Dog dr2013 web

download Dog dr2013 web

of 40

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

‘Natuurlijk…’ Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor Den Ouden Groep. We bieden een breed pakket van diensten en producten aan die allemaal iets te maken hebben met ‘onze bodem’ en ‘de natuur’. Wij onderzoeken, saneren, bewerken, verbeteren, bemesten en richten onze bodem in, maar ook groenrecycling en advies behoren tot onze groene kernactiviteiten. We leveren een totaalconcept voor bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische meststoffen en werken op basis van Publiek Private Samenwerkings constructies (PPS).

Transcript of Dog dr2013 web

 • Bedrijfsmagazine

 • Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland. Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol.

  Den Ouden is actief in technische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens produceert en vermarkt Den Ouden bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding op basis van groen en (agri-) reststoffen. Zo werkt Den Ouden aan een veilige, vruchtbare en leefbare bodem. Natuurlijk

  Publicatiedatum november 2013

  ColofonHoofd- en eindredactie:

  Jurgen den Ouden, Jochem Langenhuijzen

  Aan deze editie werkten mee:

  Peter Swinkels, Berrie den Ouden, Peter Bakker,

  Marcel den Ouden en Toon Danils

  Fotografie - Bram Saeys, Den Ouden Groep

  Vormgeving - Maritte van Oort

  Druk - Drukkerij NPC

  Oplage - 1.500

  Disclaimer Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Diverse

  organisaties hebben hun medewerking verleend en informatie verstrekt. Den Ouden Groep

  heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter

  geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan.

  2013, Den Ouden Groep

  Dit magazine kan tevens worden gedownload via www.denoudengroep.com

  Natuurlijk

 • Voorwoord 4

  Inleiding 5

  Historie 6

  Visie & Missie 8

  De Kernwaarden 9

  Raad van Advies 10

  Peter Swinkels aan het woord 11

  Grijs met Groen combineren 12

  Explosieven opsporen 16

  Een totaalconcept voor Groen 22

  Substraten en biomassa 24

  Wereldwijde voedselproductie stimuleren 26

  Meststoffen 28

  Peter Bakker aan het woord 30

  Continu naar kwaliteit streven 31

  Doorontwikkeling van aangeboden diensten 32

  Toon Danils aan het woord 33

  Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden 34

  Marcel den Ouden aan het woord 35

  Gepassioneerd personeel 36

  Contact 38

  Inhoudsopgave

  3

 • Groen met grijs combineren betekent voor ons duurzaamheid en continuteit. Een stabiele basis leggen en ondernemen met oog voor de toekomst niet alleen op het gebied van milieubewust produceren, maar ook in relaties en het leveren van onze diensten.

  Continuteit nastreven doen we door het leveren van kwaliteit. Het kunnen geven van garanties door middel van certificering. Die kwaliteit zie je terug in onze processen, producten en diensten.

  Kwaliteit bereiken wij ook door samen te werken met klanten en leveranciers. Door initiatieven te ontwikkelen die niet alleen gunstig zijn voor de klant of ons bedrijf, maar die ook de samenwerking in de keten bevorderen.

  Over die kwaliteit durven wij verantwoording af te leggen, ook in economisch zware tijden. Want duurzaamheid vloeit voort uit transparantie. Uit elkaar scherp houden. Uit het aangaan van dialogen. Door elkaar uit te dagen, verder te kijken dan de dag van vandaag. Zo werken wij samen met u aan een toekomst voor de volgende generaties.

  Wij willen niet de grootste zijn, maar wel n van de betere, natuurlijk

  G.C.M. den OudenAlgemeen Directeur

  Voorwoord

  4

  Natuurlijk

 • InleidingNatuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor Den Ouden Groep. We bieden een breed pakket van diensten en producten aan die allemaal iets te maken hebben met onze bodem en de natuur. Wij onderzoeken, saneren, bewerken, verbeteren, bemesten en richten onze bodem in, maar ook groenrecycling en advies behoren tot onze groene kernactiviteiten. We leveren een totaalconcept voor bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische meststoffen en werken op basis van Publiek Private Samenwerkings constructies (PPS).

  Wij staan voor: Betrouwbaarheid Klantgerichtheid Samenwerking Kwaliteitsgarantie d.m.v. certificering

  Wij bieden u: Oplossings- en praktijkgericht werken Advies op maat Totaalconcept voor bodemverbeteraars en biobrandstoffen Logistieke bereikbaarheid Gepassioneerd personeel

  We hebben de laatste jaren hard gewerkt om de positie in de markt te verstevigen en een grote klantenkring op te bouwen. Door te investeren in duurzame relaties zijn we in staat om onze klanten verspreid door Nederland en ook daar buiten optimaal te bedienen. Kwaliteit en betrouwbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Door continu te investeren in materieel, kennis en de ontwikkeling van onze medewerkers zijn wij een betrouwbare partner voor al onze opdrachtgevers.

  Organogram

  Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van technische werken in de grond-, weg- en waterbouw, civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden evenals (water-) bodemsanering, milieukundige begeleiding en advies.

  Bodac B.V.De activiteiten bestaan uit het doen van vooronderzoek naar, het opsporen van en het assisteren bij het ruimen van explosieven, het bergen van vliegtuigwrakken uit WOII en het uitvoeren van bijbehorende bodemsaneringen.

  Den Ouden Groenrecycling B.V.De activiteiten bestaan uit het innemen, sorteren en bewerken van ruim 350.000 ton aan groene reststromen afkomstig uit openbaar groen tot bodemverbeteraars of biobrandstoffen.

  Ferm O Feed B.V.Een grote diversiteit aan vaste en vloeibare organisch (minerale) meststoffen wordt geproduceerd en gedistribueerd naar meer dan 45 landen wereldwijd.

  Den Ouden Regionaal Overslagcentrum B.V.Op het BZOB-terrein te Helmond worden vloeibare en vaste stromen opgeslagen. Voor vloeibare stromen is er een groot aantal silos en tanks, varirend van 200 m tot 10.000 m. De totale opslagcapaciteit voor vloeibare en vaste stoffen is circa 200.000 m.

  Den Ouden Materieel B.V.Deze vennootschap is ondersteunend aan de bovenstaande bedrijven door het leveren van personeel en materieel.

  5

 • In 1948 starten Tein en An den Ouden een loonbedrijf; de bescheiden basis voor een inmiddels breed uitgegroeide onderneming. Al snel wordt een dorsmachine aangeschaft en het loonwerk wordt uitgebreid met grondverzet. In de jaren 70 besluit de directie haar horizon te verbreden en zich mede toe te leggen op civiel- en cultuurtechnische werken.

  Op regionale vuilstortplaats De Vlagheide krijgt Den Ouden te maken met milieuverzorging en recycling. De opgedane ervaringen smaken naar meer en vormen aanleiding voor het bedrijf om zich ook te gaan richten op de verwerking van groene reststromen tot eindproducten. In 1996 wordt Ferm O Feed, producent van organische meststoffen, aan het

  bedrijf toegevoegd en in 2006 neemt Den Ouden explosieven opsporingsbedrijf Bodac over.

  Parallel aan de uitbreiding van de kernactiviteiten van Den Ouden, vindt de groei van ondersteunende bedrijfsonderdelen plaats. Transport, opslag en overslag worden opgenomen in de groep en ontplooien zich tot professionele dienstverleners.Alle ontwikkelingen leiden tot de vorming van de huidige structuur van de Den Ouden Groep: een middelgroot, traditioneel familiebedrijf met circa 150 medewerkers, waar oude waarden en normen worden gekoppeld aan een moderne bedrijfsvoering.

  Sinds 1948 groeide Den Ouden uit van een klein familiebedrijf naar de Den Ouden Groep een middelgrote onderneming waarvoor circa 150 medewerkers zich dagelijks inzetten om aan de wensen van onze klanten te voldoen.

  Historie

  6

  Natuurlijk

 • Den Ouden Groep: een raditioneel familiebedrijf waar oude waarden en normen worden gekoppeld aan een moderne bedrijfsvoering.

  7

 • De visie van de Den Ouden Groep luidt:

  Sterk servicegericht familiebedrijf.

  Visie & MissieDe missie van de Den Ouden Groep luidt:

  Wereldwijd ontzorgend in Bodemverbeteraars,

  Biobrandstoffen & Bouwstoffen.

  De specialismen bestaan uit: Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Civiel- en Cultuurtechnische Werken & Bodemsaneringen.

  Opsporen van Conventionele Explosieven, Vooronderzoek, Risicoanalyse en Advies. (Bodac)

  Het vervaardigen van Bodemverbeteraars en Biomassa op diverse locaties verspreid over Nederland.

  Wereldwijde export van Organische Meststoffen, Vloeibare Meststoffen en Substraten. (Ferm O Feed)

  8

  Natuurlijk

 • De kernwaarden zijn: Gepassioneerd personeel

  Advies op maat

  Oplossings- en praktijkgericht werken

  Logistieke bereikbaarheid

  Totaalconcept van bodemverbeteraars en biobrandstoffen

  Betrouwbaarheid en klantgerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel. We willen een eerlijke partner zijn voor onze relaties. Samenwerking en luisteren naar elkaar vinden we dan ook belangrijk. Dat leidt tot gepassioneerd personeel. Door mee te denken en door te vragen komen wij tot een advies op maat.

  Oplossings- en praktijkgericht werken wij op een efficinte manier aan een antwoord op de vraag van onze klanten. Met

  De Kernwaardendiverse locaties binnen Nederland en een eigen transport en planning hebben wij een goede logistieke bereikbaarheid.

  Onze kernactiviteiten vullen elkaar aan en wij bieden een totaalconcept van bodemverbeteraars en biobrandstoffen. Deze zaken leiden ertoe dat een samenwerking met ons opdiverse fronten kostenbesparend is.

  ToekomstbeeldDe genen van Den Ouden zijn stevig verankerd in het bedrijf. In totaal werken bijna twintig familieleden binnen de Den Ouden Groep. Momenteel zitten wij in een overgangsfase van de 2e naar de 3e generatie. Deze 3e generatie bekleedt sleutelfuncties in het bedrijf. Zo werken wij aan het behoud van een sterk familiebedrijf waarvoor ook toekomstige generaties zich kunnen inzetten. Onze ambitie is om dat op een duurzame manier t