Het Kanaal 28 maart 2013

download Het Kanaal 28 maart 2013

of 20

Transcript of Het Kanaal 28 maart 2013

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  1/20

  Paasknutselen in Reigerhof

  BDUprint feliciteert Het Kanaal

  Het Kanaal is terug!Goed nieuws voor iedereen die het een gemis vond: Het Kanaal is terug. Onder een

  andere directie en in een andere organisatie gaat een enthousiaste groep mensen

  aan de slag om lezers in de Zuidplas weer wekelijks te voorzien van nieuws enwetenswaardigheden. Doel is de krant zoveel als mogelijk dezelfde uitstraling als

  voorheen te geven. Natuurlijk is er wel het nodige veranderd. En dat leggen we

  graag even uit.

  Het was uiteraard een finke

  schok toen eind januari be-

  kend werd dat het over was

  met het weekblad Het Ka-

  naal. Niet alleen voor de di-

  rectie en het personeel, die

  er jarenlang hun ziel en za-

  ligheid in gestoken hadden,

  maar ook voor veel lezers.

  Maar liest ruim 33 jaar was

  Het Kanaal wekelijks immers

  een vertrouwde gast in de

  brievenbussen van Nieuwer-

  kerk aan den IJssel en laterook Moordrecht, Gouderak,

  Zevenhuizen, Moerkapelle

  en Nesselande. Daar leek

  abrupt een einde aan te zijn

  gekomen. De krant was in -

  nancieel zwaar weer beland.

  Er werd een aillissement

  uitgesproken en een door-

  start bleek niet haalbaar.

  En toch is Het Kanaal er nu

  weer. Hoe kan dat?

  Het antwoord is eigenlijk

  vrij simpel. Twee initia-

  tierijke ondernemers uit

  Nieuwerkerk aan den IJs-

  sel en Reeuwijk hebben de

  koppen bij elkaar gestoken

  en met elkaar besloten dehandschoen op te pakken.

  Ze gaan de uitdaging aan

  om de bij veel lezers zo ge-

  liede weekkrant weer nieuw

  leven in te blazen. Het zijn

  Nieuwerkerker Marco van

  Zwol, in het dagelijks leven

  directeur van Total Grap-

  hics, een grasch bedrij in

  Nieuwerkerk gevestigd aan

  de s-Gravenweg, en Elly de

  Knikker, directeur van het

  grasch bedrij Gracelly

  en uitgeester van de week-

  bladen Kijk op Reeuwijk en

  Kijk op Bodegraven. Mensen

  met ervaring in hun werk,

  maar ook mensen met eenhart voor een product als

  een huis-aan-huisblad. Al-

  lebei vinden ze, net als veel

  mensen in Zuidplas dat Het

  Kanaal niet zomaar mag ver-

  dwijnen. Maar om het alle-

  maal rendabel te maken ente houden is wel een wat an-

  dere aanpak dan voorheen

  nodig. De twee hebben daar

  uitgesproken ideen over.

  Met name in de organisatie

  en manier van werken zijn

  veranderingen aangebracht

  die tot kostenbesparingen

  moeten leiden ten opzich-

  te van de krant zoals die

  voorheen werd uitgegeven.

  En we kunnen het natuur-

  lijk niet alleen, stelt Marco

  van Zwol voorop. We heb-

  ben de adverteerder n de

  lezers keihard nodig om er

  weer die leuke, gezellige en

  mooie krant van en voor onsallemaal van te maken die

  het voorheen was. Want dat

  is wel het streven: zoveel

  mogelijk de vertrouwde uit-

  straling van Het Kanaal te-

  rugbrengen. Want die was

  goed. Daar waren mensenverknocht aan, aldus Mar-

  co. Ik zel trouwens ook!

  Marco van Zwol gaat zel

  de advertentieverkoop ter

  hand nemen. Hij doet dat

  niet alleen. Zijn zus Dorina

  van Zwol komt hem er bij

  helpen. Dorina is een oude

  bekende bij Het Kanaal. Zon

  jaar o tien geleden werkte

  ze ook een tijdje bij de krant

  als advertentieverkoopster.

  Daarna kreeg ze een baan

  bij het Ministerie van Justi-

  tie, waar ze nog altijd twee

  dagen per week werkt.

  Lees verder op pagina 5.

  Wat leuk! Dit is echt lef hebben!

  Geen doorstart, maar een hele nieuwe start. Zo kun je de terugkeer van Het Kanaal het bestomschrijven. Het eerste nummer is inmiddels van de persen gerold. En dat was een hele

  toer. Het opstarten van een krant in zon korte tijd is eigenlijk een Mission Impossible.

  Maar het is toch gelukt. Trots hebben we het eerste exemplaar van het nieuwe Kanaal

  daarom overhandigd aan de het enige Tweede Kamerlid van Zuidplas, Tamara Venrooy-van

  Ark (links op de oto). Die is net als veel andere Zuidplassenaren blij met de terugkeer van

  de krant en juicht het initiatie van Marco van Zwol en Elly de Knikker toe. Wat leuk! Dit is

  echt le hebben! Een voorbeeld van ondernemerschap, prees ze hun initiatie. Met de te-

  rugkeer van Het Kanaal is het lokale medialandschap weer iets minder schraal geworden.

  En dat is in deze economisch moeilijke tijden eigenlijk best heel bijzonder, vond ook het

  enige Tweede Kamerlid van Zuidplas!

  Willem-Alexander komt zelf roeibaan openen

  ZEVENHUIZEN - Kroonprins Wilem-Alexander komt vrijdagmiddag 26 april hoogst-

  persoonlijk de nieuwe internationale Willem-Alexanderbaan openen in de Een-

  dragtspolder. De opening van de roeibaan vindt plaats in de hoofdaccommodatie

  bij de roeibaan in Zevenhuizen.

  De Eendragtspolder, gelegen

  tussen Rotterdam, Zeven-

  huizen en de Rottemeren, is

  getransormeerd tot een ge-

  bied, waar waterberging, na-

  tuur, recreatie en sport duur-

  zaam zijn gecombineerd. De

  roeibaan heet een promi-

  nente plek gekregen in een

  waterbergingsgebied van

  300 hectare. Er is ruimte om

  vier miljoen kubieke meter

  water tijdelijk op te slaan.

  De Willem-Alexander Baan is

  geschikt voor top- n breed-

  tesport. Een sportvoorzie-

  ning voor roeien, en met

  zijn ruim twee kilometer

  lange paden ook geschikt

  voor etsen, skaten, tria-

  thlon en hardlopen. Het is

  een ontmoetingsplek voor

  diverse sporters, een trai-

  ningscentrum voor aanstor-

  mend roeitalent en het krijgt

  een belangrijke unctie voor

  regionale en (inter)nationale

  roeiwedstrijden.

  Voor Willem-Alexander

  wordt het zo ongeveer de

  laatste ocile plichtple-

  ging vooragaand aan zijn

  koningschap. Op 30 april

  wordt hij immers gekroond

  tot koning.

  EN VERDER:

  ZUIDPLAS .................3,5,7

  NIEUWERKERK ...........9,13

  MOORDRECHT .............15

  ZEVENHUIZEN ..............17

  MOERKAPELLE ..............17

  NESSELANDE ................17

  SERVICE .......................16

  SPORT .....................18,19

  Bloemenzee

  Gespecialiseerd in rouwarrangementenDagelijks verse aanvoer

  Reigerhof 70 2914 KD Nieuwerkerk aan den IJsselT 0180 - 318970 E [email protected]

  24 uur per dag: www.hmfbloemen.nlOpeningstijden:

  ma t/m do: 09.00 - 18.00 uur vr: 09.00 - 21.00 uur za: 08.00 - 18.00 uur

  Wenst Het Kanaal veel succes

  VEDJ-Paashaaskomt naarspeeltuinIJsselkids

  NIEUWERKERK A/D IJS-

  SEL - Stichting VEDJ en

  speeltuin IJsselkids heb-

  ben dit jaar de handen

  ineengeslagen voor een

  gezamenlijke paasacti-

  viteit. De VEDJ-Paashaas

  komt op Tweede Paasdag

  naar de speeltuin aan de

  rand van Kleinpolder om

  vriendjes te zoeken.

  De Paashaas gaat samen

  met de vrijwilligers eitjes

  verstoppen en de kinderen

  mogen komen zoeken en

  schilderen. Voor 50 cent

  kunnen ze zich ook nog la-

  ten schminken. De Paashaasis van de partij van 12.00

  tot 16.00 uur en de VEDJ-

  otograa is aanwezig voor

  wie er op de oto wil met de

  Paashaas. De toegang tot de

  speeltuin kost 50 cent per

  kind.

  nr. 1645

  NIEUWERKERK A/D IJSSEL - In winkelcentrum Reiger-

  hof was iedereen afgelopen zaterdag al helemaal in

  Paasstemming. Voor de kinderen had de winkeliers-

  vereniging een leuke activiteit bedacht. Ze mochten

  Paasknutselen, samen met een paar Paashazen. (foto

  Priscilla van Gelderen)

  ZUIDPLAS

  Fietstocht Van Hoog naar Laag krijgt unieke vierde editie pagina 9MOORDRECHT

  McDonalds vestiging Moordrecht ocieel geopend pagina 3SPORT: VOETBAL

  Nieuwerkerk en ADO Den Haag houden elkaar in evenwicht pagina 19

  [ NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL [ MOORDRECHT [ GOUDERAK [ ZEVENHUIZEN

  [ MOERKAPELLE [ NESSELANDE [ OUD-VERLAAT [ HOOFDWEG

  Total Publishers - s Gravenweg 318 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel - [email protected] - 2013 - 30e jaargang - Week 13

  DONDERDAG 28 MAART 2013

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  2/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 2

  WORD DONATEUR!

  Kijk voor meer informatie op www.greyhoundsrescue.nl

  . - - :

  Smederij en Constructiebedrijf Th. H. Berndsen B.V.

  Vrijheidslaan 51 2912 EA Nieuwerkerk a/d IJssel tel: 0180-312361 fax: 0180-322005

  E-mail: [email protected]

  www.berndsen-constructie.nl

  Eerste

  Paasdaggeopend

  metpaasmenu

  enlivemusic

  30Euro

  Dresscode: Oranje.

  27 april 2013 aanvang 22.00 uur.

  Met Aprs Ski DJs en gratis Flugel!

  Entree 5,- in de voorverkoopte verkrijgen aan de bar!

  Toegang vanaf 18 jaar.

  Koning Willem Alex(anders)

  Aprs Ski Party!!!

  Presents:

  In samenwerking met Revolution Roadshow

  * f v zv ph

  v H K

  Zwaluwendaal 4

  2914 Kl nieuwerKerK a/d ijssel

  T +31 (0)180 321419

  M +31 (0)6 24997262

  E [email protected]

  *b v v

  (kk k p .hvv.)

  Ofcieel dealer van o.a.

  ROYAL BOTANIA MANUTTI

  TUUCI FAST TRIBU GLOSTEREGO PARIS DESIGN2CHILL

  Kanaaldijk 30 | 2741 PA Waddinxveen

  06 - 26 54 39 31 | www.buitenconcept.nl

  Maandag 2e Paasdag

  geopend van

  12.00 tot 17.00 uur

  Tel. 0182-399264

  www.gracelly.nl

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  3/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 3

  Winkelcentrum

  zaterdag 30 maart 2013

  www.winkelcentrumreigerhof.nl

  van 11.00 tot 16.00 uur Paashaaskoekjes bakken

  onder leiding van twee vrolijke paashazenin de vorm van een ei of een paashaas!

  Tussendoor een leuk bakje opsieren of zakje

  terwijl de koekjes in de oven zitten!!

  InwinkelcentrumReigerhof

  GRATISPARKEREN

  OVERDEKTWINKELEN

  PAASKOEKJES

  BAKKEN

  PAASKOEKJES

  BAKKEN

  Algemene Reservegemeente Zuidplas in2013 al gehalveerdZUIDPLAS - De Algemene Reserve van de gemeente Zuidplas is sinds vorige week

  gehalveerd van 29 miljoen euro vorig jaar naar 14,7 miljoen euro dit jaar. De ge-

  meenteraad stemde deze week in om de spaarpot van de gemeente, die is bedoeld

  om nancile tegenvallers op te vangen in moeilijke tijden, aan te spreken om de

  bijna 12 miljoen tekort van de grondexploitaties te dekken.

  De tekorten op de grond-

  exploitatie zijn een direct

  gevolg van stagnerende

  bouwprojecten. Dat geldt

  bijvoorbeeld voor de ont-

  wikkeling van nieuwbouw

  op de locatie van het voor-

  malig gemeentehuis in Ze-

  venhuizen, die is stil komen

  te liggen en de gemeente

  extra verlies van 321.000

  euro opleverde. De stagne-

  rende ontwikkeling van de

  wijk Esse Zoom Laag kost

  Zuidplas ruim 700.000 euro

  extra. Daarmee is het verlies

  op de exploitatie van diegrond nu al opgelopen tot

  3,7 miljoen euro. En ook het

  ablazen van plannen voor

  de locatie aan de Kamer-

  lingh Onnesstraat betekent

  voor de gemeente minder

  inkomsten dan waarop was

  gerekend. De enige bouw-

  ontwikkeling die de agelo-

  pen tijd wl geld opleverde

  was de herontwikkeling van

  de Sportlaan in Moordrecht.

  De marktwaarde van gron-

  den die nog geen onderdeel

  uitmaken van een bestem-

  ming moest ook naar bene-

  den worden bijgesteld. En

  dat betekent in totaal nog

  eens een verlies van 11,3

  miljoen euro. En dan weten

  we nog niet eens alles, wantde gemeente houdt, begrij-

  pelijk in dit geval, ook nog

  enige gegevens achter om te

  voorkomen dat commercile

  partijen inormatie krijgen

  waarvan ze misbruik zou-

  den kunnen maken. Plannen

  voor nieuwe exploitaties die

  nog geld zouden kunnen op-

  leveren in de komende vij

  jaar zijn er overigens wel de-

  gelijk. Het college van bur-

  gemeester en wethouders

  hoopt dat op niet al te lange

  termijn kan worden begon-

  nen met de uitbreiding van

  het Nijverheidscentrum in

  Zevenhuizen en nieuwbouw

  voor zorgcentrum De Ze-

  venster, eveneens in Zeven-

  huizen. Ook zijn er plannenvoor de locatie Koppelzone

  die nog in de komende vij

  jaar ten uitvoer zouden

  moeten worden gebracht.

  McDonalds-vestiging

  Moordrecht is open!MOORDRECHT/ZUIDPLAS - Mooi nieuws voor mensen in Zuidplas en omstrekenbij wie woorden als Big Mac en Happy Meal als muziek in de oren klinken: de

  vestiging Moordrecht van de fastfoodketen McDonalds is ocieel open. De Mc-

  Donalds in Moordrecht staat aan de A20 naast wegrestaurant De Pleisterplaats

  en werd afgelopen maandag ocieel geopend door wethouder Arjen Hazele-

  bach.

  Het nieuwe restaurant,

  gelegen aan de Middel-

  weg 20b in Moordrecht,

  is gebouwd met de laat-

  ste duurzame innovaties

  zoals watervrije urinoirs,

  LED verlichting en Low Oil

  Volume riteuses. Bij de

  opening ga een aantal per-

  sonen een korte toelichting

  op het nieuwe restaurant

  en wat dit betekent voor de

  omgeving. Zo was de alge-

  meen directeur van McDo-

  nalds Nederland, Jo Sem-

  pels, er speciaal voor naar

  de Zuidplas gekomen om

  de opening mee te maken.

  Hij beloode Nederland dit

  jaar 1200 nieuwe banen bij

  McDonalds in ons land. Met

  al die banen en nieuwe ves-

  tigingen is maar liest een

  investering van 45 miljoen

  euro gemoeid. Deze vesti-

  ging in Moordrecht behoort

  tot de modernsten van al

  onze vestigingen en biedt

  werk aan 80 mensen, waar-van een groot deel nieuwe

  lokale werkgelegenheid is,

  hield Sempels het genodig-

  de publiek voor.

  Ook Laura Schouten voerde

  het woord. Zij is de ran-

  chisenemer van McDonalds

  restaurant Moordrecht. En

  een ervaren dame als het

  gaat om werken bij McDo-

  nalds. Al op mijn dertiende

  stond ik achter de counter

  van McDonalds in Gouda,

  vertelde ze. Ja, dat mocht

  toen nog

  Haar vader is eveneens

  ranchisehouder van een

  McDonalds-vestiging. De

  ketchup zit in mijn bloed,

  glimlachte ze. Mijn vader

  is de oudste ranchisehou-

  der en ik de jongste.

  Namens de gemeente trad

  wethouder Arjen Hazele-

  bach aan, als plaatsver-

  vangend porteeuillehou-

  der economische zaken en

  loco-burgemeester van de

  gemeente. Hij noemde de

  komst van het astoodres-

  taurant naar Zuidplas van

  groot belang voor de lo-

  kale werkgelegenheid. Ook

  wees hij op het verkeers-

  knooppunt waar de nieuwe

  Mac nu nog aan gelegen

  is. Dat gaat allemaal ver-

  anderen. Straks als hier

  het viaduct klaar is wordt

  ook deze vestiging beterbereikbaar, blikte Hazele-

  bach vooruit. Hij prees de

  duurzaamheidsaanpak van

  het bedrij en haalde wat

  persoonlijke herinneringen

  op aan het bedrij met de

  grote M. Zo bood hij er ooit

  zijn eerste liede een milk-

  shake aan. Die milkshake

  was lekker, maar met die

  eerste liede ging het niet

  zo lekker

  Saillant was dat de zus

  van de wethouder en loco-

  burgemeester twintig jaar

  geleden voor een casting-

  bureau acteurs voor recla-

  mes van McDonalds mocht

  werven en dat ook Hazele-

  bachs moeder vele malen

  in reclamespotjes van Mc-

  Donaldss gureerde. Zo

  vaak dat de toenmalig di-

  recteur een keer verzuchtte

  is die grijze mevrouw daar

  nu al weer

  Hazelebach kreeg een mooi

  cadeautje mee van Laura

  Schouten. Hij mag 25 ver-

  jaardagseestjes voor kin-

  deren bij McDonalds uitde-

  len. Hij beloode dat heel

  serieus aan te pakken.

  In Nederland heet McDo-

  nalds nu 232 restaurants,

  die samen wekelijks door

  zon 3 miljoen gasten wor-

  den bezocht. Ruim 17.000

  medewerkers vormen de

  kern van de organisatie.

  Het streven naar kwaliteitin alle acetten van de be-

  drijsvoering staat centraal.

  Dit heet McDonalds ver-

  taald in een visie die Good

  Food Fast wordt genoemd

  De kern daarvan is dat. Mc-

  Donalds iedere gast op elk

  gewenst moment de beste

  kwaliteit en een gevari-

  eerde keuze wil bieden. De

  vestiging van McDonalds in

  Moordrecht is dus nummer-

  tje 232!

  Namens McDonalds overhandigde Laura Schouten een cadeautje aan wethouder

  Hazelebach: 25 verjaardagsfeestjes voor kinderen uit Zuidplas.

  Getuigeninbraakgezocht

  MOERKAPELLE - In een

  woning in de Juliana-

  straat in Moerkapelle is

  afgelopen weekend inge-

  broken. De politie is op

  zoek naar getuigen die

  iets verdachts hebben

  gezien. Zij kunnen bellen

  naar tel. 0900-8844.

  Dronken man loopt woning inmet gestolen spullen

  MOORDRECHT - De po-

  litie heeft zaterdag 23

  maart om 16.40 uur een

  27-jarige man uit Gouda

  aangehouden. Bewoners

  van een woning aan het

  Wethouder van Gentplein

  zagen na het openen van

  de deur de man hun wo-

  ning binnenlopen en op

  de bank gaan zitten met

  zijn rugtas op de tafel.

  De man, die dronken was,

  werd na meerdere keren

  duwen uiteindelijk buiten

  gezet door de bewoners. De

  politie hield de man aan voor

  openbare dronkenschap. In

  de tas zaten onder meer een

  paar nieuwe damesschoe-

  nen, drank en twee nieuwe

  etssloten. De politie onder-

  zoekt o de spullen van die-

  stal akomstig zijn.

  Gouderakker (19) aangehouden na vechtpartij

  GOUDA/GOUDERAK - Een 19-jarige Gouderakker is sa-

  men met twee Gouwenaren van 17 en 19 jaar zondag-

  morgen 17 maart aangehouden op verdenking van

  mishandeling van een 18-jarige Alphenaar.

  De politie kreeg rond 04.00

  uur de melding over een

  vechtpartij tussen meerdere

  personen. Na een zoekactie

  in de omgeving tro de poli-

  tie drie personen aan. Na het

  zien van de camerabeelden

  via Stadstoezicht werden

  de verdachten de volgende

  morgen alsnog aangehou-

  den.

  ZUIDPLAS

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  4/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 4

  Op onze polikliniek in Nieuwerkerk aan den IJssel is

  het zorgaanbod uitgebreid. Vanaf deze maand kunt

  u er terecht op het spreekuur Kindergeneeskunde.

  Zo vindt u de beste zorg dichtbij huis, voor u n voor

  uw kind.

  Iedere vrijdagochtend kunt u op het spreekuur

  tussen 9 en 12 uur met uw kinderen van 0 tot 18 jaar

  met alle soorten kindergeneeskundige vragen en

  problemen terecht. Dokter van Leer (kinderarts-

  kinderallergoloog) en dokter Starreveld (kinderarts-

  kindercardioloog) verzorgen het spreekuur.

  Op de polikliniek wordt ook laboratoriumonderzoek

  verricht en worden ECGs en rntgenfotos

  gemaakt. Overige aanvullende onderzoeken, zoals

  longfunctieonderzoek en echografisch onderzoek,

  worden in Gouda uitgevoerd.

  Poli Nieuwerkerk breidt uit metspreekuur kindergeneeskunde

  Polikliniek NieuwerkerkDoortocht 40, 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel

  Tel: 0180 33 16 99

  Meer informatie op www.ghz.nl

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/GroeneHartZiekenhuis

  Speciale website voor kids en jongeren!

  Professionele zorg,dicht bij huisInwoners van Nieuwerkerk en omgeving kunnen voor

  professionele zorg dicht bij huis terecht in onze polikliniek

  in Nieuwerkerk aan den IJssel. De polikliniek biedt een

  gevarieerd aanbod aan spreekuren en onderzoeken. Ook

  kunt u er dagelijks terecht voor het afnemen van bloed en/

  of inleveren van materialen voor laboratorium onderzoek.

  Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/nieuwerkerk

  Nieuwekinderspeelhoekin wachtruimteEen medisch onderzoek is voor kinderen en hun ouders

  altijd spannend. Leuk speelgoed leidt de kinderen af als

  zij moeten wachten, waardoor ze minder angstig worden

  en minder bezig zij n met de eventuele pijn. De Stichting

  Vrienden van het GHZ heeft daarom een leuke kinderh oekgeschonken aan de Polikliniek in Nieuwerkerk.

  Vrienden van het GHZ

  Bij het GHZ staan

  de patint en de

  zorgkwaliteit centraal.

  Medisch specialisten,

  verpleegkundigen en

  vrijwilligers zetten zich

  dagelijks met hart en

  ziel in om de patinten

  de beste behandeling

  te geven. Maar het GHZ

  wil meer! De Stichting

  Vrienden van het GHZ

  helpt het ziekenhuis om

  het verblijf van patinten en hun familie zo aangenaam

  mogelijk te maken. Voor meer informatie over de projecten:

  www.vriendenvanhetghz.nlBen jij jonger dan 18 jaar? Dan hebben we goed

  nieuws: speciaal voor jou hebben we twee nieuwe

  websites gemaakt! Op deze website vind je heel veel

  informatie over het ziekenhuis: hoe ziet het er uit, wie

  werken er, wat gaat er gebeuren en nog veel meer.

  Natuurlijk hoop je dat je nooit naar het ziekenhuis

  moet. Maar als het dan toch moet, dan kun je op de

  website al lezen wat je te wachten staat. Hoef je niet

  naar het ziekenhuis? Neem dan ook een kijkje.

  Wie weet krijg je leuke ideen voor een spreekbeurt

  of werkstuk.

  Nieuwsgierig geworden?

  Kijk dan op kids.ghz.nl of op jongeren.ghz.nl

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  5/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 5

  De vormgeving van de

  krant gaat gebeuren in

  Reeuwijk, bij het grasch

  bedrij Gracelly van Elly

  de Knikker. De drukker van

  de krant blijt de Konink-

  lijke BDU in Barneveld, die

  voorheen ook Het Kanaal

  drukte.

  Voor de redactie van de

  krant is een geheel nieuwe

  aanpak bedacht. Maar wel

  met een vertrouwd gezicht

  aan het hood. Peter Schilt-

  huizen - al meer dan 23 jaar

  aan Het Kanaal verbonden -

  heet zich bereid verklaard

  om de taak van hoodre-

  dacteur weer op zich te

  nemen. Hij zal gemiddeld

  25 uur per week voor Het

  Kanaal actie zijn en dat

  werk maakt onderdeel uit

  van een nieuw bestaan als

  ZZPer. Peter start binnen-

  kort namelijk zijn eigen

  bedrij, dat naast werk

  voor Het Kanaal ook andere

  tekstklussen voor andere

  opdrachtgevers aanpakt.

  Bedoeling is dat de hood-

  redacteur een team van

  reelancers, vrijwilligers,

  correspondenten en ande-

  re enthousiaste schrijvers

  voor de krant gaat aanstu-

  ren. De werving daarvan

  is nog in volle gang en

  genteresseerden kunnen

  zich uiteraard melden (bij

  voorkeur via redactie@

  hetkanaal.nl). Totdat Peter

  zijn zaakjes op orde heet,

  neemt Elly de Knikker voor-

  lopig het hoodredacteur-

  schap op zich.

  Voortaan op donderdag

  Belangrijk om te weten is

  dat er nog iets belangrijks

  is veranderd. Het Kanaal

  verschijnt voortaan op

  donderdag in plaats van

  op woensdag, zoals voor-

  heen. Dat biedt veel prakti-

  sche voordelen. Zo kunnen

  nieuwtjes van het begin

  van de week nog worden

  meegenomen. De deadline

  voor de redactie verschuit

  van maandagochtend naar

  dinsdagmiddag 12.00 uur.

  De deadline voor adverten-

  ties zels naar dinsdagmid-

  dag 17.00 uur.

  Het wordt dus allemaal net

  even iets anders, maar de

  initiatienemers van deze

  nieuwe start van Het Kanaal

  hopen dat het daardoor

  haalbaar is en blijt om de

  Zuidplas weer te voorzien

  van een blad dat je niet wilt

  missen. Samen met u gaan

  we ons best doen om er

  iets moois van te maken!

  Eerst een kuiltje graven en dan de plant erin!

  BOOMFEESTDAG IN NIEUWERKERK

  Geen bomen,maar planten plantenNIEUWERKERK A/D IJSSEL - Nee, deze keer werden er geen bomen geplant op Boom-

  feestdag in Nieuwerkerk. Dat was namelijk al gebeurd. Aan de Europalaan werden

  de afgelopen weken al in een lange rechte rij kleine boompjes geplant op de plaats

  waar voorheen grote bomen stonden. Maar voor de scholieren van de Elimschool

  was er toch een leuk klusje. In de borders bij de bomen moesten immers nog plant-

  jes gepoot worden. Een mooi karweitje!

  Het planten van de bomen

  hebben we aan de proes-sionals overgelaten, legde

  wethouder Arjan Hazelebach

  de kinderen uit. Die bomen

  moeten namelijk kaarsrecht

  achter elkaar staan, aldus

  de wethouder.Maar de kinderen konden

  toch volop aan de slag, want

  op de grondvakken rond de

  bomen stonden honderden

  plantjes op hen te wachten

  om in de grond gepoot teworden. Na een korte uitleg

  gingen de kinderen enthou-

  siast aan het werk. En het

  resultaat mag er zijn!

  Het Kanaal is terug!vervolg van de voorpagina

  Gratis Milieubarometer voorbedrijven in Zuidplas

  ZUIDPLAS - Sinds 18 maart kunnen alle ondernemers

  in Zuidplas zich aanmelden voor een gratis start-

  abonnement van de Milieubarometer. Met de Milieu-

  barometer brengen bedrijven hun milieukosten en

  milieuprestaties gemakkelijk in kaart. Ook is eenvou-

  dig te bepalen op welke onderdelen ondernemers kos-

  ten kunnen besparen. De gemeente Zuidplas biedt de

  Milieubarometer aan in het kader van het gemeente-

  lijke duurzaamheidbeleid.

  De Milieubarometer is ont-

  wikkeld door Stichting Sti-

  mular. Deze Stichting maakt

  instrumenten om duurzaam-

  heid te stimuleren. Alle

  ondernemers krijgen een

  gratis startlicentie op de Mi-

  lieubarometer, aan te vragen

  via https://online.milieu-

  barometer.nl/aanmelden/

  zuidplas. Hiermee kunnen

  zij hun milieucijers door-

  gronden, vergelijken en aan

  maatregelen werken.

  Laten zien wat kan en elkaar

  inspireren tot duurzaam ge-

  drag. Dat is de kern van het

  gemeentelijke duurzaam-

  heidbeleid. De gemeente

  Zuidplas biedt dit instru-

  ment aan om ondernemers

  te ondersteunen bij energie-

  besparende maatregelen. De

  Milieubarometer werd voor

  het eerst aangeboden tij-

  dens de ondernemersavond

  over maatschappelijk ver-

  antwoord ondernemen op

  maandag 11 maart.

  Meer inormatie over de

  Milieubarometer staat op

  www.milieubarometer.nl.

  ChristenUnieen SGP weersamen bijverkiezingen?

  ZUIDPLAS - Als het aan

  het bestuur van de Chris-

  tenUnie ligt, doen Chris-

  tenUnie en SGP bij de

  gemeenteraadsverkiezin-

  gen van maart volgend

  jaar weer samen meemet een gecombineerde

  lijst. Het bestuur gaat dit

  op 25 maart voorstellen

  tijdens een algemene le-

  denvergadering.

  ChristenUnie en SGP vormen

  momenteel in de gemeente-

  raad van Zuidplas n rac-

  tie die in de raad zes zetels

  heet. Daarmee is de ractie

  samen met de VVD de groot-

  ste ractie. De ChristenUnie

  en SGP hebben ieder drie

  vertegenwoordigers in de

  raad.

  Het Kanaal is toe aan achtste locatie

  Sinds de oprichting van Het Kanaal in 1979 heet de krant inmiddels kantoor gehouden

  op tal van plaatsen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het begon allemaal in een fatwoning

  in De Populier in de Bomenwijk. Daar startten de oprichters Rob en Fiet Stolk hun bedrij.Dat verhuisde daarna naar de Zeemanstraat in de wijk Dorrestein. Later volgden onder

  hun leiding vestigingen aan de Ringvaartlaan en het Kroonkruid in de wijk Zuidplas en de

  Dorpsstraat in het Oude Dorp. Toen in 2004 de krant in handen kwam van Ruud Rietveld,

  verhuisde het kantoor naar het Raadhuisplein. Vier jaar later werd opnieuw verhuisd: naar

  slechts een paar honderd meter verderop, in een kantoorgebouw aan het Raadhuisplein.

  En nu herbegint de krant dus opnieuw onder een nieuwe directie, met als uitvalsbasis een

  bedrijspand aan de s-Gravenweg 318, waar uitgever en grasch bedrij Total Graphics is

  gevestigd. Wie heet meegeteld, komt daarmee aan de achtste locatie. Bijgaande oto uit

  de archieven van Het Kanaal dateert van 1988, toen kersvers Nieuwerkerks burgemeester

  Henk van der Goot, inmiddels helaas overleden, de ocile opening van het pand aan het

  Kroonkruid 38a mocht verrichten.

  UIT DE OUDE DOOS

  NIEUWE E-MAILADRESSEN VOOR HET KANAAL

  In de manier waarop lezers en adverteerders de krant kunnen bereiken is ook

  iets veranderd. Niet alleen houdt Het Kanaal nu kantoor op een andere plaats,

  maar bovendien zal de communicatie grotendeels via e-mail gebeuren.

  Wie met nieuws bij Het Kanaal terecht wil, kan mailen naar [email protected]. Dat

  e-mailadres werd voorheen ook gebruikt. Wie wil adverteren in Het Kanaal en daarover

  inormatie wil, kan mailen naar [email protected]. Bellen kan ook. Marco van Zwol

  bereikt u op 06-50255780. Dorina van Zwol heet teleoonnummer 06-3012466.

  ZIN OM VOOR HET KANAAL TE SCHRIJVEN? MELD JE!

  Het Kanaal is op zoek naar een aantal mensen die het leuk vinden om, tegen vergoe-

  ding, artikelen te schrijven voor de krant en otos te maken. Het is leuk werk om

  bijvoorbeeld ervaring op te doen voor wie later de journalistiek in wil o voor wie wat

  ouder is en iets leuks om handen wil hebben. Met name voor Moordrecht, Zevenhuizen

  en Moerkapelle zijn wij nog op zoek naar versterking. Heb je belangstelling? Laat het

  ons weten. Mail naar [email protected]

  BEZORGKLACHT? MELD HET DIRECT!

  Nu Het Kanaal in andere handen is gekomen, betekent dat ook dat de bezor-

  ging op een andere manier is georganiseerd. De directie besteedt deze taak

  uit aan een professioneel verspreidingsbedrijf waarmee al goede ervaringen

  zijn opgedaan.

  Het is natuurlijk de bedoeling dat overal waar dat hoort weer kranten worden bezorgd,

  maar het kan wel eens voorkomen dat er iets misgaat. Voor lezers betekent de nieuwe

  werkwijze dat zodra zij een bezorgklacht hebben, ze direct met het bezorgbedrij in

  contact kunnen treden. Dat kan door te bellen naar het teleoonnummer 0172-615588

  van Reclameverspreiding Bodegraven. O mail naar [email protected]

  ZUIDPLAS

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  6/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 6

  DIGITAAL DRUKKEN BIG PRINTS POS MATERIAAL

  MAILORDERS VEREDELING AFWERKING SIGN

  s Gravenweg 318 2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel 0180-330990 www.totalgraphics.nl

  Winkelcentrum Dorrestein 11

  Nieuwerkerk a/d IJssel

  Tel. : (0180) 31 30 79

  Bloembinders

  Koopcentrum Dorrestein 122912 BC Nieuwerkerk aan den IJssel

  0180 31 49 75

  DORRESTEINWINKELCENTRUM

  Wenst Het Kanaal veel succes!

  SuperSlush

  in 4 smaken

  Nieuwerkerk - Dorrestein

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  7/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 7

  Qwieke Dorpsavonden beginnen op 4 aprilZUIDPLAS - Ook dit jaar organiseert de gemeente Zuid-

  plas weer een aantal zogeheten Qwieke Dorpsdagen.

  Die dagen zijn bedoeld om inwoners van Zuidplas te

  laten meepraten en meedenken over belangrijke on-

  derwerpen die (ook) in Zuidplas spelen. De eerste

  avond is op donderdag 4 april in Moordrecht. Centraal

  staan dit jaar de veranderingen in de zorg.

  De komende jaren verandert

  er veel in de zorg, met name

  voor kwetsbare burgers. Tij-

  dens de dorpsavonden 2013

  staan de AWBZ en de WMO

  centraal: maatwerk, zelred-

  zaamheid, betrokkenheid

  van amilie en vrienden,

  betere astemming, decen-

  tralisatie naar gemeenten

  en bezuinigingen zijn on-

  derwerpen die aan tael

  met deelnemers besproken

  worden. Dit jaar is er een

  politiek ca aan het pro-

  gramma toegevoegd. Hier

  kunnen bezoekers van de

  dorpsavonden inormeel in

  gesprek met raadsleden van

  uw gemeente.

  Data en locaties

  De eerste dorpsavond is

  donderdag 4 april Moord-

  recht in verenigingsgebouw

  De Zespunt. De tweede

  dorpsavond heet plaats op

  woensdag 24 april in Zeven-

  huizen, in Dorpshuis Swanla.

  De derde dorpsavond wordt

  gehouden in Nieuwerkerk,

  op maandag 13 mei in het

  Comenius College. De vier-

  de dorpsavond is in Moerka-

  pelle, op donderdag 30 mei

  in Dorpshuis Op Moer. En de

  vijde dorpsavond wordt ge-

  houden in De Vierkap in Oud

  Verlaat op maandag 24 juni.

  De avonden duren telkens

  van 18.45 tot 21.45 uur. Na

  een introductie door burge-

  meester Kats en een korte

  presentatie van instanties

  die aanwezig zijn, kunnen

  bezoekers aan n van de

  drie taels plaatsnemen en

  praten over diverse onder-

  werpen, die per tael ver-

  schllen. In gezamenlijkheid

  wordt daarna verslag uitge-

  bracht over de discussie per

  tael en reageert burgemees-

  ter Kats daarop. De avond

  wordt vana 21.00 uur a-

  gesloten met een inormeel

  politiek ca.

  Aan de taels is een beperkt

  aantal plaatsen beschikbaar.

  Wilt u meepraten over een

  van de onderwerpen? Mail

  dan naar [email protected]

  Gemeentehuistwee dagendicht

  ZUIDPLAS -Het gemeen-

  tehuis is op Goede Vrij-

  dag, 29 maart, en Twee-

  de Paasdag, maandag 1

  april gesloten.

  Andr Muller lijstttrekkervoor SP bij gemeenteraads-

  verkiezingenZUIDPLAS - De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog

  een jaar van ons verwijderd, maar de SP weet al zeker

  dat de partij meedoet en dat Andr Muller (42), het

  huidige raadslid, de lijsttrekker wordt. Dat werd eer-

  der deze maand besloten tijdens een ledenvergade-

  ring. Voor de samenstelling van de rest van de lijst is

  een kandidatencommissie samengesteld. De SP gaat

  uit van minimaal 3 zetels.

  Ik ben blij dat de SP leden

  mij weer het vertrouwen

  hebben gegeven, aldus An-

  dr Muller. Ik ga me de aan-

  komende tijd goed op het

  programma richten. Samen

  met Jan Baas ga ik met work-

  shops met leden en andere

  organisaties input vragen

  aan onze leden. We hadden

  in 2009 een goed program-

  ma maar de kennis en situ-

  atie van nu vragen om een

  ander, nog beter program-

  ma, zo laat Muller weten.

  SP: wel samenwerking maargeen lijstverbinding metPvdA/Groen Links

  ZUIDPLAS - De kans dat bij de komende gemeente-

  raadsverkiezingen in Zuidplas een links blok zal

  meedoen, lijkt nihil. De SP heeft namelijk tijdens een

  ledenvergadering eerder deze maand besloten wel te

  kiezen voor samenwerking maar geen lijstverbinding

  met PvdA/Groen Links aan te willen gaan.

  Eerder deze maand werd

  bekend dat PvdA en Groen

  Links bij de komende ge-

  meenteraadsverkiezingen

  samen optrekken en met

  een gezamenlijke kandida-

  tenlijst komen. De SP-leden

  in Zuidplas hebben op hunledenvergadering besloten

  enkel met PvdA/Groen Links

  te willen samenwerken. Een

  gezamelijk programma o

  een kieslijst verbinding is

  volgens de leden echter een

  brug te ver. Op themas die

  de racties van SP en PvdA/

  Groen Links binden kan

  worden samengewerkt, bij-

  voorbeeld in de vorm van

  kennisdeling o het samen

  opzetten van intiatieven.

  Daar ligt de grens: de leden

  kozen met grote meerder-

  heid tegen een eventuele

  lijstverbinding en voor uit-

  gaan van eigen kracht.Het ingelaste agenda punt

  werd zeer uitgebreid behan-

  deld op de ledenvergadering

  op zaterdag 16 maart. Ener-

  zijds viel de late uitnodiging

  van de PvdA de leden ver-

  keerd. Eerst uitgebreid in de

  pers vertellen over een lijst-

  verbinding en daarna pas de

  SP vragen, komt op ons een

  beetje sneu over, aldus n

  van de leden. Volgens de le-

  den heet de SP bovendien

  genoeg eigen kracht, kennisen eigen kaders om vanuit

  te gaan. Zij zien dan ook

  geen goede reden om over

  te gaan tot een onzekere

  lijstverbinding met PvdA o

  Groen Links. De leden wa-

  ren duidelijk, niemand zag

  een gezamelijke lijst o ge-

  zamelijk programma zitten.

  Bij de stemming over een

  lijstverbindingen waren er

  2 onthoudingen en 2 leden

  voor maar de overige leden

  tegen. Maar op samenwer-

  king als socialistische partij

  aan een sociaaldemocratisch

  ront was niemand tegen.

  Die uitnodiging hebben weook neergelegd bij de partij

  legt adelingsvoorzitter Ly-

  dia Reicher uit. Zowel de SP

  leden als de PvdA zijn inmid-

  dels op de hoogte gebracht

  van de beslissing.

  Gemeente deelt

  gratis compost uitZUIDPLAS - Nog tot en met zaterdag kunnen inwonersvan de gemeente Zuidplas bij de afvalbrengstations

  van de gemeente terecht voor het afhalen van gratis

  Stercompost. Compost is een bodemverrijker voor de

  sier- of moestuin en is gemaakt van groente-, fruit-

  en tuinafval (GFT) dat door de bewoners van Zuidplas

  wekelijks wordt aangeboden.

  Dit gt-aval wordt agele-

  verd bij Stercompost, een

  composteerinstallatie waar

  al het gt-aval uit de om-

  geving wordt ingezameld.

  Vervolgens ondergaat het

  gt-aval een groot aantal

  bewerkingen, met als eind-

  resultaat het product com-

  post. Van 10 kilogram GFTwordt 3,5 4 kilogram com-

  post gemaakt.

  Compost verbetert de bo-

  demstructuur en het houdt

  water en voedingssto-

  en vast. Als u de compost

  mengt met tuinaarde in de

  verhouding 40 procent com-

  post, 60 procent tuinaarde,

  heet u een prima vulling

  voor bloembakken. In de ol-

  der die u bij het ophalen van

  de compost kunt meene-

  men, vindt u de uitgebreide

  toepassingsmogelijkheden.

  Let op: Stercompost is een

  bodemverbeteraar. Het is

  daarom niet geschikt om te

  gebruiken als ophoogmate-

  riaal.

  Nog tot en met zaterdag

  30 maart kunnen alle in-woners van Zuidplas gratis

  n zak Stercompost (25 li-

  ter) ahalen zolang de voor-

  raad strekt. Inwoners van

  Moordrecht en Nieuwerkerk

  kunnen terecht bij het aval-

  brengstation in Nieuwerkerk

  aan den IJssel. Inwoners van

  Moerkapelle, Oud Verlaat en

  Zevenhuizen kunnen de bon

  inleveren bij het brengsta-

  tion in Zevenhuizen.

  DrijfverenHet is dan toch echt gebeurd. Weekblad Het Kanaal is

  weer terug. Het waren twee rare weken voor mij en

  eigenlijk kan ik het nog niet echt bevatten. Een krant die

  ik vroeger elke week op de mat zag vallen en nu zel

  moet runnen. Is dat slim in deze tijd? Een vraag die mij

  vele malen wordt gesteld. De toekomst zal het leren,

  maar als je geen risicos neemt zal er ook nooit watgebeuren. Elly de Knikker en ik hebben de handschoen

  opgepakt en gaan voor de volle 100 procent om van Het

  Kanaal een gezond en mooi weekblad te maken. En ja,

  we houden vast aan de stijl die u gewend bent. Uiteraard

  zal de krant wat nuanceverschillen hebben ten opzichte

  van de oude, maar het zal vertrouwd blijven.

  Natuurlijk komen er in de krant nieuwe elementen.

  Daar is de column Drijveren er een van. Ik trap nu a,

  maar velen zullen mij volgen om hun eigen geluid over

  de Zuidplas te kunnen geven. En nu we het daar toch

  over hebben, wil ik vana deze plek iedereen bedanken

  voor de leuke, warme en enthousiaste reacties over de

  terugkeer van Het Kanaal. Tevens wil ik ook alle adver-

  teerders bedanken die ons project ondersteunen. Want

  zonder jullie is er geen Kanaal. Tevens wil ik Ruud en

  Anneke Rietveld (de vorige eigenaren van Het Kanaal) en

  alle medewerkers bedanken voor het neerzetten van hetmerk Het Kanaal. Ze hebben er voor gezorgd dat deze

  naam bij heel veel inwoners en winkeliers niet meer weg

  te denken is. Dat is knap. Ik wens hen dan ook voor de

  toekomst veel geluk en gezondheid.

  Nou, dan wens ik u nog maar een ding, en dat is u veel

  leesplezier beleet met het nieuwe Kanaal. Ik hoop dat u

  er net zoveel plezier in heet dan ik, want dan zitten we

  op de goede koers.

  Marco van Zwol

  [email protected]

  Vijfenzestig jaar een paar

  NIEUWERKERK A/D IJSSEL - De heer en mevrouw Seele, die wonen aan de Bospolderstraat in Nieuwerkerk

  aan den IJssel, vierden afgelopen maandag een heugelijk feit. Die dag waren ze namelijk 65 jaar getrouwd.

  Voor burgemeester Gert-Jan Kats van de gemeente Zuidplas was dat aanleiding om een bezoekje aan het

  echtpaar te brengen om de felicitaties over te brengen namens het gemeentebestuur. (foto Priscilla van

  Gelderen)

  Open middag in Oudheidkamer

  NIEUWERKERK A/D IJSSEL - De Nieuwerkerkse Oud-

  heidkamer aan de s-Gravenweg 6a heeft op zaterdag

  6 april weer een open middag voor belangstellenden.

  Bezoekers kunnen in alle delen van de Oudheidkamer

  terecht om spulletjes uit het verleden van Nieuwer-

  kerk te bekijken, zoals het oude snoepwinkeltje, het

  schooltje, de schoenmakerswerkplaats en nog veel

  meer. De toegang tot de open middag is gratis. De

  Oudheidkamer is open van 14.00 tot 17.00 uur.

  ZUIDPLAS

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  8/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 8

  Shoeby Nieuwerkerk aan den IJsselReigerhof 77

  2914 KD Nieuwerkerk aan den IJssel

  Shoeby NesselandeMaltaplein 553059 XW Rotterdam

  2e Paasdag Open

  ' '

  ' '

  )('(((!+&!)&!#-)+&&''!

  +++)('(#!-!

  $#"

  $

  $!"

  $

  $

  Leerproblemen aanpakken samen met Edutist is

  leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen!

  De training Ik leer anders helpt leerlingen die problemen hebben met: Taal: Spellen, lezen, schrijven Concentratie: snel afgeleid

  Rekenen: + en - sommen,

  Plannen en klokkijken breuken en tafels Onthouden van informatie

  Doorlooptijd training gemiddeld 4 weken!

  KWALITEITSPRODUCT

  SOLARSETS

  Duurzamer wordt steeds laagdrempeliger,

  de terugverdientijden worden alsmaar

  korter. U ziet de panelen links en rechts

  op de daken verschijnen. Doe mee voor

  een beter milieu en uw portemonnee.

  Onze Solarkits worden gemonteerd

  volgens het PlugandPlayprincipe,

  40% kortere montagetijd en

  6% BTW op de montageprijs.

  gegarandeerdeopbrengst

  SOLARPOWERGRATIS ELEKTRICITEIT

  COMPLETE SOLARKITS A-LABEL KWALITEIT

  SUBSIDIE

  Dit jaar beschikbaar gesteld 30 miljoen euro,

  15% van uw investering retour met een maximum

  van 650,- per installatie.

  VOORDELEN

  - Betaal minder energiekosten

  - Verhoog de waarde van uw huis

  - Betaal geen energiebelasting meer

  - Draag bij aan een beter milieu

  - Geen energieprijsstijging

  GARANTIES

  - 10 JAAR product garantie

  - 12 JAAR 90% opbrengstgarantie

  - 25JAAR80% opbrengst garantie

  - Alle producten TUV gecertificeerd

  HOOG RENDEMENT

  De samenstelling van onze SolarKits garanderen de

  hoogste opbrengst met de kortste terugve rdientijd

  tegen de beste garantie voorwaarden.

  Terugverdientijd circa 5 jaar.

  PLUG&PLAY

  SOLARSETS

  Neem contact op voor uw lokale installateur:

  Dutch Blue Tech GroupHoogeveenenweg 201 Nieuwerkerk a/d IJssel

  0180-745290 [email protected]

  www.dutchbluetech.nl

  MARINE INSPECTION AND LOGISTICS INTERNATIONAL ROTTERDAM

  INTERNATIONAL AND INDEPENDENT INSPECTION COMPANY

  WWW.MIL-INTERNATIONAL.NL

  Tuinlaan 48 3111 AW Schiedam

  T. 010 - 246 09 55 E. operat ions@mil- international .nl

  S PEC I ALI Z ED I N S TEEL S C R AP D R I & HB I METALS & MI NER ALS MAR I NE S UR VEYS

  Wenst Het Kanaal

  vee l succes ! !

  Redactie:

  [email protected]

  Advertenties:

  [email protected]

  06-50255780 / 06-3012466

  www.hetkanaal.nl

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  9/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 9

  TOCHTLEIDER NICO KEMP VAN STICHTING EVENEMENT HEEFT PLANNEN ROND

  Fietstocht Van Hoog naar Laagkrijgt unieke nieuwe editieNIEUWERKERK A/D IJSSEL - De bijzondere etstocht voor toeretsers Van Hoog naar laag krijgt in juni van dit

  jaar een vierde editie. Opnieuw tekent Stichting Evenement voor de organisatie. Het wordt een hele bijzondere

  editie, want er komt zowel een etstocht van Nieuwerkerk naar Vaals (van laag naar hoog dus) als van Vaals

  naar Nieuwerkerk. Tochtleider Nico Kemp is er al helemaal klaar voor.

  Van Hoog naar Laag ont-stond in 1998, toen toen-

  malig minister Annemarie

  Jorritsma aan Nieuwerkerk

  aan den IJssel ocieel het

  laagste punt van Nederland

  had toegewezen. Om dat te

  vieren werden diverse acti-

  viteiten georganiseerd. En

  daarvan was de etstocht

  van het hoogste punt van

  Nederland in Vaals naar het

  laagste punt, nabij de Paral-

  lelweg-zuid tussen Nieuwer-

  kerk en Moordrecht.

  De eerste editie van Van

  Hoog naar Laag startte om

  middernacht op de Vaalser-

  berg en eindigde bij de ves-

  tiging van Van Vliet Trucksaan de Parallelweg-zuid in

  Nieuwerkerk, waar toen ook

  de markering voor het laag-

  ste punt werd onthuld; een

  boog met peilschaal die was

  ontworpen door de inmid-

  dels overleden Arie Looye,

  werknemer bij Van Vliet.

  Het monument voor het

  laagste punt is 6,74 meter

  hoog. Daarmee wordt aan-

  gegeven dat Nieuwerkerk

  6,74 meter onder NAP ligt.

  In werkelijkheid is dat in-

  middels nog twee centime-

  ter lager, zo bleek uit metin-

  gen begin deze eeuw.

  Primeur

  De etstocht tussen Vaals

  en Nieuwerkerk was telkens

  een hele uitdaging. Maar

  liest zon 230 kilometer

  moesten worden agelegd.

  In de praktijk verschilde de

  astand bij alle edities door

  wegomleggingen, verkeerd

  rijden en kleine veranderin-

  gen in de route. De tocht van

  dit jaar wordt echt uniek,

  want deze keer bestaat het

  sportieve spektakel eigen-

  lijk uit twee tochten. We

  hebben een primeur. Voor

  het eerst is er ook een ets-

  tocht van Nieuwerkerk naar

  Vaals, vertelt Nico Kemp.

  De bedoeling is dat van

  Nieuwerkerk naar Vaals een

  groep etsers gaat rijden

  die gemiddeld 20 kilometer

  per uur etsen. Die groep

  vertrekt op vrijdagmorgen

  21 juni om zes uur s och-

  tends in Nieuwerkerk. Desnelle jongens, n meisjes

  uiteraard, mogen, nadat

  ze om 18.00 uur in Nieu-

  werkerk zich hebben verza-

  meld en per luxe touringcar

  naar Vaals zijn gebracht,

  s nachts om 12 uur op de

  Vaalserberg vertrekken voor

  een tocht met een gemid-

  delde van zon 30 kilometer

  per uur. Ze worden overi-

  gens zeer waarschijnlijk op

  weg geschoten door de bur-

  gemeester van Vaals, die het

  startschot voor de tocht zal

  lossen.

  Tochtleider Nico Kemp is al

  maanden met de voorbe-reidingen bezig en de eer-

  ste verkenningen van het

  parkoers zijn dan ook al

  gedaan. Hier en daar moe-

  ten we de route een beetje

  veranderen vergeleken met

  vij jaar geleden, weet hij.

  Belangrijk is ook dat de

  volgautos in de buurt van

  de etsers kunnen blijven,

  zodat ze bij calamiteiten er

  snel bij zijn.

  Nico heet het weer zo ge-

  pland dat de snelle renners

  om ongeveer tien uur s och-

  tends op zaterdag 22 juni in

  Schoonhoven zijn. Daar kan

  zich na een tussenstop bij

  de veerpont dan weer een

  reclamekaravaan bij het ren-

  nerspeloton voegen.

  De start , nish en het ver-

  trek van de etstochten zijn

  in Nieuwerkerk deze keer

  bij hotel Van der Valk aan de

  Parallelweg-zuid.

  Goed doel

  De kosten van deelname

  aan Van laag naar hoog o

  Van hoog naar laag bedra-

  gen 25 euro per deelnemer.

  Dat is inclusie het vervoer

  per touringcar tussen Nieu-

  werkerk en Vaals o Vaals en

  Nieuwerkerk en een aantal

  bevoorradingen onderweg.

  Voor het eerst wordt aan de

  tocht ook een goed doel ver-

  bonden. Na atrek van de

  INSCHRIJVING IS NOG MOGELIJK

  Met VEDJ in de voetsporen van Private Ryan naar NormandiNIEUWERKERK A/D IJSSEL - Met jong en oud naar de plaatsen waar het gebeurde

  in de Tweede Wereldoorlog. Dat is de opzet van het Tweede Wereldoorlog-project

  van Stichting Voor En Door Jongeren (VEDJ) uit Nieuwerkerk. Een project dat al

  een paar jaar loopt en dit jaar weer een mooi vervolg krijgt met een excursie

  naar Normandi. Daar wordt bekeken hoe D-Day in zn werk ging: de operatie dieuiteindelijk leidde tot de bevrijding van Europa van het nazisme en fascisme. De

  excursie is op 24, 25 en 26 mei en het goede nieuws: er zijn nog plaatsen in de bus

  voor de liefhebbers.

  Het is overigens al de twee-

  de keer dat VEDJ naar Nor-

  mandi trekt. In 2011 lie-

  pen de deelnemers aan een

  VEDJ-excursie al eerder in

  de voetsporen van Private

  Ryan. Wie die naam overi-

  gens niets zegt: James Ryan

  was de centrale guur in de

  oorlogslm Saving Private

  Ryan van Steven Spielberg.

  De lm was gebaseerd op

  een waargebeurd verhaal.

  De echte James Ryan heettesergeant Frederick Fritz Ni-

  land. Hij was samen met een

  aantal andere paratroopers

  van de 101ste te ver land-

  inwaarts gedropt tijdens D-

  Day in Normandi. Toen hij

  terugkeerde bij zijn onder-

  deel, hoorde hij dat zijn drie

  broers waren omgekomen:

  twee in Normandi en een

  in het Verre Oosten. Van het

  Ministerie van Oorlog mocht

  Niland terugkeren naar zijn

  ouders in de Verenigde Sta-

  ten. De gesneuvelde broers

  liggen begraven op het

  Amerikaanse kerkho van

  Colleville-sur-Mer. In 2011

  heet VEDJ de graven al be-

  zocht en dat gaat deze keer

  weer gebeuren.

  Deze keer komen opnieuw

  alle mensen van 14 jaar en

  ouder in aanmerking om

  mee te gaan. Mits ze natuur-lijk interesse hebben voor

  het onderwerp en hun deel-

  namegeld hebben betaald.

  Hoogtepunten van de trip

  worden deze keer in ieder

  geval bezoeken aan de Nor-

  mandy American Cemetery

  and Memorial, De Duitse

  begraaplaats in La Cambe,

  Pointe du Hoc, het oorlogs-

  museum in Arromanches en

  het ondergrondse bunker-

  complex La Coupole.

  De excursie wordt begeleid

  door Nieuwerkerker Willem

  Bezemer, die ook bij vorige

  excursies naar onder an-

  dere de concentratiekampen

  Auschwitz en Bergen-Belsen

  van de partij was. Bezemer

  werkte tot voor kort bij het

  Ministerie van Deensie en

  begeleidde daar ook groe-

  pen militairen naar belang-

  rijke plaatsen uit het oor-

  logsverleden om kennis opte doen en vooral in te voe-

  len wat het betekende om

  voor vrijheid te strijden o

  juist slachtoer te zijn van

  het nazi-regime.

  Bedoeling van de excursies

  van VEDJ is vooral om jon-

  geren iets te leren over het

  verleden door hen te con-

  ronteren met concrete her-

  inneringen daaraan. Die tre

  je op de plaatsen die wor-

  den bezocht, maar ook inde bus. Want de ouderen die

  meegaan hebben allemaal

  ook herinneringen aan de

  oorlog en kunnen daarover

  vertellen. In praktijk leidt

  dat vaak tot boeiende ge-

  sprekken. En het helpt mee

  om te voorkomen dat jonge-

  ren van niets weten.

  Het project van VEDJ is een

  initatie van Jacqueline van

  Gelderen, die ook deze keer

  weer de spil in de organisa-tie is.

  Deelnemen kan door een

  inschrijormulier aan te vra-

  gen bij Stichting VEDJ (tel.

  06-14606126, mail: ino.

  [email protected]) en het

  deelnamegeld over te maken

  op rekening 34.30.69.547

  t.a.v. St. VEDJ, onderwerp

  excursie Normandi.De kos-

  ten bedragen 175 euro per

  persoon. Deelnemers aan de

  excursie, waarvoor 61 plaat-sen beschikbaar zijn in de

  luxe touringcar, verzamelen

  voor vertrek op vrijdag 24

  mei om 23.30 uur op het

  Raadhuisplein in Nieuwer-

  kerk. De aankomsttijd in

  het hotel is zaterdag 25 mei

  rond 18.15 uur. Zondag 26

  mei komen de deelnemers

  rond 23.00 uur weer aan op

  het Raadhuisplein.

  gemaakte kosten gaat het

  bedrag dat overblijt naar

  Team Zuidplas dat meedoet

  aan Alpe dHuZes, de spor-

  tieve maniestatie in juni die

  zoveel mogelijk geld moet

  opleveren ten bate van de

  bestrijding van de ziekte

  kanker door het KWF, ver-

  telt Nico.

  Wie zich wil inschrijven voor

  n van beide tochten kan

  vana nu terecht bij ino@

  stichtingevenement.nl o

  teleonisch op nummer tel.

  0180-316318. Vermeld dui-

  delijk aan welke van beide

  tochten uw wilt meedoen:

  de tocht van Nieuwerkerk

  naar Vaals o de tocht van

  Vaals naar Nieuwerkerk (de

  snelle ploeg).

  Tochtleider Nico Kemp

  Vijf jaar geleden verdwaalde het peloton op de Limburgse wegen

  Jung ter Wijn (VEDJ) geeft uitleg op Juno Beach 2011

  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  10/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 10

  Healthclub Sportiv Doortocht 13 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel T 0180 330 650 E [email protected] I www.healthclubsportiv.nl

  Een persoonlijk afvalprogramma met resultaatsgarantie:

  We stellen een duidelijk en conreet doel

  In een gezonde, realistisch en haalbare periode je doel bereiken

  De juiste hoeveelheid calorien dmv een voedingsprogramma

  Laat je gesteldheid objectief vaststellen

  Testen en meten van jouw vooruitgang

  Timemanagement

  Cardio- en intensieve weerstandtraining

  Personal coaching

  12 weken Lifestyle garantieplanBegin nu en start de zomer zelfverzekerd in topvorm!

  Fit!Vak PreventiecentrumTob jij met Obesitas, Diabetes of Prediabetes?

  Kom eens langs voor ons unieke Fitcoach systeem!

  Nieuw bij Healthclub SportivKrankzinnig resultaat in slechts 60 dagen tijd!

  12 weken

  FitCoach programmaHealthclub Sportiv heeft als n van de eerste fitness-

  centra in Nederland de certificering Fitvak Preventiecentrum

  in de wacht gesleept. Dit wordt ingezet om mensen

  preventief te laten bewegen ter voorkoming van

  chronische aandoeningen.

  Vind je gezondheid belangrijk?

  Fitter worden? Actiever worden?

  Of wil je afvallen?

  De FitCoach begeleider reikt je cruciale

  informatie en inzichten aan en zal je

  ondersteunen, motiveren en coachen

  om stap voor stap resultaat te behalen.

  FitCoach is een 12 weken programma,

  maar kan aangepast worden naar

  persoonlijke behoefte.

  Het resultaat: Meer energie, fitter,

  sterker gezonder, beter op gewicht en

  duurzaam in beweging!Voucher voor 1 gratis proefles!

  MeldjeaanenontvangeenSportpakketterwaardevan

  99,-*

  *

  * vraag naar de voorwaarden

  Ben jij al klaar voor de zomer?

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  11/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 11

  Healthclub Sportiv Doortocht 13 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel T 0180 330 650 E [email protected] I www.healthclubsportiv.nl

  Ons aanbod

  Cardio training Fitness

  SeniorenFit Revalidatietraining

  Medische Fitness Sportmassage

  Medical taping Voedingsadvies

  Personal Training

  FysiotherapieReguliere Fysiotherapie

  Manuele Fysiotherapie

  Echografie

  GroepslessenClub Power

  Club Battle

  Club Yoga

  Spinning

  Cardio Spinning

  ZumbaHatha Yoga

  Steps

  Kangoo Jumps

  Kick and Punch

  Body Shake

  WellnessFinse Sauna

  Infrarood sauna

  Zonnebank

  FitnessMove It

  Fast Fit

  Rumble

  Crosstrain Classes

  Running ClassesRugfit

  Buikspierkwartiertjes

  Kettle Bell Classes

  Horecavoor een heerlijke Tosti,

  Yoghurt Sportiv, kopjekoffie, cappuccino of

  een ander lekker drankje

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  12/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 12

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  13/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 13

  OV-lezingen in bibliotheek

  NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Dinsdag 9 april om 20.00

  uur worden in de bibliotheek twee lezingen gehouden

  over het lokaal openbaar vervoer. De aanleiding is een

  brede tentoonstelling daarover in de Oudheidkamer

  van de historische vereniging Nieuwerkerk (HVN).

  De eerste spreker is Theo

  Bakkers van de Historische

  Vereniging Ouderkerck op

  dIJssel. Hij spreekt over

  de Goudse boot, die in de

  langsrichting van de IJssel

  voer, en over de vele pont-

  jes die de rivier overstaken.

  Hans de Vlaming van de

  historische vereniging uit

  Wandelen met water voor AfghanistanNIEUWERKERK A/D IJS-

  SEL - Met zes kilo water

  in een rugzak zes kilo-

  meter wandelen door de

  wijk Zuidplas. Dat was

  donderdagmiddag de

  opdracht voor zon hon-

  derd leerlingen van de

  groepen 7 en 8 van de

  Gideonschool aan het

  Kroonkruid. Het ging al-

  lemaal om een sponsor-

  loop onder het motto

  Wandelen voor Waterhad meegekregen. Met

  de opbrengst van de ac-

  tie worden defecte wa-

  terpompen in Afghani-

  stan gerepareerd.

  In de regio Deh Sabz in A-

  ghanistan, nabij de hood-

  stad Kabul) heet meer dan

  de helt van de mensen geen

  toegang tot schoon drink-

  water en sanitaire voorzie-

  ningen. De organisatie ZOA

  wil samen met de Aghanen

  verbetering in de situatie

  brengen door waterpompen

  te herstellen o aan te leg-

  gen. Ook worden er latrinesaangelegd en wordt er voor-

  lichting over hygine gege-

  ven. Het is de bedoeling dat

  ongeveer 12.000 mensen

  toegang krijgen tot schoon

  drinkwater.

  Ook voor de meisjes en

  vrouwen in Aghanistan

  heet dit project grote im-

  pact. Zij zijn namelijk tra-

  ditioneel verantwoordelijk

  voor het halen van water.

  Vaak vallen mannen en jon-

  gens hen lastig. Doordat de

  waterpomp nu dichter bij

  is hoeven ze minder ver te

  lopen. Daarnaast hebben zij

  meer tijd om te studeren o

  andere activiteiten te ont-

  plooien om een inkomen te

  verdienen.

  De leerlingen van de Gide-

  onschool deden donder-

  dagmiddag hun best en

  werden daarvoor onderweg

  beloond tijdens twee tus-

  senstops, waar wat snoep

  voor hen wachtte en even

  kon worden uitgerust.

  Wijklunch in Wooncentrum Dianthus

  NIEUWERKERK A/D IJSSEL - In wijkcentrum Dianthus

  wordt op 5 april een wijklunch georganiseerd in de

  recreatiezaal. Het gaat om een initiatief van Parento

  Thuiszorg in het kader van het wijkgerichte werken

  wat Parento voorstaat.

  De aanleiding om deze

  lunch te organiseren is dat

  wij merken dat ouderen

  minder goed eten als zij al-

  leen zijn, aldus Tessa Roos.

  Boodschappen doen lukt

  soms niet goed meer o de

  maaltijd klaar maken gaat

  moeizaam. Als je alleen eet

  smaakt het minder en soms

  slaan mensen maaltijden

  over. Dit is niet goed voor

  hun gezondheid.

  Samen eten is ook gezel-

  liger. Tijdens deze lunch is

  ook de ontmoeting met el-

  kaar belangrijk.

  Belangstellenden zijn van

  harte welkom op 5 april om

  12.00 uur in de recreatiezaal

  van Dianthus aan het Me-

  zendaal in Nieuwerkerk.

  Vanwege de boodschappen

  vraagt de organisatie o de

  mensen die van plan zijn om

  te komen zich willen aan-

  melden. Dat kan door te bel-

  len naar tel. 0180-396944.

  De kosten van deelname

  bedragen 3,50 euro per per-

  soon.

  SCHAAKVERENIGING VIERT JUBILEUM IN REIGERHOF

  Bianca Mhrenhoudt van mattenNIEUWERKERK A/D IJS-

  SEL - Winkelcentrum Rei-

  gerhof was zaterdag het

  domein van de schaakfa-

  naten. In het kader van

  het veertigjarig bestaanvan Schaakvereniging

  Nieuwerkerk werd daar

  een schaaksimultaan ge-

  houden. Wie het durfde,

  mocht het opnemen te-

  gen topschaakster Bian-

  ca Mhren. Maar Bianca

  houdt van matten

  En dus kon veelvuldig het

  schaakmat klinken. Bianca

  Mhren is dan ook niet de

  eerste de beste. Ze behoort

  tot de top 20 van schakers

  van Nederland, vertelde Jo-

  han de Koning al eerder in

  onze krant.

  De schaaksimultaan voorleden en niet-leden van de

  vereniging was overigens

  niet de enige activiteit in het

  kader van het jubileum van

  de vereniging. Op 16 maart

  werd al een eestmidden

  voor leden en oud-leden

  georganiseerd en op woens-

  dag 20 maart was er een

  simultaan voor de Nieuwer-

  kerkse jeugd. (oto Priscilla

  van Gelderen)

  Vrouwen van Nu spelenoer-Hollandse spelletjesNIEUWERKERK A/D IJSSEL - Een sjoelbak, stokvangspel, het spiraal: noem het maar op. Geen enkel spel ont-

  breekt bij de Hollandse spelenavond van Vrouwen van Nu. Afgelopen donderdag was de afsluiting van het sei-

  zoen in de vorm van een spelletjesavond. Nieuw voor de dames, want normaal gesproken komen er sprekers

  praten over een bepaald thema.

  Het moet een gezellige

  avond worden met elkaar,

  zegt voorzitter Menny Boer

  tegen een zaal vol vrouwen

  aan het begin van de avond.

  De asluiting van het seizoen

  is tevens de laatste keer dat

  Menny Boer er als voorzit-

  ter is. Vana het nieuwe

  seizoen, dat in september

  begint, neemt Ria Goedege-

  buure het van haar over. De

  vrouwen vinden het jammer

  dat Boer stopt, maar verheu-

  gen zich op de spelletjes

  die er deze avond gespeeld

  gaan worden. Al voordat zemogen beginnen, wordt er

  volop gespeculeerd over de

  spellen. Bij dat spel moet je

  wel uitkijken dat de stokken

  niet op je kop vallen, zegt

  een vrouw over het welbe-

  kende stokkenvangspel.

  Niets moet, alles mag is

  het motto van de avond. Er

  zijn geen strenge puntentel-

  lingen o vaste spelregels.

  De dames mogen zel een

  spel uitkiezen dat hen leuk

  lijkt en doen waar het om

  gaat: het gezellig hebben

  met elkaar. Vooral het stok-

  kenvangspel trekt veel aan-

  dacht. De touwtjes zitten

  wat door elkaar gehusseld,

  maar dat mag de pret niet

  drukken. Het is geen een-

  voudig spel en er wordt dan

  ook hard geapplaudisseerd

  als er een stok gevangen

  wordt. Ook bij het spiraal is

  het druk, maar daar is uiter-

  ste concentratie gevraagd.

  Wanneer je met de stok hetmetaal raakt gaat de zoemer

  a. Ik had maar n out,

  wordt er trots geroepen.

  We zijn net kinderen, hoor,

  zegt een vrouw die lachend

  bij het labyrinth staat. het

  doel van het spel is met zn

  tween een bal in het mid-

  den van een doolho te krij-

  gen. Dit doe je door beide

  aan een kant te gaan staan

  en het doolho heen en weer

  te bewegen. Als je een paar

  keer oeent lukt het wel,

  maar het is best moeilijk.

  De hele avond wordt er vol-

  op gespeeld, maar er wordt

  ook nog uitgerust met een

  kopje koe en thee.

  Menny Boer ziet een herha-

  ling van de spelletjesavond

  wel zitten. Ik had er eerst

  niet zon hoge pet van op,

  maar je ziet toch dat men-

  sen het wel leuk vinden. Er

  hangt natuurlijk een onge-

  dwongen seer en mensen

  willen er een gezellige avond

  van maken. Voorlopig even

  geen avonden meer nu, voor

  de Vrouwen van Nu. Het

  nieuwe seizoen begint pas

  weer in september. (oto Eva

  de Reus)

  Harold vanMechelenexposeert inDen Haag

  NIEUWERKERK A/D IJS-

  SEL - Nieuwerkerker Ha-

  rold van Mechelen heeft

  een serie unieke fotos

  gemaakt van orthodoxeJoden bij de Klaagmuur

  in Jeruzalem. Een expo-

  sitie van dat fotowerk is

  momenteel te zien in een

  tentoonstellingsruimte

  in het mr. J.E. Vissers-

  huis, een woonzorgcen-

  trum aan de Thea Mann-

  Boumeesterlaan 75 in

  Den Haag.

  De otoportretten worden

  gexposeerd samen met

  schilderijen van een andere

  kunstenaar, Axel Veenen-

  daal. Het is de bedoeling

  dat deze duo-expositie op

  verschillende plaatsen in hetland te zien zal zijn, vertelt

  Harold van Mechelen, die in

  Nieuwerkerk vooral bekend

  is vanwege zijn vroegere

  raadslidmaatschap voor

  D66 en zijn inspanningen

  voor de Stichting Zuidplas

  Helpt en Golclub Hitland.

  Nieuwerkerk praat over de

  lijndiensten van autobussen

  van weleer. De toegang is

  gratis.

  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  14/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 14

  enrooy an tec n etandprotheticus

  KUNSTGEBITTEN Reparaties klaar terwijl u wacht Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

  Ookvoorhet klikgebit/implantaten

  Raadhuisplein 4

  Nieuwerkerk a.d. IJssel

  Tel. 0180 - 31 36 33

  M E G AA A N B I E D I N G E N !! !

  vr i jdag 29-03 zaterdag 30-03 en

  maandag 01-04 van 10:00 tot 16:30

  P A A S S H O W :

  Coenecoop 139 2741 PJ Waddinxveen 0182 39 24 03 www.avrwatersport.nl

  zoekt bezorgers/stersvoor de bezorging op donderdag in

  Nieuwerkerk a/d IJssel en Nesselande.

  Heb je nog tijd over en wil je wat bijverdienen?

  Voor aanmeldingen kun je bellen 0172-615588

  of meld je aan via [email protected]

  ADVOCATENKANTOOR

  DONGELMANS

  Mr. J. Dongelmans

  Personen en familierecht, echtscheiding,

  alimentatie, boedelscheiding

  Dalkruid 81, 2914 BG Nieuwerkerk aan den IJssel

  Tel 0180 - 31 42 79 / Fax 0180 - 32 34 94

  internet: www.dongelmansadv.nl

  E-mail: [email protected]

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  15/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 15

  Struinen over de Bazarin DorpskerkMOORDRECHT - Het was weer oergezellig, zaterdag in de Moordrechtse Dorps-

  kerk. Daar werd de jaarlijkse Bazar gehouden en dat was weer aanleiding voor

  velen om even te gaan rondstruinen langs de tafels en kramen in de kerk en een

  het geluk uit te proberen bij het Rad van Avontuur.

  In de kerk was ook weer de

  gebruikelijke boekenhoek.

  En die was weer fink in trek.

  Voor een prikkie een pracht-

  boek op de kop tikken o

  een dvd, lp o cd: velen

  kicken daar nog steeds op.

  Maar ook kinderspeelgoed

  en bijvoorbeeld glaswerk

  deden het goed. En dan

  was er ook nog de loterij

  Kortom: velen gingen weer

  met leuke aankopen naar

  huis. En uiteindelijk is de

  opbrengst van al die verko-

  pen ook nog eens voor twee

  goede doelen. Namelijk het

  Roemeni-project dat al ja-

  ren door de kerk wordt ge-

  steund n het eigen jeugd-

  werk van De Stroom. Die

  netto-opbrengst kwam uit

  op 7000 euro.

  De loterij leverde vier prijs-

  winnaars op. De eerste

  prijs, 300 euro, ging naar de

  amilie Den Ouden uit Moor-

  drecht. De tweede prijs, een

  weekend weg, was voor

  de amilie Van Vessem uit

  Moordrecht. De derde prijs,

  een tablet, kwam terecht bij

  T. van de Vlist uit Goude-

  rak en de vierde prijs, een

  levensmiddelenpakket was

  voor mevrouw Van Os uit

  Bodegraven.

  Miss Baksel!

  Jaarlijkse worden voor de

  Bazar allerlei lekkernijen

  gebakken door vrijwilligers.

  En van hen wordt daarvoor

  in het zonnetje gezet. Deze

  keer ging de titel van Miss

  Baksel naar Esmeralda de

  Haan uit Moordrecht, die

  vier heerlijke taarten bakte

  voor het goede doel. Zij ont-

  ving een oorkonde en de

  gouden deegroller.

  Leerlingen Lallemanschooltrekken aan de belMOORDRECHT - Met potten en pannendeksels, toeters en andere lawaaimakers waren ze naar school gekomen,

  de leerlingen van de protestants-christelijke basisschool Meester Lalleman. Luidruchtig vierden ze donderdag

  14 maart dat ze naar school mogen. Voor miljoenen leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden

  is dat namelijk niet zo vanzelfsprekend.

  Met de landelijke actie Wij

  trekken aan de bel vragen

  het Liliane Fonds en de Ne-

  derlandse jeugd aandacht

  voor millenniumdoel 2:

  Alle kinderen naar school

  in 2015. In 2000 spraken

  Nederland en 188 andere

  VN-lidstaten dat a. Het Li-

  lianeonds wil daar inhoud

  aan geven. Voor elke school

  die meedeed met deze actie,

  krijgt het Lilianeonds 250

  euro van de Postcodeloterij.

  Met dit geld zorgen zij er

  voor dat steeds meer kinde-

  ren met een handicap naar

  school kunnen. Ook zij heb-

  ben recht op leren zoals elk

  Nederlands kind dat recht

  heet en krijgt.

  De PCB Meester Lalleman

  zal tot de grote vakantie dit

  doel nancieel steunen.

  HerstelverzakkingenGouwePark gaatanderhalfjaarduren

  MOORDRECHT - Nog deze

  maand wordt gestart met

  herstelwerkzaamheden

  om iets te doen aan deverzakkingen op bedrij-

  venterrein Gouwe Park.

  De werkzaamheden gaan

  maar liefst anderhalf

  jaar in beslag nemen.

  Het gaat om het ophogen

  van wegen, etspaden en

  trottoirs en het zorgen

  dat verzakte kabels, lei-

  dingen riolering worden

  aangepakt.

  Het Bedrijvenschap Regio

  Gouda heet over de herstel-

  werkzaamheden inmiddels

  overeenstemming bereikt

  met aannemer Van Kessel.

  De werkzaamheden worden

  in asen uitgevoerd. In de

  eerste ase komt Kleine Esch

  aan bod. Later volgen de an-

  dere straten van het bedrij-

  venterrein.

  De leden van VvE Gouwe

  Park, ondernemers Gouwe

  Park en belanghebbenden

  worden via de parkmanager

  Gouwe Park genormeerd

  over de uitvoering en voort-

  gang van de werkzaamhe-

  den. Inormatie wordt ver-

  strekt via e-mailberichten

  en de websites www.gouwe-

  park.nl en www.vvegouwe-

  park.nl.

  Daarnaast wordt per deelge-bied met de direct-betrok-

  ken ondernemers en eige-

  naren tijdig overleg gevoerd

  over de uitvoering van de

  deelplannen. De aannemer

  Van Kessel is hiervoor de pri-

  mair verantwoordelijke par-

  tij. Gezien de grootschalige

  omvang van deze operatie

  moet rekening worden ge-

  houden met enige overlast.

  Het BRG en de aannemer

  Van Kessel streven ernaar

  de overlast zoveel mogelijk

  te beperken en de bedrijven

  bereikbaar te houden tijdens

  de werkzaamheden. Kortdu-

  rende asluitingen wordenruim van tevoren met de

  betrokken ondernemers en

  eigenaren agestemd.

  Kampioen-schaptimmerenin t LozeVissertje

  MOORDRECHT - Op vrijdag

  29 maart organiseert ca

  t Loze Vissertje het Open

  Moordrechts Kampioen-

  schap Timmeren. Op de

  onderdelen spijkerslaan,boren en zagen binden de

  deelnemers de strijd aan.

  Zowel mannen als vrouwen

  strijden om de elbegeerde

  wisselbeker. Het evenement

  start om 19.00 uur. Vana

  dat tijdstip kunnen belang-

  stellenden zich inschrijven

  tot 20.00 uur. Neem de uit-

  daging aan en strijd mee om

  de titel Open Moordrechts

  Kampioen Timmeren!

  Gaslek inMargrietstraat

  MOORDRECHT - In de

  Margrietstraat in Moor-

  recht is vorige week

  donderdagochtend een

  gaslek ontstaan aan de

  hoofdleiding. Het gaslek

  werd snel gedicht, zodat

  er geen gevaar was voor

  de omgeving. De repara-

  tiewerkzaamheden na-men nog geruime tijd in

  beslag.

  BouwrijpmakenbouwlocatieBrede Schoolbegint

  MOORDRECHT - Deze

  week wordt een begin

  gemaakt met het bouw-

  rijp maken van de grond

  op de bouwlocatie voor

  de nieuwe Brede School

  in Moordrecht. Die werk-zaamheden gaan zon

  vier maanden in beslag

  nemen.

  Er wordt een inrit gereali-

  seerd vana de Middelweg

  tegenover nummer 36a. De

  werkzaamheden voor het

  bouwrijp maken bestaan uit

  het tijdelijk ophangen van

  de bestaande persleiding,

  het ontgraven van de grond

  tot de zandlaag en het aan-

  voeren van, schrik niet, circa

  30.000 kubieke meter zand.

  Tot slot wordt een bouw-

  straat aangelegd.

  De werkzaamheden wordenuitgevoerd door het Moor-

  drechtse bedrij FA J. Bos &

  Zonen.

  Het zand dat wordt aange-

  voerd komt via Schielands

  Hoge Zeedijk Oost, over de

  Oostpolderweg, Zuidplas-

  polderweg, Ambachtsweg,

  Wethouder Visweg en Mid-

  delweg. het bouwverkeer

  volgt dezelde route terug.

  Het centrum van Moordrecht

  wordt hiermee dus ontzien.

  Als het bouwrijp maken van

  de bouwlocatie een eit is,

  kan de bouw van de Brede

  School echt beginnen. Naar

  verwachting is dat nog dit

  jaar.

  Bomen planten in PrinsessenkwartierMOORDRECHT - Het was

  weer Nationale Boom-

  feestdag, vorige week

  woensdag. En in de ge-

  meente Zuidplas werd

  daar op ingespeeld in

  drie dorpen. In Moord-

  recht gingen leerlingen

  van de Meester Lalleman-

  school aan de slag in de

  nieuwe wijk Prinsessen-

  kwartier - bij sommigen

  nog bekend als de Bos-

  locatie - waar nieuwe bo-

  men werden geplant aan

  de Prinses Amaliastraat.

  Uiteraard werden ze

  daarbij een beetje gehol-

  pen door mensen van het

  groenbedrijf en de ge-

  meente.

  Ook wethouder Arjan Haze-

  lebach was naar Moordrecht

  gekomen om een handje

  te helpen en de kinderen

  te motiveren aan de slag

  te gaan. De leerlingen van

  groep 7 hadden helemaal

  niet zoveel aanmoedigingen

  nodig, want ze vonden het

  maar al te leuk. Ook al was

  het buiten waterkoud

  De Boomeestdag had dit

  jaar het thema Bomen ma-

  ken gezond. Bomen zorgen

  immers voor zuursto, ze

  geven mensen een rustge-

  vend gevoel en zijn de ver-

  zamelplaatsen voor insecten

  en vogels, die ook weer van

  nut zijn voor de natuur en

  voor ons.

  Als herinnering aan het bo-

  men planten werd aan de

  Amaliastraat een paaltje

  geslagen met daarop een

  plaatje dat laat zien dat in

  het kader van Boomeestdag

  hier bomen (esdoorns) zijn

  geplant door leerlingen van

  de Meester Lallemanschool.

  Die kregen zel als beloning

  voor hun werk allemaal een

  leuk heideplantje mee als

  cadeautje.

  MOORDRECHT

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  16/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 16

  AgendaNIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

  Hitlandkunst in bieb In de Nieuwerkerkse openbare biblio-

  theek is sinds deze maand een expositie te zien over arm

  en rijk op Klein Hitland. De expositie is samengesteld door

  de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN).

  De twintig objecten zijn deels uit eigen bezit en deels ge-

  leend, tot uit Apeldoorn toe. Het zijn deels originelen, maar

  soms ook kopien als die niet meer waren te achterhalen.

  De werken bestrijken een periode van ruim zestig jaar en

  dat betekent dat op een aantal objecten de in 1964 gesloten

  steenplaats nog in bedrij is. De expositie duurt tot het eind

  van de maand.

  Collectanten gezocht Van 14 tot en met 20 april is de col-

  lecteweek van de Hartstichting. Tijdens deze week vraagt de

  Hartstichting nancile steun voor het bestrijden van hart-

  en vaatziekten. Met deze steun zoekt ze naar oplossingen

  om hart- en vaatziekten te voorkomen, de sterte te verlagen

  en hart- en vaatpatinten te sterken. Om de collecteweek tot

  een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar collec-

  tanten. Doet u ook mee? Zo dragen wij samen actie bij aan

  een gezonde samenleving. U kunt zich aanmelden via www.

  hartstichting.nl/collectant o bel met 070 -3155683.

  Films in Filmhuis Gouda

  GOUDA/STREEK - In Filmhuis Gouda aan de Lethmaet-straat 45 in Gouda zijn deze maand nog diverse lms

  te zien.

  Op vrijdag 29 maart om 15.30 uur en zaterdag 30 maart om

  19.00 uur is de lm Reality te zien. Een sprookjesachtige ko-

  medie die zich aspeelt in een volksbuurt van Napels.

  Op vrijdag 29 maart om 19.00 uur en zondag 31 maart om

  16.00 uur vertoont het lmhuis de lm Hyde Park on Hud-

  son. Een luchtige, romantische komedie met Bill Murray.

  Op zaterdag 30 maart om 21.45 uur en zondag 31 maart om

  20.30 uur kunnen bezoekers genieten van de lm Jagten. In

  Jagten zien we hoe het leven van de veertiger Lucas (Mads

  Mikkelsen) in een nachtmerrie ontaardt.

  KerkdienstenNIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

  Sint Joseph Parochie, Kerklaan 20

  Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

  15.00 uur Kruisweg, o.l.v. Parochianen

  Zaterdag 30 maart

  21.00 uur Woord en Communieviering

  Voorganger: Pastor W. Bekedam

  Jongerenviering JoKo

  Zondag 31 maart

  10.30 uur Woord en Communieviering

  Voorganger: H. Berbe

  Protestantse Gemeente Nieuwerkerk De Bron,

  Ringvaartlaan 16

  Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

  19.30 uur ds. mevr. M. Verschoor, m.m.v. Broncantorij

  Zaterdag 30 maart

  22.00 uur Paaswake/Stille Zaterdag,

  ds. mevr. M. Verschoor

  Protestantse Gemeente Nieuwerkerk Ontmoetings-

  centrum, Bospolderstraat 10

  Zondag 31 maart - Paasviering

  10.00 uur ds. F.P. Treep

  Hervormde Gemeente Oude Kerk, Kerkgang 3

  Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

  19.30 ds. G. LustigZondag 31 maart - Eerste Paasdag

  9.30 uur ds. Lustig

  (met zingen Paasliederen)

  Maandag 1 april - Tweede Paasdag

  9.30 uur ds. H.C. Marchand

  Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk,

  J.A. Beijerinkstraat 53

  Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

  19.30 uur ds. H.C. Marchand

  Zondag 31 maart - Eerste Paasdag

  9.30 uur ds. H.C. Marchand

  (Paasdienst m.m.v. projectkoor van eigen gemeenteleden)

  Maandag 1 april - Tweede Paasdag

  9.30 uur ds. H.C. Marchand

  Gereformeerde kerk Vrijgemaakt De Lichtkring,

  Dreef 1Vrijdag 29 maart

  19.30 ds. W.H. de Groot - Goede Vrijdag

  Zondag 31 maart

  09.30 ds. W.H. de Groot - Heilig Avondmaal, Pasen

  16.30 ds. R. R. Roth

  Volle Evangeliegemeente Het Kruispunt,

  s-Gravenweg 266

  Zaterdag 30 maart:

  19.45 uur Reddings- en genezingsdienst,

  voorganger: L. Koster

  Zondag 31 maart:

  10.00 uur Paaseest

  spreker: L. Koster

  MOORDRECHT

  Protestantse Gemeente De Stroom:

  Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

  Dorpskerk, Kerklaan 12: 19.30 uur ds. T.R. Schep

  Zaterdag 30 maart

  Ontmoetingskerk, Molenlaan 1: 22.00 uur ds. T.R. Schep

  Zondag 31 maart

  Dorpskerk, Kerklaan 12; 10.00 uur ds. T.R. Schep

  MOERKAPELLE

  Hersteld Hervormde Gemeente:

  Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

  19.30 uur ds. W.J.C. van Blijderveen

  Zondag 31 maart - 1e Paasdag

  09.00 uur ds. W.J.C. van Blijderveen

  18.30 uur ds. W.J.C. van Blijderveen

  Maandag 1 april 2e Paasdag

  09.30 uur ds. W. Schinkelshoek, IJsselstein

  ZEVENHUIZEN

  Hervormde Gemeente:

  Zondag 7 april:

  10.00 uur Dorpskerk: ds. C. van den Berg

  10.00 uur Kapel Oud Verlaat: ds. D. van Vreeswijk

  19.00 uur Dorpskerk, jeugddienst

  Wilt u ook uw kerkdiensten op deze plaats gepubliceerd

  zien? Stuur ons dan digitaal uw gegevens: redactie@hetka-

  naal.nl Wij beperken ons wel tot de kerken in ons versprei-

  dingsgebied!

  POLITIE 112 Als iedere seconde telt

  als het zonder zwaailicht kan 0900-8844

  BRANDWEER 112 Als iedere seconde telt

  NIET SPOEDEISEND Regionaal alarmnummer 0182-550550

  HUISARTSENPOST IJSSELLAND

  Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren hebben de huis-

  artsen een waarneemregeling. Maandag tot en met donderdag

  van 17.00 uur s avonds tot vrijdagochtend 8.00 uur en van

  vrijdagavond 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur zijn zij aan-

  gesloten bij Huisartsenpost IJsselland. De waarnemend huis-

  arts kunt u bereiken via teleoonnummer 010-2799262, Prins

  Constantijnweg 5, Capelle aan den IJssel.

  HUISARTSEN Nieuwerkerk aan den IJssel

  Dr. P. Bontenbal, Dinkel 68, 0180-321221

  Zorgpunt Zuidplas:

  Dr. E.A.M. de Heer, IJslandmos 4, 0180-315557

  Pleisterplaats (gebouw Eureka)

  Dr. J.G. Erkelens, Schoolstraat 3, 0180-317490

  Dr. I. Pardijs, Schoolstraat 3, 0180-312435

  Huisartsen Onder En Dak (HOED) (spoed): 0180-311156

  Dr. E.A.M. Geerdink-Ocier, Oranjepad 6 0180-323433

  Dr. F. Petersen, Oranjepad 8 0180-390077

  Dr. J.H.M. Verzijden, Oranjepad 8 0180-312454

  HUISARTSENPOST MIDDEN-HOLLAND

  De HuisArtsenPost (HAP) is toegankelijk voor alle patinten die

  staan ingeschreven bij een huisarts uit Moerkapelle, Moord-

  recht, Gouderak en Zevenhuizen. De post is geopend op week-dagen van 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend van vrijdag

  17.00 uur tot maandag 08.00 uur. Teleoon: 0182-322488,

  Bleulandweg 10, Gouda.

  HUISARTSEN Moordrecht

  Dr. L.J. Blokland, Ooievaarsdree 48, 0182-374642

  Dr. Van der Wild en dr. Van der Wild-de Ruigh,

  Burg. Brandtstraat 56a, 0182-372315

  G.J.J. Burgers, Burg. Brandtstraat 56a 0182-372537

  HUISARTSEN Zevenhuizen

  Huisartsenpraktijk Onderwater,

  Dorpsstraat 196 0180-631204

  APOTHEKEN NIEUWERKERK A/D IJSSEL

  Weekenddienst:

  30 en 31 maart: Apotheek Reigerho

  Openingstijden apotheken in Nieuwerkerk: maandag tot en

  met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Vana 17.30 uur neemt

  Apotheek Schenkel in Capelle aan den IJssel waar. Op zaterda-

  gen en zondagen is altijd n van beide apotheken in Nieuwer-

  kerk open van 11.00 tot 12.00 uur en van 16.30 tot 17.30 uur.

  Buiten de openingstijden is via het antwoordapparaat van de

  apotheek te horen welke apotheek beschikbaar is voor spoed-

  recepten. Voor spoedeisende hulp tussen 17.30 en 8.00 uur

  belt u Apotheek Schenkel, Stellingmolen 12 in Capelle aan den

  IJssel, tel. 010-4584989.

  Apotheek Reigerho Winkelcentrum Reigerho 0180-313555

  Apotheek Dorrestein Winkelcentrum Dorrestein 0180-313559

  APOTHEKEN MOORDRECHT

  Apotheek Moordrecht, De Smidse 35 0182-375540

  Maandag tot en met zaterdag open van 8.30 tot 18.00 uur.

  Zaterdag open van 9.30 tot 11.30 uur. Buiten de openings-tijden kunt u uitsluitend voor spoedrecepten terecht bij DAM

  (Dienst Apotheek Midden-Holland) Bleulandweg 10 in Gouda,

  tel. 0182-698820.

  APOTHEKEN ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE

  Apotheek Zevenhuizen/Moerkapelle

  Dorpsstraat 110 Zevenhuizen 0180-328008

  Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur open.

  Uitdeelpost Moerkapelle, Weideplantsoen 20.

  Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van

  14.00 tot 17.00 uur.

  Buiten de openingstijden kunt u uitsluitend voor spoedrecep-

  ten terecht bij: DAM (Dienst Apotheek Midden-Holland) Bleu-

  landweg 10 in Gouda, tel. 0182-698820.

  Paaseieren zoeken opKinderboerderij Klaverweide

  CAPELLE A/D IJSSEL/STREEK - Op Tweede Paasdag,

  maandag 1 april, pakt de kinderboerderij Klaverweide

  aan de s-Gravenweg 327 weer uit met allerlei leuke

  activiteiten vooor de kinderen. Natuurlijk mag het

  paaseieren zoeken daarbij niet ontbreken. Voor de

  jonge kinderen is er een apart zoekveld. De activitei-

  ten beginnen om 11.00 en duren tot 14.00 uur.

  Liever creatie bezig? Dat kan ook: eieren beschilderen o

  andere leuke paasknutsels maken bijvoorbeeld. En wie dan

  nog tijd over heet, kan nog met een leuke speurtocht over

  de boerderij meedoen o zichzel laten schminken. Een strip-

  penkaart om met deze leuke activiteit mee te doen kost 2

  euro. Hier zit limonade en wat lekkers bi j inbegrepen.

  Houdt u er rekening mee dat het bij deze activiteit vaak best

  druk kan zijn. Het is daarom verstandig om met de ets te

  komen o uw auto te parkeren bij de Purmerhoek in Capelle-

  Oostgaarde en dan via het etstunneltje naar de kinderboer-

  derij toe te lopen.

  ColofonHet Kanaal (oplage 22.000 ex) wordt

  uitgegeven door Total Publishers, s Gravenweg

  318, 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel. Tel.

  06-50255780, [email protected]

  Adverteren: Marco van Zwol, tel. 06-50255780, Dorina

  van Zwol, tel. 06-3012466, [email protected]

  Redactie: Elly de Knikker (a.i.), [email protected]

  Bezorging: Reclameverspreiding Bodegraven, 0172-

  615588, [email protected]

  Mannen van de Tango inIsala Theater

  CAPELLE A/D IJSSEL/STREEK - In de grote zaal van

  het Isala Theater aan het Stadsplein in Capelle kun-

  nen liefhebbers van dans komende zaterdag 30

  maart hun hart ophalen. Dan speelt het Internati-onaal Danstheater namelijk de dansvoorstelling

  Mannen van de Tango. Aanvang: 20.15 uur. En er

  zijn nog kaarten verkrijgbaar.

  SERVICEBERICHTEN

 • 7/23/2019 Het Kanaal 28 maart 2013

  17/20

  WEEK 13, DONDERDAG 28 MAART 2013 HET KANAAL PAGINA 17

  Op weg naar Pasen met Kerk inNesselande

  NESSELANDE - Voor het zesde jaar achtereen organi-

  seert de Kerk in Nesselande bijeenkomsten tijdens de

  Stille Week voor Pasen. het thema dit jaar is Bewogen

  Woorden. Via de vespers wordt toegeleefd naar Eer-

  ste Paasdag, waarop de Stille Week wordt afgesloten

  met de viering van het Paasfeest.

  Vespers

  Van dinsdag 26 maart tot

  en met Goede Vrijdag 29maart organiseert de kerk

  elke avond een vesper. Een

  vesper is een korte dienst

  waarin veel aandacht voor

  gebed, meditatieve momen-

  ten en muziek. De vespers

  worden gehouden in de Bre-

  de School, De Knoop, Robert

  van t Hostraat 10. Het be-

  gint om 20.00 uur.

  Meditatief moment

  Op Stille Zaterdag 30 maart

  is er een meditatie moment

  aan de Zevenhuizerplas

  met aansluitend een korte

  wandeling en tenslotte ge-

  zamenlijke koe, thee, li-

  monade voor de kinderen

  en een krentenbol. Het ver-

  zamelpunt