Dbw 20141029

37
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BREDASE MIDWEEKEDITIE 29 OKTOBER 2014 WEEK 44 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 74.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Gemeente Breda OP PAGINA 5 Volg ons via twitter: @BredaseBode www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL DOOR ADDO SPRANGERS De organisatie spreekt van een overwel- digende opkomst en een bijzonder mooie start van de geplande tour door het land. Het pop-up evenement maakt na zondag een maandenlange reis langs de histori- sche route van de bevrijders en doet in totaal twaalf steden aan. Daar worden op verschillende manieren internationale verhalen over vrijheid samengebracht met de lokale historie van 1940 tot 1945. Het vrijheidsprogramma van About Free- dom werd in Breda in een bomvol stad- huis officieel geopend door wethouder Miriam Haagh. Bezoekers konden hier vervolgens de hele middag terecht om gezeten aan keukentafels internationale shortfilms over vrijheid te bekijken, sma- ken van vrijheid te proeven in gerechtjes van fooddesigner Ralph Geerts en vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan over de ware betekenis van vrijheid. Speciaal voor kinderen werd de ‘Freedom River Game’ gelanceerd en natuurlijk was er livemuziek, verzorgd door Music Gene- rations en Arie Mosies, frontman van de in jaren ’50 en jaren ’60 populaire band The Rocking Teens. Filmpremière Het About Freedom festival beleefde zon- dag ook de première van een korte film over de Tweede Wereldoorlog van een Duits gezin. In de film vertellen grootou- ders hun dochter en kleinkinderen het aangrijpende verhaal over hoe hun va- ders moesten vechten aan de kant van de Duitsers, waarbij één van hen nooit meer terugkeerde. Kleindochter en film- maakster Maren Gedenk was samen met haar ouders en broer aanwezig om onder leiding van Willem Bruls mee te praten in een plenair debat over vrijheid. Het hoofdprogramma bestond uit twee talk- shows over vrijheid, die zijn gebaseerd op de zogeheten ‘Kitchen Table Series’; een serie van dertien korte internationale films uit tien landen waarin mensen van verschillende generaties aan de keuken- tafel praten over de ware betekenis van vrijheid en verzet. Naast de Duitse film werden zondag ook de films uit Neder- land, Polen, Chili en Indonesië getoond, wat vervolgens leidde tot een mooie en soms ook emotionele dialoog in de zaal, zo meldt de organisatie. Succesvolle aftrap About Freedom Rondreizend vrijheidsfestival trekt honderden bezoekers BREDA - About Freedom is zondag officieel begonnen aan haar tocht door Nederland. Het vrijheidsfestival werd in de middaguren door ruim duizend bezoekers druk bezocht en beleefde daarmee een succesvolle eer- ste editie in het stadhuis in Breda. REDDINGSACTIE RIJKSMONUMENTEN NIEUWSTRAAT WOS TETERINGEN GOOIT HANDDOEK IN RING BREDA - Burgemeester Van der Velden heeft zaterdagmiddag in het kader van de herdenking van de Bevrijding van Breda een plaquette onthuld bij het Breda’s Museum. Dat deed hij samen met Andrew Maczek, de zoon van de Poolse generaal Stanislaw Maczek. De plaquet- te is een eerbetoon aan soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie die zeventig jaar geleden Breda bevrijdden. FOTO PERRY ROOVERS BREDA - Een 64-jarige man uit Prinsen- beek is zondagmorgen omstreeks 10.00 uur bij een verkeersongeval op de Leurse- baan om het leven gekomen. Het slachtof- fer fietste in een groep van circa twintig wielrenners in de richting van Etten-Leur. Net voorbij de kruising met de Zanddreef is hij in aanrijding gekomen met een per- sonenauto, bestuurd door een 23-jarige vrouw uit Etten-Leur die uit tegengestelde richting kwam. De hulpdiensten, onder meer de traumaheli met een arts, waren snel ter plaatse. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd maar is ter plaatse overle- den. Verkeersongevallen analisten onder- zoeken de toedracht van het ongeval. Wielrenner komt om bij verkeersongeval BREDA - De jongerenraad en de cliënten- raad van Juzt gaan met een pop-up theater in het Stadskantoor van zich laten horen. Op die manier willen zij aandacht vragen voor de overheveling van de jeugdzorg aan gemeenten. “Er moet nog ongelooflijk veel gebeuren. Er is nog niet zeker waar jonge- ren en ouders moeten aankloppen. Jonge- ren en ouders maken zich hier zorgen om”, zeggen zij. Om de aandacht op het onder- werp te vestigen houden zij op 29 oktober om 16.00 uur in het Bredase Stadskantoor een pop-up theater met de boodschap: Het gaat om ons! Iedereen die bezig is met de zorg voor jeugd en andere belangstellen- den mogen komen. Pop-up theater in het Stadskantoor BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag tijdens een Mobiel Toe- zicht Veiligheid (MTV)-controle op de A-16 bij Hazeldonk een 43-jarige Belgische man aangehouden omdat hij internationaal gesignaleerd stond. Bij controle vande reisdocumenten van de inzittenden van een auto op de A-16 bleek één van hen internationaal gesignaleerd te staan voor uitlevering aan de Canadese autoriteiten vanwege overtreding van de Opiumwet. De verdachte is in verzekering gesteld en zal worden voorgeleid aan de rechter-com- missaris. De verdachte zal, als de minister dit toestaat, worden uitgeleverd aan de Canadese autoriteiten. Marechaussee pakt gezochte Belg op BREDA - 3 november: Sint Hubertusdag. Hubkesdag. De dag dat de patroon van de jacht heilig werd verklaard. De Hub- kes, vierkante broodjes die elke zichzelf respecterende bakker dan bakt, gaan nog steeds als warme broodjes over de toon- bank. St. Hubertus bekeerde zich tot het christendom na zijn confrontatie met een hert met een kruis in zijn gewei. Hij kon het dier niet doodschieten. De latere bis- schop streed tegen heidense gebruiken. In plaats daarvan moesten ze brood naar hem brengen. Later aten jagers, en ook boeren, burgers en vee gewijd brood om zich te- gen hondsdolheid en ander gruwelijks te beschermen. Traditie van Hubkes nog niet uitgestorven BREDA - Vrijdag 31 oktober sp(r)ookt het op Parkhoeve Breda-Noord aan Tussen de Dijken 101 te Breda. Van 18.00 uur tot 21.00 uur krijgt de kinderboerderij bezoek van allerlei spookachtige en magische figuren die je er de rest van het jaar niet tegenkomt. Tijdens de Halloweenavond met het thema ‘Sprookjes en Spookjes’ wordt er van 18.30 uur tot 20.00 uur een spannende vossenjacht gehouden. Je mag een zaklamp of lampion op batterijen mee- nemen tijdens het zoeken. Degene met het origineelste, het engste of juist het grap- pigste kostuum wint een leuke prijs!Verder kunnen kinderen knutselen en Halloween- maskers versieren. Gratis toegang. Halloweenavond in Breda-Noord BREDA - Als de weersomstandigheden het toelaten, rooit de gemeente deze week bo- men die in de bermen naast het voetpad langs de Aa of Weerijs staan. Het gaat om het gedeelte tussen de Dr. Struyckenstraat en Ruitersboslaan. De reden hiervoor is de ernstige wortelopdruk die de bomen in de asfaltverharding veroorzaken. Het asfalt voetpad langs de Aa of Weerijs is ernstig beschadigd doordat boomwortels naar de oppervlakte zijn gegroeid. De verharding is hierdoor omhoog gedrukt, waardoor een onregelmatig oppervlak is ontstaan. He- laas is herstel van de verharding met be- houd van de bomen niet mogelijk. Na het rooien wordt het asfaltpad hersteld. Bomenrooi langs bermen Aa of Weerijs Woning verkopen? Bespaar 300 euro! Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie Sophiastraat 11, Breda T 076-5139001 di. t/m za. 9.30-17.00 uur www.goudwisselkantoor.nl Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl VANDAAG IN DE BODE - OVERLIJDEN & HERDENKEN - & Overlijden Herdenken Elk afscheid is de geboorte van een herinnering Stap voor stap toewerken naar het afscheid Allerzielen en Allerheiligen Oase van leven en dood HOME OF BRANDS ... Your

description

 

Transcript of Dbw 20141029

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B R E D A S EMIDWEEKEDITIE 29 OKTOBER 2014WEEK 44

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 74 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Gemeente Breda

op pagina 5OP PAGINA 5

Volg ons via twitter: @BredaseBode

www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

DOOR ADDO SPRANGERS

De organisatie spreekt van een overwel-digende opkomst en een bijzonder mooie start van de geplande tour door het land. Het pop-up evenement maakt na zondag een maandenlange reis langs de histori-sche route van de bevrijders en doet in totaal twaalf steden aan. Daar worden op verschillende manieren internationale verhalen over vrijheid samengebracht met de lokale historie van 1940 tot 1945. Het vrijheidsprogramma van About Free-dom werd in Breda in een bomvol stad-huis offi cieel geopend door wethouder Miriam Haagh. Bezoekers konden hier vervolgens de hele middag terecht om gezeten aan keukentafels internationale shortfi lms over vrijheid te bekijken, sma-

ken van vrijheid te proeven in gerechtjes van fooddesigner Ralph Geerts en vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan over de ware betekenis van vrijheid. Speciaal voor kinderen werd de ‘Freedom River Game’ gelanceerd en natuurlijk was er livemuziek, verzorgd door Music Gene-rations en Arie Mosies, frontman van de in jaren ’50 en jaren ’60 populaire band The Rocking Teens.

FilmpremièreHet About Freedom festival beleefde zon-dag ook de première van een korte fi lm over de Tweede Wereldoorlog van een Duits gezin. In de fi lm vertellen grootou-ders hun dochter en kleinkinderen het aangrijpende verhaal over hoe hun va-ders moesten vechten aan de kant van

de Duitsers, waarbij één van hen nooit meer terugkeerde. Kleindochter en fi lm-maakster Maren Gedenk was samen met haar ouders en broer aanwezig om onder leiding van Willem Bruls mee te praten in een plenair debat over vrijheid. Het hoofdprogramma bestond uit twee talk-shows over vrijheid, die zijn gebaseerd op de zogeheten ‘Kitchen Table Series’; een serie van dertien korte internationale fi lms uit tien landen waarin mensen van verschillende generaties aan de keuken-tafel praten over de ware betekenis van vrijheid en verzet. Naast de Duitse fi lm werden zondag ook de fi lms uit Neder-land, Polen, Chili en Indonesië getoond, wat vervolgens leidde tot een mooie en soms ook emotionele dialoog in de zaal, zo meldt de organisatie.

Succesvolle aftrap About FreedomRondreizend vr i jheidsfest ival t rekt honderden bezoekers

BREDA - About Freedom is zondag offi cieel begonnen aan haar tocht door Nederland. Het vrijheidsfestival werd in de middaguren door ruim duizend bezoekers druk bezocht en beleefde daarmee een succesvolle eer-ste editie in het stadhuis in Breda.

REDDINGSACTIERIJKSMONUMENTEN

NIEUWSTRAAT

WOS TETERINGENGOOIT

HANDDOEK IN RING

BREDA - Burgemeester Van der Velden heeft zaterdagmiddag in het kader van de herdenking van de Bevrijding van Breda een plaquette onthuld bij het Breda’s Museum. Dat deed hij samen met Andrew Maczek, de zoon van de Poolse generaal Stanislaw Maczek. De plaquet-te is een eerbetoon aan soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie die zeventig jaar geleden Breda bevrijdden. FOTO PERRY ROOVERS

BREDA - Een 64-jarige man uit Prinsen-beek is zondagmorgen omstreeks 10.00 uur bij een verkeersongeval op de Leurse-baan om het leven gekomen. Het slachtof-fer fi etste in een groep van circa twintig wielrenners in de richting van Etten-Leur. Net voorbij de kruising met de Zanddreef is hij in aanrijding gekomen met een per-sonenauto, bestuurd door een 23-jarige vrouw uit Etten-Leur die uit tegengestelde richting kwam. De hulpdiensten, onder meer de traumaheli met een arts, waren snel ter plaatse. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd maar is ter plaatse overle-den. Verkeersongevallen analisten onder-zoeken de toedracht van het ongeval.

Wielrenner komt om bij verkeersongeval

BREDA - De jongerenraad en de cliënten-raad van Juzt gaan met een pop-up theater in het Stadskantoor van zich laten horen. Op die manier willen zij aandacht vragen voor de overheveling van de jeugdzorg aan gemeenten. “Er moet nog ongeloofl ijk veel gebeuren. Er is nog niet zeker waar jonge-ren en ouders moeten aankloppen. Jonge-ren en ouders maken zich hier zorgen om”, zeggen zij. Om de aandacht op het onder-werp te vestigen houden zij op 29 oktober om 16.00 uur in het Bredase Stadskantoor een pop-up theater met de boodschap: Het gaat om ons! Iedereen die bezig is met de zorg voor jeugd en andere belangstellen-den mogen komen.

Pop-up theater in het Stadskantoor

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag tijdens een Mobiel Toe-zicht Veiligheid (MTV)-controle op de A-16 bij Hazeldonk een 43-jarige Belgische man aangehouden omdat hij internationaal gesignaleerd stond. Bij controle vande reisdocumenten van de inzittenden van een auto op de A-16 bleek één van hen internationaal gesignaleerd te staan voor uitlevering aan de Canadese autoriteiten vanwege overtreding van de Opiumwet. De verdachte is in verzekering gesteld en zal worden voorgeleid aan de rechter-com-missaris. De verdachte zal, als de minister dit toestaat, worden uitgeleverd aan de Canadese autoriteiten.

Marechaussee pakt gezochte Belg op

BREDA - 3 november: Sint Hubertusdag. Hubkesdag. De dag dat de patroon van de jacht heilig werd verklaard. De Hub-kes, vierkante broodjes die elke zichzelf respecterende bakker dan bakt, gaan nog steeds als warme broodjes over de toon-bank. St. Hubertus bekeerde zich tot het christendom na zijn confrontatie met een hert met een kruis in zijn gewei. Hij kon het dier niet doodschieten. De latere bis-schop streed tegen heidense gebruiken. In plaats daarvan moesten ze brood naar hem brengen. Later aten jagers, en ook boeren, burgers en vee gewijd brood om zich te-gen hondsdolheid en ander gruwelijks te beschermen.

Traditie van Hubkes nog niet uitgestorven

BREDA - Vrijdag 31 oktober sp(r)ookt het op Parkhoeve Breda-Noord aan Tussen de Dijken 101 te Breda. Van 18.00 uur tot 21.00 uur krijgt de kinderboerderij bezoek van allerlei spookachtige en magische fi guren die je er de rest van het jaar niet tegenkomt. Tijdens de Halloweenavond met het thema ‘Sprookjes en Spookjes’ wordt er van 18.30 uur tot 20.00 uur een spannende vossenjacht gehouden. Je mag een zaklamp of lampion op batterijen mee-nemen tijdens het zoeken. Degene met het origineelste, het engste of juist het grap-pigste kostuum wint een leuke prijs!Verder kunnen kinderen knutselen en Halloween-maskers versieren. Gratis toegang.

Halloweenavond in Breda-Noord

BREDA - Als de weersomstandigheden het toelaten, rooit de gemeente deze week bo-men die in de bermen naast het voetpad langs de Aa of Weerijs staan. Het gaat om het gedeelte tussen de Dr. Struyckenstraat en Ruitersboslaan. De reden hiervoor is de ernstige wortelopdruk die de bomen in de asfaltverharding veroorzaken. Het asfalt voetpad langs de Aa of Weerijs is ernstig beschadigd doordat boomwortels naar de oppervlakte zijn gegroeid. De verharding is hierdoor omhoog gedrukt, waardoor een onregelmatig oppervlak is ontstaan. He-laas is herstel van de verharding met be-houd van de bomen niet mogelijk. Na het rooien wordt het asfaltpad hersteld.

Bomenrooi langsbermen Aa of Weerijs

Woning verkopen?Bespaar 300 euro!

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Sophiastraat 11, Breda T 076-5139001 di. t/m za. 9.30-17.00 uurwww.goudwisselkantoor.nl

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

Problemen met uw huid? Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

SCHIMMELNAGELS

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser.Na de laserbehandeling worden de nagelsgeleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

VANDAAGIN DE BODE

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

HOME OF BRANDS... Your

Hét onderscheid in wonen, welzijn en zorgServiceresidentie Vredenbergh biedt senioren een uniek en veelzijdig pakket in wonen, welzijn en zorg op een locatie nabij de binnenstad van Breda. U woont er in moderne appartementen die van alle gemakken zijn voorzien. Bij Serviceresidentie Vredenbergh woont u prettig te midden van uw leeftijdsgenoten. We bieden u een fijn thuis met uw eigen sociale contacten, een veelzijdig aanbod aan activiteiten én zorg op maat. De kracht van ons gastvrije team ligt in de combinatie van aandacht, zorg en ontspanning. Hiermee brengen wij onze kernwaarden: dichtbij, actief en persoonlijk, dagelijks in de praktijk. Dat geeft een veilig en comfortabel gevoel.

Echte voorloperServiceresidentie Vredenbergh is een voorloper. Al vanaf de start in 1960 kennen wij scheiden van wonen en zorg. Toen heel vernieuwend, tegenwoordig is het overheidsbeleid. Wij zijn trots op onze filosofie die we stap voor stap hebben verbeterd. Dit geldt ook voor onze huisvesting. Sinds 2009 staat op de vertrouwde locatie aan de Lovens-dijkstraat een fraai gebouw dat aan alle moderne eisen voldoet. Een welkom voor iedereen!

Serviceresidentie Vredenbergh is onderdeel van Stichting Surplus in Zevenbergen.

OPEN DAG Zondag 2 november

13.00 - 17.00 uur

Maak kennis met Serviceresidentie Vredenbergh én ons spectaculair huuraanbod!

Op zondag 2 november zet Serviceresidentie Vredenbergh haar deuren wagenwijd open. U bent van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom aan de Lovensdijkstraat 7 in Breda. U kunt een aantal appartementen en diverse andere ruimtes bezichtigen.

Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen en geven uitgebreide informatie over de mogelijkheden van Service- residentie Vredenbergh en ons spectaculair huuraanbod.

Voor meer informatie: 076 - 523 12 55 of www.surpluscomfort.nl

Serviceresidentie Vredenbergh

MEGA DEALS

8mm met 4-zijdige v-groef

70x15 blok groen MDF 2x gegrond

Zelfklevend PVCDiverse kleuren

PVC ClickDiverse kleuren 5mm dik met toplaag 0,55mm

Laminaat Comfy 7317mm met 2-zijdige v-groef

TapijttegelsDiverse kleuren

Laminaat XXL planken

Plinten 240 cm

Winkel/showroom 2500m2

150.000m2 Diverse vloerendirect uit voorraad leverbaar

Voorraad artikel per plank te koop

Ondervloeren per halve rol te koop

VloerenCentraleTakkebijsters 70

4817 BL BredaT: 076 522 06 86

[email protected]

Contact

ma-vrij 9.00 tot 17.00 uurza 9.00 tot 16.00 uur

www.devloerencentrale.nl

Openingstijden

€ 8,95 vanafPer m2

€ 19,95 vanafPer m2

€ 6,95 € 15,95Per m2

€ 6,95 € 11,95Per stuk

€ 9,95 € 24,95Per m2

€1,50 vanafPer stuk

De beste deals van Nederland!

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

Het boek ‘Groot Breda in 55 ver-halen’ van Rinie Maas is bij voor-intekening met 5 euro korting te bestellen. Maak voor 5 november 2014 per exemplaar 15 euro over naar Nl68 aBNa 0597 4148 68t.n.v. Hollaers van elkerzee BV o.v.v. het aantal exemplaren. Vanaf 8 novem-ber is het boek ook verkrijgbaar bij boekhandel Van Kemenade & Hol-laers aan de Ginnekenweg 269/271 te Breda.

Bestellen

DOOR ADDO SPRANGERS

Het was weer eens tijd voor een nieuw boek, vond zijn uitgever René Hollaers. En dus ondernam Rinie Maas via dagboe-ken en persoonlijke interviews weer een speurtocht naar verhalen over opmerke-lijke gebeurtenissen en vergeten plekken. Die zijn er in Breda, Ulvenhout, Bavel, Teteringen, Effen, Prinsenbeek, Ginneken en Princenhage - Groot Breda dus - in over-vloed te vinden, zo bleek. Het resultaat is zijn nieuwe boekwerk ‘Groot Breda in 55 verhalen’. Volgens de auteur zelf een boek om vooral te lachen. “Ik heb expres vrolijke verhalen in dit boek opgenomen vanwege de nare tijd waarin we leven. Ik wil dat mensen opgewekt raken.” Aan de andere kant schroomt hij niet om ook heel serieuze thema’s in zijn boek te belichten. “Drama mag niet ontbreken,” vindt hij.

“Daarom komt ook de Tweede Wereldoor-log in het boek voorbij met verhalen over de Jodenvervolging en de bevrijding van Breda door de Polen en Canadezen.”

Koperen KoFeiten, onderzoek, anekdotes en persoon-lijke herinneringen. Bij het schrijven van ‘Groot Breda in 55 verhalen’ putte Rinie Maas uit een variëteit aan bronnen. Zo belicht hij het leven van de in 1982 over-leden bekende Bredase figuur Koperen Ko. De man was twee keer getrouwd, had tien kinderen en nog een hoop kleinkinderen. “Van hen kreeg ik allerlei aanvullende in-formatie,” aldus Rinie Maas. “Koperen Ko had een wit pak, maar zijn schoenen verf-de hij bijvoorbeeld gewoon zelf wit. Ooit vertelde hij me na wat pilskes: ‘Eigenlijk ben ik helemaal niet zo vrolijk, maar ben ik een groot stuk sjaggerijn. ’s Avonds lig ik in mijn bed te malen over droevige liedjes die ik op mijn accordeon speel. Dan doe ik mijn gebit uit en ben ik weer even een beetje een lieflijke baby’. Prachtig, toch?”

BoschstraatVolgens Maas speelt de Boschstraat the-matisch ook een grote rol in zijn nieuwe boek. “Die straat heb ik perceel voor per-ceel uitgekamd. Daarbij kwamen gewel-dige verhalen tevoorschijn. Over de Olyton bijvoorbeeld, het pand dat door de bankier Laurijssen aan de cate-chisten werd weggegeven. Over Joep Adank, de drogist. En over Sjoke van Riel.

Ze was stikrijk en ging met vier jurken aan de ladder op zodat mensen niet onder d’r rok konden kijken.” Rinie Maas zou Rinie Maas niet zijn als hij ook zijn favoriete voetbalclub NAC niet in het boek zou la-ten voorkomen. Deze keer belicht hij de in de jaren ’80 ongekend populaire speler

Gerard den Haan. “Buiten Jan van Hoog-enhuizen en Puck Storimans heeft NAC in heel haar bestaan maar één echte cultheld gehad,” vindt hij. “Dat is Gerard den Haan. Zijn band met de supporters getuigt van een wederzijdse geelzwarte liefde.” Een vrolijke noot in een boek dat zoals gezegd

ook de minder teerhartige onderwerpen uit de Bredase geschiedenis behandelt. De beschrijving van Nicoline Swijgman die gedurende de oorlogsjaren in haar huis aan de Wethouder Romboutslaan negen-tien Joden verbergt is daarvan een tref-fend voorbeeld.

‘Mensen moeten opgewekt raken’Rinie Maas presenteert nieuw boek ‘Groot Breda in 55 verhalen’

Rinie Maas: ‘Drama mag in mijn boek niet ontbreken’ FOTO ADDO SPRANGERS

BREDA - Rinie Maas kan het niet laten. Onvermoeibaar blijft hij duiken in de historie van Breda en omgeving. Komende maand verschijnt het twin-tigste boek van de Bredase kroniekschrijver: ‘Groot Breda in 55 verhalen’.

DOOR ADDO SPRANGERS

De ontwikkelcombinatie Designhotel Breda is in de Nieuwstraat bezig met de realisatie van Grand Hotel Nassau, het beoogde eerste vijfsterrenhotel van Breda. De restauratiewerkzaamheden liggen ech-ter al sinds april van dit jaar stil, in afwach-ting van een lening van de provincie.

ZwamvormingVolgens de Gemeente Breda is er mo-menteel veel waterschade aan de pan-den doordat er regen naar binnen komt en door een ondeugdelijke afwatering. Ook zijn er diverse ramen stuk, waardoor duiven het pand vervuilen en aantasten. Bovendien heeft de Gemeente Breda zwamvorming geconstateerd. Die tast zo-wel de buitenschil als de constructie van de panden aan. “Nog langer wachten met herstelwerkzaamheden betekent dat de rijksmonumenten gevaar lopen,” zo stelt de Gemeente Breda. Daarnaast krijgt de gemeente veel klachten van omwonenden over overlast welke wordt veroorzaakt door personen die via steigers de panden kunnen betreden.

Wind- en waterdichtDe eigenaren zijn vorig jaar weliswaar begonnen met werkzaamheden om het monument niet verder te laten vervallen, maar de uitvoering daarvan is in april 2014

stil komen te liggen in afwachting van de toekenning van een lening van de Provin-cie Noord-Brabant. Die werkzaamheden waren nog niet voldoende om de panden te beschermen. De aannemer gaat de mo-numentale panden nu wind- en waterdicht maken en gaat de zwammen bestrijden. Die klus moet naar verwachting eind janu-ari 2015 zijn geklaard.

BehoudDe gemeente heeft de eigenaren van de panden aangeschreven om het benodigde onderhoud te verrichten om de rijksmonu-menten in de gewenste staat te brengen. Aangezien daar tot nu toe geen gevolg aan is gegeven, neemt de gemeente zelf de verantwoordelijkheid om het verval van de panden te stabiliseren om de rijksmonumenten zo voor de toekomst te behouden, zo meldt zij. De noodzakelijke werkzaamheden om de monumenten te behouden staan volgens de Gemeente Breda overigens los van de toekomstige ontwikkelingen van de panden. Volgens de oorspronkelijke plannen opent het Grand Hotel Nassau begin 2016 haar deuren. Daarmee zou voor de al zestien jaar leeg-staande monumentale panden aldaar, ooit thuishaven van de Eerwaarde Zusters Re-ligieuzen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis der congregatie van Roosendaal, eindelijk een mooie be-stemming zijn gevonden.

Gemeente grijpt in voor behoud rijksmonumentenMonumentale waarde wordt aangetast door verslechter ing bouwkundige staat panden Nieuwstraat

Rechts de met verder verval bedreigde panden aan de Nieuwstraat. FOTO ADDO SPRANGERS

BREDA - In opdracht van de Gemeente Breda is aannemer Nico de Bont maandag gestart met de aanpak van de rijksmonumenten aan de Nieuwstraat 21 tot en met 29. De gemeente heeft tot directe reparatiewerkzaamheden besloten omdat de bouwkundige staat van de panden steeds verder verslechtert en de monumentale waarde daardoor wordt aangetast.

Bestemmingsplannen

Wijziging vaststellingsbesluitbestemmingsplan Bavel, Pastoor Doensstraat-KloosterstraatBurgemeester en wethouders van Breda maken bekend

dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van

16 oktober 2014 heeft besloten het raadsbesluit van 19

december 2013, vaststelling van het bestemmingsplan

‘Bavel, Pastoor Doensstraat-Kloosterstraat (NL.IMRO.0758.

BP2013057003-401)’, met toepassing van artikel 6:19

Algemene wet bestuursrecht (Awb) te wijzigen.

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van

de locatie Pastoor Doensstraat 4 en Kloosterstraat 11-19 te

Bavel. Behalve realisatie van zelfstandige appartementen

voor senioren en zorgwoningen, wordt uitbreiding van een

supermarkt ook mogelijk gemaakt.

Doel reparatiebesluit

Tegen het vaststellingsbesluit van 19 december 2013 is

beroep ingediend. Naar aanleiding van de ingekomen

beroepsgronden inzake het op 19 december 2013

vastgestelde bestemmingsplan ‘Bavel, Pastoor Doens-

straat-Kloosterstraat’ is geconstateerd dat de ruimtelijke

onderbouwing op het gebied van het milieuaspect ‘geluid’

tekort schoot en dat om een goed woon- en leefklimaat te

garanderen geluidwerende maatregelen in de planregels

opgenomen moesten worden. Artikel 6:19 van de Algemene

wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om hangende het

beroep ondergeschikte gebreken uit het oorspronkelijke

besluit te herstellen. Bij besluit van 16 oktober 2014 heeft

de gemeenteraad van Breda het bestreden besluit tot

vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bavel, Pastoor Doens-

straat-Kloosterstraat’ met toepassing van artikel 6:19 Awb

gewijzigd. In het raadsbesluit zijn de wijzigingen opgesomd.

Het plan is voorzien van het aangepaste identificatienummer

NL.IMRO.0758.BP2013057003-0402.

Ter inzage

Het bovengenoemde plan ligt ter inzage van 30 oktober

tot en met 10 december 2014. Het plan is te raadplegen

op de gemeentelijke website: www.breda.nl, via ‘Wonen,

Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ > ’Bestemmings-

plannen ter inzage’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook

ligt het besluit tot wijziging van het bestreden besluit ter

inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Beroep

Tot en met 10 december 2014 is het voor belanghebbenden

mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan

schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te

Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de

werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende

gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een eerder ingesteld beroep, dat is gericht tegen het

raadsbesluit van 19 december 2013 om het bestemmings-

plan ‘Bavel, Pastoor Doensstraat-Kloosterstraat’ vast te

stellen, heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet

bestuursrecht mede betrekking op het raadsbesluit van 16

oktober 2014. Met andere woorden, belanghebbenden die

al eerder beroep hebben ingesteld hoeven dit niet opnieuw

te doen.

Ter inzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Hoge Vucht,2 locaties in Geeren ZuidBurgemeester en wethouders van Breda maken bekend

dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge Vucht, 2 locaties

in Geeren Zuid’ (NL.IMRO.0758 BP2014043006-0301) ter

inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw

van een Brede School op de hoek Hendrik Berlagestraat/

Johan Metzelaarstraat en in maximaal 14 woningen op een

deel van het park aan de Rombout Keldermansstraat.

en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en

beroepschriften, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten

minste bevatten

• naamenadresvandeindiener;

• dedagtekening;

• eenomschrijvingvanhetbesluitwaartegenhetbezwaar

isgericht;

• degrondenvanhetbezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop

het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een

bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om

gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift

een voorlopige voorziening te vragen bij de Rechtbank

Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,

4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening is in feite

het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het

schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om

het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke

voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een

spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige

voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie

Voor nadere informatie over het besluit kunt u van

30 oktober 2014 tot 10 december 2014 contact opnemen

met de heer J. Priester van de Omgevingsdienst Midden- en

West-Brabant op telefoonnummer (013) 206 04 20.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Breda, gelet op artikel 8.41

vandeWetmilieubeheer;

maken bekend dat bij hen op 22 september 2014 een

verzoek is binnengekomen voor gedeeltelijke intrekking van

de milieumelding die is aangemerkt als melding op grond

van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

• G.J.J. Oomen op de locatie Rithsestraat 324 te Breda.

‘Op 22 september 2014, aangevuld op 10 oktober 2014, is

er een melding op grond van Activiteitenbesluit milieubeheer

door G. Oomen ingediend voor de locatie Rithsestraat 324

te Breda. In de melding is opgenomen dat er minder dieren

worden gehouden.

De ammoniakemissie die vermindert op dit bedrijf komt ten

goede aan de inrichting Maatschap Molenaar - Breedveld

aan Langeweg 1, 4741 SV te Hoeven voor de aanvraag om

vergunning volgens de Natuurbeschermingswet voor deze

locatie.’

Gemeente BredaStadskantoor

Claudius Prinsenlaan 10

Postbus 90156, 4800 RH Breda

E-mail: [email protected]

Telefoon: 14 076

Openingstijdenbalies StadskantoorMaak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via

www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van

08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur.

Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op

www.breda.nl

Met afspraak

Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur.

Woensdag: 12.00 - 20.00 uur

Donderdag: 12.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van

30 oktober tot en met 10 december 2014. Het

bovengenoemde ontwerp is te raadplegen op de

gemeentelijke website: www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken

en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ > ’Bestemmingsplannen

ter inzage’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het

ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de Infobalie in het

Stadskantoor.

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn van 30 oktober tot en met

10 december 2014 kunt u uw zienswijze op het ontwerp-

bestemmingsplan naar voren brengen. Uw schriftelijke

zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Breda,

Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van

een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een

afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 38 96.

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Ulvenhout,HertespoorVoornemen nieuw bestemmingsplan voor de locatie

Hertespoor

Op 30 september 2013 heeft de raad het bestemmings-

plan ‘Ulvenhout, Hertespoor 2013’ (NL.IMRO.0758.

BP201206007-0401) vastgesteld voor de ontwikkeling

van 28 woningen. Het plangebied ligt aan de rand van

de dorpskern van Ulvenhout, ten noordoosten van de

Annevillelaan, tussen de wegen Hertespoor, Gebuurdreef en

Torendreef. In het noordoosten grenst het gebied aan het

Ulvenhoutse Bos.

Voor de ruimtelijke onderbouwing en uitvoerbaarheid van

het bestemmingsplan is o.a. een ecologische Voortoets

uitgevoerd. In beroep heeft de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State (ABRvS) geoordeeld dat deze

Voortoets onvoldoende aantoont dat significante effecten

zijn uit te sluiten op het aangrenzende Natura 2000-gebied

Ulvenhoutse Bos.

Opstellen Passende beoordeling en Milieueffect-

rapport (PlanMer)

Als gevolg van de uitspraak van de ABRvS is een Passende

Beoordeling verplicht voor het bestemmingsplan op grond

van de Natuurbeschermingswet 1998 en moet voor het

bestemmingsplan een m.e.r.-procedure worden doorlopen,

resulterend in een milieueffectrapport voor het bestem-

mingsplan (planMER). De Passende Beoordeling moet en zal

integraal onderdeel zijn van het op te stellen planMER. De

Commissie voor de Milieueffectrapportage wordt in deze fase

niet om advies gevraagd over de reikwijdte en detailniveau.

Ter inzage

U kunt de notitie raadplegen via de website van de

Gemeente Breda, www.breda.nl via ‘Wonen, Wijken en

Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’>’Bestemmingsplannen ter

inzage’. Ook liggen de notitie en de kennisgeving ter inzage

van 30 oktober tot en met 26 november 2014 bij de

Infobalie in het Stadskantoor.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw zienswijze op de

notitie naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u

sturen naar de het College van burgemeester en wethouders

van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van dit plan kunt u

tijdens kantooruren contact opnemen met mevr. V. Brouwer

van de Gemeente Breda, telefoon (076) 529 4498, e-mail

[email protected].

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met gemeente

Breda, mevr. V. Brouwers, telefoon (076) 529 4498 voor

informatie over de m.e.r.-procedure, e-mail jaam.brouwers@

breda.nl. en met mevr. P. Ruis, telefoon (076) 529 38 96,

e-mail [email protected] over de inhoud en procedure van het

bestemmingsplan.

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning met plan-afwijking ‘Nieuwe infrastructuur omgeving Molengracht, tbv Amphia Ziekenhuis’Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene

bepalingen de volgende ontwerpomgevingsvergunning met

afwijking ter inzage ligt

• Molengracht e.o. (NL.IMRO.0758.AB2014007004-

0301) aanpassing infrastructuur tbv uitbreiding Amphia

Ziekenhuis.

Ter inzage

De ontwerpomgevingsvergunning met afwijking ligt ter

inzage van 30 oktober tot en met 10 december 2014.

Het ontwerp is te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.breda.nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke

Plannen’ > ’Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de ontwerp-om-

gevingsvergunning met afwijking ter inzage bij de Infobalie

in het Stadskantoor.

Zienswijze

Van 30 oktober tot en met 10 december 2014 kunt u

uw zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning met

afwijking naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze

kunt u sturen naar het College van burgemeester en

wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor

het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens

werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer

(076) 529 38 96.

Omgevingsvergunning metplanafwijking ‘Molengracht,parkeergarage Amphia’Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene

bepalingen de volgende ontwerpomgevingsvergunning met

afwijking ter inzage ligt

• Molengracht, (NL.IMRO.0758.AB2014007003-0301)

bouwen parkeergarage tbv van uitbreiding Amphia

Ziekenhuis op het voormalige Jeka-terrein.

Ter inzage

De ontwerpomgevingsvergunning met afwijking ligt ter

inzage van 30 oktober tot en met 10 december 2014.

Het ontwerp is te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.breda.nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke

Plannen’ > ’Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de ontwerp-

omgevingsvergunning met afwijking ter inzage van bij de

Infobalie in het Stadskantoor.

Zienswijze

Van 30 oktober tot en met 10 december 2014 kunt

u uw zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning met

afwijking naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze

kunt u sturen naar de raad van de Gemeente Breda,

Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van

een mondelinge zienswijze kunt u tijdens werkdagen een

afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 38 96.

Beschikking Wabo,omgevingsvergunning beperktemilieutoetsBurgemeester en wethouders van Breda hebben besloten

om in het kader van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht vergunning te verlenen aan

Adres Van Gansewinkel Nederland BV, Kapittelweg 10

te Breda

Omschrijving project voor het vertrouwelijk sorteren en

vernietigen van producten (schroot en kunststofafval).

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 30 oktober

tot en met 10 december 2014 ter inzage bij de Infobalie

in het Stadskantoor.

Bekendmaking

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door

digitale publicatie op woensdag 29 oktober 2014.

Bezwaar

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk

bezwaar te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken

vangt aan met ingang van de dag na toezending van het

besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht

en worden toegezonden aan het College van burgemeester

en wethouders van Breda, t.a.v. het secretariaat van de Hoor-

Woensdag 29 oktober 2014 De Bode l 1

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen op www.breda.nl/bekendmakingen

en op www.overheid.nl

Abonneren op e-mailservice: www.overheid.nl

PAGINA 5

DOOR HENK KETELAAR

Op initiatief van de dorpsbewoners besloot de gemeente Teteringen in 1984 de Werk-groep Ontwikkelingssamenwerking (WOS) Teteringen in het leven te roepen met als opdracht: fondsen werven voor charita-tieve doelen in ontwikkelingslanden die een verbinding hebben met personen, or-ganisaties of instellingen uit Teteringen. In de dertig jaar van hun bestaan heeft de werkgroep 300.000 euro bijeen gebracht. Geld dat tot op de laatste cent aan vele projecten in ontwikkelingslanden is be-steed. Een gezamenlijk etentje, een uitje of iets dergelijks is er bijvoorbeeld nooit van betaald, blijkt uit de jaar- en financiële verslagen.

Geen verjongingDe leden van de werkgroep nemen met gemengde gevoelens afscheid van hun vrijwilligerswerk. “Sommigen van ons zetten zich er al jaren en jaren voor in en verjonging van onze werkgroep bleef uit,” laat Mieke Vossenaar namens het bestuur in een afscheidsbrief aan oud-donateurs en oud-leden weten. “Onze werkgroep telt acht leden, ooit hadden het dubbele,” merkt zij op. “Ondanks al onze inspannin-gen verminderde het aantal leden gestaag. Gaande de tijd bleven ook de inkomsten achter, waardoor het bedrag in geen ver-houding kwam te staan met de geleverde inspanningen”

AanschuivenDoor aan te schuiven bij de wereldwerk-plaats Tools to Work in Teteringen (TTW) wist de werkgroep de laatste jaren toch nog een redelijke bijdrage te leveren aan de realisatie van sommige ontwikkelings-projecten. “De doelstelling van TTW is vrij-wel gelijk aan die van ons en ook bij hun projecten zijn Teteringenaren betrokken,” vertelt Mieke Vossenaar. ”Wat bij ons al-tijd overeind is blijven staan, is de gezel-ligheid en het plezier waarmee wij ons vrijwilligerswerk deden,” valt Pien Verkuyl,

lid van de werkgroep, haar bij. “Ondanks onze grote bekendheid, bracht de jaarlijkse collecte in Teteringen steeds minder op. Voorheen hadden we het voordeel dat het ingezamelde bedrag door de gemeente Teteringen en later door de stichting COS verdubbeld werd, maar dat is allang niet meer zo,” vertellen Vossenaar en Verkuyl die in de afgelopen dertig jaar ook heel leuke en ludieke dingen met werkgroep hebben meegemaakt. Bestemmingen“De tijden zijn veranderd,” vervolgt Mieke. “Vandaag de dag gaat het niet meer al-leen het ter beschikking stellen van geld, maar vooral van kennis. Hiermee worden de mensen in de ontwikkelingslanden nog beter en sneller in staat gesteld om op ei-

gen benen te staan. Toch hebben ook wij er ons steentje aan bijgedragen door: het laten bouwen van tientallen waterputten, het op orde brengen van de veestapel na een runderpest, verbeteringen laten aan-brengen in landbouwschuren en werkme-thodes, het aanleggen van stuwmeertjes, waterpompen en veel meer.”

WOS Teteringen gooit handdoek in ring‘Dert ig jaar lang steent je bi jgedragen aan ontwikkel ingshulp ’

Mieke Vossenaar (l) en Pien Verkuyl, kartrekkers van WOS Teteringen. FOTO HENK KETELAAR

TETERINGEN - Na dertig jaar actief te zijn geweest stopt de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS) Tete-ringen met haar charitatieve werkzaamheden. De reden? Te weinig nieuwe leden en achterblijvende inkomsten.

Op vrijdag 31 oktober houdt de werkgroep om 17.00 uur een af-scheidsreceptie in de kantine van de wereldwerkplaats Tools to Work (TTW). Iedereen is van harte wel-kom. Meer informatie is verkrijg-baar via www.wosteteringen.nl of tel. (076) 5713972.

Afscheidsreceptie

TETERINGEN - Zondag 2 november opent Heemkunde-kring Teterings Erfdeel voor het laatst dit seizoen haar deuren van Heemschuur de Stee van 14.00 uur tot 16.00 uur. De ingang bevindt zich aan het Zuringveld naast Dorpshuis ‘t Web.

Naast de permanente tentoonstelling, die is aangevuld met en-kele nieuwe attributen en interessante voorwerpen, kunt u op deze slotdag ook nog de mogelijkheid benutten om de zeer inte-

ressante tentoonstelling over het ‘Hoeveneind, een eeuwenou-de structuur’ te komen bezichtigen. De tentoonstelling geeft met zijn vele foto’s en artikelen een prachtig beeld van het tot stand komen van de huidige omgeving en alle perikelen die daarmee samenhingen. Velen van u zullen herinneringen bewaren aan de foto’s en geschriften die er ter inzage liggen.

Ook is er inmiddels een speciale kinderhoek ingericht, zodat u als volwassene rustig kunt rondwandelen door de Heemschuur.

Heemschuur de Stee sluit het seizoen afHeemkundekring Teter ings Er fdeel

BREDA - De sectoren sport en recre-atie, natuur en milieu, kunst en cul-tuur, belangenbehartigers en goede doelen, zorg en welzijn of onderwijs en educatie. Het doen van vrijwilli-gerswerk kan op allerlei vlakken.

Een ontmoeting met de verschillende sec-toren is op 12 november, tijdens de tweede editie van het Bredaas Café Vrijwilligers-werk. Het café staat in het teken van een heuse fysieke marktplaats voor iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Zeker zijn van een plekje? Opgeven kan via www.breda-actief.nl. Altijd al vrijwillig wat wil-len betekenen voor Breda, voor een ander of voor de buurt? Veel mensen willen graag iets betekenen, maar weten niet goed hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Tijdens het Bredaas Café Vrijwilligerswerk ervaren zij welke mogelijkheden er onder andere

zijn. Zo zullen bijvoorbeeld de volgende or-ganisaties aanwezig zijn: De Dobbelsteen (Princenhage), Toneelstichting Hamlet en RKVV Jeka.

Mooie samenwerkingVan 17:00 tot 20.30 uur staan de deuren van de Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan 12 open. Stichting Tientjes, Stichting Mentor-schap en Stichting Elisabeth hebben de tweede editie van het café samen met Breda Actief vormgegeven.

OpgevenIedereen die zeker wil zijn van een plekje geeft zich op via de site van Breda Actief: www.breda-actief.nl. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Organisaties die zichzelf willen laten zien tijdens de fysieke marktplaats kunnen zich nog tot maandag 3 november aanmelden.

Bredaas Café Vrijwilligerswerk

BREDA - Gemeenschapscentrum “De Wegwijzer” krijgt een bijdrage van € 12.000,- van het VSBfonds voor de rea-lisering van De Activiteitentuin.

Het doel van De Activiteitentuin is om een buitenplek/ontmoetingsruimte te creëren waarin de buurtbewoners gezamenlijk of individueel activiteiten kunnen ontplooien. Bezoekers worden gemotiveerd om bij te dragen aan de instandhouding van de tuin door middel van vrijwillige inzet. Ook zul-len andere organisaties nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en het onder-houd.Ook ontstaan er geheel nieuwe participa-tiemogelijkheden. Met name bij de kwets-bare doelgroepen (ouderen en mensen met een beperking) is de behoefte aan partici-patie groot. De activiteiten in de tuin zijn afgestemd op de interesses van de leden van de doelgroep. In de tuin zal ruimte zijn voor wijkbewoners (al dan niet verenigd) en verenigingen/organisaties, die hun producten of diensten willen presenteren aan de buurt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een workshop, presentatie

of een expositie. Bovendien zal de tuin rolstoelvriendelijk zijn en ook de beleving van mensen met een zintuiglijke beperking prikkelen.VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maat-schappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland ver-der willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.Joost van Lanschot, directeur: “VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij zijn actief op drie gebieden: Mens & Maat-schappij, Kunst & Cultuur en Beurzen. Wij steunen projecten met geld, kennis, erva-ring en een professioneel netwerk.”

VSB fonds geeft bijdrage aan De Wegwijzer

Magazijnverkoopzondag 2 noveMber 2014 • 11-15 uur

SteenStraat 2 • dongen • www.MontiS.nlbetreft showroom- en beursmodellen. betaling à contant (bij voorkeur per pin). aankopen direct meenemen. de Montis showroom is deze dag ook geopend.

Woensdag 29 oktober 2014 De Bode l 2

Bekendmakingen

GemeenteRaad Breda

Overzichtopenbare bijeenkomsten envergaderingen 30 oktober commissie Bestuur

12 november raadsvergadering

13 november raadsvergadering (begroting)

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige

Commissie Bestuur30 oktober 19.30 uur

• Tweede Bestuursrapportage 2014

• Begroting 2015

• Vierde serie begrotingswijzigingen 2014 en krediet

bedrijfsmiddelen

• Wijziging verordening precariobelasting Breda 2014

• Programma Veiligheid 2015-2018

• Verordening gegevens verstrekking basisregistraties

personen Breda 2014

• Preventie en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Breda 2014-2015

• Regionaal beleidsplan Samen doorwerken aan Veiligheid

Zeeland West Brabant

• Ontwerpbegrotingswijziging 2015 van de Omgevings-

dienst Midden- en West Brabant

agenda’s met bijbehorende stukken op de website

www.breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden

ingezien bij de raadsgriffi e in het Stadhuis. Alle vergaderingen

worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang

Stadserf).

Inspreken in commissies

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor

aanmelden bij de raadsgriffi e.

Vergaderingen bekijken op internet

U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks

volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken:

In de komende vergadering worden o.a. de volgende

onderwerpen behandeld:

GemeenteRaad

www.breda.nl > gemeenteraad

Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda

raadsgriffi [email protected] 076-5293499

www.facebook.com/#!/GemeenteraadBreda

https://twitter.com/RaadBreda

actualiteit

PaGiNa 6

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bredase Bode

Bredase Bode

Redactie Addo SprangersCorrespondenten Henk Ketelaar, Joyce van ZijlAcquisitie Kurt SonnemansDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 16.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 14.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 44De oplossing van deze puzzel is in week 45 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Meestal zie ik niet alles meer even scherp aan het einde van mijn hardlooprondje, maar dit gebeurde vrijdag toch echt. Terwijl ik zuchtend aan mijn laatste meters bezig was, zag ik aan de andere kant van de straat een mevrouw in een scootmobiel. Ze stopte bij een oprit, pakte twee brieven uit haar mandje, stapte af en liep naar de deur waar ze de brieven in de bus deed. Bij het volgende huis en dat daarna herhaalde het tafereel zich. Eenmaal thuis wist ik niet wat ik hiervan moest denken. Was haar via de wmo ooit een scootmobiel toegekend, terwijl ze hem eigenlijk niet nodig had? Ze liep niet als een gazelle, maar het leek haar redelijk goed af te gaan. Of had ze haar hulpmiddel wel degelijk nodig, maar was ze door steeds strengere regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid gedwongen elk baantje wat op haar pad kwam te accepteren? Vanaf 1 januari verandert er veel in de zorg. Toch is er nog niet veel meer zeker dan dat er minder geld beschikbaar is. Met dat in het achterhoofd kun je het bovenstaan-de van twee kanten bekijken. Stel dat de vrouw onnodig een scootmobiel heeft, je er voor het gemak van uitgaat dat ze niet de enige is, is het goed dat opnieuw naar alle zorgvragers wordt gekeken en kan er flink op de budgetten worden gekort. Als de vrouw hem wel degelijk nodig heeft, ze mede door haar beperking moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen en ze wel moet werken, gaat het de verkeerde kant op in Nederland. De postbezorgende mevrouw in haar scootmobiel heeft uren door mijn hoofd ge-speeld, maar ik weet nog steeds niet hoe ik haar moet plaatsen. Er kan natuurlijk ook iets anders spelen wat ik niet weet. De komende tijd moeten deskundigen vele tienduizenden mensen (opnieuw) beoordelen, indiceren in jargon. Ik hoop dat de des-kundigen in deze beoordelingsmarathon scherp blijven, ze alles goed afwegen, zodat ze de juiste keuzes maken en alle veranderingen fatsoenlijk vorm krijgen. Het zou niks voor mij zijn. Zelf zie ik het na een paar kilometer al niet meer scherp.

Postbode in scootmobiel

ColumnEugène de Kok

DOOR ADDO SPRANGERS

De voorbije zondag stond nadrukkelijk in het teken van de herdenking van de bevrijding van Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog door Poolse geallieerde strijdkrachten, nu 70 jaar geleden. Zo vond in het Bredase stadscentrum de aftrap van het rondtrekkende vrijheidsfestival About Freedom plaats. Nog in leven zijnde Poolse veteranen, nabestaanden, familieleden, officiële delegaties en andere belangstel-lenden meldden zich zoals gebruikelijk op de Poolse militaire erevelden in Breda om de bevrijding te herdenken en de gesneu-velde Poolse soldaten eer te bewijzen.

BandZowel op het Poolse Militaire Ereveld aan de Ettensebaan als het ereveld aan de in ‘t Ginneken gelegen Vogelenzanglaan werden de Poolse militairen van de Eerste Poolse Pantserdivisie herdacht die op 29 oktober 1944 onder aanvoering van gene-raal Stanislaw Maczek Breda bevrijdden

van de Duitse bezetter. De herdenkings-ceremonie op eerstgenoemde locatie trok naast bijzonder veel publiek ook de nodige notabelen en speciale genodigden. Zo was ook Andrew Maczek, de zoon van de Poolse generaal Stanislaw Maczek, present. Een dag eerder mocht hij een pla-quette - een eerbetoon aan soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie - onthullen bij het Breda’s Museum, nu mocht hij als eerste bloemen op het graf van zijn vader leggen. Ook aanwezig was burgemeester Peter van der Velden die de innige band tussen Breda en Polen, en in het bijzonder de stedenband met Wroclaw, aanhaalde. Wim van de Donk, commissaris van de Ko-ning van de Provincie Noord-Brabant, ging nog een stapje verder door de band van de hele provincie met Polen te benoemen.

ApplausMaciej Jankowski, staatssecretaris van het Poolse Ministerie van Defensie, me-moreerde aan de opschriften met de tekst ‘Dziekujemy Wam Polacy’ (Dank aan de

Polen) waarmee de burgers van Breda hun bevrijders - bij gebrek aan Poolse vlaggen - in 1944 onthaalden. Ook de Poolse ambas-sadeur Jan Borkowski bracht zijn toehoor-ders een spreuk onder de aandacht: ‘Za wasz i nasza wolnosc’ (voor uwe en onze vrijheid), zoals ook te lezen op het grote kruis op het ereveld. Verwijzend naar de oorlogssituatie in Oekraïne maakte hij zijn toehoorders op die manier nog maar eens duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dezelfde vrijheid waarvoor de Poolse bevrijders zeventig jaar geleden dus vol overgave hebben gevochten. Het leverde de aanwezige Poolse oorlogsveteranen bij hun kranslegging niet veel later een dave-rend applaus op. De jeugd was eveneens nauw betrokken bij de herdenking. Zowel Nederlandse verkenners als Poolse scouts legden bloemen op de graven van de op het ereveld begraven gesneuvelde Poolse militairen.’

Surf voor meer foto’s naar www.internetbode.nl

Grandioos eerbetoon aan bevrijdersGrote belangstel l ing voor herdenking bevri jding

Applaus voor de Poolse oorlogsveteranen. FOTO ADDO SPRANGERS

BREDA - Veel bezoekers, een vliegtuig dat als eerbetoon laag over het Poolse Militaire Ereveld aan de Ettense-baan scheert en een daverend applaus voor de aanwezige Poolse oud-strijders. De jaarlijkse herdenking van de bevrijding was dit jaar meer dan bijzonder en beslist indrukwekkend te noemen.

Scouts leggen bloemen op de graven van de gesneuvelde Poolse militairen. FOTO ADDO SPRANGERS

lief en leed

Familieberichten

PAGinA 7

BOEKHOUDERvoor administraties en

aangiftebiljetten.SlagBOOm

Marijke Meustr. 100, Breda 076-5214282

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

Rouwhuiskamer Haagweg 332 4813 XE Breda

www.wilmavanopstal.nl T 076 520 1799

Uitvaartonderneming Wilma van Opstal

een open visie een eigentijds karakter

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

Rouwhuiskamer Haagweg 332 4813 XE Breda

www.wilmavanopstal.nl T 076 520 1799

Uitvaartonderneming Wilma van Opstal

een open visie een eigentijds karakter

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

Rouwhuiskamer Haagweg 332 4813 XE Breda

www.wilmavanopstal.nl T 076 520 1799

Uitvaartonderneming Wilma van Opstal

een open visie een eigentijds karakter

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

Rouwhuiskamer Haagweg 332 4813 XE Breda

www.wilmavanopstal.nl T 076 520 1799

Uitvaartonderneming Wilma van Opstal

een open visie een eigentijds karaktereen open visie

een eigentijds karakter

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. de Bomde meubelvriend

marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Het komt je aanwaaien

Ga nu naar windparkhazeldonk.nl

Doe mee, koop een obligatievóór 30 nov.

“Joke (81), liefdevolle moeder en oma, zij stond altijd klaar voor iedereen.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

076 - 521 68 77www.zuylen.nl

Meubel-stoffering/ -reparatie

P. RijndersBeeksestraat 5, Prinsenbeek

06-53269191

M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 , 4 8 1 1 L X B r e d a | 0 7 6 7 6 4 0 9 0 0 | i n f o @ m c b r e d a . n l | w w w . m c b r e d a . n l

Met de GreenLight Laser behandeling beschikt Medisch Centrum Breda, als een van de weinige, over een volwaardig alternatief voor de TURP behandeling. Met de GreenLight Laser behandeling heeft u veel minder bijwerkingen en daardoor ook een kortere behandelduur.

’s Morgens behandelen en ’s avonds naar huis is niet alleen aangenamer in tijd, maar ook in ongemak (geen catheter) en met veel minder pijn!

Moet u ook vaak ’s nachts plassen en Bent u nu Bezorgd over uw prostaat?

snelle, hOOGWaaRDIGe MeDIsche ZORG. Medisch Centrum

Breda is een laagdrempelig medisch centrum met deskundige

specialisten die hoogwaardige medische zorg en chirurgische

behandelingen, zowel klinisch als poliklinisch, leveren. onze BIg-

geregistreerde specialisten hebben door hun jarenlange zieken-

huiservaring binnen hun vakgebied zeer veel behandelervaring op-

gebouwd en kunnen met recht “sterspecialisten” worden genoemd.

vele ingrepen kunnen bij Medisch Centrum Breda zó gepland

worden dat het in uw agenda het beste past.

gastvrijheid is naast de optimale behandeling de basis waarmee

wij onze gasten tegemoet treden. wij staan steeds voor u klaar;

overdag, ’s avonds maar ook in het weekend.

LeLijke Littekens kunnen ook minder opvaLLend worden!Met plastische chirurgie kan bijna elk deel van het lichaam worden gecorrigeerd. In sommige gevallen kan het onzekerheid en onvrede wegnemen. Denk hierbij aan

een lelijk litteken in uw gezicht, boven- en onderoogleden die het kijken bemoeilijken of u er zeer vermoeid uit laten zien. Ook te kleine of te grote borsten kunnen

uw onzekerheid verergeren. Leg uw verzoek voor aan een van de plastisch chirurgen en samen met hem kunt u een beslissing nemen over uw toekomstige uiterlijk.

sneLLe, HooGwaardiGe medisCHe ZorG. Medisch Centrum

Breda is een laagdrempelig medisch centrum met deskundige medisch

specialisten die hoogwaardige medische zorg en chirurgische behan-

delingen, zowel klinisch als poliklinisch, leveren. Onze specialisten

hebben door hun jarenlange ziekenhuiservaring binnen hun vakgebied

zeer veel behandelervaring opgebouwd en kunnen met recht

“Topspecialisten” worden genoemd. Vele ingrepen kunnen bij Medisch

Centrum Breda zó gepland worden dat het in uw agenda het beste

past.

Gastvrijheid is naast de optimale behandeling de basis waarmee

wij onze gasten tegemoet treden. Wij staan steeds voor u klaar;

overdag, ’s avonds maar ook op zaterdag.

BellaBellaGORDIJNHUIS

• Eigen naaiatelier • Gespecialiseerd in drapperie • Grote variatie in zonwering.

Haagdijk 183, 4811 TR Breda, Tel. 076 528 48 00, www.gordijnhuis.nl

gratismeten!

AmbulAnt KApsterkomt bij U aan huis in Breda Noord en Oost.

Overdag en avond. tel. 06-21558173

Makkelijk, professioneel en niet te duur

BOEK-HOUDERVoor administraties en belastingzaken

Accountancy Coll.BredaLaag tarief

Tel.: 076-5495220

Vrijwilligerswerk

Het kan overal!Bij sport en recreatie, natuur en milieu, kunst en cultuur, belangenbehartigers en goede doelen, zorg en welzijn of on-derwijs en educatie: vrijwilligerswerk kan overal. Maak kennis met al die sectoren op woensdag 12 november tijdens het Bredaas Café Vrijwilligers-werk.

Een heuse marktplaats voor iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Orga-nisaties die zichzelf willen laten zien kun-nen zich nog tot maandag 3 november aanmelden. Zeker zijn van een plekje? Opgeven kan via www.breda-actief.nl.

Iets doen wat je leuk vindtAltijd al vrijwillig wat willen betekenen voor Breda, voor een ander of voor de buurt? Veel mensen willen het, maar weten niet goed hoe er invulling aan te geven. Tijdens het Bredaas Café Vrijwilli-gerswerk ervaren zij welke vele moge-lijkheden er zijn. Zo kun je denken aan De Dobbelsteen (Princenhage), Toneel-stichting Hamlet of RKVV Jeka.

“ Of ik vrijwilligerswerk doe? Nee joh, ik doe gewoon wat ik leuk vind!” Sander, voetbaltrainer.

SamenwerkingVan 17.00 tot 20.30 uur staan de deuren van de Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan

12 open. Stichting Tientjes, Stichting Mentorschap en Stichting Elisabeth hebben deze tweede editie van het café samen met Breda Actief vormgegeven.

Vrijwilligerswerk? Start!

www.breda-actief.nlwww.wijkwijsbreda.nl/bode015

Ontmoeten en verbinden staat centraal op 12 november

Op de website vind je meer over: zorg en hulp, wonen, geldzaken, sport en bewegen, cursussen, (vrijwilligers)werk en activiteiten in je buurt.

Kopij, tips of foto’s aanleveren? Dat kan via: [email protected]

Wonen

50+ Woongroep zoekt nieuwe bewoners

Het gebouw met 26 appartementen van woongroep Sous-Venir is vijftien jaar geleden gebouwd in de voorma-lige kloostertuin in de wijk Zandberg. Met de bushalte voor de deur, winkels op loopafstand en vlakbij het centrum een ideale woonlocatie. Dit vinden ook Beatrijs Timmerman en Jan Kompier, bestuursleden en bewoners van het eerste uur.

Er komen binnenkort enkele apparte-menten vrij. Daarom houdt Sous-Venir op Zondag 9 november OPEN HUIS van 11.00 tot 15.00 uur. Een aantal apparte-menten is te bezichtigen en bezoekers krijgen uitleg over hoe het eraan toe gaat binnen de woongroep.

Individueel én samenOnderling contact, behulpzaamheid en gezamenlijke activiteiten zijn de ba-

sis van de woongroep. Men woont er individueel, maar burenhulp zoals een boodschap doen en extra aandacht bij ziekte horen er bij.Wanneer het weer het toe laat wordt er gebarbecued in de beschutte tuin. In de huiskamer drinken bewoners iedere ochtend koffi e. Ook: verjaardagen met iets lekkers en een lied voor de jarige begeleid op de piano. “Alle leuke dingen doen we samen en wat je niet leuk vindt, daar doe je niet aan mee.”

ToelatingsvoorwaardenSous-Venir is een vereniging met be-stuur. Een toelatingscommissie behan-delt de aanvragen van nieuwe leden. Wie voldoet aan de inkomensgrens voor sociale huurwoningen én een leeftijd heeft tussen 50 en 70 jaar kan een appar-tement toegewezen krijgen. Het bestuur houdt bij toewijzing en plaatsing op de wachtlijst ook rekening met sociale en bestuurlijke vaardigheid. De bewoners bestaan vooral uit alleenstaanden, naast enkele echtparen.

Geïnteresseerden kunnen zich tijdens de open dag melden op Benedictinessen-hof nr. 5 in onze ‘huiskamer’. Meer infor-matie: Sous-Venir, Beatrijs Timmerman, tel.(076) 515 29 41 of zie website.

Kom een kijkje nemen tijdens het Open huis op 9 november!

Dag van de Mantelzorg

Veel mensen zorgen voor een zieke partner, familie of bekenden. Om hen te bedanken voor hun steun en inzet organiseert Steunpunt informele zorg Breda (StiB) de Dag van de Man-telzorg. Op dinsdag 11 november zijn alle Bredase mantelzorgers welkom in theatersalon ‘De Avenue’. Onder de titel ‘Een programma vol verhalen’ is daar een middag- en een avondprogramma samengesteld. U kunt dus kiezen naar welk pro-gramma/tijd uw voorkeur uitgaat!

• Middagprogramma 12.00-15.30 uur Lunch met lezing van Yvonne Kroo-nenberg over haar boek ‘Wees blij dat je ze nog hebt’. vol persoonlijke en her-kenbare verhalen van mantelzorgers.

• Avondprogramma 17.30-22.00 uurDiner en de voorstelling ‘Onder-huids’ van theatergroep Het Tweede Bedrijf. Een intrigerend en humo-ristisch stuk over familiebanden, relaties en geheimen.

Graag tevoren aanmelden met vermelding van uw keuze: tel. (076) 526 55 40 of [email protected]. Meer informatie: zie www.stib-breda.nl

www.wijkwijsbreda.nl/bode016

NoordBalieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28Hagedonk, Markt 5 A1, P’beek, tel. 541 31 51Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90Centrum/ZuidwestBoymere, Zaart 35, tel. 543 64 61Huis van de Heuvel, Mgr.Nolensplein 1, tel.514 28 55 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91ZuidoostDe IJp, Overakkerstraat 101, tel (088) 117 26 00 ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24Zie voor meer activiteiten: www.wijkwijsbreda.nl

Adressen locaties

Activiteiten met WIJ in de wijkZaterdag 1 november’t Houwke: Rikken13.30-16.00 uur. Kosten € 1,50. Maandag 3 november’t Rietveldhuis: Country line dance19.30 -22.30 uur. Nieuwe wekelijkse activiteit onder begeleiding van Marianne en Gerard de Mooij. Dinsdag 4 novemberHeksenwiel: Filosofisch café10.00-12.00 uur. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of [email protected]: ’t Kopspeldje9.30-11.30 uur. Heb je het ook weleens dat de zoom van je broek loslaat of dat je kleding wat versteld moet worden. Gabrielle: [email protected] 5 novemberBalieweide: Erwtensoep17.30 uur. Onbeperkt erwtensoep eten metroggebrood en spek en een toetje na.Kosten € 5,50 (BredaPas € 4,75). Aanmelden t/m maandag 3/11. Vrijdag 7 novemberHeksenwiel: Nagelstudio9.30-12.00 uur. Kosten € 2,00. Vooraf reserveren bij het informatiecentrum Haagse Beemden, tel. (076) 541 05 32.Zondag 9 novemberHeksenwiel: ‘Herfstklanken’14.30 uur. Een concert met tenor Joost van der Wulp, blokfluit Theo de Looff en piano/klavecymbel/accordeon Wout Kalkman. Entreekaarten € 4,00 (BredaPas € 3,50) excl. koffie te koop vanaf 29/10 bij informatiebalie in Centrum Heksenwiel.Woensdag 12 novemberBalieweide: Chinese maaltijd17.30 uur. Kosten € 7,45 (BredaPas € 4,60). Zonder soep. Aanmelden tot 10/11. Vrijdag 14 novemberPrincenhof: 70 jaar Bevrijding Breda10.30-13.00 uur. Thema: ‘Vrede en Verbinden’. Beelden van de vlucht uit Breda en de bevrijding. Gesprek en lunch. Geen kosten. Inschrijven 5/11 t/m 13/11.Maandag 17 november’t Houwke: Themamaaltijd18.00 uur. Menu: linzensoep, gekruide rijst, gyros, ratatouille en als nagerecht Griekse yoghurt met honing en walnoten.Kosten € 12,50 (BredaPas € 10,00). Aanmelden voor maandag 10/11.Zaterdag 22 novemberPrincenhof: Sinterklaasmiddag14.00-16.30 uur. De Zonnebloem en WIJ organiseren een middag met bingo, kopje koffie, drankje en hapje. Kosten € 10,00 (BredaPas € 8,50). Inschrijven woensdag 5/11 vanaf 13.30 uur. En ook nog…Vrijdag 31 oktober Nieuwe Veste, Molenstraat 6: Lezing20.15 uur. Entree € 7,00. ‘Gouden jaren; Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd’.

Uw hulpverlening blijft

Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op www.breda.nl/werkzorgjeugd

Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente nieuwe taken voor ondersteuning van mensen die het niet alleen redden op het gebied van zorg, jeugdhulp en be-geleiding bij werk. Een deel van deze taken ligt nu nog bij de landelijke overheid. Zo is uw gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor dagbesteding en begeleiding aan huis. Dat staat in de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Volgend jaar geven zorgaanbieders deze ondersteuning namens de gemeente aan Bredanaars. In Breda staat voorop dat mensen die ondersteuning nodig hebben ook in 2015 de hulp krijgen die zij nodig hebben. Door vrijwilligers waar dat kan, door professionals waar dat nodig is. En zo dicht mogelijk bij u thuis.

Vertrouwde aanbiedersKrijgt u nu al hulp bij begeleiding aan huis of dagbe-steding vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)? Dan krijgt u dat ook in 2015, van uw

vertrouwde zorgverlener. Daar hebben zorgverleners Amarant, GGZ, Thebe, Careyn, Surplus Zorg, ASVZ (Algemene Stichting voor Zorg en Dienstverlening), Zorgboeren Zuid en de Klankbordgroep Wmo en de gemeente afspraken over gemaakt. De gemeente sluit contracten met de genoemde organisaties die u zorg gaan leveren. Ans Verdonschot, voorzitter klankbordgroep Wmo: “Gelukkig hebben aanbieders en gemeenten elkaar gevonden en deze afspraken met elkaar gemaakt. Een hele geruststelling voor Bredanaars die nu weten dat ze ook volgend jaar hun vertrouwde zorgverlener houden.”

Overgang Ontvangt u nu al ondersteuning vanuit de AWBZ? Dan behoudt u deze ondersteuning totdat uw indicatie afl oopt. Of uiterlijk tot 1 januari 2016. Uw vertrouwde zorgverlener blijft u zorg bieden. In de tussentijd gaan deskundigen in de wijk met u en, als u die heeft, uw mantelzorger bekijken welke zorg u nodig heeft en hoe en door wie die het beste geboden kan worden.

Veranderingen Jeugd, Zorg en Werk

PAGINA 10

BREDA - Het bedrijf Windpark Ha-zeldonk Breda is zover dat het drie windturbines kan plaatsen op het Bredase industrieterrein Hazeldonk. Naar de wens van de gemeente Bre-da hebben 2000 van haar inwoners de bevoorrechte positie om per gezinslid één obligaties te kopen. De jaarlijkse rente bedraagt 6%. De Coöperatieve Bredase Energie Services (BRES) heeft de rol op zich genomen om daar gevolg aan te geven. Tot 30 november kan erop worden ingeschreven via de website www.windparkhazeldonk.nl.

DOOR HENK KETELAAR

In 2044 wil de gemeente Breda energie-neutraal zijn. Dit kan niet zonder de bouw van windturbines in de gemeente. Het project Windpark Hazeldonk helpt hierbij. “Met de drie windturbines daar, produce-ren we na juni 2015 genoeg elektriciteit om 6.000 huishoudens te voorzien van groene stroom,” zegt Derk Hueting, pro-

jectleider bij BRES. Hij is van beroep duur-zaam ontwikkelaar en juicht vanuit zijn professie maar ook als inwoner van Breda deze ontwikkeling toe.

Kleinschalig“Om de stad duurzamer en schoner te ma-ken startte de gemeente Breda dit project. Nu is het dan zover dat DunoAir als win-naar van de aanbestedingsprocedure, het plan gaat waarmaken. Het betreft een project dat richting geeft aan onze ver-anderende samenleving. Het leveren van energie is niet alleen meer voorbehouden aan de grote energiegiganten. Kleinscha-lige projecten als deze op Hazeldonk zullen steeds meer gerealiseerd worden. BRES is twee jaar geleden opgericht om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk tegen te gaan. Het aanleggen van windparken past dus in onze strategie. Reden waarom Windpark Hazeldonk Breda BRES als coö-peratieve vereniging heeft gevraagd om de uitgifte van haar obligaties op zich te ne-men,” legt Derk Hueting de samenwerking van beiden uit.

Hoge rente“Op aandrang van de gemeente worden 2000 inwoners van Breda in staat gesteld om aan het project mee te doen,” vervolgt Derk zijn verhaal. “Speciaal voor hen hebben wij 2000 obli-gaties à 500 euro met een jaarlijks rende-ment van 6% apart gezet. De looptijd gaat over 15 jaar. Tot aan 30 november kan in principe elke inwoner van Breda één obli-gatie kopen. In drie tranches worden die terug betaald. De eerste tranche is over vijf jaar, de tweede over tien jaar, elk 125 euro en het resterende bedrag van 250 euro wordt over vijftien jaar uitbetaald. Als je de rente daarop optelt, brengt de obliga-tie in 15 jaar tijd 837,50 euro op,” rekent Derk het geldelijk voordeel uit.

Groene stroom en extra obligatiesInwoners die meer obligaties willen, kun-nen dit bij aankoop aangeven. In ronde twee worden zij tot 31 december 2014 in staat gesteld om per obligatiehouder maximaal 9 extra obligaties te kopen. Van-uit het windproject wordt 1% rendement

aan BRES uitgekeerd, is op de site te lezen. “Met dat geld gaat de coöperatie verdere energiebesparing en verduurzaming van de stad stimuleren,” merkt Derk in dat ver-band op. Voor mensen die geen obligaties willen, bestaat de mogelijkheid om vanaf

juni 2015, als de windmolens operationeel zijn, via BRES groene stroom te kopen bij haar Bredase partner Hezelaer.

Wilt u meer weten over het project? Mail naar: [email protected]

Investering brengt flinke rente opWindpark Hazeldonk zoekt Bredase part icipanten

BEDRIJVIG NIEUWS

De eerste obligatie koopt Ad Bijma, voorzitter BRES (links op de foto), van Pim de Ridder, ontwikkelaar Windpark Hazeldonk. In het midden Jan Schouw, bestuurslid Bres. FOTO DERK HUETING

BREDA - Op zaterdagmiddag 1 november van 15.30 tot 16.30 uur zullen Nick & Simon hun nieuwe single ‘Pak van Mijn Hart’ signeren bij Media Markt Breda.

Op 4 november bestaat Media Markt Breda 10 jaar! Om dit te vieren zullen Nick & Simon hun nieuwe single ‘Pak van Mijn Hart’ komen signeren op zaterdag 1 november van 15.30 tot 16.30 uur.De genoemde single ‘Pak Van Mijn Hart’ is de titelsong van de gloednieuwe Nederlandse feel-good movie, die op 6 november in première zal gaan. Daarnaast zal er op de single een speciale kerstversie van dit nummer staan die ook weer op het nieuwe album ‘It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas With Nick & Simon’ komt te staan. Het kerstal-bum komt op 7 november uit. In verband met het Gekkenhuis bij Media Markt zal de sin-gle bij Media Markt Breda verkrijgbaar voor een te gekke prijs van €2,-! Het Gekkenhuis bij Media Markt begint op 29 oktober en loopt tot 2 november.

Signeersessie Nick & Simon bij Media Markt Breda

KORT BEDRIJVIG

PRINSENBEEK - Donderdag 30 ok-tober is het 70 jaar geleden dat de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek, Prin-senbeek (toen: Beek) bevrijdde van een verschrikkelijke onderdrukking. Omdat wij hier sindsdien in vrede le-ven en zeker ook omdat vrede en vrij-heid niet vanzelfsprekend is, wordt dit op die dag uit dankbaarheid aan de bevrijders herdacht en gevierd.

De organisatie is in handen van Heem-kundekring Op de Beek i.s.m. de 3 Prin-senbeekse basisscholen, de R.K en Prot.Chr. Kerkgemeenschappen en het 4-mei-comité.

Programma 30 oktober13.30u De groepen 7 en 8 van de 3 basis-scholen komen samen bij de Vredeskapel (Kapelstraat) voor de herdenking en vie-ring. Er wordt gezongen, gerapt, muziek

gemaakt, puzzels gelegd en er is een inter-actieve film op een extra groot scherm met een Poolse soldaat in een jeep.19.30u Oecumenische dienst voor de hele Prinsenbeekse gemeenschap in de RK Kerk aan de Markt met Poolse vaandelwacht, zang van de kerkkoren Intermezzo en de Cantorij, het spelen van de Last Post en toespraken. 20.15u Aansluitend aan de bijeenkomst gaan we vanuit de kerk door de met fak-kels verlichte Kapelstraat naar de Vredes-kapel voorafgegaan door de Poolse vaan-delwacht in jeeps.Daar wordt gezongen door Beekse Smart, muziek gemaakt door violist Xander Was-senaar en de TTT-kapel.Een Poolse soldaat in een jeep vertelt zijn verhaal dat wordt ondersteund door film-beelden op een extra groot scherm.Terugtocht onder begeleiding van muziek en zang naar de kiosk op de Markt, waar de stoet wordt ontbonden.

Herdenking en viering bevrijding Prinsenbeek

Thema: ‘Vr i j -bl i jvend?’

BREDA - Op vrijdagavond 21 novem-ber zal er een reünie plaats vinden voor oud leerlingen van de Herto-ginne van Brabantschool uit het Bra-bantpark.

Plaats van de reünie is de Blakker op het Graaf Hendrik 3 plein te Breda. Aanvang tevens inloop is vanaf 20.00 uur. Aan-melden kan via: [email protected]

Reünie Hertoginne van Brabantschool

Leerl ingen van 1967 t /m 1973 z i jn van harte welkom

DOOR HENK KETELAAR

Wat Tom Roks in zijn leven ook mag heb-ben verwacht, een Koninklijke Onderschei-ding krijgen in ieder geval niet. Des groter was zijn verrassing toen tijdens een trai-ning de burgemeester binnenkwam met in zijn kielzog familie, vrienden en oud-

leerlingen die hij de edele beginselen van de judo en jiujitsu sport had bijgebracht. Onder deze laatste groep een blinde die om gezondheidsredenen daarmee moest stoppen. “Ik wist niet wat mij overkwam,” zegt Tom nog steeds dankbaar en onder de indruk dat hem die onderscheiding is ge-gund. Deze kreeg hij ook omdat hij naast deze sportieve vrijwilligersactiviteiten als een mantelzorger opkomt voor zijn zieke en slecht ter been zijnde overbuurvrouw.

LesgevenDe jiujitsu- en judosport is zijn lust en le-ven. “Judo is een aanvallende sport en jiu-jitsu is eigenlijk een Chinese verdedigings-sport,” legt Tom het verschil tussen beide sporten uit. “Als 2e Dan judoka en 1e Dan

jiujitsu ben ik bevoegd in die sporten les te geven. Ik maakte er voor het eerst kennis mee toen Jan van der Heijden zijn sport-school aan de Grazendonkstraat opende. Dat was vlak nadat ik mijn militaire dienst-plicht had vervuld. Jarenlang is Jan mijn trainer/coach geweest. Toen ik alles onder de knie had, ben ik voor de Judobond tien jaar scheidsrechter geweest,” zegt Tom die al meer dan vijftig jaar les geeft.

DiehardZo’n 24 jaar geleden kreeg Tom een zwaar ongeluk waarbij hij een ernstige rugbles-sure opliep. Zo ernstig dat hij er zelfs zijn werk en hobby (tuinieren) voor moest opgeven. Wegens slijtage zijn bij hem in de loop van de tijd ook nog een heup en een knie vervangen. “Ik heb altijd wel pijn. Maar als ik eenmaal op de mat sta, dan vergeet ik alles, zelfs de pijn. Die druk je onbewust weg,” zegt Tom die als een echte diehard twee weken na de knieope-ratie op krukken weer les gaf. “Ze vielen me om de nek toen ik er weer was,” vertelt Tom die blij is met zijn maatjes Marijn en Joost. “Zij helpen mij en vallen zo nodig in bij de trainingen van het groepje dat een lichamelijk en/of verstandelijke beperking heeft. Met hen hoop ik, zolang het mij is gegeven, nog lang les te mogen geven,” laat Tom gedreven als hij is bij het afscheid nemen vast en zeker weten.

‘Mensen via sport weerbaar maken’Tom Roks bl i j f t van judo en j iuj i tsu houden

Tom Roks. FOTO HENK KETELAAR

BREDA - Tom Roks (78) is al zijn hele leven lang een fanatiek beoefenaar van judo en jiujitsu. Tot op de dag van vandaag traint hij mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking en ook nog een groep jiujitsubeoe-fenaars. Vrijwilligersactiviteiten die hij al ruim dertig jaar doet. Bij de lintjesregen van dit jaar ontving ook hij een onderscheiding. Namens Koning Willem-Alexander speldde burgemeester Van der Velden hem de versierselen op als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De leerlingen van Tom Roks zijn afkomstig van de stichting Bred-ase Aangepaste Sporten. In 2011 stond Roks met zijn sportactivitei-ten op de nominatie voor de Chris van Faassen Vrijwilligerspenning Breda.

Nominatie

ULVENHOUT - Een met mooi weer gezegend bevrijdings-weekend bracht ruim tweehonderd belangstellenden naar het kleine museum van Paulus van Daesdonck in Ulven-hout.

De bezoekers waren enthousiast over de fototentoonstelling van de bevrijding, nu zeventig jaar geleden. Het leuke was dat enkele

bezoekers weer foto’s meebrachten over deze dagen.Zondag 2 november, de eerste zondag van de maand is het mu-seum weer open van 14-16 uur. De toegang is gratis. Mocht u nog foto’s hebben over de bevrijding, ze zijn zeer welkom. Ze worden direct gescand en u kunt de foto’s direct mee terug nemen.Museum Paulus van Daesdonck Ulvenhout, 70 jaar bevrijd, vreug-de en verdriet, zondag 2 november, 14-16 uur, toegang gratis.

Museum Paulus van DaesdonckRondom de bevri jding

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

www.vanosuurwerken.nl

Van Os uurwerken Etten-Leur

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 6 op 7 november op het traject Breda - Tilburg een slijptrein.Woont u in Breda in de buurt van dit spoor, dan kuntu hinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdelingPubliekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdenskantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

SpataderenAlle behandelingen zijn mogelijk, zonder wachtlijst

Scleroseren (wegspuiten)FoamscleroserenMicrochirurgische techniekenOperatieInwendige laserbehandeling (vervangt een operatie)Uitwendige laserbehandeling (voor kleine bloedvaatjes)

De behandelingen worden door de ziektekostenverzekering vergoed, zoals in ziekenhuizen gebruikelijk is.

Het Dermatologisch centrum is een door het ministerie van VWS erkende instelling voor gespecialiseerde medische zorg op het terrein van de dermatologie (huidziekten) en flebologie (spataderen)

Zomergemstraat 2A4826 CW BredaTel. 076 5780050www.dermcentrum.nl

dermatologischcentrumbreda

Zomergemstraat 2A4826 CW BredaTel. 076 5780050www.dermcentrum.nl

Anitaswoonshop.nl is een webwinkel in woonaccessoires en tuindecoratie in Zundert

zie: WWW.ANITASWOONSHOP.NL

Voor meer info neem contact op of loop eens binnen:Martijn Huyskens Tuinmachines Korte Hei 19b, Rucphen, Tel. [email protected] www.martijnhuyskens.nl

VERKOOP ONDERHOUD

REPARATIE

GRATIS HAAL EN BRENG

SERVICE

Voordelige bloemen

0.79v van 1.25

0.69v van 0.99

0.89v nú voor

14%goedkope

r

37%goedkope

r

30%goedkope

r

3.39

speciale aanbieding

1.59

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.19v van 1.39

1.29v van 1.39

1.29v van 1.39

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PRIJSVERLAGINGEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELVOORDEELWEEKEND

Lengte 40 cm, 22 stelen of lengte 50 cm, 12 stelen.

Rozen**

Pompoen* 250 gHokkaido, per stuk

Snoep-tomaatjes*

4 STUKS

Varkenssaté*

500 g

Stokbrood*

Ca. 400 g

Boomstammetjes*

400 g

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig vanaf 31 oktober 2014.

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 02-11-2014

Lengte 50 cm, max. 20 stelen.

Bloemenboeket**

Reinigingsmelk, oogmake-up remover, of tonic met of zonder alcohol. 250 ml

Gezichts-reiniging

75 ml

Handcrème Q10 2x 100 stuks.

Watten-schijfjes

Bedrijf oprichten of al gestart? Kom naar de startersdag!Informatiemarkt / Masterclasses en presentaties

Netwerken / Perfectioneer je pitchOvertuig investeerders

Meld je gratis aan via www.StartpuntZuid.nl

StartpuntZuid wordt mede mogelijk gemaakt door:

S T A R T E R S D A G

01.11.2014D E U R E N O P E N 10.00 - 16.00uur

G R AT I S E N T R E E

W W W . S T A R T P U N T Z U I D . N L

FLORIJN COLLEGE BREDA WILHELMINASINGEL 33, 4817 JX BREDA

STARTPUNTZUID IS DE VERNIEUWDE STARTERSDAGVOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE

T O E G A N G G R AT I SM e e r i n f o m a r t i e o f a a n m e l d e n : w w w. s t a r t p u n t z u i d . n l

Florijn College BredaW i l h e l m i n a s i n g e l 3 3 , B r e d a

StartpuntZuid is de Startersdag in 2014 voor ondernemers met ambitie. Ondernemers in spé die een bedrijf willen oprichten of ondernemers die reeds gestart zijn, kunnen op één dag volop kennis en informatie ophalen tijdens de groots opgezette informatiemarkt. De vrije inloop maakt dat dit kan in een ongedwongen sfeer. Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken en betrouwbare professionals vrijblijvend om advies te vragen. Een uitgelezen kans om meteen kennis te maken met de diverse netwerkverenigingen. Naast kennis en informatie kun je ook je financieringsmogelijkheden onder de loep nemen. Zo is er het onderdeel ‘Pitch je idee’ waarbij je zelfs een-op-een gesprekken kunt aangaan met potentiële investeerders. Afspraken hiervoor kunnen worden ingepland via www.startpuntzuid.nl

Reden om voor jezelf te beginnenDe reden waarom iemand start is heel divers, vertelt organisator Sabrina Taskin van building events. “Zo maakt de één van zijn hobby zijn beroep, ziet de ander een gat in de markt, wil een derde liever eigen baas zijn en start weer een ander vanuit een uitkering.” Ook zijn er tal van mensen in loondienst die onzekere tijden tegemoet gaan. “Zelfstandig ondernemerschap wordt dan ineens aantrekkelijk, want niemand wil straks met lege handen op straat staan”, zegt Sabrina Taskin

StartpuntZuidTijdens deze dag worden er de hele dag door verschillende masterclasses en presentaties ge-houden voor ondernemers in de dop of pas gestarte ondernemers. Deze zijn gratis toegankelijk! Iedere bezoeker kan zelf zijn programma samenstellen uit een waaier van workshops en pre-sentaties. Er komen onderwerpen aan bod waar een startende ondernemer mee te maken krijgt zoals financiering, verzekeringen, belastingen, sales en marketing. Verschillende vakspecialisten staan klaar om in te gaan op persoonlijke vragen, zoals; heb ik een goed product? Waar zitten mijn concurrenten? Wat is een goede locatie voor mijn bedrijf? En, niet te vergeten… Hoe kom ik aan klanten? Tip: maak ook gebruik van de gelegenheid tot een gratis profielfoto! Op deze eer-ste editie van StartpuntZuid geven verschillende partijen acte de presence. Naast de Rabobank, Belastingdienst en de gemeente Breda/ Business Coach Breda zijn dat o.a. Makro, Silverfish, Vormvreters en uiteraard building events.

StartpuntZuid op zaterdag 1 november in BredaOm als startende ondernemer goed voorbereid voor de dag te komen, houdt building events op zaterdag 1 november StartpuntZuid. Mensen die plannen hebben om voor zichzelf te beginnen of al enige tijd bezig zijn, kunnen zich in een paar uur laten bijpraten over het ondernemerschap. Naast de Gemeente Breda en Rabobank zijn er tal van partijen aanwezig zoals Belastingdienst, Business Coach Breda, Silverfish, Vormvreters, Makro en building events. StartpuntZuid vindt plaats op zaterdag 1 november 2014 bij het Florijn College in Breda van 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Surf voor meer informatie en aanmelding naar www.startpuntzuid.nl

StartpuntZuid is een initiatief van Sabrina Taskin van building events uit Breda.

InSPIraTIeVOOr (STarTende)ONDERNEMERS

StartpuntZuid op zaterdag 1 november in Breda

Ieder jaar wagen een paar duizend ondernemers in Zeeland en Brabant de stap om voor zichzelf te beginnen. Toch geven veel van deze startende ondernemers binnen een paar jaar de brui aan hun bedrijf. Vaak is de reden dat men niet goed is voorbereid op het startend ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt dat na vier jaar ruim 60% van de gestarte bedrijven nog actief is. Bij zzp’ers ligt dit percentage beduidend lager: na vier jaar is slechts een kleine 30% nog actief. Om juist in deze tijd van een eigen zaak een succes te maken, is een goede voorbereiding van groot belang. Daarom houdt building events op zaterdag 1 november StartpuntZuid.

Schoutenlaan 48, 4854 AX Breda0644247501 • [email protected]

“Initiatiefnemer en organisator StartpuntZuid”

buildingevents

‘Gespecialiseerd in verzekeringen voor ZZP’ers’SAS Assurantiën bv geeft u integer,

onafhankelijk advies en vooral in uw belang.

T. 0118 - 413111

E. [email protected]

W. www.sasassurantien.nl

Volg onze masterclass“Succesvol starten en innoveren met Cloud Computing”

Voor meer informatie kijk op www.daemen-ict.nl

Bedrijf oprichten of al gestart? Kom naar de startersdag!Informatiemarkt / Masterclasses en presentaties

Netwerken / Perfectioneer je pitchOvertuig investeerders

Meld je gratis aan via www.StartpuntZuid.nl

StartpuntZuid wordt mede mogelijk gemaakt door:

S T A R T E R S D A G

01.11.2014D E U R E N O P E N 10.00 - 16.00uur

G R AT I S E N T R E E

W W W . S T A R T P U N T Z U I D . N L

FLORIJN COLLEGE BREDA WILHELMINASINGEL 33, 4817 JX BREDA

STARTPUNTZUID IS DE VERNIEUWDE STARTERSDAGVOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE

Programma StartpuntZuid op 1 november

10.00 officiële opening StartpuntZuid door Bob Bergkamp10.00 – 16.00 uur Informatiemarkt10.15 – 11.00 uur presentaties & masterclasses10.15 – 11.00 uur Speeddate sessie11.15 – 12.00 uur Presentaties & masterclasses11.15 – 12.15 uur Elevator pitch sessie12.15 – 13.00 uur Presentaties & masterclasses13.00 – 14.15 uur mogelijkheid tot lunch op eigen gelegenheid13.00 – 14.00 uur Elevator pitch sessie14.15 – 15.00 uur Presentaties & masterclasses14.15 – 15.15 uur Speeddate sessie15.15 – 16.00 uur Presentaties & masterclasses15.30 – 16.00 uur Uitreiking Elevator pitch wedstrijd

T O E G A N G G R AT I Sm e e r i n f o m a r t i e o f a a n m e l d e n : w w w . s t a r t p u n t z u i d . n l

Florijn College BredaW i l h e l m i n a s i n g e l 3 3 , B r e d a

Kom naar de vernieuwde startersdag StartpuntZuiden maak kennis met jouw gratis coach! Meld je nu aan op www.businesscoachbreda.nl/sterkestart

01 november Florijn College Breda

Grat

is ko

ffiem

ok

voor

onde

rnem

ende

Bred

anaa

rs! o

p=op!

Accountants & BelastingadviseursDorstseweg 144854 NB Bavel

t 0161 43 15 99www.accountenzbreda.nl

Accountants & BelastingadviseursDorstseweg 144854 NB Bavel

t 0161 43 15 99www.accountenzbreda.nlAccountants & Belastingadviseurs

Dorstseweg 144854 NB Bavel

t 0161 43 15 99www.accountenzbreda.nl

Witlox VCS is een specialist op het

gebied van accountancy, fiscaliteit,

juridische en organisatorische

zaken voor met name het MKB.

Ondernemende adviseurs en

gesprekspartners

Commitment aan het succes

van onze klanten

Eén overzichtelijk loket voor

al onze diensten

Relaties met veel persoonlijke aandacht

Service en beleving als belangrijkste

toegevoegde waarde

Pro-actief en no-nonsense

www.witloxvcs.nl

Witlox VCS is een specialist op het

gebied van accountancy, fiscaliteit,

juridische en organisatorische

zaken voor met name het MKB.

Ondernemende adviseurs en

gesprekspartners

Commitment aan het succes

van onze klanten

Eén overzichtelijk loket voor

al onze diensten

Relaties met veel persoonlijke aandacht

Service en beleving als belangrijkste

toegevoegde waarde

Pro-actief en no-nonsense

www.witloxvcs.nl

Witlox VCS is een specialist op het

gebied van accountancy, fiscaliteit,

juridische en organisatorische

zaken voor met name het MKB.

Ondernemende adviseurs en

gesprekspartners

Commitment aan het succes

van onze klanten

Eén overzichtelijk loket voor

al onze diensten

Relaties met veel persoonlijke aandacht

Service en beleving als belangrijkste

toegevoegde waarde

Pro-actief en no-nonsense

www.witloxvcs.nl

Witlox VCS is een specialist op het

gebied van accountancy, fiscaliteit,

juridische en organisatorische

zaken voor met name het MKB.

Ondernemende adviseurs en

gesprekspartners

Commitment aan het succes

van onze klanten

Eén overzichtelijk loket voor

al onze diensten

Relaties met veel persoonlijke aandacht

Service en beleving als belangrijkste

toegevoegde waarde

Pro-actief en no-nonsense

www.witloxvcs.nl

Witlox VCS is een specialist op het

gebied van accountancy, fiscaliteit,

juridische en organisatorische

zaken voor met name het MKB.

Ondernemende adviseurs en

gesprekspartners

Commitment aan het succes

van onze klanten

Eén overzichtelijk loket voor

al onze diensten

Relaties met veel persoonlijke aandacht

Service en beleving als belangrijkste

toegevoegde waarde

Pro-actief en no-nonsense

www.witloxvcs.nl

Witlox VCS is een specialist op het

gebied van accountancy, fiscaliteit,

juridische en organisatorische

zaken voor met name het MKB.

Ondernemende adviseurs en

gesprekspartners

Commitment aan het succes

van onze klanten

Eén overzichtelijk loket voor

al onze diensten

Relaties met veel persoonlijke aandacht

Service en beleving als belangrijkste

toegevoegde waarde

Pro-actief en no-nonsense

www.witloxvcs.nl

Witlox VCS is een specialist op het

gebied van accountancy, fiscaliteit,

juridische en organisatorische

zaken voor met name het MKB.

Ondernemende adviseurs en

gesprekspartners

Commitment aan het succes

van onze klanten

Eén overzichtelijk loket voor

al onze diensten

Relaties met veel persoonlijke aandacht

Service en beleving als belangrijkste

toegevoegde waarde

Pro-actief en no-nonsense

www.witloxvcs.nl

Starten als ondernemer Maar wel met

een voorsprong.

Start sterker als ondernemer met de Rabobank.Bezoek onze stand tijdens de Startersdag van StartpuntZuid

en krijg persoonlijk advies van onze experts over ondernemen.

Daarnaast kunt u in onze stand (gratis) een professionele foto

maken voor uw LinkedIn profiel.

Zo start u met een voorsprong.

Samen sterker

06-53956655 | [email protected]

ZAKELIJKEONDERSTEUNING

MET LEF!

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 29 oktober t/m dinsdag 4 november 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het pakt voordelig uit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

KERSTHOBBY ARTIKELENmaak je eigen MDF kersthangers of –fi gurendiverse leuke varianten

029

STEEKSCHUIMBLOK23x11x7.5 cm

THEELICHTEN75 STUKSca. 6 branduren

CADEAUTIP

PER STUK

DAMESHUISPAKfl eecediverse kleurenmaten S-XL

7 95

DAMESJACKPUdiverse kleurenmaten S-XL

LANTAARNGRIJS16x16x38 cm

DAMES/HERENFLEECEVESTdiverse kleurenmaten S-XL

249

175 7 99

449 1295

HUIL BABYPOPmet reiswieghuilt als ze haar speen verliest, met slaapoogjes, afmeting ca. 38 cmkeuze uit 2 varianten

7 95

229

299

199

NIVEABADCREMEdiverse soorten 750 ml

XL SOFTDIEROF HANDPOP DINOkeuze uit dino's of wilde dieren

THERMOLEGGING OF PANTYpolyester/elastan100 deniermaten S-XXXL

EXTRA DIKKEKWALITEIT

895

LAVALAMPterug van weggeweest!een zeer mooie designlamp voor ontspanning en decoratie kleur of glitter incl. adapter

22x22x50 cm 7.9528x28x68 cm 14.95

DECORATIESTEKERnajaar0.59

DECORATIEMOSMIX100 gram0.69

RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -15 °C5 liter2.19RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -25 °C5 liter2.99

THEELICHTHOUDERhuis met tekstmetaal9.5x9x18 cm1.4913.5x9x31 cm2.99LED DISCO

PROJECTORvoor een fantastisch licht effect 10W 220-240V14.95

DIVERSEHOBBY ARTIKELENideaal voor het beplakken van MDFvoor het creëren van de leukste creaties0.59

POPPENKLEDINGdiverse modellen voor poppen van 40-45 cm1.99

SANEXDEOSPRAYdiverse soorten150 ml1.49

SPAANSESLOFFENdiverse kleurenmaten 36-411.85

MAGNUMRUITENWISSERdiverse matenhoogwaardige kwaliteiteenvoudig te monterenmade by

449

149

lange levensduur en aerodynamisch

90x200 cm 2.3990x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

JERSEYHOESLAKENgeschikt voor een ledikantwit of off-white60x120 cm

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg in Nederland anders georganiseerd en dat veroorzaakt nogal wat on-zekerheid. Misschien vraagt ook u zich af wat de gevolgen van al die veranderingen zullen zijn. Seniorenvereniging KBO-Brabant kan uw vragen beantwoorden, en – belangrijker nog – u direct onder-steunen bij uw zorgaanvraag.

Wat gaat er veranderen in de zorg?Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verant-woordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die dan Wmo-2015 gaat heten. Deze wet regelt

dat thuiswonende ouderen en mensen met een beperking ondersteuning en begeleiding krij-gen. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepa-len hoe ze hun nieuwe taak gaan invullen.De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin is de intensieve zorg geregeld. Zorg en onder-

steuning worden voortaan vergoed door de gemeente of door uw zorgverzekeraar.

Waarom al die veranderingen?Een belangrijk doel van de verandering is: mensen langer thuis laten wonen en zo veel mogelijk zelf laten regelen voor ze bij de over-heid aankloppen voor hulp. De verandering is ook een bezuinigingsmaatregel: de rijksover-heid hoopt zo ruim 2 miljard euro te besparen. Daarnaast verwacht het Rijk dat gemeenten beter in staat zijn om zorg op maat te leveren.

Wat betekenen de veranderingen voor u? Concreet betekenen de veranderingen dat u wat minder snel recht hee� op zorg. De over-heid verwacht dat u eerst bekijkt wat u zelf nog kunt en op welke manier familie, vrien-den, buren of andere vrijwilligers u hierbij kunnen helpen. Pas daarna kunt u bij de over-heid aankloppen. De overheid wil hiermee de participatiemaatschappij stimuleren: een samenleving waarin mensen elkaar helpen.

Wat kan KBO-Brabant voor u doen? Om vanaf 1 januari 2015 uw zorg of onder-steuning zo goed mogelijk geregeld te krijgen, is het belangrijk dat u goed beslagen ten ijs komt. Zorg dat u weet waar u aan toe bent en waar u aanspraak op kunt maken! KBO-Brabant kan u daarbij helpen, u staat niet alleen. • De senior cliëntondersteuners van

KBO-Brabant ondersteunen u bij gesprek-ken met de gemeente en helpen u bij uw aanvraag. Zij weten van de hoed en de rand

en komen – kosteloos en ona� ankelijk! – op voor uw belangen.

• Afdelingen van KBO-Brabant organiseren voorlichtingsbijeenkomsten waar speciaal daarvoor opgeleide seniorenvoorlichters u informeren over de veranderingen.

• Als lid van KBO-Brabant kunt u, via onze senior cliëntondersteuners, zelfs een beroep doen op een gespecialiseerde juridische helpdesk.

• De lokale KBO-Afdelingen behartigen de collectieve belangen van senioren in uw gemeente, ook waar het de Wmo-2015 betre� .

Let op! De komende maanden kunnen de plannen voor de nieuwe wetgeving nog ver-anderen. Op www.kbo-brabant.nl kunt u de actuele ontwikkelingen volgen. Wilt u deskundige en

Word dan nu lid van bij uw zorgaanvraag in 2015?

Wilt u deskundige en

bij uw zorgaanvraag in 2015? persoonlijke ondersteuning

KBO-Brabant!

Ongerust over uw zorg in 2015?KBO-Brabant ondersteunt bij uw aanvraag

advertorial

Kom met ons op voor de belangen

van 50-plussersen word lid van KBO-Brabant!

Het lidmaatschap biedt vele voordelen:

• deskundige en persoonlijke ondersteuning

bij uw zorgaanvraag

• belangenbehartiging van senioren:

inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg

• heel veel activiteiten bij u in de buurt:

ontspanning, sport, cultuur, zingeving

en educatie

• toegang tot de contactwebsite

Groet & Ontmoet

• mogelijkheden te over om vrijwilligers-

werk te doen

• collectiviteitskortingen op onder

meer uw zorgverzekering

• het laagste energietarief van Nederland

via Ons Energiecollectief

• korting bij lokale bedrijven met uw

ledenpas van KBO-Brabant

• korting op uw medische keuring

voor het rijbewijs

• elke maand het informa-

tieve ledenmagazine Ons

• deelname aan het

KBO-tabletproject en

toegang tot Ons Platform

Meld u aan via onze website

www.kbo-brabant.nl of bel ons op

(073) 644 40 66.

132.000 leden 300 lokale KBO-Afdelingen

Lidmaatschap tot 2015 gratis Lidmaatschap tot 2015 gratis

daarna circa € 25 per jaar

Tandprothetiek TuinzigtDe specialist voor uw kunstgebit

Bezoek onze stand op de Viva Vita beurs!1 & 2 november. Grote Kerk Breda

Gratis advies en beoordeling van uw gebitsprothese in onze speciale behandelbus

Tandprothetiek Tuinzigt - Clematisstraat 57 - 4814JX Breda - 076-7851150 - www.tandprothetiektuinzigt.nl

De specialist voor uw kunstgebit!Ook voor uw-reparaties-rebasing-nieuwe prothese-klikgebit-implantologie

In samenwerking met

Waar ga jij naartoe vandaag?

Comfortabel van én naar het station met NS Zonetaxi.Maak van uw treinreis een comfortabele reis van deur tot deur met NS Zonetaxi. Hiermee reist u gemakkelijk én snel van en naar het station tegen een

aantrekkelijk vast tarief per zone. U heeft al een taxirit van € 6 voor de 1ste zone tot 2 kilometer. Voor iedere volgende zone van 2 kilometer betaalt u

€ 3 per zone. U boekt de NS Zonetaxi eenvoudig online waarbij de ritprijs direct inzichtelijk is. Bovendien betaalt u pas achteraf via automatische incasso.

ns.nl/zonetaxi

Al op meer dan

100 stations!

21726 NSR Adv Zonetaxi_264x200.indd 1 22-10-14 15:03

Zondag 2 November

Woensdag 5 November

Zondag 9 November HCR De Postelse Hoeve* Dr. Deelenstraat 10, 5042 AD Tilburg

Hotel Terminus Goes*Stationsplein 1, 4461 HP Goes

Golden Tulip Mastbosch Hotel-Breda*

Burg. Kerstenslaan 20, 4837 BM Breda

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

10.00 t/m 16.00 uur

*Zaal: zie borden G & C On Tour

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Editie Breda

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerheiligen enAllerzielen

Oase van leven en dood

‘Bij coöperatie DELA geloven we in een waardig

afscheid voor iedereen. Maar we geloven vooral dat

we er zijn voor elkaar. We helpen nabestaanden dan

ook niet alleen tijdens de uitvaart.

Ook vóór en ná de uitvaart staan wij hen met raad en

daad bij. Zodat zij de draad van het leven weer zo

goed mogelijk op kunnen pakken’, vertelt Sjoerd

Sanders, regiomanager van de regio Breda van

coöperatie DELA.

Een vertrouwd gezicht in de regioCoöperatie DELA regelt al meer dan 75 jaar uitvaarten in onder andere de regio Breda. De betrokken medewerkers zetten zich in om bij elke uitvaart de verwachtingen te overtreff en. DELA is een coöperatie waar de klant voorop staat. Dat toont ook het onderzoek naar klanttevredenheid aan. Nabestaanden waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 9,1. Sjoerd Sanders: ‘Ontzorgen zien wij als onze belangrijkste taak, dat is onze passie.’ De voordelen van de coöperatieCoöperatie DELA is een ledenorganisatie die opgericht is om een waardige uitvaart voor iedereen mogelijk te maken. Heeft u een verzekering bij DELA, dan bent u lid van coöperatie DELA. Dat biedt u toegang tot het volledige

pakket aan dienstverlening en ledenvoordelen. Denk aan praktische hulp van een consulent Nabestaandenzorg of het beantwoorden van al uw vragen over bijvoorbeeld uw testament door de DELA VoorelkaarDesk.

ContactCoöperatie DELARegio BredaTuinzigtlaan 41 | Breda076 533 53 00www.dela.nl

‘We geloven vooral dat we er zijn voor elkaar.’

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Zoals in alle branches zijn er ook in de uitvaartbranche verschillende trends te vinden, zo ook als het gaat over urnen en grafstenen. Een staande of juist een liggende grafsteen van hout, graniet of glas. Je kan het haast zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Hoewel je de keuze misschien liever overlaat aan nabestaanden kan het geen kwaad om je toch te verdiepen in de mogelijkheden.

DOOR REMKO VERMUNT

Dé trend op het gebied van grafstenen is op

dit moment grafversiering op plexiglas of zwart

graniet. Door het inbranden van een foto, een

bijzondere tekst of tekeningen wordt de grafsteen

op een unieke manier versierd, waardoor het een

zeer persoonlijk monument wordt. De laatste

woorden van een dierbare, een mooi gedicht

of een brief van lang geleden schitterend op

het glas. Het behoort tot de mogelijkheden

om een grafsteen een eigen ‘touch’ te geven.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere

mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het combineren

van verschillende materialen. Zo wordt hout

gemakkelijk gecombineerd met natuursteen en

robuuste stenen kan je combineren met ijzeren

smeedwerk. Designs verschillen van strak en

modern, naar rond en klassiek. Alles is mogelijk,

ook traditionele grafzerken behoren vandaag de dag

nog tot de opties. Simplistisch, statisch en vredig

voor hen die niet houden van te veel poespas.

CrematieSteeds vaker wordt er gekozen voor een

crematie na het overlijden van een dierbare. De

as wordt vaak bewaard in een urn, maar wordt

ook regelmatig uitgestrooid in zee, in een bos of

uit bijvoorbeeld een vliegtuigje. Wie kiest voor

een urn heeft daar ook verschillende keuzes in.

Zo is er de duo urn die het mogelijk maakt om

bijvoorbeeld een echtpaar samen te gedenken in

één urn. Duo urnen komen er in vele soorten en

maten, zo kan je kiezen voor een urn in de vorm

van een bronzen Boedha, maar ook in de vorm

van een zilver hartje of een simpele vierkante

urn gemaakt van natuursteen. Andere opties

zijn mini reisurnen, een beschilderde urn of een

simpele urn die je in een gedenkmuur weg kan

zetten. Voor de mensen die niet kunnen kiezen

tussen begraven en cremeren is er ook nog de

urnenkelder. Een urnenkelder biedt de oplossing

voor het bijzetten en begraven van maximaal 4

urnen of 4 asbussen. De kunststof urnenkelder is

weersbestendig en zwaar genoeg om de druk van

grondwater te weerstaan. Het is een combinatie

van begraven en cremeren. Zo zie je maar, iemand

gedenken kan op heel veel verschillende manieren.

VoorwaardenLet wel op, iedere begraafplaats hanteert andere

voorwaarden waaraan een grafsteen moet voldoen.

De verschillen zitten hem in de afmetingen,

materiaalkeuze en soms ook de vormgeving van de

steen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om juist

dat ene mooie monument op het graf te plaatsen,

daarom is het belangrijk om van tevoren goed te

kijken naar de voorwaarden waaraan het graf moet

voldoen. Neem daarom altijd eerst contact op met

de gemeente, de desbetreffende begraafplaats

of vraag ernaar bij de begrafenisondernemer.

Gedenken kan op vele manieren

- overl ijden & herdenken -

Het voelt bijna onwerkelijk. Op het moment dat u uw dierbare verliest, wordt er gelijk veel van u verwacht. De uitvaart moet geregeld worden, een kist of urn uitgezocht worden en een laatste rustplaats gekozen worden. Niet iets waar u in de eerste uren na het verlies op zit te wachten. Toch helpen al deze ‘gedwongen’ regelzaken u om uw gedachten te verzetten en toe te werken tot het echte afscheid. Met deze tips helpen wij u graag op weg.

DOOR RIA VAN MEIR

De eerste stap na het overlijden van een persoon

is altijd de officiële vaststelling door een arts.

Neem daarom direct contact op met de huisarts

of de behandelend arts in het ziekenhuis om

een verklaring van overlijden te laten opstellen.

Deze verklaring is nodig om aangifte van het

overlijden te doen bij de gemeente. U ontvangt

dan een akte van overlijden, die weer nodig is

om een begrafenis of crematie te regelen.

UitvaartverzorgerDe aangifte bij de gemeente hoeft u

overigens niet zelf te doen. Meestal doet de

begrafenisondernemer voor u de aangifte. U

bent vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen

die u zal begeleiden bij het afscheidsproces.

Het regelen van een uitvaartverzorger is dan

ook de eerstvolgende stap, na het inschakelen

van de arts. De begrafenisondernemer kan

u immers veel werk uit handen nemen en

wijzen op de juiste dingen die geregeld moeten

worden, al is het niet wettelijk verplicht om

een uitvaartondernemer in te schakelen.

VerzekeringEen volgende stap is om na te gaan of de

overledene een uitvaartverzekering had, zodat

u weet welke kosten er gedekt zijn. Indien het

overlijden gebeurde tijdens een reis, moet u ook de

alarmcentrale op de hoogte stellen. Bij een dodelijk

verkeersongeluk moet ook de maatschappij

waar de autoverzekering loopt gebeld worden.

Laatste wilsbeschikkingHet kan zijn dat de overleden persoon een laatste

wilsbeschikking heeft opgesteld. In dat document

staan de wensen voor de uitvaart omschreven.

De beschikking moet voorzien zijn van een datum

en een handtekening en het liefst ondertekend

zijn in het bijzijn van een tweede persoon. Het

is ook mogelijk dat de laatste wilsbeschikking

is opgenomen in het testament. In dat geval

zult u contact moeten opnemen met de notaris

over de inhoud van beide documenten.

RouwkaartenU kunt ervoor kiezen om de overledene thuis op

te baren, zodat de naasten persoonlijk afscheid

kunnen nemen. De verzorging van de overledene

vindt plaats waar en wanneer de familie dat wenst.

Dit kunt u zelf voor uw rekening nemen, maar ook

overlaten aan de begrafenisondernemer. Het is

belangrijk dat u zo snel mogelijk een datum, tijdstip

en locatie kiest voor het officiële afscheid, zodat de

rouwkaarten de deur kunnen uitgaan. Tot slot zullen

een aantal praktische zaken, zoals het vervoer,

de bloemen en de muziek, tijdens de uitvaart

geregeld moeten worden. Uw uitvaartverzorger

zal u helpen in de moeilijke keuzes, zodat u straks

op een waardige manier afscheid kunt nemen.

Stap voor stap toewerken naar het afScheid

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

076 - 521 68 77www.zuylen.nl

“Het vertrouwen dat nabestaanden je geven

om het afscheid samen met hen vorm te

geven is een groot goed. Zorgvuldig en

zorgzaam, maatwerk in alle opzichten

voor een passend afscheid.”

Ronald de Kanter,

Uitvaartverzorger

COMPLEETADMINISTRATIES BV

Een vertrouwd aanspreekpunt voor al uw persoonlijke aangiftebiljetten

Fiscale advies bij: Huwelijk Echtscheiding Schenking Overlijden Vermogensplanning

Ceresstraat 1, 4811 CA Breda, T. 076-7901100e-mail: [email protected]

Wat is er nu mooier dan een uniek sieraadaangepast aan uw herinneringen van een geliefde die u mist. Omdat afscheid nemen iets is wat we niet graag doen draagt u op deze manier uw geliefde voor altijd dichtbij. Vanwege de vele mogelijkheden die bijna oneindig zijn en ieder zijn persoonlijke wensen heeft verdiepen wij ons graag in uw wensen enherinneringen om samen met u tot iets moois tekomen. Een uniek herinneringssieraad is mogelijkin goud, zilver, staal of leder.

Molenstraat 42 4881CS ZundertTel. (0031) 076-5972620

[email protected]

Wij dragen zorg voor Uw wensen bij een bijzonder afscheid.

Pastoor van Spaandonkstraat 31 4813 BR Breda

Telefoon (076) 5 213 700Fax (076) 5 224 676

E-mail [email protected] www.vandenwijngaard.nl

WILLEMSEN V.O.F.Specialist in Rouwwerk

Jeanne Willemsen

7 dagen per weekVoor een persoonlijk advies komen wij kosteloos bij u aan huis.Altijd bereikbaar.Bel: 06-24530271

Tilburgseweg 1204817 BH Breda076 - 587 74 [email protected]

Een uitvaart kun je niet overdoen,over de bloemen voor een begrafenismag u zich geen zorgen maken.Wij hebben veel ervaring met hetleveren van rouwwerk.We weten dat u in deze tijden wel ietsanders aan uw hoofd heeft en nemenu deze zorg uit handen. Ook bezorgenwe het rouwwerk daar waar gewenst.

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Verlies, rouw en het verdelen van de erfenis vormen een emotioneel levensfeit waarmee iedereen onherroepelijk wordt geconfronteerd. Alles wat zich in de familie heeft afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt in de heftige fase rond het overlijden van ouders door de broers en zussen gewogen en verrekend.

Aan het woord zijn Sanne Odekerken en Anoeska van Ginderen van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, specialisten op het gebied van erfrecht.

Sanne vertelt: “Erfgenamen kunnen het vaak niet eens worden over de afwikkeling van de erfenis. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden schenkingen hebben plaatsgevonden of dat één van de erfgenamen zich bevoordeeld of juist benadeeld voelt bij de overname van de ouderlijke woning of het familiebedrijf. Ook kan onenigheid bestaan over de uitgevoerde taken of de toegekende bevoegdheden van de executeur.

Anoeska ziet in toenemende mate discussies over de erfenis ontstaan. “We ervaren dat het voeren van gerechtelijke procedures prevaleert boven het aanzien van de familie dat wordt geschaad. Een andere oorzaak zit in het steeds vaker voorkomen van samengestelde gezinnen. Het belang van het intact houden van de familiebanden is dan minder aanwezig. Denk aan het hertrouwen van een van de ouders waardoor stiefouders een rol kunnen gaan spelen. De aanwezigheid van eventuele stiefkinderen maakt de zaak nog complexer.”

Sanne en Anoeska kunnen aan de hand van hun expertise een objectieve analyse geven. Is de verdeling eerlijk verlopen? Zijn er mogelijkheden voor het voeren van een gerechtelijke procedure? Heeft een executeur zijn werk naar beste vermogen gedaan? Uit ervaring weten zij dat het onderliggende probleem heel vaak zit in frustraties uit het verleden: “Als we die angel eruit kunnen halen, dan ligt de oplossing dichtbij”.

Tijdens het gratis spreekuur: iedere donderdag tussen 09:00 – 10:00 uur kunnen allerhande vragen met betrekking tot het erfrecht gesteld worden.

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Een objectieve analyse

Met dank aan rouwadvertenties.nu (Hellenique)

Een laatste groet, een intense uiting van liefde

Ondanks zijn strijdkracht is onze Twan op dinsdag 14 augustus rustig ingeslapen. We zijn verdrietig maar ook dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft.

Henk en Els van Oosten - KlaarJasper Denise & Edward Asraël

Twan is thuis. Je kunt Twan nog een bezoekje brengen op donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur.

De afscheidsbijeenkomst is op vrijdag 17 augustus om 10.00 uur in de aula van ‘De Kievitsbloem’, Oostranddreef 1 in Lelystad. Aansluitend brengen we Twan naar zijn graf.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het restaurant van Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11.

Corr. adres: Familie Van Oosten, Waterland 5, 8245 GG Lelystad

Twan van Oosten

* 9 juni 1993 † 14 augustus 2012

Rouwadvertenties worden om verschillende redenen geplaatst. Het kan een aankondiging zijn om familie, vrienden en bekenden van de overledene te bereiken en tevens kan de advertentie dienen als een laatste groet, een intense uiting van liefde, vriendschap en respect.

Rouwadvertenties worden steeds persoonlijker. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van opmaaktechnieken om afbeeldingen, foto’s kleuren en speciale vormgevingen in het familiebericht te verwerken.

Met het lokale huis-aan-huis bereik van De Bode komt uw rouwadvertentie ook daadwerkelijk bij degenen die u dierbaar zijn.

- overl ijden & herdenken -

Waarvoor staan deze vieringen op 1 en 2 november?

markten

Er zijn speciale markten ter ere van Allerheiligen. De grootste

allerheiligenmarkt van Nederland vindt jaarlijks plaats in het Groningse

Winschoten. ier komen zo'n tachtig- tot honderdduizend bezoekers op af.

allerheiligen & allerzielen

Over de hele wereld vieren mensen op 1 november Allerheiligen. Een dag later is het Allerzielen. Waarbij staan mensen stil op deze dagen?

Allerheiligen is een christelijk feest ter nagedachtenis aan alle

heiligen en martelaren. Martelaar - afgeleid van het Griekse

woord martus, dat getuige betekent - was de eretitel voor mensen

die bij de christenvervolgingen in het Romeinse rijk hun trouw

aan het christelijke geloof met de dood moesten bekopen.

In het jaar 837 riep paus Gregorius IV 1 november uit als katholieke

gedenkdag. Onder meer in België, Frankrijk, Italië, Polen en Spanje

is het een nationale feestdag. In ons land werd deze vrije dag in

1968 verplaatst naar de eerste zondag na 1 november.

Allerheiligen en Allerzielen zijn nauw met elkaar verbonden. Allerzielen

zou in het jaar 998 voor het eerst gevierd zijn, maar pas in de dertiende

eeuw de naam Allerzielen hebben gekregen. Op deze dag herdenken

mensen overledenen. Nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.

Soms worden er in familiekring wafels of pannenkoeken gebakken.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke

kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen.

Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde

der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en

kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven

wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

De voorbereidingen voor beide dagen vinden vaak plaats op allerheiligenavond.

In de middag en avond van Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor

Allerzielen. In rooms-katholieke streken maken mensen kerkhoven schoon en

versieren deze met bloemen. In veel parochies is het gebruikelijk dat wanneer

er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen

met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt

de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

auto’s

Let op!!! €150 tot €10000voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator.

Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden.Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl APK keuring vanaf € 21,50

Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden Openingstijden 8.30 tot 17.30 uur Weidehek 90 Breda

Bovak Autobanden

Regenbeemd 9 4825 AS Breda Tel. 076-5991539 06-47289052

geBruikte

BAnden Actie!!

• Montage v.a. e10,- per band

• Alle merken en maten op voorraad

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

DE NATIONALE OPEL TESTDAG

SPECIAAL VOOR ALLE OPELRIJDERS.Bent u een Opelrijder? Dan bent u speciaal uitgenodigd voor de Nationale Opel Testdag op zaterdag 1 november. Tijdens deze feestelijke dag lopen wij uw auto GRATIS na op maar liefst 18 punten en kunt u pro teren van ons voordelige Opel Winterplan certi caat; uw garantie voor een zorgeloze winter. Kom langs in onze showroom of kijk voor meer informatie en aanbiedingen op opel.nl

Opel doneert € 1 per aangeschaft Opel Winterplan certi caat tijdens de NOTD aan de Hartstichting.

Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78Goes (0113) 23 79 23Vlissingen (0118) 46 17 10

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlOnderdeel van Automotions Groep

Hét kostenbesparende alternatief..!

Nieuw in Breda !!

!

Nieuw in Breda !!

!

• Spot-repair

• Uitdeuken zonder spuiten

• Dashboardreparatie

• Bekledingreparatie

• Kunststofreparatie

• Lakverzegeling

• Ruitreparatie

• Velgreparatie

Betaal niet langer teveelvoor kleine schadegevallen !

Voor smart repair methode.

Na smart repair methode.

Smart repair biedt een hoogwaardig alternatief ten opzichte van de conventionele manier van schadeherstel van kleine schades tegen een fractie van de prijs.

Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Belangstelling?

Smart Repair CentreRonnie BastiaanssenBrugsteen 74815 PL BredaT +31 (0)76 542 10 10M +31 (0)6 51 57 21 89

Waarom kiezen voor de smart repair oplossing?

Smart Repair Centre Ronnie Bastiaanssen Brugsteen 7 4815 PL Breda T +31(0)76 542 10 10 M +31(0)6 51 57 21 89

•Spot-repair

•�Uitdeuken�zonder�

spuiten

•Dashboardreparatie

•Bekledingreparatie

•Kunststofreparatie

•Lakverzegeling

•Ruitreparatie

•Velgreparatie

Uniek i

n Bred

a !!!

auto-bus verhuurklein en groot

www.QualityCarrent.nl 076-5022267 - etten-Leur

aLLes km vrij !

Aalten Schildersbedrijf

B R E D A

plafonds & wanden witten

Ook binnen- en buitenschilderwerk

Vraag een vrijblijvende offertetel. 06 - 43220390 /

076 - 5991675

Wasmachine, droger of

vaatwasser defect?

BEL

06 - 57 540 319Voor snelle service

en reparatie!

JansenWitgoed

Klus-it René PeetersGroeneweg 28, 4759 BB Noordhoek

Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl [email protected] / Lid VLOK

Geen vooRRijKosten

Betrouwbaar & Professioneel6% BTW op arbeid per 1 maart 2013

STUNTPRIJS!!Düsseldorf of Oberhausen € 17,50Nu met extra snelle verbinding op 13, 18, 20 dec.

Margriet Winterfair 14 t/m 20 nov.excl. entree € 17,00 Keulen 13-18-20 dec. € 25,00 Brugge 16-18 dec. € 22,50 Maastricht 11-20 dec. € 22,50 Valkenburg 11-20 dec. € 22,50 2 dgn Londen 13 t/m 14 dec. € 99,50 * 2 dgn Disney/Parijs 27 t/m 28 dec. € 109,00 * Prijzen incl. overnachting, ontbijt, entrée *excl. boekingskosten € 15,- per boeking

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen

Tel: 0165-342351 [email protected]

Vriens Opel Breda Minervum 7001A (076) 587 79 50 Vriens Opel Etten-Leur Ecustraat 25 (076) 502 06 52

Corsa BlitZRijklaar vanaf € 12.950,-

onderdeel van Automotions

VOORRAADMODEL 2014 12x 15xOP VOORRAAD

OP = OP!

www.vriensopel.nl | [email protected]

Astra CorsaVANAF BOUWJAAR 2013 vanaf

Speciaal voor ú ingekocht!

Astra Design Editions 1.4€ 14.950,-*

*Excl. kosten rijklaar maken € 695,-

Moerwijk 30 • Breda • 076-571 00 27

Kip, wild en gevogelte o.a. hele kippen,bouten, tv-sticks, enz.

kwaliteit is onze service!

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strektVoor de wekelijkse superaanbieding kijkt u op www.geertkip.nl.De site voor uw feestjes en partijen !Tel: 076-5217055

Let op : maandag gesloten !

Tegen inlevering van deze waardebonontvangt u:

2 kilo verse Hollandse

Kip saté's

nasi/bami/kipgerecht/2 loempia's/kroepoek

rijsttafel 2 pers.

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

Kipfilets

15 vers gemarineerde

Tegen inlevering van deze waardebon

€ 9,98

ontvangt u:

Waardebonontvangt u:

Tegen inlevering van deze waardebon

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

€ 4,98 € 4,98

kippen2 vers gegrilde

Maximaal 2 aanbiedingen per bon per klant

Haagdijk-krant-aanbiedingenBij Grillerij Poeliershuis Schrauwen

Nieuwe Haagdijk 34, BredaGeldig van 27 april t/m 7 mei 2011

Waardebon

WaardebonTegen inlevering van deze waardebon

ontvangt u:

Waardebon

€ 8,98deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

POELIERSHUISVoor al uw sinterklaasfeesten

groot of kleinmoet u bij

www.sintwestbrabant.nlzijn

30 jaar ervaring0164-85293206-36186855

Laatste kans: tot € 9.000,- voordeel op Vito’s uit voorraad*

Rüttchen Bedrijfsauto's Breda, Urkstraat 11, 4817 AR, tel. 076 - 524 88 00.Ruttchen.nl, [email protected]

*vraag naar de voorwaarden

1 jaar gratis

verzekering!

4 jaar gratis garantie!

juridisch advies & mediationfamilierecht * arbeidsrecht

* sociaal zekerheidsrecht * huurrecht * strafrechtGratis spreekuur maandagavond

van 17.00 tot 18.00 uur

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl

juridisch advies & mediationfamilierecht*arbeidsrecht*sociaal zekerheidsrecht

huurrecht*vreemdelingenrecht*strafrechtGratis spreekuur maandagavond

van 17.00 tot 18.00 uur

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl

• Nieuwe auto’s • Schadeherstel• Occasions • Leasing• APK-keuringen • Inbouw Airco• Inbouw SCM-alarm • Inbouw Audio-app.• Reparaties • Inbouw LPG

Kroonstraat 42 Etten-Leur Tel.: 076-5011371 Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

GOedKOPe INRuILeRS Met APK& dIveRSe bedRIjfSwAGeNS

Renault twingo 1.2 radio cd zilver met. 03-07 3.750 Renault twingo 1.2 arco radio cd lmv Paars-met 04-06 3.950 Renault Clio tce 5 drs airco ecc radio navigatie zwart met. 03-13 14.250 Renault Clio tce 5 drs airco ecc radio cd nav zilver met. 10-09 8.950 Renault Clio 1.2 16v 3 drs airco radio cd zwart met. 02-08 5.500 Renault Clio 1.2 16v 3 drs airco radio cd lmv zwart met. 01-05 3.750 Renault Modus 1.4 16v airco zwart met. 05-05 4.950 Renault Grand Modus 1.6 16v automaat grijs met. 08-08 10.500 Renault Megane III estate tce nav rood met. 11-14 12.750 Renault Megane II 3 drs airco blauw 04-03 3.500 Renault Scenic II 2.0 16v automaat ecc lmv trekhaak beige met 06-14 8.450 Renault Scenic II 1.6 16v airco ecc lmv trekhaak zwart met. 04-04 5.250 Renault Scenic II 2.0 16v airco ecc trekhaak zilver met. 05-05 5.250 Renault Grand Scenic tce airco ecc radio nav lmv wit met. 07-13 20.500 Renault Laguna 1.6 16v airco lmv radio cd rood met. 03-01 2.950 Renault espace 2.0 t Automaat airco ecc leder pan zwart met. 03-10 23.950 Renault espace 2.0t airco ecc radio cd lmv blauw met. 04-03 4.250 Citroen C3 1.4 5 drs airco radio cd zwart 02-07 6.500 dacia Sandero 1.4 mpi airco radio cd rood met. 10-08 6.250

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

Met dit gevoel hebben Alzheimer-patiënten dagelijks te kampen.

Waar drinkt u koffie uit?

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

PAGINA 24

bredA vAN weleer

DOOR RINIE MAAS

Een kerk prachtig in het landschap ge-legen; kosten voor bouw en inrichting € 132.000; extra kosten vanwege een zwak-ke grondlaag € 10.000, om die reden ge-bouwd op 700 palen; bijdragen van bisdom en gelovigen en een huis aan huis collecte in de parochies brengt € 75.000 op; veel komt binnen door de dubbeltjesactie uit de geenszins dikke portemonnee van de op het land hardwerkende Effenaren.

GeestHet boek vertelt hoe diep de Geest deze kerk vanaf 1939 bezielt. De auteur vertelt dat Effenaren de grond schonken. Hoe ar-chitect Hurks zijn plan ontwierp en wat de parochianen, die voorheen in Princenhage hadden gekerkt, moreel over hadden voor hun eigen Godshuis. Juist in dat eerste oorlogsjaar laten ze hun bouwpastoor An-sems, die de bisschop een andere projectie van de kerk aanraadt, niet in de kou staan en dankzij de voorouders kan er heden ge-kerkt worden in een adembenemend mooi kerkje dat al driekwart eeuw bedaard het woeden van de wereld trotseert.Als bisschop Hopmans een tekeningetje laat zien toont Ansems bouwpastoor te zijn. Hij doet de bisschop uit de doeken dat

hij zich de ligging van de kerk iets anders voorstelt. Niet tussen café de Halte en de winkel van Hendrik Huybregts, evenwijdig aan de Rijsbergseweg maar met gedraaid front naar Effen toe. “Nu keert de kerk zich van de gelovigen af”. Natuurlijk ligt aan de projectie van het Godshuis allereerst de gratis geschonken grond door de Effense families J. Peters-van Beek, J. Schoenma-kers-Michielsen en P. Bastiaansen-Donker ten grondslag maar de ingeving is subliem.

BeeldNergens in de regio is een gebouw zo beeldbepalend gesitueerd. Het (geknikte) rode kerkdak en van de toren komt verras-send boven het groen van het landschap uit waardoor onder de oorlog de geallieer-den weten dat ze Breda naderen en als de kerk opdoemt slaakt menig passant een zucht van verlichting. De auteur vertelt dat het graafwerk door de Effense parochia-nen gratis wordt uitgevoerd. “Met schop en paard en kar werden bergen werk ver-zet en het gedreun van het heien was tot ver in de omtrek te horen. De bouwplaats werd ’s zondags door veel parochianen be-zocht”. Met huid en haar zijn de Effenaren aan de kerk verbonden. Het gebouw streelt hun trots. Dat Effen onder bescherming is gesteld van de Moeder Gods, zeer tot in-

stemming van Mariavereerder bisschop Hopmans, mag getoond worden. Een eer-ste blijk daarvan is, na de inwijding van de kerk op 25 maart 1939 en de installatie van pastoor Ansems tot zielenherder van de parochie, de schenking van het Moeder Godsbeeld dat tot op heden het front van de kerk siert. Volgens de krant hadden de boeren en tuinders het in de jaren dertig het hard te verantwoorden maar dat neemt niet weg dat het Mariabeeld hun grootste bekommernis is. De schenking van de grote luidklok van de firma Petit en Fritsen volgt daarop; zijn geluid beiert over de daken van de huizen, van stallen en boerderijen.

WijngaardDe auteur beschrijft de opvolgers van An-sems, de verdiensten en inzet van pastoor Plasschaert, Van der Maade, Backx, Wil-lemse, Van Geel en Heye en zij die diensten hebben geleid; over de misdienaarsgroep; de interieurgroep; de koren en de schoffel-ploeg, die zorgt dat het kerkhof er piekfijn bijligt. Piet Rasenberg is in het verleden gedoken maar hij praat ons ook bij over het heden; over het convenant om te fuse-ren met andere parochies en dat het toch goed is dat het ervan is gekomen. Het boek vertelt over de kerk, die de geschiedenis van Effen representeert. Andersom vertelt

Effen over de kerk. Over de huishoudster juffrouw Beljaars, over de jongelieden J. Peters, N. Nooren en A. Schoenmakers, de priesters die het dorp levert maar ook over Driek Voesenek die veertig jaar kerk-zanger zal zijn en Rinus van der Westen, de hulp van pastoor Ansems, die alle col-lectes regelt en de armenzorg gewiekst steunt door een uitvaart aan te zeggen zowel in de buurt als bij het armenbestuur bij wie gegeven wordt. De overleden milde gevers, althans de familieleden daarvan

worden verblijd met de mededeling dat ’kerk- en armenbestuur ter uitvaart geno-digd zijn’. Het maakt dat Effen nauw op elkaar betrokken is. Op beloken Pasen in mei 1965 tijdens de communieviering valt pastoor Ansems neer met de ciborie in zijn hand. Temidden van de hosties eindigt zijn leven, oververmoeid, als herder van een bloeiende wijngaard. Een sacraal feit; een voor velen schokkend gebeuren, een teken van het grootse werk van velen na hem in zijn geest.

‘Een lieflijk godshuis gebouwd op een stevig fundament van 700 palen’Kroniek van een 75 jar ige Moeder Godskerk door Piet Rasenberg

Piet Rasenberg. Foto: Rinie Maas

EFFEN - De Moeder Gods waakt over Effen. Haar beeltenis prijkt centraal op het front van de kerk. De auteur Piet Rasenberg heeft over het Godshuis een prachtige kroniek het licht doen zien.

BREDA - Op zaterdag 27 september organiseerde winkelcentrum Hoge Vucht een ludieke Veilingshow waarbij een totale opbrengst van € 700,00 werd opge-haald door de veilingmeester.

Dit geld is deze week aangeboden aan twee verschillende goede doelen in de nabijheid van het winkelcentrum.Club Kruimel (gevestigd Groenedijk 175) en kinderboerderij Parkhoeve (gevestigd Tussen de Dijken 101) kregen beiden een bedrag van € 350,00 aangeboden. Wij weten nu al dat dit geld meer dan goed terecht zal komen.Namens alle Hoge Vucht -ondernemers wensen wij Club Kruimel en Parkhoeve heel veel succes met hun prachtige initiatieven.

Opbrengst Voordeel Veiling Show naar twee goede doelen

KORT BEDRIJVIG

Marcel en Carola van de Mast nemen namens Club Kruimel de cheques in ontvangst.

BREDA - Dat werd na afloop zater-dagavond het meest gevraagd door de ruim honderd deelnemers aan de Nacht van de Nacht in een duister Wolfslaar. Zo goed was het bevallen.

Ondanks de herfstvakantie was van B&W wethouder Bernie van den Berg uit Bavel er om de deelnemers te starten en mee te lopen. Hij benadrukte uit eigen ervaring dat tegengaan van lichtvervuiling heel belang-

rijk is. Als vliegenier had hij veel gevlogen en ook boven de wolken de glasheldere sterrenhemel kunnen bewonderen. Maar hier op de grond zijn veel sterren en ook de Melkweg vaak niet meer te zien. Daarom is licht- en energiebesparing belangrijk. Voorzitter Ger van Dooren van NMV Mark-kant haakte daar op in en noemde het verzoek aan de gemeente om verlichting op overheidsgebouw te beperken. De ge-meente had voor deze avond speciaal al de

straatverlichting op Wolfslaar uitgedaan. Dat maakte het extra spannend om rond te wandelen. IVN Mark&Donge natuurgidsen gaven op verschillende plaatsen langs de route informatie over het belang van duis-ternis voor mens en natuur. Soms waren ze daarvoor door de tijdmachine van Suske en Wiske gegaan om als dolende Spaanse soldaat uit de 80-jarige oorlog, als heks van Wolfslaar of als oprichtster Charlotte Cuypers de geschiedenis te kunnen ver-halen. Charlotte Cuypers vertelde als rijk getrouwde freule en jonge weduwe hoe zij in innige samenwerking met haar tuin-man haar leven aan Wolfslaar besteedde. Nachtelijke Bavelse gedichten, planten en fotosynthese met CO2 opname, energie/lichtbesparing, al tastende de oogst uit de Wolfslaar tuin herkennen en de sterrenhe-mel ontdekken waren verhelderende info-stops in de nacht. Die informatie vonden de wandelaars -ook voor kinderen- leuk en luchtig. De deelnemers waren al zwervend wel verbaasd dat door de weerschijn van het Bredase stadslicht het ook in het bos niet echt donker was. Door de organiseren-de natuurverenigingen IVN Mark&Donge, Markkant en de gemeente Breda was een prijs uitgeloofd voor de speurders die de meeste route aanduidingen in het donker konden vinden. Dat waren Rosa Simons (alle 17!) en Esther David (15). Die doch-ter en haar moeder uit Prinsenbeek kregen als prijs beiden een ‘Insectenhotel”. Een extra bonus na de ontdekking dat het in Wolfslaar met de spannende baltsroep van de Bosuilen en de gezellige Horeca in het “Tuinhuis van Charlotte” ook ‘s nachts goed toeven is.

Wanneer weer een duistere Wolfslaar nachtwandeling?

De winnende nachtelijke speurneuzen: Rosa Simons en Esther David uit Prinsenbeek.

BAVEL - Eindelijk was het dan zo ver. Afdeling Bavel van de zonnebloem ging dinsdag 21 oktober naar de Theater-show Diner voor Twee.

Rond de klok van 12.45 uur werden de gasten door onze chauffeurs naar het kerkplein gebracht. Daar stond de bus al te wachten die de gasten en vrijwilligers naar de Nobelaer in Etten-Leur bracht. We kwamen in de stromende regen in Etten-Leur aan waar we

door vrijwilligers van de Zonnebloem hartelijk werden ontvangen. Nadat iedereen zijn plaatsje ingenomen had begon om 14:00 uur het theaterstuk. Het was in een woord ‘geweldig’, we hebben met z’n allen genoten van deze mooie show en we kunnen er met een glimlach aan terug denken. Om 17.30 uur bracht de bus ons weer naar Bavel waar de chauffeurs weer klaar stonden om ons naar huis te brengen. Het was weer een gezellig uitje van onze afde-ling. Vrijwilligers bedankt!

Zonnebloem afdeling BavelTheatershow van de Zonnebloem

100,0015,0020,00

5,005,001,005,002,50

15,0010,0015,00

5,0010,00

5,002,502,50

40,0020,0030,0015,00

2,002,00

20,002,00

25,002,50

15,002,50

10,005,00

25,0015,0010,0025,00

1,001,00

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AF DEPRESSIES, MIGRAINE, Alle CHRONISCHE KLACHTEN, Qi

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

30JAARCOMATHERMCOMATHERM30JAAR

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

• Kozijnen

• Serres

• Zonweringen

• Aanbouwen

• Overkappingen

• Lichtstraten

• Garagedeuren

• Dakkapellen

• Screens

• Rolluiken

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN PROFITEER VAN HET VOORDEEL

10% KORTING OP ALLE NIEUWE DEUREN EN KOZIJNEN VAN PROFEL T/M 31 OKTOBER

10% KORTINGOP ALLE NIEUWE DEUREN

KOZIJNEN VOOR

ELK BUDGET!

PERFECTE PRIJS/KWALITEIT!

TOPMERKEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

PURE WHITE, ELVINE , ICHI , MINIMUM EN VELE ANDEREN

PAGINA 26

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 - 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 076 - 595 30 99.TandartsInwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Tel: 14 076Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 12.00 – 16.00 uur (op afspraak)

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

BREDARondleidingen Gilde de Baronie: Donderdag 30 oktober: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rond-leiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zaterdag 1 november: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk; Rond-leiding Ginneken 14.00u vanaf bushalte Schoolakkerplein. Zondag 2 november: Torenbeklimming Grote Kerk 15.00u (vanaf 12 jaar)Geldbingo: Op donderdag 30 oktober houdt het sinterklaas comité een geld-bingo in OC De Vlieren, Mgr Nolensplein 1 te Breda om ook dit jaar weer een mooie tocht te maken door de wijk de Heuvel. Aanvang 20.00 uur.Cabaret en zang en bingomiddag: Zondag 2 november houdt de vrijwilligers werkgroep weer een leuke middag in de Westerwiek, Argusvlinder 298 te Breda. Er treden dan de Valkenwirtse Twilling op. Dit met zang en cabaret. Tijdens de pauzes worden er totaal 4 rondes bingo gedraaid. Aanvang 14.00 uur. Inlichtingen: Jan Ver-straeten 06-53978571.Bijzondere voorstelling: Franciscus - de jongleur van Assisi is zaterdag 1 november te zien bij Podium Bloos, Speelhuislaan 153 te Breda. Aanvang: 20.30 uur. Kaarten via www.podiumbloos.nlInformatie over hart en vaten: De Hart&Vaatgroep regio West-Brabant houdt donderdag 30 oktober een ontmoetingsdag voor hart-en vaatpatiënten in het Amphia-ziekenhuis te Breda: Locatie Molengracht. Gesproken wordt over nieuwe ontwikke-lingen hartfalen polikliniek, nieuwe ont-wikkelingen behandelmethode acute CVA (beroerte), hartchirurgie nieuwe ontwikke-lingen, minimaal invasieve hartchirurgie, mitralisklep en thoracoscopische MAZE procedure. Aanvang 10.00-14.30 uur. Aan-melden op www.hartenvaatgroep.nlZwarte markt: Op 2 november houdt CO-BEC een zwarte markt. De deuren zijn open van 11.00 tot 15.00 uur. Het is aan het Pas-toorpottersplein in Breda.Bingo: Activiteiten ver. Breda West houdt op maandag 3 november een geldbingo in Het Witte Schaap in Tuinzigt. Aanvang 20.00u.Thema-avond: “Revalidatie tijdens en na kanker”, maandag 3 november Inloophuis de honingraad, J.W. Frisolaan 100. Me-vrouw dr. Emmy Hoefman, revalidatiearts bij Revant geeft een lezing over het nut en de resultaten van revalidatie tijdens en na kanker. Aanvang 19.30-21.30 uur. Aan-melden via www.honingraad.nl of [email protected] of tel. 076-5655291. Toegang gratis.Allerzielen bij Ekklesia: Op zondag 2 november staat de viering van de Ek-klesia Breda - om 10.30u in de Waalse

Kerk - in het teken van Allerzielen. Wilt u graag een dierbare overledene herdenken in de viering van 2 november, dan kunt u voorafgaand aan de viering gebruik maken van het voorbedeboek. U kunt ook een mail sturen met de namen van de betreffende dierbaren naar [email protected]. Om 20.15 uur is er een speciaal Allerzielen-concert in de Waalse Kerk. www.ekkle-siabreda.nlAllerzielen: Onze voorouders moeten we missen. Ze hebben ons gevormd tot wie we zijn. Met het ritueel van de voorouders gedenk je hen met licht en maak je gebruik van hun kwaliteiten. Met een mediatie op buffalodrum. Een High tea tot besluit. Op zondag 2 november van 14.00-15.30 uur in de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 te Breda. Opgave bij: [email protected] Cultuur tijdens het Middaguur: Op vrijdag 31 oktober is er een middagpauze-concert in de Waalse kerk, Catharinastraat in Breda. Dit concert wordt verzorgd door de pianist Marcus Baban,geboren in Libië. Aanvang 12.00 uur, toegang gratis.WIEGO: Wandelsportvereniging WIEGO neemt op zondag 2 november deel aan de Winterserie-wandeltocht te Waalwijk. Daarvoor rijdt een bus. Er zijn vier opstap-punten in Breda en één in Etten-Leur. Ver-trek tussen 8.30 en 9.10 uur (afhankelijk van het opstappunt). Terugkomst te Breda tussen 16.15 en 16.45 uur en te Etten-Leur om 17.00 uur. Afstanden zijn 5, 10, 15, 20, 25 en 30 km. Deze tocht gaat door en langs de Loonse en Drunense Duinen. Geïnteres-seerden kunnen voor meer informatie te-recht bij H. v.d. Bruggen, Amerongenstraat 130 te Breda (tel. 076-5657357, b.g.g. 06-36080869).Bingo-, zang- en cabaretmiddag: Zondag 2 november houdt de vrijwilligers groep een leuke middag in de Westerwiek, Argusvlinder 298 te Breda. Er treden die middag op de Valkenswirste Twilling met zang en cabaret, in de pauzes worden er totaal 4 rondes bingo gedraaid met mooie prijzen. Aanvang 14.00-16.15 uur. Inlichtin-gen Jan Verstraeten 06-53978571.Poolse onderscheiding: Op zaterdag 25 oktober heeft de Poolse minister, op het Poolse Kerkhof in Oosterhout, Cees de Hoon van Muziekvereniging Fidelis onder-scheiden voor zijn muzikale verdiensten tijdens de jaarlijkse herdenkingen op het Poolse Kerkhof in Breda.Kledinginzameling: Zaterdag 1 novem-ber zamelt Doskonale weer gebruikte kle-ding en schoenen in. De kleding kan tussen 9.00 en 12.00 uur worden aangeboden bij garage van Campenhout aan de Dreef 83 te Princenhage. Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst, zo-dat de kleding op zaterdagmorgen aan huis opgehaald kan worden. Ophalen aan huis

doen wij bij minimaal 2 zakken of dozen. Inlichtingen: 076-5229330.Lezing: Op vrijdag 31 oktober leest de dichter Olaf Douwes Dekker in Centrum Zuiderlicht Breda uit eigen werk. Na de pauze ook gedichten uit Gerrit Kouwen-aar’s laatste bundel ‘totaal witte kamer’. Aanvang 20.15-22.00 uur.Fietsgilde: 1 november, Aa of Weerijs-route, start 10.00 uur, “Het Boshuis” (voor-heen Oudhof).Hollandse avond: Ook dit jaar al het Bal des Voorpret weer een gezellige Hollandse avond organiseren. Op zaterdag 1 novem-ber zullen wij gemeenschapshuis ‘de Bies-donk’ weer omdopen tot een feesthuis. Hier kun jij bij zijn. Bestel snel je kaarten op www.baldesvoorpret.nl Toegang vanaf 16 jaar. Onder de 18 wordt géén alcohol verstrekt. Er kan om legitimatie worden gevraagd.Beatles in Para: Op zaterdag 1 november houdt Beatlemania Breda voor het 3e jaar achtereen een Beatles-avond in Para aan het Van Coothplein. Kaarten: Roots Mail Music in de Van Goorstraat; Dijkmans Mu-ziek op de Haagdijk. Aanvang 20.00 uur.Gedenkstonde voor de gestorvenen: Voor de gestorvenen is het doorgaans weldadig om te ervaren dat de mensen op aarde zich nog met hen verbonden weten. Poëzie, muziek, euritmie en stilte schep-pen in de Gedenkstonde een ruimte voor verbinding. “Teruggaan” is deze keer het aandachtsveld voor een ontmoeting. Za-terdag 1 november 19.30 uur (gelieve op tijd aanwezig te zijn), Grote Zaal, Rudolf Steiner School, Minckelersstraat 27, 4816 AD Breda.Het Proces van Sokrates - LIVE: Op woensdag 5 november brengt Carool Po-pelier uit Den Bosch een verhaalvoorstel-ling over het geruchtmakende proces te-gen Sokrates. Mariendal, Duivelsbruglaan 13, Breda (Ginneken). Aanvang 14.00u. Info: tel. 073-6129236 of www.verhaal-apart.nlKinderrommelmarkt: Op zondag 2 no-vember in Zaal Vianden, Viandenlaan in Breda, kinderrommelmarkt van 12.00-16.00 uur. Reserveren van een tafel is nog mogelijk voor kinderen, niet ouder dan 12 jaar (ouders mogen uiteraard hun kleintjes begeleiden achter de verkooptafel). Info: www.comiteginneken.nl/kinderrom-melmarkt

PRINSENBEEKExpositie: Museum de Rijf brengt de oor-log en bevrijding realistisch in beeld m.m.v. de ‘timberwolves’ expositie ‘vrij-blijvend?’ Veel informatie, foto’s en een bijzondere film over de Tweede Wereldoorlog, en de bevrijding van Beek door de Polen in 1944. Op zaterdag zijn er tussen 13.00 en 14.00 uur optredens van het Smartlappenkoor “Beekse Smart”.

KORTE BERICHTEN

BREDA - Zondag 2 november is Mu-seum Oorlog en Vrede, Ginnekenweg

76, open van 13.30 tot 15.00 uur. Ook bezoek op afspraak is mogelijk. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis.

Op 9 november 1989 ging de muur van Ber-lijn open. Op 3 december 1989 bezochten we met een aantal bezoekers van ons mu-seum de muur in Berlijn en op 10 december van dat jaar stond er in de ZONDAG een verslag van deze reis van Will Luyten. Van-middag laten we een groot aantal foto’s van de muur in en rond Berlijn zien.Op 7 november 1938, nu 75 jaar geleden schiet de jonge Hirschel Grybszpan de Duitse gezant in Parijs dood. Als gevolg hiervan breekt in Duitsland op 11 novem-ber de Kristallnacht uit. In die nacht komen minstens 100 Joden om.Vanmiddag laten wij originele Nederland-se kranten zien waarin uitgebreid over de verschrikkingen in Berlijn werd geschre-ven. Iedereen wist wat er gebeurde, de hele wereld was getuigen. Iedereen protesteerde maar niemand deed

iets. De Nederlandse regering sloot zelfs de grens voor vluchtelingen omdat men bang was voor meer anti joodse reacties. We zien nu in 2014 veel overeenkomsten. Weer zijn we op de hoogte en weer weinig hulp.We willen binnenkort een busreis organi-seren naar Breendonk, het beruchte con-centratiekamp bij Brussel. Informatie in het museum.

Muur Berlijn en Kristallnacht in Museum oorlog en vrede

Boek over Kristallnacht.

BREDA - Van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november kunt u in de StadsGalerij Breda een bijzon-dere tentoonstelling zien van kunst-boekbanden en schilderijen. Alle kunstboekbinders zijn opgeleid aan de afdeling Boekkunst van de Aca-demie Berchem Beeldende Kunsten in Antwerpen. Binnen deze 7-jarige deeltijdskunstopleiding leert men een grote variatie aan klassieke en moderne bindwijzen, materiaalbe-werkingen en het ontwerpen van boekbanden.

Kunstboekbanden zijn boeken die met de hand zijn ingebonden waarbij bijzondere aandacht is besteed aan het ontwerpen van de band. Alle details zijn met uiterste precisie uitgevoerd en de materialen zijn met zorg gekozen. De persoonlijke visie en interesse van elke kunstenaar komt tot uiting via het ontwerp van de band.De kunstenaars zijn gedurende de ope-

ningstijden aanwezig om nader uitleg te geven over de gebruikte technieken en materialen of om uitleg te geven over de achtergronden van hun ontwerpen.https://www.facebook.com/Boekkunst-Breda - vrijdag 31 oktober 18-21 uur; za-terdag 1 en zondag 2 november 12-19 uur - StadsGalerij Breda - Oude Vest 34 - Breda.

ExcursieTijdens de expositie rondom het handboek-binden in de StadsGalerij wordt u uitgeno-digd de excursie “Hip Ambacht, de negen straatjes van Breda” te beleven. Mocht u zelf op ontdekking willen, download dan de gratis app Hip Ambacht verkrijgbaar in de appstore. Aanmelden voor de excursie “Hip Ambacht” is mogelijk via: [email protected] Aanmelden is moge-lijk tot en met 29 oktober. Uw aanmelding is definitief na bevestiging via de mail.Programma excursie Hip Ambacht, de negen straatjes van Breda: Zaterdag 1 no-vember, 14.00 tot 16.00 uur.

Boekkunst in Breda

BREDA - Gemeenschapscentrum “De Wegwijzer” krijgt een bijdrage van € 15.000,- van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) voor de realisering van De Activitei-tentuin.

Het doel van De Activiteitentuin is om een buitenplek/ontmoetingsruimte te creëren waarin de buurtbewoners gezamenlijk of individueel activiteiten kunnen ontplooien. Bezoekers worden gemotiveerd om bij te dragen aan de instandhouding van de tuin door middel van vrijwillige inzet. Ook zul-len andere organisaties nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en het on-derhoud. Ook ontstaan er geheel nieuwe participatiemogelijkheden. Met name bij de kwetsbare doelgroepen (ouderen en mensen met een beperking) is de behoefte aan participatie groot. De activiteiten in de tuin zijn afgestemd op de interesses van de leden van de doelgroep. In de tuin zal ruimte zijn voor wijkbewoners (al dan niet verenigd) en verenigingen/organisa-ties, die hun producten of diensten willen

presenteren aan de buurt. Dit kan bijvoor-beeld door middel van een workshop, pre-sentatie of een expositie. Bovendien zal de tuin rolstoelvriendelijk zijn en ook de beleving van mensen met een zintuiglijke beperking prikkelen.NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) helpt kinderen en jongeren met een handicap om, met hun beperking, gewoon kind te kunnen zijn. NSGK ontwikkelt en ondersteunt jaarlijks honderden initiatieven op het gebied van wonen, werken, opleiding en vrije tijd - al die dingen die belangrijk zijn voor een vol-waardige ontwikkeling. Dit kan dankzij de steun van vele vrijwilligers, donateurs en bedrijven, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen overheidssubsidie. Zie ook www.nsgk.nlNSGK; Dit project draagt bij aan vanzelf-sprekend samen leven en sluit hiermee aan bij de doelstelling van NSGK. Jongeren met een beperking zijn betrokken geweest bij de planvorming en zullen meewerken aan de realisatie en het onderhouden van de activiteitentuin.

Wegwijzer ontvangt bijdrage van NSGK

Ballonnen moment voor De Wegwijzer.

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

WAARDEBON

NekpijnRugpijnArtrose/slijtageHernia/spitHoofdpijn

MigraineWhiplashTintelingenRSIEn vele andere klachten

Behandelingen door een chiropractor worden zonder verwijsbrief van uw huisarts vergoed door de meeste aanvullende ziektekosten verzekeringen.

Laat de spierspanning in uw rug meten met een Myovision Scan of 3d Body

Functional Scan. Veel nek– en rugklachten worden veroorzaakt door zenuwbeknellingen en zijn

te meten als afwijkende spanningen in de spieren.

Bel nu alvast om een afspraak te maken! 0172-578608 Schansenburg 5, 2405 AW Alphen a/d Rijn

Nek- en rugpijn? Moet u de dingen waarvan u houdt links laten liggen? Leeft u dagelijks met pijn? U hoeft niet elke dag met pijn te leven!

Praktijk voor rug & nekCHIROPRACTIE ALPHEN

NU GEOPEND. ALPHEN IS EEN NIEUWE PRAKTIJK VOOR CHIROPRACTIE RIJKER

Myovision Scan & Consult t.w.v. €120

Voor slechts €19,-3D Body functional Scan & Consult t.w.v. €175

Voor slechts €29,-* Alleen geldig voor de eerste 50 patiënten * Alleen geldig voor de eerste 75 patiënten

Naam: ........................................................................................ Voornaam .....................................

Adres: ........................................................................................ Plaats: ..........................................

Klachten: ...............................................................................................................................................

* Ook geldig voor familieleden en/of vriend/vriendin. Geldig van 27-03-13 t/m 10-04-13

Voor slechts

Naam:

Adres:

Klachten:

Goed nieuws! breda is een nieuwe praktijk voor chiropractie rijker

chiropractie bredaPraktijk voor rug & nek

nek- en rugpijn? Moet u de dingen waarvan u houdt links laten liggen? Leeft u dagelijks met pijn? u hoeft niet elke dag met pijn te leven!

WAARDEBON

NekpijnRugpijnArtrose/slijtageHernia/spitHoofdpijn

MigraineWhiplashTintelingenRSIEn vele andere klachten

Behandelingen door een chiropractor worden zonder verwijsbrief van uw huisarts vergoed door de meeste aanvullende ziektekosten verzekeringen.

Laat de spierspanning in uw rug meten met een Myovision Scan of 3d Body

Functional Scan. Veel nek– en rugklachten worden veroorzaakt door zenuwbeknellingen en zijn

te meten als afwijkende spanningen in de spieren.

Bel nu alvast om een afspraak te maken! 0172-578608 Schansenburg 5, 2405 AW Alphen a/d Rijn

Nek- en rugpijn? Moet u de dingen waarvan u houdt links laten liggen? Leeft u dagelijks met pijn? U hoeft niet elke dag met pijn te leven!

Praktijk voor rug & nekCHIROPRACTIE ALPHEN

NU GEOPEND. ALPHEN IS EEN NIEUWE PRAKTIJK VOOR CHIROPRACTIE RIJKER

Myovision Scan & Consult t.w.v. €120

Voor slechts €19,-3D Body functional Scan & Consult t.w.v. €175

Voor slechts €29,-* Alleen geldig voor de eerste 50 patiënten * Alleen geldig voor de eerste 75 patiënten

Naam: ........................................................................................ Voornaam .....................................

Adres: ........................................................................................ Plaats: ..........................................

Klachten: ...............................................................................................................................................

* Ook geldig voor familieleden en/of vriend/vriendin. Geldig van 27-03-13 t/m 10-04-13

Behandelingen door een chiropractor worden zonder verwijsbrief van uw huisarts vergoed door de meeste aanvullende ziektekosten verzekeringen.

Bel of mail nu alvast om een afspraak te maken! [email protected] / www.chiropractiebreda.com

princenhagenlaan 1-a3 4813 da breda

NekpijnRugpijnArtrose/slijtageHernia/spitHoofdpijn

MigraineWhiplashTintelingenRSIen vele andere klachten

Laat de spierspanning in uw rug meten met de Myovision Body Scan. Veel nek- en

rugklachten worden veroorzaakt door zenuwbeknellingen en zijn te meten als

afwijkende spanningen in de spieren.

Myovision body scan & consuLt t.w.v. €120,-GRATIS voor de eerste 20 aanmeldingen,

daarna slechts 6 49,-!

Geldig van 31-10-14 t/m 15-11-14

SCHIMMELNAGELS

Zomergemstraat 2a4826 CW Breda

076 578 00 50 www.dermcentrum.nl

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser.Na de laserbehandeling worden de nagelsgeleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

Van den Broek Bestratingen Bosstraat 6 - 4714SB SPRUNDEL T. 0165-352222 - [email protected]

KORTINGEN TOT 70% Vrijdag 31 okt en Zaterdag 1 nov

WWW.VANDENBROEKBESTRATINGEN.NL

[email protected]

Zaterdag 1 nov

BLOKHUT LILLY 612X312CM OP=OP

RIVAS WILDVERBAND 6cm gehamerd

diverse kleuren leverbaar

NU

NU

14,50 ,

Per m²

NU 1399,-

Van Postkantoor naar PakketpuntHet Postkantoor Jumbo Miegielsen aan de Donk 4 is nu een Pakketpunt.

Op een PostNL Pakketpunt kunt u een: - pakket ophalen - pakket en brievenbuspakje versturen (binnen de EU) - pakket retour sturen - aangetekend versturen - post- en pakketzegels kopen

Via onze onlineverzendservice.nl kunt u uw pakketten zelf frankeren. Op mijnpakket.nl kunt u zelf bepalen waar en wanneer u uw pakket ophaalt of laat bezorgen.

Voor partijenpost en pakketten buiten de EU kunt u onder andere terecht bij de PostNL Postkantoren in Breda: • Jumbo, Rat Verleghstraat 4• Staples Office Centre, Konijnenberg 99 • Primera Soeters/Heksenwiel, Heksenwaag 35 Voor overige locaties gebruik de PostNL app of kijk op postnl.nl/locatiewijzer.

PAGINA 28

Betrapte dieven verwonden eigenaar bestelauto BREDA - De eigenaar van een Ford Transit heeft donderdagavond rond 22.35 uur in de wijk IJpelaar twee mannen betrapt die bezig waren om zijn voertuig te stelen. Een van de dieven trapte hem tegen het hoofd. Het duo stapte snel in een door een hand-langer bestuurde grijze Volkswagen Polo die daarna hard wegreed. De aangever werd rond 22.30 uur wakker van een harde knal. Hij zag een man in de brandgang van de Zorgvlietstraat staan. Hij kleedde zich snel aan om te kijken. Hij liep naar buiten en zag de man nog steeds staan. Hij zag ook dat de het linkerportier van zijn bestel-auto, die achter zijn woning geparkeerd stond, een stukje open stond. Hij liep er naar toe en zag dat er een hem onbekende man achter het stuur zat. Hij pakte de dief vast en trok hem uit de bus. Meteen hoorde hij een auto aankomen. Hij zag dat een grijze VW-Polo stopte. De man die bij de brandgang gestaan had, liep naar de auto-eigenaar toe en trapte hem in het gezicht. Hierna liepen beide man-nen naar de Polo en stapten in, waarna de bestuurder hard wegreed. Het slachtoffer heeft een verwonding aan zijn hoofd op-gelopen. De twee mannen die in de VW Polo stapten, hadden volgens de aangever een getint uiterlijk, de man in de brand-gang was circa 18-25 jaar en droeg een donkere jas met capuchon. De man in zijn auto had gemillimeterd haar, hij droeg een donkergroen vest. In de bestelauto werd een schroevendraaier aangetroffen. Deze wordt op sporen onderzocht. Het contact-slot was beschadigd.Bonnenregen op LeursebaanBREDA - De politie heeft donderdag tussen 15.00 en 22.00 uur een snelheidscontrole met digitale apparatuur gehouden op de Leursebaan. De snelheid van 3343 be-stuurders werd gemeten. Dat leverde een ware bonnenregen op, want er werden 200 overtredingen geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid was 110 km / uur, terwijl

ter plaatse een maximumsnelheid van 60 km / uur geldt.Kentekendieven in kraag gevatPRINSENBEEK - De politie heeft zaterdag omstreeks 01.00 uur mede dankzij een aler-te buurtbewoner twee kentekenplaatdie-ven aangehouden. Het gaat om een 20-jari-ge Prinsenbeker en een 17-jarige jongen uit Made. Een buurtbewoner betrapte de twee knapen toen zij bezig waren met het stelen van een kentekenplaat van een auto die ge-parkeerd stond op de Pasquelaan. Hij belde direct de politie en achtervolgde de daders. Een vrouw die met haar auto over de Beek-sestraat reed zag de twee kentekendieven rennen. Een van de daders had een kente-kenplaat in zijn handen. Ze zag dat ze een hofje in gingen en even later zonder num-merbord terug kwamen. Agenten waren inmiddels ook ter plaatse en hebben de twee verdachten aangehouden. Een van de kentekendieven werd aangetroffen liggend in een tuin aan de Titualerlaan. Een van de dienders vond de gestolen kentekenplaat terug in de tuin van het hoekhuis aan de Pasquelaan-Beeksestraat. De te naamge-stelde bleek te wonen op het Peperbos. Daar bleek inderdaad van de auto een van de platen te ontbreken.BMW gaat in vlammen opBREDA - Op de Lelystraat in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag een BMW in vlammen opgegaan. De brandweer was snel aanwezig om de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto vol-ledig uitbrandde. De auto stond geparkeerd in de Lelystraat ter hoogte van de Pieter Huysersstraat. Een buurtbewoner schrok wakker van het autoalarm en zag, toen hij naar buiten keek, de BMW 335I in brand staan. De man waarschuwde hierop de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.Elf stappers opgepakt in BredaBREDA - De agenten belast met het hore-catoezicht in het uitgaanscentrum hebben in de nacht van zaterdag op zondag een drukke dienst gehad met elf aanhoudin-

gen. De stappers werden aangehouden voor belediging (vier keer), het verstoren van de openbare orde (vier keer), vernie-ling (eenmaal) en mishandeling (twee keer). Een 35-jarige portier deed aangifte. Hij verklaarde dat rond 02,.45 uur zes man-nen binnen wilden komen. Hij vroeg aan een van hen om de jas af te geven bij de garderobe. Er ontstond discussie omdat die man dat niet wilde. De uitsmijter gaf aan dat hij dan niet binnen mocht. Hierop gooide de uitgaander een glas in de rich-ting van het hoofd van de beveiliger die dat net kon ontwijken. Er ontstond een worsteling waarbij aangever het lukte om de agressieve stapper, een 22-jarige man uit Maastricht, in bedwang te houden tot dat hij hem kon overdragen aan de politie. Een 20-jarige Bredanaar deed aangifte van mishandeling. Hij vertelde dat hij in een café wilde bemiddelen in een ruzie die een vriend van hem had met een andere stap-per. Er ontstond een opstootje waarbij hij van die man met gebalde vuist meerdere klappen in zijn gezicht kreeg. Een biker heeft op aanwijzing van de aangever om-streeks 02.45 uur op de Tolbrugstraat na een achtervolging een 18-jarige man uit Giessenburg als verdachte aangehouden. Hij ontkende het slachtoffer te hebben ge-slagen, maar wilde niet zeggen wie dat dan wel gedaan had.Hardleerse Belg negeert rijverbodBREDA - Een 27-jarige man uit Essen is in de nacht van zaterdag op zondag twee keer aangehouden voor het rijden onder invloed. De eerste keer dat hij mee moest naar het bureau was na een kleine materi-ele aanrijding op de parkeerplaats Achter de Lange Stallen. Hij blies 480 ugl. Hij kreeg daarvoor een proces-verbaal en een rijverbod. Vanuit het bureau nam hij een taxi. Agenten zagen hem even later op de Keizerstraat weer in zijn auto rijden en heb-ben hem opnieuw aangehouden. Nu blies hij 305 ugl. De hardleerse Belg kreeg we-derom een proces-verbaal maar moest nu ook zijn rijbewijs inleveren.

POLITIEBERICHTEN

PRINSENBEEK - Om talent en succes-vol ondernemerschap van vrouwe-lijke professionals in de schijnwer-pers te zetten, reikt vrouwennetwerk Aithra jaarlijks twee Awards uit. De winnaressen zijn zelfstandig onder-nemer of bekleden een topfunctie in het bedrijfsleven, onderwijs of bij de overheid.

De prestigieuze Aithra-Award wordt toe-gekend aan een vrouwelijk rolmodel dat bekend staat om haar passie en visie. Iemand die haar maatschappelijke en or-ganisatieresultaten op inspirerende wijze uitdraagt. De Aithra-Belofte-Award is een aanmoedigingsprijs voor de meest veelbe-

lovende, ondernemende vrouw. Alle geno-mineerden worden door een onafhankelij-ke jury beoordeeld op hun VLAMOR: Visie, Lef, Ondernemerschap, Maatschappelijke betrokkenheid, Ambitie en Rolmodel.

AanmeldenHebt u een potentiële winnaar in uw netwerk?Hebt u zo’n ambitieuze, onderne-mende vrouw in uw netwerk? Iemand die één van de Awards verdient? Meld haar dan aan via www.aithra.nl. Dit kan tot 31 oktober. Als de door u voor-gedragen kandidaat een van de genomi-neerden wordt, bent u direct uitgenodigd voor het spectaculaire Award Gala, op 18 april 2015. Op www.aithra.nl vindt u

meer informatie en een aanmeldformulier. De winnares van de Aithra Award 2014 is financieel brein Ella Snoek. Deze eigenaar van Bellance financial support, mede-eige-naar van Slagerij Snoek, mede-eigenaar van Lumilab -een technisch lichtontwerp bureau- en voorzitter van de Prinsenbeek-se carnavalsvereniging biedt professionele uitdagingen bescheiden maar gedecideerd het hoofd. De Aithra Belofte Award ging naar Joyce van den Noort, die als sales-manager verantwoordelijk is voor de mar-keting en communicatie van familiebedrijf Van den Noort - afval voor vernieuwing. Beide dames hebben met het ontvangen van hun prijzen de nodige publiciteit gege-nereerd.

Hebt u een winnaar in uw netwerk?Aithra zet vrouweli jke professionals in de schi jnwerpers

BREDA - Onder de titel ‘Les grands compositeurs français’ verzorgt de Koorgroep Oosterhout onder leiding van Rick Muselaers een concert met Franse muziek en poëzie uit de 19de en 20ste eeuw.

Tijdens dit concert wordt onder meer het Gloria van Poulenc ten gehore gebracht. Aan het Franse concert wordt meegewerkt door sopraan Kathelijn van Dongen, pianist Pana-giotis Gklistis en de Alliance Française.Voetballende Benedictijner monnikenAls hoofdthema voert de KGO het Gloria’ van Francis Poulenc uit. Gevoel voor humor en liefde voor het leven waren kenmerkend voor Poulenc. Zijn Gloria was voor sommigen pure heiligschennis, want Poulenc zei hier destijds over: “Tijdens het schrijven van wat ik in gedachten had staken op de fresco’s de

engelen hun tong uit en zag ik plechtig uit-ziende Benedictijner monniken voetballen.”Fauré, Gounod, Saint-Saëns en DurufléTijdens het concert is ook het Ave Verum Corpus van Poulenc te horen. Van Gabriel Fauré hoort u een prachtige Pavane’. Verder voert de KGO de Prière du Soir’ (Gounod), Calme des Nuits’ (Saint-Saëns) en het No-tre Père’ (Duruflé) uit. Sopraan Kathelijn van Dongen zingt Claire de Lune’ van Fauré en La Mort d’Ophélie’ van Berlioz.Alliance FrançaiseTijdens het concert dragen deelnemers van de Alliance Française enkele Franse ge-dichten voor uit de tijd van Poulenc. Om de Franse sfeer compleet te maken kunnen be-zoekers in de pauze of na het concert (tegen een redelijke betaling) genieten van een glas wijn (of frisdrank) en Franse kaas.Koorgroep Oosterhout: ambitieus en ver-

rassend De Koorgroep Oosterhout bestaat ruim 30 jaar en staat onder leiding van de bevlogen dirigent Rick Muselaers. Onder zijn leiding heeft de KGO zich ontwikkeld tot een ambitieus koor dat de uitdaging niet schuwt en graag verrassend, onalledaags repertoire ten gehore brengt. Zo hebben de 25 zangers van de KGO in het recente verleden met veel succes werken van Duruflé, Britten en Pärt uitgevoerd. Meer informatie op www.kgo-koor.nl

KaartenLes grands compositeurs français’ is te ho-ren op zondag 9 november om 16.00 uur in de Lutherse Kerk aan de Veemarktstraat 11 in Breda. In de voorverkoop (t/m 5 november) zijn kaarten te bestellen via www.kgo-koor.nl Aan de kerk zijn ook nog kaarten verkrijg-baar. Meer informatie: www.kgo-koor.nl.

Franse meesters onder leiding van Rick Muselaers

Koorgroep Oosterhout brengt ‘Les grands composi teurs f rançais ’

TETERINGEN - In het weekend van 1 en 2 november houdt Art Ring, de kunstkring van Teteringen, haar jaar-lijkse groepstentoonstelling in dorps-huis ‘t WEB in Teteringen. Op zaterdag 1 november om 13.00u wordt deze feestelijk geopend door Gert Sin-nige, voorzitter van Dorpshuis ‘t WEB. U bent daarbij van harte welkom. Daarna en op zondag kunt u op uw ge-mak de vele nieuwe werken van onze dorpsgenoten bekijken.

Nieuwe wegen uitproberen, dat is wat elk lid van Art Ring, de kunstkring van Teterin-gen, voortdurend doet. En dat levert ver-rassende en zeer diverse kunstwerken

op. Achttien leden van Art Ring laten hun mooiste resultaten van de laatste tijd zien: veel schilderwerken, maar ook foto’s, drie-dimensionaal werk en artquilts. De meeste leden van Art Ring Teteringen zullen bij de tentoonstelling aanwezig zijn en u kunt hen alles vragen over hun werk.De tentoonstelling wordt opgeluisterd met live muziek van Teteringse musici, o.a. door leden van Harmonie Euphonia. Beide dagen is ook de bar open. Toegang is gratis.Tentoonstelling Art Ring 2014: 1 en 2 no-vember 13.00-17.00 uur, Dorpshuis ‘t WEB, MFA De Stee, Zuringveld 1, 4847KS Tete-ringen. Kijk voor meer informatie op www.artring.nl

Art Ring-tentoonstelling in Teteringen

BREDA - Traditiegetrouw houdt de vereniging Bredase Vogelvrienden haar jaarlijkse vogelshow in het verenigingsgebouw De Toss aan het adres Valkenierslaan 285a te Breda. Het gebouw staat op het Sportpark De Blauwe Kei.

Drie dagen lang zijn er meer dan twee-honderd tropische en Europese vogels te bewonderen. Omdat er tevens de Open Bredase Kampioenschappen worden ge-

houden, worden na keuring de beste en mooiste vogels tot Bredaas kampioen ge-kroond. Het bestuur van de Bredase Vogel Vrienden staat altijd voor U klaar om uitleg te geven over het kweken en houden van diverse vogels. Op de zaterdag en de zon-dag van 10u tot 17u wordt de vogelbeurs gehouden. De toegang is gratis. Openings-tijden: Vrijdag 31 oktober van 20.00 t/m 22.00 uur; Zaterdag 1 november van 10.00 t/m 17.00 uur; Zondag 2 november van 10.00 t/m 16.00 uur.

Bredase Vogel Vrienden houdt jaarlijkse vogelshow

Inheemse en exot ische vogels s telen de show

Wilt u zich inzetten voor mensen met een krappe beurs? Dan geeft de Gemeente Breda subsidie voor burger- participatieprojecten en voor maatschappelijke organisaties.

BurgerparticipatieprojectenDe Gemeente Breda geeft subsidie voor projecten die burgerparticipatie bevorderen en Bredase minima met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren. Voorwaarde is wel dat u zelf eerst geld vergaart via crowdfunding, donaties, beurzen of ruilmiddagen. Het ontbrekende bedrag kan dan voor subsidie in aanmerking komen. Ook dienen ervaringsdeskundigen en uitkeringsgerechtigden bij het project betrokken te worden. Tot 2016 is voor dit soort projecten in totaal € 200.000,- beschikbaar.

Maatschappelijke organisatiesBij wijze van experiment geeft de Gemeente Breda ook drie Bredase maatschappelijke organisaties subsidie om in te zetten in huishoudens waar de nood het hoogst is. Burgemeester en wethouders beoordelen op basis van de aanvragen welke drie organisaties voor subsidie in aanmerking komen. Tot 2016 is voor dit ‘maatwerk door derden’ in totaal € 120.000,- beschikbaar.

Aanvragen indienenSubsidieaanvragen voor burgerparticipatieprojecten of voor maatwerk door derden kunnen vóór 1 juli 2015 worden gestuurd naar het Subsidieloket, Bedrijfsbureau Ontwikkeling, postbus 90156, 4800 RH Breda. Vanaf 1 november aanstaande staan de subsidie- voorwaarden en het aanvraagformulier op de website www.breda.nl/armoedebestrijding.

Subsidie voor burgerparticipatieprojecten en voor maatschappelijke organisaties

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

Voor de goedkoopste terrasoVerkapping

Kijk op www.samanbouw.nl

Rudi Saman

076-5015176 / 06-51145525

[email protected]

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt oktoBEREn BEgin novEmBERspoedcursus op zaterdagTelefoon 0165-546707 www.yachtconsult.com.

Presenteert

Zaterdag 1 november 21.30 uur

Stranded 7strong, soulful, raw music

Zondag 2 november 16.30 uur

Back to BasicPower trio met de meest uiteenlopende covers

Oude Bredaseweg 4 Etten-Leur

www.cafedeklomp.nl

Te huur

kas (tuinbouw) 1 ha. T. 0032 495790907omg. hoogstraten.

NIEUWBOUW 16 BEDRIJFS-EN OPSLAGUNITS TE BAARSCHOT BREDA• 16 nieuwbouw geïsoleerde bedrijfs- en opslagunits; • Op goede locatie op bedrijventerrein Hoogeind II te Breda• Oppervlaktes van 40 - 240 m2• Vrije hoogte ca. 6m• Voorzien van overheaddeur, aparte loopdeur, meterkast en

voorbereiding toilet• Monoliet afgewerkte betonvloer• Onderhoudsvrije materialen zoals kunstof kozijnen,

betonpanelen en staalconstructie• Optie: verdiepingsvloer, scherp geprijsd• Inclusief ruim verhard buitenterrein voor de units• Ook interessant als beleggingsobject

Bel of mail voor een uitgebreide informatiebrochure of een vrijblijvend gesprek.

NIEUWBOUW 16 BEDRIJFS-

16 nieuwbouw geïsoleerde bedrijfs- en opslagunits;

Bouw gestart!

te huurgaragebox

bredaeekhoornstraat

teL.: 0168-462010

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

Verkoop- en informaTiedagen

1 EN 2 NOVEMBER

11.00-16.00 UUR

Verkooplocatie: Hotel pension Duinlust

Kaapduinseweg 18, Dishoek

• 67 recreatievilla’s op eigen grond, 12 (hotel)appartementen en 10 luxe recreatie-appartementen

• Uniek gelegen aan de duinovergang van één van de weinige zuidgelegen Noordzeestranden

• Zeer exclusieve verhuur en beheer met hotelconcept Largo Villa’s, het nieuwe luxe label van Roompot Vakanties

• Ontwerp gebaseerd op typische jaren ’30 villa architectuur in kleinschalige opzet

• Combinatie verhuur en eigen gebruik mogelijk• Prijzen villa’s v.a. € 219.000,- v.o.n. excl. BTW

uw eigen recreaTievillaachTer de duinen van dishoek

reeds 70% verkochT!

www.noordzeeresidencedishoek.nl | 0118 - 641 500

kom naar heT verkoopweekend, meld u nu aan!

Verkoop:

Verhuur:Ontwikkeling:

www.garageboxentehuur.nuBergen op Zoom | Zevenbergschen Hoek | Breda | Kapelle (Zld)

0164-687235

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

PRINSENBEEK - In het weekend van 25 en 26 oktober vond er in Melsele in België de 11e editie van de Wase Gym Cup plaats. Turner Joost Luijkx van de Samensprong Prinsenbeek deed mee in deze wedstrijd, waarmee de vereniging haar internationale debuut maakte. Joost wist uiteindelijk een 10e plaats te behalen.

Al vroeg mocht Joost beginnen aan zijn wedstrijd. Om kwart over 8 ‘s ochtends stond zijn warming up gepland, waarna de wedstrijd om half 10 begon. Joost begon op het onderdeel voltige, een normaal ge-sproken sterk onderdeel van hem. Echter ging het deze keer mis, hij moest vroegtij-dig het toestel verlaten waardoor het niet de score opleverde die hij voor ogen had. Dit alles had te maken met een aantal fac-toren, zo had Joost zich in de training op de donderdag voor het weekend geblesseerd aan zijn hiel. Door een verkeerde landing leverde hem dit een gezwollen en blauwe hiel op. Hij kon er nagenoeg niet op steu-nen, wat het springen en landen lastig maakt. Bovendien was dit ook de eerste keer dat Joost op een internationaal po-dium mee deed, de spanning was dan ook goed aan zijn gezicht af te lezen. Voordat hij zijn oefening op voltige mocht laten zien kwamen er een aantal andere jongens in

actie. Zij lieten elementen zien die Joost nog niet beheerst, het niveau was hoog. Mede daarom voerde Joost de druk voor zichzelf alleen maar hoger op, wat uitein-delijk averechts werkte. Na voltige kwam ringen, hier liet hij een mooie oefening zien wat hem dan ook de hoogste score van de 5 geturnde toestellen opleverde. Op sprong deed hij een aangepaste oefe-ning, dit omdat hij niet voluit kon springen vanwege zijn hielblessure. Op brug en rekstok heeft hij wel zijn volledige oefe-ningen geturnd, ondanks een paar kleine fouten vechten hij zich toch goed door zijn oefeningen heen. Als laatste toestel kwam nog vloer, maar dit heeft hij op advies van zijn trainers laten schieten. Al met al heeft Joost misschien niet de wedstrijd geturnd waar hij van te voren van gedroomd had, maar hij heeft wel laten zien dat hij be-schikt over een echte vechters mentaliteit. Om met een blessure een wedstrijd in te gaan is al niet fijn, zeker niet als het gaat om een internationale wedstrijd waar je ook nog eens voor de eerste keer aan mee doet. Toch heeft hij laten zien mee te kun-nen gaan in het niveau, wat perspectief biedt voor de toekomst. Joost kan zich nu bezig gaan houden met zijn revalidatie, om vervolgens over 2 weken weer een wed-strijd te mogen turnen. Dit keer gewoon in Nederland.

Turner Joost Luijkx tiende op internationale wedstrijd

Turner de Samensprong naar internat ionale wedstr i jd

BREDA - Schaakvereniging De Ba-ronie geeft van 4 november tot eind februari volgend jaar een schaak-cursus voor volwassenen op twaalf dinsdagavonden van 18.45 tot 19.45 uur in de bijzaal van het restaurant van seniorenresidentie Vredenbergh, Lovensdijkstraat 7 in Breda. Alleen in de weken rond Kerst wordt de cursus onderbroken.

Er wordt door ervaren spelers van de Bre-dase schaakvereniging les gegeven voor beginners (Stap 1), voor wie de denksport totaal of nagenoeg nieuw is, en voor ge-

vorderden (Stap 2 en 3).SV De Baronie startte vorig seizoen voor de eerste keer met een cursus voor vol-wassenen. Dat werd een doorslaand suc-ces. De animo was toen zo groot, dat men-sen moesten worden teleurgesteld. Van de 20 deelnemers aan de cursus Stap 1 van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) behaalden 12 het diploma.

Men kan zich aanmelden voor de cursus of nadere informatie krijgen via [email protected]. Eventueel kan secretaris Bouke Jansma ook gebeld worden: 06-50274325.

Schaakles voor volwassenen bij SV De Baronie

BREDA - De Haagse Beemden Loop is het grootste (hardloop)evenement van de Haagse Beemden en vindt elk jaar op de laatste zondag van mei plaats. Dit evenement draait geheel op vrij-willigers waaronder een vaste club bestuursleden.

Om de aankomende edities weer net zo’n

succes te laten worden als voorgaande jaren, zoekt het bestuur nieuwe leden die zich willen bezig houden met uitvoerende taken op het gebied van o.a. het start-finish terrein en de wedstrijdcoördinatie. De herfst is nog maar net ingetreden, maar het bestuur van de Haagse Beemden Loop heeft zijn eerste vergadering voor de 26ste editie op 31 mei 2015 al achter de rug. Elk

jaar starten de voorbereidingen namelijk al in het najaar. Want voor je het weet is het al weer mei! Naast de ‘standaard’ functies voorzitter, secretaris, penningmeester en pr & com-municatie bestaat het bestuur van de Haagse Beemden Loop uit coördinatoren met elk hun eigen specialiteit zoals de in-schrijvingen en het parcours.Voor de aan-komende editie(s) willen de coördinator wedstrijd, coördinator start & finishterrein, coördinator trail run en coördinator fami-lieloop hun functie graag overdragen aan nieuwe bestuursleden. De ene functie vergt wat meer tijd en re-gelen in de voorbereiding dan de ander of vraagt juist wat meer hands-on mentaliteit op de dag zelf.Heb jij regelaarsbloed in je en/of houd je van aanpakken, meld je dan nu aan! Hoe langer je mee loopt met de huidige coör-dinator, hoe beter en sneller je ingewerkt raakt. Voor meer informatie of om je aan te mel-den kun je een email sturen naar [email protected]

Haagse Beemden Loop zoekt bestuursleden

Deelnemers van de trail run bij een van de hindernissen

BREDA - De D- teams van de NAC opleidingen kijken op een productief weekeinde terug. De D1 won in eigen huis met 6-0 van Blauw Geel en bezet nu de tweede plaats op de ranglijst achter PSV. NAC D2 deed er nog een schepje bovenop en klopte in de uit-wedstrijd Roda JC met 0-7.

Het paradepaardje, de A1, blijft alleen aan de leiding na de 0-2 zege bij De Spartaan. De Graafschap redde het niet tegen mid-

denmoter NAC B1: 0-2. Een 2-2 gelijkspel werd genoteerd voor NAC B2 tegen PEC Zwolle en dat betekent een derde plaats. De strijd om de bovenste plaats tussen NAC C1 en Willem II werd een Bredase nederlaag met 0-1.

Op de ranglijst klimt PSV over het voor-malige team van Eric Hellemons heen. De nederlaag met 2-1 van NAC C2 bij Excel-sior betekent een gedeelde tweede plaats achter koploper Sparta.

Programma zaterdag 1 novemberNAC A1-Alexandria’66 om 15.00u terrein S.V. BoeimeerGroningen-NAC B1NAC C2-Fortuna Sittard om 14.45u terrein WDS’19UNA-NAC D1NAC D2-MVV om 10.15u terrein WDS’19

Dinsdag 4 november betaald voetbal:Jong NAC-Jong VVV/ Helmond Sport om 19.30u terrein S.V. Boeimeer

D-jeugd NAC scoort er lustig op los

BREDA - In de Fixit-zaalvoetbalcompetitie werden afgelo-pen zaterdag drie wedstrijden gespeeld.

In de A-divisie stond als eerste het duel tussen Unibet en Hart van Dorst op het programma. Beide teams stonden nog op 0 punten, dus een zege was welkom. Hart van Dorst kwam veel beter uit de startblokken en zette voor de rust de tegenstander al op een flinke achterstand. Pas bij een 5-0 stand kon Unibet wat terug doen door tweemaal te scoren. Hart van Dorst was daarna weer bij de les en liep uit naar 8-2. Daarmee was de wedstrijd gespeeld hoewel beide ploegen nog tweemaal het net wisten te vinden.Ook in de A-divisie de strijd tussen Nanuru en nieuwkomer Tran-

quilo. Van een echte strijd was echter geen sprake, want Nanuru was veel sterker. Pas bij een 6-0 achterstand kon de doelman van Nanuru een keer verschalkt worden, maar daarna liep Nanuru weer vrij eenvoudig uit. Het werd uiteindelijk 13-4.In de B-divisie was er meer spanning tijdens de krachtmeting tus-sen FC Ongeremd en Mariachi’s. Voor nieuwkomer Mariachi’s was het de eerste competitiewedstrijd en dus het eerste ijkpunt om de verhoudingen in te kunnen schatten. Mariachi’s hoeft zich geen zorgen te maken, want de eerste drie punten zijn nu binnen. FC Ongeremd werd met 6-5 verslagen.In de A-divisie staat Aarts&Co aan kop en in de B-divisie heeft Life nog geen punt verloren.

Fixit-zaalvoetbalcompetitie

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

Met dit gevoel hebben Alzheimer-patiënten dagelijks te kampen.

Waar drinkt u koffie uit?

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

BRUYNSEELS - VOCHTEN NVVERANDA’S - RAMEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

Bezoekonzewebsite

Meubel-stoffeerder

met pensioen vraagt

stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie.

06-20304266

Mark van LoonStofvrij overSchuren parket

* Leggen, overschuren enrepareren van parketvloeren

* Tevens betimmeren van trappen* Het leggen van laminaat

tel: 0653920755 www.markvanloon.nl

Grote verkeershinder A16Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Klaverpolder richting Antwerpen. Twee rijstroken dicht

Vrijdag 7 november 21.00 uur tot maandag 10 november 05.00 uur

Kijk voor meer informatie opwww.vanAnaarBeter.nl/wegwerkzaamhedenof scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

K N O O P P U N T

KLEIN-POLDERPLEIN

K N O O P P U N T

PRINS CLAUSPLEIN

K N O O P P U N T

YPENBURG

K N O O P P U N T

TERBREGSE-PLEIN

K N O O P P U N T

GOUWE

K N O O P P U N T

RIDDERKERKK N O O P P U N T

GORINCHEM

K N O O P P U N T

VAANPLEIN

K N O O P P U N T

HELLEGATSPLEINK N O O P P U N T

KLAVERPOLDER

K N O O P P U N T

BENELUX

K N O O P P U N T

KETHEL-PLEIN

K N O O P P U N T

EKKERSWEIJER

K N O O P P U N T

DE BAARSK N O O P P U N T

GALDER

K N O O P P U N T

ST. ANNABOSCH

K N O O P P U N T

EMPEL

K N O O P P U N T

VUGHT

K N O O P P U N T

HINTHAM

K N O O P P U N T

MARKIEZAAT

K N O O P P U N T

DE STOK

V E R K E E R S P L E I N

ZOOMLAND

K N O O P P U N T

SABINA

K N O O P P U N T

NOORDHOEK

K N O O P P U N T

ZONZEEL

K N O O P P U N T

HOOIPOLDER

K N O O P P U N T

HOEVELAKEN

K N O O P P U N T

OUDENRIJN

K N O O P P U N T

EVERDINGEN

K N O O P P U N T

LUNETTEN

K N O O P P U N T

RIJNSWEERD

K N O O P P U N T

DEIL

K N O O P P U N T

PRINCEVILLE

K N O O P P U N T

DE HOGT

K N O O P P U N T

BATADORP

RO TTERDAM

Z OETER-MEER

ALPHENA/D RIJN

L EIDEN

GOUDA

WADDINXVEEN

WOERDEN

DORDRECHT

GO R I NC H EM

AME R SFOORT

T IEL

C U L EM B O R G

Z EIS T

N IEUW EGE IN

U T R ECHT

BERGENOP ZOOM

RO O SENDAAL

ETTEN-LEUR

BREDA

T I L B U R G

OOSTERHOUT

WA ALWI J K’ S - H ERTO G EN -

B O S CH

R O SM AL EN

V EL DHOV EN

VALKEN SWAAR D

DEN HAAG

D EL FT

N 3

N59

N265

N65

N259

N261

N261

N630

N 1 1

N 1 1

N 4 4

N69

N217

N282

N630

N260

N213

N 1 4

A16

A15

A4

A13

A13A4

A4

A12

A12

A12

A12 A12

A15

A15

A16

A20

A29

A29

A16

A4

A12

A12

A27

A27

A27

A27

A27

A2

A2

A2

A2

A29

A59

A58

A17

A16

A16

A15

A59

A2

A2

A2

A2

A58

A58A58

A58

A58

A50

A2

A2A67

A58

A58

A4

A17

A16

A27

A27

A59

A59 A59

A261

A15

A28

A12

A16

A29

A50

A20

A15

A20

A65

= wegwerkzaamheden = omleidingsroute

Mid

delb

urg

AntwerpenEindhoven

Rotterdam Utrecht Utrecht

Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002 (gratis).Download gratis de vanAnaarBeter-app in de App Store of Play Store.Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app

Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl, Twitter: @vanAnaarBeter of bel 0800-8002 (gratis). Download gratis de vanAnaarBeter-app.Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app

DE WISSELCafé-Restaurant-ZaalLAURENS en JOSINE OSSEBredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542www.dewissel-zundert.nl

Maandmenu november € 21,95Salade met gerookte kip en

frambozen dressing***

Kop heldere wildsoep***

Gebakken pangafilet, kreeftensaus, garni***

Hazelnoot parfait

buffetten, ook aan huis!

Maandmenu juli/augustus € 20,95

Cocktail Hawaï***

Kop champignonsoep***

Gebakken zalmfilet met garni***

Roomijs aardbeien slagroombuffetten, ook aan huis!

• EEtcafé• REstauRant

• ZalEn mEt gRotE tuin• tERRas

v.a. 28 juli zijn we weer normaal geopend

• Eetcafé • Restaurant • Zalen met

grote tuin • Terras

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Vacaturebank voor vrijwilligers

Volg ons via: In opdracht van:Breda Actiefwww.breda-actief.nl

DE DAGWINNAAR KRIJGT EEN MOOIE PRIJS !

Wil je zeker zijn van een plekje?Geef je dan nu [email protected] naam,leeftijd, locatie, telefoonnummer en contactpersoon.

Woensdag 7 augustus 2013van 13.00 tot 16.00 uurSkaten / skeeleren, atletiek en volleybal met DeltalentSportboulevard/wielerbaanTerheijdenseweg 520, Breda

Dinsdag 6 augustus 2013 van 13.00 tot 17.00 uurVoetbaltoernooi, 4 x 4samen met Teamplay@NACNAC Breda Playground John SmitveldDuindoornstraat 52, BredaInschrijven kan ook individueel

MEEDOEN = GRATIS

13.0511 A3 Poster_X-kids_V1.indd 1

Ben je enthousiast over één van onderstaande vacatures? Ga dan naar www.breda-actief.nl klik op vacaturebank en zoek op orga-nisatienaam. Kom je er niet uit? Bel naar onze adviseurs of mail naar: [email protected]. Of kom langs op 12 november tijdens het Bredaas Café Vrijwilligerswerk! Daar ontmoet je de vrijwilligersorganisatie onder het genot van een hapje en een drankje.

Konijnenverblijf – Thebe AeneasTwee konijnen van Thebe Aeneas proberen hun verblijf regelmatig te ontvluchten. Kom jij dat verblijf opknappen zodat de konijnen in hun hok blijven en de bewoners plezier van hun huisdieren hebben?

Social Media Expert bij het Rode Kruis afdeling De Baronie BredaAfdeling De Baronie verleent eerste hulp, noodhulp en bevordert zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners van Breda e.o. Ruim 300 vrijwilligers zetten zich in voor EHBO bij evenementen en calamiteiten. Voor het kantoor aan de Hoge Steenweg te Breda is de organisatie op zoek naar een enthousiaste en communicatieve Expert met ervaring in Social Media en webdesign.

Evenementenmedewerker Schaatsen voor Water – Plan NederlandIn de week van 10 – 16 november organiseert Plan deze leuke en leerzaamste actie samen met de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond (KNSB)! Duizenden schoolkinderen, leden van schaatsverenigingen en gezinnen schaatsen zoveel mogelijk rondjes op de ijsbaan en laten zich per ronde sponsoren. Als evenementenme-dewerker ben je onmisbaar tijdens de voorberei-dingen en de actieweek. Je bent het visitekaartje van Plan: je helpt met de organisatie en bent het aanspreekpunt voor de deelnemers op de ijsbaan.

Buddy voor jong dementerenden - StibOp jonge leeftijd met dementie geconfronteerd worden is vaak heel ingrijpend. Een buddy kan veel betekenen in dit proces. Als buddy bij een jong dementerende ga je (meestal) een langere tijd een jong dementerende begeleiden. Jonge mensen willen graag onderdeel van de maatschappij blijven. Je zult dan ook vaak nog allerlei activiteiten met iemand ondernemen. Heb je 2 tot 6 uur per week beschikbaar, meld je aan!

Algemene TV functies – ORTSAltijd al bij de tv willen werken, grijp dan nu je kans. Bij de ORTS is men op zoek naar vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden, zoals camerawerk, interviewen en redactietaken. De grootste nood op dit moment is redactioneel werk: contacten leggen met externe partijen, vrijwilligers indelen en perskaarten aanvragen.

Gastvrouw of -heer - AntoniuskathedraalDe Antoniuskathedraal in de binnenstad van Breda wil elke middag open zijn. Er zijn dan altijd twee personen aanwezig om bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Heb jij belangstelling voor kunst en cultuur en heb jij een of meerdere dagen per maand beschikbaar om op deze mooie plek bezoekers te ontvangen? Taal assistent – SNV Brabant CentraalBeheers jij de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed? Vind je het leuk om minimaal twee uur per week anderen te ondersteunen bij spreken, lezen, schrijven en luisteren? De taal assistent bij SNV ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers, één op één, bij het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt als aanvulling op een inburgerings- en/of taalcursus.

vrijwilligerswerk / sport

GEZELLIG

GEZELLIG

GEZELLIGSpot jouw vacature! Geniet, neem een drankje, ga het gesprek aan en deel je talent. Ontmoet vrijwilligers-organisaties tijdens het Bredaas Café Vrijwilligerswerk. Iedereen is welkom. Kom je ook? Je verplicht je tot niets, maar dat je geïnspi-reerd raakt is zeker!

Uitnodiging Bredaas Café Vrijwilligerswerk

12 november 201417.00 – 20.30 uurDe Rooi PannenTuinzigtlaan 12, BredaWil je zeker zijn van een plekje? Meld je aan via breda-actief.nl of bel 0765233555.In samenwerking met

vrijwilligerswerk / sport en bewegen

Nu 20% korting op rolluikeN

SOL­ART zonwering & rolluiken

Markt 82 b www.sol­artwebwinkel.nl Etten­Leur Tel 0765022830 www.sol­art.nl

Markt 82 b • Etten-Leur • Tel. 076-5022830 www.sol-art.nl www.sol-artwebwinkel.nl

KRINGLOOPWINKEL HET INBOEDELTJE

bestaat 33 jaar!

33 dagen =33% KORTING!!!

m.i.v. 27 sept. t/m 1 nov.

Koele Mei 10 4816 JD Breda

Geopend: ma van 13 – 17 uur,di t/m za van 11 – 17 uur.

www.hetinboedeltje.nl

Miegielsen Prinsenbeek, Markt 14, Breda, Donk 4 facebook.com/jumbosupermarkten

Beide Jumbo’s zijn elke zondag open van 10.00 tot 17.00 uur

Gratis parkeren!PP

17b4bdb2-f9d4-432d-af87-a1783f1ae43a.indd 1 27-10-2014 10:39:21

best betalende goudinkopervan breda - gratis taxatie !

inkoop - verpandinggoud - zilver - munten

076-587.29.10nu ook reparatiewerk

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw eigen accountmanager of Kim Kustermans of Koen Emmers op 076 - 599 81 11 of via: [email protected]

ZUNDERT - Als ondernemer in Etten-Leur iemand uit Vlissingen een virtu-ele rondleiding geven door je bedrijf of als horeca ondernemer online de sfeer van uw restaurant laten proe-ven? Het kan nu met ‘Binnenkijken bij...’ van Uitgeverij De Bode.

VAN ONZE REDACTIE

Google Street View is voor de meesten een bekend begrip. Wie heeft er vanachter zijn of haar computer nog niet ‘rondgelo-pen’ door de Kalverstraat in Amsterdam, de Ramblas in Barcelona, Bondi Beach in Sydney of door de eigen straat? Tegen-woordig is de techniek van Google Street View ook interessant voor ondernemers. Door middel van kwalitatief hoogstaande panoramafoto’s kunt u mensen namelijk rondleiden door uw bedrijf. Waar ter we-

reld zij ook zijn, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Op hun pc, laptop, tablet of telefoon kunnen zij een virtuele tour krijgen en alle producten in uw schappen bekijken. Uitgeverij de Bode biedt deze dienst vanaf nu aan onder de noemer ‘Binnenkijken bij...’. “Als modern mediabedrijf springen we graag in op dit soort ontwikkelingen”, zegt directeur Luuk Roozeboom. “We wil-len onze klanten een totaalpakket kun-nen aanbieden. ‘Binnenkijken bij...’ is een mooie toevoeging op onze weekbladen, onze website en de digitale producten die we al aanbieden.” Lijkt het u interessant? Neem dan contact op met Uitgeverij De Bode. Wij sturen dan een Google gecertificeerde fotograaf langs die 360 graden-panoramafoto’s maakt van uw bedrijf. Vervolgens zorgen wij ervoor dat klanten ook virtueel in uw winkel kun-

nen wandelen, dat u extra opvalt in de zoekresultaten van Google, mensen uw bedrijf direct kunnen binnenwandelen via Google Street View, er afbeeldingen zijn te zien van uw zaak in Google Maps en u alles makkelijk kunt delen via internet en sociale netwerken.

Vindbaar in GoogleIn de Google zoekresultaten wordt uw bedrijf opvallend vermeld door uw Bin-nenkijken vermelding. Overigens wordt het fotomateriaal uw eigendom en is het rechtenvrij te gebruiken.

Een paar klikkenDaarnaast kunt u tegen een aantrekkelijk tarief in de papieren editie van Weekblad De Bode in de rubriek ‘Binnenkijken bij...’ laten zien dat uw bedrijf online is te bezoe-ken. Wij kunnen de rondleiding verder op

onze website www.internetbode.nl plaat-sen. Mensen die het laatste lokale nieuws willen lezen, kunnen dan met een paar klikken uw bedrijf binnenwandelen. Als u wilt dat wij de fotograaf bij u langs stu-

ren, bel dan met Uitgeverij de Bode: 076-5998111. Of kijk op www.internetbode.nl.

Meer informatie is te vinden op:www.internetbode.net/streetview

Waar ook ter wereld altijd binnenkijken bij...Bijzondere dienst van Ui tgeveri j De Bode

BEDRIJVIG NIEUWS

U valt extra op in de zoekresultaten van Google door uw Binnenkijken vermelding.

Snuffelmarkt “Nieuwe Nobelaer” Etten-leur

Anna van Berchemlaan 2 Zondag 2 november 2014 van 09:00-16:30 ***Gratis Parkeren*Gratis Parkeren***

www.snuffelmarktetten-leur.nl

Dampen... Het nieuwe rokenGratis advies & proefsessie

Dampshop Breda - Haagdijk 75

Ontdek de nieuwe Metro lijn gashaarden van DruDe moderne, strak vormgegeven inbouwhaarden met robuuste kaders en hoger glas (41cm) zijn voorzien van de energiezuinige

Eco Wave brandertechniek waarmee een eigen vlammenpatroon kan worden gekozen. De hoogte van de vlam is in 15 standen instelbaar.Dankzij de innovatieve techniek is controle over de warmte mogelijk en kan tot 50% op het gasverbruik bespaard worden. Met de handige

DRU Control App is de bediening van de haard via tablet of smartphone bovendien heel eenvoudig. Er is keuze uit een front, tunnel, 2- of een 3-zijdig model. De gashaarden kunnen met het fl exibele PowerVent© systeem bijna overal in een woonruimte worden geplaatst.

Van der Pluijm Haard en SchouwDe Boedingen 7, 4906 BA Oosterhout, tel. 0162-420041, [email protected], www.woningverwarming.nl

Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot en met vrijdag 9.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uurKoopzondagen: 1ste zondag van de maand

Bezoek onze showroom en laat u inspireren!

A.s. zondag 2 november GEOPEND van 13.00 - 17.00 uur

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CHT

EN &

MEE

RDA

AG

S

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CH

TEN

& M

EERD

AA

GS

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

“Voor de bewust levende mens”ZONDAG 2 NOV. 11:00 - 17:00 UUR

SPIRITUELE & WELLNESS BEURSHotel-Partycentrum ’t Trefpunt

Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ Made

De entree is € 5,00 p.p., kinderen onder 12 jaar gratisInfo : www.anniefens.nl

Annie Fens 06 - 537 760 05Ook voor Paranormale Avonden nu: 2 hallen

Zondag 9 nov.open: 10.00 - 17.00 uur

racket-centrumTerheijdenseweg 500

4826 aB

BredaVolg Breda-noord/Terheijden

Bij schaatsbaan Breda

0161-456291

vlooienmark t

Te huur

bedrijfsruimteCentraal gelegen te Breda

ca. 140m2

Inl. 06 - 22 22 02 29

morgen mag ik naar huis

iedereen verdient een morgen

VOLLE EVANGELIE GEM. IMMANUELWekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Twee-wekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuel-breda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academie-singel 27-27. Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTEN BREDAwww.protestantsegemeentebreda.nlwww.noorderbeemden.nlWijkgemeente NoorderbeemdenLucaskerk, Tweeschaar 125. Zondag 2 november 10.45u Dienst van Woord en gebed. Kindernevendienst en crèche. Voorganger: Ds. W. Bisschop. Wijkpredi-kant ds. W. Bisschop tel. 5419603.Wijkgemeente Breda Midden zuidMarkuskerk, Hooghout 98. Zondag 2 november 10.00u dienst van Woord en gebed. Kindernevendienst en crèche. Voorganger: ds. M. Schulz. Na afloop gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de koffie. Wijkpredikant ds. T. v. Prooijen 5423334.Johanneskerk, Dreef 5. Zondag 2 novem-ber 10.00u dienst van Woord en gebed. Voorganger ds. S. v. Meggelen. Dank-dienst met groot en klein. Wijkpredikant ds. S. v. Meggelen 0183-401265.Oecumenische vieringenAeneas Verpleeghuis: zaterdag 1 novem-ber 18.15u pater M. van Kooten.De Breedonk Woonzorgcentrum, Willem van Oranjelaan: vrijdag 31 oktober 15.00u voorganger ds. T. v. Prooijen.Amphia ziekenhuis Molengracht: zondag 2 november 10.30u voorganger ds. A. Vis-ser.Grote kerk: Oecumenisch middaggebed dinsdag 4 november 12.30u. Voorganger pastor R. v. Uden.Lucaskerk: maandag 3 november 19.30u Filmcyclus: Tragische Heldinnen. Beast of the southern wild Een enerverend sprookje van de 6 jarige Hushpuppy op een magisch realistische reis door een harde werkelijkheid.

GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERKVriesdongen 1. Zondag: 10.00u lees-dienst; 17.00u leesdienst.

KERK VAN DE NAZARENEROdilia van Salmstraat 25, 4811 LA Breda. Samenkomsten 10.00u iedere zondag-ochtend. Voorganger P. Brouwer. www.breda-nazarene.nl

ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKENHet Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prin-senbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 06-24554240 www.breda-adventist.nl - Info Bijbelstudies via website. Alle Bijbelstudies gaan over het thema: De brief van Jakobus. Download de stu-dies via www.breda-adventist.nl. Ga naar sabbatschool en selecteer onder volwassenen “De brief van Jakobus”Zaterdag 1 november10.00u Bijbelstudie, thema: Liefde en de Wet11.00u Eredienst, prediking: gebedsle-zing, begin van gebedsweek

VOLLE EVANGELIE GEM. BREDAElke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secreta-riaat: J. den Hollander, tel.076-5870898.

KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGENMgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 06-52338961.Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kin-derkamer tot 3 jr. Priesterschapvergade-ring: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereni-

ging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr.11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondags-school: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas.11.40u Avondmaalsvergadering. Ere-dienst alle leeftijden.13.00u einde.

LEGER DES HEILSHendrik Berlagestraat 102, tel.076-5870344. Iedere zondag 10.30u samen-komst, enthousiaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker.

PAROCHIE BREDA CENTRUMSt. Janstraat 8, 4811 ZL, Breda, 076-5215764, [email protected]; www.kathe-draalbreda.nlEucharistievieringen:H.Antoniuskathedraal; zondag 10.30u, maandag t/m vrijdag 12.00u, donderdag na de viering tot 13.00u Aanbidding. Be-gijnhof: zaterdag 17.00u.Gebedsvieringen Begijnhof:maandag t/m vrijdag: 7.45u morgenge-bed, woensdag: 18.00u jongerengebed.

DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDACimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u.

CHR. GEREF. KERK MATTHEÜSwww.cgkbreda.nl. Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat.Zondag 2 november10.00u ds. P.L.D. Visser, Veenendaal15.00u ds. H. de Graaf, UrkWoensdag 5 novemberDankdag voor Gewas en Arbeid, 19.30u ds. H. Hidding, Bunschoten. Deze dienst vindt plaats met de broeders en zuster van de GKv, in de kerk van de GKv, Ter-heydenstraat 9 te Breda.

GEREF. KERK (VRIJGEMAAKT)Terheijdenstraat 9. Diensten: zondag 09.30u en 16.30u

REMONSTR. GEM. BREDA E.O.Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98.

JERUZALEM PAROCHIEwww.jeruzalemparochie.nlVrijdag16.00u Huize Ruitersbos, Boeimeerweg 219.00u Huize Overakker, Brigidastraat 15Zaterdag19.00u Mariakerk, Mariaplein 119.00u Vredenbergh, Lovensdijkstraat 7Zondag9.30u Mariakerk, Mariaplein 19.30u Petrus en Pauluskerk, Graaf Hen-drik III plein 3011.00u Laurentiuskerk, Ginnekenweg 33311.00u Sacramentkerk, Zandbergweg 581e Donderdag van de maand9.00u Petrus en Paulusdagkapel, Graaf Hendrik III plein 301e Vrijdag van de maand10.00u Sacramentskerk, Zandberglaan 5815.00u Huize Breedonk, Willem van Oran-jelaan 17

THE BLESSING BREDADe Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2, www.maasbach.nl Samenkomsten: zondag 10.15u; woensdag 20.00u (gebedsdienst); zaterdag 19.30u POiNT! Youth Kinderop-vang aanwezig. Info: 070-3635929.

EVANGELIE GEMEENTE DE DEURTeteringsedijk 87b, Breda. Telefoon 06-21851844. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondags-school 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zater-dagavond jongerenavond: muziek, drama, film.

EVANGELISCHE KERK JEFTAKantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta wor-den elke zondag om 11.00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, Breda. Kinderopvang. Kinderdien-sten. Om de 14 dagen speciale tiener-dienst.Zondag 2 november: Dienst met Avond-maal. Spreker: Rick Verkijk

RAAD VAN KERKENIedere dinsdag om 12.30u is er in de Stil-tekapel van de Grote Kerk een middag-gebed.

EVANG. BAPTISTENGEM. BREDAGroene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u. Tel. info: 076-5138105. www.ebgbreda.nl

PROT. GEM. PRINSENBEEK - HET KRUISPUNTSecretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www.hetkruispunt.org. Zondag 10.00u.

EVANG. LUTHERSE GEM. BREDA E.O.Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. Klaaysen-Siebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; [email protected], http://breda.protes-tantsekerk.net/Zondag 10.30u.

RK PAROCHIE PRINSENBEEKSecretariaat Markt 34, 4841 AC Prin-senbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: [email protected]. Con-tactpastor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur.

NAZARETHPAROCHIE BREDA WESTSecretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazareth-parochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woens-dagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111.Zondag 2 november: 9.30u H. Moeder Gods, Communieviering, Henny Spooren; 11.00u H. Martinus, Communieviering, Henny Spooren; 14.00u H. Martinus, Eu-charistieviering, Pater Savio.

ORTHODOXE KERK BREDADe Parochie van de Heilige Myrond-raagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel ortho-doxe landen. De liturgische taal is Neder-lands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand 10.00u 3e en 6e uur, 10.30u God-delijke Liturgie. Adres: Kerkhofkapel, Vo-gelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl.

AUGUSTINUSPAROCHIE BREDAParochiekern BethlehemLucaskerk, Tweeschaar 125, 4822 AS Bre-da; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5410194 (in noodgevallen team-telefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Viering: zondag 9.00u. Zondag 2 no-vember Allerzielen: 9.00u Lucaskerk eucharistie. Voorgangers: K. Luijkx en F. Verkleij m.m.v. het Jubilatekoor.Parochiekern FranciscusBelgiëplein 6, 4825KT Breda; open op

werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5873482 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 9.30u, zater-dag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopoch-tend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8. Meer info 076-5871820.Parochiekern MichaelHooghout 67, 4817 EA Breda; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]: Michaelkerk, Hooghout 67: 1e en 4e zaterdag 19.00u en zondag 11.30 u. Annakapel, Heusdenhoutseweg 34, Bre-da: maandag 09.00u, woensdag19.00u, vrijdag 09.00u en zondag 08.45 u; stilte en aanbidding: donderdag 14.00u. Kin-derviering elke tweede zondag van de maand 10.30u in de Annakapel.Parochiekern WillibrordusKerkstraat 1, 4847 RM Teteringen; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtelefoon 06-10292794); e-mail: [email protected]. Vieringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 9.00u.De website is: www.augustinusparo-chiebreda.nlAanmelden gratis abonnement op de Nieuwsbrief: via de website bij “Aan-melden” of via e-mail: [email protected]

ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GE-MEENTE BREDADienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 013-4551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u.

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEENDinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstond-avond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord.

VICTORY BIBLE CHURCH INT.Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992.

NIEUW-APOSTOLISCHE KERKBalfortstraat 63 Breda. Diensten met wisselende priesters. Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u. www.nak-nl.org

WAALSE KERKCatharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samen-vatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl, ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850.

CAPITOL WORSHIP CENTRECapitol Worship Centre, o.l.v. Apos-tle Alex en Ingeborg Stekelenburg ie-dere woensdagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Ne-derlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl

PROT. GEM. GINNEKENLaurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Gin-nekenmarkt) Breda. Predikant: Ds. Dr. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Breda, tel. 076-5605682. Koster: Dhr. A.H. van Wijk, Duivelsbrug-laan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Gin-neken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; [email protected]; www.protestantsegemeenteginne-ken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdag-avond van de maand van 19.00-20.00 uur. Wijkouderling: Dhr. W. Eland tel. 076-5613598Zondag 2 november21e zondag na Pinksteren. 10.00u Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Ds. E.A. PostmaAgenda: 5 nov. Gemeenteavond Mariën-dal 20.00u. 12 nov. Koffie-inloopochtend Mariëndal; 18 nov. 10.00u Kring over lie-deren van Willem Barnard (3)

WINNERS CHURCH INTERNATIONALGemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (wis-selaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbe-che. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinder-opvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563.

WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIESZondag’s 14.00 uur. Ned./English. Hoog-hout 96 (Markuskerk) te Breda. Info: www.wpem.nl, tel. 06-12274947.

H.H. MARIA/DYMPHNAKapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering.

JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRYIedere donderdagavond 20.00-22.00u ko-men we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar [email protected]

HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAPHeusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. H. Tiemersma, tel. 076-5416122. Contact: [email protected] Eredienst: 09.30u.

ANNAHUISDiaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De mid-dagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haag-weg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, [email protected]

CHRISTENGEMEENSCHAPDe Christengemeenschap, beweging voor religieuze vernieuwing. Mensenwij-dingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www.christengemeenschap.nl.

CHRIST IN ACTION MINISTRIESOdilia van Salmstraat 25, 4811 LA Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-15.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 076-5204106; 076-5427839; 06-30559431.

POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBELaurentius kerk, Ginnekenweg 333, Bre-da. Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225.

SERV.ORTHODOXE KERKParochie “Heilige Nektarios van Egina”. Priester Vader Dusan Erdelj. www.svetinektarijeeginski.com. Steendorpstraat 4, 4826 EP Breda.

PAGINA 34

KERKELIJK NIEUWS

Vieringzondag 2 november 

thema: Namen heiligen„Allerzielen”

toespraak Franck Ploum

10.30 uur • Waalse Kerk Breda

www.ekklesiabreda.nl

Ekklesia Breda

Meditatiefconcert Allerzielenzondag 2 november 

Kamerkoor Renasciateo.l.v. Jerry Korsmit

teksten Franck Ploum

20.15 uur • Waalse Kerk Breda

www.ekklesiabreda.nl

Ekklesia Breda

www.DeDakshop.nl

F. van DuurenLeursebaan 269 - 4839 AM Breda

Tel.: 076-5339023 - Fax: 076-5339022 - E-mail: [email protected]

Dakshop ‘t Leurs BaantjeVoor het vernieuwen van uw dak en zinken goten!

Tevens in onze shop verkoop voor de ‘doe het zelver’Gratis advies

Demmers InterieurStuc, schilder en klusbedrijf0641211049

www.demmersinterieur.nl

etten-leur076 - 526 44 87

Levering vanNatuursteNeNbiNNeNvLoereN

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

Time2Flex zoekt ervaren oppermannen

bestratingen Stuur je cv naar [email protected]

of check www.time2flex.nl

Wij zoeken per direct betrouwbare

MEDEWERKERSin Breda en Oosterhout

voor schoonmaak en catering

Zie www.armadaclean.nl/personeel

Lijkt het u leuk om een brugklasleerling te helpen met een goede start op school? Of is het coachen

van een 14+ leerling op weg naar het eindexamen iets voor u? School’s Cool Breda zoekt thuismentoren die

zich op vrijwillige basis willen inzetten als maatje.

Wij bieden: professionele begeleiding, workshops en een verrijkende levenservaring. Onderwijservaring is niet nodig.

Voor meer informatie, bel of mail Henriëtte Martens-Ankone, projectleider, Tel: 06-38216317 mail: [email protected] website: www.schoolscoolbreda.nl

Thuismentoren gezocht voor middelbare scholieren

Voor ons distributiecentrum in Oud Gastel zoeken wij een gemotiveerde klemtruckchauffeur in ploegendienst. U verzorgt het verplaatsen van goederen naar de gewenste locatie en het orderpicken van die goederen.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN• Lossen van trucks, containers;• Put awayen naar locatie;• Orderpicken;• Controle bulk (aantal, type en schade);• Veilig werken en zich houden aan alle voorschriften;• Signaleren van defecten aan de heftruck;• Tijdig en veilig laden van de accu’s behorende bij de heftruck op een

zodanig manier dat de machines optimaal ingezet kunnen worden.

FUNCTIE-EISEN• MBO-niveau door opleiding of werkervaring;• Certifi caat heftruckchauffeur. • Nauwkeurig en bewust van de gevaren die zijn werk met zich meebrengen;• Stressbestendig en fl exibele werkinstelling;• Het kunnen vertalen van veiligheidsvoorschriften in werkuitvoering.

Voor meer informatie over de De Rooy Warehousing BV en de vacature, kijk op www.derooy.com of bel (0499) 485 174.

WWW.DEROOY.COM

De Rooy Warehousing BV maakt deel uit van het familie bedrijf De Rooy Holding BV. De Rooy verzorgt vanuit Oud Gastel voor een aantal toonaangevende merken de op- en overslag en de distributie van witgoed in de Benelux.

REACTIES NAAR:De Rooy Warehousing BVT.a.v. Pieter van EetenPostbus 9645600 AZ EindhovenOf e-mail naar:[email protected]

KLEMTRUCKCHAUFFEUR

Farm Trans Organische Grondstoffen BV is op zoek naar een:

AdministrAtief medewerk(st)er plAnning ter ondersteuning van de transportplanning op MBO niveau

Acqu

isitie

wor

dt n

iet o

p pr

ijs g

este

ld.

Wij bieden:Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een bedrijf meteen informele werksfeer en een passende beloning

Kijk voor meer informatie op WWW.farmtrans.nl of bel naarRichard v.d. Werf 0168-393030Sollicitaties: [email protected]

Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. 516), 4761 RK Zevenbergen (industrieterrein Moerdijk). Tel. 0168 - 39 30 30

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

Kaarsjes�������� per doos van 108 stuks € 1,00 Romans ������ PER STUK € 0,50 6 voor € 2,50Alle cd’s, cd-roms en dvd’s ����������������� € 0,25Alle LP’s ���������������������������������������������� € 0,10Diverse plastic artikelen���������������������� € 0,05Alle behangrollen en alle inpak- en

kastpapier ������������������������������� halve Prijs

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

wEGwaegrsthwrthj•srthjwrtjn

MEDIA MARKT Breda:Kruisvoort 14, 4814 RZ BredaTel. 076 - 5258100

Openingstijden:Ma. - vr. 10 - 22 uur, Za. 9.30 - 20 uurIedere zondag geopend van 11 - 17 uur

Parkeren: Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen voor de deur

HAARSCHERPEAANBIEDINGEN

SAMSUNG Ue48hu750048'' Ultra HD 3D TV•Aansluitingen:HDMI4x,USB2.0,CI&CI+•MultitaskendankzijdeQuadCoreprocessor

•Inclusief23Dbrillen

Art.nr.:1317305

Retour via1699,-

1549,-

150,-

Media Markt Prijs:

Samsung:U betaalt:

48'' / 12

2 cm

Ultra H

D 3D TV

SAMSUNG Ue40Hu6900Sxz40'' Ultra HD Smart TV•Aansluitingen:HDMI4x,USB2.03x,CI&CI+•MeerdereschermenopenenviaMulti-LinkScreen

•ColorBrilliance:Extrakleurintensiteit•EnergieklasseB

40“ / 101 cm

4x Ultra HD

*Aanbiedingenmax.1perklant•Geenverkoopaanhandelaren•Zetfoutenenprijswijzigingen

voorbehouden•Aanbiedingenzijngeldigvan27.10

t/m2.11.2014•Zolangdevoorraadstrekt•

sport

pAGINA 39

DOOR ADDO SPRANGERS

Na ruim een half uur opende Vitesse de score. Scheidsrechter Danny Makkelie zag in een duel tussen Denys Oliynyk en Isak Ssewankambo een dubieuze penalty die door Marko Vejinovic werd benut. Tien minuten later kreeg ook NAC een

strafschop na een overtreding op Adnane Tighadouini. Erik Falkenburg schoot ech-ter over het doel. In de tweede helft maakte NAC alsnog gelijk. Velthuizen redde op een schot van Boateng, maar in de rebound schoot Tig-hadouini raak. Met een prachtige vrije trap zette Veji-

novic vervolgens Vitesse weer op voor-sprong. Toch bleven de punten daardoor niet in Arnhem. Een blunder van Velthui-zen was daarvan de oorzaak. De Vitesse-doelman schatte een indraaiende voorzet van Tighadouini helemaal verkeerd in, liet de bal gaan en zag tot zijn schrik de bal in het doel belanden.

NAC speelt gelijk bij VitesseBREDA - NAC heeft zaterdag in Arnhem met 2-2 gelijk gespeeld tegen Vitesse.’Adje’ Tighadouini schreef na-mens NAC beide Bredase treffers op zijn naam.

BREDA - Zaterdagavond wil Baronie bij het avondje Baronie voor de volle winst gaan tegen UDI’19.

Breda kan zich weer op maken voor het avondje Baronie. Zaterdag 1 november ont-

vangen de Baronnen het hoog geplaatste UDI’19 op de Blauwe Kei. Deze wedstrijd begint zaterdagavond om 19.30 uur. Baro-nie heeft afgelopen zaterdagavond haar huid duur verkocht bij Gemert. Gemert moest diepgaan om de in de tweede helft verkregen 2-1 over de streep te trekken.Baronie speelde een prima wedstrijd waarbij het team goed in de organisatie bleef spelen en zeker in de tweede helft op een kans na (de 2-1) niets weg gaf. Trainer Jack Sweres heeft intussen onder-steuning gekregen van ass.trainer Peter Pijpers, reeds eerder bij Baronie werkzaam geweest.Baronie moet het zaterdagavond doen zon-der Kobus Christiaanen die met vakantie gaat deze week.Ook na de wedstrijd is er weer de altijd gezellige derde helft in de kantine van Baronie.NAC/Breda gaar uit dit weekeind dus verwachten we veel Bredanaars zaterdag-avond aan de Blauwe Kei.

Zaterdag weer het avondje Baronie

De nieuwe ass.trainer Peter Pijpers FOTO PIET RAATS

BREDA - Bliemer Arashi Sport won in de herfstvakantie netjes 2x goud en 1x zilver bij het toernooi van Shintai in de sporthal “De Kannebuis” in Hal-steren.

Christopher Verschure en Quinten van Os werden ongeslagen kampioen! Zilver werd gewonnen door Quinten Vrieze uit Heus-denhout. Bart Rutgrink moest genoegen nemen met een 4e plek in een hele zware poule met jongens die alleen zwaarder waren. Desondanks verkocht hij zijn huid duur.In de ochtend wist Christopher Verschure fantastisch judo te tonen met in zijn eer-ste wedstrijden prachtige schouderwor-

pen. Op de grond wist hij ook zijn sterke houdgrepen toe te passen en in de laatste pot van de poule kon hij een grotere te-genstander werpen met heupworp Koshi-Guruma. Na een 1e plaats vorige maand in Oosterhout opnieuw een hoofdprijs. Helaas moesten 3 zieke judoka’s van Blie-mer Arashi Sport afgemeld worden, maar in de 2e groep van het toernooi maakte Quinten Vrieze dit helemaal goed. De scheidsrechter maakte het hem niet mak-kelijk, maar Vrieze knokte met 4 gewonnen wedstrijden naar de finale. Helaas was deze judoka een maatje te groot en kon hij deze niet met zijn houdgrepen, been- en heupworpen aanpakken, zoals in de eer-dere wedstrijden.

Hiermee had hij wel het zilver binnen ge-haald! Zijn naamgenoot Quinten van Os mocht aan de bak in de 4e groep. Ook hij ging als een speer van start. Meteen werd al gescoord met de macaroniworp gevolgd door een stevige houdgreep. In de opvol-gende wedstrijden ging het bijna precies hetzelfde, alleen waren de tegenstanders anders. Quinten van Os won 3 partijen op rij en werd hiermee judokampioen van Hal-steren. De judoselectie van Bliemer Arashi Sport gaat volgende week naar Lage Zwa-luwe waar Hirundo het 500-puntentoer-nooi organiseerd. In de herfstvakantie de club jeugdscheidsrechterscursus en de try-out wedstrijden in Teteringen. www.budokwaiarashi.nl

Christopher Verschure judokampioen Bliemer Arashi Sport goed op dreef

BAVEL - Afgelopen weekend werd er weer gebadmintond in de vierde speelronde van de competitie.

De meiden van Bavel U11-2 waren er op gebrand om hun eerste overwinning van het seizoen te behalen. Ze speelden afgelopen zondag uit in Cuijk. De meiden hebben erg hun best gedaan en verloren in de wedstrijden maar 2 wed-strijden. Dat betekent dat er met 6-2 een klinkende eerste overwinning voor Bavel U11-2 was. Volgende week mogen de meiden dit vast proberen te houden tegen Nuenen.Bij de senioren was er een mooie over-winning van Bavel 5 op Kaatsheuvel. Ba-vel 5 had de afgelopen week moeite om een team op de been te krijgen vanwege afmeldingen en blessures, maar speelde uiteindelijk maar met één invaller. Aan de hand van hem won het team thuis 6 wed-strijden, waardoor ook zij wonnen met 6-2. Ook was er weer winst voor Bavel 1 tegen Shot. Zij wonnen met 7-1 waardoor ze de koppositie versterkten.

Bavel 7 won knap met 5-3 van Reeshof. Bavel 2, 4 en 6 hadden meer moeite met de tegenstanders van respectievelijk Ro-bad, Geldrop en Shot en verloren alle drie met 6-2. Bavel 3 verloor zaterdag bij On-ders Ons met 7-1.Bij de junioren was er ook winst voor Bavel U11-1. Zij wonnen met 5-3 van Alouette. Bavel U15-1 hoefde ook dit weekend geen punt af te staan en wonnen met 8-0 van Shot. Helaas ging het voor de jongens en meiden van Bavel U13-1 moeizamer. Zij wisten geen wedstrijdje te winnen en ver-loren met 8-0 van de ReeshofHieronder ziet u alle uitslagen van de vier-de speelronde in de badmintoncompetitie bij elkaar. Ook het programma voor aan-komende week staat vermeld. Graag zien wij u in de Huif om te laten zien hoe leuk badminton is!

Speelweek 4Shot BC 3-Bavel BC 1 1-7Bavel BC 2-Robad BC 1 2-6Onder Ons BV 2-Bavel BC 3 7-1BC Geldrop 5-BC Bavel 4 6-2

BC Bavel 5-SV Kaatsheuvel 1 6-2BC Shot 4-BC Bavel 6 6-2BC Bavel 7-SCBC Reeshof 7 5-3BC Shot U15-1-BC Bavel U15-1 0-8BC Bavel U13-1- SCBC Reeshof U13-1 0-8BC Bavel U11-1-BC Alouette U11-1 5-3BVC ‘74 U11-1-BC Bavel U11-2 6-2

Speelweek 5Zaterdag 1 november17.30u BC Oosterhout U15-2-BC Bavel U15-213.30u SCBC Reeshof MU13-2-BC Bavel MU13-1Zondag 2 november11.15u Bavel BC 1-Beca 2000 513.00u BCH 3-Bavel BC 214.00u Bavel BC 3-Drop Shot BC 411.15u BC Bavel 4-SCBC Reeshof 113.15u TFS ‘57 5-BC Bavel 514.00u BC Bavel 6-Blauw Wit 39.00u BC High Speed 1-BC Bavel 714.00u BC Bavel U15-1-BC Bever U15-19.30u BV Groene Ster U13-1-BC Bavel U13-111.15u BC Bavel U11-2-BC Nuenen U11-1

Winst voor jongste badmintonteam BC Bavel

BREDA - Op woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur zal in de gymzaal aan de Stoutenburgstraat te Breda (naast basisschool De Burchtgaarde) onder professionele leiding les gege-ven gaan worden aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Momenteel zijn we nog op zoek naar een gekwalificeerd iemand die deze lessen wekelijks kan geven en een hoge affiniteit heeft met de doelgroep. Ook zijn we nog op zoek naar extra assistenten om de kin-

deren te begeleiden, uiteraard dienen de assistenten ook een grote mate van be-trokkenheid te hebben met deze kinderen. Dus ben jij degene die graag de uitdaging aangaat om onze VB-gymgroep te leiden, neem dan contact met ons op. Wilt u uw kind alvast aanmelden voor deze gym-groep, dan kan dat ook. Mail of bel Jolanda Hanegraaf via onderstaand mailadres of telefoonnummer. Voordat uw kind gaat be-ginnen, zullen we eerst een intakegesprek met u houden. Voor contact: [email protected] of 06-40234963.

SV Liduina start VB-gymGymles voor kinderen met een verstandel i jke beperking

BREDA - Het is weer handbalavond in Haagse Beemden, zaterdagavond 25 oktober. We starten bij de heren. Coach Helmut Silder is ziek en heeft Frank Oostvogels bereid gevonden om zijn taak over te nemen.

De wedstrijd gaat van start in een hoog tempo. In minuut 3 staat het 2-2 in een gelijk opgaande strijd tegen een fanatiek en snel spelend Aristos. Er wordt over en weer gescoord. In de 11e minuut komt de stand op 5-5. Veel van de break-outs van de Tilburgers ontstaan door verkeerd aan-spelen van United, ze maken daardoor iets meer doelpunten en zijn succesvoller. De stand op 10 minuten voor de rust is 8-11. Timon Busio moet met een tijdstraf het veld verlaten. De score wordt zelfs 11-16, waarna de Bredanaars er een schepje bo-venop doen en de stand tot 4 doelpunten verschil kunnen beperken. De rust gaat in met 14-18.Na rust is het United dat het spelbeeld gro-tendeels bepaald. Als de klok (loopt van 30 naar 00) 16.40 aangeeft staan de jongens van United 3 punten achter. Alles is nog

mogelijk voor de thuisploeg. Door grote in-zet en goed spel weten ze de achterstand te verkleinen. Ze komen zelfs gelijk maar door beter aanvalsspel in de laatste minu-ten wint Aristos met 2 punten verschil. Eindstand 28-30.

Dames HV UnitedAfgelopen zaterdag de wedstrijd tegen Kwiek. Een geduchte tegenstander, nu derde op de ranglijst en vorig seizoen nog gespeeld, via de play offs, voor een plaats-je in de eredivisie. Het waren de dames van Mohsen Daghrir die de score opende, 0-1 door Lieke Diender, oud speelster van Kwiek. Daarna kwamen de dames van Arthur Langendijk, mede door een break out en een strafworp op een voorsprong van 4-1. De dames uit Breda komen beter in de wedstrijd en weten de achterstand te verkleinen tot 4-3. Mede door goed verdedigingswerk aan beide zijden zijn de doelpunten schaars. Door 2 doelpunten van Lynn Schiphorst komen de dames uit Raalte weer op 6-3. Door o.a. 4 doelpun-ten op rij van de Bredase dames komen zij weer op voorsprong, 6-7. Drie aanvallen

later wordt de stand 7-9. Door een aan-tal doelpunten van Romy ten Cate komt de score van 9-11 op het bord. Ruststand 12-12. Na rust gaan beide teams verder zoals de eerste helft is gespeeld, om en om scores. Met nog 5 min. te spelen is de stand van 20-22. Uitspelen en niets meer weggeven luidt het motto. Toch weten de Raalter dames de stand weer gelijk te trek-ken, 22-22. Met nog 30 sec. te spelen gaan United Breda in de aanval. Beide coaches hadden vrede met een punt. De Bredase dames verliezen de bal waarna Kwiek in de aanval gaat. De bal bereikt de hoek-speelster die probeert af te werken. Deze wordt, in de ogen van de scheidsrechters onreglementair, van het schieten af ge-houden. Zij besluiten om daar een straf-worp voor toe te kennen aan de dames uit Raalte. Deze wordt benut door Charlaine Lochtenberg waardoor de eindstand 23-22 wordt. Ondanks de perfecte wedstrijd toch geen punten mee naar Breda. Volgende week weer een topper, dan komt het op de gedeelde eerste plaats staande Quintus op bezoek. De heren van United tekenen voor de voorwedstrijd om 19:15 tegen Aristos.

Heren United Breda geven de punten af aan Aristos

BREDA - Op 19 oktober waren de Hieronymuszwemmers actief op 2 wedstrijden.

In Eindhoven was een limietwedstrijd korte baan. In Etten Leur was deel 2 van de Open Westbrabantse Klassements-wedstrijden. Bij beide wedstrijden is er erg goed gezwommen. Er waren veel per-soonlijke records, limieten voor regio en

Brabantse Kampioenschappen en zelf ONK en NJJK limieten.Eva van Ginneken won in Eindhoven zowel de 200m wisselslag als de 100m vrije slag en ze werd tweede op de 50m vrije slag. Ze zwom op alle 3 de afstanden een per-soonlijk record.Voor de complete uitslag en meer info zie: www.zpv-hieronymus.com of op face-book @zpvhieronymus.

Winst voor Eva van Ginneken bij Limietwedstrijd

Jeugd programmaZaterdag 1 novemberOosterhout B1-Advendo B1 aw11:00Advendo C1-Klundert C1 aw11:45Advendo D1-Moerse Boys D1aw10:00DIA D3-Advendo D2 aw09:45Baronie D11-Advendo D3 aw13:45Advendo E1-Olympia’60 E1 aw09:15Boeimeer E5-Advendo E2 aw09:00Advendo E3-Bavel E8 aw09:15Advendo F1-Dongen F2aw09:15Boeimeer F5-Advendo F2 aw09:00Voetbalschool 5-jarigen Training aw09:30Heeft u een zoon of dochter van 5 jaar die graag wilt voetballen kom dan eens kijken op zaterdagmorgen naar de training bij

onze vereniging.Inschrijven van jeugdspelers kan op elke woensdag vanaf 19.00uur dan is altijd ie-mand aanwezig van het jeugdbestuur.

SeniorenZaterdag 1 novemberAdvendo ZA2-Internos ZA2 aw14:00Zondag 2 novemberGesta 1-Advendo 1 av14:30Advendo 2-SSW 2 av11:00Baronie 4-Advendo 3 aw10:45Advendo 4-Papendrecht 2 aw10:00Advendo 5-TVC Breda 2 aw11:00Irene’58 4-Advendo 6 aw08:45VOP-LTD av10:00

SV Advendo

Programma Zaterdag 1 novemberSAB 2-Tholense Boys 214:30DVO’60 3-SAB 313:00VVR B1-SAB B113:15SAB B2-Sarto B512:45SAB C2-Sarto C513:00SAB D1-DSE D19:30Madese Boys D6-SAB D213:00SAB E1-TSC E89:45JEKA F9-SAB F18:30SAB MD1-JongBrabant MD19:30Zondag 2 november

VCW 1-SAB 114:30SAB 3-Boeimeer 612:00SAB 4-Beek Vooruit 810:00Neerlandia’31 VR1-SAB VR110:00Programma dinsdag 4 novemberGood Luck C1-SAB C2 19:00KaboutersOp zaterdag 1 november trainen onze ka-bouters weer op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan. Aanwezig 10:15 uur. Aan-vang 10:30 [email protected]

SV SAB