Heemstede Gepaneerde WEER SCHNITZELS MOOI · PDF file nestersingel keek vreemd op toen hij...

Click here to load reader

 • date post

  22-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Heemstede Gepaneerde WEER SCHNITZELS MOOI · PDF file nestersingel keek vreemd op toen hij...

 • Regio - Heemsteedse wet- houder Sjaak Struijf opende op maandag 19 oktober de nieu- we opleiding AKA Techniek bij Paswerk in Cruquius. De 49- jarige Tan Hong Dinh is de eer- ste medewerker Sociale Werk- voorziening, die de 1-jarige op- leiding Arbeidsmarkt geKwalifi- ceerd Assistent (AKA) bij Pas- werk gaat volgen. Hong Dinh: “Ik heb een Vietnamees diploma MTS, maar dat wordt hier niet erkend. Technische kennis heb ik wel, en met een AKA-certifi- caat kan ik dat gaan aantonen.” Tijdens de opleiding kunnen on- gediplomeerde werkzoekenden, die vaak wel werkervaring heb- ben, maar geen diploma of cer- tificaat, in een praktijksituatie theorie en vakkennis combine- ren. Met het landelijk erkende certificaat AKA hebben zij een betere kans op een vaste baan op de arbeidsmarkt. De zoge- noemde Startkwalificatie niveau 1 geeft ook de mogelijkheid tot toelating voor een vakopleiding op niveau 2. Tevens ondersteunt de opleiding het maken van een beroepskeuze. Behalve AKA Techniek heeft Paswerk Acade- mie opleidingen op het gebied van Catering, Groenonderhoud en Zorg in ontwikkeling.

  TV-opnames ‘Slimste School’ in Bennebroek Bennebroek – RTV Noord-Hol- land maakt op donderdag 29 ok- tober op de Sparrenbosschool opnamen voor het TV-pro- gramma ‘De Slimste School van Noord-Holland’. Dat is een nieu- we kennisquiz. De programmamakers hebben

  een aantal scholen in de pro- vincie uitgekozen. Het gaat om een quiz waarmee de kennis van leerlingen uit groep 8 wordt getest. Taal, rekenen, aardrijks- kunde... wie weet het meest, wie is het slimst? Erik van der Hoff verzorgt de presentatie.

  5

  Gemeente nieuws

  zie achterpaGina

  het méést Gewaardeerd!

  21 oktober 2009 tel. 0297-368671 Fax 0297-342900

  Havenstraat 51 Tel. 023-5285950

  &

  BIJ KUNST

  STOMERIJ EN WASSERIJ

  depot SIGAREN

  SPECIAALZAAK PAUL MANS

  Zandvoortselaan 157 Heemstede

  Tel. 023-5242809

  S E L E C T W I N D O W S D A G L I C H T + R U I M T E

  Subsidie

  SELECT WINDOWS, VOOR FIJNER WONEN. Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.30, do avond 19.00-21:00, za 10.00-16.00.

  Uw Select Windows dealer:

  Tel. 023 538 22 77 Fax 023 537 96 40

  Vondelweg 540 2026 BH Haarlem

  www.vandervlugt.nl info@vandervlugt.nl

  • Ramen • Deuren • Serres • Kozijnen • Carports • Veranda’s • Zonwering • Schuifpuien • Vouwwanden • Dakkapellen • Garagedeuren • Balkonbeglazing

  SKG

  SubsidieSubsidie

  NIEUWE SUBSIDIERE GELINGEN!

  NIEUWE SUBSIDIERE GELINGEN!

  VOOR NADERE INF ORMATIE,

  VRAAG H ET SUBSIDIEBOEKJ

  E AAN!

  Uw Select Windows dealer:

  VRAAG H ET SUBSIDIEBOEKJ

  E AAN! VRAAG H

  ET SUBSIDIEBOEKJ E AAN!

  • SUBSIDIE ISOLATIEGLAS • BTW VERLAGING ISOLATIEWERKZAAMHEDEN OA. KOZIJNEN / GEVELISOLATIE / ZONNECOLLECTOREN • SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE EN ENERGIE

  v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

  5.50 Gepaneerde SCHNITZELS

  4 STUKS

  RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL

  W E E R M O O I

  Onze methode werkt! Bel 023 547 44 19 voor een

  GRATIS figuuranalyse.

  Opleiding AKA Techniek bij Paswerk van start

  Op de foto wethouder Sjaak Struijf links en Tan Hong Dinh die de opleiding techniek gaat volgen.

  Appartementen GGZ inGeest Bennebroek – De 20 apparte- menten die in Bennebroek voor GGZ inGeest worden gebouwd, zijn bestemd voor mensen met complexe psychiatrische pro- blemen die met begeleiding wel zelfstandig kunnen wonen. Dins- dag 27 oktober vindt de officië- le start plaats van de bouw. Als locatie is uitgekozen het terrein aan de Rijksstraatweg 13 in Ben- nebroek. Naamgever voor het te bouwen pand is Herman Harms. Een vroegere geneesheer-direc-

  teur van GGZ die adviseerde op genoemde locatie woningen te bouwen voor cliënten die niet zijn opgenomen, maar wel intensieve zorg en een zekere bescherming nodig hebben. Voor mensen die de overgang naar de maatschap- pij willen maken, maar nog niet zijn opgewassen tegen de hec- tiek van de samenleving. De be- doeling is dat cliënten de appar- tementen huren en er zelfstan- dig kunnen wonen. Januari 2010 moeten de woningen klaar zijn.

  De Sparrenbosschool is een van de 36 scholen die deelneemt. In totaal waren duizend scho- len benaderd. Wie weet blijken de Bennebroekse leerlingen straks ook de slimste te zijn! De uiteindelijke finales van de quiz vinden plaats op 19 de- cember. Vanaf zaterdag 7 no- vember zijn de uitzendingen op TV te volgen.

  www.heemsteder.nl

  Dit weekend wordt de klok verzet

  Juwelier Smit Raadhuisstraat 89

  2101 HE Heemstede tel. 023-5280267

  W

  IN TERTIJD

  van 3 uur naar 2 uur

  Zie ons persbericht op pagina 4

 • Regio - Deze dame heet Kliey- ou! Een akita inu teef van 6 jaar. Ze was altijd een voorbeeldige huisgenoot. Tot een paar maan- den geleden. Ineens kon me- vrouw niet meer alleen zijn en ging ze hier en daar wat slopen. Dat vond de baas natuurlijk niet zo leuk en nu zoekt ze een huis- je, waar ze niet of bijna niet al- leen hoeft te zijn. Klieyou is een echte akita en is best een beetje onafhankelijk. Ze kent de basis- commando’s en luistert er ook redelijk naar. Omdat ze niet al- tijd sociaal is met andere hon- den, liep ze niet zo vaak los bij de vorige eigenaar. We denken dat Klieyou dat wèl heel leuk zou vinden. Verder kan ze wel met katten overweg en ook met kinderen, als ze maar rustig aan elkaar kunnen wennen. want zo- als een echte akita kan ze ook af en toe eenkennig zijn. Wie heeft

  Heemstede - Op 14 oktober jl. was het de ‘Dag van iedereen’, onderdeel van de eerste lande- lijke zesdaagse Beroepsonder- wijs. Cursisten van roc’s in heel Nederland hebben die dag hun

  handen uit de mouwen gesto- ken in allerlei projecten. Van het ROC Nova College hebben cur- sisten hun steentje bijgedragen in zorginstelling Sint Jacob in de Hout in Heemstede. Daar

  hebben ze voor de bewoners manicure verzorgd, geholpen met e-mailen en poffertjes ge- bakken. Voor beide partijen een bijzondere ervaring. (Fotograaf Marisa Beretta.)

  Poffertjes voor iedereen in ‘de Hout’

  pagina 2 de Heemsteder - 21 oktober 2009

  P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws (redactie@heemsteder.nl)

  Verschijnt woensdag

  EDITIE 5: HEEmsTEDE BEnnEBroEk HaarlEm-ZuID

  Informatie advertentie-tarieven: Tel. 0297-368671 mobiel 0650-284402

  aanleveren van advertentie aanlever@heemsteder.nl

  Bladmanager/redactie: Joke van der Zee mobiel 0650-284402

  aanleveren van kopij redactie@heemsteder.nl

  Correspondenten: Ton van den Brink Mirjam Goossens Eric van Westerloo

  Postadres, centrale administratie: Visserstraat 10 1431 GJ Aalsmeer Tel. 0297-368671 Fax 0297-342900 Internet www.heemsteder.nl

  Druk: Boesenkool Krantendruk B.V. Castricummerwerf 39-41 1901 RV Castricum Tel. 0251-656750 Fax 0251-650741 E-mail info@boesenkool.nl

  Verspreiding/ bezorgklachten: www.verspreidnet.nl Tel. 0251-674433

  uitgave van: De Heemsteder Uitgevers B.V. Heemstede

  EDITIE 5 oPlaag 17.575

  Ingezonden brieven: Eenieder staat het vrij te reage- ren op artikelen of zijn mening te geven op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden brief dient echter ondertekend te zijn met naam en adres, telefoon of e-mail- adres. De redactie behoudt het recht brieven in te korten of te weigeren.

  let op: Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toe- stemming van de uitgever!

  WWW.HEEmsTEDEr.nl

  van 1930

  Je gelooft je ogen niet...! Heemstede – De heer Cor de Feyter wonend aan de Craye- nestersingel keek vreemd op toen hij vlakbij huis een vos zag. Dat was in de nacht van maandag 12 op donderdag 13 oktober, even na het midder- nachtelijk uur. Cor liet zijn hond uit, maar het dier dat hij verderop zag was ze- ker geen huisdier. “Het was een mager dier, klein van stuk en vaal van kleur.

  Kennelijk heeft de verspreiding van deze wildsoort vanuit het duingebied nu ook onze ge- meente bereikt”, vertelt hij. Een foto heeft Cor helaas niet, maar zeker is hij wel van zijn zaak: “Bijzonder om te zien - je gelooft eerst je ogen niet. Het dier gaf me echter gelegenheid nogeens te kijken door over het troittoir richting school te lopen en ver- schillende keren naar me om te kijken. Daardoor wist ik het zeker. Bovendien ken ik de vos als ja- ger maar al te goed. Ik had geen camera bij me maar ik denk dat de opwinding ook te groot zou zijn geweest om een foto te maken.

  De opwinding zou ik willen sa- men vatten onder de woorden: ‘hier dus ook al en we mogen er niets aan doen’. Er komt nl. een moment dat vossen besmet raken met rabiës, hetgeen in ons dichtbevolkte land tot verwoes- tende gevolgen voor mens en dier zou kunnen leiden.”

  Dier van de week

  Klieyou er verstand van het ras en geeft Klieyou een mooi nieuw leven? Kom kennismaken in het die- renasiel in Zandvoort, Keesom- straat 5. Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur, tel. 023-5713888 of kijk op www.dierentehuisken- nemerland.nl

  Gezocht Heemsteedse jongeren Regio - BSS Events Haarlem- mermeer organiseert op zater- dag 24 oktober in Claus de 1e editie van ‘Beatz P