Building Information Modeling Modélisation des données du bâtiment

of 10/10
BETON229 15 DOSSIER - INNOVATIE | INNOVATION Building Information Modeling DE ROL VAN PREFAB BETON BIM of Building Information Modeling is een intelligent 3D-model dat toelaat om een bouwproces volledig in kaart te brengen. Alle aspecten van het bouwproces – van ontwerp, over stabiliteit en structuur, tot communicatie, planning en onderhoud – zijn op te volgen. BIM geraakt meer en meer ingeburgerd voor grote projecten en dat zal in de toekomst nog meer gebeuren. Drie vooraanstaande bedrijven in deze materie zijn i-Theses, Tekla en Precast Soſtware Engineering. We lieten respectieve- lijk Rony Verlee (director Sales bij i-Theses), Thorsten Hertel (Product manager B&C precast afdeling bij Tekla) en Susanne Schachinger (Sales Representative bij Precast Soſtware Enginee- ring - Nemetschek Group) aan het woord. Ze vertellen welke rol prefab beton kan spelen binnen het hele BIM-verhaal en hoe de nabije toekomst van BIM er uit zal zien. DOSSIER INNOVATIE | INNOVATION Modélisation des données du bâtiment LE RÔLE DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Le BIM ou Building Information Modeling (on parle aussi de Maquette numérique du bâtiment (MNB) ou solutions de modélisation des données du bâtiment), est un modèle 3D intelligent qui permet de cartographier complètement un processus de construction. Tous les aspects du processus de construction, de la conception à l’entretien, en passant par la stabilité et la structure, la communication et le planning, peuvent être suivis. Le BIM est de plus en plus utilisé dans les grands projets, et est appelé à se généraliser à l’avenir.
 • date post

  05-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Building Information Modeling Modélisation des données du bâtiment

 • BETON229 15

  DOSSIER - INNOVATIE | INNOVATION

  Building Information Modeling DE ROL VAN PREFAB BETON

  BIM of Building Information Modeling is een intelligent 3D-model dat toelaat om een bouwproces volledig in kaart te brengen. Alle aspecten van het bouwproces van ontwerp, over stabiliteit en structuur, tot communicatie, planning en onderhoud zijn op te volgen. BIM geraakt meer en meer ingeburgerd voor grote projecten en dat zal in de toekomst nog meer gebeuren.

  Drie vooraanstaande bedrijven in deze materie zijn i-Theses, Tekla en Precast Soware Engineering. We lieten respectieve-lijk Rony Verlee (director Sales bij i-Theses), Thorsten Hertel (Product manager B&C precast afdeling bij Tekla) en Susanne Schachinger (Sales Representative bij Precast Soware Enginee-ring - Nemetschek Group) aan het woord. Ze vertellen welke rol prefab beton kan spelen binnen het hele BIM-verhaal en hoe de nabije toekomst van BIM er uit zal zien.

  Building

  DOSSIERINNOVATIE | INNOVATION

  Modlisation des donnes du btiment LE RLE DU BTON PRFABRIQU

  Le BIM ou Building Information Modeling (on parle aussi de Maquette numrique du btiment (MNB) ou solutions de modlisation des donnes du btiment), est un modle 3D intelligent qui permet de cartographier compltement un processus de construction. Tous les aspects du processus de construction, de la conception lentretien, en passant par la stabilit et la structure, la communication et le planning, peuvent tre suivis. Le BIM est de plus en plus utilis dans les grands projets, et est appel se gnraliser lavenir.

 • 16 BETON229

  BETON: Kan u kort vertellen wat uw bedrijf vooral aanbiedt inzake BIM?i-THESES: i-Theses is 50% sowarele-verancier, 50% consultant. Wij volgen projecten van erg dichtbij, leveren de nodige ondersteuning, training en consult bij implementatie van BIM en staan met veel klanten in nauw contact. Dat is belangrijk voor een markt in ontwikkeling. Op de talrijke seminaries en opleidingen die we orga-niseren, vinden we het erg belangrijk dat onze klanten inbreng hebben. Zij zijn de gebruikers en kennen de prak-tijk. We geven de kans om zelf hun ideen en suggesties aan te brengen zodat wij onze ontwikkelingen en loka-lisatie voor de Belgische markt hier op kunnen afstemmen. Als Autodesk Gold Partner verdelen wij het volledige pakket Autodesk soware, maar daarnaast ontwikkelen we zelf heel wat extensies

  en applicaties die BIM-ready zijn, zoals bijvoorbeeld onze soware voor de prefab vloerfabrikanten: FloorOffice. Naast het ontwerpen van legplannen, stuklijsten en het genereren van productiefiches voor zowel gewelven, breedplaten als balken/potten vloeren, wordt ook de volledige productieplan-ning en administratieve aandeling beheerd met FloorOffice.Met Autodesk soware wordt niet alleen het gebouw in een model gegoten, maar kan men ook een volledige bouw-planning genereren, clashes detecteren (tussen bijvoorbeeld structuur en tech-nieken) en is het bovendien ook moge-lijk om het terrein en de aanleg van de omgeving mee te nemen in het model.

  TEKLA: Wij waren al met BIM bezig voor de hele idee as such bestond. Er zijn altijd al professionals geweest die van

  THORSTEN HERTELProduct manager B&C prefab afdeling bij Tekla

  Product manager B&C dpartement prfabriqu chez Tekla

  SUSANNE SCHACHINGER Sales Representative bij Precast Soware Engineering

  Sales Representative chez Precast Soware Engineering.

  RONY VERLEE Sales director bij i-Theses

  Directeur des ventes chez i-Theses

  Te

  kla

  i-Th

  eses

  i-Theses, Tekla et Precast Soware Engineering sont des entreprises pion-nires en la matire. Rony Verlee (Directeur des ventes chez i-Theses), Thorsten Hertel (Product manager B&C dpartement prfabriqu chez Tekla) et Susanne Schachinger (Sales Representative chez Precast Soware Engineering - Nemetschek Group) nous expliquent le rle que le bton prfa-briqu peut jouer dans le cadre du BIM et la faon dont lvolution du BIM san-nonce brve chance.

  BETON : Quel sont les solutions proposes par votre entreprise autour du BIM ?i-THESES : i-Theses est 50 % fournis-seur de logiciels et 50 % consultant. Nous suivons les projets de trs prs, fournissons lassistance, la formation et les conseils lors du dploiement du BIM et restons en contact troit avec de nombreux clients. Cest fondamental pour un march en pleine volution. Nous estimons trs important que nos clients aient leur mot dire lors des nombreux sminaires et formations que nous organisons. Ils sont en effet les utilisateurs et savent ce qui se passe dans la ralit. Nous leur donnons locca-sion de formuler eux-mmes leurs ides et suggestions afin de pouvoir moduler nos dveloppements et adapter la loca-lisation de nos produits pour le march belge. En notre qualit dAutodesk Gold

  Partner, nous distribuons lintgralit du logiciel Autodesk, mais nous mettons galement au point un grand nombre dextensions et dapplications compa-tibles avec le BIM, linstar de notre logiciel pour les fabricants de sols prfa-briqus, FloorOffice. Outre la conception de plans de pose, de nomenclatures et la cration de fiches produits pour sols en hourdis, prdalles ou planchers en poutrains et entrevous, tout le planning de production et le traitement adminis-tratif sont grs avec FloorOffice. Le logiciel Autodesk permet non seule-ment de couler le btiment dans un modle, mais aussi de gnrer un plan-ning de construction complet ou de dtecter les incohrences (p. ex. entre la structure et les techniques). Il est en outre galement possible dintgrer le terrain et lamnagement des environs dans le modle.

  Dankzij BIM kan het ontwerp worden bijgestuurd en worden fouten tijdens de uitvoering vrijwel uitgesloten.

 • DOSSIER - INNOVATIE | INNOVATION

  BETON229 17

  een dergelijk systeem droomden en er onderzoek naar deden. Zj vertelden ons naar welk soort oplossingen ze op zoek waren. Ons BIM-systeem is dus hl bottom-up. Om een structuur te bouwen heb je meer nodig dan enkele de afmetingen en de vormen. Net die uitgebreide informatie is essentieel bij BIM. Wanneer die informatie van n systeem naar een andere moet worden overgezet, moeten wij geen BIM persen uit een soware die daar niet geschikt voor is. Die input van de markt blij nodig. We besteden zeer veel aandacht aan de noden van de gebruiker.

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : "Pre-cast Soware Engineering biedt een symbiose aan van een consistent BIM-werktuig en gespecialiseerde soware voor bouwprocessen. All-plan Precast is een gendustrialiseerde

  planning van prefabelementen, gericht op de eisen van de betonnen-prefab-elementenindustrie. Met behulp van de Technical Information Manager, kortweg TIM, kunnen de resultaten van de plan-ning in CAD verder worden gebruikt voor werkvoorbereiding, productie en in commercile afdelingen. Zo profiteren ook afdelingen buiten de CAD-wereld van het model en kunnen de gegevens zonder verlies van informatie zo goed als online en parallel aan de eigenlijke vervaardiging in CAD gebruiken.

  Verder werkt Precast Soware Enginee-ring met veel ondernemingen samen die gevestigd zijn in landen waarin BIM al wettelijk verankerd is (bijv. Groot-Brit-tanni, Noorwegen en Singapore). Van de daaruit opgedane ervaringen profi-teren ook de Belgische gebruikers, die bij alle vragen rond de soware terzijde worden gestaan door een internatio-naal, meertalig team specialisten in pre-fabelementen ook in het Nederlands en Frans.

  TEKLA : En fait, Tekla soccupait dj du BIM avant que lide existe en tant que telle. Il y a toujours eu des profession-nels qui ont rv dun systme de ce type et effectu des tudes sur le sujet. Ils nous expliquaient le type de solutions quils recherchaient. Notre systme BIM est donc tout fait ascendant. Nous ne devons pas faire de grands efforts pour nous habituer ce qui est devenu une tendance. Nous lavons toujours fait et avons rsolu un trs grand nombre de problmes en chemin. Nous ne devons pas extraire le BIM dun logiciel qui nest pas fait pour cela. La raction du march reste ncessaire. Nous consacrons nor-mment dattention aux besoins de lutilisateur.

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : Precast Soware Engineering offre une symbiose entre un outil BIM complet et

  un logiciel spcialis pour les processus de construction. Allplan Precast est un planning industrialis dlments prfabriqus cibl sur les exigences du secteur des lments prfabriqus en bton. Grce au Technical Information Manager, en abrg TIM, nous pouvons aussi utiliser les rsultats du plan-ning en CAO pour la prparation des travaux, la production ainsi que dans les divisions commerciales. Ainsi, les divisions hors CAO profitent galement du modle et les donnes peuvent tre utilises sans perte dinformation, pour ainsi dire en ligne et paralllement la ralisation effective dans la CAO.

  Pour le reste, Precast Soware Enginee-ring travaille avec de nombreuses entreprises tablies dans des pays o le BIM possde dj un ancrage lgal, comme la Grande-Bretagne, la Norvge ou Singapour. Les utilisateurs belges profitent eux aussi des expriences accumules l-bas. Et ils sont aids pour toutes leurs questions relatives au logiciel par une quipe internationale multilingue (notamment en franais et en nerlandais) de spcialistes des lments prfabriqus.

  Allplan Precast: een unieke synthese van plan georinteerd en model georinteerd werk versterkt efficint ontwerpen en detaillering.

  Allplan Precast : synthse unique de plan et modle orients sur le travail qui amliore efficacement la conception et le dtail.

 • 18 BETON229

  BETON: Wie zijn de BIM-gebruikers vandaag?i-THESES: Er zijn beslist een aantal believers. Een deel van de grote bouw-bedrijven is BIM-minded. Wie vandaag zijn gebouwen ontwerpt met BIM doet dit omdat hij overtuigd is dat projecten met een veel kleinere faalkost kunnen worden opgeleverd, of ook in functie van het gebouwbeheer nadat het gebouw in gebruik is genomen. BIM is in Belgi nog niet zo ingeburgerd als in andere landen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt BIM verplicht vanaf 2016 . In de praktijk zien we echter heel wat verschillen in de diverse landen, in de manier waarop een BIM-model dient aangeleverd te worden. Het gaat dan vooral om de manier waarop informatie

  dient uitgewisseld te worden. Onze ervaring is dat, n keer iemand volgens het BIM-proces van start gaat, de overtuiging van deze werkwijze er snel is. Het grootste obstakel om BIM te gebruiken is de weerstand tegen verandering. De marktleidende Auto-desk soware toepassingen, AutoCAD, Revit, Navisworks en Civil 3D zijn typi-sche toepassingen die het BIM-proces ondersteunen. Het grote verschil tussen traditionele 2D-en 3D-tekeningen met BIM is dat de componenten niet alleen digitaal in 3D beschikbaar zijn, maar ook intelligentie en informatie in zich dragen. De informatie wordt in een externe database bewaard. Wanneer je iets wijzigt, passen alle gegevens zich automatisch aan.

  De koudwatervrees is stilaan aan het wegebben. Nu komt de vraag vooral van de grotere opdrachtgevers en enkele, vaak grotere, aannemers die pionieren. Uiteraard zijn er ook een aantal zoge-naamde early adopters die overtuigd zijn van BIM en daar ook commercieel hun voordeel mee doen, maar andere partners zullen verplicht zijn om te volgen. Dat is positief, want BIM leent zich tot elke schaal van bedrijf.

  TEKLA: BIM is niet voor exclusief voor n bepaalde groep van gebruikers. BIM is net bedoeld om met verschillende partners samen te zitten en ideen om te zetten naar iets heel tastbaars, begrij-pelijk en transparant.

  BETON : Qui sont les utilisateurs du BIM aujourdhui ?I-THESES : Il existe videmment un certain nombre denthousiastes. Une partie des grandes entreprises de construction ont opt pour le BIM. Celui qui conoit aujourdhui ses bti-ments avec le BIM le fait parce quil est convaincu que ses projets pourront tre rceptionns avec un risque de surcot entran par les erreurs bien moindre et en fonction de la gestion du btiment aprs la mise en service de ce dernier. En Belgique, le BIM nest pas encore aussi bien implant que dans dautres pays. Au Royaume-Uni par contre, le BIM deviendra obligatoire partir de 2016. Dans la pratique, nous constatons cependant de trs nombreuses diff-rences dun pays lautre dans la faon dont un modle BIM doit tre fourni. Il

  Grce au BIM le projet peut tre modifi avant de commencer la construction et les erreurs pendant lexcution sont quasiment exclues.

  S O F T W A R E & SE R V I C ES F O R I N D U S T R I A L I SE DC O N S T R U C T I O N

  Precast Software Engineering GmbHStadionstrae 6 | 5071Wals-Siezenheim | Salzburg | AustriaPhone: +43 662 854111-0E-Mail: [email protected]: www.precast-software.com

 • DOSSIER - INNOVATIE | INNOVATION

  BETON229 19

  BETON: Net omdat er via BIM zo sterk wordt samengewerkt tussen de partners, is er soms de angst om autonomie te verliezen.TEKLA: Misschien heb ik het geluk gehad om betrokken te zijn in projecten waar elke partij de mogelijkheden van BIM inzag. Ja, het is zeker zo dat BIM een beetje out of the box-denken verwacht. Het is een beetje geven en nemen. Maar dat is niet alleen een uitdaging wanneer je met BIM werkt, het is een uitdaging voor de industrie op zich. Je gee iets en je krijgt iets terug in ruil. En dat geldt dan ook voor de financile kant van de zaak. Ook dat is geven en nemen. Het alternatief is dat je elkaar aan het eind van de dag allemaal met de vinger zit

  aan te wijzen, maar dan heb je weinig perspectief voor een volgend project.

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: Prefab bedrijven, die voornamelijk werken als leveranciers, zijn het al langer gewoon om samen te werken en informatie te delen met externe partners, zoals architecten en ingenieurs. Taken en verantwoordelijkheden moeten natuur-lijk worden vastgesteld en door de

  betrokken partijen overeengekomen. De voordelen van een betere samenwer-king door middel van BIM zijn significant in termen van kwaliteit, kortere tijden voor de planning en uitvoering, de opti-malisering van materile consumptie en een vermindering van de kosten."

  BETON: BIM is onder meer een database of proces, met alle mogelijke componenten in gedetailleerde vorm.

  sagit principalement de la manire dont les informations doivent tre chan-ges ou fournies. Notre exprience a dmontr que celui qui commence utiliser le processus BIM est rapide-ment convaincu par cette mthode de travail. Le principal obstacle luti-lisation du BIM est la rsistance au changement. Les applications logi-cielles Autodesk dominant le march (AutoCAD, Revit, Navisworks et Civil 3D) sont des applications typiques qui prennent le processus BIM en charge. La principale diffrence entre le dessin 2D traditionnel et le 3D avec BIM est que les composants sont non seulement dispo-nibles au format numrique en 3D, mais aussi quils sont porteurs dintelligence et dinformations. Ces informations sont conserves dans une base de donnes externe. Lorsque vous modifiez quelque

  chose, toutes les donnes sont automa-tiquement adaptes. Lapprhension de faire le pas disparat progressivement. Aujourdhui, la demande mane surtout des importants donneurs dordre et de quelques gros entrepreneurs faisant uvre de pionniers. Un certain nombre dearly adopters sont gale-ment convaincus par le BIM et en tirent un avantage commercial, mais dautres partenaires vont tre obligs de suivre le mouvement. Et cest positif, car le BIM sadapte nimporte quelle chelle dentreprise.

  TEKLA : Le BIM nest pas rserv exclusivement un certain groupe duti-lisateurs. Il a au contraire t conu pour permettre un change avec diff-rents partenaires et pour convertir des ides en quelque chose de tangible, de comprhensible et de transparent.

  BETON : Il y a parfois une certaine peur de perdre son autonomie prcisment parce que le BIM permet une collaboration aussi pousse entre les partenaires.TEKLA : Jai peut-tre eu la chance dtre impliqu dans des projets o chaque

  3D wapenings-detaillering is van zeer grote waarde voor het BIM-proces. Wijzigingen in de bouwelementen of de wapening, worden automatisch en consequent weerspiegeld in alle tekeningen en lijsten. Conflicten kunnen worden gedetecteerd en opgelost in een vroeg stadium.

  Le dtail des renforts 3D est une valeur importante du processus BIM. Les modifications des lments de construction ou de renforts sont automatiquement et constamment transmis tous les dessin et les listes. Les collisions peuvent tre dtects et supprims au premier niveau.

 • 20 BETON229

  Ook prefab beton biedt oplossingen aan die volgens plan geproduceerd worden in de fabriek. Zie je waardevolle overeenkomst tussen deze twee oplossingen?TEKLA: Er is zeker een grote overeen-komst, want we zien het inderdaad als n van de grootste taken om processen te stroomlijnen. Prefab ligt nu eerder aan het einde van de werkproces-keten. Dat is geen optimale plaats. In de oude wereld krijgen prefab fabri-kanten te vaak een bestelling die zij horen te produceren. Ze krijgen niet de mogelijkheid om stroomopwaarts al te communiceren, om te laten weten dat

  ze problemen voorzien met sommige aspecten van het ontwerp. Met BIM speel je een pingpong spel en bekijk je welke aanpassingen het ontwerp ten goede kunnen komen. Waarom zouden prefab fabrikanten geen offerte kunnen maken op basis van het 3D-model in een heel vroege fase?

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: Het gebruik van 3D-modellering direct bij aanvang van het project gee een constant overzicht van het gehele object met een permanente beschikbaarheid van alle details, consistente behande-ling van veranderingen en eenvoudige

  visuele controle opties. Bovendien biedt het 3D-model de mogelijkheid van data-transmissie volgens de criteria van de hoeveelheid, de kosten en tijd. Derge-lijke informatie wordt gebruikt in het werkproces en gentegreerde bedrijfs-processen en resource planning. Met Allplan Precast en TIM zorgen we ervoor dat er geen herhaaldelijke beoordeling

  partie avait compris les possibilits offertes par le BIM. Oui, il est certain que le BIM exige un peu de rflexion en dehors de sa zone de confort. Il faut faire quelques concessions, mais cela ne constitue pas un dfi pour les seuls usagers du BIM : cest un dfi pour le secteur en soi. Vous donnez quelque chose et vous recevez autre chose en change. Et cest galement valable pour laspect financier de la chose. Cela aussi, cest prendre et donner. Lalternative est que chacun finisse par faire porter la responsabilit aux autres partenaires, ce qui nest gure de bon augure dans la perspective dun projet ultrieur.

  BETON : Le BIM est, en autre, une base de donnes, un processus, reprenant

  tous les composants possibles sous forme dtaille. Le bton prfabriqu offre lui aussi des solutions qui sont produites en usine selon un plan. Distinguez-vous une correspondance utile entre ces deux solutions ?TEKLA : Il existe nen pas douter une grande correspondance, car nous la considrons en effet comme une des principales tches ncessaires pour rationaliser les procdures. Le prfa-briqu se situe dsormais plutt lextrmit de la chane des processus de travail, ce qui est loin dtre optimal. Traditionnellement, les constructeurs de prfabriqu reoivent trop souvent une commande quils doivent produire, sans aucune possibilit de signaler en amont les problmes quils entrevoient

  avec certains aspects du projet. Le BIM, par contre, est un jeu de ping-pong qui permet dexaminer quelles modi-fications seraient utiles pour le projet. Pourquoi les constructeurs de prfa-briqu ne pourraient-ils pas tablir une offre sur la base du modle 3D lors dune phase trs prcoce ?

  BETON : Le BIM peut-il ds lors offrir quelque chose de concret au secteur du bton prfabriqu ?I-THESES : Absolument. Si vous optez pour le BIM et souhaitez construire dans les circonstances les plus optimales, le bton prfabriqu est terme le seul choix raisonn. Niveau de qualit garanti, traabilit, utilisation et rutilisation optimales des matires premires sont

  Van 3D-ontwerp tot realisatie: Station van Bergen

  van Santiago Calatrava

  Dun projet en 3D la ralit : Gare de Mons

  de Santiago Calatrava

  Te

  kla

  Te

  kla

  Door BIM kunnen projecten een half jaar eerder worden opgeleverd.

 • DOSSIER - INNOVATIE | INNOVATION

  BETON229 21

  plaatvind van dergelijke gegevens. Meer kwaliteit, zekerheid en effectiviteit zijn de directe gevolgen.

  BETON: Kan BIM dan concreet iets betekenen voor de prefab beton industrie?i-THESES: Zeer zeker. Als men voor BIM kiest en wil bouwen in de meest opti-male omstandigheden is prefab beton op termijn de enige verantwoorde keuze. Een gegarandeerd kwaliteitsni-veau, traceerbaarheid, optimaal verbruik en hergebruik van grondstoffen zijn enkel haalbaar in een fabrieksomgeving. Neem daarbij het zeer arbeidsintensieve

  karakter van ter plaatse gestort beton en de veiligheid op de werf en het mag duidelijk zijn dat prefab beton nog terrein zal winnen in de toekomst. Het werken met een BIM-model zal hierin zeker een versterkende rol spelen. Via BIM wordt het ontwerp in 3D beschik-baar gesteld waarop met soware als Autodesk Navisworks een clash controle kan uitgevoerd worden op het digitaal model. In functie daarvan kan vooraleer men begint te bouwen het ontwerp worden bijgestuurd en fouten tijdens de uitvoering vrijwel uitgesloten. Build before its real is een passende slogan in dit opzicht.

  Als i-Theses werken wij heel erg nauw samen met de prefab betonsector en helpen wij om de integratie in het BIM proces te realiseren zowel voor struc-turen als voor vloeren. Met de AutoFloor extensie op Revit is het bijvoorbeeld mogelijk om een basis-vloer-layout te ontwerpen die door de fabrikant kan ingelezen worden. Op basis van deze layout kan een optimalisatie worden doorgevoerd in functie van stabiliteit (PreConSlab), bewerkingen en posi-tionering. Eenmaal het model klaar is voor productie kan dit, hoewel het in 2D werd uitgewerkt, uitgewisseld worden in 3D via een IFC-formaat.

  uniquement envisageables dans un environnement industriel. Si on y ajoute la main-duvre importante nces-saire pour couler du bton sur place et la scurit sur le chantier, on comprend que le bton prfabriqu gagnera du terrain lavenir. Et travailler avec un modle BIM va encore renforcer cette tendance. Avec le BIM, le projet est mis disposition en 3D, et un contrle des incohrences peut tre effectu sur la

  maquette numrique grce un logi-ciel comme Autodesk Navisworks. En fonction de ces oprations, le projet peut tre modifi avant de commencer la construction et les erreurs pendant lexcution sont quasiment exclues. Build before its real est un slogan parfaitement de mise dans cette optique.

  Chez i-Theses, nous travaillons en troite collaboration avec le secteur du bton prfabriqu et nous contribuons raliser lintgration dans le processus BIM tant pour les structures que pour les sols. Lextension AutoFloor de Revit permet par exemple une conception de sol de base qui peut tre lue par le constructeur. En partant de cette

  configuration, une optimisation peut tre effectue en fonction de la stabi-lit (PreConSlab), des oprations et du positionnement. Une fois le modle prt pour la production, il peut, mme sil a t conu en 2D, tre chang en 3D au format IFC. IFC est un format commu-nment utilis pour transformer des modles 3D avec dautres applications logicielles en conservant lintelligence. Aprs contrle et approbation par len-trepreneur ou le bureau dtudes, toutes les informations du modle sont envoyes vers une banque de donnes, o diverses applications permettent dtablir le planning de la production, le planning du transport, la gestion du stock et le traitement administratif.

  Avec le BIM, les projets peuvent tre rceptionns avec six mois davance.

  Te

  kla

  Te

  kla

  Met BIM-soware kan exact hetzelfde model gebruikt worden van ontwerp over productie, tot installatie op de site.

  Grce au logiciel BIM, le mme modle prcis peut tre utilis de la conception la fabrication, jusqu'au montage sur place.

 • 22 BETON229

  IFC is een vaak gebruikt formaat om 3D modellen met behoud van intelligentie uit te wisselen met andere soware applicaties. Na controle en goedkeu-ring door de aannemer of het studie-bureau wordt alle informatie van het model doorgestuurd naar een databank waar via diverse applicaties de produc-tieplanning, transportplanning, stock-beheer en administratieve aandeling wordt gerealiseerd.

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: Wij bouwen voort op meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van speciale soware voor de planning van prefab-elementen. De thema's 3D-planning en

  gegevensconsistentie staan sinds van-ouds in het brandpunt van de toepas-singen. Allplan Precast laat de gebruiker met het gecombineerde 2D/3D-principe de keuze tussen een plan- en modelge-orinteerde werkwijze. Het prefabele-mentmodel is de basis voor de planning van zeer complexe componenten en de grondslag voor het genereren van gege-vens voor de tegenwoordig gebruike-lijke, moderne fabriekstechnologie. De levering van nauwkeurige en fout-vrije gegevens in een voor de betref-fende fabriek of voor het commercile systeem leesbaar gegevensformaat is onmisbaar voor een vlot, kosten- en tijdbesparend bedrijf.

  De meerwaarde van het intelligente driedimensionale model is daarbij al uit de eerste planningsfase op te maken. Als hoeveelheden en massas op een vroeg tijdstip precies bepaald kunnen worden, mogelijke botsingen van componenten, wapening en inbouwdelen onmiddellijk zichtbaar worden en gegevens na een-malige registratie automatisch gedu-rende het hele proces kunnen worden doorgegeven, worden de aanvankelijke meerkosten van 3D-planning voor de onderneming veelvoudig terugbetaald.

  Vaak zijn de gegevens, bijvoorbeeld op het gebied van de individuele bekis-tingsbouw met vijf-assig frezen of bij de

  Te

  kla

  Een BIM-model gee virtueel de structuur weer zoals ze eigenlijk zal zijn

  Un modle BIM reprsente virtuellement la structure telle qu'elle est.

 • DOSSIER - INNOVATIE | INNOVATION

  BETON229 23

  samenstelling van structuurmatrijzen voor architectonisch hoogwaardige oppervlakken, bijvoorbeeld bij sand-wichwanden toch al niet meer twee-dimensionaal te plannen. Dus vormt de flexibele weergavewijze in 3D een welkom extra winstpunt.

  BETON: Hoe zie je BIM in de nabije toekomst evalueren? i-THESES: Zoals gezegd staat BIM nog in de kinderschoenen in Belgi. Het is belangrijk voor de bouw dat BIM een

  brede basis vindt. In onze regio bouwt men nog steeds te veel op maat en in functie van de situatie op de werf, dit is enorm arbeidsintensief en zeer fout-gevoelig. Het is schering en inslag dat werven vertragingen oplopen omwille van sparingen die op verkeerde plaatsen zitten, liggers die tekort worden gele-verd en ga zo maar door. Daar verlies je ongelooflijk veel tijd en geld mee. De faalkosten zijn in de bouw een zeer grote verliespost, sommige studies gewagen van 10 tot zelfs 15% van het

  totale bouwbudget. Als je die verlies-kost zou kunnen halveren door BIM in te zetten, heb je eigenlijk al een gigan-tische winst gemaakt.

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING: In toe-komstgerichte fabrieken voor betonnen prefabelementen wereldwijd volgt men workflows, werkt men met driedimen-sionale modellen, wisselt gegevens uit met klanten en leveranciers, optimali-seert de interfaces in de bedrijfs interne IT-architectuur en nog veel meer.

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : Nous nous appuyons sur plus de 30 ans dexprience dans le domaine des logi-ciels spcialiss pour le planning des lments prfabriqus. Les thmes du planning 3D et de la cohrence des donnes sont depuis toujours au centre de nos applications. Grce au prin-cipe 2D/3D combin, Allplan Precast laisse lutilisateur le choix entre une mthode de travail oriente sur le plan ou oriente sur la maquette. Le modle dlments prfabriqus constitue la base du planning de composants trs complexes et la base de la gnration de donnes pour une technologie de fabrication moderne et fonctionnelle. La fourniture de donnes prcises et dpourvues derreurs, dans un format lisible pour lusine ou pour le systme commercial, est indispensable pour une entreprise efficace, qui conomise des cots et gagne du temps. La plus-value offerte par le modle tridimensionnel intelligent est discer-nable ds la premire phase du planning. Les surcots initiaux du planning 3D

  pour lentreprise seraient trs large-ment amortis si les quantits et les masses pouvaient tre dtermines prcisment un stade prcoce, si les collisions ventuelles de composants, darmatures et dlments encastrs taient immdiatement prvisibles et si les donnes taient transmises auto matiquement pendant la proc-dure aprs un enregistrement unique , explique Werner Maresch. Souvent, il nest dj plus possible de planifier en 2D certaines donnes, par exemple, dans le domaine de la construction de coffrages individuels avec des fraises 5 axes ou pour la composition de matrices structurelles pour les surfaces architectoniques haut de gamme comme les murs sandwichs. La mthode de reprsentation flexible en 3D constitue ds lors un atout supplmentaire bienvenu.

  BETON : Comment envisagez-vous lvolution du BIM dans un futur proche ? i-THESES : Comme nous lavons dj dit, le BIM en est encore ses balbu-tiements en Belgique. Il est important pour la construction que le BIM trouve une base dappui large. Dans nos rgions, on construit encore trop souvent sur mesure et en fonction du march. Cela ncessite normment de main-duvre et gnre beaucoup derreurs. Les chantiers prennent trs souvent du retard en raison de cavits mal places, de poutrelles trop courtes et ainsi de suite. Cela entrane une perte incroyable de temps et dargent. Les surcots entrans par les erreurs constituent un important poste de perte dans le btiment. Certaines tudes voquent 10 %, voire 15 % du budget total de construction.

  Nous nen sommes quau dbut de ce qui est possible avec le BIM

  Een BIM voorbeeld van een gelinkt bouwmodel en een prefab betonvloer in AutoFloor.

  Exemple d'un BIM d'un modle de construction li et d'un sol en bton prfabriqu dans AutoFloor.

 • 24 BETON229

  Si lutilisation du BIM permettait de rduire ce poste de pertes de moiti, cela reprsenterait dj un gain gigan-tesque.

  PRECAST SOFTWARE ENGINEERING : Dans les usines dlments en bton prfa-briqu du futur, on suit des flux de travail, on utilise des modles tridi-mensionnels, on change des donnes avec des clients et fournisseurs, on opti-mise les interfaces dans larchitecture IT interne et bien dautres. Jusqu prsent, on ne parlait cependant pas automati-quement de BIM, car il sagissait souvent de sa variante 'Closed BIM', cest--dire

  une mthode spcifique lentreprise. Le passage un 'Open BIM' avec des directives sectorielles uniformes pour la conservation et lchange de donnes constitue moyen terme un dfi ambi-tieux pour tout le secteur des lments en bton prfabriqu. Le choix des meilleurs partenaires et outils offre loccasion de relever ce dfi en tant parfaitement arm et de dployer efficacement les avantages reconnus de la mthode.

  TEKLA : Nous ne sommes quau dbut des possibilits du BIM. Il faut consi-drer le BIM comme un jeu plusieurs

  parties. En tant que fournisseur de tech-nologie, notre rle est de rendre ce jeu aussi convivial et transparent que possible. Les gens doivent tre prts lutiliser, car il va leur simplifier la vie. Je place beaucoup despoirs dans le BIM. Avec le BIM, les projets peuvent tre rceptionns avec six mois davance. Mais on note dans le secteur un glisse-ment vers une approche diffrente. Cest ce qui fait la beaut de lensemble. (Kda, YD) l

  Men noemde het tot nu toe echter niet automatisch BIM, want vaak betrof het de Closed BIM-variant, dus een onder-nemingsspecifieke methode. De over-gang naar een Open BIM met over de hele branche uniforme richtlijnen in verband met het houden van gegevens en gegevensuitwisseling, vormt op de middellange termijn een ambitieuze uitdaging voor de hele industrie van betonnen prefabelementen. De keuze

  van de beste partners en werktuigen biedt de kans, deze weg perfect toege-rust te betreden en de erkende voor-delen van de methode efficint in te zetten.

  TEKLA: We zijn nog maar aan het begin van wat mogelijk is met BIM. Je moet BIM zien als een spel met verschillende par-tijen. Als technologieprovider moeten wij dat spel zo gebruiksvriendelijk en

  transparant moge lijk maken. Mensen moeten bereid zijn het te gebruiken, want het maakt hun leven gemakke-lijker. Ik heb heel goede hoop op BIM. Door BIM kunnen projecten een half jaar eerder worden opgeleverd. Maar er is al een verschuiving in de industrie om dingen anders aan te pakken. Dat is de schoonheid van het geheel. (Kda, YD) l

  I-Theses

  Autofoor van i-Theses biedt de mogelijkheid om legplannen aan te maken voor prefab vloeren Autofloor de i-Theses permet de concevoir des plans dinstallation de sols en bton prfabriqu

  We zijn nog maar aan het begin van wat mogelijk is met BIM