defriend facebook

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Facebook zit met meer dan 500 miljoen actieve gebruikers gebeiteld, zo lijkt het. Maar zijn er nog geen kapers op de kust? Trendwatcher Tom Palmaerts en webspecialist Bart De Waele voorspellen of Facebook-baas Mark Zuckerberg zich zorgen moet beginnen maken. Bron, Metro City Deluxe, Journaliste Eline Maeyens

Transcript of defriend facebook

 • WELKE APPARATEN BEHANDELT RECUPEL?

  Recupel werkt samen met 520 containerparken en onge-veer 3500 verzamelpunten, het merendeel van de han-delaars in elektrische huishoudapparaten. De afgedankte elektrische en elektronische apparaten, AEEA, worden naar recyclagecentra in Belgi getransporteerd. Op basis van hun ontmanteling en de behandeling die ze moeten krijgen, worden de apparaten in zes categorien onder-verdeeld.

  koelkasten en diepvriezers met freon (CFKs) en andere schadelijke gassen of olin

  andere grote huishoudelijke apparaten zoals wasma-chine, vaatwasser, droogkast en fornuis

  televisie- en computerschermen met kathodestraalbuis ontladingslampen rookdetectoren andere apparaten zoals gsms, strijkijzers, videorecor-

  ders en lampen

  WAT GEBEURT ERMEE?De gebruikte apparaten worden in twee stappen behandeld: eerst manueel, daarna mechanisch. De voornaamste gere-cupereerde materialen zoals ijzer, non-ferrometalen, plastic en glas worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Bepaalde soorten plastic en minerale producten kunnen als brandstof in de industrie gebruikt worden. De vervuilende elementen worden vernietigd door verbranding of gerecu-pereerd voor andere toepassingen.

  MEER DAN 100.000 TONIn bijna tien jaar tijd is de hoeveelheid afgedankte elek-trische en elektronische apparatuur gestegen tot 102.000 ton in 2010. We hebben een kaap overschreden, maar het gaat niet om een grote sprong voorwaarts. Eerder een constante vooruitgang, zegt Katrien Verfaillie, com-munication manager bij Recupel. De sterkste stijgingen tekenen we op bij de koelkasten en diepvriezers en de televisie- en computerschermen. Onze jaarlijkse informa-tie- en sensibiliseringsacties werpen hun vruchten af.

  De opkomst van huishoudelijke apparaten met een veel GHEKPVGTG GPGTIKGMNCUUG # GP #

  GP FG DQQO XCPCVUETGGPUs\QYGNXQQTFGVGNGXKUKGCNUXQQTFGEQORW-VGTsJGDDGPFGEQPUWOGPVGPGT\GMGTVQGCCPIG\GVQOhun oude toestellen in te ruilen voor nieuwe.

  GIFTIGE STOFFENTijdens de manuele ontmanteling worden de meest vervuilende elementen verwijderd. De onderdelen die schadelijke stoffen bevatten zoals asbest, kwik, PCB en batterijen worden verwijderd en ecologisch verwerkt in erkende installaties. Afhankelijk van hun soort worden de vervuilende elementen vernietigd door verbranding of gerecupereerd voor andere toepassingen. In 2009 haalde Recupel 14.000 ton schadelijke bestanddelen uit gebruikte apparaten, die vervolgens op een ecologisch verantwoorde en correcte manier in gespecialiseerde recyclagecentra werden verwerkt. Nadat de schadelijke stoffen verwijderd zijn, worden de gezuiverde geraamten mechanisch verbrijzeld.

  CONSUMENT KIEST ZELFHuishoudelijk afval wordt niet gesorteerd. Het is dus aan de verbruiker om verantwoordelijk om te gaan met zijn huishoudafval. Een toestel dat giftige stoffen bevat achter-laten of weggooien bij het huishoudelijk afval is simpelweg schadelijk voor het milieu. Aangezien het de consument is die beslist hoe hij zijn oude apparaten wegdoet, inves-teert Recupel veel in communicatiecampagnes. Gelukkig aanvaarden de meeste intercommunales geen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur meer voor de vuil-ophaling, zegt Verfaillie.

  DE RECUPELBIJDRAGE&G4GEWRGNDKLFTCIGXCTKGGTVVWUUGPaGPaRGTCR-paraat. De consument betaalt die bijdrage bij de aankoop van elk nieuw huishoudtoestel. Het is een all-in bijdrage: het bekostigt de ophaling, sortering, het transport en de verwerking van de apparaten die in het containerpark

  worden achtergelaten of naar de winkel worden gebracht bij de aankoop van een gelijkaardig nieuw toestel. Het bedrag van de bijdrage verschilt naargelang van het soort product en wordt berekend op basis van het gemid-delde gewicht van de productgroep, de bestanddelen van de elektronische apparaten, het ophaalpercentage, de ver-werkingstechniek en de levensduur van het toestel.

  www.recupel.be

  Sarah Studer

  Wanneer apparaten niet meer werken, beschadigd of zodanig verouderd zijn dat ze niet meer bruikbaar zijn en geen enkele handelswaarde meer hebben, rest je nog weinig keuze. Je zult ze moeten wegdoen, maar niet op om het even welke manier. Recupel helpt je verantwoord oprui-men. Al tien jaar werkt de vzw samen met containerparken en opkopers om gebruikte toestellen te verzamelen en ze optimaal te recycleren. Er is dus leven na de dood voor onze computerscher-men, gsms, gpsen, televisies en elektrische huishoudapparaten.

  Nieuw leven voorafdankertjes

  INTELLIGENTE RECYCLAGE

  Foto

  Rec

  up

  el

  Ecolampen en rookdetectorenKleine apparaten worden uit onwetendheid of gemakzucht al snel in de vuilnisbak gegooid. Opgelet, die weggegooide of beschadigde producten kunnen schade veroorzaken aan de gezondheid en het milieu.

  Rookdetectoren Alle woningen moeten volgens de wet uitgerust zijn met rookdetectoren. Recupel heeft ze daar-om sinds 2008 opgenomen in de ophalingen. Hoewel er twee soorten bestaan, ionische en optische, worden ze samen ingezameld. Ionische modellen bevatten radioac-tieve stoffen. Je kan rookdetectoren in het containerpark in speciale vaten achterlaten.

  Lampen Spaar- en neonlampen bevatten voornamelijk kwik. Op dat vlak is nog heel wat sensibilisering no-dig, aangezien de klassieke gloeilampen gewoon bij het huishoudelijk afval gegooid mochten worden. Maar die lampen verdwijnen binnenkort als gevolg van een Euro-pese beslissing. We moeten ons dus bekommeren om hun vervangers. We verwachten een aanzienlijke stijging van de inzamelingen, voorspelt Katrien Verfaillie van Recu-pel. Let er ook op dat je je ecolampen niet breekt, want ze zijn giftig.

  Trend- en youthwatcher Tom Palmaerts van onder-zoeksbureau Trendwolves volgt de veranderingen in het wereldje van de sociale netwerken op de voet. Ik merk een toenemende hang naar kwaliteit. Kijk bijvoor-beeld eens naar de netwerksite Tumblr. Dat is een soort kruising tussen een blog en Twitter. Een mooi Tumblr-pro-GN CCPOCMGP KUPKGV \Q GGPXQWFKICNU GGP(CEGDQQMQH6YKVVGTRTQGNOCMGP)GDTWKMGTUYQTFGPWKVIGFCCIFQOETGCVKGHVG\KLPGPGTKGVUOQQKUXCPVGOCMGP0KGWYGUQEK-CNGPGVYGTMUKVGUFKGFGEQPEWTTGPVKGOGVUNQMQR(CEGDQQMaangaan, bestaan niet volgens Palmaerts. Concurreren OGV (CEGDQQM KU IGYQQPPKGVOQIGNKLM JGV CCPVCN NGFGPUVKLIVPQIUVGGFU$QXGPFKGPKUFGVQGMQOUVXCP(CEGDQQMXGT\GMGTF*GGNYCVNGFGP\KLPFGTVKIGTUXGGTVKIGTUGPXKLH-tigers, en die zijn niet echt geneigd om hun account ooit VGXGTYKLFGTGP (CEGDQQM\KVFWU safe1QMYGDURGEKCNKUV$CTV &G 9CGNG XCP YGDFGUKIPDWTGCW 0GVNCUJ UEJCV FGOCEJVXCP(CEGDQQMITQQVKP(CEGDQQMGGVIGNKLMCCTFKIGsites gewoon op, kijk maar naar NetlogQHPCCTHyves, dat KP0GFGTNCPF VQEJ GTI RQRWNCKTYCU&G9CGNG \KGVYGNnog steeds veel potentieel in Twitter (CEGDQQM KU U[O-metrisch. Als je met iemand vrienden wil worden, moet die daar toestemming voor geven. Twitter is veel opener. Jij MWPVRGTHGEVKGOCPFXQNIGPFKGLQWPKGVXQNIVQH\GNHUPKGVMGPV&KGVQGICPMGNKLMJGKFKUGGPITQVGVTQGH

  GESLOTEN NETWERKEN0KGWYG PGVYGTMGPYQTFGP VGIGPYQQTFKI CCP (CEGDQQMIGMQRRGNF\KGV2CNOCGTVU