Docentondersteuning op maat

of 77 /77
Docentondersteuning op maat Twitter mee over Dé Onderwijsdagen met #OWD2016

Embed Size (px)

Transcript of Docentondersteuning op maat

Page 1: Docentondersteuning op maat

Docentondersteuning op maat

Twitter mee over Dé Onderwijsdagen met

#OWD2016

Page 2: Docentondersteuning op maat

Kijkje in de keuken bij 3

instellingen

• TU Eindhoven

• Saxion Zwolle

• VU Amsterdam

Hoe doe je dat?

Page 3: Docentondersteuning op maat

Bianca van der Aalst

Onderwijskundig Adviseur

Page 4: Docentondersteuning op maat

4

Docentondersteuning• Mensen

• ICT-tools

• Fondsen

• Voorbeelden (informatie + inspiratie)

• Werkwijze/methode…..

Page 5: Docentondersteuning op maat

5

Wat is de ‘6 steps’-aanpak?

• Ontwerpproces

• Didactische kwaliteit

• Projectmatigheid

• In een team

• Op niveau

• Naar behoefte

Page 6: Docentondersteuning op maat

6

Wat zijn de 6 stappen?

Page 7: Docentondersteuning op maat

Stap 1: Analyse

7

Page 8: Docentondersteuning op maat

Stap 2: Experiment

8

Page 9: Docentondersteuning op maat

Stap 3: Ontwerp

9

Page 10: Docentondersteuning op maat

Stap 4: Productie

10

Page 11: Docentondersteuning op maat

Stap 5: Uitvoering

11

Page 12: Docentondersteuning op maat

Stap 6: Evaluatie

12

Page 13: Docentondersteuning op maat

Blended Learning Team

13

Docent ICT-deskundige

OnderwijskundigAdviseur

Projectcoördinator

Page 16: Docentondersteuning op maat

16

Lessons Learned • Continuïteit

• Timing

• Op maat

• Voorbeelden ‘dicht bij huis’

Page 17: Docentondersteuning op maat

Nearpod.com

Page 18: Docentondersteuning op maat

Docentondersteuning op

(Saxion)maat

Marloes Klumpers

Saxion

Page 19: Docentondersteuning op maat

Docentondersteuning op

(Saxion)maat

Marloes Klumpers

Instructional Designer Saxion

[email protected]

www.saxion.nl/icto

Page 20: Docentondersteuning op maat

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/35951-docenten-vermijden-ict-in-de-klas-uit-onzekerheid.html

Saxion – Marloes Klumpers

Page 21: Docentondersteuning op maat

2015: Project Instructional Design

Versnelling open online onderwijs

Just in time en cyclische begeleiding voor docenten

Saxion – Marloes Klumpers

Page 22: Docentondersteuning op maat

Docentondersteuning a.d.h.v. TPACK

Saxion – Marloes Klumpers

Page 23: Docentondersteuning op maat

TPACK - CK

Content Knowledge

• vakinhoud

• body of knowledge

• praktijkvoorbeelden

• praktijkkennis

• trends/ontwikkelingen

Vakinhoudelijke professionalisering

Saxion – Marloes Klumpers

Page 24: Docentondersteuning op maat

TPACK - TP

Pedagogical Knowledge• doelen stellen

• werkvormen bepalen

• voorkennis inschatten

• klassenmanagement

• vaststellen leeropbrengst

• evaluatie leerproces

• didactische kennis

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Saxion – Marloes Klumpers

Page 25: Docentondersteuning op maat

TPACK - TK

Technological Knowledge• (basis)vaardigheden om ICT-toepassingen te

hanteren.

• ICT-toepassingen op waarde kunnen schatten.

• functioneel begrip van ICT.

Basistrainingen Saxion Academy

Saxion – Marloes Klumpers

Page 26: Docentondersteuning op maat

TPACK - TCK

TCKInvloed van ICT op de wijze waarop vakinhoudelijke kennis wordt gepresenteerd en geleerd.

ICT&O• Video

• Kennisclips

• Open Educational Resources

Saxion – Marloes Klumpers

Page 27: Docentondersteuning op maat

PCKVakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen voor instructie en leren.

ICT&O• Formatief toetsen

• Feedback

• Adaptiviteit

Saxion – Marloes Klumpers

TPACK - PCK

Page 28: Docentondersteuning op maat

TPKKennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe hoe didactiek kan veranderen ten gevolge van ICT.

ICT&O• Interactie

• Werkvormen

• Studentactivatie

Saxion – Marloes Klumpers

TPACK - TPK

Page 29: Docentondersteuning op maat

TPCKWeten hoe ICT het leren kan ondersteunen.

Transformatie van onderwijs.

ICT&OBlended learning

• Flipped Classroom

Saxion

• Leiderschap

Saxion – Marloes Klumpers

TPACK - TPCK

Page 30: Docentondersteuning op maat

Trainingen voor docenten

Seniorkwalificatie e-learning

Basiskwalificatie e-learning

BasisvaardighedenICT-Vaardigheden – Blackboard basis

Saxion – Marloes Klumpers

TPCK

TCK

TPK

PCK

TK

Page 31: Docentondersteuning op maat

Saxion – Marloes Klumpers

Herontwerp van

onderwijs

Student-activatie

(Formatief) Toetsen

Video

Basiskwalificatie e-learningTCK

TPK

PCK

Page 32: Docentondersteuning op maat

2017 Begeleiden van teamleiders naar concrete ICT&O plannen

Saxion – Marloes Klumpers

Bouwstenen van Vier in Balans (Ten Brummelhuis, 2011)

Page 33: Docentondersteuning op maat

Tips vanuit Instructional Design

Bouw een vertrouwensrelatie op met docenten.

Begeleid de docent just in time.

Stel haalbare doelen met de docent.

Saxion – Marloes Klumpers

Page 34: Docentondersteuning op maat

Faciliteren van

docentprofessionalisering

Luuk Terbeek

VU Amsterdam

Page 35: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning?Onderzoek & Onderwijs

Page 36: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning onderzoeken?

Page 37: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning onderzoeken?

• Leertechnologie

Page 38: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning onderzoeken?

• Leertechnologie

• Leermethoden

Page 39: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning onderzoeken?

• Leertechnologie

• Leermethoden

• Leeractiviteiten

Page 40: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning onderzoeken?

• Leertechnologie

• Leermethoden

• Leeractiviteiten

Figure 1. The Technology of Blended Learning Framework (Van Klaveren & Terbeek, 2016)

Page 41: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning onderzoeken?

Figure 1. The Technology of Blended Learning Framework (Van Klaveren & Terbeek, 2016)

TBL framework combines the TPACK framework (Mishra & Koehler, 2006) and the economic model of skill formation (Cunha & Heckman, 2007). This innovative framework, merging models of two different disciplines, provides a solid theoretical foundation pre-eminently suitable for systematic research into the effectiveness of Blended Learning and supports the improvement of our interpretation of empirical results. More specifically, using the TBL framework enables us to reveal improved learning outcomes divided into; effectiveness, efficiency, motivational effects and cost-effectiveness as a result of the convergence of teaching methods, learning mechanism and learning technologies.

Page 42: Docentondersteuning op maat

Hoe Blended Learning onderwijs vormgeven?Praktijk casus: Curriculum herontwerp ULO & Letteren

Page 43: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 44: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren: Fasering

Page 45: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren: Instructional design

• Instructie behoefte

• Context van de lerenden

• Taakanalyse

• Leerdoelen

• Volgordelijkheid

• Strategie

• Boodschap

• Materiaal

• Evalueren

• Echte problemen oplossen

• Koppelen aan eerdere ervaringen

• Laat het zien

• Toepassen van nieuwe kennis om problemen op te lossen

• Transfer naar de praktijk / dagelijks leven

• Intergreren

• Samenwerken

• Kennis delen

Page 46: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren: Instructional design

• Instructie behoefte

• Context van de lerenden

• Taakanalyse

• Leerdoelen

• Volgordelijkheid

• Strategie

• Boodschap

• Materiaal

• Evalueren

• Echte problemen oplossen

• Koppelen aan eerdere ervaringen

• Laat het zien

• Toepassen van nieuwe kennis om problemen op te lossen

• Transfer naar de praktijk / dagelijks leven

• Integreren

• Samenwerken

• Kennis delen

+ Wederzijdse versterking van online en face-to-face activiteiten

Page 47: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 48: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

• Werksessie tools

Page 49: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

• Werksessie tools• Workshop

Page 50: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 51: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 52: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 53: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 54: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 55: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – ULO & Letteren

Page 56: Docentondersteuning op maat

Blended Learning in het Hoger Onderwijs• Nationaal – Strategische Agenda Hoger Onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-

s/2015/07/07/de-waarde-n-van-weten-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-2015-2025

• Nationaal – Reactie Onderwijsraad op Strategische Agenda Hoger Onderwijs: https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2015/advies-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-2015-2025/item7299

• Internationaal – Moocs

https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-getting-started/

https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-embedding-practice

Page 57: Docentondersteuning op maat

https://mymedia.leeds.ac.uk/Mediasite/Channel/blendinglearningessentials

Page 58: Docentondersteuning op maat

Tool Doel Voor, tijdens en/of Na

bijeenkomst

Kaltura Kennisclips maken / bekijken V(T)N

Piazza Uitgebreid Q&A forum VN

Discussie forum Eenvoudig forum VN

Blog/Journal Reflectie verslag schrijven, individueel / gedeeld VN

Wiki Samenwerkingsruimte voor content creatie VN

10 tools voor Blended Learning

Tool Website Doel Voor, Tijdens en/of Na

bijeenkomst

Tricider http://www.tricider.com/ Ideeën verzamelen en stemmen VTN

Mentimeter https://www.mentimeter.com/ (Oa) Meningen peilen T

Coggle https://coggle.it/ Gedeelde mindmap VTN

WebPA http://webpa.ac.uk/ Peer assessment VN

Google formulieren https://docs.google.com/forms/ (Korte) vragenlijsten V(T)N

Page 59: Docentondersteuning op maat
Page 60: Docentondersteuning op maat
Page 61: Docentondersteuning op maat
Page 62: Docentondersteuning op maat
Page 63: Docentondersteuning op maat
Page 64: Docentondersteuning op maat

https://www.surfspace.nl/sig/121-blended-learning/122-over-sig-blended-learning/

Page 65: Docentondersteuning op maat

Kennisdeling over Blended Learning enkelerandvoorwaarden

• Kennis, houding, vaardigheid mbt Onderwijs & ICT (docent, student, IT afdeling, Beleidsmedewerkers, Bestuur)

• Facilitering van ondersteuning• Aansluiting op projecten• Opleidingsaanbod• Intergraal onderdeel onderwijsvisie• Evidence• Delen best én bad practices / lessons learned• Kennisdeling & verbinding• Ambassadeursschap

Page 66: Docentondersteuning op maat

Analyseren voedingsbodem voor Blended Learning

Page 67: Docentondersteuning op maat

Blended Learning – Enkele ontwerprichtlijnen1. Stel de (leer)doelen vast van de cursus en sluit aan op de lerenden en hun context (diversiteit), wat moeten je studenten weten als zij deze cursus

hebben voltooid. 2. Maak een duidelijk cursusbeschrijving en syllabus, beschrijf duidelijk de opzet van de cursus, (visualiseer) de opbouw en samenhang van de onderdelen

(gerelateerd aan leerdoelen en leerresultaten), de toets en de (andere) rol van de docent en studenten (wat mag je verwachten en wat verwachten we van jullie) (Course outline)

3. Bepaal de gewenste mate van interactiviteit, een belangrijk element van je cursusontwerp (reserveer hierin tijd voor samenwerking en (peer) reflectie) dat je helpt te bepalen welke ondersteunende technologie (wees kritisch; informatie -en communicatie technologie moet het leren ondersteunen, dienen) hierop aansluit (Blackboard functionaliteiten en/ of hierop aanvullende software).

4. Bepaal welke leeractiviteiten je ontwerpt om face-to-face en online componenten op elkaar aan te laten sluiten, zodat deze elkaar versterken hoe beoordeel je deze activiteiten?

5. Stel richtlijnen op voor feedback en communicatie (ook mbt forum gebruik) met als doel om vertrouwen te creëren om open communicatie en kennisdeling tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten te vergroten (social learning)

6. Gebruik online discussie fora al vroeg in de cursus, werk met kleine groepen en modereer (focus is faciliteren ipv domineren) deze fora actief; stel activerende vragen, vat samen en signaleer behoeften aan verduidelijking

7. Voeg (betekenisvolle probleem) gebaseerde en vraag gestuurde -en samenwerkings activiteiten toe (peerfeedback), met een duidelijke focus op de beoogde leerresultaten

8. Bepaal hoe je tussentijdse voortgang kan monitoren en stel een beoordelingsplan op (gebruik je bv. een forum serieus, neem dan ook bijdragen mee in je beoordeling / laat deze meenemen in beoordelingen van studenten onderling).

9. Stel een lijst met bronnen en referenties op10. Stel met elkaar vast hoe het docententeam / de faculteit scoort op de Institutional Blended Learning Adoption Checklist en bepaal hieruit voortvloeiende

acties en voer deze uit

Page 68: Docentondersteuning op maat

Research results

Page 69: Docentondersteuning op maat

Research results

Page 70: Docentondersteuning op maat

Research results

• Beperkt aantal Randomized Controlled Trials

Page 71: Docentondersteuning op maat

Research results

• Beperkt aantal Randomized Controlled Trials

• Effect size niet altijd gerapporteerd

Page 72: Docentondersteuning op maat

Research results

• Beperkt aantal Randomized Controlled Trials

• Effect size niet altijd gerapporteerd

• Power issue, (te) kleine groepen

Page 73: Docentondersteuning op maat

Outline PhD Research Proposal

Page 74: Docentondersteuning op maat

Outline PhD Research Proposal

Unlocking the potential of Blended Learning & Online Learning in Higher Education and Corporate UniversitiesUse of learning technology offers unprecedented possibilities for realization of customized education and personalized training programs. Design, development and implementation of education and training programs in which online and face-to-face activities are mutually reinforcing and continuing to captivate online learners requires craftsmanship. Teachers and trainers must have knowledge of didactics, content and technology, as well as the ability to apply this knowledge. The question of how the use of learning technology actually helps to increase motivation and learning efficiency is relevant and urgent for higher education, government and business. With my PhD research I contribute substantially to answering this question.

Intended articles of the dissertation• The Power of Blended Learning: What we know and what we need to know (expected Q1, 2017)• Improving Blended Learning by design: The Technology of Blended Learning (TBL) Framework applied in Higher Education*• Improving Blended Learning by design: The Technology of Blended Learning (TBL) Framework applied in Corporate Universities*• Design to captivate: Increasing student learning outcomes by online learning• Design to captivate: Increasing employee learning outcomes by online learning

* described in the first article: The Power of Blended Learning: What we know and what we need to know. ‘The TBL framework combines the TPACK framework (Mishra & Koehler, 2006) and the economic model of skill formation (Cunha & Heckman, 2007). This innovative framework, merging models of two different disciplines, provides a solid theoretical foundation pre-eminently suitable for systematic research into the effectiveness of Blended Learning and supports the improvement of our interpretation of empirical results. More specifically, using the TBL framework enables us to reveal improved learning outcomes divided into; effectiveness, efficiency, motivational effects and cost-effectiveness as a result of the convergence of teaching methods, learning mechanism and learning technologies (Terbeek and van Klaveren, 2016).

DisclaimerNaturally the titles of the intended articles are working titles, meant as a guideline and starting position for dialogue. The actual research will be defined in consultation with the stakeholders.

Contact informationLuuk Terbeek, [email protected] | 0031-6-24147414Educational Advisor, Team Higher Education

Page 75: Docentondersteuning op maat

Lessons learned

Page 76: Docentondersteuning op maat

SIG Blended Learning• Volgen?

• https://www.surfspace.nl/sig/121-blended-learning/

• LinkedIn groep: SIG Blended Learning

• Deelnemen!

• 8 december : Video in Blended Learning (i.s.m. SIG Media

& Education)