Bijzondere Toernooi Bepalingen Jeugdranglijsttoernooi … · banen bij Tennisschool Maascourt of...

of 13 /13
Bijzondere Toernooi Bepalingen Jeugdranglijsttoernooi JRT***ALTA 2018 Algemeen; 1. Tennisvereniging A.L.T.A. organiseert het door de KNLTB goedgekeurde Jeugdranglijsttoernooi JRT***ALTA, dat meetelt voor de KNLTB Nationale Jeugdranglijst als JRT***. 2. Voor dit toernooi gelden het Toernooireglement en het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze BTB. 3. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 27 juli 2018. 4. De finales worden gespeeld op vrijdag 27 juli 2018. Indien het weer dit noodzakelijk maakt, kan de toernooileiding besluiten verder te spelen op zaterdag 28 juli! 5. Gespeeld wordt in de volgende rubrieken: JE/JD en ME/MD t/m 12 jaar (geboren in 2006 of later); JE/JD en ME/MD 13 t/m 14 jaar (geboren in 2005 en 2004). In de categorie tot en met 14 jaar worden de wedstrijden in het enkelspel volgens het afvalsysteem gespeeld, met een troosttoernooi voor de verliezers van hun eerste partij. Het dubbelspel wordt ook volgens een afvalsysteem gespeeld. Men mag voor maximaal 2 onderdelen inschrijven, enkel- en dubbelspel. 6. In alle categorieën wordt alleen om plaats 1 en 2 gespeeld. 7. In de rubriek tot en met 12 jaar wordt eerst in een poulesysteem gespeeld (geen troosttoernooi), met maximaal 3 spelers per poule. Na de poulewedstrijden wordt verder in het afvalschema gespeeld. 8. In het enkelspel wordt gespeeld om twee gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6. In het dubbelspel wordt gespeeld om twee gewonnen sets, in de eerste en tweede set een tiebreak bij de stand 6-6. Het Beslissend Punt Systeem is van toepassing. Een 3e set wordt gespeeld als een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten). 9. In alle leeftijdscategorieën worden dubbels gespeeld. Hiervoor kunnen spelers zich, met hun partner, vanaf maandag 23 juli t/m dinsdag 24 juli a.s. bij de toernooileiding van ALTA opgeven. Als je weet of je bent geaccepteerd voor het JRT***ALTA 2018 is het mogelijk om je via het email adres [email protected] met naam dubbelpartner of P.W. op te geven. 9A NIEUWE REGEL: Bij netservice (1 ste of 2 de opslag) wordt gewoon doorgespeeld, dus geen let! Wedstrijd Programma: Maandag: JE & ME 12 jaar poulewedstrijden Dinsdag: JE & ME 14 jaar 1 e en 2 e ronde & 1 e ronde troosttoernooi Woensdag: JD & MD 12/14 jaar, eventueel tot finales. Donderdag: JE & ME 12 jaar afvalschema ¼ & ½ finales

Transcript of Bijzondere Toernooi Bepalingen Jeugdranglijsttoernooi … · banen bij Tennisschool Maascourt of...

Bijzondere Toernooi Bepalingen

Jeugdranglijsttoernooi JRT***ALTA 2018

Algemeen;

1. Tennisvereniging A.L.T.A. organiseert het door de KNLTB goedgekeurde

Jeugdranglijsttoernooi JRT***ALTA, dat meetelt voor de KNLTB Nationale Jeugdranglijst

als JRT***.

2. Voor dit toernooi gelden het Toernooireglement en het Reglement

Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze BTB.

3. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 27 juli 2018.

4. De finales worden gespeeld op vrijdag 27 juli 2018. Indien het weer dit noodzakelijk

maakt, kan de toernooileiding besluiten verder te spelen op zaterdag 28 juli!

5. Gespeeld wordt in de volgende rubrieken: JE/JD en ME/MD t/m 12 jaar (geboren in 2006

of later); JE/JD en ME/MD 13 t/m 14 jaar (geboren in 2005 en 2004).

In de categorie tot en met 14 jaar worden de wedstrijden in het enkelspel volgens het

afvalsysteem gespeeld, met een troosttoernooi voor de verliezers van hun eerste partij.

Het dubbelspel wordt ook volgens een afvalsysteem gespeeld.

Men mag voor maximaal 2 onderdelen inschrijven, enkel- en dubbelspel.

6. In alle categorieën wordt alleen om plaats 1 en 2 gespeeld.

7. In de rubriek tot en met 12 jaar wordt eerst in een poulesysteem gespeeld (geen

troosttoernooi), met maximaal 3 spelers per poule. Na de poulewedstrijden wordt verder in

het afvalschema gespeeld.

8. In het enkelspel wordt gespeeld om twee gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de

stand 6-6. In het dubbelspel wordt gespeeld om twee gewonnen sets, in de eerste en tweede

set een tiebreak bij de stand 6-6. Het Beslissend Punt Systeem is van toepassing.

Een 3e set wordt gespeeld als een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten).

9. In alle leeftijdscategorieën worden dubbels gespeeld. Hiervoor kunnen spelers zich, met hun

partner, vanaf maandag 23 juli t/m dinsdag 24 juli a.s. bij de toernooileiding van ALTA

opgeven. Als je weet of je bent geaccepteerd voor het JRT***ALTA 2018 is het mogelijk om je

via het email adres [email protected] met naam dubbelpartner of P.W. op te geven.

9A NIEUWE REGEL: Bij netservice (1ste of 2de opslag) wordt gewoon doorgespeeld, dus geen let!

Wedstrijd Programma:

Maandag: JE & ME 12 jaar poulewedstrijden

Dinsdag: JE & ME 14 jaar 1e en 2e ronde & 1e ronde troosttoernooi

Woensdag: JD & MD 12/14 jaar, eventueel tot finales.

Donderdag: JE & ME 12 jaar afvalschema ¼ & ½ finales

JE & ME 14 jaar hoofdtoernooi ¼ & ½ finales

JE & ME 14 jaar troosttoernooi ¼ & ½ finales

Vrijdag: Finaledag: JE & ME 12 jaar finales

JE & ME 14 jaar hoofdtoernooi finales

JE & ME 14 jaar troosttoernooi finales

JD & MD 12/14 jaar finales

Inschrijving en acceptatie:

10. De inschrijving voor het toernooi sluit vrijdag 29 juni 2017 om 14:00 uur, en is alleen digitaal

mogelijk via mijn KNLTB. Inschrijven in een hogere dan de eigen leeftijdscategorie is bij JRT’s

niet mogelijk.

11. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door

de KNLTB goedgekeurd toernooi in hetzelfde tijdvak. Als dit wel gebeurt, wordt men

voor beide toernooien uitgesloten. Inschrijving voor dit toernooi is alleen digitaal mogelijk via

Mijn KNLTB. Acceptatie voor het toernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in

volgorde van de plaats van de speler op de meest recente KNLTB Jeugdranglijst. Indien het

minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt aan de ingeschreven deelnemers

vóór het tijdstip van acceptatie gemeld dat zij zich voor een ander JRT kunnen inschrijven.

12. Deelnemers dienen tijdens het toernooi onbeperkt beschikbaar te zijn.

13. Alleen de geaccepteerde spelers voor het enkelspel zijn gerechtigd zich in te schrijven voor

het dubbelspel.

14. Het inschrijfgeld voor het enkelspel t/m 12 jaar en t/m 14 jaar bedraagt €.17,00 en dient bij

aanvang v/h toernooi CONTANT bij de wedstrijdleiding te worden betaald. Voor het

dubbelspel bedraagt deze €.10,00 per deelnemer.

15. Spelers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke rubriek waarin zij worden geaccepteerd

te voldoen, onafhankelijk van deelname.

16. Iedere deelnemer die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het

toernooi middels een walk-over of opgave, dient een terugtrekkingsformulier in te vullen.

De speler legt binnen vier dagen na afloop van het toernooi een volledig ingevuld

formulier, te downloaden via de website van de KNLTB, over. Het formulier en eventueel

bewijsmateriaal dienen gestuurd te worden naar: KNLTB Bondsbureau, Postbus 1617, 3800

BP Amersfoort of scannen en e-mailen: [email protected]

Loting en aanvang:

17. De loting vindt plaats op zaterdag 21 juli a.s., in aanwezigheid van de Bondsgedelegeerde.

De speler kan op zaterdag 21 juli na 15.00 uur op www.toernooi.nl kijken voor de

aanvangstijd/datum van de eerste wedstrijd.

18. Alle deelnemers dienen voor aanvang van de eerste wedstrijd hun geldige KNLTB

wedstrijdpas aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.

19. Voor de eerste partij ontvangt de speler geen schriftelijke of telefonische oproep, of een

oproep per e-mail. Vervolgwedstrijden verneemt de speler tijdens via toernooi.nl

20. De wedstrijden vangen dagelijks aan om 9.00 uur. Gespeeld wordt op het tennispark van

A.L.T.A., Mr. Th. Heemskerklaan 32, 3818 KL te Amersfoort. Telefoonnummer Clubhuis: 033

4615076.

21. De laatste partijen beginnen niet later dan: (t/m 12 jaar 19.00 uur; t/m 14 jaar 20.00 uur.

22. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang zich te melden bij de

toernooileiding. Inspelen is elke dag mogelijk van 08.00 tot 8.45 uur.

De loting voor het dubbelspel voor de categorie t/m 12 jaar zal plaatsvinden op

maandagavond 24 juli; voor de categorie t/m 14 jaar is de loting op dinsdagavond 25 juli.

23. De plaatsing geschiedt op basis van de meest recente KNLTB jeugdranglijst.

Accommodatie & Organisatie:

24. Het toernooi vindt plaats op 8 gravelbanen. Zonodig kan worden uitgeweken naar

overdekte banen, of naar banen met een ander oppervlak.

25. Gespeeld wordt met gele Babolat Team tennisballen.

26. De toernooileider is: Luc Maenen, e-mail [email protected] (06-11413879)

27. De Bondsgedelegeerde van dit toernooi is: Mw. M. Blokpoel-Terwogt (035-6011256)

De bondsgedelegeerde is bereikbaar om de rechten en de plichten van de deelnemers te

garanderen, zoals deze zijn vastgelegd in de bepalingen van het meest recente

Toernooireglement, het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze bijzondere

toernooibepalingen.

Overige bepalingen:

28. Een deelnemer is verplicht om de voorschriften betreffende de reclamecode in acht te

nemen en het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op de genoemde banen.

29. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen

betreffende de administratieve overtredingen (AO) zijn van toepassing.

30. In geval waarin deze bepalingen, het KNLTB Toernooireglement en het Reglement

Jeugdranglijsttoernooien 2018 niet voorzien, beslist de toernooileiding.

Van harte welkom en een sportief en succesvol toernooi toegewenst,

Ank van ’t Klooster, JRC.

Luc Maenen, toernooileider.

Reglement

Standaard bijzondere toernooibepalingen JRT 2017-2018

JRT*** Maascourt/TC Venray

Algemeen

1. De vereniging / het wedstrijdcomité Maascourt/TC Venray organiseert het door de KNLTB

goedgekeurde JRT*** Maascourt/TC Venray toernooi, dat meetelt voor de KNLTB-jeugdranglijst als

JRT***.

2. Voor dit toernooi gelden het laatst uitgegeven Toernooireglement, het Reglement

Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze bijzondere toernooibepalingen.

3. Het toernooi wordt gespeeld van 23 juli tot en met 28 juli 2018

4. Gespeeld wordt in de volgende leeftijdscategorieën: JE / ME / JD / MD tot en met 12 jaar (geboren

in 2006 of later); JE / ME / JD / MD tot en met 14 jaar (geboren in 2005 en 2004).

5. Enkel toernooi: In de leeftijdscategorieën tot en met 14 jaar worden de partijen in het enkelspel

volgens het afvalschema gespeeld. In de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar wordt eerst in een

poulesysteem gespeeld. Na de poule-partijen wordt verder gespeeld in het afvalschema.

Dubbel toernooi: In alle leeftijdscategorieën wordt het dubbelspel gespeeld volgens een afvalschema.

6. In de leeftijdscategorie tot en met 14 jaar wordt een troosttoernooi gehouden, dat facultatief

toegankelijk is voor verliezers van de eerste partij.

7. Er wordt niet gespeeld om de derde en vierde plaats.

8. De partijen worden als volgt gespeeld:

a. Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6.

b. In het dubbelspel wordt als volgt gespeeld:

• Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in de eerste en tweede set een tiebreak bij de stand 6-6.

• Het Beslissend Punt Systeem is van toepassing.

• Een 3e set wordt gespeeld als een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten).

In alle leeftijdscategorieën wordt zowel in het enkel- als in het dubbelspel doorgespeeld bij een

netservice. Het betekent dat een geserveerde bal die de netband raakt en goed is, in het spel is en er

doorgespeeld moet worden.

Inschrijving en acceptatie

9. De inschrijving voor het toernooi sluit op 29 juni 2018 om 14.00 uur.

10. Inschrijven in een hogere dan de eigen leeftijdscategorie is bij JRT’s niet mogelijk.

11. De deelnemers dienen beschikbaar te zijn op de in deze bijzondere toernooibepalingen vermelde

data en tijden.

12. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door de

KNLTB goedgekeurd toernooi met overlappende speeldagen. Als dit wel gebeurt, wordt men voor

beide toernooien uitgesloten.

13. Inschrijving is alleen digitaal mogelijk via MijnKNLTB.

14. Alleen de geaccepteerde spelers voor het enkelspel zijn gerechtigd zich in te schrijven voor het

dubbelspel. Tijdens het toernooi kunnen deelnemers zich inschrijven voor het dubbeltoernooi.

Inschrijven voor het dubbelspel kan op 23 en 24 juli. De inschrijving sluit op 24 juli om 18:00 uur.

15. Acceptatie voor een toernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van de plaats

van de speler op de meest recente KNLTB jeugdranglijst.

16. Het inschrijfgeld voor het enkelspel bedraagt € 15,00 en voor het dubbelspel € 10,00 per persoon.

17. Spelers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke onderdeel waarin zij worden geaccepteerd te

voldoen, onafhankelijk van deelname.

18. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt aan de ingeschreven

deelnemers vóór het tijdstip van acceptatie gemeld dat zij zich voor een ander JRT kunnen

inschrijven.

19. Iedere deelnemer die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het toernooi

middels een walk-over of opgave, dient een terugtrekkingsformulier in te vullen. De speler legt binnen

vier dagen na afloop van het toernooi een volledig ingevuld formulier over, te downloaden via de

website van de KNLTB. Het formulier en eventueel bewijsmateriaal dient gestuurd te worden naar:

KNLTB Bondsbureau, Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort of gescand en gemaild te naar

[email protected].

Loting en aanvang

20. De plaatsing geschiedt op basis van de meest recente KNLTB jeugdranglijst.

21. De loting vindt plaats op 19 juli 2018 om 20:00 uur.

22. De deelnemer kan op 21 juli na 14.00 uur op www.toernooi.nl kijken voor de speeltijd van de

eerste partij.

23. Loting van het dubbelspel vindt plaats op 24 juli 2018 om 20:00 uur.

24. De deelnemer kan op 25 juli na 21:00 uur op www.toernooi.nl kijken voor de speeltijd van de

eerste partij.

25. Voor de eerste partij ontvangt de speler dus geen schriftelijke of telefonische oproep, of een

oproep per e-mail. Vervolgpartijen verneemt de speler tijdens het toernooi.

26. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang zich te melden bij de

toernooileiding.

27. Inspelen is dagelijks mogelijk tussen 08.00 en 09.00 uur.

Accommodatie en organisatie

28. De partijen vangen dagelijks om 09.00 uur aan. Gespeeld wordt op het Tennispark van TC

Venray, Kempweg 150 te Venray. De laatste partijen beginnen niet later dan: tot en met 12 jaar 19.00

uur; tot en met 14 jaar 20.00 uur.

29. Het toernooi vindt plaats op 6 gravelbanen. Zo nodig kan worden uitgeweken naar overdekte

banen bij Tennisschool Maascourt of buiten op de 3 TennisForce banen.

30. Gespeeld wordt met Babolat (geel) tennisballen.

31. De toernooileiding is: Jan Lensen Tel. 06-24963776 , [email protected]

32. De Bondsgedelegeerde van dit toernooi is Rob Olthof, Tel. 06-1174046433. De

bondsgedelegeerde is bereikbaar om de rechten en de plichten van de deelnemers te garanderen,

zoals deze zijn vastgelegd in de bepalingen van het meest recente Toernooireglement, het Reglement

Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze bijzondere toernooibepalingen.

Overige bepalingen

34. Een deelnemer is verplicht om de voorschriften inzake de reclamecode in acht te nemen en het

juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op de genoemde banen.

35. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen omtrent de

administratieve overtredingen (AO) zijn van toepassing.

36. In geval waarin deze bepalingen, het KNLTB Toernooireglement en het Reglement

Jeugdranglijsttoernooien niet voorzien, beslist de toernooileiding.

Bijzondere Toernooibepalingen.

Algemeen

1. Tennisschool Y4tennis organiseert samen met Tennisvereniging Dekker Rokkeveen het door de KNLTB goedgekeurde JRT**

2. Dit toernooi telt in de JRT-onderdelen t/m 12 en t/m 14 mee voor de Jeugdranglijst als JRT** toernooi.

Voor dit toernooi geldt het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018.

3. Je moet lid zijn van de KNLTB of lid zijn bij van een ITF aangesloten bond. Je dient voor de eerste partij

een geldige KNLTB ledenpas bij de toernooileiding te laten zien.

4. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 23 juli t/m vrijdag 27 juli 2018

5. In het JRT** toernooi wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:

JE, ME,JD , MD t/m 12 (geboren in 2006 of later)

JE, ME, JD , MD t/m 14 (geboren in 2004 of 2005)

8. In het enkelspel JTR ** t/m 14 worden de partijen volgens het afvalschema gespeeld, met een

troosttoernooi voor de verliezers (facultatief) van de 1ste partij. In het enkelspel JRT** t/m 12 wordt eerst

in een poulesysteem gespeeld en vervolgens een afvalschema.

In het JRT** dubbelspel wordt volgens een afvalschema gespeeld.

9. De partijen worden als volgt gespeeld

Enkelspel: gespeeld wordt om 2 gewonnen sets, in alle sets een Tie-break bij de stand 6-6.

Dubbelspel: Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, in de eerste en tweede set een Tie-break bij de

stand 6-6. Het beslissend puntsysteem is van toepassing. En een derde set wordt gespeeld als een

beslissende Wedstrijd Tie -break (10 punten).

10. Er wordt niet gespeeld om de derde en vierde plaats.

11. In alle leeftijdscategorieën wordt zowel in het enkel- als in het dubbelspel doorgespeeld bij een netservice. Het

betekent dat een geserveerde bal die de netband raakt en goed is, in het spel is en er doorgespeeld moet worden.

Inschrijving en acceptatie

1. De inschrijving sluit voor JRT** toernooi enkelspel: vrijdag 29 juni om 14.00 uur, voor JRT** toernooi dubbelspel dinsdag 24 juli om 17.00 uur

2. Inschrijven in een hogere dan de eigen leeftijdscategorie is bij JRT’s niet mogelijk.

3. Je dient beschikbaar te zijn op vermelde speeldagen en tijden, met in achtneming van eventuele

verhinderingen.

4. Het is niet toegestaan om in te schrijven, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB

goedgekeurd toernooi met overlappende speeldagen. Als dit wel gebeurt word je van beide toernooien

uitgesloten.

5. Alleen internetinschrijvingen worden geaccepteerd. Voor JRT** alleen enkel inschrijven via

www.mijnknltb.nl

6. Voor JRT** kun je alleen inschrijven voor het enkelspel. Alleen als je voor het enkelspel JRT** bent

geaccepteerd kun je tijdens het toernooi tot dinsdag 24 juli 17.00 uur inschrijven voor het JRT**-dubbelspel.

Het is bij JRT** dus niet mogelijk je van te voren voor dubbelspel in te schrijven.

7. Acceptatie voor het JRT** geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van de plaats van de

speler op de meest recente KNLTB jeugdranglijst.

8. Het inschrijfgeld bedraagt in alle categorieën enkelspel € 12,00 per onderdeel, dubbelspel € 8,50 per

persoon per onderdeel. Dit bedrag dient vóór aanvang van de eerste partij contant te worden voldaan. Na acceptatie moet je, ook als je niet deelneemt om welke reden dan ook, het inschrijfgeld betalen.

9. Iedere deelnemer van het JRT** die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het

toernooi moet een terugtrekkingsformulier invullen en dit inleveren bij /sturen naar de toernooileiding

([email protected]).

10. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt aan de ingeschreven deelnemers

vóór het tijdstip van acceptatie gemeld, dat zij zich voor een ander JRT kunnen inschrijven.

Loting en aanvang

11. De plaatsing geschiedt op basis van de meest recente KNLTB jeugdranglijst.

Donderdag 19 juli vindt de loting plaats. Op vrijdag 20 juli 2018 vanaf 12.00 uur staan alle partijen

en aanvangstijden van de eerste partij vermeld op www.toernooi.nl.

Van de speeltijd van de eerste wedstrijd ontvang je een mail. Vervolgpartijen verneem je tijdens het toernooi.

12. Partijen vangen dagelijks vanaf 9.00 uur aan. De laatste partijen beginnen niet later dan 18.00 uur.

13. Je bent verplicht 15 minuten voor aanvang van elke partij je te melden bij de toernooileiding. Na afloop van de

partij dien je de uitslag aan de toernooileiding door te geven en te informeren naar de eventueel volgende partij.

14. Inspelen is dagelijks mogelijk van 8.00 tot 8.30 uur.

Accommodatie en organisatie:

15.Er wordt gespeeld op het tennispark van Tennisvereniging Dekker Rokkeveen, Scheglaan 12, 2718 KZ te Zoetermeer. Er wordt gespeeld op gravelbanen. Bij slecht weer kan zo nodig worden uitgeweken de binnenbanen van Dekker met een hardcourt ondergrond.

16. Gespeeld wordt met gele Wilson ballen.

17. De toernooileider is dhr. Ferry Janmaat Telefoon : 06-14528526 E-mail; [email protected]

18. Telefoon tijdens het toernooi 079-3684201.

19. De bondsgedelegeerde is mevrouw Miep van Tijn Telefoon: 06-24948559 E-mail: [email protected]

Overige bepalingen

20. Een deelnemer is verplicht het juiste tennisschoeisel en tenniskleding te dragen en de voorschriften

inzake de KNLTB reclamecode in acht te nemen.

21. Tijdens het toernooi zal het strafpuntensysteem (SPS) worden toegepast. De bepalingen omtrent

administratieve overtredingen zijn van toepassing.

22. In alle gevallen waarin deze bepalingen, het KNLTB toernooireglement en het Reglement

Jeugdranglijsttoernooien niet voorzien, beslist de toernooileiding.

Bijzondere toernooibepalingen

Tennisschool Gijs zomer JRT**

Algemeen

1. Tennisschool GIJS organiseert samen met de vereniging Pellikaan Tennis het door de KNLTB goedgekeurde Tennisschool Gijs zomer JRT** dat meetelt voor de KNLTB jeugdranglijst als JRT**.

2. Voor dit toernooi gelden het laatst uitgegeven Toernooireglement, het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze Bijzondere Toernooibepalingen.

3. Het toernooi wordt gespeeld van 23 tot en met 27 juli.

4. Gespeeld wordt in de volgende leeftijdscategorieën: JE / ME / JD / MD tot en met 12 jaar (geboren in 2006 of later);

JE / ME / JD / MD tot en met 14 jaar (geboren in 2005 en 2004);

5. Enkel toernooi: In de leeftijdscategorieën tot en met 14 jaar worden de partijen in het enkelspel volgens het afvalschema

gespeeld.

In de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar wordt eerst in een poulesysteem gespeeld. Na de poule-partijen

wordt verder gespeeld in het afvalschema.

Dubbel toernooi:

In alle leeftijdscategorieën wordt het dubbelspel gespeeld volgens een afvalschema.

6. In de leeftijdscategorieën JE en ME t/m 14 jaar wordt een troosttoernooi gehouden, dat facultatief toegankelijk is voor verliezers van de eerste partij. Deelnemers melden zich aan voor het troosttoernooi direct na de verloren partij.

7. Er wordt niet gespeeld om de derde en vierde plaats.

8. De partijen worden als volgt gespeeld: Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6. In het dubbelspel wordt als volgt gespeeld:

Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in de eerste en tweede set een tiebreak bij de stand 6-6.

Het Beslissend Punt Systeem is van toepassing.

Een 3e set wordt gespeeld als een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten).

9. In alle leeftijdscategorieën wordt zowel in het enkel- als in het dubbelspel doorgespeeld bij een netservice. Het betekent dat een geserveerde bal die de netband raakt en goed is, in het spel is en er doorgespeeld moet worden.

Inschrijving en acceptatie

10. Inschrijving is alleen digitaal mogelijk via www.mijnknltb.toernooi.nl

11. De inschrijving voor het toernooi sluit op vrijdag 29 juni om 14.00 uur.

12. Inschrijven in een hogere dan de eigen leeftijdscategorie is bij JRT’s niet mogelijk.

13. De deelnemers dienen beschikbaar te zijn op de in deze bijzondere Toernooibepalingen vermelde data en tijden.

14. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi met overlappende speeldagen. Als dit wel gebeurt, wordt men voor beide toernooien uitgesloten.

15. Alleen de geaccepteerde spelers voor het enkelspel zijn gerechtigd zich in te schrijven voor het dubbelspel. Na bericht van acceptatie kan men inschrijven

bij de wedstrijdleiding via emailadres [email protected]

Tijdens het toernooi kunnen deelnemers zich inschrijven voor het

dubbeltoernooi tot uiterlijk maandag 23 juli na einde van de laatst gespeelde

partij.

16. Acceptatie voor een toernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van de plaats van de deelnemer op de meest recente KNLTB jeugdranglijst.

17. Het inschrijfgeld voor het enkelspel bedraagt € 15,-. en voor het dubbelspel

€10,-. per persoon.

18. Deelnemers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke onderdeel waarin zij worden geaccepteerd te voldoen, onafhankelijk van deelname.

19. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt aan de ingeschreven deelnemers vóór het tijdstip van acceptatie gemeld dat zij zich voor een ander JRT kunnen inschrijven.

20. Iedere deelnemer die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het toernooi middels een walk-over of opgave, dient een terugtrekkingsformulier in te vullen. De deelnemer overlegt binnen vier dagen na afloop van het toernooi een volledig ingevuld formulier, te downloaden via de website van de KNLTB.

Het formulier en eventueel bewijsmateriaal dient per post of email te

worden gestuurd naar [email protected].

Loting en aanvang

21. De plaatsing geschiedt op basis van de meest recente KNLTB jeugdranglijst .

22. Loting vindt plaats op vrijdag 20 juli.

23. De deelnemer kan op vrijdag 20 juli na 20.30 uur op https:\\mijnknltb.toernooi.nl kijken voor de speeltijd van de eerste enkelpartij.

24. Loting van het dubbelspel vindt plaats op maandag 23 juli na de laatste partij.

25. De deelnemer kan op maandag 23 juli na 20.30 uur op https:\\mijnknltb.toernooi.nl kijken voor de speeltijd van de eerste dubbelpartij.

26. Voor de eerste partij ontvangt de deelnemer dus geen schriftelijke of telefonische oproep, of een oproep per e-mail. Vervolgpartijen verneemt de deelnemer tijdens het toernooi.

27. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang zich te melden bij de toernooileiding.

28. Inspelen is mogelijk op 23 juli tot en met 27 juli van 9:00-10:00 uur.

Accommodatie en organisatie

29. De partijen vangen dagelijks om 10.00.uur aan. De laatste partijen beginnen niet later dan: t/m 12 jaar 19.00uur; t/m 14 jaar 20.00uur. Gespeeld wordt op Club Pellikaan, de Tolstaak 1 te Goirle, telnr. 013-5349050

30. Het toernooi vindt plaats op 7 gravelbanen. Zo nodig kan worden uitgeweken naar overdekte banen (vilttapijt) of banen met een ander oppervlak.

31. Gespeeld wordt met Wilson US open (gele) tennisballen.

32. De toernooileider is Eddy Stupers, tel 06-28253895, emailadres [email protected].

33. De bondsgedelegeerde van dit toernooi is dhr. Jan Woestenberg, tel. 06-43799443, email [email protected].

34. De bondsgedelegeerde is bereikbaar om de rechten en de plichten van de deelnemers te garanderen, zoals deze zijn vastgelegd in de bepalingen van het meest recente Toernooireglement, het Reglement Jeugdranglijst-toernooien 2017-2018 en deze Bijzondere Toernooibepalingen.

Overige bepalingen

35. Een deelnemer is verplicht om de voorschriften inzake de reclamecode in acht te nemen en het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op de genoemde banen.

36. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen omtrent de administratieve overtredingen (AO) zijn van toepassing.

37. In geval waarin deze bepalingen, het meest recente Toernooireglement en het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 niet voorzien, beslist de toernooileiding.

Standaard bijzondere toernooibepalingen Madeleine v/d Hurk JRT ** en Open Jeugdtoernooi 2018.

Algemeen

1. TC Zandvoort organiseert het door de KNLTB goedgekeurde Madeleine v/d Hurk JRT** toernooi, dat meetelt voor de KNLTB Jeugdranglijst als JRT**.Daarnaast vindt er ook een Open Jeugdtoernooi plaats.

2. Voor dit toernooi gelden het laatst uitgegeven Toernooireglement, het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze bijzondere toernooibepalingen.

3. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 23 juli tot en met zondag 29 juli 2018. 4. Gespeeld wordt in de volgende leeftijdscategorieën: JE / ME / JD / MD tot en met 12 jaar **JRT (geboren in

2006 of later); JE / ME / JD / MD tot en met 14 jaar **JRT (geboren in 2005 en 2004); als ook een Open toernooi voor GROEN 8 t/m 14 jaar, JE / ME / JD / MD 10 tot en met 14 jaar (max. Speelsterkte 6) en 11 t/m 17 jaar.

5. Enkel toernooi: JRT**: In de leeftijdscategorieën tot en met 14 jaar worden de partijen in het enkelspel volgens het

afvalschema gespeeld.

JRT**: In de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar wordt eerst in een poulesysteem gespeeld. Na de poule-

partijen wordt verder gespeeld in het afvalschema.

Dubbel toernooi:

JRT**.In alle leeftijdscategorieën wordt het dubbelspel gespeeld volgens een afvalschema.

6. In de leeftijdscategorie tot en met 14 jaar JRT** wordt een troosttoernooi gehouden, dat facultatief

toegankelijk is voor verliezers van de eerste partij. Er wordt niet gespeeld om de derde en vierde plaats.

7. In het Open toernooi geldt bij de leeftijdscategorie 10 t/m 14 jaar een maximale speelsterkte van 6. 8. In het Open toernooi bij de leeftijdscategorieën GROEN 8 t/m 14 jaar wordt er in een poulesysteem gespeeld.

Na de poulewedstrijden wordt er verder gespeeld in het afvalschema. 11 t/m 14 jaar en t/m 17 jaar worden de wedstrijden in het enkelspel volgens het afvalschema (max.32)

gespeeld met een troosttoernooi voor de verliezers van de eerste ronde.

9. Na een netservice dient er doorgespeeld te worden. Dit geldt voor zowel het JRT** en het Open Jeugdtoernooi

10. De partijen worden als volgt gespeeld:

a. Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6. b. In de categorie Groen 8 t/m 14 jaar wordt er gespeeld om 2 gewonnen verkorte sets tot de 4 (tiebreak bij 4-4)

en de derde set is een tiebreak tot de 7. c. In het dubbelspel wordt als volgt gespeeld:

Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in de eerste en tweede set een tiebreak bij de stand 6-6.

Het Beslissend Punt Systeem is van toepassing.

Een 3e set wordt gespeeld als een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten). 11. In de categorie Groen 8 t/m 14 jaar wordt er gespeeld met Wilson Stage 1

ballen, alle overige categorieën met Wilson US Open.

Inschrijving en acceptatie

12. De inschrijving voor het JRT** toernooi sluit op vrijdag 29 juni om 14:00 en voor het Open toernooi sluit de inschrijving op woensdag 18 juli om 20:00.

13. Inschrijven in een hogere dan de eigen leeftijdscategorie is bij JRT’s niet mogelijk. 14. De deelnemers dienen beschikbaar te zijn op de in deze bijzondere toernooibepalingen vermelde data en

tijden. 15. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB

goedgekeurd toernooi met overlappende speeldagen. Als dit wel gebeurt, wordt men voor beide toernooien uitgesloten.

16. JRT **: Inschrijving is alleen digitaal mogelijk via Toernooi.nl. Open toernooi: Inschrijving is via www.toernooi.nl

17. JRT **: Alleen de geaccepteerde spelers voor het enkelspel zijn gerechtigd zich in te schrijven voor het dubbelspel. Tijdens het toernooi kunnen deelnemers zich inschrijven voor het dubbeltoernooi. Inschrijven

voor JD is op maandag 23 juli tot 18:00 en MD dinsdag 24 juli tot 18:00.

18. Acceptatie voor een JRT** geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van de plaats van de speler op de meest recente KNLTB Jeugdranglijst. Voor het Open toernooi

mag je je terug trekken tot op de dag van de loting.

19. Het inschrijfgeld voor het enkelspel bedraagt € 10,- en voor het dubbelspel € 5,- per persoon en wordt

betaald bij de eerste wedstrijd van de speler. Geen automatische incasso. 20. Spelers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke onderdeel waarin zij worden geaccepteerd te voldoen,

onafhankelijk van deelname. 21. JRT **: Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, wordt aan de ingeschreven deelnemers

vóór het tijdstip van acceptatie gemeld dat zij zich voor een ander JRT kunnen inschrijven. 22. Verhinderingen worden niet geaccepteerd. 23. Men mag voor maximaal 2 onderdelen inschrijven. 24. Iedere deelnemer die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het toernooi middels een

walk-over of opgave, dient een terugtrekkingsformulier in te vullen. De speler legt binnen vier dagen na afloop van het toernooi een volledig ingevuld formulier over, te downloaden via de website van de KNLTB.

Voor een JRT** geldt: Het formulier en eventueel bewijsmateriaal dient per post of internet te worden

gestuurd aar de desbetreffende toernooiorganisatie.

Loting en aanvang

25. De loting vindt plaats op vrijdag 20 juli en tevens ontvangen jullie een oproep per e-mail voor jullie 1e

wedstrijd. Zaterdag 21 juli om 10:00 staan de schema’s op www.toernooi.nl 26. De partijen vangen dagelijks om 09:00 uur aan. Gespeeld wordt op gravel. TC Zandvoort (de Glee)

Kennemerweg 79, 2042 XT Zandvoort. 27. Bij de JRT** spelen de JE t/m 12 en t/m 14 jaar hun eerste wedstrijd, eventueel ook hun tweede wedstrijd

op maandag 23 juli. De ME t/m 12 en t/m 14 jaar spelen op dinsdag 24 juli hun eerste wedstrijd, eventueel ook hun tweede wedstrijd.

28. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang zich te melden bij de toernooileiding. 29. De plaatsing bij JRT** geschiedt op basis van de meest recente KNLTB jeugdranglijst. Bij het Open

toernooi geschiedt de plaatsing op basis van de meest actuele rating (DSS). 30. Inspelen is mogelijk om 08:00 elke speeldag.

Accommodatie en organisatie

31. Het toernooi vindt plaats op 9 gravel banen. 32. Er zijn geen mogelijkheden om met slecht weer naar overdekte banen te gaan. 33. De toernooileiding is: Sander Turnhout, email: [email protected] en tel: 06-33385080 34. De Bondsgedelegeerde van dit toernooi is Miep Overing, email: [email protected] en tel: 023-5847903 35. De bondsgedelegeerde is bereikbaar om de rechten en de plichten van de deelnemers te garanderen, zoals

deze zijn vastgelegd in de bepalingen van het meest recente Toernooireglement, het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en deze bijzondere toernooibepalingen.

Overige bepalingen

36. Een deelnemer is verplicht om de voorschriften inzake de reclamecode in acht te nemen en het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op de genoemde banen.

37. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen omtrent de administratieve overtredingen (AO) zijn van toepassing.

38. In geval waarin deze bepalingen, het KNLTB Toernooireglement en het Reglement Jeugdranglijsttoernooien niet voorzien, beslist de toernooileiding.