DE NOTARIS. INHOUD I. Hoe word je notaris II. De notaris III. Authentieke akte – onderhandse...

Click here to load reader

download DE NOTARIS. INHOUD I. Hoe word je notaris II. De notaris III. Authentieke akte – onderhandse akte IV. Kenmerken V. Samenstelling kantoor VI. Meest voorkomende

of 43

 • date post

  23-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE NOTARIS. INHOUD I. Hoe word je notaris II. De notaris III. Authentieke akte – onderhandse...

 • Dia 1
 • DE NOTARIS
 • Dia 2
 • INHOUD I. Hoe word je notaris II. De notaris III. Authentieke akte onderhandse akte IV. Kenmerken V. Samenstelling kantoor VI. Meest voorkomende aktes
 • Dia 3
 • I. HOE WORD JE NOTARIS? Secundair onderwijs Rechten (5 jaar) Specialisatiejaar Notariaat (1 jaar) Notarile stage (3 jaar) Deelname notarisexamen (1keer/jaar begin maart)
 • Dia 4
 • I. HOE WORD JE NOTARIS? indien geslaagd : kandidaat-notaris notaris wordt benoemd door de koning -Krijgt deel openbare macht (overheidsgezag) -Authentieke aktes (zelfde kracht als vonnis/arrest)
 • Dia 5
 • organisatie NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Provinciale Kamer West-Vlaanderen Notaris X met standplaats Kortrijk Notaris Y met standplaats Brugge Notarisassociatie A & B te Roeselare Etc Provinciale Kamer Oost-Vlaanderen Provinciale Kamer Antwerpen Provinciale Kamer Vlaams-Brabant Etc
 • Dia 6
 • enkele cijfers (2011) (www.notaris.be) Aantal notariskantoren: 1.172 (-2 t.o.v. 2010) Aantal associaties (tussen notarissen-titularis en tussen kandidaat-notarissen en notarissen-titularis): 238 (waarvan er 17 ontstonden in 2011) Aantal notarissen: 1.444 (+21 t.o.v. 2010) Verdeling volgens geslacht: 330 vrouwen (+22 t.o.v. 2010) en 1.114 mannen (-1 t.o.v. 2010) Gemiddelde leeftijd: 48 jaar en 11 maanden Gemiddelde ancinniteit: 15 jaar en 2 maanden Op de dag van hun benoeming waren notarissen gemiddeld 33 jaar en 10 maanden oud. Van de in 2011 benoemde notarissen was de jongste 28 jaar en 2 maanden en de oudste 56 jaar en 2 maanden In 2011 werden er 88 kandidaat-notarissen benoemd door de Koning (42 mannen en 46 vrouwen)
 • Dia 7
 • II. DE NOTARIS Art. 1 Organieke Wet Notariaat (OWN): Notarissen zijn openbare ambtenaren, aangesteld om alle akten en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen verlenen, de dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en er grossen en uitgiften van af te geven
 • Dia 8
 • II. DE NOTARIS OPENBAAR AMBTENAAR -aangesteld door de overheid openbare macht AUTHENTIEKE AKTES ~ vonnissen en arresten authenticiteit verlenen = aan de zaken die hij zelf vaststelt: op die dag zijn die partijen voor mij verschenen, op die plaats, ze hebben die verklaringen gedaan, ze hebben samen met mij ondertekend)
 • Dia 9
 • II. DE NOTARIS Men gaat ervan uit dat de notaris de waarheid spreekt (authentiek ~ echt) Indien betwisting: valsheid in geschrifte opm: de waarheid van de inhoud van de verklaringen staat niet vast en is vatbaar voor tegenbewijs Geen monopolie (Ambtenaar Burg. Stand, deurwaarder, kohier van belastingen,)
 • Dia 10
 • II. DE NOTARIS - VERLIJDT AKTES ( = rechtskracht verlenen aan de overeenkomst die tussen partijen wordt gesloten) - GEEFT ADVIES - BEMIDDELT (conflicten voorkomen)
 • Dia 11
 • III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE AUTHENTIEKE AKTE (= plechtige akte) De wet eist wilsuiting in een bepaalde vorm want delicate handelingen risico voor betwisting vb. schenking, verkoop, huwelijkscontract, Partijen of hun familie beschermen Ook aktes die in- of overgeschreven moeten worden op het hypotheekkantoor (onroerend goed betrokken!)
 • Dia 12
 • III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE Rechtszekerheid tussen partijen en t.o.v. derden Uitvoerbare kracht Verzekerde bewaring (min. 50 jaar, max. 75 jaar Rijksarchief) Repertorium
 • Dia 13
 • III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE ONDERHANDSE AKTE =overeenkomst die partijen (of een derde) opstellen -wordt ondertekend door de partijen -in zoveel exemplaren als er partijen zijn -elke partij houdt een exemplaar -geldt enkel tussen partijen (strekt hen tot wet) voor zover ze door hen erkend wordt -niet-tegenstelbaar aan derden
 • Dia 14
 • III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE AUTHENTIEKE AKTEONDERHANDSE AKTE VASTE DATUMGEEN VASTE DATUM Datum waarop notaris ondertekentPas door: registratie overlijden opname inhoud in auth. akte VOLLEDIG BEWIJSBEWIJS TUSSEN PARTIJEN (procedure van valsheid in geschrifte)In zoveel exemplaren als er partijen zijn, ondertekening, vermelding om welk exemplaar het gaat IS TEGENSTELBAAR AAN DERDENGELDT TUSSEN PARTIJEN Derden moeten er rekening mee houdenNiet tegenstelbaar aan derden UITVOERBARE KRACHTGEEN UITVOERBARE KRACHT Niet nodig naar rechter te gaanVonnis nodig om over te gaan tot tenuitvoerlegging
 • Dia 15
 • III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE AUTHENTIEKE AKTEONDERHANDSE AKTE AUTHENTIEKE VERMELDINGENGEEN AUTHENTIEKE VERMELDINGEN + ondertekening door de notaris en partijen BEWARING BIJ DE NOTARISBEWARING DOOR PARTIJEN minuutRisicos: verlies, vernietiging
 • Dia 16
 • cijfers uit 2011 Notarile akten : 924.963 akten (gemiddeld 641 akten per notaris) +9,5% in vergelijking met 2010 Registratierechten : 3.766.924.000 euro gend ten bate van de Staat (een stijging van 7,1% in vergelijking met 2010) Elk jaar ontvangen de notariskantoren meer dan 2,5 miljoen clinten.
 • Dia 17
 • IV. KENMERKEN 1/ openbaar ambtenaar 2/ authentieke aktes 3/ standplaats 4/ onpartijdig 5/ raadgevings- en informatieverplichting 6/ onderzoeksplicht 7/ regels m.b.t. zijn ambt
 • Dia 18
 • IV. KENMERKEN 1/ openbaar ambtenaar -aangesteld door de overheid -uit zich in: -authenticiteit verlenen -inning registratierechten -rol witwas
 • Dia 19
 • IV. KENMERKEN 2/ authentieke aktes Kenmerken?
 • Dia 20
 • IV. KENMERKEN 3/ standplaats = vaste verblijfplaats waar notaris geacht wordt verblijf te houden en zijn beroep uit te oefenen -gerechtelijk arrondissement -territoriale bevoegdheid 1 uitzondering
 • Dia 21
 • IV. KENMERKEN 4/ onpartijdig -neutraal -meest geschikte adviseren -ook indien elke partij haar notaris heeft -vrije keuze van notaris - elke partij mag zijn eigen notaris kiezen -geen verhoging van de kosten -de notarile voorschriften bepalen welke -notaris de akte moet opmaken. De andere houdt toezicht.
 • Dia 22
 • IV. KENMERKEN 5/ raadgevings- en informatieverplichting
 • Dia 23
 • IV. KENMERKEN 5/ raadgevings- en informatieverplichting -juridische raad vb. fiscale voor- of nadelen ~ up-to-date kennis ~ levenslang studeren! -materile raad vb. vergissing waardebepaling Juiste info aansprakelijk!
 • Dia 24
 • IV. KENMERKEN 6/ onderzoeksplicht -is men wie men beweert te zijn? Identiteitsgegevens opvragen -bekwaamheid -opzoekingen vb. verkoop (cfr. Filmpje notaris.be) Resultaatsverbintenis: eigendomsoverdracht Middelenverbintenis: draagwijdte handelingen uitleggen
 • Dia 25
 • IV. KENMERKEN 7/ regels m.b.t. zijn ambt: -OWN -KB inzake notarile boekhouding -KB inzake honoraria (ereloon) -Deontologische Code Nationale Kamer -Richtlijnen Nationale Kamer -Interne reglementen: Algemeen Reglementair Kader
 • Dia 26
 • IV. KENMERKEN -Notaris mag geen casino betreden!! Reden: er mag niet de indruk gewekt worden dat er een vermenging zou kunnen zijn van het persoonlijk vermogen van de notaris en het vermogen van zijn clinten -Notaris mag geen handel drijven. -Notaris mag geen reclame maken. Vb. briefpapier, logo, website instructies Nationale Kamer
 • Dia 27
 • V. SAMENSTELLING KANTOOR
 • Dia 28
 • Notaris (1 of meer) Administratief personeel Juridisch personeel
 • Dia 29
 • V. SAMENSTELLING KANTOOR 1 of meerdere notarissen (associatie) Medewerkers (> grootte kantoor) a) administratief personeel onthaal, repertorium bijhouden, zorgen voor neerlegging aktes op registratiekantoor, hypotheekkantoor, briefwisseling, expedities/grossen maken en versturen, andere verplichte formaliteiten, b) juridisch personeel ontvangst clinten, jur. advies verlenen, opzoekingen doen, dossiers voorbereiden, akte opmaken, jur. problemen oplossen, opzoekingswerk,
 • Dia 30
 • V. SAMENSTELLING KANTOOR Boekhouding Computerprogrammas (vb. Maestro, SDP, Supermedewerker) Bibliotheek E-notariaat ! (rechtstreekse toegang tot rijksregister, CRT, CRH, CC,)
 • Dia 31
 • V. SAMENSTELLING KANTOOR Werkgelegenheid in 2011... 6.953 werknemers (+167 t.o.v. 2010) 5.606 vrouwen (80,6%) en 1.347 mannen (19,4%) 226 werknemers zijn actief in de verschillende notarile instellingen Gemiddeld: 5,8 medewerkers/notariskantoor
 • Dia 32
 • VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
 • Dia 33
 • Huwelijkscontract JANEE scheiding van gemeenschaps- wettelijk stelsel goederen stelsel
 • Dia 34
 • VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES Echtscheiding EOT = echtscheiding door onderlinge toestemming (regelingsakte) EOO = echtscheiding o.b.v. een onherstelbare ontwrichting (ger.es)
 • Dia 35
 • VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
 • Dia 36
 • Verkoop uit de hand Openbare verkoop (vb. beslag)
 • Dia 37
 • VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
 • Dia 38
 • Testament -eigenhandig -authentiek -internationaal testament
 • Dia 39
 • VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
 • Dia 40
 • Schenking -onroerende goederen -roerende goederen (aandelen, effectenportefeuille) notarile akte -handgift -bankgift Som geld, kan onderhands (3 jaar leven!)
 • Dia 41