Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC...

33
Voorkamerfibrillatie: ontstolling anno 2014 Frank Provenier 26/4/2012

Transcript of Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC...

Page 1: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie: ontstolling anno 2014

Frank Provenier 26/4/2012

Page 2: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

2

Voorkamerfibrillatie, definitie

“eerste” episode voorkamerfibrillatie

paroxysmale voorkamerfibrillatie

persisterende voorkamerfibrillatie

chronische voorkamerfibrillatie

“long standing”

Page 3: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, CVA

•  1 op 4 mensen > 40 jaar krijgt ooit voorkamerfibrillatie 1

•  de kans op een beroerte bij voorkamerfibrillatie is 4 x hoger 2

•  1 beroerte op 6 is door voorkamerfibrillatie

1. Lloyd-Jones DM, et al. Circulation 2004;110:1042-1046 2. Wolf PA, et al. Stroke 1991;22:983-988. 3. Lin HJ, et al. Stroke 1996;27:1760-1764. 4. Marini C, et al. Stroke 2005;36:1115-1119. 5. Rosamond W, et al. Circulation 2008;117:e25-146. 6. Hart RG, et al. J Am Coll Cardiol 2000;35:183-187.

BELGISCHE CIJFERS 3,4:

•  185 beroertes per 100.000 inwoners

•  totaal in België 20260 CVA’s per jaar

•  18% hemorragisch vs 82% ischemisch

•  Slechts 53% overleeft Jaarlijks 6000 nieuwe hulpbehoevenden

3. Belgian Stroke Counsil 4. Belgisch instituut voor epidemiologie

Page 4: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, ESC guidelines 2010

Page 5: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, ESC guidelines 2012

AZ Maria Middelares

Page 6: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

1

2

3

VOORKAMERFIBRILLATIE? 12-lead ECG

Verdere anamnese •  EHRA score •  Concomitante ziektes

Frequentie & Ritme controle

VKF typering

Frequentiecontrole ± Ritme controle Anti-aritmica Ablatie

Anticoagulatie Nagaan TE

risico

Orale anticoagulant?

Behandeling onderliggende aandoeningen

(upstream therapie)

Overweeg doorverwijzing

ACEIs/ARBs Statines/PUFAs Andere

Behandeling VKF: Prioriteiten ESC Richtlijnen 2012

Page 7: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, Warfarine’s verleden

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

zoete klaver ziekte

bloed transfusie

Link

dicoumarol

vit. K

knaagdieren verdelging

Wisconsin Alumni Research Foundation Coumarin

longembolen

Warfarine dosis

INR

veneuze trombose

aanvang effectiviteit

warfarine vs placebo

aspirine vs placebo

warfarine vs aspirine

warfarine vs aspirine+clopidogrel

stro

ke p

reve

ntie

in

atria

le fi

brill

atie

heparine

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Page 8: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Meta-analyse van ischemisch CVA of systemische embolie

Voordeel Warfarine Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

warfarine vs. placebo warfarine vs. lage dosis warfarine

warfarine vs. ASA warfarine vs. ASA + clopidogrel

Voorkamerfibrillatie, ontstolling

Page 9: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, beperkingen van Warfarine

AZ Maria Middelares

Page 10: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Meta-analyse van ischemisch CVA of systemische embolie

Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

Apixaban vs. ASA

warfarine vs. ASA warfarine vs. ASA + clopidogrel

Voorkamerfibrillatie, ontstolling

Page 11: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Meta-analyse van ischemisch CVA of systemische embolie

Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

warfarine vs. placebo warfarine vs. lage dosis warfarine

warfarine vs. ASA warfarine vs. ASA + clopidogrel

Voorkamerfibrillatie, ontstolling

Dabigatran 150 mg vs warfarine Dabigatran 110 mg vs warfarine

Rivaroxaban vs warfarine

Edoxaban vs warfarine Apixaban vs warfarine

Page 12: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

•  CHA2DS2-­‐VASc          

CHA2DS2-VASc score Punten

Congestief hartfalen 1

Hypertensie 1

Age > 75 jaar 2

Diabetes mellitus 1

Stroke 2

Vasculaire aandoening 1

Age > 65 jaar 1

Sexe, vrouw 1

CHA2DS2-VASc score

Event-rate, % per jaar

0 0

1 1,3

2 2,2

3 3,2

4 4,0

5 6,7

6-8 9,5

9 15,2

BF Gage et al. JAMA 2001;285:2864. GY Lip et al. Chest;137:263.

CHA2DS2-VASc score

Antithrombotische behandeling

0 1

2+

Niets Anticoagulantia (of Aspirine + Clopidogrel) Anticoagulantia

AZ Maria Middelares

Voorkamerfibrillatie, risico op embolie

Page 13: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

•  HASBLED            

HAS-BLED Punten

Hypertensie Abnormale nier- of leverfunctie Stroke Bloeding Labiele INR Elderly Drugs of alcohol

1 1-2 1 1 1 1

1-2

AF cohort of the Euro Heart Survey Pisters et al, 2010

0 2 4 6 8

10 12 14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ble

eds

per

100

pati

ent-

year

s Voorkamerfibrillatie, risico op bloeding

Page 14: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Cum

ulat

ive

Ris

k 0.

0 0.

01

0.03

0.

05

0 3 6 9 12 18 21

ASA 81-324 mg/d

Apixaban 2.5 -5 mg bd

Months

RR= 0.46 95%CI= 0.33-0.64 p<0.001

AVERROES 5600 patients Stroke or Systemic Embolism

Months

0.0

0.00

5 0.

010

0.01

5

0 3 6 9 12 18 21

RR= 1.14 95%CI= 0.74-1.75 P= 0.56

Major Bleeding

Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2011;364:806-17

Voorkamerfibrillatie, embolie en bloeding

Page 15: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Friberg L et al. Circulation. 2012;125:2298-2307

Voorkamerfibrillatie, embolie en bloeding

Page 16: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

1.Camm AJ et al. ; Eur Heart J; 2012

Voorkamerfibrillatie, ESC aanbevelingen

Page 17: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Hasbled: Hypertensie, Altered Nier- Leverfunctie, Stroke, Bleeding, Labiele INR, Elderly, Drugs

Voorkamerfibrillatie, ESC aanbevelingen

Page 18: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, studies

Design

RELY1 ROCKET AF2 AVERROES3 ARISTOTLE4 ENGAGE AF5

No. of patients 14.264 18.113 5.599 18.201 21.105

Statistical objective

Non-inferiority Non-inferiority

Non-inferiority

Superiority Non-inferiority

No. study arms 3 2 2 2 3

Study drug 2 doses of double-blind dabigatran

double-blind rivaroxaban

double-blind apixaban

double-blind apixaban

2 doses of double-blind edoxaban

Control open-label warfarin (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

AF type non-valvular non-valvular

non-valvular

non-valvular

non-valvular

1. Connolly SJ et al, 2009; 2. patel MR et al, 2011; Connolly et al, 2011; Lopes RD et al, 2010; Giugliano RP et al, 2013.

Page 19: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, studies

Dosering

RELY1 ROCKET AF2 AVERROES3 ARISTOTLE4

ENGAGE AF5

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

2 x 110 mg 2 x 150 mg (randomized)

20 mg (15 mg)

5 mg (2,5 mg)

60 mg (30 mg) 30 mg (15 mg) (randomized)

No dose adjustment Dose adjustment for patients with: moderate renal impairment CrCl 30-49 ml/min

Dose adjustment for patients fulfilling > 2 of the criteria: age > 80 years body weight < 60 kg moderate renal impairment serum Cr > 1,5 mg/dl

Dose adjustment for patients fulfilling > 1 of the criteria: body weight < 60 kg moderate renal impairment CrCl 30-49 ml/min Concomitant use of verapamil or quinidine

1. Connolly SJ et al, 2009; 2. patel MR et al, 2011; Connolly et al, 2011; Lopes RD et al, 2010; Giugliano RP et al, 2013.

Page 20: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, studies

Inclusie CHADS2 score

RELY1 ROCKET AF2 AVERROES3 ARISTOTLE4 ENGAGE AF5

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Apixaban Edoxaban

> 1 of the following: prior stroke/TIA or systemic embolism symptomatic heart failure or LVEF < 40% age > 75 years age > 65 years and one of the following: diabetes mellitus coronary artery disease hypertension

prior stroke/TIA or systemic embolism or > 2 of the following: symptomatic heart failure or LVEF < 35% hypertension age > 75 years hypertension

> 1 of the following: prior stroke/TIA or systemic embolism age > 75 years symptomatic heart failure or LVEF < 40% diabetes mellitus Hypertension peripheral artery disease

> 1 of the following: prior stroke/TIA or systemic embolism age > 75 years symptomatic heart failure or LVEF < 40% diabetes mellitus hypertension

CHADS2 score > 2

mean CHADS2 score 2,1

mean CHADS2 score 3,5

mean CHADS2 score 2,1

mean CHADS2 score 2,1

mean CHADS2 score 2,8

1. Connolly SJ et al, 2009; 2. patel MR et al, 2011; Connolly et al, 2011; Lopes RD et al, 2010; Giugliano RP et al, 2013.

Page 21: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, studies

Design

RELY1 ROCKET AF2 AVERROES3 ARISTOTLE4 ENGAGE AF5

No. of patients 14.264 18.113 5.599 18.201 21.105

Statistical objective

Non-inferiority Non-inferiority

Non-inferiority

Superiority Non-inferiority

No. study arms 3 2 2 2 3

Study drug 2 doses of double-blind dabigatran

double-blind rivaroxaban

double-blind apixaban

double-blind apixaban

2 doses of double-blind edoxaban

Control open-label warfarin (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

Double-blind warfarine (INR 2-3)

AF type non-valvular non-valvular

non-valvular

non-valvular

non-valvular

1. Connolly SJ et al, 2009; 2. patel MR et al, 2011; Connolly et al, 2011; Lopes RD et al, 2010; Giugliano RP et al, 2013.

Page 22: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, studies

Resultaten

RELY1

RELY1 ROCKET AF2

AVERROES3 ARISTOTLE4 ENGAGE AF5

ENGAGE AF5

Medication Dabigatran Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Apixaban Edoxaban Edoxaban

dose 150 mg 2 dd 110 mg 2 dd 20 mg 1 dd (15 mg 1 dd)

5 mg 2 dd (2,5 mg 2 dd)

5 mg 2 dd (2,5 mg 2 dd)

60 mg 1 d (30 mg 1 dd)

30 mg 1 dd (15 mg 1 dd)

Incidence emboli 0,65 0,90 0,79 (on) 0,88 (ITT)

0,45 0,79 0,79 (on) 0,87 (ITT)

1,07 (on) 1,13 (ITT)

Incidence bleeding •  total •  major •  intracranial •  life threatening •  gastro-intestinal

0,91 0,93 0,41 0,81 1,46

0,78 0,80 0,30 0,67 1,07

1,03 1,04 0,67 0,50 1,45

1,13 0,85 0,67 0,86

0,71 0,46 0,80

0,86

0,87 0,80 0,47 0,40 1,23

0,66 0,47 0,30 0,32 0,67

Mortality 0,88 0,91 0,79 0,89 0,92 0,87

Myocardial infarction

1,27 1,29 0,86

0,88

0,94 1,19

1. Connolly SJ et al, 2009; 2. patel MR et al, 2011; Connolly et al, 2011; Lopes RD et al, 2010; Giugliano RP et al, 2013.

Page 23: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, welke OAC voor welke patiënt?

Voorkeur voor warfarine •  Patiënten met reumatisch kleplijden. •  Patiënten met een mechanische hartklep •  Patiënten met een preterminale nierinsufficiëntie

•  creatinine klaring < 15 ml/min •  dialyse patiënten

Gouden standaard Goedkoop Onafhankelijk van de nierfunctie Monitoring PT/INR Antidoot PPSB, FFP

Page 24: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Voorkamerfibrillatie, welke OAC voor welke patiënt?

Voorkeur voor Dabigatran (Pradaxa®) 150 mg 2 dd

•  Hoog risico op ischemische beroerte

Voorkeur voor Dabigatran (Pradaxa®) 110 mg 2 dd

•  Hoog bloedingsrisico

Voorkeur voor Rivaroxaban (Xarelto®) 20 mg 1 dd

•  Compliance •  Verminderde nierfunctie •  Coronair lijden •  Maagklachten Voorkeur voor Apixaban (Eliquis®) 5 mg 2 dd

•  Hoog bloedingsrisico •  Verminderde nierfunctie •  Maagklachten •  Gastro-intestinale bloedingen Voorkeur voor Edoxaban 60 mg 1 dd

•  Compliance •  Verminderde nierfunctie •  Hoog bloedingsrisico •  Maagklachten

Voorkeur voor Edoxaban 30 mg 1 dd

•  Compliance •  Verminderde nierfunctie •  Hoog bloedingsrisico •  Maagklachten •  Gastro-intestinale bloedingen

Page 25: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

X

IIa

II

Xa

IXa

IX VII

X

TF VIIa Xa

IX

IXa

II

IIa

Thrombine

Fibrinogeen

Fibrine

Voorkamerfibrillatie, anticoagulantia

TF VIIa

Dabigatran

AZ Maria Middelares

Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

indirect via antithrombine LMW heparine heparine

Werking

Page 26: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

Ingreep D +1 D +2 D -1 D -2

Hoog Risico

Laag Risico

D +3

Mineure ingreep

48 uur >48 uur

24 uur >24 uur

18 uur >6 uur

Trombosepreventie

Voorkamerfibrillatie, anticoagulantia

Peri-operatief beleid

* Dabigatran : CrCl < 50 ml/min: tijd x 2

Page 27: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

•  Geen  monitoring  nodig  bij  NOAC’s  •  NOAC’s  hebben  wel  effect  op  stollingstesten!  •  PT  en  aPTT  niet  geschikt  voor  de  evaluaJe  van  het  

anJstollingseffect  •  anJ-­‐Xa  en  anJ-­‐IIa  stollingstesten  in  gespecialiseerde  

hemostase-­‐labo’s  

Douxfils J. Thromb. Res 2012

Voorkamerfibrillatie, NOAC en stollingstesten

Page 28: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

•  Stop  inname  NOAC  •  Uitstel  tot  >  12  uur  na  laatste  inname  zo  mogelijk  •  Zo  geen  uitstel  mogelijk:  verhoogd  bloedingsrisico  •  Ondersteun  hemostase  met  

–  4-­‐factoren  concentraat  (II,  VII,  IX,  X)  –  Bloedplaatjes?  zo  ook  anJ-­‐aggreganJa  –  DDAVP?  (Desmopressine)  

Voorkamerfibrillatie, NOAC

Urgente ingreep

Page 29: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

 –  Bij  paJënten  met  stabiele  atherosclerose:  monotherapie  OAC  –  Bij  paJënten  met  polyvasculaire  atherosclerose,  niet-­‐recent  acuut  

event,  niet-­‐recente  stent:  OAC  +  LD-­‐ASA  

–  Bij  paJënten  met  recent  acuut  coronair  syndroom  of  recente  coronaire  stenJng:  P2Y12-­‐blokker  +  OAC?  (WOEST  trial)  

 

Voorkamerfibrillatie, NOAC

NOAC +/- antiaggregantia

Page 30: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

BLOEDING

Stel de volgende dosis uit

Haemodynamische ondersteuning Behandel de bloedingsoorzaak

Prothrombine complex concentraat

Voorkamerfibrillatie, NOAC

Page 31: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

31 1. www.thrombosisguidelinesgroup.be

Voorkamerfibrillatie, NOAC, switch

Page 32: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

32 1. www.thrombosisguidelinesgroup.be

Voorkamerfibrillatie, NOAC, switch

Page 33: Frank Provenier - huisartsenkring-hsl.be · ischemisch CVA of systemische embolie Voordeel NOAC Voordeel andere therapie 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 warfarine vs. placebo warfarine

33 1. www.thrombosisguidelinesgroup.be

Voorkamerfibrillatie, NOAC, switch