Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde...

12
Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ Joyce de Wit RVO.nl [email protected]

Transcript of Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde...

Page 1: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Borging duurzaamheid

vaste biomassa in de SDE+

Joyce de WitRVO.nl

[email protected]

Page 2: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Deze presentatie

• Voor welke SDE+ subsidie categorieën?

• Waar gaan de eisen over?

• Hoe toon je duurzaamheid aan?

• Waar vind ik meer informatie?

Page 3: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Wanneer duurzaamheid aantonen?

• Bij- en meestook in kolencentrales> 100 MW tot maximaal 25 PJ (ca 3-3,5 Mton). Niet opnieuw opengesteld want is vol.

• Ketel industriële stoom uit houtpellets > 5 MW voor warmte en gecombineerde opwekking

• branders op houtpellets > 5 MW voor warmte en gecombineerde opwekking

Page 4: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Duurzaamheidseisen in het kader van het Energieakkoord vastgesteld. (Overeenstemming overheid, NGO’s

en bedrijfsleven bij SER)

SDE subsidievoorwaarde (grootschalige

toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam)

Duurzaamheidseisen vastgelegd in Besluit en Ministeriële Regeling: conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

Page 5: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Duurzaam bosbeheer cruciaal

Page 6: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Waar gaan de duurzaamheidseisen over?

Negatieve effecten voorkomen door eisen voor:

- Broeikasgasemissies over hele keten

- Effect koolstof en verandering landgebruik (bij bossen)

- Duurzaam bosbeheer (biodiversiteit)

- Bodemkwaliteit (bij reststromen natuur en agrarisch)

- Ketenbeheer (traceerbaarheid, massabalans)

Page 7: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

De hele keten toont duurzaamheid aandoor certificatie of verificatie

Page 8: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Goedgekeurde certificeringsschema’s

• www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

• www.adviescommissiedbe.nl

Erkende conformiteitsbeoordelings-instanties

www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

Page 9: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Welke biomassastromenWelke eisen is afhankelijk van de herkomst

CO2 Koolstof Beheer CoC

1 Bossen Ja Alle Bos Alle

2 Bossen < 500 hectare Ja MuvILUC

Bos Alle

3 Rest natuur en landschap

Ja n.v.t. Bodem Alle

4 Rest agrarisch Ja n.v.t. Bodem Alle

5 Rest en afval biogeen Ja n.v.t. n.v.t. Alle

Page 10: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Eerste schakel in de toeleveringsketens

Hout uit het bos

Gebruikt hout

Reststromen

houtzagerij Pellet mill Opslag TransportEnergieproductie

CBI

Certificaat of

verificatieverklaring

CBI

Certificaat of

verificatieverklaring

CBI

Conformiteits-

jaarverklaring

RVO

SDE subsidie

- Voor hout uit bos is de bosbeheerder de eerste gecertificeerde schakel in de keten

- Voor resthout uit houtzagerijen en gebruikt hout is de biomassaproducent (pellet mill) de eerste

gecertificeerde schakel in de keten. Daar begint het aantonen

Page 11: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Conformiteitsjaarverklaring

• Basis voor de subsidie voor EP

• Voor alle gesubsidieerde leveringen pellets is de duurzaamheid op orde, gecontroleerd door een erkende CBI

• Vereisten aan deze verklaring staan in 2.6.4 van het verificatieprotocol. Te downloaden via : www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

• Gebruik format en handleiding van www.mijn.rvo.nl/sde

Voor het hele jaar is tevens aan de overige subsidie-eisen voldaan: bv. max 15% bepaalde NTA stromen (input CertiQ)

Page 12: Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+ · 2018. 10. 15. · SDE subsidievoorwaarde (grootschalige toepassing biomassa voor energie moet aantoonbaar duurzaam) Duurzaamheidseisen

Meer informatie

• www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

• www.mijn.rvo.nl/sde

• www.adviescommissiedbe.nl