GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND · 3307st16 3307st17 3307st18 3307st75 500 500 500 700 700 700 400 700...

of 1 /1
3307ST16 3307ST17 3307ST18 3307ST75 500 500 500 400 700 700 700 700 700 400 350 700 700 700 700 400 400 200 250 600 400 600 400 700 250 250 250 250 250 400 500 500 250 250 500 1000 400 400 400 800 200 400 400 300 250 250 250 200 200 200 10.25 7.39 7.48 7.39 7.49 7.55 7.37 7.34 11.02 9.79 7.11 7.23 7.20 7.10 6.97 6.94 7.25 7.31 10.68 9.95 8.29 7.93 7.81 8.33 8.42 8.84 8.45 10.03 9.04 9.11 20.53 (BOK:6.19) 900 (BOK:6.37) 400 6.85 6.45 6.73 P P P P P P P P (BBK:7.68) E D E TREIN H (18.3) (18.4) BOS 498/00R000 12403E0509/00N000 3E0498/00T000 S000 12403E0500/00A002 12403E0493/00F004 11.18 0.6% 0.6% 23 24 25 26 27 28 29 R500.00 R500.00 0.75 4.50 0.76 2.00 3.43 4.00 0.75 4.50 0.81 2.00 0.50 4.11 4.00 0.6% 10.00 Ontworpen peil fietsostrade Rooilijn LEGENDE Fietsostrade in roodbruine asfalt Verharding in beton Groenberm Kantstrook type IID1, b=20cm Kolk Grindkoffer Keerconstructie Bestaand gebouw/ constructie Hellingspercentage fietsostrade Verharding in asfalt Kruin ontworpen talud, helling 6/4 Voetpad in betonstraatstenen Afsluiting, h.: 1.50m Kasseibeschoeiing Schanskorven Watergreppel type IIE2, b=30cm Nieuw aan te planten hoogstam Verharding te herstellen conform bestaande toestand Bestaande hoogstam Provincie Antwerpen Desguinlei 100 2018 Antwerpen FIETSOSTRADE MECHELEN - ZEMST LANGS SPOORLIJN 25 Projectmanager Sam Willems Bestuurder Nele De Smet Diensthoofd mobiliteit Chris Brouwers Goedgekeurd d.d. .................. 01/03/2017 SW Opmaak werkplan MDW Mede-opdrachtgever TEK HISTORIEK REV. PLANNR. WERKNUMMER SCHAAL FASE A Opdrachtgever Project Ontwerper AFDELING Maatschappelijke zetel: Koningsstraat 270 1210 Brussel T +32 2 217 27 97 [email protected] www.evolta.be B C D E F G H I J K L M 0 DATUM HISTORIEK DATUM VER TEK VER G 24/80.018_A_01 ONTWERP WR 26/09/2017 SW Opmaak voorontwerp FB 04/05/2018 SW Intekenen langsparkeerstrook N1 FB 16/05/2018 Opmaak projectnota SW FB 31/05/2018 Aanpassingen voorontwerp en projectnota SW MDW 07/06/2018 Aanpassingen voorontwerp en projectnota SW MDW 18/07/2018 Aanpassingen nav feedback GBC projectnota SW FB 29/05/2019 Opmaak ontwerpdossier PDM AS GRONDPLAN deel 4 ONTWORPEN TOESTAND 1/200 2.4/4 1 2 3 4 5 6

Embed Size (px)

Transcript of GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND · 3307st16 3307st17 3307st18 3307st75 500 500 500 700 700 700 400 700...

Page 1: GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND · 3307st16 3307st17 3307st18 3307st75 500 500 500 700 700 700 400 700 700 350 400 700 700 700 700 400 400 200 250 600 400 600 400 700 250 250 250 250

3307S

T16

3307S

T17

3307S

T18

3307S

T75

50

0

50

0

50

0

40

0

70

0

70

0

70

0

70

0

70

0

40

0

35

0

70

0

70

0

70

0

70

0

40

0

40

0

20

0

25

0

60

0

40

0

60

0

40

0

70

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

40

0

50

0

50

0

25

0

25

0

50

0

10

00

40

0

40

0

40

0

80

0

20

0

40

0

40

0

30

0

25

0

25

0

25

0

20

0

20

0

20

0

10.25

7.39

7.48

7.39

7.49

7.55

7.37

7.34

11.02

9.79

7.11

7.23

7.20

7.10

6.97

6.94

7.25

7.31

10.68

9.95

8.29

7.93

7.81

8.33

8.42

8.84

8.45

10.03

9.04

9.11

20.53

(B

OK

:6.19)

900

(B

OK

:6.37)

40

0

6.85

6.45

6.73

P

P

P

P

P

P

P

P

(B

BK

:7.68)

E

D

E

TR

EIN

H

(1

8.3

)

(1

8.4

)

BO

S

12

40

3E

04

98

/0

0R

00

0

12

40

3E

05

09

/0

0N

00

0

12

40

3E

04

98

/0

0T

00

0

12

40

3E

04

98

/0

0S

00

0

12

40

3E

05

00

/0

0A

00

2

12

40

3E

04

93

/0

0F

00

4

11.18

0.6%

0.6

%

23

24

2526 27 28 29

R5

00

.0

0

R5

00

.0

0

0.7

54

.5

00

.7

62

.0

0

3.4

3

4.0

0

0.7

5

4.5

0

0.8

1

2.0

0

0.5

0

4.11

4.0

0

0.6%

10.00

Ontworpen peil fietsostrade

Rooilijn

LEGENDE

Fietsostrade in roodbruine asfalt

Verharding in beton

Groenberm

Kantstrook type IID1, b=20cm

Kolk

Grindkoffer

Keerconstructie

Bestaand gebouw/ constructie

Hellingspercentage fietsostrade

Verharding in asfalt

Kruin ontworpen talud, helling 6/4

Voetpad in betonstraatstenen

Afsluiting, h.: 1.50m

Kasseibeschoeiing

Schanskorven

Watergreppel type IIE2, b=30cm

Nieuw aan te planten hoogstam

Verharding te herstellen

conform bestaande

toestand

Bestaande hoogstam

Provincie Antwerpen

Desguinlei 100

2018 Antwerpen

FIETSOSTRADE MECHELEN - ZEMST

LANGS SPOORLIJN 25

Projectmanager

Sam Willems

Bestuurder

Nele De Smet

Diensthoofd mobiliteit

Chris Brouwers

Goedgekeurd d.d. ..................

01/03/2017 SWOpmaak werkplan MDW

Mede-opdrachtgever

TEKHISTORIEK

REV.PLANNR.WERKNUMMERSCHAALFASE

A

Opdrachtgever

Project

Ontwerper

AFDELING

Maatschappelijke zetel:

Koningsstraat 270

1210 Brussel

T +32 2 217 27 97

[email protected]

www.evolta.be

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

0

DATUM HISTORIEKDATUM VER TEK VER

G24/80.018_A_01ONTWERP WR

26/09/2017 SWOpmaak voorontwerp FB

04/05/2018 SWIntekenen langsparkeerstrook N1 FB

16/05/2018 Opmaak projectnota SWFB

31/05/2018 Aanpassingen voorontwerp en projectnota SWMDW

07/06/2018 Aanpassingen voorontwerp en projectnota SWMDW

18/07/2018 Aanpassingen nav feedback GBC projectnota SWFB

29/05/2019 Opmaak ontwerpdossier PDMAS

GRONDPLAN

deel 4

ONTWORPEN TOESTAND

1/2002.4/4

1

2

3

4

5

6

AutoCAD SHX Text
D
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
D
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
km
AutoCAD SHX Text
km
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
N
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L
AutoCAD SHX Text
L