Foto uit de oude doos - · PDF filede Newtonweg 23 gelegen op het ... in blok let ters, elke...

1

Transcript of Foto uit de oude doos - · PDF filede Newtonweg 23 gelegen op het ... in blok let ters, elke...

Page 1: Foto uit de oude doos -  · PDF filede Newtonweg 23 gelegen op het ... in blok let ters, elke letter, punt, ... coursen van de LBM, maar tradi

’t Waekblaad – nr. 06 - 10 februari 2011 - pag. 7

W E L Z I J N S P O R T K I N D E R O P VA N G

www.menswel.nlCentraal kantoor: Diepstraat 3c, 6101 AT Echt.Tel. 0475 - 48 48 48. E-mail [email protected]

Echter Jantje Beton 14 tot en met 19 februari 2011Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in Nederland. Als kinderen spelen hebben ze niet alleen plezier, ze doen ook aller-lei ervaringen op die goed zijn voor hun ontwik-keling. Vooral voor kinderen die door omstan-digheden in de verdrukking dreigen te komen, is dat extra belangrijk. Jantje Beton helpt ze een handje door ze spelenderwijs voor te bereiden op deelname aan de samenleving. Daarom bedenkt, fi nanciert en organiseert Jantje Beton projecten om kinderen samen te laten spelen. Ook in ge-

meente Echt-Susteren is Jantje Beton actief.Want samen spelen is leren samenleven!Ook dit jaar kunt u weer bijdragenVan 14 t/m 19 februari 2011 vindt de Jantje Beton Collecte weer plaats. Dan collecteren de vrijwilligers van de jeugdverenigingen langs de deuren in Echt-Susteren en Nieuwstadt. Zij halen geld op voor Jantje Beton, maar ook voor de lokale jeugdorganisaties. Maar liefst de helft van de opbrengst van de collecte gaat namelijk rechtstreeks naar de collecterende jeugdorganisaties. Ook de kinderen uit uw buurt profi teren meeU geeft dus rechtstreeks aan kinderen bij u in de buurt! Hun deel mogen zij naar eigen inzicht besteden binnen de doelstellingen van Jantje Beton. Hiermee fi nancieren zij diverse zaken, bijvoorbeeld petten voor de welpjes, speelgoed voor de peuterspeelzaal, activiteiten voor de jeugd. Geef daarom aan de collectant!Meer informatie: Patricia Bex, tel. 0475-484848 of [email protected]

Start BIND wandelen voor mensenmet overgewicht

Veel mensen bewegen te weinig. Dat ver-hoogt het risico op overgewicht en moge-lijk ook andere chronische aandoeningen. Verantwoord bewegen kan de kwaliteit van leven bevorderen. BIND organiseert een wandelproject om mensen met over-gewicht te stimuleren (meer) te bewegen.Wat gaat u doen?Onder leiding van een ervaren allround wandelinstructeur gaat u wandelen/trai-nen, om zo te werken aan uw fysieke ge-zondheid. Daarnaast begeleidt de diëtiste

de groep met drie sessies.Wat u kunt verwachten - 36 wandeltrainingen van 1 uur (op maandagavond), met begeleiding op maat. - 3 bijeenkomsten (op donderdagavond) met een diëtiste, met voorlichting over voeding, bezoek aan een supermarkt en een kookworkshop.-Individuele begeleiding, die in overleg met u gepland wordt.-Daarnaast is het belangrijk om wekelijks minimaal 1 of 2 keer zelfstandig of met een groep te gaan wandelen.StartDe cursus start op maandag 28 maart 2011, in Kranenbroek Echt. De tijd is van 19.30 uur tot 20.30 uur. De cursus start als er voldoende deelne-mers zijn (minstens 6, maximaal 12).KostenDeze wandelcursus kost € 36, - per 3 maanden. Tijdens de eerste drie maanden kunt u als deelnemer nog instromen. Infoavond voor geïnteresseerden op maandag 14-03-2011, van 19.30 – 20.30 uur, Menswel, Chatelainplein 31, 6102 BB ECHT.Opgeven en/of meer informatie?Yvonne Damen 0475-484848, [email protected]. Ook kunt u contact opnemen met Sandra Dirchs-Aelmans 06-12025321 [email protected]

Bovenstestraat 33 , 6101 EH Echt 0475 48 64 34

14 FEBRUARI VALENTIJN

Een onderhoudsvrij huis? Wie wenst dat niet? Munsterman, vervult die wens. Al vele jaren levert het bedrijf kunststof ramen, deuren, veranda’s, voordeuren en bijbehorende kozij-nen. “Het verschil met houten ko-zijnen is bijna niet meer zichtbaar”, verteld Leon Munsterman Direc-teur eigenaar van Munsterman B.V. Daarvoor zorgt de rechte in plaats van schuine hoekverbinding. Daar-naast biedt Munsterman een ho-gere hoeksterkte, die aan alle eisen van het Komocertifi caat voldoet. “De klant heeft keuze uit maar liefst 1500 structuurlakken. Op alle structuurlakken krijgt men 10 jaargarantie.” Naast het minimale on-derhoud bieden kunststof kozij-nen een optimale isolering. “Dat betekent een fi kse besparing op de stookkosten en natuurlijk weer de 6% btw regeling”. Daarbij is het SKG2 geclassifi ceerd hang- en sluitwerk, inbraakwerend. “Onze producten zijn goedgekeurd voor toepassing binnen het politiekeur-merk Veilig Wonen.” Munsterman

beschikt over ervaren vakmensen, die het product inclusief glas en eventuele rolluiken, van het begin tot het eind installeren. In een mo-derne, grotendeels geautomatiseer-de werkplaats wordt het product vervaardigd.

Open huisZaterdag 12 en zondag 13 febru-ari kunt u geheel vrijblijvend ken-nis maken met de producten van Munsterman b.v. De houtlook is een van de onderdelen van de kozijnen van Munsterman b.v., het verdere assortiment kunt u geheel vrijblij-vend bewonderen op de open huis-dagen op zaterdag 12 en zondag 13 februari van 10.00 tot 16.00 uur op de Newtonweg 23 gelegen op het industrieterrein de Berk in Echt, tel. 0475 48 88 32 of kijk op www.munsterman.nl. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur, buiten kantooruren vol-gens afspraak.

Open huis Munsterman B.V. Kunststof enAluminium Ramen en Deuren Echt

Foto uit de oude doos

Een groepsfoto van CV de Noatevraeters Ohé en Laak uit 1961, deze is dus 50 jaar oud. Op de foto staat in het midden prins Karel I (van de Laar), vorst Jo Küppers, jeugdprins Hary Pex en er om heen de leden van de raad van 11. Erg speciaal om te vermelden is dat de jeugdprins van 1961, Hary Pex, dit jaar jubilaris van CV de Noatevraeters is met 2 x 11 jaar. De Noatevraeters zijn opgericht in 1960 en hebben daarna een aantal jaren bestaan. In 1981 is de vereniging heropge-richt. Meer over de historie is te lezen op www.cvdenoatevraeters.nl

VALENTIJNBloemenhuis DingelstadM a r k t s t r a a t 9 , E c h t

Wilt u iets kopen, verkopen of ruilen,plaats dan een “Voltreffer”Gebruik deze bon bij het plaatsen van uw “Voltreffer”. Schrijf uw ad ver ten tie tekst in blok let ters, elke letter, punt, komma of spatie is een vakje.

2,503,003,504,004,505,005,506,006,507,007,508,00

Plaatsingdata: ....................................................... Naam: .........................................................

Rubriek: ................................................................. Adres:..........................................................

.....................................................................

Telefoon: ............................................................... Postcode + woonplaats: ............................

.....................................................................

Redactie en advertenties:Uitgeverij ‘t WaekblaadHeerweg 46, 6101 NT EchtTel. 0475 48 45 02 Fax 0475 48 22 57

Nieuwsblad ‘t Waekblaad oplage 29.000 exemplarenVerschijnt iedere donderdag gratis huis-aan-huis in:Aasterberg, Berkelaar, Born, Buchten, Dieteren, Echt, Echterbosch, Echterheide, Gebroek, Grevenbicht, Hingen, Holtum, Illikhoven, Koningsbosch, Linne, Maasbracht, Maria-Hoop, Montfort, Nieuwstadt, Obbicht, Ohé en Laak, Ophoven, Papenhoven, Pey, Putbroek, Roos te ren, Schilberg, Schipperskerk, Slek, Stevensweert, St. Joost, Susteren, Vis sers weert.

Afgeven bij of opsturen naar: Uitgeverij ‘t Waekblaad, Heerweg 46, 6101 NT Echt. Tel. 0475 48 45 02 / Fax: 0475 48 22 57.Of contant op een van onderstaande adressen:Echt: Boek-Kantoorboekhandel Bruna, Ursulinenstraat 9. Susteren: Papeterie & Copy Center Koolen V.O.F., Salvatorstraat 1. Nieuwstadt: Muziekhandel Busch, Haverterpoort 9. Grevenbicht:M. Tholen, Raadhuisstraat 47. Maasbracht: Peter Schols Schoenmode, Molenweg 28.Deze bon dient voor maandag 17.00 uur op een van bovengenoemde adressen binnen te zijn voor plaatsing in dezelfde week. Per telefoon kan ook maar telefonisch opgegeven Voltreffers worden verhoogd met € 2,00 administratiekosten.

‘t Waekblaad

Nach van de Goud Hanein SusterenZaterdag 19 februari organiseert Vasteloavend Vereniging de Goud Hane uit Echt-Susteren hun Nach van de Goud Hane.

Deze vindt plaats in Zaal Mirage, Stationsstraat 7 in Susteren, aan-vang 20.11 uur en de entree is € 5,-. Er vinden optredens plaats van

diverse Limburgse artiesten, zoals zangeres Mario, Evy Schulpen, de Dancing Angels, Jordy Swillens, Dennis Vleugelers en Jos Habets. Rond 23.00 uur is het aftreden van prinses Mariet en uitroepen van de nieuwe Goud Hoon. Het belooft een weer leuke gezellige avond te wor-den, u bent van harte welkom!

Binnenkort starten de solistencon-coursen van de LBM, maar tradi-tioneel bijt Artamuse het spits af. Ondanks al een druk begin van het jaar via de Speelgroep en de jeugdharmonie, namen tijdens het concours van de muziekschool 13 Cecilianen deel in de drie klassen hout - koper - slagwerk. De eerste resultaten zijn zeker bemoedigend met voor iedereen gemiddeld be-keken een mooie acht. Reineke Vogten won in haar afdeling bij de houtblazers (en mocht daardoor in de Finale uitkomen). Sjoerd Pernot

behaalde een mooie tweede plaats in zijn afdeling bij de koperblazers. De uitslagen: Starters: Esmée Ste-vens dwarsfl uit 78; Guusje Duysens trompet 80; Anouk Vrencken trom-pet 82; Teun Lumens trombone 82; Menno Pernot trombone 84. 5de di-visie: Bart Koevoets kleine trom 81Levi van Loo marimba 84; Gijs Vog-ten kleine trom 82. 4de divisie: Ali-ta Heijen dwarsfl uit 82. 3de divisie:Floor van Daal en Janneke Lassche alt-saxofoon 76; Sjoerd Pernot tuba 86. 2de divisie: Reineke Vogten hobo 88 punten.

Cecilianen Grevenbicht al goed van start

Zaterdag 19 februari organiseert de Limburgse Vereniging van Kar-navals Artiesten (LVKA) in sa-menwerking met de Jeugdfanfare Eensgezindheid m.m.v. jeugdwerk De Kuukes uit Maasbracht-Beek de Limburgse Jeugdkampioenschap-pen voor buutterednen, dans en parodie (ook voor duo’s, trio’s enz.). Meisjes en jongens t/m 17 jaar kun-nen dan met buut, dans of parodie aan het Limburgse publiek laten zien, welke talenten er op dit ge-bied in de Limburgse karnavals-wereld zijn. Een deskundige jury onder voorzitterschap van Piërre Cnoops zal na afl oop bekend maken wie zich Limburgs Jeugdkampioen 2011 mag noemen. Elke deelnemer of deelneemster zal een oorkonde en een persoonlijk aandenken ont-vangen voor zijn of haar optreden op deze middag en voor de winnaars

zijn bekers beschikbaar gesteld. Er zullen opnames gemaakt worden voor het programma Kinjerkroam. Deze opnames worden in de weken voorafgaand aan carnaval en tij-dens de carnavalsdagen uitgezon-den. De kampioenschappen worden gehouden in het Gemeenschaps-huis Het Baekerhoes, Kerkstraat 1 te Maasbracht-Brachterbeek. Lo-ting voor de volgorde van optreden vindt plaats om 12.30 uur, aanvang programma om 13.11 uur. Jongens en meisjes die mee willen doen of mensen die meer informatie wil-len, kunnen contact opnemen met ‘t secretariaat LVKA, Paul Maas-sen, Hussenbergstraat 76, 6243 AJ te Geulle, tel/fax: 043 364 74 86 of via mail: [email protected]. Zie ook: www.lvka.nl. Aanmelding voor deelname kan tot en met maandag 14 februari.

Limburgse Jeugdkampioenschappen Buutterednen, Dans en Parodie in Maasbracht

Heeft u ze nog?Foto’s in de oude doos?

Een groepsfoto van uw klas of vereniging van vroeger?

Haal ze dan uit de oude doos!!voor onze nieuwe rubriek

“Foto uit de oude doos”