Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV...

30
Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente Utrecht) OV-werkconferentie 15 februari 2011

Transcript of Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV...

Page 1: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Bestuurs- en Concerndienst

Blok 2

OV-investeringen

2020

Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU)

Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente Utrecht)

OV-werkconferentie 15 februari 2011

Page 2: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

1. Taken en verantwoordelijkheden BRU – GU

2. Overzicht infrastructurele projecten die kwaliteit Openbaar Vervoer verbeteren

3. Case Anne Frankplein

Niet infrastructurele projecten komen in Blok 3 aan de orde

Onderwerpen Blok 2

Page 3: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

VerantwoordelijkhedenBRU – GU bij BUS

1. Verantwoordelijkheden BRU

Verleent subsidie t.b.v. de aanleg

Toetst planproducten van de gemeente

Kaders t.a.v. de lijnvoering van de bussen

2. Verantwoordelijkheden Gemeente

Opdrachtgever planontwikkeling en realisatie infrastructuur

Regelt aanvullende financiering

Aanvrager ontheffingen en vergunningen

Beheer en Onderhoud

(Bevoegd gezag RO-procedures)

Page 4: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Verantwoordelijkheden BRU – GU bij TRAM

1. Verantwoordelijkheden BRU

Stelt eisen aan baan en materieel

Verleent subsidie t.b.v. de aanleg

Consessieverlener voor de exploitatie

Eigendom en beheer van de baan

2. Verantwoordelijkheden Gemeente

Draagt zorg voor de planontwikkeling

Zorgt voor de noodzakelijke aanvullende financiering

Aanvrager ontheffingen en vergunningen t.b.v de aanleg van de infrastructuur,

(Bevoegd gezag RO-procedures)

Page 5: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

OV-infrastructuurprojecten

1. Kaartbeelden met

Relatie met gebiedsontwikkeling

Trein, tram, HOV-baan, doorstromingsmaatregelen, kwaliteitsimpuls (KAR, DRIS e.d.), P&R

Wie verantwoordelijk is voor planontwikkeling en realisatie (BRU - Gemeente: SO, PbLR, POS)

Page 6: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

BRU relatie met stedelijke ontwikkeling

Page 7: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

BRU OV-netwerk met stedelijke ontwikkeling

Page 8: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Randstadspoor

Page 9: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

HOV businfrastructuur gereed

Page 10: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

HOV businfrastructuur gereed + toekomst

Page 11: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Uithoflijn

Page 12: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Overige businfrastructuur

Page 13: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Busmaatregelen

Page 14: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

P+R’s

Page 15: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Wie doet wat

Page 16: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Prorail

Page 17: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

POS - Prorail

Page 18: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Projectbureau Leidsche Rijn

Page 19: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

BRU & GU

Page 20: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Prog. Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit

Page 21: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Case Anne Frankplein

Projecten die hiermee samenhangen:

HOV Zuidradiaal

VERDER onderdoorgang Anne Frankplein

Tram Uithoflijn

Randstandspoor CS - Lunetten

Merwedekanaalzone

Tramnetwerk

Page 22: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Huidig kader lijnvoering OV

195/295/280A2-lijnen

tram

128/180

60/61/260

47/65/66/74/77

63/81

tram

Page 23: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

VO HOV Van Zijstweg is gereed

Page 24: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Haalbaarheidsstudie Tunnel Anne Frankplein gereed

Page 25: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

• Volledige aansluiting MWKZ4 op de Overste den Oudenlaan.

• Halve aansluiting op Wilhelminalaan.

• Tramhalte op de Dr. M.A.Tellegenlaan.

• Bushalte op Wilhelminalaan.

• Tunnel geschikt om uit te breiden met een aftakking naar de Europalaan.

Afgestemd met Merwerdekanaalzone

Page 26: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Varianten voor een 2e spoorkruising

Page 27: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

195/295/280A2-lijnen

tram

128/180

60/61/260

47/65/66/74/77

63/81

tram

Lijnvoering OV

bij 2e spoorkruising nabij Bleekstraat

Page 28: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Nieuw kader lijnvoering OV

Page 29: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

Consequenties

1. Haalbaarheidsstudie Anne Frankplein aanpassen

2. Haltelocaties en ontsluiting Merwedekanaalzone bepalen

3. Voorlopig Ontwerp op onderdelen aanpassen

Page 30: Bestuurs- en Concerndienst Blok 2 OV-investeringen 2020 Pepijn Steenbergen Teammanager OV Infrastructuur (BRU) Bert Coenen Programmamanager OV (gemeente.

PAUZE