Bewust omgaan met Sociale Media ... 3. SOCIALE MEDIA BATTLE 1. Doelstellingen van deze workshop 5....

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bewust omgaan met Sociale Media ... 3. SOCIALE MEDIA BATTLE 1. Doelstellingen van deze workshop 5....

 • WORKSHOP VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS

  DE TWEEDE GRAAD TSO

  Handleiding voor de leerkracht

  Bewust omgaan met Sociale Media

 • 2

  O5

  17

  32

  O5

  O7

  18 22

  O5 O6

  10

  12 11

  15

  O3 O4

  16

  13

  26 27 31

  O7

  O3

  18

  2. Inleiding

  4. UITSMIJTER

  6. Bronnen

  3. SOCIALE MEDIA BATTLE

  1. Doelstellingen van deze workshop

  5. BIJLAGES

  2.1 Hoe zit deze handleiding ineen

  3.1. Voor 59 euro regelt dit bedrijf al je privacy-instellingen op Facebook.

  3.2. Mijn baas heeft me gegoogled! Mag hij dat wel doen?

  3.4. Cookies, wat zijn dat eigenlijk? Word je daar dik van?

  3.5. Hot item: sociale media en verslaving

  3.3. Tijd voor reclame!

  3.6. Tijd voor reclame!

  1.1 Eindtermen en leerplandoelen

  1.2 Workshopdoelen

  3.7. Facebook maakt ons ongelukkig

  5.1. Handleiding Facebookinstellingen

  5.2. Extra informatie over de toepassingen van cookies.

  2.2 Sociale media

  2.3 Vraagstaart

  5.3. Artikels: sociale media en verslaving

  5.4. Test: sociale media en verslaving

  5.5. Tips om sociale media te inte- greren in de les

 • 3

  1. Doelstellingen van deze workshop 1.1 Eindtermen en leerplandoelen

  Mediawijsheid speelt zowel in het gemeenschapsonderwijs als binnen de katholieke koepel een rol. Dit blijkt uit de leerplandoelen en uit de te bereiken eindtermen. Hieronder staan de doelen opgesomd die dienen als basis voor deze workshop rond sociale media.

  Uit leerplan VVKSO Doelen taalvaardigheden 3 De leerlingen kunnen de OVUR-strategie toepassen: - media en beeldtaal begrijpen en er kritisch mee omgaan: (uitvoeren/reflecteren) -begrijpen hoe beelden betekenis krijgen - begrijpen hoe die betekenissen invloed hebben op personen (VVKSO, 2012, blz.12) ICT-integratie Mediawijsheid wordt hier opgevat in de zin van een bewuste en kritische houding ten opzichte van nieuwe media (internettoepassingen, sms ...) en het vermogen tot een alledaags, informeel en creatief mediagebruik dat (impliciet of expliciet) gericht is op participatie in de culturele publieke sfeer. (internetfora, sociale media, wiki’s, YouTube, chatrooms, blogs, webcam ...) Leerlingen die starten in de tweede graad secundair onderwijs hebben een basiskennis van netwerken, internet en multimedia. (VVKSO, 2012, blz. 84)

  Uit leerplan GO! Vakoverschrijdend Het bespreekbaar stellen van reclame in de multimedia kan bijvoorbeeld een middel zijn om de kritische zin van de leerlingen te bevorderen. Op die manier geeft een vakoverschrijdende aanpak leerlingen de kansen om een vol- waardige en constructieve rol te spelen in een multiculturele samenleving. Door hen te leren omgaan met nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, helpen we de leerlingen om hun weg te vinden in een steeds vlugger en complexer evoluerende samenleving. (GO!-onderwijs, 2012, blz. 8)

  Uit Vakoverschrijdende Eindtermen Gemeenschappelijke stam 11. kritisch denken: de leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relevante criteria. 14. mediawijsheid: de leerlingen gaan alert om met media. 15. mediawijsheid: de leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte.

  Context 2: mentale gezondheid 5. De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag. 6. De leerlingen stellen zich weerbaar op. Context 3: sociorelationele ontwikkeling 8. De leerlingen uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaar- den hierin wensen. Context 5: politiek-juridische samenleving 7. De leerlingen illustreren de rol van de media in het functioneren van ons democratisch bestel. (Vlaamse Overheid, 2010)

  a

  b

  c

 • 4

  1.2. Workshopdoelen Een workshop creëren, vergt echter meer dan basisdoelstellingen. Hieronder ziet u een opsomming van specifieke workshopdoelen. Deze lijst omvat de doelstellingen die u aan het eind van de workshop bereikt heeft, de zaken die de leerlingen moeten kennen en kunnen. De leerlingen definiëren sociale media en geven voorbeelden. De leerlingen kunnen de instellingen van een profiel veranderen volgens hun eigen behoeften. De leerlingen leggen met eigen woorden uit wat cookies zijn. De leerlingen stellen bewust bepaalde grenzen aan hun mediagebruik voor hun eigen welzijn. De leerlingen geven voorbeelden van nadelen van sociale media. De leerlingen sommen voordelen op van sociale media. De leerlingen gebruiken sociale media creatief om hun ontwikkeling te stimuleren.

 • 5

  2. Inleiding

  2.1. Hoe zit deze handleiding ineen? Hieronder vindt u meer uitleg terug over de opbouw van deze workshop. Er worden verschillende iconen en letter- kleuren gebruikt om het geheel meer overzichtelijk te maken.

  2.1.1. iconen De leerlingen maken een opdracht. De leerlingen zijn aan het woord, overleggen of discussiëren. De leerlingen brengen een opdracht voor hun medeleerlingen.

  2.1.2. Lettertype Wat in het blauw staat, zijn vragen of opdrachten die aan de leerlingen gericht zijn. Wat in het fuchsia staat, zijn de antwoorden die de leerlingen zouden moeten geven. Theoretische begrippen staan in het vet en kunnen extra nadruk gebruiken. Wat schuin staat, is achtergrondinformatie voor de leerkracht. Alles wat in normaal lettertype staat, is uitleg voor de leerkracht om de workshop in goede banen te leiden. Opdrachten staan meestal in dit lettertype uitgetypt zodat u deze zelf kunt organiseren en overbrengen naar de leerlingen.Voor deze workshop is het wenselijk dat de leerlingen kunnen samenzitten in groepen en dat ze beschik- ken over één of meerdere computers/laptops/tablets per groep. Ook beschikt u best over een smartbord of beamer in het lokaal.

  2.2. Sociale media Deze workshop draait rond het bewust omgaan met sociale media. Om dit de leerlingen bij te brengen wordt in de opdrachten vaak gebruik gemaakt van social media. Voor het gebruik van sommige netwerksites is een minimum- leeftijd vereist. Indien dit een vereiste is, ligt deze grens steeds op 13 jaar. Alle leerlingen van de tweede graad kunnen dus zonder problemen deelnemen aan deze workshop.

  De leerkracht roept enkele leerlingen vooraan. Deze leerlingen beelden elk om beurt een sociaal netwerk uit: Face- book, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, We heart it, Vine... Hoe noemen we deze uitgebeelde zaken? Sociale media, sociale netwerksites. Wie kan in eigen woorden uitleggen wat dat is? TIP: Wat kan je allemaal doen op deze sites? Wie bepaalt de inhoud van deze sites? Sociale media zijn alle websites waarbij de gebruikers (en niet de redactie) zelf de waarde en de inhoud van de website creëren en met elkaar in contact kunnen treden.

 • 6

  2.3. Vraagstaart

  Bekijk het volgende filmpje:

  De meeste leerlingen hebben ongetwijfeld profielen op verschillende sociale netwerken. Welke vragen stellen jullie zich over bepaalde sociale netwerksites? Hoe kan ik voorkomen dat iedereen mijn profiel kan bekijken? Kan ik bepaalde foto’s, statussen verbergen voor specifieke online vrienden? Hoe komt het dat andere bedrijven mijn naam gebruiken in reclame-advertenties? Kan ik dit verhinderen? Kan iedereen die dat wil mij volgen op Twitter? Kan je foto’s die je op Instagram post terugvinden op het internet? Eens een tweet geretweet is, kan ik hem dan nog verwijderen? Na deze workshop zullen de leerlingen op heel wat vragen een antwoord kennen.

  The Social Media Revolution 2014 http://www.youtube.com/watch?v=0eUeL3n7fDs

 • 7

  3. Social media battle

  De leerlingen worden opgedeeld in verschillende netwerken: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram (afhankelijk van het aantal leerlingen kunt u nog groepen bij creëren).

  Elke groep speelt hetzelfde spel: Social media battle Het doel van dit spel is bewust leren omgaan met sociale media. De leerlingen overlopen de verschillende onderdelen en voeren de bijhorende opdrachten uit. Telkens als ze een onderdeel volledig hebben afgerond stijgt het aantal gebruikers van hun netwerksite. Dit wordt bijgehouden op een algemeen scorebord. Elk netwerk start met 500.000 gebruikers. Onderdelen van deze battle: Voor 59 euro regelt dit bedrijf al je privacy-instellingen op Facebook. Vraag van de week: ‘Mijn baas heeft me gegoogled, mag hij dat wel doen?’  Tijd voor reclame! Cookies, wat zijn dat eigenlijk? Word je daar dik van? Hot item: sociale media en verslaving. Tijd voor reclame! Facebook maakt ons ongelukkig!

  3.1. Voor 59 euro regelt dit bedrijf al je privacy-instellingen op Facebook.

  Vul onderstaand kader in zonder gebruik te maken van je eigen profiel. De leerlingen vullen de tabel in volgens hetgeen ze denken te weten over hun eigen profielinstellingen. Ze mogen dit dus niet controleren op hun profiel.

  Controleer twee profielen van jullie team. Voor dit onderdeel maakt u zelf een vals profiel aan op Facebook. U geeft de leerlingen de gebruikersnaam en het wachtwoord van dit profiel, en hiermee loggen ze in. De leerlingen zijn niet bevriend met dit profiel, bijgevolg kunnen ze hun eigen profiel hierdoor bekijken als een ‘vreemde’. Komt hetgeen je kan bekijken overeen met wat deze leerling invulde over zijn instellingen?

  Twitter 2014Instagram 2014Funcky Space Monkey 2012

  Facebook 2014

  OpenbaarWat zijn je instellingen voor volgende onderdelen? Zet