beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

of 18 /18
Werkatelier ‘Groene Meters Maken’ Dag van Duurzaamheid 10 oktober 2014 Verslag van de bijeenkomst van de Gemeente De Bilt

Embed Size (px)

description

conceptverslag

Transcript of beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Page 1: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Werkatelier ‘Groene Meters Maken’

Dag van Duurzaamheid 10 oktober 2014Verslag van de bijeenkomst van de Gemeente De Bilt

Page 2: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 1 & 5: Wat is er nodig om in 2030 energieneutrale gemeente te zijn?

Een duidelijk ambitie met een beleidskader uitgewerkt in een stappenplan tot 2030

Regionale samenwerking tussen gemeentes (vb. SER akkoord)

Zorg voor informatie, communicatie en kennisdelen

Ontwikkel aanpak voor diverse doelgroepen, ondernemers, bedrijven, inwoners maar ook agrariërs.

Breng bij gemeentelijke besluiten altijd de consequenties op gebied van duurzaamheid

Page 3: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

‘Act local, think global’

‘Je moet zorgen dat je niet meer energie gebruikt dan je kan opwekken’

Page 4: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 1& 5 Welke concrete acties moet de gemeente nemen komende 4 jaar?

Nieuwbouw moet energieneutraal

Woningeigenaren uitdagen om energiemaatregelen te nemen en energie te besparen

Eigen gemeentelijke organisatie en gebouwen verduurzamen (voorbeeldfunctie)

Gemeentelijk energieverbruik naar beneden brengen (vb. Openbare verlichtging)

Energieopwekking onderzoeken, bijvoorbeeld vergisting is interessant

Page 5: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 2: Welke ontwikkelingen komen de komende 4 jaar op de gemeente af?

‘Not in my back yard’- NIMBY‘ Sharing- economie’ Delen is het nieuwe hebbenDuurzaamheidsmoeheid -> tegengeluiden duurzaamheidDemografische ontwikkelingen -> vergrijzing waardoor ouderen niet zullen investerenTechnologische ontwikkelingen-> toename van energiegebruik en energiebehoefte

Page 6: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 2: Hoe kan gemeente op deze ontwikkelingen anticiperen?

Co2 uitstoot verminderen -> stimuleren van OV, elektrisch rijden en fietsen

Duurzaam inkopen en duurzaam aanbesteden

Educatie en voorlichting geven

Circulaire economie aanjagen

Energieverbruik in de gemeente terugdringen

Page 7: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 3: Wat is de rol van de gemeente?

Voorbeeldfunctie

Faciliteren

Goede voorbeeld geven en uitdragen wat wij doen

Makkelijk maken om duurzame maatregelen te nemen

Bij SER akkoord aansluiten en uitdragen

Communiceren

Verleiden

Ontzorgen

Voorbeelden ophalen

Page 8: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 3

De rol van ondernemers/ bedrijven:

Elkaar inspireren

Met elkaar samenwerken en van elkaar leren

Kennisdelen

Best practices ontwikkelen

De rol van burgers:

Meewerken

Page 9: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 4: Wat doe je vanuit je deskundigheid/ bedrijf aan duurzaamheid?

Eigen gebouwen (woningen en kantoorpanden) verduurzamen d.m.v. Energiebesparingsmaatregelen, zoals zonnepanelenDuurzaam en Fair trade inkopen

Voorlichtingen geven Buurtmoestuinen Fair Trade producten gebruikenCo2 neutrale producten gebruiken

“Wat er vooral moet gebeuren is: SAMENWERKEN en de handen ineen slaan”

Page 10: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Tafel 4: Hoe kan de gemeente u en de verduurzaming faciliteren?

Informeren en op de hoogte houden van de mogelijkheden Monitoren, nul- meting maken en voorgang communicerenMakkelijker maken om duurzame maatregelen te nemen : Vergunningstraject versnellen en versimpelenDUBO convenant afsluiten met hoge normen voor nieuwbouwBENG! ondersteunen en professionaliserenKennisportal ontwikkelen Duurzaamheid belonen, zoals korting op leges of een snellere vergunning behandelingBewustwording creërenPodium geven aan succesprojectenGroen beheer verduurzamen

Page 11: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Ronde: Prioriteren

Page 12: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Prioriteiten

Page 13: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Thema 1: Gemeente als regelgever

Verbouwen met duurzaam oogmerk moet door de gemeente verplicht worden

Koppel WOZ/ OZB aan duurzaamheidslabel

Gemeente moet verplichte duurzame investeringen van bedrijven handhaven

Overig: Veel meer afval scheiden, duurzaamheid belonen d.m.v. Bijv korting op leges, inventariseer behoefte OV, oude auto’s weren, betaald parkeren overwegen

Page 14: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Thema 2: Energieneutraal wonen

Richt je op verduurzaming van bestaande woningenMaak voorbeeldwoningen voor bestaande woningenMaak het zichtbaar, faciliteer ervaringen delenInformeer inwoners die verbouwen over winstgevendheid en geef hen (via BENG) adviesOverige punten: elektrisch rijden, SER akkoord, duurzame huizenroute

Page 15: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Thema 3: Circulaire economie

Ambitie voor de gemeente De Bilt bepalenVoorlichting Afvalscheiding Verbinden van partijen, best practices onderzoekenOverig: inkoopbeleid, aandacht voor agrarische bedrijven,’ ‘ omgekeerd inzamelen, stadslandbouw, voorbeeld circulaire gemeentehuis (no waste organisatie), repair cafe’s Transition Towns.

Page 16: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Thema 4: Voorbeeldfunctie gemeente

Zichtbaar maken hoe gemeente bijdraagt aan duurzaamheidPlan van aanpak uitvoering eigen organisatie energieneutraalDuurzame Bereikbaarheid (fiets, OV, elektrisch)Overig: wethouder blogt over duurzaamheid FT producten, Led verlichting in de gemeente, reik ondernemersprijs duurzaamheid uit, doe mee aan de landelijke acties, agendering bij bedrijfsleven

Page 17: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

Thema 5: Marketing

Informeren: goede voorbeeldenGemakkelijk maken en ontzorgenBetrouwbare informatiebronBewustwording creëren Leuk maken, via bijvoorbeeld een wedstrijd per straat of wijk

‘’ Je moet zorgen voor bewustwording en draagvlak. Gebruik hierbij de autoriteit van de gemeente’

Page 18: beeldverslag werkatelier 'groene meters maken'

DANK!

Vervolg:Input van deze bijeenkomst wordt vertaald in een duurzaamheidsagenda. Deze wordt in januari aan de raad voorgelegd. Wij zullen u van dit porces op de hoogte houden en wij zullen u ook mogelijkheid geven om mee te denken en u te betrekken bij de uitvoering van duurzamheidsagenda.

Sleep de afbeelding naar de tijdelijke aanduiding of klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen

Sleep de afbeelding naar de tijdelijke aanduiding of klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen