eHealth 2011 - Pascal Lansink - KWF Kankerbestrijding

29
Roadmap naar Online Excellence Ervaringen uit de non-profit sector Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011 Pascal Lansink-Bastemeijer, Business Consultant Internet Emerce eHealth

description

 

Transcript of eHealth 2011 - Pascal Lansink - KWF Kankerbestrijding

Roadmap naar Online Excellence

Ervaringen uit de non-profit sector

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Pascal Lansink-Bastemeijer, Business Consultant Internet

Emerce eHealth

KWF Kankerbestrijding even kennismaken

• Onze missie

• Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle

• brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en

• de mensen die met hen samenleven.

• Ons doel

• Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van

• leven voor kankerpatiënten.

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

KWF Kankerbestrijding in cijfers (2010)

- - Totaal opbrengst: € 109,9 miljoen

- - 100% fondsenwervend (géén overheidssteun)

- - 400 onderzoeken/jaar (ongeveer 50% alle onderzoeken)

- - 84,5 miljoen aan onderzoek (80% van inkomsten)

- - 22,1 miljoen aan preventie en patiëntondersteuning (20%)

- - Van elke euro gaat 83 cent rechtstreeks naar kankerbestrijding

- - 120.000 vrijwilligers

- - 1650 lokale afdelingen

- - 880.000 donateurs en particuliere gevers

- - 1,4 miljoen bezoekers op websites, 6,9 miljoen pageviews

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Mijn case

• Hoe is KWF Kankerbestrijding• van offline naar online gegaan?

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Snoepwinkel

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Medewerkers

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Winkel

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Producten

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Instrumenten

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Management

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Rapportages

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Organisatie

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Take home message

• Online Excellence• =

• Meer dan een sterke webpresence

• Vraagt inzet en visie op vele gebieden

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Medewerkers

• - 6 collega’s naar online marketing cursus

• - 16 collega’s training webanalytics

• - 1 collega van DM naar online marketing

• - Trainingen in toepassingen sociale media + webcare

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Winkel

• - Afscheid nemen legacy systemen/opruimen

• - Aanschaf en implementatie CMS

• - Selectie VMS systeem

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

C-types Workflow

Page layouts

Sync services KWF

Respository

C-types Workflow

Page layouts

Sync services Fight

Pull services

Webparts

Branding

C-types Workflow

Page layouts

Pull services

Building blocks

Branding

Kanaal kwf.nl Kanaal Fight

Producten

• - Sta op tegen kanker actieplatform

• - Fight Cancer jongerenplatform

• - Facebook, Twitter, hyves, linkedin

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Instrumenten

- Centrale kassa:

• Slimme donatieformulieren

• Slimme shops

• Koppeling met Sta op tegen kanker

- Webanalytics/Marketingomgeving

- Koppeling met backoffice/CRM

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Management

• Oplevering Internetstrategie

• Borging Internet in Strategisch Operationeel Plan

• Roadmap Webanalytics

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Rapportages

• - KPI’s

• - Conversies

• - Omniture leidend

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Organisatie

• - Cluster ICT (zelfstandig)

• - Centrale belegging (Communicatie en ICT)

• - Projectgroep Internet

• - Reorganisatie Redactie (kanaalverantwoordelijken)

• - Kleine groep leveranciers, strategische overeenkomsten

• - Time to market verkleinen

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Are you ready for this? De toekomst ….

Kanker.nl

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

KankerNL : missie

• Hoogwaardige internetdiensten ontwikkelen voor iedereen die

geconfronteerd wordt met de ziekte kanker.

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

KankerNL: doel

• Kankerpatiënten en hun naasten helpen meer grip te krijgen op hun

situatie waardoor de kwaliteit van leven wordt verhoogd

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

KankerNL: werkwijze

• Het ontwikkelen van digitale producten en diensten samen met u

(gebruikers en zorgverleners)

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Mogelijkheden kanker.nl

Emerce eHealth25

registreren

persoonlijke paginaen weblog

groepen informatieop maat

e-health tools en services gebruiken

ontmoeting &

matching

ACCOUNT

groepen

Do’s

- V. Bepaal de stip op de horizon

- I. Maak een GAP analyse

- E. Richt je eerst op het laaghangend fruit (kweek vertrouwen)

- R. Maak resultaten inzichtelijk

- S. Maak de groep medestanders groter

- U. Groei op het tempo van de organisatie (mensenwerk!)

- C. Grijp kansen

- C. Kijk om je heen (wat gebeurt er in de wereld om ons heen)

- E. Verzin niet alles zelf (proven technology en partners)

- S. Durf beta releases aan

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Dont’s

• O. Niet achterom kijken (geen draagvlak)

• P. Kritiekloos zijn (er is meer dan online)

• E. Perfectie nastreven (niet van papier komen)

• N. Gebruiker niet betrekken

• D. Geen doelstellingen hebben (we moeten zonodig)

• E. Te weinig menskracht (te hoge ambitie)

• U. Te hoge verwachtingen (gebrek aan realiteitszin)

• R. Ongeduld (andere zijn al zoveel verder)

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Resultaten

- - Internet staat op de kaart;

- - Interne kennis gestegen;

- - Belang van doorpakken is onderkend (eHealth/KankerNL);

- - Technisch in staat om verder te groeien;

- - Resources meer op orde.

- KWF Kankerbestrijding heeft het in zich een - belangrijke speler te worden in de eOncology…

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011

Vragen

• Hartelijk dank voor uw aandacht

• Pascal Lansink-Bastemeijer

• Business Consultant Internet

• Linkedin: linkedin.com/in/pascallansink

• Twitter: @pascallansink

• Doneren: www.staoptegenkanker.nl/Pascal-in-actie

Roadmap Online Excellence * Emerce eHealth 2011 * Pascal Lansink-Bastemeijer * 27 oktober 2011