Drieluik - PAROCHIE H. DRIE- · PDF fileWij wensen hem veel werkplezier en een goede...

Click here to load reader

 • date post

  28-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Drieluik - PAROCHIE H. DRIE- · PDF fileWij wensen hem veel werkplezier en een goede...

 • Drieluik

  Parochieblad

  Heilige Drie-Eenheid

  Achtmaal - Klein Zundert Wernhout

  December 2015

 • ~ 2 ~

  Redactieadres:

  Opmaak: Johan van Bergen [email protected]

  Achtmaal+bestuur: Ria van Aert [email protected]

  Klein-Zundert: Joke van Zundert [email protected]om

  Wernhout: Tonny Verhoeven [email protected]

 • ~ 3 ~

  Woord van Pastoor Verheije

  EEN CADEAU VOOR HET LEVEN

  We krijgen allemaal graag cadeautjes op onze verjaardag, bij een

  feestelijke gelegenheid in ons leven, met Sinterklaas, met Kerstmis Een

  leuke verrassing, iemand die aan je heeft gedacht. Ja, zon geschenk zegt

  ook iets over degene die het geeft. Je geeft iets wat je zelf leuk en

  waardevol vindt en waarvan je denkt dat de ander daar blij van zal

  worden

  Ieder jaar krijgen wij van God een geschenk met Kerstmis: Het

  Kerstkind, het Christuskind. Toen Maria van de engel hoorde dat zij

  Moeder mocht worden van de Messias, de Redder van de wereld, was ze

  heel stil en gelukkig. Geen grotere eer dan de moeder te worden van een

  kind dat de mensen licht en vrede zal brengen.

  Deze onverwachte zwangerschap was wel een moeilijk cadeau. In die

  dagen zou een meisje in deze omstandigheden, ongehuwd en zwanger,

  gestenigd zijn. Zij zou de eerste en de laatste niet geweest zijn, die dat

  werd aangedaan. Maar Jozef redt haar door met haar te trouwen.

  Respect voor Maria, die ja zegt. Respect voor Jozef, die haar en het

  Goddelijk Kind beschermt.

  Het cadeau dat wij ontvangen door Maria en Jozef, zegt veel over de

  Gever zelf, over God. God blijft niet hoog en ver, Hij komt heel dichtbij.

  Hij komt onder mensen zoals wij. Zijn Zoon Jezus zal tijdens zijn leven

  op aarde laten zien hoe wij mensen door God bedoeld zijn. Om liefde te

  geven, recht te doen, te breken en te delen ons brood en ons leven. Het

  is een cadeau voor het leven.

  Mede namens het pastoraal team wens ik iedereen van harte een Zalig

  Kerstmis!

  Pastoor Frans Verheije

 • ~ 4 ~

  Parochie H. Drie-Eenheid

  Achtmaal-Klein Zundert-Wernhout

  Van het Parochiebestuur

  Voor u ligt het kerstnummer van de parochie Heilige Drie-Eenheid.

  Het bestuur is druk doende om een gebouwenplan op te stellen en aan

  de hand daarvan te komen tot een plan van aanpak voor de nodige

  renovaties. Hiervoor is subsidie toegekend vanuit monumentenzorg, de

  zogenaamde BRIM-subsidie Dit is de helft van de beoogde kosten. Dus

  u zult begrijpen dat daar nog een heleboel geld bij moet vanuit de

  parochiekernen waar de renovaties plaats vinden (met name Achtmaal

  en Klein-Zundert). Gelukkig hebben we voldoende reserves opgebouwd,

  maar die willen we ook weer aanvullen. Wij wijzen u daarom op een

  bericht elders in dit nummer over schenking. Wij bevelen dit van harte

  bij u aan, zodat de parochiekernen weer vooruit kunnen. Per saldo kost

  het u niets meer dan de jaarlijkse bijdrage, alleen de belasting betaalt

  een gedeelte, zodat het voor uw parochie voordeel oplevert.

  Verder zijn we bezig met een nieuwe website, welke in de eerste

  maanden van 2016 live zal gaan. Onder deze website vindt u ook de

  gegevens van de parochiekernen. Hebt u een vraag: u kunt deze stellen

  via het contactformulier wat u kunt vinden op de site en u zult zo

  spoedig mogelijk een antwoord krijgen.

  Omdat we regelmatig vragen krijgen over het afscheid nemen van een

  dierbare in onze kerken, werkt het pastorale team momenteel aan een

  notitie hierover. De verschillende manieren van afscheid nemen en de

  mogelijkheden voor eigen inbreng worden daarin beschreven. Zodra

  deze notitie is vastgesteld door het pastorale team en de besturen van

  de regios Rucphen en Zundert, zal deze ook bij u onder de aandacht

 • ~ 5 ~

  gebracht worden. Mocht u hierover nu al een vraag hebben, dan kunt u

  het pastorale team of het bestuur benaderen.

  Het bestuur is dankbaar dat zij al vele jaren kan rekenen op een grote

  groep vrijwilligers, die actief zijn in onze 3 parochiekernen. Omdat we

  soms, omwille van leeftijd of door ziekte, afscheid moeten van

  vrijwilligers, zijn we natuurlijk continu op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

  Mocht u een steentje bij willen dragen, dan vragen wij u contact op te

  nemen met n van de bestuursleden. Ook als u iemand kent waarvan u

  denkt dat zij of hij een bijdrage zou kunnen (en willen) leveren, horen

  wij dat graag van u, zodat wij die persoon kunnen benaderen.

  Zoals jullie wellicht bekend is, heeft Liesbeth Verkade het team

  verlaten, zij is met pensioen gegaan. Wij danken haar voor haar inzet.

  Wim van Reen is haar vervanger geworden. Wij wensen hem veel

  werkplezier en een goede samenwerking.

  Het bestuur wenst u fijne, warme, gezellige feestdagen toe.

 • ~ 6 ~

  Diensten met Kerstmis in de regio Zundert

  Kerstavond: 17.00 uur Gezinsviering in Achtmaal

  17.00 uur Gezinsviering in Rijsbergen

  19.00 uur Nachtmis in Zundert

  19.30 uur Gezinsviering in Klein-Zundert

  21.30 uur Nachtmis in Wernhout

  22.00 uur Nachtmis in Rijsbergen

  1e Kerstdag: 9.00 uur Dagmis in Achtmaal

  9.30 uur Dagmis in Zundert

  10.30 uur Dagmis in Klein-Zundert

  11.00 uur Gezinsviering in Wernhout

  11.00 uur Dagmis in Rijsbergen

  2e Kerstdag: 10.30 uur Regionale Viering voor de regio Zundert in

  Rijsbergen

  31 december:19.00 uur Regionale Viering voor de regio Zundert in

  in de Trudokerk te zundert

  voorgangers Pastoor Verheije en diaken Jan van

  Steenoven

 • ~ 7 ~

  Tarieven Bisdom 2016

  2016 2015

  Huwelijk-/uitvaart ( incl. avondwake) 580 575

  Jubileumdienst 291 289

  Dienst in crematorium of op de

  Begraafplaats zonder kerkelijke dienst

  Vooraf 386 383

  Advies parochiebijdrage volgens 1%

  Minimum inkomen 116 115

  Stipendium 10,50 10,50

  Parochiebijdrage

  Het tarief voor de parochiebijdrage van onze parochie is voor 2016

  vastgesteld op 112,00.

  Maakt u dit zelf over, dan graag op het volgende nummer:

  Voor Achtmaal: NL 18 RABO 0160510384 t.n.v. parochiekern Achtmaal

  Voor Wernhout: NL12 RABO 0160510201 t.n.v. parochiekern Wernhout

  Voor Klein Zundert: NL29 RABO 0160564700 t.n.v. Klein Zundert

 • ~ 8 ~

  Bericht over schenking

  Parochiebijdrage betalen via een overeenkomst van schenking levert

  onze parochie extra inkomsten op!

  Als u uw jaarlijkse parochiebijdrage regelt via een overeenkomst van

  schenking dan betaalt u per saldo hetzelfde bedrag maar ontvangt de

  parochie meer! Hoe werkt dat? Dit geldt alleen voor ANBI instellingen,

  waar onze kerken onder vallen.

  U kunt dit raadplegen op de website van het Bisdom.

  De gift via een schenking is elk jaar volledig aftrekbaar van uw

  belastbaar inkomen. Dus betaalt de fiscus een flink stuk mee door

  belastingvermindering. Deelname minstens 5 jaar.

  Enkele rekenvoorbeelden:

  Bij een parochiebijdrage van 112, - tarief met ingang van 1 januari

  2016.

  Bij 42% inkomstenbelasting: U betaalt parochiebijdrage 193, -

  Belastingvermindering 42% - 81, -

  U betaalt netto 112, -

  De parochie ontvangt per jaar 81, - meer terwijl u hetzelfde bedrag

  blijft betalen!

  Bij 52% inkomstenbelasting: U betaalt parochiebijdrage 234, -

  Belastingvermindering 52% - 122, -

  U betaalt netto 112, -

  De parochie ontvangt per jaar 122, - meer terwijl u hetzelfde bedrag

  blijft betalen!

 • ~ 9 ~

  Wanneer u nog geen 65 jaar bent betaalt u al 42 % inkomstenbelasting

  bij een verzamelinkomen (U + uw partner!) vanaf circa 18.000 per

  jaar, en 52 % bij een verzamelinkomen vanaf circa 55.000 per jaar.

  Vanaf 65 jaar start het 42 % tarief bij circa 32.500 per jaar.

  De kosten van de overeenkomst neemt de parochie voor haar rekening.

  Meedoen is gemakkelijk. Door middel van een eenvoudig in te vullen

  formulier kunt u het kerkbestuur een volmacht geven dit voor u te

  regelen. De vrijwilligers van het parochiesecretariaat helpen u tijdens

  het wekelijkse spreekuur graag met het invullen van het formulier. De

  schenking via akte kent een minimum termijn van 5 jaren en de akte van

  schenking vervalt bij overlijden.

  Valt u met uw belastbaar inkomen in het 42% of 52% tarief?

  Doe dan mee, vraag de volmacht, vul hem in en help hiermee de

  parochie financieel gezond te blijven en het kerkgebouw in stand te

  houden!

  Voor meer info:

  Voor Achtmaal: Diny Kools 076-5985601 of email [email protected]

  Voor Wernhout: Karel Roelands 076-5985979 email [email protected]

  Voor Klein Zundert: Theo Snepvangers 076-5971699 email

  [email protected]

  Broederschap Hakendover Traditiegetrouw gaat er ieder jaar op Tweede Paasdag een bedevaart

  naar Hakendover