De Betuwe week47

32
lEE (/5 (5 ;& lEE(, $( EE/5 (5 ; z][, uƒH zM 4FMHz~ jjuM|ƒ77sn ujsn. flsnnsn <jj4 ƒƒnzsuzn~sn%(ƒüM |sYsoƒƒY nzsH njuz~. ‰ƒnH z] Foj |ssn 3s j<snj7 us Yƒƒ~MHs74z]M~ƒ4ƒnHzs jj[ nj~ ssnM lƒƒnuzsuzn~sn. (ƒH *z]n $( M|s47s ƒƒnzsuzn~sn uzs ssn oƒƒnu Yƒn~ ~sYusn) Foj lƒYsƒns, ’YMH, /ƒMzYzƒ &, Foj lƒYsƒns, ’YMH, ’F4j7ƒ7Yszn $$ Foj <ƒn /Yz]us4<ssn, sHHsn, FYzƒnƒ7Yszn 7, Foj <ƒn /Yz]us4<ssn, 8sHs4sn, /ssou|j "7 • kleinschalige onderneming voor een mooi en persoonlijk afscheid • professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail • speciale aandacht voor kinderen Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen, Arnhem e.o. U kunt altijd bij mij terecht: 06 133 450 46 [email protected] www.miekesandersuitvaart.nl Ontdek je toekomst tijdens onze Open Dag Zaterdag 21 november 10.00 – 15.00 uur Life is… durven kiezen U vindt ons op de diverse woonboulevards. Auping Plaza Nijmegen T. 024-3450144 Auping Plaza Den Bosch T. 073-6443246 Auping Plaza Uden T. 0413-270287 Nieuwe matras? Nu 20% voordeel op alle Auping matrassen! Profiteer nu tijdelijk van 20% voordeel op álle Auping (top)matrassen. Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel. Laatste week! Huis. Tuin. Formido. zie elders in deze krant sanitair dagen Gemeentelijke publicaties vindt u in het hart van De Betuwe www.debetuwe.net Woensdag 18 november 2015 Boeken, cd’s, wijnen en meer in de webwinkel op weekkrant.nl/webwinkel WEBWINKEL SPECIAAL BIER PRINSEN Zaterdag 21 november is de ju- bileumreceptie en op zaterdag 6 februari de optocht 2/3 » EEN KUNSTWERK ALS DANK Muhammed Kadri Hussein en Rasha Hussein hebben zojuist de zeemeeuw aangeboden 5 » Sinterklaas trotseert weer en wind Door Vincent Bos ELST - Zwarte pieten in de draaimolen. Pieten als mu- zikanten en pieten op een fiets met slechts één wiel. En pieten die spelletjes de- den voor het gemeentehuis. Maar ook pieten die met de kinderen touwtje springen. In Elst werden de kinderen bij het gemeentehuis volop vermaakt tot het moment waarop iedereen wachtte: de komst van Sinterklaas. Nadat hij ter hoogte van de Grote Kerk uit de brandweer- auto was gestapt, schudde hij tientallen kinderen de hand. Hij nam er tot vreugde van de kinderen alle tijd voor. Ouders hielden hun mo- biele telefoons omhoog om het tafereel vast te leggen. Druk was het in het dorp zeer zeker. De hevige wind en de regenbuien hielden de kinderen echt niet thuis. Ze wilden maar al te graag naar het dorp. Want juist naar deze zondag hadden ze zo uitgekeken. De sint had zich wel even zorgen gemaakt over de ontvangst in Elst, zei hij. De zogeheten voorwerk- piet had gezien dat het bor- des niet klaar was. “Dat gaat ‘m niet worden sint”, waar- schuwde de piet. “Maar ik ben heel trots dat het bor- des wel klaar is”, sprak de goedheiligman. Wethouder Ben Ross reageerde attent. “We hebben vannacht tot een uur gewerkt om u goed te ontvangen.” De wethou- der was blij dat de sint door weer en wind naar Elst was gekomen. Sinterklaas keek ook zijn ogen uit. Dat er zo- veel kinderen waren deed hem echt goed. “Ik ben er trots op dat jullie in zo grote getale hier naartoe zijn geko- men. Jullie mogen allemaal de schoen zetten. Maar of er dan ook wat in komt, weet ik niet.” Maar daar reageerde de hoofdpiet weer op: “Al- tijd iets in de schoen?” ‘Ja’, riepen de kinderen uiter- aard. Waarna ze Sinterklaas toezongen met een enkele ja- ren geleden speciaal voor de intocht in Elst gemaakt lied. Pieten dansten mee. Overal zag je deinende schouders en zwaaiende handen. Na de officiële ontvangst liep Sinterklaas naar de andere kant van het Elster win- kelgebied. Onderweg weer vele handen schuddend. De kinderen smulden intussen van de pepernoten en van de chocolademelk die werd uitgedeeld. KINDEREN SMULDEN VAN PEPERNOTEN EN VAN DE CHOCOLADEMELK ’Zie ginds komt de stoomboot’, zongen de kinderen in Elst luidkeels. ‘Zie ginds komt de brandweer ‘ had ook gekund. Met loeiende sirene arriveerde de brandweer zondagmiddag in de Dorpsstraat in Elst. In de wagen zat Sint Nicolaas. En daar waren de vele kinderen, die er lang naar hadden uitgekeken, maar wat blij om. Grootse ontvangt voor Sinterklaas Kramen op kerstmarkt BEMMEL - In Bemmel vindt ook dit jaar weer de traditio- nele kerstmarkt plaats. Deze staat voor zondag 13 decem- ber op het programma. Het belooft dit jaar nog grootser te worden als afgelopen jaar met onder andere een le- vende kerststal en een meer dan leuke mini-kinderker- mis. Daarnaast is er weer een uitgebreide Proeverij op de Markt. Dus de ‘lek- kerbekken’komen ook aan hun trekken. Ook muzikaal wordt de kerstmarkt een trekker. Zo is er veel zang te horen. Er treden maar liefst zeven koren op en twee da- gen lang is er ‘Kunst in het Kasteel de Kinkelenburg’ te bewonderen. De kerstmarkt in Bemmel staat garant voor zowel een groot aan- tal bezoekers als een gezel- lige sfeer. Het is nog steeds mogelijk voor zowel hob- byisten als commerçanten om een kraam te huren. De prijs voor hobbyisten is der- tig euro en commerçanten dienen vijfenzestig euro op tafel te leggen. Inschrijven kan via de website www. kerstmarktbemmel.nl onder het kopje inschrijven. Op deze site staat verdere infor- matie over de kerstmarkt. KLIK & WIN ACTIE Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi Ga naar de site van uw lokale krant Nieuwjaarsdrive ZETTEN -Klavertje Elf in Zet- ten houdt zaterdag 9 januari een Nieuwjaarsdrive. Ieder- een kan deelnemen. Locatie: De Wanmolen, Schweitzer- park 1. Aanvang 13.30 Otto Gûnther Kaartmarathon OPHEUSDEN - Bij DFS Op- heusden wordt er zaterdag 19 december er een kaart- marathon gehouden van 10.00 tot rond 17.00 uur in het clubgebouw van DFS in Opheusden, van Manen straat 1. Meer info bij Cor Drost op tel: 06-57875500. Twee vriendinnen: één passie ZETTEN - In Galerie De Slee- doorn in Zetten loopt van vrijdag tot zondag 27 de- cember de tentoonstelling ‘Bien sûre….nature’ met werk van twee kunstenaars die elkaar al hun hele leven kennen. Vanaf de kleuter- school en door toedoen van hun ouders hebben Liesbeth Brinkhuis en Ineke Heijstee zich ontwikkeld naar het niveau dat nu 4 weekenden lang te zien is in de Zettense Galerie. Op zaterdagmiddag 12 december wordt deze tentoonstelling om 15.00 uur feestelijk geopend. Op eerste kerstdag is Galerie De Sleedoorn gesloten. De schilderijen van Liesbeth Brinkhuis worden gety- peerd door aardetinten en structuur. Brinkhuis woont midden in de natuur; wordt dagelijks letterlijk en figuur- lijk omringd door de natuur en het kan niet anders dan dat zij als vanzelfsprekend haar inspiratie uit de natuur haalt. Textuur en structuur blijven haar fascineren. Er is zo veel diversiteit in te be- leven. Om die reden maakt zij graag materieschilderijen die leven. Actie ‘1DagNIet’ geslaagd ELST - Wijkbewoners en (wijk)politie sloegen vrij- dag 13 november de handen ineen tijdens de landelijke actiedag ‘1DagNiet’ tegen woninginbraken. Wijkbe- woners gingen samen met de politie in groepjes straten en buurten in Elst-Zuid door. Het doel was inbraakgevoe- lige situaties te signaleren en vervolgens ter plekke een preventieve boodschap ach- ter te laten. De folder ‘Hoe een inbraak in een woning te voorkomen?’ Een waar- schuwing dat ook een boef de aangetroffen situatie had kunnen ontdekken. Opval- lende bevindingen waren: woningen die een onbe- woonde indruk maakten wat vooral ’s avonds extra opvalt. Een lampje aan zo hier en daar maakt een wo- ning al onaantrekkelijk voor iemand met minder goede bedoelingen; enkele deuren naar achtertuinen waren niet afgesloten. In een en- kel geval kon onopgemerkt een niet afgesloten schuur worden betreden. Ook niet afgesloten auto’s en vooral (brom)fietsen die niet op slot stonden werden aantroffen.

description

De Betuwe

Transcript of De Betuwe week47

Page 1: De Betuwe week47

øEEö(/5'(5ö;'ö& øEEö(, $( EEö/5'(5ö;'ö

×z][, u¦H zM 4FMHz~ �jjuM�|¦77sn ujsn.¯snnsn <jj4 ¦¦n�zsuzn~sn% (¦üM |sYso¦¦Y nzsH njuz~. ½¦nH �z] ÚFo�j

|s��sn3s �j<snj7 us Y¦¦~MHs74z]M~¦4¦nHzs jj[ nj~ ssnM ø¦¦nu�zsuzn~sn.(¦H *z]n $( M�|s47s ¦¦n�zsuzn~sn uzs ssn o¦¦nu Y¦n~ ~sYusn)

ÚFo�j ø¦�Ys¦ns, 'YMH, /¦MzYz�¦ &â, ÚFo�j ø¦�Ys¦ns, 'YMH, 'F4j7¦7Yszn $$ÚFo�j <¦n /Yz]us4<ssn, �sHHsn, ÚFYz¦n¦7Yszn 7, ÚFo�j <¦n /Yz]us4<ssn, 8sHs4sn, /ssou|j� "7

• kleinschalige ondernemingvoor een mooi enpersoonlijk afscheid

• professioneel, betrokken,creatief en oog voor detail

• speciale aandachtvoor kinderen

Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen, Arnhem e.o.

U kunt altijd bij mij terecht:

06 133 450 [email protected]

Ontdek je toekomst tijdens onze Open Dag

Zaterdag 21 november 10.00 – 15.00 uur

Life is…durven kiezen

U vindt ons op de diverse woonboulevards.

Auping Plaza Nijmegen T. 024-3450144 Auping Plaza Den Bosch T. 073-6443246Auping Plaza Uden T. 0413-270287

Nieuwe matras?Nu 20% voordeelop alle Auping matrassen!

Profiteer nu tijdelijk van 20% voordeel op álle Auping (top)matrassen. Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel.

Laatste week!

Huis. Tuin. Formido.

zie elders in deze krant

sanitairdagen

Gemeentelijkepublicaties vindt u

in het hart vanDe Betuwe

  ‹www.debetuwe.netWoensdag 18 november 2015

Boeken, cd’s, wijnenen meer

in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

speciaal bier prinsenZaterdag 21 november is de ju-bileumreceptie en op zaterdag 6 februari de optocht

2/3»

een KunstwerK als danKMuhammed Kadri Hussein en Rasha Hussein hebben zojuist de zeemeeuw aangeboden

5»Sinterklaas trotseert weer en wind

Door Vincent Bos

elst - Zwarte pieten in de draaimolen. Pieten als mu-zikanten en pieten op een fiets met slechts één wiel. En pieten die spelletjes de-den voor het gemeentehuis. Maar ook pieten die met de kinderen touwtje springen. In Elst werden de kinderen

bij het gemeentehuis volop vermaakt tot het moment waarop iedereen wachtte:

de komst van Sinterklaas.Nadat hij ter hoogte van de Grote Kerk uit de brandweer-auto was gestapt, schudde hij tientallen kinderen de hand. Hij nam er tot vreugde van de kinderen alle tijd voor. Ouders hielden hun mo-biele telefoons omhoog om het tafereel vast te leggen. Druk was het in het dorp zeer zeker. De hevige wind en de regenbuien hielden de kinderen echt niet thuis. Ze wilden maar al te graag naar het dorp. Want juist naar deze zondag hadden ze zo uitgekeken. De sint had zich wel even zorgen gemaakt over de ontvangst in Elst, zei hij. De zogeheten voorwerk-

piet had gezien dat het bor-des niet klaar was. “Dat gaat ‘m niet worden sint”, waar-schuwde de piet. “Maar ik ben heel trots dat het bor-des wel klaar is”, sprak de goedheiligman. Wethouder Ben Ross reageerde attent. “We hebben vannacht tot een uur gewerkt om u goed te ontvangen.” De wethou-der was blij dat de sint door weer en wind naar Elst was gekomen. Sinterklaas keek

ook zijn ogen uit. Dat er zo-veel kinderen waren deed hem echt goed. “Ik ben er trots op dat jullie in zo grote getale hier naartoe zijn geko-men. Jullie mogen allemaal de schoen zetten. Maar of er dan ook wat in komt, weet ik niet.” Maar daar reageerde de hoofdpiet weer op: “Al-tijd iets in de schoen?” ‘Ja’, riepen de kinderen uiter-aard. Waarna ze Sinterklaas toezongen met een enkele ja-

ren geleden speciaal voor de intocht in Elst gemaakt lied. Pieten dansten mee. Overal zag je deinende schouders en zwaaiende handen. Na de officiële ontvangst liep Sinterklaas naar de andere kant van het Elster win-kelgebied. Onderweg weer vele handen schuddend. De kinderen smulden intussen van de pepernoten en van de chocolademelk die werd uitgedeeld.

Kinderen smulden van pepernoten en van de chocolademelK

’Zie ginds komt de stoomboot’, zongen de kinderen in Elst luidkeels. ‘Zie ginds komt de brandweer ‘ had ook gekund. Met loeiende sirene arriveerde de brandweer zondagmiddag in de Dorpsstraat in Elst. In de wagen zat Sint Nicolaas. En daar waren de vele kinderen, die er lang naar hadden uitgekeken, maar wat blij om.

Grootse ontvangt voor Sinterklaas

Kramen op kerstmarktbemmel - In Bemmel vindt ook dit jaar weer de traditio-nele kerstmarkt plaats. Deze staat voor zondag 13 decem-ber op het programma. Het belooft dit jaar nog grootser te worden als afgelopen jaar met onder andere een le-vende kerststal en een meer dan leuke mini-kinderker-mis. Daarnaast is er weer een uitgebreide Proeverij op de Markt. Dus de ‘lek-kerbekken’komen ook aan hun trekken. Ook muzikaal wordt de kerstmarkt een trekker. Zo is er veel zang te horen. Er treden maar liefst zeven koren op en twee da-gen lang is er ‘Kunst in het Kasteel de Kinkelenburg’ te bewonderen. De kerstmarkt in Bemmel staat garant voor zowel een groot aan-tal bezoekers als een gezel-lige sfeer. Het is nog steeds mogelijk voor zowel hob-byisten als commerçanten om een kraam te huren. De prijs voor hobbyisten is der-tig euro en commerçanten dienen vijfenzestig euro op tafel te leggen. Inschrijven kan via de website www.kerstmarktbemmel.nl onder het kopje inschrijven. Op deze site staat verdere infor-matie over de kerstmarkt.

KLIK & WIN ACTIE

Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi

KLIK & WIN ACTIE

Ga naar de site van uw lokale krant

NieuwjaarsdriveZetten -Klavertje Elf in Zet-ten houdt zaterdag 9 januari een Nieuwjaarsdrive. Ieder-een kan deelnemen. Locatie: De Wanmolen, Schweitzer-park 1. Aanvang 13.30

Otto Gûnther KaartmarathonOpheusden - Bij DFS Op-heusden wordt er zaterdag 19 december er een kaart-marathon gehouden van 10.00 tot rond 17.00 uur in het clubgebouw van DFS in Opheusden, van Manen straat 1. Meer info bij Cor Drost op tel: 06-57875500.

Twee vriendinnen: één passieZetten - In Galerie De Slee-doorn in Zetten loopt van vrijdag tot zondag 27 de-cember de tentoonstelling ‘Bien sûre….nature’ met werk van twee kunstenaars die elkaar al hun hele leven kennen. Vanaf de kleuter-school en door toedoen van hun ouders hebben Liesbeth Brinkhuis en Ineke Heijstee zich ontwikkeld naar het niveau dat nu 4 weekenden lang te zien is in de Zettense Galerie. Op zaterdagmiddag 12 december wordt deze tentoonstelling om 15.00 uur feestelijk geopend. Op

eerste kerstdag is Galerie De Sleedoorn gesloten. De schilderijen van Liesbeth Brinkhuis worden gety-peerd door aardetinten en structuur. Brinkhuis woont midden in de natuur; wordt dagelijks letterlijk en figuur-lijk omringd door de natuur en het kan niet anders dan dat zij als vanzelfsprekend haar inspiratie uit de natuur haalt. Textuur en structuur blijven haar fascineren. Er is zo veel diversiteit in te be-leven. Om die reden maakt zij graag materieschilderijen die leven.

Actie ‘1DagNIet’ geslaagdElst - Wijkbewoners en (wijk)politie sloegen vrij-dag 13 november de handen ineen tijdens de landelijke actiedag ‘1DagNiet’ tegen woninginbraken. Wijkbe-woners gingen samen met de politie in groepjes straten en buurten in Elst-Zuid door. Het doel was inbraakgevoe-lige situaties te signaleren en vervolgens ter plekke een preventieve boodschap ach-ter te laten. De folder ‘Hoe een inbraak in een woning te voorkomen?’ Een waar-schuwing dat ook een boef de aangetroffen situatie had

kunnen ontdekken. Opval-lende bevindingen waren: woningen die een onbe-woonde indruk maakten wat vooral ’s avonds extra opvalt. Een lampje aan zo hier en daar maakt een wo-ning al onaantrekkelijk voor iemand met minder goede bedoelingen; enkele deuren naar achtertuinen waren niet afgesloten. In een en-kel geval kon onopgemerkt een niet afgesloten schuur worden betreden. Ook niet afgesloten auto’s en vooral (brom)fietsen die niet op slot stonden werden aantroffen.

Page 2: De Betuwe week47

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 2

optimaal wooncomfort Plameco vakbedrijf Rosa, Ravelijn 18a Veenendaal (100 m voorbij het vd Valk hotel Veenendaal) of bel: 0318-555 500

Bezoek onze showroom:dinsdag en vrijdag: 10:00-13:00 uur, maandag,

woensdag, donderdag en zaterdag: op afspraak

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Een nieuw plafond in 1 dag!

ROBA Bouwbedrijf

Tel. 026 - 47 220 22 of 06 - 20 368 519

www.roba-elst.nl

• Nieuwbouw van kelder tot zolder • Complete verbouwingen • Onderhoudswerkzaamheden zoals:

- Plaatsen van dakvensters – dakkapellen - Vervangen van ramen, deuren en kozijnen

www.vrijemarkt.nl facebook.com/vrijemarkt

CUIJKCUIJKELKE ZATERDAGgeopend van 09.00 - 16.30 uur

Korte Oijen 3 • 5433 NE Katwijk

Horecaplein Live muziekGratis parkeren1500 kramen Veel voordeelWarm & overdekt Verkoop bij opbod

ZO 22 november Zondag (extra) OPEN!

ZO 22 november Voel je goed marktEen bruisende markt vol met streekproducten • vintage • food design • ambacht - buitenterrein De Vrije Markt Cuijk

ZA 28 november Carboot sale (overdekt)Verkoop vanuit de auto - evenementenhal bij Vrije Markt CuijkOpgeven: [email protected]

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken,slijpen wij de rails.Daarom rijdt op donderdag 26 november op het trajectTiel - Zevenaar een slijptrein.Woont u in Dodewaard, Opheusden, Valburg, Bemmel,Haalderen of Angeren in de buurt van dit spoor, dan kunt uhinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken.Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden opwww.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

KORT NIEUWS

KERKDIENSTEN Periode: 21 november t/m 27 novemberPROTESTANTSE GE-MEENTEElst: Zo. 10.00 uur: Kerk, Ds. D.J.A. Snijders & Ds. P.J.G. Jeroense m.m.v. St. M.K.K.; 10.15 uur: Tert-zio, Dhr. L.J. Stout.Heteren (De Vloed-schuur) Kerklaan 4a: Zo. 10.00 uur: Ds. C. de Gooijer, Deventer. www.vloedschuurgemeente.nl.Driel: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. P. Kamper, gedachte-nis overleden gemeen-teleden m.m.v. koor Impuls.Herveld & Slijk-Ewijk: Zo. 10.00 uur: Ds. T. Door-nebal.Zetten (De Rank): Zo. 10.00 uur: Ds. G.C. Flob-be, gedachtenisdienst.Huissen: Zo. 10.00 uur: Ds. Axel Rooze, Tilburg.HERVORMDE KERKENHeteren: Zo 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, Heteren; 18.30 uur: Ds. M. Roe-lofse, Heteren.Valburg: Zo. 10.00 uur: Ds. B. van Leeuwen; 18.30 uur: Prop. J.A.J. Pater, Veenendaal.Homoet: Geen dienst.Zetten: Zo. 10.00 uur: Ds. J.N. Zuijderduijn, Oos-terwolde; 18.30 uur: Ds. M.K. de Wilde, Nijkerk.Zetten (Vluchtheuvel-gem): Zo. 10.00 uur: Liturgische lezing.Hien-Dodewaard: Zo. 10.00 uur: Dodewaard, Ds. G.D. Hoff, bediening Heilige Doop; 18.30 uur: Dodewaard, Ds. G.D. Hoff.Hemmen: Zo. 10.00 uur: Ds. A.E.I. Zaal.Andelst: Zo. 09.30 uur: Ds. W. van Vlastuin, We-zep; 18.45 uur: Kand. J.R. van Vugt, Lienden.Randwijk: Zo. 10.00 uur: Ds. E. Kroon; 18.30 uur: Kand. A. van Zetten, Lienden.BAPTISTENGEMEENTEZetten (HPC): Geen opgave ontvangen. www.baptistenzetten.nl. R.K KERKENIndoornik: Za. 19.00 uur: Euch.viering, V. Bulthuis, R.K.G.K.I., Caeciliakkoor.Valburg: Za. 19.00 uur: Euch.viering, F. Bomers, Chaveriem.Elst: Zo. 10.00 uur: Euch.viering, N. Sales, Koor Zonder Grenzen.Driel: Zo. 09.30 uur: Euch.viering, V. Bulthuis, Cantorije.

Sinterklaas in RandwijkRandwijk - Sinterklaas en zijn pieten brengen zaterdag 21 november een bezoek aan Rand-wijk. Naar verwachting komt het gezelschap om circa 13.45 uur Randwijk binnenrijden. Vanaf 13.30 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten aan bij de Amalia-linde tegenover de Ned. Hervormde kerk? Na aankomst gaat het ver-volgens in optocht door het dorp richting ‘Rand-wijks Hof’. Daar wordt een actief programma voor alle kinderen tot en met acht jaar gehouden

natuurexcursie ‘Overleden in de winter’ in Bemmelsewaard

Wellicht zien de deelnemers aan de natuurexcursie in de Bemmelsewaard een jonge vos. Foto: PR.

Bemmel - Welke maatregelen treffen dieren in de winter om te overleven? Hoe over-leefd de bever in de winter? Hoe doen insecten en andere kleine dieren dit? Waarom is er vogeltrek en welke gasten uit het hoge noorden verblij-ven hier? Waarom verdorren planten en verliezen bomen hun blad? Natuurgidsen van Lingewaard Natuurlijk gaan op zondag 22 november met belangstellenden op pad in de Bemmelsewaard en geven u antwoord op deze

vragen. Met onderweg oog voor dierensporen zoals be-vers, reeën en met een beetje geluk zien we ook kramsvo-gels en koperwieken.Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de Veldschuur van Lingewaard Natuurlijk ge-legen aan de Sportlaan 1-M in Bemmel. Tegen de klok van 16.00 uur keert het ge-zelschap terug. De kosten zijn zes euro per persoon en kinderen dienen slechts drie euro te betalen. De kof-fie, thee of frisdrankje wordt

rond de klok van 13.45 ge-serveerd. en tip van de orga-nisatie: vergeet niet struin-kleding en laarzen aan te trekken, kijker en fototoestel mee te brengen. Er bestaat immers een kans om dieren, zoals een vos te zien en wel-licht nog veel andere dieren die de Bemmelsewaard rijk is. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Ben Cornelissen, die te bereiken is op het vol-gende telefoonnummer: 06-44870449.

De optocht in Herveld een keer in de elf jaar gehouden, dus bij ieder jubileum van de club

Special bier voor Overbetuwse prinsenMet een confettiregen is in Overbetuwe het carnavalsseizoen begonnen. Bij de jubilerende vereniging De Deurdouwers uit Herveld werd vorige week woensdagavond de elfde van de elfde gevierd.

Door Vincent Bos

HeRVeld - Heeft Maastricht tijdens het carnaval een bijnaam? Is carnaval wel of geen heidens feest? Mag je in de vastentijd vis eten? Met die vragen werd in Herveld bij de aftrap van het seizoen de kennis van carnaval ge-test. De antwoorden? Maas-tricht blijft Maastricht. Car-naval is een heidens feest en van carnaval tot Pasen mag je vis op het menu zetten. Een ludieke quiz met een ludieke prijs op de elfde van de elfde. De prijs was een speciaal voor het 44-jarig bestaan van cv De Deurdou-wers gebrouwen bier. Pre-sident Martin van der Kolk noemt het een ‘lekkere, ste-vige blonde met een alcohol-percentage van 7,5 procent’. Alle zes prinsen van Over-betuwe kunnen er thuis van proeven. Ze kregen het bier mee al geschenk. Van der Kolk omschreef de carna-valsopening als ‘veurpreu-ven en veurgloeien’ voor het echte feest in februari. “Bij de start van het carnaval vraag je je altijd af of je alle

spullen nog kunt vinden, of het pak al naar de stomerij is geweest en waar we de onderscheidingen hebben neergelegd.” Met een blik in de zaal kon hij constateren dat alles in orde was en dat de prinsen in vol ornaat op het podium stonden. Met beschermvrouw Elisabeth Tuijnman van de Overbe-

Zaterdag 21 november is de jubileumreceptie en op zaterdag 6 februari staat de optocht in Herveld op het programma. Foto: Ellen Koelewijn

tuwse carnavalsverenigin-gen toosten zij op het nieuwe seizoen. Overbetuwe pakte de elfde van de elfde anders aan dan in Lingewaard. Daar was in Huissen om elf minuten over elf ’s morgens de aftrap van het seizoen in de buitenlucht. Met een gie-

ter met sterke drank werden de glazen gevuld en werd op dat vroege tijdstip al zuur-kool met worst uitgedeeld. Overbetuwe doet het dus op zijn eigen manier en heeft de eerste avond omgedoopt tot ‘Prinsentreffen’. Dat wordt bij toerbeurt door een van

de zeven carnavalsvereni-gingen georganiseerd. Vol-gend jaar is Driel gastheer. In Herveld was de stemming prima. Dat was zeker ook te danken aan dweilorkest De Borrelnootjes. De Deurdou-wers maakt zich op voor een druk jubileumseizoen.

elst - Burgemeester Van As-seldonk van de gemeente Elst reikte zaterdag 14 no-vember twee Koninklijke Onderscheidingen uit. De eerste ging naar de heer B.A. Korthouwer uit Elst voor zijn langdurige inzet voor FNV Bouw, afdeling Elst en zijn inzet voor de bestuurs-dienst van voetbalvereni-ging Spero.De feestelijke uitreiking vond plaats in Sociaal Cul-tureel Centrum De Wieken, Prinses Irenestraat 49 en was ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als

bestuurder van FNV Bouw, afdeling Elst. De heer Kort-houwer werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer H.W.M. Driessen uit Hete-ren een Koninklijke Onder-scheiding voor zijn langdu-rige inzet, bijna 23 jaar, voor de vrijwillige brandweer, brandweerploeg Heteren.Deze uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst van Brandweer Gelderland-Mid-den in Café-Partycentrum De Viersprong in Valburg. De heer Driessen werd ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheidingen

Contactgegevens redactieMercatorweg 28, ArnhemPostbus 601336800 JC Arnhemi www.debetuwe.netPaul Lapian (eindredacteur)t (088) 013 24 27e [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)e [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopDennis van Kesteren (accountmanager)e [email protected] t 06 - 206 175 93Marjo Limpens (accountmanager)e [email protected] t 06 - 533 246 74Patrick Verheij (salesmanager)e [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)e [email protected] contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:e [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:

t 088 - 013 9 986Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36i www.duos.nu

drukWegener Nieuwsdrukalgemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

de Betuwe is een uitgave van wegener media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

CoLoFoN

Page 3: De Betuwe week47

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 2

Slagerij Diepeveen HerveldRomeplein 2, Herveld-Noord (bij Andelst)

Telefoon: 0488 - 451460 / Fax: 0488 - 455001www.slagerijdiepeveen.nl

Bestellingen graag door geven via mail: [email protected]

Hamschijf € 3,00 kilo Rookworst grof/fijn € 1,00 p.st.

Magere runderlappen € 7,00 kilo Frikadeau € 4,25 kiloRiblappen € 6,50 kilo Varkenslappen € 4,00 kiloSoepvlees € 5,00 kilo Schouderkarbonade € 4,00 kiloSchenkel € 4,50 kilo Speklappen € 4,25 kiloRunderrollade € 6,50 kilo Varkenfiletrollade € 6,50 kiloHamburgers € 0,50 p.st. Krabbetjes € 3,75 kiloRundergehakt € 3,40 kilo Gehakt H.O.H. € 3,15 kiloLeverworst € 5,00 kilo Grillworst € 6,50 p.st.

Geopend: donderdag van 13.00 tot 16.30 uurvrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

2014

100% NIEUWE COMPATIBLEinkt- & tonercartridges

Tot80%BESPARENop uw printkosten

Email: [email protected] • Tel: 026 - 364 65 62Bezoekadres: Einsteinweg 7 Elst

ALTERNATIEVE INKT EN TONER CARTRIDGES VOOR O.A.

op uw printkosten

Email: [email protected] • Tel• Tel• T : 026 - 364 65 62Bezoekadres: Einsteinweg 7 Elst

ALTERNATIEVE INKT EN TONER CARTRIDGES VOOR O.A.

Wij staan voor stijl, kwaliteit en vakmanschap.Nu eindejaars aanbieding van de exclusive producten van Redken!

Bij aankoop van 2 haarverzorgingsproducten

3e product gratis!

Vraag naar onze voordelige Kappersabonnementen.

Informeer: 0481-376791www. nouveauhaarmode.nl

Mooi langer en voller haar met hairweaving.

Absoluut onzichtbaar, geen beschadiging van eigen haar.

Ideaal voor dunner wordend haar of kale plekken

tijdelijk € 20.00 korting!

Informeer: o6-81282559www.changehaironline.nl

uw specialist voor : ramen - deuren - serres - veranda’s- zonwering - rolluiken - raamdecoratie

telefoonnummer 0485 - 516232

www.voedingbalance.nl

Praktijk voor orthomoleculaireVoedingsadviezen

Vind jij jouw gezondheid belangrijk enstreef je naar optimale vitaliteit maar toch

genieten van lekker eten?

Diensten• Orthomoleculaire voedingsadviezen

• Ontspanningsmassage• Voetreflexologie

• Therapeutische infrarood sessie

NIEUW Bioresonatie met deMultiWave Oscillator

Linda BellaviaCarpenakker 27 Doornenburg

Consulten uitsluitend op afspraak: M: 06 - 26 833 110

Mona’s Nijmegen (Oosterhout)Griftdijk 201 - T (024) 348 11 11

www.monasrestaurant.nl

Eet- & drinkfestijn

KERST 2015

Reserveer nu voor de

KERST BRUNCHEOf

KERSTDINERReserveer nu!

KORT NIEUWS

KERKDIENSTEN Periode: 21 november t/m 27 novemberPROTESTANTSE GE-MEENTEElst: Zo. 10.00 uur: Kerk, Ds. D.J.A. Snijders & Ds. P.J.G. Jeroense m.m.v. St. M.K.K.; 10.15 uur: Tert-zio, Dhr. L.J. Stout.Heteren (De Vloed-schuur) Kerklaan 4a: Zo. 10.00 uur: Ds. C. de Gooijer, Deventer. www.vloedschuurgemeente.nl.Driel: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. P. Kamper, gedachte-nis overleden gemeen-teleden m.m.v. koor Impuls.Herveld & Slijk-Ewijk: Zo. 10.00 uur: Ds. T. Door-nebal.Zetten (De Rank): Zo. 10.00 uur: Ds. G.C. Flob-be, gedachtenisdienst.Huissen: Zo. 10.00 uur: Ds. Axel Rooze, Tilburg.HERVORMDE KERKENHeteren: Zo 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, Heteren; 18.30 uur: Ds. M. Roe-lofse, Heteren.Valburg: Zo. 10.00 uur: Ds. B. van Leeuwen; 18.30 uur: Prop. J.A.J. Pater, Veenendaal.Homoet: Geen dienst.Zetten: Zo. 10.00 uur: Ds. J.N. Zuijderduijn, Oos-terwolde; 18.30 uur: Ds. M.K. de Wilde, Nijkerk.Zetten (Vluchtheuvel-gem): Zo. 10.00 uur: Liturgische lezing.Hien-Dodewaard: Zo. 10.00 uur: Dodewaard, Ds. G.D. Hoff, bediening Heilige Doop; 18.30 uur: Dodewaard, Ds. G.D. Hoff.Hemmen: Zo. 10.00 uur: Ds. A.E.I. Zaal.Andelst: Zo. 09.30 uur: Ds. W. van Vlastuin, We-zep; 18.45 uur: Kand. J.R. van Vugt, Lienden.Randwijk: Zo. 10.00 uur: Ds. E. Kroon; 18.30 uur: Kand. A. van Zetten, Lienden.BAPTISTENGEMEENTEZetten (HPC): Geen opgave ontvangen. www.baptistenzetten.nl. R.K KERKENIndoornik: Za. 19.00 uur: Euch.viering, V. Bulthuis, R.K.G.K.I., Caeciliakkoor.Valburg: Za. 19.00 uur: Euch.viering, F. Bomers, Chaveriem.Elst: Zo. 10.00 uur: Euch.viering, N. Sales, Koor Zonder Grenzen.Driel: Zo. 09.30 uur: Euch.viering, V. Bulthuis, Cantorije.

Sinterklaas in RandwijkRandwijk - Sinterklaas en zijn pieten brengen zaterdag 21 november een bezoek aan Rand-wijk. Naar verwachting komt het gezelschap om circa 13.45 uur Randwijk binnenrijden. Vanaf 13.30 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten aan bij de Amalia-linde tegenover de Ned. Hervormde kerk? Na aankomst gaat het ver-volgens in optocht door het dorp richting ‘Rand-wijks Hof’. Daar wordt een actief programma voor alle kinderen tot en met acht jaar gehouden

natuurexcursie ‘Overleden in de winter’ in Bemmelsewaard

Wellicht zien de deelnemers aan de natuurexcursie in de Bemmelsewaard een jonge vos. Foto: PR.

Bemmel - Welke maatregelen treffen dieren in de winter om te overleven? Hoe over-leefd de bever in de winter? Hoe doen insecten en andere kleine dieren dit? Waarom is er vogeltrek en welke gasten uit het hoge noorden verblij-ven hier? Waarom verdorren planten en verliezen bomen hun blad? Natuurgidsen van Lingewaard Natuurlijk gaan op zondag 22 november met belangstellenden op pad in de Bemmelsewaard en geven u antwoord op deze

vragen. Met onderweg oog voor dierensporen zoals be-vers, reeën en met een beetje geluk zien we ook kramsvo-gels en koperwieken.Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de Veldschuur van Lingewaard Natuurlijk ge-legen aan de Sportlaan 1-M in Bemmel. Tegen de klok van 16.00 uur keert het ge-zelschap terug. De kosten zijn zes euro per persoon en kinderen dienen slechts drie euro te betalen. De kof-fie, thee of frisdrankje wordt

rond de klok van 13.45 ge-serveerd. en tip van de orga-nisatie: vergeet niet struin-kleding en laarzen aan te trekken, kijker en fototoestel mee te brengen. Er bestaat immers een kans om dieren, zoals een vos te zien en wel-licht nog veel andere dieren die de Bemmelsewaard rijk is. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Ben Cornelissen, die te bereiken is op het vol-gende telefoonnummer: 06-44870449.

De optocht in Herveld een keer in de elf jaar gehouden, dus bij ieder jubileum van de club

Special bier voor Overbetuwse prinsenMet een confettiregen is in Overbetuwe het carnavalsseizoen begonnen. Bij de jubilerende vereniging De Deurdouwers uit Herveld werd vorige week woensdagavond de elfde van de elfde gevierd.

Door Vincent Bos

HeRVeld - Heeft Maastricht tijdens het carnaval een bijnaam? Is carnaval wel of geen heidens feest? Mag je in de vastentijd vis eten? Met die vragen werd in Herveld bij de aftrap van het seizoen de kennis van carnaval ge-test. De antwoorden? Maas-tricht blijft Maastricht. Car-naval is een heidens feest en van carnaval tot Pasen mag je vis op het menu zetten. Een ludieke quiz met een ludieke prijs op de elfde van de elfde. De prijs was een speciaal voor het 44-jarig bestaan van cv De Deurdou-wers gebrouwen bier. Pre-sident Martin van der Kolk noemt het een ‘lekkere, ste-vige blonde met een alcohol-percentage van 7,5 procent’. Alle zes prinsen van Over-betuwe kunnen er thuis van proeven. Ze kregen het bier mee al geschenk. Van der Kolk omschreef de carna-valsopening als ‘veurpreu-ven en veurgloeien’ voor het echte feest in februari. “Bij de start van het carnaval vraag je je altijd af of je alle

spullen nog kunt vinden, of het pak al naar de stomerij is geweest en waar we de onderscheidingen hebben neergelegd.” Met een blik in de zaal kon hij constateren dat alles in orde was en dat de prinsen in vol ornaat op het podium stonden. Met beschermvrouw Elisabeth Tuijnman van de Overbe-

Zaterdag 21 november is de jubileumreceptie en op zaterdag 6 februari staat de optocht in Herveld op het programma. Foto: Ellen Koelewijn

tuwse carnavalsverenigin-gen toosten zij op het nieuwe seizoen. Overbetuwe pakte de elfde van de elfde anders aan dan in Lingewaard. Daar was in Huissen om elf minuten over elf ’s morgens de aftrap van het seizoen in de buitenlucht. Met een gie-

ter met sterke drank werden de glazen gevuld en werd op dat vroege tijdstip al zuur-kool met worst uitgedeeld. Overbetuwe doet het dus op zijn eigen manier en heeft de eerste avond omgedoopt tot ‘Prinsentreffen’. Dat wordt bij toerbeurt door een van

de zeven carnavalsvereni-gingen georganiseerd. Vol-gend jaar is Driel gastheer. In Herveld was de stemming prima. Dat was zeker ook te danken aan dweilorkest De Borrelnootjes. De Deurdou-wers maakt zich op voor een druk jubileumseizoen.

elst - Burgemeester Van As-seldonk van de gemeente Elst reikte zaterdag 14 no-vember twee Koninklijke Onderscheidingen uit. De eerste ging naar de heer B.A. Korthouwer uit Elst voor zijn langdurige inzet voor FNV Bouw, afdeling Elst en zijn inzet voor de bestuurs-dienst van voetbalvereni-ging Spero.De feestelijke uitreiking vond plaats in Sociaal Cul-tureel Centrum De Wieken, Prinses Irenestraat 49 en was ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als

bestuurder van FNV Bouw, afdeling Elst. De heer Kort-houwer werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer H.W.M. Driessen uit Hete-ren een Koninklijke Onder-scheiding voor zijn langdu-rige inzet, bijna 23 jaar, voor de vrijwillige brandweer, brandweerploeg Heteren.Deze uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst van Brandweer Gelderland-Mid-den in Café-Partycentrum De Viersprong in Valburg. De heer Driessen werd ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheidingen

Contactgegevens redactieMercatorweg 28, ArnhemPostbus 601336800 JC Arnhemi www.debetuwe.netPaul Lapian (eindredacteur)t (088) 013 24 27e [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)e [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopDennis van Kesteren (accountmanager)e [email protected] t 06 - 206 175 93Marjo Limpens (accountmanager)e [email protected] t 06 - 533 246 74Patrick Verheij (salesmanager)e [email protected] Al Mawla (commercieel directeur)e [email protected] contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:e [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:

t 088 - 013 9 986Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36i www.duos.nu

drukWegener Nieuwsdrukalgemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

de Betuwe is een uitgave van wegener media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

CoLoFoN

Page 4: De Betuwe week47

Life is…

durvenkiezenWie wil

jij zijn?

– Diverse locaties open in Nijmegen en Boxmeer– Beleef de beroepenwereld– Ontmoet onze studenten– Meld je direct aan. Misschien kun je februari 2016 al starten!

Meer info? 0900 – 9609 roc-nijmegen.nl

Ontdek het tijdens onze Open Dag

Zaterdag 21 november: 10.00 – 15.00 uur

De werkavonden van de Historische Kring Doornenburg trekken steeds meer bezoekers. Schot in de roos! Veel dorpsbewoners zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van Doornenburg of van hun families. Foto’s van vroeger worden uitgewisseld en herinneringen opgehaald. De laatste werkavond van dit jaar is op dinsdag 24 november. Vanaf 19.00 uur staat voor belangstellenden de koffie klaar in het Ontmoetingscentrum aan de Kerkstraat 3 in doornenburg.

Doornenburg - Is vervoer een probleem, mail naar [email protected] of bel 0481-425005.Op 8 december houdt de Historische Kring zijn Na-jaarsvergadering. Dan richt de Kring zijn schijnwerpers ook op de nieuwe plannen van Fort Pannerden. “Vrien-den van Fort Pannerden” verlenen hun medewer-king. Tenslotte, de nieuwe Heraut, het kringblad, is uit. Interesse? De laatste

werkavond op 24 november belooft een mooie en inte-ressante avond te worden. De Historische Kring Door-nenburg is opgericht op 24 november 1987, als afdeling van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. De Kring heeft tot doel de belangstelling voor en de beoefening van

de geschiedenis van Door-nenburg in de meest ruime zin te stimuleren. Wat doet de historische kring: Het verricht onderzoek van bronnen en literatuur in openbare (rijks-, streek- en plaatselijk) en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen. Inventari-seert en digitaliseert collec-ties/Kringbezit. De kring be-schikt over een archief dat bestaat uit boeken, beeld-materiaal, bodemvondsten, krantenknipsels, kadastrale kaarten. De historische Kring Doornennburg helpt verenigingen bij het schrij-ven van hun geschiedenis en helpen Doornenburgers bij het opstellen van hun familiestamboom. De Kring organiseert lezingen, excur-sies, tentoonstellingen, cur-sussen en historische wan-del-/fietstochten of verlenen medewerking daaraan. Er wordt ook voorlichting ge-

geven en advies verstrekt over het behoud en bescher-ming van monumenten en karakteristieke gegroeide bebouwingen, alsmede van de landschappelijke waarde van Doornenburg. De Kring geeft het Kringblad ‘De He-raut’. De Historische Kring Doornenburg ontvang graag gratis artikelen, verhalen,

vertellingen, foto’s en en of stukjes persoonlijke ge-schiedenis van haar leden. De Kring werkt hard aan het actualiseren en modernise-ren van haar website. On-langs bracht het een dvd uit die de geschiedenis van het kasteel van Middeleeuwen tot heden weergeeft met veel afbeeldingen en foto’s.

Laatste werkavond Historische Kring Doornenburg

Een historische foto uit het rijke archief van de Historische Kring Doornenburg. Een geestelijke die een leren monster een enorme trap verkoopt. De voetballer op de foto kijkt met veel genoegen toe.

De historische kring beschikt over een bijzonDer groot archief

De HerautHet kringblad van de Historische Kring Doornenburg is ‘De Heraut’ en komt twee keer per jaar uit. Het verscheen in 2014 voor de 25ste keer. Dat was dan ook reden om er extra aandacht aan te spenderen. Mede omdat het in 2014 precies 70 jaar geleden was dat Door-nenburg moest evacueren en ons gebied in “De Haupt Kampf Linie (HKL)” van de Duitse Wehrmacht kwam te liggen, hebben we in dat nummer bijzondere aandacht aan die periode besteed.

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 4

Page 5: De Betuwe week47

Dorpsstraat 15 • 6661 EE Elst gld • Telefoon 0481-371677 • www.stiftjuwelen.nl

WE SLUITEN DE GORDIJNEN WEER EN MAKEN HET GEZELLIG BINNEN.RUIME KEUZE GORDIJNEN, INBETWEEN & VITRAGE.

GRATIS GEMAAKT (EXCLUSIEF BAND EN HAKEN, GELDIG TOT EN MET 12 DEC.).

TAPIJT - VINYL - VITRAGE - ZONWERING - LAMINAATPARKETOpeningstijden:Maandag: geslotenDi. t/m vr. 09.30 tot 17.30 uurZaterdag 09.30 tot 16.00 uur

Homoetsestraat 3 Homoet. Tel. 026-4722307

ADVERTORIAL

Rust en Emotionele BalansBij innerlijke onrust, stress-situaties en stemmingswisselingen

1passiebloem, 2citroenmelisse, 3valeriaan, 4zink

Een overvolle agenda, drukte op het werk, of zorgen om de gezondheid kunnen zorgen voor periodes van stress of spanning. Ook kan het leiden tot ver-moeidheid en een minder vrolijk en opgewekt gevoel. Het kan soms lastig zijn de nodige rust te vinden en emotioneel in balans te blijven. Het is niet altijd mo-gelijk om de oorzaak van stress of spanning weg te halen, maar het is wel mogelijk om er rustiger mee om te gaan met natuurlijke ondersteuning van A.Vogel.

Natuurlijke ondersteuningA.Vogel Passifl ora Rustgevend Emotionele Balans is 100% natuurlijk en bevat een krach-tige combinatie van kruiden en mineralen. Het ondersteunt bij innerlijke onrust en stemmings-wisselingen2,3 en helpt rustig1 en

Sneller geïrriteerd, prikkelbaar of een kort lontje? Bijna 70% van de Nederlanders ervaart wel eens stress of spanning. Ook vermoeidheid en een onrustig gevoel kunnen dan een belangrijke rol spelen.

evenwichtig te blijven in stress-situaties4. Het bevat tevens mag-nesium, wat gunstig is voor een goede geestelijke balans en extra energie geeft bij vermoeidheid. Het is geschikt voor overdag, houdt lichaam en geest fris en alert2 en geeft geen gewenning. Zo kunt u ook in periodes van stress en spanning goed blijven functioneren.

1. Snel geïrriteerd2. Vermoeidheid3. Onrustig gevoel’

‘ Top 3 signalen van stress- situaties:

A.Vogel Passifl ora RustgevendEmotionele Balans is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezond-heidswinkels in een verpakking van 30 stuks. Adviesprijs € 11,99. Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 5

Kunst van vluchtelingen als dankEen zilveren meeuw, vogel van de zee, die zowel de reis als ook de hoop verbeeldt. En Arabische poëzie op een schilderij. Op maandag 9 november ontving de gemeenschap van Neder-Betuwe/Dodewaard twee bijzondere kunstwerken van de vluchtelingen die van 2 t/m 9 november tijdelijk in sporthal De Eng verbleven.

DoDewaarD - Muhammed Kadri Hussein en zijn vrouw Rasha Hussein maakten de meeuw van zink in de werk-plaats van een Dodewaards bedrijf. In hun eigen land gebruikt dit echtpaar mar-mer voor kunstwerken; nu doen zij dat met materiaal dat voorhanden is. Het Ara-bische gedicht op het doek luidt in het Nederlands: Hallo, hallo, hallo ofwel: welkom, welkom, welkom. Het woord MRHBA is een klein woord / maar met een grote betekenis: het geeft het hart opnieuw leven / het laat op het gezicht de allermooi-ste glimlach verschijnen. De eerste letter (M - Mahabba) betekent: liefhebben. De tweede letter (R - Rahma) be-tekent: barmhartigheid. De derde en vierde letters (H-B Hob) betekenen: liefde en de vijfde letter (A - Ibtisama)

betekent: lach. Yvonne van der Laan, kunstenares en schrijfster uit Dodewaard, maakte het schilderij erbij en schreef linksboven: ‘Elke mens heeft het nodig wel-kom en geliefd te zijn’. Bur-gemeester Veerhoek liet we-ten bijzonder geroerd te zijn door deze vorm van dank. “De kunstwerken krijgen

voorlopig een plek in de hal van het gemeentehuis zodat de hele gemeenschap van Neder-Betuwe ze kan zien. Daarna kiezen we een defini-tieve plek voor deze tastbare herinnering aan uw verblijf hier. Een verblijf met cor-rect gedrag! Dat helpt enorm voor het draagvlak in onze samenleving.” Heer Veer-

hoek gaf ook aan dat Dode-waard met zijn vele vrijwil-ligers en medewerkers graag heeft geholpen in deze peri-ode van zorgen en verdriet. “Er is nu droefheid is onze harten over dit afscheid om-dat wij elkaar in deze week beter hebben leren kennen en er – mede door de vele emotionele momenten - een

band is ontstaan. Ik heb be-wondering voor uw doorzet-tingsvermogen, omdat u nu opnieuw naar een andere plaats in Nederland moet. Wij wensen u allen het aller-beste voor de toekomst toe.” De vluchtelingen zijn 9 no-vember uit Dodewaard ver-trokken; 101 personen naar een opvangplaats in Best.

Muhammed Kadri Hussein en Rasha Hussein hebben zojuist de zeemeeuw aangeboden aan burgemeester Veerhoek. Foto: PR

kort nieuws

Bijeenkomst Dorps- ontwikkelingsplanDoornenburg - Stichting Leefbaar Doornenburg nodigt alle inwoners van Doornenburg en omge-ving uit voor een startbij-eenkomst over het Dorps-OntwikkelingsPlan. Doel van het DorpsOntwikke-lingsPlan is om namens alle inwoners van Door-nenburg een visie neer te leggen over hoe het dorp er over vijf tot tien jaar uit zou moeten zien. Het plan wordt medio 2016 aangeboden aan het college van Burgemeester en wethouders van Linge-waard. Op donderdag 19 november wordt daarom vanaf 20.00 uur een infor-matieavond gehouden in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg waar-bij men als inwoner en/of belanghebbende wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Doornenburg. Belangrijker is dat ieder-een zijn of haar visie op deze avond actief kan in-brengen over de positieve en minder positieve zaken van ons dorp. Meer infor-matie is te vinden op de volgende website: www.stichtingleefbaardoor-nenburg.nl/dorpsontwik-kelingsplan/·op facebook: www.face-book.com/dopdoornen-burg.

Page 6: De Betuwe week47

Rijksweg Zuid 566662 KG Elst

telnr: 06- 412 111 99(dag en nacht bereikbaar) [email protected]

Tessa Hendriks uitvaartverzorgster - uitvaartspreekster

www.aster-uitvaartzorg.nlwww.tessaspreekt.nl

• Een warm afscheid vanuit uwpersoonlijke wensen

• Grote betrokkenheid• Een open, frisse benadering• Unieke combinatie van

uitvaartverzorgen enuitvaartspreken

• Ongeacht of en waar uverzekerd bent

‘Het mooiste van het leven, zijn de sporendie we achterlaten als we weggaan’

Heerlijke HERFSTDEALSBij aankoop van uw nieuwe keuken: BIJ VOORTMAN

KEUKENSNi

et i.c

.m. a

nder

e acti

es. V

raag

naar

de vo

orwa

arde

n.

COMPLEET € 8.555,­

NOVEMBER deal

GRATISMONTAGE

WWW.VOORTMANKEUKENS.NLELST Nieuwe Aamsestraat 44 | Tel. 0481 - 377 946 | ma - vr 09.00 tot 17.30 uur | za 09.30 tot 17.00 uur | do koopavond tot 21.00 uur

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 6

Terwijl de meubels blijven staan

Bekend van TV

Plafonds • Sierlijsten Verlichting

PLAFONDSHOWVrijdag 20 november van 10.00 - 17.00 uur Zaterdag 21 novemer van 12.00 - 17.00 uur

Een nieuw plafond in 1 dag!

• Schone montage in één dag• Zonder hakken en breken• De meubels kunnen blijven staan• Voor elke interieurstijl

• Verlichting naar wens• Uit één geheel op maat gemaakt• Het procedé is duurzaam en brandveilig

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit uniek en

beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Voor elke ruimte

Tijdens deze dagen is er een plafondspecialist aanwezig

Plameco ArnhemVan Oldenbarneveldtstraat 122

6827 AN Arnhem of bel: 026 3616700

ColofonFamilieberichtenEmail | [email protected] | (088) 013 72 68Internet| zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adresgegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan te geven bij opgave van de advertentie.

Page 7: De Betuwe week47

Hét adres voor al uw handgemaakte chocoladeproducten:o.a. chocoladeletters, roomborstplaat, marsepein, bruiloft bonbons/bedankjes,

geboortebonbons, relatiegeschenken.

Laat uw favoriete foto of logo op chocolade plaatsen!

Chocolaterie Mousset Arnhem-Centrum, Koningstraat 66 Winkelcentrum Kronenburg, Kronenburgpassage 58Atelier & kantoor tel. 026-3894944 E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze website: www.mousset.nl

Lagestraat 14 • Nifrik (bij Wijchen) • 0486 41 12 96 • www.dehaarkeukens.nlOpen: Di. t/m Do. 9.00 - 17.30 • Vrij. 9.00 - 20.00 • Zat. 10.00 - 16.00 • Maandag gesloten

Een deskundig advies op maat met een 3D-ontwerp van uw nieuwe keuken. Eigen montage- en servicedienst, vakkundig en betrouwbaar!

Profiteer van 45 jaar vakkennis

www.reijmer-sierbestrating.nl

IJsseldijk 266931 AB WestervoortTelefoon 026 - 311 69 08Mobiel 06 - 212 21 368

Openingstijden:Ma-Vr 7.00-21.00 uurZaterdag 8.00-17.00 uur

IEDERE ZONDAG OPEN

GROOTHANDEL - EIGEN IMPORT - NATUURSTEEN - SIERBESTRATING

DÉ GOEDKOOPSTE VAN

Zwart hardsteen desert black 20-20-3 € 14,- m2TRAVERTIN 30-30-3 nu € 15,- m2Chinees BLUE 20-20-3 € 19,- m2BROWN BEAUTY 40-40-3 van 59,00 voor € 20,- m2Chinees hardsteen voor oprit 30-20-5 € 29,- m2Kwartsiet 40-40-3 van 59,00 voor € 29,- m2Chinees hardsteen 40-40-3, 40-20-3 nu € 19,- m2Chinees Romaans verband 3 cm dik € 19,- m2TRAVERTIN natuursteen 60-45-3 € 20,- m2BEIGE natuursteen 30-40-3 € 20,- m2TUINMUURTJES 30-10-10 6 KLEUREN € 0,85 PER STUK

CHINEES HARDSTEEN BKK voor uw OPRITdiv.partijen v.a. € 12,- m2 nu € 10,50 m2

WWW.SCHEIDENDOEJESAMEN.NL

085 – 40 10 839

KJuridisch: Opstellen convenant / zorgplan / vaststellingsovereenkomst

Kindercoach: Voor begeleiding van u en uw kinderen

Financieel: Snel inzicht in financiën / alimentatie / pensioen

Fiscaal: Begeleiding bij het aanvragen van toeslagen / voorlopige teruggaaf

Tarief: “All‐in tarief” / gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk

Locatie: Op kantoor of bij u thuis / kennismakingsgesprek is kosteloos

Inge Bosveld

Family mediator

Uw scheiding compleet en deskundig geregeld bij één bureau!

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 7

Geslaagd zesde Pa AlboutstoernooiElst - Door Budovereniging Elst werd vorige week voor de zesde keer het Pa Al-boutstoernooi gehouden. De grote zaal in de Helster stond zondag in het teken van Tae-kwondo- en Judo. Jong en oud streed om de prachtige bekers die al stonden uit-gestald op de prijzentafels. Het Pa Alboutstoernooi dankt zijn naam aan mede oprichter van de Budover-eniging de heer Albouts. De heer Albouts, overleden in 2009, was mede oprichter en werd gerespecteerd om zijn enthousiasme en inzet om de club groot te maken. Al vroeg op de ochtend was het de beurt aan de allerjong-sten judoka’s: de tuimelaars. Deze kinderen zijn drie, vier of vijf jaar oud en hebben pas kort geleden kennis ge-maakt met de judo sport.Een tribune vol ouders en grootouders moedigden de

kinderen op de matten aan. Tijdens de wedstrijdjes wer-den deze jonge kinderen be-geleid door ervaren judoka’s van de club zodat zij spe-lenderwijs wegwijs worden gemaakt met de spelregels. Zoals bij alle leeftijdsgroe-pen het geval was, ver-dienden alle kinderen een beker. Meedoen is al een prijs waard. In de volgende wedstrijdronde streden de vijf, zes en zevenjarigen om de hoogste plek op het po-dium. Een hele grote groep toe-schouwers werd getrak-teerd op heel mooi en zeer strijdlustig judo door zowel jongens als sterke meisjes. Naast de recreanten kwa-men ook de wedstrijdjudo-ka’s van de club, die regio-naal en landelijk uitkomen voor Budovereniging Elst, in actie in een aparte poule. Een lust voor het oog.

De allerjongsten in actie tijdens het zesde Pa Alboutstoernooi in de dojo bij Budovereniging Elst. Foto: PR

Tweede prijs voor leerlingen SpiegelklasBEmmEl - Rotating Shower Head was tijdens de finale van GreenTech de meest duurzame uitvinding van Nederland. ‘Overtuigend en spetterend’ noemde de vak-jury het groene idee van de dertienjarige Christos, Brik, Mees en Jesse Jelle.Een eervolle tweede prijs was er voor de leerlingen van OBC Bemmel. De vier vrienden van het Merewade College uit Gorinchem, die beslag legden op de eerste prijs wonnen dus de finale van GreenTech finale. Voor de duurzame uitvinders-competitie bij RTL 4 be-dachten de vier leerlingen een draaiende douchekop met minder gaatjes die zo water en energie bespaart. Met een besparing van 33 li-ter per douchebeurt wisten de jongens de jury én hun mede-finalisten te overtui-gen. Naast het oordeel van

de jury was ook de stem van de finalisten bepalend voor de uitslag. De grote bespa-ring en het resultaat van de praktijktest waren doorslag-gevend om de Rotating Sho-wer Head te bekronen met de titel ‘Meest duurzame uitvinding van Nederland’. Naast deze waardevolle titel gingen de jongens ook naar huis met ieder een eigen Le-apfrog 3D-printer. Met de Spiegelkas veroverden ook de veertienjarige Maaike, Pien, Puck en Marij een plek op het erepodium. De vier leerlingen van het OBC Bemmel bedachten een tuinbouwkas met spiege-lende ramen die het kunst-matige lichtverbruik en de lichtvervuiling vermindert. De meiden sleepten met hun groene idee de tweede prijs in de wacht en daarmee ie-der een iPad mini.

Met de Spiegelkas veroverden ook de veertienjarige Maaike, Pien, Puck en Marij een plek op het erepodium. Foto:PR

Wereldwinkel Elst: ‘Bent u bij de tijd?REgio - Goed bij de tijd zijn, dat wil iedereen wel graag zijn. Want waar blijft de tijd? Zo denk je nog dat je zeeën van tijd hebt, neem je de tijd, maar de tijd vliegt voorbij! Vadertje tijd waarschuwt ons al: nog een maandje en dan is 2015 geweest en be-gint 2016 . Nieuwe afspraken wor-den gemaakt en genoteerd. Schrijf ‘t maar op de kalen-der of in je agenda. Is dat niet ouderwets? Iedereen heeft toch een smartphone! Dan ben je toch van deze tijd, ja toch? Niet als de accu leeg is. Dan houdt zo’n stevige papieren agenda van Unicef, Oxfam-Novib, of Amnesty International je wel bij de tijd!In de Wereldwinkel heb-ben we ze weer. Die Family Planner van Oxfam-Novib en Unicef, handig als je voor het hele gezin de afspraken

overzichtelijk wil kunnen vastleggen. Naast die smalle langwerpige zakagenda is er die mooie maandkalender van Oxfam.-Novib.Het thema voor volgend 2016 is: ‘Water’. Wist u dat de Novib in 1956 is opgericht? Uit dankbaarheid voor de noodhulp die ons land van andere landen ontving tij-dens de watersnoodramp in 1953. In Nederland groeide het besef dat wij ook mensen in andere landen kunnen bijstaan. Met als doel: wer-ken aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. Samen met lokale partners zorgen dat mensen daar een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Daardoor zelf uit de armoede ontsnap-pen. Door uw aankoop bij de Wereldwinkel maakt u dit mede mogelijk. Wereld-winkels zijn onder ook in

Goed bij de tijd zijn. Dat wil toch iedereen? Aldus de Wereldwinkels in Elst, Huissen en Zetten. Foto: PR

Page 8: De Betuwe week47

VOORDEEL€4.290-!

Gem. brandstofverbruik: 3,8 l/100 km (1 op 26,3). CO2: 88 g/km. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fiat.nl

Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. De actie geld op voorraad-auto’s, zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruikhangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

LUXE FIAT 500 POPSTAR

www.bochaneinactie.nl/fiat

Inclusief o.a. metaallak, airco, radio,lichtmetalen velgen en reservewiel.

ALMERE - ARNHEM - BOXMEER - EDE - LELYSTAD - NIJMEGEN

VAN €16.965,-

NU VOOR €12.675,-

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 8

Vanaf € 19.995 De nieuwe Astra. Tart de topklasse.

NU IN DESHOWROOM.

Broekhuis ElstNieuwe Aamsestraat 86(T) 0481 - 37 29 38 broekhuis.nl

Kijk

voor

devo

orw

aard

enen

besc

hikb

aarh

eid

opte

lfort

.nl.

Eenm

alig

30,-

activ

atie

kost

en.H

BO

pakk

et2

maa

nden

grat

is,

daar

na15

,50

p/m

nd.A

ctie

geld

tt/m

31de

cem

ber2

015.

Interactieve TVInternetBellen

telfort.nl/glasvezel0800 1707Telfort winkels

Nooit meerwachten metconstant snelinternet

Elke maand

46,-Gratis

2 maandenHBO

Speeddaten over veiligheidDoornenburg - De gemeen-te Lingewaard maakt zich hard voor een veilige leef-omgeving. Maatregelen die hieraan moeten bijdragen, worden beschreven in een Veiligheidsplan dat iedere vier jaar verschijnt. In aan-loop naar het Veiligheids-plan 2016-2019 krijgen in-woners van Lingewaard de gelegenheid hun mening over de veiligheid van hun leefomgeving te delen. Dit gebeurt in de vorm van speeddates; korte gesprek-ken met gemeente, politie en brandweer. In november, december en januari worden speeddates georganiseerd in alle kernen van Lingewaard.

In een gesprek kunnen be-woners aangeven hoe zij de veiligheid in de gemeente, in de wijk of rondom de wo-ning ervaren. Gesprekken duren precies zeven minu-ten. Daarna maken deelne-mers plaats voor de volgen-de in de rij en schuiven ze door naar de volgende tafel. Achter de gesprekstafel zit-ten: burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven, de wijkagent, de postcomman-dant van de brandweer en de projectleider buurtbemid-deling , Gabrielle Langhout. Aanmelden via [email protected]. Locatie: Ont-moetingscentrum. Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

genDt - Kinderen kunnen zondag 22 november in Gendt weer stempels be-machtigen als ze tijdens de intocht van Sinterklaas de piet in de winkel vinden/aanwijzen met het GWV-Logo er op. Als ze alle stempels op de flyer heb-ben kunnen ze de kaart inleveren bij Albert Heijn en mogen ze aldaar een cadeautje grabbelen. In-middels is de flyer al ver-spreid waarop de kinderen de stempels kunnen laten zetten. Natuurlijk zijn er kinderen die nog geen fly-

er hebben. Gemakshalve mag je de kinderen zonder stempelkaart door sturen naar DIO-Carla of de Bru-na waar extra stempelfly-ers liggen. Wie zelf flyers in de winkel wil hebben dan kunnen deze afge-haald worden bij Carla of Edmund. Zondag start tevens de Feestdagenactie. Dit jaar worden de flyers waarop de zegels kunnen worden geplakt en ook de zegels niet rondbrengen maar kunnen bij Edmund in de Bruna worden afgehaald.

Bij iedere aankoop in een van de winkels ontvangen klanten een GWV-sticker die ze op de kaart kunnen plakken. AH en de Coop geven bij iedere aankoop een zegel en boven elke 25 euro een extra zegel met een maximum van vier bij een winkelbezoek. De flyer en stickerkaart wordt deze week deur aan deur worden bezorgd in Gendt, Doornenburg, Angeren en Haalderen. Elke week (zondag) worden er tien winnaars bekend gemaakt per mail.

Met intocht Sint stempels sparen TikkieFit afgelastbeMMel - Met pijn in haar maakte het bestuur van Stichting Tikkieerbij on-langs een zware keus. Het gehele weekend van 7 en 8 november werden de activi-teiten van Tikkieerbij, te we-ten de TikkieFit Total Body Workout op zaterdagavond 7 november en de Spinning-marathon op zondag 8 no-vember afgelast. Dit zou de negende editie worden van de spinningmarathon maar het tegenvallende aantal in-schrijvingen heeft ons doen besluiten om deze editie niet door te laten gaan. Het aantal inschrijvingen was te laag.

Page 9: De Betuwe week47

Grote Molenstraat 3c6661 DB ElstT 0481 35 03 68

www.deoor-zaak.nl

Openingstijdendi t/m vr 9-17 uurma en za op afspraak (ook bij u thuis!)

Zélf de controleover uw hoortoestel?

Met het nieuwste kleine hoortoestel, de ReSound LiNX2, bedient u zélf onopvallend uw hoortoestel direct vanaf uw smartphone.

Met de bijbehorende app bepaalt u in iedere omgeving zelf het geluid wat u op

dat moment comfortabel vindt. U past het volume aan en wisselt van programma’s.

In moeilijke luistersituaties, zoals tijdens het fi etsen of in een restaurant, stelt u

eenvoudig focus op spraak in en reduceert u lawaai of windruis. Zo verstaat u spraak

beter en heeft u minder last van windruis. Zonder neklus of andere apparatuur.

De ReSound Smart app is gratis en zeer gebruiksvriendelijk.

Speciale aanbieding in November en DecemberHet meest geavanceerde hoortoestel van dit moment: van € 1.900,-

voor € 1.550,-

(in veel gevallen volledig aftrekbaar via de belasting!)

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 9

Bingo in Huissen-Zand

Huissen - Wijkvereniging ’t Zand Binnenveld in Huissen houdt woensdag 25 novem-ber weer een bingo met prij-zen. De bingo vindt plaats in het Gemeenschapshuis op

Huissen Zand aan de van Wijkstraat. Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er worden zeven rondes gespeeld (drie prij-zen per ronde) inclusief een

super-hoofdprijsronde, dus is er alle kans op een prijs! De kaarten worden verkocht per set voor alle rondes in-clusief de super-hoofdprijs-ronde, voor 11,50 euro.

Deelnemers aan de bingo in Huissen worden verzocht zelf schrijfgerei mee te nemen en zoveel mogelijk gepast af te rekenen. Foto: PR

Twee geloven op een kussen daar slaapt... OOsterHOut - Twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen. Op dinsdag 24 november komt de His-torische Kring Oosterhout, Slijk-Ewjjk, Valburg en om-streken weer bij elkaar. Dan houdt het weer een gezellige en leerzame avond in Gale-rie 1400, oftewel in het witte kerkje van Slijk-Ewijk. Leden en andere belangstellenden zijn die avond om 20.00 uur welkom om te luisteren naar de boeiende verhalen over de historie van onze kerken en de vele veranderingen die in de loop der eeuwen heb-ben plaatsgevonden. Frans Spaan geeft de aftrap met de bewogen geschiedenis van de Oosterhoutse R.K. Leo-nardus kerk. Daarna komt de Nederlands Hervormde kerk van Oosterhout aan bod, die aan het begin van de jaren ‘20e door baron van Boetzelaer is opgericht.

Dominee Dick Kruyt en/of Nellie Kegels verhalen over de gebeurtenissen die zich sindsdien in en om dit kerk-je hebben afgespeeld. Daar wordt boeiend verslag van gedaan. Gert Verhaaff laat zijn licht schijnen over het wel en wee van het mooie, oude, witte kerkje van Slijk-Ewijk en ten slotte neemt Sjaak Helmink de R.K. kerk van Valburg onder de loep. Kortom, een goede reden om op dinsdag 24 november de tocht naar het fraaie kerkje in Slijk-Ewijk te maken en tevens te genieten van de kunstwerken van onder an-dere Lincy Bakker. Toegang voor leden van de Histori-sche Vereniging is gratis. Niet leden kunnen een vrij-willige bijdrage doneren. Meer informatie is te vin-den op de volgende website: www.historischekringoos-terhout.nl.

De Rooms Katholieke Kerk en Pastorie in Valburg wordt dinsdag 24 november ook besproken. Foto: PR

Verlengen van rijbewijs elst - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en ove-rige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor vrijdag 20 november en 18 december terecht op het spreekuur in het Sociaal Cultureel Cen-trum De Wieken, Prinses Irenestraat 49. Voor senio-

ren kost de keuring 35 euro en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is dat 55 euro. Voor informatie en een afspraak belt u tij-dens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeu-ringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Oliebollen bij scoutingValBurg - Scouting Valburg houdt zaterdag 21 novem-ber wederom haar jaarlijkse oliebollenactie. Bij nacht en ontij, diep in de nacht, star-ten veel vrijwilligers met het bereiden van heerlijke olie-bollen. Die oliebollen wor-den vanaf omstreeks 9.00 uur ter verkoop aangeboden in de kraam in Valburg aan

de Tielsestraat, bij de slager voor de deur, bijna op het kruispunt met de Stations-straat en de Reetsestraat. Vanaf omstreeks 11.00 uur start ook de verkoop deur aan deur door de kids van de speltakken in Valburg, Homoet en Eimeren. Die verkoop gaat zo ongeveer de hele dag door.

Rockconcert in de SnellenburgOpHeusden - In de jaren ‘80 en ‘90 waren Snellenburg, de Meeting en Marquee toonaangevende podia in de regio. Na een lange stilte is er op Zaterdag 21 november een doorstart met Crown en de Quicksilver Fridays. De Quicksilver Fridays uit Opheusden debuteren deze avond met een mix van psy-chedelica en garagerock. De band speelt stevig eigen werk en leent soms bij de betere rockclassis . De band is dit voorjaar opgericht door Jan Woldberg die eind jaren zestig met zijn band Strange Power aan de weg timmerde in het psychede-lische circuit. De band gaat binnenkort opnemen in de Midnight studio’s waar ook Julian Sas zijn cd’s opneemt. De rockcoverband Crown uit Kesteren put uit 25 jaar rockclassics in het zwaar-dere genre. De Snellenburg aan de Vuurdoornstraat 2 is vanaf 20.00 uur open en de toegang bedraagt vijf euro.

Page 10: De Betuwe week47

Ze

t- en

dru

kfo

ute

n v

oo

rbe

ho

ud

en

.

Kijk voor ons complete assortiment, openingstijden en koopzondagen op:

totaalbed.nl KOOPAVOND Donderdag KOOPAVOND Vrijdag

KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

DOETINCHEM Doetinchemseweg 89a, 0314 36 61 86 ELST (GLD) Aamsestraat 44a, 0481 35 02 23 NIJMEGEN Wijchenseweg 172 (woonboulevard), 024 344 87 38 VEENENDAAL Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86

U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Deventer, Drachten, Enschede, Groningen, Harderwijk, Lelystad, Utrecht en Zwolle

opruiming

1 KAST BELUGA. Breedte: 136 cm, hoogte: 223 of 236 cm van 496 voor 421. 2 MATRAS DAHLIA. 400 pocketveren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216.3 LEDIKANT EVELYN. Op comforthoogte. Wit, beuken of eiken. 140/200 van 469 voor 359. 4 BOXSPRING LULEA. 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings + 2 pocketveer matrassen (300 pocketveren/m2) + koudschuim HR-40 splittopmatras. 140/200 van 3119 voor 2183.

Ledikanten, (top)matrassen, boxsprings, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

MATRAS DAHLIAvanaf 216

2

altijd 5 jaar garantie 80% uit voorraad leverbaar90 dagen omruilgarantieop alle (top)matrassen

gratis bezorging en montage

EXCELLENT

140/200 vanaf 1497

nú 30% korting op álle boxsprings, matrassen en bedbodems

COMFORT

140/200 vanaf 993993

DELUXE

140/200 vanaf 1189

DE

LU

XE

12871839

compleetBOXSPRING NECKA

Incl. hoofdbord + 2 pocketveer boxsprings + 1 pocketveer matras (500 veren/m2) + koudschuim HR-40 topmatras.140/200 van 1839 voor 1287, 160/200 nú 1441,180/200 nú 1595, 200/200 nú 1749.Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar.

KAST BELUGAvanaf 421

1

LEDIKANT EVELYNvanaf 359

3

Elektrisch verstelbaar vanaf 2085.

BOXSPRING LULEAvanaf 2183

4

Nijmegen is elke zondag geopend van 12-17u

Al onze boxsprings zijn verkrijgbaar in:DIVERSE STOFFEN,

KLEUREN & POTENSETS ZONDER MEERPRIJS!

Page 11: De Betuwe week47

1.29vvan 1.39

0.59vvan 0.65

1.49vvan 1.59

0.69vvan 0.79

2.59vvan 2.69

1.05vvan 1.29

2.99CA.

WEEKEND

14.99/kg

CA. 200 G 4x 110 G

2.69WEEKEND

1.69WEEKEND

2.2 KG

0.69WEEKEND

0.49WEEKEND

1.29WEEKEND

500 G

6X 0.2 L

240-300 G

500 G

CA. 450 G 250 G

PER STUK

230 G

PER STUK

1.99WEEKEND

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

20 T/M 22 NOVEMBER20 T/M 22 NOVEMBER20 T/M 22 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGENOP WWW.ALDI.NL

Gekruidgehaktin eenjasje vanroomboter-bladerdeeg.

Roombotergehaktstaaf*

Zuid-Amerikaanseribeye*

Magereslagersvinken*

Mandarijnen in kistjeKiwi Gold

BroccoliBleekselderij

Aardbei of perzik.

Yoghurtdrank

Mini luchtverfrisserKinderkoekjes

Borrelnoten

Meergranen, donkervolkoren of witbrood.

Broodbakmix

Goudse belegenkaas 48+

Heerlijk uit de oven!

*zie de voorwaarden in onze winkels

Formido Bemmel en Formido Elst elke werkdag geopend tot

21.00 uur

Formido Bemmel Houtakker 4. Tel: 0481 45 25 65Formido Elst Einsteinweg 6. Tel: 0481 35 00 79

ElkE zondag koopzondagElst: 11.00 tot 17.00 uur, Bemmel: 12.00 tot 17.00 uur

Elst/ B

emm

el

op 1 artikel naar keuze*

Tegen inlevering van deze bon, geldig van 18 t/m 24 november 2015

Elst/ B

emm

elKORT

ING

KORT

ING

op 1 VERFartikel naar keuze*KORT

INGTegen inlevering van deze bon, geldig van 18 t/m 24 november 2015

op douchecabines, kranenbadmeubelen, tegels enbadkeramiek/kunststof

op douchecabines, kranen

SANITAIRDAGEN18 t/m 28 november 2015

Page 12: De Betuwe week47

WWW.BUITENSPORTFOURSEASONS.NL

OPENINGSTIJDEN

Maandag 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur

Vrijdag 10.00 - 21.00 uur

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Zondag 12.00 - 17.00 uur

Cartograaf 86

6921 EZ Duiven

Telefoon 026 - 311 60 17

Fax 026 - 311 23 87

Naast de MAKRO en

tegenover McDonalds

* Niet geldig op reeds geldende acties/aanbiedingen.

Vraag naar de voorwaarden.

Volg ons ook op facebookwww.facebook.com/BuitensportFourSeasons

FALKE SOKKEN: 3 H

ALEN, 2 BETALEN

TENSON VEST VAN

90,- VOOR 49,-

CRAFT 2-PACK NU

44,95

PROTESTDIVERSE

KINDERJACKS

NU 50% KORTING

PROTEST20% KOR

TING OP DE

GEHELE COLLECTI

E*

O’NEILLGEHELE C

OLLECTIE:

25%KORTING*

25%KORTING*

QUIKSILVEREN ROXYGEHELECOLLECTIE:

BIJ AANKOOP VAN

EEN SKISET VAN

BRUNOTTI EEN EN

TREEKAART VOOR

SNOWWORLD CADEA

U

VÖLKL CHIARA SPO

RTIEVE DAMESSKI

VAN 599,95 VOOR

399,95

VÖLKL RTM 73 ALL

ROUND SKI

VAN 349,95 VOOR

259,95

LANGE HEREN SKIS

CHOEN SX 90

VAN 319,99 VOOR

259,95

LANGE DAMES

SKISCHOEN XC 70

W

VAN 299,95

VOOR 239,95

EN VELE

ANDEREACTIES,

AANBIEDINGEN

EN PRIJZEN TE

WINNEN!

19, 20, 21 EN 22

NOVEMBER

PRIJZEN

FESTIVAL

LAAT DEWINTER M

AAR BEGINNEN!

Page 13: De Betuwe week47

Jumbo Macleane, Elst, Europaplein 22, Jumbo Macleane, Elst Westeraam, Basilica 19 Jumbo van Blijderveen, Zetten, Julianaplein 8, Jumbo Blijderveen, Heteren, Beemdhof 38facebook.com/jumbosupermarkten

Page 14: De Betuwe week47

Blijf niet lopen met die pijnklachten....

ELST 20 T/M 22 NOVEMBER

Wanneer?Vrijdag 20-11-2015 van 12.00 tot 18.00 uurZaterdag 21-11-2015 van 10.00 tot 18.00 uurZondag 22-11-2015 van 10.00 tot 18.00 uur

Waar?Zalencentrum Onder de TorenSint Maartenstraat 346661 DA Elst

Wachttijden voorkomen?

076-53 29 050

www.gezondheidswijzer.nu

OPEN DAGEN

www.homehealthproducts.nl www.gezondheidswijzer.nu [email protected]*Alleen geldig tijdens de Open Dagen in Elst.

€400 korting op de

& 20% korting op alle toebehoren

VOORDEELBON

Nel van Haren kampt al decennia met nekklachten, maar daar laat de 77-jarige inwoonster van Nijmegen zich niet door uit het veld slaan. “Naast wandelen, lezen en puzzelen, zing ik in een kerkkoor, ga ik als vrijwilliger op bezoek bij zieke mensen en sjoel ik ook nog één keer per week. Op deze manier blijf ik lekker beweging en onderhoud ik mijn sociale contacten. Alleen het handwerken heb ik moeten opgeven. Hoe graag ik dat ook nog zou willen, dat is te pijnlijk en gaat echt niet meer.”

Zwaar ontgeldenNel werkte jarenlang voor een postagentschap. “Een computer hadden we in die periode nog niet, dus alles moest handmatig gebeuren. Tijdens het stempelen stond ik langdurig in dezelfde positie en moest ik telkens voorover buigen om bij het werkblad te komen. Vooral mijn nek moest het daarbij zwaar ontgelden. Net voor mijn vijftigste verjaardag werd ik afgekeurd. Het ging echt niet meer zo. Ook talloze behandelingen bij verschillende specialisten konden daar helaas niks aan veranderen.”

Tijdens Pijnverlichtingsdagen maakte de Gelderse voor het eerst kennis met andullatie- therapie. “Een goede bekende

wees me op een artikel in het wijkblad. Samen met hem ben ik toen ook naar de demonstratie gegaan. Na het proefliggen vielenwe thuis allebei als een blok in slaap, zo rustgevend werkte het. Ik heb diezelfde middag nog een eigen Andumedic aangeschaft. Ik gebruik het matras meerdere keren per week. Het biedt me een stukje ontspanning en pijn- verlichting. Dat is me een heleboel waard.”

‘‘Je moet willen investeren in jezelf” Test de Andumedic vrijblijvend tijdens de Pijnverlichtingsdagen

Om na te gaan of Andullatie ook voor u een oplossing biedt, kan u deze volledig

pijnloze behandeling gratis en vrijblijvend uitproberen tijdens de Pijnverlichtings-dagen. Na een verkennend gesprek kan onze medische adviseur ter plaatse een Andullatiesessie opstarten op maat van

uw klachtenpatroon.

ANDUMEDIC® 3

Sint Maartenstraat 34

Page 15: De Betuwe week47

Lady’s Night bij Plein 1metmuzikaal entertainment!

Evenals voorgaande jaren organiseert Plein 1 uit Zetten de traditioneleLady’s Night. Die vindt plaats op donderdag 19 november.

In samenwerking met de Vleeschhouwerij Cees van den Berg, ontstaater in Zetten een sfeervolle winkelavond, speciaal voor vrouwen.

“Tijdens deze avond, welke om 18.00 uur van start gaat en duurt tot 22.00 uur, is er weer van alles tebeleven. Uiteraard heeft Plein 1 dan ook weer diverse leuke acties. Zo krijgen de bezoekers op al hunaankopen maar liefst 21 procent BTW korting. En bij besteding van vijftig euro of meer, krijgen dedames een PIP shopper kado”, aldus eigenaresseWilma van Lonkhuijzen-Folkerts. “Buiten schenkenwe lekkere warme gluhwein en daar is ook De Vleeschhouwerij van Cees van den Berg aanwezig.Achter in de winkel, in onze workshop hebben we een wijnproeverij van S Akker uit Dodewaard.Tevens is er een thee proeverij waar u kennis kan maken met de nieuwste smaken thee uit onsassortiment, ook is Colinda Scholtz van Travel XL aanwezig. Maar uiteraard geldt de korting op hettotale assortiment, m.u.v. de kadobonnen”.

Muzikaal entertainmentOm 19.00 uur staat er een verrassingsoptreden gepland. Een optreden van een zanger welke bekendis van radio en televisie. Dit mag u niet missen.Zoals de naam Lady’s Night al aangeeft is deze avond speciaal bedoeld voor vrouwen. Bent u erbij opdonderdagavond 19 november?

Plein 1 Julianaplein 1 in Zetten, telefoon 0488-452173 www.plein-1.nlVolg ons nu op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en acties.

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 15

Stempelactie Pakt Uit groeit

ELST – De oergezellige en bovenal heerlijk simpele actie ‘Elst Pakt Uit’ keerde vorig jaar groots terug. Ook aan het eind van 2015 wordt Elst Pakt Uit gehouden. Het

aantal deelnemende onder-nemers uit Elst is gegroeid naar 58. Naar bijna zestig deelnemers dus. Aan de op-zet van Elst Pakt Uit is niets veranderd. Bij elke beste-

ding van tien euro in de ac-tieperiode krijgt men bij de deelnemende winkels een stempel. Een volle kaart is er al bij twaalf stempels. Lees hiernaast verder.

De stempelactie Elst Pakt Uit groeit naar bijna zestig deelnemende ondernemers. Foto: PR

Foto- expositie ‘Betuws Natuurschoon’HEmmEn - Bezoekerscen-trum ’t Pakhuis in het Be-tuwse dorp Hemmen heeft voor alle inwoners van de gemeentes Over- en Neder-betuwe de fotowedstrijd ‘Betuws Natuurschoon’ uit-gezet. Voor 1 november van dit jaar kon iedereen zijn/haar mooiste natuurfoto van binnen de twee gemeentes insturen. En daar werd ruim gehoor aan gegeven. Alle ingezonden foto’s wor-den nu opgenomen in een fraaie expositie die van 22 november tot en met 11 ja-nuari in ‘t Pakhuis in Hem-men te zien is. De bezoekers van deze expositie vormen de jury voor de wedstrijd. Zij kunnen dus tijdens het bezoek aan de expositie een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete foto.Op 24 januari is de prijs-uitreiking. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een

prachtige vergroting van de zijn/haar foto. Dus ga naar de expositie vanaf 22 no-vember en breng een stem uit. De expositie is gratis te bezoeken op elke zondag-middag van 13.00 tot 16.00 uur in Bezoekerscentrum ‘t Pakhuis, dat te vinden is aan de Boelenhamsestraat 7 in Hemmen.Bezoekerscentrum ’t Pak-huis is elke zondagmiddag gratis geopend voor publiek. Hier vindt u vaste en wisse-lende exposities met thema’s op het gebied van cultuur, natuur, milieu, historie, biodiversiteit en duurzaam-heid. Daarnaast worden tal van activiteiten georgani-seerd voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op www.pakhuishemmen.nl voor de agenda. Op www.heerlijkhemmen.nl zijn alle activiteiten te vinden van Hemmen.

Beaoekers van ‘t Pakhuis in Hemmen vormen zelf de jury tijdens de foto- expositie ‘Betuws Natuurschoon’. Foto: PR

Lezing in VluchtheuvelHETErEn -Belangstellenden zijn woensdag 25 november vanaf 20.00 uur welkom om te luisteren naar Geert Jan Spijker, adjunct directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de Christen-Unie. Hij vertelt in het alge-meen wat over het werk van het WI en over de laatste onderzoekserie Christelijk-

Sociaal 2030. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Geert Jan Spij-ker is ook docent filosofie en sociologie aan de CHE waar hij les geeft aan maatschap-pelijk werkers. De lezing vindt plaats in De Vlucht-heuvel in Heteren aan de Kastanjelaan 20.

Lezing over pruimenELST - Geert Jansen uit El-den, een connaisseur op het gebied van pruimen, houdt woensdag 18 november een lezing over De Eldensche Blauwe, een pruimsoort die die naam kreeg, toen de eerste pruimen werden geveild begin 1900 in Elst. Inmiddels maakt de Elden-se Blauwe deel uit van het

cultuur-historisch erfgoed van Elden. Er is onlangs een website over de Eldensche Blauwe gestart. De makers van de website zien nog een grote toekomst van deze pruimsoort, die oorspron-kelijk uit Amerika komt. De lezing wordt gehouden in het Wapen van Elst en be-gint om 20.00 uur.

Prijzengeld groter bij ‘Elst Pakt Uit’ELST - Het prijzengeld van in totaal zesduizend euro aan waardebonnen is bij de actie ‘Elst Pakt Uit’ is mede door de inbreng van de sponsors Albert Heijn Theo Driessen en Jumbo Macleane, ook in 2015 weer beschikbaar. De Elster supermarkten doen dus dit jaar zelf ook mee aan de mooie actie. De bon-nen zijn inwisselbaar bij de deelnemende winkels die te herkennen zijn aan een raamposter. De actieperiode voor ‘Elst Pakt Uit’ loopt tot en met 24 december 2015. Dat is de laatste dag waarop volledig ingevulde volle stempelkaarten inge-leverd kunnen worden bij de deelnemende winkeliers. De trekking van de prijzen vindt plaats op woensdag 30 december 2015 onder nota-rieel toezicht. De prijswin-naars ontvangen schriftelijk bericht. Dus doe ook de in-kopen in Elst en maak kans op een prijs.

Page 16: De Betuwe week47
Page 17: De Betuwe week47
Page 18: De Betuwe week47

15 avontuurlijke kinderboekjesover de grootste helden van vroeger

Verzamel ze allemaal!Verkrijgbaar met bon bij de winkel bij u in de buurt.Haal ze nu: deel 1 t/m 3 zijn tot en met zaterdag verkrijgbaar.

Hugo de GrootWillem van OranjeWillem van OranjeWillem van Oranje

Piet Hein

presenteert:

Piet Hein Willem van Oranje Hugo de Groot

Deel 10.99

Deel 24.95

Deel 34.95

AFHAALBON AFHAALBON AFHAALBON

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Leuke

schoencadeautjes!

Leuk en Leerzaam

LaatstekansDeel 1

0.99

Page 19: De Betuwe week47
Page 20: De Betuwe week47

woensdag18 november

- Winnaars anti-fietsdiefstalactie

- Goed bezochte Preventieavond voor ouders

nieuws

- Gast van de Raad - kijkje in de keuken bij de gemeenteraad

deze week

Heel veel kinderen hebben afge-zwommen voor hun A-diplomaop zaterdag 14 november!

Sam Luyken, Guusje Schoonderwoerd, Finn Kuiper, Fiene van den Berg, Niels van der Laan, Xander van Baal, Aaliyah Arends, Jade Merel Michies, Rana Al Hilal, Dylan Schell, Aline Diever, Beau Janssen, Bo Arentsen, Izza Frederiks, Jade van Dam, Julia Meeuwsen, Koen Knorth, Lotte Mes, Mark van de Kamp, Noah Risakotta, Owen van Veen, Saleem Ahmad, Siebe Jager, Stan Bekkenkamp, Stijn Bakker, Summer Roelofs, Timme te Ronde, Lente Niessing, Yara van den Hoogen, Elin Tromp, Tess Bouwman, Jyron Tushar Ramnarain, Santino Leiwakabessy.

Zwemdiploma’s

www.overbetuwe.nl

Werk in uitvoering……

Niet alleen aan de fysieke infra-structuur met wegen en tunnels, maar ook aan de sociale omge-ving wordt hard gewerkt.

KernenMet de kernenestafette nemen inwo-ners en organisaties het stokje over met initiatieven uit de verschillende kernen. De dorpsraad in Oosterhout, de jeugd in Heteren en enthousiaste mensen uit Driel worden gefaciliteerd om plannen in uitvoering te brengen.

LeefbaarheidLeefbaarheid was het thema van een ontmoeting met gedeputeerde Bea Schouten. Ze had maatschappelijke organisaties en politici uitgenodigd voor input voor een provinciale visie.Ik heb aandacht gevraagd voor vervoer tussen de dorpskernen en financiële ondersteuning voor dorps-

vernieuwingsprojecten om de kracht van de kernen verder te versterken.

MeedoenIn het sociale domein ligt de focus op participatie. Meedoen met betaald en onbetaald werk, in welke vorm dan ook, wordt gestimuleerd en aangemoedigd. Bij Werk en Inkomen zien we een dalende lijn in het aantal mensen met een bijstandsuitkering. De weg naar werk wordt vaker ge-vonden en daarover zijn we positief. De transitie van Presikhaaf naar het Werkgeversservicepunt is ingezet met gerichte aandacht voor de doelgroep. Afgelopen dinsdag heb ik een interessant symposium bijge-

woond bij Presikhaaf Schoolmeube-len. Over hoe ondernemingen een actieve(re) rol kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie. Bedrijfsleven en overheid kunnen elkaar ondersteu-nen. Meedoen, daar gaat het om.

KunstgrasHet 4e kunstgrasveld is (met veel vuurwerk) in Driel geopend. Voor-zitter Frans Essers vond het een spannende wedstrijd tussen Driel en Overbetuwe met uiteindelijk een mooi resultaat. Daar ben ik het van harte mee eens.

Hartelijke groet,Ben Ross

PORTEFEUILLEHOUDER AAN HET WOORD BEN ROSS, WETHOUDER KERNENBELEID EN ARBEIDSPARTICIPATIE

Geslaagde Preventieavond OBC ElstDonderdag 12 november vond de eerste Preventie-avond voor ouders van kinderen (11 t/m 18 jaar) plaats op het OBC Elst. Ongeveer 70 ouders/verzor-gers luisterden naar Dr. Nico van der Lely, die over de gevolgen van alcohol op het jonge brein vertelde, en namen deel aan diverse workshops.

De Preventieavond ging over het herkennen en voorkomen van pro-blemen en gevaren waar kinderen tegenaan kunnen lopen, zoals alco-hol, drugs, loverboys, digipesten en game-/social mediaverslaving. Naast dr. Nico van der Lely waren Politie Overbetuwe en instanties zoals Iriszorg en HALT aanwezig.

Theatergroep PlayBack hield ouders met hun interactieve voorstel-lingen over alcohol, social media en jongeren op een luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en humoristische scenes aan de keukentafel. Ze zijn er ook bij op de volgende Preventieavonden:

maandag 30 november (HPC Zet-ten) en maandag 7 december (Het Westeraam/ Lyceum Elst). Ook voor ouders van kinderen uit groep 8 van

de lagere scholen in Overbetuwe. Aanmelden kan nog!Meer informatie en aanmelden via: www.overbetuwe.nl/preventieavonden.

Informatieavond reclame-uitingen De gemeente Overbetuwe werkt aan de ontwikkeling van de welstandno-

ta en het beleid voor reclame-uitingen op de openbare weg en gaat daar

graag met ondernemers over in gesprek.

U bent van harte welkom!

Woensdag 25 november (19:30 – 21:30 uur), Hal gemeentehuis,

Dorpsstraat 67 te Elst.

Kijkje in de keuken bij de gemeenteraad

• Wat doen de gemeenteraads-leden?

• Hoe verloopt een Politieke Avond?

• Welke onderwerpen bespreekt de raad?

Altijd al eens willen weten hoe de gemeenteraad van Overbetuwe werkt? Dan nodigt de gemeenteraad u graag uit voor ‘Gast van de raad’.

U bent dan de speciale gast van de gemeenteraad en u krijgt een kijkje achter de schermen bij de Politieke Avond. Bovendien maakt u persoon-lijk kennis met enkele raadsleden.

Data en tijdWij nodigen u graag uit als ‘Gast van de raad’ voor de Politieke Avond op 1 december 2015 of 12 januari 2016 vanaf 18.30 uur. Komt u liever een andere keer? Geef dit alstublieft aan, dan nodigen wij u uit voor een andere avond. Het maximaal aantal

deelnemers per avond is tien. Meld usnel aan.

ProgrammaVoor de start van de Politieke Avond krijgt u uitleg van twee raadsleden en de griffier hoe de raad werkt. Ook horen we graag van u wat u van de raad verwacht. Hierna begint de Politieke Avond met de voorronden, waarbij u aanwezig bent. Daarna volgt de raadsvergadering, waarin de raad beslissingen neemt. Tot slot drinken we nog wat en kunt u napra-ten met raadsleden.

AanmeldenU kunt zich vooraf aanmelden (en eventueel uw partner, kennis of een vriend(in)) door een e-mail te sturen naar de griffie op het adres [email protected]. Hebt u geen e-mail? Bel dan met de griffie op telefoon (0481) 362 300. Dit programma is bedoeld voor inwoners vanaf 16 jaar.De raadsleden ontmoeten u graag!

Winnaars anti-fietsdiefstalactieDe heer en mevrouw Berendsen uit Elst zijn de winnaars van een AXA-kettingslot. Op de Anti-fietsdiefstal-middag 20 oktober jl. bij station Elst lieten zij hun fiets gratis graveren en wonnen daarmee ook nog een slot. In totaal lieten 26 deelnemers die dag hun fiets graveren. Bij station Elst en in de Dorpsstraat werden 528 fietsen gecontroleerd, waarvan 2 gestolen bleken te zijn.

Burgemeester van Asseldonkoverhandigt de prijs aan de heer enmevrouw Berendsen. Zij zijn ferventefietsers in de omgeving van Over-betuwe en vonden het erg leuk ommet de burgemeester gesproken tehebben over de mooie omgevingen de fietspaden die zo enorm zijnverbeterd.

Theatergroep PlayBack met de interactieve voorstelling ‘Log in’, die naast ouders ook collega-workshopgevers zoals de Politie aantrok. Fotografie: © Foto Suzan

Page 21: De Betuwe week47

OVERBETUWE BEREIKBAAR

ADRESSEN

Gemeente OverbetuwePostadres:Postbus 11, 6660 AA ElstTelefoon: 0481- 362300Fax: 0481- 372482E-mail: [email protected]:www.overbetuwe.nlTwitter: @Gem_Overbetuwe

BezoekadresLocatie Elst: Dorpsstraat 67, 6661 EH ElstLocatie Andelst (alleen op afspraak): Europaplein, 6673 BT AndelstLocatie Arnhem (Werk en inkomen): Boulevard Heuvelink 4a, 6828 KP Arnhem

Gemeentewerf ElstKorte Helster 1, ElstTelefoon: 0481-362300

Milieustraat AndelstEngelandstraat 4, AndelstTelefoon: 0481-362300

Sportcentrum De HelsterSchubertstraat 1, 6661 AWElst Telefoon: [email protected]

Een afspraak met burgemeester of wethouders kunt u makenvia het bestuurssecretariaat,tel. 0481-362300.

OPENINGSTIJDEN

Gemeentewinkel Locatie Elst (Vergunningen en Publiekszaken):maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur,woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur (Publiekszaken),donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur (Publiekszaken).

Vrijdagmiddag tot 17.00 uur geopend om reisdocument of rijbewijs op te halen (mits deze al eerder aangevraagd is bij de balie), stukken in te zien, formu-lieren in te leveren, gevonden en verloren voorwerpen te registreren en voor algemene informatie.

Locatie Arnhem (Werk en Inkomen):maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Loket samenlevenBij loket Samenleven kunt u onder andere terecht voor vragen over de Wmo, de GelrePas, leerlingen-vervoer, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. De openings-tijden van loket Samenleven wijzigen per 1 juli 2015. Het inloopspreekuur is alleen van 8.30 tot 10.00 uur. Verder wordt u op afspraak geholpen. Hiervoor kunt u vooraf een afspraak maken. Op deze manier heeft u geen wachttijd aan de balie. Ook kun-nen we onze deskundigheid zo beter inzetten en u beter van dienst zijn.

Milieustraat AndelstMaandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Milieustraat ElstMaandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.30 uur, zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur.

COLOFON

Deze informatiepagina’s van degemeente worden samengesteld door de gemeente Overbetuwe. De inhoud valt dan ook geheel onder verantwoordelijkheidvan de gemeente.

Voor bezorgklachten belt uWeekkrant De Betuwe, tel. 0481 378416. Voor vragen over de inhoud kunt u de gemeente bellen, tel. 0481 362300.

woensdag 18 november 2015

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE:Locatie; Omschrijving; Activiteit (en); Datum verzonden;- Andelst, Buskesdries 14, het wijzigen van een

verleende omgevingsvergunning (kantoor-pand), activiteit bouwen, (10-11-2015);

- Elst, kadastrale sectie N perceelnummer 3213, het aanleggen van een bouwweg, activiteit uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde , (09-11-2015).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVER-GUNNING:Locatie; Omschrijving; Datum binnenkomst;- Driel, Langstraat 14, het vergroten van een

visvijver en het graven van een visvijver, (02-11-2015);

- Elst, Marga Klompélaan 28, het aanleggen van een in- en uitrit, (20-10-2015);

- Elst, Prinses Margrietstraat 32, het plaatsen van een werkruimte, (04-11-2015);

- Elst, Olympiasingel 1, het vernieuwen van een bedrijfsgebouw, (02-11-2015);

- Elst, Smidsstraat 18a, het uitbreiden van een kantoor, plaatsen van bergingen en het aan-passen van de achtergevel, (23-10-2015);

- Heteren, Poort van Midden Gelderland Rood 24, het verlagen van gronden langs de water-gang op het perceel, (03-11-2015);

- Heteren, Weiland ongenummerd, het maken van twee inritten en het plaatsen van een erfafscheiding, (27-10-2015);

- Randwijk, Hemmensestraat 10, het plaatsen van een permanente woonunit, (22-10-2015);

- Randwijk, Knoppersweg 12B, het wijzigen van de inrichting, (02-11-2015);

- Randwijk, Lipperstpad 24, het plaatsen van een dakopbouw, (23-10-2015);

- Valburg, Van Welderenstraat 4, het uitbreiden van een woning, (30-10-2015).

Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 0481 - 362300

VERGUNNINGEN

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGBesloten is vergunning/ontheffing te verlenen aan:1. Scouting Valburg, verkoopactie oliebollen, 21

nov. 2015, Valburg;2. Stichting De Sint Kan, sinterklaasuittocht, 6

dec 2015, Drielse Rijndijk afrit Korevaar, Driel;3. I&G Events, sandwichborden Woonmarkt

Overbetuwe, week 49 en 50, hele gemeente;4. OBC Elst, sandwichborden Open Dag OBC

Elst, week 2 en 3, 2016, Elst.

DRANK- EN HORECAWET, TIJDELIJKE ONT-HEFFING ART. 35De burgemeester van de gemeente Overbetuwe heeft een tijdelijke ontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank ter plaatse tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan:

1. Gemeente Overbetuwe, op 1 december 2015 en 15 december 2015 van 22.00 uur tot 23.00 uur in het gemeentehuis te Elst.

Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken.Zie algemene tekst over bezwaar. ****Voor informatie: Gemeentewinkel, team Vergun-ningen en Handhaving, tel. (0481) 362 300.

ONTHEFFING GELUIDHINDERBesloten is op grond van artikel 4:6a van de Algemene Plaatselijke Verordening, aan de Ge-meente Overbetuwe een ontheffing te verlenen voor:Het uitvoeren van werkzaamheden voor verbete-ring van het riool aan: - Willem de Zwijgerstraat te Elst, gedeelte

tussen de Koningin Wilhelminastraat en de Rädeckerstraat;

- Louise de Colignystraat te Elst, gedeelte tus-sen de Koningin Wilhelminastraat en de Ernst Casimirstraat;

- Koningin Wilhelminastraat te Elst, gedeelte tussen Willem de Zwijgerstraat en de Louise de Colignystraat;

- Ernst Casimirstraat te Elst, gedeelte tussen de Willem de Zwijgersstraat en de Prinses Margrietstraat;

- Johan Willem Frisostraat te Elst, gedeelte tus-sen de Willem de Zwijgerstraat en de Louise de Colignystraat;

- Frederik Hendrikstraat te Elst, gedeelte tussen de Willem de Zwijgerstraat en de Louise de Colignystraat;

- Prins Mauritsstraat te Elst, gedeelte tussen de Willem de Zwijgerstraat en de Louise de Colignystraat.

De ontheffing wordt verleend voor de volgende periodes:- Van 23 november 2015 tot en met 22 januari

2016, van 22.00 uur tot 06.00 uur.- Met uitzondering van de weken 52 en 53 van

2015 en week 1 van 2016.Ten gevolge van de werkzaamheden kan geluid-hinder ontstaan.Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen *****.De besluiten ontheffing te verlenen zijn ver-zonden op 12 november 2015, de besluiten met bijbehorende stukken zijn gedurende de bezwaartermijn tijdens openingstijden in te zien op het Gemeentehuis te Elst.

OVERIGEN

ONTEIGENING VAN ONROERENDE ZAKEN IN DE GEMEENTE OVERBETUWE VOOR DE UIT-VOERING VAN HET PARK LINGEZEGEN De burgemeester van de gemeente Overbetuwe deelt mee, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet vanaf 19 november 2015 tot en met 30 december 2015 een afschrift van het koninklijk besluit van 7 oktober 2015, nr. 2015001730, ter inzage ligt. De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Overbetuwe ter onteigening aangewe-zen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoe-ring van het bestemmingsplan Park Lingezegen van de gemeente Overbetuwe. De door de

Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Natuur, Water, en de dubbelbestemmingen Waarde – Arche-ologie, Waarde – Archeologische verwachting 2, Waarde – Archeologische verwachting 4, en Waarde – Ecologische verbindingszone. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaam-heden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 november 2015, nr. 36583. Tegen dit besluit staat geen beroep open.Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:- Gemeente Overbetuwe, Dorpsstraat 67 te Elst

Gld (openingstijden staan op de website van de gemeente).

- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioen-laan 2 te Utrecht in de centrale hal.

ONTWERPBESLUIT TOT ONTTREKKING WEG-GEDEELTE VAN BALVERENLAAN AAN DE OPENBAARHEIDHet college van de gemeente Overbetuwe maakt overeenkomstig artikel 11 Wegenwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Van Balverenlaan te Oosterhout met bijbehorende stukken (tekening) ter inzage liggen vanaf 19 november 2015 tot en met 30 december 2015.Het besluit ziet op het voornemen om een deel van de Van Balverenlaan te Oosterhout te ont-trekken aan de openbaarheid. Binnenkort zullen hier de nodige werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de realisatie van het bedrijvenpark Park15 en, meer specifiek, de hiervoor noodza-kelijke infrastructuur. De werkzaamheden pas-sen binnen het vigerende bestemmingsplan “De nieuwe Rietgraaf e.o.”U kunt het besluit tijdens openingstijden op het gemeentehuis in Elst (kosteloos) inzien en (te-gen betaling) op verzoek ontvangen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Overbetuwe, post-bus 11 (6660 AA) te Elst. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer (0481) 362 300 met de ge-meentelijke projectmanager van Park15, de heer Martijn Mur, een afspraak worden gemaakt.

TOEZICHTHOUDERDe teammanager Vergunningen & Handhaving heeft namens burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2015 besloten om het aanwijzings-besluit van J.J.H. Scherrenburg, geboren op 31 oktober 1987 te Ede, voor zover het betrekking heeft op het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, de Wet Milieubeheer, de Brandbeveiligingsveror-dening en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe in te trekken.In ditzelfde besluit wordt de aanstelling als onbe-zoldigd ambtenaar van de heer J.J.H. Scherren-burg, geboren 31 oktober 1987 te Ede ingetrok-ken. Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

OPENBARE MEDEDELINGEN

Contactgegevens Sociale KernteamsIn Overbetuwe zijn acht Sociale Kernteams. Zij helpen inwoners met het vinden van hulp op het gebied van zorg en jeugdzorg. In de in-troductiefilm op www.kernteamsoverbetuwe.nl vertellen ze meer. De Sociale Kernteams zijn teams van beroepskrachten samen met dorps- of buurtbewoners. De beroepskrachten voeren altijd het eerste (keukentafel)gesprek.

Het telefoonnummer voor alle acht Sociale Kernteams is 06 117 361 68.

Sociaal Kernteam DrielLocatie: Zorgcentrum Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23 in HeterenInloopspreekuur: maandag 10.00 - 12.00 uur E-mail: [email protected]

Sociaal Kernteam Elst-NoordLocatie: Triade-gebouw, Prins Hendrikstraat 5A in ElstInloopspreekuur: donderdag 19.00 – 20.00 uurE-mail: [email protected]

Sociaal Kernteam Elst-OostLocatie: De Ruimte, Sint Maartenstraat 32b in ElstInloopspreekuur: maandag 10.00 - 11.00 uurE-mail: [email protected]

Sociaal Kernteam Elst-ZuidLocatie: de Kruisakkers 5 in ElstInloopspreekuur: dinsdag 11.00 - 12.00 uurE-mail: [email protected]

Sociaal Kernteam Herveld AndelstLocatie: Hoofdstraat 128E in HerveldInloopspreekuur: donderdag 10.00 - 12.00 uurE-mail: [email protected]

Sociaal Kernteam HeterenLocatie: Zorgcentrum Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23 in HeterenInloopspreekuur: maandag 14.00 - 16.00 uurE-mail: [email protected]

Sociaal Kernteam Oosterhout (ook voor Slijk-Ewijk)Dit Kernteam is er ook voor inwoners uit Slijk-EwijkLocatie: De Schakel, De Honsvoet 2 in OosterhoutInloopspreekuur: maandag 10.00 – 12.00 uurE-mail: [email protected]

Sociaal Kernteam Zetten HemmenLocatie: ontmoetingscentrum De Verbinding, Stationsstraat 1 in ZettenInloopspreekuur: woensdag 10.00 – 12.00 uurE-mail: [email protected]

Page 22: De Betuwe week47

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 22

woensdag 18 november 2015

ALGEMENE TOELICHTING

* Inzage U kunt de stukken inzien tijdens ope-ningstijden bij de informatiebalie gemeente-huis Overbetuwe, locatie Elst (maandag t/m woensdag 8.30-17.00 uur, donderdag 8.30-20.00 uur en vrijdag 8.30-13.00 uur).

** Inspraakreactie Als inwoner van de gemeente Over-betuwe of als belanghebbende kunt u uw mening geven over een (beleids)voornemen of plan. Het verschil tussen een zienswijze en een inspraakreactie is dat er bij een ziens-wijze al een ontwerp-besluit ligt. Bij een in-spraakreactie is dat nog niet het geval. U kunt uw inspraakreactie sturen naar burgemees-ter en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.

*** Zienswijze Als belanghebbende kunt u uw me-ning geven over een ontwerp-besluit (al dan niet op aanvraag). Het ver-schil tussen een zienswijze en een be-zwaar- of beroepschrift is dat een ziens-wijze wordt ingediend vóórdat er een besluit wordt genomen en een bezwaar- of beroep-schrift is gericht tegen een besluit dat al ge-nomen is. U kunt uw zienswijze sturen naar burgemeester en wethouders, Antwoord-nummer 175, 6660 VB Elst.

**** Bezwaar Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen zes weken na de verzend-datum van dit besluit een bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van de

gemeente Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. U schrijft in uw bezwaar-schrift uw naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer, de datum en een om-schrijving van dit besluit. Ook geeft u aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te onderte-kenen.

Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaar-schrift houdt een besluit niet tegen. Als u wilt dat een besluit niet wordt uitgevoerd, moet u naast het bezwaarschrift ook een zoge-heten verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland, Sector Bestuurs-recht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u grif-fierecht hiervoor betaalt.

***** Beroep Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage ligt, een beroepschrift naar de rechtbank Gelderland, Sector Be-stuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. U schrijft in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrij-ving van dit besluit. Stuur een kopie van het besluit mee. Ook geeft u aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht hiervoor betaalt.

Voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift houdt een besluit niet tegen. Als u wilt dat een besluit niet wordt uitgevoerd, moet u naast het beroepschrift ook een zogeheten verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stuur een kopie van het beroepschrift mee. Houdt u er reke-ning mee dat u griffierecht hiervoor betaalt.

Digitaal U kunt digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechts-raak.nl/bestuursrecht.

8 dagen v.a. 399 euro p.p. Smaragdgroene lagunes, kleurrijke bloemenvelden, heldere kratermeren, azuur-blauwe zee, walvissen, dol-fijnen en authentieke dorp-jes. Dat zijn de Azoren! De Portugese eilandgroep is een waar paradijs voor de actieve natuurliefhebber. Geniet van de vele wandel-mogelijkheden, een zacht klimaat, natuurlijke zwem-baden en wel meer dan 20 soorten dolfijnen en walvis-sen! U vliegt naar het prach-tige São Miguel, het grootste eiland van de Azoren, be-kend om de geisers en vul-kaankraters omzoomd door duizenden kleurige bloe-men.

Hotel Vila Nova***Op loopafstand van de haven van Ponta Delgada, op onge-veer 5 km van het strand en nabij diverse bezienswaar-digheden en winkels. Het comfortabele hotel beschikt over een restaurant, 2 bars, een zwembad en er zijn di-verse (sport)activiteiten zoals fitness, biljart en tafel-

voetbal. In het weekend is er live muziek, in de openbare ruimtes gratis WiFi en kor-ting op greenfees.

Inclusief:• Retourvlucht naar São Mi-guel met TUIfly• Luchthavenbelasting enbrandstofheffing • Retourtransfers• 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer• 7x uitgebreid ontbijtbuffet• Ned. sprek. reisleiding

Prijs vanaf 399 euro p.p. Vanafprijs o.b.v. 2 personen. Reisperiode: 4 april t/m 24 oktober 2016, vertrek maan-dag & vrijdag.Toeslag bijboeken halfpen-sion vanaf 22 euro p.p.p.d.

Informatie & boekingenKijk op tui.nl/wegenerBel met TUI tel. 0900-8847 (0,70 euro per gesprek) of ga langs bij TUI o.v.v. Wegener – Azoren aanbieding. Op deze reis zijn de ANVR/SGR voorwaarden van toe-passing.

Natuurlijke azoreNBreng je oude apparaat naar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente in Nederland heeft een plek waar inwoners alle soorten afval kunnen inleveren. De plek is bekend onder verschillende namen als milieustraat, afvalbrengstation, de stort, afvalpunt, milieupark, enzovoort. De milieustraat levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen en aan het behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar de milieustraat om tuinafval, planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank, een kapotte wasmachine of oude tv te brengen. Kleine elektrische apparaten en spaarlampen worden vaak niet meegenomen, terwijl ook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel en mooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de milieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar de actiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor een goed doel in jouw gemeente. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. En jij maakt direct kans op mooie prijzen!Kijk voor jouw milieustraat, de lokale goede doelen, de prijzenenactievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatie Wecycle laat elk afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp die je inlevert bij de milieustraat, voor bijna 80 tot meer dan 90 procent recyclen. Benieuwd hoe dit gaat? Bekijk de recyclevideo’s op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNEN

INLEVEREN IS

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met 90% van de gemeenten in Nederland

NIEUW

Page 23: De Betuwe week47

HA ARDEN & KACHELS - BUITENLEVEN - IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - TUINMACHINES - SFEERARTIKELEN

Dus zoekt u warmte én sfeer in uw woning en gaat

u naar DeHeideSmid, want DeHeideSmid heeft de

grootste en meest veelzijdige collectie haarden en

kachels van heel Gelderland. One Stop Shopping,

van interieuradvies, planning tot en met installatie

(inclusief verbouwing).

De sfeervolle showrooms van DeHeideSmid vindt u

in Halle én Duiven, en natuurlijk meer informatie op

www.heidesmid.nl

Filiaal Halle: Halle-Heideweg 16, T 0314-631741

Filiaal Duiven: Nieuwgraaf 1 (naast IKEA), T 026-3192090

ONS FILIAAL IN DUIVEN IS

ZONDAG 22 NOVEMBER

GEOPENDvan 11.00

tot 17.00 uur

OOK VOOR DECEMBERCADEAUTJESZIT U GOED BIJ DEHEIDESMID

DE EESTDAGENSTAAN

VOOR DE DEUR

F

www.heidesmid.nl

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 23

Nienke levert primeur

Ook in de Nederlandse grimeurwereld dringt het 3D-printen door: de negentienjarige Nienke Rasing uit Huissen is een van de eerste die in ons land deze technologie met succes heeft toegepast.

Huisen - Op woensdag 11 november presenteerde ze haar geboetseerde kop van filmpersonage ‘Orgrim’ uit de film Warcraft. Nienke volgt de opleiding Make Up & Hair Artist, de grimeur-

opleiding van Rijn IJssel. De studente boetseerde de vier tanden van de fantasiefi-guur uit een bolletje digitale klei en printte deze met een 3D-printer uit. Rijn IJssel is met de opleiding Make-up & Hair Artist voorloper op het gebied van 3D-printen.“In Amerikaanse films (zo-als Iron Man en dergelijke) komt 3D-printen al veel meer voor, maar in Neder-land werken nog niet veel grimeurs ermee,” zegt Jac-queline Baselier, docent Make-up & Hair Artist. Zij vervolgt: “Dit maakt het ont-werp van Nienke natuurlijk extra bijzonder!”

De Huissense Nienke Ra-sing maakte van de kop van de fantasiefiguur een afgie-ting van gips. Op de gipsen kop werkte ze vervolgens aan een applicatie van klei die later in het proces is vervangen door siliconen. een pracht van een creatie. De applicatie plakte ze op de kop van Orgrim en de 3D-geprinte tanden zette ze daar in.De Huissense studente maakte een foto van de kop om daar vervolgens in Pho-toshop een filmposter van te maken. Dit eindresultaat was ook op 11 november te bewonderen.

De Huissense grimestudent Nienke Rasing maakt model filmpersonage uit 3D-printer. Foto: Selene Lentjes

Maritha Kok wint verkiezing ParaveterinairBemmel - Paraveterinair dierenartsassistent Maritha Kok van Dierenartsenprak-tijk Oost-Betuwe uit Bem-mel heeft de titel Parave-terinair van het Jaar 2015 veroverd. Zij won de span-nende finale. Acht finalisten lieten zich van hun beste kant zien in het Paraveteri-nair trainingscentrum van Groenhorst Barneveld. Een kennistest was het eerste onderdeel van de krachtme-ting. Daarnaast voerden ze diverse praktische opdrach-ten uit, onder toeziend oog van assessoren. De vakjury, bestaande uit dierenarts-do-centen, leden van Vedias en de Paraveterinair van 2014, Alice Kondylakis, koos als uiteindelijke winnaar Ma-ritha Kok. Tijdens het fees-telijke avondprogramma, ge-presenteerd door Sebastiaan Labrie (Expeditie Robinson, Panamericana Roadtrip -

Veronica), maakte de jury de uitslag bekend. De jury had een lastige taak, want de eerste en tweede prijs-winnaars lagen dicht bij el-kaar. Over winnares Marit-ha zei de jury het volgende: “Naast het goed uitvoeren van de tests, maakt ze een grondige indruk. Ze is een rustige persoonlijkheid en kijkt altijd vrolijk.” Sharon Gonggrijp van die-renartsenpraktijk Schonau-wen uit Houten eindigde als tweede en de derde prijs ging naar Astrid Smit die als paraveterinair werkzaam is in het bedrijfsleven. De ge-lukkige winnares ontvangt een mooi prijzenpakket be-staande uit onder andere een opleidingscheque voor nascholing, een jaar gratis diervoeding, een jaar gratis huisdierverzekering en een jaar gratis antivlooienpro-ducten.

De Bemmelse Maritha Kok kreeg onder meer een cheque omdat ze de verkiezing Paraveterinair wist te winnen. Foto: PR

Informatiedag over BevallenRegio - Zwangere vrouwen en hun partners die zich goed willen voorbereiden op de bevalling, kunnen za-terdag 21 november terecht in Rijnstate Arnhem voor Bevallen@Rijnstate. De in-formatiedag van de afdeling Verloskunde van Rijnstate over bevallen in het zieken-huis. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er een uitgebreid programma met presenta-ties, rondleidingen en een kraampjesmarkt. De toegang is gratis. Tijdens de informa-tiedag Bevallen@Rijnstate op zaterdag 21 november worden er drie presentaties aangeboden: ‘een medische bevalling in Rijnstate’, ‘wat kun je allemaal verwachten bij een bevalling’ en ‘pijnbe-strijding, de mogelijkheden en risico’s’. De presentaties worden meerdere keren per dag gegeven. Daarnaast staan lactatiekundigen klaar om alle vragen over borstvoeding te beantwoorden. Een uitge-breid tijdschema van de presentaties is te vinden op www.rijnstate.nl/bevallen. Gedurende de hele dag zijn er in kleine groepen rondlei-dingen op de verloskamers (mits de drukte op de ver-loskamers dit toestaat). In de centrale hal op de begane grond van Rijnstate Arnhem is een kraampjesmarkt met een aantal lokale bedrijven. Aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur binnen-lopen.

Page 24: De Betuwe week47

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 24

Eten in Eetcafé BemmelBemmel - SWL houdt dins-dag 24 november weer een Open Eetcafé in creatief centrum Hofstede (Hoefslag 28 te Bemmel). Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een maal-tijd (inclusief koffie) die bereid wordt door vrijwil-ligers. Iedereen die mee wil

eten kan zich van maandag tot en met donderdag tus-sen 10.00 en 16.00 uur al-leen via het Meldpunt op tel 088-2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voi-cemail of via mail worden niet geaccepteerd. Voor het menu kijk op: www.swlin-gewaard.nl onder Participa-tiePunt Bemmel.

SWl: Open eetcafé HuissenHuiSSen - SWL in Huissen houdt donderdag 19 novem-ber, morgen dus, weer een Open Eetcafé in het Domi-nicanenklooster te Huissen. Voor vier euro kunnen in-woners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclu-sief koffie na afloop) die ge-heel bereid wordt door vrij-

willigers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt op tele-foonnummer: 088-2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccep-teerd. Vanwege het beperkte

aantal zitplaatsen (max 24) raden we aan om op tijd te bellen. Wanneer het is volge-boekt dan kunt u zich aan-melden voor de week er op. Het menu van 19 november is uiensoep als voorgerecht. Het hoofdgerecht bestaat uit kipkerrie met ragout en rijst en het nagerecht is een ver-rassingstoetje.

Prijswinnaars Stempelroute UIT!Het heeft even geduurd maar de prijswinnaars van de stempelroute op LingewaardUIT! 2015 zijn bekend.

Bemmel - Ongeveer vijftig kinderen hebben meege-daan aan de route waar ze op een zestal plekken een activiteit uit konden voeren om een stempel te krijgen. De hoofdprijzen zijn ter be-schikking gesteld door TOP Bemmel, Brasserie Bloem en de troostprijs door Linge-waard Energie. Wij danken deze sponsoren voor hun prijzen en wensen onder-staande prijswinnaars veel plezier met hun welverdien-de prijs!Joni van Moerkerk uit Bem-mel heeft de hoofdprijs van Top Bemmel gewonnen; vijf vrijkaartjes voor de voorstelling Jip & Janneke. Sanne van de Meer uit Bem-mel heeft de tweede hoofd-prijs gewonnen; een gratis

kindermenu bij Brasserie Bloem en Milan Janssen uit Gendt heeft de troostprijs gewonnen!De prijswinnaars mogen

hun prijs op komen halen bij Stichting Welzijn Lin-gewaard. Bel van te voren even om te zeggen wanneer je komt, dan zorgen we dat er

iemand is die jullie de prijs kan overhandigen. Stichting Welzijn Lingewaard, Nijver-heidsstraat 40 in Bemmel, Telefoon: 088 255 2550.

De prijswinnaars van de Stempelroute LingewaardUIT! bij elkaar. foto: PR

Herdenkings-dienst Protestantse gemeenteGenDT- In de protestantse kerk van Gendt aan de To-renlaan in Gendt is er zon-dag 22 november een kerk-dienst. De aanvangstijd van deze dienst is 10.00 uur. In deze dienst gaat ds. M. de Bree voor. Aan de dienst verleent de zanggroep van de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg haar medewerking. Op zondag 22 november wordt het een bijzondere dienst. Op deze zondag wordt de herdenkingsdienst gehou-den. In deze dienst wordt stilgestaan bij mensen uit de gemeente en eigen omgeving die in het afgelopen jaar zijn overledenen. De collecte is bestemd voor de Stichting Hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Hospice Rozen-heuvel is er voor mensen die ernstig ziek zijn en zich in de laatste fase van hun le-ven bevinden.

‘Vitaal ouder worden’KeSTeren - Vitaal ouder wor-den, onder deze naam houdt gemeente Neder-Betuwe op zaterdag 21 november van 13.00 tot 17.00 uur een in-formatiemiddag in school Pantarijn aan de Tollenhof 1 in Kesteren. Deskundigen uit Neder-Betuwe geven gra-tis advies op het gebied van gezondheid en bewegen. De dag is vooral bedoeld voor inwoners vanaf 55 jaar. Zij ontvingen al een schrifte-lijke uitnodiging. Buurt-sportcoach Joris Maier en gezondheidsmakelaar Ro-zemarijn Schoot, die beiden voor gemeente Neder-Betu-we werken, bundelden hun kennis en zijn verantwoor-delijk voor deze dag die ge-richt is op gezondheid tij-dens het ouder worden. Op 21 november kan men bij de diverse stands terecht voor gratis advies over hoe men vitaal kunt leven. Zo staan er lokale beweegaanbieders van seniorenactiviteiten en veel deskunigen uit de lo-kale gezondheidszorg. Ook kunt kan men verschillende testen laten afnemen die de vitaliteit in kaart brengen, zoals oogmetingen, hoortest, bloeddruk, knijpkracht. Het aantal ouderen in Neder-land groeit. Het beleid van de overheid is er op gericht dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wo-nen. Wie eerder al meer wil weten kan contact opnemen met Joris Maier, via e-mail [email protected] of tel. 06-48072563.

Ontdek de uniekesmaakervaring van Hertog Jan.Kom op zaterdag 21 november naar de onthulling van HJA15/2, het tweede bier uit de reeks Hertog Jan Ongekend.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Hertog Jan Ongekend is een reeks eenmalige bieren waarvan maar één ketel wordt gebrouwen. Vanaf 11.00 bent u van harte welkom bij onze brouwerij in Arcen om bij de onthulling aanwezig te zijn. In de winkel bij onze brouwerij zullen de eerste kruiken HJA15/2 te koop zijn en bieden wij de gelegenheid om kosteloos een ronde te maken door de brouwerij. Ook vinden er op ons terrein nog een aantal bijpassende activiteiten plaats.

Het programma zal eindigen om 16.00. Tot 21 november!

Adres: Hertog Jan Brouwerij, Kruisweg 44, 5944 EN Arcen.

Page 25: De Betuwe week47

BLIK OP VIVALDIMaestro Julesonthult EEN NIEUWE MANIER

VAN KLASSIEKE MUZIEKBELEVEN

Stap in dewereld vande grotemeesters! Dirigent Jules vanHessen werpt een

inspirerende blik op Vivaldi’sDevier jaargetijden. Voor de pauze deeltMaestro

Jules opmerkelijke anekdotes en boeiendewetenswaardigheden.Nadepauze

ogendicht en genieten vande complete uitvoering vanhetmeesterwerk.

Voormeer informatie of het bestellen van kaartenwww.hetgeldersorkest.nl

Blik op VivaldiUtrecht do. 26 novemberArnhem za. 28 november

Nijmegen zo. 29 novemberApeldoorn vrij. 11 december

www.stingler.nl

12 stuks

F R U I T O F T H E L O O M

*meerdere kleuren en (dames) modellen online

Tot 70% korting op de gehele collectie!

29,9514,95

34,9519,95

119,9529,95

34,9514,95

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 25

Terwijl de meubels blijven staan

Bekend van TV

Plafonds • Sierlijsten Verlichting

PLAFONDSHOWVrijdag 20 november van 10.00 - 17.00 uur Zaterdag 21 novemer van 12.00 - 17.00 uur

Een nieuw plafond in 1 dag!

• Schone montage in één dag• Zonder hakken en breken• De meubels kunnen blijven staan• Voor elke interieurstijl

• Verlichting naar wens• Uit één geheel op maat gemaakt• Het procedé is duurzaam en brandveilig

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit uniek en

beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Voor elke ruimte

Tijdens deze dagen is er een plafondspecialist aanwezig

Plameco ArnhemVan Oldenbarneveldtstraat 122

6827 AN Arnhem of bel: 026 3616700

Page 26: De Betuwe week47

ENIG IDEEHOE LANG UNAAR DEZE

ADVERTENTIEKIJKT?

DE BEST BEKEKEN MEDIA VAN NEDERLAND

Waarschijnlijk een stuk langer dan naar de meeste reclame-uitingen. Huis-aan-huiskranten worden namelijk juist gelezen voor de aanbiedingen die erin staan. En 51% van de lezers onderneemt actie na het zien van een advertentie. Voeg daaraan toe dat een huis-aan-huiskrant ook nog eens heel dichtbij u staat. Dat maakt alles wat erin staat relevant. Van het nieuws tot de agenda. Dit zorgt ervoor dat 91% van de Nederlanders wel eens een huis-aan-huiskrant leest. Bij de Persgroep krijgen adverteerders elke dag contact met maar liefst 6,3 miljoen unieke mensen. Ook met u dus. Op welk niveau zij ook aandacht voor hun merk willen – nationaal, regionaal of lokaal – bij de Persgroep zijn zij aan het juiste adres. Al onze nieuwsmerken hebben namelijk één ding gemeen: advertenties krijgen de aandacht die ze verdienen.

Page 27: De Betuwe week47

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 27

Nieuwe mediatoren

Zeven leerlingen uit groep 7 en 8 van de Koningin Julianaschool in Heteren hebben onlangs hun diploma gekregen als mediator voor het oplossen van conflicten bij en met andere leerlingen.

Heteren - Deze mediato-ren zijn een onderdeel van de Vreedzame School, een programma voor sociaal emotionele ontwikkeling dat de Kon. Julianaschool hanteert. Samen met de vijf

mediatoren die vorig jaar al geslaagd waren, zijn dat er maar liefst twaalf. Na een succesvolle training van juf Els van Maanen en juf In-grid van der Heijden kunnen zij vanaf nu aan de slag als leerlingmediator. Dat was wel een feestje waard. Niet allen de meesters en juffen maar ook de familieleden van de mediatoren waren hierbij aanwezig. Er was zelfs een speciale Vreed-zame school-taart voor dit feestje. Voordat de kinderen hun diploma kregen moes-ten zij natuurlijk wel eerst laten zien dat zij de stappen van het mediatieschema

goed kunnen doorlopen. Belangrijke vaardigheden van een mediator zijn: goed kunnen luisteren, slimme vragen stellen, parafraseren (samenvatten) en naar het gevoel vragen. Alle kinde-ren bleken dit ruimschoots onder de knie te hebben.Wanneer kinderen uit an-dere groepen een conflict hebben waar zij zelf niet uit komen, worden de leer-lingmediatoren in gezet. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van het conflict. Dit wordt begeleid door de leerkrachten. Zo worden alle leerlingen vaardiger in het omgaan met conflicten.

De geslaagde leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het vinden van oplossingen. Foto: PR

BC Zetten houdt straat- en buurttoernooiZetten - Samen met de buur-man of buurvrouw een potje badminton spelen? Dat kan aan het eind van het jaar bij het straat- en buurttoernooi van BC Zetten. Het evene-ment wordt gehouden op dinsdag 29 december van 19.30 tot 22.00 uur in De Wanmolen in Zetten. Aan het toernooi kunnen niet alleen inwoners van Zet-ten meedoen, ook bewoners van omliggende dorpen als Hemmen, Dodewaard, Randwijk, Herveld, Andelst of Heteren zijn welkom. Elke straat of buurt bestaat uit minimaal vier spelers. Alle wedstrijden zijn dubbel-spelen. Die dubbels kunnen gemengd zijn, maar ook uit twee heren en twee dames bestaan. De winnaar krijgt een bowling-arrangement met steengrillen/gourmetten in De Wanmolen. Mochten er twee deelnemers in een

straat mee willen doen, dan worden ze samengevoegd met andere duo’s. De organi-serende vereniging heeft be-wust gekozen voor het eind van het jaar: een sportieve avond tussen kerst en oud en nieuw. Bovendien kun-nen de deelnemers ervaren wat badminton inhoudt. En voor wie de smaak te pak-ken heeft, kan in de maand januari nog gratis spelen, al-vorens te besluiten al of niet lid te worden. Opgeven voor 1 december: [email protected] met vermelding van zelf-bedachte naam, en naam en mail van contactpersoon. Informatie: zie www.bczet-ten.nl of 06-43274447 (Fred Eggink). De deelnemers moeten zorgen voor sport-kleding en goed schoeisel. Rackets zijn aanwezig.BC Zetten speelt op zowel maandag als vrijdag in De Wanmolen.

Badminton wordt fanatiek beoefend. Daarom houdt BC Zetten binnenkort weer een groot straat- en buurttoernooi. Foto: PR

Goddelijke vonk op de HeuvelZetten -Ds. Edward van der Kaaij houdt zondag 22 november in de Vluchtheu-velkerk in Zetten een lezing over de (vermeende) histo-riciteit van Jezus. Iedereen die is geïnteresseerd, is van harte welkom. Aanvang 10.00 uur. In 2014 baarde ds. Edward van der Kaaij, pre-dikant van de hervormde Vredeskerkgemeente in Nij-kerk, opzien met zijn boek De ongemakkelijke waar-heid van het christendom. De echte Jezus onthuld. In zijn boek verdedigt hij de onder gelovigen en weten-schappers omstreden stel-ling dat de historische Je-zus nooit heeft bestaan. De figuur van Jezus is in zijn optiek een mythe, en daar zouden wij als gelovigen genoeg aan moeten hebben. Het gaat erom dat gelovigen ontdekken dat Christus in henzelf bestaat. Want in al wat leeft zit levenskracht, een goddelijke vonk, ook in dieren. Het is volgens Van der Kaaij de opdracht van de mens die vonk te ontdek-ken. In hoeverre is Van der Kaaij’s stelling houdbaar? En als deze bewijsbaar is, wat betekent dit dan voor de historische godsdienst die het christendom preten-deert te zijn? Wat betekent dit verder voor de manier waarop wij het evangelie lezen en wat zegt het voor onze geloofsbeleving? Deze vragen zullen centraal staan op 22 november in overden-king en discussie.

Klein en groot genoten zaterdag 14 november van de intocht van Sinterklaas en zijn Pietermannen. Dat blijkt wel op deze foto, waarin ouders en hun kind zich prima vermaakten.

Een bozo of een ontevreden Piet? Integendeel. Hij bleek veel gekke gezichten te kunnen trekken, dit tot genoegen van veel bezoekers in het Elster koopcentrum.

Sinterklaas en zijn gevolg is garriveerd in het centrum van Elst, waar de grote kindervriend op grootse wijze werd ontvangen. Er heerste een gezellige sfeer in het koopcentrum.

Sinterklaas met Pietermannen in Elst

Veel belangstelling voor intocht in het gezellige dorp

De Pietermannen op deze foto verrichten kunststukjes met het springtouw. Dat zorgde voor de ndoge hilariteit in het centrum van Elst. Weer andere Pieten vermaakten kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s met andere leuke kunststukjes. Foto’s: Ellen Koelewijn

Page 28: De Betuwe week47

GENIET NU NOG MEERVAN HET WEEKENDElke zaterdag de extra dikke weekendeditievan De Gelderlander bij u op de mat!

Iederezaterdaggratis

&magazine!

GA NU SNEL NAARDG.NL/WEEKEND

WEEKEND-

ABONNEMENT

VOOR SLECHTS

€ 2,45

PER WEEK

PROBEER NU!

Page 29: De Betuwe week47

van €

2497

,-

voor

€13

50,-

van €

2383

,-

voor

€12

99,-

van €

1897

,-

voor

€ 9

99,-

van €

7999

,-

voor

€ 3

699,

-

+ hoge kwaliteit+ volledige garantie

MEUBELENHALVEPRIJS

nu héél veel

+ hoge kwaliteit

PRIJSDIRECT LEVERBAAR!

MAAR OP=OP!

+ 100% service+ laatste modellen

Kijk voor meer aanbiedingen op:

van €

5499

,-

voor

€ 2

399,

-

van €

2497

,-

voor

€13

50,-

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 29

Nee, dit is geen selfi e. Ellen koelewijn, de fotograaf van deze krant, schoot deze gevoelige plaat van Sinterklaas, een van de kinderen vele kinderen langs de route en een trotse opa.

Op de high fi ve van een Pieterman wordt fysiek spontaan gereageerd door een jongetje, die ook nog eens wat pepernoten in zijn zak mocht steken. Die werden met smaak gegeten.

Hebben we hier te maken met en moderne Piet of een Pieterman die in love is? Wie het weet mag het zeggen. Zijn fraaie bril zegt in ieder geval voldoende.

Sinterklaas doet met tegenwind Gendt aan

Kinderfeest in Gendt ook sfeervol en gezellig tijdens intocht Sint

Sinterklaas kwam bij een fi kse storm in Gendt aan. De kindervriend had een hand nodige om zijn mijter op zijn hoofd te houden. De haren van de burgemeester waren een speelbal van de wind. Een kind probeert Sint een tekening te overhandigen. Foto’s: Ellen Koelewijn.

Page 30: De Betuwe week47

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 30

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hoi ik ben Ellen, een ver-zorgende vrouw van 54 jaar. Ik zoek een leuke spontane man voor een serieuze relatie. Regio Oss. 0906-10.10.162 Box:434034

Ik ben Annie, ik ben nog een hele vitale vrouw van in de 80 en ik ben op zoek naar een leuke en eerlijke man van dezelfde leeftijd. 0906-10.10.162 Box:619742

Ik ben op zoek naar een leuke man voor vriend-schap en als het klikt gaan we ervoor. Ik ben lief en spontaan. Lijkt het je wat? 0906-10.10.162 Box:961995

Dag leuke mannen ik ben een spontane en lieve vrouw uit Gelderland. Ik heb zin in een gezellig con-tact. Jij ook? Laat wat van je horen en reageer snel. X 0906-10.10.162 Box:975849

Hallo ik ben Ingrid een leuke dame die op zoek is naar een leuke, lieve en spontane man. Uit de regio Doetinchem het liefst. Wil je meer weten? Bel me dan 0906-10.10.162 Box:474393

Hallo mannen ik ben Isabel en ik ben op zoek naar een lieve, eerlijke, spontane en serieuze jonge man in Bra-bant. Ben jij dat? Reageer. 0906-10.10.162 Box:433060

Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 61 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve en betrouwbare man voor een serieuze relatie. Bel je? 0906-10.10.162 Box:112140

Hallo ik ben Lidi 61 jaar en woon in de Achterhoek. Ik zoek een lieve, betrouwba-re man voor een eventuele relatie. Meer weten? Bel. 0906-10.10.162 Box:129177

ANJA 52 JAAR. Hoi ik ben Anja en ik kom uit Gelder-

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

JITSKE Box: 8095Heldervoelend energetisch the-rapeute, HSP coach, werk met de Godinnenkaarten en samen komen we verder. Bel gerust.

Bel 0909-1447 Box: 8095

Kijk voor al onze consulenten op www.Astrotelefoon.nl!

Industrie & BouwVakmensen gezocht!

Succesvol eigen bedrijfwww.devakman.info

www.opmaatbouwen.nl

Vakmensen gezocht!Succesvol eigen bedrijf

www.devakman.infowww.opmaatbouwen.nl

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Schoonmaak

Voor een medische praktijk in Huissenzoeken wij een betrouwbare

SCHOONMAAKSTERWerktijden liggen tussen 17.30 en 19.00 uur, van ma t/m

vrij. U dient zelfstandig te kunnen werken.Informatie: 06-27074940

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

!'$%'&"#"

+-+17-1-23C::CB 9=>A?CBC%,

CB#?>A$@C 5<;913<#+ AC(& 5<;913<#+@C?C 5<;913<#+ B><!C 5<;913<#+ ?>C%CB 5<;913<#+9CA4> 5<;913<#+ ?B6%A 5<;913<#+ AC:A 5<;913<#+'CCA?CBCAAC 5<;913<#+ 5<<3 5<;913<#&

!'$%'&"#"+-+17-1--5#9 C(?BC'C ;B#=)C%

&"#$%%!

!'$%'&"#"+-+178/.+

$%) ). *)" !,!',# "(-+)#&

/2*,.%"!#%!$%"!#

!'$%'&"#

"+-+17+-.1

0>%%C% 8+ AC$#%"C%CC% ;B#=)

66% "C 9><%!'$%'&"#

"

3C::CB 3>;C ***

+-+17

8/11

*+$3'&2!&2'&(.1+%&2 #$"2 2+10 #1&! 2//. 4$(&

)12,/),-

!#!"

)< 3<44<;:8<'('- :<$376#<#"! 2 %<0:78<&&$$$"'#'%"!&

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

Feestdagen & EvenementenBraderieën & Markten

* XXL VLO-MARKT WIJCHEN *Zondag 29 nov : 10-17 uur. Olympic-hallen: Nieuweweg203 - 6603BM - Wijchen. Mega !!!! Stands : 0161-456291

Zat. 21 nov. VlooienmarktOpheusden, Sph. Biezenwei.2 kr. € 40,-. Fazantstraat 30.DonEvents.nl 0294-237320

VLOOIENMARKT: Eusebius-kerk Arnhem 28-29 nov. 06-51817345 www.organisatie-burovanschaijk.nl

Werk & Inkomen

Onroerend Goed

Woonruimte VraagTe huur gevraagd: WOON-RUIMTE (met schuur) in bui-tengebied omg. Elst-Nijme-gen voor tuinman en doch-ter. Evt. i.c.m. tuindiensten.06-46534741.

OG t.k aangeboden

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

de

krac

ht

van

du

bb

el

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 31: De Betuwe week47

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 18 november 2015 · 31

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$AE"A <?

>Q>#B*&&>%9(RR(>E K!(N(> (> K=?(>&.(;#BR(> (> J!5(

AE'' <?

GKM.,

G2G2G0MG0MJM.QD1Q,&&&&>Q>#;QSQS

AE$A<?

OQ-44H MH )A:(+ JM.Q&

*+#%('& $!""&)'#!"

PPPC<;!5B8(+=>>(+8!=>C>R9(RR(> L 9((R*@(RR(> L 9((R*+#B88(>

!$!"%#$$!AAA '3'< F< 38:5L %% GAE''<?F

JN??8BJ:=BI!R<'' 7QH03Q2

IMH//0&&&

>Q>#;*Q#>

>Q>#B>Q>(GAE$A<?F

R((;8 T( %;BB% #=( T( #BB;R(SS(; SB> SRBB;?BS(>&

J6!:8(; ?BB;&

1!R9' MN7

E>C#>9@=D

>Q>#;*SS>-2IM+/1MHM-12.,MG

4' '<!$' ')"6'% G5 ::PO

AE"A<?

&(! )#)%"$$$'HIAEVA=@G

)3)!-3)!3)4!(101"$2 $1 %",'.$$* &.$$2%#//1+

1K1 *44<2<E4/ F3? BE97&E%? ),,< '-'-

%H AHHF6>;8C@H :F!=#H" =>@ ;H H>DH" 1==F@$

%$!,0$) '21*"&-.(#$/+

1K1 3NM4 J::3 "'"'

1R.< AUA$D$U$U--- HIAEVA=@G

HIAEVA=@G

9+9 .E2?< (3? BE97&E%? ),,< '-'-

P!?& O) %%? 6>>; %%? B( )? 7>,# QB9 #)7CCC8RL AUA$D$UC$UC--* RJ L/N10R3 :J5JNRK KRR

G5) 5) ??) ,2E)744<73?0

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

H-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SGH-VFE -T-T ,#B7E I 'ED =); ,#B7E !?(>T QQQC9@9+B7BC?SG

HIAEVA=@G

!-&&($,,(%%*'+&**%*#"%'+(%!)

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATINGHoi ik ben Anneke een dik-kere bi meid en ik zoek stel-len of mannen voor hetetelefoonseks! Hou jij hierook van? Reageer dan snel0906-10.10.190 Box:704296

Hai met Nadia, ik heb altijdwel zin in iets spannends.Jij ook? Bel me dan snelen laten we samen tot eenhoogtepunt komen. Kusjes0906-10.10.190 Box:875665

Hey mannen ik ben een su-per stoute en hete vrouw.Ik zou graag eens willen af-spreken met een spannen-de man. Ben jij dat? Laatwat van je horen en bel me0906-10.10.190 Box:205998

Ik heb mooie rondingenen ben volslank. Ik heb nuzin in telefoonsex. Wie beltmij? Laat wat van je horen.0906-10.10.190 Box:368998

Dag hete lekkere spettervan me! Ik ben Silvie enzou graag eens lekker metje willen kletsen. Ga je mesnel bellen? Ik hoop het, ikkan namelijk niet wachtenop jou. Tot snel en reageer0906-10.10.190 Box:559979

Hai met Floor, ik ben 29jaar. Ik zoek iemand die mijwil verwennen en span-nende dingen met mij wildoen. Ben ik op zoek naarjou? Laat het me dan we-ten en reageer op mijn box0906-10.10.190 Box:362508

Ik ben een ondeugende ensexy vrouw. Ik sta openvoor een spannend contactmet een lekkere man. Wilje meer weten? Bel me dan0906-10.10.190 Box:148495

Ik heb lang donker blondhaar en mooie groeneogen. Heb je interesse? Bel0906-10.10.190 Box:579238

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATING Ik ben een goed uitziende bi man. Ik heb geen erva-ring met mannen, maar ik wil graag wat bij leren. Mijn naam is Glenn en ik ben 57 jaar. Ben jij een goede meester? Reageer. 0906-10.10.156 Box:540610

Hai mannen, ik ben Ben 40 jaar. Ik ben voor alles in. Ik ben op zoek naar leuke mannen voor spannende avonturen. Bel me nu snel. 0906-10.10.156 Box:323327

Dag ik ben Andre een 42 jarige jongen. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een lekker spannend contact. Lijkt het je wat om regelmatig af te spreken? Reageer dan snel op mijn boxnummer en ik bel je. X 0906-10.10.156 Box:174353

Hoi mannen, ik ben Piet 57 jaar, 120 kilo en op zoek naar oudere mannen met ervaring. Ben jij dat? Dan wil ik je graag ontmoeten om af te spreken. Ik kan ontvangen. Spreek wat in op mijn boxnummer en bel 0906-10.10.156 Box:275603

Ik ben een hete man van 66 jaar. Ik ben gek op traves-tieten. Ik kan niet ontvan-gen maar wel verplaatsen. Wil je meer weten? Bel me dan snel op mijn boxnum-mer en wie weet zien we elkaar binnenkort. Reageer 0906-10.10.156 Box:720319

Ik ben Michael een hele leuke man en zoek een jon-gen 18+ of meerdere man-nen. Ik ben echt voor alles in. Heb je interesse? Laat dan wat van je horen en spreek wat in op mijn box, dan bel ik je snel terug. X 0906-10.10.156 Box:286507

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannen aan de lijn kies dan een 1 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

De Gelderlander presenteert de leukste

winkels bij u in de buurt

hart voor uw stad

Op sneakers of op naald-hakken, hier ben je altijd wel-kom. Je moet je er thuis voelen. De warme en trendy sfeer op de oude boerderij, de kwalitet van het eten en de vriendelijkheid in de bediening, dat is De Vendel. “We gaan in alle opzichten voor het beste van het beste.”

RESTAURANT DE VENDEL Jan-Egbert Bos, Veenendaal

Hart voor Uw stad nodigt u uit in de leukste winkels bij u in de buurt. Kijk op hartvooruwstad.nl en win 100 x €100 shoptegoed!

www.kleintjesmarkt.nlGouden rang kaarten zijn de mooiste plaatsen vóór in de zaal incl. een kopje koffie of thee.Tevens ontvangt u met een Gouden rang kaart na het concert een prachtig en uniek kado !

(0,4

5€pm

)

BEL DE THEATERKASSA 0900-9203 of WWW.MUSICOFLIFE.NTK.NL

Vooraf en tijdens de pauze speelt de bekende pianist Dennis de Bruijn de mooiste nummers van optredende artiesten op een concertvleugel!

Ruthop haar best!

alle hits

2e

Pa

as

da

g

MA. 14 MAART | € 22 | 37 | 52 MA. 28 MAART - 14.00 uur | € 22 | 37 | 52

Live in ConcertX

Haar grote theaterconcert 2016Alleen te zien in Scheveningen!

m.m.v. Holland Showband

Vur al�ed - meer dan 30 jaar!

MA. 11 APRIL | € 17 | 32 | 47

25Jaar25Jaar

Feestelijke afsluiting jubileumi n S c h e v e n i n g e n 2

eP

ink

st

er

da

g

50 Ja ar

B Z NH E R I N N E R I N G E NJan Keizer Anny Schilder

Alle grote hits van BZN

1966 2016

2e

Pin

ks

te

rd

ag

MA. 16 MEI - 20.00 uur | € 17 | 32 | 47

‘Voor altijd en iedereen’

MA. 25 APRIL | € 17 | 32 | 47

KAARTEN

VANAF

€ 17 & € 22

MA. 16 MEI - 14.00 uur | € 17 | 32 | 47

AFAS CIRCUSTHEATER | SCHEVENINGEN | 20.00 UURAFAS CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN UUR| | 20.00

32 seizoen 2015 / 2016e8 concerten Sterren aan Zeein de serie

Kerstfeest met

en groot orkest

De mooiste kerstliedjes

MA. 21 DEC. | € 23 | 31 | 38 | 44 | 58 | 69

FROGERRENE

30 Jaar Hits

Speciaalprogramma!

Feestelijke afsluiting jubileum

MA. 29 FEBRUARI | € 22 | 37 | 52

Page 32: De Betuwe week47