Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012.

download Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012.

If you can't read please download the document

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012.

 • Dia 1
 • Campus Kompas Middenschool Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Info avond 5 oktober 2012
 • Dia 2
 • Introductie Geachte ouders Beste leerlingen Welkom op deze infoavond. Het schooljaar is 5 weken jong en het dagdagelijkse schoolleven is routine aan het worden. Deze week kreeg uw zoon/dochter ook een eerste maandrapport. Na de presentatie kan u terecht bij de klastitularissen om dit maandrapport eventueel toe te lichten.
 • Dia 3
 • Schoolteam 2012-2013
 • Dia 4
 • Wanneer en hoe kan u ons bereiken? Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8 16 uur Woensdag 8 - 12 uur Telefonisch 09 365 60 25/24/26 Fax 09 365 60 31 E-mail middenschool@campuskompas.be Via berichtenbox van Smartschool
 • Dia 5
 • Bij wie kan je terecht? Vragen allerlei / suggesties Directie Karin Reubrecht en cordinator Kurt Rasschaert Vakinhoudelijke vragen vakleerkrachten (zie website personeel) Afwezigheden/studietoelagen/verzekering/ Leerlingensecretariaat Kim Van Damme
 • Dia 6
 • Bij wie kan je terecht? STICORDI (Stimuleren Compenseren Remediren) maatregelen Cordinator Kurt Rasschaert Leerbegeleiding, gedragsmatige & socio-emotionele begeleiding Leerlingbegeleiding Heidi Temmerman / Jeroen Gielen Leerlingfacturatie Rekenplichtige Pieter De Neef
 • Dia 7
 • Dagindeling afhankelijk van het lessenrooster
 • Dia 8
 • Afwezigheden Wat moet er gebeuren als ik afwezig ben? Stap 1: Mijn ouders verwittigen de school vr 9 uur. Tel 09 365 60 25/24 Stap 2: De dag dat ik terugkom meld ik mij vr het eerste lesuur aan op het leerlingensecretariaat en geef ik alle bewijsstukken af.
 • Dia 9
 • Afwezigheden Moet ik altijd een doktersattest voor ziekte binnenbrengen? NEEN Als ik maximum 3 opeenvolgende schooldagen afwezig was niet (briefje van de ouders is voldoende, maar maximaal 4 briefjes per schooljaar zie achteraan in taak- & toetsenplanner); Als ik van de directeur vooraf de toestemming kreeg om afwezig te zijn. JA Als ik meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig was; Als ik tijdens de examens afwezig was; Als ik reeds 4 briefjes van mijn ouders binnenbracht.
 • Dia 10
 • Afwezigheden Moet ik altijd een toets inhalen? JA, altijd Aangekondigde toetsen: Wanneer de leerling afwezig is op de dag van de geplande toets, zal deze in afspraak met de leerkracht ingehaald worden. NEEN, afhankelijk van de situatie Onaangekondigde toetsen Langdurige afwezigheden worden individueel besproken
 • Dia 11
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Schoolagenda Volledige schoolagenda digitaal via Smartschool Melding van de lesonderwerpen, geplande taken, aangekondigde toetsen Voor de leerlingen: raadpleeg de digitale schoolagenda elke (school)dag Voor ouders: raadpleeg de digitale schoolagenda op regelmatige basis om uw zoon/dochter op te volgen
 • Dia 12
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Taak- & toetsenplanner Is HET communicatiemiddel tussen school en thuis. Schriftelijke neerslag van geplande taken, aangekondigde toetsen, positieve en negatieve opmerkingen (2-richtingsverkeer) Taak- & toetsenplanner minimum 1x/week nakijken en handtekenen.
 • Dia 13
 • Toetsen & Taken Alle toetsen worden ter ondertekening door de ouders meegegeven naar huis en worden terug aan de leerkracht bezorgd Punten worden online in SKORE op Smartschool geplaats & 7x/jaar krijgen de ouders een afdruk van het puntenboekje De toetsen worden op school bijgehouden in een speciaal daarvoor voorzien toetsenmapje
 • Dia 14
 • Taken: afspraken Als ik een taak niet gemaakt heb, meld ik dit spontaan aan het begin van de les. Wat dan? Zal je de taak de volgende schooldag afgeven aan de leerkracht of op het secretariaat als de leerkracht die dag niet op school is en verlies je 20 % van je punten per dag. Na 5 schooldagen wordt voor deze taak een nul aangerekend.
 • Dia 15
 • Vaste toetsdagen 1AA en 1AB Frans: maandag wiskunde: woensdag Nederlands: vrijdag 2AA en 2AB Frans: maandag Nederlands: donderdag wiskunde: vrijdag Dit om het regelmatig studeren te bevorderen
 • Dia 16
 • Puntenboek U kan dagelijks online de puntenboek van uw zoon/dochter raadplegen via SKORE op Smartschool. Maandelijks krijgt u een schriftelijk overzicht van alle punten via het maandrapport. Maandrapport 1: woensdag 3 oktober 2012 Maandrapport 2: woensdag 24 oktober 2012 Maandrapport 3: vrijdag 30 november 2012 Maandrapport 4: woensdag 30 januari 2013 Maandrapport 5: woensdag 6 maart 2013 Maandrapport 6: woensdag 24 april 2013 Maandrapport 7: vrijdag 31 mei 2013
 • Dia 17
 • Dagelijks Werk Elk vak staat op /10 OPGEPAST Het rapport Dagelijks Werk is geen mathematische som van de maandrapporten. Sommige vaardigheden krijgen een andere weging cofficint, wat een afwijkend cijfer kan geven. Naast elk vak vindt u de vakcommentaar en onderaan het rapport, de commentaar van de klassenraad.
 • Dia 18
 • Dagelijks Werk Dagelijks werk 1 : vrijdag 30 november 2012 Dagelijks werk 2 : woensdag 6 maart 2013 Dagelijks werk 3 : vrijdag 31 mei 2013
 • Dia 19
 • Examens De schriftelijke en/of mondelinge examens worden twee keer per jaar georganiseerd, nl. december en juni Deze examens peilen de bekwaamheid van de leerlingen om: grotere delen van leerstof te verwerken; vaardigheden te beheersen; leerattitudes. Tijdens de examenperiode wordt het 1/2 dag systeem gehanteerd. Op school is er dagelijks studie onder toezicht tot 15.15 uur.
 • Dia 20
 • Examens Elk vak staat op /100 Naast elk vak vindt u de vakcommentaar en onderaan het rapport, de commentaar van de klassenraad. Examen 1 : donderdag 20 december 2012 Examen 2 : donderdag 27 juni 2013 Nota: afwezigheden dienen altijd gewettigd te worden met doktersattest
 • Dia 21
 • Info examenperiodes Vr de kerstvakantie: Herhalingsweek (geen nieuwe leerstof): 30/11 06/12/2012 7/12/2012 19/12/2012 = examens 20/12/2012 = schoolvrije dag 21/12/2012 = school eindigt om 15.15 uur Vr het einde van het schooljaar: Herhalingsweek (geen nieuwe leerstof): 05/06 11/06/2013 12/06/2013 21/06/2013 = examens 24/06/2013 & 25/06/2013 = schoolvrije dagen (deliberaties) 26/06/2013 28/06/2013 = regeling einde schooljaar
 • Dia 22
 • Verhouding DW - EX Vakken met examens: 50 % voor de evaluatie Dagelijks Werk 50 % voor de Examens Vakken met permanente evaluatie = evaluatie van het ontwikkelingsproces Er worden geen examens georganiseerd. De beoordeling berust hier louter op de beoordeling Dagelijks Werk. Lichamelijke Opvoeding, Muzikale Opvoeding, Plastische Opvoeding, Techniek, Voeding, Verzorging, Elektriciteit, Hout, Dactylografie, Wetenschappelijk Werk, Eco/Handel 1 ste jaar, LBV
 • Dia 23
 • Begeleidingsklassen In kleine groep van 15.15 uur tot 16.05 uur Doorverwijzing vakleerkracht / klassenraad Vraag van de leerling Vraag van de ouders Eerste lijn contact: cordinator Kurt Rasschaert Indeling team begeleidingsklassen FransGuy Reynaerts NederlandsHeidi Temmerman (Sam Stienen) & Jelle Dejonckheere WiskundeCaroline Plyson & Toon Lapage
 • Dia 24
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Oudercontacten donderdag 25 oktober 2012 donderdag 20 december 2012 donderdag 7 maart 2013 donderdag 27 juni 2013 Natuurlijk kunt u met dringende vragen altijd bij de directie, klastitularis of vakleerkracht terecht.
 • Dia 25
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Accenten 2012-2013 Leerling participatie & communicatie Schoolwebsite (kalender & Leven zoals het is ) Smartschool (vakkennieuws, berichten, digitale schoolagenda, SKORE) Leerlingenraad o.l.v. Kurt Rasschaert & Guy Reynaerts 1 ste samenkomst maandag 8 oktober
 • Dia 26
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Accenten 2012-2013 Ouderparticipatie & communicatie Schoolwebsite (kalender & Leven zoals het is ) Smartschool (vakkennieuws, berichten, digitale schoolagenda, SKORE) E-mail verkeer (alle communicatie) Facturatie - domiciliring
 • Dia 27
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Ouderparticipatie - WOGO Wetterse Oudervereniging GemeenschapsOnderwijs Oudercomit voor 3 scholen: BS/MS/KA Enthousiaste ouders, grootouders en sympathisanten om mee te denken over de school, organisatie activiteiten, de handen uit de mouwen steken wanneer nodig, Contact: wogo@campuskompas.be
 • Dia 28
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Ouderparticipatie - Schoolraad Adviserende raad bestaand uit 3 ouders, 3 personeels- leden, 2 leden uit sociale-economische-culturele milieu & directie Mandaat van 4 jaar 2013-2017 Oproep kandidaten ouders - oktober Eventuele verkiezingen november Installatie 1 april 2013
 • Dia 29
 • Camus Kompas Kwaliteitsonderwijs in Wetteren Ouderparticipatie - Schoolraad Advies aan directeur i.v.m. Algemene organisatie van de school Werving van leerlingen Organisatie extra muros & parascolaire activiteiten Schoolbudget Schoolwerkplan Advies Raad van Bestuur & Algemeen directeur ivm Toewijzing mandaat directeur Programmatie studieaanbod Schoolinfrastructuur Info: www.g-o.be/verkiezingschoolraad
 • Dia 30
 • Elektronische leeromgeving SMARTSCHOOL http://campuskompasms.smartschool.be/ of doorklikken op de website www.campuskompas.be/middenschool Dhr Rasschaert geeft u een kort overzi