Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 - De Punt 1977 (2014).pdf · Uiteindelijk bleken

download Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 - De Punt 1977 (2014).pdf · Uiteindelijk bleken

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 - De Punt 1977 (2014).pdf · Uiteindelijk bleken

 • Beindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977Verslag van een archiefonderzoek

 • Beindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek

 • 2

  Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding .............................................................................................................................. 5

  1.1 Het einde van een (tweeledige) gijzelingsactie ............................................................................ 5

  1.2 Aanleiding tot dit onderzoek ........................................................................................................ 7

  1.3 Het onderzoek ............................................................................................................................... 8

  1.4 Leeswijzer .................................................................................................................................... 10

  Hoofdstuk 2 Schets achtergronden ...................................................................................................... 12

  Inleiding ............................................................................................................................................. 12

  2.1 De Molukkers in Nederland ........................................................................................................ 12

  2.2 Nederland en de opkomst van internationale terreur; aanslagen, kapingen en gijzelingen ..... 25

  2.3 De politieke situatie in Nederland, voorjaar 1977 ...................................................................... 29

  Hoofdstuk 3 Kaders en organisatie ....................................................................................................... 31

  Inleiding ............................................................................................................................................. 31

  3.1 Gezag en besluitvorming............................................................................................................. 32

  3.1.1 Bestrijding terreuracties als onderdeel van misdaadbestrijding ............................................. 32

  3.1.2 Maatregelen in het kader van de openbare orde .................................................................... 33

  3.2 Organisatiestructuur bij gijzelingen ............................................................................................ 33

  3.2.1 Primaire verantwoordelijkheid: crisiscentrum ........................................................................ 35

  3.2.2 Bevoegd gezag: beleidscentrum of stafcentrum ..................................................................... 36

  3.2.3 Feitelijke bevelvoering: Leider Plaats Delict ............................................................................ 37

  3.3 Eenheden en handelingsperspectief ........................................................................................... 38

  3.3.1 Operationele eenheden ........................................................................................................... 38

  3.3.2 Doel van het optreden ............................................................................................................. 43

  3.3.3 Geweldsinstructie .................................................................................................................... 44

  Hoofdstuk 4 De beindiging van de gijzeling in de trein ...................................................................... 46

  Inleiding ............................................................................................................................................. 46

  4.1 De beslissing om de gijzeling te beindigen ............................................................................... 47

  4.1.1 Crisiscentrum en beleidscentrum ............................................................................................ 47

  4.1.2 Gebeurtenissen relevant voor de besluitvorming ................................................................... 49

  4.2 Het initiatiefplan ten behoeve van de beindiging van de gijzeling ........................................... 59

  4.2.1 Relatie met andere plannen .................................................................................................... 60

  4.2.2 Totstandkoming initiatiefplan trein ......................................................................................... 62

  4.2.3 Goedkeuring initiatiefplan door beleidscentrum/crisiscentrum ............................................. 77

 • 3

  4.2.4 De laatste voorbereidingen ..................................................................................................... 78

  4.3 De feitelijke beindiging van de gijzeling .................................................................................... 80

  4.3.1 Gebeurtenissen 04.54 05.02 uur........................................................................................... 80

  4.3.2 Gebeurtenissen 05.02 05.05 uur........................................................................................... 85

  4.3.3 Ten slotte ................................................................................................................................. 91

  4.4 De doodsoorzaak van omgekomen gegijzelden en gijzelnemers ............................................... 92

  4.4.1 Ans Monsjou ............................................................................................................................ 92

  4.4.2 Rien van Baarsel ....................................................................................................................... 93

  4.4.3 Hansina Francina Uktolseja ...................................................................................................... 93

  4.4.4 Matheus Tuny .......................................................................................................................... 94

  4.4.5 Ronald Lodewijk Paulus Lumalessil .......................................................................................... 95

  4.4.6 George Alexander Matulessy ................................................................................................... 96

  4.4.7 Dominggoes Rumamory ........................................................................................................... 97

  4.4.8 Max Johny Papilaya .................................................................................................................. 98

  4.4.9 Geweldgebruik en daaraan gestelde grenzen ......................................................................... 99

  Hoofdstuk 5 Onderzoek en informatieverstrekking na afloop ........................................................... 102

  Inleiding ........................................................................................................................................... 102

  5.1 Nazorg voor gegijzelden (en familieleden) en (schade)vergoedingen ..................................... 102

  5.2 Nazorg voor de nabestaanden van de gijzelnemers ................................................................. 106

  5.3 Strafrechtelijk - en ander onderzoek ........................................................................................ 109

  5.3.1 Strafzaken gijzelnemers ......................................................................................................... 109

  5.3.2 Overig onderzoek ................................................................................................................... 113

  5.4 Debriefings, evaluaties en beleidsconclusies ............................................................................ 115

  5.5 Nazorg in de betrokken dienstonderdelen. .............................................................................. 120

  Hoofdstuk 6 Politieke verantwoording ............................................................................................... 125

  Inleiding ........................................................................................................................................... 125

  6.1 Momenten van politieke verantwoording ................................................................................ 125

  6.1.1 Tussen 11 en 23 juni 1977 ..................................................................................................... 125

  6.1.2. Momenten van parlementaire aandacht na 23 juni 1977 .................................................... 128

  6.2 Enkele bijzondere punten in de politieke verantwoording ...................................................... 130

  6.2.1 Het antwoord van minister Van Agt in het Kamerdebat van 23 juni 1977 ............................ 130

  6.2.2 Het gebruik van het woord executie door oud-minister-president Den Uyl ..................... 134

  6.2.3 De toedracht van het overlijden van de gegijzelden in de politieke verantwoording .......... 135

 • 4

  6.2.4 De verantwoording in 1977 in relatie tot het latere onderzoek naar projectielen c.q.

  restanten (januari 1978) ................................................................................................................. 136

  6.2.5 Na de Kamerbehandeling in 1977 gepubliceerde onderzoeken, artikelen en overige media-

  aandacht ......................................................................................................................................... 136

  Hoofdstuk 7 Slotopmerkingen ...................................................................................