BIJLAGE - VCA-BOEKEN, VCA-EXAMENS | VCA-HALEN.NL

of 82/82
BIJLAGE “S.E.M.” Signalering Etikettering Markering
 • date post

  30-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BIJLAGE - VCA-BOEKEN, VCA-EXAMENS | VCA-HALEN.NL

Dia 1VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof.
De cursisten die de cursus ‘Basisveiligheid’ ofwel B-VCA volgen, hoeven deze sheets niet te bestuderen, want deze lesstof valt buiten de exameneisen van B-VCA.
Sheet
3
• gebodsborden (moet, doen)
• waarschuwingsborden (opgelet! gevaar)
c) Een methode om minder instructie te hoeven geven.
Sheet
5
c) Een methode om minder instructie te hoeven geven.
Preventie = Het voorkomen dat er een ongeval of calamiteit gebeurt.
Preventiefilosofie = De gedachte dat je een ongeval of calamiteit kunt voorkomen.
Sheet
6
a) geel
b) blauw
c) wit
d) rood
a) geel
b) blauw
c) wit
d) rood
Wat is het verschil tussen een verbod en een gebod ?
verbod = dit mag je niet doen !
(verbiedt een bepaalde handeling)
(is een bevel)
Sheet
9
Wat is de code voor de vormen en de kleuren van de borden?
VORM
KLEUR
Voor optimale leesbaarheid let op de:
• plaats van het bord
Sheet
11
Wat is een vierhoekig bord (vierkant of een rechthoek) met een witte pictogram op een rode achtergrond?
a) Een waarschuwingsbord.
b) Een verbodsbord.
c) Een brandpreventiebord.
d) Een veiligheidsbord.
Sheet
12
Wat is een vierhoekig bord (vierkant of een rechthoek) met een witte pictogram op een rode achtergrond?
a) Een waarschuwingsbord.
b) Een verbodsbord.
c) Een brandpreventiebord.
d) Een veiligheidsbord.
Wat is een signaleringsteken in de vorm van een driehoek?
a) Een verbodssignaal.
b) Een gebodssignaal.
c) Een waarschuwingssignaal.
d) Een reddingssignaal.
Wat is een signaleringsteken in de vorm van een driehoek?
a) Een verbodssignaal.
b) Een gebodssignaal.
c) Een waarschuwingssignaal.
d) Een reddingssignaal.
Sheet
16
1D = Verboden voor voetgangers
2B = Geen drinkwater
2D = Verboden voor transportvoertuigen
Sheet
19
Sheet
23
2B = Giftige stoffen
2C = Hangende lasten
2D = Heet oppervlak
2E = Lage temperatuur
3E = Oxiderende stoffen
3C = Explosiegevaarlijk gebied
4B = Schadelijke of Irriterende stoffen
4C = Struikelen
4D = Transportvoertuigen
Sheet
28
1C = E.H.B.O.-post
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN (2)
Sheet
31
INGANG
CHAUFFEURS
BEZOEK
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a) Een uitgang. b) Een nooduitgang. c) Een uitgang die tevens dient als nooduitgang.
Sheet
34
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a) Een uitgang. b) Een nooduitgang. c) Een uitgang die tevens dient als nooduitgang.
Sheet
35
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a) Een uitgang. b) Een nooduitgang. c) Een uitgang die tevens dient als nooduitgang.
Sheet
36
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a) Een uitgang. b) Een nooduitgang. c) Een uitgang die tevens dient als nooduitgang.
Sheet
37
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a) Nooduitgang. b) Richting van de vluchtroute. c) De weg naar brandbestrijdingsmateriaal.
Sheet
38
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a) Nooduitgang. b) Richting van de vluchtroute. c) De weg naar brandbestrijdingsmateriaal.
Sheet
39
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a)Pas op ioniserende straling. b)Pas op voor niet-ioniserende straling. c) Pas op voor laserstralen.
Sheet
40
Wat is de betekenis van onderstaand pictogram?
a)Pas op ioniserende straling. b)Pas op voor niet-ioniserende straling. c) Pas op voor laserstralen.
Sheet
41
Sheet
42
Wms staat voor:
Wet milieugevaarlijke stoffen.
Sheet
44
Sheet
47
1C = Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
1D = Giftig
GHS-GEVARENSYMBOLEN (2)
2E = Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
In 2009 werd in Europa begonnen met de vertaling van
het GHS (Globally Harmonized System).
Sheet
51
mengsels, CLP (Classification Labeling Packing) genoemd,
heeft als belangrijkste doel de toepassing van het GHS
binnen de Europese Unie.
chemicaliën.
Overgangstermijn
Sheet
52
door nieuwe pictogrammen die wereldwijd worden
toegepast.
chemische producten met oude etiketten meer in de handel
zijn.
EU-GHS
Sheet
53
• grote vaten
gevarendiamant is NFPA-code.
• rode vlak = F-vlak (Fire) = brandgevaar
• gele vlak = R-vlak (Reaction) = reactiviteit
• witte vlak = E-vlak (Exeptional) = bijzondere aanduidingen
Sheet
55
Sheet
57
2: GEVAARLIJK.
en eenvoudige beschermende kleding)
E-vlak (Exeptional/Special) = bijzondere aanduidingen
Sheet
58
Sheet
59
3: ZEER GEVAARLIJK
en volledig beschermende kleding)
E-vlak (Exeptional/Special) = bijzondere aanduidingen
Sheet
60
Sheet
61
– bij struikelgevaar
doorgangen en stapelruimten
• volgens systeem dat binnen het bedrijf gangbaar is
Sheet
64
Je ziet een betonnen afstapje in het looppad op het bouwterrein. Wat kun je hier het beste doen?
a) Een rood-wit markeringslint aanbrengen. b) Verbodsborden plaatsen. c) Gekleurde markering aanbrengen
en waarschuwingsborden plaatsen.
Sheet
65
Je ziet een betonnen afstapje in het looppad op het bouwterrein. Wat kun je hier het beste doen?
a) Een rood-wit markeringslint aanbrengen. b) Verbodsborden plaatsen. c) Gekleurde markering aanbrengen
en waarschuwingsborden plaatsen.
a) Als je de markering duidelijk ziet rondom het gevaar.
b) Als je de markering duidelijk ziet langs de gebruikelijke looproute.
c) Als op de markering duidelijk staat welk gevaar er is.
Sheet
67
a) Als je de markering duidelijk ziet rondom het gevaar.
b) Als je de markering duidelijk ziet langs de gebruikelijke looproute.
c) Als op de markering duidelijk staat welk gevaar er is.
Sheet
68
Doelen:
energie (mechanisch, elektrisch, hydraulisch, enz.)
op een onvoorziene manier vrijkomt.
- is een eenvoudig en uiterst efficiënt principe:
mechanisch blokkeren of ontoegankelijk maken
in combinatie met visuele markering.
Sheet
70
• Ongevallenpreventie .
• Schadepreventie .
• Vormt ook een beveiliging tegen eigen fouten en die van anderen.
• Ieders aandacht wordt getrokken op de lock-out situatie.
Sheet
71
EG-richtlijn 89/655 geeft minimum voorschriften inzake
veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers
van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.
Sheet
72
Voorbeelden: - De werkgever dient passende maatregelen
te treffen om de risico’s tot een minimum te beperken. - Elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk
identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld.
- Onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen plaatsvinden wanneer het arbeidsmiddel uitgeschakeld is.
- Bij onderhoudswerkzaamheden moeten de werknemers onder voortdurende veilige omstandigheden alle nodige punten kunnen bereiken.
HUIDIGE WETGEVING EN VOORSCHRIFTEN (2)
Sheet
73
Sheet
76
INDUSTRIËLE GASCILINDERS (2) ETIKET
5. Regels die bepalen wat er op een etiket moet staan:
(H)azard-zinnen voor risico of gevaar aanduidingen
Voorheen (R)isk-zinnen = Risico zinnen
Voorheen (S)afety-zinnen = Veiligheidszinnen Sheet
– kleurcode
Kleurcodes:
van de schouder.
– kleurcode
Kleurcodes:
Sheet
80
Ga voor meer ‘bijlagen’ (pdf-files) naar: WWW.VCA-HALEN.NL Onder de link “Downloads” staan de volgende items:
• VCA-nieuws • Toolboxen • Bijlagen
Ga voor ‘VCA proefexamens’ naar: WWW.VCA-HALEN.NL Onder de link “VCA proefexamens” staan o.a. de volgende items:
• VCA proefexamens • VCA proefexamens online
• VCA-OPLEIDINGEN:
- In-companytraining