Bestnr. 19 22 02 - 4 De Retro radio Deze moderne FM- radio, volgens een oud voorbeeld, ontvangt FM

download Bestnr. 19 22 02 - 4 De Retro radio Deze moderne FM- radio, volgens een oud voorbeeld, ontvangt FM

of 15

 • date post

  11-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bestnr. 19 22 02 - 4 De Retro radio Deze moderne FM- radio, volgens een oud voorbeeld, ontvangt FM

 • Bestnr. 19 22 02 FM - Retro radio

  Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. © Copyright 2011 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be

 • 2

  © 2011 Franzis Verlag GmbH, D-85586 Poing www.franzis.de Auteur: Burkhard Kainka Art & Design, Satz: www.ideehoch2.de ISBN 978-3-645-10057-1 Geproduceerd in opdracht van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau Alle rechten voorbehouden, ook de fotomechanische weergave en het opslaan op elektronische gegevensdragers. Het maken en verbreiden van kopieën op papier, op gegevensdragers of op het internet, vooral als PDF-bestand, is alleen met uitdrukkelijke toestemming van de uitgeverij toegestaan en wordt bij overtreding strafrechtelijk vervolgd. De meeste productbenamingen van hard- en software alsook namen van fabrikanten en hun logo's, die in het handboek genoemd worden, zijn normaalgesproken gelijktijdig geregistreerde handels- merken en moeten als zulke gezien worden. De uitgeverij houdt bij de productbenamingen meestal de schrijfwijze van de fabrikant aan. Alle in dit boek voorgestelde schakelingen en programma's zijn met grootste zorgvuldigheid ontwikkeld, gekeurd en getest. Desondanks kunnen fouten in het boek en in de software niet volledig uitgesloten worden. De uitgeverij en de auteur zijn niet aansprakelijk voor foutieve opgaven en hun gevolgen ervan.

  Elektrische en elektronische apparaten mogen niet als huishoudelijk afval verwijdert worden. Als het apparaat aan het einde van zijn levensduur is, dient u het te verwijderen volgens de geldende wettelijke voorschriften. Breng het naar een plaats waar elektrische en elektronische apparatuur gerecycled worden. Informeer bij uw gemeente over het voor u geldende afvalbrengpunt.

  Dit product is overeenkomstig de geldende CE-richtlijnen, indien het volgens de bijgeleverde handleiding gebruikt wordt. Deze handleiding hoort bij dit product en moet meegegeven worden wanneer u het product doorgeeft aan derden.

 • 3

  FM- retro-radio De FM- retro-radio 4 Componenten 5 Montage van de bedieningselementen 6 Soldeerwerkzaamheden 8 De eerste test en instelling 12 Ontvangst in de praktijk 13 Uitleg bij het schakelschema 13

 • 4

  De Retro radio Deze moderne FM- radio, volgens een oud voorbeeld, ontvangt FM- zenders op 87,5 MHz tot 108 MHz met goede ontvangst. U kunt vooral de sterke plaatselijke zenders met een goede klank beluisteren. Echter is de gevoeligheid van de ontvanger voldoende om soms ook verre zenders te beluisteren.

  De FM- radio werd pas na 1945 op brede schaal ingevoerd. Aan het begin waren er nog vele radio's die alleen het AM- bereik langegolf, middengolf en kortegolf konden ontvangen. Bij vele toestellen was het mogelijk om een uitbreiding voor FM in te bouwen. In de jaren '50 werd de buizen- superhet steeds populairder. Deze radio lijkt optisch op een draagbare radio uit de jaren '60. Met de uitvinding van de transistors was het mogelijk om radio's te bouwen die minder energie dan de buizenontvangers verbruikten en daarom ook op batterijen konden werken. Verder leek de techniek op die van de oudere buizenradio's.

 • 5

  Dankzij de geïntegreerde ontvanger- IC TDA7088 is de opbouw van een eigen FM-radio heel eenvoudig geworden, zodat iedereen deze radio met succes in elkaar kan solderen. De eentraps- NF- versterker komt in zijn functie eerder overeen met het historische voorbeeld van de buizenradio. Uw nostalgieradio gebruikt een tweetraps transistorversterker met een gemiddelde geluidssterkte en minimale batterijspanning. Nu zijn slechts twee 1,5 V- Alkalinebatterijen nodig voor ca. 100 uur ontvangst. Met de zelfgebouwde radio is het luisteren naar de radio nog plezieriger. Geniet van de vele FM- stations. Componenten

  Printplaat met reeds gemonteerde TDA7088 Telescoopantenne Luidspreker 8 �, 0,5 W Volumeregelaar 22 k� met schakelaar Afstemregelaar 22 k� Geïsoleerde draad Batterijvak met aansluitdraden T1 PNP- transistor BC557B T2 NPN- transistor BC547B D1 Capaciteitsdiode 1SV101 R1 4,7 k� (geel, violet, rood) R2 220 k� (rood, rood, geel) R3 1 k� (bruin, zwart, rood) R5 330 k� (oranje, oranje, geel) R6 33 � (oranje, oranje, zwart) C15 Elco 100 µF C17 100 nF keramisch (104)

 • 6

  Montage van de bedieningselementen De radio bezit twee draairegelaars: één voor de frequentie en één voor de geluidssterkte. De volumeregelaar met zijn drie aansluitingen draagt tevens de aan-/uitschakelaar met twee aansluitingen. Als u de as volledig naar links draait, opent zich de schakelaar. Plaats de volumeregelaar in het linker montagegat. Een kleine lus voorkomt het verdraait inzetten. Bevestig de regelaar met de ringmoer en vergeet hierbij niet de onderlegring.

  Volumeregelaar (potmeter) met schakelaar De tweede potentiometer (potmeter) met 22 k� dient voor de afstemming van de frequentie en wordt rechts ingebouwd. De aansluitingen van beide potentiometers moeten naar binnen wijzen, zodat tussen hun later de printplaat ingebouwd kan worden. Schroef vervolgens beide draaiknoppen op de assen vast, zodat de eindposities met de opgedrukte scala's overeenkomen. Bouw de luidspreker in door hem in de passende sleuf te schuiven. De aansluitingen moeten naar boven wijzen, zodat later korte verbindingen naar de printplaat gemaakt kunnen worden. De luidspreker zit voldoende vast in de aanwezige sleuf, u kunt wel met een druppeltje lijm of met een lijmpistool hem extra vastmaken.

 • 7

  Luidspreker Schroef het soldeeroog op de voet van de telescoopantenne. Schuif dan de antenne van binnen uit door de behuizingopening en druk het einde in de vlakke houder, deze moet u met het meegeleverde plakband in de behuizing passend fixeren. De antenne is hiermede voldoende bevestigd, kan wel later nog extra met plakband bevestigd worden.

  Antenne

 • 8

  Soldeerwerkzaamheden De printplaat heeft talrijke reeds gesoldeerde SMD- componenten (surface mounted device, aan het oppervlak gemonteerde componenten zonder draden): het ontvanger- IC TDA7088, 15 condensatoren en één weerstand. U hoeft alleen nog een paar componenten met aansluitdraden te solderen. Dat zijn alle onderdelen van de NF- versterker, de spoelen en de onderdelen rond de diode- afstemming van de radio.

  De SMD- componenten Nu worden de printplaten aan elkaar gesoldeerd. Het schakelschema van de complete ontvanger, op de laatste pagina van deze handleiding, dient ter oriëntatie. Een kleine soldeercursus vindt u in het online- magazine ELO (www.elo-web.de).

  Componenten op de printplaat Monteer alle elektronische onderdelen op de printplaat volgens het onderdelenschema. Bouw eerst de twee spoelen SP1 en SP2 in.

 • 9

  Beide spoelen moeten uit de meegeleverde schakeldraad gemaakt worden. Ze bezitten telkens drie wikkelingen bij een binnendiameter van 5 mm en een lengte van ca. 7 mm. Gebruik de 100-µF- elco als wikkelkern. Wikkel eerst de draad dicht op elkaar drie keer rond en trek dan de wikkelingen uit elkaar, zodat de totale lengte van de spoel ongeveer 7 mm bedraagt. Dit hoeft niet heel nauwkeurig te zijn omdat de spoel na de inbouw nog iets verandert kan worden. Strip de isolatie aan de draadeinden en trek daarna pas de spoel van de wikkelkern af. Soldeer beide draden aan de onderzijde. Knip daarna de uitstekende draden met een scherpe tang ca. 2 mm boven de printplaat af.

  Spoelen inbouwen Plaats de weerstanden R1 (4,7 k�, geel, violet, rood), R2 (220 k�, rood, rood geel) dicht bij de aansluitingen van de potentiometer PT2. De weerstanden R3 (1 k�, bruin, zwart, rood), R5 (330 k�, oranje, oranje, geel) en R6 (33 �, oranje, oranje, zwart) horen bij de NF- versterker op de andere zijde van de printplaat. De weerstand R4 (5,6 k�) is reeds als SMD- component gesoldeerd. Buig de aansluitdraden passend voor een staande montage.

  De weerstanden

 • 10

  De capaciteitsdiode D1 Soldeer nu de elektrolyt –condensator C15 (100 µF) op de printplaat. Let op de inbouwrichting. Op de printplaat is de pluspool gemarkeerd. De met een witte streep gemarkeerde minuspool wijst naar de IC. Monteer vervolgens de keramische schijfcondensator C17 met 100 nF (opdruk 104). De inbouwrichting is willekeurig.

  De condensatoren Als laatste moeten de transistors ingebouwd worden. Let er op, dat u de beide types niet verwisselt. T1 is een PNP- transistor BC557B, T2 is een NPN- transistor BC547B.

 • 11

  De volledig opgebouwde printplaat Soldeer nu de op maat gemaakte draadstukken aan de twee potentiometers. De lengtes kunt u zien in het bedradingschema. De draadeinden kunt u naar keuze door de gaten steken en zoals de overige onderdelen solder