Fire Protection - .NET Framework

32
Meyvaert Fire Protection Brandwerende Glassystemen

Transcript of Fire Protection - .NET Framework

Page 1: Fire Protection - .NET Framework

Mey

vaer

t Fir

e Pr

otec

tion

Bra

ndw

eren

de G

lass

yste

men

Page 2: Fire Protection - .NET Framework

Inhoudstafel

Inleiding .....................................................................................................................................................5

Glas en brandbeveiliging ...........................................................................................................................6

Brandbeveiliging en EI–classificatie .........................................................................................................7

Oplossingen op maat ................................................................................................................................9

Alles in één hand .......................................................................................................................................10

Brandwerend glas ......................................................................................................................................13

Profielen ....................................................................................................................................................14

Glas aan glas systemen ............................................................................................................................17

Wand –en gevelsystemen ..........................................................................................................................19

Brandwerende deuren en ramen ..............................................................................................................21

1. Doorslaande deuren en éénrichtingsdeuren .................................................................................21

2. Automatische schuifdeuren ...........................................................................................................22

3. Deuren en ramen met Reynaersprofielen ......................................................................................25

4. Staal ...............................................................................................................................................26

Vloer –en plafondsystemen ......................................................................................................................29

Koepelsystemen .........................................................................................................................................30

2

Page 3: Fire Protection - .NET Framework

Inhoudstafel

Inleiding .....................................................................................................................................................5

Glas en brandbeveiliging ...........................................................................................................................6

Brandbeveiliging en EI–classificatie .........................................................................................................7

Oplossingen op maat ................................................................................................................................9

Alles in één hand .......................................................................................................................................10

Brandwerend glas ......................................................................................................................................13

Profielen ....................................................................................................................................................14

Glas aan glas systemen ............................................................................................................................17

Wand –en gevelsystemen ..........................................................................................................................19

Brandwerende deuren en ramen ..............................................................................................................21

1. Doorslaande deuren en éénrichtingsdeuren .................................................................................21

2. Automatische schuifdeuren ...........................................................................................................22

3. Deuren en ramen met Reynaersprofielen ......................................................................................25

4. Staal ...............................................................................................................................................26

Vloer –en plafondsystemen ......................................................................................................................29

Koepelsystemen .........................................................................................................................................30

M E Y VA E R T

GLASS ENGINEERING

SINCE 1826

MEYVAERT Glass Engineering since 1826 — “Tradition meets Technology”

3

Page 4: Fire Protection - .NET Framework

4

Page 5: Fire Protection - .NET Framework

5www.meyvaert.be

Inleiding

Meyvaert Glass Engineering is een firma gespecialiseeerd in beglaasde toepassingen op drie do-meinen:

Beglaasde constructies voor brandcompartimentering Meyvaert Fire Protection

Vitrines voor musea Meyvaert Musea

Beglaasde constructies voor inbraak -en kogelwerendheid Meyvaert Security

Meyvaert Fire Protection is een afdeling van Meyvaert Glass Engineering die gespecialiseerd is in beglaasde constructies voor brandcompartimentering. De gevolgen van een brand in een gebouw zijn niet te overzien. De overheid vaardigt richtlijnen uit waaraan gebouwen moeten voldoen om brandveilig te zijn. Zij bepaalt welke scheidingswanden aan een brand moeten weerstaan.

Meyvaert Fire Protection is de eerste geweest om brandcompartimentering transparant te maken. Hiervoor heeft zij haar eigen profielsystemen ontwikkeld. Deze systemen beantwoorden bovendien aan de hoogste wensen inzake maatwerk en design.

Page 6: Fire Protection - .NET Framework

6

Glas en brandbeveiliging

Het gebruik van glas in een gebouw schept de mogelijkheid meer natuurlijk licht te laten binnentreden. Natuurlijk licht biedt in een gebouw een veilig en gezond binnenklimaat. De gebruikers hebben een groter gevoel van welbehagen. Elementen zoals licht en warmte kunnen met glas perfect beheerst en geoptimaliseerd worden, het hele jaar door.

Vaak wordt gedacht dat brandcompartimentering enkel met gesloten zware constructies kan gerealiseerd worden. Meyvaert Fire Protection is er als eerste in geslaagd ook deze constructies licht en transparant te maken, maximaal be-glaasd. Meyvaert Fire Protection verwerkt glas in slanke metalen structuren die het gebouw brandveilig maken. Reeds meer dan 20 jaar wordt geïnvesteerd in brandproeven. Dit laat toe steeds opnieuw de grenzen te verleggen.

Page 7: Fire Protection - .NET Framework

120011001000900800700600500400300200100

5 30 60 90 120 180 240 360 T(min)

t-t0 (0C)

11931193

10901133

1029986

925

821

718

659

556

7www.meyvaert.be

Brandbeveiliging en EI–classificatie

Meyvaert Fire Protection heeft unieke systemen ontwikkeld waarmee beglaasde constructies kunnen gerealiseerd worden die bestand zijn tegen brand. Alle systemen zijn ontworpen conform aan de geldende brandnorm NBN 713.020. Deze brandnorm is door de Europese normen overschreven onder de naam EI en dat voor 30, 60, 90 of 120 minuten brandweerstand.

Page 8: Fire Protection - .NET Framework

8

Het principe bestaat erin een brand te simuleren en de reactie van het constructiegeheel hierop te bestuderen. Aan de volgende 3 criteria moet gedurende de hele testtijd voldaan worden:

—Mechanische stabiliteitHet brandwerend element moet tijdens en na de proef zijn mechanische stabiliteit behouden.

—VlamdichtheidVlammen of ontvlambare gassen mogen niet door spleten of voegen in de constructie gaan.

—Thermische isolatieDe temperatuur op de constructie aan de publiekzijde mag gemiddeld maximum 140°C stijgen of 180°C in gelijk welk

punt; ook wanneer de temperatuur in de oven na 30 minuten 821°C en na 60 minuten 925°C is.

Vlamwerende constructies voldoen aan de eerste 2 criteria en niet aan de thermische isolatie.

Page 9: Fire Protection - .NET Framework

9www.meyvaert.be

Oplossingen op maat

Meyvaert Fire Protection heeft 25 jaar ervaring in brandwerende scheidingen in glas. Zij bezit een heel grote bibli-otheek aan brandattesten, een benoracceptatie en een brede ervaring in brandbeveiliging die haar toelaten alle types brandwerende beglaasde constructies te realiseren.

Glas kan brandwerend gemonteerd worden in volgende constructies:

Staal »

Aluminium »

Inox »

Brandwerende scheidingen kunnen toegepast worden:

Verticaal »

Horizontaal »

Binnenshuis »

In buitenomstandigheden »

Opengaande delen met een maximum aan glas bestaan onder de vorm van:

Enkele en dubbele deurgehelen »

Eén richting draaiend of doorslaand »

Schuifdeuren, geautomatiseerd »

Al deze oplossingen kunnen aangeboden worden in de grootst mogelijke maatvoering.

Page 10: Fire Protection - .NET Framework

10

Alles in één hand

Van concept tot realisatie: Meyvaert Fire Protection beheerst alle disciplines in één hand.

Advies »

Engineering »

Projectmanagement »

Productie »

Montage »

Dienst na verkoop »

Advies

Meyvaert Fire Protection staat steeds ter beschikking voor het vrijblijvend verstrekken van vakkundig advies. Gezien het om hoogwaardige producten gaat wordt ieder project snel en accuraat gebudgetteerd, zowel in ontwerpfase, bij aanbesteding of bij uitvoering.

Page 11: Fire Protection - .NET Framework

11

Project management en Engineering

Eens de bestelling geplaatst wordt aan het project een team van mensen toegewezen onder verantwoordelijkheid van een projectleider. De situatie op de werf wordt volledig opgemeten en in plan gebracht. Op basis van die opme-ting worden de uitvoeringstekeningen gemaakt met alle nodige details zodoende dat de klant duidelijk kan zien wat hij gaat krijgen. Eens de tekeningen door de klant goedgekeurd wordt het project vrijgegeven voor productie. Het engineeringsbureau zorgt ook hier voor productiefiches en fabricatielijsten zodanig dat er welomlijnde jobs kunnen uitgeschreven worden.

Productie

Elk project is bij Meyvaert Fire Protection maatwerk. De werkvloer van 10.000m2 is flexibel ingericht en kan voor elke taak ingezet worden. Alle metaalbewerkingen en voorassemblage gebeuren in eigen huis.

Montage

Meyvaert Fire Protection heeft eigen montageploegen en bezit het nodige materieel die kan ingezet worden in de meest moeilijke situaties, in binnen en buitenland.

Dienst na verkoop

Meyvaert Fire Protection biedt de mogelijkheid om de door haar gerealiseerde constructies duurzaam te onder-houden. Voor de klant is dit een garantie naar gebruik en conformiteit.

Page 12: Fire Protection - .NET Framework

12 Wand- en gevelsystemen

Page 13: Fire Protection - .NET Framework

13www.meyvaert.be

Brandwerend glas 30/60/90/120

30 tot 120 minuten brandwerend en isolerend helder veiligheidsglas. Klasse EI (brandstabiel en temperatuursisolatie)

Glasheldere voordelen:

Altijd tweezijdig brandwerend, voor zowel brandoverslag als branddoorslag. »

Standaard gehard veiligheidsglas. »

Heldere beglazing, de gel is UV-bestendig. »

Tot 120 minuten brandweerstand met bescherming tegen temperatuur. »

Kan verticaal, horizontaal en schuin worden toegepast. »

Eenvoudig te combineren met o.a. inbraakwerend, kogelwerend en isolerend glas. »

Geschikt voor speciale toepassingen zoals gebogen glas en beloopbare glazen vloeren. »

Leverbaar in grote afmetingen en verschillende vormen. »

Ideaal voor nooduitgangen en vluchtwegen. »

Ook als dakbeglazing getest. »

Lichtdoorlating van 87% (gewone dubbele beglazing =81%) voor Rf30 en 83% voor Rf60 »

Hoge weerstand tegen breuk: buigbreeksterkte=200 N/mm » 2 (bij gewone beglazing met zelfde dikte bedraagt deze 40 N/mm2)

Hoge akoestische demping Rw=38dB voor 30 minuten en Rw=41dB voor 60 minuten »

Speciale afwerkingen : getint, gezandstraald, gezuurd, decoratieve film, gekleurd »

Bij brand werpt het glas gedurende 30, 60, 90 én 120 minuten een stabiliteitsbarrière op tegen rook, vlammen en toxische gassen. Het glas wordt bij brand ondoorzichtig door de opschuimende interlayer. Zo wordt er een volledig isolerend hitteschild gevormd door een perfecte temperatuursisolatie.

Page 14: Fire Protection - .NET Framework

14

Profielen

Meyvaert Fire Protection heeft door de jaren heen een breed gamma aan profielsystemen uitgewerkt. Dit laat toe de meest complexe vragen voor brandwerendheid te beantwoorden. Meyvaert Fire Protection heeft een uniek gamma aan eigen systeemprofielen ontwikkeld die voor verschillende toepassingen kan dienen. Deze profielen zijn slank en symmetrisch opgebouwd zodat ze perfect kunnen dienen voor unieke toepassingen zoals:

Vaste ramen »

Doorslaande deuren »

Dubbele doorslaande deuren »

Automatische schuifdeuren »

De profielen van de verschillende systemen van Meyvaert Fire Protection zijn hoofdzakelijk uit metaal: inox,staal of aluminium. Deze profielen zijn van uit de productie afgewerkt. Op de bouwplaats vindt enkel nog montage plaats en is het niet nodig nog bijkomende schilderwerken uit te voeren.

Volgende afwerkingen kunnen aan de profielen gegeven worden:

Inox »

Staal afwerking gemoffeld »

Aluminium gemoffeld »

Aluminium geanodiseerd, natuurkleur of ander. »

Page 15: Fire Protection - .NET Framework

15www.meyvaert.be

Page 16: Fire Protection - .NET Framework

16 Wand- en gevelsystemen

Page 17: Fire Protection - .NET Framework

17www.meyvaert.be

Glas aan glas systemen

Dit systeem bestaat erin zonder tussenprofielen te werken. Het raster wordt geminimaliseerd of verdwijnt volledig. De tussenprofielen worden vervangen door een structurele voeg. Het behaalde resultaat is een volledig gladde glazen oppervlakte.

Technische kenmerken

Type Glaswanden zonder verticale tussenstijlen

Profielen Profiel in omtrek van Meyvaert Fire Protection

Afwerking Inox, aluminium of staal

Brandweerstand 30, 60, 90 of 120 minuten

Toepassingen Binnen

Page 18: Fire Protection - .NET Framework

18 Wand- en gevelsystemen

Page 19: Fire Protection - .NET Framework

19

Wand –en gevelsystemen

Meyvaert Fire Protection heeft haar eigen systemen ontwikkeld om grote brandwerende beglaasde constructies te realiseren.Het systeem van Meyvaert Fire Protection is een constructie met stijlen en dwarsliggers. De verdelingen in het raster is volgens de modulatie van de architect. Afhankelijk van de stabiliteit wordt het raster gedimensioneerd.

Technische kenmerken

Type Standaard kadersysteem met tussenstijlen

Profielen Meyvaert Fire Protection

Afwerking Inox, aluminium of staal

Brandweestand 30, 60, 90 of 120 minuten

Toepassingen Binnen of buiten

Glas Alle types

—Toepassingen

scheidingswanden »trappenzalen »panoramische liftschachten »

atrium »

Page 20: Fire Protection - .NET Framework

20

Page 21: Fire Protection - .NET Framework

21www.meyvaert.be

Brandwerende deuren en ramen

Meyvaert Fire Protection heeft een heel breed gamma aan deuren ontwikkeld: doorslaande deuren, éénrichtingsdeuren, aanslagdeuren en schuifdeuren.

1. Doorslaande deur en éénrichtingsdeurenDit unieke systeem biedt tal van voordelen:

Maximale doorgang »

Bij dubbele deuren: geen vast deel maar 2 loopdelen »

Mogelijkheid van ingebouwde elektro-magnetische vastzetting »

Geen zichtbare scharnieren »

Geen zichtbare glaslatten »

Alle mogelijke trekkers »

Geen voorsluitmechanisme »

Vluchtrichting en gebruiksrichting zijn onafhankelijk »

Technische kenmerken

Type Pivotdeur: doorslaand of één richting draaiend

Profielen Meyvaert Fire Protection

Afwerking Inox, aluminium of staal

Brandweerstand 30 of 60 minuten

Glas Alle types

Beslag en toebehoren Vloerveer of opbouw deursluiter, trekkers in inox of alle types en verscheidene types sloten

Page 22: Fire Protection - .NET Framework

22

2. Automatische Schuifdeuren

De automatische brandwerende glazen schuifdeuren hebben een brandweerstand van 30 en 60 minuten. Het geheel bestaat uit een dragende structuur met een horizontale draagbalk welke volledig thermisch geïsoleerd is en voorzien van een decoratieve afwerking. Op deze draagbalk wordt het schuifdeursysteem gemonteerd alsook de glazen deur-vleugels en de vaste glazen delen.Het schuifsysteem bestaat uit een looprail in geëxtrudeerd aluminium profiel, de loopwagens in verzwaarde uitvoering met de nodige vastzetting, de elektromechanische aandrijving, de besturing en de noodbatterij.

Technische kenmerken

Type Automatische schuifdeur

Profielen Meyvaert Fire Protection

Afwerking Inox, aluminium of staal

Brandweerstand 30 of 60 minuten

Toepassingen Binnen of buiten

Glas Alle types

Beslag en toebehoren Elektronische sturing, radars, veiligheidsfotocellen, keuzeschakelaars en noodbatterij

Page 23: Fire Protection - .NET Framework

23www.meyvaert.be

Page 24: Fire Protection - .NET Framework

24

Page 25: Fire Protection - .NET Framework

25www.meyvaert.be

3. Deuren en ramen met Reynaersprofielen

Kader en vleugel zijn samengesteld uit speciale brandwerende isolerende profielen van het type Reynaers. Meyvaert Fire Protection heeft een exclusieve samenwerking met de profielen van Reynaers voor brandwerende deuren en ra-men.

Technische kenmerken

Type Aanslagdeur met opbouwscharnieren

Profielen Reynaers CS 68

Afwerking Aluminium gelakt of geanodiseerd

Brandweerstand 30 of 60 minuten

Toepassing Binnen of buiten

Glas Alle types

Beslag en toebehoren Alle types

Page 26: Fire Protection - .NET Framework

26

4. Staal

Aanvullend op het bestaand gamma kunnen speciale uitvoeringen in staal gemaakt worden:

Verstevigingen en draagstructuren »

deuren en ramen »

volle uitvullingen »

a. Verstevigingen en draagstructurenHet komt voor dat de brandcompartimentering samenvalt met constructieve delen van een gebouw. Deze basistruc-turen zijn essentieel voor de stabiliteit van het gebouw. Het systeem van Meyvaert Fire Protection laat perfect toe om die basisstructuren mee brandwerend te beschermen of mee te verwerken in de constructie met glas. Hiervoor worden primaire basisconstructies door Meyvaert Fire Protecttion op maat gemaakt. Stabiliteitsberekeningen worden gemaakt om de staalconstructies te dimensioneren.

Voorbeelden

Trappenzalen »

Liftconstructies »

Dragende gevels »

b. deuren en ramenMeyvaert Fire Protection werkt ook met standaard profielreeksen voor het realiseren van brandwerende ramen en deuren.

Page 27: Fire Protection - .NET Framework

27www.meyvaert.be

Page 28: Fire Protection - .NET Framework

28

Page 29: Fire Protection - .NET Framework

29www.meyvaert.be

Vloer –en plafondsystemen

Transparantie is belangrijk in een gebouw. Meyvaert Fire Protection biedt ook de mogelijkheid om daglicht door hori-zontale constructies te laten binnentreden. Vloeren en plafonds kunnen met de glazen systemen van Meyvaert Fire Protection probleemloos brandwerend uitgevoerd worden.

Technische kenmerken

Type Horizontale vloer, al dan niet beloopbaar

Profielen Meyvaert Fire Protection

Afwerking Inox, aluminium of staal

Brandweerstand 30 of 60 minuten

Toepassingen Binnen

glas Alle types

Page 30: Fire Protection - .NET Framework

30

Koepelsystemen

Daglicht kan in een gebouw ook binnentreden via een glazen koepel in of op het dak. In sommige gevallen vormen deze koepels een gevaar van brandoverslag naar een aanliggende constructie of bovenliggend verdiep. In die om-standigheden moet de koepel een brandwerend geheel vormen om het brandgevaar in te dijken. Meyvaert Fire Protec-tion heeft hiervoor de oplossing.

De structuren zijn samengesteld uit speciale brandwerende isolerende profielen voorzien van een stalen kern. De gebruikte isolatie is een inert asbestvrij vezel-agglomeraat. De profielen zijn zowel thermisch geïsoleerd als drainer-end. Een speciaal voorzien drainagekanaal voert het infiltrerend of condenserend water af naar de buitenkant van het glasdak. De profielen worden aan de binnenzijde volledig afgewerkt met aluminium afdekprofielen zonder zichtbare vastzetting. Het glas wordt langs de bovenzijde ingeklemd door een klemprofiel.

Technische kenmerken

Type Koepel

Profielen Meyvaert Fire Protection

Afwerking Inox, aluminium of staal

Brandweerstand 30 of 60 minuten

Toepassingen Buiten

Glas Alle types

Page 31: Fire Protection - .NET Framework

31www.meyvaert.be

Page 32: Fire Protection - .NET Framework

MEYVAERT Glass Engineering NV

Dok Noord 3 — B-9000 GentT +32 (0)9 225 54 27 F +32 (0)9 224 36 11 E [email protected]