eerder voor ILIAS Solutions. We hebben hierbij gekozen voor de inventory management

  systeem. Dit was voor ons de mogelijkheid om mobiele applicaties te leren programmeren, wat we op

  school nog niet hebben geleerd. We hebben dus contact opgenomen met de opdrachtgever en hebben

  een positief antwoord gekregen.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  4

  2 STAGE OPDRACHT

  2.1 BESCHRIJVING OPDRACHT Voor het project van dit jaar hebben Nicolas Stainier en ik besloten om een project te maken voor ILIAS

  Solutions. Het project houdt in dat we een mobiele applicatie uitwerken die aangesloten zal zijn op de

  bestaande database van ILIAS Solutions.

  Deze applicatie zal hoofdzakelijk gebruikt worden door magazijniers en zal dienen om de stock

  inventaris te maken. De applicatie zal functies moeten kunnen uitvoeren zoals het bekijken van een te

  inventariseren stockonderdeel, het toevoegen/wijzigen van producten in de inventaris en het wijzigen

  van informatie over een bepaald product. Indien de hoeveelheid aangeduidt in de database niet

  overeenkomt met de aanwezige hoeveelheid in de stock, wordt deze waarde aangepast volgens wat er

  in de stock aanwezig is en wordt er automatisch een rapport gemaakt voor verdere investigatie.

  De applicatie moet hoofdzakelijk kunnen werken op Android, maar ideaal ook op iOS en Windows

  tablets. Ons doel zal zijn om het te laten werken op deze drie platformen.

  Omdat er geen Wi-Fi aanwezig is overal in het stock, zou de applicatie bij het initialiseren de database

  lokaal kunnen downloaden. Dit wilt zeggen dat de gebruiker alle informatie van de database zal

  downloaden op zijn tablet en niet meer verbonden zal moeten zijn met het internet. Het wijzigen van

  informatie zal dus lokaal gebeuren, op het lokaal database waarop we alle data van de database hebben

  gezet. Wanneer de magazinier dan gedaan heeft, moet hij zich opnieuw verbinden met het internet en

  zal er dan alle informatie van zijn tablet terug worden gestuurd naar ILIAS.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  5

  2.2 ACHTERGROND VAN HET BEDRIJF ILIAS Solutions is een bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van

  Management Solutions voor defensie en humanitaire

  hulpoperaties. Het bedrijf is gelegen in Brussel nabij het centrum

  van de Europese Unie en het hoofdkwartier van de NAVO (de

  Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie).

  ILIAS Solutions is ontstaan in 1997 en was oorspronkelijk een project voor de Belgische Luchtmacht. De

  Belgische Luchtmacht had nood aan aanzienlijke verbetering in beschikbaarheid van vliegtuigen, en

  tegelijkertijd, om ondersteuningskosten te verminderen. Specifiek heeft ILIAS Solutions vooral moeten

  zorgen voor het beheren van het onderhoud van F-16 vliegtuigen. Dit project werd ondersteund door

  Coopers & Lybrand (PrinceWaterhouseCoopers en IBM Consulting).

  Vanaf 2006 is ILIAS Solutions een onafhankelijke Belgische dienstverlener geworden voor particuliere

  klanten. Ze bouwen, implementeren en beheren (COTS) informatiesystemen voor de Belgische defensie.

  Naast de Belgische defensie werkt ILIAS Solutions nu ook voor Fuerza Aerea de Chile (FACh), of met

  andere woorden het Chileense Luchtmacht. ILIAS Solutions heeft alle functionaliteiten geïmplementeerd

  voor het onderhouden van de 18 F-16 vliegtuigen die de Antofagasta Air Force Base van Chili beschikt.

  Het Chileense Luchtmacht is ILIAS’ hulp langzamerhand aan het uitbreiden over heel hun luchtmacht.

  Ten laatste werkt ILIAS Solutions voor het Admiraliteit BENELUX (ABNL) voor het onderhouden van

  Hollandse en Belgische Marinecomponenten.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  6

  3 PRINCE2

  3.1 INLEIDING OVER PRINCE2 Om dit project tot een goed einde te kunnen brengen hebben we besloten om dit project uit te voeren

  door gebruik te maken van PRINCE2. We hebben voor PRINCE2 gekozen omdat we vorig jaar en dit jaar

  veel hebben leren werken met PRINCE2. Het was dus voor ons voor de hand liggend.

  PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) is een

  procesgerichte projectmanagementmethode. Dit wilt

  zeggen dat we het project in verschillende fases gaan

  verdelen, waar we elke keer gaan specifiëren wie aan

  welke taken zal werken, hoe lang we deze fase gaan

  uitvoeren en welk doel we op het einde van een fase

  moeten bereiken.

  Het beginpunt van PRINCE2 is het initiëren van het project. Dit hebben we gedaan door te beginnen met

  een Project Initiation Document).

 • Dohou Michael 341099 3TI

  7

  4 PID

  Het PID (Project Initiation Document) is het eerste stap bij het werken volgens de PRINCE2 methode. In

  dit document wordt er op voorhand bepaald wat de opdracht is, wie onze klant is, hoe we aan het

  project gaan werken, ... .

  4.1 PROJECT DEFINITION In de Project Definition wordt er concreet uitgelegd wat de opdracht is van het project. We maken een

  volledig, uitgeschreven beschrijving van het project.

  4.2 BACKGROUND In de Background komt een uitleg over de geschiedenis van het bedrijf. Er wordt uitgelegd wie de klant

  is, welke taken zij moeten uitvoeren en voor wie ze deze taken moeten uitvoeren.

  4.3 PROJECT OBJECTIVES De Project Objectives houden in welke de doelen zijn van dit project. Deze doelen zijn: tijd, kost,

  kwaliteit, scope, risico’s en performantie.

  4.4 DESIRED OUTCOMES In de Desired Outcomes beschrijven we waarop het eindproduct zou moeten lijken. Natuurlijk houden

  we rekening met alle vereisten van de klant bij het bepalen van ons doel.

  4.5 PROJECT SCOPE AND EXCLUSIONS De Project Scope geeft aan welke doelen binnen de scope zijn van het project. We gaan twee groepen

  van doelen maken: doelen die we moeten halen tijdens het project en doelen die optionneel zijn voor

  het project. Deze tweede groep van doelen zijn een extra voor het bedrijf, in het beste geval zouden we

  deze doelen ook moeten halen.

  Exclusions zijn doelen die we echt niet gaan kunnen halen in een project. Het kan gebeuren dat we de

  kennis niet hebben om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren, deze taak zal dan als een exclusion

  beschouwd worden.

  In het geval van ons project zal de scope zich beperken tot een applicatie die compatibel is voor Android,

  waarop een magazijnier het inventaris kan op doen. We houden het compatibiliteit met iOS (iPad) en

  Windows Tablet buiten de scope. De klant heeft het voorkeur gegeven aan Android, en we zullen dus

  eerst een werkend applicatie maken op Android voor we met de andere platformen beginnen.

  Er zijn ook twee extra functionaliteiten, buiten de scope, die we zouden willen toevoegen in dit project.

  Deze twee extras zijn een barcode scanner en een plan van de warehouse. Het zou volgens ons veel

  uitmaken zouden we deze twee functionaliteiten in het applicatie kunnen toevoegen.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  8

  4.6 CONSTRAINTS AND ASSUMPTIONS Constraints zijn moeilijkheden die we gaan ondervinden tijdens het uitvoeren van het project. Een

  moeilijkheid wilt niet per se zeggen dat we die niet gaan kunnen uitvoeren.

  Een voorbeeld van een constraint is het feit dat we deze applicatie ten laatste tegen 1 juni zouden willen

  afwerken.

  Assumptions zijn onderstellingen die we maken bij het project. We proberen op voorhand te bepalen

  wat we extra zullen doen dat niet vermeld werd in het project.

  4.7 THE USER(S) AND ANY OTHER KNOWN INTERESSTED PARTIES Hier beschrijven we welke de partijen van belang zijn voor het project. We melden hierbij wie onze klant

  is en al zijn stakeholders.

  Voor dit project zullen er niet veel partijen aanwezig zijn. De betrokken partijen zijn onder anderen ILIAS

  Solutions zelf, hun klant (de Belgische Defensie) en de HUB.

  4.8 INTERFACES De Interfaces zijn de verschillende technologieën waarvan we beschikken voor het uitvoeren van een

  project. Het kan zijn dat het bedrijf al over bepaalde technologieën beschikt waarmee we zullen werken

  om het project te kunnen uitvoeren.

  Een voorbeeld van interfaces in ons project is de ILIAS Solutions Database waarvan we al beschikken. Dit

  is belangrijk om te weten omdat het dus wilt zeggen dat we geen database gaan moeten ontwerpen.

  4.9 PROJECT APPROACH De Project Approach, zoals letterlijk vertaald, is het aanpak van het project. We beschrijven hierin hoe

  we het project zullen aanpakken. In ons geval hebben we een algemeen methodologie gekozen, die we

  gaan volgen doorheen ons project. Deze noemt de PPDIOO methodologie. Het houdt in dat we het

  project in zes grote processen gaan verdelen, waarin we elk stap in verschillende taken gaan verdelen.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  9

  Zoals we merken hebben we de processen in twee groepen verdeeld, namelijk in twee semesters.

  Tijdens het eerste semester gaan we aan Prepare-Plan-Design doen. Dit is de voorbereidingsfase.

  Gedurende deze fase gaan we op voorhand bepalen wat we gaan maken, hoe we het gaan maken en

  waarom we het gaan maken.

  De prepare gedeelte houdt in dat we het project gaan initiëren, dit is dus onze PID. We bepalen hierbij

  vooral wat we gaan doen. Dit deel bestaat vooral uit afspraken en overeenkomsten met de klant.

  Tijdens de plan gedeelte gaan we het probleem grondig analyseren en een planning maken voor het

  aanpak. Het analyseren van ons probleem gebeurt doorheen een Business Analyse. Daarin gaan we

  bepalen welke taken elke gebruiker zou moeten kunnen uitvoeren en in welke volgorde dit zou moeten

  gebeuren. We maken ook een Projectplan waarin staat aan welke delen van het project we eerst gaan

  moeten werken en dit verdeeld over verschillende periodes.

  Ten laatste is er een design deel voor het eerste semester. Deze gedeelte bestaat vooral uit een

  Technische Analyse. De technische analyse dient om een definitieve oplossingen te vinden waarbij we

  vermelden op welk manier we dit gaan doen. We bekijken alle mogelijke manieren om het probleem op

  te lossen, en halen daaruit de technologie die de beste oplossing biedt.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  10

  Deze drie delen zullen eindigen tijdens het eerste semester. Tijdens het tweede semester komen drie

  nieuwe stappen, Implement-Operate-Optimize, waarbij we het product gaan implementeren, testen en

  verbeteren.

  Het implementeren zal het langst duren, omdat we tijdens deze fase alle code gaan moeten schrijven.

  Tijdens deze fase gaan we alle gevraagde functies implementeren in een werkend applicatie.

  Na het implementeren gaan we het product testen. Dit zal gebeuren tijdens de operate fase. Hiervoor

  hebben we op voorhand bepaald welke acceptatie testen we gingen doen en zullen deze uitvoeren op

  onze applicatie. We hebben besloten om aan Test-Driven Development te gebruiken. Dit houdt in dat

  we per functionaliteit, eerst testen zullen uitschrijven waarbij we gaan bepalen welke resultaat een

  functie moeten geven. Na dat we de testen geschreven hebben gaan we pas beginnen code schrijven.

  Deze manier zorgt ervoor dat we op voorhand weten wat we van een functie verwachten, en op die

  manier direct zullen merken als er iets niet klopt. Dit spaart ons enorm veel tijd bij problemen.

  De laatste fase is de optimize fase. Tijdens deze laatste fase gaan we alle gevonden bugs oplossen.

  Wanneer alle bugs opgelost zijn gaan we de resterende tijd gebruiken om performantie te verhogen.

  4.10 BUSINESS CASE Bij de Business Case geven we een gedetailleerde beschrijven van de kosten, risico’s en voordelen voor de klant.

  We zullen veel risico’s hebben bij dit project omdat ILIAS Solutions voor defensie werkt. Dit wilt dus zeggen dat de informatie waarmee we zullen werken extra confidentieel materiaal bevat. We gaan er

  dus vooral moeten voor zorgen dat het informatie beveiligd wordt en dat er niets mis mee kan

  gebeuren.

  De voordelen zullen natuurlijk zijn dat de klant niet meer met pen en papier moet werken, maar dat

  alles geautomatiseerd zal zijn.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  11

  4.11 PROJECT MANAGEMENT TEAM STRUCTURE Dit project bevat enkele belanghebbende personen. Deze personen hebben we in een schema afgebeeld

  en hebben daar rollen aan gegeven.

  4.12 ROLE DESCRIPTIONS De Role Descriptions leggen uit wat de verschillende rollen inhouden. We geven voor elke rol een

  duidelijke beschrijving over wat ze bevatten.

  4.13 QUALITY MANAGEMENT STRATEGY Bij de voorbereiding van het project gaan we bepalen hoe we de kwaliteit van het product gaan

  verzekeren voor ons klant. Deze zullen we bepalen via kwaliteitstechnieken die we gaan toepassen op

  ons product.

  We hebben verschillende kwaliteitstechnieken bepaald zoals Step back and plan, Document before

  coding, Adopt a coding standard and stick to it, write test plans and make sure they are used en Reviews.

  Step back and plan houdt in dat we het project in details gaan plannen voor we aan iets beginnen, zoals

  we het met ons Projectplan hebben gedaan.

  Met Document before coding willen we zeggen dat we het project zoveel mogelijk moeten

  documenteren bij het werken. Dit passen we ook toe aan ons project (PID, Business Analyse,

  Technische Analyse, ...).

  Adopt a coding standard and stick to it wilt zeggen dat we consistent moeten blijven in het schrijven van

  ons code. We hebben een overeenkomst gemaakt om dezelfde manier van code proberen te schrijven.

  Write test plans and make sure they are used is wat vooraf uitgelegd werd, namelijk Test-Driven

  Development.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  12

  Ten laatste zijn er Reviews. Dit houdt in dat we bij het testen het programma gaan laten testen door

  externe personen om zeker te zijn dat iedereen het begrijpt en kan gebruiken.

  4.14 CONFIGURATION MANAGEMENT STRATEGY Hierbij geven we aan wie voor het beheren en beveiligen van het applicatie zal zorgen. Nicolas en ik

  zullen dit doen. We gaan voor een inlogsysteem zorgen waar we gaan nakijken welke gebruikers bekend

  zijn in het systeem en welke rechten elk gebruiker heeft.

  4.15 RISK MANAGEMENT STRATEGY Er zijn bij een project verschillende risico’s, deze moeten we zo vroeg en zo goed mogelijk bepalen. Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk risico’s opzoeken en hun prioriteiten bepalen. Deze risico’s zouden later problemen kunnen worden, het is dus van belang dat we weten hoe we bij deze moeten reageren.

  Bij elk risico gaan we bepalen welk impact deze kunnen hebben op de business en welke kansen er zijn

  dat deze ooit zullen gebeuren. Dit doen we door middel van een risico matrix, waarbij we alle risico’s in een lijst gaan opschrijven en daar een impact en kans aan geven.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  13

  4.16 COMMUNICATION MANAGEMENT STRATEGY Zoals de titel het zegt, hierin bepalen we op welke manieren we gaan communiceren met onze klant en

  zijn stakeholders. We bespreken de communicatie met ILIAS Solutions en de Belgische Defensie zelf.

  We zorgen voor regelmatige afspraken met ILIAS Solution en indien nodig beschikken we over emails

  om vragen te stellen.

  Wat betreft defensie weten we niet echt hoe het zal gebeuren. Waarschijnlijk zullen we voor een

  tweetal afspraken zorgen met hen om te bespreken wat we allemaal gedaan hebben.

  4.17 PROJECT PLAN Hier komt het Projectplan van het project. Dit is een lijst waarin we de verschillende fases hebben gezet

  van het project. Elke fase heeft een bepaalde prioriteit en heeft een begin en eind datum. Deze zullen de

  deadlines zijn die we gaan volgen doorheen het project.

  4.18 PROJECT CONTROLS De Project Controls is een lijst met alle documentatie die we gaan maken en analyseren gedurende het

  project.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  14

  5 BUSINESS ANALYSE

  De Business Analyse is een document waarin we een gedetailleerde beschrijving geven over de

  verschillende type gebruikers, functionaliteiten die elk gebruiker moet kunnen uitvoeren, een

  stroomschema per functie, ... . We proberen zo veel mogelijk te beschrijven wie de gebruikers zijn en

  welke taken ze willen uitvoeren.

  5.1 USER ROLES De User Roles zijn de verschillende type gebruikers die het applicatie gaan gebruiken. De meeste

  projecten zullen meer dan één soort gebruiker hebben, daarom dat het belangrijk is om deze goed te

  kennen. In ons project zijn er twee soorten rollen: een warehouse keeper en een warehouse controller.

  De warehouse keepers zijn de magaziniers van de warehouse. Zij gaan het applicatie gebruiken om de

  inventarisatie te kunnen maken. Ze zijn ons hoofdgebruiker in dit project.

  De warehouse controller is de controlleur van de warehouse. Deze rol zal af en toe afkomen in de

  warehouse om na te kijken of dat alles loopt zoals het moet. Hij zal dan rapporten van errors nakijken

  om na te kijken waarom bepaalde fouten gemaakt werden.

  5.2 USER STORIES User Stories zijn alle functies die een bepaalde rol wenst uit te voeren. We gaan in korte zinnen

  beschrijven welke taken een gebruiker moet kunnen doen op de applicatie.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  15

  5.3 FUNCTIESTROOM SCHEMA De Functiestroom Schema geeft een gedetailleerde weergave van de processen die uitgevoerd moeten

  worden voor het project. Deze zijn een opvolging van taken.

  Hierin komt het process van inventariseren en welke stappen tot het process horen.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  16

  5.4 ACTOREN Actoren zijn alle belanghebbenden in het project. Er worden alle actoren in een lijst getoond met hun

  taak binnen het project.

  5.5 USE CASES De Uses Cases zijn voorstellingen van het gedrag van het systeem. Dit wilt zeggen dat we gaan aantonen

  hoe het systeem zal reageren wanneer er gevraagd wordt om een bepaalde taak uit te voeren. Er zijn

  drie soorten uses cases: business, informatie en technische use cases.

  De business use cases geven taken weer die uitgevoerd worden voor de business zelf. Deze zijn

  bijvoorbeeld het ingeven van het hoeveelheid van een product.

  Informatie use cases zijn taken waarbij de gebruiker informatie moet terug krijgen, zoals bijvoorbeeld de

  beschrijving krijgen van een product.

  Technische use cases zijn, zoals de naam het zegt, taken die eerder technisch zijn. Deze kunnen

  bijvoorbeeld zijn: het programma opstarten, inloggen op het programma, ... .

  5.6 USE CASE DIAGRAM Een use case diagram is een diagram dat weergeeft welke taken een bepaalde actor moet kunnen doen.

  Deze taken zijn de taken die vermeld werden bij de uses cases. Dit geeft ons een overzicht van alle use

  cases per actor.

  5.7 UI PROTOTYPE De UI Prototype is een prototype van hoe wij het programma zien. We gaan afbeeldingen maken over

  hoe we het programma gaan implementeren. Deze hoofdstuk is eerder gericht op design, er zullen nog

  geen functionaliteiten aanwezig zijn.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  17

  6 TECHNISCHE ANALYSE

  De Technische Analyse is de laatste stap van het Project-Plan-Design process. Tijdens deze stap hebben

  we concreet gekozen welke technologie we gingen gebruiken om het project tot een goed einde te

  brengen.

  6.1 STAPPENPLAN VAN DE TECHNISCHE ANALYSE Dit is een stappenplan van hoe we de Technische Analyse hebben ingevuld. Dit diende vooral als

  hulpmiddel om weer te geven hoe we de technologie gekozen hebben.

  6.2 FUNCTIONALITEITEN Deze hoofdstuk bevat een lijst van alle functionaliteiten dat ons applicatie moet kunnen doen. We

  hebben dan ingevuld welke technologieën we gevonden hebben om deze functies te kunnen uitvoeren.

  6.3 JQUERY MOBILE + PHONEGAP Dit is ons definitieve keuze over de technologie die we gaan gebruiken. Deze zullen ons de mogelijkheid

  geven om een applicatie te maken, compatibel op Android, iOS en Windows, waarop we alle

  functionaliteiten zullen implementeren.

  6.4 PLANNING STAGE Dit is het process die we gaan volgens tijdens de stage. We hebben hierbij stap per stap opgeschreven

  aan welke onderdelen we gaan werken. Dit doen we omdat het volgorde van belang is.

  6.5 UITLEG TECHNOLOGIEËN Als laatste hoofdstuk leggen we apart elke technologie uit die we gekozen hebben. Dit is telkens een

  gedetailleerde beschijving van de technologieën met hun functies.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  18

  7 COMMUNICATIE ANALYSE

  De Communicatie Analyse is een document waarin we specifiek de communicatie bespreken. We

  bespreken hierin het verdelen van de verantwoordelijkheden, communicatie binnen de groep en

  communicatie met de klant.

  7.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN Via een RACI-analyse hebben we de verschillende verantwoordelijken bepaald binnen het project. De

  RACI-analyse is een techniek waarbij we de verschillende taken gaan oplijsten en daarbij alle

  belanghebbenden vermelden en hun taak.

  We vinden hierin de opdrachtgever, contactpersoon, technische coach, school coach en developpers

  (wijzelf) terug.

  Aan elke verantantwoordelijke krijgt een rol waarbij bepaald wordt hoe betrokken deze persoon moet

  zijn bij het project.

  Responsible bepaalt wie een taak uitvoert, accountable is wie bevoegd is, consulted bepaalt met wie er

  overleg nodig is en informed zegt wie informatie moet krijgen over een beslissing.

  Michael Nicolas Pierre Chris Dimitri Chantal

  Project Initiation Document R R A+I I C+I C+I

  Business Analyse R R A+I I C+I C+I

  Technische Analyse R R A+I I C+I C+I

  Prototype R R C+I I A+C+I C+I

  Rapport R R I I I C+I

  Peer Evaluatie R R I I I C+I

  HTML & CSS R R C+I I A+C+I C+I

  Javascript R R C+I I A+C+I C+I

  Phonegap R R C+I I A+C+I C+I

  Lokaal Database R R C+I I A+C+I C+I

  Data manipulation R R C+I I A+C+I C+I

  Security R R C+I I A+C+I C+I

  Testing R R C+I I A+C+I C+I

  Debug R R C+I I A+C+I C+I

  7.2 COMMUNICATIE In deze hoofdstuk wordt er uitgelegd hoe de communicatie verliep tijden het project. We geven de

  verschillende communicatiemiddelen tussen de verschillende partijen.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  19

  8 PEER EVALUATIE

  Voor deze Peer Evaluatie zal ik een evaluatie maken over de samenwerking met Nicolas Stainier. Het

  werken met hem verliep zeer vlot en op een goede tempo. Ik heb al reeds met Nicolas gewerkt, zoals bij

  het project van vorig jaar. Ik had toen gemerkt dat we nogal dezelfde manier van werken hadden. Het

  ging toen zo goed dat we dit jaar besloten hebben om het opnieuw te doen. Over Nicolas valt er niets

  slecht te zeggen. Hij volgt de planning, respecteerd deadlines, kan goed luisteren en durft zijn mening te

  zeggen. We hebben elk onze specialiteiten, en samen kunnen we veel bereiken.

  Nicolas kan zich goed aanpassen bij onbekende situaties. Hij heeft bijvoorbeeld zonder probleem leren

  werken met phonegap en de functionaliteiten ervan onder de knie gekregen. Wat betreft communicatie

  met klanten valt er niet veel te zeggen behalve het feit dat Nicolas zijn ideeën durft te delen met de rest

  van de groep. Zo heeft hij de suggestie gemaakt om een Hybride applicatie te maken (via html,

  compatibel op alle platformen) in de plaats van een Native applicatie (specifiek per platform).

  Deze zijn de competenties die verwacht worden voor het IT-Project. Bij elke competentie heb ik Nicolas

  een score op tien gegeven:

  1. Het bedrijfsbeleid ondersteunen vanuit de eigen vakspecialisatie 7

  1.3 Op basis van de analyse van de bedrijfsprocessen, de strategie, de bedrijfscultuur en

  de omgeving een advies formuleren en verantwoorden voor de optimalisering van de

  bedrijfsvoering

  8

  1.5 Een opportuniteit omzetten in een project en hiervoor een eenvoudig business plan

  schrijven, presenteren en verdedigen

  6

  2. Vlot functioneren in een internationale omgeving en de interne en externe communicatie

  rond IT-projecten, dienstverlening en inversteringen voeren in drie talen en dit zowel

  mondeling als schriftelijk

  6

  2.1 Zijn boodschap helder en gestructureerd overbrengen ook aan niet-specialisten 7

  2.2 De juiste technieken voor een kwaliteitsvolle communicatie hanteren 6

  2.3 Een activerende rol in een vergadering vervullen 5

  2.4 Een vergadering met collega’s leiden 6 2.6 Anticiperen op vragen en problemen bij IT-dienstverlening 6

  3. Relatie met stakeholders onderhouden 6

  3.1 Op basis van het klantenprofiel de IT-dienstverlening aan de klant optimaliseren 6

  4. De informatiebehoeften van een organisatie gestructureerd en overzichtelijk weergeven,

  gebruik makend van analyse- en modelleringstechnieken

  7

  4.1 Belanghebbenden bevragen volgens een zelfgekozen techniek 7

  4.2 Schema's opstellen en de aangepaste technieken en oplossingen hanteren 6

  4.3 Een analyse vertalen naar oplossingen en evaluatiecriteria aanreiken 6

  4.4 Bruikbare oplossingen aftoetsen met behulp van beschikbare criteria 6

  4.5 Zelfstandig een testprocedure opstellen voor een oplossing uitgewerkt wordt 7

  5. Gegevens verzamelen, opslaan en ter beschikking stellen zodat deze op een correcte en

  gebruiksvriendelijke manier kunnen worden opgevraagd

  7

  5.1 De meest aangewezen techniek hanteren om de gewenste gegevens efficiënt te

  verzamelen

  6

  5.2 Complexe gegevens modelleren mbv een relevant model, dat inspeelt op

  veranderende behoeften

  6

 • Dohou Michael 341099 3TI

  20

  5.3 In een complex geheel zelfstandig verbanden zoeken 7

  7. Op een adequate wijze IT-oplossingen configureren, beveiligen en aanpassen zodat deze

  beantwoorden aan de veranderende behoeften van de organisatie.

  8

  7.1 Systemen, toepassingen of databanken configureren in wijzigende omstandigheden 7

  9. IT-taken kwaliteitsvol uitvoeren zodat het resultaat voldoet aan de eisen van een steeds

  wisselende omgeving.

  7

  9.1 Zelfstandig nieuwe IT- concepten en principes leren hanteren 8

  9 TIMESHEETS

  De Timesheet geven een exacte weergave van het uitgevoerde werk door Nicolas en ik. Deze zijn twee

  documenten waarin staat, sinds het begin van het project, welke taken Nicolas en ik hebben uitgevoerd,

  wanneer en hoe land we eraan gewerkt hebben.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  21

  10 CONCLUSIE

  Bij het eindigen van dit semester kunnen we als conclusie trekken dat Nicolas en ik goed op weg zijn. We

  hebben al een gedetailleerd inzicht over het project en hoe we het tegen volgende semester gaan

  uitwerken. We zijn volgens de methodologie van PRINCE2 beginnen werken en hebben het project in

  verschillende stappen verdeeld.

  Een eerst stap was de Project Initiation Document (PID), waarbij we een concrete beschrijving hebben

  gegeven over wat het project is en wat het allemaal inhoudt. We hebben bekeken welke

  functionaliteiten we zullen implementeren binnen de scope en welke functionaliteiten als out of scope

  beschouwd worden. We hebben dan nagekeken welke de constraints zijn en assumptions. Als volgende

  stap hebben we bepaald hoe we het project gingen aanpakken. We hebben besloten om een PPDIOO

  process(Prepare-Plan-Design-Implement-Operate-Optimize) toe te passen op het project en hebben een

  overzicht gemaakt van de verschillende belanghebbenden. Ten laatste hebben we verschillende

  kwaliteitseisen en –standaarden opgeschreven die we zullen volgen tijdens het project, samen met de risico’s van het project.

  Als tweede stap hebben we een Business Analyse gemaakt, waarin we een gedetailleerde beschrijving

  hebben gegeven van wie de klant is en de verschillende stakeholders. We bepalen de verschillende user

  rollen (type gebruikers) en hun user stories (verschillende taken). Als laatste stuk bepalen we de

  verschillende business cases (functionaliteiten), die we opsplitsen per actor in een use case diagram en

  uiteindelijk in een process zetten (activity diagram).

  De derde stap is het design gedeelte van ons process, de Technische Analyse. In deze document komen

  de verschillende mogelijke technologieën om ons project tot een goed einde te brengen. We maken een

  lijst met alle technologieën en kiezen daar de beste uit. Na dat we de meest passende technologie

  gevonden hebben maken we een gedetailleerde beschrijving van elke onderdeel.

  Het laatste deel van dit document is de Communicatie Analyse. Hierin zitten de verschillende

  verantwoordelijken bij het project. We bespreken ook de communicatie tijdens de opdracht, zowel

  tussen groepsleden als met de klanten. Hierbij horen ook nog de Peer Evaluatie en de TimeSheets. De

  peer evaluatie is een document waarin de groepsleden apart hun mening geven over elkaar. Ze

  bespreken hun samenwerking en wat goed of niet goed verliep tijden het project. De timesheets zijn

  overzichten van de uitgevoerde taken door de groepsleden, verdeeld over tijd.

 • Dohou Michael 341099 3TI

  22

  Bijlagen

 • Stage Description

  Manage Logistic Stock Inventory on Tablet

  Originator ISC

  Type Normal

  Version 1.0

  Status Final

  Release Date 22/08/2013

  Validity ILIAS Version 19.00

  Prepared by Pierre Van Brussel

  Revised by … Approved by …

 • Manage Logistic Stock Inventory on Tablet

  Version 1.0 CONFIDENTIAL ILIAS Solutions p. 2/4

  1 Stage Description ............................................................................................................................................... 3

  1.1 Purpose................................................................................................................................................................. 3

  1.2 Technology ........................................................................................................................................................... 3

  1.3 Detailed Description of the stage ......................................................................................................................... 3

  1.4 Expected Result .................................................................................................................................................... 4

 • Manage Logistic Stock Inventory on Tablet

  Version 1.0 CONFIDENTIAL ILIAS Solutions p. 3/4

  1 STAGE DESCRIPTION

  1.1 Purpose Elaborate a portable application connected to ILIAS for stock inventory (Apple or google)

  1.2 Technology The technology is open. It can be developed on Apple, Google or Windows

  tablet platform. If possible the application will be compatible with the

  different technologies.

  A mobile device, e.g. Smartphone, Ipad or Android tablet - can scan the

  material (NATO Stock Number and lot), which will be automatically queried on

  a stocktake screen. The quantity can directly be corrected on the local device

  and uploaded in the ILIAS application.

  Either this tablet PC works via secured wireless connection directly on the ILIAS database with existing

  business logics, either the local application will be made fully autonomously and will be synchronized with

  ILIAS via VPN or through the authorised computer of a store keeper connected to ILIAS.

  1.3 Detailed Description of the stage The goal is to build an application which will be used by warehouse keeper to establish a stock inventory of

  a warehouse managed in the ILIAS system.

  First the stock situation known in the logistic system will be downloaded locally on the device with detailed description of the material registered in stock and the location where is material is supposed

  to be stocked

  Then the stock keeper will be guided by this application based on different filtering and criteria to verify that the physical stock situation is correct and compliant with the logistic system. It is required

  to execute the stock inventory of all locations and all material at least once a year.

  In case of data mismatch, it will be possible either o to verify and confirm that the stock is correct

  o to mark that material is missing

  o to register found material not known in the logistic application

 • Manage Logistic Stock Inventory on Tablet

  Version 1.0 CONFIDENTIAL ILIAS Solutions p. 4/4

  The System will also be capable to read and interpret barcode information as registered on the material or on the warehouse location. Binlocation and material will indeed possibly be equipped of

  barcode stickers.

  The overall process flow is the following:

  The logic in this system is fully done on the mobile device: counting, correction, validation. No ILIAS screen

  is necessary during the stock counting.

  1.4 Expected Result The main advantage of this system is that all relevant information of a given NSN, stock is available while the

  store keeper is counting the data (picture of NSN, other location of the same NSN, overview of lots

  infor ation of a gi en NSN, …) hen the store keeper onfir s a differen e on the lo al de i e, it ill e corrected in ILIAS at the moment data is synchronised again and discrepancies will be generated

  automatically. It brings ILIAS on the floor where the counted process is made.

  Stock Inventory

  Wa

  reh

  ou

  se

  kee

  pe

  rB

  ure

  au A

  na

  lysi

  s

  With a mobile device

  Initialise Mobile

  device with all data

  of ILIAS for a given

  warehouse

  Walking in the

  warehouse location

  by location

  Count quantity as

  you walk

  Analyse of

  differences

  - verify directly

  - suggest correction

  - Send result to ILIAS

  Automatic

  creation of

  discrepancies

  Investigate

  discrepanciesClose discrepancies

  On mobile device On mobile device LPDISC

  LPDISC LPDISC

  RSLUQP - Validated

  Inventory quantities

  On mobile device

 • P a g e 1 | 15

  Bijlage 1

  Project Initiation Document

  Inhoudstafel

  1 P‘INCE ™ | Proje t Initiation Do u entation .................................................. 2

  1.1 Project Definition ........................................................................................... 5

  1.2 Background .................................................................................................... 5

  1.3 Project objectives .......................................................................................... 6

  1.4 Desired outcomes .......................................................................................... 6

  1.5 Project scope and exclusions ......................................................................... 6

  1.6 Constraints and assumptions ......................................................................... 7

  1.7 The user(s) and any other known interested parties .................................. 7

  1.8 Interfaces ....................................................................................................... 7

  1.9 Project Approach ........................................................................................... 8

  1.10 Business Case ................................................................................................. 9

  1.11 Project Management Team Structure ....................................................... 10

  1.12 Role Descriptions ......................................................................................... 11

  1.13 Quality Management Strategy ................................................................. 12

  1.14 Configuration Management Strategy ...................................................... 13

  1.15 Risk Management Strategy ........................................................................ 13

  1.16 Communication Management Strategy ................................................... 14

  1.17 Project Plan .................................................................................................. 15

  1.18 Project Controls ........................................................................................... 15

  1.19 Tailoring of PRINCE2 ................................................................................... 15

 • P a g e 2 | 15

  1 PRINCE2™ | Project Initiation Documentation Project Name: Inventory Management Application

  Date: 24/01/14 Release: Final

  Author: Dohou Michael

  Stainier Nicolas

  Owner: ILIAS Solutions

  Client: Chris Schockaert

  Document Number: 3

  Note: This document is only valid on the day it was printed

  Revision History

  Date of next revision:

  Revision Date Previous

  Revision Date

  Summary of Changes Changes

  Marked

  08/11/13 / First version

  03/12/13 08/11/13 New out of scope elements

  22/01/14 03/12/13 Changing final decisions

  Approvals

  This document requires the following approvals. A signed copy should be placed in the project files.

  Name Signature Title Date of Issue Version

  Pierre Van

  Brussel

  8/11/12 1

  Distribution

  This document has been distributed to:

  Name Title Date of Issue Version

  Dohou Michael & Stainier Nicolas Final PID 24/01/2014 VF

 • P a g e 3 | 15

  Overview

  Purpose The purpose of the Project Initiation Documentation is to define the project, in order to form the basis for its management and an assessment of its overall

  success. The Project Initiation Documentation gives the direction and scope

  of the project and (along with the Stage Plan) forms the ‘contract’ between the Project Manager and the Project Board.

  The three primary uses of the Project Initiation Documentation are to:

  Ensure that the project has a sound basis before asking the Project Board to make any major commitment to the project

  Act as a base document against which the Project Board and Project Manager can assess progress, issues and ongoing viability questions

  Provide a single source of reference about the project so that people joining the ‘temporary organization’ can quickly and easily find out what the project is about, and how it is being managed.

  The Project Initiation Documentation is a living product in that it should

  always reflect the current status, plans and controls of the project. Its

  component products will need to be updated and re-baselined, as necessary,

  at the end of each stage, to reflect the current status of its constituent parts.

  The version of the Project Initiation Documentation that was used to gain authorization for the project is preserved as the basis against which performance will later be assessed when closing the project.

 • P a g e 4 | 15

  Advice The Project Initiation Documentation is derived from the Project Brief and discussions with user, business and supplier stakeholders for input on methods, standards and controls.

  The Project Initiation Documentation could be a single document; an index for a collection of documents; a document with cross references to a number of other documents; a collection of information in a project management tool.

  The following quality criteria should be observed:

  The Project Initiation Documentation correctly represents the project It shows a viable, achievable project that is in line with corporate

  strategy or overall programme needs

  The project management team structure is complete, with names and titles. All the roles have been considered and are backed up by agreed role descriptions. The relationships and lines of authority are clear. If necessary, the project management team structure says to whom the Project Board reports

  It clearly shows a control, reporting and direction regime that can be implemented, appropriate to the scale, risk and importance of the project to corporate or programme management

  The controls cover the needs of the Project Board, Project Manager and Team Managers and satisfy any delegated assurance requirements

  It is clear who will administer each control The project objectives, approach and strategies are consistent with the

  organization’s corporate social responsibility directive, and the project controls are adequate to ensure that the project remains compliant with such a directive

  Consideration has been given to the format of the Project Initiation Documentation. For small projects a single document is appropriate. For large projects it is more appropriate for the Project Initiation Documentation to be a collection of stand-alone documents. The volatility of each element of the Project Initiation Documentation should be used to assess whether it should be stand-alone, e.g. elements that are likely to change frequently are best separated out.

 • P a g e 5 | 15

  1.1 Project Definition Het doel van dit project is dat we een mobiele applicatie uitwerken die

  aangesloten zal worden aan een database van ILIAS Solutions. Deze applicatie zal

  dienen om de stock inventory van verschillende warenhuizen te

  vergemakkelijken. Deze applicatie zal hoofdzakelijk op Android werken, maar

  bijkomend ook op iOS - en Windows tablets.

  Deze applicatie zal (via een tablet) barcodes van bepaalde goederen kunnen

  inscannen (NATO stock nummer en lot). Na het succesvol scannen zal in de

  databank nagekeken worden welk het gescande product is. Hierover zal een

  beschrijving worden gegeven. In deze beschrijving zal de naam van het product,

  de hoeveelheid in stock, eerdere leveringsdatum, volgende leveringsdatum,

  verkoopdatum, locatie, enz. terug te vinden zijn. Na het scannen zal de

  hoeveelheid van het gescande product aangegeven worden. Moest de

  hoeveelheid van dit product niet correct zijn kan men lokaal problemen

  meegeven en aanpassingen maken in de databank.

  De verbinding met de database moet gebeuren via een beveiligde verbinding

  met de ILIAS databank.

  1.2 Background ILIAS Solutions is gelegen in Brussel nabij het centrum van de Europese Unie en het

  hoofdkwartier van de NAVO.

  Het bedrijf is ontstaan in 1997 als een project voor de Belgische luchtmacht voor

  het beheren van het onderhoud van F16 vliegtuigen. Dit project werd ondersteund

  door Coopers & Lybrand (PriceWaterhouseCoopers en IBM Consulting).

  Vanaf 2006 is ILIAS Solutions ook een onafhankelijke Belgische dienstverlener

  geworden voor particuliere klanten.

  Ook bouwen, implementeren en beheren (COTS) ze nog informatiesystemen voor

  de Belgische defensie.

  Nu, in 2013 werkt ILIAS Solutions niet enkel meer voor de Belgische defensie, maar

  onder andere ook voor de NAVY, de medische sector, de landmacht en het

  Chileense leger.

 • P a g e 6 | 15

  1.3 Project objectives De bedoeling van dit project is dat deze applicatie gebruikt wordt door magazijniers,

  controleurs of vervangers van de magazijnier. Zij zullen hierdoor de stock inventory

  kunnen beheren en/of controleren in het ILIAS systeem.

  Eerst zal de huidige voorraadsituatie lokaal gedownload worden met een

  gedetailleerde beschrijving van de goederen die in het warenhuis opgeslagen

  worden en de locatie van deze goederen.

  De gebruiker zal dan door het warenhuis geleid worden gebaseerd op verschillende

  filtering criteria om na te gaan of de situatie in de stock overeenkomt met die in het

  systeem.

  Bij data mismatch zijn er verschillende mogelijkheden:

  Opnieuw nakijken en bevestigen dat de voorraad wel correct is. Probleem melden. Gevonden materiaal registreren dat niet bekend is in het systeem.

  Het systeem zal ook de mogelijkheid hebben om barcodes te scannen en te lezen om

  na te gaan of ze geregistreerd zijn in het systeem. Via bin-locatie op images

  (afbeelding van de platte grond van het magazijn) zal de gebruiker een overzicht

  krijgen van het gescande product en de locatie ervan.

  1.4 Desired outcomes Het belangrijkste voordeel van dit systeem is dat alle relevante informatie van een

  bepaald NSN (NATO Stock Number) beschikbaar is terwijl de magazijnier de data

  nakijkt. Wanneer het systeem gesynchroniseerd wordt en er een verschil optreedt

  tussen de fysieke controle en de ILIAS databank, zal de data verbeterd worden in de

  databank.

  1.5 Project scope and exclusions IN THE SCOPE

  Barcode scanner Beveiligde verbinding en beveiliging van de applicatie Downloaden van een databank Het creëren van een mirror databank Het uploaden van de databank Het verkrijgen van informatie over een product Het testen van de applicatie

 • P a g e 7 | 15

  OUT OF SCOPE

  Programmeren voor iOS en Android. SSL security en HTTPS security Inventariseren van producten Verzending van producten Bin-locatie

  1.6 Constraints and assumptions Constraints:

  Het project moet uitgewerkt worden tegen 28 mei 2014. De applicatie moet uitgewerkt worden op het platform Android. De applicatie mag achteraf bewerkt worden naar het platform iOS en

  Windows.

  De licentie voor het programmeren op iOS moet aangekocht worden.

  Assumptions:

  Als we hulp nodig hebben kunnen we rekenen op een IT ’er uit het bedrijf ILIAS.

  Deze IT er zal niet altijd kunnen helpen waardoor we vaak zelf opzoekingen zullen moeten doen.

  Het gebruik van een hybride applicatie zal de beste keuze zijn voor ons project.

  1.7 The user(s) and any other known interested parties De twee hoofdpartijen van dit project zijn:

  ILIAS Solutions (Owner) De Belgische defensie (User)

  1.8 Interfaces ILIAS zal ons de mogelijkheid geven informatie op te halen van de server. Er zullen

  twee databanken beschikbaar zijn. De originele databank en een kopie van de

  originele databank waar de tests op gedaan zullen worden.

 • P a g e 8 | 15

  1.9 Project Approach We zullen ons project volgens het PPDIOO systeem en PRINCE2 aanpakken.

  Tijdens het eerste semester zullen we ons bezig houden met het eerste deel:

  Prepare, Plan, Design (PPD). Tijdens het tweede semester werken we verder

  aan dit project en gaan we verder met het Implement, Operate en Optimize

  van het project.

  We gaan beginnen met het Prepare van ons project. Bij dit gedeelte gaan we

  de planning maken, deadlines bepalen, afspraken met de klant maken,

  ontra ten tekenen, ….

  Daarna gaan we het project Plannen. Tijdens deze fase gaan we het probleem

  grondig analyseren. Na analyse gaan we alle mogelijke oplossingen opsommen

  en daaruit de beste oplossing kiezen voor onze klant.

  Tijdens het Design gaan we bepalen welke technologie we gaan gebruiken

  voor ons project. We gaan de verschillende mogelijke technologieën nakijken

  en daaruit de beste technologie uithalen.

  Met volgende punten zullen we ons in het tweede semester bezighouden.

  We zullen het tweede semester beginnen met het Implement gedeelte.

  Gedurende deze fase gaan we ons focussen op het programmeren. We zullen

  alle code schrijven en implementeren.

 • P a g e 9 | 15

  Na het implementeren komt het Operate gedeelte. Tijdens dit gedeelte gaan

  we onze applicatie testen. Hierbij gaan we dus op zoek naar zo veel mogelijk

  bugs. Ook zullen we na gaan als ons programma performant genoeg is.

  De laatste fase zal Optimize zijn. We gaan alle gevonden bugs en performantie

  problemen verbeteren en oplossen. Vervolgens zullen we het programma zo

  goed mogelijk proberen te optimaliseren.

  1.10 Business Case Het project van ILIAS Solutions is bedoeld voor de Belgische Defensie. De bedoeling

  is om een mobiele applicatie te maken die deze mensen toestaat hun stock te

  kunnen beheren en automatisch te laten synchroniseren met de database.

  Momenteel werkt de warehousekeeper met potlood en papier. Hij gaat met een lijst

  door de warehouse om na te gaan wat er zich in de stock bevindt. Achteraf wordt

  deze lijst vergeleken worden met data uit de database. Indien er fouten optreden

  moet de warehousekeeper gaan dubbel checken. Als de fout reëel is wordt een fout

  meegegeven en de database aangepast. Dit proces neemt veel tijd in en is

  inefficiënt.

  Onze taak is om heel dit proces volledig te automatiseren zodat het sneller verloopt.

  We gaan een applicatie maken waarbij de warehousekeeper data uit de database zal

  downloaden. Aan de hand van deze data zal hij kunnen nagaan of de stock correct is

  aangevuld. Indien niet zal hij fouten kunnen meegeven. Ten slotte zal hij deze

  nieuwe data terug uploaden in de database. Wanneer er data is dat niet

  overeenkomt met wat er normaal aanwezig zou moeten zijn, kan de

  warehousekeeper de data nakijken en verbeteren.

  We gaan ervoor zorgen dat de warehousekeeper goederen kan scannen via een

  barcode scanner. Na het scannen zal hij een beschrijving krijgen van het product met

  de hoeveelheid dat er in de database zouden moeten bevinden en de locatie van

  deze bepaalde producten. Dankzij deze applicatie zal het proces sneller en efficiënter

  gebeuren.

  Om dit project tot een goed eind te kunnen brengen zullen we heel wat werk

  hebben.

  Er zijn twee fasen dat veel tijd vergen:

  Het leren programmeren op mobiele apparaten. Zorgen voor compatibiliteit tussen de drie platformen.

 • P a g e 10 | 15

  1.11 Project Management Team Structuur ILIAS solution zorgt ervoor dat deze opdracht tot stand komt.

  De persoon die de opdracht geeft is Pierre (Opdrachtgever).

  De coach en de contactpersoon zijn tussenpersonen die ons helpen indien nodig.

  De project manager zorgt voor het WANNEER van het project (de deadlines en planning).

  De business analyst zorgt voor het WAT van het project (probleem oplossend).

  De technical analyst kiest HOE we aan een bepaalde oplossing geraken.

  De developper voert het project uit.

 • P a g e 11 | 15

  1.12 Role Descriptions Opdrachtgever:

  De persoon die de opdracht opstelt, opstuurt en voor ons beschikbaar stelt om uit te voeren.

  Coach:

  De coach is de persoon die het hele project zal opvolgen. De coach kan ook hulp bieden voor (niet) technische problemen.

  Contactpersoon:

  De contactpersoon is diegene die vanuit het bedrijf hulp zal bieden en het project nader zal toelichten. Deze zal ook alle uitleg geven die nodig is om het

  project uit te werken.

  Business Analyst:

  Verzorgt de user stories, user rollen, proces hiërarchie, use case en het use case diagram.

  Project manager:

  Zijn degenen die voor het project zorgen. De personen die kiezen hoe het project zal verlopen en die de eindverantwoordelijkheid krijgen voor het

  verloop van het project.

  Technical analyst:

  Verzorgt het klassendiagram, UI prototype, sequence diagram, acceptatietesten en de decision tables.

  Developper:

  De personen die het programma zullen ontwikkelen en de database opbouwen. Vervolgens zal hij zorgen voor de gebruiksvriendelijkheid en het

  hele proces rond het testen van de applicatie. Hij werkt samen met de

  business analyst, project manager en de technical analyst.

 • P a g e 12 | 15

  1.13 Quality Management Strategy

  Onze focus zal liggen op volgende kwaliteitstechnieken:

  Step back and plan o Als eerste stap zullen we alles plannen. Heel het project zal dus

  gepland worden vooraleer we aan iets beginnen.

  Document before coding o Bij elke stap zullen we documentatie toevoegen aan ons portfolio.

  Bij elke klasse, functie of methode zullen we een skeleton

  toevoegen met de nodige documentatie.

  Adopt a coding standard and stick to it o We gaan op voorhand bepalen welke lay-out, naamconventies en

  dergelijke we gaan gebruiken gedurende ons project. Nadat we dit

  bepaald hebben gaan we verder werken met deze standaarden tot

  het eind van het project.

  Write test plans and make sure they are used o Voor, tijdens en na het programmeren gaan we test-s enario’s

  opschrijven. Vaak denken e aan s enario’s tijdens het programmeren en vergeten we ze te testen tijdens de testfase. Wat

  wij zullen doen is op voorhand een document maken waar we alle

  test-s enario’s in opschrijven zodat we ze niet vergeten te testen.

  Reviews o Indien mogelijk gaan we ons programma laten testen en nakijken

  door e terne partijen. Vrienden, fa ilie en ollega’s gaan nakijken voor gebruiksvriendelijkheid, bugs, foutieve code en dergelijke om

  zeker te zijn dat we niets zijn vergeten.

  Onze focus zal liggen op gebruiksvriendelijkheid en performantie van de applicatie.

  De applicatie moet niet noodzakelijk mooi zijn, wat wel belangrijk is, is dat de

  gebruiker het gemakkelijk kan gebruiken. Onze applicatie zal gebruikt worden door

  mensen die het gewoon zijn op papier te werken, ze moeten dus alles wat ze op

  papier doen sneller en performanter via onze applicatie kunnen doen.

  Performantie zal vooral belangrijk zijn voor het synchroniseren van de data. Dit moet

  zo snel mogelijk gebeuren om geen tijd te verliezen.

  Voor dit project zullen we gebruik maken van de ISO 9001:2008 standaard.

 • P a g e 13 | 15

  1.14 Configuration Management Strategy Voor dit project wordt van ons verwacht dat we twee producten leveren. Er wordt

  een mobiele applicatie van ons verwacht die werkt op Android. Dit zal gemaakt en

  beheerd worden door ons (Michael en Nicolas) en behoren toe aan ILIAS Solutions.

  Deze wordt gemaakt in hun naam en zij zullen er voor zorgen dat de applicatie aan

  de klant verkocht wordt.

  Het is de bedoeling dat wij zorgen voor de beveiliging van de technische kant van de

  applicatie en de database. Voor de fysieke beveiliging (eigendomsrecht van de

  appli atie, …) zal ILIAS Solutions zelf zorgen.

  Ten laatste zullen we ook gebruik maken van mobiele apparaten. Voor deze zullen

  we zelf zorgen. Deze zullen op eigen verantwoordelijkheid worden meegebracht,

  onderhouden en beveiligd.

  1.15 Risk Management Strategy

  Risk Impact Chance *

  1 Programmeertalen niet onder de knie 9 3 27

  2 Compatibiliteit tussen platformen lukt niet

  zoals verwacht

  1 3 3

  3 Beveiliging van de applicatie is niet goed 9 3 27

  4 Code combineren met camera lukt niet 9 1 9

  5 Werken met bin-locatie op images lukt niet 1 3 3

  Mitigerende acties:

  1) De programmeertalen al instuderen tijdens het eerste semester.

  3) Hulp inroepen van ervaren programmeurs voor mobiele applicaties. (Extra: Internet)

  Risk: Iets dat zich niet sowieso voordoet.

  Bv: Niet genoeg onder de knie hebben

  Impact: op het project.

  Kans: dat dit risico zich zou voordoen.

  *: > 27 mitigerende actie ( actie om risico te verminderen)

 • P a g e 14 | 15

  Bv internet, docent

  1.16 Communication Management Strategy

  ILIAS

  We hebben afgesproken met ILIAS Solutions dat we maximaal 1 dag per week

  aanwezig zouden zijn om vragen te stellen en dergelijke. We moeten niet

  noodzakelijk 1 dag per week aanwezig zijn maar indien nodig hebben we deze

  mogelijkheid voorzien.

  ILIAS zal ervoor zorgen dat er iemand is om ons te helpen als we problemen of

  vragen hebben. Dit geldt zowel voor het eerste als voor het tweede semester. We

  werken in een IT bedrijf, dit wilt zeggen dat er sowieso iemand zal zijn die ons kan

  helpen.

  Defensie

  Wat betreft communicatie met defensie weten we niet echt wat we moeten

  verwachten. We denken niet dat we vaak in contact zullen komen met de mensen

  van defensie. Onze klant is ILIAS Solutions. Ze werken al lang met de Belgische

  defensie en weten dus hoe alles moet gebeuren. Er zijn veel procedures waarmee

  we rekening moeten houden. We zullen toegang krijgen tot hun databank en meer

  (denken we) zullen we niet nodig hebben.

 • P a g e 15 | 15

  1.17 Project Plan

  1.18 Project Controls Wat betreft het documenteren van ons project zorgen we ervoor dat we alles

  bijhouden dat er gebeurt tijdens het project. Dit zullen alle documenten zijn wat

  betreft het documenteren van het project:

  Project Initiation Document Timesheet Log Test-s enario’s Technische analyse

  Functioneel ontwerp Business analyse Meeting reports

  1.19 Tailoring of PRINCE2 Zie hoofd document.

 • P a g e 1 | 10

  Bijlage 3

  Technische Analyse

  Inhoudstafel 1 Project Initiation document .............................................................. Error! Bookmark not defined.

  2 Business Analyse................................................................................ Error! Bookmark not defined.

  3 Technische Analyse ......................................................................................................................... 1

  3.1 Stappenplan technische analyse ............................................................................................. 2

  3.2 Functionaliteiten ..................................................................................................................... 3

  3.3 Planning Stage ......................................................................................................................... 4

  3.4 Uitleg Technologieën ............................................................................................................... 5

  3.4.1 HTML 5............................................................................................................................. 5

  3.4.2 CSS3 ................................................................................................................................. 5

  3.4.3 JavaScript ......................................................................................................................... 6

  3.4.4 JQuery + JQueryMobile ................................................................................................... 6

  3.4.5 AJAX ................................................................................................................................. 7

  3.4.6 PhoneGap framework ..................................................................................................... 8

  3.4.7 JSON ................................................................................................................................. 8

  3.4.8 JqueryMobile + PhoneGap .............................................................................................. 9

  3.5 Bronnen ................................................................................................................................. 10

 • P a g e 2 | 10

  1.1 Stappenplan technische analyse 1. Ten eerste gingen we voor onze technische analyse op zoek naar de verschillende

  mogelijkheden voor alle functionaliteiten in onze applicatie.

  2. Deze functionaliteiten somden we op in een tabel om achteraf de juiste technologieën bij te

  schrijven.

  3. Informatie opzoeken i.v.m. alle functionaliteiten op een web applicatie

  4. Informatie opzoeken i.v.m. alle functionaliteiten op een native applicatie

  5. Welke opties zijn er: Native, Web of Hybrid.

  Native Een native applicatie is een applicatie die volkomen platform afhankelijk is. Je maakt

  hierbij een applicatie die werkt op Android, iOS of Windows Phone en deze zal dan

  enkel daarop kunnen draaien. Native applicaties worden geopend via icoontjes op het

  home scherm en worden gedownload in een applicatie store. Ze worden speciaal

  ontwikkeld voor één platform en kunnen volledig gebruik maken van alle apparaat

  functionaliteiten zoals de camera, GPS, het kompas, contacten, … Ten slotte kunnen native applicaties ook offline werken.

  Omdat onze applicatie op verschillende OS zal moeten werken kozen we er voor geen

  native applicatie te maken omdat dit 3maal werk zou zijn.

  Web applicatie Een web applicatie is eigenlijk geen echte applicatie. Het is eigenlijk een website die

  er uit ziet als een native app. Het is een applicatie die volkomen platform onafhankelijk

  is wat wil zeggen dat je een html pagina maakt, deze opzoekt via je browser en een

  bookmark download zodat je deze openen en gebruiken als een applicatie. Een nadeel

  aan deze functionaliteit is dat de applicatie bij gevolg geen gebruik kan maken van de

  hardware componenten van het toestel (camera functionaliteit die noodzakelijk is in

  ons project).

  Hybrid Hybride applicaties zijn deels native applicaties, deels web applicaties. Zoals native

  applicaties kan je ze terug vinden in de applicatie store en kunnen ze gebruik maken

  van vele apparaat functionaliteiten. Hybride applicaties maken deels gebruik van

  HTML pagina’s en deels van platform afhankelijke functionaliteiten. 6. Besluit nemen een hybride applicatie te maken en geen web applicatie en/of native app.

  7. JQuery mobile van scratch leren

  8. PhoneGap van scratch leren

  9. JQuery prototype beginnen

  10. PhoneGap installeren

  11. PhoneGap basisch template aanpassen

  12. Opgezochte functionaliteiten analyseren + de beste uit kiezen

  13. Opsommen welke optie we kiezen voor welke functionaliteit in een tabel

  14. Basic prototype in PhoneGap stoppen

  15. Basic PhoneGap prototype uit testen in een emulator

  16. PhoneGap op Android toestel testen

  17. Extra extensies in PhoneGap applicatie stoppen.

 • P a g e 3 | 10

  1.2 Functionaliteiten In onderstaande tabel vindt u alle te implementeren functionaliteiten. Onder de tabel staan alle

  bronnen die we gaan gebruiken voor het implementeren van elke functionaliteit.

  1. Secured connection PhoneGap SSL Certificate Checker plugin (iOS and

  Android)

  2. Access device camera

  + Barcode reader

  PhoneGap barcode scanner plugin

  3. Login possibility

  + data security

  Platform afhankelijke data encryptie

  4. Offline support

  5. Database download

  +local mirror db

  PhoneGap implementatie + gebruik van database

  specifieke functies

  6. Database upload Nog niet gevonden

  1. https://github.com/EddyVerbruggen/SSLCertificateChecker-PhoneGap-

  Plugin/tree/dda20083c87ee24074f541e18e56c24ea114030f

  2. https://github.com/purplecabbage/phonegap-plugins/tree/master/Android/BarcodeScanner

  3. https://github.com/phonegap/phonegap/wiki/Platform-Security

  4. http://docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_events_events.md.html#offline

  5. http://www.raymondcamden.com/index.cfm/2012/4/3/Adding-database-synchronization-

  to-your-PhoneGap-project

  https://groups.google.com/forum/#!topic/phonegap/B8-fSOPNBmM

  http://samcroft.co.uk/2010/loading-data-into-a-phonegap-app/

  6.

  Database Storage: http://docs.phonegap.com/en/1.2.0/phonegap_storage_storage.md.html

  https://github.com/EddyVerbruggen/SSLCertificateChecker-PhoneGap-Plugin/tree/dda20083c87ee24074f541e18e56c24ea114030fhttps://github.com/EddyVerbruggen/SSLCertificateChecker-PhoneGap-Plugin/tree/dda20083c87ee24074f541e18e56c24ea114030fhttps://github.com/purplecabbage/phonegap-plugins/tree/master/Android/BarcodeScannerhttps://github.com/phonegap/phonegap/wiki/Platform-Securityhttp://docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_events_events.md.html#offlinehttp://www.raymondcamden.com/index.cfm/2012/4/3/Adding-database-synchronization-to-your-PhoneGap-projecthttp://www.raymondcamden.com/index.cfm/2012/4/3/Adding-database-synchronization-to-your-PhoneGap-projecthttps://groups.google.com/forum/#!topic/phonegap/B8-fSOPNBmMhttp://samcroft.co.uk/2010/loading-data-into-a-phonegap-app/http://docs.phonegap.com/en/1.2.0/phonegap_storage_storage.md.html

 • P a g e 4 | 10

  1.3 Planning Stage 1. HTML opstellen d.m.v. JQuery Mobile

  1.1. Vorige stap beschrijven.

  2. CSS opstellen voor design en lay-out

  2.1. Vorige stap beschrijven

  3. Basisch JavaScript functies schrijven

  3.1. Vorige stap beschrijven

  4. Functionaliteiten (zie tabel) toevoegen in bepaalde OS via PhoneGap (1 – Android, 2 – iOS, 3 – Windows).

  4.1. Barcode Reader implementeren

  4.1.1. Vorige stap beschrijven.

  4.2. Lokaal Database maken

  4.2.1. Vorige stap beschrijven

  4.3. Data downloaden van extern database

  4.3.1. Vorige stap beschrijven

  4.4. Data wijzigen en opslaan

  4.4.1. Vorige stap beschrijven

  4.5. Database uploaden naar extern database

  4.5.1. Vorige stap beschrijven

  4.6. Zorgen voor security bij het inloggen op de applicatie

  4.6.1. Vorige stap beschrijven

  5. Testen se urit , user, design, …) 5.1. Vorige stap beschrijven.

  6. Debugging

  6.1. Vorige stap beschrijven.

  7. Implementeren in OS applicatie store.

  8. Terug naar stap 4 met volgende OS.

 • P a g e 5 | 10

  1.4 Uitleg Technologieën

  1.4.1 HTML 5

  HTML5 is de nieuwe HTML Standaard. Deze geeft ons toegang tot verschillende nieuwe

  functionaliteiten die gebruikt kunnen worden op web pagina's.

  Deze functionaliteiten zijn:

  Nieuwe Elementen Nieuwe Attributen Volledige CSS3 support 2D/3D grafieken Lokaal opslagruimte Lokale SQL Database Web Applicaties

  HTML geeft de gebruiker ook nieuwe multimedia functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat we

  gemakkelijker ideo’s kunnen toevoegen op een web pagina (d.m.v. en ).

  Naast het multimedia hebben we ook over grafieken gesproken. Dankzij de element kan een

  gebruiker gemakkelijk grafieken tekenen samen met SVG en CSS3.

  We kunnen dankzij HTML5 nu ook web applicaties maken. Deze applicaties krijgen toegang tot een

  lokaal opslagruimte, lokaal toegang tot bestanden, lokaal SQL Database, Applicatie Cache, JavaScript

  en XMLHttpRequest.

  HTML5 geeft ons nieuwe elementen voor headers, footers, enu’s, secties en artikels. De HTML forms krijgen ook extra functionaliteiten zoals nieuwe form elementen, nieuwe attributen, nieuwe input

  types en automatische validatie.

  Ten laatste werkt HTML5 volledig met CSS3.

  1.4.2 CSS3

  CSS3 geeft ons verschillende variëteiten aan mogelijkheden om design te geven aan een website. Er

  zijn nogal veel veranderingen in CSS3 vergeleken met CSS.

  CSS3 is opgedeeld in verschillende modules. Dit hebben ze gedaan omdat de vorige versie veel te breed

  en te complex was om in een keer geüpdatet te worden. Ze hebben dus CSS opgedeeld in kleinere

  'stukes'. Daarbij hebben ze enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

  Sommige van deze modules zijn:

  Het Box Model Lijst Modules Hyperlink Presentatie Speech Module Achtergronden en randen Tekst Effecten Multi-Kolom Lay-out

 • P a g e 6 | 10

  1.4.3 JavaScript

  JavaScript is een programmeer/script taal die gebruikt wordt om webpagina’s dynamische en interactief te maken en web applicaties te ontwikkelen. Het is de taal die voor interactie met de

  gebruiker zorgt. Javascript wordt uitgevoerd door de browser net zoals bij HTML en CSS. Belangrijk is

  ook dat JavaScript een hoofdletter gevoelige taal is.

  JavaScript bevat verschillende functionaliteiten die je helpen voor interactie te zorgen tussen de

  browser en je gebruiker. Deze functionaliteiten zijn:

  Functies maken

  Event Operators Vergelijkingen Programmatie mogelijkheden: if, s it h, loop for, loop hile, … Error behandelen Navigatie …

  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/JavaScript

  1.4.4 JQuery + JQueryMobile

  1.4.4.1 JQuery

  JQuery is een gratis cross-browser JavaScript bibliotheek voor het creëren van dynamische en

  interactieve websites, onder andere voor het bewerken van CSS en voor de interactie met de

  webserver (ook bekend als AJAX).

  De structuur van JQuery is zo opgebouwd dat het het maken van web applicaties vergemakkelijkt.

  JQuery functies

  Functies voor DOM elementen te selecteren Functies om DOM elementen te manipuleren Functies om CSS manipulaties uit te voeren Ondersteuning om events te definiëren Voor gedefinieerde effecten en animaties Ajax ondersteuning Uitbreidbaarheid De mogelijkheid om herbruikbare plug-ins te maken in jQuery

  Bron: http://pc-en-internet.infonu.nl/programmeren/86043-jquery-voor-beginners-wat-is-het-

  en-hoe-werkt-het.html

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Webpaginahttp://nl.wikipedia.org/wiki/Webapplicatiehttp://nl.wikipedia.org/wiki/JavaScripthttp://nl.wikipedia.org/wiki/Websitehttp://nl.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheetshttp://nl.wikipedia.org/wiki/Webserverhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XMLhttp://pc-en-internet.infonu.nl/programmeren/86043-jquery-voor-beginners-wat-is-het-en-hoe-werkt-het.htmlhttp://pc-en-internet.infonu.nl/programmeren/86043-jquery-voor-beginners-wat-is-het-en-hoe-werkt-het.html

 • P a g e 7 | 10

  1.4.4.2 JQuery Mobile

  JQuery Mobile is een aanraak geoptimaliseerd web framework die ontwikkeld wordt door het JQuery

  project team. De ontwikkeling ervan focust zich op het creëren van een framework dat compatibel is

  met een grote hoeveelheid smartphones en tabletten. Het JQuery mobiele framework is compatibel

  met andere mobiele applicatie frameworks en platformen zoals bv PhoneGap.

  JQuery Mobile uitbreidingen

  Compatibel met alle bekendste mobiele platformen zo goed als met alle bekendste desktop browsers. Waaronder iOS, Android, Blackberry, WebOS, Symbian, Windows Phone, en nog

  vele andere.

  Gebouwd op basis van JQuery taal dus gemakkelijk voor de mensen die deze programmeertaal al kennen.

  Fra e ork dat the a’s ondersteunt. Onafhankelijk en licht waardoor het de snelheid optimaliseert. Automatisch schermgrootte aanpakken. HTML5-gebaseerde configuratie voor pagina’s op te maken met zo weinig mogelijk scripting. AJAX gebaseerde navigatie. UI widgets date er voor zorgen dat het touch system geoptimaliseerd wordt.

  1.4.5 AJAX

  Ajax staat voor Asynchroon JavaScript and XML. Het is een techniek o snel d na is he e pagina’s te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid o e pagina’s as n hroon up te daten door kleine hoeveelheden data te uit te wisselen in het achtergrond. Dit wil zeggen dat we kleine delen van een

  pagina kunnen updaten zonder de hele pagina te herladen. Een klassieke web pagina (dat geen ajax

  gebruikt) zou volledig moeten herladen om nieuwe inhoud te kunnen tonen.

  Hoe werkt AJAX?

  Er gebeurt een bepaalde evenement in onze browser -> We maken een XMLHttpRequest object -> We

  sturen de HttpRequest -> Dit gaat door het internet naar de server -> De server gaat de HttpRequest

  bewerken -> Er wordt een antwoord gemaakt en deze wordt terug gestuurd naar onze browser ->

  Opnieuw via het internet gaat ons antwoord van server naar browser -> De gestuurde data wordt door

  het browser verwerkt d.m.v. JavaScript -> De inhoud van de pagina wordt geüpdatet

  Ajax kan XMLHttpRequests maken om data uit te wisselen met de server, JavaScript/DOM gebruiken

  om informatie te updaten en tonen, CSS om deze informatie een mooi lay-out te geven en XML

  gebruiken als formaat voor onze data.

  http://en.wikipedia.org/wiki/IOShttp://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29http://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OShttp://en.wikipedia.org/wiki/WebOShttp://en.wikipedia.org/wiki/Symbianhttp://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone

 • P a g e 8 | 10

  1.4.6 PhoneGap framework

  PhoneGap is een open source framework voor het snel ontwikkelen van Multi-platform mobiele

  applicaties, gebruik makend van HTML5, JavaScript en CSS.

  Applicaties maken voor alle mogelijke operating systemen vereist de kennis van verschillende

  frameworks en programmeertalen. PhoneGap geeft hiervoor een oplossing door gebruik te maken van

  gestandaardiseerde web technologieën om een link te maken tussen web applicaties en mobiele

  apparaten.

  De PhoneGap code werd bijgedragen aan het Apache Software Foundation (ASF) onder de naam

  Apache Cordova. Door het ASF zal PhoneGap ontwikkeling steeds open source en gratis blijven onder

  de Apache Licentie, versie 2.0.

  Bron: http://phonegap.com/about/

  1.4.7 JSON

  JSON staat voor JavaScript Object Notation. Het wordt gebruikt voor het uitwisselen van

  datastructuren, voornamelijk in web applicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver

  zoals AJAX.

  Het lijkt in grote delen op XML maar is kleiner, sneller en gemakkelijker te ontleden dan XML. Het

  verschilt met XML in verschillende punten:

  JSON gebruikt geen eind tag JSON is korter JSON kan gebruik maken van arrays JSON kan gebruik maken van de JavaScript eval() methode.

  Vervolgens is JSON is platform en taalonafhankelijk ook al maakt het gebruik van de JavaScript syntax

  om data objecten te beschrijven. Ook is er voor een groot aantal andere programmeertalen

  functiebibliotheken beschikbaar voor het lezen en schrijven van JSON-expressies.

  Ten slotte is JSON zelf es hrij end en dus ge akkelijk te egrijpen en te ge ruiken.

  1.4.7.1 Verschillen met XML

  Geen end tag JSON is korter Sneller te schrijven en te lezen Kan ontleed worden gebruik makend van JavaScript eval() Gebruikt arrays

  1.4.7.2 Powerpoint gedeelte:

  JSON: JavaScript Object Notation. JSON is syntax voor het opslaan en uitwisselen van tekst informatie. Veel gelijkend op XML. JSON is kleiner, sneller en gemakkelijker te ontleden dan XML JSON is taalonafhankelijk (het maakt gebruik van de Javascript syntax om data objecten te

  beschrijven maar is wel degelijk platform en taal onafhankelijk.)

  JSON is “zelf es hrijvend" en gemakkelijk te begrijpen.

  http://phonegap.com/about/http://nl.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XMLhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheek_%28informatica%29

 • P a g e 9 | 10

  1.4.8 JqueryMobile + PhoneGap

  Phonegap is een HTML 5 applicatie platform dat ontwikkelaars toelaat native applicaties te maken

  adh e appli aties. Ook kan je ij deze appli aties ge ruik aken an API’s Appli ation programming interface) en van app stores. De applicaties worden gemaakt als gewone HTML pagina’s die gebruik maken van een aparte native documenten.

  Jquery opties in phonegap

  $.mobile.buttonMarkup.hoverDelay

  Versnellen van trage knoppen bij het klikken en het met je muis over de knop gaan. Tijd verlagen tussen het event en de applicatie van de relevante klasse.

  $.support.cors

  Boolean (true of false) Bool geeft weer als jQuery denkt dat de browser W3C "Cross-Origin Resource Sharing" feature

  voor cross-domain aanvragen ondersteunt.

  $.ajax() -> jQuery mobile vertrouwt op deze functionaliteit $.mobile.loadpage()

  Wanneer jquery mobile een externe pagina laadt gebruikt hij mobile loadpage. $.mobile.allowCrossDomainPages

  Moet true zijn zodat loadpage kan werken. $.mobile.phonegapNavigationEnabled

  Om navigation binnen een android app te kunnen gebruiken moet dit true zijn navigator.app.backHistory kunnen gebruiken dat window.history.back vervangt

  pushState feature

  uitzetten bij reeds geinstalleerde apps. Underscores

  Geen underscores gebruiken bij folder namen en documentnamen. Timeout change

  URLS te laden (tijd van veranderen super.setIntegerProperty("loadUrlTimeoutValue", 60000);

  http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/docs/api/globalconfig.html

 • P a g e 10 | 10

  1.5 Bronnen http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5 http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp http://www.w3schools.com/css/css3_intro.asp http://www.css3.info/ http://css3generator.com/ http://jquery.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/JQuery http://jqueryui.com/ http://www.w3schools.com/jquery/default.asp?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twi

  tter

  http://jquerymobile.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/JQuery_Mobile http://filamentgroup.com/examples/jqm-overflow-touch-enabled/ https://github.com/jquery/jquery-mobile http://w3schools.com/jquerymobile/default.asp http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28programming%29 http://www.w3schools.com/ajax/ http://api.jquery.com/jquery.ajax/ http://www.w3schools.com/js/ http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript http://phonegap.com/ http://pc-en-internet.infonu.nl/programmeren/86043-jquery-voor-beginners-wat-is-het-

  en-hoe-werkt-het.html

  http://nl.wikipedia.org/wiki/JavaScript https://github.com/EddyVerbruggen/SSLCertificateChecker-PhoneGap-

  Plugin/tree/dda20083c87ee24074f