Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes...

of 7 /7
¿Utiliza usted el Dartford Crossing? Entonces debe leer esta información. Benutzen Sie die Dartford Crossing? Dann lesen Sie bitte weiter. Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś to przeczytać. Utilizați Dartford Crossing? Va trebui să citiți aceste informații. Utilisez-vous le Dartford Crossing? Si oui, lisez ce qui suit. Utilizza il Dartford Crossing? Allora deve leggere queste informazioni. Ползвате ли Dartford Crossing? Ще трябва да прочетете това. Užíváte Dartford Crossing? Musíte si přečíst následující. Használja a Dartford Crossing-ot? Ezt el kell olvasnia. Do you use the Dartford Crossing? You’ll need to read this. ¿Utiliza usted el Dartford Crossing? Entonces debe leer esta información. Benutzen Sie die Dartford Crossing? Dann lesen Sie bitte weiter. Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś to przeczytać. Utilizați Dartford Crossing? Va trebui să citiți aceste informații. Utilisez-vous le Dartford Crossing? Si oui, lisez ce qui suit. Utilizza il Dartford Crossing? Allora deve leggere queste informazioni. Ползвате ли Dartford Crossing? Ще трябва да прочетете това. Užíváte Dartford Crossing? Musíte si přečíst následující. Használja a Dartford Crossing-ot? Ezt el kell olvasnia.

Embed Size (px)

Transcript of Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes...

Page 1: Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel. Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś

¿Utiliza usted el Dartford Crossing? Entonces debe leer esta información.

Benutzen Sie die Dartford Crossing?Dann lesen Sie bitte weiter.

Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing?Powinieneś to przeczytać.

Utilizați Dartford Crossing?Va trebui să citiți aceste informații.

Utilisez-vous le Dartford Crossing?Si oui, lisez ce qui suit.

Utilizza il Dartford Crossing? Allora deve leggere queste informazioni.

Ползвате ли Dartford Crossing?Ще трябва да прочетете това.

Užíváte Dartford Crossing?Musíte si přečíst následující.

Használja a Dartford Crossing-ot? Ezt el kell olvasnia.

Do you use the Dartford Crossing? You’ll need to read this.

¿Utiliza usted el Dartford Crossing? Entonces debe leer esta información.

Benutzen Sie die Dartford Crossing?Dann lesen Sie bitte weiter.

Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing?Powinieneś to przeczytać.

Utilizați Dartford Crossing?Va trebui să citiți aceste informații.

Utilisez-vous le Dartford Crossing?Si oui, lisez ce qui suit.

Utilizza il Dartford Crossing? Allora deve leggere queste informazioni.

Ползвате ли Dartford Crossing?Ще трябва да прочетете това.

Užíváte Dartford Crossing?Musíte si přečíst následující.

Használja a Dartford Crossing-ot? Ezt el kell olvasnia.

Page 2: Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel. Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś

@DartChargewww.facebook.com/dartcharge

Per Post (nur im Voraus) Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Laden Sie ein Zahlungsformular aus dem Internet herunter oder fordern Sie es telefonisch an.

www.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Zahlungsmöglichkeiten für die Dart Charge

@DartCharge

by post (in advance only):

Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Go online to download or call to request a payment form.

www.facebook.com/dartcharge

www.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Ways to pay Dart Charge:

New payment arrangements are now in place at the Dartford Crossing and there is a new road layout.

You can no longer pay to use the Dartford Crossing at the barriers. Instead you need to pay Dart Charge in advance or by midnight the following day.

You can get a discount on every crossing by setting up a pre-pay account. Alternatively you can make one-off payments online, by phone, at Payzone retail outlets or in advance by post. If you do not pay you will face a penalty.

When travelling northbound tall vehicles must be in the correct lane before Junction 1a or they will be stopped and the driver could receive a fine. Height restrictions are:

• 4.8m for lanes 1 and 2 (left hand lanes)

• 5.0m for lanes 3 and 4 (right hand lanes)If you are carrying hazardous goods northbound, you must report to the Vehicle Escort Area by exiting at Junction 1a, to be checked before using the tunnel.

Do you use the Dartford Crossing? You’ll need to read this.

Die Benutzung der Dartford Crossing kann nicht mehr an den Schranken bezahlt werden. Stattdessen müssen Sie die Dart Charge-Gebühr im Voraus oder bis Mitternacht des folgenden Tages entrichten.

Durch die Einrichtung eines vorausbezahlten Prepay-Kontos erhalten Sie bei jeder Überfahrt einen Gebührennachlass. Sie können aber auch online, telefonisch, bei Payzone-Verkaufsstellen oder im Voraus per Post Einmalzahlungen vornehmen. Im Falle der Nichtzahlung wird gegen Sie ein Bußgeld verhängt.

In Richtung Norden fahrende hohe Fahrzeuge müssen sich vor der Anschlussstelle 1a in der richtigen Spur eingeordnet haben, oder sie werden angehalten, und der Fahrer muss ggf. eine Geldstrafe zahlen. Es gelten folgende Höhenbegrenzungen:

• 4,8 m für die Spuren 1 und 2 (linke Spuren)

• 5,0 m für die Spuren 3 und 4 (rechte Spuren)Wenn Sie Gefahrgüter in Richtung Norden transportieren, müssen Sie an der Anschlussstelle 1a ausfahren und sich vor der Einfahrt in den Tunnel zur Überprüfung beim Fahrzeugbegleitungsdienst melden.

German/Deutsch Benutzen Sie die Dartford Crossing?

Dann lesen Sie bitte weiter.

An der Dartford Crossing ist jetzt ein neues Zahlungssystem in Betrieb, und es gibt eine neue Straßenführung.

www.gov.uk/highways/dartford www.gov.uk/highways/dartford

Page 3: Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel. Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś

@DartChargewww.facebook.com/dartcharge

Na poczcie (tylko z wyprzedzeniem)

Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF Formularz płatności można pobrać z Internetu lub zamówić telefonicznie.

Sposoby uiszczania opłat Dart Chargewww.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

@DartCharge

Por correo (solo por adelantado)Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Descárguelo de Internet o llame por teléfono para solicitar un formulario de pago.

www.facebook.com/dartcharge

Cómo pagar el Dart Chargewww.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Spanish/Español ¿Utiliza usted el Dartford Crossing? Entonces debe leer esta información.

Ya no es posible pagar el peaje del Dartford Crossing en las barreras. En su lugar, deberá pagar el Dart Charge por adelantado o antes de la medianoche del día siguiente. Puede conseguir un descuento en cada cruce al abrir una cuenta de prepago. Como alternativa, también tiene la posibilidad de abonar pagos únicos a través de Internet, por teléfono, en puntos de venta Payzone o por correo postal por adelantado. Si no paga, recibirá una multa. En los desplazamientos en dirección norte, los vehículos altos deberán situarse en el carril correcto antes del Cruce 1a o, de lo contrario, no podrán continuar y el conductor podría recibir una multa. Las restricciones de altura son las siguientes:

• 4,8 m en los carriles 1 y 2 (carriles situados en el lado izquierdo)

• 5,0 m en los carriles 3 y 4 (carriles situados en el lado derecho)

Si transporta mercancías peligrosas en dirección norte, deberá dar parte de ello en el centro de vigilancia de vehículos saliendo por el Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel.

Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing?

Powinieneś to przeczytać.

Nowy sposób pobierania opłat Dart Charge znosi wymóg dokonywania opłat przy szlabanach i polega na opłacaniu przeprawy z wyprzedzeniem lub do północy następnego dnia po przeprawie.Istnieje też możliwość uzyskania rabatu na każdy przejazd – wystarczy założyć konto przedpłatowe. Jednorazowe płatności można również realizować on-line, przez telefon, w punktach Payzone lub z wyprzedzeniem na poczcie. Nieopłacenie przeprawy jest równoznaczne z nałożeniem na właściciela pojazdu grzywny.Wysokie pojazdy jadące w kierunku północnym powinny korzystać z właściwego pasa ruchu już przed zjazdem nr 1a, w przeciwnym wypadku pojazd zostanie zatrzymany, a kierowca może zostać ukarany wysokim mandatem. Dopuszczalna wysokość pojazdów:

• 4,8 m dla pasów 1 i 2 (pasy po lewej stronie)

• 5,0 m dla pasów 3 i 4 (pasy po prawej stronie)

Kierowcy przewożący materiały niebezpieczne w kierunku północnym powinni to zgłosić w punkcie kierowania ruchem przy zjeździe nr 1a, gdzie przeprowadzane są kontrole pojazdów przed wjazdem do tunelu.

El nuevo sistema de pago del Dartford Crossing ya está en funcionamiento, incluido un nuevo trazado de carreteras.

Zaczął już obowiązywać nowy system płatności za korzystanie z przeprawy Dartford Crossing. Uległa też zmianie organizacja ruchu drogowego.

www.gov.uk/highways/dartford www.gov.uk/highways/dartford

Page 4: Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel. Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś

@DartChargewww.facebook.com/dartcharge@DartCharge

Prin poștă (doar anticipat)

Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Intrați online pentru a descărca un formular de plată sau sunați pentru a-l solicita.

www.facebook.com/dartcharge

Modalități de plată a taxei Dart Chargewww.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

À un bureau de poste (paiement d’avance uniquement)Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Le formulaire pour le règlement du péage est disponible en ligne ou par téléphone sur simple demande.

Les modes de règlement pour le péage (Dart Charge).www.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Nu mai puteți plăti la bariere pentru a trece Dartford Crossing. În schimb, trebuie să plătiți Dart Charge în avans sau până la miezul nopții din ziua următoare.

Puteți obține o reducere la fiecare trecere prin deschiderea unui cont pentru plată anticipată (pre-pay). Alternativ, puteți face plăți individuale online, prin telefon, la punctele de desfacere Payzone, sau anticipat prin poștă. Dacă nu plătiți, veți fi pasibil de amendă.

Când călătoriți spre nord, vehiculele înalte trebuie să circule în banda corectă înainte de joncțiunea 1a, dacă nu, vor fi oprite iar șoferul poate primi o amendă. Restricțiile de înălțime sunt:

• 4,8 m pentru benzile 1 și 2 (benzile din partea stângă)

• 5,0 m pentru benzile 3 și 4 (benzile din partea dreaptă)

Dacă transportați mărfuri periculoase spre nord, trebuie să vă prezentați în zona de control a vehiculelor, ieșind la joncțiunea 1a, pentru a fi verificat înainte de a intra în tunel.

Aucun paiement n’est accepté à l’entrée du Dartford Crossing. Le péage (Dart Charge) doit être réglé d’avance ou avant minuit le jour suivant le passage. Les usagers ayant un compte prépayé bénéficient d’un taux de réduction sur chaque passage. Il est également possible de régler le péage en ligne, au téléphone, dans un magasin équipé du système Payzone ou encore par avance dans un bureau de poste. En cas de non-paiement, tout contrevenant s’expose à une amende.Les véhicules de hautes dimensions se dirigeant vers le nord doivent emprunter la voie destinée à ce type de véhicule avant l’échangeur (Junction) 1a. Tout contrevenant sera stoppé et s’expose à une amende. La hauteur est limitée à :

• 4,8m pour les voies 1 et 2 (voies de gauche)

• 5 m pour les voies 3 et 4 (voies de droite)

Tout transport de marchandises dangereuses vers le nord doit être signalé au poste de contrôle avant d’emprunter le tunnel. Pour se rendre au poste de contrôle, prendre la sortie à l’échangeur (Junction) 1a.

La Dartford Crossing s-au demarat acum noi metode de plată și există un nou aspect rutier.

Les modes de paiement du péage pour le Dartford Crossing ainsi que le tracé de la route ont changé.

www.gov.uk/highways/dartford www.gov.uk/highways/dartford

Romanian/RomânăUtilizați Dartford Crossing?Va trebui să citiți aceste informații.

French/FrançaisUtilisez-vous le Dartford Crossing?

Si oui, lisez ce qui suit.

Page 5: Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel. Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś

@DartChargewww.facebook.com/dartcharge

По пощата (само предварително)Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Свалете формуляр за плащане от интернет или го поискайте по телефона.

Начини за плащане на таксата за преминаванеwww.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

@DartCharge

Per posta (solo in anticipo)

Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

È possibile ottenere un modulo di pagamento scaricandolo online, oppure richiedendolo per telefono.

www.facebook.com/dartcharge

Ways to pay Dart Charge:www.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Non è più possibile pagare ai caselli per l’attraversamento del Dartford Crossing. Si deve invece pagare la Dart Charge in anticipo o entro la mezzanotte del giorno successivo.

È possibile ottenere uno sconto su ogni attraversamento tramite la creazione di un account prepagato. In alternativa, è possibile effettuare i pagamenti per i singoli passaggi online, per telefono, nei punti vendita Payzone o in anticipo per posta. Il mancato pagamento comporterà una sanzione.

Quando si viaggia in direzione nord, i veicoli alti devono trovarsi nella giusta corsia prima dello svincolo 1a o saranno fermati e il conducente potrebbe ricevere una multa. I limiti di altezza sono i seguenti:

• 4,8m per le corsie 1 e 2 (corsie di sinistra)

• 5,0m per le corsie 3 e 4 (corsie di destra)

Se si trasportano merci pericolose in direzione nord, si deve comunicarlo all’area di smistamento dei veicoli uscendo allo svincolo 1a, per essere sottoposti a controlli prima di utilizzare la galleria.

За в бъдеще няма да можете да плащате за използването на Dartford Crossing при бариерите. Вместо това, Dart Charge трябва да се плати предварително или до полунощ на следващия ден. Можете да получите отстъпка при всяко преминаване, като откриете сметка за предплащане. Другият вариант е да направите еднократни плащания онлайн, по телефона, на местата, обозначени с Payzone, или предварително по пощата. Ако не платите, ще Ви бъде наложена глоба.Когато пътуват в посока север, високите превозни средства трябва да бъдат в правилното платно преди достигане на Пътен възел 1a. В противен случай те ще бъдат спрени и шофьорът може да бъде глобен. Ограниченията за височина са:

• 4,8м за платна 1 и 2 (платната от лявата страна)

• 5,0м за платна 3 и 4 (платната от дясната страна)

Ако превозвате опасни товари в посока север, трябва да се явите в зоната за разпределяне на превозни средства, като излезете при Пътен възел 1a, за да бъдете проверени преди да ползвате тунела.

Italian/ItalianoUtilizza il Dartford Crossing? Allora deve leggere queste informazioni.

Bulgarian/ БългарскиПолзвате ли Dartford Crossing?

Ще трябва да прочетете това.

Sono adesso in vigore nuovi sistemi di pagamento presso il Dartford Crossing ed è presente un nuovo tracciato stradale.

При Dartford Crossing сега са въведени нови начини за плащане и има ново пътно трасе.

www.gov.uk/highways/dartford www.gov.uk/highways/dartford

Page 6: Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel. Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś

@DartChargewww.facebook.com/[email protected]/dartcharge www.gov.uk/highways/dartford

Způsoby, jak zaplatit Dart Chargewww.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Postán (csak előre) Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Folytassa on-line a letöltést, vagy telefonon kérjen fizetési űrlapot.

www.gov.uk/highways/dartford

Hogyan fizetheti a Dart Charge díjatwww.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Za projetí Dartford Crossing nelze již platit u bariér. Místo toho budete muset zaplatit Dart Charge předem nebo do půlnoci následujícího dne.

Při každém projetí můžete získat slevu zřízením předplaceného účtu. Případně můžete provést jednorázové platby on-line, telefonicky, v Payzone maloobchodních prodejnách nebo v předem poštou. Pokud nezaplatíte, budete vystaveni pokutě.

Při cestě severním směrem musí být vysoká vozidla ve správném jízdním pruhu před křižovatkou 1a, jinak budou zastavena a řidič může dostat pokutu. Výšková omezení jsou:

• 4,8 m pro pruhy 1 a 2 (pruhy velvo)

• 5,0 m pro pruhy 3 a 4 (pruhy vpravo)

Pokud převážíte nebezpečné zboží severním směrem, musíte se hlásit u seřaďovací zóny vozidel při výjezdu z křižovatky 1a, aby jste před použitím tunelu prošli kontrolou.

Már nem fizethet a Dartford Crossing használatáért a kapuknál. E helyett előre kell fizetnie a Dart Charge útdíjat, vagy másnap délig fizethet.

Kedvezményt kaphat minden átkelésnél, ha feltölthető számlát nyit. Vagy on-line is lehetséges az egyedi számlák fizetése, telefonon, a Payzone kiskereskedelmi üzletekben, vagy előre postai feladással. Ha nem fizet, megbírságolják.

Ha észak felé halad, a magas gépjárműveknek a megfelelő sávba kell besorolniuk az 1a kereszteződés előtt, vagy le kell állniuk és a gépjárművezető esetleg bírságot kap. A magassági korlátozás:

• 4,8 m az 1. és 2. sávban (baloldali sávok)

• 5,0 m a 3. és 4. sávban (jobboldali sávok)

Ha veszélyes árut fuvaroz észak felé, jelentenie kell a gépjármű felügyeletnél az 1a kereszteződésből való kihajtásnál, hogy ellenőrizzék az alagútba való behajtás előtt.

V Dartford Crossing je nyní zaveden nový platební systém a je tam nové rozložení pruhů na silnici.

A Dartford Crossing-nál most új fizetési intézkedések vannak érvényben, és módosult az útpálya is.

Poštou (pouze předem)

Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Ke stažení nahlédněte na webové stránky nebo zavolejte a zažádejte o platební formulář.

Czech/ČeskéUžíváte Dartford Crossing?Musíte si přečíst následující.

Hungarian/MagyarHasználja a Dartford Crossing-ot?

Ezt el kell olvasnia.

Page 7: Do you use the Dartford Crossing? · 2016-05-25 · Cruce 1ª, a fin de pasar la inspección antes de usar el túnel. Polish/Polski Czy korzystasz z przejazdu Dartford Crossing? Powinieneś

@DartCharge

by post (in advance only):

Dart Charge Customer Services PO Box 842, Leeds LS1 9QF.

Go online to download or call to request a payment form

www.facebook.com/dartchargeSubscribe for updates online www.gov.uk/highways/dartford

Ways to pay Dart Charge:www.gov.uk/dart-charge

0300 300 0120

+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/ Store-Locator

Ways to contact

Write to us Dart Charge Customer Service PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Over the phone+44 (0)300 300 0120

Online atwww.gov.uk/dart-charge

www.gov.uk/highways/dartford

HE Guildford Creative S160108