Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer...

156
Gebruiks- en montagehandleiding Oven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel. nl-BE M.-Nr. 10 491 080

Transcript of Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer...

Page 1: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Gebruiks- en montagehandleidingOven

Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestelplaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en uvoorkomt schade aan uw toestel.

nl-BE M.-Nr. 10 491 080

Page 2: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Inhoud

2

Opmerkingen omtrent uw veiligheid ...................................................................  8

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................  20

Overzicht oven .....................................................................................................  21

Bedieningselementen .........................................................................................  22Aan-/uit-toets ................................................................................................... 23Sensortoetsen ....................................................................................................... 23Touchscreen (display)............................................................................................ 24

Hoofdmenu.......................................................................................................  25Symbolen .........................................................................................................  25

Bedieningsprincipe................................................................................................ 26

Uitvoering .............................................................................................................  28Type-aanduiding ................................................................................................... 28Typeplaatje ........................................................................................................... 28Bijgeleverd............................................................................................................. 28Bijgeleverde en bij te bestellen accessoires.......................................................... 28

Geleiderails.......................................................................................................  29Bakplaat, universele bakplaat en rooster met uittrekbeveiliging......................  29FlexiClip-geleiders HFC 72...............................................................................  30

Ovenelektronica..................................................................................................... 34Beveiligingen ......................................................................................................... 34

Vergrendeling ...............................................................................................  34Toetsenvergrendeling voor de oven .................................................................  34Automatische uitschakeling .............................................................................  34Koelventilator....................................................................................................  34Luchtgekoelde deur .........................................................................................  34Deurvergrendeling voor de pyrolysefunctie......................................................  35

PerfectClean-veredelde oppervlakken ................................................................. 35Pyrolysebestendige accessoires ........................................................................... 35

Ingebruikneming van het toestel .......................................................................  36Basisinstellingen.................................................................................................... 36Oven voor het eerst opwarmen en stoomsysteem doorspoelen .......................... 38

Instellingen...........................................................................................................  40Menu "Instellingen" oproepen............................................................................... 40

Instellingen wijzigen en opslaan.......................................................................  40Overzicht van de instellingen ................................................................................ 41Taal ..................................................................................................................... 42Kloktijd................................................................................................................... 42

Weergave..........................................................................................................  42

Page 3: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Inhoud

3

Kloktype/Afbeelding .........................................................................................  42Tijdformaat .......................................................................................................  42Instellen ............................................................................................................  42Synchroniseren.................................................................................................  42

Datum.................................................................................................................... 43Verlichting.............................................................................................................. 43Startscherm........................................................................................................... 43Lichtsterkte............................................................................................................ 43Volume................................................................................................................... 44

Geluidssignalen ................................................................................................  44Toetssignaal......................................................................................................  44Welkomstmelodie .............................................................................................  44

Eenheden .............................................................................................................. 44Gewicht ............................................................................................................  44Temperatuur .....................................................................................................  44

Naloop koelventilator............................................................................................. 45Voorgeprogrammeerde temperaturen ................................................................... 45Pyrolyse................................................................................................................. 45Veiligheid ............................................................................................................... 46

Vergrendeling ...............................................................................................  46Toetsenvergrendeling ......................................................................................  46

Katalysator ............................................................................................................ 47Demomodus voor de vakhandel ........................................................................... 47

Demo-functie....................................................................................................  47Fabrieksinstellingen............................................................................................... 47

MyMiele ................................................................................................................  48Functie toevoegen................................................................................................. 48MyMiele bewerken ................................................................................................ 48

Functies wissen ................................................................................................  48Functies sorteren..............................................................................................  48

Alarm en kookwekker .........................................................................................  49Alarm gebruiken................................................................................................ 49

Alarm instellen ..................................................................................................  49Alarm wijzigen ..................................................................................................  49Alarm wissen ....................................................................................................  49

Kookwekker gebruiken ..................................................................................... 50Kookwekkertijd instellen...................................................................................  50Kookwekkertijd wijzigen...................................................................................  51Kookwekkertijd wissen.....................................................................................  51

Overzicht ovenfuncties .......................................................................................  52

Page 4: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Inhoud

4

Tips om energie te besparen..............................................................................  54

Bediening .............................................................................................................  56Eenvoudige bediening........................................................................................... 56Koelventilator......................................................................................................... 56

Uitgebreide bediening.........................................................................................  57Temperatuur wijzigen ............................................................................................ 58Snel opwarmen ..................................................................................................... 58

Functie "Snel opwarmen".................................................................................  59Ovenruimte voorverwarmen .............................................................................  59

Crisp function (vochtreductie) ............................................................................... 60Ovenfunctie wijzigen ............................................................................................. 60Bereidingstijden instellen....................................................................................... 61

Bereidingsproces automatisch uitschakelen....................................................  61Bereidingsproces automatisch in- en uitschakelen .........................................  62Verloop van een bereiding met automatische in- en uitschakeling..................  62Ingestelde bereidingstijden wijzigen.................................................................  63Bereiding afbreken ...........................................................................................  63

Profi-functie ..................................................................................................  64Verloop van een bereiding met de ovenfunctie "Profi" ................................... 65

Temperatuur instellen .......................................................................................  65Aantal stoominjecties instellen .........................................................................  65Tijdstip stoominjecties......................................................................................  66Water klaarzetten en opzuigen starten.............................................................  66Verwarmingssoort wijzigen...............................................................................  67Stoominjecties uitvoeren ..................................................................................  68Automatische stoominjectie .............................................................................  681, 2 of 3 stoominjectie(s) ..................................................................................  68

Restwaterverdamping ........................................................................................... 69Restwaterverdamping meteen uitvoeren..........................................................  70Restwaterverdamping overslaan......................................................................  70

Automatische programma's ...............................................................................  71Overzicht voedingsmiddelcategorieën.................................................................. 71Automatische programma's gebruiken ................................................................. 71

Aanwijzingen voor het gebruik .........................................................................  72Zoeken................................................................................................................... 73

Eigen programma’s .............................................................................................  74Eigen programma's samenstellen ......................................................................... 74Eigen programma's starten ................................................................................... 75

Page 5: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Inhoud

5

Eigen programma's wijzigen ................................................................................. 76Stappen wijzigen ..............................................................................................  76Naam wijzigen ..................................................................................................  76

Eigen programma’s wissen ................................................................................... 77

Bakken..................................................................................................................  78Aanwijzingen bij de tabellen .................................................................................. 79Tabel bakken ......................................................................................................... 80

Roerdeeg..........................................................................................................  80Kneeddeeg .......................................................................................................  82Gistdeeg/kwark-oliedeeg .................................................................................  84Biscuitdeeg.......................................................................................................  86Soezendeeg, bladerdeeg, eiwitgebak ..............................................................  87

Braden ..................................................................................................................  88Aanwijzingen bij de tabellen .................................................................................. 89Tabel braden.......................................................................................................... 90

Rund, kalf .........................................................................................................  90Varken...............................................................................................................  91Lam, wild ..........................................................................................................  92Gevogelte, vis...................................................................................................  93

Spijzenthermometer .............................................................................................. 94Principe ............................................................................................................  94Gebruiksmogelijkheden....................................................................................  95Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik.......................................................  95Spijzenthermometer: gebruiken .......................................................................  97Resttijdindicatie................................................................................................  98Benutting restwarmte .......................................................................................  98

Lage temperatuur (koken op lage temperatuur) ..............................................  99Speciale toepassing "Lage temperatuur" gebruiken........................................... 100Koken op lage temperatuur met handmatige temperatuurinstelling ................... 101

Grilleren ..............................................................................................................  102Opmerkingen bij de grilltabel .............................................................................. 104Grilltabel .............................................................................................................. 105

Speciale toepassingen......................................................................................  106Ontdooien............................................................................................................ 107Drogen................................................................................................................. 108Verwarmen .......................................................................................................... 109Servies verwarmen.............................................................................................. 109Gistdeeg laten rijzen............................................................................................ 110Pizza .................................................................................................................... 110

Page 6: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Inhoud

6

Bruineren ............................................................................................................. 111Inmaken............................................................................................................... 112Diepvriesproducten/kant-en-klaargerechten....................................................... 113

Reiniging en onderhoud....................................................................................  114Ongeschikte reinigingsmiddelen ......................................................................... 114Tips...................................................................................................................... 115Normale verontreinigingen .................................................................................. 115

Bratometer......................................................................................................  115Hardnekkige verontreinigingen (behalve bij de FlexiClip-geleiders).................... 116Ovenruimte reinigen met "Pyrolyse "............................................................. 117

Pyrolyse-reiniging voorbereiden.....................................................................  117Pyrolyse starten..............................................................................................  118Pyrolyse meteen starten.................................................................................  118Pyrolyse op een later tijdstip starten ..............................................................  118Na afloop van de pyrolyse..............................................................................  119Pyrolyse wordt afgebroken.............................................................................  120

Deur verwijderen ................................................................................................. 121Deur uit elkaar halen.......................................................................................  122

Deur terugplaatsen.............................................................................................. 126Geleiderails met FlexiClip-geleiders demonteren................................................ 127Bovenwarmte-/grillelement omlaagklappen........................................................ 128Stoomsysteem ontkalken  ............................................................................... 129

Verloop ontkalkingsprogramma .....................................................................  129Ontkalking voorbereiden ................................................................................  130Ontkalkingsprogramma uitvoeren ..................................................................  130

Nuttige tips ........................................................................................................  134

Service en garantie ...........................................................................................  140

Elektrische aansluiting......................................................................................  141

Maatschetsen voor de inbouw .........................................................................  142Afmetingen toestel en kast.................................................................................. 142

Inbouw in een onderkast ................................................................................  142Inbouw in een hoge kast ................................................................................  143

Gedetailleerde afmetingen front .......................................................................... 144

Inbouw oven.......................................................................................................  145

Gegevens voor testinstellingen........................................................................  146Testgerechten volgens EN 60350-1 .................................................................... 146Energie-efficiëntieklasse ..................................................................................... 147

Productinformatiebladen voor huishoudelijke ovens .....................................  147

Page 7: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Inhoud

7

Auteursrecht en licenties..................................................................................  149

Miele@home.......................................................................................................  150

Page 8: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

8

Deze oven voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. On-juist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadiging van hettoestel tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandacht doorvoordat u de oven in gebruik neemt. Daarin vindt u belangrijke in-structies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruiken het onderhoud. Dat is in het belang van uw veiligheid en voor-komt schade aan de oven. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar-van het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding, zodat u deze kuntdoorgeven aan een eventuele volgende eigenaar.

Page 9: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

9

Juist gebruik

Dit toestel is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk ge-bruik (of daarmee vergelijkbaar).

Het toestel mag niet buiten worden gebruikt.

De oven is uitsluitend bestemd voor het ontdooien, koken, grille-ren, bakken, braden, inmaken en drogen van voedingsmiddelen.Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid,hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de oven niet in staat zijnde oven veilig te bedienen, mogen het alleen onder toezicht bedie-nen of wanneer ze worden geïnstrueerd door iemand die de ovenkent. Ze moeten het mogelijke gevaar van een verkeerde bedieningkunnen herkennen en begrijpen.

Deze oven heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van ondermeer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid,de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp (afhankelijk van hetmodel). Deze lamp mag alleen voor het voorziene doeleinde wordengebruikt. Ze is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden.

Page 10: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

10

Kinderen in het huishouden

Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdu-rend toezicht houdt.

Kinderen vanaf acht jaar mogen de oven alleen zonder toezichtgebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Dekinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutievebediening.

Kinderen mogen het toestel niet zonder toezicht reinigen of onder-houden.

Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van hettoestel bevinden. Laat ze nooit met het toestel spelen.

Verstikkingsgevaar! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen inverpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken endaardoor verstikken. Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic buitenhet bereik van kinderen.

Page 11: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

11

Verbrandingsgevaar! De huid van kinderen is gevoeliger voor hogetemperaturen dan de huid van volwassenen. Het toestel wordt heetbij het deurglas, het bedieningspaneel en bij de openingen waar deovenlucht vrijkomt. Zorg dat kinderen uit de buurt van het toestel blij-ven als het in gebruik is.

Verbrandingsgevaar! De huid van kinderen is gevoeliger voor hogetemperaturen dan de huid van volwassenen. Tijdens de pyrolysewordt het apparaat warmer dan bij normale ovenfuncties.Houd kinderen op een afstand als de pyrolysefunctie actief is.

Verwondingsgevaar! De deur mag met maximaal 15 kg wordenbelast. Kinderen kunnen zich aan de geopende deur verwonden.Voorkom dat kinderen op de geopende deur gaan staan of zitten oferaan gaan hangen.

Als u de sensortoets aanraakt, wordt de deur automatisch vol-ledig geopend. Daarbij kan ze bijv. tegen kleine kinderen of dierenstoten. Let er bij het openen op dat zich niemand in het openingsge-bied van de deur bevindt.

Page 12: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

12

Technische veiligheid

Door ondeskundig uitgevoerde installaties, onderhoudswerken ofherstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's ontstaan voorde gebruiker. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogenalleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkendzijn.

Controleer voordat de oven wordt geplaatst, of hij zichtbaar be-schadigd is. Een beschadigde oven mag niet worden geplaatst enniet in gebruik worden genomen.

De betrouwbare en veilige werking van de oven is alleen gegaran-deerd wanneer de oven op het openbare elektriciteitsnet is aange-sloten.

De elektrische veiligheid van de oven is uitsluitend gegarandeerd,als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens degeldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatiebij twijfel door een elektricien inspecteren.

De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatjevan de oven moeten absoluut overeenstemmen met deze van hetelektriciteitsnet. Zo voorkomt u schade aan uw oven. Deze moetenbeslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Stopcontactenblokken of verlengkabels bieden niet voldoendeveiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Dit in verband met gevaarvoor oververhitting.

Gebruik de oven enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is eenveilige werking gegarandeerd.

Page 13: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

13

Deze oven mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip)worden gebruikt.

Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elek-trische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaaropleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van de oven lei-den.Open nooit de behuizing van de oven.

Het recht op garantie vervalt wanneer de oven door een klanten-dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.

Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelenworden vervangen. Alleen van deze Miele onderdelen kunnen wij ga-randeren, dat zij volledig aan onze veiligheidseisen voldoen.

Als de oven zonder aansluitkabel wordt geleverd of als een be-schadigde aansluitkabel moet worden vervangen, moet een specialeaansluitkabel worden geïnstalleerd door een vakman of vakvrouw diedoor Miele erkend is (zie rubriek "Elektrische aansluiting").

Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet deoven van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn, bijv. als de ovenver-lichting defect is (zie rubriek "Wat gedaan als...?". Daarvoor moet uhet volgende doen

– schakel de zekeringen in uw zekeringkast uit of

– draai de zekeringen in uw zekeringkast er helemaal uit of

– als de stekker (indien aanwezig) uit de contactdoos is getrokken.Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

Page 14: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

14

Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoernodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door de inbouw van warmte-isolatielijsten in de ombouw-kast). Bovendien mag de vereiste koellucht niet door andere warmte-bronnen (bijv. vaste brandstofoven) overdreven worden verwarmd.

Als de oven achter een meubelfront (bijv. een deur) is geplaatst,sluit deze nooit terwijl de oven in werking is. Achter een geslotenmeubeldeur wordt warmte en vocht opgestuwd. Daardoor kunnenoven, ombouwkast en vloer worden beschadigd. Sluit een meubel-deur pas als de oven volledig afgekoeld is.

Page 15: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

15

Efficiënt gebruik

Verbrandingsgevaar!Het apparaat wordt bij gebruik heet.U kunt zich branden aan de verwarmingselementen, de oven-wanden, het voedingsmiddel en de accessoires.Draag altijd ovenwanten als u hete gerechten in het apparaat zet oferuit haalt of als u in het apparaat bezig bent.

Voorwerpen in de nabijheid van het ingeschakelde toestel kunnendoor de hoge temperaturen beginnen te branden.Gebruik het nooit om ruimten te verwarmen.

Olie en vet kunnen bij oververhitting vlam vatten. Houd het appa-raat goed in de gaten als u met olie en/of vetten werkt.Blus een brand met olie of vet nooit met water. Schakel het toesteluit en doof de vlammen door de deur gesloten te houden.

Bij te lange grilleertijden drogen de voedingsmiddelen uit. De voe-dingsmiddelen kunnen zelfs ontbranden.Houd u zich aan de aanbevolen bereidingstijden.

Sommige voedingsmiddelen drogen snel uit en kunnen door hogegrilleertemperaturen vlam vatten.Gebruik ovenfuncties met grill daarom niet voor het afbakken vanbroodjes of brood en voor het drogen van bloemen of kruiden. Ge-bruik hiervoor de ovenfunctie "Hetelucht plus " of "Boven-Onder-warmte ".

Als u bij de bereiding van voedingsmiddelen alcoholhoudendedranken gebruikt, moet u er rekening mee houden dat alcohol bij ho-ge temperaturen verdampt en op hete oppervlakken kan ontsteken.

Page 16: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

16

Als u de restwarmte voor het warmhouden van gerechten wilt ge-bruiken, kan door hoge luchtvochtigheid en condenswater corrosiein het apparaat ontstaan. Ook het bedieningspaneel, het werkbladen de keukenkast kunnen beschadigd raken. Ook het bedieningspa-neel, het werkblad of de keukenkast kunnen beschadigd raken.Schakel de oven nooit uit, maar stel de laagste temperatuur in de ge-kozen functie in. De ventilator blijft dan automatisch ingeschakeld.

Gerechten die in de ovenruimte worden warm gehouden of be-waard, kunnen uitdrogen. Het vrijkomende vocht kan in het toestelcorrosie veroorzaken. Dek gerechten daarom af.

Door warmteophoping kan het email barsten of loslaten. Leg daarom nooit aluminiumfolie of een andere beschermfolie op debodem van het apparaat.Als u de bodem van het apparaat wilt gebruiken voor een bereidingof om serviesgoed te verwarmen, gebruik dan uitsluitend de oven-functies "Hetelucht plus " of "Gratineren ". Schakel daarbij al-tijd de functie "Snelopwarmen" uit.

Het email van de bodem kan door het verschuiven van voor-werpen beschadigd raken.Als u pannen of ander kookgerei in de ovenruimte zet, schuif dezevoorwerpen dan niet over de bodem heen en weer.

Wanneer een koude vloeistof op een heet oppervlak wordt gego-ten, ontstaat damp die verbrandingen kan veroorzaken. Daarnaastkunnen hete geëmailleerde oppervlakken door het plotselinge tem-peratuurverschil beschadigd raken.Giet nooit koude vloeistoffen rechtstreeks op de hete geëmailleerdeoppervlakken.

Bij bereidingen met vochttoevoer en tijdens de restwaterverdam-ping ontstaat stoom die ernstige verbrandingen kan veroorzaken.Open tijdens een stoominjectie of tijdens de restwaterverdampingnooit de deur.

Page 17: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

17

Het is belangrijk dat de temperatuur in het gerecht gelijkmatigwordt verdeeld en hoog genoeg is.Roer het gerecht daarom regelmatig door of keer het.

Kunststof serviesgoed dat niet ovenbestendig is, smelt bij hogetemperaturen, kan het apparaat beschadigen en vlam vatten.Gebruik alleen kunststof serviesgoed dat ovenbestendig is. Neem deaanwijzingen van de betreffende fabrikant in acht.

In gesloten conservenblikken ontstaat bij het inmaken en op-warmen een overdruk, waardoor deze kunnen ontploffen. Gebruik de oven niet voor het inmaken en verwarmen van conser-venblikken.

U kunt zich aan de open ovendeur verwonden of erover struikelen.Laat de deur daarom niet onnodig open staan.

De deur mag met maximaal 15 kg worden belast. Ga nooit op degeopende deur staan of zitten. Plaats er ook geen zware voorwerpenop. Er mag ook niets tussen de deur en de ovenruimte vastgeklemdraken. De oven kan anders beschadigd raken.

Page 18: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

18

Reiniging en onderhoud

De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelendie onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.Gebruik voor het reinigen van het toestel nooit een stoomreiniger.

Door krassen kunnen de glasplaten van de deur beschadigd ra-ken.Gebruik voor de reiniging van de glasplaten dan ook geen schuur-middelen, geen harde sponzen of borstels en geen metalen schra-pers.

De geleiderails kunnen worden verwijderd (zie "Reiniging en on-derhoud").Plaats de geleiderails na afloop correct terug.

Grove verontreinigingen kunnen een grote rookontwikkeling totgevolg hebben. Ook kan de pyrolysefunctie hierdoor worden afge-broken. Verwijder alle grove verontreinigingen uit de ovenruimte,voordat u de pyrolyse start.

Page 19: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

19

Accessoires

Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat ga-rantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemon-teerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of pro-ductaansprakelijkheid.

De Miele braadpannen HUB 5000-M/HUB 5001-M/HUB 5000-XL/HUB 5001-XL (indien aanwezig) mogen niet in niveau 1 worden ge-schoven. De bodem van de ovenruimte kan anders beschadigd ra-ken. Door de geringe afstand vindt er warmteophoping plaats en kanhet email barsten of loslaten. Plaats de braadpan ook niet op de bovenste spijl van niveau 1, om-dat de uittrekbeveiliging dan niet werkt.Gebruik in het algemeen niveau 2.

Gebruik alleen de bijgeleverde Miele-bratometer. Wanneer dezemoet worden vervangen, bestel dan een originele Miele-bratometer.

De kunststof van de bratometer kan bij zeer hoge temperaturensmelten. Gebruik de bratometer daarom niet voor de grilleerfuncties(uitzondering: "Circulatiegrill "). Bewaar de bratometer niet in deovenruimte.

Door de hoge temperaturen bij de pyrolyse worden accessoiresdie niet pyrolysebestendig zijn, beschadigd. Haal alle accessoires uitde oven die niet pyrolysebestendig zijn uit de oven voordat u de py-rolyse start. Dit geldt ook voor niet pyrolysebestendige accessoresdie u achteraf koopt (zie "Reiniging en onderhoud").

Page 20: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

20

Recycleerbare verpakkingDe verpakking behoedt het toestel voortransportschade. Er werd milieuvriende-lijk en recycleerbaar verpakkingsmateri-aal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateri-aal wordt er op grondstoffen bespaarden wordt er minder afval geproduceerd.Uw vakhandelaar neemt de verpakkingin het algemeen terug.

Uw toestel afdankenOude elektrische en elektronische toe-stellen bevatten meestal nog waarde-volle materialen. Ze bevatten echter ookstoffen, mengsels en onderdelen dienodig zijn geweest om de toestellengoed en veilig te laten functioneren.Wanneer u uw oude toestel bij het ge-wone afval doet of er op een anderemanier niet goed mee omgaat, kunnendeze stoffen schadelijk zijn voor de ge-zondheid en het milieu. Doe uw oudetoestel daarom nooit bij het gewonehuisafval.

Lever het in bij een gemeentelijk inza-meldepot voor elektrische en elektro-nische apparatuur, bij uw vakhandelaarof bij Miele. U bent wettelijk zelf verant-woordelijk voor het wissen van eventue-le persoonlijke gegevens op het af tedanken toestel.

Bij de aankoop van uw nieuw toestelheeft u een bijdrage betaald. Die wordtvolledig gebruikt voor de toekomstigerecyclage van dat toestel. Dat bevat

trouwens nog waardevol materiaal.Door te recycleren wordt er dan ookminder verspild en vervuild.

Als u vragen heeft omtrent het afdankenvan uw oud toestel, neem dan contactop met

– de handelaar bij wie u het kochtof

– de firma Recupel,telefoon 02 706 86 10,website: www.recupel.beof

– uw gemeentebestuur als u uw toestelnaar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intus-sen kindveilig wordt bewaard voor u hetlaat wegbrengen.

Page 21: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Overzicht oven

21

a Bedieningselementen van de oven

b Deurvergrendeling voor de pyrolysefunctie

c Verwarmingselement voor "Bovenwarmte"/"Grill", met antenne voor de snoer-loze bratometer

d Openingen voor de stoomtoevoer

e Vulbuis voor het stoomsysteem

f Opbergruimte voor de bratometer

g Deurvergrendeling

h Aanzuigopening voor de ventilator met erachter het ringvormige verwarmings-element

i Geleiderails met 5 niveaus

j Bodem ovenruimte met eronder het verwarmingselement voor "Onderwarmte"

k Frontgedeelte met typeplaatje

l Deur

Page 22: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bedieningselementen

22

a Verzonken aan/Uit-toets In- en uitschakelen

b DisplayVoor de weergave van de dagtijd en van informatie voor de bediening

c Sensortoets Voor het openen van de deur

d Sensortoets Voor het instellen van een kookwekkertijd

e Sensortoets Voor het in- en uitschakelen van de ovenverlichting

f Sensortoets Voor stapsgewijs terugspringen

g Optische interface(alleen voor de dienst Herstellingen aan huis van Miele)

Page 23: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bedieningselementen

23

Aan-/uit-toets De Aan/uit-toets is verzonken en reageert op aanraking met uw vinger.

Met deze toets schakelt u de oven in en uit.

SensortoetsenDe sensortoetsen reageren op vingercontact. Elke aanraking wordt met een toets-geluid bevestigd. U kunt dat toetsgeluid uitschakelen (zie hoofdstuk "Instellingen –Volume – Toetsgeluid").

Sensor-toets

Functie Aanwijzingen

Voor het openenvan de deur

De deur wordt automatisch geopend. Om de deurte sluiten, drukt u de deur met de hand of met eenpannenlap dicht. De deur moet vastklikken.

Als het display donker is, moet u de oven eerst in-schakelen, voordat de sensortoets reageert.

Voor het instellenvan kookwekker-of alarmtijden

Als een menu in het display verschijnt of als eenbereiding actief is, kunt u op elk moment eenkookwekkertijd (bijvoorbeeld voor het koken vaneieren) of een alarm (een bepaalde dagtijd) instel-len (zie "Alarm en kookwekker").

Als het display donker is, moet u de oven eerst in-schakelen, voordat de sensortoets reageert.

Voor het in- en uit-schakelen van deverlichting

Als er een menu in het display verschijnt of als eenbereiding actief is, kunt u met de toets de ver-lichting in- en uitschakelen.

Als het display donker is, moet u de oven eerst in-schakelen, voordat de sensortoets reageert.

Afhankelijk van de gekozen instelling dooft de ver-lichting bij een bereiding na 15 seconden of blijftcontinu aan.

Voor stapsgewijsterugspringen

Page 24: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bedieningselementen

24

Touchscreen (display)

Het touchscreen (display) kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pen-nen) bekrast raken.Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

Bij aanraking worden kleine elektrische ladingen afgegeven die een elektrische im-puls creëren die het touchdisplay herkent.

Het display bestaat uit drie delen.

MyMiele

Ovenfuncties

Automatischeprogramma's

Specialetoepassingen

Eigenprogramma's

12:00HoofdmenuHoofdmenu 12:00

Links boven verschijnt het menupad. Hier ziet u in welk menu of submenu u zichbevindt. De afzonderlijke menupunten worden door een verticaal streepje van el-kaar gescheiden. Als het menupad wegens ruimtegebrek niet meer volledig kanworden weergegeven, worden hogere menupunten door … vervangen.Rechts boven verschijnen de dagtijd, de alarmtijd en de kookwekkertijd .

In het midden verschijnt het actuele menu met de menupunten. Door hier over hetdisplay te strijken, bladert u naar rechts of links.

Op de onderste regel kunt u met de pijlen en naar rechts en links bladeren. Hetaantal blokjes tussen de pijlen geeft aan hoeveel pagina's er zijn en waar u zich inhet huidige menu bevindt.

Page 25: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bedieningselementen

25

Hoofdmenu

Ovenfuncties

Automatische programma's

Speciale toepassingen

MyMiele

Eigen programma’s

Instellingen

Onderhoud

Symbolen

In het display kunnen ook de volgende symbolen verschijnen:

Symbool Betekenis Instellingen, zoals de lichtsterkte van het display en het volume

van de geluidssignalen, stelt u met behulp van een balkje in. Dit symbool geeft aan dat er extra informatie is of dat er aanwij-

zingen zijn voor de bediening. Bevestig dergelijke informatieven-sters met OK.

De vergrendeling van het toestel of de toetsenvergrendeling is in-geschakeld (zie "Instellingen – Veiligheid"). Het toestel kan nietworden bediend.

Alarm Kookwekker

Kerntemperatuur bij gebruik van de spijzenthermometer… Dit symbool wijst op hogere menupunten die wegens ruimtege-

brek niet meer in het menupad kunnen worden weergegeven.

Page 26: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bedieningselementen

26

BedieningsprincipeAls u een mogelijke keuze aantipt, kleurt het betreffende veld oranje.

Functie / instelling kiezen of menu oproepen

Tip één keer de gewenste toets aan.

Bladeren

U kunt naar links en rechts bladeren.

Strijk over het beeldscherm. Houd uw vinger tegen het display en strijk met devinger in de gewenste richting (scrollen).

Of tip de pijltoetsen en aan om naar links of rechts te bladeren.

Menuniveau verlaten

Druk op of druk in het menupad op een hoger menupunt of op … .

Afhankelijk van het menu waarin u zich bevindt, komt u in het hogere menu of gaatu terug naar het hoofdmenu.

Functie "Help"

Bij sommige menupunten/functies verschijnt het veld Help.

Raak het veld aan.

Er verschijnt nu extra informatie in tekst en beeld.

Page 27: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bedieningselementen

27

Cijfers invoeren

Voer cijfers met de cijferrollen in of met het cijferblok.

Als u cijfers via de cijferrol wilt invoeren, gaat u als volgt te werk:

Scroll op de cijferrol naar boven of naar beneden, totdat de gewenste waardeverschijnt.

Als u cijfers met het cijferblok wilt invoeren, gaat u als volgt te werk:

Druk op rechts onder op het invoerveld.

Het cijferblok verschijnt.

Druk op de betreffende cijfers.

Als u een geldige waarde hebt ingevoerd, kleurt het veld OK groen.Met de pijl wist u het laatst ingevoerde cijfer.

Druk op OK.

Letters invoeren

Namen voert u via een toetsenbord in. Kies korte namen.

Druk op de gewenste letters en tekens.

Druk op Opslaan.

Page 28: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

28

Type-aanduidingEen overzicht van de beschreven mo-dellen vindt u op de achterkant van hetboekje.

TypeplaatjeHet typeplaatje bevindt zich achter dedeur, op het frontgedeelte.

Hier vindt u de type-aanduiding van uwoven, het fabricagenummer en de aan-sluitgegevens (spanning/frequentie/maximale aansluitwaarde).

Zorg dat u deze informatie bij de handheeft, als u vragen of problemen heeft.Miele kan u dan gericht verder helpen.

BijgeleverdHet volgende wordt bijgeleverd:

– De gebruiks- en montagehandleidingvan de oven

– Een receptenboek, met onder meerrecepten voor de ovenfunctie "Pro-fi " en de automatische program-ma's

– Schroeven voor de bevestiging vande oven in de keukenkast

– Ontkalkingstabletten en een kunst-stof slang met houder voor het ont-kalken van het stoomsysteem

– diverse accessoires

Bijgeleverde en bij te bestellenaccessoires

De uitvoering is afhankelijk van hetmodel!Een oven beschikt altijd over geleide-rails, een universele bakplaat en eenrooster.Afhankelijk van het model kan de ovenook van de hierna genoemde acces-soires zijn voorzien.

Alle genoemde accessoires, reinigings-en onderhoudsmiddelen zijn op hetMiele-toestel afgestemd.

De producten zijn verkrijgbaar via deMiele-webshop, bij Miele of bij deMiele-vakhandelaar.

Vermeld bij uw bestelling altijd de type-aanduiding van uw toestel en de aan-duiding van de gewenste accessoires.

Page 29: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

29

Geleiderails

In de ovenruimte bevinden zich rechtsen links de geleiderails met de ni-veaus  voor het inschuiven van deaccessoires.

De aanduiding van de niveaus vindt uop het frontgedeelte van de ovenruimte.

Elk niveau bestaat (rechts en links) uittwee spijlen.

De accessoires (bijvoorbeeld het roos-ter) worden tussen de spijlen ingescho-ven.

De FlexiClip-geleiders (indien aanwezig)worden op de onderste spijl bevestigd.

U kunt de geleiderails verwijderen (zie"Reiniging en onderhoud").

Bakplaat, universele bakplaat enrooster met uittrekbeveiliging

Bakplaat HBB 71:

Universele bakplaat HUBB 71:

Rooster HBBR 72:

Schuif deze onderdelen altijd tussen despijlen van een niveau in de oven.

Schuif het rooster altijd met het opzet-gedeelte naar beneden in de oven.

Aan de korte kanten van deze onderde-len bevindt zich in het midden de uit-trekbeveiliging. Deze beveiliging voor-komt dat u de accessoires helemaal uitde geleiderails trekt, terwijl u ze slechtsgedeeltelijk wou uittrekken.

Als u het rooster op de universele bak-plaat legt, schuift u de bakplaat tussende spijlen van een niveau. Het roosterkomt er dan automatisch boven.

Page 30: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

30

FlexiClip-geleiders HFC 72

U kunt de uitschuifbare FlexiClip-ge-leiders op elk niveau inbouwen.

U moet de uitschuifbare FlexiClip-geleiders eerst volledige in de oven-ruimte schuiven alvorens de acces-soires erop te schuiven. Het toebehoren wordt vervolgens au-tomatisch veilig tussen de nokkenvoor en achter geplaatst en tegennaar beneden glijden beveiligd.

De geleiders mogen met maximaal15 kg worden belast.

De uitschuifbare FlexiClip-geleidersplaatsen en verwijderen

Verbrandingsgevaar!De verwarmingselementen moetenzijn uitgeschakeld. De ovenruimtemoet afgekoeld zijn.

De uitschuifbare FlexiClip-geleidersworden tussen de stijlen van een niveauingebouwd.

Bouw de uitschuifbare FlexiClip-gelei-der met het Miele-opschrift rechts in.

Trek de uitschuifbare FlexiClip-ge-leiders bij het plaatsen of verwijderenniet uit elkaar.

De uitschuifbare FlexiClip-geleidersvoor inhaken op de onderste stijl vaneen niveau (1) en deze langs de stijl inde ovenruimte (2) schuiven.

Page 31: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

31

De uitschuifbare FlexiClip-geleidersop de onderste stijl van het niveau (3)vastzetten.

Indien de uitschuifbare FlexiClip-ge-leiders na de plaatsing blokkeren,moet u ze een keer krachtig uittrek-ken.

Om een uitschuifbare FlexiClip-geleiderte verwijderen:

Schuif de uitschuifbare FlexiClip-ge-leider er volledig in.

De uitschuifbare FlexiClip-geleidersvoor even aanheffen (1) en trek dezelangs de stijl van het niveau eruit (2).

Ronde bakvorm HBF 27-1

De ronde bakvorm is uitstekend ge-schikt om pizza's, platte taarten uit gist-of roerdeeg, zoete en hartige gebakjesen taartjes, gegratineerde desserts ofplat brood te bereiden, of om diepge-vroren taart/cake of pizza af te bakken.

Het geëmailleerde oppervlak is metPerfectClean veredeld.

De geperforeerde gourmet-bakplaatHBBL 71

De bakplaat met gaatjes is speciaalontwikkeld voor de bereiding van bak-kerijproducten uit vers gist- en kwark-oliedeeg, brood en broodjes.De fijne gaatjes ondersteunen het brui-neren aan de onderkant.U kunt deze ook gebruiken voor hetdrogen/uitdrogen.

Het geëmailleerde oppervlak is metPerfectClean veredeld.

Voor dezelfde toepassingen kunt u ookde geperforeerde ronde bakvorm HB-FP 27-1 gebruiken.

Page 32: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

32

Baksteen HBS 60

Met de baksteen kunt u een optimaalbakresultaat behalen bij gerechten dieeen knapperige gebakken bodem moe-ten hebben, zoals pizza, quiche, brood,broodjes, pikant gebak en dergelijke.De baksteen is van vuurvaste keramieken is geglazuurd.Hij wordt op het roos-ter geplaatst.Om het gerecht op de steen te plaatsenof te verwijderen is een schuiver vanonbehandeld hout bijgeleverd.

Grill- & braadplaat HGBB 71

De grill- & braadplaat wordt in de uni-versele plaat gelegd.Bij het grillen of braden voorkomt hetdat het afdruppelende vleessap ver-brandt. Het kan dan verder worden ver-werkt.

Het geëmailleerde oppervlak is metPerfectClean veredeld.

Gourmet-braadpan HUBen gourmet-deksel HBD

Miele-braadpannen kunt u in tegenstel-ling tot andere braadpannen zo in degeleiderails van de oven schuiven.De pannen hebben (net als het rooster)een uittrekbeveiliging.

De gourmet-braadpannen zijn in ver-schillende dieptes verkrijgbaar. Debreedte en de hoogte zijn gelijk.

Bijpassende deksels zijn afzonderlijkverkrijgbaar. Vermeld bij het bestellenhet type.

Diepte: 22cm Diepte: 35cm

HUB 5000-M HUB 5001-M*

HUB 5000-XL HUB 5001-XL *

HBD 60-22 HBD 60-35

* geschikt voor inductiekookplaten

Page 33: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

33

Spijzenthermometer

Uw oven is voorzien van een snoerlozekerntemperatuurvoeler. Hiermee kunt utijdens de bereiding de temperatuur vanhet gerecht nauwkeurig controleren (zie"Braden – Spijzenthermometer"). Despijzenthermosmeter wordt in de deurbewaard.

Als u de voeler niet helemaal in deopbergruimte schuift, kan deze be-schadigd raken als u de ovendeursluit.Plaats de kerntemperatuurvoeler naelk gebruik terug in de opbergruimte.De voeler moet helemaal worden in-geschoven.

Spatel

Met de spatel verwijdert u de afdekkingvan de ovenverlichting in de zijkant.

Met de spatel kunt u bij een stroomsto-ring ook de deur openen. Schuif despatel hiervoor bij de sensortoets schuin van boven in de spleet tussenhet bedieningspaneel en de deur.

Ontkalkingstabletten, kunststof slangmet houder

Deze accessoires zijn nodig als u hetapparaat ontkalkt.

Koudhandgreep HEG

De koudhandgreep vergemakkelijkt hetuit de oven nemen van universele plaat,bakplaat en rooster.

Miele-microvezeldoek

De microvezeldoek is ideaal om nor-maal vuil en vingerafdrukken te verwij-deren.

Ovenreiniger van Miele

De ovenreiniger is geschikt om zeerhardnekkig vuil te verwijderen. Verwar-men van de ovenruimte is niet nodig.

Page 34: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

34

OvenelektronicaDoor de elektronica van het toestel ishet mogelijk de verschillende ovenfunc-ties te gebruiken voor bakken, braden,grilleren en verwarmen.

Daarnaast biedt de elektronica de vol-gende functies:

– Dagtijdweergave

– kookwekker

– automatisch in- en uitschakelen vanhet apparaat

– voor koken met vochtregeling.

– voor het gebruik van automatischeprogramma's

– voor het samenstellen van eigen pro-gramma's

– voor het invoeren van individuele in-stellingen

Beveiligingen

Vergrendeling

De vergrendeling voorkomt dat de ovenonbedoeld wordt bediend (zie "Instel-lingen – Veiligheid").

De vergrendeling blijft ook na eenstroomstoring actief.

Toetsenvergrendeling voor de oven

Deze vergrendelingsfunctie voorkomtdat een bereidingsproces onbedoeldwordt uitgeschakeld of dat instellingenworden gewijzigd. Als de vergrendelingactief is, worden de sensortoetsen ende velden in het display enkele secon-den na de start van een bereiding ver-grendeld (zie "Instellingen – Veiligheid –Toetsenvergrendeling").

Automatische uitschakeling

Deze functie wordt automatisch geacti-veerd als het apparaat gedurende eenongebruikelijk lange tijd ingeschakeld isgeweest. Hoe lang die tijd is, is afhan-kelijk van de gekozen ovenfunctie.

Koelventilator

De ventilator wordt bij elke bereidingautomatisch ingeschakeld. De ventilatormengt de hete ovenlucht met de luchtuit de keuken. Zo wordt de ovenluchtafgekoeld, voordat deze tussen de deuren het bedieningspaneel vrijkomt.

Om te voorkomen dat er vocht in deovenruimte, op het bedieningspaneel ofin de keukenkast neerslaat, blijft deventilator na een bereiding nog enigetijd ingeschakeld.

De ventilator wordt na een bepaalde tijdautomatisch uitgeschakeld (zie "Instel-lingen – Naloop ventilator").

Luchtgekoelde deur

De deur is uit glasplaten opgebouwddie deels voorzien zijn van een warmte-reflecterende coating.

Als de oven in gebruik is, wordt extralucht door de deur geleid, zodat de bui-tenste glasplaat koel blijft.

U kunt de deur voor reinigingsdoelein-den verwijderen en verder uit elkaar ha-len (zie "Reiniging en onderhoud").

Page 35: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitvoering

35

Deurvergrendeling voor de pyrolyse-functie

Bij het begin van de pyrolyse wordt dedeur om veiligheidsredenen vergren-deld. De vergrendeling wordt pas weeropgeheven als na de pyrolyse de tem-peratuur in de ovenruimte onder 280°Cis gekomen.

PerfectClean-veredelde opper-vlakkenPerfectClean-veredelde oppervlakkenhebben zeer goede anti-aanbakeigen-schappen en zijn heel eenvoudig te rei-nigen.

Na het bakken of braden laat het ge-recht gemakkelijk los en verontrei-nigingen kunt u eenvoudig verwijderen.

Op PerfectClean kunt u uw gerechten instukken snijden en verdelen.

Gebruik geen keramische messen opPerfectClean-veredelde oppervlak-ken, omdat deze krassen kunnenveroorzaken.

PerfectClean-veredelde oppervlakkenzijn, wat de reiniging betreft, vergelijk-baar met glas.Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk"Reiniging en onderhoud", zodat devoordelen van de anti-aanbaklaag en deeenvoudige reiniging behouden blijven.

PerfectClean-veredeld zijn:

– Universele bakplaat

– bakplaat

– Grill- & braadplaat

– de geperforeerde gourmet-bakplaat

– de ronde bakvorm

– Ronde bakvorm, met gaatjes

Pyrolysebestendige accessoi-resDe volgende accessoires kunnentijdens de pyrolyse-reiniging in de oven-ruimte blijven:

– Geleiderails

– FlexiClip-geleiders

– Rooster

Neem de aanwijzingen in acht uit hethoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Page 36: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Ingebruikneming van het toestel

36

Basisinstellingen

U mag het toestel alleen ge-bruiken als het is ingebouwd.

Als het toestel op de netspanningwordt aangesloten, wordt het automa-tisch ingeschakeld.

Welkomstscherm

In het display verschijnt een begroeting.Daarna wordt u gevraagd enkele instel-lingen uit te voeren die voor de inge-bruikneming van het toestel nodig zijn.

Volg de instructies op het display.

Taal instellen

Kies de gewenste taal.

Bevestig met OK.

Land instellen

Kies het gewenste land.

Bevestig met OK.

Datum instellen

U kunt cijfers invoeren door te scrollen(op de cijferrol), maar u kunt ook het cij-ferblok gebruiken.

Stel achtereenvolgens de dag, demaand en het jaar in.

Bevestig met OK.

Dagtijd instellen

U kunt cijfers invoeren door te scrollen(op de cijferrol), maar u kunt ook het cij-ferblok gebruiken.

Stel de dagtijd in uren en minuten in.

Bevestig met OK.

U kunt de dagtijd ook in een 12-uurs-formaat laten weergeven (zie "Instel-lingen – Dagtijd – Tijdformaat").

Page 37: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Ingebruikneming van het toestel

37

Dagtijdweergave

Stel ten slotte de weergave van de dag-tijd voor het uitgeschakelde toestel in(zie "Instellingen - Dagtijd - Weergave").

– Aan

De dagtijd wordt altijd in het displayweergegeven.

– Uit

Het display blijft donker om energiete besparen. Bepaalde functies zijnbeperkt beschikbaar.

– Nachtuitschakeling

De dagtijd verschijnt alleen van 5 tot23 uur en is 's nachts uitgeschakeldom energie te besparen.

Kies het gewenste weergaveformaat.

Bevestig met OK.

Er verschijnt een melding over het ener-gieverbruik.

Bevestig met OK.

Volg eventuele verdere aanwijzingen.

De melding Eerste ingebruikname succes-vol afgerond verschijnt.

Bevestig met OK.

Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Als u per ongeluk een taal heeft geko-zen die u niet beheerst, volg dan deaanwijzingen onder "Instellingen - Taal".

Page 38: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Ingebruikneming van het toestel

38

Oven voor het eerst opwarmenen stoomsysteem doorspoelenAls u de oven voor het eerst opwarmt,kunnen er onaangename geurtjes ont-staan. Als u de lege oven gedurendeminimaal één uur verhit, verdwijnen de-ze geurtjes snel. Het is ook zinvol omhet stoomsysteem door te spoelen.

Zorg daarbij voor een goede ventila-tie van de keuken. U voorkomt zo dat de geurtjes in an-dere vertrekken te ruiken zijn.

Verwijder eventueel aanwezige stic-kers en beschermfolie uit de oven envan de accessoires.

Reinig de ovenruimte voor het op-warmen met een vochtige doek. Uverwijdert zo stof en eventuele ver-pakkingsresten.

Monteer de FlexiClip-geleiders op degeleiderails en schuif alle platen, als-mede het rooster in de oven.

Schakel het toestel met de Aan/Uit-toets  in.

Het hoofdmenu verschijnt.

Kies Ovenfuncties .

Kies de ovenfunctie "Profi ".

De voorgeprogrammeerde temperatuurverschijnt (160 °C).

De ovenverwarming, de verlichting ende ventilator worden ingeschakeld.

Stel de maximale temperatuur(250 °C) in.

Bevestig met OK.

Kies Automatische stoominjectie.

U wordt verzocht het water te laten op-zuigen.

Vul een glas (reservoir) met de beno-digde hoeveelheid leidingwater.

Open de deur.

Klap de vulbuis links onder het bedie-ningspaneel naar voren.

Steek de vulbuis in het glas met lei-dingwater.

Bevestig met OK.

Het opzuigen begint.

De werkelijk opgezogen waterhoeveel-heid kan minder zijn dan de gevraagdehoeveelheid. Er kan dan een resthoe-veelheid in het glas achterblijven.

Haal het glas weg als het water is op-gezogen.

Bevestig de melding dat het opzuigenis afgerond met OK.

Sluit de deur.

De melding verdwijnt.

Page 39: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Ingebruikneming van het toestel

39

U hoort nog eens een kort pompgeluid.Het water dat zich nog in de vulbuis be-vindt, wordt opgezogen.

Na enige tijd wordt automatisch eenstoominjectie uitgevoerd.

Letselrisico!Stoom kan verbrandingen veroorza-ken.Open de deur niet tijdens een stoo-minjectie.

Verhit de ovenruimte gedurende mini-maal een uur.

Na minimaal een uur:

Schakel het toestel met de Aan/Uit-toets  uit.

Na het eerste opwarmen

Verbrandingsgevaar! Laat deovenruimte voor de handmatige rei-niging eerst afkoelen.

Schakel het toestel met de Aan/Uit-toets  in.

Schakel de ovenverlichting met desensortoets  in.

Haal alle accessoires uit het apparaaten reinig deze handmatig (zie "Reini-ging en onderhoud").

Reinig de ovenruimte met warm wa-ter, afwasmiddel en een schoonsponsdoekje of met een schoon,vochtig microvezeldoekje.

Wrijf alles daarna met een zachtedoek droog.

Schakel de ovenverlichting en deoven uit.

Sluit de deur pas als de ovenruimtedroog is.

Page 40: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

40

Menu "Instellingen" oproepenU bevindt zich in het hoofdmenu.

Kies Instellingen.

U kunt nu de instellingen controleren ofwijzigen.

U kunt instellingen alleen wijzigen alsop dat moment geen bereiding plaats-vindt.

Instellingen wijzigen en opslaan

Kies Instellingen.

Scroll over het display totdat de ge-wenste instelling verschijnt en drukerop.

U herkent de actuele instellingen aanhet gekleurde kadertje.

Veeg met uw vinger over het displaytotdat de gewenste optie verschijnten tik erop.

Bevestig met OK.

De instelling wordt opgeslagen.

Page 41: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

41

Overzicht van de instellingen

Menupunt Mogelijke instellingenTaal ... / deutsch/ english/ ...

LandTijd Weergave [Aan / Uit* / Nachtuitschakeling]

Type klok [Analoog * / Digitaal]Tijdsformaat [24 uur * / 12 uur (am/pm)]Instellen

DatumVerlichting Aan / 15 seconden aan*Startscherm Hoofdmenu

OvenfunctiesAutomatische programma'sSpeciale toepassingenMyMieleEigen programma's

Lichtsterkte Volume Geluidssignalen

ToetsgeluidWelkomstmelodie

Eenheden Gewicht [g * / lb/ lb/oz]Temperatuur [°C * / °F]

Naloop ventilator TijdgestuurdTemperatuurgestuurd *

Pyrolyse Met adviesZonder advies *

Voorgeprogr. temperatu-renVeiligheid Vergrendeling [Aan / Uit*]

Toetsenvergrendeling [Aan / Uit*]Katalysator Handelaar Demo-functie [Aan / Uit*]Fabrieksinstellingen Instellingen

Eigen programma'sVoorgeprogr. temperaturenMyMiele

* Fabrieksinstelling

Page 42: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

42

Taal U kunt uw eigen taal en land instellen.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt en be-vestigd, verschijnt in het display meteende gekozen taal.

Tip: Als u per ongeluk een taal heeft ge-kozen die u niet beheerst, kiest u In-stellingenen kunt u aan de hand van hetsymbool  gemakkelijk weer terug naarhet submenu Taal .

Kloktijd

Weergave

Kies de gewenste weergave van dedagtijd voor het uitgeschakelde toestel:

– AanDe dagtijd is altijd in het display tezien. U kunt de weergegeven sensor-toetsen meteen bedienen en de deuropenen , de verlichting  in- enuitschakelen, alsmede het alarm ende kookwekker  gebruiken.

– UitHet display blijft donker om energiete besparen. U moet de oven eerstinschakelen, voordat u de deur metde sensortoets kunt openen. Ditgeldt ook voor de functies "Alarm enkookwekker " en "Verlichting ".

– NachtuitschakelingOm energie te besparen, verschijntde dagtijd alleen van 5 tot 23 uur inhet display. De resterende tijd is hetdisplay donker en moet u de oven in-schakelen voordat u deze kunt bedie-nen.

Kloktype/Afbeelding

U kunt de dagtijd analoog (in de vormvan een klok met wijzerplaat) of digitaal(h:min) laten weergeven.

Bij digitale weergave verschijnt in hetdisplay ook de datum.

Tijdformaat

U kunt het tijdformaat van de dagtijdkiezen:

– 24 uurDe dagtijd wordt in het 24-uurs-for-maat weergegeven.

– 12 uur (am/pm)De dagtijd wordt in het 12-uurs-for-maat weergegeven.

Instellen

U stelt de uren en de minuten in.

Na een stroomstoring verschijnt deactuele dagtijd weer. De oven bewaartde informatie ca. 200 uur in het ge-heugen.

Synchroniseren

Dit menupunt verschijnt alleen wanneeru over het systeem Miele@home be-schikt (zie afzonderlijke gebruiksaanwij-zing).

Page 43: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

43

DatumMet deze functie stelt u de datum in.

De datum verschijnt bij uitgeschakeldeoven alleen als u kiest voor de instel-ling "Dagtijd – Kloktype – Digitaal".

Verlichting– Aan

De ovenverlichting blijft tijdens de he-le bereiding ingeschakeld.

– 15 seconden aan De ovenverlichting wordt tijdens eenbereiding na 15 seconden uitgescha-keld. Als u op drukt, wordt de ver-lichting weer 15 seconden ingescha-keld.

StartschermAf fabriek verschijnt na het inschakelenvan de oven het hoofdmenu. In plaatsdaarvan kunt u als startscherm ook bij-voorbeeld de ovenfuncties of de func-ties onder MyMiele kiezen (zie"MyMiele").

LichtsterkteDe instelling van de lichtsterkte van hetdisplay kunt u aflezen op een balkje metzeven segmenten.

Kies Donkerder of Lichter, om de licht-

sterkte te wijzigen.

Page 44: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

44

Volume

Geluidssignalen

De instelling van het volume kunt u afle-zen op een balkje met zeven seg-menten.

Als alle segmenten gevuld zijn, is hetmaximale volume ingesteld. Is geen en-kel segment gevuld, dan is het signaaluitgezet.

Kies Zachter of Harder, om het volumete wijzigen.

Kies Aan of Uitom de geluidssignalenin of uit te schakelen.

Toetssignaal

De instelling van het volume kunt u afle-zen op een balkje met zeven seg-menten.

Als alle segmenten gevuld zijn, is hetmaximale volume ingesteld. Is geen en-kel segment gevuld, dan is het signaaluitgezet.

Kies Zachter of Harder, om het volumete wijzigen.

Kies Aan of Uitom het toetssignaal inof uit te schakelen.

Welkomstmelodie

U kunt de melodie die u bij aanrakingvan de Aan/Uit-toets hoort, uit- of in-schakelen.

Eenheden

Gewicht

– g Bij de automatische programma'swordt het gewicht van de voedings-middelen in gram ingesteld.

– lb Bij de automatische programma'swordt het gewicht van de voedings-middelen in pond ingesteld.

– lb/oz Bij de automatische programma'swordt het gewicht van de voedings-middelen in pond/ounce ingesteld.

Temperatuur

– °C De temperatuur wordt in graden Cel-sius weergegeven.

– °F De temperatuur wordt in graden Fah-renheit weergegeven.

Page 45: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

45

Naloop koelventilatorOm te voorkomen dat er vocht in deovenruimte, op het bedieningspaneel ofin de keukenkast neerslaat, blijft deventilator na een bereiding nog enigetijd ingeschakeld.

– TemperatuurgestuurdDe ventilator wordt bij een tempera-tuur in de oven onder ca. 70 °C uitge-schakeld.

– TijdgestuurdDe ventilator wordt na ca. 25 minutenuitgeschakeld.

Door condenswater kunnen de keu-kenkast en het werkblad beschadigdraken en kan er corrosie in de ovenontstaan.Als u in het toestel voedingsmiddelenwarmhoudt, zal bij de instelling Tijd-gestuurd de luchtvochtigheid toene-men. Hierdoor kunnen het bedie-ningspaneel en het meubelfront be-slaan en kan er condensvorming on-der het werkblad kan optreden.Houd bij de instelling Tijdgestuurdgeen voedingsmiddelen warm in hettoestel.

Voorgeprogrammeerde tempe-raturenAls u vaak met afwijkende temperaturenwerkt, kan het zinvol zijn de voorgepro-grammeerde temperaturen te wijzigen.

Zodra u het menupunt heeft opgeroe-pen, verschijnt de keuzelijst met deovenfuncties.

Kies de gewenste functie.

Als u een ovenfunctie kiest, licht devoorgeprogrammeerde temperatuur op.Tegelijk verschijnt het bereik waaruit ukunt kiezen.

Wijzig de voorgeprogrammeerde tem-peratuur.

Bevestig met OK.

Pyrolyse– Met advies

U wordt via een melding op het dis-play geadviseerd de pyrolyse uit tevoeren.

– Zonder advies

Het advies om de pyrolyse uit te voe-ren, verschijnt niet.

Page 46: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

46

Veiligheid

Vergrendeling

De vergrendeling voorkomt dat de ovenonbedoeld wordt ingeschakeld.

De vergrendeling blijft ook na eenstroomstoring actief.

Om de vergrendeling te kunnen ge-bruiken, moet u de functie activeren.Kies hiervoor de instelling Aan.

Als de vergrendeling geactiveerd is,kunt u nog wel een kookwekkertijd in-stellen.

– AanDe vergrendeling wordt geactiveerd.Voordat u de oven kunt gebruiken,moet u het toestel inschakelen en hetsymbool  minimaal 6 seconden in-gedrukt houden.

– UitDe vergrendeling is gedeactiveerd. Ukunt de oven gewoon gebruiken.

Toetsenvergrendeling

Deze vergrendelingsfunctie voorkomtdat een bereidingproces onbedoeldwordt uitgeschakeld of dat instellingenworden gewijzigd. Als deze vergrende-ling actief is, worden de sensortoetsenen de velden in het display enkele se-conden na de start van een bereidingvergrendeld.

– AanDe toetsenvergrendeling is actief.Voordat u een functie kunt gebruiken,moet u het symbool minimaal6 seconden ingedrukt houden. Devergrendeling wordt dan voor kortetijd gedeactiveerd.

– UitDe toetsenvergrendeling is gedeacti-veerd. Alle sensortoetsen reageren bijaanraking meteen.

Page 47: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Instellingen

47

KatalysatorDe werking van de katalysator voor degeurreductie kunt u aflezen op eenbalkje met zeven segmenten.

Als alle segmenten gevuld zijn, is demaximale werking ingesteld. Is geenenkel segment gevuld, dan is de kataly-sator uitgezet.

Kies Min. of Max. om de werking vande katalysator te wijzigen.

Kies Aan of Uit om de katalysator in ofuit te schakelen.

Demomodus voor de vakhan-delMet deze functie kan de vakhandel deoven presenteren, zonder dat de ver-warming wordt ingeschakeld. Voor par-ticulier gebruik is deze instelling niet re-levant.

Demo-functie

Als u de oven bij geactiveerde demo-functie inschakelt, verschijnt de mel-ding Demo-functie is ingeschakeld. Deverwarming werkt niet.

– AanDe demo-functie wordt geactiveerdals u het veld OK minimaal 4 secon-den ingedrukt houdt.

– UitDe demo-functie wordt geactiveerdals u het veld OK minimaal 4 secon-den ingedrukt houdt. U kunt de ovengewoon gebruiken.

Fabrieksinstellingen– Instellingen

Alle instellingen worden weer op defabrieksinstellingen gezet.

– Eigen programma'sAlle eigen programma's worden ge-wist.

– Voorgeprogr. temperaturenDe gewijzigde voorgeprogrammeerdetemperaturen worden weer op de fa-brieksinstellingen gezet.

– MyMieleAlle MyMiele-instellingen worden ge-wist.

Page 48: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

MyMiele

48

Met MyMiele kunt u uw oven per-sonaliseren door frequent gebruikte toe-passingen hier op te nemen.

Vooral bij automatische programma'shoeft u dan niet meer alle menuniveausdoor te lopen om een programma testarten.

U kunt de menupunten die u onderMyMiele opneemt ook als startschermvastleggen (zie "Instellingen – Start-scherm").

Functie toevoegenU kunt maximaal 20 functies toevoe-gen.

Kies MyMiele .

Kies Ingave toevoegen.

U kunt punten uit de volgende ru-brieken kiezen:

– Ovenfuncties 

– Automatische programma's 

– Speciale toepassingen 

– Eigen programma's 

Bevestig met OK.

In de lijst verschijnt het gekozen sub-menu met het betreffende symbool.

Als u nog meer functies wilt toevoe-gen, gaat u op dezelfde manier tewerk. U kunt alleen kiezen uit puntendie u nog niet heeft toegevoegd.

MyMiele bewerkenNadat u de functie Bewerken heeft geko-zen, kunt u

– functies toevoegen, als MyMiele min-der dan 20 functies omvat,

– functies wissen,

– functies sorteren, als MyMiele meerdan 4 functies omvat.

Functies wissen

Kies MyMiele .

Kies Bewerken.

Kies Ingave wissen.

Kies de functie die u wilt wissen.

Bevestig met OK.

De functie wordt uit de lijst verwijderd.

Functies sorteren

Bij meer dan 4 functies kunt u de volg-orde van de functies wijzigen.

Kies MyMiele .

Kies Bewerken.

Kies Ingave sorteren.

Kies de functie.

Kies de positie waar de functie moetverschijnen.

Bevestig met OK.

De functie verschijnt op de gekozen po-sitie.

Page 49: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Alarm en kookwekker

49

Met de sensortoets kunt u een kook-wekkertijd (bijvoorbeeld voor het kokenvan eieren) instellen of een alarm (eenbepaalde dagtijd).

U kunt tegelijk twee alarmen, tweekookwekkertijden of één alarm en éénkookwekkertijd instellen.

Alarm gebruikenDe alarmfunctie kunt u gebruiken omeen bepaalde dagtijd in te stellen, waar-op een akoestisch signaal moet wordenafgegeven.

Alarm instellen

Als u voor de instelling Tijd – Weergave– Uit heeft gekozen, moet u eerst deoven inschakelen om het alarm te kun-nen instellen. Het tijdstip van het alarmwordt dan weergegeven, terwijl deoven uitgeschakeld is.

Kies .

Kies Nieuw alarm.

Stel het tijdstip van het alarm in.

Bevestig met OK.

Als de oven uitgeschakeld is, verschij-nen het tijdstip van het alarm en hetsymbool in plaats van de dagtijd.

Als op dat moment een bereiding actiefis of als u zich in een menu bevindt,verschijnen het tijdstip van het alarm enhet symbool rechts boven in het dis-play.

Op het tijdstip van het alarm:

– knippert naast de dagtijd in hetdisplay.

– hoort u een signaal, als deze functieingeschakeld is (zie "Instellingen –Volume – Geluidssignalen").

Kies  of het alarm rechts boven inhet display.

Het akoestische en optische signaalworden uitgeschakeld.

Alarm wijzigen

Kies het alarm rechts boven in hetdisplay of kies  en vervolgens hetgewenste alarm.

Het ingestelde alarm verschijnt.

Stel het nieuwe tijdstip van het alarmin.

Bevestig met OK.

Het gewijzigde alarm wordt opgeslagenen verschijnt in het display.

Alarm wissen

Kies het alarm rechts boven in hetdisplay of kies  en vervolgens hetgewenste alarm.

Het ingestelde alarm verschijnt.

Kies Herstellen.

Bevestig met OK.

Het alarm wordt gewist.

Page 50: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Alarm en kookwekker

50

Kookwekker gebruikenDe kookwekker kunt u onder meer ge-bruiken als u iets buiten de oven be-reidt, bijvoorbeeld als u eieren kookt.

U kunt de kookwekkertijd ook ge-bruiken als u al tijden voor het automa-tisch in- of uitschakelen van de ovenheeft ingesteld (bijvoorbeeld om u eraante herinneren dat u na een bepaalde tijdkruiden wilt toevoegen of vlees wilt be-sprenkelen).

U kunt een kookwekkertijd van maxi-maal 9 uur, 59 minuten en 59 secondeninstellen.

Tip: Gebruik voor de ovenfunctie "Pro-fi " de kookwekker om u eraan teherinneren dat u eventuele handmatigestoominjecties op het juiste moment uit-voert.

Kookwekkertijd instellen

Als u voor de instelling Tijd – Weergave– Uit heeft gekozen, moet u eerst deoven inschakelen om een kookwek-kertijd te kunnen instellen. De aflo-pende kookwekkertijd wordt danweergegeven, terwijl de oven uitge-schakeld is.

Voorbeeld: U wilt eieren koken en stelteen tijd in van 6 minuten en 20 secon-den.

Kies .

Kies Nieuwe kookwekker.

Stel de kookwekkertijd in.

Bevestig met OK.

Als de oven uitgeschakeld is, verschij-nen de aflopende kookwekkertijd en hetsymbool  in plaats van de dagtijd.

Als op dat moment een bereiding actiefis of als u zich in een menu bevindt,verschijnen de aflopende kookwekker-tijd en het symbool rechts boven inhet display.

Page 51: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Alarm en kookwekker

51

Na afloop van de kookwekkertijd:

– knippert.

– De tijd begint op te lopen.

– U hoort een signaal, als deze functieis ingeschakeld (zie "Instellingen –Volume – Geluidssignalen").

Kies of de kookwekkertijd rechtsboven in het display.

Het akoestische en optische signaalworden uitgeschakeld.

Kookwekkertijd wijzigen

Kies de kookwekkertijd rechts bovenin het display of kies en vervolgensde gewenste kookwekkertijd.

De ingestelde kookwekkertijd ver-schijnt.

Stel de nieuwe kookwekkertijd in.

Bevestig met OK.

De gewijzigde kookwekkertijd wordt op-geslagen en loopt in seconden af.

Kookwekkertijd wissen

Kies de kookwekkertijd rechts bovenin het display of kies en vervolgensde gewenste kookwekkertijd.

De ingestelde kookwekkertijd ver-schijnt.

Kies Herstellen.

Bevestig met OK.

De kookwekkertijd wordt gewist.

Page 52: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Overzicht ovenfuncties

52

Voor de bereiding van gerechten kunt u uit diverse functies kiezen.

Ovenfunctie Voorgepro-grammeerdetemperatu-

ren

Tempera-tuurbereik

Hetelucht Plus

Voor bakken en braden. U kunt meerdere niveaus te-gelijk gebruiken. U kunt met lagere temperaturenwerken dan bij "Boven-onderwarmte ", omdat dewarmte meteen over de ovenruimte wordt verdeeld.

160 °C 30–250 °C

Profi

Voor bakken en braden met vochttoevoer.

160 °C 130–250 °C

Intensief bakken

Voor het bakken van taarten met een vochtige bo-venlaag. Gebruik deze ovenfunctie niet voor het bak-ken van plat gebak en niet voor braden (de fondwordt anders te donker).

170 °C 50–250 °C

Braadautomaat

Voor braden. Tijdens de aanbraadfase wordt de oveneerst op een hoge temperatuur ingeschakeld(230 °C). De oven schakelt daarna vanzelf terug naarde ingestelde temperatuur (doorbraadtemperatuur).

160 °C 100–230 °C

Boven-onderwarmte

Voor het bakken en braden van traditionele recepten,voor het bereiden van soufflés en voor koken op lagetemperaturen.

Kies voor het bereiden van recepten uit oude kook-boeken een temperatuur die 10 °C lager is dan in hetrecept staat aangegeven. De bereidingstijd verandertniet.

180 °C 30–280 °C

Page 53: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Overzicht ovenfuncties

53

Ovenfunctie Voorgepro-grammeerdetemperatu-

ren

Tempera-tuurbereik

Bovenwarmte

Kies deze functie tegen het einde van de bereidings-tijd, als het voedingsmiddel aan de bovenkant brui-ner moet worden.

190 °C 100–250 °C

Onderwarmte

Kies deze functie tegen het einde van de bereidings-tijd, als het voedingsmiddel aan de onderkant brui-ner moet worden.

190 °C 100–280 °C

Grill groot

Voor het grilleren van platte stukken vlees en voorbruineren. Het gehele verwarmingselement (voor debovenwarmte/grill) wordt roodgloeiend. Het verwar-mingselement levert de infraroodstraling die voor hetgrilleren nodig is.

240 °C 200–300 °C

Grill klein

Voor het grilleren van kleine hoeveelheden plat vlees(zoals steaks) en voor bruineren (kleine vormen). Al-leen het binnenste gedeelte van het verwarmingsele-ment is ingeschakeld en wordt roodgloeiend. Hetverwarmingselement levert de infraroodstraling dievoor het grilleren nodig is.

240 °C 200–300 °C

Circulatiegrill

Voor het grilleren van gerechten met een grotere dia-meter, zoals een kip. U kunt met lagere temperaturenwerken dan bij "Grill ", omdat de warmte meteenover de ovenruimte wordt verdeeld.

200 °C 100–260 °C

Bruineren

Deze functie is geschikt voor kleine hoeveelheden,zoals diepvriespizza, afbakbroodjes en uitsteekkoek-jes, maar ook voor vleesgerechten en braadvlees. Ubespaart tot 30% energie vergeleken met de ge-bruikelijke ovenfuncties, als u de deur tijdens de be-reiding gesloten houdt.

190 °C 100–250 °C

Page 54: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Tips om energie te besparen

54

Bereidingsprocessen Haal alle accessoires uit de oven die

niet voor een bereiding nodig zijn.

Verwarm de oven alleen voor als datin het recept of de bereidingstabelstaat.

Open de deur niet onnodig tijdenseen bereiding.

Kies in het algemeen de laagste tem-peratuur uit het recept of de berei-dingstabel en controleer het productna de kortste tijd.

Gebruik bij voorkeur matte, donkerebakvormen en ovenschalen van niet-reflecterende materialen (geëmail-leerd staal, hittebestendig glas, gego-ten aluminium).). Blanke materialenzoals roestvrij staal of aluminium re-flecteren de warmte, zodat deze hetgerecht slechter bereikt. Bedek debodem van de ovenruimte of hetrooster ook nooit met warmtereflecte-rend aluminiumfolie.

Controleer de bereidingstijd om ener-gieverspilling bij het bereiden vanvoedingsmiddelen te voorkomen.

Stel indien mogelijk een bereidingstijdin of gebruik een spijzenthermometer.Gebruik automatische programma's,indien deze aanwezig zijn.

Voor tal van gerechten kunt u defunctie "Hetelucht Plus " ge-bruiken. U kunt daarbij met lageretemperaturen werken dan "Boven-on-derwarmte ", omdat de warmtemeteen over de ovenruimte wordtverdeeld. Bovendien kunt u meerdereniveaus tegelijk gebruiken.

"Gratineren " is een innovatieveovenfunctie met een optimale rest-warmtebenutting. U bespaart tot 30%energie vergeleken met de gebruike-lijke ovenfuncties, als u de deurtijdens de bereiding gesloten houdt.

Gebruik voor grillgerechten de oven-functie "Circulatiegrill ". U grilleertdan met lagere temperaturen dan bijandere grilleerfuncties op maximaletemperatuur.

Bereid zo mogelijk altijd meerdere ge-rechten gelijktijdig. Plaats deze naastelkaar of op meerdere niveaus.

Kook gerechten, die u niet gelijktijdigkunt toebereiden, zo mogelijk directna elkaar, zodat u de al aanwezigewarmte gebruikt.

Page 55: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Tips om energie te besparen

55

Benutting restwarmte

Bij bereiding met temperaturen boven140 °C en bereidingstijden van meerdan 30 minuten kunt u de tempera-tuur ca. 5 minuten voor het einde vande bereiding tot de minimaal instelba-re temperatuur verlagen. De aanwezi-ge restwarmte is voldoende om debereiding te voltooien. Schakel deoven echter in geen geval uit (zie hethoofdstuk "Veiligheidsinstructies enwaarschuwingen").

Als u voor een bereiding een berei-dingstijd heeft ingevoerd, schakelt deovenverwarming zich kort voor heteinde van de bereiding vanzelf uit. Ophet display verschijnt Energiebespa-rende fase. De aanwezige restwarmteis voldoende om de bereiding te vol-tooien.

Als u voor een bereiding een berei-dingstijd heeft ingevoerd, schakelt deovenverwarming zich kort voor heteinde van de bereiding vanzelf uit. Ophet display verschijnt Energiebespa-rende fase. De aanwezige restwarmteis voldoende om de bereiding te vol-tooien.

Wilt u de pyrolysereiniging uitvoeren?Start het reinigen dan bij voorkeur di-rect na een bereiding. De aanwezigerestwarmte vermindert het energie-verbruik.

Instellingen Schakel de dagindicatie uit om het

energieverbruik te verminderen (ziehoofdstuk "Instellingen"). Schakel dedagindicatie uit om het energiever-bruik te verminderen (zie hoofdstuk"Instellingen").

Stel de ovenverlichting zo in, dat zetijdens een bereiding automatisch na15 seconden wordt uitgeschakeld. Ukunt de verlichting op elk momentweer inschakelen door op de sensor-toets te drukken.

Energiebesparende functie De oven schakelt om energie te spa-

ren automatisch uit als geen gerechtwordt bereid en de oven niet wordtbediend. De tijd wordt weergegevenof het display wordt donker (ziehoofdstuk "Instellingen").

Page 56: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bediening

56

Eenvoudige bediening Schakel de oven in.

Het hoofdmenu verschijnt.

Plaats het voedingsmiddel in deoven.

Kies Ovenfuncties .

Kies de gewenste functie.

De ovenfunctie en de voorgeprogram-meerde temperatuur verschijnen.

De ovenverwarming, de verlichting ende ventilator worden ingeschakeld.

Wijzig zo nodig de voorgeprogram-meerde temperatuur.

De voorgeprogrammeerde tempera-tuur wordt binnen enkele secondenovergenomen. Indien nodig kiest u Wij-zigenom terug te keren naar de tempe-ratuurinstelling (zie "Uitgebreide be-diening – Temperatuur wijzigen").

Bevestig met OK.

De ingestelde en de werkelijke tempera-tuur verschijnen.

U kunt het stijgen van de temperatuurop het display volgen. Als de ingesteldetemperatuur voor het eerst wordt be-reikt, klinkt er een akoestisch signaal alsdeze functie is ingeschakeld (zie "Instel-lingen – Volume – Geluidssignalen").

Na de bereiding:

Haal het voedingsmiddel uit de oven.

Schakel de oven uit.

KoelventilatorOm te voorkomen dat er vocht in deovenruimte, op het bedieningspaneel ofin de keukenkast neerslaat, blijft deventilator na een bereiding nog enigetijd ingeschakeld.

De ventilator wordt na een bepaalde tijdautomatisch uitgeschakeld (zie "Instel-lingen – Naloop ventilator").

Page 57: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitgebreide bediening

57

U heeft het voedingsmiddel in de ovengezet, een ovenfunctie gekozen en eentemperatuur ingesteld.

Via Extra instellingen openen kunt u be-reidingstijden instellen en meer instel-lingen voor de bereiding uitvoeren.

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

De volgende menupunten verschijnen:

– Bereidingstijd

– Kerntemperatuur (Verschijnt alleen bijgebruik van de bratometer. In dit ge-val kunt u geen bereidingstijd instel-len.)

– Klaar om

– Start om (Verschijnt pas als een waar-de voor Bereidingstijd of Klaar om is in-gesteld.)

– Snel opwarmen (Verschijnt alleen bij deovenfuncties "Hetelucht plus ","Braadautomaat ", "Boven-On-derwarmte " en "Profi ", als ueen temperatuur van meer dan100 °C instelt.)

– Crisp function (U kunt vochtreductievoor krokante oppervlakken entaarten met vochtig beleg gebruiken.)

– Verwarmingssoort wijzigen (Verschijnt al-leen bij de ovenfunctie "Profi" . Ukunt de stoominjecties met een an-dere ovenfunctie (verwarmingssoort)combineren.)

– Ovenfunctie wijzigen (U kunt de oven-functie tijdens een bereiding wijzi-gen.)

Page 58: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitgebreide bediening

58

Temperatuur wijzigenZodra u een ovenfunctie kiest, ver-schijnt de bijbehorende voorgeprogram-meerde temperatuur met het tempera-tuurbereik (zie "Overzicht ovenfunc-ties").

Als de voorgeprogrammeerde tempe-ratuur overeenkomt met de tempera-tuur uit uw recept, bevestigt u dewaarde met OK.

Wijzig de waarde als de voorgepro-grammeerde temperatuur niet over-eenkomt met de temperatuur uit hetrecept.

U kunt de voorgeprogrammeerde tem-peratuur ook definitief aan uw per-soonlijke wensen aanpassen, zie "In-stellingen - Voorgeprogrammeerdetemperaturen".

Voorbeeld: U heeft "Hetelucht Plus "en 170 °C ingesteld. U kunt het stijgenvan de temperatuur op het display vol-gen.

U wilt de temperatuur tot 155 °C verla-gen.

Kies Wijzigen.

Wijzig de temperatuur.

Bevestig met OK.

De gewijzigde (ingestelde) temperatuurwordt opgeslagen. De ingestelde en dewerkelijke temperatuur worden weerge-geven.

Snel opwarmenMet de functie "Snel opwarmen" wordtde opwarmfase verkort.

Bij de ovenfuncties "Heteluchtplus ", "Braadautomaat ", "Bo-ven-Onderwarmte " en "Profi "wordt de functie "Snelopwarmen" auto-matisch ingeschakeld, als u een tempe-ratuur van meer dan 100 °C instelt.

Pizza en kwetsbare deegsoorten (zo-als bij biscuit en koekjes) worden metde functie "Snel opwarmen" te snelbruin van boven. Zet bij dergelijke pro-ducten de functie "Snel opwarmen"uit.

U kunt de functie "Snel opwarmen"voor een bereiding uitschakelen.

Page 59: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitgebreide bediening

59

Functie "Snel opwarmen"

– Aan

Het verwarmingselement voor de bo-venwarmte/grill, het ringvormige ver-warmingselement en de ventilatorworden tegelijk ingeschakeld, zodathet toestel zo snel mogelijk de ge-wenste temperatuur bereikt.

– Uit

Alleen de verwarmingselementen diebij de ovenfunctie horen, worden in-geschakeld.

Om de functie "Snel opwarmen" uit teschakelen, gaat u als volgt te werk:

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

Kies Snel opwarmen.

In het veld Snel opwarmen verschijnt Uit.

Bevestig met OK.

De functie "Snel opwarmen" is uitge-schakeld.

In plaats van Snel opwarmen verschijntOpwarmfase.

Ovenruimte voorverwarmen

U hoeft de ovenruimte slechts bij weinigbereidingen voor te verwarmen.

De meeste gerechten kunt u in de kou-de oven zetten. Zo benut u ook dewarmte van de opwarmfase.

Bij de volgende bereidingen en oven-functies moet u de oven wel voorver-warmen:

Hetelucht Plus

– Donker brooddeeg

– Rosbief en filet

Boven-onderwarmte

– Gebak met een korte baktijd (totca. 30 minuten)

– Fijne deegsoorten, bijvoorbeeld bis-cuit

– Donker brooddeeg

– Rosbief en filet

Kies de ovenfunctie en de tempera-tuur.

Schakel bij pizza en gevoelige deeg-soorten (zoals biscuit en koekjes) defunctie "Snel opwarmen" uit tijdenshet opwarmen.

Wacht tot de opwarmfase voorbij is.

Als de ingestelde temperatuur wordtbereikt, hoort u een signaal, als dezefunctie ingeschakeld is (zie "Instellingen– Volume – Geluidssignalen").

Plaats het voedingsmiddel in deoven.

Page 60: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitgebreide bediening

60

Crisp function (vochtreductie)Deze functie is ideaal voor vochtigeproducten die een krokant bovenlaagjemoeten krijgen, zoals diepvriespatat,kroketten en braadvlees met een korst-je.

Ook voor taarten met een vochtige bo-venlaag, zoals pruimen- en appeltaar-ten, is deze functie geschikt.

U heeft het voedingsmiddel in de ovengezet, een ovenfunctie gekozen en eentemperatuur ingesteld.

U kunt de "Crisp function" bij elkeovenfunctie gebruiken. U moet defunctie voor elke bereiding afzonderlijkactiveren. U bereikt het beste resultaatals u de functie al bij het begin vaneen bereiding activeert.

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

Kies Crisp function.

In het veld Crisp function verschijnt Aan.

Bevestig met OK.

De vochtreductie is geactiveerd.

Ovenfunctie wijzigenU kunt de ovenfunctie tijdens een berei-ding wijzigen.

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

Kies Functie wijzigen.

Kies de gewenste functie.

In het display verschijnen de gewijzigdeovenfunctie en de bijbehorende voorge-programmeerde temperatuur.

Wijzig zo nodig de temperatuur.

Bevestig met OK.

De ovenfunctie is gewijzigd.

Ingestelde tijden blijven behouden.

Page 61: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitgebreide bediening

61

Bereidingstijden instellenU heeft het voedingsmiddel in de ovengezet, een ovenfunctie gekozen en eentemperatuur ingesteld.

Als u een waarde invoert bij Bereidings-tijd, Klaar om of Start om kunt u het toe-stel automatisch laten uitschakelen oflaten in- en uitschakelen.

– BereidingstijdHier voert u de tijd in die voor eenbereiding nodig is. Na afloop van dietijd wordt de ovenverwarming auto-matisch uitgeschakeld. U kunt eenmaximale bereidingstijd van 12 uurinstellen.

U kunt geen bereidingstijd instellenals u de bratometer gebruikt. De be-reidingstijd is in dat geval afhankelijkvan het bereiken van de kerntempe-ratuur.

– Klaar omHiermee bepaalt u het tijdstip waaropde bereiding moet eindigen. Op dattijdstip wordt de ovenverwarming au-tomatisch uitgeschakeld.

Klaar om kan niet worden ingesteldals u de bratometer gebruikt. Heteinde van een bereiding is in dat ge-val afhankelijk van het bereiken vande kerntemperatuur.

– Start omHiermee bepaalt u het tijdstip waarophet bereidingsproces moet beginnen.Op dat tijdstip wordt de ovenverwar-ming automatisch ingeschakeld.

Start om kan alleen in combinatie metBereidingstijd of Klaar om worden ge-bruikt, behalve bij gebruik van debratometer.

Bereidingsproces automatisch uit-schakelen

Voorbeeld: Het is 11:45 uur. Het gerechtkan in 30 minuten gaar zijn en moet om12:15 uur gereed zijn.

U kunt nu Bereidingstijd kiezen en0:30 uur instellen of Klaar om kiezen en12:15 uur instellen.

Na die tijd of op het ingestelde tijdstipwordt de oven uitgeschakeld.

Bereidingstijd instellen

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

Stel de bereidingstijd in.

Bevestig met OK.

"Klaar om" instellen

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

Stel in het veld Klaar om de tijd inwaarop het voedingsmiddel gereedmoet zijn.

Bevestig met OK.

Page 62: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitgebreide bediening

62

Bereidingsproces automatisch in- enuitschakelen

Automatisch in- en uitschakelen is ide-aal voor het braden van vlees. Als ueen taart of brood wilt bakken, kunt ude bereiding beter niet te lang van te-voren programmeren. Het deeg kanuitdrogen en de werking van het rijs-middel kan afnemen.

Als u een bereidingsproces automatischwilt laten in- en uitschakelen, kunt u detijden op verschillende manieren in-voeren. Via:

– Bereidingstijd en Klaar om

– Bereidingstijd en Start om

– Klaar om en Start om

Voorbeeld: het is 11:30 uur. Het gerechtkan in 30 minuten gaar zijn en moet om12:30 uur gereed zijn.

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

Voer in het veld Bereidingstijd 0:30 uurin.

Voer in het veld Klaar om 12:30 uur in.

Bevestig met OK.

Start om wordt automatisch berekend. Inhet display verschijnt Start om 12:00.

Op dat tijdstip wordt de bereiding auto-matisch gestart.

Verloop van een bereiding met auto-matische in- en uitschakeling

Tot aan de start verschijnen in het dis-play de ovenfunctie, de gekozen tempe-ratuur, de bereidingstijd (resttijd), Startom en de starttijd.

Na de start kunt u de opwarmfase vol-gen, tot het bereiken van de ingesteldetemperatuur.

Als die temperatuur bereikt is, hoort ueen signaal, als deze functie ingescha-keld is (zie "Instellingen - Volume - Ge-luidssignalen").

Na de opwarmfase verschijnt de reste-rende bereidingstijd (resttijd).

U kunt het aflopen van de bereidingstijdvolgen. De laatste minuut loopt in se-conden af.

Aan het einde van de bereiding hoortu een signaal, als deze functie inge-schakeld is (zie "Instellingen – Volume –Geluidssignalen").

De verwarming en de verlichting wor-den uitgeschakeld. In het display ver-schijnt Proces afgerond.

U kunt uw instellingen als eigen pro-gramma opslaan (zie "Eigen program-ma's") of de bereiding via Wijzigen ver-lengen.

Tijdens de afkoelfase blijft de ventila-tor ingeschakeld.

Page 63: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Uitgebreide bediening

63

Ingestelde bereidingstijden wijzigen

Kies Wijzigen.

Alle menupunten die u kunt wijzigen,verschijnen.

Wijzig de betreffende tijd.

Bevestig met OK.

Bij een stroomstoring worden de in-stellingen gewist.

Bereiding afbreken

Druk twee keer op .

In het display verschijnt Bereiding afbre-ken?.

Kies Ja.

De verwarming en de verlichting wor-den uitgeschakeld. De ingestelde berei-dingstijden worden gewist.

Page 64: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Profi-functie

64

Uw oven heeft een stoomsysteemwaarmee u tijdens bereidingen hetvochtgehalte in de ovenruimte kunt ver-hogen. Tijdens bakken, braden en ko-ken met de ovenfunctie "Profi " zor-gen de stoomtoevoer en de luchtgelei-ding voor een perfect bereidings- enbruineringsresultaat.

Nadat u de ovenfunctie "Profi "heeft gekozen, stelt u de temperatuur inen bepaalt u het aantal stoominjecties.

U hebt de keuze uit:

– Automatische stoominjectieZet voldoende water voor één stoo-minjectie klaar. De oven voert destoominjectie na de opwarmfase au-tomatisch uit.

– 1 stoominjectie2 stoominjecties3 stoominjectiesZet voldoende water klaar voor hetgewenste aantal stoominjecties. Uvoert de stoominjecties zelf uit.

Met de vulbuis links onder het bedie-ningspaneel laat u het apparaat vers lei-dingwater voor het stoomsysteem op-zuigen.

Andere vloeistoffen dan water be-schadigen de oven.Gebruik uitsluitend leidingwater voorbereidingen met vochttoevoer.

Het water wordt tijdens de bereiding inde vorm van stoom in de ovenruimtegeïnjecteerd. De openingen voor destoomtoevoer bevinden zich achter inde linkerhoek van de ovenruimte.

Page 65: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Profi-functie

65

Een stoominjectie duurt ca. 5–8 minu-ten. Het gerecht bepaalt het aantalstoominjecties en het tijdstip:

– Bij gistdeeg bereikt u het beste re-sultaat als een stoominjectie bij hetbegin van de bereiding plaatsvindt.Het deeg rijst dan beter.

– Brood en broodjes rijzen beter alseen stoominjectie bij het begin vande bereiding wordt uitgevoerd. Dekorst wordt extra glanzend als tegenhet einde van de bereiding nog eenstoominjectie plaatsvindt.

– Als u vetrijk vlees braadt, wordt hetvet beter uitgebakken als een stoo-minjectie bij het begin van de berei-ding wordt uitgevoerd.

De ovenfunctie is niet geschikt voordeegsoorten die veel vocht bevatten,zoals bij eiwitgebak. Dergelijke deeg-soorten moeten tijdens het bakken dro-ger worden.

Tip: Gebruik het bijgeleverde recepten-boek "Bakken & Braden, met en zonder"Profi-functie" als richtlijn.

Verloop van een bereiding metde ovenfunctie "Profi" 

Het is normaal dat er tijdens een stoo-minjectie geluiden optreden en vochtop de binnenkant van de deur neer-slaat. Het vocht verdampt gedurendede bereiding.

Bereid het gerecht voor en plaats hetin de oven.

Kies Ovenfuncties .

Kies de ovenfunctie "Profi ".

De voorgeprogrammeerde temperatuurverschijnt (160 °C).

De ovenverwarming, de verlichting ende ventilator worden ingeschakeld.

Temperatuur instellen

Stel de gewenste temperatuur in.

Bevestig met OK.

Aantal stoominjecties instellen

Als u wilt dat de oven de stoominjec-tie na de opwarmfase automatischuitvoert, kiest u Automatische stoomin-jectie.

Als u één of meerdere stoominjectiesop bepaalde tijdstippen wilt uitvoe-ren, kiest u 1 stoominjectie, 2 stoomin-jecties of 3 stoominjecties.

Page 66: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Profi-functie

66

Tijdstip stoominjecties

Deze keuzemogelijkheid verschijnt al-leen als u 1, 2 of 3 stoominjectiesheeft gekozen.

Tip: Als u meer dan een stoominjectieheeft gekozen, voer de 2e stoominjectiedan op zijn vroegst 10 minuten na destart van de bereiding uit.

Handmatige stoominjecties

Als u voedingsmiddelen zoals broodof broodjes in de voorverwarmdeovenruimte wilt bereiden, kunt u destoominjecties het beste handmatiguitvoeren. Voer de eerste stoominjec-tie meteen na het inschuiven van hetvoedingsmiddel uit.

Als u zelf één of meerdere stoomin-jecties op bepaalde tijdstippen wiltuitvoeren, kiest u Handmatig. Stel eenkookwekkertijd in om u aan hettijdstip te herinneren.

Tijdgestuurde stoominjecties

Als u een tijdstip voor de stoominjec-ties wilt instellen, kiest u Tijdgestuurd.

Stel het gewenste tijdstip voor iederestoominjectie in. De oven voert destoominjecties op de ingestelde mo-menten uit. De tijd begint te lopen nade start van het programma.

Bevestig met OK.

U wordt verzocht het water te laten op-zuigen.

Water klaarzetten en opzuigenstarten

Vul een glas (reservoir) met de beno-digde hoeveelheid leidingwater

Open de deur.

Klap de vulbuis links onder het bedie-ningspaneel naar voren.

Steek de vulbuis in het glas met lei-dingwater.

Bevestig met OK.

Het opzuigen begint.

De werkelijk opgezogen waterhoeveel-heid kan minder zijn dan de gevraagdehoeveelheid. Er kan dan een resthoe-veelheid in het glas achterblijven.

U kunt het opzuigen op elk momentafbreken en weer voortzetten doorStop of Start te kiezen.

Haal het glas weg als het water is op-gezogen.

Bevestig de melding dat het opzuigenis afgerond met OK.

Sluit de deur.

Page 67: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Profi-functie

67

U hoort nog eens een kort pompgeluid.Het water dat zich nog in de vulbuis be-vindt, wordt opgezogen.

De ovenverwarming, de verlichting ende ventilator worden ingeschakeld. Deingestelde en de werkelijke temperatuurverschijnen.

U kunt het stijgen van de temperatuurop het display volgen. Als de ingesteldetemperatuur voor het eerst wordt be-reikt, klinkt er een akoestisch signaal alsdeze functie is ingeschakeld (zie "Instel-lingen – Volume – Geluidssignalen").

Als u Tijdgestuurd heeft gekozen, ver-schijnt na de opwarmfase het tijdstip,waarop de volgende stoominjectiewordt uitgevoerd. U kunt deze tijd,voordat de stoominjectie wordt uitge-voerd, via het menupunt Wijzigen op-schuiven.

Verwarmingssoort wijzigen

De ovenfunctie "Profi " bestaatstandaard uit de combinatie "Heteluchtplus" en vochtregeling.

U kunt de vochtregeling met een andereovenfunctie (verwarmingssoort) combi-neren:

– Boven-onderwarmte

– Intensief bakken

– Braadautomaat

Kies Wijzigen.

Kies Extra instellingen openen.

Kies Verwarmingssoort wijzigen.

Kies de gewenste functie.

Bevestig met OK.

De bereiding wordt met de gewijzigdeverwarmingssoort voortgezet.

Page 68: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Profi-functie

68

Stoominjecties uitvoeren

Stoom kan verbrandingen veroorza-ken.Open de deur niet tijdens een stoo-minjectie. Bovendien kan neergesla-gen waterdamp de reactietijd van desensortoetsen verlengen.

Automatische stoominjectie

Automatische stoominjectie verschijnt inhet display.

Na de opwarmfase wordt de stoomin-jectie automatisch uitgevoerd.

Het vocht wordt in de ovenruimte ge-spoten en in het display verschijnt Auto.stoominj. geactiveerd.

Na de stoominjectie verschijnt Stoom-stoot beëindigd.

Laat het gerecht gaar worden.

1, 2 of 3 stoominjectie(s)

Handmatige stoominjecties

Als u Handmatig heeft gekozen, kunt ude stoominjecties uitvoeren, zodra StartManuele stoominjectie verschijnt.

Wacht totdat de opwarmfase is afge-rond, zodat de stoom gelijkmatig doorde warme ovenlucht wordt verdeeld.

Tip: Voor het tijdstip van de stoominjec-ties kunt u de informatie uit het recep-tenboek als algemene richtlijn ge-bruiken. Stel een kookwekkertijd  inom u aan het tijdstip te herinneren.

Kies Start Manuele stoominjectie.

De stoominjectie wordt uitgevoerd en inhet display verschijnt Stoomstoot geacti-veerd.

Ga voor eventuele volgende stoomin-jecties op dezelfde manier te werk.

Na afloop van een stoominjectie ver-schijnt in het display Stoomstoot beëin-digd.

Laat het gerecht gaar worden.

Tijdgestuurde stoominjecties

De oven voert de stoominjecties op deingestelde momenten uit.

Page 69: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Profi-functie

69

RestwaterverdampingBij een bereiding met vochttoevoer, diezonder onderbreking plaatsvindt, blijfter geen restwater in het systeem achter.Al het water wordt gedurende de stoo-minjecties verdampt.

Als een bereiding met vochttoevoerhandmatig of door een stroomstoringwordt onderbroken, blijft het nog nietverdampte water in het stoomsysteem.

Bij een volgend gebruik van de oven-functie "Profi " of bij een automa-tisch programma met vochttoevoer ver-schijnt de vraag Restwater verdampen?met de opties Overslaan en Ja.

Start de restwaterverdamping bijvoorkeur meteen, zodat bij een vol-gende bereiding alleen vers waterwordt verdampt.

Verloop van de restwaterverdamping

Bij de restwaterverdamping wordt hetapparaat verhit. Het achtergebleven wa-ter wordt in de ovenruimte verdampt.

Het verdampen kan maximaal 30 minu-ten in beslag nemen.

Stoom kan verbrandingen veroorza-ken.Open de deur niet tijdens de restwa-terverdamping.

Tijdens het verdampen slaat vocht neerin de ovenruimte en op de ovendeur.Verwijder dit vocht na het afkoelen vande ovenruimte.

Page 70: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Profi-functie

70

Restwaterverdamping meteen uit-voeren

Stoom kan verbrandingen veroorza-ken.Open de deur niet tijdens de restwa-terverdamping.

Kies de ovenfunctie "Profi " of eenautomatisch programma met vocht-toevoer.

In het display verschijnt Restwater ver-dampen?.

Kies Ja.

Restwater verdampen en een tijdwaardeverschijnen op het display.

De restwaterverdamping start. U kunthet aflopen van de bereidingstijd vol-gen.

De aangeduide tijd is afhankelijk van dewaterhoeveelheid in het stoomsysteem.De weergegeven tijd kan gedurende derestwaterverdamping worden aange-past, afhankelijk van de daadwerkelijkaanwezige waterhoeveelheid.

Na afloop van de restwaterverdampingverschijnt Proces afgerond.

Druk op .

U kunt nu een bereiding uitvoeren metde ovenfunctie "Profi " of met eenautomatisch programma met vochttoe-voer.

Bij de restwaterverdamping slaatvocht neer in de ovenruimte en op deovendeur. Verwijder dit vocht na hetafkoelen van de ovenruimte.

Restwaterverdamping overslaan

Onder zeer ongunstige omstan-digheden kan water vanuit hetstoomsysteem in de ovenruimte stro-men als opnieuw water voor stoo-minjecties wordt opgezogen.Breek de restwaterverdamping danook niet af.

Kies de ovenfunctie "Profi " of eenautomatisch programma met vocht-toevoer.

In het display verschijnt Restwater ver-dampen?.

Kies Overslaan.

U kunt nu een bereiding uitvoeren metde ovenfunctie "Profi " of met eenautomatisch programma met vochttoe-voer.

Als u de volgende keer de ovenfunctie"Profi " kiest of een automatischprogramma met vochttoevoer, alsmedebij het uitschakelen van de oven wordtu opnieuw verzocht de restwaterver-damping uit te voeren.

Page 71: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Automatische programma's

71

De oven beschikt over vele automa-tische programma's voor de meestuiteenlopende gerechten. Met dezeprogramma's bereikt u comfortabel enveilig een optimaal bereidingsresul-taat. Kies het bij uw gerecht passendeprogramma en volg de aanwijzingenop het display.

Overzicht voedingsmiddelcate-gorieënDe automatische programma's roept uop via de functie Automatische program-ma's .

– Taart \ cake

– Gebak

– Brood

– Gemengd brood

– Broodjes

– Pizza, quiche en dergelijke

– Vlees

– Wild

– Gevogelte

– Vis

– Ovenschotels en gratins

– Diepvriesgerechten

– Dessert

Automatische programma'sgebruikenU bevindt zich in het hoofdmenu.

Kies Automatische programma's .

Er verschijnt een keuzelijst met voe-dingsmiddelcategorieën.

Kies de gewenste categorie.

De bij de categorie behorende automa-tische programma's verschijnen.

Kies het gewenste automatische pro-gramma.

De afzonderlijke stappen tot aan destart van een automatisch programmaworden overzichtelijk in het displayweergegeven.

Afhankelijk van het automatische pro-gramma krijgt u aanwijzingen over:

– Het te gebruiken kookgerei

– Niveau

– Het gebruik van de bratometer

– Benodigde waterhoeveelheid bij pro-gramma's met vochttoevoer

– Bereidingstijd

Volg de instructies op het display.

Tip: Recepten bij de automatische pro-gramma's vindt u in het receptenboek"Bakken – Braden – Professional".

Page 72: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Automatische programma's

72

Aanwijzingen voor het gebruik

– Bij gebruik van de automatische pro-gramma's dienen de bijgevoegde re-cepten als oriëntatiehulpmiddel. Meteen bepaald programma kunt u ooksoortgelijke recepten met afwijkendehoeveelheden bereiden.

– Laat de ovenruimte na een bereidingeerst tot kamertemperatuur afkoelen,voordat u een automatisch program-ma start.

– Bij sommige automatische program-ma's moet na enige tijd vocht wordentoegevoegd. Soms moet ook hetdeksel worden verwijderd. Een betref-fende aanwijzing verschijnt in het dis-play (bijv. vloeistof toevoegen om ...).

– Bij sommige automatische program-ma's moet de oven worden voorver-warmd voordat u het gerecht in deoven kunt zetten. Een betreffendeaanwijzing met tijdsaanduiding ver-schijnt in het display.

– De aangegeven duur van een auto-matisch programma is een schatting.Afhankelijk van het verloop van debereiding kan de werkelijke tijd ietskorter of iets langer zijn. Vooral bij ge-bruik van de bratometer is de berei-dingstijd afhankelijk van het bereikenvan de kerntemperatuur. Alleen deuitgangstemperatuur van het gerechtkan al tijdafwijkingen tot gevolg heb-ben.

Page 73: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Automatische programma's

73

Zoeken(afhankelijk van de taal)U kunt bij de functie Automatische pro-gramma's zoeken naar de naam van eencategorie of van een automatisch pro-gramma.

De complete tekst wordt doorzocht. Ukunt ook een deel van een woord zoe-ken.

U bevindt zich in het hoofdmenu.

Kies Automatische programma's .

Er verschijnt een keuzelijst met voe-dingsmiddelcategorieën.

Kies Zoeken.

Voer met het toetsenbord de tekst indie u wilt zoeken, bijvoorbeeld "Vis".

Op het display verschijnt rechts onderhet aantal zoekresultaten.

Als er geen of meer dan 40 zoekresul-taten zijn, is het veld resultaten gede-activeerd en moet u de zoektekst wij-zigen.

Kies resultaten.

De gevonden categorieën en automa-tische programma's verschijnen.

Kies het gewenste automatische pro-gramma of de voedingsmiddelcate-gorie en daarna het gewenste auto-matische programma.

Het programma start.

Volg de instructies op het display.

Page 74: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Eigen programma’s

74

U kunt maximaal 20 eigen programma'ssamenstellen en opslaan.

– U kunt maximaal tien bereidingsstap-pen combineren om het verloop vande bereiding van uw lievelingsrecep-ten vast te leggen. Voor elke berei-dingsstap kiest u bijvoorbeeld eenovenfunctie, een temperatuur en be-reidingstijd of een kerntemperatuur.

– U kunt ook de niveaus voor het voe-dingsmiddel vastleggen.

– Ten slotte kunt u voor uw recept eenprogrammanaam invoeren.

Als u uw programma opnieuw oproepten start, wordt het automatisch uitge-voerd.

Andere mogelijkheden om eigen pro-gramma's samen te stellen:

– Sla na afloop een automatisch pro-gramma als eigen programma op.

– Sla na afloop een bereiding met deingestelde bereidingstijd op.

Voer vervolgens een programmanaamin.

Eigen programma's samenstel-len Kies Eigen programma's .

Kies Programma samenstellen.

U kunt nu de instellingen voor de 1e be-reidingsstap vastleggen.

Volg de aanwijzingen op het display.

Kies en bevestig de gewenste instel-lingen.

Afhankelijk van de gekozen ovenfunc-tie kunt u via Extra instellingen openen defuncties Snel opwarmen en Crisp functioninschakelen.

Alle instellingen voor de 1e bereidings-stap zijn vastgelegd.

U kunt nog meer bereidingsstappentoevoegen, bijvoorbeeld omdat u na deeerste ovenfunctie nog een andereovenfunctie wilt gebruiken.

Als er nog meer bereidingsstappennodig zijn, kiest u Toevoegen en gaatu verder te werk zoals beschrevenvoor de 1e bereidingsstap.

Zodra u alle bereidingsstappen heeftvastgelegd, kiest u Afsluiten.

Leg vervolgens de niveaus voor hetvoedingsmiddel vast:

Kies de gewenste niveaus.

Bevestig met OK.

In het display verschijnt een samenvat-ting van uw instellingen.

Controleer de instellingen en bevestigdeze met OK of kies Wijzigen om deinstellingen te corrigeren.

Page 75: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Eigen programma’s

75

Kies Opslaan.

Voer de programmanaam via hettoetsenbord in.

Met het teken kunt u naar de vol-gende regel gaan, als u een lange pro-grammanaam wilt gebruiken.

Als u de programmanaam heeft inge-voerd, kiest u Opslaan.

In het display verschijnt de bevestigingdat uw programmanaam is opgeslagen.

Bevestig met OK.

U kunt het opgeslagen programma met-een of uitgesteld starten of de berei-dingsstappen wijzigen.

Het menupunt Bereidingsstappen wijzi-gen wordt beschreven onder "Eigenprogramma's wijzigen".

Eigen programma's starten Plaats het voedingsmiddel in de

oven.

Kies Eigen programma's .

In het display verschijnen de program-manamen.

Kies het gewenste programma.

U kunt het opgeslagen programma met-een of uitgesteld starten of de berei-dingsstappen laten weergeven.

– Meteen startenHet programma wordt meteen ge-start. De verwarming wordt ingescha-keld.

– Later startenVerschijnt alleen als u de bratometergebruikt. U bepaalt het tijdstip waar-

op het programma moet starten. Opdat tijdstip wordt de ovenverwarmingautomatisch ingeschakeld.

– Klaar omHiermee bepaalt u het tijdstip waaropde bereiding moet eindigen. Op dattijdstip wordt de ovenverwarming au-tomatisch uitgeschakeld.

– Start omHiermee bepaalt u het tijdstip waarophet programma moet beginnen. Opdat tijdstip wordt de ovenverwarmingautomatisch ingeschakeld.

– Bereidingsstappen weergevenIn het display verschijnt de samen-vatting van uw instellingen. U kunt deinstellingen via Wijzigen corrigeren (zie"Eigen programma's wijzigen").

Kies het gewenste menupunt.

Bevestig de melding over het niveauwaarop het voedingsmiddel moetworden ingeschoven met OK.

Het programma start meteen of op hetingestelde tijdstip.

Page 76: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Eigen programma’s

76

Eigen programma's wijzigen

Stappen wijzigen

De bereidingsstappen van automa-tische programma's die u onder eeneigen naam heeft opgeslagen, kunt uniet wijzigen.

Kies Eigen programma's .

In het display verschijnen de program-manamen.

Kies Bewerken.

Kies Programma wijzigen.

Kies het gewenste programma.

Kies Bereidingsstappen wijzigen.

U kunt de instellingen van telkens eenstap wijzigen of stappen toevoegen.

Wijzig het programma (zie "Eigen pro-gramma's – Eigen programma's sa-menstellen").

Controleer de instellingen en bevestigdeze met OK.

Kies Opslaan.

De gewijzigde stappen worden opge-slagen.

Naam wijzigen

Kies Eigen programma's .

In het display verschijnen de program-manamen.

Kies Bewerken.

Kies Programma wijzigen.

Kies het gewenste programma.

Kies Naam wijzigen.

Wijzig de naam (zie "Eigen program-ma's samenstellen") en kies Opslaan.

In het display verschijnt de bevestigingdat uw programmanaam is opgeslagen.

Bevestig met OK.

De gewijzigde naam wordt opgeslagen.

Page 77: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Eigen programma’s

77

Eigen programma’s wissen Kies Eigen programma's .

In het display verschijnen de program-manamen.

Kies Bewerken.

Kies Programma wissen.

Kies het gewenste programma.

Bevestig met OK.

Het programma wordt gewist.

U kunt ook alle eigen programma's te-gelijk wissen (zie "Instellingen – Fa-brieksinstellingen – Eigen program-ma's").

Page 78: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

78

Een behoedzame behandeling vanlevensmiddelen is belangrijk voor uwgezondheid.Taart, pizza, frieten of dergelijke mo-gen slechts goudgeel worden gebak-ken, niet donkerbruin.

OvenfunctiesAfhankelijk van de bereiding kunt u deovenfuncties "Hetelucht plus ", "In-tensief bakken ", "Profi " of "Bo-ven-Onderwarmte " gebruiken.

BakvormDe keuze van de bakvorm is afhankelijkvan de ovenfunctie en van de bereiding.

– "Hetelucht plus ", "Intensief bak-ken ", "Profi ":gebruik een bakplaat, de universelebakplaat en bakvormen van elk mate-riaal dat geschikt is voor ovenge-bruik.

– "Boven-onderwarmte ":matte, donkere bakvormen.Gebruik geen lichte vormen vanblank materiaal. Bij dergelijk materiaalkrijgt u een ongelijkmatige of zwakkebruinering en in het ongunstigste ge-val wordt het gerecht niet eens gaar.

– Plaats bakvormen altijd op het roos-ter. Rechthoekige of langwerpige bak-vormen plaatst u bij voorkeur dwarsop het rooster. Zo krijgt u een opti-male warmteverdeling in de vorm enbereikt u een gelijkmatig bakresul-taat.

– Bak vruchtentaart en hoge plaatkoekop de universele bakplaat.

Bakpapier, invetten

Miele accessoires zoals bijv. de univer-sele bakplaat zijn met PerfectClean ver-edeld (zie rubriek "Uitrusting"). Mieleaccessoires zoals bijv. de universelebakplaat zijn met PerfectClean veredeld(zie rubriek "Uitrusting").

Gewoonlijk moeten met PerfectClean-veredelde oppervlakken niet worden in-gevet of met bakpapier worden belegd.

Gebruik alleen bakpapier voor:

– zout gebak, omdat de natronloog die tijdens dedeegbereiding wordt gebruikt, hetmet PerfectClean veredelde opper-vlak kan beschadigen.

– Biscuit, schuimgebak, makronen endergelijkeDeze deegsoorten kleven vanwegehun hoge eiwitgehalte gemakkelijkvast.

– bereiding van diepvriesproducten ophet rooster.

Page 79: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

79

Aanwijzingen bij de tabellenDe gegevens voor de aanbevolen oven-functie zijn vet gedrukt.

Deze tijden gelden, tenzij anders aange-geven, voor een oven die niet is voor-verwarmd. Bij een voorverwarmde ovenzijn de baktijden ca. 10 minuten korter.

Temperatuur

Doorgaans kiest u het best de lageretemperatuur.

Bij hogere temperaturen dan aangege-ven verkort weliswaar de baktijd, maarkan de bruinering heel onregelmatigworden en wordt in het ongunstigstegeval het gerecht niet eens gaar.

Baktijd

Controleer algemeen na afloop van dekortste bereidingstijd of uw gerecht ge-noeg gebakken is. Prik daartoe met eenhouten stokje in het deeg. Als niets aanhet stokje blijft kleven, is het gerechtgaar.

Niveau

Het niveau waarin u uw gerecht in-schuift is afhankelijk van de ovenfunctieen van het aantal bakplaten.

– Hetelucht plus 1 bakplaat: niveau 22 bakplaten: niveaus 1+3/2+43 bakplaten: niveaus 1+3+5

Wanneer u tegelijkertijd de universelebakplaat en bakplaten voor het bak-ken op meerdere niveaus gebruikt,moet u de universele bakplaat onderde andere platen in de oven schui-ven.

Gebruik maximaal twee niveaus te-gelijk als u vochtig gebak of taartbakt.

– Profi 1 bakplaat: niveau 2

– Intensief bakken 1 bakplaat: niveau 1 of 2

– Boven-Onderwarmte 1 bakplaat: niveau 1 of 2

Page 80: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

80

Tabel bakken

Roerdeeg

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Muffins (1 bakplaat) 140–150 2) 2 35–45

1) 150–160 2) 2 30–40

Muffins (2 bakplaten) 140–150 2) 2+4 35–45 5)

Small cakes (1 bakplaat) * 150 2) 2 30–40

1) 160 2) 3) 3 20–30

Kleine cakes (2 bakplaten) * 150 2) 3) 2+4 25–35Klein gebak/koekjes (1 bakplaat) 140–150 2) 4) 2 25–35

150–160 2) 3) 4) 3 15–25

Koeken/koekjes (2 bakplaten) 140–150 2) 4) 2+4 25–35 5)

Zandtaart 150–160 2) 2 60–70

150–160 2) 3) 4) 2 60–70Tulband 150–160 2 50–60

170–180 2 55–65

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte Temperatuur /  niveau /  baktijd

* De instellingen gelden ook voor richtlijnen volgens EN 60350-1.1) Schakel de katalysator uit voordat u de bereiding start. Kies Instellingen – Katalysator –

Uit.2) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.3) Verwarm de ovenruimte voor.4) Stel de ovenfunctie en de temperatuur in en kies tevens Extra instellingen openen – Crisp

function – Aan.5) Neem de bakplaten op verschillende tijdstippen uit het toestel zodra het gerecht vol-

doende bruin is, ook als de vermelde baktijd nog niet verstreken is.

Page 81: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

81

Roerdeeg

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Cake (bakplaat) 150–160 1) 2 30–40

150–160 1) 2) 2 30–40Gemarmerde en notencake (vorm) 150–160 2 60–80

150–160 2 60–80Vruchtentaart met schuim/glazuur (bak-plaat)

150–160 1) 2 40–50

170–180 1) 2 45–55Vruchentaart (bakplaat) 150–160 2 35–45

160–170 2 35–55Vruchtentaart (vorm) 150–160 2 55–65

170–180 1) 2) 3) 2 35–45Taartbodem 150–160 1) 2 25–35

170–180 1) 2) 2 15–25

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte Temperatuur /  niveau /  baktijd

1) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.2) Verwarm de ovenruimte voor.3) Stel de ovenfunctie en de temperatuur in en kies tevens Extra instellingen openen – Crisp

function – Aan.

Page 82: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

82

Kneeddeeg

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Klein gebak (1 bakplaat) 140–150 2) 2d 20–30

160–170 2) 3) 3 15–25

Koeken/koekjes (2 bakplaten) 140–150 2) 1+3 20–30 4)

Zandkoekjes (1 bakplaat) * 140 2) 2 30–45

1) 160 2) 3) 3 20–30

Zandkoekjes (2 bakplaten) * 140 2) 1+3 35–45 4)

Taartbodem 150–160 2 35–45

170–180 3) 2 20–30Kruimelkoek 150–160 2 45–55

170–180 2 45–55Kwarktaart 150–160 2) 2 80–95

170–180 2) 2 80–90

150–160 2 70–90

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte /  Intensief bakken Temperatuur /  niveau /  baktijd

* De instellingen gelden ook voor richtlijnen volgens EN 60350-1.1) Schakel de katalysator uit voordat u de bereiding start. Kies Instellingen – Katalysator –

Uit.2) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.3) Verwarm de ovenruimte voor.4) Neem de bakplaten op verschillende tijdstippen uit het toestel zodra het gerecht vol-

doende bruin is, ook als de vermelde baktijd nog niet verstreken is.

Page 83: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

83

Kneeddeeg

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Appeltaart (apple pie) (vorm 20 cm) *) 160 1) 2 90–100

180 1) 1 80–95Appeltaart, met couverture 160–170 1) 2 50–70

170–180 1) 2) 3) 2 60–70

160–170 2 50–70Vruchtentaart met bovenlaag (vorm) 150–160 2 55–75

170–180 2 55–75

150–160 2 55–65Hartige/zoete taart (bakplaat) 220–230 2) 1 30–50

180–190 1 30–50

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte /  Intensief bakken Temperatuur /  niveau /  baktijd

* De instellingen gelden ook voor richtlijnen volgens EN 60350-1.1) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.2) Verwarm de ovenruimte voor.3) Stel de ovenfunctie en de temperatuur in en kies tevens Extra instellingen openen – Crisp

function – Aan.

Page 84: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

84

Gistdeeg/kwark-oliedeeg

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Tulbandcake 150–160 1) 2 50–60

160–170 1) 2 50–60Kerstbrood 150–160 2 45–65

160–170 2 45–60Kruimelkoek 150–160 2 35–45

170–180 2) 3 35–45Vruchentaart (bakplaat) 160–170 2 40–60

170–180 2) 3 40–60Deegflappen met fruit (1 bakplaat) 150–160 2 25–30

160–170 2 3) 25–30

Deegflappen met fruit (2 bakplaten) 150–160 1+3 25–30 4)

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte Temperatuur /  niveau /  baktijd

1) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.2) Stel de ovenfunctie en de temperatuur in en kies tevens Extra instellingen openen – Crisp

function – Aan.3) Voor gistdeeg. Gebruik bij kwark-oliedeeg niveau 3.4) Neem de bakplaten op verschillende tijdstippen uit het toestel zodra het gerecht vol-

doende bruin is, ook als de vermelde baktijd nog niet verstreken is.

Page 85: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

85

Gistdeeg/kwark-oliedeeg

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Witbrood 180–190 2 35–45

190–200 2 30–40Volkorenbrood 180–190 2 55–65

200–210 1) 2 45–55Pizza (bakplaat) 170–180 2 30–45

190–200 1) 2) 2 3) 30–45

170–180 2 3) 30–45Uienbrood 170–180 2 30–40

180–190 1) 2) 2 25–35

170–180 2 30–40Gistdeeg laten rijzen 35 4) 15–30

35 4) 15–30

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte /  Intensief bakken Temperatuur /  niveau /  baktijd

1) Verwarm de ovenruimte voor.2) Stel de ovenfunctie en de temperatuur in en kies tevens Extra instellingen openen – Crisp

function – Aan.3) Voor gistdeeg. Gebruik bij kwark-oliedeeg niveau 3.4) De vorm kan direct op de bodem van de ovenruimte worden gezet. Volgens de grootte

van de vorm kunnen ook de geleiderails worden verwijderd. Als u de ovenfunctie "Bo-ven-Onderwarmte " gebruikt, leg dan ook het rooster op de bodem van de oven-ruimte.

Page 86: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

86

Biscuitdeeg

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Taartbodem (2 eieren) 160–170 2) 2 20–30

1) 160–170 2) 3) 2 15–25Biscuitaart (4-6 eieren) 170–180 2) 2 20–35

1) 150–160 2) 3) 2 30–45Zacht biscuitdeeg * 180 2) 2 25–35

1) 150–170 2) 3) 2 20–45Rol 170–180 2) 3) 2 13–25

1) 180–190 2) 3) 2 12–25

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte Temperatuur /  niveau /  baktijd

* De instellingen gelden ook voor richtlijnen volgens EN 60350-1.1) Schakel de katalysator uit voordat u de bereiding start. Kies Instellingen – Katalysator –

Uit.2) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.3) Verwarm de ovenruimte voor.

Page 87: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Bakken

87

Soezendeeg, bladerdeeg, eiwitgebak

Taart/cake/gebak

[°C]

[min]

Soezen (1 bakplaat) 160–170 2 30–45

180–190 2) 3) 4) 3 25–35

Soezen (2 bakplaten) 160–170 4) 1+3 30–45 5)

Bladerdeeg (1 bakplaat) 170–180 2 20–30

190–200 3 20–30

Bladerdeeg (2 bakplaten) 170–180 1+3 20–30 5)

Makronen (1 bakplaat) 120–130 2 25–50

1) 120–130 2) 3) 3 25–45

Makronen (2 bakplaten) 120–130 1+3 25–50 5)

 Ovenfunctie /  Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte Temperatuur /  niveau /  baktijd

1) Schakel de katalysator uit voordat u de bereiding start. Kies Instellingen – Katalysator –Uit.

2) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.3) Verwarm de ovenruimte voor.4) Stel de ovenfunctie en de temperatuur in en kies tevens Extra instellingen openen – Crisp

function – Aan.5) Neem de bakplaten op verschillende tijdstippen uit het toestel zodra het gerecht vol-

doende bruin is, ook als de vermelde baktijd nog niet verstreken is.

Page 88: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

88

OvenfunctiesAfhankelijk van de bereiding kunt u deovenfuncties "Hetelucht plus ","Profi ", "Braadautomaat ", en"Boven-Onderwarmte " of "Automa-tische programma's" gebruiken.

KookgereiU kunt elk kookgerei gebruiken dat ge-schikt is voor ovens:

Braadpannen, hittebestendige glazenschalen, braadfolie/braadzakken, eenRömertopf, een universele bakplaat, hetrooster en/of de grill- en braadplaat (in-dien aanwezig) op de universele bak-plaat.

Wij adviseren het gebruik van eenbraadpan. Daarin blijft genoeg fondover voor het bereiden van een saus.Bovendien blijft de oven schoner dan bijbraden op het rooster.

Tips– Bruineren: Het vlees wordt pas aan

het einde van de bereidingstijd bruin.Het wordt extra bruin als u halverwe-ge de tijd het deksel van de panhaalt.

– Rusttijd: Haal het vlees na de berei-ding uit de oven, wikkel het in alumi-niumfolie en laat het ca. 10 minutenstaan ("rusten"). Het vlees verliestdan minder vocht als u het snijdt.

– Braden van gevogelte: Het vel wordtextra knapperig als u het gevogelte10 minuten voor het einde van de be-reiding met licht gezouten water be-strijkt.

Page 89: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

89

Aanwijzingen bij de tabellenDe gegevens voor de aanbevolen oven-functie zijn vet gedrukt.

Deze tijden gelden, tenzij anders aange-geven, voor een oven die niet is voor-verwarmd. Bij een voorverwarmde ovenzijn de baktijden ca. 10 minuten korter.

Temperatuur

Kies in het algemeen de laagste tempe-ratuur.Bij hogere temperaturen wordt het vlees(voedingsmiddel) weliswaar bruin, maarniet altijd gaar.

Stel bij "Hetelucht plus ", "Profi "en "Braadautomaat " een ca. 20 °Clagere temperatuur in dan bij "Boven-Onderwarmte ".

Hoe groter het stuk vlees, hoe lager detemperatuur. Stel de temperatuur vanaf3 kg ca. 10 °C lager in dan in de tabel isaangegeven. Het braden duurt dan iets langer, maarhet vlees wordt gelijkmatig gaar en dekorst wordt niet te dik.

Stel bij braden op het rooster een tem-peratuur in die ca. 10 °C lager is dan bijbraden in een braadpan.

Voorverwarmen

Voorverwarmen is meestal niet nodig,alleen bij rosbief en filet.

Bereidingstijd

U kunt de bereidingstijd bepalen doorde dikte van de betreffende vleessoort[cm] te vermenigvuldigen met de tijdper cm [min/cm]:

– Rund/wild: 15–18 minuten/cm

– Varken/kalf/lam: 12–15 minuten/cm

– Rosbief/filet: 8–10 minuten/cm

Bij diepgevroren vlees neemt de berei-dingstijd met ca. 20 minuten per kilotoe. Diepgevroren vlees met een ge-wicht tot ca. 1,5 kg kunt u braden zon-der het eerst te ontdooien.

Controleer na afloop van de kortste be-reidingstijd of het voedingsmiddel gaaris.

Niveau

Gebruik bij voorkeur niveau 2.

Page 90: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

90

Tabel braden

Rund, kalf

Gerecht

[°C]

[min] 7)

[°C]Rundsgebraad, ca. 1 kg / 170–180 2 100–130 5)

85–95 190–200 2 110–140 5)

Runderfilet, ca. 1 kg 1) / 150–160 4) 2 20–50

40–70 8) 2) 150–160 4) 2 20–50

180–190 4) 2 20–50

Rosbeef, ca. 1 kg 1) / 150–160 4) 2 30–60

40–70 8) 2) 150–160 4) 2 30–60

180–190 4) 2 30–60Kalfsgebraad, ca. 1,5 kg / 190–200 2 70–90 5)

70–80 3) 190–200 2 70–90 6)

200–210 2 70–90 5)

 Ovenfunctie /  Temperatuur /  Niveau /  Bereidingstijd /  Kerntemperatuur Hetelucht plus /  Braadautomaat /  Profi /  Boven-onderwarmte

1) Gebruik de universele bakplaat. Braad het vlees eerst op de kookplaat aan.2) Als u de ovenfunctie "Profi " gebruikt, voert u de stoominjectie bij het begin van de

bereiding uit.3) Als u de ovenfunctie "Profi " gebruikt, voert u (na de opwarmfase) de handmatige

stoominjecties verdeeld over de bereidingstijd uit.4) Verwarm de ovenruimte voor.

Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.5) Gebruik eerst een deksel. Verwijder het deksel na de helft van de bereidingstijd en voeg

ca. 0,5 l vloeistof toe.6) Voeg na de helft van de bereidingstijd ca. 0,5 l vocht toe.7) Als u de bratometer gebruikt, voer dan de bij het voedingsmiddel behorende kerntempe-

ratuur in.8) Afhankelijk van de gewenste gaarheid: rood ("rare"): 40–45 °C, medium: 50–60 °C, door-

bakken ("well done"): 60–70 °C

Page 91: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

91

Varken

Gerecht

[°C]

[min] 3)

[°C]Varkensgebraad/rollade, ca.1 kg / 160–170 2 100–120 2)

80–90 1) 160–170 2 100–120 2)

180–190 2 100–130 2)

Varkensvlees met zwoerd, ca.2 kg

/ 170–180 2 120–160 2)

80–90 1) 180–190 2 120–160 2)

190–200 2 130–160 2)

Casselerrib, ca. 1 kg / 150–160 2 60–80 2)

75–80 1) 150–160 2 60–80

170–180 2 80–100 2)

Vleesbrood ca. 1 kg / 170–180 2 60–70 2)

80–85 200–210 2 70–80 2)

 Ovenfunctie /  Temperatuur /  Niveau /  Bereidingstijd /  Kerntemperatuur Hetelucht plus /  Braadautomaat /  Profi /  Boven-onderwarmte

1) Als u de ovenfunctie "Profi " gebruikt, voert u (na de opwarmfase) de handmatigestoominjecties verdeeld over de bereidingstijd uit.

2) Voeg na de helft van de bereidingstijd ca. 0,5 l vocht toe.3) Als u de bratometer gebruikt, voer dan de bij het voedingsmiddel behorende kerntempe-

ratuur in.

Page 92: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

92

Lam, wild

Gerecht

[°C]

[min] 5)

[°C]Lamsbout, ca. 1,5 kg / 170–180 2 90–110 3)

75–80 1) 170–180 2 90–110 4)

180–190 2 90–110 3)

Lamsrug, ca. 1,5 kg / 220–230 2) 2 40–60 4)

70–75 1) 220–230 2) 2 40–60

230–240 2) 3 40–60 4)

Wildbraad, ca. 1 kg / 200–210 2 80–100 3)

80–90 200–210 2 80–100 3)

 Ovenfunctie /  Temperatuur /  Niveau /  Bereidingstijd /  Kerntemperatuur Hetelucht plus /  Braadautomaat /  Profi /  Boven-onderwarmte

1) Als u de ovenfunctie "Profi " gebruikt, voert u (na de opwarmfase) de handmatigestoominjecties verdeeld over de bereidingstijd uit.

2) Verwarm de ovenruimte voor.3) Gebruik eerst een deksel. Verwijder het deksel na de helft van de bereidingstijd en voeg

ca. 0,5 l vloeistof toe.4) Voeg na de helft van de bereidingstijd ca. 0,5 l vocht toe.5) Als u de bratometer gebruikt, voer dan de bij het voedingsmiddel behorende kerntempe-

ratuur in.

Page 93: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

93

Gevogelte, vis

Gerecht

[°C]

[min] 3)

[°C]Gevogelte, 0,8–1 kg / 180–190 2 60–70

85–90 190–200 2 60–70

Gevogelte, ca. 2 kg / 180–190 2 100–12085–95

190–200 3 100–120Gevogelte, gevuld, ca. 2 kg / 180–190 2 110–130

85–95 190–200 3 110–130

Gevogelte, ca. 4 kg / 160–170 2 120–160 2)

85–90 180–190 2 120–160 2)

Vis, stuk, ca. 1,5 kg / 160–170 2 45–55

75–80 1) 160–170 2 45–55

180–190 2 45–55

 Ovenfunctie /  Temperatuur /  Niveau /  Bereidingstijd /  Kerntemperatuur Hetelucht plus /  Braadautomaat /  Profi /  Boven-onderwarmte

1) Als u de ovenfunctie "Profi " gebruikt, voert u (na de opwarmfase) de handmatigestoominjecties verdeeld over de bereidingstijd uit.

2) Voeg na de helft van de bereidingstijd ca. 0,5 l vocht toe.3) Als u de bratometer gebruikt, voer dan de bij het voedingsmiddel behorende kerntempe-

ratuur in.

Page 94: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

94

Spijzenthermometer

Met de snoerloze kerntemperatuurvoe-ler (bratometer) kunt u tijdens de berei-ding de temperatuur van het gerechtnauwkeurig controleren.

Principe

Steek de metalen punt van de bratome-ter in het voedingsmiddel. In de puntvan de voeler bevindt zich een tempera-tuursensor. Deze meet tijdens de berei-ding de zogenaamde kerntemperatuur.Dat is de temperatuur binnen in hetvoedingsmiddel.

De temperatuursensor bevindt zichca. 2 cm achter de punt. Steek de me-talen punt zo in het voedingsmiddeldat de temperatuursensor zich in hetmidden ervan bevindt (zie "Belangrijkeaanwijzingen voor het gebruik").

De stijging van de kerntemperatuur inhet voedingsmiddel geeft de gaarheidvan de bereiding aan. Afhankelijk of ubijv. een gebraad medium of goeddoorbakken wilt hebben, stelt u een la-gere of een hogere kerntemperatuur in.

U kunt een kerntemperatuur instellen tot99 °C. Meer informatie over gerechtenen bijbehorende kerntemperaturen vindtu in de "Tabel braden" en in het hoofd-stuk "Lage temperatuur".

Voor bereidingen met en zonder brato-meter gelden vergelijkbare bereidings-tijden.

Het doorgeven van de kerntemperatuur-waarden aan de ovenelektronica ge-beurt via radiosignalen. De zender be-vindt zich in de greep van de bratome-ter. De antenne voor de ontvangst be-vindt zich in de achterwand. De waar-den worden doorgegeven zodra u hetvoedingsmiddel met de bratometer inde oven plaatst.

De radiosignalen worden alleen correctdoorgegeven bij een gesloten deur. Alsde deur tijdens de bereiding wordt geo-pend, om bijv. het gebraad te begieten,wordt de signaaloverdracht onderbro-ken. Deze wordt pas voortgezet na hetsluiten van de deur. Het duurt een paarseconden tot de actuele kerntempera-tuur weer op het display verschijnt.

De temperatuursensor kan bij tempe-raturen boven 100 °C beschadigd ra-ken. Als u de bratometer gebruikt,kan de voeler niet beschadigd raken,omdat u alleen kerntemperaturen tot99 °C kunt instellen.Laat de bratometer tijdens een berei-ding niet in de ovenruimte liggen alsu de voeler niet gebruikt, maar doede voeler altijd weer in de opberg-ruimte.

Page 95: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

95

Gebruiksmogelijkheden

Bij sommige automatische program-ma's en speciale toepassingen wordt uverzocht de bratometer te gebruiken.

U kunt de voeler ook voor uw eigenprogramma's en voor de volgendeovenfuncties gebruiken:

– Braadautomaat

– Hetelucht Plus

– Intensief bakken

– Boven-onderwarmte

– Profi

– Circulatiegrill

Belangrijke aanwijzingen voor hetgebruik

Voor een optimaal resultaat moet ubeslist de volgende aanwijzingen inacht nemen.

– Gebruik geen hoge, smalle metalenpannen en schalen, omdat deze deradiosignalen kunnen afzwakken.

– Vermijd metalen voorwerpen bovende spijzenthermometer, zoals dekselsen aluminiumfolie. Gebruik ook geenrooster of de universele bakplaat opde niveaus erboven. Glazen dekselskunt u wel gebruiken.

– Gebruik niet tegelijk een andere me-talen kerntemperatuurvoeler (zoalsvoelers die in de handel verkrijgbaarzijn).

– Vermijd dat de greep van de spijzen-thermometer in het kookvocht komtte liggen, op het gerecht of op derand van de pan of schaal.

Breukgevaar!Gebruik de bratometer niet om hetvoedingsmiddel te dragen.

Page 96: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

96

Let ook op het volgende:

– U kunt vlees in een pan of op hetrooster met de universele bakplaatbereiden.

– De metalen punt van de bratometermoet geheel in het gerecht wordengestoken, ongeveer in de kern vanhet gerecht. De greep dient schuinomhoog te wijzen en niet horizontaalrichting ovenhoeken of deur.

– Bij gevogelte kunt u de metalen punthet beste in het dikste borstgedeeltesteken. Met uw duim en wijsvingervindt u het dikste punt eenvoudig.

– De metalen punt mag niet in aanra-king komen met botten of zeer vetrij-ke delen. Vetweefsel en botten kun-nen ertoe leiden dat de oven te vroegwordt uitgeschakeld.

– Kies bij doorregen vlees de hoogstewaarde van het kerntemperatuurbe-reik uit de braadtabel.

– Bij gebruik van braadfolie, van eenbraadzak of aluminiumfolie steekt ude Bratometer door de folie tot in dekern van het gerecht. U kunt de voe-ler ook ingestoken in het gerecht inde folie doen. Houdt u zich hierbijaan de aanwijzingen van de foliefabri-kant.

– De bratometer moet in zeer plattevoedingsmiddelen, zoals vis, bijnahorizontaal worden ingestoken. Be-reid platte voedingsmiddelen daaromin schalen van glas of keramiek, om-dat de wanden van een metalenschaal de radiosignalen kunnen sto-ren.

Als de bratometer tijdens een berei-ding niet meer wordt herkend, ver-schijnt in het display een betreffendemelding. Wijzig dan de positie van debratometer.

Page 97: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

97

Spijzenthermometer: gebruiken

Trek de bratometer uit de opberg-ruimte in de deur.

Steek de metalen punt van de brato-meter helemaal in het voedingsmid-del. De greep moet schuin naar bo-ven wijzen.

Plaats het voedingsmiddel in deoven.

Sluit de deur.

Kies de ovenfunctie of het automa-tische programma.

De melding Bereiding met spijzenthermo-meter voortzetten ? verschijnt.

Kies Ja.

Wijzig zo nodig de voorgeprogram-meerde temperatuur.

Wijzig zo nodig de voorgeprogram-meerde kerntemperatuur.

Bij automatische programma's liggende kerntemperatuurwaarden vast.

U kunt de bereiding ook op een latertijdstip laten starten. Kies hiervoor Extrainstellingen openen en stel in het veld Startom een tijd in. Kies bij automatischeprogramma's Later starten.

Het tijdstip waarop het programmaeindigt, kan worden geschat, omdat deduur van een bereiding met en zonderbratometer ongeveer gelijk is.

Bereidingstijd en Klaar om kunnen nietworden ingesteld, omdat de totale tijdafhankelijk is van het bereiken van dekerntemperatuur.

Page 98: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Braden

98

Resttijdindicatie

Als bij een bereiding de ingestelde tem-peratuur hoger is dan 140°C, verschijntna een bepaalde tijd de (geschatte) res-terende bereidingstijd (resttijd).

De resttijd wordt berekend aan de handvan de ingestelde temperatuur, de inge-stelde kerntemperatuur en de snelheidwaarmee de kerntemperatuur stijgt.

In het begin is de resttijd een geschattewaarde. Omdat de resttijd gedurendede bereiding steeds opnieuw wordt be-rekend, wordt de waarde steeds aange-past en steeds nauwkeuriger.

Alle resttijdinformatie wordt gewist, alsde bereidings- of kerntemperatuurwordt gewijzigd of als een andere oven-functie wordt gekozen. Als de ovendeurenige tijd geopend is geweest, wordt deresttijd opnieuw berekend.

Kerntemperatuur weergeven

Zodra de resttijd verschijnt, kunt u ookde actuele kerntemperatuur laten weer-geven.

Kies Wijzigen.

Kies Weergave kerntemperatuur.

Kies Aan.

Bevestig met OK.

De actuele kerntemperatuur verschijntnu ook op het display.

Benutting restwarmte

Vlak voor het einde van een bereidingwordt de ovenverwarming uitgescha-keld. De warmte in de oven is voldoen-de om de bereiding af te ronden.

Door deze automatische benutting vande restwarmte bespaart u energie.

In het display wordt deze energiebespa-rende functie met Energiebesparende faseaangeduid. De gemeten kerntempera-tuur verschijnt dan niet meer.

De koudeluchtventilator en (afhankelijkvan de gekozen ovenfunctie) ook de he-teluchtventilator blijven ingeschakeld.

Als de ingestelde kerntemperatuur isbereikt:

– In het display verschijnt Proces afge-rond.

– U hoort een signaal, als deze functieis ingeschakeld (zie "Instellingen –Volume – Geluidssignalen").

Tip: Steek de bratometer op een andereplaats in het voedingsmiddel en herhaalde stappen als het resultaat nog nietnaar wens is.

Page 99: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Lage temperatuur (koken op lage temperatuur)

99

Koken op lage temperaturen is ideaalvoor vleessoorten van rund, varken, kalfen lam die zeer behoedzaam moetenworden bereid.

Braad het vlees eerst in korte tijd op ho-ge temperatuur rondom en gelijkmatigaan (op de kookplaat).

In de voorverwarmde oven wordt hetvlees vervolgens op een lage tempera-tuur en met een lange bereidingstijdrustig bereid.

Hierbij ontspant zich het vlees. Het sapbegint te circuleren en wordt gelijkmatigverdeeld tot in de buitenste lagen.Het vlees blijft zo heel mals en sappig.

Tips

– Gebruik goed bestorven, mager vleeszonder pezen en vetrandjes. Verwij-der vooraf eventuele botten.

– Gebruik voor het aanbraden zeer hit-tebestendig vet, bijvoorbeeld boter-olie of spijsolie.

– Dek het vlees tijdens de bereidingniet af.

De bereidingstijd bedraagt ca. 2–4 uuren is afhankelijk van het gewicht en degrootte van het vlees, alsmede van degewenste gaarheid en bruinering.

Bereidingstijden/kerntempera-turen

Vlees [min]

[°C]

Runderfilet 80–100 59Rosbief– rood 50–70 48– medium 100–130 57– doorbakken 160–190 69Varkensfilet 80–100 63Casselerrib * 140–170 68Kalfsfilet 80–100 60Kalfsrug * 100–130 63Lamsrug * 50–80 60

Bereidingstijd

Kerntemperatuur

* zonder bot

Na de bereiding– U kunt het vlees meteen aansnijden.

U hoeft voor het vlees geen rusttijdaan te houden.

– U kunt het vlees zonder moeitewarmhouden. U laat het na de berei-dingstijd gewoon in de oven, totdathet wordt opgediend. Het bereidings-resultaat wordt hierdoor niet beïn-vloed.

– Het vlees heeft de optimale eettem-peratuur. Dien het vlees op voorver-warmde borden op en serveer hetmet zeer hete saus, zodat het vleesniet zo snel afkoelt.

Page 100: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Lage temperatuur (koken op lage temperatuur)

100

Speciale toepassing "Lagetemperatuur" gebruiken

Zie ook de aanwijzingen in het hoofd-stuk "Braden – Spijzenthermometer".

Kies Speciale toepassingen .

Kies Garen op lage temperatuur.

Stel de temperatuur in.

Stel de kerntemperatuur in.

Volg de instructies op het display.Laat bij het voorverwarmen het roos-ter en de universele bakplaat in deoven.

Braad alle kanten van het vlees opeen hoge stand op de kookplaat aan(tijdens het voorverwarmen van deoven).

Verbrandingsgevaar!Draag altijd ovenwanten als u voe-dingsmiddelen in de oven zet of eruithaalt, of als u in de oven bezig bent.

Zodra de melding Gebruik de spijzen-thermometer verschijnt, legt u het aan-gebraden vlees op het rooster ensteekt u de bratometer in het vlees.De metalen punt moet midden in hetvlees zitten.

Verbrandingsgevaar!Het bovenwarmte-/grillelement iszeer heet.

Sluit de deur.

Na afloop van het programma verschijntProces afgerond en hoort u een signaal,als deze functie ingeschakeld is (zie "In-stellingen – Volume – Geluidssignalen").

Als het vlees nog niet naar wens is,kunt u de bereiding nog verlengen.

Page 101: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Lage temperatuur (koken op lage temperatuur)

101

Koken op lage temperatuurmet handmatige tempera-tuurinstelling

Gebruik de universele bakplaat methet rooster erop.Gebruik voor het voorverwarmen nietde functie "Snelopwarmen".

Schuif de universele bakplaat met hetrooster op niveau 2 in de oven.

Kies Ovenfuncties .

Kies de ovenfunctie "Boven-Onder-warmte " en een temperatuur van130 °C.

Schakel de functie "Snel opwarmen"uit. Kies hiervoor Wijzigen – Extra instel-lingen openen – Snel opwarmen – Uit.

Verwarm de oven, de universele bak-plaat en het rooster ca. 15 minutenvoor.

Braad alle kanten van het vlees opeen hoge stand op de kookplaat aan(tijdens het voorverwarmen van deoven).

Verbrandingsgevaar!Draag altijd ovenwanten als u voe-dingsmiddelen in de oven zet of eruithaalt, of als u in de oven bezig bent.

Leg het aangebraden vlees op hetrooster.

Kies Wijzigen.

Verlaag de temperatuur tot 100 °C.

Laat het vlees gaar worden.

U kunt de oven ook automatisch latenuitschakelen (zie "Uitgebreide bedie-ning – Bereidingstijden instellen").

Page 102: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Grilleren

102

Verbrandingsgevaar! Als u dedeur niet sluit, wordt de uitstromen-de hete lucht niet langs de koelventi-lator geleid en dus niet afgekoeld. Debedieningselementen worden danheet.Sluit de ovendeur tijdens het grille-ren.

Ovenfuncties

Grill groot

Voor het grilleren van grote hoeveelhe-den plat vlees en voor bruineren (grotevormen).

Het gehele verwarmingselement (voorde bovenwarmte/grill) wordt roodgloei-end en levert de warmtestraling die voorhet grilleren nodig is.

Grill klein

Voor het grilleren van kleine hoeveelhe-den plat vlees en voor bruineren (kleinevormen).

Alleen het binnenste gedeelte van hetverwarmingselement (voor de boven-warmte/grill) wordt roodgloeiend. Hetverwarmingselement levert de infra-roodstraling die voor het grilleren nodigis.

Circulatiegrill

Voor het grilleren van gerechten meteen grote diameter, zoals een kip.

Het verwarmingselement voor de bo-venwarmte/grill en de ventilator wordenafwisselend ingeschakeld.

Kookgerei

Leg het rooster of de grill- en braad-plaat (indien aanwezig) op de universelebakplaat. De plaat vangt het vleessap inde bakplaat op en voorkomt dat hetverbrandt. Zo kan het voor verdere be-reiding worden gebruikt.

Gebruik niet de gewone bakplaat.

Page 103: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Grilleren

103

Vlees voorbereidenSpoel het vlees snel onder koud, stro-mend water af. Droog het goed af. Zouthet vlees niet vóór het grilleren, omdathet anders te veel vocht verliest.

Bestrijk mager vlees alleen met olie.Gebruik geen andere vetsoorten. Dezeworden snel te donker of leiden totrookontwikkeling.

Maak platte vissen en stukken vis zoalsgewoonlijk schoon. Daarna zouten enmet citroensap besprenkelen.

Grilleren Leg het rooster of de grill- en braad-

plaat (indien aanwezig) op de univer-sele bakplaat.

Leg het te bereiden voedingsmiddelerop.

Kies de ovenfunctie en de tempera-tuur.

Verwarm het bovenwarmte-/grillele-ment ca. 5 minuten voor. Houd deovendeur gesloten.

Verbrandingsgevaar!Draag altijd ovenwanten als u voe-dingsmiddelen in de oven zet of eruithaalt, of als u in de oven bezig bent.

Schuif het voedingsmiddel op hetjuiste niveau in de oven (zie "Tabelgrilleren").

Sluit de deur.

Keer het product halverwege de tijdom, indien dat mogelijk is.

Page 104: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Grilleren

104

Opmerkingen bij de grilltabelDe gegevens voor de aanbevolen oven-functie zijn vet gedrukt.

Controleer het gerecht na het verstrijkenvan de kortere tijd.

Houdt u zich aan de aangegeven tem-peraturen, niveaus en tijden. Daarbij isrekening gehouden met diverse vlees-soorten en gewoonten.

Temperatuur

Kies in het algemeen de laagste tempe-ratuur.Bij hogere temperaturen wordt het vlees(voedingsmiddel) weliswaar bruin, maarniet altijd gaar.

Voorverwarmen

Voor grilleren moet u de oven voorver-warmen. Verwarm het bovenwarmte-/grillelement ca. 5 minuten voor. Houdde ovendeur gesloten.

Niveau

Houd bij het niveau rekening met dedikte van het voedingsmiddel.

– Platte voedingsmiddelen: niveau 3 of4

– Te grilleren voedsel met een grote di-ameter: niveau 1 of 2

Bereidingstijd

– Grilleer platte stukken vlees/vis perkant ca. 6-8 minuten.Voor dikkere stukken is iets meer tijdnodig. Zorg dat de stukken ongeveereven dik zijn, zodat de bereidings-tijden niet teveel verschillen.

– Keer het product halverwege de tijdom, indien dat mogelijk is.

Is het vlees gaar?

Als u wilt controleren of het vlees vol-doende gaar is, drukt u met een lepelop het vlees.

Rood: Als het vlees heel veer-krachtig aanvoelt, is hetvan binnen nog rood ("ra-re").

Medium: Als het vlees een beetjemeegeeft, is het van bin-nen roze.

Doorbak-ken:

Als het vlees nauwelijksnog meegeeft, is het door-bakken ("well done").

Controleer na afloop van de kortste be-reidingstijd of het voedingsmiddel gaaris.

Tip: Als een groot stuk vlees van buitenal behoorlijk bruin wordt, terwijl het vanbinnen nog niet gaar is, kunt u het vleesop een lager niveau in de oven plaatsenof op een lagere temperatuur verdergrilleren.

Page 105: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Grilleren

105

Grilltabel

Verwarm het bovenwarmte-/grillelement ca. 5 minuten voor. Houd de ovendeurgesloten.

Grillgerecht /

[°C]

[min]

[°C]

[min]Plat voedselRundssteaks 4/5 300 2) 10–17 260 2) 10–17Burger * 4 300 12–24 – –Sjasliek 4 220 12–17 220 12–17Gevogeltebrochetten 4 220 12–17 220 12–17Neksteaks 4 275 13–22 240 13–22Lever 3 220 8–12 220 8–12Frikadellen 4 275 10–20 240 17–22Braadworst 3 220 8–15 220 10–17Visfilet 4 220 15–25 220 15–22Forellen 4 220 15–25 220 15–22Toast * 3 300 3) 5–8 – –Toast Hawaï 3 220 8–12 220 8–12Tomaten 3 220 6–10 220 8–12Perziken 2/3 275 5–10 220 5–10Voedsel met een grote diameterKip, ca. 1,2 kg 1 1) 220 65–75 190 60–70Varkensschenkel, ca.1 kg 2 – – 180 80–90

 Grill groot /  Grill klein /  Circulatiegrill Niveau /  Temperatuur /  Bereidingstijd

* De instellingen gelden bij gebruik van de ovenfunctie "Grill groot " ook voor onder-zoek volgens EN 60350-1.

1) Gebruik voor de ovenfunctie "Circulatiegrill " niveau 2 van onderen.2) Stel de ovenfunctie en de temperatuur in en kies tevens Extra instellingen openen – Crisp

function – Aan.3) Verwarm het bovenwarmte-/grillelement niet voor.

Page 106: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

106

Naast de automatische programma's isuw oven ook geschikt voor de volgendespeciale toepassingen.

Kies Speciale toepassingen .

De volgende toepassingen zijn beschik-baar:

– Ontdooien

– Drogen

– Opwarmen(verwarmen van bordmaaltijden)

– Servies verwarmen

– Deeg laten rijzen

– Garen op lage temperatuurDeze toepassing is beschreven onder"Lage temperatuur".

– Pizza

Daarnaast vindt u in dit hoofdstuk infor-matie over de volgende toepassingen:

– Bruineren

– Inmaken

– Diepvriesproducten/kant-en-klaarge-rechten

Page 107: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

107

OntdooienDit programma is ontwikkeld om diep-vriesproducten behoedzaam te ontdooi-en.

U kunt een temperatuur instellen tussen25 en 50 °C.

Kies Speciale toepassingen .

Kies Ontdooien.

Verander eventueel de voorgepro-grammeerde temperatuur en stel debereidingstijd in.

Volg de instructies op het display.

De ventilator laat de lucht in de oven-ruimte circuleren. De diepvriespro-ducten worden zo behoedzaam ont-dooid.

Let bij het ontdooien van gevo-gelte extra op de hygiëne. Gebruik het vocht niet dat bij hetontdooien vrijkomt.De kans op bacteriën is groot (bij-voorbeeld salmonella).

Tips

– Haal het diepvriesproduct uit de ver-pakking en leg het op de universelebakplaat of in een schaal.

– Gebruik voor het ontdooien van ge-vogelte de universele bakplaat methet rooster erop. Zo komt het gevo-gelte niet in het vocht te liggen.

– Vlees, gevogelte en vis hoeven voorde bereiding niet volledig ontdooid tezijn. Het is voldoende als de buiten-laag zo zacht is dat de kruiden goedworden opgenomen.

Tijden voor het ontdooien

De tijden zijn afhankelijk van het ge-wicht en het soort voedsel dat u ont-dooit:

Product [g]

[min]

Haantje / kip 800 90–120

Vlees500 60–901000 90–120

Braadworst 500 30–50Vis 1000 60–90Aardbeien 300 30–40Boterkoek 500 20–30Brood 500 30–50

 gewicht /  ontdooitijd

Page 108: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

108

DrogenMet dit programma kunt u drogen. Dro-gen is een traditionele conserverings-methode.

U kunt een temperatuur instellen tussen80 en 100 °C.

Het fruit en de groente moeten vers enrijp zijn en mogen geen lelijke plekkenhebben.

Bereid het te drogen product voor.

– Appels kunt u eventueel schillen. Ver-wijder het klokhuis en snijd de appelin ca. 0,5 cm dikke schijfjes.

– Pruimen kunt u eventueel ontpitten.

– Schil peren, verwijder de pitten ensnijd de peren in schijfjes.

– Pel bananen en snijd de bananen inplakjes.

– Maak paddenstoelen schoon, halveerze en snijd de paddestoelen in schijf-jes.

– Verwijder bij peterselie en dille dedikke stengels.

Verdeel het product gelijkmatig overde universele bakplaat.

U kunt ook de geperforeerde gourmet-plaat gebruiken (indien aanwezig).

Kies Speciale toepassingen .

Kies Drogen.

Verander eventueel de voorgepro-grammeerde temperatuur en stel debereidingstijd in.

Volg de instructies op het display.

Product [min]

Fruit 120–480

Groente 180–480

Kruiden * 50–60

Droogtijd* Omdat bij dit programma de ventilator

ingeschakeld is, kunt u voor het drogenvan kruiden beter de ovenfunctie "Bo-ven-Onderwarmte " gebruiken bijeen temperatuur van 80–100 °C.

Verlaag de temperatuur als zich in deovenruimte waterdruppels vormen.

Verbrandingsgevaar!Gebruik ovenhandschoenen als u hetgedroogde product uit de oven haalt.

Laat het gedroogde fruit (de ge-droogde groente) afkoelen.

Gedroogd fruit moet helemaal droogzijn, maar wel zacht en elastisch. Als ueen schijfje doormidden snijdt ofbreekt, mag geen sap meer vrijkomen.

Bewaar het product in een afgeslotenpot of blik.

Page 109: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

109

VerwarmenDit programma is voor het verwarmenvan bordmaaltijden en werkt met vocht-regeling.

U hebt de keuze uit:

– Gebraden vlees + groenten

– Gebraden vlees + aardappelen

– Gebraden vlees + knoedels

– Gebraden vlees + pasta

– Vis met groenten

– Vis met aardappelen

– Groenteschotel

– Gegratineerde pastaschotel

– Pastagerechten met saus

– Pizza

– Ragout met saus

Gebruik hittebestendig serviesgoed.

Plaats de te verwarmen voedingsmid-delen onafgedekt op het rooster.

Kies Speciale toepassingen .

Kies Opwarmen.

Kies het gewenste gerecht en stel dewarmtegraad in.

Volg de instructies op het display.

Verbrandingsgevaar!Trek ovenhandschoenen aan als uhet serviesgoed uit de oven haalt.Aan de onderkant van het servies-goed kunnen zich waterdruppels vor-men.

Servies verwarmenDit programma is voor het verwarmenvan serviesgoed.

U kunt een temperatuur instellen tussen50 en 80 °C.

Gebruik hittebestendig serviesgoed.

Schuif het rooster op niveau 2 in deoven en plaats het serviesgoed daar-op. Afhankelijk van de grootte van hetserviesgoed kunt u het ook op de bo-dem van de ovenruimte zetten. Ukunt daarnaast nog de geleiderailsverwijderen.

Kies Speciale toepassingen .

Kies Servies verwarmen.

Verander eventueel de voorgepro-grammeerde temperatuur en stel debereidingstijd in.

Volg de instructies op het display.

Verbrandingsgevaar!Trek ovenhandschoenen aan als uhet serviesgoed uit de oven haalt.Aan de onderkant van het servies-goed kunnen zich waterdruppels vor-men.

Page 110: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

110

Gistdeeg laten rijzenDit programma is voor het rijzen vangistdeeg zonder vochttoevoer.

U kunt een temperatuur instellen tussen30 en 50 °C.

Kies Speciale toepassingen .

Kies Deeg laten rijzen.

Verander eventueel de voorgepro-grammeerde temperatuur en stel debereidingstijd in.

Volg de instructies op het display.

Als u gistdeeg met vochttoevoer wiltlaten rijzen, kies dan het betreffendeautomatische programma.

PizzaDit programma is voor het bakken vanpizza.

U kunt een temperatuur instellen tussen160 en 250 °C.

Kies Speciale toepassingen .

Kies Pizza.

Verander eventueel de voorgepro-grammeerde temperatuur en stel debereidingstijd in.

Volg de instructies op het display.

Page 111: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

111

BruinerenDe ovenfunctie "Gratineren" is geschiktvoor kleine hoeveelheden, zoals diep-vriespizza, afbakbroodjes en uitsteek-koekjes, maar ook voor vleesgerechtenen braadvlees. Door de optimale rest-warmtebenutting bespaart u tot 30%energie in vergelijking met de gebruike-lijke ovenfuncties, terwijl het bereidings-resultaat vergelijkbaar is.

Deze ovenfunctie is niet geschikt voorhet bereiden van grote hoeveelheden,waarbij vers deeg moet worden door-bakken (zoals biscuitdeeg, vruchten-taart en small cakes). Bij dergelijke pro-ducten bespaart u geen energie.

U kunt een temperatuur instellen tussen100 en 250 °C.

Kies Ovenfuncties .

Kies Bruineren en wijzig eventueel devoorgeprogrammeerde temperatuur.

Volg de instructies op het display.

Voor een maximale energiebesparingmoet u de ovendeur tijdens een berei-ding gesloten houden.

Praktijkvoorbeelden:

Gerecht [°C] [min]

Uitsteekkoekjes 150 25–30Ratatouille 180 40–60Visfilet in folie, ca. 500 g 200 25–30Diepvriespizza, voorge-bakken 200 20–25

Beenham, ca. 1,5kg 160 130–160Runderstoofvlees,ca. 1,5 kg 180 160–180

Temperatuur / bereidingstijd

– Gebruik afhankelijk van de dikte vanhet vlees niveau 1 of 2.

– De aangegeven tijden gelden vooreen oven die niet is voorverwarmd.

– Bereid het vlees eerst met deksel.Verwijder het deksel na driekwart vande tijd en voeg ca. 0,5 l vocht toe.

– Controleer het voedingsmiddel na af-loop van de kortste tijd.

Page 112: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

112

Inmaken

Geschikte potten/glazen

Verwondingsgevaar! In afgesloten blikken en dergelijkeontstaat bij verwarming overdruk.Hierdoor kunnen deze voorwerpenopenbarsten.Gebruik het toestel niet om voe-dingsmiddelen in afgesloten blikkenen dergelijke in te maken of te ver-warmen.

Gebruik alleen speciale glazen/pottendie in de vakhandel verkrijgbaar zijn:

– Weckpotten

– Inmaakglazen met schroefdeksel

Fruit en groente inmaken

Hiervoor adviseren wij de ovenfunctie"Hetelucht plus ".

De gegevens gelden voor 6 glazen meteen inhoud van 1 l.

Schuif de universele bakplaat op ni-veau 2 in de oven en zet de glazendaarop.

Kies de ovenfunctie "HeteluchtPlus " en een temperatuur van150–170 °C.

Wacht tot het water in de glazen gaatborrelen (het gelijkmatig opstijgen vanluchtbelletjes).

Verlaag de temperatuur tijdig omoverkoken te voorkomen.

Fruit/komkommer

Stel de laagste temperatuur in, het"borrelen" in de glazen te zien is.Schakel de oven na de inmaaktijd uiten laat de glazen daarna nog 25–30 minuten in de hete oven staan.

Groente

Verlaag de temperatuur tot 100 °C,zodra het borrelen in de glazen tezien is.

[min]

Wortels 50–70Asperges, erwten, bonen 90–120

Inmaaktijd

Stel na de inmaaktijd de laagste tem-peratuur in en laat de glazen daarnanog 25–30 minuten in de hete ovenstaan.

Na het inmaken

Verbrandingsgevaar!Gebruik ovenhandschoenen als u deglazen uit de oven haalt.

Haal de glazen uit de oven.

Dek de glazen met een doek af enlaat ze nog ca. 24 uur op een tocht-vrije plek staan.

Controleer aansluitend of alle glazengoed dicht zijn.

Page 113: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Speciale toepassingen

113

Diepvriesproducten/kant-en-klaargerechten

Tips

Diepvriestaarten, -pizza's, -stokbro-den

– Bak dergelijke diepvriesproducten ophet rooster, waarop u bakpapier heeftgelegd.Bij bereiding op de bakplaat of deuniversele bakplaat kunnen dezeplaten zodanig vervormen dat u dezeniet meer uit de oven kunt halen alsze heet zijn. Bij elk volgend gebruikworden de platen weer vervormd.

– Kies de laagste temperatuur die opde verpakking vermeld staat.

Patat, kroketten en dergelijke

– Dergelijke diepvriesproducten kunt uwel op de bakplaat of de universelebakplaat bereiden.Leg onder het diepvriesproduct bak-papier.

– Kies de laagste temperatuur die opde verpakking vermeld staat.

– Keer de producten regelmatig om.

Bereiding

Een behoedzame behandeling vanlevensmiddelen is belangrijk voor uwgezondheid.Taart, pizza, frieten of dergelijke mo-gen slechts goudgeel worden gebak-ken, niet donkerbruin.

Kies de ovenfunctie en de tempera-tuur die op de verpakking vermeldstaat.

Verwarm de ovenruimte voor.

Plaats het voedingsmiddel in de voor-verwarmde oven op het niveau dat opde verpakking staat aangegeven.

Controleer het voedingsmiddel na dekortste bereidingstijd.

Tip: Voor sommige diepvriesproducten/kant-en-klaargerechten zijn ook auto-matische programma's beschikbaar (zie"Automatische programma's").

Page 114: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

114

Verbrandingsgevaar!De verwarmingselementen moetenzijn uitgeschakeld. De ovenruimtemoet zijn afgekoeld.

Letselrisico!De stoom van een stoomreiniger kanterechtkomen op onderdelen die on-der spanning staan en een kortslui-ting veroorzaken.Gebruik voor de reiniging nooit eenstoomreiniger.

Alle oppervlakken kunnen verkleurenof veranderen als u ongeschikte rei-nigingsmiddelen gebruikt. Met namehet front van het apparaat kan doorovenreiniger en ontkalkingsmiddelbeschadigd raken.Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.Bij glazen oppervlakken kunnenkrassen glasbreuk tot gevolg heb-ben.Verwijder resten van reinigingsmid-delen onmiddellijk.

Ongeschikte reinigingsmidde-lenOm beschadigingen aan de oppervlak-ken te voorkomen, mogen de volgendemiddelen niet worden gebruikt:

– soda-, ammoniak-, zuur- en chloride-houdende reinigingsmiddelen,

– kalkoplossende reinigingsmiddelenop het front,

– schurende reinigingsmiddelen, zoalsschuurpoeder, vloeibaar schuurmid-del en reinigingssteen,

– oplosmiddelhoudende reinigingsmid-delen,

– reinigingsmiddelen voor roestvrij staal

– reinigingsmiddelen voor vaatwassers

– glasreinigers

– reinigingsmiddelen voor keramischekookplaten

– schurende harde borstels en spons-jes (zoals pannensponsjes en ge-bruikte sponsjes die nog restenschuurmiddel bevatten)

– vlekkensponsjes

– scherpe metalen schrapers

– staalwol

– puntreiniging met mechanische reini-gingsmiddelen

– Ovenreinigingsmiddelen*

– roestvrijstalen spiraalsponsjes *

* bij hardnekkige verontreinigingentoegestaan op PerfectClean-ver-edeld email

Page 115: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

115

Als verontreinigingen lang inwerken,kunt u ze soms niet meer verwij-deren. Bij herhaaldelijk gebruik zon-der tussentijdse reiniging wordt hetmoeilijker om verontreinigingen teverwijderen.

Verwijder verontreinigingen daarommeteen.

Met uitzondering van de snoerlozebratometer zijn de accessoires niet ge-schikt voor reiniging in de afwasauto-maat.

Tips– Verontreinigingen door vruchtensap

of deeg, dat bijvoorbeeld uit eenslecht sluitende bakvorm is gelopen,kunt u gemakkelijker verwijderen alsde ovenruimte nog enigszins warm is.

– Om de ovenruimte nog gemakkelijkerhandmatig te kunnen reinigen, kunt ude deur verwijderen en eventueel ver-der demonteren. Daarnaast kunt u degeleiderails en de FlexiClip-geleiders(indien aanwezig) verwijderen. Hetbovenwarmte-/grillelement kunt uomlaagklappen.

Normale verontreinigingen

Rondom de ovenruimte bevindt zicheen afdichting van glaszijde die opde glasplaat van de deur aansluit.Reinig deze afdichting niet als datniet noodzakelijk is. Het materiaal iserg kwetsbaar.Door wrijven en schuren kan de af-dichting beschadigd raken.

Verwijder normale verontreinigingenbij voorkeur meteen met warm water,gewoon afwasmiddel en een schoonsponsdoekje of met een schoon,vochtig microvezeldoekje.

Verwijder alle resten van reinigings-middelen met schoon water. Dit isvooral belangrijk bij PerfectClean-ver-edelde delen. Resten reinigingsmid-del hebben een ongunstig effect opde anti-aanbakwerking.

Wrijf alles daarna met een zachtedoek droog.

Bratometer

De bratometer is geschikt voor reinigingin de afwasautomaat.

Page 116: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

116

Hardnekkige verontreinigingen(behalve bij de FlexiClip-ge-leiders)

Door overgelopen vruchtensap ofbraadresten kunnen oppervlakkenblijvend verkleuren en doffe plekkenkrijgen. Dit heeft echter geen effectop de eigenschappen van deze op-pervlakken. Probeer niet hardnekkigom deze vlekken te verwijderen. Ge-bruik alleen de beschriebenen hulp-middelen.

Verwijder vastzittende verontrei-nigingen met een glasschraper of eenspiraalsponsje (bijvoorbeeld SpontexSpirinett).

Gebruik voor zeer hardnekkige ver-ontreinigingen op PerfectClean-ver-edeld email de Miele-ovenreiniger. Deoppervlakken moeten koud zijn. Laatde reiniger inwerken, zoals op de ver-pakking is aangegeven.

Ovenreinigers van andere fabrikantenmogen alleen worden aangebracht alsde betreffende oppervlakken koudzijn. De middelen mogen maximaal 10minuten inwerken.

Indien nodig kunt u na de inwerktijdook nog de harde kant van een keu-kensponsje gebruiken.

Verwijder de resten van de ovenreini-ger met schoon water en wrijf de de-len weer droog.

Page 117: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

117

Ovenruimte reinigen met "Py-rolyse "In plaats van handmatig kunt u deovenruimte ook met de ovenfunctie"Pyrolyse " reinigen.

Tijdens de pyrolyse wordt de ovenruim-te tot meer dan 400 °C verhit. Aanwezi-ge verontreinigingen verbranden bij de-ze hoge temperaturen. Er blijft alleen asover.

U kunt uit drie pyrolysestanden kiezen.Elke stand heeft een eigen duur. Kies:

– Stand 1 bij lichte verontreinigingen

– Stand 2 bij meer verontreinigingen

– Stand 3 bij ernstige verontreinigingen

Na de start van de pyrolyse wordt dedeur automatisch vergrendeld. U kuntde deur pas na het reinigingsprocesweer openen.

U kunt de pyrolyse ook op een later tijd-stip laten starten, bijvoorbeeld om ge-bruik te maken van een lager tarief voornachtstroom.

Na de pyrolyse kunt u de pyrolyseresten(zoals as) eenvoudig verwijderen.

Pyrolyse-reiniging voorbereiden

Door de hoge temperaturen dietijdens de pyrolyse ontstaan, kunnenaccessoires beschadigd raken dieniet pyrolysebestendig zijn.Haal dergelijke accessoires uit deovenruimte, voordat u de pyrolysestart. Dit geldt ook voor bijbesteldeaccessoires die niet pyrolysebesten-dig zijn.

De volgende accessoires zijn pyrolyse-bestendig en kunnen tijdens de pyroly-se in de ovenruimte blijven:

– Geleiderails

– FlexiClip-geleiders HFC 72

– Rooster HBBR 72

Verwijder alle accessoires die niet py-rolysebestendig zijn.

Gebruik voor het rooster het boven-ste niveau.

Grove verontreinigingen kunnen eengrote rookontwikkeling tot gevolghebben. Ook kan de pyrolysefunctiehierdoor worden afgebroken.Door vastzittende verontreinigingenkunnen er blijvende kleurverande-ringen of doffe plekken op de geë-mailleerde delen ontstaan.

Verwijder alle grove verontreinigingenuit de ovenruimte, voordat u de py-rolyse start en schraap vastzittendeverontreinigingen met een glasschra-per van de geëmailleerde oppervlak-ken.

Page 118: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

118

Pyrolyse starten

Verbrandingsgevaar!Tijdens de pyrolyse wordt het frontvan het apparaat warmer dan bij nor-male ovenfuncties.Houd kinderen op een afstand als depyrolysefunctie actief is!

Kies Onderhoud .

Kies Pyrolyse.

Kies de stand die bij de verontreini-ging past.

Bevestig met OK.

Volg de instructies op het display.

Bevestig met OK.

Pyrolyse meteen starten

Als u de pyrolyse meteen wilt starten,kiest u Meteen starten.

Bevestig met OK.

De pyrolyse start.

Na de start van de pyrolyse wordt dedeur automatisch vergrendeld. Vervol-gens worden de ovenverwarming en deventilator automatisch ingeschakeld.

De ovenverlichting wordt tijdens de py-rolyse niet ingeschakeld.

De resttijd van de pyrolyse verschijnt. Ukunt deze tijd niet wijzigen.

Als u tussendoor een kookwekkertijdheeft ingesteld, hoort u na afloop vande kookwekkertijd een signaal, knippert en loopt de tijd op.

Als u op drukt, worden de akoes-tische en optische signalen uitgezet.

Pyrolyse op een later tijdstip starten

Als u de pyrolyse later wilt starten,kiest u Later starten.

Bevestig met OK.

Stel de tijd in waarop de pyrolysemoet starten.

Bevestig met OK.

Na de start van de pyrolyse wordt dedeur automatisch vergrendeld. Op hetdisplay verschijnt Start om en de inge-stelde startijd. Startzeit.

Tot aan de starttijd kunt u een anderestart- of eindtijd instellen via Wijzigen.

Als de starttijd is bereikt, worden deovenverwarming en de ventilator auto-matisch ingeschakeld. In het displayverschijnt de resttijd.

Page 119: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

119

Na afloop van de pyrolyse

Zodra de resttijd op 0:00 staat, ver-schijnt in het display de melding dat dedeur ontgrendeld wordt.

Zodra de deur ontgrendeld is, gebeurthet volgende:

– In het display verschijnt Proces afge-rond.

– U hoort een signaal, als deze functieis ingeschakeld (zie "Instellingen –Volume – Geluidssignalen").

Schakel de oven uit.

De akoestische en optische signalenworden uitgezet.

Verbrandingsgevaar!Verwijder eventuele pyrolyserestenpas als de ovenruimte afgekoeld is.

Verwijder na afloop van de pyrolysede eventuele pyrolyseresten (zoalsas).

De meeste pyrolyseresten kunt u metwater, gewoon afwasmiddel en eenschoon sponsdoekje verwijderen. Ukunt ook een schoon, vochtig mi-crovezeldoekje gebruiken.

Afhankelijk van de mate van verontrei-niging kunnen aan de binnenkant vande ovendeur zichtbare afzettingenvoorkomen. U kunt deze verwijderenmet een afwassponsje, een glasschra-per of een spiraalspons (bijvoorbeeldSpontex Spirinett) en gewoon afwas-middel.

Trek de FlexiClip-geleiders na de py-rolyse-reiniging meermaals uit.

Let op het volgende:

– Rondom de ovenruimte bevindt zicheen afdichting van glaszijde die op deglasplaat van de deur aansluit. Reinigdeze afdichting niet als dat niet nood-zakelijk is. Het materiaal is erg kwets-baar. Door wrijven en schuren kan deafdichting beschadigd raken. Het isbeter om deze niet te reinigen.

– Na het reinigen zijn kleurverande-ringen en lichte vlekken mogelijk. Hetfunctioneren van de geleiders wordthierdoor echter niet beïnvloed.

– Geëmailleerde oppervlakken kunnendoor overgelopen fruitsap blijvendverkleuren. Deze kleurveranderingenbeïnvloeden de eigenschappen vanhet email niet. Probeer niet hardnek-kig om deze vlekken te verwijderen.

Page 120: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

120

Pyrolyse wordt afgebroken

Na het afbreken van de pyrolyse blijftde deur vergrendeld, totdat de tempe-ratuur in de ovenruimte onder 280 °Cis gekomen.

De pyrolyse kan om de volgende rede-nen worden afgebroken:

– Schakel de oven uit.

– De stroomvoorziening valt uit.

Als u het apparaat uitschakelt, ver-schijnt in het display Toestel uitscha-kelen?.

Als u de pyrolyse wilt afbreken, kiestu Ja.

De deur wordt ontgrendeld, zodra deoventemperatuur onder 280 °C gezon-ken is en de oven wordt uitgeschakeld.

Als u de pyrolyse wilt voortzetten,kiest u Nee.

De pyrolyse wordt voortgezet.

Als de netspanning wegvalt, verschijntde melding Proces afgebroken. Afkoelfaseals de stroomvoorziening weer in ordeis.

De deur wordt ontgrendeld, zodra deoventemperatuur onder 280 °C gezon-ken is en de oven wordt uitgeschakeld.

hoort u een signaal, als deze functie in-geschakeld is (zie "Instellingen – Volu-me – Geluidssignalen").

In het display verschijnt Proces afgerond.

Kies .

Start de pyrolyse opnieuw.

Page 121: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

121

Deur verwijderen

De deur is via speciale houders met dedeurscharnieren verbonden.Voordat u de deur van deze houderskunt trekken, moet u eerst de vergren-delingsbeugels van de beide scharnie-ren ontgrendelen.

Open de deur helemaal.

Ontgrendel de beugels door deze totaan de aanslag te draaien.

Trek de deur nooit in horizontalestand van de houders. De houdersklappen dan tegen het apparaat.

Sluit de deur voorzichtig tot aan deaanslag.

Pak de deur bij de zijkanten vast entrek de deur gelijkmatig schuin naarboven toe van de houders. Pas opdat de deur bij het verwijderen nietkantelt.

Page 122: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

122

Deur uit elkaar halen

De deur bestaat uit een open systeemmet 4 glasplaten die deels een warmte-reflecterende coating hebben.

Als de oven in gebruik is, wordt extralucht door de deur geleid, zodat de bui-tenste glasplaat koel blijft.

Als in de ruimte tussen de glasplatenverontreinigingen neerslaan, kunt u dedeur uit elkaar halen om de binnen-kanten van de platen te reinigen.

Door krassen kunnen de glasplatenvan de deur beschadigd raken. Ge-bruik voor de reiniging van de glas-platen van de deur geen schuurmid-delen, geen harde sponsjes of bor-stels en geen scherpe metalenschrapers.Let bij de reiniging van de glasplatenvan de deur ook op de aanwijzingendie voor het ovenfront gelden.

De individuele kanten van de glas-platen van de deur zijn verschillendgecoat. De kanten die naar de oven-ruimte zijn gekeerd, zijn warmtere-flecterend. Let erop dat u de glaspla-ten van de deur na de reiniging weercorrect aanbrengt.

Het oppervlak van de aluminiumpro-fielen wordt door ovenreiniger be-schadigd. Reinig die delen alleenmet warm water, afwisselmiddel eneen schoon sponsdoekje, of met eenschoon, vochtig microvezeldoekje.

Bewaar de uitgenomen glasplatenvan de deur op een veilige plaats,zodat ze niet breken.

Page 123: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

123

Verwondingsgevaar!Verwijder de deur altijd, voordat udeze uit elkaar haalt.Verwijder dedeur altijd, voordat u deze uit elkaarhaalt.

Leg de deur met de buitenste glas-plaat op een zachte ondergrond (bij-voorbeeld een theedoek). U voorkomtzo krassen.

Draai de vergrendelingen voor deglasplaten naar buiten.

Verwijder na elkaar de binnenste glas-plaat en de beide middelste glasplaten:

Til de binnenste glasplaat iets op entrek de glasplaat uit de kunststof lijst.

Verwijder de dichting.

Page 124: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

124

Til de bovenste van de beide middel-ste glasplaten iets op en verwijder deplaat.

Til de onderste van de beide middel-ste glasplaten iets op en verwijder deplaat.

Reinig de glasplaten en de anderedelen met warm water, afwasmiddelen een schoon sponsdoekje of meteen schoon, vochtig microvezeldoek-je.

Wrijf alles daarna met een zachtedoek droog.

Zet de deur vervolgens weer in elkaar:

De beide middelste glasplaten zijnidentiek. Om veilig te stellen dat u deglasplaten correct terugplaatst, zijn deplaten voorzien van een materiaalnum-mer.

Plaats de onderste van de beide mid-delste glasplaten zo terug dat het ma-teriaalnummer leesbaar is (dus nietgespiegeld).

Draai de vergrendelingen voor deglasplaten naar binnen. De vergren-delingen moeten over de onderstevan de beide middelste glasplatenschuiven.

Plaats de bovenste van de beide mid-delste glasplaten zo terug dat het ma-teriaalnummer leesbaar is (dus nietgespiegeld).De plaat moet op de vergrendelingenliggen.

Page 125: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

125

Plaats de dichting terug.

Schuif de binnenste glasplaat, met dematte kant naar beneden wijzend, inde kunststof lijst en leg de plaat tus-sen de vergrendelingen.

Draai de beide vergrendelingen voorde glasplaten naar binnen.

De deur is weer compleet.

Page 126: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

126

Deur terugplaatsen

Pak de deur bij de zijkanten vast enplaats de deur op de houders van descharnieren.Pas op dat de deur daarbij niet kan-telt.

Open de deur helemaal.

De deur kan van de houders losrakenen worden beschadigd, als de beu-gels niet zijn vergrendeld.Vergrendel de beugels altijd.

Vergrendel de beugels door dezeweer terug te draaien, tot aan de aan-slag. Ze staan dan horizontaal.

Page 127: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

127

Geleiderails met FlexiClip-ge-leiders demonterenU kunt de geleiderails samen met deFlexiClip-geleiders (indien aanwezig)verwijderen.

Als u de FlexiClip-geleiders eerst apartwilt verwijderen, volg dan de aanwij-zingen onder "Uitvoering – FlexiClip-ge-leiders plaatsen en verwijderen".

Verbrandingsgevaar!De verwarmingselementen moetenzijn uitgeschakeld. De ovenruimtemoet afgekoeld zijn.

Trek de geleiderails aan de voorkantuit de bevestiging (1.) en verwijder derails (2.).

Het monteren gebeurt in omgekeerdevolgorde.

Plaats de onderdelen zorgvuldig te-rug.

Page 128: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

128

Bovenwarmte-/grillelementomlaagklappen

Verbrandingsgevaar!De verwarmingselementen moetenzijn uitgeschakeld. De ovenruimtemoet zijn afgekoeld.

Verwijder de geleiderails.

Draai de vleugelmoer los.

Het bovenwarmte-/grillelement kanbeschadigd raken.Druk het element nooit met geweldomlaag.

Klap het element voorzichtig omlaag.

U kunt nu de bovenwand van de oven-ruimte reinigen.

Klap het verwarmingselement weeromhoog en draai de vleugelmoerweer vast.

Plaats de geleiderails terug.

Page 129: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

129

Stoomsysteem ontkalken 

Tijdstip van ontkalken

Het stoomsysteem moet regelmatigworden ontkalkt.

U kunt het apparaat op elk momentontkalken.

Na een bepaald aantal bereidingenwordt u automatisch verzocht het appa-raat te ontkalken. Dit is nodig voor eengoede werking van het apparaat.

De laatste tien bereidingen tot het ont-kalken worden weergegeven en afge-teld. Daardoor is het gebruik van deovenfuncties en de automatische pro-gramma's met vochtondersteuning ge-blokkeerd. Dit is pas weer mogelijk nahet ontkalken.

Voor ovenfuncties en automatische pro-gramma's zonder vochttoevoer kunt uhet apparaat wel gebruiken.

Verloop ontkalkingsprogramma

Als u het ontkalkingsprogramma heeftgestart, moet u het programma com-pleet uitvoeren. Het programma kanniet worden afgebroken.

Het ontkalken duurt ca. 90 minuten enwordt in meerdere stappen uitgevoerd:

1. Ontkalking voorbereiden

2. Ontkalkingsvloeistof opzuigen

3. Inwerkfase

4. Spoelen 1

5. Spoelen 2

6. Spoelen 3

7. Restwaterverdamping

Page 130: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

130

Ontkalking voorbereiden

U heeft een reservoir nodig met eeninhoud van ca. 1 l.

Bij het apparaat wordt een kunststofslang met zuignap geleverd. U hoefthet reservoir met de ontkalkingsvloei-stof daarmee niet onder de vulbuis tehouden.

Voor een optimale reiniging adviserenwij de bijgeleverde, speciaal voor Mieleontwikkelde ontkalkingstabletten.

Andere ontkalkingsmiddelen die be-halve citroenzuur ook andere zurenbevatten en/of andere ongewensteinhoudsstoffen, bijvoorbeeld chlori-den, kunnen het apparaat bescha-digen. Bovendien kan bij een nietjuiste concentratie van de ontkal-kingsoplossing het gewenste effectniet worden gegarandeerd.

Tip: Nieuwe ontkalkingstabletten zijnverkrijgbaar via de Miele-webshop, bijMiele of bij de Miele-vakhandelaar.

Vul het reservoir met ca. 600 ml koudleidingwater. Laat een ontkalkingsta-blet volledig in het water oplossen.

Ontkalkingsprogramma uitvoeren

Kies Onderhoud .

Kies Ontkalken.

Als de ovenfunctie "Profi " en deautomatische programma's metvochttoevoer al geblokkeerd zijn, kuntu het ontkalken meteen starten doorOK te bevestigen.

Schuif de universele bakplaat tot aande aanslag in de oven (bovenste ni-veau). Hierin wordt het water weeropgevangen. Bevestig de meldingmet OK.

Page 131: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

131

Zet het reservoir (maatbeker, kan,schaal) met de ontkalkingsvloeistofop de bodem van de binnenruimte.

Bevestig de kunststof slang met eenuiteinde aan de vulbuis. Steek het an-dere uiteinde van de kunststof slangin het reservoir met ontkalkingsvloei-stof. De slang moet tot vlak bij de bo-dem komen. Bevestig de slang metde zuignap aan het reservoir.

Bevestig met OK.

Het opzuigen begint. U hoort pompge-luiden.

U kunt het opzuigen op elk momentafbreken en weer voortzetten doorStop of Start te kiezen.

De werkelijk opgezogen hoeveelheidontkalkingsvloeistof kan minder zijn dande gevraagde hoeveelheid. Er kan daneen resthoeveelheid in het glas achter-blijven.

Er verschijnt een melding dat het opzui-gen is afgerond.

Bevestig met OK.

De inwerkfase start. U kunt het aflopenvan de tijd op het display volgen.

Laat het reservoir inclusief de slang-verbinding met de vulbuis in de oven-ruimte staan. Vul ca. 300 ml water bij.Het systeem zuigt tijdens de inwerk-fase nog eens vloeistof op.

Om de 5 minuten zuigt het systeem op-nieuw vloeistof op. U hoort pompge-luiden.

Gedurende het hele proces blijven deovenverlichting en de ventilator inge-schakeld.

Aan het einde van de inwerkfase hoortu een signaal, als deze functie inge-schakeld is (zie "Instellingen - Volume -Geluidssignalen").

Page 132: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

132

Na de inwerkfase moet het stoomsys-teem worden doorgespoeld, om de res-ten van het ontkalkingsmiddel te verwij-deren.

Hiervoor wordt drie keer ca. 1 l vers lei-dingwater door het stoomsysteem ge-pompt. Het water wordt in de universelebakplaat opgevangen.

Haal de universele bakplaat met deopgevangen ontkalkingsvloeistof uithet apparaat. Giet de plaat leeg enschuif de plaat weer op het hoogsteniveau in de oven.

Haal de kunststof slang uit het reser-voir.

Verwijder het reservoir, spoel hetgrondig om en vul het met ca. 1 l versleidingwater.

Plaats het reservoir weer in de ovenen bevestig de slang in het reservoir.

Bevestig met OK.

Het opzuigen voor het eerste spoelenstart.

Het water wordt door het stoomsys-teem geleid en in de universele bak-plaat opgevangen.

Er verschijnen aanwijzingen omtrent devoorbereiding op het tweede spoelen.

Haal de universele bakplaat met deopgevangen water uit het apparaat.Giet de plaat leeg en schuif de plaatweer op het hoogste niveau in deoven.

Haal de kunststof slang uit het reser-voir en vul het reservoir met ca. 1 lvers leidingwater.

Plaats het reservoir weer in de ovenen bevestig de slang in het reservoir.

Bevestig met OK.

Ga voor het derde spoelen op de-zelfde manier te werk.

Laat de universele bakplaat met hetwater van het derde spoelen tijdens derestwaterverdamping in de ovenruim-te.

Page 133: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Reiniging en onderhoud

133

Na het derde spoelen begint de rest-waterverdamping.

Verwijder het reservoir en de slang uitde oven.

Sluit de deur.

Bevestig met OK.

Stoom kan verbrandingen veroorza-ken.Open de deur niet tijdens de restwa-terverdamping.

De ovenverwarming gaat aan en de tijdvoor de restwaterverdamping verschijnt.

De weergegeven tijd wordt afhankelijkvan de aanwezige hoeveelheid restwa-ter automatisch gecorrigeerd.

Na afloop van de restwaterverdampingverschijnt er een informatievenster metaanwijzingen omtrent de reiniging nahet ontkalken.

Bevestig met OK.

Als het akoestisch signaal is ingescha-keld, hoort u een signaal, als deze func-tie ingeschakeld is (zie "Instellingen –Akoestische signalen"). In het displayverschijnt Proces afgerond.

Schakel de oven uit.

Verbrandingsgevaar!Laat de ovenruimte en de accessoi-res eerst afkoelen, voordat u met dereiniging begint.

Haal de universele bakplaat met deopgevangen vloeistof uit de oven.Reinig daarna het afgekoelde appa-raat. Verwijder aanwezig vocht enresten ontkalkingsmiddel.

Sluit de deur pas als de ovenruimtedroog is.

Page 134: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Nuttige tips

134

De meeste problemen die in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen, kunt u zelfverhelpen. Het volgende overzicht helpt u daarbij. Neem contact op met Miele (zie omslag) als u de oorzaak van een probleem nietkunt vinden of als u het probleem niet kunt verhelpen.

Letselrisico! Ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en repara-tiewerkzaamheden leveren grote risico's op voor de gebruiker. Miele kan hier-voor niet aansprakelijk worden gesteld. Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door vak-mensen uitvoeren die door Miele zijn geautoriseerd. Open nooit de ommanteling van de oven.

Probleem Oorzaak en oplossing

Het display is donker. De dagtijdweergave is uitgeschakeld. Daardoor is hetdisplay donker als de oven uitgeschakeld is. Zodra u de oven inschakelt, verschijnt de dagtijd.

Als u wilt dat de tijd continu wordt weergegeven,moet u de dagtijdweergave inschakelen (zie "In-stellingen – Dagtijd – Weergave").

De stroomvoorziening is niet in orde. Controleer of de zekering van de elektrische instal-

latie doorgeslagen is. Neem contact op met eenelektricien of met Miele.

In het display verschijntVergrendeling als u deoven inschakelt.

De vergrendeling is ingeschakeld. U kunt de vergrendeling voor een bereiding ophef-

fen door het symbool minimaal 6 seconden in-gedrukt te houden.

U kunt het vergrendeling ook helemaal uitscha-kelen (zie "Instellingen – Vergrendeling ").

Page 135: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Nuttige tips

135

Probleem Oorzaak en oplossing

De deur kan niet wor-den geopend.

De dagtijdweergave is uitgeschakeld. Daardoor is hetdisplay donker als de oven is uitgeschakeld is en rea-geren de sensortoetsen niet. Zodra u de oven inschakelt, verschijnt de dagtijd

en reageert de sensortoets  (zie "Instellingen –Dagtijd – Weergave").

De oven is niet op het elektriciteitsnet aangesloten. Controleer of de stekker van de oven in de con-

tactdoos zit. Controleer of de zekering van de elektrische instal-

latie doorgeslagen is. Neem contact op met eenelektricien of met Miele.

Als u de deur moet openen, bijvoorbeeld als hetgerecht nog in de oven staat, tilt u de deur met demeegeleverde spatel op. Schuif de spatel hiervoorbij de sensortoets schuin van boven in despleet tussen het bedieningspaneel en de deur. Ukunt ook met beide handen aan de zijkanten vande deur trekken, totdat de deur opengaat.

De pyrolysefunctie is gestart.

Verbrandingsgevaar! Tijdens de pyrolyse blijftde deur vergrendeld, totdat de temperatuur in deovenruimte onder 280 °C is gedaald.Probeer de deur nooit, zoals hiervoor beschreven,met de bijgeleverde spatel te openen!

Wacht tot de oven is afgekoeld. De deur wordtontgrendeld, zodra de oventemperatuur onder280 °C is gedaald.

De oven wordt nietheet.

De demo-functie is geactiveerd.De oven kan worden bediend, maar de ovenverwar-ming werkt niet. Schakel de demo-functie uit (zie "Instellingen –

Handelaar").

Stroomstoring proces afge-broken verschijnt in hetdisplay.

Er was een stroomstoring. Een lopende bereiding ishierdoor onderbroken. Schakel de oven uit en weer in. Start de bereiding opnieuw.

Page 136: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Nuttige tips

136

Probleem Oorzaak en oplossing

12:00 verschijnt in hetdisplay.

De stroomvoorziening was langer dan 200 uur onder-broken. Stel de dagtijd en de datum opnieuw in.

Maximale bedrijfsduur be-reikt verschijnt in hetdisplay.

De oven stond langer dan gebruikelijk aan. De auto-matische uitschakeling is geactiveerd. Bevestig met OK. Wis de melding Proces afgerond

met .

Het toestel is nu weer klaar voor gebruik.

In het display verschijnt Storing XX.

Een probleem dat u niet zelf kunt verhelpen. Neem contact op met Miele.

Deur wordt niet vergrendeldverschijnt in het display.

De deurvergrendeling voor de pyrolysefunctie wordtniet geactiveerd. Schakel de oven uit en weer in. Starten de pyroly-

se opnieuw. Neem contact op met Miele als de melding her-

haaldelijk verschijnt.

Deur wordt niet vergrendeldverschijnt in het display.

De deurvergrendeling voor de pyrolysefunctie is nietgedeactiveerd. Schakel de oven uit en weer in. Neem contact op met Miele als de deurvergrende-

ling niet wordt opgeheven.

De ontvangst van de spij-zenthermometer is nietgoed. Wijzig de positie in deovenruimte verschijnt inhet display.

De bratometer wordt niet herkend. Wijzig de positie van de bratometer.

Als de bratometer nog steeds niet wordt herkend, isde voeler defect. Bestel een nieuwe bratometer bij uwMiele-vakhandelaar of bij Miele.

Functie op dit moment nietbeschikbaar. verschijnt inhet display "Ontkalken".

Het stoomsysteem is defect. Neem contact op met Miele.

Als u een automatischprogramma kiest, ver-schijnt in het displayVochtregeling defect de au-tomatische programma'sworden zonder vochtregelingafgewerkt.

Het stoomsysteem is defect. Neem contact op met Miele.

U kunt het automatische programma ook zondervochttoevoer gebruiken.

Page 137: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Nuttige tips

137

Probleem Oorzaak en oplossing

Als u de ovenfunctie"Profi " kiest, ver-schijnt in het displayVochtregeling defect - Profiis niet beschikbaar.

Het stoomsysteem is defect. Neem contact op met Miele. Gebruik in plaats van de ovenfunctie "Profi "

de ovenfunctie "Hetelucht plus ".

Voor een bereiding metvochttoevoer wordtgeen water opgezogen.

De demofunctie is ingeschakeld. De oven kan wordenbediend, maar de pomp van het stoomsysteem werktniet. Schakel de demo-functie uit (zie "Instellingen –

Handelaar").De pomp van het stoomsysteem is defect. Neem contact op met Miele.

Na de bereiding is eengeluid te horen.

Na een bereiding blijft de ventilator ingeschakeld (zie"Instellingen – Naloop ventilator").

Het toestel is vanzelfuitgeschakeld.

Om energie te besparen, wordt het toestel automa-tisch uitgeschakeld als het na het inschakelen of naafloop van een bereiding gedurende enige tijd nietwordt bediend. Schakel de oven weer in.

Het gebak is na de in detabel aangegeven berei-dingstijd nog niet gaar.

De ingestelde temperatuur wijkt af van de tempera-tuur uit het recept. Kies de temperatuur die in het recept staat.

De gebruikte hoeveelheden wijken af van de hoeveel-heden uit het recept. Controleer of u het recept heeft veranderd. Als u

bijvoorbeeld vocht of eieren toevoegt, wordt hetdeeg vochtiger, waardoor de bereidingstijd toe-neemt.

Page 138: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Nuttige tips

138

Probleem Oorzaak en oplossing

Het gebak is niet overaleven bruin.

De gekozen temperatuur of het niveau was niet goed. Een zeker kleurverschil is normaal. Controleer bij

zeer grote verschillen of u de juiste temperatuur enhet juiste niveau heeft gekozen.

Het materiaal of de kleur van de bakvorm is niet ge-schikt voor de gekozen ovenfunctie. Voor "Boven-Onderwarmte " zijn lichte of

blanke bakvormen minder geschikt. Gebruik mat-te, donkere vormen.

De instelling van de katalysator is niet goed. Op ho-gere standen kunnen bij kwetsbare producten (zoalsbiscuit) verschillen in de bruinering ontstaan. Kies voor de geurreductie een lagere stand voor

de katalysator of schakel de katalysator uit (zie "In-stellingen – Katalysator").

De ovenverlichtingwordt na korte tijd uit-geschakeld.

De ovenverlichting is af fabriek zo ingesteld dat dezeautomatisch na 15 seconden wordt uitgeschakeld. Ukunt deze fabrieksinstelling wijzigen (zie "Instellingen– Verlichting").

De bovenste ovenver-lichting wordt niet inge-schakeld.

De halogeenlamp is defect.

Verbrandingsgevaar!De verwarmingselementen moeten zijn uitgescha-keld. De ovenruimte moet zijn afgekoeld.

Maak het toestel spanningsvrij. Trek hiervoor destekker uit de contactdoos of schakel de zekeringvan de elektrische installatie uit.

Draai de lampafdekking los (kwartslag naar linksdraaien). Trek de afdekking met de afdichtring naarbeneden toe uit de behuizing.

Vervang de halogeenlamp (Osram 66725 AM/A,230 V, 25 W, fitting G9).

Plaats de lampafdekking met de afdichtring terugen draai de afdekking weer vast (naar rechts draai-en).

Sluit het toestel weer op de netspanning aan.

Page 139: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Nuttige tips

139

Probleem Oorzaak en oplossing

De ovenverlichting aande zijkant wordt niet in-geschakeld.

De halogeenlamp is defect.

Verbrandingsgevaar!De verwarmingselementen moeten zijn uitgescha-keld. De ovenruimte moet zijn afgekoeld.

Maak het toestel spanningsvrij. Trek hiervoor destekker uit de contactdoos of schakel de zekeringvan de elektrische installatie uit.

Verwijder de geleiderail. Haal de lampafdekking met de bijgeleverde spatel

uit de houder. Vervang de halogeenlamp (Osram 66725 AM/A,

230 V, 25 W, fitting G9). Plaats de lampafdekking terug in de houder en

vervolgens de geleiderail. Sluit het toestel weer op de netspanning aan.

Na de pyrolyse bevin-den zich nog verontrei-nigingen in de oven-ruimte.

Tijdens de pyrolyse worden aanwezige verontrei-nigingen verbrand, waarna eventueel as achterblijft. Verwijder de as met warm water, afwasmiddel en

een schoon sponsdoekje of met een schoon,vochtig microvezeldoekje.Als u daarna nog steeds relatief grove verontrei-nigingen ziet, herhaalt u de pyrolyse met eenlangere pyrolyseduur.

U hoort geluiden, als uhet rooster of andereaccessoires inschuift ofuittrekt.

Door het pyrolysebestendige oppervlak van de ge-leiderails ontstaan er wrijvingseffecten bij het inschui-ven of uittrekken van de toebehoren. Om de wrijving te verminderen, doet u een paar

druppels hittebestendige spijsolie op keukenpa-pier. Vet daarmee de geleiderails in. Herhaal dezeprocedure na elke pyrolyse-reiniging.

Page 140: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Service en garantie

140

Afdeling KlantcontactenVoor storingen die u niet zelf kunt ver-helpen, waarschuwt u

– uw Miele-handelaar of

– de afdeling Consumentenbelangenvan Miele.

De gegevens van Miele vindt u op deachterkant van deze gebruiks- enmontagehandleiding.

Voor een goede en vlotte afhandelingmoet de afdeling Miele-Service wetenwelk type toestel u heeft en welk fabri-cagenummer het heeft.

Deze informatie vindt u op het typepla-tje dat zich achter de deur, op hetfrontgedeelte bevindt. Voor informatieover het Miele-Serviceverzekering-Cer-tificaat kunt u zich wenden tot uwMiele-vakhandelaar of de bijgaande fol-der raadplegen.

Garantietermijn en garantie-voorwaardenDe garantietermijn voor dit toestel be-draagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijge-voegde garantievoorwaarden. Voor in-formatie over het Miele Service Verze-kering Certificaat kunt u zich wendentot uw Miele-vakhandelaar of de bij-gaande folder raadplegen.

Page 141: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Elektrische aansluiting

141

Letselrisico!Door ondeskundig uitgevoerde in-stallatie-, onderhouds- of reparatie-werkzaamheden kan de gebruikeraanzienlijke risico's lopen waarvoorMiele niet aansprakelijk kan wordengesteld.

Het apparaat mag alleen op het elek-triciteitsnet worden aangesloten dooreen erkend elektro-installateur die delandelijke en de plaatselijke voor-schriften kent en nauwgezet volgt.

De elektrische installatie moet volgensVDE 0100 worden geïnstalleerd.

Aansluiting op een contactdoos (vol-gens VDE 0701) is aan te bevelen, aan-gezien dit eventuele werkzaamhedenvan een technicus vergemakkelijkt.

Als de gebruiker niet meer bij de con-tactdoos kan komen of als er sprake isvan een vaste aansluiting, moet hetapparaat via een schakelaar met allepolen van de netspanning kunnen wor-den losgekoppeld.

De contactopening in uitgeschakeldetoestand moet minimaal 3 mm bedra-gen. Geschikte schakelaars zijn zelf-uit-schakelaars, zekeringen en relais(EN 60335).

Aansluitgegevens

De benodigde aansluitgegevens vindt uop het typeplaatje dat zich achter dedeur, op het frontgedeelte bevindt.

De waarden op het typeplaatje en dewaarden van het elektriciteitsnet moe-ten overeenkomen.

Vermeld altijd de volgende gegevensals u contact opneemt met Miele:

– Type-aanduiding

– Fabricagenummer

– Aansluitgegevens (netspanning/fre-quentie/maximale aansluitwaarde)

Als de aansluiting wordt veranderd ofals de kabel wordt vervangen, moetdit volgens het aansluitschema ge-beuren. Gebruik een aansluitkabelvan het type H 05 VV-F.

OvenDe oven is voorzien van een 3-aderigekabel van ca. 1,7 m met stekker en isgeschikt voor aansluiting op wissel-stroom 230 V, 50 Hz.

Het apparaat moet met 16 A zijn bevei-ligd en worden aangesloten op een ge-aarde contactdoos die volgens de voor-schriften is geïnstalleerd.

Maximale aansluitwaarde: zie typeplaat-je.

Page 142: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Maatschetsen voor de inbouw

142

Afmetingen toestel en kastDe afmetingen zijn in "mm" aangegeven.

Inbouw in een onderkast

Als u het apparaat onder een kookplaat wilt inbouwen, let dan op de aanwij-zingen voor het inbouwen van de kookplaat en op de inbouwhoogte van dekookplaat.

* Toestel met glazen front

** Toestel met metalen front

Page 143: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Maatschetsen voor de inbouw

143

Inbouw in een hoge kast

* Toestel met glazen front

** Toestel met metalen front

Page 144: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Maatschetsen voor de inbouw

144

Gedetailleerde afmetingen frontDe afmetingen zijn in "mm" aangegeven.

A Apparaat met glazen front: 2,2 mm

Apparaat met metalen front: 1,2 mm

Page 145: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Inbouw oven

145

U mag het toestel alleen ge-bruiken als het is ingebouwd.

De oven heeft voldoende toevoer vankoellucht nodig om correct te kunnenwerken. De nodige koellucht magniet door andere warmtebronnen (zo-als een open haard) mogen de beno-digde koellucht niet te veel verwar-men.

Houd bij de inbouw rekening met hetvolgende:De betreffende keukenkast mag nietvan een achterwand worden voor-zien.De tussenbodem waarop de ovenwordt geplaatst, mag niet op dewand aansluiten.Monteer geen warmtewerende lijstenaan de zijwanden van de keuken-kast.

Voor de inbouw

Zorg dat de contactdoos spannings-vrij is.

Oven inbouwen

Sluit het toestel op het net aan.

Gebruik voor het dragen de uitspaar-grepen aan de zijkant van het toestel.Het is zinvol om voor de inbouw dedeur af te nemen en het toebehoren teverwijderen. De oven is dan lichter alsu deze in de inbouwkast schuift.

Als u de deur wilt verwijderen, maaktu de deur boven in het midden metde bijgeleverde spatel open of u trektmet beide handen aan de zijkantenvan de deur, totdat de deur opengaat.

Verwijder de deur (zie "Reiniging enonderhoud – Deur verwijderen") enhaal de accessoires uit de oven.

Schuif het apparaat in de keukenkasten stel het.

Sluit het apparaat weer op de net-spanning aan.

Druk op de sensortoets  om dedeur te openen, als u deze niet hadverwijderd.

Bevestig het apparaat met de bijgele-verde schroeven aan de zijwandenvan de kast.

Plaats zo nodig de deur weer terug(zie "Reiniging en onderhoud – Deurterugplaatsen").

Page 146: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Gegevens voor testinstellingen

146

Testgerechten volgens EN 60350-1

Testgerechten Accessoires

[°C]

[min]Voorver-warmen

Spritsen1 bakplaat

140 4) 2 30–45 nee

160 4) 5) 3 20–30 ja

2 bakplaten 1) 140 4) 1+3 35–45 nee

Kleine cakes1 bakplaat

150 4) 2 30–40 nee

160 4) 5) 3 20–30 ja

2 bakplaten 150 4) 2+4 25–35 ja

Zacht biscuitdeegSpringvorm 2)

 26 cm

180 4) 2 25–35 nee

3) 150–170 4) 5) 2 20–45 ja

Appeltaart (applepie) Springvorm 2)

 20 cm

160 4) 2 90–100 nee

180 4) 1 80–95 nee

Toast Rooster 300 3 5–8 neeBurger

Rooster op univer-sele bakplaat 300 4

Kant 1:7-12

Kant 2:5-12

ja, 5 minu-ten

 Ovenfunctie /  Temperatuur /  Niveau /  Bereidingstijd Hetelucht plus /  Boven-Onderwarmte /  Grill

1) Neem de bakplaten op verschillende tijdstippen uit het toestel zodra het gerecht vol-doende bruin is, ook als de vermelde baktijd nog niet verstreken is.

2) Gebruik een matte, donkere bakvorm en plaats deze op het rooster.3) Kies in het algemeen de laagste temperatuur en controleer het product na de kortste tijd.4) Kies tijdens de opwarmfase Extra instellingen openen – Snel opwarmen – Uit.5) Schakel de katalysator uit voordat u de bereiding start. Kies Instellingen – Katalysator –

Uit.

Page 147: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Gegevens voor testinstellingen

147

Energie-efficiëntieklasse

De energie-efficiëntieklasse wordt volgens EN 60350-1 berekend.

Energie-efficiëntieklasse: A+

Neem de volgende opmerkingen in acht bij het uitvoeren van de meting:

– Voer de meting uit in de ovenfunctie "Bruineren ".

– Kies voor de ovenverlichting 15 seconden aan (zie "Instellingen").

– Schakel de katalysator uit (zie "Instellingen – Katalysator").

– Tijdens de meting bevindt zich alleen de voor de meting nodige accessoires inde ovenruimte.Gebruik geen verdere aanwezige accessoires zoals FlexiClip-uitschuifsystemenof katalytisch geëmailleerde onderdelen als de zijwanden of bovenplaat.

– Een belangrijke voorwaarde voor de berekening van de energie-efficiëntieklasseis dat de deur tijdens de meting gesloten is.Afhankelijk van de gebruikte meetelementen kan de afdichtfunctie van de deur-dichting meer of minder zijn verminderd. Dit heeft een negatieve invloed op hetmeetresultaat.Deze tekortkoming wordt gecompenseerd door tegen de deur te drukken. Daar-voor kunnen onder ongunstige omstandigheden tevens adequate technischehulpmiddelen nodig zijn. Deze tekortkoming treedt niet op bij normaal praktischgebruik.

Productinformatiebladen voor huishoudelijke ovens

Hieronder zijn de gegevensbladen bijgevoegd van de in deze gebruiks- en monta-gehandleiding beschreven modellen.

Page 148: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Gegevens voor testinstellingen

148

Productkaart voor huishoudelijke bakovens

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr.66/2014

MIELE

Identificatie van het model H 6860 BPX

Energie-efficiëntie-index/ovenruimte (EEIovenruimte) 81,9

Energie-efficiëntieklasse/ovenruimte

A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt) A+

Energieverbruik per cyclus en ovenruimte in conventionele modus 1,10 kWh

Energieverbruik per cyclus en ovenruimte in hetelucht-modus 0,71 kWh

Aantal ovenruimten 1

Verwarmingsbronnen per ovenruimte electric

Volume van de ovenruimte 76 l

Massa van het toestel 47 kg

Page 149: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Auteursrecht en licenties

149

Voor de bediening en de besturing van het toestel maakt Miele gebruik van soft-ware.

De auteursrechten van Miele en andere softwareleveranciers (bijv. Adobe) dienenin acht te worden genomen.

Miele en haar leveranciers behouden zich alle rechten ten aanzien van de soft-warecomponenten voor.

In het bijzonder zijn verboden:

– Het vermenigvuldigen en verspreiden.

– Het aanbrengen van wijzigingen en het maken van afgeleide versies.

– Het decompileren, terugontwikkelen, opsplitsen of het anderszins reduceren vande software.

In dit product is Adobe® Flash® Player-software geïntegreerd, onder licentie vanAdobe Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe en Flashzijn geregistreerde merken van Adobe Systems Incorporated.

In de software zijn ook componenten geïntegreerd die vallen onder de GNU Gene-ral Public License en andere Open Source-licenties.

Een overzicht van de geïntegreerde Open Source-componenten en een kopie vande betreffende licentie vindt u op http://www.miele.com/device-software-licencesna invoer van de concrete productnaam.

Miele stelt de broncode voor alle componenten van software beschikbaar waar-voor een licentie is verleend die valt onder de GNU General Public License en ver-gelijkbare Open Source-licenties.

U kunt zo'n broncode krijgen door een E-mail te sturen aan [email protected].

Page 150: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Miele@home

150

a Huishoudelijke toestellen die op het Miele@home - systeem kunnen wordenaangesloten

b Miele@home communicatiestick XKS3000Z en communicatiemodule XK-M3000Z

c Toestel dat op het Miele@home - systeem kan worden aangesloten en over deSuperVision - functie beschikt

d Miele@home gateway XGW3000

e WiFi-Router

f Aansluiting op home automation - systemen

g Smartphone, Tablet-PC, Laptop

h Aansluiting op Internet

Page 151: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Miele@home

151

Uw toestel / is een interactief appa-raat dat kan worden geïntegreerd in hetMiele@home-systeem via een commu-nicatie-module optioneel verkrijgbaaren eventueel een aanpassingsmodule.

In het Miele@home - systeem zendende huishoudelijke toestellen met eencommunicatiemodule informatie en tipsm.b.t. het programmaverloop naar eendisplay-apparaat , bijv. een oven metSuperVision - functie.

Het weergeven van informatie en hetbesturen van toestellen

– SuperVision toestel Op het display van sommige linkbaretoestellen, kan de status van anderelinkbare toestellen worden weergege-ven.

– Mobiele eindapparaten Met een PC, laptop, tablet of smartp-hone kunnen in het WLAN-bereik bin-nenshuis gegevens over de statusvan de huishoudelijke toestellen wor-den weergegeven en enkele bestu-ringsbevelen worden uitgevoerd.

– Huisnetwerk Met het Miele@home - systeem kuntu een huisnetwerk installeren. Metbehulp van de Miele@home gateway kunnen toestellen die met eencommunicatiemodule zijn uitgerustworden geïntegreerd in andere huis-netwerksystemen.

– In Duitsland kunnen de voor commu-nicatie geschikte huishoudelijke toe-stellen als alternatief voor deMiele@home gateway in het QIVICONSmart Home platform worden geïnte-greerd (www.qivicon.de).

SmartStart (afhankelijk van toestel)

De huishoudelijke toestellen die ge-schikt zijn voor Smart Grid kunnen au-tomatisch worden gestart op een mo-ment dat de energieprijs gunstig is ofwanneer er voldoende goedkopestroom (bijv. van het fotovoltaïsch zon-nesysteem) beschikbaar is.

Optionele accessoires (afhankelijkvan toestel)

– Communicatiemodule XKM3000Z ofcommunicatie Stick XKS3000Z

– Upgrade kit voor de communicatievoorbereiding XKV

– Miele@home gateway XGW3000

Deze accessoires worden geleverd meteen installatie- en een gebruiksaanwij-zing.

Meer informatie

Meer informatie over Miele@home vindtu op de website van Miele en in de ge-bruiksaanwijzingen van de afzonderlijkeMiele@home - componenten.

Page 152: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door
Page 153: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door
Page 154: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door
Page 155: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

nv Miele BelgiëZ.5 Mollem 4801730 Mollem (Asse)

E-mail: [email protected]: www.miele.be

DuitslandMiele & Cie. KGCarl-Miele-Straße 2933332 Gütersloh

Page 156: Gebruiks- en montagehandleiding Oven...Voor een goede werking heeft de oven voldoende luchttoevoer nodig. Zorg ervoor dat de toevoer van koele lucht niet wordt belem-merd (bijv. door

M.-Nr. 10 491 080 / 01nl-BE

H6860BPX