ATB - Partners:

Click here to load reader

download ATB - Partners:

of 31

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  92
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ATB - Partners:. Doelgroep. Personen met een arbeidshandicap: Mentale beperking Fysieke beperking Psychische beperking Niet aangeboren hersenletsel Zintuiglijke beperking. Mentale beperkingen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ATB - Partners:

 • ATB - Partners:

 • DoelgroepPersonen met een arbeidshandicap:

  Mentale beperking Fysieke beperking Psychische beperking Niet aangeboren hersenletsel Zintuiglijke beperking

 • Mentale beperkingenVoorbeelden: moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven, BLO of BuSO gevolgd, moeilijker dingen begrijpen

  mogelijk trager werken, meer herhaling nodig, soms minder doorzettingsvermogen, minder zelfstandig kunnen werken, beperktere sociale vaardigheden, graag mondelinge instructies met voorbeelden

 • Fysieke beperkingenrugproblemen:geen zware gewichten heffen, minder lang zitten of recht staan, meer nood aan pauzesepilepsie: niet met alle machines werken, niet op hoogtes werkendiabetes: tijd voor inspuitingen,liefst regelmatige werkuren

 • Psychische beperkingenVoorbeelden: depressie, angsten, verslavingsproblemen, autisme

  stressgevoeliger, meer nood aan structuur, nood aan begeleiding, regelmatige pauzes

 • Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) wordt veroorzaakt door verschillende factoren (schudding, trauma)

  meer structuur nodig, soms ongepast gedrag op sociaal vlak, nood aan pauzes, soms vlugger afgeleid

 • Zintuiglijke beperkingen Visuele beperkingen Auditieve problemen Stem- en spraakstoornis

 • ArbeidsTrajectBegeleiding voor personen met een arbeidshandicap

 • Driedubbele opdracht

  Begeleiding naar betaald werk of een zinvol alternatief.

  Samenwerking binnen ATB netwerk.

  Informeren van werkgevers.

 • Wie kan er bij ATB terecht ?Personen met een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicapPersonen die BuSO gevolgd hebbenPersonen met een vermoeden van handicapPersonen met beperkte en zeer beperkte arbeidsgeschiktheidKandidaten arbeidszorg in Sociale werkplaatsPersonen die werken en een vraag naar loopbaandienstverlening hebben

 • Hoe verloopt een traject bij ATB ? Kennismaking en intake Collectief infomoment + vraagverduidelijking Wie ben ik ? : thuisopdracht + gesprekkenScreening Wat kan ik ? : bevragen vorige werkgever, school, eventueel doorverwijzing naar gespecialiseerde screeningOrintering Wat wil ik ?: beroepskeuze verduidelijken Samen met de trajectbegeleider of via een opleidingscentrumTrajectbepaling Acties en timing samenvoegen tot een trajectplan Basis voor de verdere begeleiding

 • Hoe werkt ATB ?VooropleidingOpleiding in een centrumStage opleiding op de werkvloer, werkervaring, sollicitatiestageSollicitatiebegeleidingOndersteuning bij tewerkstelling bv. uitleg tewerkstellingsbevorderende maatregelenNazorg Opvolging na tewerkstelling

  Loopbaandiensverlening

 • ATB - NETWERKCentrum voor Gespecialiseerde Voorlichting Beroepskeuze (CGVB)Centrum Beroeps Opleiding (CBO)ECHOVDABBeschermde Werkplaats & Sociale WerkplaatsDe WerklijnDerden

 • Informeren en sensibiliseren van werkgeversActieplan werkgeversProject: PLUG in GAPSSamenwerking jobkanaalInfo ivm tewerkstellingsbevorderende maatregelen

 • Consultatiebureau Leuven (CGVB)

 • Doelstellingendetectie van (arbeids)handicapmultidiscipliniare diagnosestelling van arbeidsmogelijkheden en beperkingenorintering naar de opleidings- en arbeidsmarktmethodiekontwikkeling

 • Voorstellingerkend als Multidisciplinair Team (MDT)erkend als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB)streven naar maximale professionele en sociale integratiebijdragen tot een tewerkstelling in:- het normaal economisch circuit (NEC)- een beschutte werkplaats (BW)- een aangepaste dagbesteding

 • Methodiekassessment = gedragsgericht observeren en bevragen van arbeidsvaardighedenadhv opdrachten waarbij verschillende factoren gemanipuleerd worden om te zien hoe bepalend de situatie is voor het gedragvb.: in groep individueelgestructureerd ongestructureerdmet tijdsdruk zonder tijdsdrukschriftelijke instructies mondelinge instructies

 • Doel van de startersweekadvies geven omtrent de orintatie op de arbeidsmarktzelfinzicht bevorderenzicht krijgen op arbeidsvaardigheden (adhv CP = capaciteitenprofiel)- mentaal-cognitieve aspecten- elementaire lichamelijke aspecten- beroepsvaardigheden- arbeidsattitudes- sociale vaardigheden- psychische draagkracht

 • Vaardighedenzelfstandigheidsociale vaardighedendoorzettingsvermogenordelijkheidwerkorganisatienauwkeurigheidmotivatiestressbestendigheid

 • Capaciteitenprofielcapaciteitenprofiel = een samenvatting van iemands sterktes en zwakteseffect: - kansen vergroten op een haalbare en blijvende tewerkstelling- bepalen of er sprake is van een handicap- clinten opnieuw activeren- samen met de clint en met ATB wordt de volgende stap naar werk bepaald

 • Contact:

  Kapucijnenvoer 103000 Leuven016/20.18.54

  cbleuven@skynet.be

 • Beroepsopleidingscentrum voor personen met een (arbeids)handicapDoor:Ben Vandooren

 • Beroepsopleidingcentrum voor personen met een arbeidshandicapErkend door Vlaams Fonds en ESFPartner van ATB-netwerk3 vestigingen: Halle, Kortenberg, Lovenjoel

 • Doelstelling

  Duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit doorMAATWERK

 • Instroom

  Via ATB aan de aanmeldingsverantwoordelijkeVoorstelling op regionaal team Wachtlijst of Toewijzing jobcoachIntakefaseStart opleiding ism ATB

 • Mogelijke trajectenOrintatie (individueel of in groep)Opleiding (max. 2 jaar): Intern: administratie, keukenhulp, klusjes, groendienst, schoonmaak Extern: on-thejob-training Algemene vormingVacaturegerichte stage SollicitatiebegeleidingArbeidsbemiddeling: toelichting TBM & implementatieNazorgLoopbaanbegeleiding

 • Tewerkstellingsbevorderende maatregelen (TBM):

  Voor personen met een erkenning van het Vlaams FondsVoor werkgevers maar niet voor openbare instellingen

  CAO26: 5-50% loonsubsidie op de totale loonkost, berekend op basis van brutoloon dat de WG vooropstelt. VIP (Vlaamse Inschakelingspremie):30% subsidie op referteloon (= minimum regelingsloon Paritair Comit) vermeerderd met RSZ

 • Voor langdurig werkzoekendenVoor werkgevers uit de priv- en openbare sector

  Activa:

  (afhankelijk van de leeftijd en periode van inschrijving bij de VDAB als niet werkend werkzoekende van de kandidaat)

  Een percentagevermindering van RSZ Werkgevers-bijdrage

  Een tegemoetkoming in het nettoloon door RVA (tot max 500 EURO) = werkuitkeringen

 • MaatwerkClintgericht: vraag vertrekt vanuit de clint, opleiding is afgestemd op de persoon

  Procesgericht: Arbeidsattitudes Realistisch zelfbeeld Zelfsturing

  Systeemgericht: aandacht voor de context

 • Contact:

  Cebob De Link:

  Klein Park 9 3360 Lovenjoel 016/46 81 20 www.cebobdelink.be

  Namen aanpassen!!!Indien nodig ondertitel toevoegen met naam Doelpubliek!

  Alle slides moeten overlopen worden, hetzij kort hetzij langWe delen een mapje uit waarin de afprint (drie slides met lijntjes naast per blad) van de voorstelling zit, samen met een infobudel en een folder van ATB.

  Begeleiding naarIn eerste instantie wordt er naar een betaalde job op de open arbeidsmarkt toegewerkt. Indien dit niet realistisch is worden er andere mogelijkheden (beschutte werkplaats, sociale werkplaats, vrijwillgerswerk o.a. AZ) bekeken. Het algemeen doel is om vanuit de mogelijkheden van de gebruiker te vertrekken en een traject op maat op stellen, waarin alle mogelijke kansen benut worden. Dit vertrekkende van het NEC of omgekeerd, vertrekkende vanuit vrijwilligerswerk.

  SamenwerkingWe hebben een verplichte samenwerking met VF gesubsidieerde diensten mbt tewerkstelling (CB en CBO). Wij vormen samen een ATB netwerk voor de provincie Vlaams Brabant / Brussel. Met elke dienst hebben we een samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking correcter en overzichtelijker voor de gebruikers, doorverwijzers en / of onszelf te laten verlopen.

  Informeren vanWij kunnen werkgevers informeren over verschillende tewerkstellingsbevorende maatregelen en over de dienstverlening van ons netwerk ter ondersteuning van de werkgever, werknemer (tewerkstelling in het algemeen).Werkgevers kunnen steeds onze jobfinder contacteren over mogelijke vacatures. Deze worden dan over het hele netwerk verspreid.

  CGVB = Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij BeroepskeuzeCB Leuven CB Brussel BrailleligaIndividuele onderzoeken i.f.v. VF procedure / Opstellen van een capaciteitenprofiel a.h.v. specifieke opdrachten (BAB: Bepaling Arbeidsondersteunende Behoeften)

  CBO = Centra voor beroepsopleidingCebob De Link (Lovenjoel, Kortenberg, Halle) De Kiem (Aarschot) GOCI (Aarschot)Organisatie van orintering vooropleiding opleiding stage - sollicitatiebegeleiding

  ECHO Gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning van personen met een psychische beperking.

  VDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.ATB beheert van alle clinten het VDAB dossier VDAB is een grote doorverwijzer naar ATB ATB clinten kunnen een VDAB opleiding volgen, opgevolgd door ATB.

  BW = Beschutte Werkplaatsen / SW = Sociale WerkplaatsenATB begeleidt clinten naar een BW of SW wanneer een NEC tewerkstelling niet haalbaar is.

  De WerklijnIn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de TB in samenwerking met BGDA (Brussels Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) opgenomen door de Werklijn in zeer nauwe samenwerking met ATB.DerdenIndien bovenvermelde partners niet het juiste aanbod hebben wordt er naar de meest geschikte partner gezocht.Zoals gezegd is de opdracht van een CGVB het streven naar een maximale professionele en sociale integratie van personen met een (arbeids)handicap. Deze opdracht kan uitgesplitst worden in 4 doelstellingen.Detectie van (arbeids)handicap : is er een handicap aanwezig en