Barneveld Vandaag week47

20
Koningsweg 14-16, Soest I T 035 - 603 99 25 I yourlease.nl Onbezorgd rijplezier voor een vast laag all-in maandbedrag! ALL-IN (PRIVÉ)LEASE Looptijd: 60 maanden 10.000 vrije km. per jr. Proefrit maken Looptijd: 48 maanden 10.000 vrije km. per jaar Proefrit maken 2013, 27.000 km, airco, 5-drs Citroën C1 169,- all-in/mnd - incl. btw 188,- all-in/mnd - incl. btw Seat Mii 1.0 Style 2013, 27.000 km, airco, 5-drs No� 50 t�p�e�l�Y �ea�.Dé Kerstwereld is weer Graag tot snel! geopend! Harderwijkerweg 183 - Ermelo T 0341 41 40 13 De kerstshow is open! Parket-Actie, elders in deze krant www.barneveldvandaag.nl Donderdag 19 november 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Leisurelands (het recreatieschap)begon gisteren met de eerste oogst van de wilgenplantage op recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld. Onder het motto ‘Duurzaam Recreëren’ levert Leisurelands een actieve bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en de optimalisatie van haar maatschappelijk rendement als organisatie. Jan Jacob van Dijk, Gedeputeerde van Gelderland, hakselde de eerste wilgen. Foto: Carly Hamoen Oogstdag bij Zeumeren ‘Gevoel van veiligheid’ wordt beter BARNEVELD- Aanleiding om de Kuntzelaan aan te pakken is de toename van het gevoel van onveiligheid bij fietsers. Dat werd versterkt door twee ernstige verkeersongevallen in 2012 en 2014. Daarnaast vinden bezoekers en bedrijven ook, dat de Kuntzelaan een rommelige indruk maakt. De inrichting, de zijwegen, de inritten en de afwisselende voorrangssitu- aties hebben volgens B en W allemaal geen goede invloed op het weggedrag van met name automobilisten. Na een eerste bespreking in de raadscommissie Sa- menleving in maart zijn de plannen nog wat aangevuld. Zo bleek de raad het hele wegvak als 30km-gebied te willen aanwijzen, niet al- leen bij de oversteken. Het fietspad tussen treinstation en Wilhelminastraat wordt tweerichtingsfietspad. Er komt meer verlichting bij de oversteek naar het sta- tion. Bij de oversteek van de Nieuwstraat komt een ver- keersplateau. De Kuntzelaan zelf moest so- wieso groot onderhoud krij- gen. De aansluitingen van zijwegen en inritten wordt daar nu in meegenomen. Te- gelijk wordt een eerste stap gezet in de geplande ‘logi- sche looproute’ van station naar centrumgebied. Als het daadwerkelijke aantal ongevallen al niet afneemt, dan zal in ieder geval de ernst ervan afnemen evenals het ‘gevoel van onveiligheid’. Dat verwacht het college van verkeersmaatregelen op de Burgemeester Kuntzelaan ter waarde van een half miljoen euro. Kuntzelaan 30km-zone DE BOEKENKAST VAN BEATRIJS Beatrijs Hansma: “Vroeger maakte ik echt extra plek in mijn bagage voor de boeken.” 14 » SINTERKLAAS IS ER WEER! Barneveld en Voorthuizen haalden zaterdag Sinterklaas weer in. 9 & 13 » Mantelzorger van de maand De redactie van Barneveld Vandaag kiest elke maand een ‘Mantelzorger van de Maand’. Mantelzorgers zijn mensen, die vaak helemaal niet zo opvallen, juist omdat ze zorgen, dat dingen níét vastlopen. Ze halen bood- schappen, laten de hond uit of koken voor mensen, die dat niet of niet meer kunnen. Helpen met vervoer, verzor- gen familieleden, helpen met formulieren en compu- ters, snoeien een haag... Al met al zorgen ze er (mede) voor, dat iemand zelfstan- dig kan blijven wonen em maatschappelijk kan blijven meedoen. De Mantelzorger van de Maand krijgt een bloemetje aangeboden van Bloemiste- rij Fleurina in Voorthuizen. Wie een mantelzorger wil voordragen, stuurt een mail- tje naar de redactie: redac- [email protected] Open Maaltijd BARNEVELD - Vrijdagavond is er weer Open Maaltijd voor mensen uit de buurt bij Nebo Plus. De deuren staan open om 17.45 uur. Opgave via OpenMaaltijdBarne- [email protected] KLIK & WIN ACTIE Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi Ga naar de site van uw lokale krant Bibliotheek start weer op VOORTHUIZEN - Vanaf dins- dag 17 november komen de kleine, actuele collectie van de Bibliotheek en de leesruimte met internet- faciliteit, tijdschriften en kranten beschikbaar in het uitleenpunt te Voorthuizen. Na de mogelijkheid om weer boeken te kunnen inleveren en gereserveerde boeken op te halen bij het nieuwe uit- leenpunt Voorthuizen, ge- vestigd in Nieuw Avondrust aan de Van den Berglaan 30, is het vanaf dinsdag 17 no- vember ook weer mogelijk direct boeken te lenen uit de beschikbare collectie. Het betreft boeken voor volwas- senen en boeken voor de al- lerkleinsten. De boeken voor de jeugd worden ondergebracht in de Bibliotheken op school. Deze worden gefaseerd in- gericht in de vijf basisscho- len die Voorthuizen rijk is. Daarnaast is er nauwe sa- menwerking met voor- en vroegschoolse instellingen. Franse slag geslagen in het JFC BARNEVELD - Het Johan- nes Fontanus College (JFC) hulde zich vorige week don- derdag in Franse sferen in het kader van de 2e natio- nale Dag van de Franse Taal. Deze dag is in het leven ge- roepen om het economische en culturele belang van de Franse taal te onderstrepen. Ruim 350 middelbare scho- len in Nederland vierden deze dag met verschillende activiteiten. Het JFC pakte deze dag ook uit. Zo was er een crêperie, die de hele dag overheerlijke Franse crêpes bakte. Hij staat er weer! Een vergelijking met Lazarus zou wellicht oneerbiedig zijn, maar menigeen zal er toch aan denken. In twee dagen tijd is de in 1969 in de as gelegde Puurveense Molen herrezen. Foto: Carly Hamoen Buurtverhalenkast in Oldenbarneveld BARNEVELD - Op 2 decem- ber wordt de Buurtverha- lenkast in Oldenbarneveld geopend. De Buurtverha- lenkast is een kleinschalige tentoonstelling waarin 15 buurtbewoners uit Olden- barneveld een mooi verhaal delen. Over hun hobby, hun achtergrond, een bonte ver- zameling of een leuk buren- contact. Wethouder Hans van Daalen opent de kast in Ruimzicht, Rozenhof 1. Ie- dereen is welkom!

description

Barneveld Vandaag

Transcript of Barneveld Vandaag week47

Page 1: Barneveld Vandaag week47

Koningsweg 14-16, Soest I T 035 - 603 99 25 I yourlease.nl

Onbezorgd rijplezier voor een vast laag all-in maandbedrag!

ALL-IN (PRIVÉ)LEASE

Looptijd: 60 maanden10.000 vrije km. per jr.Proefrit maken

Looptijd: 48 maanden10.000 vrije km. per jaarProefrit maken

2013, 27.000 km, airco, 5-drs

Citroën C1

10.000 vrije km. per jaarProefrit maken

2013, 27.000 km, airco, 5-drs

169,- all-in/mnd - incl. btw

188,- all-in/mnd - incl. btw

Seat Mii1.0 Style2013, 27.000 km, airco, 5-drs

No� 50 t�p�e�l� �� Y����ea�� .��

Dé Kerstwereldis weer

Graag tot snel!geopend!

Harderwijkerweg 183 - ErmeloT 0341 41 40 13

Dekerstshowis open!

Parket-Actie,elders in deze krant

  ‹www.barneveldvandaag.nlDonderdag 19 november 2015

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Leisurelands (het recreatieschap)begon gisteren met de eerste oogst van de wilgenplantage op recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld. Onder het motto ‘Duurzaam Recreëren’ levert Leisurelands een actieve bijdrage aan het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en de optimalisatie van haar maatschappelijk rendement als organisatie. Jan Jacob van Dijk, Gedeputeerde van Gelderland, hakselde de eerste wilgen. Foto: Carly Hamoen

Oogstdag bij Zeumeren

‘Gevoel van veiligheid’ wordt beter

BARNEVELD- Aanleiding om de Kuntzelaan aan te pakken is de toename van het gevoel van onveiligheid bij fi etsers. Dat werd versterkt door twee ernstige verkeersongevallen in 2012 en 2014. Daarnaast vinden bezoekers en bedrijven ook, dat de Kuntzelaan een rommelige indruk maakt. De inrichting, de zijwegen, de inritten en de afwisselende voorrangssitu-aties hebben volgens B en W allemaal geen goede invloed op het weggedrag van met name automobilisten.Na een eerste bespreking in de raadscommissie Sa-menleving in maart zijn de plannen nog wat aangevuld.

Zo bleek de raad het hele wegvak als 30km-gebied te willen aanwijzen, niet al-leen bij de oversteken. Het fi etspad tussen treinstation en Wilhelminastraat wordt tweerichtingsfi etspad. Er komt meer verlichting bij de oversteek naar het sta-tion. Bij de oversteek van de Nieuwstraat komt een ver-keersplateau.De Kuntzelaan zelf moest so-wieso groot onderhoud krij-gen. De aansluitingen van zijwegen en inritten wordt daar nu in meegenomen. Te-gelijk wordt een eerste stap gezet in de geplande ‘logi-sche looproute’ van station naar centrumgebied.

Als het daadwerkelijke aantal ongevallen al niet afneemt, dan zal in ieder geval de ernst ervan afnemen evenals het ‘gevoel van onveiligheid’. Dat verwacht het college van verkeersmaatregelen op de Burgemeester Kuntzelaan ter waarde van een half miljoen euro.

Kuntzelaan 30km-zone

DE BOEKENKAST VAN BEATRIJSBeatrijs Hansma: “Vroeger maakte ik echt extra plek in mijn bagage voor de boeken.”

14»

SINTERKLAAS IS ER WEER!Barneveld en Voorthuizen haalden zaterdag Sinterklaas weer in.

9 & 13»

Mantelzorger van de maandDe redactie van Barneveld Vandaag kiest elke maand een ‘Mantelzorger van de Maand’. Mantelzorgers zijn mensen, die vaak helemaal niet zo opvallen, juist omdat ze zorgen, dat dingen níét vastlopen. Ze halen bood-schappen, laten de hond uit of koken voor mensen, die dat niet of niet meer kunnen. Helpen met vervoer, verzor-gen familieleden, helpen met formulieren en compu-ters, snoeien een haag... Al met al zorgen ze er (mede) voor, dat iemand zelfstan-dig kan blijven wonen em maatschappelijk kan blijven meedoen. De Mantelzorger van de Maand krijgt een bloemetje aangeboden van Bloemiste-rij Fleurina in Voorthuizen. Wie een mantelzorger wil voordragen, stuurt een mail-tje naar de redactie: [email protected]

Open MaaltijdBARNEVELD - Vrijdagavond is er weer Open Maaltijd voor mensen uit de buurt bij Nebo Plus. De deuren staan open om 17.45 uur. Opgave via [email protected]

KLIK & WIN ACTIE

Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi

KLIK & WIN ACTIE

Ga naar de site van uw lokale krant

Bibliotheek start weer opVOORTHUIZEN - Vanaf dins-dag 17 november komen de kleine, actuele collectie van de Bibliotheek en de leesruimte met internet-faciliteit, tijdschriften en kranten beschikbaar in het uitleenpunt te Voorthuizen. Na de mogelijkheid om weer boeken te kunnen inleveren en gereserveerde boeken op te halen bij het nieuwe uit-leenpunt Voorthuizen, ge-vestigd in Nieuw Avondrust aan de Van den Berglaan 30, is het vanaf dinsdag 17 no-vember ook weer mogelijk direct boeken te lenen uit de beschikbare collectie. Het betreft boeken voor volwas-senen en boeken voor de al-lerkleinsten.De boeken voor de jeugd worden ondergebracht in de Bibliotheken op school. Deze worden gefaseerd in-gericht in de vijf basisscho-len die Voorthuizen rijk is. Daarnaast is er nauwe sa-menwerking met voor- en vroegschoolse instellingen.

Franse slag geslagen in het JFCBARNEVELD - Het Johan-nes Fontanus College (JFC) hulde zich vorige week don-derdag in Franse sferen in het kader van de 2e natio-nale Dag van de Franse Taal. Deze dag is in het leven ge-roepen om het economische en culturele belang van de Franse taal te onderstrepen. Ruim 350 middelbare scho-len in Nederland vierden deze dag met verschillende activiteiten. Het JFC pakte deze dag ook uit. Zo was er een crêperie, die de hele dag overheerlijke Franse crêpes bakte.

Hij staat er weer!

Een vergelijking met Lazarus zou wellicht oneerbiedig zijn, maar menigeen zal er toch aan denken. In twee dagen tijd is de in 1969 in de as gelegde Puurveense Molen herrezen. Foto: Carly Hamoen

Buurtverhalenkast in OldenbarneveldBARNEVELD - Op 2 decem-ber wordt de Buurtverha-lenkast in Oldenbarneveld geopend. De Buurtverha-lenkast is een kleinschalige

tentoonstelling waarin 15 buurtbewoners uit Olden-barneveld een mooi verhaal delen. Over hun hobby, hun achtergrond, een bonte ver-

zameling of een leuk buren-contact. Wethouder Hans van Daalen opent de kast in Ruimzicht, Rozenhof 1. Ie-dereen is welkom!

Page 2: Barneveld Vandaag week47

website: www.visnetbarneveld.nlLike ons nu op facebook en maak kans op een waardebon ter waarde van € 15,-.

Nieuwstraat 38 | 3771 AT | Barneveld | 0342 - 490 110Aanbieding geldig van 19/11/2015 t/m 25/11/2015.

Verse MosselenSuper

Per kilo€ 3,953 kilo voor

€ 10,00

FamiliezakKibbeling + saus

GestoomdeMakreelZak Friet

Nu

€ 12,50

NieuweHaring

Per stuk € 1,854 voor € 7,00

GebakkenLekkerbekken

(middel)Per stuk€ 2,503 voor € 7,00

Verse ZalmfiletNu extra voordelig!100 gram € 2,25500 gram € 8,95

Ze zijn er weer verse Zeeuwsemosselen

W E S T E R N P L A Z AW E S T E R N P L A Z A

GRATIS bittergarnituurbij een satébowlingGeldig t/m 31 december 2015. Niet geldig i.c.m. andere acties

www.top-ongediertebestrijding.nl

Tel: 0613869827

Ratten enMuizen overlast?

Ratten enRatten enRatten enRatten enIKB-GECERTIFICEERD

Kerkstraat 63 - Putten - tel. 0341-356725www.tropicalputten.nl

WoensdagTropicaldag!

Bij aanschaf vaneen bonuspas

tot 50%bonus!

v.a.€4,00

20 minuten zonnen

KantoorspecialistenKantoorspecialisten

Amsterdamseweg 23, 3812RN AmersfoortTelefoon 033 - 460 64 10. www.masco.nl

Ruime parkeergelegenheid

RReettrroo BBuurreeaauussttooeell AAhhrreenndd 222200

Mooi cadeau voor sinterklaasPrachtige Retro Bureaustoelen.

Wegens inruil enorme partij gebruikte bureaustoelen van debekende merken, zoals Kinnarps, Interstuhl, Ahrend Viasit,Grahl en nog veel meer.Alle gebruikte stoelen worden geleverd met garantie.

Kom voor andere modellen kijken in onze schowroom.

Ahrend 220 bureaustoel vanaf 100,-Ahrend 220 met nieuwe stof vanaf 149,-

Inclusief 21% BTW

( Model brievenbus )

www.de-tandprotheticus.nl Ereprijs 30A, Barneveld - Hessenweg 333A, Achterveld

Bel: 0342 434 324

Nieuw kunstgebit & reparaties!Bent u toe aan een (nieuw) kunstgebit?

Zorgt uw kunstgebit voor pijn of andere klachten?

Wij maken uw prothese (lees: kunstgebit) met expertise en vakmanschap.

1 uurservice

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 2

Sintvoordeel

www.bakkerijkoot.nl

1voor maar

00

300voor maar 400

voor maar

deze aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 november 2015

ZAKJEPEPERNOTEN

SPEculAASPOP250 gram

PEPERNOTENBOl

RB AMANDElSTAAF

200voor maar

Langstraat 113, Barneveld.Tel: 0342 - 412 525

Page 3: Barneveld Vandaag week47

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 3

‘Als ik naar de kinderen kijk, zie ik dat ze niets missen’Barneveld Vandaag interviewt alleenstaande ouders. Deze week het laatste deel waarin Vera Lubbersen (28) vertelt over het alleenstaande leven. “Ik had zelf misschien wel de ergste oordelen. Ik vond het vanzelfsprekend: als je voor kinderen kiest, dan moet je als ouders natuurlijk ook bij elkaar blijven.”

Door Janita Elings

BARNEVELD - Eén van de be-langrijkste dingen in het leven, vond ze het. Zorgen dat de kinderen opgroeien in een normaal gezin met twee ouders. “Ik ben er op de harde manier achter ge-komen dat je er soms niet zo veel aan kunt doen als het anders loopt”, vertelt Vera. Inmiddels is ze alleenstaan-de moeder van twee jongens van 2 en 3 jaar, Elias en La-mero. Toen ze zwanger was van de tweede besloten zij en haar vriend er een punt achter te zetten. “Een hele moeilijke periode was dat. Ik moest accepteren dat de kinderen niet meer in

één huis opgroeien met een papa en mama.” Haar uitge-sproken mening is wel bij-gedraaid. “Het is niet altijd een keuze. Als ik nu naar mijn kinderen kijk, dan zie ik dat ze niets missen. Ze zijn rustig en gelukkig. Het gaat goed en dat stralen ze ook uit.”Liever alleen dan ruzieSoms hoort ze andere al-leenstaande ouders vertel-len dat het zwaar is. Vera bedenkt zich dan dat het

in een relatie eveneens niet altijd makkelijk is. “Als ik soms zie hoe het er bij an-deren aan toe gaat dan ben ik ontzettend gelukkig dat ik alleen ben. Ouders die bij elkaar blijven omdat het beter is voor het gezin, maar ondertussen wel constant ruzie hebben. Zo is het hu-welijk ook niet bedoeld.”Bij Vera heeft het een plekje gekregen dat ze alleenstaan-de ouder is. Nu de babyjaren van haar kinderen voorbij

zijn wil Vera meer gaan wer-ken. De laatste jaren heeft ze parttime gewerkt als postbode en op het moment als schoonmaker. Volgende maand is haar eigen bedrijf een feit. “Ik zocht werk dat ik kon combineren met de zorg voor de kinderen. Via via kwam het op mijn pad om een bedrijfje in wim-perextensions te beginnen.” Ideaal, vindt Vera, want dan komen de klanten bij haar aan huis.

Vera Lubbersen met haar kinderen en Lamero (links) en Elias (rechts). Vera vindt het lastig om de zorg voor de kinderen te combineren met werk, maar werk is wel een prioriteit voor haar.

Supernova BARNEVELD - De band Zazí is vrijdag 18 december in het Schaffelaartheater met haar nieuwste productie ‘Super-nova’.Zazí bestaat uit de jongeda-mes Dafne Holtland, Mar-griet Planting en Sabien Bosselaar en is opgericht in 2009. Sindsdien veroveren zij in sneltreinvaart binnen- en buitenland, door de ver-scheidenheid in hun stem-men en instrumenten, maar ook hun afwisselende reper-toire. Ze hebben voor de konin-gin opgetreden, het voor-programma van de Noorse band Katzenjammer en van Charles Aznavour verzorgd. Ze zijn zelfs in Amerika ge-weest, waar ze drie tours hebben gedaan langs de westkust. In 2013 namen zij hun debuutalbum op, ‘Siren Song’. Met ‘Turn me on’ heb-ben ze een echte hit te pak-ken.

OneindigheidIn de Nederlandse theaters waren ze te zien met hun liedjesprogramma’s ‘Zazí Speelt’, ‘Sirene’ en het the-aterprogramma ‘Eindelijk licht’, een samenwerking met Hans Dorrestijn.Nu brengen zij ‘Supernova’, waarin Zazí haar fascinatie voor de oneindigheid van het heelal en de mysterieuze schoonheid van een super-nova op muzikale wijze zullen tonen. Vrijdag 18 de-cember 2015, aanvang: 20.15 uur, E 18,- in de Koninklijke BDU-zaal.

“Alle ouders hebben priori-teiten in de opvoeding. De een vindt het belangrijk om thuis bij de kinderen te blij-ven. Maar in mijn situatie kan ik dat niet, want ik moet voor een stabiel inkomen zorgen. Daarnaast wil ik ook werken. Het is voor mij een prioriteit om aan mijn kinde-ren mee te geven, dat je wat moet doen voor je geld.”De kinderen zijn standaard twee dagen per week achter elkaar bij hun vader. Eén dag in de week gaan de kinderen overdag naar de crèche en ook Vera’s moeder past re-gelmatig op. Vera is optimis-tisch over de toekomst. Dit jaar heeft ze en platencon-tract getekend en volgend jaar komt er een nummer uit. Verder is ze druk bezig met alles regelen voor haar bedrijf en volgt er in decem-ber een verhuizing naar een andere woning in Kootwij-kerbroek. Van het nieuwe bedrijf hoeft ze niet rijk te worden. “Als we onszelf er maar mee kunnen redden. Ik vind het belangrijk dat ik het kan betalen als mijn kinderen straks een hobby krijgen of een dure sport willen doen.” Vera deed tot voor kort ook aan een dure sport: paard-rijden. “Vroeger ben ik eens Nederlands kampioen sprin-gen geweest. Heel leuk, maar moeilijk om veel geld mee te verdienen. Het kan wel, maar dan moet je er ontzettend veel tijd in steken en dat heb ik helemaal niet. Daarnaast ben ik als moeder veel ban-ger geworden. Paardrijden is gevaarlijk. Wat als ik straks zes weken in het gips lig?”

Huisdier vermist of gevondenBARNEVELD - Amivedi, de landelijke vrijwilligersor-ganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huis-dieren in Nederland, meldt deze week:Gevonden in Voorthuizen: Cypers grijs-wit katje (Hun-neweg).Wie een huisdier kwijt is, gevonden heeft of meer over deze dieren weet, neemt con-tact op met Ellen Venema, Meldpunt Barneveld/Nij-kerk e.o. Tel: 088-0063311, [email protected]

Dit katje is gevonden aan de Hunneweg in Voorthuizen.

Raad kiest ad hoc-beleidBARNEVELD - Als er inzake de zondagsopenstelling ie-mand een beroep doet op het gelijkheidsbeginsel, zal het college van B en W “er op dat moment over nadenken”, aldus wethouder Gerard van den Hengel. Daar zal Pro’98 het voorlopig mee moeten doen, want een meerder-heid van de gemeenteraad ging votrige week akkoord met de gewijzigde wijziging van de Verordening Winkel-tijden uit 2013. Die maakt nu specifiek een uitzonde-ring voor Oude Ambachten & Speelgoed Museum, Oishi Sushi en Pluimveemuseum. “Wie gisteren zijn opnings-tijden nog heeft aangepast,

heeft geluk, wie dat mor-gen zou willen doen, heeft pech”, vatte Frank van der Lubbe (Pro’98) de situatie samen. Hij wees erop, dat er zo rechtsongelijkheid ontstaat en ook de bewijs-voering lastig kan worden. Een verordening zou een algemeen karater moeten hebben en geen verschil tussen instellingen en on-dernemers moeten maken. “Onze fractie is zich van het verschil bewust”, gaf Lucas Scheijgrond (ChristenUnie) toe. Niettemin waren alleen Pro’98 en Burger Initiatief voor een algemene regeling naar het voorbeeld van de tuincentra.

Het volmaakte is de vijand van het houdbare

Bent u ook zo blij om op het ‘platte-land’ te leven? Bomen zat in de we-reldstad Parijs hoor, maar die drukte

hè... Toch zijn ook in ons dorp mensen bang. Ze voelen de kwetsbaarheid van de Europese samenleving.Zoals wijlen Helmut Schmidt altijd zei, moet je een ideaal hebben, maar moet je er met nuchtere bedachtzaamheid aan wer-ken. Daar zit de zwakte van het Westen: jul-lie hebben geen geduld. Als je denkt, dat je maar één leven hebt en daarna niets meer, dan wil je alles nú! Nu vrij zijn, nu alles kunnen doen wat je wil, overal, altijd... dus moet ook de wereld nú veranderen. Dat leidt ertoe, dat jullie enerzijds overal weerstand oproepen door jullie gedrag en tegelijkertijd te naïef zijn om de consequenties te zien. Maar je kunt geen vrije open samenleving hebben en tegelijkertijd overal ingrijpen, onverschillig of het je nu om grondstoffen

of mensenrechten gaat. Je kunt ook niet tolerant zijn ten opzichte van mensen, die uit overtuiging níét tolerant zijn. Met die paradox zullen jullie moeten leren leven. Een inbreker blijft een burger, die je rechten toe kunt kennen, ie-mand die dronken achter het stuur zit ook. Maar tegen een terrorist kan de overheid niet vechten met één hand op de rug. Het anonieme vrije internet was leuk en spannend, het helpt nog steeds het ‘vrije woord’. Maar net als vroeger ook al met bedrukt papier kun je er ook haat mee ver-spreiden, leugens die nooit meer verdwij-nen, informatie over wapens en bommen... Door die paradox zit er een grens aan vrij-heid, privacy, recht, zelfbeschikking, de-mocratie en ga zo maar door. Al dat moois moet in balans blijven. Wie met 45 tot 55 % niet tevreden is, maar het volmaakte eist, vernietigt uiteindelijk die idealen.

oEHoEKORT NIEUWS

Postduiven strijden om hoogste eer VooRTHUIZEN - De Voort-huizense postduivenver-eniging De Voordevliegers maakt zich op voor de tra-ditionele streektentoon-stelling, die eens in de twee jaar wordt gehouden. Donderdag 19 november leveren tientallen duiven-liefhebbers uit omliggen-de plaatsen als Barneveld, Voorthuizen, Garderen, Bennekom, Ermelo en Putten stuk voor stuk één viertal aan, dat bestaat uit twee oude en twee jonge duiven (twee mannetjes, twee vrouwtjes). Vrijdagmorgen 20 no-vember vindt de keuring plaats. ’s Avonds en za-terdagavond kunnen alle viertallen worden beke-ken in het clubgebouw aan de Roelenengweg 33 te Voorthuizen. Bezoekers zijn beide avonden wel-kom vanaf 19.00 uur. Bij de ingang ligt voor ieder-een een catalogus klaar. De entree is gratis.

Bazar bij Nebo PlusBARNEVELD - In zorgcen-trum Nebo Plus wordt woensdag 25 november een bazar gehouden. Ver-kocht worden de produc-ten van de Rode Kruis-af-deling Barneveld. Van de opbrengst wordt nieuw materiaal aangeschaft.

Contactgegevens redactieKeesomstraat 26,6716 AB EdeT (088) 013 03 36/38E [email protected] www.barneveldvandaag.nl

Twitter: @BveldVandaagFacebook.com/BveldVandaag

Commercieel directeurDirk RendersE [email protected]

Eindredactie

Theo van der Zalm, tel (08801) 30336

Chef regioredactieJan van EsE [email protected]

BezorgklachtenI www.barneveldvandaag.nl/serviceT (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiem

ogelijkheden, bel uw accountmanager, bel 088-0139984 of mail adverteren. [email protected]

FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68I www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

Barneveld Vandaag is een uitgave van Wegener Media BV.

Kopij kan worden geplaatst in de gedrukte en digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

ColofoN

Page 4: Barneveld Vandaag week47

AMERSFOORT LEUSDERWEG 196 T 033 4480772 BARNEVELD LANG-STRAAT 82 T 0342 422617 BUSSUM BRINKLAAN 70 T 035 6914562 EDE VENDELSTRAAT 13 T 0318 613895 NIJKERK VETKAMP 66 T 033 2462156 SOEST STEENHOFFSTRAAT 61A T 035 5882284

INKSTATION10 JAAR DE BESTE EN VOORDELIGSTE IN NAVULLEN EN VERKOOP VAN NIEUWE CARTRIDGES

WWW.OEPS-INKTOP.NL

JAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAAR

JUBILEUMKNALLERGELDIG T/M ZATERDAG 28 NOVEMBER

WAAROM WIJ U DEZE PRINTER ADVISEREN? 1 Als u maar zo af en toe iets wilt printen of kopiëren dan staat deze printer voor u klaar. 2. Hij werkt met een tonercartridge die niet kan verdrogen. Al laat u hem maanden uit staan, stekker in het stopcontact en hij doet het weer. 3. Compacte zwart/wit printer die ook kan scannen en kopiëren

Nieuwe tonercartridges voor deze printer zijn goed na te vullen door ons. U zult met de eerste cartridge zo’n 400 tot 600 pagina’s kunnen printen.

Pinter-installatie aan huis. nu

15,00*

BROTHER DCP-1510

033 4480772

Nieuwe tonercartridges voor deze printer zijn goed na te vullen door ons. U zult met de eerste

BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER

WAAROM WIJ U DEZE PRINTER ADVISEREN?

2 WEKEN LANG

NU VOOR

67,95

* informeer in de w

inkel naa

r de voorwa

arden.

Elke zaterdag van 10.00 - 16.00 uurAan de Kapteijnstraat in Barneveld!

DE SINAASAPPELMANSuperverse gezonde aanbiedingen:Hollandse aardbeien3 grote dozen € 5,-

Hollandse Elstar appels2 kilo € 1,-

SappigeMineola’s10 stuks € 2,50

Sappige Hollandse handperen2 kilo € 1,-

Heerlijke sappige pruimen1 kilo € 2,98

Hollandse aardbeien3 grote dozen € 5,-Hollandse Elstar appels2 kilo € 1,-SappigeMandarijnenZonder pit, 20 stuks € 2,98SaDoyenne du Comice

ppige Hollandse handperen

2 kilo€ 1,-

Sappige PerssinaasappelsGrote doos € 12,98

Kapsalon SuraBestaat14 jaarAlle knipbehandelingen

9 dagen lang

voor€9,95

Epilerenmet draadKleurbehandelingenBalayage behandelingKeratine behandeling

BruidskapselsPermanentenBaard scherenBarber men

Let op actie is nog t/ma.s. vrijdag 20 november

SURAtrakteert!

WWW.SURA.NL

Achter de kamp 303811 JG AmersfoortTel. 033 495 32 00

Westerdorpsstraat 53871 AT Hoevelaken

Tel. 033 258 25 85

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door Huisaanhuis.nuHuisaanhuis.nu geeft de terre des hommes kinderen kleurGa naar www.huisaanhuis.nu/tdh voor meer informatie. advertentiehuis voor Nederlandse kranten

NEEM EENKIJKJE IN DE MIJN MET MUSA

Het is er levensgevaarlijk. Hakken, sjouwen en het afdalen in diepe mijnschachten is loodzwaar. Het voortdurende instortingsgevaar is traumatiserend en het inademen van stof is zeer schadelijk voor hun gezondheid. Musa werkt, net als duizenden andere kinderen in de goudmijnen van Tanzania.

Terre des Hommes haalt kinderen zoals Musa uit de goudmijnen en voorkomt dat andere kinderen er gaan werken.

BEKIJK HET SCHOKKENDEVERHAAL OP TDH.NL/MUSA

Vonderweg 6Postbus 38 - 7468 ZG Enter

[email protected]

Wij hebben in Loosdrecht een prachtige woning gerealiseerd. Op zaterdag 21 november organiseren wij een “Open Huis op locatie” voor geïnteresseerden en aspirantkavelbezitters die een woning naar eigen wens willen laten bouwen. Om voldoende tijd voor u te reserveren is bezichtiging alleenmogelijk op afspraak. Bel of mail voor het maken van een afspraak en adresgegevens.

OPENHUISEen droomhuis voor elk budget?

zaterdag 21 november 2015van 10.00 - 14.00 uur

Bel voor een afspraak!

Tel: 0547 38 40 77 of kijk op www.presolidhome.nl

’OP LOCATIE’ IN

LOOSDRECHT

Carol TandtechniekKUNSTGEBITTEN EN REPARATIES

Evt. klaar terwijl u wacht!

Informatie:0342-452343

Hessenweg 333A Achterveld

Verdrietig, maar met fijne herinneringenaan hem, moeten wij u mededelen, dat op11 november2015vanons is heengegaan

BertusBiersteker

"Zing tot eer vanGod uwSchepper"

Sinds 1 april 2015 was hij een trouw engewaardeerd lid van ons koor.

Wij wensen de familie veel sterkte bij hetverwerken van dit verlies.

Bestuur en ledenChr. Gemengd Koor Con AmoreBennekom

Overlijden- Familieberichten -

BetrouwBaar en eenvoudig FamilieBerichten opgeven in dag- en weekBladen

Met familieberichtenonline.nl kunt u op een snelle ma-nier uw blijde of droevige bericht samenstellen en plaatsen in uw dag- en/of weekblad naar keuze.

familieberichten

088-0139999

familieberichten@ wegenermedia.nl

familieberichtenonline.nl

De ‘drieluik’ is een com-binatie van de Kennis-geving, Dankbetuiging en In Memoriam. Deze kunnen in dezelfde herkenbare persoonlijke stijl uitgevoerd worden.

Geef uw wensen aan via:

- Drieluik -

Kennisgeving is meer Dan een verDrietigemeDeDeling

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 4

Page 5: Barneveld Vandaag week47

ADVERTORIAL

Rust en Emotionele BalansBij innerlijke onrust, stress-situaties en stemmingswisselingen

1passiebloem, 2citroenmelisse,3valeriaan, 4zink

Een overvolle agenda, drukteop het werk, of zorgen om degezondheid kunnen zorgen voorperiodes van stress of spanning.Ook kan het leiden tot ver-moeidheid en een minder vrolijken opgewekt gevoel. Het kansoms lastig zijn de nodige rust tevinden en emotioneel in balanste blijven. Het is niet altijd mo-gelijk om de oorzaak van stressof spanning weg te halen, maarhet is wel mogelijk om er rustigermee om te gaan met natuurlijkeondersteuning van A.Vogel.

Natuurlijke ondersteuningA.Vogel Passiflora RustgevendEmotionele Balans is 100%natuurlijk en bevat een krach-tige combinatie van kruiden enmineralen. Het ondersteunt bijinnerlijke onrust en stemmings-wisselingen2,3 en helpt rustig1 en

Sneller geïrriteerd, prikkelbaarof een kort lontje? Bijna 70%van de Nederlanders ervaartwel eens stress of spanning.Ook vermoeidheid en eenonrustig gevoel kunnen daneen belangrijke rol spelen.

evenwichtig te blijven in stress-situaties4. Het bevat tevens mag-nesium, wat gunstig is voor eengoede geestelijke balans en extraenergie geeft bij vermoeidheid.Het is geschikt voor overdag,houdt lichaam en geest fris enalert2 en geeft geen gewenning.Zo kunt u ook in periodes vanstress en spanning goed blijvenfunctioneren.

1. Snel geïrriteerd2. Vermoeidheid3. Onrustig gevoel’

‘Top 3signalenvan stress-situaties:

A.Vogel Passiflora RustgevendEmotionele Balans is verkrijgbaarbij drogist, apotheek en gezond-heidswinkels in een verpakkingvan 30 stuks. Adviesprijs € 11,99.Meer weten? Bel de A.Vogelgezondheidslijn 0900-2464646of kijk op avogel.nl.

Taxi KeistadAMERSFOORT E.O. – SCHIPHOL vanaf € 59,-

06 – 16 01 01 01

VANUIT DE GEHELE REGIO ZEER SCHERPE PRIJZEN!ONLINE RESERVEREN KAN OOK

WWW.TAXIKEISTAD.NL

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 5

BARNEVELD - Eerder wilde het niet lukken met de Troelstralaan, maar vorige week kreeg Mijntje Pluimers (VVD) de hele gemeenteraad mee om iets te gaan doen aan de optstoppingen en de onveiligheid op de kruising van de Troelstralaan met de Thorbeckelaan en de Schou-tenstraat. De zorg over de verkeersveiligheid is groter geworden nu de Eben Ha-ezerschool open is gegaan, stelde Pluimers. “Het is nu echt dringend noodzakelijk, dat er een plan komt. Ko-mende zomer opent ook de Rehobothschool daar en als we dán gaan nadenken, zijn

we te laat.” Ze maakte met enkele foto’s aanschouwe-lijk, dat nu al elke morgen en ‘s middags bij het uitgaan van de school het verkeer

vastloopt. “De drukte is ook ons opgevallen”, stelde wet-houder Hans van Daalen. Hij zij toe uiterlijk in febru-ari met een plan te komen.

Plan voor rotonde komt eraan

BARNEVELD - Bij het vak bi-ologie bij Z&W hebben de leerlingen van de Meer-waarde zich de afgelopen twee weken bezig gehouden met aanpassingen van die-ren aan het milieu. Vogels zijn daar een prachtig voor-beeld van. Hun snavels en poten zijn aangepast aan het voedsel dat zij eten. Roof-vogels hebben bijvoorbeeld klauwen om hun prooi te pakken en te doden. Met hun snavel scheuren ze hun prooi in stukken. Bij Engels hebben de leerlingen ge-werkt aan “birds of prey”. De leerlingen moesten een roofvogel kiezen en daar in

het Engels een folder over maken. Er zijn prachtige folders gemaakt. En als af-sluiting werd een bezoek aan De Valk Roofvogels ge-

bracht. Echt schitterend om die scherpe klauwen en die haaksnavels van zo dichtbij te zien!, zo het enthousiaste verslag in de nieuwsbrief.

Leerlingen bekijken roofvogels

VOORTHUIZEN - De Oranje Vereniging Voorthuizen heeft maandagavond in de Algemene Ledenvergade-ring in het Oranjegebouw afscheid genomen van voor-zitter Martin Zwanenburg en Henk Hofland. Henk Hofland was commissielid van 1979 tot 2015; Martin Zwanenburg was van 1971 tot 1980 Commissielid, van 1981 tot 2015 Bestuurslid en onder meer de laatste 9 jaren ook Voorzitter van de Oranje Vereniging Voorthuizen. Ze werden door de vereniging geëerd en ontvingen van de Koninklijke Bond voor Oranjevereniging een leg-

penning en speld.Tevens werd deze avond het voorlopig programma voor 2016 bekend gemaakt. Te gast zijn behalve Crescendo

Dap uit Apeldoorn en Jong Irene uit Ede. ‘s Avonds treden de Chicken Session Band en als hoofdact het One Two Trio op.

Afscheid van Voorzitter Martin

BARNEVELD - Jazz Dance Yvon Tomasoa, pure dansvorm en podiumkunst, bestond op 1 oktober 2015 precies 35 jaar. In dit kader presenteert de jazz dance school op 12 de-cember haar productie “35” in het Schaffelaartheater te Barneveld. Een voorstel-ling, die verder reikt dan verwacht en geschikt is voor jong en oud. Het publiek kan rekenen op een uitgelezen dans- en muziekkeuze als-mede de visuele vertaling van niet-alledaagse muziek en de beleving en uitbeel-ding van emotie. Alle chore-ografieën zijn gemaakt door docenten van Jazz Dance

Yvon Tomasoa. Er zijn voor-stellingen om 14.00 uur en 19.30 uur. Beide voorstel-lingen eindigen, zoals in-middels traditie in decem-

ber, met wat bekend staat als “De Handtekening van Jazz Dance Yvon Tomasoa”. Kaarten zijn te koop via: www.schaffelaartheater.nl.

Dansjubileum vol emotie

Page 6: Barneveld Vandaag week47

1.29v van 1.39

0.59v van 0.65

1.49v van 1.59

0.69v van 0.79

2.59v van 2.69

1.05v van 1.29

2.99CA.

WEEKEND

14.99/kg

CA. 200 G 4x 110 G

2.69 WEEKEND

1.69 WEEKEND

2.2 KG

0.69 WEEKEND

0.49 WEEKEND

1.29 WEEKEND

500 G

6X 0.2 L

240-300 G

500 G

CA. 450 G 250 G

PER STUK

230 G

PER STUK

1.99 WEEKEND

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

20 T/M 22 NOVEMBER20 T/M 22 NOVEMBER20 T/M 22 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

Gekruid gehakt in een jasje van roomboter-bladerdeeg.

Roomboter gehaktstaaf*

Zuid-Amerikaanse ribeye*

Magere slagersvinken*

Mandarijnen in kistjeKiwi Gold

BroccoliBleekselderij

Aardbei of perzik.

Yoghurtdrank

Mini luchtverfrisserKinderkoekjes

Borrelnoten

Meergranen, donker volkoren of witbrood.

Broodbakmix

Goudse belegen kaas 48+

Heerlijk uit de oven!

VAN BOEIJENHEEFT TOT

AFGEPRIJSDNIEUWE AANBIEDINGEN TOEGEVOEGD

50%EXTRA VEEL DAMES SCHOENEN VAN 36 TOT MAAT 43

‹ Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 6

Page 7: Barneveld Vandaag week47

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 7

ADVERTORIAL

Vele grote landelijke leve-ranciers, maar ook kleinerespecialisten van handwerk-en quiltmaterialen, verkopentegen zeer scherpe tarievenduizenden materialen en be-nodigdheden. Met 1 bezoek

aan de Handwerk en Quilt-dagen kunt u bij nagenoegalle landelijke leveranciersuw inkopen doen voor dekomende winter!Menig kunstenaar zet ver-schillende handwerkvormen

in om de mooiste kunstwer-ken te maken. Na het grotesucces van vorig jaar wordtu dit jaar opnieuw verwendmet zowel quilt-, vilt-, weef,borduur als textiele kunst.Geniet van de unieke expo-

sities van bekende kunste-naars, zoals Janneke Hoger-heijde, Femke van Gemert,Ineke van Unen, Jolande vanLuijk en nog vele anderen.

En wat is er leuker dan zelfaan de slag te gaan! Tijdensde vele demonstraties enworkshops kunt u de nieuw-ste technieken en trends ophet gebied van de verschil-lende handwerkvormen ont-dekken. Eén ding is zeker: op

de Handwerk en Quiltdagenkomt u handen en ogen tekort!De entree is bij de kassa€ 8,00 p.p. Maar met onder-staande kortingsbon krijgt umaar liefst € 2,00 korting en

betaalt u slechts € 6,00! Wiltu niet in de rij staan? Koopdan nu uw tickets onlineen krijg automatisch € 2,00korting! Kinderen tot 12 jaarzijn gratis en de entree voor65+ers bedraagt altijd € 6,00.

Verschillende kortingsactieskunnen niet met elkaar ge-combineerd worden.

Handwerk en Quiltdagen in Nieuwegein26 t/m 28 november Beursfabriek in Nieuwegein

Open van10.00 tot 17.00 uur

Beursfabriek (voorheenHomeBoxx genaamd)Symfonielaan 1 3438 EWNieuwegein

www.handwerkenquiltdagen.nl

©Handwerk enQuiltdagen

©Circle of Life, Jolande van Luijk, Fibreations

Handwerken is populairderdanooit! Lange tijd hadhet eenoubollig karakter,maarnu raken steedsmeerouderen èn jongeren in de ban van het handwerken. Oude ambachtenworden opnieuw toegepast en zor-gen ervoor dat de mooiste en hipste sjaals, jassen en vestjes te zien zijn in het straatbeeld. Ook in hetinterieur is het breien, haken, borduren, quilten en viltenflink in opkomst. Het is dan ook ontzettend leukom te doen, niet duur en u heeft heeft altijd een uniek product in handen.

Kom op 26 t/m 28 NovEmbEra.S. Naar dE HaNdWErKEN QuiltdagEN iN dEbEurSfabriEK iN NiEuWEgEiN!maar liEfSt 3 dagEN laNgiNSpiratiE opdoEN, SNuffElENtuSSEN dE mooiStEmatErialEN EN dE NiEuWStEtrENdS EN tEcHNiEKENoNtdEKKEN!

Page 8: Barneveld Vandaag week47

Ze

t- en

dru

kfo

ute

n v

oo

rbe

ho

ud

en

.

Kijk voor onze openingstijden op:

totaalbed.nl

KOOPAVOND VrijdagKOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

AMERSFOORT Nijverheidsweg-Noord 11, 033 462 08 58 Vanaf medio december openen wij onze deuren aan de Nijverheidsweg-Noord 21 te Amersfoort.U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Deventer, Doetinchem, Elst (GLD), Enschede, Groningen, Harderwijk, Lelystad, Nijmegen, Utrecht, Veenendaal en Zwolle

leegverkoop

Bovenstaande producten zijn een selecte weergave van ons complete aanbod showroommodellen.

leegverkooptot

50%korting

DE

LU

XE

1 LEDIKANT ARIZONA. Setprijs: 160/200 + 2 nachtkastjes + kast (breedte: 250 cm) + van 1996 voor 998. 2 MATRAS DAHLIA. 400 pocketveren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216. 3 BOXSPRING BORAS. 140/200 vanaf 895. 4 BEDBODEMS. Diverse soorten en maten bedbodems vanaf 29. 5 BOXSPRING SUNDFALL. Setprijs: 180/210 + 2 hockers + voetenbank van 3336 voor 1668.6 KAST X-TEND. Setprijs: incl. glasfront, verlichting, deurdempers en ladenblok 88 cm van 2233 voor 822.

Alle matrassen, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

MATRAS DAHLIAvanaf 216

BOXSPRING BORASvanaf 895

BEDBODEMSvanaf 29

2 3

4

EXCELLENTCOMFORT

KAST X-TENDnú 822

6

extra korting op showroommodellen alles moet weg! op=op!

BOXSPRING RASMUSSetprijs: 180/200 + voetenbord + 2 hockers van 1996 voor 998.

3030

60

50

BOXSPRING INGMARSetprijs: elektrisch verstelbaar 200/210 + 2 nachtkastjes van 4477 voor 2238.

50

13882777

compleet

BOXSPRING DRAMMAN

Setprijs: 180/210 + 2 nachttafels van 2777 voor 1388.

50completeset! complete

set!

wij gaan verhuizen!

Alles moet weg! Op=op!

LEDIKANT ARIZONAnú 998

1 50completeset!

55

50

BOXSPRING SUNDFALLnú 1668

Amersfoort is elke zondag geopend van 11-17u

Page 9: Barneveld Vandaag week47

WOONBOULEVARDUTRECHT

Maar liefst 60 woonwinkels

DE VELE VOORDELEN§ Centraal gelegen § A12-afrit 17 § Grootste keuze van Midden-Nederland§ Gratis parkeren § 7 dagen open!

WONEN § SLAPEN § KOKEN § ZITTEN § BADEN

LIKE&SHARE woonboulevardutrecht.com

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 9

Foto: Jaap Meijer

Ook woon- en zorgcentrum Nebo Plus was zaterdag niet veilig voor de pietenbende. Foto: Carly Hamoen

De zwarte pieten verspreiden zich als een olievlek door het winkelcentrum van Barneveld. Foto: Carly Hamoen

Barneveld zegt ‘Dag Sinterklaasje!’

Sint Nicolaas verwelkomd op het Raadhuisplein

BARNEVELD - Sinterklaas is weer in het land en bezocht als een van de eerste gemeenten zaterdag gelijk Barneveld. Wethouder Eppie Fokkema verwelkomde de goedheiligman namens de gemeente op het Raadhuisplein.Foto: Jaap Meijer

Page 10: Barneveld Vandaag week47

MEGASTORE

Page 11: Barneveld Vandaag week47

Hoogvliet,altijd de

laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 november 2015

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Shoarma-, gyros- of roerbakreepjes Kilovan: 7.29voor: 3.64

kortingkortingkorting50%

Stoney Creek Australische wijn. Alle soorten6 fl essen van 0.75 litervan: 32.94voor: 16.47 kortingkortingkorting

50%Per liter 3.66

RUIM 16 EUROKORTING!

Bertolli pastasaus of Chicken Tonight Alle soorten4 stuksvoor: 5.40 - 8.20

GRATIS set theedoeken

(3 stuks)t.w.v. €6.99

bij aankoop van 4 stuks Bertolli

pastasaus of Chicken Tonight

4 stuks

*Met een ongebruikte brillenvergoeding. Vraag naar de details.© 2015 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

€0

PROFITEERNOG DIT JAARNOG DIT JAAR

€0

2 gratismerkbrillenbij elke aanvullendeverzekering v.a. €130*

Welke tweebrillenukuntkrijgen is afhankelijk vanuwverzekering.Kijkopwww.specsavers.nl/mijn-aanbiedingvooruweigenexclusieveaanbiedingofganaardewinkel.

+

Ursulineweg 14,LeusdenTelefoon:033 434 78 7819.500 m2 woon- & tuinplezier!

eurofleur.nl

De kerstshowis open!

De kerstshow De kerstshow

Aanbiedingen geldig van 19 november t/m 24 november

Alle Lemax & Luvillekersthuisjes en accessoires

20% korting!

Gratis dag-entreebij Wellnessresortde Zwaluwhoevevoor elke betalende klant!

Snake light LEDKerstverlichting1000 lampjes voor binnenen buiten! - met 8 functiesvoor kerstbomen tot 270 cm.

Aanbiedingen geldig van 19 november t/m 24 novemberAanbiedingen geldig van 19 november t/m 24 november

voor kerstbomen tot 270 cm.voor kerstbomen tot 270 cm.

van € 39,95

nu voor€ 32,50

t.w.v.€ 32,50

OP=OP!

-20%

‹ Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 11

Page 12: Barneveld Vandaag week47

ONDERWIJSGROEP AMERSFOORTopenbaar onderwijsMavo Trivium College di 19 jan 18.30 - 20.30 uur Open avond voor leerlingen en ouders do 4 feb 18.30 - 20.30 uur Open avond voor leerlingen en oudersColumbusweg 40, Amersfoort

Vmbo Trivium College do 21 jan 18.30 - 20.30 uur Open avond voor leerlingen en ouders di 9 feb 15.30 - 17.30 uur Inloopmiddag voor leerlingen en oudersDierenriem 11, Amersfoort

Praktijkonderwijs Trivium College ma 25 jan 19.00 - 20.30 uur Informatieavond voor ouders en belangstellendenAanmelden via www.triviumcollege.nl di 16 feb 16.30 - 20.00 uur Inloopmiddag en -avond voor leerlingen en oudersWiekslag 50, Amersfoortwww.triviumcollege.nl...................................................

De Amersfoortse Berg,Openbaar Lyceum di 2 feb 19.00 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders en leerlingen. Vast programma start om 19.00 uur. School open om 18.30 uur. do 4 feb 19.00 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders en leer-lingen. Vast programma start om 19.00 uur. School open om 18.30 uur. di 9 feb 19.00 - 20.30 uur Informatieavond Vwo-bèta voor ouders en leerlingen. Vast programma start om 19.00 uur. School open om 18.30 uur.Hugo de Grootlaan 25, Amersfoortwww.amersfoortseberg.nl...................................................

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt vrij 29 jan 17.00 - 21.00 uur Inloop ma 1 feb 19.45 - 21.30 uur Vast programmaThorbeckeplein 1, Amersfoortwww.jvo.nl...................................................

Vathorst College wo 10 en do 11 feb 19.00 - 21.30 uur Open huis voor leerlingen en ouders.Vast programma start om 19.00 uur.Lovink 6, Amersfoort www.vathorstcollege.nl...................................................

‘t Atrium ma 18 jan 19.00 - 20.15 uur Voorlichtingsavond over sportklassen voor ouders en leerlingen groep 8. Aanmelden vanaf 4 januari via www.t-atrium.nl za 23 jan 10.00 - 13.00 uur Open huis voor leerlingen en ouders, inloop

wo 27 jan 19.00 - 21.00 uur Voorlichtingsavond over Tweetalig Vwo voor ouders en leerlingen. Aanmelden vanaf 4 januari via www.t-atrium.nl do 28 jan 19.00 - 20.15 uurVoorlichtingsavond over sportklassen voor ouders en leerlingen groep 8. Aanmelden vanaf 4 januari via www.t-atrium.nlPaladijnenweg 611, Amersfoortwww.t-atrium.nl...................................................

STICHTING WELLANTalgemeen bijzonder onderwijsWellantcollege VMBO Amersfoort ma 14 dec 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders. Vast programma, start om 19.30 uur. School open om 19.15 uur. wo 3 feb 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders. Vast programma, start om 19.30 uur. School open om 19.15 uur. wo 17 feb 16.00 - 20.00 uur Open huis wo 2 mrt 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders. Vast programma, start om 19.30 uur. School open om 19.15 uur.Bergenboulevard 11, Amersfoortwww.wellant.nl ...................................................

MEERWEGEN SCHOLENGROEPprotestant christelijk onderwijsAccent Amersfoort,praktijkonderwijs do 21 jan 17.00 - 20.30 uur Individuele afspraken ook mogelijk wo 17 feb 15.30 - 19.00 uur Individuele afspraken ook mogelijkWiekslag 50, Amersfoortwww.accentamersfoort.nl...................................................

Accent Nijkerk, praktijkonderwijs di 26 jan 19.00 - 21.00 uur Open avond do 11 feb 19.00 - 21.00 uur Open avond Ds. Kuypersstraat 1, Nijkerkwww.accentnijkerk.nl...................................................

Corderius College ma 25 jan 20.30 - 21.45 uur Voorlichting Masterclass brugklas wo 10 feb 18.30 - 21.00 uur en do 11 feb 18.30 - 21.00 uur Open huis Lambert Heijnricsstraat 23, Amersfoort www.corderius.nl...................................................

Corlaer College ma 7 dec 20.00 - 21.30 uur Informatieavond vmbo voor ouders/verzorgers Ds. Kuypersstraat 3, Nijkerk do 10 dec 20.00 uur- 21.30 uur Informatieavond Atheneum-Havo (incl. Havo-tl) voor ouders/verzorgersHenri Nouwenstraat 8, Nijkerk

do 21 en di 26 jan 19.00 - 21.00 uur Open avond Vmbo-Havo-Atheneumin beide gebouwen ma 8 feb 20.00 - 21.30 uur Informatieavond Vmbo voor ouders in het Vmbo-gebouw, informatieavond Atheneum/Havo voor ouders (incl. H/T) in het A/H-gebouwwww.corlaercollege.nl...................................................

Farel College Amersfoort do 28 jan 19.00 - 21.00 uur Thema-avond TTO en Bèta Plus vr 5 feb 19.00 - 21.30 uur Open huis za 6 feb 11.00 - 13.30 uur Open huis Paladijnenweg 101, Amersfoortwww.farel.nl ...................................................

Oostwende College di 8 dec 19.45 - 21.30 uur Voorlichting ouders groep 8 do 28 jan 19.00 - 21.00 uur Open huis di 16 feb 19.00 - 20.00 uur Vrij inloopspreekuurPlecht 1, Bunschotenwww.oostwende.nl...................................................

Prisma College/Vakcollege Amersfoort ma 23 nov 19.30 - 21.00 uur ‘Special’ voor ouders. Aanmelden voor workshops via de site www.prisma-college.nlKaliumweg 2, Amersfoort do 21 jan 16.00 - 17.30 uur en van 19.00 - 20.30 uur Info met leerlingen en ouders. Daarna rondgang door de school.Kaliumweg 2, Amersfoort wo 10 feb 19.00 - 20.30 uur Info met leerlingen en ouders. Daarna rondgang door de school.Kaliumweg 2, Amersfoortwww.prisma-college.nlwww.vakcollege-amersfoort.nl...................................................

GROENHORST NIJKERKprotestant christelijk onderwijs wo 25 nov 17.30 - 21.00 uur Open dag za 30 jan 10.00 - 12.30 uur Open dag do 18 feb 19.00 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders en leerlingen groep 8Luxoolseweg 1, Nijkerkwww.groenhorstnijkerk.nl ...................................................

GUIDO DE BRÈSgereformeerd onderwijs vrij 29 jan 18.00 - 21.00 uur Open avond za 30 jan 10.00 - 13.00 uur Open dagPaladijnenweg 251-253, Amersfoortwww.guido.nl ..................................................

PARTICULIER ONDERWIJSLuzac Lyceum za 16 jan 11.00 - 14.00 uur Open dag za 25 jun 11.00 - 14.00 uur Open dagZonnehof 9, Amersfoortwww.luzac.nl..................................................

DE BAANDERkatholiek onderwijs do 28 jan 16.00 - 20.30 uur Doorlopend geopendIndividuele afspraken zijn ook mogelijkZangvogelweg 152, Amersfoortwww.debaander.nl...................................................

MERIDIAAN COLLEGEkatholiek onderwijsHet Nieuwe Eemland vrij 22 jan 15.30 - 17.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur Inloopmiddag en -avond za 23 jan 10.00 - 13.00 uur Inloopochtend wo 10 feb 14.00 - 16.00 uur RondleidingenDaam Fockemalaan 12, Amersfoortwww.hetnieuweeemland.nl...................................................

‘t Hooghe Landt ma 18 jan 19.15 - 20.30 uur Informatieavond Technasium Havo/Vwo voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. di 19 jan 20.00 - 21.00 uur Informatieavond Mavo XL/Havo voor ouders van leerlingen groep 8. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. ma 25 jan 19.15 - 20.30 uur Informatieavond Technasium Havo/Vwo voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. di 26 jan 20.00 - 21.00 uur Informatieavond Havo/Vwo voor ouders van leerlingen groep 8. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. di 9 en wo 10 feb 19.15 - 21.30 uur Inloopavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders. Trompetstraat 1, Amersfoortwww.hooghelandt.nl...................................................

Mavo Muurhuizen di 9 feb van 19.30 tot 21.00 uur Vast programma. Ouders en leerlingen volgen een apart programma. Vooraf aanmelden via www.mavomuurhuizen.nl. wo 10 feb van 15.30 tot 17.00 uur Vast programma. Ouders en leerlingen volgen een apart programma. Vooraf aanmelden via www.mavomuurhuizen.nl.Zangvogelweg 2-4, Amersfoortwww.mavomuurhuizen.nl..................................................

Vakcollege Amersfoort/Prisma College

wo 20 jan 18.30 - 21.00 uur Open avondHooglandseweg-Noord 55, Amersfoort do 11 feb 18.30 - 21.00 uur Open avondHooglandseweg-Noord 55, Amersfoortwww.vakcollege-amersfoort.nlwww.prisma-college.nl..................................................

Page 13: Barneveld Vandaag week47

Kijk

voor

devo

orw

aard

enen

besc

hikb

aarh

eid

opte

lfort

.nl.

Eenm

alig

30,-

activ

atie

kost

en.H

BO

pakk

et2

maa

nden

grat

is,

daar

na15

,50

p/m

nd.A

ctie

geld

tt/m

31de

cem

ber2

015.

Interactieve TVInternetBellen

telfort.nl/glasvezel0800 1707Telfort winkels

Nooit meerwachten metconstant snelinternet

Elke maand

46,-Gratis

2 maandenHBO

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 13

Foto’s: Johan Scheeper

Een trein in Voorthuizen? Wijnand Hazeleger zorgde weer voor stijlvol vervoer.

Grote cadeau’s op 5 december zijn leuk, maar het allerleukst is toch het simpele snoepje ’s morgens in je schoen in de weken ervoor...

Sint maakt rijtoer door Voorthuizen

VOORTHUIZEN - Sint Nicolaas werd zaterdag in Voorthuizen verwelkomd door burgemeester Asje van Dijk en vele fans van zijn cadeaurijke feest.

Kijk voor alle aanbiedingen op superkeukens.nl

Superkeukens Amersfoort Amsterdamseweg 14b Superkeukens Veenendaal De Smalle zijde 70 Superkeukens Utrecht Zeelantlaan 15-17

superkeukens.nl

Direct de beste prijs

€ 5199,- incl.

apparatuur

Kwaliteit voor vaste lage prijzen!

Page 14: Barneveld Vandaag week47

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 14

De Boekenkast van Beatrijs Hansma van Beatrijs Decorations in Voorthuizen

Het gezegde luidt ‘toon mij je boekenkast en ik zeg wie je bent’. Barneveld Vandaag neemt een kijkje in de boekenkast van bekende en minder bekende personen in de regio en ontdekt samen met de eigenaar wat de boeken over hem of haar vertellen. Vandaag: Beatrijs Hansma van Beatrijs Decorations in Voorthuizen.

Door Elly Mulder

VOORTHUIZEN – Wanneer je Beatrijs Hansma zoekt op Google, ontdek je dat zij zelf, samen met Margreeth Massa-Hansma, ook een aantal boeken op haar naam heeft staan. “Ja, we hebben zestien hobbyboeken ge-schreven”, beaamt Beatrijs. Dat zijn voornamelijk boe-ken die een link hebben met wilgentenen. Want wij zijn hier ooit begonnen met het vlechten van figuren van wilgentenen. Daar zijn we ook heel bekend mee gewor-den in Nederland. Dus daar hebben we ook die boeken over geschreven. Maar een boek schrijven kost heel veel tijd. Dus dat doen we nu niet meer. Maar het was hartstikke leuk, een enorme ervaring op allerlei gebied.”Komt ze ook wel toe aan an-dere boeken? “Ik zou willen dat ik er meer tijd voor heb. Maar zodra ik de deur hier achter me dicht doe en ik ga op vakantie, dan is het eer-ste wat ik doe: lezen. Ik ben

een lezer van huis uit, want mijn moeder is altijd bibli-othecaresse geweest in de bibliotheek in Voorthuizen. Dus ik ben tussen de boeken opgegroeid. Vroeger maakte ik echt extra plek in mijn ba-gage voor de boeken. Ik zou nog eerder T-shirts thuisla-ten dan boeken. Nu heb ik een e-reader waar ik heel veel boeken op zet. Want tijdens de vakantie lees ik alles aan mekaar. Dan benut ik ieder vrij moment om in een boek te zitten. Daarom vind ik de e-reader ook een geweldige uitvinding.” Leest ze nog wel papieren boeken? “Heel af en toe

eens, dan wissel ik eens wat uit met m’n moeder. En soms koop ik nog wel eens een boek. Onlangs heb ik nog de Millenniumtrilogie van Stieg Larson gekocht.

Maar ook boeken van Lulu Wang bijvoorbeeld, want die vond ik wel heel bijzonder. Wel twee totaal verschil-lende werelden. “Dat zijn inderdaad heel tegenpolige boeken. Ja, maar zo ben ik

zelf ook wel, een beetje een vat vol tegenpolen. Ik ben niet iemand die altijd het-zelfde genre leest. Ik hou er wel van om het heel breed te houden en iets heel luch-tigs af te wisselen met iets dat toch wat meer diepgang heeft. Maar iets thriller-ach-tigs vind ik ook altijd wel prettig.” Favoriete schrijvers? “Niet echt, op de middelbare school las ik heel veel boe-ken van Hubert Lampo. Maar als ik ze nu lees, vind ik het niet meer interessant. Dus ik denk wel dat bepaal-de boeken een beetje gekop-peld zijn aan de fase van je

leven waar je in zit. Je zoekt altijd wel altijd een boek dat past bij het moment. Maar eigenlijk ben ik een allesle-zer. En ik hoop dat er weer een moment komt dat ik meer tijd heb om te lezen, want ik kan nog steeds niet zonder.”

Naam: Beatrijs HansmaWoonplaats: VoorthuizenLeeftijd: 59 jaar Burgerlijke staat: samenwo-nendKinderen: twee zonen en een dochterBeroep: ondernemerHobby’s: vroeger boetseren en pottenbakken.

Beatrijs Hansma: “Vroeger maakte ik echt extra plek in mijn bagage voor de boeken. Ik zou nog eerder T-shirts thuislaten dan boeken. Nu heb ik een e-reader.”

‘zo ben ik zelf ook wel, een beetje een vat vol tegenpolen’

‘Zelf een boek schrijven was ‘n enorme ervaring’

Hennie van de Bunt is 25 jaar bij Europa Parket. In november 1990 zette ze haar eerste stap als productiemedewerkster, en werkt nu zelfstandig op de afdeling waar de custom-made producten worden gemaakt. Europa Parket hoopt dat Hennie nog vele jaren op dezelfde voet door kan gaan.

25 Jaar bij Europa Parket

Innovatieve en educatieve pluimveestal BARNEVELD - Binnenkort krijgen kennis en innova-ties binnen de pluimvee-sector letterlijk onderdak in het Poultry Innovation Lab in Barneveld, een showcase met een pluimveestal én business centre. Het Poultry

Innovation Lab zal door het Poultry Expertise Centre worden ingezet voor prak-tijktraining en kennisover-dracht. Dit in een steeds wisselende en veranderen-de stalomgeving, waarin leerlingen, studenten en

professionals bezig zijn met de praktijk en praktijkin-novaties. Op 26 november 2015 wordt de eerste steen van het Poultry Innovation Lab gelegd door burgemees-ter dr. Asje van Dijk van Barneveld. In het Poultry

Innovation Lab in Barne-veld is straks plaats voor een pluimveestal met twee units, één voor 1.000 vlees-kuikens en één voor 1.000 leghennen, en een business centre met bezoekersruim-ten en informatiecentrum.

Crescendo krijgt deksel op de neusBARNEVELD - De VVD had bij de begrotingsbehande-ling gisteravond iets voor Crescendo willen doen, maar bereikte vooral uitstel. Subsidie voor muziekon-derwijs in Barneveld bleejk ingewikkelder te liggen dan kennelijk tevoren ingeschat.

BeloofdHet college had voorgegsteld om het muziekonderwijs bij Crescendo volgend jaar met 5.000 euro te steunen. Dat vond Jan Willem van den Born (VVD) niet genoeg. Hij herinnerde eraan, dat de fractievoorzitters bij de verkiezingen haden beloofd, Crescendo te helpen met het tekort, dat de vereniging op

het muziekonderwijs lijdt en diende gesteund door SGP, ChristenUnie en Burger Ini-tiatief een amendement op de Begroting 2016 in om er 15.000 euro van te maken.Vervolgens viel Monique Rosbergen (Pro’98) Heimen Schuring (ChristenUnie) echter aan op de inconcis-tenties, die door het voorstel zouden ontstaan. Het mu-ziekonderwijs bij Crescendo is namelijk voor cursisten goedkoper dan bij de Har-monie. Schuring telde daar voor Crescendo echter de kosten van het lidmaatschap bij op. Maar Rosbergen wees er vervolgens weer op, dat de gemeente muziekonderwijs,

maar geen contributie wil subsidiëren.

OnderscheidGaandeweg bleek, dat het doel - “onderscheid weg-poetsen”, volgens Guus Kna-pen (SGP) - absoluut niet met een simpel amendement ten bate van één muziekvereni-ging te bereiken was. “Geef ons de ruimte voor een nieuw voorstel”, bepleitte wethouder Eppie Fokkema. “We moeten de feiten op een rijtje zetten”, besloot Schu-ring. “Er is een totaalplaatje van het muziekonderwijs in Barneveld nodig”, con-stateerde Knapen. Beiden trokken hun steun aan het amendement daarop in.

Even geen boekenBARNEVELD - Tot 1 januari is het niet mogelijk om boeken in te brengen bij de tweede-hands boekwinkel van Hi-vos in de Ark in Barneveld. Er is nu even geen ruimte doordat er de laatste tijd heel veel is ingebracht, en ook vanwege de verkoop van kerststukjes in de gang in december. De winkel blijft uiteraard wel gewoon open. Na Nieuwjaar is in-breng weer welkom op de zaterdagmiddag. Alleen en-cyclopedieën kunnen niet aangenomen worden. De Hi-vos-winkel is open van dins-dag t/m zaterdag van 09:30 t/m 16:00 uur in gebouw De Ark aan Kapteijnstraat 20 (ingang Catharijnesteeg, vlakbij het centrum).

Workshop ‘Grip op je e-mail’BARNEVELD - Op 26 novem-ber 2015 vindt de workshop Grip op je e-mail plaats in de Bibliotheek te Barneveld. De workshop biedt tips en adviezen hoe efficiënt om te gaan met mail op het werk. Niet de agenda, maar bin-nenstromende mailbericht lijken soms de invulling van een werkdag te bepalen. Hoe dit tegen te gaan en mail be-ter te organiseren staat cen-traal tijdens deze avond. Deelname is gratis. Wel dient men zich van te voren aan te melden bij de balie in de Bibliotheek of via het aanmeldformulier op www.bibliotheekbarneveld.nl. De workshop begint om 20.00 uur.

Samen eten in NorschotenBARNEVELD - Ook de laatste vrijdag van deze maand (27 november) is er de gelegen-heid om in wijkgebouw De Garve in de wijk Norscho-ten met elkaar te eten. Deze maaltijd is een goede gele-genheid om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoe-ten. Voor deze keer staan er diverse chinese gerechten op de menukaart. Inloop vanaf 17.45 uur, maaltijd om 18.00 uur. Kosten: bijdrage op collectebasis. Graag van tevoren aanmelden via [email protected] of fam. Heijkoop, tel. 0342-421714, ook voor vra-gen over vervoer.

‘Waar blijft het wandelpad?’BARNEVELD - De fractie van het CDA wil weten, hoe het staat met de uitvoering van de plannen voor het gebied langs de Esvelderbeek. De bewoners van de aangren-zende woonwijk De Vaarst kunnen nog niet wandelen zoals was beloofd en van de sloop van stallen in ruil voor nieuwe woningen is ook nog niets terecht geko-men, zo stelt raadslid Maar-ten Schipper in vragen aan het college.“Het is onduidelijk waar de huidige wandelpa-den cq. fietspaden thans liggen. Zo zou er een wandel(klompen)pad naar de Bloemendaallaan ter hoogte van Trammelantbeek komen, doch is onduidelijk waar deze zich bevindt. Dat geldt evenzeer voor het fiets-pad naar de Nijkerkerweg.”Verder kan er om de grote waterbergingsplas niet rondgewandeld worden vanwege de water overloop passages en functioneert de water buffer niet goed daar de beek buiten haar oevers treedt.

Page 15: Barneveld Vandaag week47

7 NOVEMBERT/M 10 JANUARI7 NOVEMBER MET ONDER ANDERE:

WINTERPLAZA4 DEC. T/M 3 JAN.

KNÜSS WINTERFEST11 DEC. T/M 13 DEC.

WINTERSTATIONSPOORWEGMUSEUM19 DEC. T/M 3 JAN.

WINTERCIRCUS UTRECHT19 DEC. T/M 3 JAN.

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 15

Adrenaline maatschappij

Wanneer ik motorrijd heb ik geen seconde tijd om aan an-dere dingen te denken. Ik heb

mijn aandacht er helemaal bij nodig. Die inspanning is uiteindelijk ont-spannend, omdat je er even helemaal uit bent. Onlangs reed ik op het TT circuit van Assen om te trainen met mijn motor. Op het maximum pro-beren te rijden op een circuit vraagt veel van je. Dat was aan het einde van de dag ook te merken. Op de slotbij-eenkomst van de rijders waren veel mensen voldaan én doodmoe! Een jonge jongen van begin twintig hangt helemaal onderuit en zegt: ‘Ik ben helemaal stuk, ik kan niet meer’.Wij leven vandaag in een adrena-line-maatschappij. We zijn geen jagers meer van vroeger en daarom is er minder adrenaline nodig. Wan-neer we nu in een luxemaatschappij leven waarin we in principe om ons levensonderhoud geen zorgen meer hoeven te maken, zoeken sommigen zelf de adrenaline op in sporten en hobby’s. En in sport kan spanning juist ontspanning opleveren. Kan adrenaline je helpen om topprestaties neer te zetten. Je moet wel weten wanneer de adre-nalineknop uitgezet moet worden. Wanneer je in deze moderne maat-schappij jezelf zo druk maakt en gebukt gaat onder stress waardoor je voortdurend adrenaline nodig hebt, dan houd je dat niet vol. Makkelijker gezegd dan gedaan. Aan de ene kant leven we in een luxemaatschappij met een ongekend hoog welvaarts-peil. Aan de andere kant is de druk zo groot dat veel mensen het niet

vol houden. Paul Verhaeghe schrijft in zijn boek ‘Identiteit’: ‘Nooit had de westerse mens het zo goed, nooit voelde hij zich zo slecht’.Zijn analyse is dat we vandaag afge-rekend worden op onze prestaties. En wanneer je een zeer negatief meet-instrument hanteert of omdat je het niet lukt te voldoen aan de eisen van anderen of van jezelf, dan blijft er weinig van je eigenwaarde over. Het is zo belangrijk om niet automatisch je meetinstrument te laten bepalen door anderen. Diegene die je gemaakt heeft weet het beste hoe je dient te meten. God wil zelfs je meetinstru-ment bijstellen wanneer je verkeerd aan het meten bent.Daarom is het belangrijk om niet al-leen prikkels van buiten op je af te laten komen om te ontspannen, maar ook naar binnen te durven kijken. En een goed meetinstrument te hanteren. Helemaal stil worden en leren in contact te staan met je diepste zelf. Daarvoor is het nodig om je juist af te sluiten van alle prikkels en adrena-line momenten die van buiten komen. Een tijdje geleden heb ik me definitief verbonden met de St. Willibrordabdij in Doetinchem. In contact met deze broeders ben ik al een jaar of wat aan het leren om stil te zijn, ruimte te geven aan God. Jan Minderhoud schreef ooit: ‘Stilte is de zendtijd van de heilige Geest’!

Acht predikanten/voorgangers uit onze regio schrijven bij toerbeurt iets moois over een eigen ervaring, een bijzonder voorval of belevenis. Iets dat herkenning oproept, een glimlach teweeg brengt...

dominee-effect: ds. Bartho Versteeg

Page 16: Barneveld Vandaag week47

15 avontuurlijke kinderboekjesover de grootste helden van vroeger

Verzamel ze allemaal!Verkrijgbaar met bon bij de winkel bij u in de buurt.Haal ze nu: deel 1 t/m 3 zijn tot en met zaterdag verkrijgbaar.

Hugo de GrootWillem van OranjeWillem van OranjeWillem van Oranje

Piet Hein

presenteert:

Piet Hein Willem van Oranje Hugo de Groot

Deel 10.99

Deel 24.95

Deel 34.95

AFHAALBON AFHAALBON AFHAALBON

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Leuke

schoencadeautjes!

Leuk en Leerzaam

LaatstekansDeel 1

0.99

Page 17: Barneveld Vandaag week47

Maak kans opmooie prijzen

klik en win!

WIJHIERVANBarneveld Vandaag

Barneveld Vandaag staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.barneveldvandaag.nl

Servicestrippenkaart

Een betrouwbare keuze

Pon Occasion Center - Ambachtsweg 15c - 3771 MG Barneveld - T 0342-425 400 - E [email protected]

www.ponoccasion.nl

Pon Occasions.Standaard nog meer zekerheid

MAAN- DEN

GARANTIE

GRATIS14PonPlus

Servicestrippenkaart

GARANTIE

Nu tijdelijk 14 maanden Pon Plus Garantie GRATIS op al onze occasions.Op zoek naar een gebruikte Volkswagen, Audi, SEAT of ŠKODA? Dan bent u bij Pon Occasion Center in Barneveld aan het juiste adres. Wij beschikken altijd over een bijzonder groot aanbod. Praktisch alle modellen, van jong gebruikt tot een paar jaar oud. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn bij Pon Occasion Center geen loze woorden. Daarom ontvangt u op al onze toch al aantrekkelijk geprijsde occasions kosteloos 14 maanden Pon Plus Garantie. Dat is 8 maanden gratis extra zekerheid. Deze unieke actie is tijdelijk. Kom snel langs of kijk op ponoccasion.nl voor volop keuze.

• Gratis vervangend vervoer

• Gratis APK

• 10% korting bij onderhoudsbeurt

• Gratis bandenhotel

• Gratis winterinspectie

• Gratis zomerinspectie

• Gratis ruitreparatie

INCLUSIEF: Uw persoonlijke servicekaart.

www.stingler.nl

12 stuks

F R U I T O F T H E L O O M

*meerdere kleuren en (dames) modellen online

Tot 70% korting op de gehele collectie!

29,9514,95

34,9519,95

119,9529,95

34,9514,95

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 17

Page 18: Barneveld Vandaag week47

De leukste winkels bij u in de buurt hartvooruwstad.nl

Familie & Relatie

Mededelingen

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

JITSKE Box: 8095Heldervoelend energetisch the-rapeute, HSP coach, werk met de Godinnenkaarten en samen komen we verder. Bel gerust.

Bel 0909-1447 Box: 8095

Kijk voor al onze consulenten op www.Astrotelefoon.nl!

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

KUNSTSTOF KOZIJNEN | SPANPLAFOND | SCHUIFKASTENWAND | INBOUWVERLICHTING

Utrechtseweg 2A | 3927 AV RenswoudeTel: 0318 477090 | [email protected] | www.hwd-duurzaam.nl

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS!Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie inof kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hoi ik ben Ellen, een ver-zorgende vrouw van 54jaar. Ik zoek een leukespontane man voor eenserieuze relatie. Regio Oss.0906-10.10.162 Box:434034

Ik ben Annie, ik ben nogeen hele vitale vrouw vanin de 80 en ik ben op zoeknaar een leuke en eerlijkeman van dezelfde leeftijd.0906-10.10.162 Box:619742

Ik ben op zoek naar eenleuke man voor vriend-schap en als het klikt gaanwe ervoor. Ik ben lief enspontaan. Lijkt het je wat?0906-10.10.162 Box:961995

Dag leuke mannen ik beneen spontane en lievevrouw uit Gelderland. Ikheb zin in een gezellig con-tact. Jij ook? Laat wat vanje horen en reageer snel. X0906-10.10.162 Box:975849

Hallo ik ben Ingrid eenleuke dame die op zoek isnaar een leuke, lieve enspontane man. Uit de regioDoetinchem het liefst. Wilje meer weten? Bel me dan0906-10.10.162 Box:474393

Hallo mannen ik ben Isabelen ik ben op zoek naar eenlieve, eerlijke, spontane enserieuze jonge man in Bra-bant. Ben jij dat? Reageer.0906-10.10.162 Box:433060

Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 61 jaar. Ikben op zoek naar een lieveen betrouwbare man vooreen serieuze relatie. Bel je?0906-10.10.162 Box:112140

Hallo ik ben Lidi 61 jaar enwoon in de Achterhoek. Ikzoek een lieve, betrouwba-re man voor een eventuelerelatie. Meer weten? Bel.0906-10.10.162 Box:129177

ANJA 52 JAAR. Hoi ik benAnja en ik kom uit Gelder-

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Hobby & Sport

Computers,Games & DVD’s

HERINSTALLATIE, reparatie,virus verwijderen en data-recovery. Alle merken.www.henc.nl 033-4610350

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

Een eerlijke prijs voor uwauto à contant m. RDW-vrijwBel wij komen! 06-51506780

Caravans &Vouwwagens

Te huur voor langere termijn6 p. caravan va. € 500,- p/m.T.K. € 33.950,00 fin. / huur-koop mogelijk. 06 53955865.

Werk & Inkomen

Industrie & BouwVakmensen gezocht!

Succesvol eigen bedrijfwww.devakman.info

www.opmaatbouwen.nl

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & MarktenZon. 22 nov. grote VLOOIEN-MARKT sporthal De Korf (S-midse 1 te Leusden), 140deelnemeners, van 9.30 tot16.30 uur. Huur kraampje,tel. 0343-442962. Org. JoJo.

Grote VLOOIENMARKTBarneveld, Za. 28 Nov.

Markthal, Afsl. Harsselaar9-16 u. B. v Nagelstraat

Inf. kr. hr. Tel 06- 39108152animo-vlooienmarkten.nl

Sint & PietSint + Pietenkostuums tehuur incl. grim. SinterklaasCentrale van RouwendaalSoest. Tel. 0356022292

Zakelijk &Financieel

Goud & Zilver

GOUDPRIJS HOOGT.k. gevraagd (oude) gouden

sieraden, gouden tientjes,Krugerranden e.a. gouden enzilv. munten, baartjes goud+ zilv., muntverzameling etc.

KEVELAM GARDEREN0577-461955 lid NVMH

Kantoor &Winkelbenodigdheden

Ook voor uwTONERS & CARTRIDGES

WWW.MASCO.NL

Huis & Tuin

Bel de VakmanKLUSBEDRIJF Jan Tel, vooral uw klussen in en rondomuw huis en tuin. Tel. 06-55507966.

In en Om de TuinHOVENIER b.z.a. voor al uwwerkzaamh. in en om detuin, tevens ook alle soortenbestratingen. KvK 32127036.

06 - 49 37 76 34

SIERHEKWERKEN en TUIN-DECORATIES 033-2572812www.landmansiermetaal.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Page 19: Barneveld Vandaag week47

8 dagen v.a. 399 euro p.p. Smaragdgroene lagunes, kleurrijke bloemenvelden, heldere kratermeren, azuur-blauwe zee, walvissen, dol-fijnen en authentieke dorp-jes. Dat zijn de Azoren! De Portugese eilandgroep is een waar paradijs voor de actieve natuurliefhebber. Geniet van de vele wandel-mogelijkheden, een zacht klimaat, natuurlijke zwem-baden en wel meer dan 20 soorten dolfijnen en walvis-sen! U vliegt naar het prach-tige São Miguel, het grootste eiland van de Azoren, be-kend om de geisers en vul-kaankraters omzoomd door duizenden kleurige bloe-men.

Hotel Vila Nova***Op loopafstand van de haven van Ponta Delgada, op onge-veer 5 km van het strand en nabij diverse bezienswaar-digheden en winkels. Het comfortabele hotel beschikt over een restaurant, 2 bars, een zwembad en er zijn di-verse (sport)activiteiten zoals fitness, biljart en tafel-

voetbal. In het weekend is er live muziek, in de openbare ruimtes gratis WiFi en kor-ting op greenfees.

Inclusief:• Retourvlucht naar São Mi-guel met TUIfly• Luchthavenbelasting enbrandstofheffing • Retourtransfers• 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer• 7x uitgebreid ontbijtbuffet• Ned. sprek. reisleiding

Prijs vanaf 399 euro p.p. Vanafprijs o.b.v. 2 personen. Reisperiode: 4 april t/m 24 oktober 2016, vertrek maan-dag & vrijdag.Toeslag bijboeken halfpen-sion vanaf 22 euro p.p.p.d.

Informatie & boekingenKijk op tui.nl/wegenerBel met TUI tel. 0900-8847 (0,70 euro per gesprek) of ga langs bij TUI o.v.v. Wegener – Azoren aanbieding. Op deze reis zijn de ANVR/SGR voorwaarden van toe-passing.

Natuurlijke azoreNBreng je oude apparaat naar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente in Nederland heeft een plek waar inwoners alle soorten afval kunnen inleveren. De plek is bekend onder verschillende namen als milieustraat, afvalbrengstation, de stort, afvalpunt, milieupark, enzovoort. De milieustraat levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen en aan het behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar de milieustraat om tuinafval, planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank, een kapotte wasmachine of oude tv te brengen. Kleine elektrische apparaten en spaarlampen worden vaak niet meegenomen, terwijl ook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel en mooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de milieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar de actiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor een goed doel in jouw gemeente. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. En jij maakt direct kans op mooie prijzen!Kijk voor jouw milieustraat, de lokale goede doelen, de prijzenenactievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatie Wecycle laat elk afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp die je inlevert bij de milieustraat, voor bijna 80 tot meer dan 90 procent recyclen. Benieuwd hoe dit gaat? Bekijk de recyclevideo’s op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNEN

INLEVEREN IS

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met 90% van de gemeenten in Nederland

‹ barneveldvandaag.nl Barneveld Vandaag · donderdag 19 november 2015 · 19

Bussen naar bootvluchtelingen LesbosBARNEVELD - Donderdagmid-dag vond de overdracht van twee Volkswagen Trans-porter bussen aan Stichting Bootvluchteling plaats bij Roordink Bedrijfswagens in Barneveld. René van Drie, van Roordink, overhandig-

de de sleutels aan penning-meester Arjan Fennema en directeur Annerieke Berg. De bussen begonnen vrijdag aan de lange reis naar Les-bos, waar ze zullen worden ingezet als voertuigen voor noodhulp aan, en transport

van bootvluchtelingen. De bussen zijn voorzien van een bakkensysteem en uit-schuifbare plank, waarop kinderen kunnen worden omgekleed. Voor meer info kijk op http://bootvluchte-ling.nl/

MIDDELBURG/BARNEVELD - Ki-sporter Bryan van den Brink behaalde op 8 november jl. goud bij het NK Taekwon-Do op het onderdeel Springen. Daarnaast stond Van den Brink nog drie keer op het erepodium in Middelburg. Plaatsgenoot Kristan van Hierden (22), die onlangs goed presteerde tijdens het EK in Schotland, sleepte eveneens de nodige medail-les in de wacht bij dit NK.Van Hierden werd derde bij het Springen, tweede bij de Tul (het lopen van stijlfigu-ren) en derde bij het sparren in zijn gewichtsklasse.

Niet geheel tevreden Ondanks zijn nieuwe titel, kijkt Van den Brink niet geheel tevreden terug op het NK. “Ik was niet in top-vorm”, geeft hij aan. Hier-door heeft hij waarschijnlijk de eerste plaats bij het spar-ren in zijn gewichtsklasse verspeeld. Dat hij hiervoor wel de bronzen plak behaal-de, lijkt een schrale troost. “Maar”, voegt hij er aan toe, “dit is mijn eerste plak voor

het breken (breken van één of meerdere planken met de hand of voet), dat is dus heel leuk. Het was een spannen-de en pijnlijke strijd: mijn tegenstander en ik gingen gelijk op waardoor we vele malen moesten breken”. De sportieve Van den Brink kijkt gelijk vooruit: op 22 no-vember a.s. is er een belang-rijk Belgisch toernooi, Flan-ders Fields. Ook daar zal hij, naast andere Barneveldse Kis-sporters, aanwezig zijn en strijden om de eer.

Taekwon-Do is een van oorsprong Koreaanse zelf-verdedigingskunst zonder wapens. Het doel is zelfverdediging en het verbeteren van per-soonlijkheid. Er wordt veel aandacht besteed aan zelf-beheersing en respect. Eén van de actiefste en goed be-kend staande Taekwon-Do academies van Nederland staat in Barneveld, Kisport MA aan de Plantagelaan 6. Voor meer informatie, zie www.kisport.nl.

Barnevelder pakt het goud

Zowel Bryan van den Brink als Kristian van Hierden behaalden meerdere medailles in Middelburg.

Parijs, 13 november 2015

We hebben er opnieuw een da-tum bij, waarop iets gruwelijks gebeurde. Ook deze datum, 13

november 2015, zal voor altijd in ons ge-heugen gegrift staan. Aanslagen die onschuldige weerloze mensen treffen, voetballiefhebbers die een wedstrijd kijken, jongelui die bij een voor-stelling zijn of uit eten gaan en iets gaan drinken. Mensen die gewoon bezig zijn te leven. Wat een impact heeft dit. Je weet nog wanneer je het hoorde, je weet wat je aan het doen was. En weer wordt de roep om vergelding gehoord, harder aanpakken, strenger beleid, grenzen dicht, het woord oorlog wordt in de mond genomen, wij en zij. Uitroeien die extremisten, de eerste reactie van ongeloof en boosheid is een

begrijpelijke. Natuurlijk moet het kwaad, de daden van IS, de wereld uit. De vraag is echter hoe we dat bereiken. De historie leert ons dat alleen keihard optreden en kwaad met kwaad vergelden niet werkt. Hoe komen mensen zover dat ze IS willen steunen, lijkt mij bijvoorbeeld een belangrijke vraag. Mooi was het om de afgelopen dagen te zien hoe solidair en meelevend mensen zijn. Op facebook kleuren veel vrienden hun profiel in de kleuren van de franse vlag. Gebouwen werden verlicht in de kleuren blauw, wit en rood. Een onbekende pianist speelt “Imagine” van John Lennon bij het Bataclan-theater. Het lied dat ein-digt met de woorden: ‘I hope some day you will join us, and the world will live as one’.

spooRzoEkEN: ADRI DEN DUNNEN

BARNEVELD - De E2 van SDV Barneveld is afgelopen zater-dag op eigen veld kampioen geworden. Zij hebben alle wedstrijden weten te win-nen, met nog één wedstrijd te spelen in de najaarscom-petitie. Dit werd afgelopen zaterdag uitbundig gevierd. De E2 kreeg van SDV Barne-veld een mooie medaille en patat aangeboden. De spelers zijn : Sven Plantagie, Thij-men Bijl, Milan Bijl, Dennis Pater, Joshua Reemst, Niels van Roekel, Sophier Brusse, Ruben van Ginkel en Kevin Vlasman. Leiders : Gerbrand van Ginkel en Marcel Pater.

Kampioen op eigen veld

De E2 van SDV Barneveld is afgelopen zaterdag op eigen veld kampioen geworden.

Page 20: Barneveld Vandaag week47

Hoge Eng-West 1

3882 TP Putten

0341 351912

www.bosinstallatietechniek.nl

Altijd deskundig. Altijd dichtbij. * Vraag naar de voorwaarden in de showroom

De Atag One Slimme klokthermostaat wordt

verloot onder kopers van een Atag cv-ketel

U ontvangt bij aankoop van een Honeywell EvoHome de

Innovatieve HR92 radiator regelknop

Adviesin duurzame energie voor uw woning

Bij aanschaf van een Sphinx 345 Rimfree wandcloset ontvangt u een

tijdschrift abonnement naar keuze*

Als u nu kiest voor een Vasco decor radiator ontvangt u

naar keuze*

Bij Aanschaf van een Remeha ketel

Gratisi-Sense klokthermostaat en € 75,- cashback*

Bad eruit, douche erin in één dag. Nú inclusief

Complete schoonmaakset

Bij aankoop vanSanijura sanitair krijgt u

10%extra korting

Gratis accessoires

Bij aankoop vanSanijura sanitair krijgt u

10%extra korting

Bezoek onze vernieuwde showroom

InstalCenter Bos

Open huis,kom naar onze vernieuwde showroom

Spetterende aanbiedingen

op al onze producten

Bad eruit, douche erin in één dag.

De koffi e staat klaar

Openingstijden20 november

van 10:00 tot 21:0021 november

van 10:00 tot 18:00