Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

9
Indien alle medespelers of geen enkele medespeler de kaart van de actieve spelers gekozen hebben, dan scoort de speler aan beurt geen enkel punt, maar alle medespelers juist wel 2p. Een te makkelijke of te moeilijke omschrijving wordt dus afgestraft. In het andere geval (als dus minstens één iemand correct gekozen heeft, maar wel niet iedereen), scoort de verteller en de spelers die de kaart aangeduid hadden elk 3p. Blijven nog de stemmen over voor kaarten die door medespelers toegevoegd werden. Wel, de speler wiens kaart stemmen kreeg, scoort 1p per ontvangen stem. Iedereen vult zijn hand terug aan tot 6 kaarten en de volgende speler in de rij wordt actieve verteller. Zo gaat het spel verder tot de voorraad kaarten op is en wint de speler die dan de meeste punten gescoord heeft. DIXIT_ LAAT JE FANTASIE DE VRIJE LOOP Elke speler krijgt 6 kaarten in de hand. De startspeler kiest er eentje in het geheim uit en legt die verdekt op tafel. Hierbij vertelt hij zijn medespelers iets over deze kaart. Dat kan door één woord, een volledige zin of zelfs een referentie naar een boek of film. Maar. Als je een omschrijving uitkiest die te makkelijk is, zal die straks door alle medespelers geraden wor- den. Ook een te moeilijke of te abstracte beschrijving van je kaart leidt tot moeilijkheden. PUNTENTELLING

Transcript of Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Page 1: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Indien alle medespelers of geen enkele medespeler de kaart van de actieve spelers gekozen hebben, dan scoort de speler aan beurt geen enkel punt, maar alle medespelers juist wel 2p. Een te makkelijke of te moeilijke omschrijving wordt dus afgestraft. In het andere geval (als dus minstens één iemand correct gekozen heeft, maar wel niet iedereen), scoort de verteller en de spelers die de kaart aangeduid hadden elk 3p.

Blijven nog de stemmen over voor kaarten die door medespelers toegevoegd werden. Wel, de speler wiens kaart stemmen kreeg, scoort 1p per ontvangen stem.

Iedereen vult zijn hand terug aan tot 6 kaarten en de volgende speler in de rij wordt actieve verteller. Zo gaat het spel verder tot de voorraad kaarten op is en wint de speler die dan de meeste punten gescoord heeft.

DIXIT_LAAT JE FANTASIE DE VRIJE LOOP

Elke speler krijgt 6 kaarten in de hand. De startspeler kiest er eentje in het geheim uit en legt die verdekt op tafel. Hierbij vertelt hij zijn medespelers iets over deze kaart. Dat kan door één woord, een volledige zin of zelfs een referentie naar een boek of film.

Maar. Als je een omschrijving uitkiest die te makkelijk is, zal die straks door alle medespelers geraden wor-den. Ook een te moeilijke of te abstracte beschrijving van je kaart leidt tot moeilijkheden.

PUNTENTELLING

Page 2: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

1. Schud de kaarten.2. Leg 12 kaarten uit op tafel.3. Iedereen zoekt tegelijkertijd naar een SET.4. De speler die een SET vindt, roept snel ‘SET’!5. De speler wijst de betreffende kaarten aan.6. GOED: speler krijgt de 3 kaarten, en vult de kaarten op tafel weer aan met 3 nieuwe

kaarten van de stapel.7. Wanneer er geen SET op tafel ligt, worden de kaarten op tafel aangevuld met 3 nieuwe

kaarten.8. Spel is afgelopen wanneer alle kaarten van de stapel op zijn en er geen SET meer op

tafel ligt.9. Speler die aan het eind de meeste kaarten heeft gewonnen, is de winnaar.

SET!_PATRONEN HERKENNEN

Wat is een set? Een set bestaat altijd uit drie kaarten. Drie kaarten vormen alleen een set, als voor elk van de vier eigen-schappen afzonderlijk geldt dat de eigenschap ofwel op alle drie kaarten gelijk is, ofwel op elke kaart verschillend is. De drie kaarten van een set komen dus in 0, 1, 2 of 3 eigenschappen overeen, en bij twee willekeurige kaarten is er altijd precies één andere kaart waarmee samen een set gevormd kan worden.

Een voorbeeld van een set is:1 rode gestreepte ovaal2 rode gevulde ovalen3 rode lege ovalen

De kleur en de vorm zijn op alle drie kaarten gelijk, het aantal en de vulling zijn op elke kaart verschillend.

Het volgende voorbeeld is géén set, want de eigenschap kleur is bij twee kaarten gelijk (groen) en bij één kaart verschillend (paars):1 groene gestreepte ovaal2 groene gestreepte golven3 paarse gestreepte rechthoeken

WERKWIJZE

Page 3: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Plaats 4 Rolitballen in het midden van het speelbord, ieder balletje in een aparte kleur. Spreek van tevoren af wie met welke kleur speelt. Speel je met 2 spelers leg 4 ballen met slechts 2 aparte kleuren. De eerste speler legt een balletje in het speelbord zodat hij een kleur kan veroveren. Als de speler door zijn zet een balletje van zijn tegenstander in een rechte lijn (horizontaal, verticaal of diagonaal) insluit met zijn eigen kleur, dan mag hij/zij het balletje/balletjes van de tegenstander op zijn eigen kleur draaien. Kloksgewijs wordt er verder gespeeld. Probeer zo tactisch mogelijk de ballen te plaatsen, waardoor je veelvan je eigen kleur kan veroveren. En andere kleuren kan blokkeren.Het spel eindigt zodra alle Rolitballen op het speelbord zijn geplaatst. De winnaar is degene wiens kleur het meest voorkomt.

ROLIT_BLOKKEER EN VEROVER

DOEL VAN HET SPEL

Blokkeer en verover de Rolitballen van je tegenspelers door deze naar je eigen kleur te rollen. De winnaar is degene wiens kleur op het speelbord het meest voor-komt.

SPELVERLOOP

Page 4: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Bygår brengt de sfeer van aloude bordspelletjes van vroegâh naar voren, waarbij spelers met elkaar rond de tafel zitten. Bygår biedt een toegankelijke omgeving waarbij iedereen op elk moment kan aanschuiven om een handje (of twee) te helpen! Bygår zorgt op een speelse manier voor directe sociale interactie tussen spelers. Hoewel de game op het computerscherm wordt gepresenteerd, speelt het gros zich juist af -boven- de Surface, waar de spelers onderhevig zijn aan de fysieke aan-wezigheid van armen en handen van alle anderen. Omdat je vingers vaak bezet zijn op de Surface, zullen spelers zich verbaal moeten uiten om anderen aanwijzingen te geven bij het oplossen van de puzzels.

Bygår_SAMENWERKEN

INLEIDING

Bygar is een game dat specifiek is ontwikkeld voor grote multi-touch devices zoals de Microsoft Surface. In deze game moet je groene prut door een doolhof manoeuvreren met behulp van je vingers. Door de beperkte reikwijdte van je vingers zul je niet alle levels met 2 handen kunnen oplossen, dus het is nodig dat anderen je een handje helpen.Tijdens het oplossen van levels creëren de spelers een oerwoud aan vingers, armen en soms andere lede-maten op de Surface,zodat het steeds (fysiek) lastiger wordt om bepaalde plekken te bereiken. Dit brengt de intieme ‘Twister’-vibe met zich mee!

MOTIVATIE

Page 5: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Het hoofddoel van het spel is de bevolking tot 200 te laten groeien en niveau 5 te bereiken, en daarbij de stad duurzaam van energie te voorzien.

ENERCITIES_BOUW EEN STAD EN LEER ALLES OVER ENERGIE

INLEIDING

EnerCities gaat over het bouwen van je eigen stad en daarbij leren over energie. Een eenvoudige beschrijving van onze wereld vinden we in de bevolking, onze eco-nomie en het milieu. Bij EnerCities is het een uitdaging om de balans tussen deze drie te vinden, zonder dat de brandstoffen opraken of zonder dat er een energiete-kort ontstaat. Kijk voor meer informatie op www.Ener-Cities.eu

DOEL

BOUWEN VAN JE STAD

Je kunt verschillende bouwwerken neerzetten om je stad te laten groeien. De vijf hoofdgroe-pen zijn zichtbaar in het menu bovenaan: Wo-nen, Milieu, Economie, Welzijn en Energie.

Bouwen is eenvoudig – beweeg de muis over een van de vijf categorieën, kies een van de bouwwerken en klik en sleep het naar vrije vierkante plekken in de spelwereld.

Page 6: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Elke keer wanneer je een huis, een uitbreiding of een landschapelement in het veld plaatst, gaat de Stappenlijn één stap vooruit. Niet genoeg Kennispunten om verder te bouwen? Sleep de Stappenlijn vooruit om Kennispunten te vergaren van je speelveld. Actie ongedaan maken? Sleep de stappenlijn terug. Let op: dit kost je wel kostbare KennisPunten!

Smartgrid Master_SLIM MET ENERGIE OMGAAN

INLEIDING

Enexis onderzoekt hoe we op een andere manier met energie kunnen omgaan. Slim met duurzame bronnen en slim met het bestaan-de energienetwerk! Want zo kunnen we energie betaal-baar en betrouwbaar houden in de toekomst. De ervaringen helpen om de energietoekomst van Ne-derland vorm te geven.

TIP

DOEL VAN HET SPEL

Je moet een zo slim mogelijke stad bouwen door hui-zen en andere objecten in 30 stappen op het speelveld te plaatsen. Elk nieuw huis verhoogt de energiebehoefte van je stad. Er moet voldoende netcapaciteit en duurzame produc-tie zijn om in deze behoefte te voorzien. Om duurzaam te groeien kan je een Slim Energienet aanleggen in je stad.

Page 7: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Voordat jij uitgebreid voetbal kunt gaan kijken of je magnetron aan kan zetten, moet je eerst de stroom op de juiste plek krijgen!Kan jij hiervoor de juiste verbindingen maken?

Werken bij Enexis_KUN JIJ MONTEUR WORDEN?

INLEIDING

Heb jij het in je om monteur te worden bij Enexis? Weet jij hoe je een elektriciteitskabel repareert, ken je het verschil tussen hoog-, midden- en laagspanning en heeft het plaatsen van een mof geen geheimen voor jou? Speel de Enexis game, test jezelf en wie weet rijd jij binnenkort wel in je eigen Enexis bus! Vind je de game leuk maar scoor je nog niet helemaal zoals gewenst? Je kunt het vak van monteur leren op de Enexis Vak-school. Informeer eens wat jouw mogelijkheden zijn.

DOEL

Page 8: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Ready to challenge a team? Pick your own teammates and see how you rank against them.

Chevron Energyville_LEER ALLES OVER VRAAG EN AANBOD VAN ENERGIE

INTRODUCTION

Welcome to Energyville. It’s up to you to provide enough power to meet the energy demands of your city’s 5.9 mil-lion people while keeping them prosperous, secure and living in a clean environment. How will you power your city?

CHALLENGE YOUR FRIENDS

Page 9: Gamestorm AgentschapNL - instructie serious games

Ready to challenge a team? Pick your own teammates and see how you rank against them.

Ventum Online_DESIGN AND MANAGE AN OFFSHORE WINDFARM

INTRODUCTION

Ventum on line is a learning and experien-tial environment for professionals and stu-dents who are engaged in the management of complex technological projects.

CHALLENGE YOUR FRIENDS