E1 STREEKBEELD 7 APRIL 2015 7 TINTINNABULUM€¦ · TWEEDE ZONDAG VAN PASEN “BELOKEN PASEN”...

2
E1 STREEKBEELD 7 APRIL 2015 7 In Vogelwaarde zijn diverse activiteiten geweest om geld op te halen voor de vastenaktie. De werkgroep kan terugkijken op een geslaagde actie en dankt iedereen hartelijk voor de bijdrage en medewerking. Hierbij treft u het overzicht aan: • Fiets-in 1.601,19 • Spaardoosjes 529,12 • Collecten kerken 280,39 Totaal 2.410,70 Mocht u, om wat voor reden dan ook, nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de vastenaktie steunen, dan kan dat natuurlijk altijd nog. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag. TINTINNABULUM VAN DE BASILIEK PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE Secretariaat pastoraal team: e-mail: [email protected] website: www.rk-kerk-ozvl.nl Pastores: Eerwaarde heer Wiel Wiertz priester Steenstraat 22, 4561 AS Hulst tel. 06-42506424 e-mail: [email protected] [email protected] Pastoor van de parochies H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth Mevr. Chantal van de Walle, pastoraal werkster Notendijk 45, 4583 SV Terhole tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 e-mail: [email protected] Eerst aanspreekbare pastor voor: Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk, Clinge, Nieuw-Namen, Graauw Aandachtsvelden: eerste Communie; Kids en Kerk (deels); huwelijkscatehese en vastenactie. Dhr. Ralf Grossert, pastoraal werker Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 e-mail: [email protected] Eerst aanspreekbare pastor voor: Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole Aandachtsvelden: vormsel (deels); ziekenbezoekgroep; oecumene; ’Geloven nu’; meditatie en jongerenpastoraat. Mevr. Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster; Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Gent tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 e-mail: [email protected] Eerst aanspreekbare pastor voor: Hulst, St. Jansteen, Heikant, Koewacht Aandachtsvelden: rouwzorg; vormsel (deels); contactpersoon lekenvoorgangers; Kids en Kerk (deels) en Peuter- en Kleuterkerk. Dienst Geestelijke Zorg Stichting Curamus Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst tel.: 0114-381317 Mevr. Henny de Koning, pastoraal werkster e-mail: [email protected] [email protected] Eerwaarde heer Kees van Geloof, diaken Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst tel.: 0114-313604 e-mail: [email protected] www.rk-kerk-ozvl.nl Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Stoppeldijk en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande en Koewacht. E-mail: [email protected] kunt u rechtstreeks mailen naar [email protected] 78e Jaargang nr. 24 Zondag 12 april 2015 volg ons op Facebook Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen T. 0115-649800 • [email protected] • www.streekbeeld.nl Het adres voor elke printopdracht doet meer! LEZINGEN 12 APRIL 2015 TWEEDE ZONDAG VAN PASEN “BELOKEN PASEN” JAAR -B- Handelingen 4, 32-35 1 Johannes 5, 1-6 Johannes 20, 19-31 VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE rond het weekend van 11-12 april 2015 Hulst zaterdag geen viering zondag 10.30 uur w&c viering woensdag 19.00 uur eucharistie Heikant zondag 9.00 uur w&c viering Koewacht zaterdag 19.00 uur Poolse eucharistie zondag 10.30 uur w&c viering St. Jansteen zaterdag 19.00 uur w&c viering Clinge zaterdag 19.00 uur eucharistie Graauw zondag 9.00 uur eucharistie Nieuw-Namen zondag 10.30 uur w&c viering Boschkapelle zondag 10.30 uur w&c viering Hengstdijk zaterdag 19.00 uur w&c viering Stoppeldijk zondag 10.30 uur E.H.C.-viering Kloosterzande zondag 10.30 uur w&c viering Lamswaarde zondag 9.00 uur w&c viering Terhole zondag 9.00 uur w&c viering wzc Antonius donderdag 10.30 uur w&c viering De Blaauwe Hoeve zondag 10.30 uur w&c viering woensdag 11.00 uur weekviering wzc De Lange Akkers dinsdag 10.30 uur w&c viering THEMA: GELOVEN IN GEMEENSCHAP Jubileumconcert Terra Sancta Op zaterdag 2 mei a.s. om 20.00 uur vindt in de kerk van de H. Cornelius te Lamswaarde een bijzonder concert plaats ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan, verzorgd door gemengd koor Terra Sancta, met medewerking van Ann Janssens, mezzo-sopraan, en Hanna Grociak, harpiste. Dirigente is Hera Wyckers en de muzikale begeleiding is in handen van Nicolas De Troyer. Na het concert is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De kerk zal open zijn vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten à 7.50 zijn op die avond te verkrijgen aan de kerk. Maar u kunt beter alvast reserveren via tel.nr. 0114- 690477 of tel.nr. 0114-690280. Jaren geleden was er voor parochianen, die de gang naar de kerk niet meer konden maken, een mogelijkheid thuis de kerkdiensten te volgen. Zij konden een abonnement nemen op de kerktelefoon. Door een rechtstreekse telefoonlijn vanuit de sacristie van de parochiekerk kon op de radio in de huiskamer geluisterd worden naar de viering in de plaatselijke kerk. Jammer genoeg is de kerktelefoon in onbruik geraakt en is de uitzending van het Omroeppastoraat op de televisie voor veel mensen een heel comfortabele manier geworden om deelgenoot te zijn van een viering, zonder het eigen huis te hoeven verlaten. Helaas staat de tv-uitzending van eucharistievieringen op zondagmorgen onder druk door bezuinigingen op de zendtijd van de RKK en kan de NPO deze uitzendingen niet langer financieren. Door de technische mogelijkheden van vandaag kunnen vieringen vanuit de eigen kerk vrij eenvoudig in de moderne huiskamer worden gebracht. Zonder al te veel investeringen kunnen de geluids- installatie van de eigen kerk en de eigen computer of digitale televisie met elkaar verbonden worden en kan men in de vertrouwde thuisomgeving geluid óf beeld & geluid binnenhalen en zo meevieren met de plaatselijke gemeenschap. Ook kan eenvoudig een eerder opgenomen viering op ieder willekeurig tijdstip worden afgeluisterd of afgekeken. Er zijn inmiddels contacten met Omroep Hulst om te zien hoe we de handen ineen kunnen slaan en samen bouwen aan een goede formule. Er zullen in principe voor de mensen thuis geen kosten verbonden zijn aan deelname aan de viering. Men moet alleen beschikken over een computer, tablet of smart phone of over een digitaal televisietoestel. In een tijd vol veranderingen in onze parochie, waar we noodgedwongen stappen moeten zetten richting kerksluiting overweegt het parochiebestuur te investeren in mogelijkheden om de lokale vieringen bij de mensen thuis te brengen. Daarvoor is het nodig dat het bestuur een indicatie krijgt van de behoefte in de regio. Daarom stelt het bestuur de vraag : Als mensen geïnteresseerd zijn in het thuis meevieren met een liturgieviering uit een kerk uit onze regio via computer of TV, willen zij dan een berichtje sturen naar Parochiesecretariaat, p/a Steenstraat 22, 4561 AS te Hulst? Als er mensen zelf mee willen blijven denken over de uitwerking van dit initiatief, dan mogen zij hun naam en adres doorgeven! Jaap Klok / Kees van Geloof parochie H. Maria Sterre der Zee Op de zondag na Pasen is het Beloken Pasen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Met Beloken Pasen sluiten we de achtdaagse feestperiode af die begint op Paaszondag. Vaak wordt het woord ‘beloken’ in verband gebracht met de beginwoorden uit de evangelielezing van deze zondag: “In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u!’” De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren ‘beloken’, gesloten. De verrezen Jezus laat zich niet buiten sluiten en verschijnt ondanks de ‘beloken’ deuren aan zijn leerlingen, waarop hun harten als het ware ontsloten worden. Zelfs de sceptische apostel Tomas wordt door de Verrezene overtuigd, zo blijkt uit het vervolg van de lezing. Dat deze apostel ‘ongelovige Tomas’ wordt genoemd, is gebaseerd op het feit dat hij niet geloofde dat Jezus uit zijn graf was opgestaan. De andere apostelen hadden Christus gezien, maar Tomas was op dat moment niet aanwezig. Hij zei daarop dat hij de opstanding van Christus pas wilde geloven als hij de wonden van de spijkers in de handen van Christus zou zien en zijn vinger erop kon leggen. Acht dagen later verscheen Jezus opnieuw aan zijn leerlingen en liet hen de wonden aan handen zien en betasten. Tomas geloofde toen wel! De uitdrukking ‘ongelovige Tomas’ gebruiken we ook in onze taal nog altijd. 3 juli is de gedenkdag van de apostel Tomas. We kennen hem als iemand die trouw was aan Jezus. Toen Jezus naar Betanië in Judea wilde gaan om de zieke Lazarus te bezoeken, waren de andere apostelen daar op tegen, omdat ze het te gevaarlijk vonden, maar op aansporen van Thomas gingen ze toch mee. Trouw van karakter dus, maar ook wantrouwig. Kon hij zijn medebroeders geloven, toen ze zeiden dat Jezus uit de dood was verrezen? Nee, hij moest Hem eerst zien. Pas toen hij de littekens had aangeraakt, kwam hij tot geloof: ´Mijn Heer en mijn God!´ De scène, met Jezus, Thomas en de andere apostelen, is vele malen afgebeeld. Wanneer hij alleen is afgebeeld, zien we Thomas gewoonlijk met een winkelhaak, het gereedschap van een timmerman. Volgens de niet-bijbelse overlevering zou hij namelijk als apostel naar India zijn gevaren en daar als timmerman-missionaris hebben gewerkt. Beloken Pasen Op 13 maart 1965 vond in de basiliek te Hulst de priesterwijding plaats van Jo Neve, Wilfried Brand, beiden geboren en getogen in Hulst, en Jan Kouijzer uit Stoppeldijk. Dit 50-jarige priesterjubileum willen wij in dankbaarheid vieren op zondag 19 april a.s. in de basiliek met een eucharistieviering om 10.30 uur, waarin de jubilarissen zullen voorgaan. Na de viering is er gelegenheid om hen in de kerk te feliciteren, waarbij een kop koffie of thee en een drankje wordt aangeboden. 50-jarig priesterjubileum van drie paters Maristen Kerktelefoon of Kerktelevisie in onze parochie Opbrengst Vastenaktie in Vogelwaarde

Transcript of E1 STREEKBEELD 7 APRIL 2015 7 TINTINNABULUM€¦ · TWEEDE ZONDAG VAN PASEN “BELOKEN PASEN”...

Page 1: E1 STREEKBEELD 7 APRIL 2015 7 TINTINNABULUM€¦ · TWEEDE ZONDAG VAN PASEN “BELOKEN PASEN” JAAR -B-Handelingen 4, 32-35 1 Johannes 5, 1-6 Johannes 20, 19-31 VIERINGEN PAROCHIE

E1 STREEKBEELD 7 APRIL 2015 7

In Vogelwaarde zijn diverse activiteiten geweest om geld op te halen voor de vastenaktie. De werkgroep kan terugkijken op een geslaagde actie en dankt iedereen hartelijk voor de bijdrage en medewerking.

Hierbij treft u het overzicht aan:

• Fiets-in € 1.601,19• Spaardoosjes € 529,12• Collecten kerken € 280,39

Totaal € 2.410,70

Mocht u, om wat voor reden dan ook, nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de vastenaktie steunen, dan kan dat natuurlijk altijd nog. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag.

TINTINNABULUMVAN DE BASILIEK

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:e-mail: [email protected]: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastores:Eerwaarde heer Wiel WiertzpriesterSteenstraat 22, 4561 AS Hulsttel. 06-42506424e-mail: [email protected]@live.nlPastoor van de parochies H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

Mevr. Chantal van de Walle, pastoraal werksterNotendijk 45, 4583 SV Terholetel. 0114-720491; gsm 06-51138721e-mail: [email protected] aanspreekbare pastor voor:Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk,Clinge, Nieuw-Namen, GraauwAandachtsvelden: eerste Communie; Kids en Kerk (deels); huwelijkscatehese en vastenactie.

Dhr. Ralf Grossert, pastoraal werkerChurchillhof 9, 4587 EV Kloosterzandetel. 0114-313299; gsm 06-13705137e-mail: [email protected] aanspreekbare pastor voor:Kloosterzande, Lamswaarde, TerholeAandachtsvelden: vormsel (deels); ziekenbezoekgroep; oecumene; ’Geloven nu’; meditatie en jongerenpastoraat.

Mevr. Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster;Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Genttel. 0115-454088; gsm 06-41322776e-mail: [email protected] aanspreekbare pastor voor:Hulst, St. Jansteen, Heikant, KoewachtAandachtsvelden: rouwzorg; vormsel (deels); contactpersoon lekenvoorgangers; Kids en Kerk (deels) en Peuter- en Kleuterkerk.

Dienst Geestelijke Zorg Stichting CuramusTruffi noweg 2, 4561 NT Hulsttel.: 0114-381317

Mevr. Henny de Koning, pastoraal werkstere-mail: [email protected]@outlook.com

Eerwaarde heer Kees van Geloof, diakenLeeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulsttel.: 0114-313604e-mail: [email protected]

www.rk-kerk-ozvl.nl

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen,

Stoppeldijk en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande en Koewacht.E-mail: [email protected] kunt u rechtstreeks mailen naar [email protected]

78e Jaargang nr. 24 Zondag 12 april 2015

volg ons op Facebook

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ TerneuzenT. 0115-649800 • [email protected] • www.streekbeeld.nl

Het adres voor elke printopdracht

doet meer!

LEZINGEN 12 APRIL 2015

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

“BELOKEN PASEN”JAAR -B-

Handelingen 4, 32-351 Johannes 5, 1-6

Johannes 20, 19-31

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend van 11-12 april 2015

Hulstzaterdag geen vieringzondag 10.30 uur w&c vieringwoensdag 19.00 uur eucharistie

Heikantzondag 9.00 uur w&c viering

Koewachtzaterdag 19.00 uur Poolse eucharistiezondag 10.30 uur w&c viering

St. Jansteenzaterdag 19.00 uur w&c viering

Clingezaterdag 19.00 uur eucharistie

Graauwzondag 9.00 uur eucharistie

Nieuw-Namenzondag 10.30 uur w&c viering

Boschkapellezondag 10.30 uur w&c viering

Hengstdijkzaterdag 19.00 uur w&c viering

Stoppeldijkzondag 10.30 uur E.H.C.-viering

Kloosterzandezondag 10.30 uur w&c viering

Lamswaardezondag 9.00 uur w&c viering

Terholezondag 9.00 uur w&c viering

wzc Antoniusdonderdag 10.30 uur w&c viering

De Blaauwe Hoevezondag 10.30 uur w&c vieringwoensdag 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkersdinsdag 10.30 uur w&c viering

THEMA: GELOVEN IN

GEMEENSCHAP

Jubileumconcert Terra Sancta

Op zaterdag 2 mei a.s. om 20.00 uur vindt in de kerk van de H. Cornelius te Lamswaarde een bijzonder concert plaats ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan, verzorgd door gemengd koor Terra Sancta, met medewerking van Ann Janssens, mezzo-sopraan, en Hanna Grociak, harpiste. Dirigente is Hera Wyckers en de muzikale begeleiding is in handen van Nicolas De Troyer.Na het concert is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De kerk zal open zijn vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten à €7.50 zijn op die avond te verkrijgen aan de kerk. Maar u kunt beter alvast reserveren via tel.nr. 0114-690477 of tel.nr. 0114-690280.

Jaren geleden was er voor parochianen, die de gang naar de kerk niet meer konden maken, een mogelijkheid thuis de kerkdiensten te volgen. Zij konden een abonnement nemen op de kerktelefoon. Door een rechtstreekse telefoonlijn vanuit de sacristie van de parochiekerk kon op de radio in de huiskamer geluisterd worden naar de viering in de plaatselijke kerk. Jammer genoeg is de kerktelefoon in onbruik geraakt en is de uitzending van het Omroeppastoraat op de televisie voor veel mensen een heel comfortabele manier geworden om deelgenoot te zijn van een viering, zonder het eigen huis te hoeven verlaten. Helaas staat de tv-uitzending van eucharistievieringen op zondagmorgen onder druk door bezuinigingen op de zendtijd van de RKK en kan de NPO deze uitzendingen niet langer fi nancieren. Door de technische mogelijkheden van vandaag kunnen vieringen vanuit de eigen kerk vrij eenvoudig in de moderne huiskamer worden gebracht. Zonder al te veel investeringen kunnen de geluids-installatie van de eigen kerk en de eigen computer of digitale televisie met elkaar verbonden worden en kan men in de vertrouwde thuisomgeving geluid óf beeld & geluid binnenhalen en zo meevieren met de plaatselijke gemeenschap. Ook kan eenvoudig een eerder opgenomen viering op ieder willekeurig tijdstip worden afgeluisterd of afgekeken. Er zijn inmiddels contacten met Omroep Hulst om te zien hoe we de handen ineen kunnen slaan en samen bouwen aan een goede formule. Er zullen in principe voor de mensen thuis geen kosten verbonden zijn aan deelname aan de viering. Men moet alleen beschikken over een computer, tablet of smart phone of over een digitaal televisietoestel. In een tijd vol veranderingen in onze parochie, waar we noodgedwongen stappen moeten zetten richting kerksluiting

overweegt het parochiebestuur te investeren in mogelijkheden om de lokale vieringen bij de mensen thuis te brengen. Daarvoor is het nodig dat het bestuur een indicatie krijgt van de behoefte in de regio. Daarom stelt het bestuur de vraag : Als mensen geïnteresseerd zijn in het thuis meevieren met een liturgieviering uit een kerk uit onze regio via computer of TV, willen zij dan een berichtje sturen naar Parochiesecretariaat, p/a Steenstraat 22, 4561 AS te Hulst? Als er mensen zelf mee willen blijven denken over de uitwerking van dit initiatief, dan mogen zij hun naam en adres doorgeven!

Jaap Klok / Kees van Geloofparochie H. Maria Sterre der Zee

Op de zondag na Pasen is het Beloken Pasen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Met Beloken Pasen sluiten we de achtdaagse feestperiode af die begint op Paaszondag.Vaak wordt het woord ‘beloken’ in verband gebracht met de beginwoorden uit de evangelielezing van deze zondag: “In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u!’” De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren ‘beloken’, gesloten. De verrezen Jezus laat zich niet buiten sluiten en verschijnt ondanks de ‘beloken’ deuren aan zijn leerlingen, waarop hun harten als het ware ontsloten worden. Zelfs de sceptische apostel Tomas wordt door de Verrezene overtuigd, zo blijkt uit het vervolg van de lezing. Dat deze apostel ‘ongelovige Tomas’ wordt genoemd, is gebaseerd op het feit dat hij niet geloofde dat Jezus uit zijn graf was opgestaan. De andere apostelen hadden Christus gezien, maar Tomas was op dat moment niet aanwezig. Hij zei daarop dat hij de opstanding van Christus pas wilde

geloven als hij de wonden van de spijkers in de handen van Christus zou zien en zijn vinger erop kon leggen. Acht dagen later verscheen Jezus opnieuw aan zijn leerlingen en liet hen de wonden aan handen zien en betasten. Tomas geloofde toen wel! De uitdrukking ‘ongelovige Tomas’ gebruiken we ook in onze taal nog altijd.3 juli is de gedenkdag van de apostel Tomas. We kennen hem als iemand die trouw was aan Jezus. Toen Jezus naar Betanië in Judea wilde gaan om de zieke Lazarus te bezoeken, waren de andere apostelen daar op tegen, omdat ze het te gevaarlijk vonden, maar op aansporen van Thomas gingen ze toch mee. Trouw van karakter dus, maar ook wantrouwig. Kon hij zijn medebroeders geloven, toen ze zeiden dat Jezus uit de dood was verrezen? Nee, hij moest Hem eerst zien. Pas toen hij de littekens had aangeraakt, kwam hij tot geloof: ´Mijn Heer en mijn God!´ De scène, met Jezus, Thomas en de andere apostelen, is vele malen afgebeeld. Wanneer hij alleen is afgebeeld, zien we Thomas gewoonlijk met een winkelhaak, het gereedschap van een timmerman. Volgens de niet-bijbelse overlevering zou hij namelijk als apostel naar India zijn gevaren en daar als timmerman-missionaris hebben gewerkt.

Beloken Pasen

Op 13 maart 1965 vond in de basiliek te Hulst de priesterwijding plaats van Jo Neve, Wilfried Brand, beiden geboren en getogen in Hulst, en Jan Kouijzer uit Stoppeldijk.Dit 50-jarige priesterjubileum willen wij in dankbaarheid vieren op zondag 19 april a.s.

in de basiliek met een eucharistieviering om 10.30 uur, waarin de jubilarissen zullen voorgaan.Na de viering is er gelegenheid om hen in de kerk te feliciteren, waarbij een kop koffi e of thee en een drankje wordt aangeboden.

50-jarig priesterjubileum van drie paters Maristen

Kerktelefoon of Kerktelevisie in onze parochie

Opbrengst Vastenaktie

in Vogelwaarde

Page 2: E1 STREEKBEELD 7 APRIL 2015 7 TINTINNABULUM€¦ · TWEEDE ZONDAG VAN PASEN “BELOKEN PASEN” JAAR -B-Handelingen 4, 32-35 1 Johannes 5, 1-6 Johannes 20, 19-31 VIERINGEN PAROCHIE

8 STREEKBEELD7apRiL2015 E1

INFORMATIE EN INTENTIES

HULST H. WILLIBRORDUSpostadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulsttel. 0114-312130. sacristie (basiliek) tel. 0114-313228parochiekerncommissieNL70 RABO 0150 7279 68 parochiebijdrageNL42 ABNA 0475 5422 07 openingstijden parochiesecretariaatmaandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.e-mail: [email protected]

ST. JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPERcontact tel. 0114 312187 parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUScontact tel. 0114 312187parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT H.H. PHILIPPUS EN JACOBUSpostadres Kerkplein 2, 4576 AS Koewachtparochiekern NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE H. HENRICUScontactpersoon A. de Loos-Brijs tel. 0114 -311332parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43 NL37 RABO 0330 4032 14 NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN H. JOSEPHpostadres Hulsterloostraat 76 4568 AG Nieuw-Namenparochiekern NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAARTpostadres Dorpsstraat 50 4569 AK Graauwparochiekern NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE H.H. PETRUS EN PAULUSpostadres Kerkstraat 15 4581 BV Vogelwaardeparochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINApostadres Hengstdijkse Kerkstraat 4 4585 AB Hengstdijkparochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUSpostadres Kerkstraat 15 4581 BV Vogelwaarde parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE TER DUINENpostadres Postbus 2, 4587 ZG Kloosterzande tel. 0114- 681382parochiebijdrage p/a Groenendijk 40 4587 CV Kloosterzandeparochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUSpostadres J. de Waalstraat 23 4586 AD Lamswaardeparochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLApostadres Notendijk 7a, 4583 SV Terholeparochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORGSTICHTING CURAMUSpostadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst tel. 0114-381317

GEGEVENS

COLLECTE 11-12 APRILIn alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Boschkapelle is er een extra collecte voor de verwarming van de kerk. In Hengstdijk is er een extra collecte voor de eigen kerk. In Hulst is er een extra collecte voor onderhoud van de verwarming van de basiliek.

HULST H. WILLIBRORDUS

ZATERDAG 11 APRIL 19.00 UUROp deze avond is er geen viering.

ZONDAG 12 APRIL 10.30 UURwoord- en communieviering met als voorganger pastor N. Polet met samenzangintenties: echtpaar Josephus Franciscus van Denderen en Agnes van Denderen-Stallaert en familie; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote Paula van Heese; Wim en Tilly van Olffen-Lockefeer; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria Wittock en ouders; ouders Theo Hiel en Lies Kerckhaert; Liza Mangnus, Robert van der Wielen; Bernhard en Elisabeth Wilking-Van Steenberge;

WOENSDAG 15 APRIL 19.00 UUReucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertzintenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande en ouders; Jan Piket en vader; Lia Laurijs-Polfl iet; jaargetijde Jo Hemelaar en Gerda Hemelaar-Martinet; Adri van Dorsselaer en vader;

VRIJDAG 17 APRIL 19.00 UURstilteviering

overleden: Angela Philomena Melanie Hemelaer, echtgenote van Josephus Fassaert 91 jaar

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 12 APRIL 9.00 UURwoord- en communieviering verzorgd door de werkgroep.intenties: Martha van Houte en familie; Mathilde Pieters; Prosper Perdaen en echtgenote Julia van Acker; Theophiel van der Ha echtgenoot van Ivonne Bral en familie; Frans van Hoije, echtgenoot van Joke Wagenaer en familie; Leon van Waes en echtgenote Leontine van Overloop; Camiel de Beule, echtgenoot van Erna van Overloop en familie;

KOEWACHT H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 11 APRIL 19.00 UURPoolse eucharistieviering met als voorganger pastoor Slawomir Klim

ZONDAG 12 APRIL 10.30 UURwoord-en communieviering m.m.v. het koorintenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Alice Dierick en familie; René de Caluwé en echtgenote Agnes van Waes.

lector: Ria van Daele-de Deckere.

overleden: Op dinsdag 24 maart j.l. is op 80-jarige leeftijd overleden Irene Valerie Goossens, echtgenote van Albert Coone. De uitvaartdienst vond plaats op maandag 30 maart in onze kerk, waarna de begrafenis volgde op het kerkhof te Koewacht.

ST. JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 11 APRIL 19.00 UURwoord- en communieviering verzorgd door de werkgroepintenties: Irene de witte, echtgenote van Theo Dobbelaer; Marja Dobberlaer en echtgenoot Gerard Bleiji; Annie Verstraeten, echtgenote van Gerard Audenaerd; Ferdy Lambert; Ed Borm en echtgenote en ouders; Theo Beuhgels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; René Bauwens en echtgenote.

CLINGE H. HENRICUS

ZATERDAG 11 APRIL 19.00 UUReucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet.intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie Brabers en familie; Lea D’haen en echtgenoot Petrus van Itegem; jaargetijde Luc Hoefnagels; jaargetijde Gilbert Hoefnagels echtgenoot van Agnes Casteels, zoon Peter Hoefnagels en zijn grootouders; Cyriel Casteels en echtgenote Anna Martens en familie; Theo d’Hondt en ouders; jaargetijde Petrus Bracke en echtgenote Maria Lernout en familie; jaargetijde Dirk-Marc-Alex en grootouders; Herna Buytaert, echtgenote van Roger Bogaert, ouders en familie.

acolieten: Daphne en Jolien.

overleden: Eduard Bonte echtgenoot van Hilda Leuridan, overleden in Hulst op donderdag 26 maart jl. in de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 31 maart in de kerk van Clinge gevolgd door de crematie in Terneuzen.

opbrengst collecte: De caritascollecte van zaterdag 28 maart heeft 31 euro opgebracht. Met dank hiervoor.

mededeling: Ook na de eucharistieviering van 11 april is het mogelijk om achter in de kerk gewijd water af te halen.

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 12 APRIL 9.00 UUReucharistieviering met als voorganger pater J. Reursintenties: jaargetijde Trees Buys, echtgenote van Willy Hofman en ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys en ouders; Jules van de Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Elisabeth Smulders-Durinck en familie; Josef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Richard Broekaart, echtgenoot van Maria Mattheyssen, ouders en familie;

lectrice: mevr. A. Heijens-Bral.

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH

ZONDAG 12 APRIL 10.30 UURwoord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

lector: L. van Driessche-Steyaert

BOSCHKAPELLE H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 12 APRIL 10.30 UURwoord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. van de Walleintenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; jaargetijde Petrus Schuren, echtgenote en familie; Wies Cappendijk en familie; Benni Dobbelaar en ouders Domien Dobbelaar en Rosalia Dobbelaar-van de Lavoir; ouders van Poorten-Reijns en schoondochters Betsie en Monique; familie Johannes Truijman-Vonk en kinderen; Hermie Dobbelaar en familie; jaargetijde Jacobus de Rijk en familie; jaargetijde Han Cappendijk zuster Miriam de Rijk; echtpaar Rob Verbist en Riet Verbist-van Putte.

STOPPELDIJK H. GERULPHUS

ZONDAG 12 APRIL 10.30 UUR Eerste Heilige Communieviering met als voorganger pater J. Reursintenties: George de Nijs, opa van Lynn Otjes; Rian Van Driessche-van der Meijden, oma van Marit Wouters; Johan Smits, opa van Tim Wauters; Marie-Louise Buijs-Sponselee, oma van Daphne Buijs; Margje Rosenbrand-van Gool, oma van Liös de Rijk; Jo Boeykens en echtgenote Nettie Isabella Boeykens-Cappendijk; jaargetijde Patrick Marin; Anna Heijens en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert.

lectrice: Celine Lambert-Verrassel.

HENGSTDIJK H. CATHARINA

ZATERDAG 11 APRIL 19.00 UUR woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. v.d. Walleintenties: René Boeijkens, ouders en familie; Juul Hageman-van Damme, echtgenoot en familie; Christina Lemsen en ouders; jaargetijde Elisabeth van Buijten en echtgenoot; jaargetijde Piet van Dijk, zoon en schoonzoon;

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE TER DUINEN

ZONDAG 12 APRIL 10.30 UURwoord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. parochiekoor; het is tevens kindernevendienstintenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ludovicus Stallaert, echtgenoot van Aline de Clerck, kleinkind Andrea Huige en familie; jaargetijde Piet Maas, echtgenote, zoon, dochters en familie; jaargetijde Bertha Bun-Bogaert, echtgenoot, kinderen en kleinkinderen; Roza Colpaart-van Troost en familie; Ria de Booij, Joos en Paulien de Booij-van Driessche en zoon Karel; jaargetijde Mark Brock;

lector: Peter Saeijcom. assistent: Jeannie van Waterschootacolieten: Evelien en Suzan

overleden: Petrus de Kever, weduwnaar van Emma Groosman op de leeftijd van 88 jaar

LAMSWAARDE H. CORNELIUS

ZONDAG 12 APRIL 9.00 UURwoord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. van de Walleintenties: Rian van der Meijden, echtgenote van Peter van Driessche; Frans van Damme, echtgenote Marie van Waterschoot, dochter Ineke en schoonzoon Johan; Jan de Schepper, echtgenoot van Yvonne Sponselee, Michel, John, ouders en schoonouders; jaargetijde Piet Schelfhout, ouders, zuster en broer Joos en familie; Rene de Waal en echtgenote Madelijn Heijman en dochter Christina;

misdienaars: Joost/Anne; lector: Nel Pateer;communie: George de Vylderkoster: Elly Vroonland

overleden: Op 21 maart j.l is te Terneuzen is op 93-jarige leeftijd overleden Tilly van Driessche. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 26 maart te Lamswaarde, waarna de crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden te Terneuzen.

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 12 APRIL 9.00 UURwoord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

lectrice: Lia Brooijmans

DIENST GEESTELIJKE ZORG CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 9 APRIL 10.30 UUR woord- en communievieringintenties: Cornelis Balkenende; Irma Bogaart-Rottier;

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 12 APRIL 11.00 UURwoord- en communieviering verzorgd door de werkgroep intenties: Els Burm; Maria Hypolitha Borm; Jos en Marian Neve-de Cock; Marie en Henk Knibbeler-Burggrave; Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; Elza Rottier, echtgenote van Frans van Daele en familie; ouders en grootouders Bert en Rosa Kroes-van Bastelaar en ouders en grootouders Lodewijk en Jeanne Colsen-de Maat; Eduard en Anna van Driessche-Collet, zus Annelies en familie;

WOENSDAG 15 APRIL 10.30 UURwoord- en communieviering

overleden: mevr. Augusta Thieleman-van den Berghe, 85 jaar; dhr. Eduard Bonte, 83 jaar; mevr. Angela Fassaert-Hemelaer, 91 jaar; mevr. Mathilda Boussen-Danckaert 89 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 14 APRIL 10.30 UURwoord- en communieviering

intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet;