Groot Rijswijk week47

32
Intratuin Pijnacker, Intratuin Zoetermeer Volg ons ook op Facebook, www.intratuin.nl bezoek de gezelligste en voordeligste kerstmarkt Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur (t/m 28 december) HORNBACH Wateringen www.hornbach.nl A.s. zondag open! 10.00-17.00 uur VAN 10.00 TOT 14.00 UUR 22 NOVEMBER WWW.WERELDOPLEIDING.NL OPEN DAG VMBO | MBO www.grootrijswijk.nl Donderdag 20 november 2014 Sinterklaas logeert tijdelijk in Rijswijk, in het pand aan de Herenstraat 35 om precies te zijn. De ondernemers hebben het Sinterklaashuis - naast Bakker Piet - ingericht. Op zaterdag 22 en 29 november vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur is het logeerhuis open en kunnen kinderen een kijkje komen nemen in het Logeerhuis van Sinterklaas en zijn Pieten. Maak een leuke foto van jezelf in het Logeerhuis van Sinterklaas en plaats deze op de facebookpagina van winkelcentrum Oud Rijswijk. Kinderen kunnen hier lekker knutselen en kleuren en hun schoentje (met je naam) zetten. Ze kunnen hun schoen ook bij Bakker Piet afgeven. Op vrijdag 5 december tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen kids hun schoentje aalen. Door de winkeliers en de zaterdagmarkt worden de komende weken bouwplaten uitgedeeld die je kan versieren, kleuren, schilderen en in elkaar zetten. Sint komt aanstaande zaterdag rond 11.00 in Oud Rijswijk aan. Op het Tollensplein wordt hij om 11.45 uur officieel welkom geheten. Sint arriveert om 10.15 uur aan de Cromvlietkade. Primeur voor Rijswijk: Het enige echte Sinterklaashuis! MEER BEWEGEN IN WESTHOFF Annemarie van der Sar be- zoekt Westhoff met speciaal bewegingsprogramma. 5 » RJT SPEELT ALADDIN Lovende recensie voor RJT met ‘Aladdin, de musical’ in schouwburg. 29 » Van alle kanten wordt hulp aangeboden Rijswijk - “Het lijkt wel nu we tegenwind hebben dat iedereen opeens oude irrita- ties is vergeten en schouwer aan schouder staat. Van alle kanten wordt hulp aangebo- den”, vervolgt Heijdemann. “Ik was het meest bang voor de continuïteit van de uit- zending wat betreft de tech- niek en nu hebben we een hele ploeg radiotechneuten die zich belangeloos heeft aangeboden. Die gaan zelfs onze locatiezender repare- ren. Zaterdagmiddag 15 no- vember kwamen veel mede- werkers, oud-medewerkers, maar ook een aantal raads- leden naar de omroep om met elkaar te brainstormen hoe we verder moeten.” Wat in de afgelopen dagen al duidelijk was geworden uit mails, telefoongesprekken en bezoeken aan de studio, is dat Omroep Rijswijk kan rekenen op een brede steun vanuit de Rijswijkse be- volking. “Op korte termijn wordt activiteiten georga- niseerd, enerzijds om ons imago weer op te poetsen en anderzijds om geld in te zamelen”, meldt de voorzit- ter. Bijvoorbeeld met een be- nefietconcert. Verder zijn er ideeën voor een Kerstuitzen- ding op locatie en verzorgt Bob van Huet zaterdag een uitzending vanuit Woon- zorgcentrum Vredenburch. “Het is onvoorstelbaar hoe iedereen meewerkt, binnen en buiten de omroep”, zegt voorzitter Robert Heijdemann van de Stichting Omroep Rijswijk. Omroep Rijswijk is het slachtoffer van een mogelijke fraude door een medewerker. Op dit moment vindt het onderzoek plaats. Omroep zeer strijdvaardig KLIK & WIN ACTIE Win een pakket met drie Sinterklaas-cd’s Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Sint naar ‘In de Bogaard’ RIJSWIJK - Na het bezoek van Sinterklaas aan het histo- risch centrum Oud Rijswijk vervolgt hij zijn weg door Rijswijk naar winkelcen- trum In de Bogaard. Sinter- klaas vertrekt om 13.25 uur en rijdt met zijn schimmel via de Van Vredenburch- weg, het Ruysdaelplein en de Rembrandtkade naar de Steenvoordelaan. Sinterklaas komt om 14.00 uur aan bij de Steenvoor- delaan en stijgt af voor de Sterpassage. Vanaf 14.00 uur zijn ook Spreekpie- ten in actie met de kids op het podium Bogaardplein. Een half uur later worden Sinterklaas en zijn pieten welkom geheten door het bestuur van het winkelcen- trum In de Bogaard op het Bogaardplein. Om 14.45 uur lopen Sinterklaas, de zwarte pieten en pietenband Sode- pieters richting de Terp. Een knallende afsluiting met Sinterklaas, zwarte pieten en Sodepieters is om 15.25 uur in de Terp. Tijdens het middagprogramma zullen in winkelcentrum In de bo- gaard de Zwiebels en Forum Hadriani staan te spelen. Route van Sinterklaas RIJSWIJK - Cromvlietkade, Geestbrugweg, Herenstraat, Willemstraat, Lindelaan, Kerklaan, Vredenburchweg, Ruysdaelplein, Rembrandt- kade, Lindelaan, Ravesteijn- plein, Gen. Spoorlaan, Dr. H. Colijnlaan, Pyramideplein, Hillenaarplantsoen, Steen- voordelaan, In de Bogaard. Werkgroep toch verder RIJSWIJK - Bewonersorga- nisatie Steenvoorde Zuid (BOSZ) is verheugd te kun- nen melden dat een aantal moeders en vaders bereid zijn om de werkgroep Acti- viteiten voort te zetten. De werkgroep gaat werken on- der de naam PANDA BOSZ . Inmiddels is er onder deze naam ook al een Facebook- pagina in de lucht. De eerste activiteit die aanstaande is, is een Pietendisco op woens- dag 3 december van 15.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum Stervoorde. Meer informa- tie hierover volgt op: www. steenvoordezuid.nl en op Facebook. Bewonersorga- nisatie Steenvoorde Zuid is op veel terreinen erg actief. Wilt u ook een steentje bij- dragen? Bezoek de website en neem contact met de be- wonersorganisatie. Rijswijk kiest voor de traditie “De discussie over de figuur van Zwarte Piet gaat ons huis niet voorbij”, zegt burgemeester Michel Bezuijen. RIJSWIJK - “Zo wordt er aan de deur geklopt door de ge- meenteraad die, net als de organisatoren van het Sin- terklaasfeest, graag wil we- ten wat het standpunt van het college is. “Wij vinden het heel verve- lend dat nu blijkt dat sommi- ge mensen oprecht, en soms diepgevoeld, de figuur van Zwarte Piet associëren met het slavernij verleden. Wij hebben die associatie echter niet en zijn ervan overtuigd dat het Sinterklaasfeest niet de bedoeling heeft om wie dan ook te kwetsen. Inte- gendeel, voor vele Neder- landers, in allerlei kleuren, is het een prachtige traditie, en vooral een heel leuk en spannend kinderfeest. Wij zijn niet doof voor de kriti- sche geluiden en blijven de discussie volgen zonder nu bij deze editie het traditio- nele karakter van de intocht drastisch of versneld te ver- anderen.” Om te vervolgen: “Wij kie- zen dus voor een traditio- neel kinderfeest, dat door de jaren heen steeds met de tijd mee is gegaan, waarvan zo- wel Sinterklaas als Zwarte Piet onderdeel zijn”, vervolgt burgemeester Bezuijen. “De organisatoren zetten zich er zoals elk jaar voor in om de Sinterklaasintocht weer net zo’n feest te laten zijn als andere jaren, met een wit paard, een witte Sinterklaas en veel Zwarte Pieten.” Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl

description

Groot Rijswijk

Transcript of Groot Rijswijk week47

Page 1: Groot Rijswijk week47

Intratuin Pijnacker, Intratuin ZoetermeerVolg ons ook op Facebook, www.intratuin.nl

bezoek de gezelligste en voordeligste kerstmarktElke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur (t/m 28 december)

HORNBACH Wateringenwww.hornbach.nl

A.s. zondag open! 10.00-17.00 uur VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

22 NOVEMBERWWW.WERELDOPLEIDING.NL

OPEN DAGV MBO | MBO

  ‹www.grootrijswijk.nlDonderdag 20 november 2014

Sinterklaas logeert tijdelijk in Rijswijk, in het pand aan de Herenstraat 35 om precies te zijn. De ondernemers hebben het Sinterklaashuis - naast Bakker Piet - ingericht. Op zaterdag 22 en 29 november vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur is het logeerhuis open en kunnen kinderen een kijkje komen nemen in het Logeerhuis van Sinterklaas en zijn Pieten.Maak een leuke foto van jezelf in het Logeerhuis van Sinterklaas en plaats deze op de facebookpagina van winkelcentrum Oud Rijswijk. Kinderen kunnen hier lekker

knutselen en kleuren en hun schoentje (met je naam) zetten. Ze kunnen hun schoen ook bij Bakker Piet afgeven. Op vrijdag 5 december tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen kids hun schoentje a� alen. Door de winkeliers en de zaterdagmarkt worden de komende weken bouwplaten uitgedeeld die je kan versieren, kleuren, schilderen en in elkaar zetten. Sint komt aanstaande zaterdag rond 11.00 in Oud Rijswijk aan. Op het Tollensplein wordt hij om 11.45 uur offi cieel welkom geheten. Sint arriveert om 10.15 uur aan de Cromvlietkade.

Primeur voor Rijswijk: Hetenige echte Sinterklaashuis!

MEER BEWEGENIN WESTHOFFAnnemarie van der Sar be-zoekt Westhoff met speciaal bewegingsprogramma.

RJT SPEELTALADDINLovende recensie voor RJT met ‘Aladdin, de musical’ in schouwburg.

29»Van alle kanten wordt hulp aangeboden

Rijswijk - “Het lijkt wel nu we tegenwind hebben dat iedereen opeens oude irrita-ties is vergeten en schouwer aan schouder staat. Van alle kanten wordt hulp aangebo-den”, vervolgt Heijdemann. “Ik was het meest bang voor de continuïteit van de uit-zending wat betreft de tech-niek en nu hebben we een hele ploeg radiotechneuten die zich belangeloos heeft aangeboden. Die gaan zelfs onze locatiezender repare-ren. Zaterdagmiddag 15 no-vember kwamen veel mede-werkers, oud-medewerkers, maar ook een aantal raads-leden naar de omroep om met elkaar te brainstormen

hoe we verder moeten.”Wat in de afgelopen dagen al duidelijk was geworden uit mails, telefoongesprekken en bezoeken aan de studio, is dat Omroep Rijswijk kan rekenen op een brede steun vanuit de Rijswijkse be-volking. “Op korte termijn wordt activiteiten georga-niseerd, enerzijds om ons imago weer op te poetsen en anderzijds om geld in te zamelen”, meldt de voorzit-ter. Bijvoorbeeld met een be-nefi etconcert. Verder zijn er ideeën voor een Kerstuitzen-ding op locatie en verzorgt Bob van Huet zaterdag een uitzending vanuit Woon-zorgcentrum Vredenburch.

“Het is onvoorstelbaar hoe iedereen meewerkt, binnen en buiten de omroep”, zegt voorzitter Robert Heijdemann van de Stichting Omroep Rijswijk. Omroep Rijswijk is het slachtoff er van een mogelijke fraude door een medewerker. Op dit moment vindt het onderzoek plaats.

Omroep zeerstrijdvaardig

KLIK & WIN ACTIE

Win een pakket met drie Sinterklaas-cd’sGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Sint naar ‘In de Bogaard’Rijswijk - Na het bezoek van Sinterklaas aan het histo-risch centrum Oud Rijswijk vervolgt hij zijn weg door Rijswijk naar winkelcen-trum In de Bogaard. Sinter-klaas vertrekt om 13.25 uur en rijdt met zijn schimmel via de Van Vredenburch-weg, het Ruysdaelplein en de Rembrandtkade naar de Steenvoordelaan. Sinterklaas komt om 14.00 uur aan bij de Steenvoor-delaan en stijgt af voor de Sterpassage. Vanaf 14.00 uur zijn ook Spreekpie-ten in actie met de kids op

het podium Bogaardplein. Een half uur later worden Sinterklaas en zijn pieten welkom geheten door het bestuur van het winkelcen-trum In de Bogaard op het Bogaardplein. Om 14.45 uur lopen Sinterklaas, de zwarte pieten en pietenband Sode-pieters richting de Terp. Een knallende afsluiting met Sinterklaas, zwarte pieten en Sodepieters is om 15.25 uur in de Terp. Tijdens het middagprogramma zullen in winkelcentrum In de bo-gaard de Zwiebels en Forum Hadriani staan te spelen.

Route van SinterklaasRijswijk - Cromvlietkade, Geestbrugweg, Herenstraat, Willemstraat, Lindelaan, Kerklaan, Vredenburchweg, Ruysdaelplein, Rembrandt-

kade, Lindelaan, Ravesteijn-plein, Gen. Spoorlaan, Dr. H. Colijnlaan, Pyramideplein, Hillenaarplantsoen, Steen-voordelaan, In de Bogaard.

Werkgroep toch verderRijswijk - Bewonersorga-nisatie Steenvoorde Zuid (BOSZ) is verheugd te kun-nen melden dat een aantal moeders en vaders bereid zijn om de werkgroep Acti-viteiten voort te zetten. De werkgroep gaat werken on-der de naam PANDA BOSZ . Inmiddels is er onder deze naam ook al een Facebook-pagina in de lucht. De eerste activiteit die aanstaande is, is een Pietendisco op woens-dag 3 december van 15.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum Stervoorde. Meer informa-tie hierover volgt op: www.steenvoordezuid.nl en op Facebook. Bewonersorga-nisatie Steenvoorde Zuid is op veel terreinen erg actief. Wilt u ook een steentje bij-dragen? Bezoek de website en neem contact met de be-wonersorganisatie.

Rijswijk kiest voor de traditie“De discussie over de figuur van Zwarte Piet gaat ons huis niet voorbij”, zegt burgemeester Michel Bezuijen.

Rijswijk - “Zo wordt er aan de deur geklopt door de ge-meenteraad die, net als de organisatoren van het Sin-terklaasfeest, graag wil we-ten wat het standpunt van het college is. “Wij vinden het heel verve-lend dat nu blijkt dat sommi-

ge mensen oprecht, en soms diepgevoeld, de figuur van Zwarte Piet associëren met het slavernij verleden. Wij hebben die associatie echter niet en zijn ervan overtuigd dat het Sinterklaasfeest niet de bedoeling heeft om wie dan ook te kwetsen. Inte-gendeel, voor vele Neder-landers, in allerlei kleuren, is het een prachtige traditie, en vooral een heel leuk en spannend kinderfeest. Wij zijn niet doof voor de kriti-sche geluiden en blijven de discussie volgen zonder nu bij deze editie het traditio-

nele karakter van de intocht drastisch of versneld te ver-anderen.” Om te vervolgen: “Wij kie-zen dus voor een traditio-neel kinderfeest, dat door de jaren heen steeds met de tijd mee is gegaan, waarvan zo-wel Sinterklaas als Zwarte Piet onderdeel zijn”, vervolgt burgemeester Bezuijen. “De organisatoren zetten zich er zoals elk jaar voor in om de Sinterklaasintocht weer net zo’n feest te laten zijn als andere jaren, met een wit paard, een witte Sinterklaas en veel Zwarte Pieten.”

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Page 2: Groot Rijswijk week47

geldig t/m 24 novemberAANBIEDINGEN

Luxe shirts in meerdere kwaliteiten en kleuren.Shirts van 79.90 t/m 99.90 40% korting.

NotebooksAlle combinaties mogelijk.

OX4D JUST A SMART SHIRT...

1+1 GRATIS €40,-€ 69,90

newbabylon.nl

Feestdagen bij Restaurant, Hotel & Spa Savarin Geniet samen met uw dierbaren zonder zorgen van de feestdagen bij

Restaurant, Hotel & Spa Savarin.

Reserveer via [email protected] of via 070-3072050

Heeft u zakelijk nog iets te organiseren? Een geheel verzorgd diner in kerstsfeer met de collega’s, een kerstborrel of een

vergadering, kijk op www.savarin.nl voor meer informatie of bel naar 070-3076074

Restaurant, Hotel & Spa Savarin|Laan van Hoornwijck 29|2289DG Rijswijk|070-3072050|[email protected]|www.savarin.nl

Feestelijk live cooking brunchbuffet

op 25, 26, 27 december 2014 en 1 januari 2015

tussen 11:00 uur en 13:00 uur

Boekt u voor 15 november

betaalt u slechts €34,50 per persoon

*na 15 november betaalt u €39,50

per persoon

Gastronomisch 6-gangen kerstdiner

op 25, 26 of 27 december 2014 om 19:00 uur

Boekt u voor 15 november

betaalt u slechts €65,- per persoon

*na 15 november betaalt u € 89,50

per persoon

Evita Beautycenter is aangesloten bij ANBOS en NVH. Kosten van uw behandelingen declareren bij uw zorgverzekering mogeli jk.

LaserontharingElektrische epilatieHuidtherapieAcne behandelingPeelingMicrodermabrasieAfvallenCellulite behandelingSchoonheidsbehandelingenBotox en Fillers (door arts)

BEHANDELINGEN IN TURKIJEHaarimplantatie TandimplantatenNeuscorrectieBorst vergrotingLiposuctie

ACTIE OKTOBER-NOVEMBER

Alle Laserontharingsbehandelingen

50%korting !!

AANBIEDING

HAARIMPLANTATIE

€ 2500,-

WWW.WINKELCENTRUMOUDRIJSWIJK.NL

ZATERDAG 29 NOVEMBER11.00-15.30 uur Pieten Band “Rommel de Bommel”

SINTERKLAAS

ZATERDAG 22 NOVEMBER

INTOCHT

SINTERKLAASHUIS De Sint logeert in de Herenstraat 35 in Oud-Rijswijk

Kinderen mogen op zaterdag 22 en 29 november tussen 11.00 en 14.00 uur hun schoentje komen zetten.

Op 5 december tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen de schoentjes weer opgehaald worden

ZATERDAG 22 NOVEMBER11.00 uur aankomst in Winkelcentrum Oud Rijswijk

11.45 uur welkom Sinterklaas op Tollensplein

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 2

Page 3: Groot Rijswijk week47

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 3

‘Hoogte van bedrag van fraude moet nog worden vastgesteld’

Rijswijk - De mailbox van de Rijswijkse Omroep stroom-de vol met steunbetuigin-gen van sympathisanten en medewerkers en oud-mede-werkers nadat bekend is ge-worden dat door de, inmid-dels, oud-penningmeester en programmamaker moge-lijk fraude is gepleegd. De hoogte van het bedrag moet nog worden vastgesteld”, zegt voorzitter Robert He-ijdemann.De voorzitter heeft namens Stichting Omroep Rijswijk vrijdagmiddag op het poli-tiebureau aangifte van de vermeende fraude door ver-dachte Hans D. gedaan. “Let op, het is tot nu alleen nog maar een verdenking.” Eerst moet vastgesteld worden of en hoeveel geld ontbreekt.

“We willen eerst inzicht krijgen in de actuele finan-ciële situatie. Er komt een boekenonderzoek door een onafhankelijke deskundi-ge.”Robert Heijdemann heeft geen idee hoe hoog de scha-de zal oplopen. “Je moet ook onderscheid maken tussen mogelijk mismanagement en verduistering.” Hij kwam bij toevallig achter de vermeen-de fraude. “Ik merkte dat we waren afgesloten door Ziggo. Vervolgens vond ik een rekening van Ziggo van een paar maanden terug. Ik dacht : we lopen achter op de betalingen. Vervolgens hebben we contact opge-nomen met de bank. Op de bankafschriften vonden we uitgaven waarvan je denkt:

Dat is raar.”Om op korte termijn de eer-ste financiële nood te ledi-gen, deed het bestuur niet vergeefs een oproep aan de circa programmamakers, technici en kabelkrantre-dacteuren een bedrag van 60 euro te storten. Schat-tingen van 10.000 tot 15.000 euro schade door fraude zijn volgens Heijdemann uit de lucht gegrepen. “De omvang van de uitgaven is wel groot en het aantal aanmaningen van leveran-ciers is omvangrijk. In de afgelopen week hebben wij de schulden en de geplande uitgaven tot eind 2015 in kaart gebracht. Dit bedrag is zo groot dat ik vrees voor de gevolgen die dat met zich meebrengt voor de SOR.”

Het nieuwe onderkomen aan de P. van Vlietlaan biedt Omroep Rijswijk kansen om deze tegenslag te boven te komen.

Draadspanner(s) gezochtRijswijk - De politie waar-schuwt Rijswijkers die ge-bruik maken van het Hout-zaagmolenpad op te passen voor draden die op de brug over het fietspad zijn gespan-nen. ‘Het is een gevaarlijke situatie’, meldt de politie. Bureau Rijswijk zoekt inten-sief naar de dader(s) die al vier maal op die plek draden over het fietspad hebben ge-spannen. Fietsers en brom-fietsers kunnen zich hier-door lelijk bezeren. Sterker, de draad kan tot zeer ern-stige ongelukken leiden en zelfs levensbedreigend zijn. Heeft u informatie die tot de aanhouding van de dader(s) kunnen leiden neem dan contact op met politie bu-reau Rijswijk tel. 0900-8844 of anoniem tel. 0800-7000.De melding leidde op Face-book tot talloze reacties. De

verontwaardiging die het bericht veroorzaakte, was zeer groot. Joke de Ruijter: “Hoe kom je hierop. Dan ben je niet goed wijs als je dit doet. Hopelijk gebeurt dit niet meer.” Donna Ruyg-rok: “Wat een debielen.” Bep Keijzer: “Dan ben je echt een idioot straf ze flink als ze ge-pakt worden de gekke.” Anton Kersbergen: “Wat een idioot, als ze die gast of gasten te pakken krijgen, dan een jaar taak straf geven op dat pad, ook in de win-ter.” Charis Jeff Riley Djake: “Wat een mafkezen zeg ! Als ik je dat zie doen geef ik je toch echt een duwtje als je klaar bent.” Henk Berends: “Wat een gestoorde idioot hoop dat hij zij snel wordt op gepakt.” Annie de Niet: “Debielen, hebben zeker niets anders te doen!”

kORT NiEUws

Panda BOsZRijswijk - Bewonersorga-nisatie Steenvoorde Zuid (BOSZ) is verheugd te kunnen melden dat een aantal moeders en vaders bereid zijn gevonden om de werkgroep Activitei-ten voort te zetten. De werkgroep gaat werken onder de naam PANDA BOSZ. Inmiddels is er onder deze naam ook al een facebook pagina in de lucht. Meld u hier-voor aan, dan wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten. De eerste activiteit die zij gaan organiseren is een Pietendisco op woensdag 3 december van 15.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum Stervoorde. Hierover volgt meer informatie op www.steenvoordezuid.nl.

wandelclub in oprichtingRijswijk - Wilt u bewegen en bent u best wel spor-tief, meld u dan aan om een uurtje (of iets langer) per week lekker te wan-delen en ondertussen leu-ke sociale contacten op te doen. Start- en eindpunt is wijkcentrum Stervoor-de, Dr. H.J. v. Mooklaan 1. Na afloop lekker samen koffie/thee drinken en gezellig wat napraten. U kunt zich via email aan-melden bij de Pr-afdeling van de VBS: [email protected]. Zij ontvangen graag de volgende gegevens: uw naam en adresgegevens, uw emailadres en/of uw telefoonnummer, welke ochtenden maandag tot en met vrijdag zouden u uitkomen. Bellen kan ook: Saskia Nelissen (tel. 06-42139935) of Loeki Altorf (tel. 06-50243885 of 070-3933470).

info-avond over Our HouseRijswijk - Stichting Our House, het wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking, heeft met ondersteuning van de gemeente Rijswijk en de woningbouwvereni-ging een aantal opties kunnen bekijken voor een geschikt pand. Op 25 november is er een informatieavond voor belangstellenden. Wilt U zich opgeven voor deze avond of meer informatie dan kunt U mailen naar: [email protected]. Graag met vermelding van het aantal personen. Stichting Our House nodigt geïnteresseerde ouders en belangstellen-den uit die affiniteit met de doelgroep hebben, van harte uit voor de infor-matieavond. De avond wordt georganiseerd op dinsdag 25 november van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: Sir Winston Leisure Center, Generaal Eisenhowerplein 27. Par-keergelegenheid: Kessler-park 30/Lange Kleiweg 1.Meer informatie: www.stichting-ourhouse.nl.

‘Omroep Rijswijk gaat door!’De verslagenheid is groot bij Omroep Rijswijk maar de medewerkers weigeren de handdoek in de ring te gooien nadat een vermeende fraude van de penningmeester Hans D. werd ontdekt.

Rijswijk - “Wat er ook ge-beurt, Omroep Rijswijk gaat door”, zegt een strijdvaardi-ge voorzitter Robert Heijde-mann van Stichting Omroep Rijswijk. In september 2013 verhuisde Omroep Rijswijk naar een nieuw onderko-men aan de P. van Vlietlaan. “Alle ingrediënten zijn aan-wezig om van Omroep Rijs-wijk een succes te maken”, aldus Robert Heijdemann. “We hebben een licentie voor FM-uitzendingen, een nieuw pand, een nieuwe studio, een nieuw mengpa-neel en, het belangrijkste, hele loyale medewerkers.” Dat alles steunt Heijdemann in de overtuiging dat Om-roep Rijswijk deze tegenslag te boven komt. “We staan schouder aan schouder, als een familie. Als de fraude twee jaar te-rug was gebeurd, had Robert Heijdemann het nog niet zo geweten. “Destijds zaten we in een oud pand, met oude troep als apparatuur. Maar

nu hebben we een perfecte behuizing. We gaan er met z’n allen tegenaan, ieder-een denkt mee! Er zijn zelfs mensen die hebben aange-boden advertenties te gaan werven.” Onder de mede-

werkers leeft ook een stem-ming van ‘Als we ‘t nu laten afweten, dan is ‘t over.’ We gaan er met dubbele kracht tegenaan om dit te boven te komen.”Heijdemann ziet nog een

andere belangrijke reden om niet bij de pakken te gaan neerzitten. “Hoewel de inzet van velen bij de lo-kale omroep een hobby is, hebben we ook een serieuze maatschappelijk positie in

verband met de plurifor-miteit van de media en als middel om informatie aan de Rijswijkers door te geven. Het is in het belang van Rijs-wijkers dat we ook in de toe-komst nog bestaan.”

De medewerkers van Omroep Rijswijk kwamen afgelopen zaterdag bijeen in de studio om de tegenslag gezamenlijk te verwerken en het laatste nieuws van voorzitter Heijdemann (staand) te vernemen. Foto: Tino van Dam

ContactgegevensPrins Hendriklaan 16a, Postbus 1980, 3000 BZ RotterdamT 070-3078487E [email protected] www.grootrijswijk.nlTwitter @Groot RijswijkFacebook Facebook.com/Groot Rijswijk

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt u contact op met uw accountmanager of bel met (088)0139985. Of mail ons via [email protected].

Commercieel directeurBas [email protected]

Eindredactie Groot RijswijkRalph Julsing (06-22931023)[email protected]

Chef regioredactieAnnemieke [email protected]

Bezorgklachteni www.deweekkrant.nl/verspreidklachtenT (0900) 42457 26

FamilieberichtenE [email protected] (088) 0137268. Zelf plaatsen via www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 6743836

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)i www.wegenermedia.nlGroot Rijswijk is een uitgave van Wegener Media BV.

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV.Copyright: Wegener Media BV.

COlOFON

Page 4: Groot Rijswijk week47

HERFST ACTIE!

perzische tapijtenMolenstraat 7 Den Haag

Tel. 070-310 69 75 (zijstr. Noordeinde)www.meden-perzen.nl

Ziegler tapijten, Kashmir zijde , Kelims, Nain, Berbers, Moderne tapijten

met enorme kortingen en een ruime keuze!

MEDEN & PERZEN

€ 37,90 € 9,90€ 49,90

€ 49,90

€ 39,90€ 28,90 € 99,-

€ 79,90

€ 54,90 € 79,90 € 89,-

inclusief tapijt€ 199,-

‘ Tevens stofferen wij traplopers op maat!’

Ook op 500 cm breed leverbaar

Verkoop direct van fabriekaan gebruiker

ALLES ONDER VOLLEIGE GARANTIE

400 rollen tapijt, 200 rollenvinyl uit voorraad leverbaar

Tevens kunnen wij kleden in iedere maat/vorm maken!

Ook op 500 cm breed leverbaar

400 breed • 7 kleuren

Bloemtapijten

GASHAARDEN ENGEVELKACHELS

FABER DRUHELEX

PELGRIMSMEG

Brouwersgracht 5, Den Haag. Tel. 070 389 73 01Donderdag koopavond. www.zwennesdenhaag.nl

Sfeervolle gashaarden en gevelkachels.Modern, retro, klassiek of design.

Ook gashaarden zonder afvoer of rookkanaal. Hierdoor kunt u deze in principe

aan elke wand monteren.Brandend te zien in onze showroom.

- Diverse showroommodellen met éxtra korting.- Alle gashaarden en gevelkachels kunnen ook geplaatst worden.- Gratis bezorgd en inruil mogelijk.

KORTINGEN TOT 50%

GEBRUIKTE GASHAARDENgeheel gereviseerd, numet 3 jaar garantie vanaf 175.00

REMEHA TZERRA CW 4 COMPLEET GËINSTALLEERD • Dakdoorvoer • Expansievat • Inlaatcombinati e • I-Sense digitale klok thermostaat • Aansluitmateriaal • Het leidingwerk dient binnen 1 meter van de CV ketel te zitt en

Vraag nu online een off erte aan en profi teer directDirect contact opnemen? Bel 070 3903904

www.lucasonderhoudsdiensten.nl

• Inlaatcombinati e • I-Sense digitale klok thermostaat • Aansluitmateriaal • Het leidingwerk dient binnen 1 meter van de CV ketel te zitt en

Vraag nu online een off erte aan en profi teer direct

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 4

Wethouder Björn Lugthart staat ook voor de moeilijke opgave de mantelzorgers in Rijswijk te ontlasten.

Mantelzorg vraagde volle aandacht

RIJSWIJK - Wethouder Björn Lugthart staat voor de las-tige opgave de Rijswijkse mantelzorgers in beeld te krijgen. Juist nu verwacht wordt dat ouderen langer thuis wonen, komt er meer werk neer op de schou-ders van de mantelzorgers. Hoe gaat Rijswijk in 2015 de mantelzorgers steunen en, niet onbelangrijk, weet Rijswijk wel alle mantelzor-gers te bereiken? Circa 900 zijn nu geregistreerd, maar Rijswijk telt ongeveer 5.000 mantelzorgers.Mantelzorg heeft de volle

aandacht, reageert wethou-der Lugthart op vragen van Groot Rijswijk. “Deze infor-mele zorg, die behalve door mantelzorgers ook door vrij-willigers wordt uitgevoerd, is een van zijn speerpunten tijdens deze collegeperi-ode, naast zijn andere twee speerpunten werk en armoe-debestrijding. Wij verwach-ten dat de decentralisaties gaan zorgen voor meer druk op mantelzorgers. Daarom willen wij het komende jaar goed in contact blijven met deze doelgroep.”Het komende jaar gaat de

gemeente in gesprek met iedereen die zorg via de ge-meente ontvangt. “Tijdens deze zogenaamde keuken-tafel gesprekken spreekt de gemeente niet alleen de cli-enten maar ook hun mantel-zorgers. Met elkaar bekijken zij welke gevolgen de veran-deringen in het zorgaanbod hebben voor de cliënt, maar ook voor de belasting van de mantelzorger. Samen zoe-ken ze naar mogelijkheden om de mantelzorgers onder-steuning te bieden, om zo te voorkomen dat zij overbelast raken.”

Mantelzorg

Restaurant Niven aan de Delftweg in Rijswijk heeft zijn Michelin ster behouden. Deze Rijswijkse groentefreak heeft ondanks zijn drukke programma - een kookboek uitgebracht - de Michelin ster weten te continueren. Burgemeester Bezuijen twitterde: ‘Trots op restaurant Niven in Rijswijk. Ook dit jaar weer de Michelin ster behouden. Profi ciat!’

Eén ster voor Niven

Actie naar demantelzorgRIJSWIJK - Het College van B en W waardeert de inzet van mantelzorgers. Om de waardering te laten blijken en overbelasting van man-telzorgers te bestrijden, wil het College een aantal maat-regelen treffen: 1) Een al-ternatief ontwikkelen voor de door het rijk afgeschafte mantelzorgcompliment en de waardering voor mantel-zorgers verder vorm geven. 2) Zorgaanbieders vragen nadrukkelijker te kijken naar de positie van mantel-zorgers en te vragen welke voorzieningen (respijtzorg) nodig zijn om mantelzorgers te ontlasten. 3) Via Welzijn Rijswijk Mantelzorgonder-steuning en belangenbehar-tigers van mantelzorgers in contact blijven met de man-telzorgers om doorlopend op de hoogte te blijven van de positie en belasting van deze mensen in relatie tot het veranderende zorgaan-bod.

Lezing over Duitse schilderRIJSWIJK - WOUW organi-seert op maandag 24 novem-ber van 14.00 tot 16.00 uur een lezing over de Duitse schilder Lionel Feiningen. Mevrouw Helen Evenblij zal een powerpointpresentatie geven over de schilder die leefde van 1871 tot 1956. De bijeenkomst is in Gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3 (deur open met rode knop).

Politiek Café van de VVD met professor EllianRIJSWIJK - Op maandag 24 november zal vanaf 20.30 uur het Politiek Café van de VVD Rijswijk plaatsvinden in Ton’s Muziekcafé aan de Herenstraat in Rijswijk. Te gast is prof. dr. mr. Afshin Ellian. Ellian is een Neder-landse rechtsgeleerde, fi lo-soof en dichter. Hij is een expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfi lo-sofi e. Hij heeft een weblog op de site van Elsevier. Eerder had hij een column in NRC Han-delsblad. Afshin Ellian is een criticus van de radicale

islam. Hij spreekt zich in zijn columns voor Elsevier al jaren uit tegen de extre-mistische islam. Hij waar-schuwt dat deze ideologie niet alleen een gevaar is voor het Midden-Oosten, maar ook voor het westen. We moeten ons er, zegt hij, dan ook actief tegen verzetten, en ons hard maken voor de westerse manier van leven en het verlichtingsdenken, zoals we dat geërfd hebben van onze voorvaders. Be-zoekers kunnen met Afshin Ellian in gesprek gaan en vragen stellen.

Page 5: Groot Rijswijk week47

Gratis prothese controle

Gratis reinigings setBij a�evering van een nieuwe prothese.

Binnen 1 dag een wereld van verschil!

Wij luisteren naar uw wensen • Een ervaren team • Erkende Implantoloog en Tandprotheticus

Een nieuwe kijk op uw kunstgebitVan gratis consult tot een natuurlijke glimlach

Hoenstok Tandprothetiek • Haagweg 21 • 2281AA • Rijswijk

Voor een vrijblijvende afspraak!Bel: 070 3903606

Hoenstok Tandprothetiek is een pratkijk met vele jaren ervaring. Wij staan

garant voor een prachtig resultaat. Heeft u bepaalde wensen, laat het ons

weten. Wij maken kunst van uw gebit!

Implantologie (klikgebit) Aanmeten van nieuwegebitsprothese Verbeteren van uw huidige gebitsprothese Reparaties Verzekerings adviezen

Heeft u moeite met kauwen, praten of heeft u pijnlijke plekjes in de mond? Wij controleren uw kunstgebit gratis voor u. Een kunstgebit dient iedere twee jaar geontroleerd te worden. Mocht u kunstgebit een nieuwe pasvorm nodig hebben, dan heeft u bij ons uw kunstgebit dezelfde dag retour!

Onze diensten;

Gratis prothese controle

Gratis reinigings setBij a�evering van een nieuwe prothese.

Binnen 1 dag een wereld van verschil!

Wij luisteren naar uw wensen • Een ervaren team • Erkende Implantoloog en Tandprotheticus

Een nieuwe kijk op uw kunstgebitVan gratis consult tot een natuurlijke glimlach

Hoenstok Tandprothetiek • Haagweg 21 • 2281AA • Rijswijk

Voor een vrijblijvende afspraak!Bel: 070 3903606

Hoenstok Tandprothetiek is een pratkijk met vele jaren ervaring. Wij staan

garant voor een prachtig resultaat. Heeft u bepaalde wensen, laat het ons

weten. Wij maken kunst van uw gebit!

Implantologie (klikgebit) Aanmeten van nieuwegebitsprothese Verbeteren van uw huidige gebitsprothese Reparaties Verzekerings adviezen

Heeft u moeite met kauwen, praten of heeft u pijnlijke plekjes in de mond? Wij controleren uw kunstgebit gratis voor u. Een kunstgebit dient iedere twee jaar geontroleerd te worden. Mocht u kunstgebit een nieuwe pasvorm nodig hebben, dan heeft u bij ons uw kunstgebit dezelfde dag retour!

Onze diensten;

Wij luisteren naar uw wensen • Een ervaren team •

Erkende Implantoloog en Tandprotheticus

Hoenstok Tandprothetiek is een praktijk met vele jaren ervaring. Wij staan garant voor een prachtig resultaat. Heeft u bepaalde wensen, laat het ons weten. Wij maken kunst van uw gebit!

Heeft u moeite met kauwen, praten of heeft u pijnlijke plekjes in de mond? Wij controleren uw kunstgebit gratis voor u.

Een kunstgebit dient iedere twee jaar gecontroleerd te worden. Mocht uw kunstgebit een nieuwe pasvorm nodig hebben, dan heeft u bij ons uw kunstgebit dezelfde dag retour!

Onze diensten;• Implantologie (klikgebit)• Aanmeten van nieuwe gebitsprothese• Verbeteren van uw huidige gebitsprothese• Reparaties• Verzekeringsadviezen

Showroom Prinsegracht 144-148a - Den HaagTel. 070-3893872 - Fax 070-3893844

Donderdag koopavond openAlles met garantie uit voorraad en gratis thuisbezorgd

Keuken inbouw specialist

LichtbeschadigdeINBOUWAPPARATUURElke week nieuwe invoer!Ovens, kookplaten, koelkasten,vrieskasten, Amerikaanse koelkasten,vaatwassers, magnetrons,combi-magnetrons, fornuizen,afzuigschouwkappen

met korting tot 70%Aannemers opgelet: voor project-

ontwikkeling en renovatie complete sets inbouwapparatuur

op voorraad voor groothandelprijzen.

PARTIJ SCHADE-APPARATEN

Liebherr, Bosch,Siemens, Miele, AEG

Alleen topmerken!

METKORTINGEN

TOTKoel- en vrieskasten, combinatiekasten,Amerikaanse koelkasten met ijsblokjes-

automaat, vrieskisten, wasautomaten, drogers,vaatwassers, fornuizen, magnetrons,

kookplaten, afzuigkappen en stofzuigers.

Alles met garantie en gratis thuisbezorgd.Oude apparaten worden gratis afgevoerd.

Brouwersgracht 5, Den Haag, Tel. 070-389 73 01Donderdag koopavond, www.zwennesdenhaag.nl

60%

AupingNormaM-Line

Tram: 3 - 6 - 4 - 2Halte: Grote Markt

Uw oude matras is geld waardBoxspringsMatrassenLinnenkastenBedden

Ontwerp: Frans de la Haye

Geopend: dagelijks 9.00 - 17.30 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uurButh Bedden Raamstraat 59 Den Haag Cenrum - straat v.s. rechts naast Mediamarkt

www.buth.nl Tel: 070 363 74 75

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 5

Werken aan bewegen!

Een beweeglijke dag was het bij Expertisecentrum Westhoff. Annemarie van der Sar, echtgenote van Edwin, kwam met een beweegprogramma naar Rijswijk. Aanleiding voor het bezoek was dat Westhoff meer inzet op beweging bij de cliënten. Het centrum krijgt daarvoor onder meer een aangepaste keuken die mede mogelijk gemaakt is door de Edwin van der Sar Foundation.

Rijswijk - Met behulp van spelmaterialen, begeleiding en advies werden de deel-nemers gestimuleerd in het bewegen. Tijdens de bijeen-komst was er ook aandacht voor de hoog-laagkeuken in Westhoff. De keuken is naar verwachting in 2015 klaar. De keuken kan in hoogte versteld worden waardoor het voor iedereen mogelijk is om van de keuken ge-bruik te maken, ook door mensen in een rolstoel. De keuken komt op de revali-datieafdeling Slauerhoff, in de gezamenlijke huiskamer. Hier kunnen cliënten straks, zelfstandig of onder begelei-ding, eten klaarmaken. Voor

koffie en thee hoeven ze ook niet meer te wachten op hulp. Dat alles draagt bij aan hun revalidatie. Annemarie van der Sar kreeg in 2009 een hersen-bloeding. Bewegen is voor mensen met hersenletsel niet altijd vanzelfsprekend. Beweging is wel noodzake-lijk voor het herstel, verbete-ring van hersenfuncties en lichamelijke beperking. Bo-vendien is het goed voor het zelfvertrouwen en het soci-aal contact. Op deze manier wordt er in het Rijswijkse expertisecentrum een extra positieve bijdrage geleverd aan de gezondheid en aan de sfeer onder de cliënten.

Annemarie van der Sar is een voorbeeld voor velen. In 2009 had ze zelf een hersenbloeding, nu helot ze anderen met een speciaal bewegingsprogramma.NL-Alert test ook in Rijswijk

Rijswijk - Op maandag 1 december rond 12.00 uur wordt het NL-Alert controlebericht in heel Nederland uitgezonden. Aan de hand van dit con-trolebericht kunnen ook mensen in Zuid-Holland nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Wilt u weten hoe NL-Alert werkt, wat de voordelen zijn. Stel er dreigt een noodsituatie zoals een grote brand, een overstro-ming of noodweer. Met NL-Alert kunt u door een tekstbericht op uw mobiel direct worden geïnfor-meerd. Wel zo makkelijk want de meeste mensen hebben altijd een mo-biel bij zich. Als u in het rampgebied bent, kunt u een tekstbericht ontvan-gen. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Bijvoor-beeld in welke richting u

het gebied moet verlaten. Met NL-Alert worden meer mensen bereikt en beter geïnformeerd tijdens een noodsituatie.Hoe werkt NL-Alert? Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt een tekstbericht over een (dreigende) noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving. De be-richten zijn geen sms-be-richten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.

Dertigjarige Rijswijker met schotwond naar eerste hulpRijswijk/DeN HAAg - De re-cherche van Bureau Laak is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een schietincident op de Goeverneurlaan, zater-dag 15 november omstreeks 02.30 uur. Zaterdag om-streeks 03.00 uur kwam bij de eerste hulp van een zie-kenhuis in Den Haag een 30-jarige Rijswijker binnen met een schotwond.Enige tijd later werd duide-lijk dat hij op de hoek van de Goeverneurlaan en de Allard Piersonlaan gewond was geraakt. Inmiddels was

bij de politie de melding gekomen van een voorbij-ganger die een man met een vuurwapen in die omgeving gezien had. Toen duidelijk was dat er sprake was van een schietincident, werd door de politie ter plaatse alnog sporenonderzoek ver-richt. De mogelijk bij het incident betrokken witte Volkswagen Golf van het slachtoffer werd aangetrof-fen in de Elboogstraat en in verband met het onderzoek in beslag genomen.De recherche van Bureau Laak onderzoekt de zaak

en is dringend op zoek naar mensen die informatie heb-ben, mede omdat de indruk bestaat dat het slachtoffer nog niet volledig openheid van zaken geeft. Heeft u zaterdagmorgen iets gezien van het incident op de hoek van de Goerverneurlaan en de Allard Piersonlaan? Is u in die omgeving de witte VW Golf van het slachtoffer opgevallen, al dan niet met mensen daarbij? Heeft u op een andere manier informa-tie? De recherche van Bu-reau Laak is bereikbaar via tel. 0800-7000.

Page 6: Groot Rijswijk week47

B&W BesluitHet college van Burgemeester en Wet-houders heeft in zijn vergadering van 11 november 2014 besloten tot:

• Het vaststellen van het definitieve locatie-plan voor het ondergronds inzamelen van huishoudelijke afval aan de Dillenburglaan.

Het locatieplan ligt vanaf 20 november 2014 zes weken (tot en met 25 december 2014) ter inzag (zie kader ter inzage)

Instellen van beroep Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit beroep in-stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit geldt alleen voor een belanghebbende die tijdig een ziens-wijze tegen het ontwerpbesluit heeft inge-diend dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Af-deling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Omgevings-vergunningen

Met betrekking tot:

Aanvragen

De volgende aanvragen voor een om-gevingsvergunning zijn tussen 5 en 14 november ontvangen:

•�Activiteit:�Kap, Koninginnelaan 2, 2281HD, het kappen van een boom, ont-vangstdatum: 5 november; zaaknummer: WABO02236

•��Activiteit:�Kap, Delftweg 141, 2289BD, het kappen van een boom, ontvangst-datum:7 november; zaaknummer: WABO02241

• Activiteit: Bouw + Handelen in strijd met regels RO, De Bruyn Kopsstraat 4, 2288EC, het transformeren van een kantoorgebouw naar studentenhuis-vesting, ontvangstdatum:10 november; zaaknummer: WABO02238

• Activiteit: Bouw, Pastoor Verburch-weg 1, 2286KD, het bouwen van een berging, ontvangstdatum:11 november; zaaknummer: WABO02233

• Activiteit: Bouw, P.C. Boutenslaan 54, 2283GT, het wijzigen van een gevel d.m.v. kozijnwijziging, ontvangst-

datum:11 november; zaaknummer: WABO02234

• Activiteit: Bouw + Monument, Sir Winston Churchillln 279, 2288EA, het vernieuwen en vergroten van een dakkapel in het achterdakvlak, ont-vangstdatum:11 november; zaaknummer: WABO02235

• Activiteit: Bouw, Henriette Roland Holstln 2, 2283HB, het veranderen en vergroten van een schoolgebouw (Stanislascollege), ontvangstdatum: 12 november; zaaknummer: 2014111326

• Activiteit: Kap, Petronella Voutestraat 30, 2286VD, het kappen van een boom, ontvangstdatum: 12 november; zaaknum-mer: 2014111224

• Activiteit: Kap, Sportpark Irene en Sportpark Elsenburg, 2285SP, het kappen van diverse bomen, ontvangst-datum:12 november; zaaknummer: WABO02237

• Activiteit: Bouw, Bogaardplein 6, 2284DM, het verbouwen van een winkel, ontvangstdatum: 13 november; zaaknum-mer: WABO02240

• Activiteit: Bouw, Sir Winston Chur-chillln 370 F422, 2285SJ, het wijzigen van een gevel d.m.v. kozijnwijziging, ontvangstdatum: 13 november; zaaknum-mer: 2014111330

De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. De gemeente heeft na ontvangstdatum maxi-maal 8 weken om over een aanvraag te beslissen. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het indienen van zienswijzen respectievelijk bezwaar- of beroepschriften is pas mogelijk na terin-zagelegging van ontwerpvergunningen

respectievelijk de verlening of weigering van vergunningen. De terinzagelegging van ontwerpvergun-ningen en de beslissing op de vergunning-aanvraag maken we op een later moment in deze rubriek bekend. Hierbij vermelden we ook de mogelijkheid om een zienswijze respectievelijk een bezwaar- of beroep-schrift in te dienen.

Verleende vergunningen

Reguliere procedure

• Activiteit: Kap, Dokter van der Knaap-laan 10, 2283CX, het kappen van 1 kersenboom in de achtertuin, datum besluit: 5 november; zaaknummer: WABO02167

• Activiteit: Kap, Emmastraat 10, 2282AP, het kappen van 2 esdoornen in de achtertuin, datum besluit: 5 novem-ber; zaaknummer: WABO02137

• Activiteit: Kap, Jaagpad 7, 2288AB, het kappen van 8 bomen t.b.v. aanleg par-keerterrein, datum besluit: 5 november; zaaknummer: WABO02172

• Activiteit: Kap, Molenwetering 4, 2286KP, het kappen van 14 bomen, da-tum besluit: 5 november; zaaknummer: WABO02202

• Activiteit: Kap, Hazepad 5, 2287DE, het kappen van houtopstanden, datum besluit: 6 november; zaaknummer:

WABO02199• Activiteit: Kap, Minister Aalbersel-

aan 39 F106, 2283HD, het kappen van 5 bomen, datum besluit: 10 november; zaaknummer: WABO02194

• Activiteit: Kap, Jaagpad 175, 2288CR, het kappen van 3 bomen, datum besluit: 10 november; zaaknummer: WABO02192

• Activiteit: Kap, Henriette Roland Holstlaan 139, 2283HD, het kappen van een wilg, datum besluit: 10 november; zaaknummer: WABO02193

• Activiteit: Brandveilig gebruik (ver-gunning), Julialaantje 26, 2283TB, het melden van brandveilig gebruik (ver-gunning), datum besluit: 13 november; zaaknummer: WABO02149

De vergunningen liggen vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij de balie pu-blieksvoorlichting (zie kader ter inzage). Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag contact opnemen, tel. (070) 326 11 69.Voor informatie over omgevingsvergun-ning: www.rijswijk.nl (zoek op thema omgevingsvergunning).

Dit is een publicatie van de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie over de gemeente kunt u terecht op www.rijswijk.nl of bij de balie publieksvoorlichting in het stadhuis, Bogaardplein 15 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur). U kunt met al uw vragen bellen met tel. 14 070. Aanmelden voor de digitale Rijswijk RegelRecht kan via www.rijswijk.nl. Heeft u vragen over deze gemeenterubriek? Stuur een mail naar: [email protected].

donderdag 20 november 2014

Openbare bekendmakingen Ter inzageDaar waar in de bekendmakingen ‘ter inzage’ wordt gemeld, betekent het dat de bijbeho-rende stukken zijn in te zien bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het stadhuis aan het Bogaardplein 15. De balie is op werkdagen geopend van 08.30 tot 13.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.Houd er rekening mee dat inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld belastingen of omge-vingsvergunningen op donderdagavond niet kunnen worden beantwoord omdat de vakaf-delingen dan gesloten zijn.

Digitaal bezwaar makenDe gemeente maakt de dienstverlening voor inwoners makkelijker. U kunt – behalve schriftelijk - uw bezwaarschrift tegen gemeentelijke besluiten ook digitaal indienen. U heeft hiervoor wel DigiD nodig. Zie verder: www.rijswijk.nl.

van 199,-

99,-MATRAGIRANDOLA PINKmet mandje2+

van 199,-

99,-MATRA GIRANDOLARACE 122+

van 249,-

109,-MATRA RONNY 16met mandje4+

van 159,-

139,-MATRA GIRANDOLA CARGO BOYmet voordrager4+

van 299,-

169,-MATRA TRENDY OMAFIETSDiv. kleuren v.a.7+

van 349,-

179,-MATRA CROSS FIREBALL 20MOUNTAINBIKE6 versn.

SUPER-SINT-SPECIALS - BINNEN 2 DAGEN GRATIS BIJ U THUIS AFGELEVERD - LAAGSTE PRIJSGARANTIE

1411117/ 47

matraBIKE.NL

Herenstraat 1 - ☎ 0416-342012 Open: Din. t/m Vrij. 14 - 20 uur - Zat. 10 - 16 uur.

RIJSWIJK

Rijswijk - Vwo-er Roy (18) uit Nijmegen en zijn halve klas maken zich zorgen over de toekomst vanwege het leenstelsel. “Het vooruitzicht op een schuld voor de rest van je leven is gewoon kut”, zegt hij. Vrijdag stonden zij daarom op het Malieveld met honderden studenten om hun ongenoegen te uiten.Het kabaal van fluitjes en boe-geroep is oorverdo-vend. Jamel: “Ik kan me-zelf recht aankijken, want ik heb toch geprobeerd

om het te voorkomen door hier te staan. Politici zijn vertegenwoordigers van het volk. Als het volk dit niet wil, moeten zij afzien van dit besluit.” Waarom is hij tegen het leenstel-sel? “Als je start op de arbeidsmarkt met schul-den van 20.000 tot 40.000 euro is dat slecht voor de economie”, vindt de 22-jarige student Toegepaste Wiskunde van het NHL. Marleijn uit Nijmegen wordt er ook niet vrolijk van, als is het best gezellig zo’n treinreis naar Den

Haag met klasgenoten. “Ik baal wel, want ik ben na de havo naar het vwo ge-gaan. Als ik had geweten dat ik nog een jaartje stu-diefinanciering kon mee-pakken, had ik dat wel gedaan.” Haar ouders zijn beide zzp-er en vanwege de moeilijke economie net op de grens van Duits-land gaan wonen. “Ik zou maximaal moeten lenen, want mijn ouders kunnen mijn studie niet betalen. De basisbeurs was ook niet veel, maar zo’n 280 euro is toch iets.”

Boze studenten op Malieveld

De laatste hand wordt gelegd aan het Sinterklaashuis aan de Herenstraat 35. Komende zaterdag en 29 november is het logeeradres van Sint geopend voor de kinderen van 11.00 tot 14.00 uur. Neem een schoen mee en haal ’m later gevuld weer op! Op zaterdag wordt er voorgelezen. Kortom, neem je ouders mee en ga naar nummer 35. Je kan ook knutselen.

Klaar voor de Sint

Winteroogst LaaktheaterDEN HAAG - Een middag vol inspirerende sprekers, workshops, warme chocola-demelk, wijn en gepofte kas-tanjes. Bij een knisperend vuur wordt vanaf 13.00 (tot 17.00 uur) de winteroogst gevierd op zondag 23 no-vember in het Laaktheater. Wandel mee met de pluk-wandeling, pof kastanjes en aardappelen, proef van al het lekkers dat de winter-oogst brengt, zing, mediteer en schrijf over je eigen le-vensoogst en geniet met een kop warme chocomelk van inspirerende sprekers. Het boek Oogst wordt gepresen-teerd. Info: laaktheater.nl.

Page 7: Groot Rijswijk week47

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 7

LezersactieBoek nú uw tickets voor LA The Voices en betaal slechts € 25,00* (ipv € 29,50) én… ontvang het album ‘Dit Zijn Wij’ bij uw reservering cadeau**!De mannen van LA The Voi-ces maakten vorig jaar een nieuwe, muzikale stap door als viermansformatie om op dezelfde voet verder te gaan waarmee zij eerder alle grote successen hebben behaald. Met frisse zin, trots, plezier en ideeën laten zij de lezers van deze krant graag zien en horen wie ze zijn én waartoe ze muzikaal in staat zijn! De unieke samenzang van Rem-ko, Roy, Richy en Peter, de prachtige teksten over liefde, verlies, kracht en vrijheid en de begeleiding door een fe-nomenaal live orkest zullen u een onvergetelijke muzikale avond bezorgen!

“Na anderhalf jaar zijn we weer te bewonderen in het theater en we heb-ben er veel zin”, aldus de mannen van LA The Voices, die niet kunnen wachten het theater in te gaan. Theatertour Dit zijn wij belooft een mooie com-binatie op hoogstaand ni-veau van pop en klassieke muziek te worden, waarin natuurlijk nummers van het gelijknamige album voorbij komen. In deze show doen Remko Harms, Richy Brown, Roy van den Akker en Peter Stry-kes daar nog een schepje

bovenop en vertellen een verhaal waarin ze meer dan ooit laten zien en ho-ren wie zij zijn.

Ontvang het prachtige album als aandenken aan een prachtige theater-show!

Nog even nagenieten van de prachtige songs die u tijdens de theatershow van LA The Voices te ho-ren krijgt? Dat kan! Als u nú uw kaarten boekt voor de voorstelling op 26 no-vember in de Rijswijkse Schouwburg, ontvangt u niet alleen de korting, maar ook nog eens het

gloednieuwe album van de heren cadeau! De cd ligt op de avond van de voor-stelling voor u klaar aan de kassa van de schouw-burg. Reserveren telefonisch via 070-3360336 ovv LA-cadeau of via de website www.rijswijkseschouw-burg.nl met promotiecode LAcadeau. De cd ligt op de avond zelf klaar aan de kassa op naam.

* niet geldig op reeds gekochte kaarten** één cd per reservering

€ 4,50 korting

Nieuwe natuurlijke ondersteuning voor rust en emotionele balans

Onder andere een overvolle agenda, drukte op het werk en zorgen om gezondheid of de fi nanciële situatie kunnen zor-gen voor periodes van stress of spanning. Dan kan het soms lastig zijn de nodige rust te vin-den en emotioneel in balans te blijven. Ook kan het leiden tot vermoeidheid. Natuurlijk is het niet mogelijk om alle oorza-

ADVERTORIAL

en spanning goed blijven functioneren.

A.Vogel Passifl ora Rust-gevend Emotionele Balansis verkrijgbaar bij drogist,apotheek en gezondheids-winkels in een verpakkingvan 30 stuks. Adviesprijs € 11,99. Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

ken van stress of spanning weg te nemen. Maar het is wel mogelijk om ervoor te zorgen er rustiger mee om gaan.

Bijna 70% van de Neder-landers ervaart wel eens stress. Het is dan niet altijd vanzelfsprekend om emotioneel in balans te blijven. Sneller geïrriteerd, een kort lontje, prikkelbare gevoelens: allemaal herkenbare symptomen. Ook vermoeidheid en een onrustig gevoel behoren tot de top 3 signalen van stress-situaties. De natuur kan hierbij ondersteu-ning bieden. A.Vogel Passifl ora Rustgevend Emotionele Balans geeft rust en ontspanning1, helpt evenwichtig te blijven in stress-situaties4 én bevat magnesium voor extra energie bij vermoeidheid.

Natuurlijke ondersteuningDe nieuwe A.Vogel Passifl ora Rustgevend Emotionele Balans is 100% natuurlijk en bevat een krachtige combinatie van kruiden en mineralen. Het on-dersteunt bij innerlijke onrust en stemmingswisselingen2,3 en helpt evenwichtig te blijven in stress-situaties4. Het bevat te-vens een hoogwaardige en goed opneembare vorm van magne-sium, wat gunstig is voor een goede geestelijke balans en extra energie bij vermoeidheid. Het is geschikt voor overdag, houdt lichaam en geest fris en alert2 en geeft geen gewenning. Zo kunt u ook in periodes van stress

‘ Top 3 signalen van stress-situaties:1) Snel geïrriteerd2) Vermoeidheid3) Onrustig gevoel’

1passiebloem, 2citroenmelisse, 3valeriaan, 4zink

Help mee: inzamelactie voor de Voedselbank!Omroep West organiseert van 8 december tot en met 19 december, samen met alle regionale omroepen in Nederland, de actie Samen voor de Voedselbank. Groot Rijswijk heeft zich aangesloten bij dit prima initiatief en zal de komende weken ruim aandacht besteden aan de inzamelactie ‘Samen voor de Voedselbank.

Het inzamelen van al die levensmiddelen gaat niet vanzelf en daarom zijn Om-roep West en Groot Rijswijk hard op zoek naar vrijwil-ligers die komen helpen. Dit kan als host bij een van de vele inzamelpunten, vaak een supermarkt, waar u het winkelend publiek atten-deert op de actie en de gedo-neerde levensmiddelen in ontvangst neemt. Of liggen uw kwaliteiten juist bij het coördineren van diverse za-ken, zoals de bezetting van de inzamelpunten? Geef u dan op als coördinator.Omroep West heeft al een aantal waardevolle aanmel-dingen binnengekregen. Waaronder die van An-neke van Soest en Yvonne Vermeulen van Stichting

Welzijn Rijswijk. Deze twee enthousiaste dames zullen samen de inzamelpunten in Rijswijk coördineren en zor-gen dat de locaties bemand worden met vrijwilligers. Daarnaast zullen zij regel-matig bij de inzamelpunten staan om de levensmiddelen in ontvangst te nemen. Waarom is vrijwilliger zijn zo belangrijk? “Het mes snijdt vaak aan twee kan-ten. Voor jezelf haal je er ook onwijs veel uit. Natuurlijk help je een ander, maar als persoon kom je ook vooruit” zegt Anneke. “Vrijwillig de handen uit de mouwen ste-ken voor een ander geeft echt een meerwaarde, iets vanuit je hart doen is de beste moti-vatie” voegt Yvonne nog toe. Waarom willen jullie juist vrijwilliger zijn voor Samen

voor de Voedselbank? “ Er zijn zoveel manieren om je-zelf als vrijwilliger in te zet-ten, maar een actie als deze staat heel dicht bij je. Je helpt mensen in jouw directe om-geving zegt Anneke.” “Het is ook een bewustwording want het kan iedereen over-komen dat je ineens afhan-kelijk bent van de Voedsel-bank” zegt Yvonne. Gaan jullie zelf ook doneren? “Ja natuurlijk!” zeggen ze beide in koor. Vindt u het leuk om net als Anneke en Yvonne vrijwilliger te worden voor Samen voor de Voedselbank en heeft u een paar uurtjes tijd? Stuur dan een mail met uw aanmelding naar [email protected] . Op www.omroepwest.nl/voedselbank leest u alles over de actie.

Anneke van Soest en Yvonne Vermeulen van Stichting Welzijn Rijswijk coördineren de inzamelpunten in Rijswijk.

Rijswijk doet zaken met Twentse huizenbouwerRijswijk - Wethouder Ronald van der Meij namens de ge-meente Rijswijk en Martin Companje namens Roosdom Tijhuis hebben afgelopen maandag de realisatieover-eenkomst ondertekend voor de bouw van 41 woningen in Sion in RijswijkBuiten.Met Roosdom Tijhuis heeft de gemeente Rijswijk naast Dura Vermeer en Volker-Wessels Vastgoed wederom een gerenommeerde ont-wikkelende bouwer aan zich weten te binden. De samenwerking heeft zich in de afgelopen periode al bewezen. Het project is on-langs in verkoop gebracht, waarvan inmiddels ruim 60 procent verkocht is. Het project kent diverse woningtypes, waar-onder woningtype ‘Sleutelbloem Plus’ met een volledig woonprogramma op de begane grond. Naar

verwachting zal de start van de bouw plaatsvinden in het voorjaar van 2015. Roosdom Tijhuis opereert als partner in huisvestingsprojecten. De Twentse oorsprong van het bedrijf is terug te vinden in de pragmatische en nuch-tere manier van denken en doen.In de komende 10 jaar ver-andert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen nu en 2023 worden er 3.500 woningen gerealiseerd in Sion en ‘t Haantje. Rijswijk-Buiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. Energiezuinig en dat ziet u zeker terug in de energiere-kening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, stan-daard 2 parkeerplaatsen per woning, de groene om-geving en het water in het gebied.

Wethouder Ronald van der Meij ondertekent de bouwafspraak met Martin Companje van Roosdom Tijhuis.

Oude Raadhuis: Breien en hakenRijswijk - Brei- en Haakcafé Rijswijk opent haar deuren. De koude maanden komen er weer aan! In Wijkcen-trum het Oude Raadhuis breit men er lustig op los! Een enthousiaste groep da-mes neemt een eigen werk-stuk mee en komt om de week bij elkaar om gezellig samen bezig te zijn. We zijn nog maar net van start en de eerste donderdagavond avond was direct een suc-ces. Daarom wordt het Brei- en Haakcafé nu uitgebreid. Op donderdag 27 november is er een Brei- en Haakcafé van 19.30 uur tot 21.00 uur.Vanaf 3 december bent u om de week welkom op woens-dagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur.Vindt u het ook leuk om u aan te sluiten bij een van deze groepen? Neem dan uw eigen werkstuk mee en kom uw ervaringen delen onder het genot van tikken-de naalden en een kopje kof-fie of thee (à 1 euro). Vooraf aanmelden is niet nodig. Adres: Wijkcentrum het Oude Raadhuis, Laan Hof-rust 4. Voor informatie kunt u bellen met Lisette Elgers-huizen (tel. 06-16450177) of mailen naar [email protected]. Wel-zijn Rijswijk heeft een hele reeks activiteiten waaraan Rijswijkers kunnen deelne-men. Laat u hierover eens bijpraten in wijkcentrum Stervoorde. Gewoon even binnenlopen en iemand aanspreken, samen een kop-je koffie drinken.

dé Weekkrant is overal welkom

94% van de consumenten ontvangt dé Weekkrant graag!

Page 8: Groot Rijswijk week47

U ontvangt direct de hoogstecontantprijs voor sieraden, heelof kapot, munten, goudbaren,tandengoud, zilver, guldens,rijksdaalders, bestek, zilverenschalen, broodmanden,diamant, briljant en horloges:Cartier, Rolex, Breitling, Omega,Jaeger LeCoultre, Patek Philippe,Panerai, I.W.C. enz.

Verzilver uw

GOUD!

Potma EdelmetaalPapestraat 28 – 2513 AW Den Haag

Tel. 070 - 36 36 666Di. t/m za. 11.00 – 17.00 uurwww.potma-edelmetaal.nl

AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES

Zilverprijs € 500,- per kilo

Verkoop het nu Ik wil uw goud€ 30,-per gram

(basis fijngoud)

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN

NEPALTAPIJTENKELIMS

REINIGINGREPARATIE

Schoolstraat 46, VoorschotenTelefoon 071 561 3609

www.perezvoorschoten.nl

Bon geldig t/m 7 december 2014

LezersactieKom naar het WineWeekend, het festival voor wijnliefhebbers!

Vele verschillende wijnen proeven, workshops volgen, meebieden op een wijnveiling en kletsen met wijnmakers: het kan allemaal tijdens het WineWeekend, het festival voor en door wijnliefhebbers.Het festival wordt gehouden op zaterdag 22 en zondag 23 november in De Broodfabriek in Rijswijk.

Op het festival presente-ren vele wijnimporteurs hun wijnen, die allen gratis te proeven zijn. De wijnen zijn met leu-ke kortingen te bestellen. Daarnaast kunnen wijn-liefhebbers een wijnreis-

café bezoeken, meedoen aan Vino Casino en leren Champagne sabreren. Tij-dens de beurs wordt er geproefd uit Riedel-glazen (10,- borg). Ontvang bij de entree een gratis Wine Server Crystal van Vacu Vin. Het complete aan-bod aan standhouders en workshopprogramma is te lezen op de website:www.wineweekend.nl.

Tegen inlevering van dit artikel krijg je 5 euro kas-sakorting. Je betaalt 5 euro i.p.v. 10 euro. De korting is alleen geldig op de entreeprijs van één

volwassene en geldt niet i.c.m. andere aanbiedin-gen. Meer info: wineweekend.nl of 070-3075900. Vul in en lever in bij de kassa:

Naam: .................................................

E-mailadres: ................................................

22 & 23 november in De Broodfabriek, Volmerlaan 12, Rijswijk.Geopend van 12.00 – 18.00 uur. Entree €5,- ( bij inleve-ring van deze bon).

€ 5,00 korting

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 8

MEER AANBIEDINGEN OP WWW.SLAGERIJDEVALK.NLKwaliteitsslagerij De Valk | Veurseweg 214 | 2252 AH Voorschoten | Telefoon: 071 - 56 12 258

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 26 november 2014.

Druk en zetfouten onder voorbehoud. Voor alle aanbiedingen geldt, OP=OP!

KWALITEITSSLAGERIJ DE VALKOPEN: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 17.30 UUR EN ZATERDAG VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

STEL ZELF UW EIGEN VLEESPAKKET SAMENKies uit de onderstaande lijst A t/m P 5 x 1 soort vlees

EN BETAAL SLECHTS 29,98

ORIGINELE RUNDERSUKADELAPJES per kilo 5,

99

VERSE HOLLANDSE KIPFILET(a-kwaliteit zonder toevoegingen) 1 kilo

MAGER RUNDERGEHAKT1,5 kilo

GEPANEERDEVARKENSSCHNITZELS1 kilo

VARKENSKOPHAAS1 kilo

FIJNGEKRUIDEVERSE WORST1 kilo

KUIKENBOUTEN2 kilo

RIB OF HAASKARBONADE1 kilo

BIEFSTUK STROGANOFFLekker gekruide blokjes biefstuk instroganoffsaus. Even roerbakken 750 gram

A

B

C

D

E

F

G

H

MAGERE RUNDER RIBLAPPEN1 kilo

FIJNGEKRUIDE SHOARMA1 kilo

MAGERE FILETLAPJES(ook aan een stuk) 1 kilo

RUNDERTARTAARTJES8 stuks

ORIGINELEHAMLAPPENvan de achterham 1 kilo

SLAVINKEN8 stuks

BOTERMALSE HOLLANDSERUNDERBIEFSTUK500 gram

SCHOUDERKARBONADEzonder been 1 kilo

I

J

K

L

M

N

O

P

STUNTAANBIEDING

Page 9: Groot Rijswijk week47

Beter horen begint met

BETER HOREN BEGINT MET EENVVVERR ASSING

Weet u dat mensen een bezoek aan de audicien gemiddeld zeven jaar uitstellen? Herkent u dat? Dan is dit het moment om uw eerste stap te nemen. Kom vóór 31 december naar Beter Horen en doe een gratis hoortest. Als extra duwtje in de goede richting krijgt u van ons een VVV Cadeaubon t.w.v. € 5,-. Kijk voor de actievoorwaarden en een winkel bij u in de buurt op www.beterhoren.nl.

Hendrik Ravesteijnplein 42, 070 - 414 06 83Schoolstraat 49, 071 - 561 88 16v. Hogendorpstraat 16E, 070 - 517 06 78Kon. Julianalaan 372A, 070 - 369 48 05

Beter HorenRijswijkVoorschotenWassenaar Voorburg

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 9

Vogelgriep: Het Akkertje sluit poort voor bezoekersKinderboerderij Het Akkertje heeft - de landelijke richtlijnen volgend - afgelopen zondag om 11.30 uur de poort gesloten voor het publiek. Woensdag is de termijn voor veel kinderboerderijen beëndigd.

Rijswijk - Voor ouders, oma’s en opa’s en kinderen die doorgaans op zondag graag een wandeling maken met een bezoekje aan Het Akker-tje is het hek potdicht. Een teleurstelling maar de actie is wel begrijpelijk. Om be-smetting van het type H5N8 te voorkomen. Dat type is vooral gevaarlijk voor men-sen als ze intensief met zieke dieren in contact komen.Voor de beheerder - namens zorgaanbieder Middin - van de kinderboerderij geeft de situatie rond de geconsta-teerde vogelgriep in Heken-dorp heel wat rompslomp. Hij wordt via de computer overstelpt met paperassen en dikke adviesrapporten over het hoe en waarom van de maatregelen. “ We blijven tot woensdag 11.30 gesloten en daarna volgen nieuwe in-structies.”

Alle kippen staan binnen, dat laatste geldt ook voor de mooi pauwen die hier normaliter met hun aparte geluid en veelkleurige ver-entooi veel indruk maken. Daarentegen waggelen een-den en ganzen vrolijk sna-terend, kwakend en volop gakkend over het terrein. “De kinderboerderij heeft geen instructie gekregen de eenden en ganzen op te hok-ken”, aldus de beheerder.

BesmettingVanwege het hoge besmet-tingsgevaar van het virus H5N8 wordt deze standstill-periode ingesteld. In deze periode geldt ook een bezoe-kersregeling op alle pluim-veebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Ook geldt een verzamelver-bod en tentoonstellingsver-bod voor pluimvee en ander gevogelte. De verplichtingen gelden ook voor hobbydier-houders van pluimvee en

ander gevogelte, dus ook voor kinderboerderijen. Na de standstill blijft de afschermplicht normaal ge-sproken nog van kracht. Dit houdt onder meer in dat er een goede scheiding aange-bracht dient te worden tus-sen het pluimvee, andere ge-houden vogels enerzijds en de overige dieren en bezoe-kers op de kinderboerderij anderzijds. Indien dit niet mogelijk is, blijft de kinder-boerderij verplicht gesloten.

Op een groot stuk papier wordt vermeld dat kinderboerderij Het Akkertje aan het Julialaantje voorlopig dicht is voor het publiek, ook vrijwilligers en stageaires komen even niet binnen.

TimZingtRijswijk - ‘Omgekeerd’ is een grappig, verrassend en prikkelend programma over rijkdom en armoede. Het is de wereld op zijn kop. Tear werkt al meer dan 40 jaar in ontwikkelingslanden, maar vergeet het land dat het meeste hulp nodig heeft: Nederland. Timzingt ziet het scherp en omgekeerd. Het moet anders. De hulp moet naar Nederland. En om ons de zegeningen van Afrika te laten beleven, zal onze wereld op zijn kop moeten. Een mooie voorstel-ling waarin niets is wat het lijkt. Mooie liedjes, rake ob-servaties en hilarisch caba-ret. Timzingt zoals we hem kennen: ontroerend goed. Wanneer? Woensdag 26 no-vember, aanvang 20.00 uur. Waar? Hofrustkapel, Laan Hofrust 21 in Rijswijk. Meer informatie: www.vegr.nl of tel. 070-3854461.

LezingRijswijk - Deze maand al-weer de negende Leeuwen-daallezing. Het onderwerp is Nederland en Koloniën waarbij de stichting van Nieuw Amsterdam – New York als voorbeeld wordt gebruikt. Het geheel wordt geïllustreerd met veel beeld- en geluidmateriaal. De spreker is Rob Huijbrecht, oud-archivaris en goed ver-trouwd met het onderwerp. Datum 23 november 2014, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Het adres is als steeds: Leeuwendaalkerk, Oranjel-aan 62, 2281 GG Rijswijk.

Lotgenoten fibromyalgie bij elkaarRijswijk/VooRbuRg - Zorgbe-lang organiseert in samen-werking met Reinier de Graaf een informatieochtend voor mensen met Fibromyalgie in Diaconessenhuis Voor-burg, Fonteynenburghlaan 5, Voorburg. De informa-tieochtend is deze maand op donderdag 27 november a.s. tussen 10.30 – 12.30 uur kunnen mensen langsko-men voor informatie. Tij-dens deze inloopochtend kunt u informatie krijgen over fibromyalgie, over be-wegingsactiviteiten, vragen stellen of een praatje maken met lotgenoten. De ochtend is voor iedereen vrij toegan-kelijk. U bent welkom in Diaconessenhuis Voorburg, in vergaderzaal Romus-Re-mulus in het souterrain. Bezoekadres: Fonteynen-burghlaan 5, Voorburg. Aan-melden is niet nodig. In het ziekenhuis, zowel op locatie Delft als Voorburg, vinden regelmatig gespreksgroe-pen plaats voor patiënten en hun partner. Op de web-site www.reinierdegraaf.nl vindt u de agenda en actuele informatie over de bijeen-komsten.

BerichtenRijswijk - Heeft u een bericht voor de Groot Rijswijk? Of een aankondiging van een evenement? Mail uw bood-schap naar [email protected] of plaats het direct op onze website!

Page 10: Groot Rijswijk week47

070-346 95 71

Meer informatie? www.cuvo.nl of bel met 070-346 95 71

Dag en nacht bereikbaar

In Memoriam

Kiss Riemviss18 november 2011 - 18 november 2014

Zij was mooi en teerHaar delicaat gezicht was als een gedicht

Liefde altijd, Paul

In Memoriam

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 10

De waardevan rijswijk

Dewaardevanrijswijk.nl

T. 070 - 26 00 160 /dewaardevanrijswijk

@WaardeRijswijk

/dewaardevanrijswijk

NIEUW!

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

Page 11: Groot Rijswijk week47

www.rijswijkbuiten.nl

nieuw inverkoop

11.00 tot 13.00 uur informatiecentrum RijswijkBuiten, Van Rijnweg 3b

22nov

29nov

6dec

Het succes gaat door!

• Wonen en tuinieren in een zeer groene omgeving.

• 24 verschillende woningen, een gemeen schappelijke

schuur en vooral héél véél (moes)tuin!

• grondgebonden hofwoningen

• grondgebonden boerderijwoningen

• appartementen en penthouses

• unieke ontwikkeling samen met bewoners

• Prijs van ongeveer € 200.000,- tot € 470.000,- v.o.n.,

afhankelijk van te maken specifieke keuzes.

www.geworteldwonen.nl

Op het eerste eiland (Zwaan) worden 27 twee-onder-

een-kap-, hoek- en rijwoningen gebouwd. Natuurlijk

liggen alle tuinen aan het (open) water!

• Waterwoningen in rij vanaf ca. € 249.000,- v.o.n.

• Waterwoningen twee-onder-een-kap vanaf

ca. € 375.000,- v.o.n.

• Duurzaam en energiezuinig wonen op intiem eiland

• incl. eigen aanlegsteiger voor bootje

www.eilandenvansion.nl

• Voor ieder wat wils!

• Gelegen in een groene omgeving

• Kleine verandawoningen, 91 m2,

prijs vanaf € 189.500,- v.o.n.• Grote verandawoningen, 117 m2,

prijs vanaf € 242.500,- v.o.n.• Ruime stadsvilla’s, 150 m2,

prijs vanaf € 284.500,- v.o.n.www.detuinenvansion.nl

Fase 8

Kom langs! We zien u graag op onderstaande dagen van 11.00 tot 13.00 uur in het

informatiecentrum RijswijkBuiten.

Page 12: Groot Rijswijk week47

specsavers.nl   specsaversnederland

2 brillen zonder bijbetaling

© 2014 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Was nou maar naar Specsavers gegaan:Specsavers Rijswijk | Winkelcentrum In de Bogaard Tel. 070 394 1100

Aanvullendverzekerd?

Heeft u een aanvullende zorgverzekering met een dekking voor brillen? En heeft u uw vergoeding nog niet gebruikt? Dan kunt u altijd twee complete brillen krijgen. Welke brillen u krijgt, is a� ankelijk van uw verzekering. Kom snel langs of bekijk uw persoonlijke exclusieve aanbieding op zorgverzekeraarvoordeel.specsavers.nl

Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a. :

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 12

Larissa van Ewijk: ‘ Mbo draait om vakmanschap’Rijswijk heeft er weer een nieuw talent bij. De 18-jarige Larissa van Ewijk deed mee aan EuroSkills en behaalde een knappe vijfde plaats in de categorie hotel receptionist. De EuroSkills zijn de Europese kampioenschappen voor het vakmanschap. Elk jaar doen hier honderden jonge mbo’ers aan mee in verschillende categorieën.

Linsey van der Maarel

Rijswijk - De EuroSkills vonden dit jaar plaats van 1 tot en met 5 oktober in Lille en het Nederlandse team behaalde hier maar liefst elf medailles, waaronder negen gouden. Larissa, stu-dente Hotelmanagement, behaalde zulke goede resul-taten op school dat ze mee mocht doen aan een lande-lijke wedstrijd. Daar werd ze Nederlands kampioen en dus kon ze deelnemen aan de Europese kampi-oenschappen. “Ik heb veel geleerd van de Euroskills, zo heb ik vier dagen lang al-leen maar Engels gesproken, wat natuurlijk heel goed is

voor het nog beter leren be-heersen van de Engelse taal. Ook van de wedstrijden zelf heb ik veel opgestoken. Er was een hotel receptie na-gebouwd, waar we dingen moesten doen zoals iemand in- en uitchecken.”Larissa, die haar talenten niet alleen benut op de wed-strijdvloer, maar ook achter de bar van het Hilton Ho-tel waar zij werkzaam is, vervolgt: “Ik denk dat ik zo ver ben gekomen door mijn

sociale vaardigheden. Met mensen werken vind ik het leukste, vandaar dat ik ook voor deze studie heb geko-zen. Ik kan mensen goed in-schatten.”De EuroSkills zijn er onder andere om mbo’ers meer uit te dagen. Larissa: “Daar ben ik het deels mee eens. Zo vind ik dat we op school genoeg uitgedaagd worden, maar dat er wel meer wedstrijden mogen worden georganiseerd. Nu

zijn de nationale wedstrij-den met een beperkt aantal scholen, het zou leuk zijn als er meer scholen zouden meedoen en er meer compe-titie is.” Ook vindt ze dat het mbo geen imagoprobleem heeft. “Er zou wel meer dui-delijkheid moeten komen over wat het mbo precies is. Het mbo is een deel theore-tisch gericht, maar vooral praktijkgericht. Op het mbo worden echte vakmensen opgeleid.”

Larissa van Ewijk ging in oktober niet voor niets naar Lille (Frankrijk). De Rijswijkse veroverde daar een knappe vijfde plaats. Foto: PR

Wandelen en leuke contactenRijswijk - Wie wil wandelen en best wel sportief is, kan zich aanmelden voor een een uurtje per week lek-ker doorstappen en tegelijk leuke sociale contacten op doen. Het start- en eindpunt is bij wijkcentrum Stervoor-de, Dr. H.J. v. Mooklaan 1. “Na afloop drinken we kof-fie/thee en praten we wat na”, meldt de organisatie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de PR-afdeling van de VBS door naam, adres, mailadres en/of telnr en beschikbaarheid te mailen naar [email protected]. Of neem contact op met bestuursleden Saskia Nelis-sen (06-42139935) of Loeki Altorf (06-50243885/ 070-3933470).

Schrijven voor AmnestyRijswijk - Welzijn Rijswijk organiseert op woensdag 10 december van 10.00 tot 20.00 uur de jaarlijkse vie-ring van de Dag van de Men-senrechten in Wijkcentrum Stervoorde. “Rijswijk gaat 10 uur lang schrijven voor onder meer Erkin Musaev uit Oezbekistan die na drie oneerlijke processen veroor-deeld is tot 20 jaar cel.” De jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty International streeft naar 100.000 brieven vanuit Nederland. Op 11 de-cember worden de brieven wereldwijd geteld en draagt ook Rijswijk een steentje bij.

Hulp met formulierenRijswijk - Welzijn Rijswijk helpt een ieder met het in-vullen van formulieren. Steeds meer ouderen heb-ben moeite met het invullen van formulieren. Geïnteres-seerden kunnen op verschil-lende momenten terecht bij de Formulierenhulp. De spreekuren vinden op de volgende dagen en locaties plaats: Dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de ruim-te van het Sociaal Wijkteam, Karel Doormanlaan 155 (1ste). Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in Wijk-centrum Het Oude Raad-huis, Laan Hofrust 4 en ook iedere donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur in Wijk-centrum Stervoorde, Dr. H.J. Van Mooklaan 1. Vrijwilli-gers zitten klaar om te hel-pen met het invullen of af-handelen van formulieren. Belangstellenden dienen wel hun identiteitsbewijs en alle relevante formulieren mee te nemen. Wie vragen heeft over de Formulieren hulp kan contact opnemen met Dennis Bodano, tel. 070-7579255.

ZondagkoffieRijswijk - Aanstaande zon-dag 23 november is er weer gelegenheid om samen met anderen gezellig een kopje koffie te drinken. Men kan daarvoor tussen 12.00 en 13.00 uur terecht in de grote zaal van het zalencentrum Gebouw Hofrust aan de He-renstraat 44-B, Rijswijk.

Page 13: Groot Rijswijk week47

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 13

Kom speeddaten bij KinderopvangTegenwoordig liggen de banen in de kinderopvang niet voor het opscheppen en is het aantal werkzoekenden groot. Hoe anders is het bij Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK), een kinderopvangorganisatie die actief is in Rijswijk, Ypenburg en Delft.

Rijswijk - Zij zijn juist op zoek naar nieuw personeel en het blijkt in de praktijk toch lastig om de juiste men-sen te vinden. De SRK weet dan ook heel precies naar wie ze op zoek is. Daarom doet SRK de eerste selectie op een wel heel bijzondere manier, namelijk met speed-daten. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de speeddate op dins-dagavond 25 november.De buitenschoolse opvang van Stichting Rijswijkse Kinderopvang staat in het teken van sport, spel, bewe-gen en vooral ontspannen. Maar ook muziek, dans, cre-ativiteit en techniek komen aan bod. Kortom, kinderen moeten zich lekker kunnen uitleven. Ellen de Bruin, manager werving & selectie bij Stichting Rijswijkse Kin-

deropvang, is blij met de va-catures. “Toch blijft het met een lantaarntje zoeken naar de juiste mensen, terwijl er veel werkzoekenden zijn.”Is de SRK dan zo kieskeurig? Misschien wel, maar juist op de buitenschoolse opvang is het activiteitenaanbod steeds belangrijker. Niet al-leen na schooltijd, maar ook in de schoolvakanties. Het is een uitdaging de kinderen te prikkelen en inspireren. Je moet dan van goeden huize komen. Niet alleen de oplei-ding telt, bijvoorbeeld Sport en Bewegen, CIOS, ALO, Activiteitenbegeleiding, Onderwijsassistent of een (andere) erkende opleiding voor kinderopvang, want die moet je hebben, maar je hele houding. Tenslotte ben je voor ouders het professio-nele aanspreekpunt. Ellen juicht de komst van mannen toe. “Vooral voor jongens is het goed als er ook mannen zijn. Die kie-zen vaak toch eerder voor de sportieve en stoere acti-viteiten. De combinatie van mannen en vrouwen binnen een team maakt het voor de kinderen extra leuk en het is ook nog eens goed voor hun ontwikkeling.”Nieuwsgierig? Aanmelden kan nog: [email protected]. Hierna

ontvang je een uitnodiging met informatie over de speeddate op dinsdagavond 25 november. Informatie: www.kinderopvang-plein.nl/vacatures.Kinderopvang is een vak. Alle pedagogisch mede-werkers bij SRK hebben minimaal een afgeronde, kindgerichte opleiding op MBO-niveau conform de CAO Kinderopvang. Op de eigen SRK Academie volgt iedereen jaarlijks extra op-leidingen of trainingen. Niet alleen op pedagogisch ge-bied, maar ook over eerste hulp aan kinderen, bedrijfs-hulpverlening en signale-ring kindermishandeling.Stichting Rijswijkse Kin-deropvang is er voor kinde-ren van 6 weken tot 13 jaar. Zoekt u een peuterspeelzaal, peuterspeelschool, voor-school, kinderdagverblijf, opvang voor of na schooltijd, tijdens de schoolvakanties of gastouderopvang? SRK is dichtbij, vaak in de basis-school van uw kind. Opvoe-den betekent keuzes maken. Dat geldt voor ouders, maar ook voor de kindercentra van SRK. In het ene kinder-centrum wordt bijvoorbeeld veel nadruk op ontwikke-ling van creatief talent, in het andere wordt gelet op bewegen en buiten zijn.

Mobiel FabLab bezoekt Bibliotheek aan de VlietRijswijk - Van 21 tot en met 28 november is het de Week van de Mediawijsheid. In deze week is er extra aan-dacht voor het belang van mediawijsheid voor kinde-ren en hun omgeving. Op zaterdag 22 november komt het mobiele FabLab naar de bibliotheek in Rijswijk. Het mobiele FabLab is uniek in Europa. Medewerkers van Bibliotheekservice Fryslân demonstreren digitale fabri-cage. U kunt in het FabLab zelf voorwerpen maken met de 3D-printer en de la-sersnijder. De medewerkers van het FabLab noemen dit

‘het kennismaken met en delen van de toekomst’, een belangrijke ontwikkeling waarin de bibliotheek een grote rol speelt. De bus met het FabLab is op 22 novem-ber van 13.30 tot 15.30 uur bij de bibliotheek aan het Generaal Eisenhowerplein 101 in Rijswijk. De entree is gratis. Minister Bussemaker is erg enthousiast over het initiatief: “Hier ligt een re-latie met cultuur en met het doel om jongeren kennis te laten maken met techniek. Ik vind dat heel erg interes-sant. Het past ook bij de om-schrijving van ontmoeting.”

Aan de Nijverheidsstraat staat veel te gebeuren. Harboyuw Village verrijst aan de kade maar er verdwijnt ook een stukje historie. Rijswijkers met oog voor het verleden hadden graag gezien dat de constructie van de betoncentrale was gebleven. Een fraai stukje erfgoed. Bedrijfsbelangen gingen voor, de constructie wordt elders weer opgebouwd. Foto: Tino van Dam

Stukje erfgoed weg

Weekendje Elf: ‘Gewoon te gek’Rijswijk - Toneelgroep Elf uit Rijswijk speelt dit jaar “gewoon te gek” een blijspel van Ton Davids onder de re-gie van Gary van der Heemst. Op zaterdag 22 november en zondag 23 november zijn de voorstellingen in Theater Woonzorgcentrum Steen-voorde, Generaal Spoorlaan 62 in Rijswijk. Aanvang 20.15 uur. Kaartjes kosten 10 euro en zijn inclusief een drankje na afloop. Als dank voor de prettige samenwer-king met Steenvoorde zal Toneelgroep Elf op zondag 23 november een gratis voor-stelling voor de bewoners (en familie van bewoners) van Steenvoorde opvoeren. Het stuk van Ton Davids gaat over Huize Fenix een gewoon huis in een gewone straat waar vier ex-psychia-trische patiënten wonen om te werken aan de terugkeer in de normale maatschap-pij. Ondanks de bemoei-zucht van een overactieve sociotherapeute hebben ze het prima naar hun zin. He-laas wordt de rust verstoord door de plaatselijke wethou-der die het huis wil gebrui-ken als opvang voor vluch-telingen. Ze besluiten hun sterkste eigenschappen in te zetten om te bewijzen dat ze niet te gek zijn om zelf-standig te kunnen blijven wonen. Als ook de nieuwe buren nogal vreemde trekje blijken te hebben wordt de grens tussen gewone en gek-ke mensen wel erg vaag. Of gewoon te gek...

Page 14: Groot Rijswijk week47

Publicatie beschikkingWet algemene bepalingen omgevingsrecht

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt kenbaar dat besloten is om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen aan Autodemontagebedrijf Binckhorst B.V. voor het oprichten van een autodemontagebedrijf annex groothandel in gebruikte auto-onderdelen. De inrichting is gelegen aan de Steenplaetsstraat 5, 2288 AA te Rijswijk.

BezwaarBinnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van het kenmerk ODH-2014-00614273. Omdat het besluit op 19 november 2014 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 31 december 2014. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: [email protected].

LezersactieLaat u overweldigen door Verdi’s RequiemHet hoogste aantal deci-bels in onversterkte mu-ziek. Volgens sommigen vestigde Verdi met zijn Requiem dit record. Voor de verschrikkingen van de dag des oordeels trok hij alle registers open. Die klankuitbarstingen vormen een dramatisch contrast tegenover de smeekbedes die in aan-grijpende aria’s een diepmenselijk karakter krijgen. Op dinsdag 25 november is dit meester-werk te horen in de Dr Anton Philipszaal in Den Haag. Een spektakel… met meer dan 250 uitvoe-renden op het podium. Lezers van de Posthoorn krijgen maar liefst 10 euro korting op dit unie-ke concert plus een CD van Verdi’s Requiem, op-genomen in het Amster-damse Concertgebouw!

Nordwestdeutsche Phil-harmonieHet Requiem klinkt on-der leiding van Chosei Komatsu, een succesvolle Japanse dirigent die re-gelmatig samenwerkt met belangrijke orkesten en festivals. Hij neemt een groot koor en de Nord-westdeutsche Philhar-monie mee voor dit spek-takelstuk.

RequiemVerdi componeerde zijn Requiem in 1874 als eer-betoon aan Giuseppe Manzoni, een schrijver die in Italië werd gekoes-terd als een nationale held. De componist volg-de zijn hart en schreef het Requiem precies zoals hij het voor ogen had, zon-der concessies te doen. Zowel in het koor als in het solistenkwartet liet hij vrouwenstemmen toe. Daardoor kon het stuk niet in Italiaanse kerken worden uitgevoerd. Het Requiem kwam na de première vooral in the-aters tot klinken en ver-dween al snel van het repertoire. Verdi nam dat risico voor lief; hij wist dat de tijd voor zijn Re-quiem ooit zou komen.

Dinsdag 25 november, 20.15 uurDr Anton Philipszaal, Den HaagNormaal: € 39/€ 35,-/€ 25 Prijzen zijn inclusief gar-derobe, koffie/thee voor-af en drankje in de pauze.

Maak gebruik van de spe-ciale aanbieding: € 10 korting op kaarten 1e rang plus gratis CD. Bestel uw kaarten à € 29 via de kassa van de Dr Anton Philipszaal of via het bespreekbureau op 070-88 00 333 o.v.v. Post-hoorn. De CD kunt u op de avond van het concert op vertoon van uw kaar-ten afhalen bij de service-balie.

€ 10,00 korting plus CD

Klassiek aan het

SpuipleinDr Anton Philipszaal

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 14

Jaarboek van de lokale historie:een twintigste editie met video!De Historische Vereniging Rijswijk (HVR) presenteerde gisteren, woensdag 19 november, het Jaarboek 2014. Naast de heuglijke geboorte van werderom een Jaarboek betreft het deze keer ook de twintigste editie. Voldoende aanleiding voor een feestje in Het Oude Raadhuis waarbij wethouder Borsboom, uiteraard ook lid van de HVR, het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen.

Deze jaargang omvat het rijk geïllustreerde boekwerkje dat in de naburige gemeen-ten onder collegavereni-gingen veel bewondering afdwingt, wederom een aantal bijzondere onderwer-pen. “We krijgen moeiteloos de stukken bij elkaar. Ieder jaar weer opnieuw”, zegt voorzitter Hans van Ros-sum. “We eerder teveel tekst dan te weinig.” De aange-leverde inhoud bewijst dat ‘de schrijvers’ er veel zin in hebben. Willem van der Ende leverde twee keer een In Memoriam (Jan Eijken

en Mark Witte), één verhaal over vrouwenvoetbal in Rijswijk in de dertiger jaren en de Kroniek van Rijswijk in 1914. Kees Hoogenraad dook in de familiegeschie-denis en maakte een boeiend artikel over zijn grootvader, fotograaf Cornelis Hage-man. Ter gelegenheid van

de twintigste editie heeft de vereniging een extraatje be-dacht voor haar leden. Het 208 pagina’s tellende boek-werk wordt aangeboden met een DVD met tien unieke historische filmpjes met als uitsmijter de heftige strijd rond het oude stadhuis!Naast het Jaarboek wordt alweer de vijfde editie van Verteld Verleden, een reeks artikelen met en over oude-re Rijswijkers, aan de leden uitgereikt. Deze jaargang staan Tonny Schellekens-Hermans (Van doktersassi-stent tot kunstenaar), Hans Alkemade (Een familie in de groente), Ridder van Doorne (Verknocht aan Rijs-wijk), Willem Breedijk (Met kleurafwijking bij Amateur-spalet en Toos Holtkamp

(Een gelukkige jeugd) en Cokkie Schoonderwoerd.Zoals gezegd, de Historische Vereniging Rijswijk, brengt 20 jaar een Jaarboek uit. Daarvoor werd 10 jaar lang elk kwartaal een Kroniek met historische onderwer-pen gepresenteerd. De laat-ste jaren is de oplage van het Jaarboek een tikkeltje bijge-steld. Voorzitter Hans van Rossum: “We hebben veel exemplaren over, met name van de Jaarboeken tot 2008.

Tijdens het Strandwalfes-tival hebben we veel Jaar-boeken voor bodemprijzen verkocht. Leden van de ver-eniging en Rijswijkers die belangstelling hebben voor

deze uitgaven, kunnen de boeken nu aanschaffen voor één euro per stuk.” Stuur uw bestelling per mail naar [email protected].

Voorzitter Hans van Rossum en secretaris Wim Dammers tonen de eerste (1995) en de laatste editie (2014) van het Jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk. Foto: Ralph Julsing

op cd: felle strijd over het stadhuis tussen voor- en tegenstanders

Historische Vereniging Rijswijk zit niet stil!De club verzorgde veel lezingen in 2014. Op initiatief van de HVTR werd het tegeltablaux op het oude Post-kantoor gerestaureerd. Open Monumentendag was een routineklus. De HVR vroeg verder een monumentale status aan voor de ‘grote kastanje’ bij de Oranjelaan. De HVR vult verder dagelijks haar waakhondfunctie in!

StadswandelingRijswijk - Voor liefhebbers van de geschiedenis van Rijswijk: de Historische Vereniging Rijswijk organi-seert in samenwerking met restaurant De Wits twee stadswandelingen voor groepen van maximaal 20 deelnemers. Met aandacht voor de mooie voorbeelden in de naburige wijken van de Jugendstil of Art Nou-veau (vooral aan de Geest-brugweg en in de Leeuwen-daal- en Koninginnelaan), De Stijl (Sociëteit Amicitia) en de Amsterdamse School (Frederik- en Regentessel-aan). In onderling overleg kan ook een maatwerkwan-deling worden verzorgd, bij voorbeeld een wandeling door de Landgoederenzone. Voor meer informatie: www.historischeverenigingrijs-wijk.nl en www.dewits.nl.

Nieuw: DVD in Jaarboek 2014Rijswijk - De HVR heeft een DVD aan het jaarboek toegevoegd. Met tien film-onderwerpen uit een meer en minder recent verleden. Onderwerpen zijn: Eerste elektrische tram Den Haag, landelijk Rijswijk uit 1923, Wasserij De Zwitsersche, Sportwedstrijden Te Werve (1927-1937), documentaire Slag om Ypenburg, Lucht-vaartshow Ypenburg (ILSY), Bouw van de Snijdersschool, Te Werve sport jaren tachtig, verplaatsing van de Schaap-weimolen en Commotie rond het stadhuis.

Page 15: Groot Rijswijk week47

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NLPrijzen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Maandag t/m donderdag

van 10.00-18.00 uur, vrijdag van 10.00-21.00 uur

en zaterdag van 9.00-17.00 uur.

IEDERE ZONDAG OPENVAN 12.00-17.00 UUR

CORRECT WITGOED

CORRECT ROTTERDAMCeintuurbaan 111, gratis parkeren voor de deur

CORRECT SMART WONENBij Correct SmartWonen op deeerste etage van ons pand aan deCeintuurbaan 111 kunt u profiteren vanvoordelige aanbiedingen in meubels,verlichting en woonaccessoires.

N. WarisM. Khelawan Jan Pieter v. KootenReinaud Emans

Correct witgoed heeft een enorm assortiment in wasmachines, drogers, vaatwassers,koelkasten, diepvriezers, strijkijzers,koffiezetters, keukenapparatuur,verzorgingsapparatuur en nog veel meer.

JAKOBSEN SILORELAXSTOELLuister muziek of genietvan uw favoriete films indeze zeer comfortabeleSilo stoel. Verkrijgbaar indiverse kleuren.• breedte 75 cm• armleuninghoogte 56 cm

• zitdiepte 50 cm• zithoogte 45 cm399.- CORRECTPRIJS

CSW 6155/62WANDKAST Whitewashwandkast met 4Lades en 4openvakken150 hoog 120breed 39 diep899.-CORRECTPRIJSArt.nr. 527842

KARCHERWV75WINDOW VACUUMCLEANER Geen arsenaal emmers,sop, natte sponzen metdeze Karcher WindowVacuum Cleaner Plus. • Incl. 1 liter krachtigreinigingsmiddel. • Afm. 35.5x13x28 cm99.-CORRECTPRIJSArt.nr. 537970

51.95

125

395

95

39.95

41.95

24999

99.95

49.95*

=47%VOORDEEL

=37%VOORDEEL

=66%VOORDEEL

=60%VOORDEEL

=66%VOORDEEL

=40%VOORDEEL

39575

379145

299

BOSCH HGV445154NFORNUIS• RVS gas /elektra• Ovenruimte 72 liter• Elektronische timer• Vonkontsteking• Glazen afdekplaat• Energieklasse A++499.- CORRECTPRIJSArt.nr. 536122

JAZZ FAUTEUILModerne Jazz stoel metchrome armleuningen.Heerlijk genieten in dezefauteuils met een gezelligstukje muziek. Leverbaar indiverse kleuren.

299.-CORRECT PRIJS

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 16.00 tot 17.00 uuriedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische reserveringen mogelijk en zolang de voorraad strekt.

CSW 3276/44TV MEUBEL140x 45 cm met U-Frame inpoedercoatedzwart uitgevoerd.

349.-*ALLEEN ZATERDAG 22 NOV. VAN 16.00-17.00 UURArt.nr. 527803

SUPER-UURTJESUPER-UURTJESUPER-UURTJEH E T Z A T E R D A G

VAN CORREC T

CSW MODEL 2.8EETKAMER FAUTEUIL Armleuning hoogte 69cm.In lederlook grijs of licht grijs.189.-CORRECTPRIJS PERSTUK 59.95*CORRECTPRIJS BIJ 4 STUKS PER STUK Art.nr. 512025Art.nr. 512024

SHARP R231INWMAGNETRON 800 watt/ 22 liter • Glazen draaiplateau • 5 vermogensinstellingen. • LCD-display• 12 automatische

kookprogramma's en een digitale timer

• Afm: 28.2x44.9x38.5 cm• In zilverkleur149.-CORRECTPRIJSArt.nr. 521752

NIKKEI LUXXUS WIFI LIGHT 3PACK LED LAMPENMet de Nikkei Luxxus ColorLED Starter Set kunt udraadloos uw verlichtingmet uw iPad of iPhoneregelen in alle kleuren vande regenboog.CORRECTPRIJSArt.nr. 519089

Art.nr. 518797 cognac Art.nr. 518798 zwart Art.nr. 518799 donkerbruinArt.nr. 518800 crème Art.nr. 518801 zwart Art.nr. 518802 licht grijs Art.nr. 518804 red cherry Art.nr. 518805 wit

Art.nr. 524960Art.nr. 524961Art.nr. 524962Art.nr. 524963

=78%VOORDEEL

CSW 8034/31S FLEX LED TAFELLAMPAluminium 220-240 Volt249,-CORRECT-PRIJSArt.nr. 535042

WHIRLPOOL ADP-100 WHRVS VOORLADERVAATWASSER• Energielabel A+• Waterverbruik 3360 liter• 12 couverts• Glansspoel indicator • Onthardingszoutindicator • Afm. 59,7x85xx59 cm• Geluidsniveau 48 dB419.- CORRECTPRIJSArt.nr.533471

SIEMENS TC86503KOFFIEZETTER • Aroma thermokan • Aantal koppen12 Water resersoir 1 liter• AromaSensePlus" voor optimaal aroma ook bij het zetten van kleinere hoeveelheden koffie

• Perfecte smaak door optimale temperatuur- regeling tijdens zetten en warmhouden

149.-CORRECT-PRIJSArt.nr. 455959

BOSCH BGL35MOV201600 WATT 10 METERACTIERADIUS• Energieverbruik: D• Comfort-handgreep• Telescoopbuis • HEPA - hygiënefiltering• Auto. snoeroproller• Zuigkrachtregeling149.-CORRECTPRIJSArt.nr. 526730

BOSCH WAE28266NL WASMACHINETot 24 uur eindtijduitstel• Vulgewicht 6 kg• Energieklasse: A+++• Centrifuge droogklasse: B• LED-indicatie • Aquanoom-systeem• Elektronisch onbalans-controlesysteem• Kinderbeveiliging • Tiptoetsen: start/pauze,

extra water enz, 529.-CORRECTPRIJSArt.nr. 526730

=20%VOORDEEL

=49%VOORDEEL

=16%VOORDEEL

=25%VOORDEEL

SEVERIN RG2683RACLETTE GRIL METSTEEN VOORSTEENGRILLEN, 1300WATT• 8 raclette pannetjes• 1300 Watt• geribbelde gril• controle lampje aan/uit• temperatuur regelaar CORRECTPRIJSArt.nr. 538681

=36%VOORDEEL

Page 16: Groot Rijswijk week47
Page 17: Groot Rijswijk week47
Page 18: Groot Rijswijk week47

LezersactieKom in de kerstsfeer tijdens het Kerst Crea WeekendOp 21, 22 & 23 november vindt het Kerst Crea Week-end plaats in De Broodfabriek te Rijswijk. Leef je uit bij de vele, op de kerst gerichte, workshops en demonstraties én ga langs bij de ruim 200 stands met diverse hobby-producten en zelfgemaakte artikelen.

Op het activiteitenplein is er elke dag om 14 uur een turbo workshop portret-teken te volgen bij Helma van der Zwan en leer de basistechnieken van het breien bij Wol&Co. Daar-naast zijn er diverse leuke en leerzame workshops te volgen die uiteraard in het teken staan van de feestda-gen! Denk hierbij aan het maken van kersteitjes en kerstbomen waarna deze versierd kunnen worden met o.a. pailletten. Of ga aan de slag met het maken van verschillende kerst-creaties van Foam Clay.

Zondag 23 november zijn kinderen t/m 12 jaar ge-heel gratis!

Schuif ook eens aan op het Stampin’Up! Plein of bij het gezellige team van Marianne Design en maak kennis met de nieuwste

producten. Kom helemaal in de winterse sfeer met een heerlijke kop warme chocomelk met slagroom en een kerstkransje bij de ingang van de beurshal, kijk voor de korting op deze heerlijke lekkernij in het beursboekje dat klaar ligt bij de entree.

Tegen inlevering van dit artikel krijg je 2 euro kas-sakorting. Je betaalt 6 euro i.p.v. 8 euro. De korting is alleen geldig op de entree-prijs van één volwassene en geldt niet i.c.m. andere

aanbiedingen. Meer info: www.creaweekend.nl of 070-3075900. Vul in en lever in bij de kassa:

Naam: .................................................

E-mailadres: ................................................

21, 22 & 23 november in De Broodfabriek, Volmerlaan 12, Rijswijk.Geopend van 10.00 – 17.00 uur. Entree €8,- (kind 7 t/m 12 jaar €3,- (zondag gratis), Kind t/m 6 jaar gratis).

€ 2,00 korting

� Opslag voor bedrijven� Opslag voor particulieren� Verhuisaanhanger verhuur� Archiefopslag� Verhuisdozen� Verhuisservice

Zolder opruimen? Ruimte nodig?

ABR KantoorinrichtingNieuw en gebruikt kantoor-

meubilair voor bedrijvenen particulieren

Selfstorage

� Postzegels� Pakketzegels� Aangetekende zegels� Partijenpost� Rouwverzendsets� Kenteken registratie en overschrijving� Cadeaubonnen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Luchthavenregeling

Wet luchtvaart

OnderwerpGedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 1 mei 2014 een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenregeling ontvangen van HeliPlan V.O.F. voor een luchthaven voor helikopters. De luchthavenregeling is van toepassing op de luchthaven aan de Spoorlaan (nabij het Prins Clausplein) te Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen.

InzageU kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken van 21 november 2014 tot en met 1 januari 2015 inzien op werkdagen:• Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 te Den Haag (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot

16.00 uur en op donderdagavond tussen 16.00 en 20.00 uur op afspraak); • het Stadsdeelkantoor Leidscheveen/Ypenburg, Brigantijnlaan 303 te Den Haag, tijdens de

openingsuren;• de gemeente Leidschendam-Voorburg, Servicecentrum, Koningin Wilhelminalaan 10

te Leidschendam en bij Werkplein Corbulo, Prins Bernhardlaan 183 te Voorburg (na telefonische afspraak, telefoon: 14 070);

• de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1 te Pijnacker (na telefonische afspraak, telefoon: 14 015);

• de gemeente Rijswijk, balie publieksvoorlichting, Boogaardplein 15 te Rijswijk (tijdens de openingsuren);

• de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur, buiten en na bovengenoemde periode uitsluitend na telefonische afspraak, telefoon: 010 – 246 86 21).

ZienswijzenEen ieder kan tot en met 1 januari 2015 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over deze ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, onder vermelding van kenmerk 21811346Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het Expertisecentrum, bureau geluid, mevrouw mr. S. Eekhout-Glas, telefoon: 010 – 246 80 11.Deze bekendmaking staat ook op www.dcmr.nlDMS-nummer: 21862868

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 18

Els Pronk kreeg als een verlaat verjaardagscadeautje in mei twee eenden.

Rijswijk - Toen nog piep-klein maar nu inmiddels volgroeid en volop eieren gevend. Althans, dat doet Factor 2. Haar voorganger is helaas op een dag er bij neer-gevallen. “Het zijn echt lie-verds, ik krijg veel positieve energie van mijn beestjes”, zegt Els Pronk. Een leven zonder de eenden kan zij zich niet meer voorstellen. Ze gaat er zelfs mee uit wan-delen.Wat dat laatste betreft zit het wel snor. “Deze eenden worden twee tot acht jaar. Ach, toen ik ze pas had, moesten de honden en kat-ten, van elk twee stuks, even wennen, maar nu zijn ze de beste maatjes. Ze liggen bij elkaar op het kleed. Toen ze klein waren, wilde iedereen ze even vasthouden. Ja, de eenden poepen er flink op los, dat wel, maar ik zorg dat mijn huis wel schoon blijft en hoef echt niet de hele dag te dweilen. Joh, ik kan toch niet stil zitten, dus een beet-je dweilen is niet erg. Ik ga me toch niet vervuilen van-wege een paar beestjes.”Maïs uit blik, brood, drie pakken sla per dag, aardap-

pelen, etensrestje, ze eten zo goed als alles. Een dure hobby? “Nee , dat valt reu-ze mee, met een tientje per week kan ik mijn huisdieren goed voeden. Ze zijn dol op sla! Helemaal gewend, als ik zeg “Ga je mee uit’, staan ze al te trappelen om mee naar buiten te lopen. Dan laat ik ze uit op het grasveldje. Laatst hoorden ze andere eenden, maar bleven mij trouw volgen.” Volgens Els Pronk zijn Max en Factor 2 klaar voor de winter. “En regen vinden ze heerlijk. Ze hebben een eigen lekje bij de heg gemaakt waar ze heer-lijk kunnen rusten.”De eenden zijn voor Els, die een moeilijke tijd achter de rug heeft, een prima tijdver-

drijf. Sterker, het was liefde op het eerste gezicht. “Ik draag best wel een rugzakje met me mee maar was met-een smoor verliefd op die eendjes. Ze zijn zo lief. Ik ben stapel gek op dieren en heb hele lieve vrienden, dit moest zo gaan. In het begin hadden ze een klein badje en een hok. Nu hebben ze een groot in de tuin bad nadat de badkamer een beurt kreeg. “s Morgens gooi ik ze even in bad, dat vinden ze heer-lijk.” Dat alles zegt Els tus-sen het gekwaak door, want deze twee huisgenoten zijn bepaald niet stil. “Ik vind het prettig, een beetje geluid om me heen. Ze schooieren de hele dag een beetje rond in huis en in de tuin.”

Els: ‘Dieren zijn mijn beste maatjes’

Els Pronk met Max in de tuin. Meer beelden zien? Ga naar www.grootrijswijk.nl voor het filmpje onder ‘Nieuws’. Foto: Ralph Julsing

Page 19: Groot Rijswijk week47

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 19

Mannendag bij De Wits

RijsWijk - Na succesvolle edi-ties van Ladiesday, WitsKids en ClubEvents werd afgelo-pen zondag in restaurant De Wits, Herenstraat 4, de Man-nendag gehouden. De eerste

editie van het lifestyle-eve-nement werd goed bezocht. De bezoekers/deelnemers maakte kennis met allerlei facetten die bij het leven van de moderne man passen.

De traditionele barbier, een whiskykenner, Intermezzo met kledingadviezen en de sigarenspecialisten van Van Renssen uit Delft waren ook aanwezig.

Rijswijker Ton de Wit wordt onder handen genoemen door de barbier tijdens Mannendag bij restaurant De Wits. Foto: Tino van Dam

Prijs voor de mooiste voortuin van RijswijkRijswijk - De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) ‘Groei en Bloei’, afdeling Rijswijk, heeft ook dit jaar in een aan-tal wijken van Rijswijk de voortuinen gekeurd.Dinsdagavond 18 november werden in de theaterzaal van het woon/zorgcentrum ‘Steenvoorde’, Generaal Spoorlaan 62, na een inte-ressante presentatie over pompoenen, de prijzen uit-gereikt aan de winnaars van de mooiste tuinen van Rijswijk uit de wijken: De Strijp, Steenvoorde (tus-sen Mgr.Bekkerslaan en de H.J. van Mooklaan) en de wijken Pasgeld en ’t Haan-tje. De eerste prijzen gin-gen naar de tuinen gelegen aan: Strijpwetering 10, St-rijpwetering 17, Strijplaan 563, H.K.Rietbergpad 13 en Jaagpad 43. Bij de keuring werd gelet op o.a. originali-

teit, keuze van beplanting, bloeirijkheid en onderhoud. Dinsdag 9 december vindt onze volgende ledenavond plaats. Mevrouw Hanneke van Dijk houdt een presen-tatie over “Tuinen in Zuid-West Engeland en Wales”. U bent van harte welkom in bovengenoemde theaterzaal, aanvang is om 20.00 uur, De toegang, de koffie en de verloting van de plant van de maand is gratis. Houdt u ook van groen, bloemen en planten? Heeft u plezier in tuinieren? Deelt u uw hobby en uw liefde voor de natuur graag met anderen? Dan bent u bij Groei & Bloei aan het juiste adres! De afdeling Groei & Bloei Rijswijk is ac-tief sinds 1968 en telt 260 leden. De afdeling organi-seert lezingen, bloemschik-cursussen en -workshops, tuincursussen en excursies. Info: http:/groei.rijswijk.nl.

Een mooie voortuin, In Rijswijk wordt over het geheel genomen redelijk veel getuinierd. Foto: PR

Concert voor HospiceRijswijk - De Rijswijkse Ro-tary clubs houden vandaag, donderdag 20 november, een benefietconcert voor Hospice Het Vliethuys in de Oude Kerk aan de He-renstraat. Het programma belooft een romantische avondje in Rijswijk te wor-den met aria’s, liederen en duetten, uitgevoerd door

Marike Verbeek (sopraan), Mary Verbeek (piano) en Klaas Aantjes (bariton). Kaarten (20 euro) reserve-ren kan via 070-3906260 of [email protected]. Kaartverkoop aan de zaal vanaf 19.30 uur. De opbrengst van de avond zal volledig aan Hospice Het Vliethuys ten goede komen.

Mappa zoekt vrijwilligersRijsWijk - Mappa Mondo Haaglanden zoekt vrijwil-ligers! Mappa Mondo, Huis te Landelaan 9-11, biedt een thuis voor kinderen tot 18 jaar met een ernstige en/of chronische ziekte. Deze kin-deren hoeven niet meer in het ziekenhuis te verblijven, maar hebben og wel inten-sieve verpleegkundige zorg

nodig. Momenteel zoekt Mappa Mondo vrijwilligers die de kinderen verzorgen. Daarbij verzorg je ze niet al-leen, je zorgt er mede voor dat zij zich thuis voelen! De kinderen zijn ziek, maar niet aan bed gekluisterd. Je bent hier een weekend of een midweek, en verblijft intern. Info: tel. 070-3367933.

Mandela in Filmhuis in bibliotheekRijsWijk - In Filmhuis Rijs-wijk, gevestigd in de Bibli-otheek aan de Vliet aan het Generaal Eisenhowerplein 101, draait op dinsdag 2 de-cember de film ‘Mandela: Long walk to freedom’. De aanvang is om 14.00 uur.Eind 2013 overleed Nelson Mandela. De fi lm is het verhaal van Mandela’s bui-tengewone levensloop: zijn jeugd in een boerendorp, zijn gevangenschap op Rob-beneiland en zijn inhuldi-ging als eerste democratisch verkozen president van Zuid-Afrika. Het verhaal van een moedige man die de uitdagingen aanpakte en triomfeerde.Prijs per kaartje:€6 euro (le-den), 7,50 euro (niet-leden). Extra voordeel: Koop in één keer drie kaarten voor verschillende films in het Filmhuis voor € 15,00. Dit aanbod geldt alleen bij de kaartverkoop aan de balies in de bibliotheek.

Tollens Ensemble in Oude Kerk

RijswijK - Het Rijswijkse strijkorkest Tollens Ensem-ble speelde zondag 16 no-vember in een goed gevulde Oude Kerk aan de Heren-straat. Het Aristokwartet

was solist in Introduction and Allegro van Edward Elgar. Verder stonden op het programma de Suite Cham-pêtre van Jean Sibelius, de Serenade van Josef Suk, en

een speciaal voor dit jubi-leum geschreven werk “July wasn’t enough” van de jonge componiste Celia Swart. Meer informatie: www.tol-lensensemble.nl.

Het Tollens Ensemble staat sinds 2012 onder leiding van dirigent Roberto Beltrán Zavala, een fascinerende persoonlijkheid in het muziekwereldje.

Eervolle nominatie voor vrijwilliger Remco Rijn.RijswijK - Op zaterdag 15 no-vember is tijdens het KNLTB Jaarcongres op Papendal de Verenigingsvrijwilliger van het Jaar 2014 bekend-gemaakt. De winnaar ont-ving de titel en bijbehorende award ‘De Zwarte Tulp’. Rijswijker Remco Rijn, voor-zitter van Tennisvereniging Te Werve, was een van de drie genomineerden. Een hele knappe prestatie!Remco Rijn is een echte ten-nispromotor. Hij zet zich al een aantal jaren in om zaken rondom tennis goed neer te zetten. Onder zijn voorzit-terschap is TV Te Werve uit-gegroeid tot de grootste ten-nisclub van Rijswijk (ca 700 leden). Dit in tegenstelling tot veel andere tennisver-enigingen waar momenteel een terugloop van leden is te zien.Onder leiding van Remco zijn er veel nieuwe initiatie-

ven ontplooid. Zo zijn alle tennisbanen in 2012 gereno-veerd en het park heeft een grondige opknapbeurt ge-kregen met nieuwe omhei-ning en fraaie beukenhagen. Daarnaast was hij verant-woordelijk voor het opzetten en goed laten draaien van een goed (geautomatiseerd) administratiesysteem.In 2013 zijn speciale kinder-banen, met aangepast klei-ner formaat, aangelegd. Te Werve beschikt momenteel over een bloeiende jeugd-afdeling met ca. 150 kinde-ren.Verder heeft de vereniging sinds kort een eigen fysio-therapeut. Tennissers met klachten aan het bewegings-apparaat kunnen zich laten adviseren en eventueel ter plekke behandeld worden. De fysiotherapeut heeft na-melijk een eigen praktijk-ruimte in het clubhuis.

Remco Rijn, voorzitter van Te Werve, met zijn zoon tijdens het Vader-kind-Toernooi.

Open Huis Tai Chi RijswijkRijswijK - Met een feestelijk Open Huis op zaterdag 22 november van 10.00 tot 12.00 uur viert de Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland dat er 10 jaar geleden aan de Bilderdijklaan 1 in Rijs-wijk een eigen gebouw is ge-opend. Er zullen doorlopend demonstraties Taoïstische Tai Chi TM kunsten worden

gegeven en voor geïnteres-seerden is het mogelijk een proefles te volgen. Heeft u interesse in tai chi dan is dit een mooie gelegenheid om met ons kennis te komen maken. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor informatie: Taoïstische Tai Chi Vereni-ging Nederland, Bilderdij-klaan 1, tel. 070-3994221.

Infocentrum brandweerRijswijK - Woensdagmid-dag 19 november heeft het Brandweer Informatie Cen-trum Haaglanden in de kazerne van Delft officieel haar deuren geopend. Basis-schoolleerlingen van groep 8 informeren over en bewust maken van brandveiligheid. Dat is het doel van het Brand-weer Informatie Centrum,

kortweg BIC. Leerlingen uit Haaglandse risicowijken krijgen in het informatiecen-trum een interactief educa-tief programma aangeboden in een moderne, spannende setting, Dat alles gebeurt in de kazerne aan de Krakeel-polderweg in Delft. Het pro-gramma bestaat uit actieve onderdelen.

Open deurRijswijK - Open deur Ge-bouw Hofrust. Aanstaande zaterdag 22 november zijn de deuren van het zalen-centrum Gebouw Hofrust aan de Herenstraat 44b van 12.00 tot 15.00 uur weer open. Mensen die in de gezellige foyer wat willen uitrusten, drinken, praten of rondkijken zijn daarvoor van harte welkom. Ook is er dan een vrije doorloop bin-nendoor tussen de Heren-straat en het parkeerterrein aan de Schoolstraat.

Oud papierRijswijK - Oud papier voor Ethiopië. De Stichting Volle Evangelie Gemeente Rijs-wijk houdt regelmatig inza-melingsacties. Nu voor een waterputtenproject in Ethi-opië. De inzameling betreft oud papier en dergelijke. Dat kan men zaterdag 22 november tussen 12.00 en 15.00 uur deponeren bij de achteringang van Gebouw Hofrust aan het parkeerter-rein (Laan Hofrust 21a).

Page 20: Groot Rijswijk week47

GRATIS

3JS

Acoustic Christmas

Muziek | Theaterconcert

Kinderen Geen Bezwaar

Hoe het Gerard verging na de laatste TV-aflevering…Toneel | Komedie

Karel de Kok en de Verjaardag van Sinterklaas (4+)Van Hoorne EntertainmentFamilie & Jeugd

LA The Voices

Dit Zijn Wij

Muziek | Theaterconcert

Tot Volgend Jaar! Theatergrootheden in een eigentijdse versie van romantische komedie-hit!Toneel

Terra Brasil

Dance Migration Production (Canada)Dans

Dolf Jansen

Oudejaars 2014

Cabaret

Big, Black and Beautiful

Live Concert

Muziek | Theaterconcert

Zaterdag 29 november | 20.15 uur

Zaterdag 22 november | 20.15 uur

Zaterdag 6 december | 20.15 uur

Donderdag 27 november | 20.15 uur

Donderdag 4 december | 16.30 uur

Woensdag 26 november | 20.15 uur

Zaterdag 13 december | 20.15 uur

Vrijdag 28 november | 20.15 uur

Gratis en voldoende parkeergelegenheid. Kijk voor ons volledige programma op www.rijswijkseschouwburg.nl. De Rijswijkse Schouwburg brengt uit dichtbij!

www.rijswijkseschouwburg.nl

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op onze website of bel met 070 3360336. Bezoekadres: Generaal Spoorlaan 10 in Rijswijk

Trouwen op locatie FeestenDiner Rondvaarten Receptie

voor info en open dagen kijk op www.vlietzigt.nl

Willemstraat 5, rijsWijktel.: 070 - 3900 000 • www.dtownbbq.nl

Openingstijden: maandag t/m zondagopen vanaf 17.00 uur, dinsdag gesloten en op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend voor de lunch vanaf 12.00 uur

op zondag onbeperktspareribs eten voor

€17,50

facebook.com/carpediemrijswijk twitter.com/carpediembijomaBogaardplein 7 | Rijswijk | Tel. 070 396 65 00 | [email protected]

Feestavond 4 uur incl. drank en hapjes

(min. 40 pers.)

€ 25,- p.p.CARPEDIEM.NL

ACTIE

Gratis parkeren!

La The Voices in Rijswijk!RIJSWIJK - Na het succes van hun vorige theatershow waarin LA The Voices met hun engelenstemmen de mensen deelgenoot maak-ten van hun verschillende muzikale sferen, komen Remko, Roy, Richy en Peter op woensdag 26 november om 20.15 uur terug naar de Rijswijkse Schouwburg.In hun nieuwe programma genaamd: “Dit Zijn Wij” ver-tellen zij een verhaal waarin

ze meer dan ooit zullen la-ten zien en horen wie ze zijn. Met veel plezier voeren zij uit waartoe ze muzikaal in staat zijn. Het theatercon-cert wordt ondersteund door een prachtig live-orkest! De mannen van LA The Voices maken de volgende stap op het pad van hun muzikale dromen. Zij nemen de the-aterbezoeker mee op een muzikale reis vol emoties in deze nieuwe theatershow.

Unieke zang van Remko, Roy, Richy en Peter met mooie teksten over liefde, verlies, kracht en vrijheid. Foto: Nick van Ormondt

Knappe Mannen & Diva’s swingen in Carpe DiemRIJSWIJK - Bij de Carpe Diem Music Nights staan zater-dag 22 november om 21.00 uur een optreden van de Knappe Mannen & Diva’s op het programma. Deze veel-zijdige regionale feestband zorgt steevast voor een volle dansvloer, met repertoire dat je meeneemt naar de tijden van soul, motown, dance-classics en Nederbeat.Daarnaast doet ‘KMD’ - voorzien van opzwepende drums en een stuwende bas - een verfrissende greep uit moderne muziek van onder anderen Amy Winehouse, Duffy en Anouk. Dat wordt genieten met nummers van Tina Turner, Joe Cocker, Beatles en vele andere mu-zikale topartiesten. Door de jaren heen hebben de man-nen een schat aan muzikale ervaring opgedaan. Boven-dien worden ze bijgestaan

door prachtige zangeressen met stemmen als bulderen-de kanonnen. Deze unieke combinatie van ervaring en ongetemd temperament - sa-mengebald in een geoliede zevenmansformatie - staat garant voor swingende en meeslepende optredens. Leuke bijkomstigheid is een eerste optreden van de zan-ger Rob, ooit begonnen bij de band en nu weer terug voor versterking in 2015. Rob zorgt voor een nog grotere veelzijdigheid van de band. Kaarten voor deze gezellige avond zijn nog verkrijgbaar bij Carpe Diem, Bogaard-plein, In de Bogaard. Een lekker hapje vooraf is uiter-aard ook een goed idee, re-serveren is dan gewenst via [email protected] of tel. 070-3966500. Kaarten koste 5 euro in de voorverkoop of 10 euro aan de deur.

WineWeekend in Broodfabriek

Honderden verschillende wijnen proeven, een gokje wagen met Vino Casino, meebieden op een wijnveiling en kletsen met wijnmakers: het kan allemaal tijdens WineWeekend, het festival voor wijnlie� ebbers op zaterdag 22 en zondag 23 november in De Broodfabriek aan de Volmerlaan 12. WineWeekend, de eerste editie, is een uniek evenement, het is het grootste Nederlandse

wijnfestival voor consumenten gewijd aan wijn.

RIJSWIJK - Op het festival presenteren tientallen wij-nimporteurs hun wijnen. De wijnen zijn afkomstig uit o.a. Frankrijk, Oosten-rijk, Duitsland, Spanje, Ita-lië, Griekenland, Turkije en Azië. Tijdens het festival wordt er geproefd uit Rie-del-glazen (10 euro borg). Het proeven zelf is gratis bij iedere stand!Heeft u een heerlijke wijn gevonden, bestel deze dan direct tijdens het Wine-Weekend (vaak met fl inke korting) en u bent gegaran-deerd van lekkere wijn tij-

dens de feestdagen!

WijnreiscaféDaarnaast kunnen wijnlief-hebbers een wijnreiscafé bezoeken, leren Champag-ne sabreren, verschillende workshops volgen, wijn laten taxeren en nog veel meer. De entree bedraagt 10 euro aan de kassa en in de voorverkoop 6 euro via de website www.wineweek-end.nl.

WijnveilingOp de wijnveiling op zon-dag komen wijnen van deel-nemende wijnverkopers en enkele speciale lots met bijzondere en zeldzame wij-nen. Alle aangeboden wij-nen, zullen worden geveild

zonder limiet. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar VONK van het VUmc. Vonk staat voor VUmc On-derzoek naar Kinderkanker en is 30 jaar geleden opge-richt om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinder-kanker. Dat was én is nog steeds hard nodig.

InformatieWanneer en waar? 22 & 23 november in De Broodfa-briek, Volmerlaan 12, Rijs-wijk. Geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Telefoon: 070-3075900. Entree volwas-senen 10 euro. De locatie is goed bereikbaar met de auto, er zijn voldoende gratis par-keerplekken in de buurt.

Wijn proeven (en met korting kopen!) tijdens de eerste editie van het WineWeekend in De Broodfabriek, een uniek evenement en een festival voor wijnlie� ebbers.

Muziek in deBonifatiusRIJSWIJK - Het gemengd koor Gloria Deo en het Schola Cantorum onder leiding van dirigent/organist Gerard Le-gierse verzorgen op zondag-middag 23 november in de Bonifatiuskerk het Caecilia-concert met als thema ‘Ver-bum Supernum’, het woord van de Allerhoogste. Het is een hymne die geschreven is door Thomas van Aquino (1225-1274). In de werken die uitgevoerd worden, komt dit thema zowel tot uiting in de gregoriaanse gezangen als in de vaste misgezan-gen en de psalm die door de schola en het gemengd koor worden gezongen. Met dit concert brengen beide koren een ode aan de heilige Cae-cilia, patrones van de mu-ziek, instrumentenmakers en zangers. Dit concert met verschillende stijlen muziek vindt plaats in het kader van de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijs-wijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afl oop is er een deurcollecte en kan men napraten onder het ge-not van een glaasje.

Swingen met Big, Black & Beautiful. Big, Black & Beautiful is de meest inspirerende, trendsettende girlpower-groep van Nederland. Met hun nieuwe theaterconcert komen ze op zaterdag 22 november (aanvang 20.15 uur) naar de Rijswijkse Schouwburg. Zij laten het publiek genieten van populaire, soulvolle, opzwepende muziek. Zangeressen Michelle David, Rocq-E Harrell en Lucretia van der Vloot, met een topband, pakken groots uit. Foto: Ray Christian

‘Kinderen geen bezwaar’ van televisie naar podiumRIJSWIJK - De succesvolle tv-komedie Kinderen geen be-zwaar krijgt een vervolg! Dit keer niet op televisie, maar in het theater. Producent Dommel Graaf & Cornelis-sen Entertainment maakt een toneelkomedie van de VARA-serie, die na negen goed bekeken seizoenen helaas ten einde kwam in het voorjaar van 2013. Op 28 november 2014 staat de voorstelling in De Rijswijk-se Schouwburg.De topcast bestaat uit de be-kende acteurs Alfred van den Heuvel, Gürkan Küçük-senturk (beiden waren ook te zien in de tv-serie), Re-née van Wegberg en Kiki Classen. Hoofdrolspeler Alfred van den Heuvel ver-telt over zijn rol van Gerard van Doorn: “Gerard is het leven zelf. In hem komen alle menselijke gebreken tot

bloei, maar ook de mense-lijke grootheid.” Haye van der Heyden neemt het script en de regie van Kinderen geen bezwaar voor zijn rekening. De verhaallij-nen en de personages zijn hem zeker niet vreemd, aan-gezien hij alle 210 afl everin-gen van de tv-serie schreef . “Ik vind het heel bijzonder weer aan de slag te gaan met Kinderen geen bezwaar”, al-dus Haye van der Heyden. “Ik heb jarenlang met veel plezier aan de tv-komedie gewerkt en het was een uit-daging een leuk script te schijven dat de uitstraling van de serie behoudt maar tegelijkertijd ook goed in het theater past en iets nieuws brengt. Ik denk dat ik kan zeggen dat dit is gelukt!” De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten via www.rijs-wijkseschouwburg.nl.

RIJSWIJK UIT

La The Voices in Rijswijk!RIJSWIJK - Na het succes van hun vorige theatershow waarin LA The Voices met hun engelenstemmen de mensen deelgenoot maak-ten van hun verschillende muzikale sferen, komen Remko, Roy, Richy en Peter op woensdag 26 november om 20.15 uur terug naar de Rijswijkse Schouwburg.In hun nieuwe programma genaamd: “Dit Zijn Wij” ver-tellen zij een verhaal waarin

ze meer dan ooit zullen la-ten zien en horen wie ze zijn. Met veel plezier voeren zij uit waartoe ze muzikaal in staat zijn. Het theatercon-cert wordt ondersteund door een prachtig live-orkest! De mannen van LA The Voices maken de volgende stap op het pad van hun muzikale dromen. Zij nemen de the-aterbezoeker mee op een muzikale reis vol emoties in deze nieuwe theatershow.

Unieke zang van Remko, Roy, Richy en Peter met mooie teksten over liefde, verlies, kracht en vrijheid. Foto: Nick van Ormondt

- Bij de Carpe Diem Music Nights staan zater-dag 22 november om 21.00 uur een optreden van de Knappe Mannen & Diva’s op het programma. Deze veel-zijdige regionale feestband zorgt steevast voor een volle dansvloer, met repertoire dat je meeneemt naar de tijden van soul, motown, dance-classics en Nederbeat.Daarnaast doet ‘KMD’ - voorzien van opzwepende drums en een stuwende bas - een verfrissende greep uit moderne muziek van onder anderen Amy Winehouse, Duffy en Anouk. Dat wordt genieten met nummers van Tina Turner, Joe Cocker, Beatles en vele andere mu-zikale topartiesten. Door de jaren heen hebben de man-nen een schat aan muzikale ervaring opgedaan. Boven-dien worden ze bijgestaan

door prachtige zangeressen met stemmen als bulderen-de kanonnen. Deze unieke combinatie van ervaring en ongetemd temperament - sa-mengebald in een geoliede zevenmansformatie - staat garant voor swingende en meeslepende optredens. Leuke bijkomstigheid is een eerste optreden van de zan-ger Rob, ooit begonnen bij de band en nu weer terug voor versterking in 2015. Rob zorgt voor een nog grotere veelzijdigheid van de band. Kaarten voor deze gezellige avond zijn nog verkrijgbaar bij Carpe Diem, Bogaard-plein, In de Bogaard. Een lekker hapje vooraf is uiter-aard ook een goed idee, re-serveren is dan gewenst via [email protected] of tel. 070-3966500. Kaarten koste 5 euro in de voorverkoop of 10 euro aan de deur.

Honderden verschillende wijnen proeven, een gokje wagen met Vino Casino, meebieden op een wijnveiling en kletsen met wijnmakers: het kan allemaal tijdens WineWeekend, het festival voor wijnlie� ebbers op zaterdag 22 en zondag 23 november in De Broodfabriek aan de Volmerlaan 12. WineWeekend, de eerste editie, is een uniek evenement, het is het grootste Nederlandse

wijnfestival voor consumenten gewijd aan wijn.

RIJSWIJK - Op het festival presenteren tientallen wij-nimporteurs hun wijnen. De wijnen zijn afkomstig uit o.a. Frankrijk, Oosten-rijk, Duitsland, Spanje, Ita-lië, Griekenland, Turkije en Azië. Tijdens het festival wordt er geproefd uit Rie-del-glazen (10 euro borg). Het proeven zelf is gratis bij iedere stand!Heeft u een heerlijke wijn gevonden, bestel deze dan direct tijdens het Wine-Weekend (vaak met fl inke korting) en u bent gegaran-deerd van lekkere wijn tij-

dens de feestdagen!

WijnreiscaféDaarnaast kunnen wijnlief-hebbers een wijnreiscafé bezoeken, leren Champag-ne sabreren, verschillende workshops volgen, wijn laten taxeren en nog veel meer. De entree bedraagt 10 euro aan de kassa en in de voorverkoop 6 euro via de website www.wineweek-end.nl.

WijnveilingOp de wijnveiling op zon-dag komen wijnen van deel-nemende wijnverkopers en enkele speciale lots met bijzondere en zeldzame wij-nen. Alle aangeboden wij-nen, zullen worden geveild

zonder limiet. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar VONK van het VUmc. Vonk staat voor VUmc On-derzoek naar Kinderkanker en is 30 jaar geleden opge-richt om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinder-kanker. Dat was én is nog steeds hard nodig.

InformatieWanneer en waar? 22 & 23 november in De Broodfa-briek, Volmerlaan 12, Rijs-wijk. Geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Telefoon: 070-3075900. Entree volwas-senen 10 euro. De locatie is goed bereikbaar met de auto, er zijn voldoende gratis par-keerplekken in de buurt.

Wijn proeven (en met korting kopen!) tijdens de eerste editie van het WineWeekend in De Broodfabriek, een uniek evenement en een festival voor wijnlie� ebbers.

Muziek in deBonifatiusRIJSWIJK - Het gemengd koor Gloria Deo en het Schola Cantorum onder leiding van dirigent/organist Gerard Le-gierse verzorgen op zondag-middag 23 november in de Bonifatiuskerk het Caecilia-concert met als thema ‘Ver-bum Supernum’, het woord van de Allerhoogste. Het is een hymne die geschreven is door Thomas van Aquino (1225-1274). In de werken die uitgevoerd worden, komt dit thema zowel tot uiting in de gregoriaanse gezangen als in de vaste misgezan-gen en de psalm die door de schola en het gemengd koor worden gezongen. Met dit concert brengen beide koren een ode aan de heilige Cae-cilia, patrones van de mu-ziek, instrumentenmakers en zangers. Dit concert met verschillende stijlen muziek vindt plaats in het kader van de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijs-wijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afl oop is er een deurcollecte en kan men napraten onder het ge-not van een glaasje.

Swingen met Big, Black & Beautiful. Big, Black & Beautiful is de meest inspirerende, trendsettende girlpower-groep van Nederland. Met hun nieuwe theaterconcert komen ze op zaterdag 22 november (aanvang 20.15 uur) naar de Rijswijkse Schouwburg. Zij laten het publiek genieten van populaire, soulvolle, opzwepende muziek. Zangeressen Michelle David, Rocq-E Harrell en Lucretia van der Vloot, met een topband, pakken groots uit. Foto: Ray Christian

‘Kinderen geen bezwaar’ van televisie naar podiumRIJSWIJK - De succesvolle tv-komedie Kinderen geen be-zwaar krijgt een vervolg! Dit keer niet op televisie, maar in het theater. Producent Dommel Graaf & Cornelis-sen Entertainment maakt een toneelkomedie van de VARA-serie, die na negen goed bekeken seizoenen helaas ten einde kwam in het voorjaar van 2013. Op 28 november 2014 staat de voorstelling in De Rijswijk-se Schouwburg.De topcast bestaat uit de be-kende acteurs Alfred van den Heuvel, Gürkan Küçük-senturk (beiden waren ook te zien in de tv-serie), Re-née van Wegberg en Kiki Classen. Hoofdrolspeler Alfred van den Heuvel ver-telt over zijn rol van Gerard van Doorn: “Gerard is het leven zelf. In hem komen alle menselijke gebreken tot

bloei, maar ook de mense-lijke grootheid.” Haye van der Heyden neemt het script en de regie van Kinderen geen bezwaar voor zijn rekening. De verhaallij-nen en de personages zijn hem zeker niet vreemd, aan-gezien hij alle 210 afl everin-gen van de tv-serie schreef . “Ik vind het heel bijzonder weer aan de slag te gaan met Kinderen geen bezwaar”, al-dus Haye van der Heyden. “Ik heb jarenlang met veel plezier aan de tv-komedie gewerkt en het was een uit-daging een leuk script te schijven dat de uitstraling van de serie behoudt maar tegelijkertijd ook goed in het theater past en iets nieuws brengt. Ik denk dat ik kan zeggen dat dit is gelukt!” De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten via www.rijs-wijkseschouwburg.nl.

Swingen met Big, Black & Beautiful

Page 21: Groot Rijswijk week47

GRATIS

3JS

Acoustic Christmas

Muziek | Theaterconcert

Kinderen Geen Bezwaar

Hoe het Gerard verging na de laatste TV-aflevering…Toneel | Komedie

Karel de Kok en de Verjaardag van Sinterklaas (4+)Van Hoorne EntertainmentFamilie & Jeugd

LA The Voices

Dit Zijn Wij

Muziek | Theaterconcert

Tot Volgend Jaar! Theatergrootheden in een eigentijdse versie van romantische komedie-hit!Toneel

Terra Brasil

Dance Migration Production (Canada)Dans

Dolf Jansen

Oudejaars 2014

Cabaret

Big, Black and Beautiful

Live Concert

Muziek | Theaterconcert

Zaterdag 29 november | 20.15 uur

Zaterdag 22 november | 20.15 uur

Zaterdag 6 december | 20.15 uur

Donderdag 27 november | 20.15 uur

Donderdag 4 december | 16.30 uur

Woensdag 26 november | 20.15 uur

Zaterdag 13 december | 20.15 uur

Vrijdag 28 november | 20.15 uur

Gratis en voldoende parkeergelegenheid. Kijk voor ons volledige programma op www.rijswijkseschouwburg.nl. De Rijswijkse Schouwburg brengt uit dichtbij!

www.rijswijkseschouwburg.nl

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op onze website of bel met 070 3360336. Bezoekadres: Generaal Spoorlaan 10 in Rijswijk

Trouwen op locatie FeestenDiner Rondvaarten Receptie

voor info en open dagen kijk op www.vlietzigt.nl

Willemstraat 5, rijsWijktel.: 070 - 3900 000 • www.dtownbbq.nl

Openingstijden: maandag t/m zondagopen vanaf 17.00 uur, dinsdag gesloten en op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend voor de lunch vanaf 12.00 uur

op zondag onbeperktspareribs eten voor

€17,50

facebook.com/carpediemrijswijk twitter.com/carpediembijomaBogaardplein 7 | Rijswijk | Tel. 070 396 65 00 | [email protected]

Feestavond 4 uur incl. drank en hapjes

(min. 40 pers.)

€ 25,- p.p.CARPEDIEM.NL

ACTIE

Gratis parkeren!

La The Voices in Rijswijk!RIJSWIJK - Na het succes van hun vorige theatershow waarin LA The Voices met hun engelenstemmen de mensen deelgenoot maak-ten van hun verschillende muzikale sferen, komen Remko, Roy, Richy en Peter op woensdag 26 november om 20.15 uur terug naar de Rijswijkse Schouwburg.In hun nieuwe programma genaamd: “Dit Zijn Wij” ver-tellen zij een verhaal waarin

ze meer dan ooit zullen la-ten zien en horen wie ze zijn. Met veel plezier voeren zij uit waartoe ze muzikaal in staat zijn. Het theatercon-cert wordt ondersteund door een prachtig live-orkest! De mannen van LA The Voices maken de volgende stap op het pad van hun muzikale dromen. Zij nemen de the-aterbezoeker mee op een muzikale reis vol emoties in deze nieuwe theatershow.

Unieke zang van Remko, Roy, Richy en Peter met mooie teksten over liefde, verlies, kracht en vrijheid. Foto: Nick van Ormondt

Knappe Mannen & Diva’s swingen in Carpe DiemRIJSWIJK - Bij de Carpe Diem Music Nights staan zater-dag 22 november om 21.00 uur een optreden van de Knappe Mannen & Diva’s op het programma. Deze veel-zijdige regionale feestband zorgt steevast voor een volle dansvloer, met repertoire dat je meeneemt naar de tijden van soul, motown, dance-classics en Nederbeat.Daarnaast doet ‘KMD’ - voorzien van opzwepende drums en een stuwende bas - een verfrissende greep uit moderne muziek van onder anderen Amy Winehouse, Duffy en Anouk. Dat wordt genieten met nummers van Tina Turner, Joe Cocker, Beatles en vele andere mu-zikale topartiesten. Door de jaren heen hebben de man-nen een schat aan muzikale ervaring opgedaan. Boven-dien worden ze bijgestaan

door prachtige zangeressen met stemmen als bulderen-de kanonnen. Deze unieke combinatie van ervaring en ongetemd temperament - sa-mengebald in een geoliede zevenmansformatie - staat garant voor swingende en meeslepende optredens. Leuke bijkomstigheid is een eerste optreden van de zan-ger Rob, ooit begonnen bij de band en nu weer terug voor versterking in 2015. Rob zorgt voor een nog grotere veelzijdigheid van de band. Kaarten voor deze gezellige avond zijn nog verkrijgbaar bij Carpe Diem, Bogaard-plein, In de Bogaard. Een lekker hapje vooraf is uiter-aard ook een goed idee, re-serveren is dan gewenst via [email protected] of tel. 070-3966500. Kaarten koste 5 euro in de voorverkoop of 10 euro aan de deur.

WineWeekend in Broodfabriek

Honderden verschillende wijnen proeven, een gokje wagen met Vino Casino, meebieden op een wijnveiling en kletsen met wijnmakers: het kan allemaal tijdens WineWeekend, het festival voor wijnlie� ebbers op zaterdag 22 en zondag 23 november in De Broodfabriek aan de Volmerlaan 12. WineWeekend, de eerste editie, is een uniek evenement, het is het grootste Nederlandse

wijnfestival voor consumenten gewijd aan wijn.

RIJSWIJK - Op het festival presenteren tientallen wij-nimporteurs hun wijnen. De wijnen zijn afkomstig uit o.a. Frankrijk, Oosten-rijk, Duitsland, Spanje, Ita-lië, Griekenland, Turkije en Azië. Tijdens het festival wordt er geproefd uit Rie-del-glazen (10 euro borg). Het proeven zelf is gratis bij iedere stand!Heeft u een heerlijke wijn gevonden, bestel deze dan direct tijdens het Wine-Weekend (vaak met fl inke korting) en u bent gegaran-deerd van lekkere wijn tij-

dens de feestdagen!

WijnreiscaféDaarnaast kunnen wijnlief-hebbers een wijnreiscafé bezoeken, leren Champag-ne sabreren, verschillende workshops volgen, wijn laten taxeren en nog veel meer. De entree bedraagt 10 euro aan de kassa en in de voorverkoop 6 euro via de website www.wineweek-end.nl.

WijnveilingOp de wijnveiling op zon-dag komen wijnen van deel-nemende wijnverkopers en enkele speciale lots met bijzondere en zeldzame wij-nen. Alle aangeboden wij-nen, zullen worden geveild

zonder limiet. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar VONK van het VUmc. Vonk staat voor VUmc On-derzoek naar Kinderkanker en is 30 jaar geleden opge-richt om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinder-kanker. Dat was én is nog steeds hard nodig.

InformatieWanneer en waar? 22 & 23 november in De Broodfa-briek, Volmerlaan 12, Rijs-wijk. Geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Telefoon: 070-3075900. Entree volwas-senen 10 euro. De locatie is goed bereikbaar met de auto, er zijn voldoende gratis par-keerplekken in de buurt.

Wijn proeven (en met korting kopen!) tijdens de eerste editie van het WineWeekend in De Broodfabriek, een uniek evenement en een festival voor wijnlie� ebbers.

Muziek in deBonifatiusRIJSWIJK - Het gemengd koor Gloria Deo en het Schola Cantorum onder leiding van dirigent/organist Gerard Le-gierse verzorgen op zondag-middag 23 november in de Bonifatiuskerk het Caecilia-concert met als thema ‘Ver-bum Supernum’, het woord van de Allerhoogste. Het is een hymne die geschreven is door Thomas van Aquino (1225-1274). In de werken die uitgevoerd worden, komt dit thema zowel tot uiting in de gregoriaanse gezangen als in de vaste misgezan-gen en de psalm die door de schola en het gemengd koor worden gezongen. Met dit concert brengen beide koren een ode aan de heilige Cae-cilia, patrones van de mu-ziek, instrumentenmakers en zangers. Dit concert met verschillende stijlen muziek vindt plaats in het kader van de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijs-wijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afl oop is er een deurcollecte en kan men napraten onder het ge-not van een glaasje.

Swingen met Big, Black & Beautiful. Big, Black & Beautiful is de meest inspirerende, trendsettende girlpower-groep van Nederland. Met hun nieuwe theaterconcert komen ze op zaterdag 22 november (aanvang 20.15 uur) naar de Rijswijkse Schouwburg. Zij laten het publiek genieten van populaire, soulvolle, opzwepende muziek. Zangeressen Michelle David, Rocq-E Harrell en Lucretia van der Vloot, met een topband, pakken groots uit. Foto: Ray Christian

‘Kinderen geen bezwaar’ van televisie naar podiumRIJSWIJK - De succesvolle tv-komedie Kinderen geen be-zwaar krijgt een vervolg! Dit keer niet op televisie, maar in het theater. Producent Dommel Graaf & Cornelis-sen Entertainment maakt een toneelkomedie van de VARA-serie, die na negen goed bekeken seizoenen helaas ten einde kwam in het voorjaar van 2013. Op 28 november 2014 staat de voorstelling in De Rijswijk-se Schouwburg.De topcast bestaat uit de be-kende acteurs Alfred van den Heuvel, Gürkan Küçük-senturk (beiden waren ook te zien in de tv-serie), Re-née van Wegberg en Kiki Classen. Hoofdrolspeler Alfred van den Heuvel ver-telt over zijn rol van Gerard van Doorn: “Gerard is het leven zelf. In hem komen alle menselijke gebreken tot

bloei, maar ook de mense-lijke grootheid.” Haye van der Heyden neemt het script en de regie van Kinderen geen bezwaar voor zijn rekening. De verhaallij-nen en de personages zijn hem zeker niet vreemd, aan-gezien hij alle 210 afl everin-gen van de tv-serie schreef . “Ik vind het heel bijzonder weer aan de slag te gaan met Kinderen geen bezwaar”, al-dus Haye van der Heyden. “Ik heb jarenlang met veel plezier aan de tv-komedie gewerkt en het was een uit-daging een leuk script te schijven dat de uitstraling van de serie behoudt maar tegelijkertijd ook goed in het theater past en iets nieuws brengt. Ik denk dat ik kan zeggen dat dit is gelukt!” De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten via www.rijs-wijkseschouwburg.nl.

RIJSWIJK UIT

La The Voices in Rijswijk!RIJSWIJK - Na het succes van hun vorige theatershow waarin LA The Voices met hun engelenstemmen de mensen deelgenoot maak-ten van hun verschillende muzikale sferen, komen Remko, Roy, Richy en Peter op woensdag 26 november om 20.15 uur terug naar de Rijswijkse Schouwburg.In hun nieuwe programma genaamd: “Dit Zijn Wij” ver-tellen zij een verhaal waarin

ze meer dan ooit zullen la-ten zien en horen wie ze zijn. Met veel plezier voeren zij uit waartoe ze muzikaal in staat zijn. Het theatercon-cert wordt ondersteund door een prachtig live-orkest! De mannen van LA The Voices maken de volgende stap op het pad van hun muzikale dromen. Zij nemen de the-aterbezoeker mee op een muzikale reis vol emoties in deze nieuwe theatershow.

Unieke zang van Remko, Roy, Richy en Peter met mooie teksten over liefde, verlies, kracht en vrijheid. Foto: Nick van Ormondt

- Bij de Carpe Diem Music Nights staan zater-dag 22 november om 21.00 uur een optreden van de Knappe Mannen & Diva’s op het programma. Deze veel-zijdige regionale feestband zorgt steevast voor een volle dansvloer, met repertoire dat je meeneemt naar de tijden van soul, motown, dance-classics en Nederbeat.Daarnaast doet ‘KMD’ - voorzien van opzwepende drums en een stuwende bas - een verfrissende greep uit moderne muziek van onder anderen Amy Winehouse, Duffy en Anouk. Dat wordt genieten met nummers van Tina Turner, Joe Cocker, Beatles en vele andere mu-zikale topartiesten. Door de jaren heen hebben de man-nen een schat aan muzikale ervaring opgedaan. Boven-dien worden ze bijgestaan

door prachtige zangeressen met stemmen als bulderen-de kanonnen. Deze unieke combinatie van ervaring en ongetemd temperament - sa-mengebald in een geoliede zevenmansformatie - staat garant voor swingende en meeslepende optredens. Leuke bijkomstigheid is een eerste optreden van de zan-ger Rob, ooit begonnen bij de band en nu weer terug voor versterking in 2015. Rob zorgt voor een nog grotere veelzijdigheid van de band. Kaarten voor deze gezellige avond zijn nog verkrijgbaar bij Carpe Diem, Bogaard-plein, In de Bogaard. Een lekker hapje vooraf is uiter-aard ook een goed idee, re-serveren is dan gewenst via [email protected] of tel. 070-3966500. Kaarten koste 5 euro in de voorverkoop of 10 euro aan de deur.

Honderden verschillende wijnen proeven, een gokje wagen met Vino Casino, meebieden op een wijnveiling en kletsen met wijnmakers: het kan allemaal tijdens WineWeekend, het festival voor wijnlie� ebbers op zaterdag 22 en zondag 23 november in De Broodfabriek aan de Volmerlaan 12. WineWeekend, de eerste editie, is een uniek evenement, het is het grootste Nederlandse

wijnfestival voor consumenten gewijd aan wijn.

RIJSWIJK - Op het festival presenteren tientallen wij-nimporteurs hun wijnen. De wijnen zijn afkomstig uit o.a. Frankrijk, Oosten-rijk, Duitsland, Spanje, Ita-lië, Griekenland, Turkije en Azië. Tijdens het festival wordt er geproefd uit Rie-del-glazen (10 euro borg). Het proeven zelf is gratis bij iedere stand!Heeft u een heerlijke wijn gevonden, bestel deze dan direct tijdens het Wine-Weekend (vaak met fl inke korting) en u bent gegaran-deerd van lekkere wijn tij-

dens de feestdagen!

WijnreiscaféDaarnaast kunnen wijnlief-hebbers een wijnreiscafé bezoeken, leren Champag-ne sabreren, verschillende workshops volgen, wijn laten taxeren en nog veel meer. De entree bedraagt 10 euro aan de kassa en in de voorverkoop 6 euro via de website www.wineweek-end.nl.

WijnveilingOp de wijnveiling op zon-dag komen wijnen van deel-nemende wijnverkopers en enkele speciale lots met bijzondere en zeldzame wij-nen. Alle aangeboden wij-nen, zullen worden geveild

zonder limiet. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar VONK van het VUmc. Vonk staat voor VUmc On-derzoek naar Kinderkanker en is 30 jaar geleden opge-richt om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinder-kanker. Dat was én is nog steeds hard nodig.

InformatieWanneer en waar? 22 & 23 november in De Broodfa-briek, Volmerlaan 12, Rijs-wijk. Geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Telefoon: 070-3075900. Entree volwas-senen 10 euro. De locatie is goed bereikbaar met de auto, er zijn voldoende gratis par-keerplekken in de buurt.

Wijn proeven (en met korting kopen!) tijdens de eerste editie van het WineWeekend in De Broodfabriek, een uniek evenement en een festival voor wijnlie� ebbers.

Muziek in deBonifatiusRIJSWIJK - Het gemengd koor Gloria Deo en het Schola Cantorum onder leiding van dirigent/organist Gerard Le-gierse verzorgen op zondag-middag 23 november in de Bonifatiuskerk het Caecilia-concert met als thema ‘Ver-bum Supernum’, het woord van de Allerhoogste. Het is een hymne die geschreven is door Thomas van Aquino (1225-1274). In de werken die uitgevoerd worden, komt dit thema zowel tot uiting in de gregoriaanse gezangen als in de vaste misgezan-gen en de psalm die door de schola en het gemengd koor worden gezongen. Met dit concert brengen beide koren een ode aan de heilige Cae-cilia, patrones van de mu-ziek, instrumentenmakers en zangers. Dit concert met verschillende stijlen muziek vindt plaats in het kader van de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijs-wijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afl oop is er een deurcollecte en kan men napraten onder het ge-not van een glaasje.

Swingen met Big, Black & Beautiful. Big, Black & Beautiful is de meest inspirerende, trendsettende girlpower-groep van Nederland. Met hun nieuwe theaterconcert komen ze op zaterdag 22 november (aanvang 20.15 uur) naar de Rijswijkse Schouwburg. Zij laten het publiek genieten van populaire, soulvolle, opzwepende muziek. Zangeressen Michelle David, Rocq-E Harrell en Lucretia van der Vloot, met een topband, pakken groots uit. Foto: Ray Christian

‘Kinderen geen bezwaar’ van televisie naar podiumRIJSWIJK - De succesvolle tv-komedie Kinderen geen be-zwaar krijgt een vervolg! Dit keer niet op televisie, maar in het theater. Producent Dommel Graaf & Cornelis-sen Entertainment maakt een toneelkomedie van de VARA-serie, die na negen goed bekeken seizoenen helaas ten einde kwam in het voorjaar van 2013. Op 28 november 2014 staat de voorstelling in De Rijswijk-se Schouwburg.De topcast bestaat uit de be-kende acteurs Alfred van den Heuvel, Gürkan Küçük-senturk (beiden waren ook te zien in de tv-serie), Re-née van Wegberg en Kiki Classen. Hoofdrolspeler Alfred van den Heuvel ver-telt over zijn rol van Gerard van Doorn: “Gerard is het leven zelf. In hem komen alle menselijke gebreken tot

bloei, maar ook de mense-lijke grootheid.” Haye van der Heyden neemt het script en de regie van Kinderen geen bezwaar voor zijn rekening. De verhaallij-nen en de personages zijn hem zeker niet vreemd, aan-gezien hij alle 210 afl everin-gen van de tv-serie schreef . “Ik vind het heel bijzonder weer aan de slag te gaan met Kinderen geen bezwaar”, al-dus Haye van der Heyden. “Ik heb jarenlang met veel plezier aan de tv-komedie gewerkt en het was een uit-daging een leuk script te schijven dat de uitstraling van de serie behoudt maar tegelijkertijd ook goed in het theater past en iets nieuws brengt. Ik denk dat ik kan zeggen dat dit is gelukt!” De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten via www.rijs-wijkseschouwburg.nl.

Swingen met Big, Black & Beautiful

Page 22: Groot Rijswijk week47

Win vier kaarten voor Taste of Christmas én een fl es champagne!

5x PRIJS

Win vier kaarten voor

OPTIMAAL GEREINIGDE LUCHT VOOR GEZONDHEID EN WELLNESS8 VAN VELE REDENEN WAAROM U EEN VENTA NODIG HEEFT

MADE INGERMANY

FILTERS VERKOUDHEID

HOOFDPIJN DOOR DROGE LUCHT

GEZONDE PLANTEN

WELLNESS VOOR DE HUID

OPTIMALE LUCHT IN DE KINDERKAMER

NEE TEGEN JA TEGEN

Das O r i g i n a l

Voor verdere informatie:

040-2544361www.venta-airwasher.nl

vanaf € 169.– (LW 15)

CONCENTRATIE PROBLEMEN

OPTIMALE BESCHER-MING VOOR MEUBELS EN HOUTEN VLOEREN

Fletcher Landgoedhotel Renesse (3*)is gelegen op het prachtige Landgoed Moermond, aan de rand van

de gezellige badplaats Renesse aan de Zeeuwse kust.

Voor informatie en/of boekenbel 0571 - 27 77 44 of kijk opwww.marrea.nl/DWK402

Prijs p.p. o.b.v. 2 personen per kamer. Toeslag op vrijdag- en zaterdagnacht: € 5,00 p.p.p.n.. Toeslag alleengebruik: € 25,00 p.n.. Toeristenbelasting: € 2,00 p.p.p.n. Reserveringskosten: € 9,95 per boeking (vanaf 1 januari 2015 € 12,50 per boeking). Dit arrangement is geldig t/m maart 2015, m.u.v. feestdagen.

Inhoud arrangement:• Ontvangst met een welkomstdrankje• 2 x overnachting• 2 x uitgebreid ontbijt• 1 x 3-gangen diner in Slot Moermond (aankomstdag)• 2 uur gebruik van sauna• Gebruik van WiFi • Gratis parkeren

Supervoordelig naar Renesse!

3 dagen genieten op een landgoed

Vanaf

€79,-p.p.

deweekkrant.nl/webwinkelcategorie reizen - hotelovernachtingen

Marreahotelarrangementen

Voor informatie en/of boeken Mhotelarrangementen

Ga nu naar Sweetdeal.nl en profiteer van deze en vele andere topaanbiedingen!Ook partner worden van de snelst groeiende dealsite in Nederland? Mail: [email protected] voor meer informatie.

29,9545% korting

53,95

22,9561% korting

59,-

17,9578% korting

79,95

27,-62% korting

44,-

37,5052% korting

72,50

6 flessen schitterende Argentijnse rode wijn

Doorbraak in slapen: het anti-stress kussen

V6 Herenhorloge voor de stoere en stijlvolle man!

Musical De Jantjes: 2e kaart gratis!

HoenderlooAmsterdam

0,-100% korting

19,95

Modieuze zilveren armband - 4 verschillende soorten

0,-100% korting

14,95

Superhandige Stylus pen met Swarovski elementen

11,9560% korting

29,95

Long sleeved hooded T-shirts van Fruit of the Loom

Princess hotel Victoria: Overnachtinginclusief ontbijt

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 22

Page 23: Groot Rijswijk week47

CEINTUURBAAN 111-125 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NLPrijzen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Maandag t/m donderdag

van 10.00-18.00 uur, vrijdag van 10.00-21.00 uur

en zaterdag van 9.00-17.00 uur.

IEDERE ZONDAG OPENVAN 12.00-17.00 UUR

CORRECT ROTTERDAMCeintuurbaan 111-125, gratis parkeren voor de deur

CARRERA PISTARD FIETSHELMLichtgewicht encomfortabele pasvorm. 59.95CORRECT-PRIJS Art.nr. 532515

GARMIN FORERUNNER 220 HRMHARDLOOP HORLOGE• Kleurenscherm • Eenvoudig te bedienen• Diverse trainingsfunctie299.-CORRECTPRIJS Art.nr. 521927

=33%VOORDEEL

39.95 89.95

29.95

44.9599.95

39.95

1799AGU SECCO LICHTGEWICHTREGENJACK • 100 procent water- en winddicht en ademend dankzij Poray 5000 stof

• Afneembare capuchon59.95CORRECTPRIJSArt.nr.535589

AGU WATERPROOFFIETSHANDSCHOEN• Waterafstotend, wind bestendig en ademend

• Comfortabele pasvorm40.95CORRECTPRIJSArt.nr.537927 MArt.nr.537923 L

THULE EUROWAYG2 921 FIETSDRAGER• Geschikt voor 2 fietsen• Compact• Bijzonder eenvoudig in gebruik

• Degelijk van constructie379.-CORRECTPRIJSArt.nr.525256

Peter JongeneelRaoul Ellis Ron van VlietDennis Braun CORRECT KOOPJESKELDERCORRECT BIKE & RUNNING

=33%VOORDEEL

=30%VOORDEEL

199

SAMSUNG HT-H 5200 BLU RAYHOME CINEMA SETComplete 2.1-kanaals setvoor een optimale film enmuziek beleving. 349.-CORRECT KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 528402

MAGNAT QUANTUM 673LUIDSPREKER • 2-wegtot 180 Watt• In zwartPER STUK 199.-CORRECT KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 492403

NUMARK MIXTRACKPRO2 DJ-CONTROLLER• Werkt met iPad/iPhone/• Mixen & scratchen• Met USB, speakersplitter• Diverse aansluitkabel279.-CORRECT KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 503706

DVR CAR24DASH-CAMERA• On board camera• Opnamen op SD-card• 12 Volt aansluiting• 2,4 LCD-scherm89.-CORRECT KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 504405

LG BP640 BLU-RAY SPELER• 3D-weergave• Wifi• USB-poort• LG-smart

149.-CORRECT KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 527961

=42%VOORDEEL

In de Correct koopjeskelder kunt u volop profiterenvan interessante aanbiedingen.

*Het gaat om speciale partijen en beurs-endemonstratie-modellen.

SHIMANO SH-XC30MTB-fietsschoen met• Regenhoes• Pendalen• Schoenplaatjes139.-CORRECTPRIJS Art.nr. 536195

GAZELLE IMPULSE EM C8 DAMESELEKTRISCHE FIETS• Comfortabel rijgedrag• Bosch-aandrijving• Midden-moter

2599.-CORRECTPRIJSArt.nr. 537651

MERIDA MATTS TFS 500-DMOUNTAINBIKE• Poplock• Degelijk• Verschillende maten beschikbaar

949.-CORRECTPRIJSArt.nr.449246

=26%VOORDEEL

599

299 229

149

199

139

179

199=36%VOORDEEL

=23%VOORDEEL

=21%VOORDEEL

TELEFUNKEN LCD2609TELEVISIE METINGEBOUWDE DVD-SPELER• 66 cm LCD-scherm• PC-aansluiting• energieklasse B

249.-CORRECT KOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 537057

=20%VOORDEEL

=39%VOORDEEL

=35%VOORDEEL

=25%VOORDEEL

=50%VOORDEEL

=49%VOORDEEL

JVC KD-X70BTE DIGITALE AUTORADIO• Bluetooth techniek • 4x50 Watt versterker• RDS FM/MG/LG tuner• Audio Streaming• USB audio voor

iPod/iPhone enz.199.-CORRECT KOOPJES KELDERPRIJS Art.nr. 527996

DENON DRA-500AE-PS STEREO RECEIVER• 2x75 Watt versterker• RDS FM tuner, iPod ready• In zilverkleur uitgvoerd • Afm. 43.4x14.7x41.4 cm

399.-CORRECT KOOPJES KELDERPRIJSArt.nr. 320232B

=23%VOORDEEL

=30%VOORDEEL

Page 24: Groot Rijswijk week47

WE LOVE WINTER

Daka Leidschendam • W.C. LeidsenhageLiguster 3 • 2262AC Leidschendam

Tel.: 070 - 327 29 91070 - 327 29 91

1 WINTERSPORT-ARTIKELNAAR KEUZE MET:

*Van de bruto-adviesprijs, geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen. Uitsluitend geldig bij Daka Leidschendam

Geldig t/m 22 nov. 2014.

*KORTING20%

DAKA LEIDSCHENDAM 1500M2 WINKELPLEZIER

• WINTERSPORT• RUNNING• TENNIS• VOETBAL• HOCKEY• TRAINING ÉN NATUURLIJK CASUAL SPORTSWEAR

Tenson Proxy Ski-helm in div. kleuren.Van 79,99 NU

Campagnolo Ski-jacket Van 189,99 NU

49.99

129.99

Bergstein BN 2255 Snowboot.Van 54,99 NU

Luhta Stretchpant

Van 129,99 NU

39.99

89.99

19.99

99.99lady

Tenson Sverker/SveaskipulliVan 39,99 NU

Rehall GeriKinder winterjas.Van 139,99 NU

menlady

menlady

kids

Sinner Chicane skibril Van 34,99 NU

Icepeak Tomas / TuwaWinterjas.Van 149,99/129,99 NU

19.99

79.99

Daka Leidschendam • W.C. Leidsenhage GRATIS

*Kijk naar de voorwaarden op daka.nl (#14142)

Voor fi liaal informatie & online winkelen...DAKA.NL

49.9949.9949.9949.9949.9949.

menlady

129.99129.99129.99

BIJ DAKA LEIDSCHENDAM VIND JE O.A. DE VOLGENDE MERKEN:

Kijk voor beschikbaarheidvan producten

in onze � lialen op

DAKA.NL

lady

WINTERJASSENSKI-BROEKENMOONBOOTSSKI-HELMEN

RUIME WINTERSPORTCOLLECTIESKI-BRILLENCASUALKLEDINGWINTERACCESSOIRESEN NOG VEEL MEER!

Page 25: Groot Rijswijk week47

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 25

SinterklaaS

Surprises en gedichten ho-ren bij pakjesavond. Voor wie gedichten maken een ware hel betekent, dient ge-mak de mens. Kruip achter je pc of tablet en googelen maar. Op internet bieden tientallen aanbieders kant-en-klare gedichten of veel keus in allerhande hulp-middelen. Je hebt gedichten per cadeau en gedichten per persoon. Zoals voor je schoonmoeder, een luie scholier of die vriend(in) voor het leven. Een beetje pesten moet natuurlijk mo-gen maar maak het niet te bont. Boze gezichten ver-knallen de avond. Op de verschillende sites vind je de meest onver-

wachte trefwoorden. Op de sites vind je niet alleen prefab gedichten maar ook hulpmiddelen als een rijm-machine, rijmwoordenboek, een tienstappenplan en tips. Nieuw aan het gedichtenfir-mament is de mogelijkheid een geheimzinnige sms te laten sturen. Zogenaamd van Sinterklaas, Piet of van wie dan ook, maar in feite bestel je die sms bij www.sinterklaasgedichten.com. Je zaait natuurlijk complete verwarring als iemand bij zijn pakje een berichtje op zijn of haar telefoon ont-vangt met als afzender Sin-terklaas, zonder dat de echte afzender bekend wordt ge-maakt.

Wie vindingrijk is met taal maar het wat knutselen be-treft met twee linkerhanden moet doen, kan ook op inter-net terecht voor hulp. Kijk voor inspiratie bijvoorbeeld eens op www.knutselidee.nl. Je vindt er surprises als een (nep) taart voor de ver-stokte snoeper, een bood-schappentas van karton voor de eeuwige shopper of een papieren bloemkool voor een groentehater. Wie zelfs het uitzoeken van een cadeau al een ramp vindt en per se heel origi-neel uit de hoek wil komen, vindt op bijvoorbeeld www.kadopagina.nl 101 heel bij-zondere cadeaus voor hem en haar!

Surprise met gedicht of met geheimzinnige sms?

Win drie sinterklaas-cd’s met oud en nieuw werkUit volle borst sinter-klaasliedjes zingen voor-dat je op de deur hoort bonzen om daarna vol verbazing naar dei grote stapel cadeaus te staren. Als pakjesavond met kleine kinderen wordt gevierd hoort het er echt bij. Maar hoe gingen die liedjes van vroeger ook al weer? Wordt de kin-deren tegenwoordig op school een nieuw versie geleerd? En wat zijn de allernieuwste liedjes? Voor een antwoord op die vragen is het reuze-handig een pakket met deze drie albums te win-nen!Op de dubbel-cd Sinter-klaas Top 50 komen lied-jes van toen en nu langs. ‘Zie de maan schijnt door de bomen’, ‘De zak van Sinterklaas’ en ‘Sin-terklaas kapoentje’ maar bijvoorbeeld ook ‘Paniek in de confettifabriek’ van Diego, de ‘Swing-pietbeat’ van Swingpiet en ‘Vertrouw op Sinter-klaas’ van Gerard Joling.

Op De Club Van Sinter-klaas hebben onder an-dere Coole Piet, Danspiet en Testpiet het hoogste woord met bijvoorbeeld het ‘Pietenreislied’, ‘Post voor Sint’ en ‘Feest in het kasteel’.

Ook dit jaar is Diego, de coolste Piet van Nederland, weer de studio ingedoken om de coolste hits op te nemen. Coolste hits deel 5 staat weer vol met leuke, frisse maar vooral nieuwe sinterklaasliedjes. Diego heeft het zelfs voor elkaar gekregen om een duet met de Kerstman op te nemen. ‘Het feest is gered’ is dan ook een unieke samenwer-king die nog niet eerder heeft plaatsgevonden. Natuurlijk staan er ook weer verhaaltjes op en een aantal meezingversies.Het liedje ‘Geheim van de ring’ is de titelsong van de bioscoopfilm Sinterklaas & Diego. Daarin zit Sin-terklaas (Peter Faber) met zijn handen in het haar. De brieven stapelen zich op en

de pakjeslijst wordt als-maar langer. Hoe moet hij nu in één avond al die pakjes bezorgen bij al die lieve kindertjes? Wanneer Diego (Harold Verwoert) op het idee komt om de goede oude Kerstman (Ernst Daniël Smid) om hulp te vra-gen, beleven Sint en zijn pieten een groots avon-tuur.

Een pakket met deze drie cd’s winnen? Ga dan ruim voor Sinter-klaas naar www.de-weekkrant.nl/actie en beantwoord de vraag. Er zijn twintig pakket-ten met drie albums be-schikbaar. Deelnemen kan tot en met vrijdag 29 november.

Lekker meezingen met oude en nieuwe sinterklaashits. Ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie.

Van de buitenlandse steden zijn vooral die in België en Duitsland, met de populaire stedens Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Dortmund, Düsseldorf en Essen voor-op, voor veel shoppers nog steeds het summum. Maar ook Londen en Parijs zijn prima te doen. Van bustoch-ten hierheen kun je weinig meer verwachten dan een ‘kale’ maar ontspannen re-tourrit waarbij je onderweg kunt genieten van steeds veranderende landschap-pen. Althans op de heenweg, want dan reis je het grootste deel van de tijd bij daglicht. Ter plekke aangekomen heb je een uur of vijf om je slag te slaan en als het donker wordt, brengt de chauffeur je weer veilig thuis.

SinterklaasmarktenVrijwel iedere busonder-neming doet mee aan het stunten met lage tarieven. Vliegen kan ook heel voor-delig maar van en naar het vliegveld reizen kost tijd, en uiteraard ook geld!

Wie er helemaal zin in heeft kan aan een shoppingtripje een nachtje hotel vastkno-pen. En met een beetje zoe-ken lukt dat vaak eveneens tegen zeer redelijke tarie-ven.Al vanaf begin november staat een gevarieerd aanbod aan beurzen, braderieën, rommel-, sinterklaas- en kerstmarkten op de kalen-der. Ook in ons eigen land hebben veel steden en dor-pen attracties te bieden die een shopping-uitje extra leuk maken. Doordat er ook regionale producten worden aangeboden kun je er vaak iets bijzonders krijgen wat je in je eigen stad of dorp niet kunt vinden.

Gevangenismuseum Voor je allerlaatste sinter-klaascadeautjes kun je op zaterdag 29 en zondag 30 no-vember naar een sfeervolle kerstfair op een unieke loca-tie: het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Want het mag dan een kerstfair zijn, het is niet verboden er sin-

terklaascadeaus te kopen.Je vindt er stands met life-style en brocante produc-ten, delicatessen, sieraden, sjaals, tassen, ambachtelijke lekkernijen, outdoorkleding, serviesgoed en natuurlijk ook al kerstdecoratie. De openingstijden zijn beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €

3,- (kinderen tot 12 jaar heb-ben gratis toegang). Kijk voor meer informatie op www.deoudetijd-servies.nl.

PepernotenwinkelOnlangs is in Amsterdam, aan de Van Wouwstraat 101 in de volksbuurt de Pijp, door de grootste peperno-tenfabriek ter wereld, de eer-ste pepernotenwinkel van Nederland geopend. Er zijn meer dan 35 soorten van dit traditionele strooigoed te krijgen. Het is de bedoeling dat de winkel niet alleen in aanloop naar de feestdagen maar het hele jaar door open blijft. De fabrikant, Van Delft

Biscuits uit Harderwijk, fabriceert heel traditionele pepernoten maar ook de allernieuwste trends op pe-pernotengebied. Naast de oer-pepernoten met bijvoor-beeld steranijs, gember, ka-neel en nootmuskaat, zijn er ook chocolade kruidnoten met smaakjes als yoghurt, stroopwafel en sinaasappel. Of pepernoten van roombo-ter met amandelen en desge-wenst van chocola! Maar er zijn ook kruidnoten, taaitaai en chocola.

De MarkthalIn Rotterdam heeft Konin-gin Maxima op 1 oktober jongstleden de eerste Neder-landse overdekte Markthal geopend. Op dinsdag en za-terdag kun je in de Maasstad niet alleen naar de gewone, grote centrummarkt maar ook meteen binnenlopen bij de Markthal die er tegen-aan ligt. Maar ook op alle andere dagen is er genoeg te koop om alleen al voor de Markthal naar Rotterdam af te reizen.Je kunt er de meest uiteenlo-pende culinaire hapjes - en drankjes - proeven en ko-pen. En in tegenstelling tot sommige berichtgeving echt niet altijd tegen de hoofd-prijs! Vanuit de Markthal krijg je meteen een fraai beeld van wat er de laatste decennia aan architectoni-sche (aard)verschuivingen in Rotterdam hebben plaats gevonden.

PepernotenmarktenIn Noord-Brabant worden in diverse steden pepernoten-markten georganiseerd en in verschillende provincies kun je naar een winterfair. Op onder meer www.koop-zondagen.net kun je een hele stedenlijst raadplegen waar-op je kunt zien naar welke sinterklaas- en kerstmark-ten en andere evenementen je allemaal toe kunt.

Lekker funshoppen voor SinterklaasBij alle voorbereidingen voor de feestdagen hoort veel shoppen. Dat is niet voor iedereen een lolletje. Maak van de nood een deugd door een deel van de boodschappen in een andere stad te gaan doen. Je hebt de keuze uit talloze opties nin Nederland, België en Duitsland. Voor ongeveer 25 euro koop je bij veel busondernemingen een ticket voor een dagtrip.

In Amsterdam vind je de eerste pepernotenwinkel, in de Rotterdamse Markthal kun je terecht voor een keur aan bijzondere lekkernijen.

Page 26: Groot Rijswijk week47

Waarom zou je nog langer op die koude vloer blijven wonen?Als er een slimme oplossing is die ook nog eens geld bespaart!TONZON Thermoskussens hebben een bijzonder isolerend effect waardoor de vloer warmer wordt dan bij alle andere soorten vloerisolatie. Dankzij deze warmere vloer krijgt u meer wooncomfort en stookt u minder waardoor ook de energiebesparing hoger is.

Meer wooncoMfort en hoog financieel rendeMent op uw spaargeld!De gemiddelde besparing bedraagt 15% tot 20% bij ge-wone woningen. Bij wonin-gen met vloerverwarming kan die besparing oplopen

tot wel 40%. De Thermos-kussens worden gecom-bineerd met een stevige

Bodemfolie zodat ook vocht uit de kruipruimte voorgoed verleden tijd is. Diverse reu-

mapatiënten melden spon-taan dat klachten vermin-deren door het warmere en droge klimaat onderin de woning.

VloerverwarmingReageert uw vloerverwar-ming traag? Met TONZON Vloerisolatie blokkeert u het warmteverlies en bespaart u tot wel 40% op uw stook-kosten.

Heel betaalbaarTONZON vloerisolatie is bovendien heel betaalbaar waardoor het rendement ex-tra hoog is. Richtprijs all-in TONZON vloerisolatie:- 50 m2: E 1.850- 30 m2: E 1.325

Meer informatie• T: 0900 28 66 966 (E 0,10 p/min) • E: [email protected] • www.tonzon.nl

Kruipruimte met TONZON Thermoskussens en Bodemfolie.

Mercure Parkhotel Krefelder Hof ****ligt net over de grens in Krefeld en zeer centraal voor evt. een bezoek

aan Düsseldorf! Het hotel is omgeven door een prachtig park en beschikt over een wellness gedeelte met zwembad, fi tness en sauna.

* 2 dagen € 39,00 p.p. 3 dagen € 59,00 p.p. Dit arrangement is geldig tot aankomst 30.04.15. Géén reserveringskosten toe-slag 1-pk € 25,00 (standaard kamer). Kijk voor beschikbaar-heid in onderstaande webwinkel.

Arrangement: Shopping -de luxe- in Krefeld1 of 2 x overnachting1 of 2 x zeer uitgebreid ontbijtbuffetKerstmarkt informatieGratis gebruik binnenzwembadGratis gebruik sauna & fi tness

(Kerst) Shoppen in Krefeld & Düsseldorf

2 of 3 dagen genieten in een 4 - sterren hotel

deweekkrant.nl/reizen

Voor informatie en/of boekenwww.hotelsinduitsland.com/weekkrantbel 040 – 232 6117 of [email protected]

2 dagen

€39p.p.

3 dagen

€59p.p.

Sola Durban bestekset premium quality6 persoons 50-delig

Professionele knofl ookpersShikoku messen

Santokumes van 16.95 voor 9.95

Teppanyakimes van 27.95 voor 15.95

Chefsmes van 25.95 voor 14.95

Vleesmes van 24.95 voor 12.95

Extra gehard Duits chroom-vanadiumstaal. Voor langdurige scherpte. Met soft touch-greep.

Cubo profi snijplankDuurzaam geproduceerd bamboe hout met vochtgleuf.

Professionele knofl ookpers in mooi design met een handige reinigingsaccessoirein cadeauverpakking.

BespaarBespaar 8.-

BespaarBespaar 139.- BespaarBespaar 8.-

kleine offi cemes15.95 32.95

Duurzaam geproduceerd bamboe hout met vochtgleuf.met vochtgleuf.

24.95

BespaarBespaar 13.-

BespaarNIEUW!

7.957.95 19.9519.95 99.9999.99 16.9516.95239.-

Keramische koekenpannen20+24+28 cmzwart/zwart

ø 24 cm van 39.95 voor 15.95

ø 28 cm van 49.95 voor 19.95

SIMPEL AFGIETEN!

Lift & Pour 4-Delige Pannenset

Dankzij de multifunctionele handgrepen (1), welke de deksel vergrendelen tijdens het afgieten, de schenktuit (2) en de afwateringsgaatjes in de deksel (3) was afgieten nog nooit zo veilig en gemakkelijk.Verkrijgbaar in onze winkels of bestel online op sola-fabriekswinkel.nl

en de afwateringsgaatjes

zo veilig en gemakkelijk.

winkels of bestel online op sola-fabriekswinkel.nl

zo veilig en gemakkelijk.

winkels of bestel online op sola-fabriekswinkel.nl

1 3

sola-fabriekswinkel.nlsola-fabriekswinkel.nlsola-fabriekswinkel.nl

29.95ø 20 cm

cm

29.9529.9529.ø 20 cmø

BespaarBespaar 20.-

bestel online via sola-fabriekswinkel.nlbesparen doe je met sola

BespaarBespaar 114.-

2

125.- 9.959.95239.-

Innovatieve braadpan met

uniek dekselreliëf

bestel online via sola-fabriekswinkel.nl

Kookpan 28 cm

129.-BespaarBespaar 59.05

BespaarBespaar 39.05

Kookpan 24 cm 99.-

59.9559.9569.9569.95

Winnaar 2012

kijk v

oor m

eer info over dit product op

SOLA-FABRIEKSWINKEL.NL

kijk v

oor m

eer info over dit product op

SOLA-FABRIEKSWINKEL.NL

kijk v

oor m

eer info over dit product op

SOLA-FABRIEKSWINKEL.NL

kijk v

oor m

eer info over dit product op

SOLA-FABRIEKSWINKEL.NL

kijk v

oor m

eer info over dit product op

SOLA-FABRIEKSWINKEL.NL

Voor overige vestigingen en nog méér scherpe aanbiedingen zie: sola-fabriekswinkel.nlSolafabriekswinkel Weigelia 17 (WC Leidsenhage), 2262 AB Leidschendam. Tel. 070-3271040. Ma 12.00 - 17.30 uur - di t/m vr 9.30 - 17.30 uur - za 9.30 - 17.00 uurSolafabriekswinkel Promenade 188 (stadshart), 2711 AV Zoetermeer. Tel. 079-3030002. Ma 13.00 - 17.30 uur - di t/m do 9.30 - 17.30 uur - vr 9.30 - 21.00 uur - za 9.30 - 17.00 uur

ZOETERMEERA.S. ZONDAG

KOOPZONDAGvan 13.00 - 17.00 uur

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 26

Page 27: Groot Rijswijk week47

tot € 1.581,- voordeel

AYGOtot € 1.329,-

voordeel

YARIStot € 2.012,-

voordeel

AURIStot € 4.829,-

voordeel

PRIUS WAGON

Louwman KerketuinenKerketuinenweg 16, 070-3677466

www.louwman-denhaag.nl

Louwman Den HaagDonau 36, 070-3491800

www.louwman-denhaag.nl

434H

BEKIJK DE VOORRAAD OPWWW.LOUWMANVOORRAADVOORDEEL.NL

BPM-verhoging: € 1.081,-*Extra inruilpremie: € 500,-Maximaal voordeel: € 1.581,-

BPM-verhoging: € 829,-*Extra inruilpremie: € 500,-Maximaal voordeel: € 1.329,-

BPM-verhoging: € 1.012,-*Extra inruilpremie: € 1.000,-Maximaal voordeel: € 2.012,-

BPM-verhoging: € 829,-*Voorraadvoordeel: € 3.000,-Inruilvoordeel: € 1.000,-Maximaal voordeel: € 4.829,-

* BPM verhogingen zijn onder voorbehoud goedkeuring belastingplan 2015 en afhankelijk van model, motorisering en uitvoeringen. Actieperiode van 15 november tot en met 31 december 2014.

Pak uw BPM-voordeel in 2014 en profi teer nu het nog kan! Want vanaf 1 januari 2015 zal als gevolg van een nieuwe overheidsmaatregel op onderstaande modellen de BPM (Belasting van Personen- en Motorrijwielen) honderden euro’s hoger worden.

Daarnaast profi teert u dit jaar nog van diverse aanbiedingen; variërend van extra hoge inruilwaarde of voorraadvoordeel! Kom nog dit jaar naar onze showroom voor uw eigen, unieke 2014 deal. We rekenen het totale voordeel graag voor u uit!

OP VOORRAAD TEGEN DE LAAGSTE PRIJS NU MET EXTRA VOORDEEL

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 27

Page 28: Groot Rijswijk week47

uw Voordeel € 2.000uw Voordeel € 1.250

CITROËN DS3Vti 82 So Chic, inclusief: reservewiel,Pack Comfort EMyWay, & metaallak

OPEL CORSA1.2 85pk BlitZ, 3-drs

OPEL MERIVA1.4 140pk Design Edition

Van € 13.995Voor € 11.245

Van € 23.295Voor € 19.295

CITROËN C3PureTech 68 Attraction, inclusief:Pack Comfort & reservewiel

Van € 15.495Voor € 13.495

uw Voordeel € 4.085

uw Voordeel € 4.000uw Voordeel € 2.750

uw Voordeel € 3.260

pas op, voordeel tot wel € 4.085!

altijd een scherp financieringsaanbod

ruim 1.000 scherp geprijsde occasions

acties op onze gehele voorraad

Van € 20.655Voor € 17.395

Van € 15.080Voor € 10.995*

Van € 11.995Voor € 10.745

CITROËN DS3 CITROËN C3

uw Voordeel € 4.085uw Voordeel € 3.260uw Voordeel € 3.260 uw Voordeel € 4.085uw Voordeel € 3.260

Exportweg 3, Delfgauw

Tel: 015 - 251 72 30

Kerketuinenweg 70, Den Haag

Tel: 070 - 309 89 80

Binckhorstlaan 125, Den Haag

Tel: 070 - 381 03 81

Rhône 18, Den Haag

Tel: 070 - 347 17 47

Goudlaan 4, Den Haag

Tel: 070 - 366 69 99

Westduinweg 156, Scheveningen*

Tel: 070 - 354 29 91*Service locatie

www.motorhuis.nl

Aanbiedingen uitsluitend geldig bij Motorhuis tijdens de Dikke Deal Dagen van 20 t/m 22 november 2014 op geregistreerde auto’s en niet in combinatie met andere aanbiedingen. *Prijs Citroën C3 inclusief inruil-, afscheids- en voorraadpremie. Exclusief afl everkosten, metallic lak en opties. Vraag naar de verdere voorwaarden. A� eeldingen kunnen afwijken van aangeboden uitvoeringen, drukfouten voorbehouden.

HYUNDAI I201.2i GO! 5-drs

HYUNDAI I101.0 i-Motion 5-drs

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 28

CJG gaat verhuizenRijswijk - Het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Karel Doormanlaan 155 verhuist maandag 24 november naar de P. van Vlietlaan 10.Wat is het CJG? Het CJG is er voor ouders, opvoeders, jon-geren en professionals met vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG wer-ken onder meer het consul-tatiebureau, jeugdverpleeg-kundigen, de jeugdartsen, het opvoedadviespunt en het (school)maatschappelijk werk samen, om direct on-dersteuning of hulp te bie-den als dit nodig is. Vanaf 1 januari 2015 is het CJG de toegang tot alle vormen van Jeugdhulp.

In het pand aan de P. van Vlietlaan zit op termijn ook het sociaal wijkteam West. (met onder andere mede-werkers vanuit MEE en het Algemeen Maatschappelijk Werk). Het Sociaal Wijkteam biedt informatie, advies, on-dersteuning en begeleiding aan inwoners in het weste-lijk deel van Rijswijk.Op de Karel Doormanlaan blijven de trombosedienst, Lab West en het sociaal wijkteam Oost voorlopig nog gehuisvest. In het nieu-we jaar organiseren we een feestelijke opening voor de buurtbewoners, ouders, kin-deren, jongeren en profes-sionals.

DEN HAAG - Op 28 novem-ber worden de Piket Kunst-prijzen voor de eerste keer uitgereikt in de Pluchri Studio in Den Haag. Met dit nieuwe, jaarlijks terug-kerende initiatief wil de Stichting mr. F.H. Piket een positieve en structu-rele bijdrage leveren aan de bloei van de kunsten in en rond Den Haag. De Piket Kunstprijzen zijn bestemd voor jonge kun-stenaars uit de disciplines schilderkunst, toneel en dans. De vakjury heeft uit een brede inventarisatie

van het kunsttalent dat in en rond Den Haag actief is, een shortlist opgesteld in drie categorieën: schilder-kunst: Sara Koning, Tho-mas van Rijs, Inge Aan-stoot. Toneelkunst: Firma MES, Nik van den Berg, Karel van Laere. Hij is ge-boren in Den Haag en heeft grote plannen voor de toe-komst. “Mijn droom is om grenzen te doorbreken, tussen kunstdisciplines maar ook tussen landen en culturen. De universele taal van mijn performan-ces wil ik nog beter leren

beheersen.”In de categorie danskunst zijn genomineerdt: Imre van Opstal, Joshua Junker, Rutkay Ozpinar. Frederik Hendrik Piket (1927-2011), advocaat en lid van de Eer-ste Kamer voor de CHU (later CDA), was een groot liefhebber van vooral dans-, toneel- en schilderkunst. Na zijn overlijden ontstond een stichting die jaarlijks drie jonge, veelbelovende kunstenaars wil stimule-ren met een prijs. Kijk voor meer informatie op www.piketkunstprijzen.nl.

Nominaties Piket KunstprijsHanTing sterDEN HAAG - Restaurant Han-Ting Cuisine in Den Haag heeft voor het derde jaar achter elkaar een Michelin-ster gekregen. Dit werd maandag bekendgemaakt in Maastricht. Eigenaar en chef Han Ji: “Vorig jaar hebben we naast onze menukaart het Chinese Kruidenmenu gelanceerd en we leggen steeds meer de focus op ge-zond eten en gezond koken. Het was even de vraag hoe Michelin hierop zou rea-geren. We zijn blij dat de kwaliteit van ons eten en de service al drie jaar worden erkend door Michelin. Het krijgen van een ster blijft een grote eer voor het hele team van HanTing.”

Page 29: Groot Rijswijk week47

De 10 vitale en wintergevoelige punten:� verlichting � (winter)banden� ruitenwissers � accuconditie� waterslangen � vloeisto� en en oliepeil � multiriem � remblokken/-systeem � koelsysteem � verwarmingBovendien krijgt u 3 maanden garantie op de gecontroleerde punten.

GRATIS!!ALLEEN ZATERDAG 22 NOVEMBER

ARDEA AUTO, NIET DUURDER, WEL BETER!

IN DE SHOWROOM: - koek en zopie- superscherpe aanbiedingen

op alle nieuwe modellen uit voorraad

- ruim 400 scherp geprijsde occasions met 2 jaar garantie

- zeer scherpe privélease-aanbiedingenaanbiedingen

Kijk op www.ardeaauto.nl voor alle prijzen

ACTIEPRIJZENWINTERBANDENCOMPLETE SETVELGEN & BANDEN

Bel voor een afspraak! Maak voor deze gratis winterinspectie op 22 november vooraf telefonisch een afspraak, daarmee voorkomt u ‘fi levorming’. Als u zonder afspraak wilt langskomen bent u uiteraard ook van harte welkom, u dient dan wel rekening te houden met enige wachttijd.

Bel voor een afspraak!

ZATERDAG 22 NOVEMBER VAN 8-16 UUR

Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nlBel voor meer informatie: Den Haag - 070 304 1400 | Leidschendam - 070 32 78956 |Naaldwijk - 0174 636 444 | Zoetermeer - 079 351 7000

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014 · 29

Het Rijswijks Jeugdtheater mag zich gelukkig prijzen met zoveel jong talent. Ze speelden zaterdag 15 november de musical Aladdin in een uitverkochte grote zaal van de Rijswijkse Schouwburg.

Het verhaal van Aladdin speelt zich af in een Oos-terse stad. Meer dan veertig vrijwilligers van het Rijs-wijks Jeugdtheater hebben dit prachtig vormgegeven in de decors en kostuums. Het verhaal begint met een verkoper gespeeld door Lee Willoughby die samen met zijn kameel door de woes-tijn reist. Hij probeert de wonderlamp te verkopen aan het publiek. Niets ver-moedende schouwburg-bezoekers worden verrast door zijn verkooptrucs. Hij verkoopt de lamp niet en dat is maar goed ook. Want in deze lamp huist niet veel goeds. De verkoper vertelt het publiek het verhaal over de lamp. De adviseur van de sultan, Jafar goed gespeeld door Ryan van der Heijden heeft snode plannen. Hij wordt bijgestaan door zijn papegaai Iago, bijdehand neergezet door Noah Rust in een prachtig kostuum.Yasmine vlucht op een be-paald moment het paleis uit.

Tijdens dit stiekeme uitstap-je leert ze op het marktplein Aladdin kennen. Aladdin is een jongen van de straat. Het onvervalst Haagse accent van Dion Rust doet Aladdin goed. Een mooi contrast met de keurig sprekende en zin-gende Eliza Gerretsen die Yasmine speelt. Ze zijn op

slag verliefd, Yasmine wil alleen nog maar samen zijn met Aladdin. Helaas wordt Aladdin gevangen genomen door Razoul, de comman-dant van de lijfwacht van de Sultan. Karin van Vliet is gezegend met een komisch talent en ze speelt deze rol met verve.Door gebrek aan cellen wordt Aladdin naar de Grot van Wonderen gebracht. In tegenstelling tot Jafar krijgt Aladdin wel toegang tot deze schatkamer. Daar vindt hij de wonderlamp. Tot zijn grote verbazing, verschijnt er een geest uit de lamp. Deze rol is op het lijf geschreven van Yanou van Loenen. Als een ware en-tertainer steelt hij de show. Tijdens het nummer ‘Vriend als ik’ gaat het dak er af. De hele cast zingt en danst goed en het begeleidend or-kest onder leiding van Carly Bakker speelt de sterren van

de hemel.Aladdin vraagt aan de geest om hem in een prins te ver-anderen. Zo hoopt hij indruk te maken op Yasmine. En zo gebeurt het. Samen met de geest en het vliegend tapijt, mooi gedanst door Rachel Ouwerkerk, gaan ze naar Yasmine. Haar vader, de Sultan gespeeld door Mees

Kommer, ziet het wel zit-ten met deze nieuwe prins. Maar Yasmine wil in eer-ste instantie niets van deze prins weten, ze is verliefd op Aladdin. Maar na een vlucht op het vliegend tapijt en het zingen van het beken-de duet ‘A whole new world’ in het Nederlands ‘Kom met me mee’ is ze om.

RJT speelt Aladdin in volle schouwburg

De cast van ‘Aladdin, de musical’ is representatief voor het hoge niveau van het Rijswijks Jeugdtheater dat drie goed bezochte voorstellingen in de Rijswijkse Schouwburg brengt. Foto: Rick Kicken

RJT mag zich gelukkig pRiJzen meT zoveel Jong RiJswiJks TalenT

Aladdin zondag nog te bewonderenAladdin is een vrolijke Disney musical die goed en netjes uitgevoerd wordt door het Rijswijks Jeugdtheater. Zon-dagmiddag 23 november is de voorstelling nog te zien in de Rijswijkse Schouwburg. De aanvang van de voor-stelling in de schouwburg is om 14.00 uur. ‘Aladdin, de musical’ is een productie van het Rijswijks Jeugdtheater dat inmiddels een indrukwekkende reputatie heeft op-gebouwd.

Page 30: Groot Rijswijk week47

Familie & Relatie

140 Contact

Snel DatingBel 0906-10.10.162

45cpm

Vrouwen bellen Gratis 0800-4122Vragen bel onze klantenservice 0900-123 22 33 (80cpm)

AMBER. Ik ben Amber een44 jarige vrouw. Ik hebblond haar, blauwe ogenen hou van uitdagen.0906-10.10.162 Box:792637

VROUW 40+. Ik ben eenhele leuke en blondevrouw. Ik ben gezellig enenthousiast. Zoek date.0906-10.10.162 Box:647346

LEUKE meid wil jou. Ik benChantal, 22 jr. Heb langblond haar en ik wil metjou afspreken. Jij ook?0906-10.10.162 Box:433571

Ik ben een leuke, spontaneSURINAAMSE meid van 24jaar. Ik heb twee kinderen.En zoek een lieve man.0906-10.10.162 Box:991234

VOLSLANK. Ik heb zin ineen gezellige date met eenlekkere man. Ik zie er goeduit. Wil jij een leuke date?0906-10.10.162 Box:508233

CAROLINE. Hallo mannenik ben een getinte vrouw enben heel erg opgewonden.Ik zoek voor nu contact.0906-10.10.162 Box:607087

LIEVE vrouw, verzorgd enspontaan. Zoekt jou vooreen leuke date en meer.Heb jij er ook zin in?0906-10.10.162 Box:175092

LOTTE. Ik ben een lekkereen ondeugende vrouw.Welke leuke man wil metmij afspreken? Wel discreet0906-10.10.162 Box:679772

Wil jij snel contact met een leuke single?

Bel 0906-10.10.16245cpm

* Kies een 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnummer in dat bij de advertentie staat.

Voor nog meer leuke vrouwen uit jouw provinciekies je een 2 in het hoofdmenu.

www.provincie-dating.nl klantenservice: 0900-123 22 33 80cpm

Reageren op een advertentie met

brieven onder nummerStuur uw brief aan:

Wegener MediaRubrieksadvertenties

Postbus 36, 6500 DA NijmegenVergeet vooral niet in de linkerbovenhoek van de

envelop het briefnummer te vermelden!

198 Mededelingen

BUITENLANDBELLENSPOTGOEDKOOP

Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoewerkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

135 Relatie-bemiddeling

RELATIEBASISpersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek bij

u thuis, leden 29-89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nlBVSK-lid

228 Verwarming

Gashaarden en gevelka-chels. De nieuwste model-len nu met korting tot 50%.Gebruikte gashaarden, ge-heel gereviseerd nu vanafE 175,- Alle gashaardenworden gratis thuisbe-zorgd. Inruil altijd moge-lijk. ZWENNES, Brouwers-gracht 5, Den Haag. !

070- 38 97 301

230 Witgoed

Lichtbeschadigde inbouw-apparaten met kortingentot 70%! Ovens, kookpla-ten, inductiekookplaten,vaatwasser, schouwkap-pen, koelkasten, 90 cmRVS fornuizen, Ameri-kaanse koelkasten. Allesmet garantie. Uit voorraadleverbaar. KEUKENIN-BOUWSPECIALIST. Prin-segracht 144, Den Haag.! 070-3893872

Grote partij wasautoma-ten, drogers, koel- envrieskasten, Amerikaansekoelkasten. Lichtbescha-digd en showmodellenmet kortingen tot 70%.Ook aanbiedingen nieuwin doos! Alles met garan-tie uit voorraad. Gratisthuisbezorgd. ZWENNESBrouwersgracht 5, DenHaag. ! 070 - 38 97 301www.zwennesdenhaag.nl

420 Verzamelingen

POSTZEGELS: 1500 vijf-cent-boeken, partijtjes en ki-lowaar. In/verkoop: elke za.10.-16. u. Howell H, Zuider-parklaan 133, T.070-3925409

POSTZEGEL- en munten-verz. van de gehele wereld tekoop gevraagd. Bel 070-3388427 of 06-51118436.

Zakenvrouw zoekt voor privé aangelegenheden:

PERSOONLIJK ASSISTENTop oproepbasis

Functieomschrijving:Naast de zakelijke activiteiten is er voor de privéaangelegenheden behoefte aan ondersteuning.Door op flexibele wijze bepaalde praktischewerkzaamheden en het vervoer op zich te nemenondersteunt en ontlast de PA de opdrachtgever, zodat zijhaar tijd zo efficiënt mogelijk kan inrichten. De PA neemtwerk en details uit handen, brengt structuur aan in de volledagen en ondersteunt waar nodig.

De werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan onder meeruit:! Administratieve werkzaamheden;! Behandeling van inkomende en verzorgen van uitgaande! correspondentie;! Bieden van ondersteuning bij de organisatie van

projecten en evenementen;! Het verzorgen van vervoer van en naar afspraken,

met de auto van opdrachtgever.

Functie eisen:Aangezien het de privé zaken betreft behoeft het geenbetoog dat de PA communicatief en organisatorisch sterkis, zeer discreet, betrouwbaar, integer en loyaal.De ideale assistent heeft HBO werk- en denkniveau enrelevante werkervaring in een veeleisende omgeving,een professionele en representatieve houding en is in staatinhoudelijk en praktisch mee te denken.Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taalin woord en geschrift zijn een vereiste. Spaans is een pre.Uitstekende communicatieve en sociale vaardighedenen omgangsvormen zijn voor deze functie een must.U bent stipt, gestructureerd en adequaat. Flexibiliteit isvanzelfsprekend.

Een gedeelte van de werkzaamheden dienen in eersteinstantie te worden verricht vanuit Noordwijk. U bentbeschikbaar op oproepbasis, in bezit van Rijbewijs B eneigen vervoer.

Uw CV en motivatie, voorzien van pasfoto,kunt u richten aan;Br. ond. nr. WM7470,Wegener media, Postbus 36, 6500 DA Nijmegen.

BEZORGERS (maaltijden)gevraagd i.b.v. eigen automet stratenkennis D-H voorde avond. Tel: 06-45009374.

Collega's GevraagdE 1400 p/m + bonus.

Voor info: 0348-750633

Leuk THUISWERK tot E2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.3000 (90cpm)

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

755 Overig Personeel Gevraagd

‹ www.grootrijswijk.nl Groot Rijswijk · donderdag 20 november 2014

Hobby & Sport

145 Braderieën & Markten

22 en 23 novemberRommelmarkt

Sportboulevard (Ijsbaanhal)3318 AX Dordrecht

9-17u. Kr. huur vanaf EEEE 30,-MDV 06-41010900

23-11 vlooienmarkt Sport-hal Schulpwei-Wassenaar,Dr. Mansveltkade 1, 2242TZ. Info: ! 06-83036368bb-evenementen.nl

MEGA - VLOOIENMARKTZondag 23 November

Berkel & RodenrijsOostmeerhallen (10-16 u.)200 kramen volgeboekt !!!

Vlooienmarkt Za 22 NovMarseillepad Zoetermeer.Auto achter de kraam.Beukers ! 06 - 50583127

Vlooienmarkt KATWIJK. zat6 dec Vliegveld Valkenburg.DonEvents.nl 0294-237320

VLOOIENMARKT 2e kerst-dag Rijswijk - de Schilp!0294-237320 Donevents.nl

Zon. 30 nov. vlooienmarktPijnacker - De Viergang.0294-237320 DonEvents.nl

667 Te koopgevraagd

GEVRAAGD Auto's, iedereprijsklasse, RDW vrijw. Bel,wij komen! ! 06-17438876.

415 Hobby

WeekpuzzelBel € 0.60 per gesprek + de gebruikelijke belkosten

0909 50 10 194& win.

ANIJSMELK ONDERGAAN VISITE

BLIJSPEL ONTDOEN WEERGOD

EELTIG ONTWERPEN ZONNESCHIJN

GLETSJER OVERALL ZWARTKIJKER

GROOT SCHOR ZWENDELARIJ

OEFENING SENIOR

Streep onderstaande woorden door in hetdiagram. De overgebleven letters vormen deoplossing.

Z W E N D E L A R IJ

W O O E F E N I N G

A V N B L IJ S P E L

R E T N S T K V O E

T R W M E A I N N T

K A E A N S T G O S

IJ L R R I D C O C J

K L P T O I R H E E

E W E E R G O D IJ R

R O N D E R G A A N

3x kans op model uit Journey collectienaar keuze (twv € 139,95 t/m € 179,95)Journey is een van de nieuwe series vanWolky voor het komende seizoen. Met z’ntweekleurigeflexibele rubberen loopzoolis deze schoen niet alleen een eyecatcherbij elkeoutfit,maarooknogeensbijzondercomfortabel.

Verkrijgbaar inmaat 36 t/m43 inverschil­lendekleuren. Kijk voormeer informatieopwww.wolkyshop.com

ZO DOET U MEE! Losdepuzzel op, bel0909-5010194, spreekuwgevondenoplossing inenwieweetbentu straksdewinnaar. Bellenkan tot enmet 16november2014.

(Winnaars krijgenbinnen4wekennaafloopvandeactiebericht thuis, prijzen zijnniet inwisselbaar tegengeld)

Maak 3x kans op eenJourney model naarkeuze t.w.v. € 179,95

Winnaars: www.ikbenwinnaar.nl | Inlichtingen: 088­7766595 |

Huis & Tuin

250 In en Om de Tuin

TUINMAN voor al uw tuin-werk. Voor kleine klusjestot complete aanleg. O.a.schoonmaken, snoeien enfatsoeneren. Gazons, vij-vers en beplanting. Ookvoor al uw (sier)bestra-ting. R. de Graaf. Tel: 06-17046513.

201 Verhuizingen

Alle VERHUIZINGEN goedeservice scherpe prijzen. Info070-3621109/0653-182611www.verhuisexpress.nl

265 Riool-ontstopping

ZEGWAARDRioolontstopping0800 - 2.62.61.61

Auto & Vervoer

697 Garage & Stalling

Te huur garage in RIJSWIJK.J. Israëllaan. Huur E 172,11per maand. Info na 18.00uur: ! 06-19790271.

301 Computers / Spelletjes

PC-storingen? Installatie vansoftware?. Bel 06-20638663.Zie: WWW.KOOLMEES.EU

Page 31: Groot Rijswijk week47

915 Privé Contacten

Wil jij snel contact met een leuke single?

Bel 0906-10.10.15635cpm

* Kies een 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnummer in dat bij de advertentie staat.

Voor nog meer lekkere mannen uit jouw provinciekies je een 2 in het hoofdmenu.

www.provincie-dating.nl klantenservice: 0900-123 22 33 55cpm

Sex DatingBel 0906-10.10.190

45cpm

Vrouwen bellen Gratis 0800-4122Vragen bel onze klantenservice 0900-123 22 33 (80cpm)

SAPPIGE Susanne. Ik bennog jong en heb nog nietveel ervaring. Misschienwil jij het mij snel leren.0906-10.10.190 Box:566371

Ik ben Melanie een lekkerejonge meid. Ik doe alles.Bel me nu snel op. SexZONDER condoom.0906-10.10.190 Box:115875

Ik heb nu zin in ietsspannends. Ik ben eenlange en SEXY meid. Hebjij zin om met mij lekker ...0906-10.10.190 Box:335702

RIJPE vrouw 40+. Ik beneen lekkere en blondevrouw. Ik ben ondeugenden ik hou van spanning.0906-10.10.190 Box:647346

DUBBEL-D. Hallo hiereen mooie dame met cupdubbel D. Ik zoek een manvoor een erotisch contact.0906-10.10.190 Box:818825

Lekker SPELEN. Hoi ik benIna en ik lig op dit momentop mijn bed, lekker metmezelf aan het spelen.0906-10.10.190 Box:464436

ZUID-AMERIKAANSE enmooie ronde billen. Ik ben24 jr en zoek hete mannendie mij lekker verwennen.0906-10.10.190 Box:736219

GROOT geschapen? Hallomannen ik ben op zoeknaar mannen die echtgroot geschapen zijn.0906-10.10.190 Box:233218

Gay DatingBel 0906-10.10.156

35cpm

Direkt Apart kies 1 in het hoofdmenu.Vragen bel onze klantenservice 0900-123 22 33 (80cpm)

HALFBLOEDJE. Hoi metGiovanni. Ik ben 20 jaar enik zoek jongens tot 20 jaarvoor een relaxte afspraak.0906-10.10.156 Box:455502

2 willen SEX. Wij zijn 2jongens 25 en 27 jaar. Wijwillen een jongen lekkerdiep nemen. Bel ons direct0906-10.10.156 Box:233958

NIEK. Hoi met Niek eenfijne jongen 18+ op zoeknaar een lekkere hete date.Spreek iets erg heets in.0906-10.10.156 Box:837585

Man 40+ wil SEX. Ik benop zoek naar oudere manvoor een lekkere sex-date.Je mag mij lekker nemen.0906-10.10.156 Box:981215

18 jaar en MAAGD. Hallojongens ik ben Christiaaneen lieve jongen van 18 enzoek een man die mij wil.0906-10.10.156 Box:842092

MARCEL 27. Dag ik benMarcel een jongen van 27jaar en zoek een hete manom heerlijk mee te vrijen.0906-10.10.156 Box:758920

HENK 55. Hoi met Henk enik zoek 2 mannen die mijlekker willen gebruikenmet sex. Voor alles in.0906-10.10.156 Box:940119

JASPER 23. Hoi met Jasperuit regio Breda. Ik ben opzoek naar mannen die nietouder zijn dan 25 jaar.0906-10.10.156 Box:609670

LEKKERE VROUWEN BIJ JOU IN DE BUURTsms BUURVROUW + JE POSTCODE naar 7575

(Eenmalige dienst, maximaal 2 berichten, € 2,50 per bericht, info: www.smsdata.nl) Eenmalig

5,00 €/chat

WIJ WILLEN SEXsms SEKS naar 7575

(Eenmalige dienst, maximaal 2 berichten, € 2,50 per bericht, info: www.smsdata.nl) Eenmalig

5,00 €/chat

OP EEN OUDE FIETS MOET JE HET LERENsms RIJP naar 7575

(Eenmalige dienst, maximaal 2 berichten, € 2,50 per bericht, info: www.smsdata.nl) Eenmalig

5,00 €/chat

"%!!$!#%3/&3!0 0!& #+-$"!/ &5$3(

"%,*.22%1 ! )%44%1 ! )%%4',%44%1

Q))=;)?)= W]; 4\HH(GJ$AE G^G$C^`,.

R)]])?0!_( @ <)\ )333&&&NGL33AEM !D 3 =)- RV1[

G^G$CG333

S!)= U) R!_D& BA'''+<D&4?=$+$:4)YR!_D)D 8JHJ )033!%

B( F)\ +!?)-;),)289,2, NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E.``GJD\NGL$GAIEM),)289//)&&&[/35[[Q.``G&&&

17R[/35[Q[15720[P

5:77C-5"%-4?=$'' :[P36[5QVP223&&&

),)289,2)

P7P7P4[P4[ RV1[K4[/&&&&),)28,/,/ GL$GAE

X[077P VP *G=)- RV1[&

5!_A) [\= \))?; _) %?HH%#B) _) #HH? \)]])? ]HD

S\HH?EH])D& R9!=;)? EHH?&NGL$GAEM ),)2-),)6

4)]=)DLWZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)89\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM),)2-),)3

1?D>'*G^G$K.''G&<)\\)DL S!)W)D )D SBE)D&GL'' AE 1)?#H\)D )D R!8)

ZZZJA?!8H;)-BDD)-;!BDJD\<)\\)D T <))\+F)\\)D T <))\+-#H;;)D

!$!"%#$$!65V1>3[:7PP[:3V7PJJJ )8)D OD 8?B9Z && NGL''AEM

.D D$?BD D#A@D( 1> "";*

GL"GAE

Werk & Inkomen

720 HuishoudelijkPersoneel

Hotel Centraal Vlietweg 130Leidschendam vraagt hulp

in de huishouding (enkeleochtenden p. wk). Reacties:[email protected]

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

205 Onderhoud &Reparaties

Laat nu uw GASHAARD ofgevelkachel door onsschoonmaken! Gashaard:E 45.- / Gevelkachel: E 45.-(geen voorrijkosten !)ZWENNES de Haarden-specialist, Brouwers-gracht 5 Den Haag. ! 070- 389.73.01

Kooijman GEVELWERKENgespec. in knipvoeg, beton,graniet, metsel- en stucwerk.10 jr gar. bel voor vrijbl prijs-opg 0622243740/0152190807

910 Clubs

Nieuw Elvira een mooieplaymate met super rondebillen, F-cup en een perfektzandloper figuur, heel langhaar, Ilse een langbenigeslanke playmate, D-cup,langharige brunette, echtenymphomane, Mandy eenuitdagende Amsterdamse,knappe, spontane langh.brunette m. enorme borsten,Leah, petite langharigeblondine, pure gfe ervaring,Joy petite Hindoestaanslolita meisje 18j. zeer mooien lief. Zij ontv. bij A4/12 inuniek herenhuis. ds-girls.nlLn. v. Nieuw Oost Indië 200ADEN HAAG 070-3476318(4640) Vriendin gevraagd

!'$%'&"#

"

+.+4:;20+$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

%"!#%!$

!'$%'&"#

"+.+4:+.043A%%F% ;+ DF$#%"FFF% >E#@) 99% "F <A?%

!'$%'&"#

"+.+4:.4.56F==FE <@ADBFEF%,

FE#BAD$CF >FEC9<F%1 DF(& >FEC9<F%1 CFBF >FEC9<F%EA?!F >FEC9<F%1 BAF%FE >FEC9<F%1 <FD7A >FEC9<F%1BE9%D >FEC9<F%1DF=D >FEC9<F%1 =<99E=#' >FEC9<F%'FFDBFEFDDF >FEC9<F%1CFF< >FF< >FEC9<F%*

!'$%'&"#

"

+.+4:.4..8#< F(BEF'F >E#@)F%&"#$%%!

!'$%'&"#

"+.+4:;2446F==FE 6A>F ***

*+$3'&2!&2'& (.1+%&2#$"2 2+ 10 #1&! 2//. 4$(& )12,/),-

/F <F==FEDBF +.+4 DF(<A?%F% #! ; )F7DABF**)))-+.+4-%<

NATTE SEKSVERHALEN BEL 0906 - 69.69.113

De temperatuur steeg en mijnslipje werd spontaan...

(€0,80pm)

Zijn er nog leuke mannen?0906 - 69.69.113

(€0,80pm)

BEL MIJ: 0906-8885Geen liefde, alleen sex!

(€0,80pm)501 Onroerend Goed Te Koop

Onroerend Goed

0906 - 90.69.076

WILDE NACHTEN,STOUTE GEDACHTEN?

(€0,80pm)

0906 - 90.69.076

DURF JIJ HET AAN?STIEKEM CONTACT MET DE HEETSTE VROUWEN

(€0,80pm)

Slechts 20 cpm. Gay jongenszoeken nu live sex-contact.Bel en spreek af 0906-1422.

Slechts 20 cpm. Vrouwenvan 18/55 zkn nu sexdate.Bel & spreek af 0906-0102.

Privé & Erotiek

Prettywomen.nl De nummer1 in Escortservice. Dames va18 jr. beschikbaar en tevensgevraagd. Tel.: 070-2500369(es.A0089601.2013)

Escort Tilburg013 - 5 350 350 (5022TB303)

lief, stout en ondeugend

901 Privé Lijnen

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kijk ook op

deweekkrant.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 32: Groot Rijswijk week47

De kerstshowis open!Intratuin Pijnacker, Intratuin ZoetermeerVolg ons ook op Facebook, www.intratuin.nl

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

‹www.grootrijswijk.nlDonderdag 6 november 2014

proefschriftover tollensRijswijker Ruud Poortier schrijft indrukwekkend proef-schrift over Hendrik Tollens.

rJt speeltaladdinHet Rijswijks Jeugdtheater isklaar voor de musical Aladdinin de Rijswijkse Schouwburg.

14»Lezers kunnen zelf artikelen plaatsen

riJswiJk - De nieuwe sitebiedt kansen en mogelijkhe-den die er voorheen niet wa-ren. Voor de redactie, maarook voor alle lezers van dekrant! Want de redactie gaatgraag samenwerken met ie-dereen die iets te meldenheeft. Of het nou gaat omverslagen van verenigings-activiteiten of aankondigin-

gen van evenementen. Hetverdient een plek tussen denieuwsartikelen op groot-

rijswijk.nl. Stuur je nu nogje berichten via de e-mailnaar de krant, dat kun jevanaf vandaag doen via dewebsite. In de zogehetenbètaversie van de nieuwesite ontvangt de redactiehet ingezonden bericht eerstnog in de mailbox. Die tus-senstap verdwijnt over eenpaar weken. Samen bouwenwe aan we meest completewebsite van Rijswijk.Je profiteert automatisch vanhandige schrijftips van deredactie en omdat we wer-ken met een bètaversie enwe nog diverse aanpassin-gen kunnen en zullen doende komende weken, is jouwfeedback zeker welkom. Zo

kun je zelf bijdragen aan hetsucces van de nieuwe site.Artikelen die via de websitebij de redactie binnenkomenstaanautomatischklaarvoorde papieren krant. De redac-tie probeert zo veel mogelijkartikelen, soms ingekort, inde papieren krant op te ne-men. Ook lokale agendabe-richten zijn welkom en wiezijn huis vol heeft staan metspullen die voor een prik-kie weg mogen, kan altijd bij

ons terecht op het prikbord.

OndernemersUiteraard is er voor onder-nemers een mooie plek opde nieuwe website. Dankzijhen en hun boodschap kun-nenonzehuis-aan-huiskran-ten blijven bestaan. Daaromkomt hun boodschap tús-sen de nieuwsberichten inte staan. Zeer prominent!Uiteraard zijn er nog veelmeer mogelijkheden, van

óuderwetse’ banneradver-tenties tot ‘nieuwerwetse’aanbiedingslinks. In com-binatie met adverteren in dewekelijkse papieren krant,krijgt elke onderneming deaandacht die zij verdient.Surf snel naar www.groot-rijswijk.nl en laat ons wetenwat je er van vindt.Oh ja, en over die feestelijkeprijzen lees je alles in de bij-lage die om deze krant heenzit.

NIEUWE WEBSITECOMPLETER METNIEUWS, AGENDAEN EEN PRIkBORD

De spin in het web van de Rijswijkse samenleving,dé plek online waar je naar toe gaat als er iets aanhand is in jouw woonplaats, of om te kijken wat er ditweekend te doen is en dé plek om jouw eigen nieuwste delen! Waar dit over gaat? De nieuwe website vanGroot Rijswijk. Dat vieren we met feestelijke prijzen.

Knallen metde website!

Accountmanager Nancy van Buuren en eindredacteur Ralph Julsing werken enthousiast samen metde lezers, organisaties en ondernemers aan de website van Groot Rijswijk. Foto: Tino van Dam

BuurtpreventieriJswiJk - De gemeente Rijs-wijk roept inwoners op zichte melden voor een buurt-preventieteam. Zo moetenwijken en buurten veiligerworden. Op de site van degemeente komt een apartepagina waar belangstellen-den zich kunnen melden.Op 1 januari moet her eersteteam starten. Lees hieroverelders meer in deze krant.

RioolheffingriJswiJk - De rioolheffingzou in de toekomst minderhard kunnen stijgen of zelfsdalen! Zodra het rioolpro-gramma is geactualiseerdis er meer duidelijkheidover de kosten van renova-tie. Door de nieuwe Kous-methode bespaart Rijswijkzich veel geld. De komendejaargang moeten de bewo-ners er nog even aan gelovenmet een stijging van 12,2procent!

Code OranjeriJswiJk - De accountant vande gemeente geeft Rijswijk‘Code Oranje’ vanwege deschuldenpositie. Rijswijkheeft circa 260 miljoen euro,voornamelijk door grondpo-sities in RijswijkBuiten.

KLIK & WIN ACTIE

De reputatiesvan Juan Gabriel VásquezGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

Avalex op de agendaRijswijk - Er zijn in Rijswijkaanzienlijk meer klachtenen meldingen over de on-dergrondse containers danin omliggende ‘Avalex-ge-meenten’. Sterker, het aantalmeldingen is flink gestegen.“De oorzaken voor deze stij-ging zijn mij niet bekend”,zegt wethouder Van derMeij (Stadsbeheer). Hij heeftdeze week een bestuurlijkoverleg met de directie vanAvalex over deze zaak.Avalex stond sowieso tij-dens de raadsvergaderingover de Begroting 2015-2018centraal, want de partijen

plaatsten een groot vraag-teken achter de stijging vantien procent van de afval-stoffenheffing nadat juisthet vorige College tien pro-cent minderde. “Door wet-geving zijn we de komendejaren duurder uit. We gaannaar een compleet anderevorm van afvalbeleid. Met,wat mij betreft, een laagvastrecht en hoger variabeldeel waarbij ‘de vervuilerbetaalt’ leidend is.” Van derMeij gaat op verzoek vanDick Jense (OR) de kostenvan Avalex per huisaanslui-ting inzichtelijk maken.

Minder sociale woningbouwRijswijk - Donkere wolkenpakken zich samen bovende sociale woningbouw inRijswijk. Het aantal huur-woningen, zoals gepland inde oorspronkelijke plannenvan RijswijkBuiten en Eike-lenburgh, gaat zo goed alszeker niet worden gehaald.Wethouder Ronald van derMeij (o.a. Stadsontwikke-ling) meldde deze bood-schap dinsdagavond in deraad tijdens de begrotings-behandeling.“De sociale woningbouwstaat de komende jaren inHaaglanden onder zware

druk. De corporaties heb-ben de financiële middelenniet. Het College maakt zichzorgen hoe de woningcor-poraties momenteel functi-oneren door taakstellingenvanuit het Rijk en Vestia-affaires. Deze laatste zakengaan in hoge mate het beleidvan de corporaties voor dekomende jaren bepalen.”Volgens wethouder Van derMeij hoeft de gemeenteraadniet te verwachten dat er dekomende jaren fors wordtgeïnvesteerd in nieuwbouw.“De verwachting is dat decorporaties heel weinig in-

vesteren en voornamelijkaan het onderhoud zullenwerken.”Dit alles heeft ernstige ge-volgen voor de nieuwbouwop RijswijkBuiten en in debuurt Eikelenburgh. “WatRijswijk met de situatie gaatdoen, is een politiek keuze-vraagstuk. Of we gunnen dewoningcorporaties meer tijdof we moetren de bouwpro-gramma’s van RijswijkBui-ten en Eikelenburgh wijzi-gen.” Ronald van der Meijhoopt deze lastige kwestiebegin 2015 aan de gemeen-teraad voor te leggen.

Goede voorbeeldRijswijk - Het onderwerp‘Vrouwen aan de Top’ pas-seerde de revue tijdens deraadsvergadering over deBegroting 2015-2018. Wet-houder Nicole Dierdorpmeldde dat Rijswijk geenvoorkeursbeleid heeft voormannen of vrouwen. “Wehebben in Rijswijk geenvoorkeursbeleid. Rijswijkkiest altijd voor de meestgeschikte kandidaat, man ofvrouw maakt niets uit. Maarik geloof dat wij, wethouderMarloes Borsboom en mijnpersoontje wel het goedevoorbeeld geven.”

TVR is definitief verhuisd naar SpoorlaanRijSwijk/den haag - Ten-nisvereniging Rijswijk isdefinitief verhuisd van deJan Thijssenweg naar deSpoorlaan, in de oksel vanhet Prins Clausplein.Voorzitter Hans Hoogeneshees de oude vlag op hetnieuwe complex. Dit laatsteterwijl de naam van de ten-nisclub is gewijzigd. TVRblijft weliswaar TVR, maardie letters staan nu voorTennisvereniging Residen-tie, met voornamelijk Rijs-wijkers en Voorburgers alslid.Den Haag stelde de

naamswijziging als een vande voorwaarden voor eenflinke subsidie. Na tweemaanden realiseerden devrijwilligers hier een mooiingericht clubgebouw mettwee nieuwe ‘Pro Bounce’tennisbanen. TVR verwachteen flinke ledengroei omdatveel Ypenburgers dagelijkslangs het complex naar hetwerk fietsen. Maar zover ishet nog niet. Eerst komende Haagse wethouder Bal-dewsingh en voormalig ten-nisprof Marcella Mesker hettennispark officieel openenop vrijdag 21 november.

Voorzitter Hans Hoogenes hijst de vlag waarna de leden het glasheffen op de toekomst van TV Residentie. Foto: Ralph Julsing

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Huis van de StadRijswijk - Als het aan hetCollege van Rijswijk ligtgaan alleen de ambtelijkeorganisatie en het bestuurterug naar het oude stadhuis

aan de Generaal Spoorlaan,beter bekend als ‘Het Huisvan de Stad’. Dus zonderinwoning van andere instel-lingen of verenigingen.

De kerstshow is open!Intratuin Pijnacker, Intratuin Zoetermeer

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Donder

Lezers kunnen zelf artikelen plaatsen

riJswiJkkbiedt kansen en mogelijkheden die er voorheen niet waren. Voor de redactie, maar ook voor alle lezers van de krant! Want de redactie gaat graag samenwerken met iedereen die iets te melden heeft. Of het nou gaat om verslagen van verenigingsactiviteiten of aankondigin

gen van evenementen. Het verdient een plek tussen de nieuwsartikelen op groot

NIEUWE WEBSITECOMPLETER METNIEUWS, AGENDAEN EEN PRI

De spin in het web van de Rijswijkse samenleving, dé plek online waar je naar toe gaat als er iets aan hand is in jouw woonplaats, of om te kijken wat er dit weekend te doen is en dé plek om jouw eigen nieuws te delen! Waar dit over gaat? De nieuwe website van Groot Rijswijk. Dat vieren we met feestelijke prijzen.

Knallen metde website!

Buurtpreventie - De gemeente Rijs-

wijk roept inwoners op zich te melden voor een buurt-preventieteam. Zo moeten wijken en buurten veiliger worden. Op de site van de gemeente komt een aparte pagina waar belangstellen-den zich kunnen melden. Op 1 januari moet her eerste team starten. Lees hierover elders meer in deze krant.

Rioolheffing - De rioolheffing

zou in de toekomst minder hard kunnen stijgen of zelfs dalen! Zodra het rioolpro-gramma is geactualiseerd is er meer duidelijkheid over de kosten van renova-tie. Door de nieuwe Kous-methode bespaart Rijswijk zich veel geld. De komende jaargang moeten de bewo-ners er nog even aan geloven met een stijging van 12,2

Code Oranje - De accountant van

de gemeente geeft Rijswijk ‘Code Oranje’ vanwege de schuldenpositie. Rijswijk heeft circa 260 miljoen euro, voornamelijk door grondpo-sities in RijswijkBuiten.

KLIK & WIN ACTIE

De reputatiesvan Juan Gabriel VásquezGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

plaatsten een groot vraag-teken achter de stijging van tien procent van de afval-stoffenheffing nadat juist het vorige College tien pro-cent minderde. “Door wet-geving zijn we de komende jaren duurder uit. We gaan naar een compleet andere vorm van afvalbeleid. Met, wat mij betreft, een laag vastrecht en hoger variabel deel waarbij ‘de vervuiler betaalt’ leidend is.” Van der Meij gaat op verzoek van Dick Jense (OR) de kosten van Avalex per huisaanslui-

Minder sociale woningbouwRijswijk - Donkere wolken Rijswijkpakken zich samen boven de sociale woningbouw in Rijswijk. Het aantal huurwoningen, zoals gepland in de oorspronkelijke plannen van RijswijkBuiten en Eikelenburgh, gaat zo goed als zeker niet worden gehaald. Wethouder Ronald van der Meij (o.a. Stadsontwikkeling) meldde deze boodschap dinsdagavond in de raad tijdens de begrotings-behandeling.“De sociale woningbouw

Meij hoeft de gemeenteraad niet te verwachten dat er de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in nieuwbouw.

of we moetren de bouwpro-gramma’s van RijswijkBui-ten en Eikelenburgh wijzi-gen.” Ronald van der Meij hoopt deze lastige kwestie

voorkeursbeleid. Rijswijk kiest altijd voor de meest geschikte kandidaat, man of vrouw maakt niets uit. Maar ik geloof dat wij, wethouder Marloes Borsboom en mijn persoontje wel het goede

TVR is definitief verhuisd naar SpoorlaanRijSwijk/den haagnisvereniging Rijswijk is definitief verhuisd van de Jan Thijssenweg naar de Spoorlaan, in de oksel van het Prins Clausplein.Voorzitter Hans Hoogenes hees de oude vlag op het nieuwe complex. Dit laatste terwijl de naam van de tennisclub is gewijzigd. TVR blijft weliswaar TVR, maar die letters staan nu voor Tennisvereniging Residentie, met voornamelijk Rijswijkers en Voorburgers als lid.Den Haag stelde de

http://www.krantjecontantje.nl

aan de Generaal Spoorlaan, beter bekend als ‘Het Huis van de Stad’. Dus zonder inwoning van andere instel-lingen of verenigingen.

preventieteam. Zo moeten wijken en buurten veiliger worden. Op de site van de gemeente komt een aparte pagina waar belangstellenden zich kunnen melden. Op 1 januari moet her eerste team starten. Lees hierover elders meer in deze krant.

Rioolheffing - De rioolheffing

zou in de toekomst minder hard kunnen stijgen of zelfs

gramma is geactualiseerd is er meer duidelijkheid

tie. Door de nieuwe Kous-methode bespaart Rijswijk zich veel geld. De komende jaargang moeten de bewoners er nog even aan geloven met een stijging van 12,2

Code Oranje - De accountant van

de gemeente geeft Rijswijk ‘Code Oranje’ vanwege de

heeft circa 260 miljoen euro, voornamelijk door grondposities in RijswijkBuiten.

teken achter de stijging van

het vorige College tien pro

geving zijn we de komende jaren duurder uit. We gaan naar een compleet andere vorm van afvalbeleid. Met, wat mij betreft, een laag vastrecht en hoger variabel deel waarbij ‘de vervuiler

Meij gaat op verzoek van Dick Jense (OR) de kosten van Avalex per huisaanslui

aan de Generaal Spoorlaan, beter bekend als ‘Het Huis

inwoning van andere instellingen of verenigingen.

wijken en buurten veiliger

de website!

Donder

preventieteam. Zo moeten wijken en buurten veiliger

De kerstshow is open!

wijken en buurten veiliger worden. Op de site van de gemeente komt een aparte pagina waar belangstellenden zich kunnen melden. Op 1 januari moet her eerste team starten. Lees hierover elders meer in deze krant.

Rioolheffing - De rioolheffing

zou in de toekomst minder hard kunnen stijgen of zelfs

gramma is geactualiseerd is er meer duidelijkheid

tie. Door de nieuwe Kous-methode bespaart Rijswijk zich veel geld. De komende jaargang moeten de bewoners er nog even aan geloven met een stijging van 12,2

Code Oranje - De accountant van

de gemeente geeft Rijswijk ‘Code Oranje’ vanwege de

heeft circa 260 miljoen euro, voornamelijk door grondposities in RijswijkBuiten.

plaatsten een groot vraagteken achter de stijging van tien procent van de afval

het vorige College tien pro

geving zijn we de komende jaren duurder uit. We gaan naar een compleet andere vorm van afvalbeleid. Met, wat mij betreft, een laag vastrecht en hoger variabel deel waarbij ‘de vervuiler betaalt’ leidend is.” Van der Meij gaat op verzoek van Dick Jense (OR) de kosten van Avalex per huisaanslui

raad tijdens de begrotingsMeij hoeft de gemeenteraad niet te verwachten dat er de

of we moetren de bouwpro

voorkeursbeleid. Rijswijk kiest altijd voor de meest

aan de Generaal Spoorlaan, beter bekend als ‘Het Huis

inwoning van andere instellingen of verenigingen.

wijken en buurten veiliger

GELANCEERD!ONZE NIEUWE WEBSITE STAAT ONLINE

DRIE WEKEN LANG KANS

OP EEN SAMSUNG TABLET!

Groot Rijswijk

WIJHIERVAN

KIJK OP WWW.GROOTRIJSWIJK.NL

Zo’n knallende lancering

vieren wij natuurlijk met een

knallende actie. Ga naar

www.grootrijswijk.nl en maak

drie weken lang kans op een

Samsung Galaxy Tab 4, 7”

WiFi. Tot en met 26 november

geeft www.grootrijswijk.nl elke

week een Samsung Galaxy Tab

4 weg aan een fervente lezer

van onze nieuwe website.

Winnen? Kijk op onze nieuwe

website en win.

WIN EEN SAMSUNG GALAXY TAB 4, 7”

Hij is nieuw, actueel en

ondanks dat hij sky high

gaat is hij tóch lokaal: onze

nieuwe website! Al het

nieuws van ‘om de hoek’

staat er op, vooral omdat jij

het er zelf op kunt zetten.

Makkelijk, snel en gratis.