CatalogusKinergy 2018-06-20آ  Prestamel Olie is op basis van Zonnebloem olie, Tarwekiem olie...

download CatalogusKinergy 2018-06-20آ  Prestamel Olie is op basis van Zonnebloem olie, Tarwekiem olie Macadamia,

of 54

 • date post

  12-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CatalogusKinergy 2018-06-20آ  Prestamel Olie is op basis van Zonnebloem olie, Tarwekiem olie...

 • �������������� ���������������

 • ������� ����

  �� � ������ ������ ���������������� ����

  � � ������ ������������ � ������������ ��� � ����� ��� ��� �����

  � ������� ����� ���� �� ������ � ����

  �� �� �� ��

  � ���������������� �� �����  ���­�� � � �­� ����� ������ �­� ����� �����­���� ����� �� ���������� �� ��� ­ ��­������­��� �� � ­���� ���­�������  �������� ��   �� ��� ������­����­���� �� ����� �� �������� �����­���� ������������������ ���� ���� �� �������������� ���� ­����­������������ ��­��­����������� ����������� �� ��­� �� �­�������� � � ���� �� ��� � �­���

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

  �������� ������������������   �� ��� �­����� � �­������� �� �� ���� ���� �� ���������­���� �� ���­��������� �� ��������   �� ������ ����� �� �� �����

  ��� ���� �­����� �������� ���� �­�­��­����� �� ���­���� ��������� �� �� ��­� ���� ���­ ������ ���� � �­� ���

  � � � � � ��

 • ����� ����� ������������� ��� � ��� ������������­ ��� ���� ��� ���

  ����­���� � ����

  ���� ����� ����� ���� � ���� ­��� �������� ���

  �� �� �� ��

  ���� ������� �­���� � ­�� ������������������ ����� ����

  � � ���������­�� ���� �� ������­��� �������­�� � ���������� � ����­­ ����������������� ��� �����������������­���� � ����������� � ����

  ��� ­������ �����

  ����� ������������� ��� ��

  ������ ��� ����� ������ �  ���

  ���­­ � ­�������­��­ � �� �� � ������­�

  ��������� ��� � ��­����� ��

  ����� ��� ��­�� ���� � �����

  ���� �� ����� ��­ �­� �­�� ����­��­�� ��­����� �� � ­��� � � ­��� ���� ���� � �� ��� ������

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 • ­����­����� ������ ­����­��������������� ��­������� ���������������� ­����­������ ��­������� ��� � ������ ���­�������­���� ­������� ��� � ���������� �� � �� ����­­����������­

  ­­�­��� �­��������������� �������������� �­�������

  �� �� �� �� �� �� �� ��

  ������������������ ����������­��� �� ��������� ������� � ������ ����� �­��������� �� � �����­����� ������­�� � ��� ��­���� �  ������� �������� ����������­��� ��������� �� � � � � ��� � ��­� �������������� �������­� � ���­�������� ��� ��� � �����­ ��

  ��

  � ����������­� ���� ��� ��� ������� ��� ������� ��� � �������­ ����� ����­���­ ���� ������� ������� ����­����������� ���� ������ �������� ��­����� � � ���� ­�����­� �����­­�� ��­� ��­ �����������­����� ���­���������­ ����� ���� ���­�� �� ���� �� ��� � ­��� �­����� ��­�� ��������­����

  �����­������­� � �������� � ���� � � ����� ������ �� �­��������­­������ ­�������� � �­��� ��­�� ��������­����

  �����­������­�

  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 •  ������������� ������������������� ���� ���� �� ���������­���� �� ���­��������� �� ��������   �� ������ ����� �� �� �����

  ��� ���� �­����� �������� ���� �­�­��­����� �� ���­���� ��������� �� �� ��­� ���� ���­ ������ ���� � �­� ���

  � � � � � ��

 •   �� �� �� � � � �� ��

  �� � � � �� �� � �� � �� �� � �

  ���� ���� �� �����������­��� �� ��� �

  ���������������� ���

  PRESTAMEL, neutraal/ neutre

  PRESTAMEL, neutraal/ neutre

  PRESTAMEL OLIE, neutraal/ neutre

  PRESTAMEL OLIE, neutraal/ neutre

  500 ml

  5 l

  500 ml

  5 l

  €6.98

  €39.95

  nettoprijs

  €8.45

  €48.34

  prijs incl BTW

  €8.22

  €71.21

  hoeveelheid

  €9.95

  €86.16

  K300301

  K300300

  K300001

  K300000

  referentie productnaam

  Prestamel Olie is op basis van Zonnebloem olie, Tarwekiem olie Macadamia, Calendula, Vitamine E, Citron. Les laits de massage Prestamel et Prestamel Calor, contient Vitamine E, sont hyppoallergique et sans odeur.

  Prestamel huile, a base de huile de Tournesol, Germes de blé Macadamia, Calendula, Vitamine E, Citron

  Prestamel massagemelk en Prestamel Calor verwarmende massagemelk bevatten Vitamine E, zijn hypoallergisch,

  hebben een gemiddelde glijtijd en zijn reukloos.

 •   ��������

  � ����

  ��� � � �����

  ��� �����

    �� ������ ���� ��������� � ����

  PRESTAMEL Calor

  PRESTAMEL, Calor

  CRAMER, Cramergesic, light, vet/baume

  CRAMER, Atomic Balm, medium, vet/baume

  500 ml

  5 l

  400 gr

  400gr

  €7.41

  €55.10

  nettoprijs

  €8.97

  €66.67