Hoe iwt subsidie aanvragen

Click here to load reader

 • date post

  16-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  346
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Focus op de aanvraagprocedure en hoe het Innovatiecentrum jou kan helpen

Transcript of Hoe iwt subsidie aanvragen

 • 1. Wie zijn we?MissieVlaamse KMOs helpen te innoveren door hentoegang te geven tot kennis, creativiteit enfinancile middelenDienstverleningKosteloos en confidentieel

2. Werkgevers bundelen krachtenIWT ondersteunt 3. Wat doen we? 4. http://www.iwt.be/sites/default/files/publicaties/IWT_jaarverslag_2011_versie_met_bijlagen.pdf 5. Komt mijn project in aanmerking? 6. Ruwe inschatting slaagkans 7. InnovatieValorisatieOrigineelOmzetperspectief- Creatieve insteek- Voor de aanvrager- Vernieuwend voor bedrijf en sector - Subsidie heeft economische groei ( andere maatschappelijke doelstellingen zijn van minder belang)UitdagendTewerkstelling en investeringen- Uitwerking van het idee moet uitdagend zijn, - Bij Vlaamse bedrijven: aanvrager,dus meer dan gewone engineering. In hettoeleveranciers, onderaannemers,ontwikkelingstraject worden onzekerhedenweggewerkt.Kennisopbouw- De bedrijfspartners capteren de opgedanekennis/ervaring. 8. Welke projectvorm?KMOKmo- Kmo- Portfolio vanhaalbaarheids- innovatie- Sprint-projecten O&O-projecten haalbaarheids- studies projectenstudies GO 9. Definitie KMO KMO (Kleine of Middelgrote onderneming) < 250 werknemers < 50 miljoen jaaromzet of < 43 miljoen balanstotaal Consolidatie bij meer dan 25% aandelen KO (Kleine onderneming) < 50 werknemers < 10 miljoen jaaromzet of < 10 miljoen balanstotaal Consolidatie bij meer dan 25% aandelen Starter Kleine onderneming Jonger dan 6 jaar 10. Welke projectvorm?KMOKmo- Kmo- Portfolio vanhaalbaarheids- innovatie- Sprint-projecten O&O-projecten haalbaarheids- studies projectenstudies GO 11. Innovatieprocesstudie prototype 12. Start! 13. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier 2-3 maandenStappenplan bedrijfUitwisselen versies met Innovatiecentrum alsklankbord TIP: start dadelijk inaanvraagsjabloon 14. AanvraagformulierInnovatiedoel KennissprongUitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komtAan welke prijs wilSamenvatting vanBruto-aanvrager tot ditWerkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee?innovatie kopen? Niet- Welk probleem lostWat is de personeelskostende innovatie op? productiekost? 40.000/mensjaarVerschil met Wat is de bestaande verwachte groei inOffertes > 8500 oplossing? omzet? Waarom is hetWat is het effect Externe kostenuitwerken van deop tewerkstellingintellectueleinnovatieen investeringen ineigendom uitdagend?Vlaanderen? 20.000 15. Innovatiedoel Samenvatting van het dossier (1 pagina)Concreet meetbare doelen: wanneer beschouw je deinnovatie als geslaagdAanwending van de resultaten: natraject, omzet entewerkstelling/investeringen 16. AanvraagformulierInnovatiedoel KennissprongUitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komtAan welke prijs wilSamenvatting vanBruto-aanvrager tot ditWerkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee?innovatie kopen? Niet- Welk probleem lostWat is de personeelskostende innovatie op? productiekost? 40.000/mensjaarVerschil met Wat is de bestaande verwachte groei inOffertes > 8500 oplossing? omzet? Waarom is hetWat is het effect Externe kostenuitwerken van deop tewerkstellingintellectueleinnovatieen investeringen ineigendom uitdagend?Vlaanderen? 20.000 17. AanvraagformulierInnovatiedoel KennissprongUitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komtAan welke prijs wilSamenvatting vanBruto-aanvrager tot ditWerkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee?innovatie kopen? Niet- Welk probleem lostWat is de personeelskostende innovatie op? productiekost? 40.000/mensjaarVerschil met Wat is de bestaande verwachte groei inOffertes > 8500 oplossing? omzet? Waarom is hetWat is het effect Externe kostenuitwerken van deop tewerkstellingintellectueleinnovatieen investeringen ineigendom uitdagend?Vlaanderen? 20.000 18. Uitvoering Maak duidelijk dat je weet waaraan je begint door te omschrijven wat je gaat doen en hoe je dat gaat aanpakken en hoeveel inspanningen dat zal vergen. 19. Uitvoering - werkplan Werkpakketten met tijdsbesteding in maanden - Doelstellingen en criteria - Taken: beschrijving van geplande taken, methodes, technieken, - Uitvoeringsrisicos Overzichtstabel van de te besteden mensmaandenWerkpakket Partner Periode Personeels- (maand) bezetting1Aanvrager Partner 23 20. Wat te denken van?Overzichtstabel van de te besteden mensmaanden Werkpakket Partner PeriodePersoneels-(maand)bezetting 1 Literatuurstudie AanvragerPartner 2 Ontwerp 3 Montage 4 TestenWaar zitten de uitdagingen? 21. Wat te denken van? 22. Sterkte van het team!OnderaannemerBedrijfspartnerOnderzoekspartner 23. Competentie van de uitvoerders KENNIS ??? 24. AanvraagformulierInnovatiedoel KennissprongUitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komtAan welke prijs wilSamenvatting vanBruto-aanvrager tot ditWerkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee?innovatie kopen? Niet- Welk probleem lostWat is de personeelskostendit innovatie op?productiekost? 40.000/mensjaarVerschil met Wat is de bestaandeverwachte groeiOffertes > 8500 oplossingomzet? Waarom is hetWat is het effect Externe kostenuitwerken van deop tewerkstellingintellectueleinnovatieen investeringen ineigendom uitdagend?Vlaanderen? 20.000 25. Valorisatiepotentieel 26. Valorisatie Welk potentieel aan ROI kan Vlaanderen verwachten als de innovatie succesvol wordt? 27. Strategisch Kansen/bedrei-belang en gingen in degroeipad voormarkthet bedrijfSterkte/zwakte Tewerkstelling,aanvragerverankering eninvesteringenin Vlaanderen 28. Wat te denken van? Valorisatie De projectresultaten moeten resulteren in een softwareversie 3.0 die de functionaliteiten bevat zoals beschreven in 2.3.1 en meer bepaald de korte beschrijving van de work packages. Het is de bedoeling dat deze software verkoopsklaar is en kan ingezet worden bij bestaande klanten of kan aangeboden worden aan nieuwe klanten. Er moet steeds een natraject volgen. De steun gaat tem prototype ontwikkeling. Het fine tunen en marktklaar maken kan niet meer gesteund worden. 29. Wat te denken van? Valorisatie Markt Markt = 2 miljard gehaald uit deskresearch. We wensen 1% markt aandeel = 20 miljoen Ipv top down benadering. Groei vooral ook bekijken bottom up: Wie zijn je klanten? Hoe ga je die bereiken? Zit je al in die markt of hoe geraak je daar binnen? Hoeveel klanten wil je de komende jaren bedienen? Heb je al potentiele klanten? Zo ja, wie? 30. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5OmzetKostenBrutomargeVTEAantal en welke VTEs kwalitatief onderbouwen. 31. AanvraagformulierInnovatiedoel KennissprongUitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komtAan welke prijs wilSamenvatting vanBruto-aanvrager tot ditWerkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee?innovatie kopen? Niet- Welk probleem lostWat is de personeelskostendit innovatie op?productiekost? 40.000/mensjaarVerschil met Wat is de bestaandeverwachte groeiOffertes > 8500 oplossingomzet? Waarom is hetWat is het effect Externe kostenuitwerken van deop tewerkstellingintellectueleinnovatieen investeringen ineigendom uitdagend?Vlaanderen? 20.000 32. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier 2-3 maandenStappenplan bedrijfUitwisselen versies met Innovatiecentrum alsklankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf vooraanvraagsjabloon datum instructiegesprek (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum) 33. 2-4 weken 12 werkdagen1-2 wekenBehandeling dossier2-3 maandenStappenplan bedrijfUitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum alsInnovatiecentrum alsklankbord klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf vooraanvraagsjabloon datum instructiegesprek (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum) 34. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier2-3 maandenStappenplan bedrijfUitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum alsInnovatiecentrum alsklankbord klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voorIWT mailt bedrijf vooraanvraagsjabloon datum instructiegesprekdatum jurering (bedrijf overlegt datum(bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum)met Innovatiecentrum) 35. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier2-3 maandenStappenplan bedrijfUitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum alsInnovatiecentrum alsklankbord klankbord mondelingeverdediging TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voorIWT mailt bedrijf vooraanvraagsjabloon datum instructiegesprekdatum jurering (bedrijf overlegt datum(bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum)met Innovatiecentrum) 36. Jury 37. Samenstelling jury 38. Bjorn KiekensGSM 0473 66 21 57 Regio [email protected] PeysGSM 0479 80 30 08 Regio Kempen & [email protected] HaagdorensGSM 0494 04 74 [email protected] Regio AntwerpenBert ReekmansGSM 0477 993 907 Regio [email protected]