Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit...

12
Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog November 2016

Transcript of Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit...

Page 1: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog November 2016

Page 2: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

1

Inhoud 1. Blog-artikel schrijven ....................................................................................................... 2

1.1. Kenmerken van een blog-artikel ................................................................................. 2

1.2. Opmaak Blog-artikel ................................................................................................. 3

1.3. Opmaken blog-artikel in WordPress ............................................................................. 4

1.3.1. Nieuw bericht toevoegen .................................................................................... 4

1.3.2. Headers (kopteksten) toevoegen aan je artikel ...................................................... 5

1.3.3. Media toevoegen ............................................................................................... 6

1.3.4. Afbeelding weergave instellingen ......................................................................... 7

1.3.5. Links toevoegen ................................................................................................ 8

1.3.6. Uitgelichte afbeelding instellen ............................................................................ 9

Page 3: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

2

1. Een blog-artikel schrijven Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is verdeeld in drie delen. Het eerste gedeelte gaat over de kenmerken van een blog-artikel, het tweede gedeelte behandeld de opmaak van een blog-artikel in Wordpress. Het derde gedeelte gaat verder in op de zoekmachine optimalisatie (SEO) van blogartikelen. Door de stappen in deze handleiding te volgen maak je het artikel aantrekkelijk voor de lezer en goed vindbaar in de zoekmachines. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

1.1. Kenmerken van een blog-artikel Wat is nu precies een blog-artikel? En wanneer mag je iets een blog-artikel noemen? Er is niet één definitie van een blog-artikel, maar over het algemeen geld dat een blog-artikel voldoet aan de volgende voorwaarden:

Een blog-artikel sluit aan bij interesse Een blog-artikel is geschreven vanuit persoonlijke interesse of expertise. In een blog-artikel positioneert de schrijver zich als expert.

Een blog-artikel is verhalend verteld Een blog-artikel is geen opsomming van feitjes. Een blog-artikel is juist verhalend geschreven en niet enkel als een feitelijke tekst opgesteld. Een blog biedt ook meer de mogelijkheid om er (subtiel) een persoonlijke mening in te verwerken.

Een blog-artikel is visueel ondersteun. Bij een blog-artikel hoort visuele ondersteuning. Mensen verwerken beeld vele malen sneller dan tekst en daarom is het belangrijk om afbeeldingen en/ of video’s in blog-artikelen te gebruiken.

Een blog-artikel bevat andere content dan die je op een website plaatst Een blog-artikel is geen kopie van een tekst die ook al op je website staat. Een website is over het algemeen informatief en feitelijk, een blog-artikel is juist verdiepend en verhalend. Kopieer dus niet zomaar tekst van een website naar een blog post. Daarnaast levert dit in de zoekmachineresultaten te veel ruis op, meer hier over is te lezen in het hoofdstuk “SEO Optimalisatie”.

Lengte van een blog-artikel Hoe lang een blog-artikel moet zijn is ongrijpbaar. Sommigen vinden dat een blog-artikel tussen de 600 en 1000 woorden moet zijn, anderen zweren bij ongeveer 1600 woorden. Een optimale lengte van een blog-artikel is moeilijk te vatten, ook omdat dit per doelgroep duidelijk verschilt. Belangrijker is dat een blog-artikel de vier bovenstaande punten wel heeft.

Page 4: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

3

1.2. Opmaak Blog-artikel De opmaak van een blog-artikel is erg belangrijk voor de leesbaarheid van je blog. Onderstaand is een blokkenschema opgenomen met daarin de verschillende elementen van een blog-artikel. Deze format is universeel toe te passen op blog-artikelen.

1) [Titel] • Moet inhoud van de hoofdtekst dekken.

• Bij voorkeur niet te lang (50 tot 60 tekens).

2) [Introductie]

• Wees kort, maar duidelijk. • Geef de kern weer van het artikel.

• Introductie moet ongeveer 3 a 4 zinnen zijn. • Nodig uit tot verder lezen.

3) [Relevante Afbeelding]

• Voeg altijd een afbeelding in bij de tekst. • Formaat: 1400 breed bij minimaal 480 hoog.

• Pas de titel van de afbeelding, de alt-tekst en de beschrijving aan • Pas de weergave instellingen aan (centreren, link naar “geen”, afmeting “gemiddeld”.)

4) [Hoofdtekst]

• Gebruik Headers per alinea. [H1] Artikel-Titel, [H2] Allinea- titel, [H3] Alliena - Sub-titel • Gebruik Bulletpoints of nummers om opsommingen weer te geven.

• Gebruik blockquotes om de aandacht te trekken/ te vestigen op bepaalde stukken. • Gebruik in de tekst ook afbeeldingen om de tekst levendig te maken.

• Gebruik links naar andere artikelen en/of websites. Hierdoor bouw je linkwaarde op voor je blog-artikelen wat resulteert in een hogere plek in de zoekmachineresultaten.

5) [Afsluiting]

• Vraag om een reactie • Verwijs eventueel naar andere post’s • Stel een uitgelichte afbeelding in

Page 5: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

4

1.3. Opmaken blog-artikel in WordPress

1.3.1. Nieuw bericht toevoegen

Figuur 1: Start het aanmaken van een nieuw artikel. Vanuit het dashboard in WordPress ga je naar berichten en klik vervolgens op Nieuw bericht. Vervolgens kom je op het bovenstaande scherm terecht. Voeg de tekst voor het artikel toe.

Link toevoegen

Berichttekst

Voer hier de tekst in van het artikel.

Media toevoegen

Hier voeg je media toe aan

het artikel

De Lees-meer tag breekt je artikel af, mensen kunnen op lees meer klikken

om het hele bericht te lezen

Blockquote

Kan gebruikt worden om een

quote van iemand extra aandacht te

geven.

Page 6: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

5

1.3.2. Headers (kopteksten) toevoegen aan je artikel

Figuur 2: Headers, of kopteksten, zijn de titels van verschillende alinea’s. Werk met headers (vanaf “koptekst 2”, Koptekst 1 is altijd de titel) voor de tussenkopjes van je blog-artikel. De headers worden door zoekmachines geïndexeerd, relevante titels zorgen ervoor dat je beter gevonden wordt in de zoekmachines.

Headers kiezen

Page 7: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

6

1.3.3. Media toevoegen

Figuur 3: Visuele ondersteuning is erg belangrijk voor blogs. Om media toe te voegen klik je op de knop media toevoegen en selecteer een afbeelding. Pas vervolgens de titel en beschrijving aan. Als het belangrijk is dat een afbeelding gevonden wordt in de zoekmachine omdat deze relevant is bij het artikel of belangrijke informatie vertoond, voer dan ook de alt-tekst in. Bij sfeerafbeeldingen is dit niet nodig.

Pas hier de titel, alternatieve tekst (alt-tekst) en

omschrijving van de

afbeelding aan.

Page 8: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

7

1.3.4. Afbeelding weergave instellingen

Figuur 4: Bij "weergave instellingen" kan je onder andere de uitlijning, hoe de foto wordt weergegeven en de afmeting van de afbeeldingen aanpassen. Als het belangrijk is dat een afbeelding gevonden wordt in de zoekmachine omdat deze relevant is bij het artikel of belangrijke informatie vertoond, voer dan ook de alt-tekst in. Bij sfeerafbeeldingen is dit niet nodig.

Kies hier voor een Uitlijning: Gecentreerd,

Link naar: Geen. Afmeting: Gemiddeld.

Page 9: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

8

1.3.5. Links toevoegen

Figuur 5: Klik op de knop “link toevoegen”. Als je een Link toevoegt, let er dan op dat je bij een Link die van je site weggaat (bijvoorbeeld als je van weblog.wur.nl verwijst naar nu.nl) je aan vinkt dat dit in een nieuw tabblad geopend wordt. Bij een interne Link (naar een ander artikel op je blog) vink je dit niet aan.

Page 10: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

9

1.3.6. Uitgelichte afbeelding instellen

Figuur 6: Stel als laatste een uitgelichte afbeelding in. De uitgelichte afbeelding wordt op de home pagina getoond bij je blog-artikel. Dit kan gewoon de zelfde afbeelding zijn als die je al gebruikt hebt in je post, maar je kan er ook voor kiezen om een andere afbeelding in te laden.

Uitgelichte afbeelding: Dit werkt het zelfde als een afbeelding selecteren.

Page 11: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

10

Figuur 7: wijzigen van de uitsnede van de uitgelichte afbeelding.

Uitgelichte afbeelding bijsnijden: Klik hier om aan te geven welk deel van de uitgelichte afbeelding getoond moet worden.

Uitgelichte afbeelding bijsnijden: Klik hier om aan te geven welk deel van de uitgelichte afbeelding getoond moet worden. Versleep het vak over de foto en klik op “bijsnijden” om te bevestigen. Dit kan je voor vier formaten afbeeldingen doen.

Page 12: Handleiding blog-artikelen opmaken WUR Blog · 2016-11-22 · Blog-artikel schrijven ... Dit onderdeel biedt een leidraad voor het op maken van een blog-artikel in Wordpress en is

11

Contactinformatie Social Media support [email protected] Joëlle Post-Kole Contactpersoon blogs [email protected] Wageningen University Student Recruitment Postbus 47, 6700 AA Wageningen Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen T: 0317-480086 / 06-13784035