ecomat multipor kelder garage

download ecomat multipor kelder garage

of 12

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ons alternatief voor isolatie van kelderplafonds en garages

Transcript of ecomat multipor kelder garage

 • Parkeergarages, bergingen en kelders 1

  Ytong Multipor

  Ht isolatiesysteem voor parkeergarages, bergingen en kelders

  5000.422_XL_Multipor_parkeergarages.indd 1 23-11-2010 11:42:26

  reindepooterrond logo zwv

 • 2 Parkeergarages, bergingen en kelders

  Inhoud

  Ytong Multipor: de doeltreffende minerale isolatieplaat ................... 3

  Ytong Multipor: synoniem voor superieur isoleren ............................ 4

  Verwerkings- en gebruiksvoordelen ................................................... 5

  Topklasse in alle facetten .................................................................... 6

  Parkeergarage isoleren in stappen .................................................... 8

  Ytong Multipor: isolerend, brandwerend en meer ........................... 10

  Details en leginstructie ..................................................................... 11

  5000.422_XL_Multipor_parkeergarages.indd 2 23-11-2010 11:42:30

 • Parkeergarages, bergingen en kelders 3

  Kwalitatief uitstekend

  Ytong Multipor is CE-gemar-

  keerd en beschikt over de Euro-

  pese Technische Goedkeuring

  ETA-05/0093. De kenmerken en

  eigenschappen van het isolatie-

  materiaal zijn dus vastgesteld

  volgens Europese normen.

  Met de Ytong Multipor minerale

  isolatieplaat speelt Xella Neder-

  land BV in op de aandacht voor

  veilig en duurzaam bouwen. Een

  belangrijk onderdeel daarvan

  zijn constructies die bijdragen aan

  energiebesparing. Met andere

  woorden: constructies die goed

  gesoleerd zijn. Ytong Multipor is

  een mineraalhoudend isolatiema-

  teriaal dat het mogelijk maakt de

  muren en plafonds in parkeerga-

  rages, bergingen en kelders op

  een eenvoudige manier doeltref-

  fend te isoleren. Van grote garage

  tot kleine hoekige kelderruimte.

  Eenvoudig, snel en met alleen de

  speciale Ytong Multipor lijmmortel

  als bevestigingsmiddel.

  Ytong Multipor bundelt:

  hoge warmte-isolatie

  optimale brandveiligheid

  goede geluidsabsorptie

  eenvoudige verwerking

  geen noodzaak tot afwerking

  esthetisch fraai beeld.

  Ytong Multipor: de doeltreffende minerale isolatieplaat

  Parkeergarages, (ondergrondse) passages, bergingen en kelders zijn vaak

  slecht of helemaal niet gesoleerd. Vrijwel alle aanwezige warmte gaat verlo-

  ren via de muren en plafonds. Via koudebruggen ontstaat ook in woningen en

  kantoorruimten erbven een koud en onbehaaglijk klimaat. De oplossing is

  doeltreffende isolatie, als het even kan in combinatie met brandveiligheid. Die

  oplossing is de Ytong Multipor minerale isolatieplaat van Xella.

  Inle

  idin

  g

  5000.422_XL_Multipor_parkeergarages.indd 3 23-11-2010 11:42:33

 • 4 Parkeergarages, bergingen en kelders

  Ytong Multipor: synoniem voor superieur isoleren

  Warmte-isolatie

  Ytong Multipor is een enorm ther-

  misch isolerend materiaal.

  De minerale isolatieplaten hebben

  een warmtegeleidingsvermogen

  () van 0,045 W/(mK).

  Brandveiligheid

  Naast warmte-isolatie speelt

  brandveiligheid in kelders, ber-

  gingen en parkeergarages een

  belangrijke rol. Eigenlijk logisch:

  gebruikers moeten bij brand

  veilig weg kunnen komen. Isola-

  tiemateriaal dat in deze ruimtes

  wordt gebruikt, moet daarom aan

  strikte eisen voldoen. Dat is geen

  probleem met Ytong Multipor. Het

  materiaal:

  is onbrandbaar;

  veroorzaakt geen rook of scha-

  delijke gassen;

  behoort tot de hoogste brand-

  klasse A1 conform EN-13501-1;

  draagt niet bij aan de uitbreiding

  van brand;

  kan worden gebruikt op plaat-

  sen waar andere isolatie mate-

  rialen niet zijn toegestaan.

  Het oog wil ook wat

  Parkeergarages kille, obscure

  bunkers? Niet met Ytong Multipor!

  Het lichte uiterlijk van de minerale

  isolatieplaten zorgt juist voor een

  heldere, vriendelijke uitstraling.

  Bewuste omgang met het klimaat

  Het aanbrengen van warmteiso-

  latie kan een aanzienlijke bijdrage

  leveren aan een reductie van het

  energieverbruik. Daarmee daalt

  de uitstoot van CO2. Dat Ytong Mul-

  tipor, in tegenstelling tot bijvoor-

  beeld minerale wol of polystyreen-

  schuimplaten, zelf een ecologisch

  verantwoord isolatiemateriaal is,

  is in dat kader een prettige bij-

  komstigheid. Zo is Ytong Multipor

  houder van het ecolabel Nature-

  plus, dat ecologische en duurzame

  bouwmaterialen certificeert.

  Ytong Multipor: ook ideaal in bergingen

  Onder veel flats en galerijwoningen bevinden zich boven- en (soms

  deels) ondergrondse bergingen. Vaak zijn die niet of onvoldoende

  gesoleerd, waardoor energie van bovengelegen verdiepingen weglekt.

  Isolatie met Ytong Multipor maakt daar snel en doeltreffend een eind

  aan: de warmte-isolatie van de vloer tussen berging en verdieping

  verbetert zienderogen. Doordat de minerale isolatieplaten zich in

  een handomdraai laten aanbrengen, is deze vorm van isolatie tijd- en

  kostentechnisch interessant. Van belang is dat Ytong Multipor ook in de

  gebruiksfase ideaal is: wordt het materiaal per ongeluk aangestoten,

  dan blijft het intact.

  5000.422_XL_Multipor_parkeergarages.indd 4 23-11-2010 11:42:36

 • Parkeergarages, bergingen en kelders 5

  Verwerkings- en gebruiksvoordelen

  De producteigenschappen die Ytong Multipor minerale isolatieplaten in zich

  verenigen, zorgen voor tal van voordelen in verwerking en gebruik. Eenvoud en

  kostenefficintie staan daarbij voorop.

  Licht van gewicht

  Ytong Multipor is massief en

  steenachtig, maar bestaat voor

  een aanzienlijk deel uit cellen met

  daarin stilstaande lucht. Daardoor

  is het gewicht van de minerale

  isolatieplaten beperkt.

  Handzaam formaat

  De Ytong Multipor platen meten 600

  bij 390 millimeter bij dikten tussen

  50 en 200 millimeter. Daarmee zijn

  ze bijzonder handzaam.

  Gemakkelijk op maat te maken

  Ytong Multipor op maat maken of een

  uitsparing voor bijvoorbeeld een lei-

  dingdoorvoer aanbrengen is simpel:

  dat kan met een gewone handzaag.

  Gemakkelijk door n persoon te

  verwerken

  De Ytong Multipor platen kunnen

  zonder boren, pluggen of schroe-

  ven worden vastgelijmd. Tot in de

  kleinste hoekjes. Daar is slechts

  n persoon voor nodig. Door het

  handzame formaat en het geringe

  gewicht van de platen kost ook bo-

  ven het hoofd werken nauwelijks

  kracht. Het is in dat geval overi-

  gens aan te raden een veiligheids-

  bril op te zetten.

  Geen mechanische bevestiging

  nodig

  Ytong Multipor minerale isolatie-

  platen kunnen met Ytong Multipor

  lijmmortel snel op muren en pla-

  fonds worden gelijmd ook op klei-

  nere of gecompliceerde oppervlak-

  ken, plafonds met een structuur en

  betonnen draagbalken zoals die in

  parkeergarages vaak voorkomen.

  Mechanische bevestiging is dus niet

  nodig. Dat zorgt voor besparing op

  montage- en daarmee loonkosten.

  Glad oppervlak in een handomdraai

  De vlakke Ytong Multipor platen

  zorgen voor een al even glad

  eindresultaat. Kleine oneffenheden

  op de ondergrond kunnen worden

  gegaliseerd met Ytong Multipor

  lijmmortel. Vooruitstekende delen,

  bijvoorbeeld bij stootvoegen, hoeven

  alleen te worden gladgeschuurd.

  Esthetisch fraai

  Ytong Multipor minerale isolatie-

  platen hoeven niet te worden

  afgewerkt. De witte platen geven

  een parkeergarage of berging een

  esthetisch fraaie, lichte en vriende-

  lijke uitstraling.

  Gemakkelijk bij te werken

  Kleine beschadigingen aan de Ytong

  Multipor minerale isolatieplaten

  zijn heel gemakkelijk bij te werken

  met Ytong Multipor reparatiemor-

  tel. Het is dus niet (meer) nodig

  complete platen te vervangen.

  Geen afvalprobleem

  Afval- en reststukken van

  Ytong Multipor minerale isolatie-

  platen kunnen als gewoon bouw-

  afval worden afgevoerd.

  Verwerkings- en gebruiks-

  voordelen Ytong Multipor

  licht van gewicht handzaam formaat gemakkelijk op maat te

  maken

  gemakkelijk door n persoon te verwerken

  geen mechanische bevestiging nodig

  glad oppervlak in een handomdraai

  esthetisch fraai gemakkelijk bij te werken geen afvalprobleem

  Ytong Multipor op maat maken?

  Gebruik een gewone handzaag

  en schuur de zaagkanten glad.

  Meer weten over Ytong Multipor?

  Neem contact op met uw Xella

  Adviseur.

  Voor

  dele

  n

  5000.422_XL_Multipor_parkeergarages.indd 5 23-11-2010 11:42:38

 • 6 Parkeergarages, bergingen en kelders

  De Ytong Multipor minerale isolatieplaat beschikt

  over een aantal unieke eigenschappen die het

  materiaal bijzonder geschikt maken voor het isole-

  ren van parkeergarages, (ondergrondse) passages,

  bergingen en kelders.

  Hoge warmteweerstand

  Ytong Multipor is enorm

  thermisch isolerend.

  Het materiaal heeft een warmte-

  geleidingscofficint van

  0,045 W/mK. Koudebruggen

  vormen zowel in bestaande bouw

  als nieuwbouw een probleem.

  Toepassing van Ytong Multipor

  voorkomt koudebruggen.

  Onbrandbaar

  Ytong Multipor en de