Homepage Dantumadiel | Gemeente Dantumadiel · Nummer 9 Locatie stembureau Zorgcentrum Talma Hoeve...

of 28/28
Model II: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau 1 , Waarqm een proces-verbaal? Met het proces-ierbaal legt het gemeentelijk stembureau verantwoordng af over: het verloop van d stemming en dstbrnopnemin indegemeent’- f\ het tellen van de stemmen door het gemeentelijk stembureau. Op basis van d processen-verbaal wordt de uitslag ‘van de ‘‘erkiezing vastgestéld. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in. t , Na de stemming mogen kier het pros-vorbaa inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. . . -. ;-\ :, Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het? Alle leden van het gemeentelijk stembureau zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau en minimaal vier andere leden. 1. Verkiezing Dit proces-verbaal heeft betrekking op: de verkiezing van het Europees Parlement Datum stemming 23 mei 2019 2. Zitting Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Dantumadiel Kieskring / Tijdstip aanvang zitting I_ tJQ.j uur Tijdstip einde zitting i/ii : Ij..Øj uur Het aantal kiesgerechtigden in de gemeente bedraagt 14911 Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 1/27 195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678
 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Homepage Dantumadiel | Gemeente Dantumadiel · Nummer 9 Locatie stembureau Zorgcentrum Talma Hoeve...

 • Model II: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau bij het experiment met eencentrale stemopneming

  Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau1 — ,

  Waarqm een proces-verbaal? •Met het proces-ierbaal legt het gemeentelijk stembureau verantwoordng af over:

  • het verloop van d stemming en dstbrnopnemin indegemeent’-f\

  • het tellen van de stemmen door het gemeentelijk stembureau.

  Op basis van d processen-verbaal wordt de uitslag ‘van de ‘‘erkiezing vastgestéld. Vul het proces-verbaaldaarom altijd juist en volledig in.

  t ,

  Na de stemming mogen kier het pros-vorbaa inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de tellingvan de stemmen correct verlopen zijn. . . -.

  ;-\ • :,Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?Alle leden van het gemeentelijk stembureau zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van hetproces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op dat moment aanwezigzijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau en minimaal vierandere leden.

  1. Verkiezing

  Dit proces-verbaal heeft betrekking op:

  de verkiezing van het Europees Parlement

  Datum stemming 23 mei 2019

  2. Zitting

  Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Dantumadiel

  Kieskring

  Datum zitting

  __________________

  /

  Tijdstip aanvang zitting I_ tJQ.j uur

  Tijdstip einde zitting i/ii : Ij..Øj uur

  Het aantal kiesgerechtigden in de gemeente bedraagt 14911

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 1/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Voorletters Achternaam leden gemeentelijk stembureau

  AchternaamijOJ.4b7

  Locatie: 17’ 44( VAchternaam:

  Locatie £ JAchternaam ,4a.4%I 4ALocatie: V jø/_ 6 .*..1Achternaam: jf,40v L’A) €-4/Locatie:

  Achternaam: 1/1 L A — ø 4t/2V1QLocatie: fr4/4. f%4_ZAchternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  Achternaam:

  Locatie:

  3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau

  Houd per lid van het gemeentelijk stembureau de tijden bij waarop het lid aanwezig was. Indien er meerderetellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.

  Aanwezig opet gemeentelijkstembureau

  van tot

  /Iuur

  uur

  J) /‘Io uuruur

  1)100 uur

  uur

  L)LPIÔ , uuruur

  ______

  uur

  uur

  ___________

  1 uuruur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur

  uur4I

  T i uuruur

  uur

  uur

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode:195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7892 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

  pagina 2 /27

 • 4. Stembureaus

  Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus binnen de gemeente:

  Nummer 1 Locatie stembureau Gemeentehuis (postcode: 9104 BR)

  Nummer 2 Locatie stembureau Gebouw Irene (postcode: 9104 GK)

  Nummer 3 Locatie stembureau Dorpshuis De Nije Warf (postcode: 9113 PA)

  Nummer 4 Locatie stembureau Nij Tjaerda (postcode: 9104 KA)

  Nummer 5 Locatie stembureau MFC De Beijer (postcode: 9105 KG)

  Nummer 6 Locatie stembureau Herberge De Trochreed (postcode: 9067 DM)

  Nummer 7 Locatie stembureau Dorpshuis De Pipegael (postcode: 9108 NE)

  Nummer 8 Locatie stembureau Kerkelijk Centrum De Mienskip (postcode: 9269 SW)

  Nummer 9 Locatie stembureau Zorgcentrum Talma Hoeve (postcode: 9269 VS)

  Nummer 10 Locatie stembureau Zorgcentrum Brugchelencamp (postcode: 9271 EP)

  Nummer 11 Locatie stembureau Lokaal Chr.Geref. kerk (postcode: 9271 CH)

  Nummer 12 Locatie stembureau Lokaal De Ferbiningstsjerke (postcode: 9271 BP)

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 3/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • 5. Aantal toegelaten kiezers in de gemeente zoals vastgesteld door het gemeentelijkstembureau

  Som van de aantallen opgenomen in bijlage 2, rubriek 1, of indien van toepassing, rubriek 3.

  Aantal geldige stempassen 5114

  Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 650

  Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) 5

  +

  Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers 5769

  6. Aantal getelde stembiljetten in de gemeente zoals vastgesteld door hetgemeentelijk stembureau

  Som van de aantallen opgenomen in bijlage 2, rubriek 2

  Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 5758

  Aantal blanco stembiljetten 6

  Aantal ongeldige stembiljetten 6

  +

  Het totaal aantal getelde stembiljetten 5770

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 4/271950 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 8809 86A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • 7. Verschil tussen het aantal getelde stembiljetten en het aantal toegelaten kiezerszoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau

  Is bij alle afzonderlijke stembureaus het aantal getelde stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers gelijk?

  EJJa.

  1 Nee, voor de stembureaus met de nummers 2 zijn in totaal 1 meer stembiljetten geteld, dan dat er kiezers

  zijn toegelaten tot de stemming.

  EJ Nee, voor de stembureaus met de nummers

  ______

  zijn in totaal minder stembiljetten geteld, dan dat

  er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

  Verklaar het verschil tussen het aantal getelde stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers. Vermeld hoe vaakhier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

  Mogelijke verklaringen voor het verschilVermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan. Zie hie,voor ook degegevens per stembureau die zijn opgenomen in bijlage 2, rubriek 3.

  Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? 0

  Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt? 0

  Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt? 1

  Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 0

  Vermeld mogelijke andere verklaringen en geef aan hoe vaak er sprake van was. 0

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 5/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • 8. Bij gecombineerde stemmingen

  Zijn de verzegelde pakken van een andere verkiezing geopendp,dat er een gegrond vermoeden bestond datstembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspas van de eigen verkiezing zich in deze pakkenbevonden?

  D Nee.

  D Ja. er zijn verzegelde pakken van 1e’verkiezing van

  __________________________

  geopend.

  Hierin zijn aangetroffen en bij de stemopneming van de eigen verkiezing betrokken:

  Noteer hier het nummer van het betreffende stembureau en het aantal stembiljetten, dan wel stempassen,volmachtbewijzen of kiëzerspassen dat is aangetroffen.

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 6/271950 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 8809 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • 9. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat in de gemeente

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 7/27

  1950 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam Democraten 66 (D66)

  Lijstnummer 1Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 in ‘t Veld, S.H. (Sophie) 962 Boucke, R.M. (Raoul) 43 Rafaela, S. (Samira) 54 Klos, F.C.O, (Felix) 05 van de Vijver, K.E.A. (Emily) 36 Nederstigt, J.C.W. (John) 07 Warmerdam, S. (Sjoerd) 28 Garcia Hermida-van der Walle, R. (Raquel) 329 Caaris, S.J. (Susanne) 110 Winkel, B.T. (Bastiaan) 011 Pannebakker, J.M. (Anita) 012 van Dijk, V.H.A. (Vic) 013 Braam-van Valkengoed, HAP. (Rita) 014 Admiraal, A. (Andor) 015 Laurijssens-van Engelenhoven, E.F.C.N. (Emma) 016 van Wijngaarden, E. (Eva) 017 Boon, F.E. (Franklin) 018 Zenthöfer, AF. (Andreas) 019 van Stralen, C.A. (Conny) 020 Stevens, S.A.W. (Stef) 021 van der Ham, AS. (Fons) 022 Boogerd-Quaak, JL.A. (Johanna) 123 de Heer, T.J.W. (Thierry) 024 van Peski, C.J. (Caecilia) 025 Terlouw, J.C. (Jan) 3

  Totaal (stemeijfer) 147

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 8/271950 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam CDA - Europese Volkspartij

  Lijstnummer 2

  Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 de Lange, E.M.R. (Esther) (v) 839

  2 Lenaers, J.J.M. (Jeroen) (m) 11

  3 Berendsen, T.B.W. (Tom) (m) 10

  4 Schreijer-Pierik, J.M.G. (Annie) (v) 67

  5 Ormel, H.J. (Henk Jan) (m) 4

  6 Hakbijl, C. (Chantal) (v) 7

  7 Versteeg, D.R. (Daan) (m) 0

  8 van der Tak, J. (Sjaak) (m) 1

  9 Herben, E.M. (Eveline) (v) 1

  10 deWit,R.W.(Robert)(m) 14

  11 Bastings, J.A.H. (Jimmy) (m) 0

  12 Rutten, C.A.I.J. (Caspar) (m) 4

  13 Alkemade, T.C.W.M. (Theo) (m) 2

  14 Douwstra, R.F. (Friso) (m) 191

  15 van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m) 1

  16 Maat, A.J. (Albert Jan) (m) 1

  17 Peijs, K.M.H. (Karla) (v) 2

  Totaal (stemcijfer) 1155

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 9/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 8809 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam PVV (Partij voor de Vrijheid)

  Lijstnummer 3Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 de Graaif, M.J.R.L. (Marcel) (m) 82

  2 Stuger, OF. (Olaf) (m) 2

  3 Zijlstra, A.J. (Auke) (m) 22

  4 Elissen, A. (Andre) (m) 45 van den Besselaar, l.H.C. (Ino) (m) 0

  6 Deen, M. (Marco) (m) 07 Ludriks, M.S. (Menno) (m) 08 Boon, M.C.H. (Maikel) (m) 0

  9 van der Kammen, P. (Patricia) (v) 9

  10 Wilders, G. (Geert) (m) 87

  Totaal (stemcijfer) 206

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 10/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam VVD

  Lijstnummer 4

  Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Azmani, M. (Malik) (m) 92

  2 Huitema, J. (Jan) (m) 373

  3 Nagtegaal-van Doorn, C.M.A.W. (Caroline) (v) 20

  4 Groothuis, B. (Bart) (m) 2

  5 Schreinemacher, E,N,A,J. (Liesje) (v) 2

  6 Rinzema, H.C, (Catharina) (v) 2

  7 Kamminga, R.J. (Roelien) (v) 0

  8 Grevink, M. (Martijn) (m) 0

  9 Fasol, M.A.D. (Monique) (v) 1

  10 Pistecky, MV. (Michael) (m) 1

  11 Hoogeveen, W.M. (Maurice) (m) 0

  12 Bakker, SB. (Sjoerd) (m) 1

  13 Bloi, J.M. (Jacques Michel) (m) 0

  14 Bos, R.N. (René) (m) 1

  15 Clercx, M.E.P. (Marc) (m) 0

  16 Adank, B.E.A. (Boaz) (m) 0

  17 Boeien, D.G.P. (Dominique) (v) 0

  18 Bal, IS. (igor) (m) 0

  19 van Rijn, J.H. (Johan) (m) 0

  20 Zwart, CD. (Christiaan) (m) 0

  21 van Brug, A. (Anouk) (v) 2

  22 Janssen, J.J.E. (Jeroen) (m) 0

  23 Hoekstra, F. (Falco) (m) 2

  Totaal (stemcijfer) 499

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 11/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam SP (Socialistische Partij)

  Lijstnummer 5Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst1 Hoekstra, A.J. (Arnout) (m) 1032 Visscher, J.A. (Jannie) (v) 213 Ritsema, G. (Geert) (m) 24 Alberts-Oosterbaan, R. (Remine) (v) 25 Feenstra, F. (Fenna) (v) 386 Murawski, S.A. (Sara) (v) 07 van der Staak, W,R. (Wouter) (m) 38 van der Loo, D.M. (Diederik) (m) 09 Verhoog, E.C.L. (Ellen) (v) 010 Meijer, A.M. (Ad) (m) 011 ten Klooster, D. (Daphne) (v) 012 Drenthe, J. (Jannie) (v) 413 Heerschop, A.H.J. (Ton) (m) 014 van den Heuvel, W.L.M. (William) (m) 115 Zoil, G.J. (Jan) (m) 016 Okcu, M. (Meltem) (v) 017 Beukema, JA. (Josje) (v) 118 Olders, D.W.J. (Diederik) (m) 019 Hoekstra, T.G. (Tjitske) (v) 120 van Unen, G. (Ger) (v) 021 van Gijlswijk, LR. (Rosita) (v) 322 Özoul-Özen, S. (Sibel) (v) 023 Helmer-Englebert, R.D. (Renske) (v) 124 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 025 Pahladsingh, J. (Jay) (m) 126 van der Horst, J.B. (Jos) (m) 3527 van Gemert, N.M. (Nicole) (v) 028 de Leeuw, L.H. (Lisa) (v) 129 van Velzen, K. (Krista) (v) 0

  Totaal (stemcijfer) 217

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 12/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam PvdA/Europese Sociaaldemocraten

  Lijstnummer 6

  Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 646

  2 Jongerius, A.M. (Agnes) (v) 71

  3 Tang, P.J.G. (Paul) (m) 3

  4 Piri, K.P. (Kati) (v) 7

  5 Tax, V.E.R. (Vera) (v) 5

  6 Chahim, M. (Mohammed) (rn) 17 Wolters, L.l. (Lara) (v) 3

  8 Reuten, M.J.A. (Thijs) (m) 0

  9 Woltring, N.M. (Naomi) (v) 2

  10 du Long, R. (Ralph) (m) 0

  11 Procee, F. (Fardau) (v) 33

  12 Lauriks, M. (Mark) (m) 0

  13 Ahmed, S. (Sham) (v) 0

  14 Bisseswar, K.JR. (Kavish) (m) 0

  15 Angerman, A. (Arina) (v) 0

  16 Pierik, B. (Bart) (m) 0

  17 de Vries, A.A. (Albert) (m) 0

  18 Timmer, A.J. (Anja) (v) 3

  19 Deinum, H.S. (Henk) (m) 30

  20 Moti, R. (Richard) (m) 1

  21 Soetekouw, JA. (Jerzy) (m) 1

  22 van den Berg, M.J. (Max) (m) 5

  23 d’ Ancona, H. (Hedy) (v) 4

  Totaal (stemcijfer) 815

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 13/27195C 5740 3843 9251 732A D2AD A4C5 7127 7892 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam ChristenUnie-SGP

  Lijstnummer 7Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 van Dalen, P. (Peter) (m) 4752 Ruissen, H.J.A. (Bert-Jan) (m) 1263 Haga, A. (Anja) (v) 7034 Strijker, A.T. (Anne) (m) 145 van den Berge, H. (Henk) (m) 16 Droog, AN. (Arjen) (m) 07 Brouwer, E. (Evert-Jan) (m) 48 Kennedy-Doornbos, SJ. (Simone) (v) 79 de Jong, J.H. (Jannes) (m) 110 Gunter, GA. (Gijsbrecht) (m) 311 Koffeman-Kramer, J. (Johanna) (v) 512 Versteeg, A. (Arnold) (m) 013 Kumar, A.D.J.M. (Anil) (m) 014 ten Napel, K.A. (Klariska) (v) 215 Massink, H.F. (Henk) (m) 116 Verburg, J.H. (Jan Henk) (m) 017 Middelkoop, P.N. (Nathanaël) (m) 1118 Mayaki-van der Horst, P.T.A. (Patience) (v) 019 Hart, E.J. (Efraïm) (m) 020 den Boef, P.J.L. (Leonard) (m) 021 Niemeijer-Schaap, M.J. (Maaike) (v) 122 Krooneman, H. (Henri) (m) 023 Heng, Z.J.B. (Bryant) (m) 024 Volmer, F.J,C. (Jarno) (m) 025 Keuken, J.W. (Hans) (m) 126 Jonkman, R. (Rob) (m) 627 Boersma, A. (Ardjan) (m) 228 van de Fliert, M.J. (Maarten) (m) 029 Ceder, D.G.M. (Don) (m) 030 Schippers, JA. (Jan) (m) 3

  Totaal (stemcijfer) 1366

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 14/271950 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam GROENLINKS

  Lijstnummer 8

  Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Lickhout, B. (Bas) (m) 142

  2 Strik, M,H.A. (Tineke) (v) 68

  3 van Nistelrooij, LA. (Eline) (v) 16

  4 Koch, DJ. (Dirk-Jan) (m) 1

  5 Klok, S. (Sabine) (v) 9

  6 Groen, R.J. (Jasper) (m) 0

  7 van Sparrentak, K. (Kim) (v) 6

  8 Chan, M. (Sander) (m) 1

  9 Vergeer, J. (Jeroni) (v) 1

  10 Hotemann, C. (Claudia) (v) 2

  11 Brunklaus, P.M. (Patricia) (v) 0

  12 van Oosterhout, A.S. (Sjoukje) (v) 6

  13 Roijackers, Hi. (Hagar) (v) 0

  14 van der Vegt, M. (Mieke) (v) 0

  15 Rikkert, S.J.H. (Sylvana) (v) 2

  16 Meliani, T. (Touria) (v) 1

  17 Pollux, M.P.A.G. (Marij) (v) 1

  18 Chakor, G. (Glimina) (v) 9

  19 Bouwkamp, CC. (Cathelijne) (v) 0

  20 Sargentini, J. (Judith) (v) 2

  Totaal (stemcijfer) 267

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 15/27195C 5740 3843 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C500 9678

 • Lijstnaam Partij voor de Dieren

  Lijstnummer 9Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Hazekamp, A.A.H. (Anja) 732 Wassenberg, F.P. (Frank) 33 van der Wel, MC. (Marco) 14 van Lammeren, J.F.W. (Johnas) 15 van der Veer, L.R. (Luuk) 06 van Voorthuizen, G.S.L. (Stephanie) 27 Akerboom, ES. (Eva) 18 van Viegen, ARK. (Carla) 19 Plusquin, P.S.M.L. (Pascale) 010 Moulijn, M. (Maaike) 011 van Doorn, M.E.C. (Michelle) 212 Wolswinkel, S.E. (Sebastiaan) 1613 Kanters, M.G.W. (Matt) 114 van Hassel, F. (Falco) 015 Mannoesingh, J.K.P. (Kelly) 016 Feij, T. (Tim) 017 de Wrede, K. (Kirsten) 518 Vestering, L. (Leonie) 219 Engelen, E.R. (Ewald) 220 Ouwehand, E. (Esther) 2

  Totaal (stemcijfer) 112

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 16/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C500 9678

 • Lijstnaam 5OPLUS

  Lijstnummer 10

  Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Manders, A.JM. (Toine) (m) 62

  2 Ho Ten Soeng, K.L.R. (Roy) (m) 5

  3 Lernout, G.L.C. (George) (m) 0

  4 van der Kleij, E.C. (Emmy) (v) 18

  5 van Dalen, M.M.C. (Marlon) (v) 0

  6 Hernndez Martinez, A. (Adriana) (v) 1

  7 Richter, W. (Wilma) (v) 1

  8 Maarschalk Meijer, E.M.N. (Nicoline) (v) 0

  9 van Est, A.M.B. (Bennie) (m) 0

  10 van Put, J.H. (Sjef) (m) 1

  11 Hessing, J.C. (Johan) (m) 0

  12 Schols, R.F. (Roberto) (m) 0

  13 Stuger, H.C. (Helen) (v) 0

  14 van der Weiden, L.M.M. (Lorenzo) (m) 0

  15 van den Hoek, R.P.J.J. (Rob) (m) 0

  16 van Wanrooij, A.C.P. (Ândre) (m) 0

  17 Hamersma, K. (Klaas) (m) 2

  18 Molenaar, R. (Rosa) (v) 0

  19 van Acquoij, R.H. (Ruud) (m) 0

  20 Sanders, M.M.H. (Monique) (v) 1

  21 Engelman, F.E. (Frank) (m) 0

  22 Zuiverloon, W.R. (Roy) (m) 0

  23 Hoppenbrouwers, T.M.J. (Theo) (m) 0

  24 van Brenk, C.M. (Corrie) (v) 0

  25 van Rooijen, M.J. (Martin) (m) 0

  26 Sazias, L. (Léonie) (v) 4

  27 Krol, H.C.M. (Henk) (m) 9

  Totaal (stemcijfer) 104

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 17/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam JEZUS LEEFT

  Lijstnummer 11Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst1 van der Spek, RIA. 232 Westhoven, M.J. 23 van Ooijen, J.A.C. 4

  Totaal (stemcijfer) 29

  Datum; 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 18/271950 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam DENK

  Lijstnummer 12Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst _j1 ‘Tonca, A. (Ayhan) (m) 02 EI-Gharabawy, A. (Aiman) (m) 03 EI Ouahdani, N. (Nadia) (v)4 Everduim, G. E. E. (Gideon) (m) 05 Soares, M. L. (Luiza) (v) 0

  6 Sufyan, H.M. (Huda) (v) 0

  7 Ribiô-Gradeëak, N. (Naida) (v) 0

  8 van Heerden, H.A. (Harry) (m) 0

  9 Ghazi, M. 1. (Ibrahim) (m) 0

  10 AI-Rubey, SZ.S. (Sarah) (v) 011 Uysal, . (erif) (m) 0

  12 Albitrouw, G. (Gladys) (v) 0

  13 Azarkan, F. (Farid) (m) 1

  14 Kuzu, T. (Tunahan) (m) 1

  Totaal (stemcijfer) 2

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 19 /27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam De Groenen

  Lijstnummer 13Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Berendsen, P. (Paul) (m) 12 Zikking, A.P,A. (Angela) (v) 23 van Zwoli, R.M.E. (Reina) (v) 0

  4 Bijma, W. (Wim) (m) 15 Bakkers, T.F.M. (Tom) (m) 0

  6 Hofman, L. (Luuk) (m) 07 Smeekes, A.J.R. (Adriaan) (m) 08 Borsboom, E.J, (Nora) (v) 09 Baarslag, C.J.T. (Hans) (m) 010 Blik, D. (David) (m) 011 ter Haar- van Oyen, VE. (Vera) (v) 0

  Totaal (stemcijfer) 4

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 20/27195C 5740 3843 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam Forum voor Democratie

  Lijstnummer 14

  Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Eppink, D.J. 448

  2 Roos, R.B.S. 39

  3 Rooken, R.J. 23

  4 Rookmaker, D. 31

  5 Hoogeveen, MR 6

  6 Jansen, F.J.H. 2

  7 van Odijk, SEP. 1

  8 van Meijeren, G.F.C, 3

  9 Beukering, A.J.A. 0

  10 van Schijndel, A.H.J.W 4

  11 Frentrop, P.M.L. 3

  12 Baudet, T.H.P. 234

  Totaal (stemcijfer) 794

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 21/27

  195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam vandeRegio & Piratenpartij

  Lijstnummer 15Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 Wierda,S.G.(Sent)(m) 122 Aarad, A. (Ahmed) (m) 03 Linnenbank, A.C. (André) (m) 14 Sweenen, JA. (John) (m) 05 Abendroth, A.M. (Astrid) (v) 16 Maassen, K. (Karim) (m) 07 van Oudheusden, L.J. (Leo) (m) 08 Wienbelt, M.C. (Maarten) (m) 19 van Tulder, D.G. (Daniel) (m) 010 Huigens, A.F.J. (Antoon) (m) 111 Orsel, A. (Rianne) (v) 212 de Bruijn, A. (Anne) (m) 013 Mijling, H. (Rakesh) (m) 014 Werner, DR. (Danny) (m) 015 van Nes, T. (Teunis) (m) 016 Weening, T. (Tim) (m) 017 Chaudry, K.A. (Khalid) (m) 018 Best, J.G.P. (Jan) (m) 019 Kleinpaste, G.J. (Gertjan) (m) 020 Pontier, M.A. (Matthijs) (m) 0

  Totaal (stemcijfer) 18

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 22/27195C 5740 3843 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Lijstnaam Volt Nederland

  Lijstnummer 16Nummer Naam kandidaat Aantal stemmenop de lijst

  1 van Lanschot, R.J.A. (Reinier) (m) 9

  2 Vogels, N. (Nilüfer) (v) 3

  3 Dassen, L.A.J.M. (Laurens) (m) 0

  4 Wielinga, E.G.R. (Bibi) (v) 7

  5 Jongerius, L.J. (Lars) (m) 0

  6 Broersen, J. (Juliet) (v) 0

  7 Luth, C.G. (Chris) (m) 0

  8 Italianer, IV. (Ilca) (v) 2

  9 van de Kraats, C.W.A. (Coen) (m) 0

  10 Oerlemans, L. (Liping) (v) 0

  11 Bolsius, T.E. (Tom) (m) 0

  12 Tunoviô, A. (Aida) (v) 0

  13 Munnichs, JP. (Jasper) (m) 0

  14 Habets, R. (Roos) (v) 0

  15 Halbgewachs, J.P. (Jason) (m) 0

  16 Kroesen, E. (Eiske) (v) 1

  17 Janssen, K.M. (Koen) (m) 0

  18 Hoekstra, D. (Doke) (v) 0

  19 van Bokhoven, B. (Boris) (m) 0

  20 Çidem, R. (Reyhan) (v) 0

  21 Coenen, M.A.N. (Mark) (m) 0

  22 Koekkoek, M. (Marieke) (v) 1

  23 Theune, E.P. (Elmar) (v) 0

  24 de Visser, J.J. (Justus) (m) 0

  Totaal (stemcijfer) 23

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 23/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • 10. Bezwaren van kiezers tijdens de stemopneming door het gemeentelijk stembureau

  Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens destemopneming door het gemeentelijk stembureau: een stem op een stembiljet wordt onterecht geldig, ongeldig ofblanco verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

  Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau het er niet meeeens is. Heeft het gemeentelijk stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. Noteer geenpersoonsgegevens van kiezers.

  Bezwaren van kiezers

  11. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijkstembureau

  Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er wasgeen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in ofrondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

  Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Noteer geenpersoonsgegevens van kiezers.

  Onregelmatigheden of bijzonderheden

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 24/271950 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • 12. Leden van het gemeentelijk stembureau

  Alle leden van het gemeentelijk stembureau die aanwezig zijn na afloop van de telling van de stemmen, noterenhieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal vier andere leden. Gavervolgens naar rubriek 13 voor de ondertekening.

  Datum: dag maand jaar

  bijl *Lii/j7Naam voorzitter

  1.__] 9A///9IV,

  Naa leden

  2. y- A 0> 2-d /‘?A?__ ,4hM‘- A4.

  4444V

  :7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 25/27

  195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7892 88C9 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • -w

  -- t - __ø_

  Datum: 27-05-2019 11:03:58 - SHA-256-Hashcode: pagina 26/27195C 5740 3B43 9251 732A D2AD A4C5 7127 7B92 8809 B6A8 8290 F4A3 D626 C5CC 9678

 • Model II: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

  Bijlage 1: verslag bezwaren stembureaus

  Dit verslag vermeldt alle bezwaren die staan vermeld in de processen-verbaal van de stembureaus. Noteer geenpersoonsgegevens van kiezers.

  De processen-verbaal van de stembureaus vermelden de volgende bezwaren:

  Datum: 27-05-2019 11:03:58