Eerst connectie dan correctie

download Eerst connectie dan correctie

of 20

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  47
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Eerst connectie dan correctie. Anne van den Berg UvA Forensische orthopedagogiek 10 oktober 2013. Amsterdam. Russell Shorto , Amsterdam. Geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld, 2013. VRIJZINNIG, LIBERAAL, EIGENZINNIG. Indeling college. Connectie Psychopathie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Eerst connectie dan correctie

Eerst connectie dan correctie

Eerst connectie dan correctieAnne van den BergUvA Forensische orthopedagogiek 10 oktober 2013

AmsterdamRussell Shorto, Amsterdam. Geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld, 2013.

VRIJZINNIG, LIBERAAL, EIGENZINNIG

Tolerantie, crazyness is a value (Job Cohen). 2Indeling collegeConnectiePsychopathieGehechtheid en psychopathieTherapeutische relatie vanuit psychodynamisch perspectiefOntmoedigende en bevorderende interventiesEerst connectie dan correctieCorrectieContact

3PsychopathieVerzamelbegrip van uiteenlopende klinische beelden (Herv)Primair (kernpsychopaat) en secondair (omgeving)DSM 5, Antisociaal-psychopathie. Dynamischer Vier facetten van Hare, PCL-R. Interpersoonlijk, gevoelsmatig, levensstijl, antisociaal gedrag. Zie diaDisinhibitie, meanness, boldness op basis van laag angstniveau en moeilijk temperament (Patrick, c.s.).Cooke, Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality. Domeinen van zelf, gevoelens, dominantie, gehechtheid, gedrag, denken. Zie diaGrandiositeit, onthechtheid, misleiding, impulsiviteit (Meloy).DMM, Patricia Crittenden. Ontwikkelingsmodel voor strategien om angst te reduceren. Zie dia

Veel betekenissen psychopathie. Wat te gebruiken voor behandeling? Voldoende dynamiek. PCL-R meetinstrument, geen therapeutische instrument. Kom daar op terug. Sommigen spreken in hun systematoiek over gehechtheid zoals Meloy en Cooke. Meloy verbindt onthecht zijn met de zeer vroege afwijzing door verzorger. Afstand nemen en op zichzelf terugtrekken om maar niet opnieuw gekwetst te hoeven worden. Fonagy: onthecht is het onvermogen zich de ander als persoon voor te stellenPsychopathy is a psychological condition in which the individual shows a profound lack of empathy for the feelings of others, a willingness to engage in immoral and antisocial behavior for short-term gains, and extreme egocentricity. Psychopaths do not have the fear response experienced by most of us to the potential negative consequences of criminal or risky behavior and are relatively insensitive to punishment. They tend not to be deterred from their self-serving behaviors by criminal or social penalties. In conjunction with their unfeeling and incessant drive to take care of themselves, psychopaths are predators, and anyone who can feed their need at the moment is potential prey4PCL-R van Robert Hare

CAPP Cooke en Hart

Dynamic Maturational ModelAttachment by Patricia Crittenden

Psychopathie en traumaWeinig onderzoek gevondenDelinquente adolescenten , 78% traumas, 54% emotionele verwaarlozing en 40% seksueel misbruik. Burnet, 2006.Delinquente mannen 4 x meer (48.3%) getraumatiseerd i.v.t. controlegroep (12,5%). Reavis e.a., 2013. Positieve correlatie delinquente adolescenten facetten Hare en fysiek en emotioneel misbruik. Krischer e.a., 2008.Hoge PCL-R significant hoger op seksueel en emotioneel misbruik, iets minder op fysiek misbruik en stressfull events . Peer review 2013. Journal interpersonal violenceInterpers. en affect. facetten Hare beschermen tegen posttraumatische stress bij . Willemsen, Verhaeghe, 2011.

Weinig onderzoek naar trauma en psychopathie. Wat voor trauma (fysiek, seksueel, emotioneel, life events, Bessel van der Kolk, DSM 5, Signs and Symptoms of Developmental Trauma Disorder are:Child is described as challengingAnxietyLearning and attention difficultiesDevelopmental delaysDefiant to authorityHyperactivityIsolate themselvesAggressive behaviorPoor self-esteemManipulative behaviorExhibits self-soothing behaviorsDistrustfulNightmaresPoor eye contact

Fonagy: reflective Function Scale

Bessel van der Kolk. Developmental trauma disorder. 2005Bernstein e.a. Childhood Trauma Questionnaire 1997Bremner e.a. Early Trauma Inventory, 2000

8Review onderzoek psychopathie-gehechtheid > 18 jaar (2011)12 empirische studies:meest voorkomende gehechtheidstijlen zijn vermijdend (DS) en Cannot Classify/Unresolved (CC/U).Hoe hoger de mate van psychopathie, hoe minder DS maar meer CC/U.Unresolved door traumas vanuit de (vroege) jeugd en Cannot Classify vanwege het onthecht zijn.

Behandelen vanuit de relatie

Michael Lambert. John Norcross. Gericht op de primaire relatie en overdrachtsrelatie (Trijsburg). Nog weinig objectconstantie, ontwikkelingstekorten bewerken, beperkte zelf-objectdifferentiatie. Nog lang niet toe aan een werkrelatie.10Gedrag (symptoom), patroon, functie (betekenis)

Snelle oplossingProbleem komt terugGedragPatroonFunctie, betekenisSoorten therapeutische relatiesPrimaire relatie. Geen objectconstantie en zelf-objectdifferentiatie. Grote ontwikkelingstekorten. Deze bewerken. Vooral steunend van karakter.Overdrachtsrelatie. Wel zelf-objectdifferentiatie. Problemen met wat wel en niet reel is. Vroegere conflictueuze relaties worden herhaald in het hier en nu. Steunend/analyserend.Werkrelatie. Volwassen deel patint communiceert met therapeut. Samenwerking op gebied van doelen en taken. Adequate perceptie van wat reel is en wat bij zichzelf en de ander hoort. Analyseren en oefenen.Rele relatie. Aan het einde van behandeling. Zakelijke en inhoudelijke contacten over leven na de opname. Trijsburg, 2002

Vier subtypes naar MeloyNarcistische type.Affectief onthechte roofdier type.Misleidende, bedriegende, instrumentele type.Impulsieve, onverantwoorde type.

Gemengde types

13Richtlijnen omgang psychopaat (1)Gehechtheid ontmoedigende richtlijnen:Afstandelijke attitude. Niet gericht op empathie en relatievorming (H en K)Rationele insteek met korte termijn behoefte bevrediging (H)Doelen richten op gedragsverandering i.h.b. recidivevermindering, en niet op subjectieve en intrapsychische problematiek (H)Niet laten leiden door gevoelens voor patint. Rationeel de doelen voor ogen houden (H)Werkrelatie met patint zonder dat deze afhankelijk van je wordt (H)Geen emotietaal gebruiken (K)Ga ervan uit dat de patint wil manipuleren, domineren, splitsen en zich niet emotioneel wil hechten (T)Focus op feiten, gedrag en niet op meningen en gevoelens (M)

Hare en Wong, Thornton & Blud, Muller-Isberner, Kroger en van Beek. Als je alleen gedragsverandering nastreeft, wat zichtbaar en observeerbaar is dan krijg je deze richtlijnen. Zo leert een patient nooit een wederkerige relatie en daarmee empathie.14Richtlijnen omgang psychopaat (2)Behandelingsbevorderende richtlijnen:Richt je op potentieel veranderbare haalbare doelen (T)Richt je op beschermende factoren. Pro-sociale gedrag (T, K)Humor en spel. Metapositie (K)Gewenst gedrag belonen, ongewenst begrenzen/negeren (K)Cognitief gedragstherapeutisch voor lange tijd toepassen (T)Regelmatig supervisie (K, M, T)Bij grensoverschrijdingen direct stelling nemen (H)Kosten baten analyse maken voor crimineel gedrag (H)Belonen met privileges appellerend aan status/uitdaging (M)

Gehechtheid ontmoedigende behandelingStart behandeling:Eerst patint verantwoordelijkheid voor delict laten erkennen terwijl hij verminderd toerekeningsvatbaar is.Vastpinnende diagnoses en testen afnemen en communiceren. Opstellen van casusconceptualisaties, delictscenario en terugvalpreventieplan.Behandeltraject:Regelmatig en standaard wisselen van persoonlijk begeleider.Wisselende afspraaktijden op steeds andere kamers.Patint gezichtsverlies laten leiden.Wantrouwende posities innemen zoals de verwachten manipulatie.Programma, milieu en team:Weinig sociale interacties in behandelingsprogramma.Los, gesplitst, chaotisch behandelingsteam. Regieprobleem.

Zowel interventies, programma als milieu16Gehechtheid bevorderende interventiesGehechtheid kan gaan groeien vooral door ervaringen van wederzijdsheid en in veel mindere mate door expliciete leerdoelen:Preverbaal, primaire relatie:Aansluiten bij zintuigelijke gevoeligheden. Groot belang van vaktherapien. Impliciete interventies, vooral preverbaal.Alternatieve transitional objects aanbieden.Veilig klinisch milieuStructuur en grenzen in afspraken en milieuOverdrachtsrelatie:Narratief evenwichtig levensverhaal makenSpeltherapie voor volwassenen. Alsof situatie.Complementair reageren. Werkrelatie:Winstsituatie creren.Voorzichtig complimenteren als dat oprecht is.Patint positie geven van meedenken.Geen voorschriften geven maar voorstellen doen.Mentaliseren en mediteren.

Michael Rutter & the English & Romanian Adoptees Study Team 1998Adrian Raine, amygdala beter verbonden met andere hersengebieden door meditatieBiologically, the right brain participates in the processing of social-emotional information, in the facilitation of attachment functions, in the regulation of bodily and affective states, in the control of the vital functions that allow us to survive and in the bodys ability to handle stress actively and passively. All these are projected in the developing limbic circuits and right hemisphere (Schore, 2002) The maturation of these capacities of the right brain depend on experiences, which are encoded in the attachment relationship between the infant and the primary attachment figure (Schore 1997). Maternal care in the first year of life helps to organize behavioral responses to later stresses. This senior executive of the emotional brain acts as a regulatory system, and is expanded in the right hemisphere, which is dominant in human infancy and centrally involved in inhibitory control. Attachment theory is essentially a regulatory theory, thus disturbances in early attachment lead to maladapted regulatory systems leading to dysfunctional mental state (Schore, 2000).

Zelf object differentiatie

17Eerst connectie dan correctiePatint:kwetsbaarkapotmakendonthecht/gedesorganiseerd/vermijdenddelict=overleving/wraak/beschermingBehandelaar:betrouwbaar/veiliginvoegend/verbindendwederzijds veilig gehecht, empathie+ verandering denken/voelen/doen

Angst