Dbv 20140820

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BEVELANDSE MIDWEEKEDITIE 20 AUGUSTUS 2014 WEEK 34 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 35.000 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Vanaf pagina 8 Volg ons via twitter: @BevelandseBode DOOR EUGÈNE DE KOK De burgemeester van de gemeente Ka- pelle heeft toerisme en recreatie sinds mei in zijn portefeuille en zich sindsdien extra in het onderwerp verdiept. “Bij de ondernemers in Wemeldinge spat het enthousiasme er vanaf, er gebeuren veel kleine dingen, waarmee je veel bereikt, langzaam komt er ook een sfeer van sa- menwerking, maar verdere professionali- sering is mogelijk”, zegt hij. De gemeente moet daarin niet het voortouw nemen, vindt hij. Dat is aan de ondernemers. “Wij moeten stimuleren en faciliteren.” Kapelle heeft nu alleen een tien jaar oude recreatievisie, die vooral over ‘stenen’ gaat. “We moeten ook nadenken over hoe wij Wemeldinge, maar bijvoorbeeld ook de fruitsector beter op de kaart kun- nen zetten. Nu zijn we te reactief, niet in the lead.” Met een totaalvisie kun je volgens Stapelkamp bijvoorbeeld bepa- len of er voldoende slagkracht is om van Wemeldinge een toeristische trekpleister te maken. “Overigens moet je eerst de keuze maken of je wilt dat het een toe- ristendorp wordt.” Als de ondernemers en inwoners dat willen, heeft dat onder meer gevolgen voor de parkeervoorzie- ningen, de omvang van de stranden en het zomerprogramma. “Dat komt terug in zo’n visie.” Dat er nu nog geen visie is, vindt Sta- pelkamp overigens niet vreemd. Hij is in de geschiedenisboeken gedoken. “Het toerisme in Wemeldinge is pas na 1990 ontstaan, toen het sluizencomplex ver- dween.” Sindsdien is het snel gegaan. Officiële cijfers heeft hij niet, ‘ook een teken dat we het beter moeten aanpak- ken’, maar aan de hand van onder meer de toeristenbelasting heeft Stapelkamp becijferd dat er jaarlijks zo’n 170.000 overnachtingen zijn. Hij heeft daar de gemiddelde uitgaven van toeristen aan gehangen en komt dan uit op een bedrag van tussen de 3,5 en 4 miljoen euro dat jaarlijks door het toerisme binnenkomt. “En er staan verschillende uitbreidingen op stapel, zoals De Stelhoeve. Ook Cam- ping Linda is bezig met een upgrading, het duiksporttoerisme blijft groeien en de Belgen ontdekken Wemeldinge steeds meer. Ik denk dat we op weg zijn naar de 200.000.” Alle reden om een slag te maken. “Je moet goed nadenken over wat mensen van een toeristendorp mogen verwachten en hoe je je moet profileren en ontwikke- len.” Veel geld is er niet, zeker niet totdat er een visie is. Als die er volgend jaar wel is, kan dat anders zijn. “Dan beslis je wel- licht om andere dingen niet te doen en kun je aanvragen indienen voor Europese subsidies. Dat lukt je alleen met een dui- delijk product.” Samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en inwoners is sowieso noodzakelijk. “Dat betekent ook dat we af en toe over onze eigen scha- duw heen moeten stappen. Samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen.” Kapelle wil werk maken van toerisme Burgemeester vindt het tijd voor een doordachte totaalvisie WEMELDINGE - Het is tijd voor een doordachte visie op recreatie en toerisme in de gemeente Kapelle en voor Wemeldinge in het bijzonder, vindt burgemeester Anton Stapelkamp. “We moeten een actievere rol spelen.” www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL WILHELMINADORP - Op het terrein van Kynologenclub Zeeland in Wilhelminadorp zetten tientallen honden zondag hun beste beentje voor tijdens een internationale flyballwedstrijd van het Xpress Flyballteam. Er deden honden uit Nederland en België mee. In totaal streden 31 teams in zeven divisies om de prijzen. Honden moeten tijdens flyball-wedstrijden over hindernissen springen, een bal uit een speciaal apparaat pakken en vervolgens terugrennen waar de volgende hond klaar staat. FOTO ANNET EEKMAN HEINKENSZAND - De Dorpsstraat in Hein- kenszand wordt vrijdag weer omgetoverd tot ‘een zomerse boulevard’ voor de derde editie van de Heinkenszandse Avondmarkt. De organisatie is in handen van Winkel- centrum Heinkenszand. Tussen 18.00 uur en 22.30 uur staan er in de straat volop kraampjes en standplaatsen met koop- waar, streekproducten en allerlei lekker- nijen. Ook zijn er demonstraties en muziek. Jonge talenten vertonen hun kunsten. Zij konden zich via internet inschrijven voor Heinkenszand’s Got Talent. De cafés en restaurants hebben deze avond extra grote terrassen. Meer is te vinden op www.win- kelcentrumheinkenszand.nl. Dorpsstraat wordt een zomerse boulevard KAPELLE - Mensen met een beperking mo- gen zaterdag meerijden met een trucker tijdens de eerste editie van de Caissons’ Truckrun. Start- en finishplaats is Restau- rant de Caisson in Kapelle. Eigenaresse Hilanda de Bruine heeft het initiatief geno- men en organiseert de tocht met hulp van truckers, verkeersregelaars, motorrijders en andere vrijwilligers. De start is rond 9.00 uur. De tocht voert de deelnemers door Kapelle, Kruiningen, Krabbendijke en Rilland waarna het konvooi terug rijdt naar Kapelle. Na de finish is er een op- treden van zanger Guimar van der Weele. Aanmelden kan tot en met vrijdag: www. decaisson.nl/truckrun. Eerste editie van Caissons’ Truckrun WEMELDINGE - Zaterdag en zondag vindt het tweede deel van de Kunst- en Natuur- route in Wemeldinge plaats. Het eerste deel is in juni geweest. Thema van de route dit jaar is ‘Windkracht 8’. Zaterdag is in huizen en tuinen van bewoners kunst te zien van 12.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag staan alle deuren van 12.00 uur tot 17.00 uur open. Het is de 17e editie van het eve- nement. Er zijn dit jaar 25 locaties waar kunstenaars uit alle disciplines exposeren. Een paar exposanten zijn Henk Bisschop, Marius van Nieuwkerk, ‘t Ouwe Glas’uus, Caroline de Ligt, Adrian Salomé en Jos Boogaard. Een volledig overzicht is te vin- den op www.kunstroute.net. Tweede deel Kunst- en Natuurroute Goedkoper kan niet... leuker wel! Spoorstraat 18c ’s-Gravenpolder T (0113) 312547 KEUKEN OUTLET WINKEL EL EL INK . autoruitschade? 0113-251700

description

 

Transcript of Dbv 20140820

Page 1: Dbv 20140820

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B E V E L A N D S EMIDWEEKEDITIE20 AUGUSTUS 2014WEEK 34

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 3 5 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Vanafpagina 8

Volg ons via twitter: @BevelandseBode

DOOR EUGÈNE DE KOK

De burgemeester van de gemeente Ka-pelle heeft toerisme en recreatie sinds mei in zijn portefeuille en zich sindsdien extra in het onderwerp verdiept. “Bij de ondernemers in Wemeldinge spat het enthousiasme er vanaf, er gebeuren veel kleine dingen, waarmee je veel bereikt, langzaam komt er ook een sfeer van sa-menwerking, maar verdere professionali-sering is mogelijk”, zegt hij. De gemeente moet daarin niet het voortouw nemen, vindt hij. Dat is aan de ondernemers. “Wij moeten stimuleren en faciliteren.” Kapelle heeft nu alleen een tien jaar oude recreatievisie, die vooral over ‘stenen’ gaat. “We moeten ook nadenken over hoe wij Wemeldinge, maar bijvoorbeeld ook de fruitsector beter op de kaart kun-nen zetten. Nu zijn we te reactief, niet in the lead.” Met een totaalvisie kun je volgens Stapelkamp bijvoorbeeld bepa-len of er voldoende slagkracht is om van

Wemeldinge een toeristische trekpleister te maken. “Overigens moet je eerst de keuze maken of je wilt dat het een toe-ristendorp wordt.” Als de ondernemers en inwoners dat willen, heeft dat onder meer gevolgen voor de parkeervoorzie-ningen, de omvang van de stranden en het zomerprogramma. “Dat komt terug in zo’n visie.” Dat er nu nog geen visie is, vindt Sta-pelkamp overigens niet vreemd. Hij is in de geschiedenisboeken gedoken. “Het toerisme in Wemeldinge is pas na 1990 ontstaan, toen het sluizencomplex ver-dween.” Sindsdien is het snel gegaan. Offi ciële cijfers heeft hij niet, ‘ook een teken dat we het beter moeten aanpak-ken’, maar aan de hand van onder meer de toeristenbelasting heeft Stapelkamp becijferd dat er jaarlijks zo’n 170.000 overnachtingen zijn. Hij heeft daar de gemiddelde uitgaven van toeristen aan gehangen en komt dan uit op een bedrag van tussen de 3,5 en 4 miljoen euro dat

jaarlijks door het toerisme binnenkomt. “En er staan verschillende uitbreidingen op stapel, zoals De Stelhoeve. Ook Cam-ping Linda is bezig met een upgrading, het duiksporttoerisme blijft groeien en de Belgen ontdekken Wemeldinge steeds meer. Ik denk dat we op weg zijn naar de 200.000.” Alle reden om een slag te maken. “Je moet goed nadenken over wat mensen van een toeristendorp mogen verwachten en hoe je je moet profi leren en ontwikke-len.” Veel geld is er niet, zeker niet totdat er een visie is. Als die er volgend jaar wel is, kan dat anders zijn. “Dan beslis je wel-licht om andere dingen niet te doen en kun je aanvragen indienen voor Europese subsidies. Dat lukt je alleen met een dui-delijk product.” Samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en inwoners is sowieso noodzakelijk. “Dat betekent ook dat we af en toe over onze eigen scha-duw heen moeten stappen. Samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen.”

Kapelle wil werk maken van toerismeBurgemeester v indt het t i jd voor een doordachte totaalvisie

WEMELDINGE - Het is tijd voor een doordachte visie op recreatie en toerisme in de gemeente Kapelle en voor Wemeldinge in het bijzonder, vindt burgemeester Anton Stapelkamp. “We moeten een actievere rol spelen.”

www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

van al uw nieuws

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

WILHELMINADORP - Op het terrein van Kynologenclub Zeeland in Wilhelminadorp zetten tientallen honden zondag hun beste beentje voor tijdens een internationale flyballwedstrijd van het Xpress Flyballteam. Er deden honden uit Nederland en België mee. In totaal streden 31 teams in zeven divisies om de prijzen. Honden moeten tijdens flyball-wedstrijden over hindernissen springen, een bal uit een speciaal apparaat pakken en vervolgens terugrennen waar de volgende hond klaar staat. FOTO ANNET EEKMAN

HEINKENSZAND - De Dorpsstraat in Hein-kenszand wordt vrijdag weer omgetoverd tot ‘een zomerse boulevard’ voor de derde editie van de Heinkenszandse Avondmarkt. De organisatie is in handen van Winkel-centrum Heinkenszand. Tussen 18.00 uur en 22.30 uur staan er in de straat volop kraampjes en standplaatsen met koop-waar, streekproducten en allerlei lekker-nijen. Ook zijn er demonstraties en muziek. Jonge talenten vertonen hun kunsten. Zij konden zich via internet inschrijven voor Heinkenszand’s Got Talent. De cafés en restaurants hebben deze avond extra grote terrassen. Meer is te vinden op www.win-kelcentrumheinkenszand.nl.

Dorpsstraat wordt een zomerse boulevard

KAPELLE - Mensen met een beperking mo-gen zaterdag meerijden met een trucker tijdens de eerste editie van de Caissons’ Truckrun. Start- en fi nishplaats is Restau-rant de Caisson in Kapelle. Eigenaresse Hilanda de Bruine heeft het initiatief geno-men en organiseert de tocht met hulp van truckers, verkeersregelaars, motorrijders en andere vrijwilligers. De start is rond 9.00 uur. De tocht voert de deelnemers door Kapelle, Kruiningen, Krabbendijke en Rilland waarna het konvooi terug rijdt naar Kapelle. Na de fi nish is er een op-treden van zanger Guimar van der Weele. Aanmelden kan tot en met vrijdag: www.decaisson.nl/truckrun.

Eerste editie van Caissons’ Truckrun

WEMELDINGE - Zaterdag en zondag vindt het tweede deel van de Kunst- en Natuur-route in Wemeldinge plaats. Het eerste deel is in juni geweest. Thema van de route dit jaar is ‘Windkracht 8’. Zaterdag is in huizen en tuinen van bewoners kunst te zien van 12.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag staan alle deuren van 12.00 uur tot 17.00 uur open. Het is de 17e editie van het eve-nement. Er zijn dit jaar 25 locaties waar kunstenaars uit alle disciplines exposeren. Een paar exposanten zijn Henk Bisschop, Marius van Nieuwkerk, ‘t Ouwe Glas’uus, Caroline de Ligt, Adrian Salomé en Jos Boogaard. Een volledig overzicht is te vin-den op www.kunstroute.net.

Tweede deel Kunst- en Natuurroute

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c ’s-GravenpolderT (0113) 312547

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!

Spoorstraat 18c 4431 NK ’s-Gravenpolder

T (0113) 312547 • M 06 53314189Openingstijden zie www.keukenoutletwinkel.nl

KEUKENOUTLETWINKEL

Goedkoper kan niet... leuker wel!.

autoruitschade?0113-251700

Page 2: Dbv 20140820

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Communicatie:Een goed gesprek met lastige types (start 2 juni)Om de tafel met de medewerker (start 23 mei)Als de telefoon gaat….(start 7 mei)

Management:Personele Zaken in een notendop (start 19 mei)Alleen een hond heeft een baas (23 mei)Even op de stoel van de werkgever (5 mei)

Managementsuppport:En zo is het afgesproken (notuleren) (start 7 mei)Van factureren tot incasseren (start 9 mei en 25 juni)Het mysterie van financiën (start 2 juni en 29 augustus)Engels voor de secretaresse (start 6 mei en 27 augustus)

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Nieuwsgierig geworden? Wij sturen u graag informatie toe. Ook kunt u een afspraak maken voor een (gratis) intakegesprek.

Roselina

Energieweg 11B

4691 SE THOLEN

Telefoon: 0166-603036GSM: 06-20626810

E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

Coaching & Officemanagement

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Lorentzweg 204691 SR Tholen

Telefoon: 0166-603036

E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen,trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Workshops Plannen en organiseren in Outlook start 30 september Effectief, kort en krachtig NLP start 7 oktober Telefoneren met lastige types start 14 oktober Notuleren met de laptop start 31 oktober Omgaan met Feedback start 21 oktober Projectmanagement start 12 september

Managementopleidingen Management Assistente start 10 september HRM Management (Personeelsmanagement) start 2 september Basis Management start 23 september Middle Management start 11 september Advanced Management start 13 oktober Leidinggeven aan het secretariaat start 7 oktober

Kantooropleidingen (dag- en avondopleidingen) (Financieel) Administratief medewerk(st)er start 1 en 4 september Secretaresseopleiding start 23 en 24 september Zakelijk Nederlands start 9 september Medisch Secretaresse start 9 en 10 september Anatomie en Fysiologie start 9 september Pathologie start 11 september Medische Terminologie start 11 september Medische Administratie start 11 september

Financiële opleidingen (KLASsikaal studeren en op eigen tempo) Basiskennis Boekhouden & Calculatie (start wekelijks) Praktijkdiploma Boekhouden (start wekelijks) Moderne Bedrijfsadministratie (start wekelijks)

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

Check alle aanbiedingen op halfords.nlCheck alle aanbiedingen op halfords.nl

Grandma• Volledig rijklaar afgeleverd.• Gratis servicebeurt na 6 weken.• Nu voor een studentenprijsje!

Van 179.-

159.

0113 - 57 38 78

www.metalservices.nl

3D Buizensnijder

buizenplasma

buizenlasertot lengte 6500 mm - tot diameter

152.4 mm - wanddikte 8 mm

tot lengte 12.000 mm - diameter700 mm - 3D plasmasnijder 440A

Livingstoneweg 5c, Goes Tel. 0113 – 760560www.decohomegoes.nl

GEVELVERF WEKEN!VANAF E18,50 PER LITER!

Actie geldig t/m 15 augustus 2014. Vraag naar de voorwaarden.Vraag in de winkel naar de Voorwaarden

0113 231 055 | 0621 273 077 [email protected]

GOES

AUTOCAD BASIS start 17 sept. 2014

www.bitbybit.nl

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

GROENTE EN FRUIT

ABDIJSTRAAT 2, KAPELLEWWW.DE-FRUITSCHUUR.NL � TEL: 0113-341746

Zeeuwse Bloemkool per stuk 0.99Verse Prei per kilo 0.99Mooie Bospeen per bos 0.99Mandarijnen 10 stuks 2.50NIEUWE OOGST Handappels (delcorf) 3 kilo 3.50

BOLCHRYSANTENVANAF 29 AUGUSTUS MAGAZIJN OPRUIMING, VELE DIERENARTIKELEN MET 50% KORTING.

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Wie maakt het mooiste bloemstuk?‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) houdt weer

een bloemstukwedstrijd. Thema: ‘Vrijheid’.

De bloemstukken worden tentoongesteld tijdens

de open dagen op 6 en 7 september.

Spelregels vind je op

www.ellesdiek.nl of via 0113 - 351317

Genoeg van onbetaalde facturen?Klaar met dure incassobureaus?

DeltaCost biedt een oplossing dieeven simpel als betrouwbaar is

gelijke bescherming van afnemer en leverancierlaagste provisie // voor bedrijven en particulieren

veilig en betrouwbaar // 100% gegarandeerd

Meer weten? Scan deze code of neem direct contact met ons op.

DeltaCostBeatrixlaan 204461 PN Goest. 0113 – 852 862e. [email protected]

www.deltacost.nl

Vis & Jopie (verse vis specialiteiten)

7 dagen per week!

Duinweg 115a4356 AG Oostkapelle

06-21310160

feestje?

www.rbkverhuur.nl

AANBIEDINGEN WEEK 34

Het lekkerste vlees voor een KEURIGE prijs

Verse Varkenshaas satémet GRATIS satésaus

Magere Stooflapjes4 stuks

4 Runderhamburgers +4 Varkenssaucijzen samen

Kipschnitzels4 stuks

Bij aankoop van 150 gram Gebraden Kiprollade:100 gram Kipsalade GRATIS

Kip Piri Piri salade + Bourgondische Rundvleessalade 200 gram

Italiaanse Roerbakschotelmet GRATIS Rauwkost 500 gram

Ovenschotel met Prei500 gram

(h)eerlijk vlees bij Cees Mol

500 gr. Rundgehakt +4 Runderhamburgerssamen

Stroopwafeltje(varkensfilet, reypenaar-kaas, stroop) 100 gram

Boerenham 2e 100gr. gratis 100 gram

Oma’s sukadelappen500 gram

Kip Cordon bleu 3 stuks

Erwten- soep 2e pot halve prijs

Beenhamsalade + Winterse kipsalade200 gram

Andijviestampot met slavink500 gram

Cees Mol, keurslagerOostwal 36, 4461 TJ GoesT (0113) 211 667 • F (0113) 232 006www.mol.keurslager.nl

650

225

249

595

AANBIEDINGEN WEEK 01

595 195

550295

Cees Mol, keurslagerOostwal 36, 4461 TJ GoesT(0113) 211 667 F (0113) 232 006www.mol.keurslager.nl volg ons op Facebook!

595

595

295

650

650

695

Page 3: Dbv 20140820

actualiteit

DOOR EUGÈNE DE KOK

Burgemeester Anton Stapelkamp steekt elk jaar bij het begin van de oogst zijn handen uit de mouwen bij één van de fruit-telers in de Bloesem van Zeeland. Dit jaar kreeg hij voor het eerst hulp van andere bestuurders. Ook zij wilden laten zien pal achter de ondernemers te staan, zeker in ‘deze moeilijke tijd’, zoals Stapelkamp het woensdagochtend noemde. De groente- en fruitsector is een van de bedrijfstakken die direct wordt geraakt door de boycot van Rusland. ‘We willen de telers in deze woelige tijden een hart onder de riem steken’. Meer kunnen ze ook niet doen. “We moeten volgen wat er landelijk gebeurt”, zei Ernest Franken van het CDA. “En ook op dat niveau lopen we al tegen beperkingen aan.” Henk Keur-horst van de SGP zei dat Kapelle daarom niet meer kan doen dan ‘stimuleren en ondersteunen’. “Ze maken een moeilijke periode door.” Stapelkamp was het met het raadslid eens. “Je merkt dat er best veel spanning is bij de fruittelers, al is het allemaal nog heel recent. Wij moeten sig-nalen oppikken, attent zijn, met ze praten en laten zien dat we in Kapelle veel waar-dering hebben voor de fruitsector. Verder is er geen rol voor de gemeente weg gelegd op dit gebied. Het is aan Europa om de pijn te verzachten en reken maar dat de agra-

rische sector zelf daar ook iets voor elkaar probeert te krijgen.” Stapelkamp liet tijdens het plukken van de vroege Delcorf-appels zien de nodige ervaring met het werk te hebben. “Ik heb gisteren bovendien de plukgids nog even doorgenomen”, lachte hij. Marcel Evers-dijk van de in 1920 opgerichte Firma N. Eversdijk in Kapelle, die verschillende soorten appels als peren teelt op de 63 hectare die verspreid is over boomgaarden in de gemeente, keek tevreden naar alle plukkende bestuurders.

In de boomgaard vlak bij de Oosterschelde had stagiair Peter Slabbekoorn ze even daarvoor uitgelegd hoe ze de appels moe-ten plukken. “Doe er vooral voorzichtig mee”, riep de leerling van het Edudelta College het gezelschap op. “Zodat ze niet gebutst raken.”

SuikergehalteEversdijk zelf hielp een handje mee. Hoe-wel hij de steun van het gemeentebestuur meer dan waardeerde, zei hij het ondanks de Russische boycot niet somber in te zien. “Zo ben ik nu eenmaal. Ik blijf altijd optimistisch. We hebben een mooie zomer

gehad, het suikergehalte in het fruit is erg hoog en de smaak is perfect. En vandaag is het opnieuw mooi weer om te plukken. Wat wil je nog meer?” Van de boycot hoopt hij geen last te krijgen. Volgens hem raakt

hij zijn klasse 1-fruit sowieso wel kwijt. Er gaan vooral appels en peren uit klasse 2 naar Rusland. “Als ik die nu niet kwijt raak, laten we ze hangen. Dan hebben we ook geen kosten. Daarnaast hebben

we de laatste jaren veel geïnvesteerd in een China-project. Daar hopen we nu voor het eerst naar te kunnen exporteren. Bo-vendien”, besloot hij, “moeten de mensen toch eten. Op den duur ebt het wel weg.”

DOOR EUGÈNE DE KOK

De toename van 30 procent in de afge-lopen twee jaar is vooral te danken aan het besluit om de veertien Borselse ba-sisscholen te voorzien van zonnepanelen. De gemeenteraad trok daar vorig jaar zo’n 200.000 euro voor uit. “Wij laten de zon-nepanelen plaatsen. De kosten daarvoor betalen de scholen binnen een beperkt aantal jaren terug waarna ze de winst, die ze door de panelen maken, kunnen hou-den”, legt wethouder Conny Miermans uit. De verwachting is dat de basisscholen op termijn zo’n elf procent op hun energiekos-ten kunnen besparen. In april is de eerste installatie op de Ds. G. H. Kerstenschool in Borssele in werking gesteld. De werk-zaamheden in het kader van het project zijn binnenkort afgerond. Borsele wil het niet bij de scholen en gemeentelijke werkplaats, die al langer is voorzien van zonnepanelen, laten. Mo-menteel onderzoekt ze of er ook panelen kunnen worden geplaatst op daken van dorpshuizen en clubgebouwen van voet-bal- en tennisverenigingen. De sportclubs konden tot vorige week hun verbruiksge-gevens doorgeven. Aan de hand van die cijfers gaat de ge-

meente onderzoeken wat wel en niet haalbaar is. “Niet elk gebouw is er voor geschikt. Wij zoeken naar een constructie waarin wij als overheid winst kunnen boe-ken op onze afspraken over CO2-reductie en de clubs en dorpshuizen een lagere energierekening krijgen.” Miermans ver-wacht de maatschappelijke organisaties over een paar maanden duidelijkheid te kunnen bieden.

“We willen sowieso iedereen zo veel mo-gelijk blijven stimuleren om in de eerste plaats minder te verbruiken en ten tweede het zo duurzaam mogelijk op te wekken.” De gemeente wil dat doen door inwoners voor te blijven lichten over duurzame ener-gie en nauwlettend in de gaten te houden welke mogelijkheden het vorig jaar gepre-senteerde Energieakkoord heeft te bieden voor particulieren en bedrijven.

Trend In de toename van 30 procent over de af-gelopen twee jaar zijn de gegevens van de succesvolle Zoneffect-actie van ZMF en Zeeuwind voor particulieren niet meege-

rekend. Miermans verwacht daarom dat de werkelijke stijging van het aantal zon-nepanelen in Borsele hoger is. Ze is ervan

overtuigd dat deze trend de komende jaren doorzet. “In Zeeland draaien we als Bor-sele zeker in de bovenste helft mee. Wij

zijn op dit gebied behoorlijk actief”, zegt ze met gepaste trots. “Dat zou elke overheid moeten zijn.”

PaGiNa 3

‘Inwoners blijven stimuleren’

‘Dan laten we het hangen’

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

Gemeente Kapelle kan fruittelers alleen maar ondersteunenBurgemeester, wethouders en raadsleden helpen op Firma N. Eversdi jk met begin van de oogst

Burgemeester Anton Stapelkamp heeft in de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met het plukken van appels en peren. FOTO EUGÈNE DE KOK

KAPELLE - Burgemeester Anton Stapelkamp, wethouders Evert Damen en Marco Kleppe en maar liefst zes gemeenteraadsleden van de gemeente Kapelle hebben woensdagochtend geholpen bij de pluk van Delcorf-ap-pels in de boomgaard van de familie Eversdijk, op een steenworp afstand van de Oosterschelde.

Aantal zonnepanelen op Borselse daken stijgt explosiefIn twee jaar van 6000 naar 8000

HEINKENSZAND - In de gemeente Borsele liggen momenteel 8000 zon-nepanelen op daken van huizen, bedrijven, scholen en andere gebouwen. In 2012 waren dat er nog 6000. De gemeente spreekt over een ‘explosieve stijging’.

De G.S. Kerstenschool in Borssele kreeg als eerste school in de gemeente zonnepanelen op het dak. Inmiddels is dat bij meerdere scholen gebeurd. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

Page 4: Dbv 20140820
Page 5: Dbv 20140820

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonKantoor regio ZeelandKeizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661

HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bevelandse Bode

Bevelandse Bode

Redactie Britta Janssen, Eugène de KokCorrespondenten Jenine Hooglander en Jessica RoversAcquisitie Bert PaauweDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 12.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 10.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 34De oplossing van deze puzzel is in week 35 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Wat is eigenlijk het probleem in de Schilderswijk in Den Haag? Zijn dat demonstra-ties of is er meer aan de hand? Niet veel meer, denk je als je het raadsdebat van donderdag hebt gezien. Burgemeester Jozias van Aartsen haalde als de doorgewin-terde politicus die hij is, ongetwijfeld geadviseerd door een peloton adviseurs, aan het begin de angel uit de discussie door een demonstratieverbod voor twee maanden af te kondigen. Probleem opgelost? Nee. Het helpt misschien even, maar het is er niet mee uit de wereld. Het is alsof het dak van je huis liters water lekt en jij dat met een rolletje plakband wilt bestrijden. In Nieuwsuur zat vorige week Schilderswijk-kenner Ibrahim Wijbenga. Volgens hem is het slechts een handjevol radicale moslims dat strijdt voor een islamitische staat, anderen opstookt en zo voor veel onrust in de wijk zorgt. Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en moet je, zeker als het om een klein groepje gaat, weten wie die onruststokers zijn en ze met alle mogelijke middelen in toom proberen te houden. Deze zomer heeft laten zien dat het clubje niet of nauwelijks bekend was op het Haagse stadhuis. Als eerste burger moet je ook een ‘verbinder’ zijn, lees je in alle burgemeestersva-catures: iemand die de inwoners, jong en oud, arm en rijk bij elkaar brengt. Dat lijkt Van Aartsen niet te zijn, getuige de bevolkingsgroepen die lijnrecht tegenover leken te staan. Verder moet een burgemeester een burgervader zijn, iemand die er te allen tijde voor zijn inwoners is, vooral in moeilijke tijden. Van Aartsen had juist daarom na de uit de hand gelopen demonstraties zijn gezicht moeten laten zien en in gesprek moeten gaan met de buurtbewoners. Door in Frankrijk te blijven, daar later zelfs uit-voerig over te klagen in de media, liet hij doorschemeren zich vooral te storen aan zijn inwoners in plaats van er voor ze te zijn. Het probleem in de Schilderswijk zijn niet alleen demonstraties, het is ook Van Aartsen zelf. Daar sta ik met zes Haagse PVV-fractieleden, die donderdag in een motie Van Aartsen maanden op te stappen, echter alleen in. Dat is dan weer mijn probleem.

Demonstratieverbod

ColumnEugène de Kok

Mooiste hut is van Black PiratesRommeldam zi t er weer op

KAPELLE - Wethouder Marco Kleppe van de gemeente Kapelle heeft donderdag de beker voor de mooiste hut van Rommeldam uitgereikt aan de Black Pirates. Kinderen uit de gemeente Kapelle zijn weer de hele week actief geweest tijdens de 45e editie van kindervakantie-week Rommeldam. Ook nu deden er weer tussen de 300 en 350 kinderen in de leeftijd van vijf tot dertien jaar aan mee. De organisatie van de week is in handen van een kleine 80 vrijwilligers. FOTO COBY WEIJERS

DOOR EUGÈNE DE KOK

“Probeer de Ride for the Roses maar eens in de Randstad te organiseren”, zegt bur-gemeester René Verhulst. “Dat krijg je niet voor elkaar”, klinkt hij overtuigd. “Hier lukt dat wel.” Goes heeft in 2008 al bewezen het mega-evenement, waar geld wordt in-gezameld voor de strijd tegen kanker, vlek-keloos te kunnen organiseren en gaat dat nu opnieuw doen, is de overtuiging van de burgemeester. Dankzij de vele vrijwilligers, de ambtenaren in de gemeente Goes, de Zeeuwse gemeenten waar de routes op de 25, 50 en 100 kilometer doorheen lopen, ondernemers, de Zeelandhallen, waar het evenement zondag 7 augustus begint en eindigt, het enthousiasme van de Zeeu-wen en het organisatiecomité. Eddy Bogaert heeft daarin het stokje als voorzitter overgenomen van Cees Bal. Toen ruim een jaar geleden het verzoek van het landelijke organisatiecomité kwam of Goes de landelijke Ride for the Roses voor de tweede keer wilde organiseren, hoefde Bogaert niet lang na te denken. “Het is een uitdaging en een eer als ze je voor de tweede keer vragen. Het is bovendien een prachtig evenement en fantastische reclame voor Zeeland.” Net als toen wil iedereen zijn schouders eronder zetten. “De steun van de gemeente moet er zijn en die krijgen we ook van Goes. Daarnaast doet iedereen wat hij moet doen. Delta zegt bepaalde dingen te regelen en regelt die, hetzelfde geldt voor de Rabobank en andere sponsoren. Dat is geweldig.” Vorige week leidde Bogaert nog een bij-eenkomst die volgens hem exemplarisch is voor de mentaliteit van de betrokkenen. “Ik weet dat we veel vragen van de vrij-willigers en vroeg of ze nog iets extra’s konden doen. Opeens zie ik in de zaal een jongen met tranen in zijn ogen. Hij zei dat zijn vader net was overleden aan kanker.

Het enige wat hij zei was: ‘Natuurlijk doen we dat’.” Met dat gevoel is de tocht ook doorspekt. Dat geeft de Ride for the Roses een bijzon-dere plaats tussen alle benefietevenemen-ten voor KWF Kankerbestrijding. “Er is een enorm gevoel van saamhorigheid, ook op de fiets, heb ik vorig jaar zelf meegemaakt in Ede”, legt Verhulst uit. “Je maakt met zijn allen een statement tegen kanker. De een fietst voor zijn overleden vader, de ander voor opa en weer anderen voor hun moeder die de ziekte niet heeft overleefd. Daardoor stijgt iedereen boven zichzelf uit, zeker op de 100 kilometer. Dat geeft ook een bepaalde kick.” Zaterdag 6 september komen er vanuit Naaldwijk al honderden fietsers naar Goes met de pre-ride, een evenement op zich. Zij komen na een tocht van zo’n 260 kilometer aan op de Grote Markt. “Ook bij hen heerst dat gevoel van saamhorigheid. Ze nemen een cheque mee voor het goede doel, krij-gen een drankje van de organisatie, maar blijven daarna met zijn allen hangen. De rest van de drankjes willen ze zelf betalen. Daar doen ze niet moeilijk over.” OphaalbrugDe ervaring die het comité in 2008 heeft opgedaan en in de daaropvolgende jaren met de Delta Ride for the Roses is voor deze editie goed van pas gekomen. Bo-gaert vindt dat er opnieuw een prachtige route is uitgezet. Waar de 25 en 50 kilo-meter voornamelijk door de Zak van Zuid-Beveland lopen voert de 100 kilometer de fietsers door Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Middelburg. Bogaert heeft vooral gelet op de veiligheid. “We gaan niet voor het spektakel. Het moet goed ver-lopen. Gelukkig hebben we in Zeeland veel brede wegen. Die heb je nodig als er, zoals op de 100 kilometer, acht keer 1000 fiet-sers overheen komen”, zegt hij. Verhulst

geeft ter illustratie aan dat het om een lint van 7,5 kilometer gaat. “Alleen in Zierikzee hebben we een echte versmalling bij de poort en ophaalbrug”, vervolgt Bogaert. De organisatie verwacht daar stremmingen. “Maar in een tocht van 100 kilometer mag dat wel een keertje, toch?” Verhulst hoopt dat er langs de route veel mensen staan die de fietsers aanmoedigen. Hij weet dat er in Wolphaartsdijk en Lewedorp sowieso het een en ander wordt georganiseerd. “Daar fietsen we dan ook dwars doorheen. Voor de deelnemers is het schitterend als er mensen langs de kant staan.”

OpbrengstDe teller wat deelnemers betreft staat inmiddels op meer dan 10.000. De 100 kilometer zit met 8000 mensen goed vol. “Maar ook voor de 25 en 50 kilometer moet je snel zijn. Wacht niet op wat het weer doet, maar schrijf je nu in.” Met de Ride for the Roses in 2008 is ruim één miljoen euro opgehaald. Bogaert zegt niets over wat hij nu hoopt in te zamelen. “Op een bedrag pin ik me niet vast. Voor mij is het geslaagd als we een prachtig evenement voor KWF Kankerbestrijding hebben neergezet.” Verhulst is het met de voorzitter eens. “Voor de een zijn twee tientjes al een fors bedrag, voor de ander is 2000 euro niet eens veel. Dat maakt niet uit. Je doet het echt samen.” Meer informatie over het evenement is te vinden op de website www.rideforthero-ses.nl.

‘Met zijn allen statement tegen kanker’Eddy Bogaert en burgemeester René Verhulst ki jken ui t naar Ride for the Roses

In Goes werd eerder dit jaar al de Ride before the Roses georganiseerd. Ook toen fietsten duizenden mensen mee. ARCHIEFFOTO

GOES - Het organisatiecomité en de gemeente Goes werken er al maanden naartoe, maar burgemeester René Verhulst merkt dat de Ride for the Roses nu overal echt begint te leven. Nog twee weken en een paar dagen en dan stappen duizenden mensen op de fiets voor KWF Kankerbestrijding. “Zo’n evenement krijg je niet overal van de grond.”

Page 6: Dbv 20140820

PAGINA 6

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

“Het begon allemaal met mijn broer. Op een verjaardag vroeg hij of ik mee wilde doen aan de Ride for the Roses. Omdat ik veel fiets, leek me dat wel wat, dus besloot ik me op te geven als deelnemer van het team van mijn broer Anton. Een week of wat later kreeg ik echter van een kennis te horen dat hun zoon, Justin, de diagnose Non-Hodgkin had gekregen. Justin is slechts twaalf jaar oud en het feit dat hij dan nu al zo’n gevecht moet aangaan om zijn gezondheid trok me erg aan. Mijn zwager, die in Zuidlaren woont, zei ooit eens tegen mij: “Ik zie jou nog weleens fietsen naar Zuidlaren.” Dat bracht me op een idee. Ik ga fietsen voor het goede doel bij de Ride for the Roses, maar voor Justin van Hoogerheide naar Gronin-gen. De opbrengst gaat dan naar het Konin-gin Wilhelmina Fonds.”

TeamInmiddels heeft Joop een team van vijf tot zes mensen gevormd, waaronder zijn broer Anton. “Ook de vader van Justin, Ben, wil

graag meefietsen, maar dat is natuurlijk geheel afhankelijk van de gezondheid van Justin. We hebben ook een volgauto met chauffeur, een fysiotherapeut en mijn vrouw Monique rijdt ook mee voor de steun onder-weg. Sirocco heeft voor ons een kist reser-veonderdelen geregeld, zodat we bij pech onderweg uit de voeten kunnen. In plaats van Zuidlaren hebben we gekozen voor Groningen als eindpunt van de tocht. Gro-ningen is de fietsstad van Nederland en ook het uiterste puntje van Nederland. Vanuit Hoogerheide rijden we zo in een diagonaal naar de andere kant van Nederland. Per dag willen we zo’n 200 kilometer gemiddeld fietsen. Op vrijdag 22 augustus vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij de Jumbo in Hoogerheide om 6.00 uur ’s ochtends. De eerste dag zullen we zo’n 220 kilometer fiet-sen, om te overnachten in Hoogersmilde. De volgende dag gaan we weer om 6.00 uur op pad richting Groningen. Daar hopen we rond 9.00 uur in de morgen aan te komen op de Grote Markt van Groningen.”

Sponsoring

Ook in Groningen weten ze van de bijzon-dere fietstocht af. “We fietsen in een tenue van Jumbo en maken zo enigszins reclame voor Jumbo in Groningen. Mijn Groningse collega-ondernemer van Jumbo heeft dan ook een surpriseparty georganiseerd voor ons en diverse verkoopactiviteiten inge-pland om geld op te halen voor het KWF. Rond het middaguur zullen we dan weer vertrekken om rond 18.00 uur in Elburg aan te komen voor de stop en de overnachting in Hotel Elburg wat de overnachting sponsort. Mooi is dat de hotels ons ook sponsoren. Op zondag vertrekken we weer om 6.00 uur om tussen 15.30 en 16.00 uur in Hoogerheide te eindigen op de parkeerplaats van onze Jumbo. Ook hier zal een feestje zijn, geor-ganiseerd door Winniefred, met verkoopac-tiviteiten voor het goede doel. Ik hoop dat ik heel wat geld mag ophalen voor het goede doel en voor Justin. 5.000 tot 6.000 euro zou ik erg mooi vinden.” Wilt u Joop Kesselaar steunen in zijn tocht voor het goede doel? Dat kan. Ga naar www.ridefortheroses.nl en voer bij deelnemer Joop Kesselaar in en druk op de donatie knop.

Joop Kesselaar fietst in drie dagen 600 km voor het goede doelOp de f iets voor Just in

Joop Kesselaar na een trainingsrondje. FOTO PRIVEBEZIT JOOP KESSELAAR

GOES – Wat begon met een inschrijving voor de fietstocht voor het goede doel Ride for the Roses heeft voor Joop Kesselaar uit Goes en zijn broer Anton een bijzonder gevolg gekregen. Ze fietsen namelijk van Hoogerheide naar Groningen en weer terug in drie dagen tijd voor het goede doel: het Koningin Wilhelmina Fonds én de twaalfjarige Justin.

DOOR ELLEN DE VRIEND

Make-A-Wish bestaat al 25 jaar en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kin-deren en jongeren tussen drie en achttien jaar met een levensbedreigende ziekte. Vrijwilligers realiseren deze wensen, ge-steund door giften. Ondernemers en orga-nisaties helpen gratis. “Geoffrey heeft Tu-bereuze Sclerose Complex, een zeldzame erfelijke ziekte die goedaardige tumoren ontwikkelt in verschillende organen. Hij heeft tumoren in zijn hersenen, ogen, hart en nieren”, legt zijn moeder Lisette uit. “Door de tumoren in zijn hersenen heeft hij, toen hij 1,5 was, epilepsie gekregen en hij is ook verstandelijk beperkt. Hij zit op

het niveau van een kind van vijf, zes jaar en gaat naar De Sprienke in Goes. De tumor in zijn hart is sinds kort weg en die in zijn ogen is voor hem net alsof hij een stip op het glas van zijn bril heeft.” Lisette somt het makkelijk op, omdat ze het al vaker heeft verteld. “De enige zekerheid die we hebben is onzekerheid.” Lisette heeft haar zoon aangemeld bij Make-A-Wish. “Ik mocht een wens doen en wilde Spiderman. Klimmen is leuk en boeven pakken ook”, zegt Geoffrey met een stralend gezicht. “Ons team van Make-A-Wish ging met zijn liefste wensen ‘Spiderman’ en ‘achtbanen’ aan de slag”, legt vrijwilliger Jeroen Brussé van Make-A-Wish uit.

Donderdag 7 augustus werd Geoffrey verrast door een witte limousine die voor hun huis stopte. Hij kreeg een Spiderman-pak aan en vertrok in de bijzondere auto met zijn broer Kevin (19) en moeder naar klimcentrum Yellow Stone in Roosendaal. De vader woont niet meer bij het gezin. “Wie kwam daar naar beneden in Yellow Stone?” vraagt Lisette. “Spiderman”, glun-dert haar zoon. Een instructeur, verkleed als Spiderman, kwam vanaf achttien meter hoogte naar beneden en vroeg aan Geof-frey of hij mee ging om boeven te gaan vangen.

EftelingTerug in de limousine dacht het gezin dat ze terug zouden gaan, maar er werd koers gezet naar attractiepark De Efteling. “Ik zag het al op de borden, maar Geoffrey kan niet lezen. Toen hij door had waar we wa-ren was hij enorm blij.” In De Efteling aten ze pannenkoeken. “Ik ben in alle achtbanen geweest”, knikt Geoffrey. “Het leukste was Joris en de Draak.” Op weg terug naar Zeeland stopte de auto nog bij de McDonalds in Bergen op Zoom waar het gezin als Vip’s werd ontvangen. Geoffrey mocht zelf een ijsje maken, maar had geen plek meer om het op te eten, dus gaf hij het aan Kevin. Rond acht uur waren ze thuis in ’s-Heer Abtskerke. Daar wachtte de hoofdpersoon nog een verrassing, want het klusteam van Make-A-Wish had met een vriendin van Lisette zijn kamer omgetoverd tot een complete Spiderman-kamer. “Decokay Elenbaas Noom uit Kapelle heeft een deel van het behang gesponsord, Be-ter Bed in Goes sponsorde de helft van het nieuwe bed en Luijten VVZ in Goes schonk de verf voor het plafond”, zegt Brussé. Ver-koopmedewerkster Carina Rikkers van De-cokay Elenbaas Noom in Kapelle zegt dat zij zijn benaderd om het zieke jongetje te helpen. “We vonden dat zo’n goed initia-tief dat we dit hebben gedaan. Wij hebben het fotobehang van Spiderman tegen een minimaal bedrag ter beschikking gesteld en twee schilders van Schildersbedrijf Noom hebben in hun vrije tijd de kamer behangen.”

‘Klimmen en boeven pakken is leuk’Make-A-Wish vervul t wens van z ieke Geof f rey

Geoffrey Allaart op zijn nieuwe Spiderman-kamer, die hij kreeg dankzij de stichting Make-A-Wish. FOTO ELLEN DE VRIEND

‘S- HEER ABTSKERKE - Make-A-Wish, voorheen Doe Een Wens, heeft begin augustus de liefste wens vervuld van Geoffrey Allaart (12) uit ’s-Heer Abtskerke. De jongen is dol op Spiderman en achtbanen en beleefde een onver-getelijke dag. Ondernemers Decokay Elenbaas Noom, Schildersbedrijf Noom, Beter Bed en Luijten VVZ hebben belangeloos bijgedragen om ook zijn kamer compleet in Spiderman-stijl te steken.

GOES - Het jaarlijks terugkerende evenement Kunstspoor Noord-Beve-land vindt dit jaar plaats op 23, 24 en 30, 31 augustus, van 11.00 tot 18.00 uur. Volg het spoor en doe een ontdekking!

Ook dit jaar is er wederom een Gastexpo-

sitie. Het Kunstspoor wordt uitgezet om het publiek de weg te wijzen naar de kunst van de op Noord-Beveland wonende en of werkende kunstenaars en de op het eiland gevestigde galeriesZie voor meer informatie: www.kunstspoor.nl

Kunstspoor Noord-Beveland

KAPELLE - Op zaterdag 23 augustus organiseert het Fruitteeltmuseum in Kapelle een excursie door de boom-gaarden op zoek naar blad- en vrucht-aantastingen in fruitbomen.

Onder deskundige leiding van Adri Kloos-terman worden enkele ziekten en plagen in blad en vruchtknop onder de loep genomen en wordt verder de biologische bestrijding van de plaaginsecten en schimmels toe-gelicht. Deelnemers die een ziekte of een plaag in hun appel- of perenboom hebben kunnen een aangetast blad of vrucht ter determinatie meenemen. De excursie start in het Fruitteeltmuseum om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij het Fruitteelt-museum, Annie M.G.Schmidtsingel 1 te Kapelle, of via email: [email protected], via www.fruitteeltmuseum.nl of via tel. 0113-344904 tijdens de openings-uren op maandag t/m zaterdag.

Ziekten in appels en peren, zoals schurft, roest, bacterievuur en meeldauw worden veroorzaakt door schimmels. Maar ook in-secten zoals de fruitmot, fruitspintmijt of perebladvlo, kunnen veel schade aanrich-ten in fruitbomen. Tijdens de excursie, bij goed weer, wordt aandacht besteed aan het leren kennen en herkennen van scha-delijke, maar ook nuttige insecten die voor de fruitteelt van belang zijn. Ook worden aantastingen van schimmels en plaagin-secten in blad en vrucht verder toegelicht en komen biologische en reguliere con-sumentvriendelijke- bestrijdingsmiddelen aan bod. Verder wordt dieper ingegaan op het voorkomen van plagen o.a. door goede bemesting, elektronische en mechanische middelen.De excursie is bedoeld voor fruit-hobbyisten en andere belangstellenden in het klein- en groot fruit. De excursie vindt plaats in de museumtuin en in de nieuwe collectieboomgaard van het museum. Zie www.fruitteeltmuseum.nl

Fruitplagen in de boomgaard

BORSELE - Borselse kunstenaars met zeer gevarieerd werk, openen op za-terdag 27 en zondag 28 september van 11.00 tot 17.00 uur weer de deuren van hun ateliers. Dit gebeurt in het kader van de Open Atelierroute “Kunstspeu-ren in de Zak”.

Het publiek kan 16 atelierlocaties bezoe-ken, die verspreid liggen over de gemeente Borsele. Over alle deelnemende kunste-naars is uitgebreide informatie te vinden op www.kunstspeurenindezak.nl Iets extra’s aan deze kunstroute is dat er op iedere locatie een nieuw werk van de kun-stenaar te zien is, dat speciaal vervaardigd is voor deze kunstroute, rond een thema en bijbehorend voorwerp. Dit jaar is het Rode draad thema: “Staalspons en Pannen-draad”. Op sommige locaties kunt u genie-

ten van muziek, een workshop, demonstra-ties en van het werk van gastexposanten. Een overzichtstentoonstelling, waar van alle deelnemende kunstenaars één werk te zien is is te zien bij “Theetuin en soe-perf Pleisterplaats Boerhaave”, Kerkstraat 38 in Hoedekenskerke. Daar vindt u ook een informatiefolder met o.a. een route-kaartje. Het is een plezier om van de ene naar de andere locatie te gaan, want de ateliers liggen in een prachtig, interessant en beschermd kleinschalig landschap: De Zak van Zuid Beveland. De ateliers zijn te herkennen aan een wimpel die buiten bij het atelier hangt. De deelnemende kun-stenaars zullen tijdens de openstelling van hun ateliers ook geld inzamelen voor een goed doel: Stichting Weeshuis Nyamekye te Akwakwaa, Ghana. Meer informatie hierover is te vinden op de website

Open atelierroute in de Zak van Zuid-Beveland

Kunstspeuren in de Zak

Page 7: Dbv 20140820

Vanaf woensdag 20-08-2014

17 %goedkoper

39 %goedkoper

0.75v van 0.79

0.99v van 1.19

0.72v van 1.19

0.75v van 0.79

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

129.00

14.99 19.99

2.49

INCL. BORSTRIEM3.6 V LI-ON ACCU

16 GB GEHEUGEN

LIJNLENGTE: CA 5M

IPS SCHERM

2.19

5.99

3.99

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GOEDKOOPSTE SUPERMARKT**

Lucht-verfrisser

Bakmixen300-450 g

Dubbelvla1 l

Deo roll-on

Diverse soorten.Vanaf woensdag 20-08-2014.

Nazomer plantenmix

7.85" Tablet MD 98625

Accu-schroevendraaier

Trainings-horloge met hartslagmeter

Rozen*

15 stelen, lengte: 40 cm of max. 10 stelen, lengte: 50 cm.

Uitrolbare hondenriemMet poepzakjeshouder.

Hollandse zonnebloemen*

10 stelen, lengte: 50 cm.

* Prijzen geldig t/m 24-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

Wat kun je verwachten?Tijdens dit gratis toegankelijke evenement kun je kennis nemen van alle nieuwtjes die er zijn en volgend seizoen komen op het gebied van mountainbikes en racefietsen. Ook bestaat er een mogelijkheid een testrondje op diverse fietsen te doen.

Beebikes biedt diverse artikelen tegen aantrekkelijke prijzen aan. Je moet daarbij denken aan schoenen, helmen, brillen en kleding.

Op nieuwe fietsen die tijdens het event besteld worden hanteren wij een speciale korting.

Welke merken zijn vertegenwoordigd?Bianchi - Bioracer - Oakley - Tafi - 3Action - NorthWave - ZeroRH+ helmen - SRAM - RockShoxx - Magura - Colnago - Mavic - EdNine - Bike7 - Pioneer - BeOne - Rotor - Vredestein

Voorterrein Deba Bedrijfswagens : Rijksweg 3a Kapelle

Zaterdag 23 augustus 2014

De aanvang is 10.00 uur en rond 17.00 uur is het evenement afgelopen.

Kerkplein [email protected]@beebikes

Beebikesspecialist op het gebied van mountainbikes & racefietsen

www.beebikes.com0113 - 34 44 45

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

• nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer• profi elplaten, dakpanplaten en potdekselprofi elen uit eigen productie• geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel• zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen• transport en kraanwerk• aluminium getrokken goten uit 1 stuk

Schoon genoegvan vuil tapijt?chem-Dry Droger, schoner, gezonder

• Voor particulieren en bedrijven• Snel droog en langer schoon• Vuilafstotende behandeling• Specialist in moeilijke vlekken• Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

Bel voor gratis advies en

prijsopgave.

Bergen op Zoom 0164-245005

Goes 0113-229020

Middelburg 0118-639623

Roosendaal 0165-529955

Dé tapijt- en [email protected]

0800 - 4477999 (gratis) Roosendaal Goes

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Page 8: Dbv 20140820

PAGINA 8

Voorproefje valt goed in de smaakCultureel evenement GoesC

GOES - Het Bleekveld was zaterdag het toneel van het culturele evenement GoesC. Op en om het podium was een selectie te zien van wat er komend seizoen allemaal in Goes is te beleven op cultureel vlak. Er waren presentaties van dansscholen Janvier en Moves, op de foto hierboven, de Zeeuwse Muziekschool, singer-songwriter Renske Priem, musicalvereniging De Musicalvrienden en de band Tomi & su Tim-balight. ‘t Beest en De Mythe hadden elk voor een preview van een van hun voorstellingen gezorgd. Het evenement werd zaterdagavond druk bezocht. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

De meeste belangstelling van deelnemers en publiek (beide groepen waren in grote mate opgekomen) ging uit naar de laatste serie van de 3000 meter, waarvoor Zee-lands rapste lopers hadden ingeschreven. Erwin Harmes (van Dynamica-Walcheren) had vooraf aangekondigd, dat hij een aan-val zou doen op het Goese baanrecord van 8.37,20. Dat leverde vooraf veel reuring op. Uiteindelijk liep Erwin weliswaar onder het oude baanrecord (zijn tijd was 8.32,10), maar er was één loper sneller, te weten Ramdan Snoussi uit Antwerpen. Hij bracht 8.27,09 op de klokken. Dat leverde hem drie premies op: die voor de winst, die voor het baanrecord en die voor een tijd onder

de 8.30,00. Derde werd Mike Teekens uit Etten-Leur (ARV Achilles). Een bijzondere prestatie in de 3000 meter-series leverde ook Paola van Gilst (AV’56) uit Goes. Zij verbeterde haar persoonlijk record op deze afstand met een paar se-conden. Officieus klokte ze 11.48. De tijd is onnauwkeurig, omdat tijdens haar serie de elektronische tijdwaarneming per ongeluk door een menselijke fout werd uitgescha-keld. De tijden van de deelnemers (man-nen en vrouwen) aan deze serie moesten worden afgeleid uit de handgeklokte tijd van de winnaar. Zowel de organisatoren als de vrijwilligers van de Goese atletiekvereniging AV’56

waren het erover eens, dat er in geen ja-ren zo’n opwindend en sterk bezet 3000 meter-loopnummer te zien is geweest. De twee sprintonderdelen (100 m en 200 m), in de vorm van een tweekamp, waren bij de heren een prooi voor Pieter Braun (AV Sprint, Breda). Bij de dames was er een mooie klassering voor de 15-jarige Britt van den Nieuwendijk (van AV’56). Ze werd overall tweede, met 14.02 op de 100 meter en 28.84 op de 200 meter. De avondbaan-atletiekwedstrijden zijn een evenement ter promotie van de baanatletiek in de regio. AV’56 organiseert ze al enkele jaren. Dit jaar was de toeloop van deelnemers en publiek bijzonder groot.

Baanrecord gaat aan diggelenSpectaculaire at let iekavond op Het Schenge in Goes

De drie hoofdrolspelers op de 3000 meter mannen eendrachtig voorop: Erwin Harmes (links), Ramdan Snoussi (midden) en Mike Teekens (nr 417). FOTO HUIB BOOGERT

GOES - De avondbaan-atletiekwedstrijden op sportpark Het Schenge in Goes hebben afgelopen vrijdag inderdaad het spektakel opgeleverd waarop gehoopt was. Het baanrecord op de 3000 meter ging aan diggelen en diverse atleten liepen een nieuw persoonlijk record. Een Dynamica-loper, Adrie Faes, verbrijzelde zelfs twee Zeeuwse records in zijn leeftijdsklasse: Heren 50 en Heren 55.

Het AV’56-lid Lindy van Anrooij (18) uit Ka-pelle werd zaterdagmorgen in het Duitse Zittau winnares van de WK Crosstriatlon voor dames junioren . Ze werd gevolgd door een Oostenrijkse en een Zuid-Afrikaanse. De AV’56-atlete steekt in een uitzonderlijk goede vorm. In juni werd ze op Sardinië al Europees kam-pioene in dezelfde discipline. Het onder-deel crosstriatlon in deze leeftijdscatego-rie bestaat uit 1,5 kilometer zwemmen, 30 kilometer mountainbiken en 10 kilometer traillopen. Ze bouwde haar race voortref-felijk op en kwam uiteindelijk uit op een tijd van 1.59,10 uur. Ze was de enige van de deelneemsters die onder de twee uur bleef. Vanuit Duitsland liet ze telefonisch weten, dat ze de wereldtitel niet cadeau had ge-kregen. De terreinomstandigheden waren moeilijk. Op de AV’56-website vertelt ze daarover: “Het parcours lag er zwaar bij. Het had de dagen tevoren veel geregend.

Voor het zwemonderdeel is dat niet erg, maar voor het mountainbiken en het trail-runnen natuurlijk wél. Dat maakte de hele crosstriatlon zwaar.”

PuzzelstukjesDe AV’56-atlete is dolgelukkig met het resultaat, vooral omdat ze vorig jaar het WK voorbij moest laten gaan vanwege een blessure en een vorig EK vanwege een hersenschudding. Dit jaar vallen alle puz-zelstukjes in elkaar. Bij het EK in juni ging het al goed, bij het WK nu ook. “Eigenlijk gaat ‘t nu het hele jaar goed, gelukkig wel”, aldus Lindy. De Kapelse was naar het WK afgevaardigd door de Nationale Triatlon Bond, mede op grond van de voortreffelijke resultaten op het EK in juni. Het WK Crosstriatlon werd afgewerkt in en rond de Olbersdorfer See, bij het Duitse historische stadje Zittau op het drielanden-punt van Duitsland, Tsjechië en Polen.

Lindy van Anrooij wereldkampioen

18- jar ige AV’56-at lete ui t Kapel le het beste op crosstr iat lon

De moeder van Lindy van Anrooij plaatste op haar Facebook-pagina een foto uit Zittau. De wereldkampioene staat in midden.

GOES - Sinds afgelopen weekeinde heeft de Goese atletiekvereniging AV’56 een wereldkampioene binnen de gelederen.

OOST-SOUBURG - Het gaat er om spannen. Met nog twee weken te gaan en al meer dan 100 inschrijvin-gen staat de derde editie van de EBG Open Darts Zeeland weer voor de deur.

De winnaar van de vorige editie, Jan Dek-ker, kan samen met vele andere interna-tionale toppers niet komen vanwege een toernooi in Zweden waarvoor WDF ranking punten kunnen worden verdiend, welke

recht geeft op plaatsing voor de Lakeside. Wel zullen er spelers van het Nationale Team aanwezig zijn, evenals vele Zeeuwse topspelers, zoals Ron Huisman en Tamara van Rossum, onze Zeeuwse kampioenen. De voorinschrijving loopt nog tot zaterdag 16 augustus. Men kan zich echter ook nog op de locatie inschrijven voor 11.00 uur op de dag van het toernooi zelf, 23 augustus. Het toernooi zal plaats vinden in Sporthal de Belt aan het Koopmansvoetpad 75, 4388 AZ te Oost-Souburg.

Open Darts Zeeland

De finalisten van 2013. Aileen de Graaf, Jan Dekker, Danny Noppert en Patricia de Peuter.

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

www. internetbode.nl

Page 9: Dbv 20140820

AgendaGoes

Datum Activiteit

28 augustus Wethoudersspreekuur voor inwoners en ondernemers, zie www.goes.nl/spreekuur 18.30 – 19.30 uur Stadskantoor4 september Hamerraad/Raadscommissie/

Agendacommissie zie voor agenda www.goes.nl > Bestuur en

Organisatie > Vergaderschema 19.30 uur Stadskantoor6 september Ontvangst van PreRide-fietsers tussen 15.00 en 16.00 uur Grote Markt7 september Ride for the Roses, wielertochten voor het KWF van 25, 50 en 100 km vanaf 9.30 uur Start en finish bij de Zeelandhallen, inschrijven via www.ridefortheroses.nl13 september Open Monumentendag.

Thema Op Reis 10.00 -17.00 uur Diversen panden in Goes en de dorpskernen

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:- Anthony Edenlaan 6- Oostsingel 2-31Het verkeersbesluit ligt vanaf 20 augustus 2014 zes weken ter inzage. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes.

Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 20 augustus 2014

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

StadskantoorM.A. de Ruijterlaan 24461 GE Goes

PostadresPostbus 21184460 MC GoesT 14 0113E [email protected] I www.goes.nl

Openingstijden afdeling Publiekszakenma t/m vr 09.00 - 12.30 uur do-avond 17.00 - 20.00 uurza 10.00 - 12.00 uur

Op maandag- t/m donderdagmiddag kunt u alleen na telefonische afspraak geholpen worden. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

Openingstijden afdelingen Activering & Inkomensvoorziening en Zorgma t/m vr 09.00 - 12.30 uur

Calamiteitentel. (0113) 249 770In noodgevallen buiten kantooruren: 06 5329 8141

www.goes.nl

Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:a. de naam en het adres van de indiener;b. de dagtekening;c. een omschrijving van het besluit waartegen

het bezwaar is gericht;d. de gronden van het bezwaar.

Geen collegespreekuur tijdens zomervakantie

Tijdens de vakantie vervalt het collegespreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag 28 augustus om 18.30 uur. Voor evenementen: zie www.goesisgoes.nl

Algemene Plaatselijke Verordening Goes 2014 (APV)

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat de raad de Algemene Plaatselijke Verordening Goes op 10 juli 2014 heeft vastge-steld. Deze verordening treedt met ingang van 29 augustus 2014 in werking. Tegelijk met de inwerkingtreding vervalt de Algemene plaatse-lijke verordening 2012 en de daar bijbehorende wijziging van 2013.De verordening ligt vanaf 20 juli 2014 6 weken ter inzage.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-ning hebben ontvangen:

datum zaaknummer locatie omschrijvingontvangst15-08-2014 OMG-2014-0393 Parallelweg 19 te Goes het bouwen van een berging13-08-2014 OMG-2014-0390 's-Gravenpolderseweg 104 het vervangen van de schutting te Goes De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

De Ride for the Roseskomt eraan!De Ride for the Roses komt eraan!Zondag 7 september aanstaande start de Ride for the Roses vanuit Goes, hét wieler-evenement voor het KWF met zeker 10.000 deelnemers en drie prachtige routes door het Zeeuwse: eentje van 25, een van 50 en een tocht van 100 kilometer over onder andere Walcheren, de Zeelandbrug en de Ooster-scheldekering. Omdat alle deelnemers vertrekken vanaf De Zeelandhallen en daarvoor vanwege de veilig-heid verschillende wegen worden afgesloten, informeren we u binnenkort via diverse kanalen (deze pagina onder andere) over de (verkeers)maatregelen die dag. Wilt u nu al meer informatie over de Ride for the Roses of wilt u zich nog inschrijven, dan kunt u ’s kij-ken op de website van het evenement: www.ridefortheroses.nl. Zien we u 7 september op of langs de route?

RIDE FOR THE ROSES

GOESZEELAND

7 SEPTEMBER 2014www.ridefortheroses.nl

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum zaaknummer locatie omschrijvingontvangst14-7-2014 M-ACT142683 Geldeloozepad 5H te Goes het uitbreiden van de kantine,

krachthonk, materialen berging en uitbreiding van de kleedruimten en douches

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via [email protected]

Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingspro-cedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending14-8-2014 OMG-2014-0334 Achterhaven 14 te Goes het plaatsen van zonnepanelen12-8-2014 OMG-2014-0280 Land van Straub 15-33, het bouwen van 22 rijwoningen Zilveren Schoe 40-48 en Wegenlinkmeedt 6-18 te Goes 13-8-2014 OMG-2014-0349 Martinus Nijhofflaan 55 het plaatsen van een schutting te Kloetinge 14-8-2014 OMG-2014-0320 Sportpark het Schenge te Goes het aanleggen van een parkeerterrein en het aanpassen

van een inrit

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzen-ding (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belangheb-bende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending14-08-2014 MUIT-2014-468 's Heer Hendrikskinderendijk 1 het maken van een uitweg te Goes

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending11-08-2014 DHW_O-2014-444 parkeerterrein Nieuwe Rijksweg ontheffing schenken zwak-alcohol- 21 te 's-Heer Hendrikskinderen houdende dranken tijdens Benefiet- avond op 6 september 201414-8-2014 DHW_O-2014-445 Troelstralaan 1 te Goes ontheffing schenken zwak-alcohol-

houdende dranken tijdens een personeelsbarbeque op 23 september 201414-8-2014 EVG-2014-464 Grote Markt en een evenementenvergunning voor Ganzepoortstraat te Goes Goes Modestad op 27 en 28 september 201414-8-2014 EVG-2014-442 Troelstralaan 1 te Goes een evenementenvergunning voor personeelsbarbeque op 23 september 201414-8-2014 EVG-2014-466 Westwal te Goes een evenementenvergunning voor het afsteken van vuurwerk op 13 augustus 201414-8-2014 EVG-2014-416 Centrum Goes een evenementenvergunning voor een Night Run in centrum van Goes op 10 oktober 201414-8-2014 EVG-2014-431 Zwembadweg 3 te Goes een evenementenvergunning voor

de Grand Tour Johnny Hoogerland op 21 september 2014

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemees-ter/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Page 10: Dbv 20140820

W W W . B O R S E L E . N L

BORSELS BULLETIN2 0 A U G U S T U S 2 0 1 4 W E E K 3 4

REDACTIE GEMEENTE INFO afdeling Bestuursondersteuning, Tel. (0113) 238438 E-mail: [email protected] GEMEENTERAAD raadsgriffi er, Tel. (0113) 238440 GEMEENTE BORSELE Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders, commissie bezwaarschriften.Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Bezoekadres: Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Tel. +14 0113, fax (0113) 561385 Openingstijden Burgerzaken: Maandag 08.30-12.30 uur en ‘s middags op afspraakDinsdag 08.30-12.30 uurWoensdag 08.30-16.00 uurDonderdag 08.30-12.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uurVrijdag 08.30-12.30 uurOpeningstijden ter inzage liggende stukken iedere werkdag van 08.30-12.30 uurE-mail: [email protected]: www.borsele.nlTwitter: @gemeenteborsele

PERSOONSGEGEVENS, INZAGE EN GEHEIMHOUDINGWat is de Basisregistratie personen (BRP)?De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken van uitkeringen.

Wijziging van gegevens in de BRPEr zijn gegevens die u zelf moet doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt. Andere gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

Gebruik van de BRPDe persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Alleen overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP. Overheidsinstanties bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de BRP? U hebt het recht om uw eigen persoonsgegevens in de BRP in te zien. Ouders of verzorgers met ouderlijk gezag hebben inzage in gegevens van hun minderjarige kinderen. De gegevens in de BRP zijn niet openbaar. De instanties die gegevens uit de BRP afnemen, bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Uw gegevens inzienWilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Op MijnOverheid.nl kunt u onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u geregistreerd staat in de BRP. U moet inloggen via DigiD. U kunt ook bij de gemeente navragen hoe u geregistreerd staat. U doet dit bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Inzage in uw gegevens kost niets. Als u een kopie van uw persoonsgegevens uit het BRP wilt, kan de gemeente hiervoor wel kosten in rekening brengen.

Organisaties die uw persoonsgegevens mogen inzien U kunt bij de gemeente navragen welke instanties uw gegevens uit de BRP ontvangen. Zo stuurt de gemeente uw adreswijziging door naar de Belastingdienst als u verhuist. U krijgt brieven en rekeningen van de Belastingdienst dan automatisch op uw nieuwe adres.

Verzoek om persoonsgegevens van een ander in te zienIn de Wet BRP is het inzagerecht geregeld: niet iedereen kan zo maar persoonlijke gegevens van een ander opvragen bij de gemeente. Alleen u zelf, een gemachtigde en wettelijke afnemers hebben hier recht op. Wie gegevens van een ander wil inzien, kan een verzoek indienen bij de gemeente. De gemeente gaat na waarvoor de gegevens nodig zijn en beoordeelt of ze verstrekt mogen worden volgens de wet.

Onjuiste gegevens Als uw gegevens niet juist zijn opgenomen in de BRP, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u informeren over uw persoonsgegevens in de BRP. U kunt de gemeente verzoeken uw gegevens aan te vullen of te corrigeren. Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op een verzoek om wijziging van uw gegevens? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit bezwaar tekent u aan bij het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragenU kunt geheimhouding van uw persoons-gegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.

Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?U kunt geheimhouding van uw persoons-gegevens aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont of waar u heeft gewoond. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de BRP worden dan niet aan derden verstrekt. U kunt het verzoek persoonlijk indienen bij de gemeente, afdeling Burgerzaken, of via de site van de gemeente, www.borsele.nl.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven

voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Overzicht verstrekte persoonsgegevensDe gemeente is verplicht de gegevens over de verstrekkingen van uw persoonsgegevens te bewaren. Wilt u weten aan wie de gemeente het afgelopen jaar uw persoonsgegevens heeft verstrekt? Dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. U stuurt daarvoor een brief naar de gemeente Borsele, afdeling Burgerzaken, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Het verzoek moet ondertekend zijn en u moet een kopie van uw legitimatie- bewijs toevoegen. Binnen enkele weken na uw aanvraag krijgt u het overzicht gratis toegezonden.

Actuele gegevensHet is van groot belang dat uw persoonsgegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken, (0113) 238443 of [email protected].

BESLUIT VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDENBurgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij op 9 juli 2014 het Besluit vervanging papieren archiefbescheiden gemeente Borsele en het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeente Borsele 2014 hebben vastgesteld. Per 21 augustus 2014 treedt het besluit en het handboek in werking. Ze liggen tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis en zijn te raadplegen via www.borsele.nl.

BorseleBBBooCultu

re

le

OELJEBROELJEA.s. Zaterdag 24 augustus 2014 is het dan eindelijk zo ver: De 4e editie van het alsmaar groeiende Oeljebroelje, cultuurfestival aan de Schelde van 11 - 17 uur in Fort Ellewoutsdijk, Fortweg 2, 4437 AP EllewoutsdijkOeljebroelje, wat Zuid-Bevelands dialect is voor “van alles wat, een allegaartje”, doet ook dit jaar haar naam eer aan. Op het binnenplein en in enkele kazematten wordt door 23 deelnemers een kunstmarkt gehouden. Deelnemende kunstenaars zijn: Marion van de Velde, Mandy van Goeije, Annelein Bij de Vaate, Michael Vijverberg, Yvonne van Ree, Heleen Minnaar, Mirjam Schellekens, Bram van der Pool, Yvonne van der Pool, Monique Roedts, Marieke van Liere, A.Vogelenzang, Aswintha Steketee, Jacqueline Geluk, Marleen Burger, Kees Bruijnes, Ton van Nunen, ’t Ouwe Glas’uus, Luke de Jong, Emmy Schutte, Jolanda Pape, Kitty Tolhoek, Janneke Rottier

Technieken als mixed media, glaskunst en keramiek zijn deze dag te bewonderen. Ook is er de mogelijkheid om een workshop te volgen genaamd ‘Kunstzinnig Dagboek’ of een kunstwerkje op uw nagels te laten maken door Evelien VerschuureOp het muziekpodium treft u dit jaar wederom Zeeuwse muzikanten. Zo maken Meet5Reed, James van de Water, Straatruis, Sense en Natural Born Eastman hun opwachting. Onder het genot van een hapje en een drankje zal het goed toeven zijn op het muziekterras. En wilt u graag zelf muzikaal aan de slag? Volg dan tijdens Oeljebroelje de Djembé workshop.Natuurmonumenten verzorgt deze dag rondleidingen in en om het fort. De toegang is gratis. Uiteraard is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. Het festival wordt georganiseerd door de Culturele Raad Borsele i.s.m. Natuurmonumenten en De Landing in Baarland.

CULTUREEL IN BORSELE

De raad is op zomerreces tot eind augustus. 4 september aanstaande is de eerstvolgende raadsvergadering.

GEMEENTERAAD

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevings-vergunning hebben ontvangen:

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER EN UITGEBREID

Aanvragen reguliere procedureDe publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend

Verleende omgevingsvergunning regulier

BezwaarDe beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen. De beschikkingen en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden.Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.

Verlengen beslistermijnOp grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de termijn voor het nemen van een besluit naar aanleiding van de onderstaande aanvragen, te verlengen met zes weken:

Heinkenszand Zwanestraat 5 10 augustus 2014 het bouwen van een serre aan de zijkant van de woning

Bezwaar De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen. De beschikkingen en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden.Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.

Ellewoutsdijk van Hattumstraat 1 07 augustus 2014 het starten van een kleur- en stijladviesbureau

Ellewoutsdijk Grindweg 2 25 juni 2014 het uitbreiden van de schuur en het creëren van een kantoor

Heinkenszand Hoendervogellaan 32 16 juni 2014 het uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage

's-Gravenpolder Prunusstraat 27 26 juni 2014 het uitbreiden van de woning

Aanvraag regulier geweigerd

Nieuwdorp Kasteelweg 06 augustus 2014 Weigering kappen van 2 stuks (Kad. H 56 Begraafpl.) Taxus baccata, (boomnr.

1596 en 1597) en 2 stuks Ilex aquifolium (boomnr.1600 en 1599)

Page 11: Dbv 20140820

PAGINA 11

DOOR ELLEN DE VRIEND

Het Europees kampioenschap handboog-schieten leverde zaterdag een gouden me-daille op voor de Belgische juniorenploeg. Zij wisten 47 punten te scoren. Frankrijk en Nederland scoorden elk 43 punten. De beste Nederlandse schutter was Wessel de Puyt met tien punten. De seniorenteams uit Nederland, België en Frankrijk streden zondag voor het Eu-ropees Kampioenschap voor zowel lan-

denteams als individueel. Een Europees kampioenschap waaraan maar drie landen meedoen? Secretaris Hans Schipper van Schuttersvereniging Victoria knikte. “Het wordt nergens anders in Europa gespeeld,. Ja, in Engeland, maar daar schieten ze nog met traditionele bogen en kunnen niet echt aan het EK meedoen.” Op twee velden wa-ren de schutters bezig, aangemoedigd door flinke groepen supporters. De staande wip is een 28 meter hoge, ijzeren constructie met een aantal pinnen waarop 43 vogels

zijn vastgezet, kleine blokjes met kleurige pluimen. “Op een volle wip staan in totaal 50 punten. De hoofdvogel staat helemaal bovenaan en is vier punten waard, op de twee bovenste armen worden de twee zij-vogels en twee kallen gezet en de 36 klei-ne vogels, die één punt opleveren, worden verdeeld over de drie onderste dwarslat-ten”, legde Schipper uit. “De landenploe-gen bestonden ieder uit 24 schutters, die elk tien keer mochten proberen met hun handboog vogels van de wip af te schieten en punten te behalen.” Daarnaast dongen 70 schutters mee naar de individuele titels.

ApplausGeconcentreerd stonden de schutters pal naast de wip, hun ogen gericht op de vo-gels. Door de vele kleine vogels waren die aan de top moeilijk te raken. De sfeer was erg gemoedelijk en als er een voltreffer was klonk er applaus. Vader Tom Maillie en zoon Sven genoten van het schieten. “Wij staan op een camping in Baarland en hoorden over dit kampioenschap”, zei Tom. “Sven wilde het wel eens zien.” Het gezin Aalbers snapte de spelregels niet helemaal. Dochter Maaike had het koud en wilde terug naar huis, zeker toen ze bijna een pijl op haar hoofd kreeg. De harde zijwind zorgde ervoor dat de pijlen alle kanten op waaiden. Bij de senioren werd Nederland Europees kampioen met 48 punten. Beste schutters waren Richard van Oosten en Piet Maat met elk vijf pun-ten. De tweede plaats was voor België met 45 punten en Frankrijk werd derde met 43 punten.

Nederland schiet goed op staande wipEuropees kampioenschap in Kwadendamme trekt veel publ iek

Het EK Handboogschieten telde 500 deelnemers. FOTO ELLEN DE VRIEND

KWADENDAMME – Het was het afgelopen weekend druk op het sportterrein in Kwadendamme. Daar deden 500 mensen mee aan het Europees Kampioenschap Handboogschieten op de staande wip. Schuttersvereniging Victo-ria organiseerde dit 64e editie van het EK. Winnaar bij de junioren werd de Belg Dylano Degrande. Bij de senioren werd Eli Maat uit Ellewoutsdijk Europees kampioen. Het seniorenteam van Nederland werd eveneens eerste.

‘s-HEER ABTSKERKE - Het Vrijwilli-gershuis, Manteling, Stichting Wel-zijn Kapelle en het steunpunt Mantel-zorg in Reimerswaal organiseren in samenwerking met MEE Zeeland een cursus voor mantelzorgers: ‘De zorg de baas’

De cursus vindt plaats op 25 september en 9 oktober tussen 13.30 uur en 15.30 uur in Dorpshuis Versvliet aan de V.D. Plas-schestraat 33. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor een chro-nisch zieke, gehandicapte of hulpbehoe-vende partner, ouder, kind of ander fami-lielid, vriend of kennis. ‘Over het algemeen vergt de verzorging van een zieke partner, ouder, vriend of kind veel tijd en energie’, aldus de samenwerkende organisaties. Zij

vinden het belangrijk dat mensen de zorg zo lang mogelijk op een goede manier kun-nen geven. In de cursus krijgen deelnemers via informatie en praktische oefeningen in-zicht in de belasting die de zorg met zich meebrengt. ‘U krijgt handvatten aangereikt om de belasting te verminderen’. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: balans vinden in de zorg voor de ander en de zorg voor uzelf en het voorkomen van stress en overbelasting. ‘Indien u vervan-gende zorg nodig heeft kunnen wij, mits tijdig aangemeld, zorg dragen voor de inzet van een vrijwilliger’. Deelname is gratis, aanmelden verplicht voor 15 september bij het Vrijwilligershuis. Telefoon: 0113-311999. E-mail: [email protected]. Website: www.vrijwil-ligershuis.nl.

Cursus: ‘De zorg de baas’

Goes wint Borsele Sloepoort Cup

Zondag-eersteklasser wint van GPC Vl issingen

NIEUWDORP - Zondag-eersteklasser Goes heeft zaterdag de finalepoule van de Borsele Sloepoort Cup gewonnen. De ploeg van trainer Jan Poortvliet versloeg Oostkapelle (3-0) en GPC Vlissingen met 1-0. Vorig jaar ging Vlissingen nog met de overwinning aan de haal. Gastheer Nieuwdorp, hierboven op de foto in actie tegen GPC, werd dit jaar knap derde na een 2-0-zege op Oostkapelle. Naast de standaardteams waren er dit jaar op de Borsele Sloepoort Cup wedstrijden voor dameselftallen en A-junioren. FOTO COBY WEIJERS

W W W . B O R S E L E . N LV E R V O L G P A G I N A

’s-Gravenpolder, 1e en 2e fase”, vastgesteld op 12 januari 1993;

• Bestemmingsplan “Bedrijfsterrein ’s-Gravenpolder, 3e fase”, vastgesteld op 6 november 1997;

• Bestemmingsplan “Bedrijventerrein ’s-Gravenpolder, 4e fase”, vastgesteld op 2 februari 2006.

InzageVanaf 21 augustus t/m 3 september 2014 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis te Heinkenszand. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.Selecteer op deze website het tabblad “Bestemmingsplannen”. Vul dan in het venster “Naam” de naam van het bestemmingsplan in. De plancode van dit bestemmings-plan is: NL.IMRO.0654BPBG2015-0001. Het voorontwerp bestemmingsplan is daarnaast in te zien op de gemeentelijke website www.borsele.nl.

Belang van het voorontwerp bestemmingsplanIn de voorbereidingsfase van dit bestemmingsplan heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie zijn verschillende relevante gegevens verzameld. Hierbij kunt u denken aan de huidige bestemming van percelen, de aanwezige bebouwing en gebruiksfuncties van diverse locaties. Deze gegevens zijn vervolgens verwerkt in het voorontwerp bestemmingsplan. Het vastleggen van de juiste gegevens in het bestemmingsplan is medebepalend voor de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van uw perceel voor een periode van in ieder geval 10 jaar. Daarom willen wij u vragen om goed kennis te nemen van het voorontwerp bestemmingsplan en hierop te reageren als u van mening bent dat de vermelde gegevens niet correct zijn.

InspraakTijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie naar voren brengen. Deze schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu op (0113) 238425.

DONEER UW TAXUSSNOEISEL AAN DE ZRDTot 31 augustus 2014 kunt u taxussnoeisel afgeven bij de Zeeuwse milieustratenDe afgelopen jaren hebben de gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen deelgenomen aan de Vlaamse actie Vergroot de Hoop. De actie 'Vergoot de Hoop' is vanaf dit jaar uitgebreid met alle Zeeuwse milieustraten. Tot 31 augustus kunnen alle inwoners van Zeeland hun taxussnoeisel afgeven op de milieustraten. Deze actie 'Vergroot de Hoop' is gericht op het verzamelen van taxussnoeisel ten behoeve van twee doelen: de productie van kankermedicijnen en het bevorderen van het onderzoek naar kanker. De Zeeuwse gemeenten en de ZRD roepen alle inwoners van Zeeland op om samen met hen de strijd aan te gaan tegen kanker door hun taxussnoeisel in te leveren bij de milieustraten.

Voor meer informatie over deze actie kunt u terecht op onderstaande website van de Zeeuwse Reinigingsdienst www.zrd.nl.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN“BEDRIJVENTERREIN ’S-GRAVENPOLDER 2015”

De gemeente Borsele voert het beleid om voor haar grondgebied geactualiseerde bestemmingsplannen te hebben. Ook streeft de gemeente er naar om het aantal bestemmingsplannen te beperken. Voor de bedrijventerreinen 1e tot en met 4e fase ’s-Gravenpolder heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding.

Inhoud bestemmingsplanHet nieuwe bestemmingsplan actualiseert de volgende bestemmingsplannen:• Bestemmingsplan “Bedrijfsterrein

CONTROLE HONDENBELASTING

Vanaf september 2014 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Borsele. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

Wie betaalt er hondenbelasting?Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet voor alle honden belasting wordt betaald.

Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Een aangifteformulier is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis in Heinkenszand en bij SaBeWa Zeeland in Terneuzen, tel. nr. (088) 9995808. U kunt het formulier ook downloaden op www.sabewazeeland.nl (digitaal loket) hondenbelasting aangifte.

Controle Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere honden. Indien niemand thuis

EVENEMENTENKALENDEROmschrijving Locatie Datum

Avondmarkt, van 18.00 tot 23.00 uur Heinkenszand 22 augustus 2014Oogstfeest, van 10.00 - 17.00 uur. Toegang gratis Oudelande 23 augustus 2014Meer info: www.oogstfeestoudelande.nl Oeljebroelje, Cultuurfestival aan de Schelde Fort Ellewoutsdijk 24 augustus 2014van 11.00-17.00 u Trekkertrek www.poeltrappers.nl ’s-Heer Abtskerke 30 augustus 2014Tentoonstelling 'Beweging/Contrast' galerie G achttien 88, Tot 31 augustus 2014 Baarland “Vleugels en snorharen, hoezo gezworen ’t KUNSTUUS, Tot 7 september 2014vijanden..." Heinkenszand

www.poeltrappers.nl ’s-Heer Abtskerke 30 augustus 2014Tentoonstelling 'Beweging/Contrast' galerie G achttien 88, Tot 31 augustus 2014 Baarland

is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor SaBeWa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.

Tarieven hondenbelasting De gemeente Borsele heft hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. In het belastingjaar 2014 gelden de volgende tarieven:

Aantal honden Tarief desbetreffende hond Eerste hond € 52,20 Voor iedere hond boven het aantal van één € 78,60 Kennel € 157,20

Wijzigingen Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij SaBeWa Zeeland melden, zodat de aanslag hondenbelasting gecorrigeerd wordt. Dit kunt u doen via het formulier afmelden hondenbelasting. Een afmeldformulier is verkrijgbaar bij SaBeWa Zeeland en op de website www.sabewazeeland.nl (digitaal loket) hondenbelasting afmelden

Meer informatieHeeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met SaBeWa Zeeland, tel. nr. (088) 9995808.

Page 12: Dbv 20140820
Page 13: Dbv 20140820

AanbodHet Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties & Ontwikkeling, afdeling Verkoop & Ingebruikgeving, cluster Verkoop, Stationsplein 3, 4811 BB Breda, zal op woensdag 1 oktober 2014 om 11.00 uur in het openbaar bij inschrijving de volgende onroerende zaak verkopen: het aan de Staat verleende recht van opstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie C, nummer 2157, groot 240 m2, en het op dat perceel staande kantoorpand, plaatselijk bekend als Westerhavenweg 2 te Vlissingen.

BezichtigingOp woensdag 3 september 2014 van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.

De objectomschrijving en de verkoopvoorwaarden met een ontwerpakte van levering - worden op verzoek toegezonden (telefoon: 076 524 13 73);- zijn beschikbaar tijdens de bezichtiging.

Te koopKantoorpandWesterhavenweg 2 Vlissingen

Meer informatierijksvastgoedbedrijf.nl

Intratuin Koudekerke Galgeweg 5, 0118-551623. Donderdag en vrijdag koopavond. Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folderKijk t l folder op www intratuin nl/fold

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 t/m zaterdag 23 augustus 2014Aa

40%korting 60%korting

ng

50%korting

70%korting

Actie potgrond Inhoud 20 liter, geschikt voor alle planten, met name voor eenjarige zomerbloeiers.

Per zak 1.79

Nú 5 zakken 5.- Per stuk 12.95

Tuinhortensia (Hydrangea) Diverse kleuren, hoogte 25 cm, halfschaduw, potmaat 19 cm, 6 tot 10 bloemen per plant.

1+1gratis

Lavendel (Lavendula Hidcote)Hoogte 35 cm, potmaat 17 cm.

4.99

2.99

Canadian stoel Wit, Noord-Europees grenen, 100% PEFC-hout, 1 jaar garantie.

99.-

49.-

50%korting

50%korting

40%korting

40%korting

Page 14: Dbv 20140820

PAGINA 14

voor het laatste actuele lokale nieuws

kijk op www.internetbode.nl

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

expositie tuinbeelden: Deze zomer tonen 14 kunstenaars, allen woonachtig in Zeeland, hun werk in de beeldentuin van Tuincentrum Ter Lucht. Er is een grote diversiteit aan beel-den te zien van abstract tot figuratief in de materialen glas, mozaïek, keramiek, metaal, rvs en polyester. De beelden zijn te koop maar het is ook mogelijk om de kunstenaar een werk in opdracht te laten maken. Exposanten zijn Arjan van Hekke, Hendrike Huijsmans, Frans Kegels, Hetty Kool, MissMoza (Anke El-sen), Frida van Overbeeke, Glenn Priester, Ma-rian van Puyvelde, Bart en Rinus Rentmeester, Rijnhard Schregardus, Berita Valk, Wilma Ver-meij, Goos Verwoest en Gerdi Zwaan. In au-gustus en september krijgen de roestvrijstalen objecten van Arjan van Hekke meer ruimte om zich te laten zien. Expositie t/m 31 oktober: beeldentuin bij tuincentrum-bloembinderij Ter Lucht, Nieuwe Rijksweg 49, 4458 SG ‘s Heer Arendskerke, www.terlucht.nlexpositie hof van G achttien 88: ‘Stil-leven’ is het thema wat Sia Braakman, In-grid Onstenk, Tineke van de Water, Heleen Hoek, Wilma Vermeij/Anne Zuidema/Letta Vermeulen-van Oosten, Tineke Thielemans, Gerda Wentink, Hanneke Barendregt, Cees Dubbeldam, Jeltje van Houten, Tineke den Dulk inspireerde om het met hun disciplines vanuit verschillende invalshoeken een vorm te geven. Hun objecten zijn te zien in het Hof van G achttien 88, Oude Polderdijk 2, Baarland, 0113-639209. Open: zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur én op afspraak, Oude Polder-dijk 2, Baarland; t/m 28 september.Yerseke als kunst: In een loods achter de Oesterij aan de Havendijk te Yerseke expo-seert Ineke de Vries haar schilderijen met als onderwerp insteekhaventjes en oesterputten. De tentoonstelling duurt tot eind augustus en de toegang is gratis.landschappen en sieraden: Ko Tramper (78) uit Krabbendijke, dochter Bianca Tram-per uit Lelystad (47) en schoondochter Jeanin Tramper-Lokerse (44), ook uit Krabbendijke

exposeren hun werk op vijf zaterdagmiddagen in augustus in het Kerkje van Ellesdiek te El-lewoutsdijk. Ko, die van huis uit huisschilder is, schildert Zeeuwse landschappen, Bianca maakt in haar vrije tijd zilveren sieraden zoals ringen, kettinkjes en broches en Jeanin cre-eert sieraden van paardenhaar. Er zijn alleen op zaterdag kijkmiddagen: 23 en 30 augustus, 13.30-16.00u. www.kerkje-ellesdiek.nlkunst uit de delta: In de Nicolaaskerk te Kortgene is de zomerexpositie ’Kunst uit de Delta’ te zien van drie Zeeuwse kunstenaars: Adri Geelhoed, Betsy de Jonge en Leen van Duivendijk. De kunstwerken, bestaande uit schilderijen en keramiek, laten een duidelijke link met Zeeland zien. De schilderijen van Leen van Duivendijk zijn voornamelijk geïnspireerd door het water. Hij wil zijn leefomgeving observeren van dichtbij en dat aan het publiek doorgeven. Adri Geel-hoed schildert het Zeeuwse landschap in hel-dere kleuren, en wil vooral de sublieme leegte ervan overbrengen. Betsy de Jonge zoekt de grenzen op van zo-wel het materiaal als de thema’s waarmee ze werkt. In haar keramiek komen onder an-dere elementen terug van de Zeeuwse kle-derdracht. De kunstwerken zijn te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag, tussen 13.00 en 17.00 uur. De zomerexpositie loopt t/m 31 augustus.de schoonheid van de Zeeuwse dracht: Tot en met 4 september kunt u de expositie ’De schoonheid van de Zeeuwse dracht’ van Yvonne de Kramer bezoeken in de hal van het gemeentehuis te Kapelle.Streekdrachten zijn een bron van inspiratie voor Yvonne. Ze schil-dert mannen en vrouwen in Zeeuwse dracht, maar ook uitvergrootte Zeeuwse messen, de zogenaamde Paeremessen. Ze vindt het be-langrijk dat dit stukje cultureel erfgoed wordt gekoesterd. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeente-huis. (zie www.kapelle.nl of www.yvonnedekramer.nl)

Exposities

VLIEG NAAR DE MAAN

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

Molenweg 36 • 4341 BE ArnemuidenTel 0118 6017790 • [email protected]

www.jenbkasten.nl

JB Kasten.indd 1

Molenweg 36 • 4341 BE ArnemuidenTel 0118 601790 • [email protected]

www.jenbkasten.nlMolenweg 36 • 4341 BE Arnemuiden

Tel 0118 6017790 • [email protected]

JB Kasten.indd 1

TE HUUR! GARAGEBOXEN

Goes Zuid diverse locaties

€ 70,- p.m. www.mercari.nl

0162-372211

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

Zalmfilet500 gram 7.95

Ei-zalmsalade150 gram 2.85

Coquille noot/vleesper stuk 1.10

Gebakken scholfilet4 halEn 3 bEtalEn

Tot ziens bij:

Vishandel Van as Zeeland b.V.Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 19-08 t/m 23-08-2014

ME

TA

AL

HA

ND

EL

www.metaalhuiskes.nl

Handelsweg 53 - 4421 SH KapelleT 06 53 83 25 05 E info@

metaalhuiskes.nl

Huiskes-visite.indd 112-12-11 16:01

Ruim 70 jaarervaring!

INKOOP VAN METAALVoor bedrijven en particulieren (Koper, zink, ijzer, lood, RVS etc.)

Wij hanteren aantrekkelijke inkoopprijzengebaseerd op de dagkoers, deze onder voorbehoud;

ze kunnen ondertussen gewijzigd zijn.

*Aangegeven prijs is per kilogram.*Aangegeven prijs is de minimale prijs die wij betalen.

Hoe hoger de kwaliteit, des te hoger de prijs.*Prijzen zijn dagprijzen en onder voorbehoud en kunnen

ondertussen zijn gewijzigd.U kunt bij ons GEEN koelkasten of oliehoudende producten

inleveren!

Handelsweg 53 4421 SH [email protected]

0113-340170 - 06-20920557ma-vrij 08.30 - 17.00 • za van 09.00 - 12.00 uur

Koper kabel 38% € 1,45Aluminium kabel € 0,45Koper loodkabel € 0,70Aluminium loodkabel € 0,35Zuiver koper € 4,50Onzuiver koper € 4,00Gemengd rood koper € 3,31Geel koper / messing € 2,55

Aluminium € 0,73RVS € 1,00Lood € 1,00Zink € 0,83Electro motoren € 0,40IJzer € 0,17Accu’s € 0,38Katalysators (p.st vanaf) € 10,00

ACTUELE PRIJZEN PER KILOGRAM:

Steketee Computers advies reparatie verkoop

advies reparatie verkoop

De scholen gaanweer beginnen!

Bent u op zoek naareen nieuwe laptop?

www.steketeecomputers.nlBernie Steketee

Tel. 06 - 50 57 13 [email protected]

Industrieweg 11, 4401 LA Yerseke/steketeecomputers

Kersenweg 54416 PT KruiningenTel.: 0113 - 38 17 [email protected]

Kersenweg 54416 PT KruiningenTel.: 0113 - 38 17 [email protected]

in- en verkoop - onderhoud - keuringen - verhuur - leasing - speciaalbouw

Feest in stijl!

Vlissingsestraat 38-40,

Koudekerke

(0118) 553003

[email protected]

www.huysterschelde.nl

Bruiloft • Receptie • Diner • HotelRuime, gratis parkeergelegenheid

Feest in stijl!

Vlissingsestraat 38-40,

Koudekerke

(0118) 553003

[email protected]

www.huysterschelde.nl

Bruiloft • Receptie • Diner • HotelRuime, gratis parkeergelegenheid

Feest in stijl!

Vlissingsestraat 38-40,

Koudekerke

(0118) 553003

[email protected]

www.huysterschelde.nl

Bruiloft • Receptie • Diner • HotelRuime, gratis parkeergelegenheid

Feest in stijl!Bruiloft • Receptie • Diner • Hotel

Ruime, gratis parkeergelegenheid

Vlissingsestraat 38-40,Koudekerke(0118) [email protected]

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

Pallets Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

Page 15: Dbv 20140820

BIJ TMC KRUININGENOPRUIMFINALE

Kom naar de laatste week van de opruiming! De laatste

showmodellen met hoge kortingen tot 55% op de volgende merken:

Musterring, Novastyl, Havee, Interstar, Vidato en Bannink.

Ook nog veelrelaxfauteuils

tegenopruimprijzen!

nu tot

55%korting

op showroom-modellen

PARTIJVOORDEELOP MASSIEF EIKEN MEUBELS!

Boekenkast van €1429,- Nu €745,-

Eettafel 197x95 cm: van €1350,- Nu €765,-

Dressoir 217cm breed:

van €1808,- Nu €895,-

Tv meubel smal 1.284,- nu 590,-

Dressoir 1.908,- nu 945,-

Salontafel 65x65 cm 499,- nu 245,-

Hoektafel 383,- nu 185,-

Salontafel 140x75 cm 891,- nu 425,-

Salontafel 95x95 cm 891,- nu 425,-

Kubus 38x38x38 cm 288,- nu 155,-

Kubus 45x45x45 cm 278,- nu 135,-

Salontafel op wielen 391,- nu 195,-

Eettafel 157x95 cm 1.215,- nu 595,-

Eettafel 177x95 cm 1.282,- nu 680,-

Eettafel 217x95 cm 1.480,- nu 825,-

Nederlands fabrikaat,massief eiken,bovenbladen invergrijsde olie

Kubus op wielen 45x45x51 cm 349,- nu 175,-

TMC Kruiningen | Zandweg 1b | (0113) 38 26 26 | www.tmcwoonwinkels.nl

Kom naar TMC Kruiningen en profi teer nog van de opruiming!TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft!

Page 16: Dbv 20140820

PAGINA 16

KAPELLEVrije Evangelische GemeenteNoordelijke Achterweg 67, Wemeldinge. Diensten: zo.10.00u. Tevens elk seizoen extra diensten. www.vegwemeldinge.nlChristelijke Gereformeerde KerkBiezelingseweg 6, Kapelle. Zondag 24 augustus: 10.00u ds. A.G.M. Weststrate Voorbereiding Heilig Avondmaal; 17.00u ds. J. Breman, ZwijndrechtGer. Gem. Kapelle-BiezelingePetrakerk, Goessestraatweg 18, Kapelle. Zondag 24 augustus: 10.00u en 16.30u leesdienst. Woensdag 27 augustus: 19.30u Ds. D. de Wit. Zondag 31 augustus: 10.00u en 16.30u Ds. J.W. Verweij.Prot. Gem. Kapelle-Biezelinge-Evers-dijkMozeskerk, Noordstraat 4, Biezelinge. Zondag 24 augustus: 10.00u Ds. A.G.E. KlapHervormde Gemeente KapelleKerkplein 4, Kapelle. Dienst: zo. 10.00u. Voorganger: ds. L.C.P. DeventerProt. Gem. Hansweert & SchoreDijkstraat 5, Hansweert. Nieuwe Kerkplein 1, Schore. Diensten: ‘s zomers zo. 09.30u; ‘s winters zo. 10.00u, om de week wisse-lend in de Hervormde Kerk Hansweert en Schore.Protestantse Gem. WemeldingeKerkweg 5, Wemeldinge. Dienst: zo. 10.00u. Zondag 24 augustus: 10.00u ds. J.F. Kievit

BORSELEGereformeerde gemeente BorsseleOostsingel 21, Borssele. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u.Protestantse Gemeente BorsselePredikant: Ds.M.J.Wisse, 0113-561322. Scriba: P.Duijnkerke. Elke zondag dienst om 10.00u. Zondag 24 augustus: 10.00u ds M van Manen, BreskensGer. gem. ‘s-GravenpolderLangeweg 61, ‘s-Gravenpolder. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00uGer. gem. Hoedekenskerke‘s-Gravenpoldersestraat 4, Hoedekens-kerkeGer. gem. NieuwdorpHavenweg 26, Nieuwdorp. Elke zondag kerkdiensten om 9.30, 14.00 en 18.30u.Gereformeerde gemeente NisseZuidweg 15, Nisse. Diensten elke zondag om 9.30u en ‘s middags wisselende tijden.

Herv. Gem. OudelandeScriba: mevr. H.M. Storm-Wagenaar, tel: (0113) 548527. www.pknoudelande.nlOud Ger. Gem. ‘s-GravenpolderProvincialeweg 16, ‘s Gravenpolder. Dien-sten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00uProt. Gem. `s Gravenpolder/BaarlandZondag 24 augustus: Baarland 10.00u ds. C. Hoogendoorn, Terneuzen; ‘s-Gravenpol-der 10.00u dhr. P. HazenootProt. Gem. “de Ark” HoedekenskerkeVerder: Kerkstraat 32, Hoedekenskerke. Diensten zondag 10.00u Samenwerkende Protestantse Ge-meenten ’s-Heer Abtskerke en NisseDienst om de 14 dagen, steeds zo. om 10.00u. Zondag 24 augustus: 10.00u ds. E. Rietveld Dienst in ‘s- Heer Abtskerke.Prot. Gem. HeinkenszandBarbesteinkerk: Clara’s Pad 6, Heinkens-zand. Dorpskerk: Dorpstraat 71, Heinkens-zand. Zondag 24 augustus: 10.00u Barbe-steinkerk ds P. Schelling, MonsterdoopProtestantse Gemeente LewedorpZandkreekstraat 31, Lewedorp. Predikant: da. M.J. Wisse.Prot. Kerkgemeenschap NieuwdorpCoudorp 1, Nieuwdorp. Zondag 24 augus-tus: 10.00u Ds K van der Jagt, RenesseRK Kerk ‘s-Heerenhoek(‘s-Heerenhoek - Borssele - Nieuwdorp). Parochie: H. Willibrordus. Postadres: De-ken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek, tel. (0113) 351264. Diensten: 3e en 4e za. van de maand 19.00u, zo. 9.00u.RK Kerk H. Blasius Heinkenszand(‘s-Heer Arendskerke - Heinkenszand). Parochiecentrum: Kerkdreef 4, Heinkens-zand, tel. (0113) 561216. Diensten: iedere za.19.00u en iedere zo. 09.00u.RK Kerk Kwadendamme(‘s-Gravenpolder - Hoedekenskerke - Baar-land - Nisse - Oudelande - ‘s-Heer Abtsker-ke) Kerk en pastorie: Johan Frisostraat 5-7, Kwadendamme. Diensten: vrij. 09.00u, zo. 10.45u.RK Kerk LewedorpParochie: H. Eligius. Secr.: Burgemeester Lewestraat 11, Lewedorp. Spreekuur: elke 1e ma. van de maand 19.00-19.30u, tel. (0113) 612694. Diensten: zo. 10.30uRK Kerk Ovezande & Driewegen - El-lewoutsdijkParochie: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Pastorie: Hoofdstraat 58, Ovezande, tel. (0113) 655214. Diensten: zo. 09.30u, laat-

ste za. van de maand 19.00u.Prot. Gem. Driewegen - Ellewoutsdijk - OvezandeVan Tilburghstraat 27 te Driewegen, e-mail: [email protected], tel. 06-49914124. Voorganger: ds. Arie vd Maas, 06-13423121, e-mail: [email protected]. Zondag 24 augustus: 10.00u ds. Arie van der Maas

GOESChristelijke Gereformeerde KerkMaranathakerk, Bergweg 43A, Goes. Diensten zo. om 10.00u en 17.00u. Voor-ganger: ds. J.G. Schenau.Doopsgezinde gemeente/Vereniging Vrijzinnige ProtestantenDoopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes. Predikant ds. Leuny de Kam. Zondag 24 au-gustus: 10.00u ds.Tom Rijken AmsterdamEvangelische Gemeente Rafaël GoesSamenkomsten in Pontes-Goese Lyceum, ingang Vogelzangsweg. Aanvang dien-sten 10.00u, laatste zondag van de maand 19.30u.; www.rafaelgoes.nl. Voorgan-ger: K. VerhageFamily Time MinistriesSamenkomst iedere zondag om 13.00 uur in wijkgebouw De Spinne, Joseph Lun-slaan 7, Goes-Noord. Voorganger: Raadj Gonesh. Voor meer informatie: mail. [email protected], tel. 06-40733166. Zie ook www.familytime-ministries.nlGemeente van Jehovah GetuigenKoninkrijkszaal, Van Hallstraat 4, Goes. Vergadertijden: wo. 19.30u en zo. 10.00u.Gereformeerde GemeenteLouise de Colignylaan 177, Goes, tel. 228023. Predikant en preses: ds. C.J. Meeuse. Kerkdiensten om 9.30u, 14.00u en 18.00u.Ger. Gem. in NederlandKoningskerk, Nassaulaan 153, GoesGereformeerde Kerk VrijgemaaktOntmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes (tegenover ziekenhuis). Diensten: zo. om 09.30u en 16.30u. Predikant: ds. P.J. Trimp. Zondag 24 augustus: 9.30u ds. P.J. Trimp; 16.30u ds. E.J. Sytsma, pred. MiddelburgLeger des HeilsRav. de Groene Jager 72, Goes. Dienst zo. om 10.00u. Korpsofficieren: Majoor D. v. Vuuren en Majoor mevr. R. v. Vuuren-v. Leeuwen. Tevens kindernevendienst.Oud Ger. Gem.Kerkgebouw De Hoeksteen, Noordhoek-

laan 90, Goes. Diensten: elke zo. om 10.00u en 17.30u.Rooms-katholieke kerkH. Maria Magdalenakerk, Singelstr. 9, Goes. Diensten iedere zaterdag om 19.00u en iedere zondag om 11.00u.Protestantse gemeente GoesGrote of Maria Magdalenakerk, Singels-traat 21, Goes. De Hoogte, Populieren-straat 29, Goes. Oosterkerk, Bergweg 88, Goes. Zondag 24 augustus: (groen) Grote Kerk 10.00u ds. N. v.d. Linden Viering H.A.; 17.00u ds. A. Jobsen Avondgebed; Ooster-kerk 09.30u geen dienst; de Hoogte 10.00u ds. R. Kamermans.Vergadering van GelovigenZondag eredienst van 10.00 tot 11.00u; woordbediening van 11.30 tot 12.30u. www.nieuwleven-goes.nl. De samen-komsten worden gehouden in: Dorpshuis Heer Arendhuis, Torenring 46 te ‘s-Heer Arendskerke.Vrije Evangelische GemeenteKerkgebouw: Bethelkerk, Tulpstraat, Goes. Diensten zondag 10.0u en 18.30u.Hervormde GemeenteKerkgebouw De Levensbron, Mansholt-laan 1, Goes. Diensten 10.00u en 17.00u. Zondag 24 augustus: 10.00u ds. G.D. Kamphuis, Goes; 17.00u ds. G.D. Kamp-huis, Goes.Vliedberggemeente Geref.Kerk Goes e.o.Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes. Diensten: zo. om 9.30 en 16.30 uur.Admiraal de Ruyterziekenhuis GoesZondag 24 augustus: 10.00-10.30u Mw. M. ZandbergenPKN Gem. ‘s Heer ArendskerkeTorenring 2, ‘s-Heer Arendskerke. Predi-kant: ds. M.J. Wisse. Zondag 24 augustus: 10.00u Ds. Den HollanderProt. Gem. ‘s Heer H’kinderenPlein 1, tel. 233098. Zondag 24 augustus: 9.30u Mw.Ds. B.M.Ginhoven,AagtekerkeHerv. Gemeente KattendijkeKerkgebouw: Dorpsstraat 53, Kattendijke.Prot. Gemeente KloetingeGeerteskerk, Geertesplein 24, Kloetinge. Predikant: ds. J.H. de Koe. Zondag 24 au-gustus: 10.00u Eredienst, voorganger ds. J.H. de Koe.Prot. Gem. WilhelminadorpBrugstraat 12, Wilhelminadorp. Zondag 24 augustus: 10.00u Pastor ten Klooster.Geref. Gem. Wolphaartsdijk

Villa Novastraat 1, Wolphaartsdijk. Tel. 06-30826746. Diensten iedere zondag om 09.30u, 14.00u en 18.00u.Prot. Gem. WolphaartsdijkNicolauskerk, Oostkerkestraat 1, Wolp-haartsdijk. Zondag 24 augustus: 10.00u ds. C.A. van EckBaha’i-gemeenschap GoesBijeenkomsten vinden wekelijks plaats in Zeeland, geregeld ook in Goes. Info: 06-30534547Huis van EliaIedere zondag samenkomst om 13.15u. Adres: Oosterkerk Goes, Bergweg 88 te Goes (ingang aan de J.D. van Mellestraat). Kinderdienst aanwezig. Voor meer infor-matie: C. Harthoorn 0113-622409 of [email protected] ArrahmaanA. Joachimikade 5, tel. 257539. Voorz.: H. Nahari

NRD-BEVELANDGereformeerde GemeenteTorendijk 76, 4484 AV KortgeneProt. Gem. De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Nicolaaskerk, Kerkgang 2, Kortgene. Katse Kerk, Kerkstraat 3, Kats. Opstandingskerk, Voorstraat 20 Wissenkerke. Predikanten: Ds. R. den Hertog en mw. Ds. K. van den Broeke. Zondag 24 augustus: Wissenkerke 9.30u ds. K.v.d. Broeke, Kortgene; 11.00u ds. R. den HertogProt. Gemeente KamperlandDe Ark, Veerweg 100, Kamperland. Zondag 24 augustus: 9.30u dhr.J.H.van den Berg, Terneuzen.Gereformeerde GemeenteVeerweg 12, Kamperland. Diensten: 10.00u, middagdienst wisselende tijden.Prot. Gem. te ColijnsplaatHavelaarstraat 30, Colijnsplaat. Dienst: zo. 10.00u. Zondag 24 augustus: 10.00u ds. Spaans

Wijzigingen en/of aanvullingen, bijvoor-beeld wie wanneer voorgaat (lees: preek-rooster) kunt u gratis doorgeven via www.internetbode.nl - bovenaan de pagina klikken op ‘Aanleveren redactie’ en vervol-gens op De Bevelandse Bode. De rest wijst zich dan vanzelf. Voor vragen of het schrijven van artikelen, bel de redactie van De Bevelandse Bode, tel: 0118 61 76 61.

KERKELIJK NIEUWS

Henk Schoute ziet het als zijn taak meer jeugd naar het ZNF te trek-ken. De laatste jaren ziet hij het aantal jongeren op het Abdijplein toenemen, maar ook bij de theater-voorstellingen. De laatste jaren is er veel op het gebied van dans ge-daan, onder meer door workshops op middelbare scholen. Dit jaar staat voor de jongeren onder meer hiphopshow ‘Fight and Die’ op het programma. Schoute verwacht een volle zaal. “Ik zie dat ze heel erg ge-interesseerd zijn in cultuur. Datge-ne wat we de laatste jaren hebben geïnvesteerd krijgen we nu terug.”

Meer jongerenDOOR EUGÈNE DE KOK

Henk Schoute heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het ZNF niet voor de elite organiseert, maar voor iedereen. Dat laatste blijkt onder meer de programmering van populaire artiesten op het festivalhart op het Abdijplein, dit jaar onder andere Kensington, Dotan en Bløf. “Ik wil het pu-bliek aan het festival binden en heb dat onder meer met de muziek gedaan”, zegt Schoute, ruim een week voor het festival losbarst. “Het is me wel eens nagedra-gen dat ik te populair programmeer, maar niemand heeft er iets aan als een artiest op het Abdijplein staat te spelen voor 40 man.” De stijgende bezoekersaantallen

en de kaartverkoop voor de komende edi-tie bewijzen zijn gelijk. Omroep Zeeland sprak vorige week zelfs over ‘een run’ op de kaartjes, zowel voor de muziek als het theater. “We hebben altijd gedacht dat het twee soorten publiek waren, maar de mensen kopen tegenwoordig zowel kaar-ten voor het locatietheater als voor het Abdijplein. Dat is heel mooi.”

UitdagenVooraf was Schoute enigszins bevreesd dat rockopera ‘O die zee’ bij Fort Rammekens - ‘van dit soort initiatieven kunnen er ove-rigens niet genoeg zijn’, zegt Schoute - zijn kaartverkoop zou beïnvloeden, maar daar is geen sprake van. “Ik weet ook niet precies

wat het is, maar het blijft goed gaan. Uit onderzoek blijkt dat de kaartverkoop voor voorstellingen in schouwburgen achteruit is gegaan, maar die voor festivals als het onze is blijven stijgen. De mensen willen volgens mij meer worden uitgedaagd. Dat word je op festivals. Het is toch een avon-tuur. Tegelijkertijd brengen wij ook theater in de schouwburg, dit jaar bijvoorbeeld met ‘Rocco’. Dat is een bijzondere voorstelling. het publiek zit in de schouwburg rondom een boksring en beleeft het zo op een an-dere manier, veel actiever, ze worden er veel meer bij betrokken.”

Onderhuidse spanningenNet als vorig jaar telt het ZNF drie locatie-

voorstellingen: ‘De Zwarte van Walcheren’ over het slavernijverleden van Walcheren, het ‘niet al te makkelijke’, duistere ‘Aards Paradijs’ van de Amerikaan Tennessee Williams ‘vol onderhuidse spanningen’ en ‘De schrijver, zijn vrouw, haar minnares’ over de driehoeksverhouding van schrijver Martinus Nijhoff, zijn vrouw Netty en haar minnares Marlow. Schoute zegt dat alle voorstellingen ‘schuren’. “Ik vind dat de rol die theater moet hebben. Het moet maatschappelijke onderwerpen aansnijden. Door de subsidie die we krij-gen denk ik ook dat we daartoe verplicht zijn. Ik vind bijvoorbeeld dat iedereen mag weten dat we veel van de rijkdom in Mid-delburg te danken hebben aan onze rol in de slavenhandel. Dat zie je in ‘De Zwarte van Walcheren’. We willen alle bezoekers een mooie voorstelling voorschotelen, maar het hoeft niet alleen maar entertain-ment te zijn.” Net zo goed als het locatie-theater een avontuur is, is het muziekpro-gramma van het ZNF dat eigenlijk ook. Nog steeds probeert hij een mix neer te zetten van bekende namen en aanstormende ta-lenten. Dit jaar laat hij zien een goede hand te hebben. Toen hij Dotan deze winter boekte wist hij immers niet dat de zanger een megahit zou scoren met ‘Home’ of dat de populariteit van Kensington een nog grotere vlucht zou nemen. “Maar Happy Camper met onder andere Tim Knol en Janne Schra is weer niet zo bekend, maar maakt wel hele leuke

muziek. Dat staat hier ook. En met Bløf zijn we natuurlijk blij. Zij spelen in hun achter-tuin, voor hun buren.” Met de première van ‘De Zwarte van Wal-cheren’ dinsdag in de Oostkerk in Middel-burg begint het 6e ZNF voor Schoute. Hij is het nog lang niet beu en willen blijven bouwen. “We staan inmiddels hoog in de pikorde van theaterfestivals. Steeds meer mensen van buiten Zeeland kopen kaarten voor onze voorstellingen. Ik denk dat dat komt doordat wij hele mooie voorstellingen maken. Op andere festivals krijgen ze vaak bestaande producties voorgeschoteld. Bij ons is alles nieuw.”

Schoute vindt dat theatervoorstellingen moeten schurenDirecteur ZNF z iet fest ival op al le f ronten bl i jven groeien

Het Nazomerzingen op zondag, met de picknick vooraf, blijft één van de populairste onderdelen van het ZNF. Ook deze keer staat het weer op het programma, dit jaar op zondag 31 augustus. ARCHIEFFOTO

GOES - Directeur Henk Schoute van het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) wil dat de muziekoptredens op het festi-valhart in Middelburg vooral een feest voor een breed publiek zijn, maar op theatergebied kan het wat hem betreft niet experimenteel genoeg zijn. Toch zijn het theater en de muziek op het ZNF geen gescheiden werelden meer.

Page 17: Dbv 20140820

LIEF EN LEED

PAGINA 17

FamilieberichtenWeekenddienstenBel bij spoed en levensbedreigende situaties altijd 112.HuisartsHuisartsenpost Zeeland, locatie Bevelanden. ‘s-Gravenpolderseweg 114b in Goes, links van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Telefoon: 0900-1785. Huisartsenprak-tijk De Pijlers is sinds 1 januari aangesloten bij de Huisartsenpost Zeeland. Meer: www.huisartsenpostzeeland.nl. TandartsDe dienstdoende tandarts voor Noord- en Zuid-Beveland is te bereiken via 06-22347209. Meer: www.tandartsennoordenzuidbeveland.nl.Apotheek Zeeuwse Apotheek. Stationspark 35, Goes. Telefoon: 0113-270620. Dierenarts 23-24 augustus: Drs. C.W. Dreesman Dierenartsenpraktijk WemeldingeDorpsstraat 39 Wemeldinge 0113-270072

Thuiszorg Cederhof in Kapelle - Biezelinge - Schore en Wemeldinge 0113-342710 - [email protected]

OpeningstijdenGemeente Noord-Beveland Voorstraat 31 4491 EV Wissenkerke Tel: 14 0113Maandag t/m Donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uurVrijdag 08.30 – 12.00 uur Gemeente Goes M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Tel: 14 0113Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.30 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur Zaterdag 10.00 – 12.00 uur Gemeente Kapelle Kerkplein 1 4421 AA Kapelle Tel: 14 0113 Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 09.00 – 16.00 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur (geen aangifte burgerlijke stand) Gemeente Borssele Stenevate 10 4451 KB Heinkenszand Tel: (0113) 238383Maandag 08.30 – 12.30 uur (op afspraak) Dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 12.30 uur Woensdag 12.30 – 16.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Donderdag 17.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen

Roeland UitvaartZorgDe zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid!

Zorg - vuldige begeleiding

Hulp - vaardig, van mens tot mens

Respect - vol, voor ieders persoonlijke wens

Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar!

T 0113 - 23 15 77 | M 06 - 512 774 73roeland-uitvaart.nl | [email protected] 45 jaar

ervaring De

Zeeu

wse

uit

vaar

tver

zorg

ing

H

enk

in d

en B

osch

Pers

oonl

ijke

aand

acht

en

beta

alba

re k

wal

itei

t

2

4 uu

r pe

r da

g be

reik

baar

op

0

113-

2513

03

V

oor

mee

r in

form

atie

bez

oek

onze

web

site

ww

w.z

eeuw

seui

tvaa

rtve

rzor

ging

.nl

Of m

ail n

aar:

info

@ze

euw

seui

tvaa

rtve

rzor

ging

.nl

Hee

ft u

gee

n co

mpu

ter

bel o

ns v

oor

vrijb

lijve

nde

info

rmat

ie o

p bo

veng

enoe

md

num

mer

.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging

Henk in den Bosch

Zeker van je zorg!AfscheidsreceptieNa bijna 14 jaar als medisch specialist te hebben gewerkt, neemt

De heer J.J. Wielenga, internist-hematoloogafscheid van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de afscheidsreceptie van dokter Wielenga op donderdag 4 september 2014

van 16.30 uur tot 18.00 uur

in het personeelsrestaurant van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.Locatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88.

STOP!Koop nu geen zonweringof kozijnen. Wacht op de Kapelse Dag!

JAARLIJKS CONSUMENTENEVENEMENT BIJ DE GROOTSTE

VAN HEEL ZEELAND!

IN DEZE KRANT

KAPELSE DAG ACTIES

ZATERDAG 30 AUG.

Verandazonwering • Terras-schermen • Uitvalschermen •Rolluiken • Screens • Markiezen• Horsystemen • Kunststofkozijnen en deuren • Veluxdakramen

www.aazet.nl

Let op de groteadvertentie

27 aug. 2014!

KLOOSTERPOORT 19 KAPELLE • T 0113-330333Ind.terrein De Smokkelhoek / Afslag 32 op de A58We zijn wegens vakantie dicht van 24 juli t/m 24 augustus

SLA DAN JE SLAG!

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

Bij aankoop van kunsTsTof kozijnenGRATIS INZETHORREN!

www.zkkozijnenbv.nl

,

RadiateuR stuk?auto, tractor,

motor, schip…Teunis bellen!

0113-216261

PIET GAAT DOOR MET VOORDEEL-PRIJZEN!

Mr. F.J. Haarmanweg 4, Terneuzen. Tel. 0115-622722 • Oranjestraat 40, IJzendijke. Tel. 0117-301660Livingstoneweg 44, Goes. Tel. 0113-220211

een RIDA onderneming

NIEUW: HUREN PER UUR Voor de kleine klus! Kijk op de website! www.pietvogelaarbusinessrent.nl

KINDERFEESTJE? VERHUIZING OF TRANSPORT?

Voor de kleine klus!

25% KORTINGop daghuur. 100 km vrij.

op weekdagen van maandag t/m vrijdag

NIEUW: HUREN PER UUR

25% KORTINGop daghuur. 100 km vrij.

op weekdagen van

maandag t/m vrijdag

SB38744

Page 18: Dbv 20140820

PAGINA 18

DOOR JENINE HOOGLANDER

De Rotterdamse Timo (Ferri Somogyi) raakt zijn baan kwijt waardoor hij wat eerder thuis is van zijn werk. Daar vindt hij zijn vrouw in bed met een ander. Als Timo op het sterfbed van zijn vader dan ook nog eens te horen krijgt dat zijn moeder niet zijn echte moeder is, maar hij het resultaat is van een avontuurtje op een vakantie in Zeeland, gaat hij op zijn motor naar Zeeland, op zoek naar zijn moeder en roots. “Ongeveer 1,5 maand geleden ben ik benaderd voor de rol van Timo in deze roadmovie”, vertelt hoofdrolspeler Somo-gyi, die onder andere bekend is van zijn rol als Rik de Jong in ‘Goede tijden, slechte tijden’. Volgens regisseur Perry Mulder, die graag een bekende acteur wilde in zijn film, is Ferri geknipt voor deze rol vanwege zijn stoere uiterlijk en neutrale spel. Daarnaast heeft hij een motorrijbewijs. “Nadat ik de opgestuurde scenes had doorgenomen ben ik meteen enthousiast geworden over deze film”, vervolgt Ferri. “Het wordt een geweldige roadmovie en ik heb ontzettend veel zin om alle mooie plekjes in Zeeland te ontdekken. Ik heb vandaag de volle-dige cast en crew ontmoet en het zijn al-lemaal leuke mensen.” Volgens de acteur is ‘Zeeuws meisje’ ‘goed geschreven’ en past de rol goed bij hem. “Hij is een jon-gen die enorm worstelt met zijn gevoelens.

Komt hij tot rust in deze film en gaat hij zijn moeder vinden?” Tijdens de eerste bijeenkomst van de cast zaterdag wordt er naast het schudden van handjes hard gewerkt aan de 90 minuten durende film. “Vandaag geven wij een aantal workshops over acteren waarbij we de scenes van de film gebruiken”, vertelt castingdirector Jonathan Perquin, die met Remy van Keulen de scenes doorneemt met de cast. “De cast komt grotendeels uit de toneelwereld en heeft geen ervaring met ‘klein’ spelen. In een film werkt een lichte oogopslag na een opmerking veel beter dan een grotesk gebaar. De camera zit immers bovenop je.” Producent Jeannet Sonke vertelt de bezoekers bovendien over het ontstaan van de film, wat zij doet en dat het haar missie is om Zeeuwse film-makers bij elkaar te brengen. De nog onervaren actrice Nathalie de Raaff uit Roosendaal had zich aangemeld als figurante, maar de regisseur was naar eigen zeggen zo van haar onder de indruk dat ze er met de vrouwelijke hoofdrol vandoor is gegaan. “Ik speel in de film de Zeeuwse Fleur. Zij vindt Timo nadat hij een ongeluk heeft gehad. Ze helpt hem op te knappen en laat hem de mooiste plekjes van Zeeland zien. Timo gaat op haar motor verder naar zijn moeder.”

Mooiste plekjesOf Timo in Fleur zijn Zeeuws meisje vindt?

Op dat antwoord moeten de liefhebbers nog even wachten, want de film gaat in mei 2015 in première. De cast is ervan overtuigd dat de film een succes wordt. “Het wordt in ieder geval een verhaal voor iedere Zeeuw dat recht doet aan Zeeland”, aldus Mulder. “Uiteindelijk willen we deze film voor het grote publiek maken, zodat heel Nederland kan zien hoe het hier echt is: het moderne Zeeland zonder alle voor-oordelen. We willen de kijker meenemen naar de mooiste plekjes van Zeeland en hen een kijkje gunnen in Zeeuwse gezin-nen. Voor de mooiste plekjes gaan we on-der andere naar de basiliek in Hulst en de jachthaven in Bruinisse. We gaan zweef-vliegen in Axel en over de stormvloedke-ring en we filmen nog in de Westerschel-detunnel en op andere locaties door heel Zeeland.” Voor de film is er een basisbudget be-schikbaar gesteld door een enthousiaste filmfan en het project wordt gesponsord door het DELTA Zeeland Fonds. “Maar we zijn er nog niet”, zegt Mulder. “Er is voor de film een crowdfunding gestart. Echte Zeeuwen kunnen nu ook hun liefde tonen voor het Zeeuwse meisje met een financi-ele bijdrage. Er zijn verschillende tegen-prestaties mogelijk. Die variëren van een eervolle vermelding op de aftiteling tot een heuse rol in de film.” Maandag zijn de op-namen begonnen. Meer informatie: www.zeeuwsmeisjedefilm.nl.

‘Het wordt een geweldige roadmovie’Opnamen voor f i lm ‘Zeeuws meisje ’ z i jn maandag begonnen

De cast van de nieuwe film ‘Zeeuws meisje’. FOTO ‘ZEEUWS MEISJE’

KAPELLE - De volledige cast en crew van de film ‘Zeeuws meisje’ waren zaterdag in het voormalige Jongeren-centrum Trinnety in Kapelle voor het eerst bijeen. Onder leiding van de Zeeuwse regisseur Perry Mulder, hoofdrol-speler Ferri Somogyi en castingdirectors Jonathan Perquin en Remy van Keulen werden scènes van de Zeeuwse roadmovie doorgenomen. De première van de film vindt in mei volgend jaar plaats in bioscoop Cinecity in Vlis-singen.

GOES - Afgelopen vrijdag is de Ne-derlands kampioen mountainbike Mick van Dijke derde geworden op de Europese kampioenschappen in het Oostenrijkse Graz.

Na donderdag de door de hevige regen-val zware marathon te hebben gewonnen stelde Mick vrijdag met een tweede plaats de bronzen medaille veilig. Mick is daarmee de eerste Nederlander die bij de jeugd het podium haalde bij een EK. Zijn tweelingbroer Tim werd verdien-

stelijk 21e. Daarmee maakten ze de ver-wachtingen volledig waar.De in het shirt van Endura Sport rijdende tweelingbroers troffen in Oostenrijk een zeer zwaar deelnemersveld. Vooral uit Zwitserland, Denemarken en Noorwegen was de concurrentie hevig.Door de he-vige regenval was het parcours bijzonder zwaar geworden en is de prestatie van de bronzen medaillewinnaar des te groter.De gebroeders van Dijke vormden in Oosten-rijk een team met Emma Verloop uit Wis-senkerke

Mick van Dijke wint brons op EK mountainbike

Tweelingbroers Mick en Tim van Dijke na de marathon in het Oostenrijkse Graz.

Programma zaterdag 23 augustus11.00 Kapelle C1-Tholense Boys C111.00 Kapelle B2-Kloetinge B412.45 Kapelle VR1-SSV’65 VR114.30 Kapelle 2 -VVC’68 215.00 Kapelle 1-DHV 114:30 Rillandia 3-Kapelle 3

14:30 Alliance B1-Kapelle B1Dinsdag 26 augustus19.30 Kapelle2- RCS 2Woensdag 27 augustus09.30 Kapelle 3-Duiveland 3Donderdag 28 augustusKapelle B1-Walcheren B1 (Beker)

Programma vv Kapelle

GOES - De jeugdspelers van de Goese Rugbyclub Tovaal starten het seizoen met een vriendschappelijke wedstrijd tegen het 0nder 16-team van Old Whit-giftian RFC uit het Engelse Croydon op zondag 24 augustus.

Het is meteen de 1e wedstrijd op de nieu-we accommodatie van de Goesenaren, die op 7 juni officieel werd geopend door

wethouder Jo-Annes de Bat. De kick-ff van de wedstrijd is om 12.00 uur. Na afloop krijgen de Engelse gasten een maaltijd aangeboden in het clubhuis. Om 14.00 uur spelen de senioren van To-vaal een vriendschappelijke wedstrijd te-gen REL uit Etten-Leur. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kunnen belangstellenden terecht op www.tovaal.nl

Jeugdrugbyers spelen tegen Engelse Old Whitgiftien RFC

GOES - Wilt u als vrijwilligersorgani-satie meer 50-plussers laten sporten of bewegen? Wilt u meer betrokken-heid van ouderen realiseren bij de vereniging of deze doelgroep inzetten voor vrijwilligerstaken? Neem dan deel aan de cursus Verzilver je club!

Deze cursus is een samenwerking tussen de gemeenten Reimerswaal, Borsele, Ka-pelle, Goes en SMWO. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten die plaatsvinden op woensdag 17 september, woensdag 1 ok-

tober en woensdag 29 oktober. Alle bijeen-komsten vinden plaats van 19.00-21.30 uur in De Meiboom in Krabbendijke. Na de cur-sus zijn vrijwilligersorganisaties in staat een passend (sport)aanbod voor ouderen te bieden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een toename van het aantal 50-plussers in de vereniging en een toename in het aantal 50-plussers dat vrijwilligerswerk verricht. De groep ouderen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Zeeland is op dit mo-ment één van de meest vergrijsde provin-cies. Uit onderzoek blijkt dat de helft van

de ouderen te weinig beweegt om gezond door het leven te gaan. Ook blijkt dat oude-ren minder vaak sporten bij verenigingen. Dit komt onder meer doordat het aanbod van verenigingen vaak niet goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. De cursus ‘Verzilver je club!’ brengt hier verandering in. Voor meer informatie of aanmelden voor deze cursus, kunt u con-tact opnemen met Jordan van Langevelde, gemeente Reimerswaal via 0113-395371 of [email protected]. Aan-melden kan tot 8 september.

Verzilver je club

‘S HEER HENDRIKSKINDEREN - Tjo-ba-Reijnhout Elektro-toernooi Editie 2014. Korfbalvereniging Tjoba uit ‘s Heer Hendrikskinderen houdt zater-dag 23 augustus haar jaarlijkse toer-nooi.

Het toernooi dat voornamelijk in het teken staat van de voorbereiding op het komen-de seizoen, zal ook dit jaar worden gespon-sord. Naast de Tjoba-selectie die vanaf dit

seizoen onder leiding staat van Jouri van den Broeke, nemen voor het eerst ook 2 andere Zeeuwse teams deel, namelijk Togo uit Goes en Fortis uit Oost Souburg. De selecties van Albatros uit Zwijndrecht en de Belgische teams AKC en Kwik ma-ken de deelnemerslijst compleet. Het Reijnhout Elektro-Tjoba toernooi begint zaterdag 23 augustus om 10.00 uur op het sportpark in ‘s Heer Hendrikskinderen. De finalerondes starten om 15.00 uur.

Tjoba-Reijnhout Elektro-toernooi editie 2014

‘S-HEER ARENDSKERKE - Zaterdag 23 augustus houdt SAME (Stichting Auto en Motorsport Eindewege) weer een autocross aan de Vlaamseweg in ‘s-Heer Arendskerke.

Eerste wedstrijd start om 12.00 uur. Kinde-

ren tot twaalf jaar hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassene. Er zal gereden worden in zeven klasses waar-bij rijders uit Zeeland maar ook daarbuiten tegen elkaar strijden. Volgende wedstrijd is 13 september op hetzelfde perceel aan de Vlaamseweg.

Autocross Eindewege

GOES - Goes staat in de maand augustus bol van de evenementen. Zaterdag vond het culturele festival GoesC plaats op het Bleek-veld, dit weekeinde is het weer Goes Kinderstad en in het laatste weekeinde van augustus staat het muziekspektakel Muzikade op de agenda. Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus treden op een podium in de stadshaven verschillende artiesten op. De eerste dag staat in het teken van jazz en classics met shows van Alexander Stewart en de ZMS Bigband. Op zaterdag, waar pop en covers centraal staan, treden Albertina, The Bluebettes en Ruth Jacott op. De toegang is gratis. Lees meer op www.muzikade.nl.

Goes in augustus bol van activiteiten

Page 19: Dbv 20140820

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

IN DE MAAT 90X200

€99.00*

€99,-

*ex bezorgkosten

€349,-

HOTELKUSSENSnog honderden stuks 100% katoen vulling

100% holle vezelnon-allergisch reukvrij wasbaar tot 40 graden

2 VOOR €10.00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DUVET DEKBED 240X220

VAN € 109,-

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

€29.

TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

IN DE MAAT 90X200

€99.00*

€99,-

*ex bezorgkosten

€349,-

HOTELKUSSENSnog honderden stuks 100% katoen vulling

100% holle vezelnon-allergisch reukvrij wasbaar tot 40 graden

2 VOOR €10.00

€149.*ex bezorgkosten

€699,-

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

IN DE MAAT 90X200

€99.00*

€99,-

*ex bezorgkosten

€349,-

HOTELKUSSENSnog honderden stuks 100% katoen vulling

100% holle vezelnon-allergisch reukvrij wasbaar tot 40 graden

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*€699,-

BIJ MEGABEDSUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

SUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

IN DE MAAT 90X200

€99.00*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

*ex bezorgkosten

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

€349,-

HOTELKUSSENSnog honderden stuks 100% katoen vulling

100% holle vezelnon-allergisch reukvrij wasbaar tot 40 graden

2 VOOR €10.00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABEDSUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)TIENTALLEN

LATEX

€99.00*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

*ex bezorgkosten

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

100% holle vezel

2 VOOR €10.00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

DEKBEDDEN140X200

Anti bacterieel, non allergisch, machine wasbaar, 3 jaar

garantie op fabricage fouten

€17.€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

Sneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti

koel in de zomer, extra zwaar afgevuld

€19.€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

SUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

NOG TIENTALLEN

€39,95

SUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

00*

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

SUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

TOPPERS

€29.00

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

POCKET

maar liefst 21cm dik voor-zien van hypolallergene

€149.00*

*ex bezorgkosten

140X200

€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

SUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

00

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

SUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

00

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

00*

€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

BIJ MEGABEDSUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

€39,95

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DUVET DEKBED 240X220

VAN € 109,-

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

€29.

TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

IN DE MAAT 90X200

€99.00*

€99,-

*ex bezorgkosten

€349,-

HOTELKUSSENSnog honderden stuks 100% katoen vulling

100% holle vezelnon-allergisch reukvrij wasbaar tot 40 graden

2 VOOR €10.00

POCKET

zien van hypolallergene

€149.*ex bezorgkosten

€699,-

GROOTSCHEEPSMAGAZIJNOPRUIMING

BIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

IN DE MAAT 90X200

€99.00*

€99,-

*ex bezorgkosten

€349,-

HOTELKUSSENSnog honderden stuks 100% katoen vulling

100% holle vezelnon-allergisch reukvrij wasbaar tot 40 graden

2 VOOR €10.00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLE GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

140X200

€39,95

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

GRATIS RUIME

nog een beperkte voorraad

BIJ MEGABEDSUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

BIJ MEGABEDSUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

MAGAZIJNOPRUIMINGBIJ MEGABED

HONDERDEN HOESLAKENS alle merken (cinderella/

bonnaletto /essenza)ALLE MATEN/ALLE SOORTEN

5 HALEN = 2 BETALEN

SUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)TIENTALLEN

LATEXMATRASSENuit voorraad leverbaar

IN DE MAAT 90X200

€99.00*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

*ex bezorgkosten

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

€349,-

HOTELKUSSENSnog honderden stuks 100% katoen vulling

100% holle vezelnon-allergisch reukvrij wasbaar tot 40 graden

2 VOOR €10.00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

BIJ MEGABEDSUMMERSALEBIJ TEMPUR

Alle tempur matrassenongeacht soort of maat

€200,-KORTING PER MATRAS

MOET PLAATS MAKEN VOOR NIEUWE COLLECTIE

DUS ALLES GAAT WEG OOK COLLECTIE 2014

3 HALEN = 1 BETALEN

DIVERSE KLEURENNU 3 PAKJES á 2 STUKS

€10.00OP IS OOK ECHT OP

DIVERSE KLEUREN IN STOF OF LEDER

UITGEVOERDOPSTAAN WAS NOG

NOOIT ZO EENVOUDIG EN VOORDELIG

VAN € 1995,-VOOR

€750.00

(ENKEL IN MEGABED OOST-SOUBURG)

HALVE PRIJSTIJK EN VULLING 100% KATOEN,

VOCHT REGULEREND, PUUR NATUUR OPTIMALE VENTILATIE

140X200 VAN €50 VOOR €25

140X220 VAN €58 VOOR €29

200X200 VAN €70 VOOR €35

200X220 VAN €78 VOOR €39

240X200 VAN €90 VOOR €45

240X220 VAN €98 VOOR €45

DE HELE COLLECTIE

DEKBEDOVER-TREKKEN

DE LAATSTE CINDERELLA KATOENEN

SLOPEN

STA OP STOELEN

MAAR LIEFST 2 MOTORIG

DOZEN VOL KATOENEN

ZOMERDEK BEDDEN

DUVET DEKBED 240X220 NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-FIBRE VULLING HYGIENIC EN NON ALLERGIC VOLLEDIG WASBAAR

VAN € 109,-VOOR DE BODEMPRIJS VAN

€19.00

DUVET DEKBED 240X220

NOG TIENTALLEN STUKS HOLOW-

WIJ HEBBEN NOG EEN

PARTIJTJE TOPPERS

IN DE MAAT 90X210

€29.00

TRAAGSCHUIM-MATRAS ESPAGNOLA

Traagschuim is een viscose elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan

de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de matras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphouding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet

verstoord, spieren blijven soepel en de huis volledig doorbloed

90X200, VAN €999,-

€500.00(andere maten ook leverbaar)

00*

NOG TIENTALLEN

KOUDSCHUIMMATRASSEN

kern hr 42, afritsbare dubbeldoek hoes

Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

90X200, PER STUK

€129.00€99,-

(andere maten ook leverbaar)

NOG TIENTALLEN

00

POCKET VEERMATRAS7 zones pocketveermatras maar liefst 21cm dik voor-

zien van hypolallergene hoes uit voorraad leverbaarIN DE MAAT 180X200

€149.00*

*ex bezorgkosten

€699,-

NOG 300 STUKS

SILVERCOMFORT DEKBEDDEN

140X200Anti bacterieel, non allergisch,

machine wasbaar, 3 jaar garantie op fabricage fouten

€17.95€39,95

ALLE TEMPUR HOOFDKUSSENS

DIRECT 25% KASSAKORTING

NOG 80 STUKS

KAPOK KUSSENSSneldrogend licht en isolerend, hygienisch

huisstofmijt vrij en anti micro bacterieel, heerlijk koel in de zomer, extra

zwaar afgevuld

€19.95€30,-

KAPELLEKLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

MAANDAG 13.00 - 17.00 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 10.00 - 17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 23 - TEL. 0118-469670

MAANDAG 13.00 - 17.30 UUR DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 - 16.00 UUR

KLOOSTERPOORT 5-21 - TEL. 0113-330888

GRATIS RUIME

PARKEERGELEGENHEID

Page 20: Dbv 20140820