Dbv 20140108

20
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BEVELANDSE MIDWEEKEDITIE 8 JANUARI 2014 WEEK 2 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 35.000 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Vanaf pagina 8 GOES - De brandweerkorpsen in Zeeland zijn in de nieuwjaarsnacht 122 keer uitge- rukt. Het ging telkens om kleine incidenten, zoals brandjes in prullenbakken en contai- ners. Zes keer was er een ambulance no- dig voor een voorval dat direct te maken had met oud en nieuw. Vier mensen moest worden behandeld in het ziekenhuis. In Vlissingen waren er 27 uitrukken, in Mid- delburg 23, in Veere veertien, in Goes elf, in Borsele vijf, in Kapelle en Tholen twee en in de gemeente Noord-Beveland had- den de hulpdiensten het rustig. Daar was geen enkele uitruk. Geen enkele keer was er sprake van geweld tegen mensen van de hulpdiensten. 122 uitrukken voor brandweerkorpsen GOES - In Café de Pompe op de Grote Markt in Goes is zondag het eerste Zeeland Hardcore-feestje van dit jaar. Het minifes- tival met maar liefst acht bands begint om 14.30 uur. De artiesten komen uit binnen- en buitenland. De headliner Kill For Peace komt uit Frankrijk, maar er staan ook bands uit Duitsland (Intense) en België (Bloed en Marteling en Overlord) op het programma. ClearXPath, None Shall Fall en Running Out vertegenwoordigen Nederland op het bomvolle affiche. Daarnaast speelt er zon- dag een verrassingsact op de ZLHC-party. De entree voor het feestje in de Pompe be- draagt zeven euro. Meer informatie staat op www.zlhcparty.nl. Eerste ZLHC-party in Café de Pompe KAPELLE - De gemeente Kapelle gaat de komende maanden de toeristische beweg- wijzering vernieuwen. Dat gebeurt in alle kernen, zegt wethouder Jon Herselman. De gemeente trekt 40.000 euro voor uit voor het vervangen van de borden. De gemeente wil dat de nieuwe wegwijzers worden gemaakt volgens de landelijke richtlijnen voor toeristische bewegwijze- ring. Het worden dus bruine borden met witte letters, zoals die ook al in vele an- dere gemeenten staan. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, is de nieuwe bewegwijzering nog voor 1 april van dit jaar, de start van het toeris- tenseizoen in Zeeland, een feit. 40.000 voor nieuwe bewegwijzering GOES - Bijna 600 deelnemers hebben zich sinds nieuwjaarsdag tot einde vorige week al ingeschreven voor de Ride before the Roses op zaterdag 14 juni, het opwarmer- tje voor de landelijke Ride for the Roses die op zondag 7 september plaatsvindt. Start en finish zijn op de Grote Markt in Goes. Het gros van de mensen heeft zich ingeschreven voor de 100 kilometer. Er is ook een tocht over 40 kilometer. De opbrengst gaat voor een deel naar de Stichting Palazolli en Hospice Clarahofje. De rest van het geld gaat naar KWF Kan- kerbestrijding. Wie zich bij de 600 deelne- mers wil voegen, kan zich inschrijven op www.ridebeforetheroses.nl. Al 600 inschrijvingen Ride before the Roses KAPELLE - De gemeente Kapelle moet iets doen aan het aantal begraafplaatsen in de kernen Biezelinge, Kapelle en Wemel- dinge. ‘Er is actie nodig om blijvend over voldoende graven te beschikken’, schrijft wethouder Jon Herselman. De extra ruimte moet door middel van ruimingen en uitbreidingen worden gecreëerd. ‘De rui- mingen vergen echter een lange procedure en wachttijd’. Ze staan gepland voor 2015 en 2016. De voorbereidingen beginnen wel zo snel mogelijk. In de tussentijd, in de tweede helft van dit jaar, staan uitbrei- dingen gepland van de begraafplaatsen in Biezelinge en Wemeldinge. In Kapelle ge- beurt dat in 2018. Kapelle maakt ruimte op begraafplaatsen KAMPERLAND - In Land en Zeezicht in Kamperland presenteren negen bewo- nersgroepen volgende week zaterdag de resultaten van hun projecten voor de wedstrijd Kern met Pit van de KNHM. Na hun presentatie worden ze in het zonnetje gezet en ontvangen ze het predicaat Kern met Pit. Daarbij hoort een bedrag van 1000 euro. Onder de deelnemers zitten projec- ten in Middelburg (in de wijken Klarenbeek en Veerse Poort, de Griffioen en de Sint- Jansbuurt), Sint-Maartensdijk en ’s-Heer Hendrikskinderen. De deelnemende pro- jecten voor dit jaar worden ook bekend ge- maakt. Er mogen twaalf bewonersgroepen mee doen. Meer: www.kernmetpit.nl. Finale Kern met Pit in Land en Zeezicht GOES - Het Historisch Museum De Be- velanden in Goes organiseert zaterdag een lezing over verdronken dorpen en de herdijking in Zeeland. Amateurarcheo- loog Dicky de Koning vertelt over het verdronken land, de dijken en polders van Noord-Beveland, Rilland en Valkenisse. De Koning is al jaren betrokken bij het onder- zoek naar de verdronken geschiedenis van Zeeland. Na afloop van de lezing is er een rondleiding langs de vaste expositie ‘Blin- ken en verzinken’. Elke bezoeker krijgt door medewerking van het Paard van Troje gra- tis een historische kalender van Zeeland. Aanmelden voor de lezing, die om 14.00 uur begint, kan via [email protected]. Lezing in HMDB over verdronken dorpen Begraafbeleid In deze Bevelandse Bode vindt u een bewaarexemplaar van het van de gemeente Borsele GOES - De Belgische atleet Stein van Es heeft zaterdag de 53e editie van de Wallenloop in Goes gewonnen. Hij bleef Middelburger Edwin Harmes vier seconden voor. Bij de vrouwen ging de winst naar Margriet Beekman van PEC Zwolle. Paola van Gilst en Annet van de Linde, beiden lid van de organiserende atletiekvereniging AV’56, werden tweede en derde. Een impressie van de wedstrijd is terug te vinden op de website van de club: www.av56.nl. FOTO BENNIE KRAJENBRINK GOES - Op de Markiezaatsweg in Rilland hebben politieagenten in de nacht van za- terdag op zondag een illegale houseparty beëindigd. De agenten namen een kijkje bij de Markiezaatsweg. Ze werden daar naartoe gelokt door harde housemuziek. Bij de Markiezaatsweg troffen ze onge- veer 40 auto’s aan. Daarnaast was een groep mensen aan het feesten op de klan- ken. Het feestje was op poten gezet door iemand die zijn verjaardag in het openbaar wilde vieren. De politie maakte een einde aan de fuif. Alle aanwezigen werden naar huis gestuurd. De organisator wordt door de gemeente Reimerswaal aansprakelijk gesteld voor eventuele schade. Politie maakt einde aan illegaal dansfeest MARE VAN DEN HEUVEL KINDERBURGEMEESTER VAN KAPELLE DOOR EUGÈNE DE KOK Vorig jaar liet Leen Harpe van GroenLinks al geregeld zijn ongenoegen blijken over de gang van zaken in aanloop naar en na afloop van de controle van het reactorvat van de kerncentrale op haarscheurtjes. Die werd uitgevoerd, omdat er haar- scheurtjes waren ontdekt in de centrales in Doel en Tihange in België. De reactor- vaten voor de centrales in België en Ne- derland werden ooit gesmeed door RDM. Mede op initiatief van GroenLinks namen Provinciale Staten in mei vorig jaar een motie aan waarin ze opriepen het reac- torvat helemaal te controleren. Minister Henk Kamp van Economische Zaken leg- de die motie echter naast zich neer. Hij zei dat een controle van 40 procent voldoen- de was. ‘Dat was voor GroenLinks reden het plan van aanpak voor de inspectie van het reactorvat op te vragen’, schrijft de partij in een ‘feitenonderzoek’, zoals ze het noemt. Ze wil dat EPZ het relaas op zijn website plaatst. Na het nodige getouwtrek heeft de partij het plan van aanpak in december in han- den gekregen. ‘De uitkomsten ervan stel- len niet gerust’, schrijft GroenLinks-frac- tievoorzitter Leen Harpe in zijn betoog. Hij wijst onder meer op enkele wijzigin- gen die op verzoek van de Kernfysische Dienst (KFD) in de tweede versie van het plan van aanpak zouden zijn gemaakt. Belangrijkste verandering is volgens hem dat het idee van EPZ was het volledige vat in Borssele te controleren, maar dat uiteindelijk is besloten dat 40 procent voldoende moest zijn. Harpe zegt dat door ‘de dwingende aanwijzingen van de KFD de mogelijkheid voor een objectieve con- trole is komen te vervallen’. Hij laat niet onvermeld dat de KFD onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken. Volgens Harpe kun je niet anders dan concluderen dat de uitslag van het onder- zoek vooraf vast moet hebben gestaan. ‘Waarom mochten de slagers in deze hun eigen vlees keuren?’ schrijft GroenLinks in het onderzoek. De partij wil dat er een nieuwe controle komt. Een onafhankelijke derde partij moet daarop toezicht uitoefenen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zou logisch zijn. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil met het rap- port van GroenLinks Zeeland in de hand bij minister Kamp pleiten voor een strik- tere scheiding van onderzoek, onderhoud en toezicht. EPZ heeft het reactorvat vorig jaar tijdens de jaarlijkse splijtstofwisseling laten controleren op haarscheurtjes. NRG uit Arnhem voerde de controle uit. “Hoewel wij hen betalen, opereren ze onafhanke- lijk. NRG is een geaccrediteerd inspec- tiebedrijf en voert inspecties uit in heel Europa”, zei hoofd van de kerncentrale Jan van Cappelle voor aanvang van het onderzoek. Lloyd’s hield in opdracht van de KFD toezicht op NRG. Van Cappelle wees destijds ook op de verschillen in de vaten van Doel en Tihan- ge en die in Borssele. Hoewel ze allemaal zijn gesmeed door RDM is er volgens het hoofd van de Borsselse centrale sprake van een ander type staal. Daarnaast waren er verschillende leveranciers van de centrale. “Siemens zat er in Borssele vanaf het begin bovenop. Deze centrale was hun eerste exportproduct, dus hen was er alles aan gelegen om een goed en veilig product te leveren. Daarom hebben ze elke stap van RDM in samenwerking met het Duitse TNO en het Stoomwezen gecontroleerd. Wij verwachten dat er niets bijzonders wordt ontdekt.” GroenLinks wil nieuwe controle vat Partij heeft vragen bij plan van aanpak controle reactorvat kerncentrale in Borssele BORSSELE - De zorgen over de kerncentrale van EPZ in Borssele zijn ‘nog steeds groot’ bij de leden van Groen- Links, twitterde Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren net voor het weekeinde. GroenLinks Zeeland pleit opnieuw voor een 100 procent-controle van het reactorvat en meer handhaving. V .com Het juiste adres voor: Kunststof Kozijnen Buiten Zonwering Terrasoverkapping Velux Dakramen Insectenwering Binnen Zonwering Kloosterpoort 19, Kapelle 0113-330333 1000 m 2 showroom Geen aanbetaling autoruitschade? 0113-251700

description

 

Transcript of Dbv 20140108

Page 1: Dbv 20140108

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B E V E L A N D S EMIDWEEKEDITIE8 JANUARI 2014WEEK 2

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 3 5 . 0 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Vanafpagina 8

GOES - De brandweerkorpsen in Zeeland zijn in de nieuwjaarsnacht 122 keer uitge-rukt. Het ging telkens om kleine incidenten, zoals brandjes in prullenbakken en contai-ners. Zes keer was er een ambulance no-dig voor een voorval dat direct te maken had met oud en nieuw. Vier mensen moest worden behandeld in het ziekenhuis. In Vlissingen waren er 27 uitrukken, in Mid-delburg 23, in Veere veertien, in Goes elf, in Borsele vijf, in Kapelle en Tholen twee en in de gemeente Noord-Beveland had-den de hulpdiensten het rustig. Daar was geen enkele uitruk. Geen enkele keer was er sprake van geweld tegen mensen van de hulpdiensten.

122 uitrukken voor brandweerkorpsen

GOES - In Café de Pompe op de Grote Markt in Goes is zondag het eerste Zeeland Hardcore-feestje van dit jaar. Het minifes-tival met maar liefst acht bands begint om 14.30 uur. De artiesten komen uit binnen- en buitenland. De headliner Kill For Peace komt uit Frankrijk, maar er staan ook bands uit Duitsland (Intense) en België (Bloed en Marteling en Overlord) op het programma. ClearXPath, None Shall Fall en Running Out vertegenwoordigen Nederland op het bomvolle affiche. Daarnaast speelt er zon-dag een verrassingsact op de ZLHC-party. De entree voor het feestje in de Pompe be-draagt zeven euro. Meer informatie staat op www.zlhcparty.nl.

Eerste ZLHC-party in Café de Pompe

KAPELLE - De gemeente Kapelle gaat de komende maanden de toeristische beweg-wijzering vernieuwen. Dat gebeurt in alle kernen, zegt wethouder Jon Herselman. De gemeente trekt 40.000 euro voor uit voor het vervangen van de borden. De gemeente wil dat de nieuwe wegwijzers worden gemaakt volgens de landelijke richtlijnen voor toeristische bewegwijze-ring. Het worden dus bruine borden met witte letters, zoals die ook al in vele an-dere gemeenten staan. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, is de nieuwe bewegwijzering nog voor 1 april van dit jaar, de start van het toeris-tenseizoen in Zeeland, een feit.

40.000 voor nieuwe bewegwijzering

GOES - Bijna 600 deelnemers hebben zich sinds nieuwjaarsdag tot einde vorige week al ingeschreven voor de Ride before the Roses op zaterdag 14 juni, het opwarmer-tje voor de landelijke Ride for the Roses die op zondag 7 september plaatsvindt. Start en finish zijn op de Grote Markt in Goes. Het gros van de mensen heeft zich ingeschreven voor de 100 kilometer. Er is ook een tocht over 40 kilometer. De opbrengst gaat voor een deel naar de Stichting Palazolli en Hospice Clarahofje. De rest van het geld gaat naar KWF Kan-kerbestrijding. Wie zich bij de 600 deelne-mers wil voegen, kan zich inschrijven op www.ridebeforetheroses.nl.

Al 600 inschrijvingen Ride before the Roses

KAPELLE - De gemeente Kapelle moet iets doen aan het aantal begraafplaatsen in de kernen Biezelinge, Kapelle en Wemel-dinge. ‘Er is actie nodig om blijvend over voldoende graven te beschikken’, schrijft wethouder Jon Herselman. De extra ruimte moet door middel van ruimingen en uitbreidingen worden gecreëerd. ‘De rui-mingen vergen echter een lange procedure en wachttijd’. Ze staan gepland voor 2015 en 2016. De voorbereidingen beginnen wel zo snel mogelijk. In de tussentijd, in de tweede helft van dit jaar, staan uitbrei-dingen gepland van de begraafplaatsen in Biezelinge en Wemeldinge. In Kapelle ge-beurt dat in 2018.

Kapelle maakt ruimte op begraafplaatsen

KAMPERLAND - In Land en Zeezicht in Kamperland presenteren negen bewo-nersgroepen volgende week zaterdag de resultaten van hun projecten voor de wedstrijd Kern met Pit van de KNHM. Na hun presentatie worden ze in het zonnetje gezet en ontvangen ze het predicaat Kern met Pit. Daarbij hoort een bedrag van 1000 euro. Onder de deelnemers zitten projec-ten in Middelburg (in de wijken Klarenbeek en Veerse Poort, de Griffioen en de Sint-Jansbuurt), Sint-Maartensdijk en ’s-Heer Hendrikskinderen. De deelnemende pro-jecten voor dit jaar worden ook bekend ge-maakt. Er mogen twaalf bewonersgroepen mee doen. Meer: www.kernmetpit.nl.

Finale Kern met Pit in Land en Zeezicht

GOES - Het Historisch Museum De Be-velanden in Goes organiseert zaterdag een lezing over verdronken dorpen en de herdijking in Zeeland. Amateurarcheo-loog Dicky de Koning vertelt over het verdronken land, de dijken en polders van Noord-Beveland, Rilland en Valkenisse. De Koning is al jaren betrokken bij het onder-zoek naar de verdronken geschiedenis van Zeeland. Na afloop van de lezing is er een rondleiding langs de vaste expositie ‘Blin-ken en verzinken’. Elke bezoeker krijgt door medewerking van het Paard van Troje gra-tis een historische kalender van Zeeland. Aanmelden voor de lezing, die om 14.00 uur begint, kan via [email protected].

Lezing in HMDB over verdronken dorpen

Begraafbeleid

In deze Bevelandse Bodevindt u eenbewaarexemplaarvan het

van de gemeente Borsele

GOES - De Belgische atleet Stein van Es heeft zaterdag de 53e editie van de Wallenloop in Goes gewonnen. Hij bleef Middelburger Edwin Harmes vier seconden voor. Bij de vrouwen ging de winst naar Margriet Beekman van PEC Zwolle. Paola van Gilst en Annet van de Linde, beiden lid van de organiserende atletiekvereniging AV’56, werden tweede en derde. Een impressie van de wedstrijd is terug te vinden op de website van de club: www.av56.nl. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

GOES - Op de Markiezaatsweg in Rilland hebben politieagenten in de nacht van za-terdag op zondag een illegale houseparty beëindigd. De agenten namen een kijkje bij de Markiezaatsweg. Ze werden daar naartoe gelokt door harde housemuziek. Bij de Markiezaatsweg troffen ze onge-veer 40 auto’s aan. Daarnaast was een groep mensen aan het feesten op de klan-ken. Het feestje was op poten gezet door iemand die zijn verjaardag in het openbaar wilde vieren. De politie maakte een einde aan de fuif. Alle aanwezigen werden naar huis gestuurd. De organisator wordt door de gemeente Reimerswaal aansprakelijk gesteld voor eventuele schade.

Politie maakt einde aan illegaal dansfeest

MARE VAN DEN HEUVEL KINDERBURGEMEESTER

VAN KAPELLE

DOOR EUGÈNE DE KOK

Vorig jaar liet Leen Harpe van GroenLinks al geregeld zijn ongenoegen blijken over de gang van zaken in aanloop naar en na afloop van de controle van het reactorvat van de kerncentrale op haarscheurtjes. Die werd uitgevoerd, omdat er haar-scheurtjes waren ontdekt in de centrales in Doel en Tihange in België. De reactor-vaten voor de centrales in België en Ne-derland werden ooit gesmeed door RDM. Mede op initiatief van GroenLinks namen Provinciale Staten in mei vorig jaar een motie aan waarin ze opriepen het reac-torvat helemaal te controleren. Minister Henk Kamp van Economische Zaken leg-de die motie echter naast zich neer. Hij zei dat een controle van 40 procent voldoen-de was. ‘Dat was voor GroenLinks reden het plan van aanpak voor de inspectie van het reactorvat op te vragen’, schrijft de partij in een ‘feitenonderzoek’, zoals ze het noemt. Ze wil dat EPZ het relaas op zijn website plaatst. Na het nodige getouwtrek heeft de partij het plan van aanpak in december in han-den gekregen. ‘De uitkomsten ervan stel-len niet gerust’, schrijft GroenLinks-frac-

tievoorzitter Leen Harpe in zijn betoog. Hij wijst onder meer op enkele wijzigin-gen die op verzoek van de Kernfysische Dienst (KFD) in de tweede versie van het plan van aanpak zouden zijn gemaakt. Belangrijkste verandering is volgens hem dat het idee van EPZ was het volledige vat in Borssele te controleren, maar dat uiteindelijk is besloten dat 40 procent voldoende moest zijn. Harpe zegt dat door ‘de dwingende aanwijzingen van de KFD de mogelijkheid voor een objectieve con-trole is komen te vervallen’. Hij laat niet onvermeld dat de KFD onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken. Volgens Harpe kun je niet anders dan concluderen dat de uitslag van het onder-zoek vooraf vast moet hebben gestaan. ‘Waarom mochten de slagers in deze hun eigen vlees keuren?’ schrijft GroenLinks in het onderzoek. De partij wil dat er een nieuwe controle komt. Een onafhankelijke derde partij moet daarop toezicht uitoefenen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zou logisch zijn. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil met het rap-port van GroenLinks Zeeland in de hand bij minister Kamp pleiten voor een strik-

tere scheiding van onderzoek, onderhoud en toezicht. EPZ heeft het reactorvat vorig jaar tijdens de jaarlijkse splijtstofwisseling laten controleren op haarscheurtjes. NRG uit Arnhem voerde de controle uit. “Hoewel wij hen betalen, opereren ze onafhanke-lijk. NRG is een geaccrediteerd inspec-tiebedrijf en voert inspecties uit in heel Europa”, zei hoofd van de kerncentrale Jan van Cappelle voor aanvang van het onderzoek. Lloyd’s hield in opdracht van de KFD toezicht op NRG. Van Cappelle wees destijds ook op de verschillen in de vaten van Doel en Tihan-ge en die in Borssele. Hoewel ze allemaal zijn gesmeed door RDM is er volgens het hoofd van de Borsselse centrale sprake van een ander type staal. Daarnaast waren er verschillende leveranciers van de centrale. “Siemens zat er in Borssele vanaf het begin bovenop. Deze centrale was hun eerste exportproduct, dus hen was er alles aan gelegen om een goed en veilig product te leveren. Daarom hebben ze elke stap van RDM in samenwerking met het Duitse TNO en het Stoomwezen gecontroleerd. Wij verwachten dat er niets bijzonders wordt ontdekt.”

GroenLinks wil nieuwe controle vatPart i j heef t vragen bi j p lan van aanpak controle reactorvat kerncentrale in Borssele

BORSSELE - De zorgen over de kerncentrale van EPZ in Borssele zijn ‘nog steeds groot’ bij de leden van Groen-Links, twitterde Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren net voor het weekeinde. GroenLinks Zeeland pleit opnieuw voor een 100 procent-controle van het reactorvat en meer handhaving.

V

.com

Het juiste adres voor: Kunststof Kozijnen Buiten Zonwering Terrasoverkapping Velux Dakramen Insectenwering Binnen Zonwering

Kloosterpoort 19, Kapelle 0113-330333

1000 m2 showroom

Geen aanbetaling

autoruitschade?0113-251700

Page 2: Dbv 20140108

Biologische & Brocante winkel

Het Gouden EiVoor een breed assortiment aan heerlijke biologische producten: Groente & Fruit Kaas & Zuivel Verschillende deeg- en

droogwaren als: bakproducten, broodbeleg, pasta’s, rijst, kruiden, koffie, thee e.d.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de leukste cadeaupakketten

en cadeau artikelen!

Openingstijden: Do 13.00-17.30Vr 9.00-17.30 Za 9.00-13.00

Het Gouden EiNoord Kraaijertsedijk 2

4458 NJ ‘s-Heer Arendskerke

WEET WAT U EET!VLEES ZONDER HORMONEN

EN ANTIBIOTICA!WIJ VERKOPEN HET!

Boerenham 100 gram 2.49

2e 100 gram gratis

UIT EIGEN ROKERIJ

Erwtensoep 2e pot halve prijsAndijviestamppot met een slavink 500 gram 5.50

MEAT EN MEALS

Kip cordon bleu 3 stuks 5.95

Stroopwafeltje (varkensfilet, reypenaarkaas, stroop 100 gram 2.25

LEKKER VLEES

LEKKER VOORDELIG

500 gram Rundgehakt +4 Runderhamburgers samen 6.50

Oma’s sukadelappen 500 gram 5.95

LEKKER BELEG

Beenhamsalade+Winterse Kipsalade 200 gram 2.95

Oostwal 36, 4461 TJ Goestel.: 0113-211667fax: 0113-232006

MET EIGEN WORSTMAKERIJ

www.mol.keurslager.nl

Kalkaanslag?

vanveldhuisentechniek.nl

Kon. Julianastraat 10, YersekeTel. 06 - 52 63 07 19

Niet met onze water-ontharders!

- Geen stroom nodig- Laagste zoutverbruik

Vanaf € 1495,- incl. btw en montage

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.personaltouchtravel.nl/alice-sandra

of op onze Facebookpagina

Kom naar onze informatieavond Thailand en Indonesie

op donderdag 23 januari.

Programma van de avond:

vanaf 19.15 ontvangst met koffi e/thee

19.30 − 20.15 presentatie Thailand

20.30 − 21.15 presentatie Indonesië

U kunt zich aanmelden voor 1 of beide presentaties. De avond is kosteloos maar enkel toegankelijk na aanmelding want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt:

tel: 0113 - 344619mail: [email protected]

Locatie: Personal Touch Travel, Weststraat 5a, 4421 AC, Kapelle

Altijd al willen weten of reizen in het

Verre Oosten iets voor u is?

SPARERIBEXPRESS.NL

TE HUURDIVERSE

GARAGEBOXENGoes-Zuid

€ 70,- per maand0162-372211

www.mercari.nl GROENTE EN FRUIT

Zeeuwse Spruiten 500 gram 0.39Zeeuwse Bloemkool per stuk 0.99Heerlijke Mandarijnen 20 stuks 2.50Pers Sinaasappels 20 stuks 2.50Zeeuwse Aardappels 5 kilo 2.99Zeeuwse Jonagold Appels 5 kilo 3.99

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

ABDIJSTRAAT 2, KAPELLEWWW.DE-FRUITSCHUUR.NL ■ TEL: 0113-341746

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Page 3: Dbv 20140108

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @BevelandseBode.

DOOR BRITTA JANSSEN In september 2012 waren er in Zeeland 102 woninginbraken en in september 2013 69 en in oktober 2012 was het aantal 133, tegenover 105 in oktober 2013, liet Wey-dema eerder weten. “In november waren er ook nog minder inbraken dan in dezelfde periode in 2012, maar in de tweede helft van december is het aantal explosief ge-stegen”, vertelde hij vorige week. HeterdaadWeydema benadrukte eerder al dat de po-litie alles uit de kast haalt om deze trend te keren. “Dat blijven we in 2014 ook doen.” In Zeeland zijn via een regionaal actiecen-trum twaalf extra mensen actief voor de strijd tegen woninginbraak. Maar de inzet van burgers is onmisbaar om het aantal inbraken omlaag te krijgen. De Zeeuwse gemeenten en politie orga-niseren voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers over het beveiligen van hun wo-ningen tegen inbraak. “Het grootste effect krijgen we als mensen verdachte situaties melden”, zei Weydema. “Maar liefst 85 procent van de aanhoudin-gen bij woninginbraken gebeuren bij he-terdaadsituaties.” Bel 112 bij een verdach-

te situatie, drukt de politiechef burgers op het hart. “We hebben liever dat iemand een keer te veel belt, dan te weinig.” BurgerparticipatieOmdat de hulp van burgers belangrijk is, zet de politie dit jaar meer in op burgerpartici-patie bij het aanpakken van overtredingen. Zo blijft ze met de gemeenten campagne voeren voor meer Burgernet-deelnemers. Dat Zeeland een relatief groot, dunbevolkt gebied is, maakt burgerparticipatie nog be-langrijker, aldus Marco van Leeuwen van het Openbaar Ministerie. De informatie over inbraken en strafbare feiten worden geanalyseerd om trends te bespeuren, maar in Zeeland gebeurt minder dan in bij-voorbeeld grote steden en daardoor is er ook minder informatie voorhanden. JaarwisselingWeydema zei terug te kijken op een rus-tige oud en nieuw. Wel ging het mis bij nieuwjaarsfeesten in Goes en Hulst. “Een jaarwisseling waarbij niets gebeurt is niet aan de orde”, stelde Weydema. In beide plaatsen ging het mis door organi-satorische tekortkomingen, aldus de poli-tiechef. In de Zeelandhallen in Goes ont-stond aan het einde van het feest onrust

onder de laatste ongeveer 250 bezoekers, omdat de afwikkeling bij de garderobe te wensen overliet. Toen kledingrekken wer-den omgegooid en mensen weigerden de hal te verlaten, besloot de politie de hal te ontruimen.

Tijdens het tumult werd een hulpverlenen-de ehbo’er in het gezicht geslagen. Twee politieauto’s raakten beschadigd. Weydema liet weten dat het feest bin-nenkort met de betrokken partijen ge-evalueerd wordt.Met uitzondering van de

problemen in Hulst en Goes kwamen er bij de politie relatief weinig meldingen binnen in de nacht van 31 december op 1 januari, aldus de chef. “Ook het aantal aanhoudin-gen was lager. Dit jaar waren het er 30 en vorig jaar 36.”

‘Verder inzetten op woninginbraken’Poli t ie , gemeenten en Openbaar Minister ie vragen burgers om hulp

Ronald Weydema, Harald Bergmann en Marco van Leeuwen (vlnr).

GOES - In september, oktober en november waren er in Zeeland minder wo-ninginbraken dan in dezelfde periode in 2012, maar toch ligt het totaal voor 2013 hoger dan in 2012. “Zorgelijk”, vindt districtschef Ronald Weydema van de Zeeuwse politie. “Het totaalcijfer voor Zeeland is ruim 1400 en dat zijn bijna 200 woninginbraken meer dan in 2012.”

DOOR JENINE HOOGLANDER

Speechen vonden de twee overgebleven kandidaten voor het kinderburgemeester-schap, Mare van den Heuvel en Daniël Dieleman, naar eigen zeggen ‘geen pro-bleem’ en zelfs erg leuk. Dat was donder-dag ook wel te merken. Beide kandidaten hadden hun toespraak zichtbaar goed voorbereid. Ze namen om beurten plaats op het podium in de hal van het gemeen-tehuis in Kapelle. Mare beet de spits af en vertelde dat zij haar hele leven in Kapelle woont. Ze heeft het erg naar haar zin op haar school De Moolhoek, houdt van schil-deren en buitenspelen. Ze vind het fijn in Kapelle. “Wie vindt het hier ook fijn?” vroeg ze aan het publiek, waarop er een luid gejuich klonk in de hal. Mare kon-digde aan zich als kinderburgemeester in te willen zetten voor kinderen die niet veel buiten spelen. “Buiten spelen is gezond en leuk! In en rond Kapelle kun je overal spelen. We wonen tenslotte in de bloesem van Zeeland.” Mare zei ook iets te willen doen tegen pesten en beloofde de aanwe-zigen dat ze met hun vragen en ideeën bij haar terecht kunnen. Na Mare was het de beurt aan Daniël (11) van de Juliana van Stolbergschool. “Iedereen voorzien van een hapje en een drankje?” vroeg hij, waarmee hij wilde la-ten zien dat hij dienstbaar is. ”Bent u niet tevreden? Laat het mij weten.” Daniël zei

dat de jeugd de toekomst heeft en dat kin-deren zich thuis moeten voelen en vooral ook veilig voelen binnen hun gemeente. Hij vertelde verder dat hij groot fan is van het koningshuis en dat hij tijdens de inhul-diging afgelopen jaar graag kinderburge-meester had willen zijn. Zijn belofte: “Als u mij kiest, bent u 100 procent verzekerd van een betrouwbare kinderburgemeester.” Zijn enthousiasme mocht niet baten. Mare won de verkiezing met een ruime meerderheid. Ze was zichtbaar trots toen zij de ambtsketen kreeg omgehangen van Leanne Koppejan, die daarmee op symbo-lische wijze het stokje overdroeg. “Toen ik jonger was, zag ik posters van de verkie-zingen voor kinderburgemeester in Goes. Toen wilde ik al mee doen”, vertelde ze na afloop. “Nu ben ik kinderburgemeester van Kapelle en dat voelt goed. Ik heb er heel veel zin in. Het was wel heel spannend, want ik vond Daniël ook heel goed.”

Toujours KapelleNa de verkiezing van de kinderburgemees-ter gaf burgemeester Anton Stapelkamp zijn nieuwjaarstoespraak. De rode draad daarin was ‘continuïteit’ en ‘turbulentie’. Hij verwees naar zijn speech van vorig jaar. “Ik had het over de Oesterbaai, de brede school, de Veiligheidsregio, de drank- en horecawet en de doorgaande opschaling van het overheidsbestuur. Ik zou vrijwel dezelfde toespraak hebben kunnen houden

en velen van u hadden het waarschijnlijk nauwelijks gemerkt.” Ook dit jaar riep Stapelkamp iedereen op mee te doen aan de Franse week ter ere van de ruim 228 Franse soldaten die in Ka-pelle hun laatste rustplaats hebben. “Vele organisaties en particulieren gaven afge-lopen jaar hieraan gehoor. Zo hadden we een mooie eerste editie van Toujours Ka-pelle, een zodanig succes dat we dit jaar de tweede editie organiseren. Ook nu dus de oproep: ‘Doe mee of organiseer een ac-tiviteit met een Frans tintje, ergens tussen 15 en 17 mei.” Mensen die willen meeden-

ken over Toujours Kapelle kunnen donder-dag tussen 19.00 uur tot 20.00 uur terecht in de raadszaal van het gemeentehuis in Kapelle. Een nieuw onderdeel wordt een zogenaamde Franse Slag Mars op 17 mei, een wandelevenement met wandelingen tot 30 kilometer. Stapelkamp noemde in zijn toespraak ook het lied ‘The times they’re changin’ van Bob Dylan. Daarmee verwees hij naar de grote veranderingen die op Kapelle zijn afgekomen en afkomen. “Niet alleen beleidsmatig, maar zeker ook financieel. Een flink aantal raadsleden zal terugtreden, waaronder ‘diehards’

als Kees Toorenaar en Bert Verdurmen. Ook wethouder Leo Kosten zal het stokje overdragen. Nieuwe talenten hebben zich aangemeld en hen zullen we nodig heb-ben. Voor 2015, 2016 en 2017 is een tekort in de meerjarenplanning van 1,25 miljoen euro. Voor de nieuwe raad is dat een enorme uitdaging. Het gaat knellen en pijn doen. Onze kop in de Zeeuwse klei steken heeft echter geen zin. Het is plat gezegd: pompen of verzuipen.” De burgemeester sloot zijn toespraak af met de woorden. “Ik wens ons allen voor 2014 veel stuurmans-kunst en levenskunst toe.”

Mare van den Heuvel wil kinderen buiten zien spelen10- jar ige gekozen tot nieuwe kinderburgemeester, Anton Stapelkamp wenst mensen ‘s tuurmanskunst ’ toe

Mare van de Heuvel is de nieuwe kinderburgemeester van Kapelle. FOTO COBY WEIJERS

KAPELLE - Mare van den Heuvel is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Kapelle. Zij is de opvolger van Leanne Koppejan. De 10-jarige Mare is donderdag tijdens de nieuwjaarsreceptie gekozen door het publiek.

Page 4: Dbv 20140108

TMC Kruiningen | Zandweg 1b | (0113) 38 26 26 | www.tmcwoonwinkels.nl

TMC Kruiningen gaat, naast de komst van de nieuwe Musterringcollecties, een groot

aantal nieuwe woonkamerprogramma’s introduceren, waarbij de nadruk ligt op maat-

werk. De slaapkamerafdeling in onze winkel verdwijnt, maar de matrassencorner blijft.

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft!

Tijdens

deze opruiming

blijft ons gratisinterieuradvies

van kracht!

Compleet programma of los meubelKom tijdens de opruiming naar TMC Kruiningen en schaf voordelig een compleet nieuw interieur aan.

Maar let op: hoe eerder u komt, hoe groter de kans dat het hele programma nog aanwezig is. Wilt u alleen

een nieuwe bank of eetkamertafel? Geen probleem! Ook op losse meubelen gelden de hoge kortingen.

Bankennu met

korting tot

50%

Op diverse meubelen, boxsprings en ledikanten

nu tot

50%korting

Complete boxsprings voor opruimprijzen

TMC KRUININGEN KRIJGT EEN NIEUWE FORMULE...DAAROM ONZE MEUBEL- EN SLAAPCOLLECTIES TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN OOIT!

Page 5: Dbv 20140108

ACTUALITEIT

PAGINA 5

ColofonKantoor regio ZeelandDamplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bevelandse Bode

Bevelandse Bode

Redactie Britta Janssen, Eugène de KokCorrespondenten Allegonda Jopse, Annemarie SchrijverAcquisitie Bert PaauweDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 12.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 10.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 2De oplossing van deze puzzel is in week 3 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Het is de nieuwe cashcow voor John de Mol of de zwanenwang van SBS6: Utopia. Maandag is het televisieprogramma begonnen. Ik heb dit weekeinde de livestream op internet bekeken van de ‘vijftien pioniers van onze tijd’ die dit jaar vanuit het (bijna) niets een maatschappij moeten opbouwen. Na een paar minuutjes naar hen te hebben gestaard, laat ik ‘het grootste televisie-experiment sinds Big Brother’ verder voor wat het is. Ik ben de beroerdste echter niet en wil de bewoners van het met ruim honderd camera’s behangen stukje land wel wat tips geven. Wat moet je wel en niet doen als je een maatschappij op poten zet? Zorg in ieder geval dat je snel beslissingen kunt nemen. Een dictatuur is dan het handigst, maar dat ligt wat gevoelig. Maak er een democratie van, maar wel eentje waar je te allen tijde een ruime meerderheid hebt. Mark Rutte zal dat beamen na 2013. Doe het zoals hem en je hebt over twaalf maanden nog steeds niet veel meer dan ‘een kale loods op een onbewerkt stuk land, een bescheiden veestapel en een aansluiting voor water en elektriciteit’. Tip twee: ga geen schulden aan. Ook dat zal Rutte met me eens zijn. Doe het met het geld dat je hebt gehad van Jonh de Mol en weet waaraan je het uitgeeft. Anders heb je een paar leuke maanden, maar in de periode daarna moet iedereen die bezuren. Dat is slecht voor het vertrouwen, voor de sfeer in de groep en zorgt voor boze bewo-ners, al is er op zulk soort momenten altijd iemand die feilloos de schuldige kan aan-wijzen en pretendeert eenvoudige oplossingen voor alle misère te hebben. Vertrouw hem of haar niet, is mijn derde tip. Er zijn geen simpele oplossingen en je moet het samen doen als je het met elkaar wilt uithouden. Het lijken misschien open deuren, maar doe er je voordeel mee, beste deelnemers. Een bonustip: koop een televisie. Dan blijven jullie op de hoogte van het nieuws, kunnen jullie de Olympische Spelen zien en in juni genieten van het wk voetbal. Doe ik ook, want dat is leuke televisie.

Tips voor een utopie

ColumnEugène de Kok

Uitgeverij de Bode huurde het vorige pand aan het Damplein in Middelburg. Dat het contract ten einde liep, was voor de di-rectie - Monique Elst en Luuk Roozeboom - reden om over de toekomst na te denken. “Goes ligt centraler en heeft net als Mid-delburg een mooi centrum. En qua aanbod viel dit pand precies in onze smaak”, legt Monique Elst uit waarom de keuze op deze stad is gevallen.

GroeiDaarnaast past bij de groei die de drie nieuwe titels sinds de oprichting meema-ken een kooppand beter dan huren, vindt de directie. “Iedereen kent ons inmiddels. In een hele korte tijd hebben we ons bestaans-recht verworven.” Een kooppand is voor

de directie een mooie basis om verder te groeien. Waar veel mediabedrijven het moeilijk hebben, ziet Uitgeverij de Bode nog steeds uitdagingen en zijn er ambities. “In 2013 hebben de Zeeuwse Bodes een goede groei doorgemaakt. Voor 2014 ligt er de mooie uitdaging om de positie van De Bode onder de lezers en adverteerders verder uit te bouwen.”

VoordeelBijkomend voordeel van een kooppand is de mogelijkheid te investeren in de kwali-teit ervan. “We hebben een representatief kantoor. En het historische karakter ervan past bij ons bedrijf, want de uitgeverij be-staat al meer dan honderd jaar.” Het begon allemaal in het Brabantse Zundert, waar het hoofdkantoor gevestigd is. In West-

Brabant verschenen steeds meer edities van Weekblad de Bode en inmiddels valt het weekblad ook in Zeeland bij 100.000 huishoudens in de bus. De vierde Zeeuwse editie, De Thoolse Bode, bestaat al ruim twintig jaar. Met de West-Brabantse edi-ties meegerekend is de totale oplage van Weekblad de Bode iedere week 480.000 exemplaren.

ZichtbaarOmdat Weekblad de Bode middenin de sa-menleving staat, is het nieuwe adres ook weer in het centrum te vinden. “Deze lo-catie is goed bereikbaar en aan de Keizer-straat zijn we zichtbaar voor de mensen. De burgers en ondernemers zijn belangrijk voor ons en in het centrum zijn we daar waar het gebeurt.”

Zeeuws kantoor Weekblad de Bode nu in Goes te vinden

Nieuw onderkomen is histor isch pand aan de Keizerstraat

GOES - Het Zeeuwse team van Weekblad de Bode is het nieuwe jaar begonnen in een nieuw pand. Sinds de start van De Vlissingse Bode, De Bevelandse Bode en De Middelburgse&Veerse Bode - in februari zeven jaar geleden - was het Zeeuwse kantoor in Middelburg te vinden. Nu huizen de redactieleden en acquisiteurs in een historisch pand in hartje Goes: aan de Keizerstraat 3a.

DOOR BO VAN SCHEYEN

Helaas zijn er maar twee voorstellingen te beleven. Die van 28 december trok al veel aandacht, op 11 januari kan ‘Winterlicht’ voor een tweede keer worden beleefd. Want dat het een beleving is, maakt Maaskant wel duidelijk: “Het is geen lief-lijk wintersprookje en ook geen modern concert. Het is eigenlijk een surrealistische beleving in een avontuurlijke natuurlijke omgeving. Een wandeling langs objecten en momenten die vervolgens een gevoel oproepen waardoor er een verhaal verteld wordt. Een verhaal dat de toeschouwer zelf vormt en beleeft, terwijl hij zich ver-wondert over wat hij voelt. Dat onderbuik-gevoel roept een prangende vraag op: Is wat ik gezien heb wel wat ik gezien heb?”

WinterlichtMaaskant werd twee jaar geleden al warm gemaakt voor een idee van Verkerke om een beleefexpositie met beeldend verhaal in te richten rondom het thema Winter-licht. Dat werd toen afgelast vanwege het

natte weer. Nu gaat het wel door. Maas-kant: “De plek is uniek. Alles wat hier ge-maakt wordt groeit mee met de omgeving. Het gebied is ondertussen een broeikas voor ideeën en een inspirerende ontmoe-tingsplek voor kunstenaars. Het heeft een soort laboratoriumfunctie gekregen.” Stichting Een Bunder Kunst is een paar jaar geleden ontstaan. Twee tot drie keer per jaar wordt er een expositie ingericht van ter plekke ontstane kunst. De tuin leent zich daar uitstekend voor. Het stuk grond is precies één hectare groot en wordt daarom ook wel een bunder genoemd. De stichting ontleent haar naam daaraan.

Performance Tot 12 januari is er nog de mogelijkheid de expositie Winterlicht te bezichtigen. Tijdens de avonduren van 11 januari is er een extra performance. Maaskant en Ver-kerke werken voor Winterlicht samen met een groep jonge Zeeuwse kunstenaars. “Om samen met jonge mensen te mogen werken is geweldig mooi. Als oude rotten in het vak kunnen wij hen nog een hele

hoop leren maar omgekeerd natuurlijk ook. En zeg nou zelf, als verschillende discipli-nes bij elkaar komen, ontstaat er vaak wat moois. Dat is nu ook het geval.” De digitale projecties zijn in handen van Christian Pouwer en Johan Dingemanse. Het tweetal speelt met de omgeving en verandert die waar je bijstaat. Geluids-kunstenaar Barre Verkerke betovert het publiek door als dj met zijn zelf ontworpen smoke-sound-machine op geluid immense rookkringen de wereld in te schieten. Sa-men met zijn vader Gerard en vriend Jacco Havenaar zijn ze verantwoordelijk voor een bijzondere beleving. Rob Hebing en Nick Koning tekenden voor het volledige lichtdesign en Rob Maaskant speelt met vuurbeelden en tekende voor de regie. Verder is er een bijzonder donkere foto-wandeling van Leon van der Flier (zaklamp aanbevolen).

Meer informatieKijk voor meer informatie op: www.eenbunderkunst.nl/expositie/win-terlicht

‘Is wat ik zie wel wat ik zie?’Winterl icht ; een bunder surreal is t ische kunst in de natuur

Gerard Verkerke (l) en Rob Maaskant werken samen voor Winterlicht.

‘s-HEER ARENDSKERKE - Spelen met licht, vuur, geluid, sfeer en beeldprojecties, dat is wat twee Zeeuwse kun-stenaars met soortgelijke ideeën bij elkaar bracht. Rob Maaskant nodigde Gerard Verkerke uit één van zijn ideeën uit te werken. Het decor voor Winterlicht werd de beeldentuin van Allemekinders-Beveland groenprojecten.

Page 6: Dbv 20140108

PAGINA 6

DOOR BO VAN SCHEYEN

Het is even voor zeven uur in Vrouwenpol-der. Groepjes mensen wandelen richting het parkeerterrein Breezand, vlak bij Hotel Duinoord. Het zijn vooral gezinnen, stel-letjes en wat oudere mensen. De sfeer is lacherig en iedereen voelt zich uitgelaten. Er zijn weinig auto’s in het straatbeeld. De organisatie heeft op verzoek van de ge-meente opgeroepen om vooral te voet of met de fiets te komen. Het parkeerterrein is omgetoverd tot een heus festivalterrein. De rode truck van de Postcodeloterij met daarop fel verlicht het bedrag van 48,9 miljoen staat pontificaal in beeld. Het is nooit eerder voorgekomen dat de wijkprijs zo hoog uit is gevallen. Op nieuwjaarsdag was al bekend geworden dat de Koningin Beatrixlaan de hoofdprijs in de wacht had gesleept. Negen deelnemers wonnen sa-men 21,45 miljoen euro. Het festivalterrein loopt geleidelijk vol. Nadat Rob van der Zwaag zijn inwoners veel plezier en geluk heeft gewenst, barst het feest los. Wolter Kroes opent met het liedje ‘Wat een heer-lijke dag’. Hij krijgt er goed de sfeer in. He-lemaal vooraan staat een vader, Mattan, met zijn zoontje Sergej (4) op de arm op de muziek mee te swingen. “Helaas. Wij zijn geen winnaars. We komen uit Roeselaere, enkel en alleen om Danny de Munk te zien en horen. We volgen hem overal waar we maar naartoe kunnen.” Wat verderop staan twee jonge meiden van tien te huppen en springen. Het is de

tweeling Esmee en Danique. Ze zijn met hun vader Peter naar het feest gekomen. “Wij wonen niet in Vrouwenpolder, maar onze opa wel”, vertellen ze. Opa Piet is waarschijnlijk één van de oudste winnaars. Hij is negentig en speelt met één lot mee. Hij durfde de drukte niet aan, zeggen de meisjes. Iets later klinkt de eerste sirene. De teller op het grote videoscherm stopt op 14.079 euro. Gejuich alom. Danny de Munk verschijnt ten tonele en brengt een aantal grote hits zoals ‘Bloemetje’, ‘Ik voel me zo verdomd alleen’ en ‘Bloed, zweet en tranen’ ten gehore. De menigte geniet. De volkszanger heeft het naar zijn zin. Achteraan, vlak bij een poffertjeskraam, staat een gezin mee te zingen. De vader, die liever niet met naam en toenaam in de krant komt, draagt een klein jongetje op zijn buik. “Wij hebben ook gewonnen. Dat is leuk, maar deze kleine jongen, Axl, is op 6 november geboren. Hij is echt onze hoofdprijs”. De sirene klinkt weer. Nu verschijnt er een bedrag van 26.930 euro op het videoscherm. De menigte danst. Gaston mengt zich tussen het publiek op zoek naar reacties en dromen. “Wat gaat u met het geld doen?” vraagt hij omstanders met loten. Raymond staat hem te woord. Hij is zichtbaar ontroerd. “Wow, ongeloof-lijk! Ik woon nu 2,5 jaar hier. Ik kom uit de Randstad. Dat dit hier zou gebeuren, ver-wacht je niet. Ik moet het laten bezinken. Zo onwerkelijk is het. Ik denk dat ik het in mijn winkel ga investeren. Er zijn nu al mensen die naar aanleiding van artikelen

mij om geld komen vragen. Ik wil eerst al-les rustig verwerken.” Vlak voordat Xander de Buisonjé het po-dium op gaat luidt de sirene weer: het rad stopt bij 43.250 euro. Het publiek joelt, maar klinkt voorzichtig. “Het zal toch niet waar zijn?” roept een dame op leeftijd. “Dat ik dit nog mag meemaken.” Niemand durft te speculeren wat het eindbedrag wordt. Xander rent naar het VIP-paviljoen waar de hoofdprijswinnaars een plekje hebben gekregen. Hij zingt ze toe uit volle borst. Het gezin van Joost en Josien vin-den het ongelooflijk wat er gebeurt. “We blijven met beide benen op de grond staan, hoor. Het is prachtig. We zijn één dorp en gunnen het elkaar. Bovenaan ons lijstje staat een rondreis met de kids in een slaaptrein. Tot nu toe was dat net te kostbaar. Wie weet gaan we het nu echt doen.” Ook het jonge stel Michael en Nadine is in een feestelijke stemming. “We gaan nu maar eens rustig nadenken wat we gaan doen. Het is in ieder geval ontzet-tend leuk.” Dan klinkt de sirene opnieuw. Het publiek houdt de adem in. De cijfers rollen, de stem van Gaston spreekt. Het eindbedrag is 80.399 euro. Het aanwezige publiek is uitzinnig. Ook de mensen die niets wonnen, feesten mee. Vrouwenpol-der zal nooit meer hetzelfde zijn. Of toch wel? Vrouwenpolder telt in ieder ruim 180 wijkwinnaars die met ruim 300 loten mee-spelen in de Postcode Loterij.

‘Met beide benen op de grond’Postcodekanjer is ongekend hoog: 80 .399 per lot in Vrouwenpolder

Ongeloof bij het publiek over het bedrag van 80.399 euro. FOTO BO VAN SCHEYEN

VROUWENPOLDER – Aan het begin van de feestelijke bekendmaking hoe de ‘laatste’ 21 miljoen euro van de in to-taal 42,9 miljoen euro zou worden verdeeld nodigde spreekstalmeester Gaston Starreveld van de Postcodeloterij burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere uit op het podium. “Vrouwenpolder schrijft vanavond geschiedenis. Dit vergeet niemand nooit meer”, zei de burgervader.

DOOR BRITTA JANSSEN

Met de wedstrijd daagt de heidemaat-schappij bewoners in het hele land uit binnen een jaar iets te verbeteren in hun buurt. In elke provincie vindt de bijeen-komst op dezelfde dag plaats.’Wij hebben jarenlange ervaring met bewonersinitiatie-ven en 170 adviseurs in huis, die op vrijwil-lige basis bewoners begeleiden’, vertelt de KNHM in een persbericht. ‘Kern met Pit biedt actieve bewoners net dat steun-tje in de rug om het project voor elkaar te krijgen. Als je zelf het voortouw neemt bij nieuwe initiatieven kun je veel bereiken.’ De KNHM organiseert al sinds 1978 de

wedstrijd Kern met Pit.

EindresultatenIn 2013 deden negen Zeeuwse bewo-nersgroepen mee aan de wedstrijd Kern met Pit. Zo wilde Dorpsbelangen de kern van ‘s-Heer Hendrikskinderen verbeteren, Buurtgroep Sint Jansgebied in Middelburg een watertappunt realiseren, projectgroep Beweegpad Griffioen in Middelburg een beweegpad maken, projectgroep Ommetje Klarenbeek een wandelommertje maken in Klarenbeek en Prooijenspark in Middelburg en Dorpstafel Sint-Maartensdijk-Scher-penisse de Jeugdland Speelmeerdaagse organiseren. ‘Bijna alle bewonersgroepen

hebben hun project met succes afgerond.’ De groepen presenteren 18 januari de eindresultaten van hun project.

NieuwTijdens de bijeenkomst vertelt de KNHM ook welke Zeeuwse bewonersgroepen mogen deelnemen aan de nieuwe editie van Kern met Pit. Van de zestien aanmel-dingen mogen twaalf bewonersgroepen zich presenteren. De beste ideeën gaan door naar de wedstrijd.

Meer informatieMeer informatie is te vinden op www.knhm.nl

Bijeenkomst Kern met PitOp zaterdag 18 januari in Kamperland

KAMPERLAND - De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert elk jaar de wedstrijd Kern met Pit. Op zaterdag 18 januari zet ze in Kamperland de Zeeuwse deelnemers van 2013 in het zonnetje. Deze bewonersgroepen, die zich inzetten voor het welzijn in hun buurt, ontvangen het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Ook maakt de KNHM bekend welke Zeeuwse groepen mogen deelnemen aan de editie voor 2014.

GOESSeniorenbingo: Stichting Buurtwerk Goese Polder houdt donderdag 9 janu-ari een seniorenbingo in Wijkcentrum de Spinne. Aanvang 13.30 uur.

Vogelbeurs: Zaterdagmorgen 11 januari van 10.00-12.00 uur in het Heerhendrik-huis, Te Werfstraat 18 te ’s-Heer Hen-drikskinderen. Het is de gelegenheid om kooi- en volièrevogels te ruilen, te kopen en te verkopen volgens de richtlijnen van de N.B.v.V. zie http://www.nbvv.nl/beur-zen/regels voor het houden van een vogelmarkt. Kort samengevat: Gezonde vogels in schone t.t. kooien, voldoende drinkwater en voer. Ook zijn er voeders en andere benodigdheden verkrijgbaar. Ringen voor de 3e ronde 2014 kunnen nog besteld worden. Er worden prijzen verloot op de entreebewijzen. Meer info: www.vogelvriendengoes.nl

Contactmiddag voor stoma-patienten: De Nederlandse Stomavereniging, afd. Zeeland/Brabant houdt in samenwerking met de stichting Palazzoli contactmid-dagen voor lotgenoten en hun naasten in Palazzolihuis de Bevelanden te Goes op dinsdag 14 januari van 14.00-15.30u. Loca-tie: Erasmuspark 150 Goes. Dhr Dim Koks van de Stomavereniging zal deze middag aanwezig zijn. Voor nadere informatie: Els van Strien, telefoon 0113-383575. www.stichtingpalazzoli.nl of [email protected] sjoelen: Met ingang van vrij-dagmiddag 10 januari is er iedere vrijdag-middag gelegenheid van 14.00 tot 16.00 uur om recreatief te sjoelen in Wijkcen-trum Jan Ligthart Bergweg 12 te Goes. Info: Mw I. van Hese, 0113-228141.Bingo: Wijkvereniging Goes Oost orga-niseert zaterdag 11 januari een bingo in Wijkcentrum Jan Ligthart Bergweg 12 te

Goes. Aanvang 13.30 uur.KLOETINGEMTB en wandeltocht: Zaterdag 11 ja-nuari houdt vv Kloetinge voor de zesde keer een MTB en wandeltocht met start en finish op het Wesselopark in Kloetinge. Jaarlijks verbinden wij een goed doel aan dit evenement en deze keer is dit Stchting Adavoc in Congo, zij ontvangen 50% van het inschrijfgeld. De wandeltocht van 20 km start tussen 10.30-12.00u, de wandel-tocht van 10 km, de MTB tochten van 25 en 50 km starten tussen 12.00-13.30u. Na afloop is er gratis erwtensoep en is er een grote verloting.

Postzegelavond met veiling: Postzegel-club De Bevelanden houdt haar ruilavond op donderdag 9 januari in Amicitia, Schim-melpenninckstraat 14. Vanaf 19.30uur is men welkom. Catalogus nodig? De materi-aaldienst helpt een ieder er graag aan. Ook rondzendverkeer en nieuwtjesdienst zijn aanwezig. De veilingmeester kan een ge-varieerde clubveiling aanbieden met een vijftigtal kavels. Voorjaarsbeurs is op zater-dag 15 februari gepland van 10.00-17.00 uur ook in Amicitia. Info 0113-228562 of [email protected].

‘S GRAVENPOLDERDansen: Zaterdag 11 januari houdt Ont-spanningsVereniging ‘Amicitia’ (OVA) een dansavond in het dorpshuis ‘Ons Dorpsle-ven’, Poelvoordestraat 3 . Een DJ verzorgt de muziek, aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

KORTE BERICHTEN

GOES - De Goese Rugby Club Tovaal startte het nieuwe jaar traditiege-trouw met een wedstrijd tegen een Presidents’ XV op zaterdag 3 januari. Het duel werd voor 22e keer gespeeld en Tovaal zegevierde uiteindelijk met 22-15.

Dankzij een try van Ron Burgs kwamen de Presidents op een 0-5 voorsprong. Ray Blackburn zorgde voor de gelijkmaker en direct daarna leken de Presidents via Bert Bakker en Jan Moelker opnieuw te scoren, maar deze try vond geen genade in de ogen van referee Niels van Harn. Voor rust nam Tovaal zelfs een voorsprong, toen Jan Otte tussen de palen wist te sco-ren. Maurice Boelhouwers bepaalde de rust-stand met een conversion op 12-5. Na rust bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar door 2 tries van Danker Rijk kwamen de Presidents op een 12-15 voorsprong.

Een drop-kick van Egon Geeratz miste de palen op een haar en via tries van Alex Vlieland (na een solo) en een van Jan Otte zegevierde Tovaal uiteindelijk met 22-15. Na afloop van de wedstrijd was er in het clubhuis van Tovaal een nieuwjaarsrecep-tie en fungeerde Kees Hage voor de vijf-tiende keer als veilingmeester. Hij bracht uiteenlopende items onder de hamer t.b.v. het tripfonds van de Goese Rugbyclub Tovaal. De bestemming van de jaarlijkse trip wordt binnenkort bekend gemaakt. De afgelopen jaren bezocht Tovaal Kroatië, Italië, Duits-land en Wales. Aan het eind van het seizoen betrekt de Goese Rugbyclub Tovaal een prachtige nieuwe accommodatie, waar momenteel nog volop aan gebouwd wordt. Voor meer informatie over de Goese Rug-byclub Tovaal kan met terecht op www.tovaal.nl of een mail suren naar [email protected].

Tovaal verslaat Presidents XV in traditioneel duel

Beide teams na afloop van het door Tovaal met 22-15 gewonnen duel

www.vanderendtautoschade.nl

Page 7: Dbv 20140108

LIEF EN LEED

PAGINA 7

Familieberichten

De Zeeuwse uitvaartverzorging

Henk in den Bosch

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

TER OVERNAME!

Goed lopende modestoffen- zaak met o.a. ook

fournituren / knopen scheepjeswol /stomerijdepot

op A-lokatie in Kapelle.

Inlichtingen:‘t Spoeltje ModestoffenBiezelingsestraat 144421 BM KapelleTel.: 0113 - 330077

(Echt)scheiden doe je samen,met een mediator!

Kantoor Goes: Troelstralaan 156 Kantoor Terneuzen: Mr F.J. Haarmanweg 25 www.conflictacademie.nl

Direct contact: 0113 750 617 of mail voor onze brochure naar [email protected]

H é t ce n t r u m v a n Zee u ws e m e d i ato r svo o r C o n f l i c t b e m i d d e l i n g

Praktijk RiedijkJulianastraat 144388 JD Oost-SouburgVoor het maken van afspraken bel 06-13665319

Praktijk Riedijkvoor natuurgerichte therapieën

Doordat wij aangesloten zijn bij de BATC krijgt u (meestal een gedeelte

van) het consult en de therapie vergoed.

Veel mensen kampen met dit herkenbare gezondheidsprobleem. Vaak krijgen personen die dit treffen te horen “Ieder pondje gaat door het mondje”. Dit is niet altijd een terechte opmerking.

Aan de basis van dit probleem kunnen vele oorzaken liggen. Met name verstoringen in de darmfl ora, hormonale schommelingen, stress, voedingsintolerantie’s en andere stofwisselingsproblemen.

Praktijk Riedijk is in nauwe samenwerking met RP Vitamino Analytic uit Kamperland in staat om de oorzaak op te sporen en met succes te behandelen. De behandeling gaat vaak samen met begeleiding door een natuurdiëtiste.

Wij wensen u allen een gezond 2014

www.praktijkriedijk.nl

(Onverklaarbaar) Overgewicht?

Priori autostoeltje Extra veilig, Europees goedgekeurd autostoeltje. Voor peuters vanaf 9 maanden tot 3,5 jaar.

Van 99.-

79.

Check alle aanbiedingen op halfords.nl

Kijk voor meer informatie op

www.brandwondenvereniging.nl

De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar

in contact brengt en hun belangen behartigt.

Wij helpen bij:· Lotgenotencontact

· Voorlichting· Belangenbehartiging

· Juridische zaken

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Page 8: Dbv 20140108

PAGINA 8

In november werd er in het Erasmuspark een bijeenkomst voor deze doelgroep georganiseerd. ‘Er was discussie over leven en wonen in de Goese Polder als oudere. Er kwamen vele suggesties om het zelfstandig wonen van ouderen te verbeteren. Samen voor elkaar iets doen was een breed gedragen wens.’ Ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. ‘Kinderen wonen vaak wat verder weg, waardoor die niet altijd kunnen helpen. En de overheid kan ook niet voor alle hulp zorgen. Met deze actie speelt men in op de ontwikkeling dat mensen meer voor elkaar moeten doen.’ Om dit te bevorderen is er een actie gestart waarbij mensen zich kunnen opgeven. Mensen die bijvoorbeeld bereid zijn een keer iemand naar het ziekenhuis te brengen, die elkaar kunnen helpen met kleine klusjes, zoals reparaties uitvoeren of boodschappen doen. Maar mensen kunnen zich ook opgeven om samen sociaal-culturele activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld samen naar het theater of de bioscoop.

Meer informatieInwoners van de Goese Polder die willen meedoen kunnen informatie krijgen of zich opgeven bij Henny van Zunderen, via tel. 0113-250327 of per mail. [email protected]

60-plussers helpen elkaar in Goese PolderGOES - In de wijk Goese Polder in Goes willen 60-plussers elkaar helpen. ‘Iets doen voor elkaar is een breed gedragen wens’, aldus Frits de Kaart van de wijkbewonersorganisatie.

STEENBERGEN - Na de drie suc-cesvolle edities zitten de leden van de organisatie van de Koos Moeren-hout Classic boordevol moraal om de deelnemers aan de vierde editie van de KMC, welke zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei, weer een onvergete-lijke dag te bezorgen.

De routes voor de editie van 2014 worden een beetje aangepast zodat de deelne-mers nog meer kunnen genieten van de Zeeuwse waterwerken, de polders van Goeree Overflakkee en het groene land-schap van de Brabantse Wal. Zo zal er in 2014 op Goeree- Overflakkee buitendijks lang het Volkerak worden gere-

den. Als pauzepost is o.a. gekozen voor het havenhoofd in Oude Tonge. Start en finish zijn wederom op de markt in het centrum van Steenbergen, waar de deelnemers kunnen rekenen op een hartelijk ontvangst na de geleverde inspanningen. Ook de komende editie zijn er weer vier uitdagende fietsroutes (85, 125, 160 en 200 kilometer) met rijk gevulde bevoor-radingsposten zodat de deelnemers geen hongerklop oplopen.

Tot en met 2 mei is de voorinschrijving weer geopend en kan iedereen weer in-schrijven via de website van de Koos Moe-renhout Classic: www.koosmoerenhoutclassic.nl

Koos Moerenhout ClassicVoorinschri jv ing geopend

AgendaGoes

Datum Activiteit

9 januari Wethoudersspreekuur voor inwoners en ondernemers, zie www.goes.nl > Bestuur en Organisatie > Spreekuur 18.30 – 19.30 uur Stadskantoor9 januari Hamerraad en Commissie zie

voor agenda www.goes.nl > Bestuur en Organisatie >

Vergaderschema 19.30 uur Stadskantoor16 januari Wethoudersspreekuur voor inwoners en ondernemers, zie www.goes.nl > Bestuur en Organisatie > Spreekuur 18.30 – 19.30 uur Stadskantoor

Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 8 januari 2014

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

StadskantoorM.A. de Ruijterlaan 24461 GE Goes

PostadresPostbus 21184460 MC GoesT 14 0113E [email protected] I www.goes.nl

Openingstijden afdeling Publiekszakenma t/m vr 09.00 - 12.30 uur do-avond 17.00 - 20.00 uurza 10.00 - 12.00 uur

Op maandag- t/m donderdagmiddag kunt u alleen na telefonische afspraak geholpen worden. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

Openingstijden afdelingen Activering & Inkomensvoorziening en Zorgma t/m vr 09.00 - 12.30 uur

Calamiteitentel. (0113) 249 770In noodgevallen buiten kantooruren: 06 5329 8141

www.goes.nl

23 januari Debatraad zie voor agenda www.goes.nl > Bestuur en Organisatie > Vergaderschema 19.30 uur Stadskantoor

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Inboedel Boersmastraat Kloetinge

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de inboedel van de op 10 september 2013 ontruimde woning Ds. H. Boersmastraat 73 te Kloetinge uit de opslag-plaats te verwijderen. Dit omdat de wettelijke bewaartermijn van 13 weken is verstreken.De eigenaar van de inboedel kan tot 17 janu-ari 2014 contact opnemen met de afdeling Vergunning en Handhaving ( 0113 249 600) om de inboedel alsnog tegen betaling terug te verkrijgen.

Verkiezingen gemeenteraad

KandidaatstellingOp dinsdag 3 februari 2014 is de kandidaatstel-ling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente. Op die dag kunnen in het stadskantoor bij het hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.De benodigde formulieren voor:- de lijsten van kandidaten;- de verklaringen van instemming van de kan-

didaten met hun kandidaatstelling- de machtigingen tot het plaatsen van de aan-

duiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst;

- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandida-tenlijst;

- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst;

van de kandidatenlijsten tot een lijstencombi-natie;

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.Voor nadere informatie over de wettelijke voor-schriften voor de inlevering van kandidatenlijs-ten kunt u terecht bij de afdeling publiekszaken (0113 249600)

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingspro-cedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending2-1-2014 OMG-2013-0486 Westwal 6 en Ravelijn het herinrichten van de de Grenadier 4 buitenruimte, plaatsen erfafscheiding

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzen-ding (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belangheb-bende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,

indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is

Inzage aangevraagde en verleende vergunningenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

verleend. datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending23-12-2013 OOW-2013-612 Singelstraat en het plaatsen van 20 bordbusters van Zusterstraat te Goes 21 maart tot en met 28 april 2014

van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

datum zaaknummer locatie omschrijvingverzending19-12-2013 EVG-2013-347 Grote Markt te Goes een evenementenvergunning voor een

Luikse Markt op 29 juni 2014 op de Grote Markt te Goes19-12-2013 EVG-2013-349 Grote Markt te Goes een evenementenvergunning voor een

Luikse Markt op 31 augustus 2014 19-12-2013 EVG-2013-352 Grote Markt te Goes een evenementenvergunning voor een

Luikse Markt op 26 oktober 2014

van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belangheb-bende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,

indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-ning hebben ontvangen:

datum zaaknummer locatie omschrijvingontvangst19-12-2013 OMG-2014-0002 centrum te Goes het plaatsen van informatiepanelen i19-12-2013 OMG-2013-0552 Hensonweg 6 het realiseren van een opslag20-12-2013 OMG-2014-0001 Stadseweg 16 het bouwen van een machineopslag02-01-2014 OMG-2014-0003 Veerweg 67 het bouwen van een woning met schuur

Page 9: Dbv 20140108

20% korting op alle gordijnstoffen

van ToppointWinter sale

op de complete tapijt collectie van Bonaparte

en Parade

20% KORTING

korting

Op alleDecokay Design

25%raamdecoratie

20% korting op behang van onze bekende merken

20% KORTING

S2U Allure1 liter van € 72,40

voor

€ 53,95

S2U Gloss1 liter van € 61,50

voor

€ 43,95

Sigmatex10 liter wit

€ 124,95lichte kleuren

€ 134,95

Amarol1 liter van € 47,20

voor

€ 29,95

S2U Satin1 liter van € 61,50

voor

€ 43,95

Winter Voordeel20% korting op behang van onze Elke dag gratis advies van de vakman

0.39v van 0.69

0.95v van 1.79

47%goedkoper

43%goedkoper

28.99

19.99

39.99

2.89

1.992.99

9.99

2.99

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

NIEUW!

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 08-01-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 08-01-2014 t/m 14-01-2014.

Spruiten750 g

Appelen Elstar1.5 kg

Vanaf zaterdag 11-01-2014

0.75 l

Hugo Frizzante

300 g

Frambozen enveloppen

Dream bonbons

400 g

Italiaanse pasta-gerechten

- 1500 W- capaciteit: 560 ml

Stoomreiniger vloer

Ca. 500 lumen. Incl. batterijen.

LED-staafl amp

Met polyfone ringtones of maak zelf een deurbel-melodie.

MP3 deurbel

Doorsnede: 28 cm.

Koekenpan

Meubel- en rijtuigstoffeerderij C.J. Brouwer v.o.f.

Nieuwe Rijksweg 8 – ’s-Heer Hendrikskinderen – 0113-21 36 42

WIJ STOFFEREN O.A.:

Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder.Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis.

www.stoffeerderijbrouwer.nl

Page 10: Dbv 20140108

W W W . B O R S E L E . N L

8 J A N U A R I 2 0 1 4 W E E K 2

REDACTIE GEMEENTE INFO afdeling Bestuursondersteuning, Tel. (0113) 238438 E-mail: [email protected] GEMEENTERAAD

GEMEENTE BORSELE Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders, commissie bezwaarschriften.Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Bezoekadres: Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Tel. (0113) 238383, fax (0113) 561385 Openingstijden Burgerzaken: (bezoekadres locatie Ovezande)Maandag 08.30-12.30 uur en ‘s middags op afspraakDinsdag 08.30-12.30 uurWoensdag 08.30-16.00 uurDonderdag 08.30-12.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uurVrijdag 08.30-12.30 uurOpeningstijden ter inzage liggende stukken iedere werkdag van 08.30-12.30 uurE-mail: [email protected]: www.borsele.nlTwitter: @gemeenteborsele

GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BORSELEHoudt u er rekening mee dat de wegen glad kunnen zijn in het winterseizoen. De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en verkeerssnelheid. U kunt geen strooizout afhalen bij de gemeentewerkplaats. Meer informatie over de gladheidbestrijding en de actuele strooiroutes kunt u vinden op onze website via www.borsele.nl/gladheidbestrijding

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2014KANDIDAATSTELLING

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Borsele maakt het volgende bekend:1. Op maandag 3 februari 2014 zal de

kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Borsele plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:

kandidaten met hun kandidaatstelling

aanduiding van de politieke groepering

aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan,

van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 2850.01.345 ten name van gemeente Borsele, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door de afdeling Burgerzaken, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.

BORSELSE BEGRAAFFOLDERAl eerder stond er in deze gemeentelijke katern van de Bevelandse Bode dat er een geactualiseerde begraaffolder van de gemeente Borsele zou worden verzonden. Wegens een fout is dit niet gebeurd. In deze uitgave is de folder alsnog meeverzonden. Met de folder geven burgemeester en wethouders meer duidelijkheid over het begraafbeleid en de uitzonderingen die de gemeenteraad daarop heeft gemaakt.

9 januari 2014Geen raadsvergadering16 januari 201420.00 - 20.30 uur Bijeenkomst Tennet20.30 uur Bijeenkomst B2030Locatie: De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ HeinkenszandPROJECT B2030

Uitnodiging informatieavond 16 januari 2014Leven in BorseleU wordt van harte uitgenodigd om onze informatieavond voor de gemeenteraad over ‘Leven in Borsele’ bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdag 16 januari 2014 in het vergader- en congrescentrum De Stenge in Heinkenszand (Stengeplein 1) om 20.30 uur.

Terugblik en stand van zakenHet afgelopen jaar hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van PROJECT B2030. In juni 2013 hebben wij een debatavond georganiseerd over ‘Leven in Borsele’. Tijdens deze avond hebben inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en adviesraden mee gedacht over de toekomst van het leven in Borsele. Daarnaast hebben we brainstormsessies georganiseerd en interviews gehouden met diverse partijen. Op basis van onder meer deze input is de projectgroep gekomen tot een voorstel van acht streefbeelden die samen een gewenst toekomstbeeld van de gemeente Borsele in 2030 vormen. In de komende maanden willen wij met de gemeenteraad, inwoners en betrokken partijen van gedachten wisselen of de streefbeelden juist en compleet zijn. De gezamenlijk geformuleerde streefbeelden zullen uiteindelijk een ‘paraplu’ gaan vormen voor een verdere (concrete) uitwerking in actieplannen/uitvoeringsplannen. Deze uitwerking zal in samenwerking met ander partijen worden opgepakt.

InformatieavondTijdens de informatieavond willen wij graag een toelichting geven over het proces en het resultaat tot nu toe. Waaronder het voorstel voor de streefbeelden. Daarnaast komt het beoogde vervolgproces aan de orde. Na de informatieve presentatie kunt u vragen stellen en eventuele input geven.

Meer informatieOp www.borsele.nl in de agenda van de raadsvergaderingen (16 januari 2014) vindt u informatie over het voorstel voor de streefbeelden en het vervolgproces. Als u meer achtergrondinformatie wilt, kunt u contact opnemen met Jolanda Boerjan, [email protected].

GEMEENTERAAD

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunninghebben ontvangen:

BezwaarDe beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum vanhet besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen.De beschikkingen en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden.Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrageris bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschriftdient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele.Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en opwww.borsele.nl.

Verlengen beslistermijnOp grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij beslotende termijn voor het nemen van een besluit naar aanleiding van de onderstaande aanvragen, teverlengen met zes weken:

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER EN UITGEBREID

Aanvragen reguliere procedureDe publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend

Verleende omgevingsvergunning regulier

BORSELSE SPRINTERACTIVITEITENPROGRAMMABent u woonachtig in de gemeente Borsele en vindt u het leuk om samen dingen te ondernemen?“De Borselse Sprinter” haalt u op en brengt u thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen incl. de (entree)kosten voor de activiteit en

Donderdag 9 januari, 10.30 - 15.30 uur Lunch op gezellig marktplein in Grand Café Hotel "De Bourgondiër". Kosten: € 11,75Dinsdag 14 januari 12.00 - 17.00 uur Winter aan zee: triorit Vrouwenpolder -

Kosten: € 14,00 Donderdag 16 januari, 16.30 - 21.30 uur NIEUW: Dineren op nummer 100, weekmenu (5 keuzemenu) Hotel Goes. Kosten: € 39,50Vrijdag 17 januari, 18.15 - 22.30 uur Hermitage Concert / Boost for culture. Kosten: € 29,00 Zondag 19 januari, 13.00 - 17.30 uur Naar ‘Tour de Toon’, (Toon Hermans) Studio Zeelandnet, Kamperland. Kosten: € 7,50Dinsdag 21 januari, 13.00 - 17.30 uur Triorit leuke plekjes: Philppine (Z-Vl.) - Boekhout - Assenede (B). Kosten: € 19,50

Speciale ritDonderdag 23 januari, 09.00 - 18.00 uur Bezoek Vakantiesalon(-beurs) Antwerpen. Kosten: € 23,50, excl. lunch (evt. pakket meenemen)Let op! U dient goed ter been te zijn (geen rollator/rolstoel).

Aanmelden?U kunt zich aanmelden voor een activiteit door te bellen met 06 – 52560982 op de maandag en woensdag van 09.00 uur – 12.00 uur.Kijk ook eens op www.borselsesprinter.nl voor het volledige activiteitenprogramma of overige informatie.

Sprinternieuws opvragen?Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten vindt u in het maandelijkse Sprinternieuws. Wilt u ook maandelijks gratis het Sprinternieuws ontvangen? Bel het VrijwilligersHuis 0113-311999 of mail uw adresgegevens naar [email protected]

Baarland Landingsweg 96 19-dec-13 het uitbreiden van de woningHeinkenszand Nieuwkamersedijk 1 23-dec-13 het bouwen van een woningNieuwdorp Hertenweg 5 13-dec-13 het bouwen van een loods's-Heerenhoek Molendijk 4 23-dec-13 het verbouwen van de woning en het

wijzigen van de voorgevel

Heinkenszand Dorpsstraat 147 23-dec-13 het verbouwen van de woning Nieuwdorp Prinses Beatrixstraat 24 23-dec-13 het wijzigen van de voorgevel

EVENEMENTENKALENDEROmschrijving Locatie DatumSpectra avond www.jongerenraadborsele.nl De Klomp Ovezande vrijdag 17 januari 2014Toneeluitvoering Toneelvereniging Baarland Baarland vrijdag 24 en zaterdag www.toneelvereniging-baarland.nl 25 januari 2014Movietour Jongerenraad Borsele vrijdag 14 februari 2014www.jongerenraadborsele.nl

Nieuwdorp Hertenweg 5 13-dec-13 het bouwen van een loods

Nieuwdorp Hertenweg 32 A 04 oktober 2013 het bouwen van een kantoorNieuwdorp Stoofweg 20 04 oktober 2013 het bouwen van een loods's-Heer Abtskerke Sinoutskerksezandweg 4 01 oktober 2013 het vervangen van de

werkplaats's-Heer Abtskerke Sinoutskerksezandweg 4 01 oktober 2013 het vervangen van de

werkplaats

Vanaf woensdag 15 januari 2014 is de afdeling Burgerzaken weer gevestigd in ons vernieuwde gemeentehuis in Heinkenszand, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. U kunt ons dan weer bezoeken op de reguliere openingstijden tenzij anders aangegeven op www.borsele.nl of in de Bevelandse Bode. Op 13 en 14 januari 2014 is de afdeling Burgerzaken gesloten vanwege de verhuizing. Aangiften van de burgerlijke stand zijn wel mogelijk in Heinkenszand.

BURGERZAKEN WEER IN HEINKENSZAND

Page 11: Dbv 20140108

PAGINA 11

GOES - Op zaterdag 4 januari hield de Eerste Goese Hengelsport Vereniging de eerste wedstrijd van 2014. Er werd goed vis gevangen want alle deelne-mers wisten vis te vangen.

Uitslag: 1. Dies Slabbekoorn heer 378; 2. Ed de Swart heer 350; 3. Harmen de Graaff heer 280; 4. Hans Hamelink heer 250; 5. Collin Slabbekoorn heer 249; 6. Marco Oreel heer 248; 7. Jan Pikkaart heer 236;

8. Ad de Visser heer 230; 9. Arjan Wisse jr. 227; 10. Johnny Rikkers heer 215; 11. Remco Post heer 189; 12. Bert de Bas heer 188; 13. Joop Bouterse heer 185; 14. John Oostdijk heer 181; 15. Piet Schrier heer 179; 16. Edward v. Laerhoven heer 176; 17. Peter v. Anrooy heer 155; 18. Jaap Fossen heer 136; 18. Sjaak Saarloos heer 136; 20. Arjo Wagenaar heer 116; 20. Sjaak Zuid-hof heer 116; 22. Harry Deegens heer 114; 23. Sjef Uitterhoeve heer 109; 24. Tonnie

Uitterhoeve heer 105; 25. Peter Karreman heer 92; 25. Jaco Wisse heer 92; 27. Jarno Post jr. 86; 28. Richard Jongmans heer 84; 28. Rinus Pikkaart heer 84; 30. Hans Oost-hoek heer 70; 31. Mevr. Janny Deegens-v. Boven dame 61; 32. Martijn Wisse jr. 52; 33. Henk Vogelenzang de Jong heer 46; 34. Emiel de Kam heer 38; 35. Wim Nieuw-dorp heer 26; 36. Piet Hollestelle heer 21; 37. Boudewijn Janssens heer 17.Totaaloverzicht 37 deelnemers die alle-maal vis wisten te vangen. Er werden 51 vissen boven de 25 cm gevangen en 195 vissen onder de 25 cm. De totale lengte was 5517 cm. De vangst bestond hoofdza-kelijk uit schar maar er werden ook enkele wijtingen en wat meuntjes gevangen. De jeugdprijs werd gewonnen door Jarno Post. De grootste platvis een schar van 33 cm werd gevangen door Martijn Wisse. De grootste rondvis een wijting van 26 cm werd gevangen door Ed de Swart. Het weer droog en flink wat wind op de kant ca. 7 graden.De volgende wedstrijd van EGHV wordt gehouden op zaterdag 25 januari bij Zoute-lande maar dan bij de Hoge Hilt. Er wordt dan gevist van 11.30-14.30 uur.

Eerste wedstrijd EGHV Goes in 2014

GOES - Veel wind en regen tijdens de kerstvakantie; nog afgezien van de toestand van de velden zijn dat niet de omstandigheden waaronder de mees-te (jeugd)voetballers hun wedstrijden graag spelen. Toch kon er in Goes volop gevoetbald worden, maar dan lekker warm en droog in de zalen van het vernieuwde Sportpunt Zeeland. En wie toch graag nat wilde worden kon een duik nemen in het zwembad.

DoelpuntenregenDe ruim 1250 voetballers van de voetbal-verenigingen in de gemeente Goes (Goes, Arendskerke, Kloetinge, Robur, SSV ’65 en Wolfaartsdijk), uit ’s-Gravenpolder (Apollo) en Kamperland (Bevelanders) hebben zich gedurende het 5 dagen durende toernooi uitstekend vermaakt. Ze scoorden er flink op los; in de 680 ge-speelde wedstrijden kon er 2291 keer wor-

den gejuicht. Dat is een gemiddelde van 3,5 doelpunten per wedstrijd. Op zaterdag 28 december scoorde Kim van Strien van Bevelanders Mini 1 het 1000e doelpunt in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Goes Mini 2. Alle deelnemende teams kwamen op minstens 2 dagen binnen de lijnen; eerst voor de poulewedstrijden en later voor de plaatsingswedstrijden of de finalerondes.

(Niet) drukElke dag was er een verzorger van één van de deelnemende verenigingen aanwezig. Deze mensen hadden het niet druk; ze heb-ben wat pleisters moeten plakken en wat bloedneuzen moeten stelpen. Ook werd regelmatig gebruik gemaakt van de ijszak, maar ernstige blessures bleven gelukkig uit. De wedstrijden bij de pupillen werden in hoofdzaak gefloten door (jeugd)leden van

de deelnemende verenigingen; de wed-strijden bij de junioren werden geleid door KNVB-scheidsrechters. Er was veel pu-bliek; vooral in de kleinere hal 4, waar de F- en minipupillen hun wedstrijden speel-den was het gezellig druk.

KostenDe Gemeente Goes ziet het nut in van dit toernooi, waarbij de jongelui positief bezig en in beweging zijn en verleent een flinke subsidie. Hoofdsponsor Sportpunt Zeeland ondersteunt de organisatiecommissie niet alleen financieel, maar verleent ook hand- en spandiensten. Verder steunt een aantal bedrijven uit de omgeving het toernooi met een financiële bijdrage.Op zaterdag 25 januari kunnen de leiders, verzorgers, tijdwaarnemers en scheids-rechters zelf een balletje trappen tijdens het leiderstoernooi. Dit toernooi is even-eens recreatief.

Warm en droog

GOES - Het Zeeuws Orkest luidt het jaar in op zaterdag 11 januari in thea-ter de Mythe in Goes met een Nieuw-jaars Promconcert, aanvang 20.00 uur.

Traditiegetrouw een avond vol verrassin-gen. Het orkest neemt het publiek mee naar de Balkan met zijn meeslepende Oost-Europese muziek van o.a. Brahms, Tsjaikovsky, Liszt en Dvorak. De Tzigane voor viool en orkest van Ravel wordt vir-tuoos vertolkt door Emmy Storms, een veelbelovend jong Nederlands viool talent. Natuurlijk is er zoals gebruikelijk bij de

Promconcerten muziek met een knipoog. Dit keer een werk, gecomponeerd door de Engelse dirigent Malcolm Arnold, voor 4 stofzuigers en orkest met een verras-sende bediening van de stofzuigers en een nog verrassender afloop. Dirigent van de wervelende Nieuwjaarsconcerten is gast-dirigent Marien van Staalen. Dit concert ook op donderdag 9 januari.Terneuzen, Scheldetheater 20.00 uur en vrijdag 10 januari Vlissingen, St. Jacobskerk, 20.15 uur. Kaarten: Zeelandtheaters, tel. 0118-659666, www.zeelandtheaters, HZO, tel. 0118-628204.

Nieuwjaarsconcert Het Zeeuws Orkest Goes

‘S HEER ABTSKERKE - Wip 1: 1e hoofd-vogel Sj.Raas (Kwadendamme), 2e hoofd-vogel H.Rentmeester (Ovezande), 1e zij-vogel en 3e kal L.de Hond (s’Heerenhoek), 2e zijvogel J.Kopmels (s’Gravenpolder), 3e zijvogel P.Rentmeester (Ovezande), 1e kal Famke Klippel (Ellewoutsdijk), 2e kal B.Vermeulen (‘s-Heerenhoek).Wip 2: 1e hoofdvogel R.v.d.Straate (s’Heer Arendskerke), 2e hoofdvogel H.Rentmeester (Ovezande), 1e zijvogel B.Vermeulen (s’Heerenhoek), 2e zijvo-gel J.Repkes (Kwadendamme), 3e zij-vogel R.de Puyt (Lewedorp), 1e en 2e kal J.Kopmels (s’Gravenpolder). Vlie-gende vogel K.de Jonge (Heinkenszand),

R.v.d.Straate (s’Arendskerke).Ovezande - Wip 1: 1e hoofdvogel en 3e zijvogel P.Rentmeester (Ovezande), 2e hoofdvogel en 4e zijvogel W.v.Iersel (Ovezande), 1e zijvogel D.Boonman (Ovezande), 2e zijvogel en 2e kal P.Wagenaar (Kloetinge), 1e kal A.Rijk (Ovezande). Vliegende vogel C.Jeremiasse (Ellewoutsdijk), R.Duijneveldt (Kloetinge).Wip 2: 1e en 2e hoofdvogel, 2e zijvogel en 4e kal L.Rentmeester (Ovezande), 1e zijvogel C.Jeremiasse (Ellewoutsdijk), 3e zijvogel P.Verbart (Ovezande), 4e zijvogel en 1e kal D.Rooze (Nieuw en st.Joosland), 2e kal Joh.Rentmeester (Ovezande), 3e kal A.Rijk (Ovezande).

Uitslagen handboogschietingen

WEMELDINGE - Een goed begin is het halve werk! En om 2014 in stijl te be-ginnen geeft Muziekvereniging OKK op zaterdag 18 januari een Nieuw-jaarsconcert. Er is een gevarieerd programma met werken uitgevoerd door zowel de fanfare als de slag-werkgroep. Beiden voeren ook een werk uit m.m.v. solist René Kaljauw op accordeon. En... er is meer!

De fanfare voert namelijk samen met de slagwerkgroep de populaire Cup Song

van Anna Kendrick uit (Cups/Pitch Per-fect’s “When I’m Gone”)! Die ken je on-getwijfeld ook! Zie voor de clip www.ok-kwemeldinge.nl of onze facebookpagina. We doen hem na de pauze een keer voor, daarna mag aan het eind van het concert iedereen die het kan meedoen (wij zorgen voor bekers)! Lijkt het je wat, kom dan luis-teren en nog leuker: je kunt dus meedoen! Kom dus ook en neem al je vrienden en familie mee! Zaterdag 18 januari: Nieuw-jaarsconcert OKK in De Wemel in Wemel-dinge, aanvang 19.30u, zaal open 19.15u.

OKK NieuwjaarsconcertKen/kun j i j de Cup Song?

W W W . B O R S E L E . N LV E R V O L G P A G I N A

CULTURELE RAADFOTOWEDSTRIJD 2014

De culturele Raad Borsele organiseert net als in voorgaande jaren ook in 2014 in samenwerking met de gemeente Borsele weer een fotowedstrijd.Het thema voor 2014 is “Breng Borsele in beeld”. De gemeente Borsele is gevarieerd.

karakter;

gemeente worden ook allerlei evenementen

Neem dan uw camera mee en stuur ons een foto

de fotowedstrijd bestaat uit een waardebon van

Nieuw dit jaar is het jaarthema. Het hele jaar

vier jaar.

Borsele en de leefbaarheid bevorderen in de

ondersteuning of het ontwikkelen van

SelectieWanneer u belangstelling heeft voor het

mail sturen naar [email protected] t.a.v. Olga Idema.

gegadigden. Uiteindelijk wordt een geschikt lid ter benoeming voorgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

31 januari 2014 richten aan het College van Burgemeester en Wethouders en sturen naar

De gemeente Borsele heeft de aansluitovereenkomst met de Sociale

een jaar verlengd. Inwoners van de gemeente

bij het huishouden in het kader van de Wmo kunnen ook in 2014 gebruik maken van de

modelovereenkomsten aan budgethouders;

voor budgethouders. Het gaat om een

[email protected] kunt u een kijkje nemen voor meer

www.svb.nl

ww.cultureleraadborsele.nl ga naar “Cultuur

BORSELE

door een vertegenwoordiging van vragers naar

en doen in het belang van vragers naar

aantal nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd

Page 12: Dbv 20140108

ColofonEindredactie: Afdeling Communicatie Allévo, Winnie Mathu I Tekst: Allévo

Ben je op zoek naar een leuke en zelfstandige

baan? Allévo zoekt zelfstandige hulpen bij het

huishouden om te kunnen bemiddelen. Een

zelfstandige hulp is iemand die bij iedereen die dat

nodig heeft of wenst helpt bij huishoudelijke taken.

Diegene is je werkgever. Je maakt zelf afspraken

over de werkzaamheden en werktijden.

Wat doet Allévo?Allévo brengt je in contact met iedereen die hulp bij

het huishouden wil. Als het klikt tussen diegene en

jou, zorgen we voor een voorbeeld-overeenkomst

die jullie beide kunnen tekenen. Allévo verzorgt de

administratieve taken en de uitbetaling.

Wil je meer weten over het werken als zelfstandige

hulp? Kijk op de website: www.allevoplus.nl. Je kunt

ook bellen (0113-249 170) of een e-mail sturen naar

[email protected]

Allévo start met hulp bij het huishouden voor iedereenVanaf 1 januari 2014 biedt Allévo onder de

naam Allévo Plus een nieuwe dienstver-

lening aan, hulp bij het huishouden voor

iedereen. Allévo is al lang een bekende

en vertrouwde naam op het gebied van

zorg- en dienstverlening. Wij willen graag

dat iedereen van onze kennis en ervaring

gebruik kan maken.

Hulp bij het huishouden voor iedereen: u

hoeft geen indicatie te hebben om hulp

te krijgen. Bent u mantelzorger en heeft u

behoefte aan praktische hulp op het gebied

van het huishouden?

Heeft u door werk, kinderen, sociale

verplichtingen of andere activiteiten geen

tijd meer voor de dagelijkse beslommeringen

die er thuis nog op u wachten? Allévo Plus

bemiddelt tussen u en een vaste hulp.

Deze hulp werkt zelfstandig. Wij zorgen

ervoor dat uw hulp namens u betaald wordt.

Samen met uw hulp spreekt u de taken af en

maakt u de afspraken.

Wilt u meer informatie over Allévo Plus?

Bekijk onze website www.allevoplus.nl,

of bel: 0113 249 222.

De voordelen van hulp bij het huishouden van Allévo Plus

Naast de hulp bij het huishouden voor iedereen

kunt u lid worden van Allévo Plus. U ontvangt een

kortingspas, hiermee krijgt u voordeel bij diverse

diensten en producten. Een lidmaatschap kost €15,-

per jaar. Hiermee krijgt u onder andere korting op

een zorgverzekering bij CZ. Maar ook voordeel bij

meer. Kijk op de website www.allevoplus.nl voor een

overzicht van alle kortingen. U kunt natuurlijk ook

bellen met 0113 249 222.

Allévo Plus Kortingspas

Allévo Plus biedt hulp bij het huishouden voor iedereen.

De voordelen op een rij:- U krijgt hulp bij het huishouden door een vaste hulp

- U hoeft zelf niet op zoek naar een hulp

- U maakt zelf de afspraken over de werkzaamheden en werktijden

- U betaalt €17,- per uur via Allévo

- U hoeft de hulp niet contant te betalen

- U hoeft niet aanwezig te zijn als de hulp bij u werkt

- U geeft opdracht voor vervanging bij (langdurige) afwezigheid van de hulp

- U krijgt één jaar de kortingspas van Allévo Plus gratis

Werken als zelfstandige hulp bij het huishouden?

Allévo PlusPostbus 79

tel: 0113 - 249 222

Page 13: Dbv 20140108

SCHOON GENOEGVAN VUIL TAPIJT?Chem-Dry Droger, schoner, gezonder

Ook voor meubelreiniging

Bel voor gratis advies en

prijsopgave.

Bergen op Zoom 0164-245005

Goes 0113-229020

Middelburg 0118-639623

Roosendaal 0165-529955

Dé tapijt- en [email protected]

0800 - 4477999 (gratis) Roosendaal Goes

DE SCHANS TUINSCHERMENbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

inclusief: btw 21%, 2200 km vrij, winterbanden, geen toeslag extra bestuurders

exclusief: brandstof, sneeuwkettingen (bij te huren), reis- en creditbrief

Scottweg 1-12 GOES0113 - 215415

www.autoVLIETMAN.nl* Vraag naar de voorwaarden

Te huur vanaf

€ 25,- per dag*

Waarom kopen?

✔ Colijnsplaat Poortvliet Assurantiën, Voorstraat 62, 0113-695748

✔ Goes H.P. Assurantiën en Financieringen BV, Voorstad 18, 0113-216777, www.hpassurantien.nl

✔ Heinkenszand Meulpolder Assurantiën Heinkenszand BV, Dorpsstraat 2, 0113-561595, www.meulpolder.com

✔ Krabbendijke Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken, Dorpsstraat 48, 0113-503013, www.reimerswaalverzekeringen.nl

Altijd in de buurtIedereen verdient een bank in de buurt.

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met

een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

* Alle

en in

com

bina

tie m

et d

e O

vers

taps

ervi

ce. V

raag

naa

r de

voor

waa

rden

.

Wij zijn uw bank.

Nu € 50 cadeau bij een betaalrekening!*

Roerbakvis 500 gram 6.95

Vispannetjes 2 stuks 12.50

Ei-zalmsalade + tonijnsalade 2 x 100 gram samen voor 3.98

Kibbeling gezinszak 6.95

Tot ziens bij:

Vishandel Van As Zeeland B.V.Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Onze weekaanbiedingen van 07-01-14 t/m 11-01-14

Biezelingsestraat 14, 4421 BS KapelleTel. 0113-330077 www.spoeltje.nl

WINTER-OPRUIMING

30% op alle modestoffen

15% op overige stoffen

15% op alle winterwol

en zoals altijd stoffen voor

opruimingsprijsjes van

€3,- ; €5,- ; en €7,50 p.mtr.

KOM NAAR RECREATIEPARADIJS

DE BELHAMELFUN VOOR JONG EN OUD

BOWLEN HUIFKARTOCHTEN

OUD HOLLANDSCHE SPELEN INDOOR SURVIVALLEN

BALLONVAARTEN € 125,00 WOK-GOURMET-BARBECUE

PANNENKOEK BAKKEN SOLEXVERHUUR SPEELPARADIJS

PIJL EN BOOGSCHIETEN ETC BEDRIJFS- FAM- BUURT -

VRIJGEZELLEN FEEST WWW.DE-BELHAMEL.NL

HET LEVEN IS 1 GROOT FEEST ALS JE BIJ DE

BELHAMEL BENT GEWEEST

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN naar 5757en steun HomePlan met 3 euro per maandZUNGU VIERT FEEST

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Page 14: Dbv 20140108

Tekst: Bart van den Acker

kort nieuws

-

-

Wel ja, we hebben al een uitgebreide discussie gehad over de stad Utrecht die

vervuilende, oudere auto’s wilde weren, nu beginnen ze in Rotterdam ook. Op zich

lijkt dat een goede gedachte. Iedereen met hart voor ons milieu roept direct in

koor: ‘Ja, weg met die vuile auto’s!’. Daarbij heeft Rotterdam een fors probleem,

want de stad dreigt in 2015 niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te

kunnen voldoen en dat komt de gemeente op een forse boete te staan. Misschien

een beetje te laat begonnen, met nu paniekvoetbal als resultaat?

-

-

-

-

-

Bart van den Acker

Mini!

-

-

-

-

--

-

Honda Civic Tourer:

--

--

-

Autovisie Jaarboek 2014

-

Macan

Renault Mégane:

-

-

-

--

--

-

-

--

-

-

-

-

-

Page 15: Dbv 20140108
Page 16: Dbv 20140108

CURSUS & OPLEIDING

PAGINA 16

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

GOES - Haar naam werd bekendge-maakt na afloop van de jaarlijkse Oliebollenloop van de vereniging, op oudejaarsdag. Ze schreef zich in de loop van de maand december in.

Mevrouw Kerklaan werd in het AV’56-clubgebouw op sportpark het Schenge als 600e lid gehuldigd. Ze werd toegesproken door de Goese wethouder van sportzaken, Jo-Annes de Bat. Hij overhandigde haar een bon voor een complete (verenigings)outfit voor loopwed-strijden. In een korte toespraak benadrukte

hij het belang van gezonde lichaamsbe-weging en noemde hij Goes ‘een typische sportstad’. AV’56 is nu de een-na-grootste sportvereniging in de gemeente Goes, na vv Kloetinge. Mevrouw Kerklaan (41), in het dagelijks le-ven muziekdocente aan het Moller Lyceum in Bergen op Zoom, is bij AV’56 betrokken geraakt vanuit een van de startersgroepen van AV’56-trainer Jos den Hollander. Ze ‘deed’ de starters-loopcursus samen met haar man. Ze meldden zich tegelijkertijd als lid van AV’56 aan, maar zij werd de 600e.

Sanneke Kerklaan 600e lid bij AV’56 Goes

Atlet iekvereniging bl i j f t groeien

De huldiging van Sanneke Kerklaan uit Kloetinge als 600e lid van AV’56 door de Goese wethouder van sportzaken Jo-Annes de Bat.

Expositie Goese Polder Expressief: Goese Polder Expressief vond het karig dat de niet gekozen staatsieportretten van koning Willem Alexander niet voor het publiek te zien waren en hebben daarom een platvorm gecreëerd om als nog die staatsieportretten te exposeren. Deze kunstenaars hebben hun ziel en zaligheid in hun werk gelegd en het is daarom de moeite waard om hun kunstwerken aan het publiek te tonen. Een aantal van deze kunstenaars komen ook uit de Goese Polder en daarom heeft GPE contact gezocht met het Erasmuspark, die enthousiast reageerde en ons de ruimte bood om daar te exposeren. Alle 18 kunstenaars waren gelijk enthousiast om mee te doen. De expositie duurt tot 15 januari en de dagelijkse openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Adres: Erasmuspark Troelstalaan 162, 4463 XZ Goes.

Reynier de Muynck persoonlijk: Het Historisch Museum de Bevelanden, Singelstraat 13, te Goes toont t/m 16 maart schilderijen van de Goese fijnschilder Reynier de Muynck. De expositie geeft een overzicht van het werk en leven van Reynier door de jaren heen. Hier komt de ontwikkeling van Reynier en de verschillende stijlen die hij zich eigen maakte goed tot zijn recht. Openingstijden van het museum zijn van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur.

Expositie Marian van Garsel: In het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes is tot 18 januari een expositie te zien met werk van Marian van Garsel. Het zijn organische beelden van keramiek en vaak met een voet van roestvrijstaal. De expositie is dagelijks te zien op de eerste verdieping van het ziekenhuis Meer informatie: marianvangarsel.blogspot.nl

Expositie Vriendschapslappen: Het Historisch Museum de Bevelanden, Singelstraat 13, te Goes toont t/m 6 april in de merklappen-gang een collectie Vriendschapslappen. De openingstijden van het museum zijn van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur. 15 dames uit Brabant en Zuid-Holland laten hun werk zien. Het zijn niet alleen lappen, maar ook fraaie toepassingen op kleding en voorwerpen in verschillende technieken die worden getoond tijdens deze tentoonstelling.

Expositie Jopie Minnaard: Tot en met 8 februari exposeert Jopie Minnaard haar schilderijen tussen de designmeubelen bij De Jonge Hoek van Dijke, Schouwersweg 7, 4451 HS Heinkenszand. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 9.30-7.30 uur; zaterdag 9.30-16.30 uur.

Een Bunder Winterlicht: Licht- en geluidkunstenaars vullen 11 januari de Bunder in ’s-Heer Arendskerke. Winterlicht is de naam van de art, sound & light performance die dan in de tuin van Allemekinders-Beveland Groenprojecten wordt gehouden. Een idee van kunstenaar Gerard M. Verkerke, uitgewerkt door zijn collega Rob Maaskant. De performance ‘Winterlicht’ begint beide avonden om 19.30 uur, tuin is vanaf 19.00 uur open. De tuin is bereikbaar via de Panhoeveweg. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de website www.eenbunderkunst.nl of tel. 0113-567135 en aan de kassa. De lichtexpositie zelf is vrij toegankelijk en geopend van 28 december t/m 12 januari (vrij t/m zo: 18.30-20.30 uur).

Expositie in Cederhof Kapelle: Henriette van Burg-Koks exposeert haar werken in Aquarel in expositieruimte ‘de Binnentuin’ in Zorgcentrum Cederhof te Kapelle. Gelijktijdig exposeert mw. Allemekinders-Hartoog haar Pergamano kaarten (perkament kunst) in de vitrinekasten in de eerder genoemde expositieruimte. Expositieruimte ‘de Binnentuin’ is alle dagen toegankelijk van 8.00-21.00u; t/m 27 januari.

Tentoonstelling ‘Ambacht baart kunst’: Tentoonstelling van de Goese schilder Johan Elenbaas. Zijn vrije werk is figuratief en kenmerkt zich door grote precisie en met voorliefde voor onderwerpen uit de natuur. Naast zijn vrije werk zullen ook een aantal pane-len met imitaties worden tentoongesteld. De tentoonstelling duurt tot en met 22 februari, Kerkje van Ellesdiek, van Hattumstraat 5, Ellewoutsdijk. Gedurende een aantal open middagen op 18 januari en op 1, 15 en 22 februari kan de tentoonstelling worden bezocht tussen 13.30 en 16.00 uur.

Expositie Kunstuitleen de Bevelanden: Zondag 12 januari opent Kunstuitleen de Bevelanden haar eerste expositie op de nieuwe locatie aan de Westwal 45 te Goes. Exposant is de veelzijdige kunstenaar Gerard Weezepoel uit Goes, die zijn nieuwste werken laat zien. Aanvankelijk autodidact volgde Gerard een opleiding aan de Vrije Academie te Den Haag. Al tekenend en schilderend ontstaan, geïnspireerd door schetsen en knip-sels, abstracte werken waarvan er bij deze tentoonstelling een aantal te zien zijn. De expositie is te bewonderen t/m 22 februari. Zie voor de openingstijden: www.kunstingoes.nl

Exposities

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd)

Administratief Medewerker (9 mnd)

Financieel Administratief Medewerker (12 mnd)

Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd)

Medewerker Projectadministratie (12 mnd)

Secretaresse (12 mnd)

BKB / BKC / PDB

✔✔✔✔

o.a. Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo, Venray

Vroegboek-

korting

t/m 19 jan.

Bezoek onze infoavond!Breda: wo. 22 jan. (aanvang: 19.30 uur) Teteringenstraat 42 (Fabius)

Roosendaal: do. 23 jan. (aanvang: 19.30 uur) Philipslaan 82 (Kalsdonk)Bergen op Zoom: dinsdag 21 januari 2014 (aanvang: 19.30 uur) Ooitas 3

Goes: do. 23 jan. (aanvang: 19.30 uur) Bergweg 12 (Wijkcentrum Jan Ligthart)Oosterhout: ma. 20 jan. (aanvang: 19.30 uur) Dillehof 1 (Fabius)

Vraag nu onze brochure aan!0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

Geen specifieke vooropleiding nodig

Fabius is een CRKBO erkende opleider

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Roselina

Energieweg 11B

4691 SE THOLEN

Telefoon: 0166-603036GSM: 06-20626810

E-mail: roselina.langius@tiscaI li l

Coaching & Officemanagement

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Lorentzweg 204691 SR Tholen

Telefoon: 0166-603036

E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen,trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Kantooropleidingen * (Fin) Administratief medewerk(ster) start 13 en 24 februari * Commercieel Administratief medewerk(ster) start 24 februari* (Medisch) secretaresse start 18 februari * Managementassistente start 26 februari * Anatomie, Pathologie en Fysiologie start 9 januari* Medische Terminologie start 11 februari* Basiskennis Calculatie start 15 januari * Moderne Bedrijfsadministratie start 12 maart * Zakelijk Engels start 18 februari* Zakelijk Duits start 26 februari

Managementopleidingen* Middle Management start 16 januari* Officemanagement start 26 februari* Basisvaardigheden van de manager van vandaag ( 4 maart)

Trainingen & Workshops* Functionerings- en beoordelingsgesprekken 21 januari* Rapporteren en Analyseren in Excel 17 januari * Word Gevorderd 25 januari* Resultaatgericht werken 21 februari* Notuleren met de laptop 4 februari

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

in Goes 10 x 3 uur, start 23 januari 2014Info: 06 212 730 77 [email protected]

AutoCAD basis

Page 17: Dbv 20140108

Yucca Maya tree

95 cm potmaat 23 cm. Pot Kane 19.95

24.95 14.95

Intratuin Clusia

55 cm potmaat 17 cm.Pot Capi 13.95

9.99 6.99

maak je eigen stoere plek in huis

prijsplukker9.99

5.99

Intratuin Livistona

60 cm potmaat 17 cm.

19.95 12.95

Intratuin Flamingoplant

(Anthurium)

90 cm potmaat 21 cm.Pot Kane 19.95

Ø 10,7 cm. 1.49 0.99

Ø 11,5 cm. 2.19 1.29

Ø 13,5 cm. 2.59 1.49

Pot Nancy

Aardewerk, diverse kleuren.

hoog

te

hal

fsch

aduw

Geld

ig t

/m 1

5 ja

nuar

i 201

4.

Deze grote plant maakt het binnen helemaal stoer

Kom gratis je kamerplanten oppotten op zaterdag 11 januari!

We hebben kruiwagens vol vruchtbare potgrond om het binnen alvast mooi te laten bloeien!

Intratuin Koudekerke Galgeweg 5, 0118-551623 Donderdag en vrijdag koopavond. Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

GRATIS oppotten

Page 18: Dbv 20140108

PAGINA 18

KAPELLEVrije Evangelische GemeenteNoordelijke Achterweg 67, Wemeldinge. Diensten: zo.10.00u. Tevens elk seizoen extra diensten. www.vegwemeldinge.nlChristelijke Gereformeerde KerkBiezelingseweg 6, Kapelle. Zondag 12 januari: 10.00u Ds. A.G.M. Weststrate, doopdienst; 17.00u Ds. A.G.M. Weststrate.Ger. Gem. Kapelle-BiezelingePetrakerk, Goessestraatweg 18, Kapelle. Zondag 12 januari: 10.00u leesdienst; 15.00u Ds. C.J. MeeuseProt. Gem. Kapelle-Biezelinge-Evers-dijkMozeskerk, Noordstraat 4, Biezelinge. Zondag 12 januari: 10.00u Ds. B. de Jong, doopdienstHervormde Gemeente KapelleKerkplein 4, Kapelle. Dienst: zo. 10.00u. Voorganger: ds. L.C.P. DeventerProt. Gem. Hansweert & SchoreDijkstraat 5, Hansweert. Nieuwe Kerkplein 1, Schore. Diensten: ‘s zomers zo. 09.30u; ‘s winters zo. 10.00u, om de week wisse-lend in de Hervormde Kerk Hansweert en Schore.Protestantse Gem. WemeldingeKerkweg 5, Wemeldinge. Zondag 12 janu-ari: 10.00u Ds. F. van Vliet Jeugdkerk

BORSELEGereformeerde gemeente BorsseleOostsingel 21, Borssele. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u.Protestantse Gemeente BorsselePredikant: Ds.M.J.Wisse, 0113-561322. Scriba: P.Duijnkerke. Zondag 12 januari: 10.00u dhr G Slabbekoorn, GoesGer. gem. ‘s-GravenpolderLangeweg 61, ‘s-Gravenpolder. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00uGer. gem. Hoedekenskerke‘s-Gravenpoldersestraat 4, Hoedekens-kerkeGer. gem. NieuwdorpHavenweg 26, Nieuwdorp. Elke zondag kerkdiensten om 9.30, 14.00 en 18.30u.Gereformeerde gemeente NisseZuidweg 15, Nisse. Diensten elke zondag om 9.30u en ‘s middags wisselende tijden.Herv. Gem. OudelandeScriba: mevr. H.M. Storm-Wagenaar, tel: (0113) 548527. www.pknoudelande.nlOud Ger. Gem. ‘s-GravenpolderProvincialeweg 16, ‘s Gravenpolder. Dien-sten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u

Prot. Gem. `s Gravenpolder/BaarlandZondag 12 januari: Baarland 10.00u ds. D. Westerneng (Heilig Avondmaal); ‘s-Gravenpolder 10.00u drs. ir. Jan Scheele-Goedhart uit AmsterdamProt. Gem. “de Ark” HoedekenskerkeVerder: Kerkstraat 32, Hoedekenskerke. Diensten zondag 10.00u Samenwerkende Protestantse Ge-meenten ’s-Heer Abtskerke en NisseDienst om de 14 dagen, steeds zo. om 10.00u.Prot. Gem. HeinkenszandBarbesteinkerk: Clara’s Pad 6, Heinkens-zand. Dorpskerk: Dorpstraat 71, Heinkens-zand. Predikant: ds. W. Pieterse. Zondag 12 januari: 10.00u Dorpskerk ds. N. Vlaming.Protestantse Gemeente LewedorpZandkreekstraat 31, Lewedorp. Predikant: da. M.J. Wisse.Prot. Kerkgemeenschap NieuwdorpCoudorp 1, Nieuwdorp. Zondag 12 januari: 10.00u ds. W de Vroe, Vlijmen.RK Kerk ‘s-Heerenhoek(‘s-Heerenhoek - Borssele - Nieuwdorp). Parochie: H. Willibrordus. Postadres: De-ken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek, tel. (0113) 351264. Diensten: 3e en 4e za. van de maand 19.00u, zo. 9.00u.RK Kerk H. Blasius Heinkenszand(‘s-Heer Arendskerke - Heinkenszand). Parochiecentrum: Kerkdreef 4, Heinkens-zand, tel. (0113) 561216. Diensten: iedere za.19.00u en iedere zo. 09.00u.RK Kerk Kwadendamme(‘s-Gravenpolder - Hoedekenskerke - Baar-land - Nisse - Oudelande - ‘s-Heer Abtsker-ke) Kerk en pastorie: Johan Frisostraat 5-7, Kwadendamme. Diensten: vrij. 09.00u, zo. 10.45u.RK Kerk LewedorpParochie: H. Eligius. Secr.: Burgemeester Lewestraat 11, Lewedorp. Spreekuur: elke 1e ma. van de maand 19.00-19.30u, tel. (0113) 612694. Diensten: zo. 10.30uRK Kerk Ovezande & Driewegen - El-lewoutsdijkParochie: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Pastorie: Hoofdstraat 58, Ovezande, tel. (0113) 655214. Diensten: zo. 09.30u, laat-ste za. van de maand 19.00u.

Prot. Gem. Driewegen - Ellewoutsdijk - OvezandeVan Tilburghstraat 27 te Driewegen, elke zondag 10.00u. Interim-predikant: ds. Arie van der Maas, 06-13423121, e-mail: apvd-

[email protected] Info: Andien Goense (scriba), 06-49914124, e-mail: [email protected]. Zondag 12 januari: 10.00u gaat voor ds. Arie van der Maas.

GOESChristelijke Gereformeerde KerkMaranathakerk, Bergweg 43A, Goes. Diensten zo. om 10.00u en 17.00u. Voor-ganger: ds. J.G. Schenau.Doopsgezinde gemeente/Vereniging Vrijzinnige ProtestantenDoopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes. Predikant ds. Leuny de Kam. Zondag 12 ja-nuari: ds.Leuny de Kam, Goes-WalcherenEvangelische Gemeente Rafaël GoesSamenkomsten in Pontes-Goese Lyceum, ingang Vogelzangsweg. Aanvang dien-sten 10.00u, laatste zondag van de maand 19.30u.; www.rafaelgoes.nl. Voorgan-ger: K. VerhageFamily Time MinistriesSamenkomst iedere zondag om 13.00 uur in wijkgebouw De Spinne, Joseph Lun-slaan 7, Goes-Noord. Voorganger: Raadj Gonesh. Voor meer informatie: mail. [email protected], tel. 06-40733166. Zie ook www.familytime-ministries.nl

Gemeente van Jehovah GetuigenKoninkrijkszaal, Van Hallstraat 4, Goes. Vergadertijden: wo. 19.30u en zo. 10.00u.Gereformeerde GemeenteLouise de Colignylaan 177, Goes, tel. 228023. Predikant en preses: ds. C.J. Meeuse. Kerkdiensten om 9.30u, 14.00u en 18.00u.Ger. Gem. in NederlandKoningskerk, Nassaulaan 153, GoesGereformeerde Kerk VrijgemaaktOntmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes (tegenover ziekenhuis). Zondag 12 janu-ari: 9.30u ds. R. Sietsma; 16.30u ds. J.J. PoutsmaLeger des HeilsRav. de Groene Jager 72, Goes. Dienst zo. om 10.00u. Korpsofficieren: Majoor D. v. Vuuren en Majoor mevr. R. v. Vuuren-v. Leeuwen. Tevens kindernevendienst.Oud Ger. Gem.Kerkgebouw De Hoeksteen, Noordhoek-laan 90, Goes. Diensten: elke zo. om 10.00u en 17.30u.Rooms-katholieke kerkH. Maria Magdalenakerk, Singelstr. 9, Goes. Diensten iedere zaterdag om 19.00u en iedere zondag om 10.45u.

Protestantse gemeente GoesGrote of Maria Magdalenakerk, Singels-traat 21, Goes. De Hoogte, Populieren-straat 29, Goes. Oosterkerk, Bergweg 88, Goes. Zondag 12 januari: Grote Kerk 10.00u geen dienst; Oosterkerk 9.30u Mevr H.E. Pasma-v.d. Berg te Middelburg; de Hoogte 10.00u Ds N. v.d. Linden, Viering H.A.; 19.00u Open Kerkteam, Open kerkVergadering van GelovigenZondag eredienst van 10.00 tot 11.00u; woordbediening van 11.30 tot 12.30u. www.nieuwleven-goes.nl. De samen-komsten worden gehouden in: Dorpshuis Heer Arendhuis, Torenring 46 te ‘s-Heer Arendskerke.Vrije Evangelische GemeenteKerkgebouw: Bethelkerk, Beatrixlaan, Goes. Diensten zondag 10.00u en 18.30u. 1e zondag v/d maand zingen in de Bethel-kerk aanvang 18.30u.Hervormde GemeenteKerkgebouw De Levensbron, Mansholt-laan 1, Goes. Zondag 12 januari: 10.00u ds. G.D. Kamphuis, Goes (H. Doop); 17.00u ds. G.D. Kamphuis, GoesVliedberggemeente Geref.Kerk Goes e.o.Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes. Diensten: zo. om 9.30 en 16.30 uur.Messiaanse gemeenschap Stichting Yeshiva GoesBijeenkomst elke shabbat van 11.00 tot 13.00u in de Bonte Koe, Beestenmarkt 4, Goes, [email protected], 06-44518941.Admiraal de Ruyterziekenhuis GoesZondag 12 januari: 10.00-10.30u Mw. M. ZandbergenPKN Gem. ‘s Heer ArendskerkeTorenring 2, ‘s-Heer Arendskerke. Predi-kant: ds. M.J. WisseProt. Gem. ‘s Heer H’kinderenPlein 1, tel. 233098. Zondag 12 januari: 10.00u Mw. Ds. M. den Bakker, DordrechtHerv. Gemeente KattendijkeKerkgebouw: Dorpsstraat 53, Kattendijke.Prot. Gemeente KloetingeGeerteskerk, Geertesplein 24, Kloetinge. Predikant: ds. J.H. de Koe. Zondag 12 janu-ari: 10.00u Eredienst, ds. J.H. de Koe.Prot. Gem. WilhelminadorpBrugstraat 12, Wilhelminadorp. Zondag 12 januari: 10.00u Ds. Helderman-Janse de JongeGeref. Gem. WolphaartsdijkVilla Novastraat 1, Wolphaartsdijk. Tel.

06-30826746. Diensten iedere zondag om 09.30u, 14.00u en 18.00u.Prot. Gem. WolphaartsdijkNicolauskerk, Oostkerkestraat 1, Wolp-haartsdijk. Zondag 12 januari: 10.00u Ds. C.A. van EckBaha’i-gemeenschap GoesBijeenkomsten vinden wekelijks plaats in Zeeland, geregeld ook in Goes. Info: 06-30534547Huis van EliaIedere zondag samenkomst om 13.15u. Adres: Oosterkerk Goes, Bergweg 88 te Goes (ingang aan de J.D. van Mellestraat). Kinderdienst aanwezig. Voor meer infor-matie: C. Harthoorn 0113-622409 of [email protected] ArrahmaanA. Joachimikade 5, tel. 257539. Voorz.: H. Nahari

NRD-BEVELANDGereformeerde GemeenteTorendijk 76, 4484 AV KortgeneProt. Gem. De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.http://ontmoeting.protestantsekerk.net/welkom Nicolaaskerk, Kerkgang 2, Kortgene. Katse Kerk, Kerkstraat 3, Kats. Opstandingskerk, Voorstraat 20 Wissen-kerke. Predikanten: Ds. R. den Hertog en mw. Ds. K. van den Broeke. Zondag 12 januari: Epifanie ll- Doop des Heren, Wis-senkerke, 9.30u Ds. K. van den Broeke, H.A. Kortgene, dienst in Kats. Kats, 11.00u ds.R. den HertogProt. Gemeente KamperlandDe Ark, Veerweg 100, Kamperland. Dienst: zo. 9.30uGereformeerde GemeenteVeerweg 12, Kamperland. Diensten: 10.00u, middagdienst wisselende tijden.Prot. Gem. te ColijnsplaatHavelaarstraat 30, Colijnsplaat. Zondag 12 januari: 10.00u mevr. ds. Moolenaar

Wijzigingen en/of aanvullingen, bijvoor-beeld wie wanneer voorgaat (lees: preek-rooster) kunt u gratis doorgeven via www.internetbode.nl - bovenaan de pagina klikken op ‘Aanleveren redactie’ en vervol-gens op De Bevelandse Bode. De rest wijst zich dan vanzelf.

Voor vragen of het schrijven van artikelen, bel de redactie van De Bevelandse Bode, tel: 0118 61 76 61.

KERKELIJK NIEUWS

KAPELLE - Op zaterdag 11 januari is de jaarlijkse kerstboomophaalactie, van de Jeugdgroep 16+ van 18Hoog van het gezamenlijk Jeugdwerk van de Pro-testantse Gemeente Kapelle/Biezelinge/Eversdijk en de Hervormde Gemeente Kapelle.

Er worden kerstbomen opgehaald (tegen betaling) en lege statiegeldflessen in Kapelle en Biezelinge voor een nieuw project in het dorpje Vaidei in Roemenië van Stichting JOB.

Kerstboomophaalactie

GOES - Vrijdagavond 20 december is bij Indoor Karting Rama Goes de Nachtrace verreden. Tijdens deze race was een deel van het circuit verlicht met sfeerverlichting en kerst-lampjes, waardoor de ideale lijn net goed te zien was. De race is verreden door twaalf teams, waaronder twee teams uit België.

Tijdens de 5 minuten durende kwalificatie hebben de teams kans gehad om te wen-nen aan het beperkte zicht en al snel bleek dat ervaring van voorgaande jaren grote parten speelde. Een van de Belgische teams (Traxxis CS) wist de pole position te pakken, gevolgd door het jonge team Ra-cing Dynamics en de ervaren mannen van VRT 76 op positie 3.In de eerste bocht van de wedstrijd wist Leroy Jagesar van team Racing Dynamics de koppositie in te nemen. Racing Dyna-

mics kon profiteren van een inschattings-fout bij Traxxis CS en dit heeft aan de basis gestaan van een mooie overwinning voor de jonge mannen.Rotiko Racing (Joop Rottier) heeft in de eerste stint van de wedstrijd lang in strijd gelegen met de mannen van ACT Glerum (Vernon Macares). Rotiko wist mooi te pro-fiteren van een blauwe vlag situatie door aan te sluiten bij VRT 76, welke inmiddels een ronde voorsprong had genomen op Glerum en Rotiko, en zo een inhaalactie kon plaatsen.De mannen van het Belgische Traxxis KB hebben de gehele wedstrijd sterk gereden en wisten van de 11e en voorlaatste kwa-lificatie positie steeds een of meerdere posities op te klimmen door snelle ronde-tijden neer te zetten, een aantal goed ge-plaatste inhaalacties en de juiste tactiek.In de vierde stint wisten de zuiderburen van Traxxis KB en Traxxis CS in te lopen

op VRT 76 om vervolgens in een span-nende strijd beide voorbij te gaan aan VRT 76, waarna zij een kleine voorsprong op hebben kunnen bouwen t.o.v. de man-nen van VRT 76. Deze voorsprong bleek na de laatste rijderswissels voor Traxxis CS niet voldoende om de gewonnen positie te behouden toen Rene Nowak van VRT 76 in de allerlaatste stint van de race achter het stuur kroop en na een aantal rondjes samen met Kartinggoes.com (Dethlef Pahl) weer was ingelopen op het Belgische team van Traxxis CS. VRT 76 wist uiteinde-lijk te profiteren van een foutje bij Traxxis CS door een geslaagde inhaalactie te plaatsen. Met nog 10 minuten op de klok wisten de zuiderburen nog in te lopen op VRT 76, maar de inmiddels opgebouwde voorsprong bleek genoeg om de 3e positie te behouden.De overwinning is zoals genoemd gegaan naar Racing Dynamics (Leroy Jagesar, Cal-vin Streppel) die met een ronde voorsprong op de nummers 2 & 3 oppermachtig waren tijdens deze editie van de Nachtrace bij Indoor Karting Rama Goes.Al met al een spannende en gezellige race!Uitslag: 1. Racing Dynamics; 2. Traxxis KB; 3. VRT 76; 4. Traxxis CS; 5. Karting-goes.com; 6. ACT Glerum; 7. Rotiko Ra-cing; 8. KCR Belofte Team; 9. DTMV; 10. Outdoor Racing; 11. Team Gasunie; 12. Gasmannen.

Racing Dynamics wint NachtraceIndoor Kart ing Rama Goes

GOES - In de grootste woonwijk van de gemeente Goes, de Goese Polder, willen 60-plussers elkaar helpen. In november werd er in het Erasmuspark een bijeenkomst voor deze doelgroep gehouden.

Er was discussie over leven en wonen in de Goese Polder als oudere. Er kwamen vele

suggesties om het zelfstandig wonen van ouderen te verbeteren. Samen voor elkaar iets doen was een breed gedragen wens. Ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Kinderen wonen vaak wat verder weg, waardoor die niet altijd kun-nen helpen. En de overheid kan ook niet voor alle hulp zorgen. Met deze actie speelt men in op de ontwikkeling dat mensen meer voor elkaar moeten doen. Om dit te bevorderen is er een actie gestart waarbij mensen zich kunnen opgeven. Mensen die bijvoorbeeld bereid zijn een keer iemand naar het ziekenhuis te brengen. Die elkaar kunnen helpen met kleine klusjes zoals re-paraties uitvoeren of boodschappen doen. Maar mensen kunnen zich ook opgeven om samen sociaal-culturele activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld samen naar het theater of de bioscoop. Inwoners van de Goese Polder die hier aan mee willen doen kunnen informatie krijgen of zich opgeven bij Henny van Zunderen, tel. 0113-250327 of per email [email protected]

60-plussers Goese Polder helpen elkaar

Page 19: Dbv 20140108

ALLE KUSSENSLOPEN ZOWELCINDERELLA ALS BONNALETTOKATOEN/SATIJNTWEEDE PAKJE HALVE PRIJS

MEGA BALANSOPRUIMING BIJ MEGA BED

WIJ HANTERENHET PRINCIPE

WEG=PECH

Paspoortstraat 23 Oost-Souburg0118-469670

Kloosterpoort 5-21 Kapelle0113-330888 Gratis parkeren

SLA JE SLAG!

ALLE SPLITTOPPERHOESLAKENS

enTOPPER

HOESLAKENSalle soorten en

maten

5 HALEN =

2 BETALEN

Op de hele collectie kussens

ook

25%KORTING

OP=OP!

DEKBEDOVERTREKKEN

alle soorten en matenuitgezonderd de Bonnaletto overtrekken

3 HALEN =

1 BETALENALLE DEKBEDDEN 50% KORTING

5 HALEN =

2 BETALEN

Alle hoeslakensworden opgeruimd

Honderden stuksAlle soorten en maten

ONZE HELE VOORRAADMOLTONS MAG WEGBonnalettoextra zware kwaliteit200-grams katoen80/90x200/220 van 29.95 voor 14,95

140/160x200/220 van 37.95 voor 18,95

180x200/220 van 39.95 voor 19,95

Page 20: Dbv 20140108