Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

Click here to load reader

download Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

of 88

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  58
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris . Hermus Notaris Luchtkasteel 2013. 12 ½ jaar Hermus Notaris 2001-2013 Een overzicht: 1992 – Nieuw Burgerlijk Wetboek 2001 – Belastingplan (box 1,2 en 3) 2003 – Nieuw Erfrecht - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Eindejaarstips 2013 12 ½ jaar Hermus Notaris

Dia 1

Eindejaarstips 2013

12 jaar Hermus Notaris

Hermus Notaris Luchtkasteel 201312 jaar Hermus Notaris 2001-2013

Een overzicht:1992 Nieuw Burgerlijk Wetboek 2001 Belastingplan (box 1,2 en 3) 2003 Nieuw Erfrecht2010 Nieuwe Wet schenk- en erfbelasting tariefstructuur - constructies2010 Tros Radar: het radar tweetrapstestament2010 juni: Jabulani alles kan; alles mag 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht beleggingsleer 2012 Defiscalisering vruchtgebruik kent u de kracht van vruchtgebruik?2013 AWBZ en vermogenstoets Eigen woningregeling en scheiding 2015 Internationaal Erfrechtverdrag

Pensioen 2023 Notariswet: de leeftijd tot 70 jaar (2026)

Hermus Notaris Speerpunt 2013: Kent u de kracht van vruchtgebruik het Jabulani keuzetestament

De algehele volmacht en het levenstestamentDe executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Het resultaat: de turboverdeling fiscaal heel voordelig en als extra voordeel: de AWBZ

400.000Zomaar een voorbeeld:

200.000t

200.00067.00067.00067.00067.000 (kindsdeel)-19.000 (vrij)48.000 (belast)

Tarief 10%= 4800

Maal 2= 9600Erfbelasting

Jammer!De wettelijke verdeling:400-67-67= 266.000Per kind: 133.000-19.000 (vrij)114.000Tarief 10%Dat kost: 11.400Maal 2 is: 22.800

Totaal erfbelasting: 32.400800.000Een groter vermogen:

400.000133.000133.000133.000133.000-19.000114.000Tarief 10%= 11.400

Maal 2= 22.800Erfbelasting

Nog meer jammer!De wettelijke verdeling (800.000):800-133-133= 534.000Per kind: 267.000-19.000 (vrij)248.000Tarief 10% / 20%Dat kost: 37.800Maal 2 is: 75.600

Totaal erfbelasting: 98.400Samenstelling vermogen is belangrijk (1)Spaargeld in de stenen?

Het (radar) tweetrapstestament 600.000 belastingvrij bij 1e overlijden dus 0 belasting

Vervolgens: spreiding over twee nalatenschappen (spreiding betekent lagere tarieven! 10 ipv 20%)

Kleinkinderen: de pastoor heeft afscheid genomen ieder kleinkind telt voor 19000 belastingvrij Tel uit uw winst! Dat lost veel op!

Man VrouwDe tweetrapsmakingMan t

200.000200.000400.000Bij eerste overlijden 0 erfbelasting: vrijstelling partner ruim 600.000Kinderen:

Kind 1Kind 2200.000200.000Man t

Vrouw t100.000100.000100.000100.000Kind 1

Kind 2Kind 1Kind 2Erfenis vaderErfenis moederLegaat kleinkinderen:

19.000 p. kleinkind belastingvrij

Eerste overlijden belastingvrijTotaal erfbelasting 32.400na tweede overlijden tot nihil

Verschil:

Samenstelling vermogen is belangrijk (2)Eigen huis spaargeld totaal vermogen 800.000

Het (jabulani-) keuzetestament met quasi-wettelijke verdeling met opvullegaat vrijstellingsbakjes vullen ventieleren!Of: gebruik de kracht van vruchtgebruikWel belasting betalen, maar terugverdienen! Vermogen laten verdampen! De turboverdeling zie hierna

Grotere vermogens en voldoende spaargelden

Het Jabulani - keuzetestament600 Vrije waarde bij overlijden 400 Waarde in bewoonde staat800 leeg verkopen later waarde aangroei onbelast Verstandig uitkleden voor het naar bed gaan Vroeger ivm Bejaardenoorden nu AWBZ. Eigen bijdrage te relateren aan IB Box in waaronder begrepen Box 3 berekend op 12 %, met een maximum van 2189 per maand. Eigen woning telt niet mee, wel na verkoop: box 3 gelden of na verlaten van de woning. 2 jaar terug kijken en 2 jaar verhuisregeling. SchenkenPer jaar - 5.141,00 (2013) evt notarieel op papier rente betalen 6%.Eenmalig kinderen tot 40 jaar - 24.676,00Extra verhoogd (woning of aflossen woningschuld) - 51.407 1-10-2013 1-1-2015: 100.000 (woning of aflossen woningschuld) x maal van eenieder!! eventueel verminderd met eenmalige eerder gedane grote schenking

Overdragen woning aan kinderen Overdragen woning aan kinderen (stel 1 kind)

Taxatie 200.000Af: waardedruk vruchtgebruik tabel: 30% is 60.000Bij: 25% correctie metterwoonclausuleKoopprijs wordt: 155.000

Overdragen woning aan kinderen Van koopsom ad 155.000 kwijtschelden: stel 70.000 (ouders blijven wonen) restschuld: 85.000Rente daarover verschuldigd: 6% is: 5100,00Schenken kan jaarlijks: 5.141,00 Overdrachtsbelasting komt in mindering van schenkingsrecht (dus schenking kost 8% ipv 10%)Vruchtgebruik eindigt bij opname in AWBZ. Stel: kind gaat er wonen: eigen woning! Eigen woning voor kind voor IBSchenking 100.000 is dan belastingvrijKoopprijs is 200.000 (waarde vrije staat)

Geldlening ouders aan kind: restant 100.000Rente daarover: 6.000,00Jaarlijkse schenking is 5141,00

Hermus Notaris MooreesNotaris en samenleving: signaleren en aan de orde stellen! De actualiteit:Geld in de stenen? De tweetrapsmaking De kantonrechter minderjarigen en het erfrecht Ouderen en opeethypotheken dat kan niet waar zijn! Einde woonrecht en faillissement pas op!Huis onderwater ouders let op veilingen voorkomen volmacht en herfinancieren!

Hermus Notaris MooreesWinter Workshops in samenwerking met kunstenaar G Verhulst Hermus notaris en de kunst van het recht

Huwelijkse voorwaarden in Son het Belgische stelsel en Hollands KoopmanschapWettelijke verdeling versus tweetrapsmakingQuasi wettelijke verdeling en JabulaniDe turbo verdelingAWBZDe eigen woning regeling en echtscheiding Hermus Notaris MooreesWinter workshops vervolg

Onroerend goed erfpacht opstalrechten Ouders kinderen overdrachten verrekening overdrachtsbelasting en schenkingsrechtBoedelafwikkeling en executele juridisch, fiscaal en praktisch Korst van der Hoef

Hermus Notaris MooreesDe toppers:Turbo verdeling; quasi verdeling JabulaniAppartementensplitsing, erfpacht en opstalFusie zoals gemeenschapshuizen Coperatie Sonenergie Sonse Huwelijkse voorwaarden Nederland-BelgiNederbelgentestament meertrapsmaking bloedlijnGehandicaptentestamentSerie Flex B.V.s

Hermus Notaris Moorees

Bijdrage aan wetenschap scripties ism Avans-FontysDe ventieltechniek; de kantonrechter en de notaris in het erfrecht Publicaties: Fiduciaire eigendomsoverdracht Factoring (NJB) en becommentariring proefschrift van Jeannette BeuvingFEM: interview het grote graaien in failliete boedelsVakblad de notarisklerk: Boedelafwikkeling Arrestenbundel Successierecht Vrije Universiteit Amsterdam

Hermus Notaris MooreesHermus Notaris in de samenleving:Recent: Coperatie SonEnergieBijna Thuis Huis Stichting TalentGilden, harmonie en steunstichtingenJan Merkelbachcollectie tweetrapsschenkingMicrokrediet; IJsfeest; PretGoed doel stichtingen derde wereld Hermus Notaris Moorees Dit was de introductie

Voor de liefhebbers: vervolg - de notarislezing 2014

Dank en graag tot ziens bij een workshop of gewoon op kantoor!

www.notarissonenbreugel.nl (informatie)www.huismerknotaris.nl (tarieven en offertes)

Hermus Notaris Son2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament!

Notarislezing 2013: nieuws!!! Defiscalisering AWBZ Eigen woningregeling

Nieuwe regeling wettelijke gemeenschap van goederen (2012)Samenleverstestament is een must in dalende onroerend goedmarkt actualiteit! negatieve nalatenschappen. De (quasi) ouderlijke boedelverdeling versus Tweetrapsmakingen en Vruchtgebruik FusiegezinnenLevenstestament (stand van zaken 2013)

De nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen

Omvang en belang van uitsluitingsclausules bij schenkingen en testamentenDe nieuwe bestuursregelingDe beleggingsleer

Dat wordt rekenen!!

De wettelijke algehele gemeenschap van goederen vr 2012Boedelmenging

Algehele gemeenschap van goederen omvat:

AanbrengstenErfenissenSchenkingenAanwinsten

ProblemenProblemen bij de bestaande wettelijke gemeenschap van goederen:

Het Nederlandse systeem sluit niet aan bij buitenland (Belgi, Duitsland) Degene van wiens zijde een goed in de gemeenschap is gevallen is bestuursbevoegd(de man verdient vaak 2 maal zoveel geld - vrouw koopt meubels man daarna bevoegd!). Nieuwe woning aangekocht na echtscheidingsverzoek opnieuw verdelen!

Schenking en erfenis met uitsluitings-clausule: blijft privWettelijke gemeenschap van goederen (oud) is eigenlijk geen algehele gemeenschap!

VMHet wetsvoorstelGoed nieuws: Nederland kiest voor de zuiderburen!

Aanbrengsten apartErfenissen apartSchenkingen apart

Aanwinsten: delen (vgl. ook Duitsland)

AanwinstGemeenHet wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen lijkt op Belgi: priv goederen blijven priv! Aanbrengsten, erfenissen, schenkingen blijven priv

MVDe politiekHet amendement Anker wast de oren met het mooie wetsontwerp!

Terug naar af: de literatuur briest:een onthoofd wetsontwerp

Daar moeten we het mee doen: het is niet anders. De oplossing blijft dus: huwelijkse voorwaarden maken!!! Toch is het jammer: een door Den Haag gemiste kans.

Een onthoofd wetsvoorstel! Het amendement Anker de oren gewassen!!!

Aanbrengsten erfenissen en schenkingen :alles gemeen!!!

Bestuur nieuw Nieuwe bestuursregeling:Registergoederen (onroerend goed): tenaamstelling beslissend.Overige goederen: roerende goederen en gelden: ieder afzonderlijk bevoegd.

Probleem: maar als een erfenis in de gemeenschap valt kan de ander opas zakhorloge verkopen en leveren aan derden! Daar is een herstelwet voor gekomen (nog net op tijd). Erfgenaam bevoegd. Een gelukkige aanvulling in de wet: uitsluitingsclausule maakt goederen priv

Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer priv.

MVSchenking en erfenis met uitsluitings-clausule: blijft privWettelijke gemeenschap van goederen (nieuw) lijkt op oud (behoudens beleggingsleer)

VMBeleggingsleerMan heeft gerfd: 100 (mits met uitslui