Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg...

of 9 /9
Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam- Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten- Oost 21 november 2013 Lido, Almere

Embed Size (px)

Transcript of Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg...

Page 1: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

ExpertmeetingDBFM-project A6 AlmereWeguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Ingeborg LigtenbergProjectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost

21 november 2013Lido, Almere

Page 2: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

3 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Aanleiding:• Toekomstige ontwikkelingen Noordelijke Randstad• Groei mobiliteit op de verbinding Schiphol–Amsterdam–Almere• Wegcapaciteit is onvoldoende om groei te verwerken• Toename fileproblematiek en economische ontwikkelingen onder druk

Page 3: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

4 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Programma doel:

Doel:• Het verbeteren van de doorstroming door het vergroten van de

wegcapaciteit dat moet bijdrage aan:- verbeteren van de bereikbaarheid en - versterken van de leefbaarheid langs het traject

Resultaat:• Stimulans van de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in

de Noordelijke Randstad en versterking van de leefbaarheid

Page 4: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

12 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Kenmerken Project Almere A6:

• DBFM met EMVI

• Tracébesluit onherroepelijk 4 jan 2012

• Marktbenadering 2015

• Oplevering voor Floriade 2022

A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost

Page 5: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

14 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Projectscope• Capaciteitsuitbreiding van 2x2 naar 4x2 met hoofd- en

parallelbanenstructuur

• Goede en gebruiksvriendelijke dwarsverbindingen en aanhaking op het onderliggend wegennet

• Verlagen van de A6 en verplaatsen aansluiting Almere Haven naar twee halve aansluitingen

• Ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling

Page 6: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

15 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Er is al veel bereikt…• Verlaging A6 –businesscase Weerwater (middelen VROM)

• Twee halve aansluiting maken ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling(opheffen barrièrewerking)

• Busstation op A6

• Nieuwe entree Haven

• Aansluitingen anticiperend op schaalsprong

• Samenwerkingsconvenant Weerwater

• Invulling geven aan duurzaamheid

Page 7: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

16 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Maar we willen meer…

Waarom RWS werkt aan duurzaamheid?

Page 8: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

18 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Wij dagen u uit!

• Hoe prikkelen we de markt tot rendabele duurzame en innovatieve oplossingen?

• Hoe kunnen de samenwerkende partijen dit faciliteren en borgen?

• Wij nodigen u uit om mee te denken!

Page 9: Expertmeeting DBFM-project A6 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere Ingeborg Ligtenberg Projectmanager A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat

19 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Aan de slag!

• 6 Themagroepen ter verdieping van de opgave

• 60 Minuten werken in groepen

thema voorzitter kleur

Ruimtelijke Kwaliteit Petra Meijboom T1

Water en Bodem Ernest Pelders T2

Toekomstvastheid Henk Meijer T3

Duurzaam inkopen Gerwin Schweitzer T4

Energie Dino Gaya Walters T5

Gezondheid Jo van Veen T6