ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Villa Optica

download ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Villa Optica

of 24

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  6

Embed Size (px)

description

ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Villa Optica

Transcript of ANVC Contactlens InSight Magazine 2013 Villa Optica

 • Editie Villa Optica

  Voorjaar 2013

  Dit magazine wordt u aangebodendoor Villa Optica

  See betterSee betterLook perfect!Look perfect!

  Hard & zacht

  Overdag scherp zienNachtlenzenNachtlenzen

  Hybride lenzenHybride lenzen

 • www.anvc.nl

 • 3| 2013

  inhoudvoorwoord

  colofonColofonContactlens InSight 2013 is een uitgave van Publicar Uitgeverij B.V. in samenwerking met de ANVC en verschijnt in een oplage

  van 1.000.000 exemplaren.

  Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V.

  T. 058 - 288 58 71 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

  22

  13

  11

  6 Contactlenzenin vele soorten

  en maten

  Nachtlenzen

  Mijn kindis bijziend,

  wat nu?

  ZonnebrillenTRENDS

  2013

  Kies voor kwaliteit; de ANVC contactlensspecialist 5

  Contactlenzen voor iedereen 6

  Nachtlenzen 1 1

  Mijn kind is bijziend, wat nu? 13

  Multi- of bifocale contactlenzen 15

  Lenzen zonder klachten en puzzel 16

  Hygine, onderhoud & controle 17

  Uw ANVC contactlensspecialist 18

  Droge ogen en kunsttranen 2 1

  Zonnebrillen trends 2013 22

  Kies kwaliteit!

  Wilt u beter zien, zonder bril misschien? Dan zijn contactlenzen een

  heel goede optie. Het gezicht behoudt zijn natuurlijke look en u

  krijgt een zeer goede gezichtsscherpte. Naast het dagelijks gebruik

  zijn contactlenzen ook ideaal om af te wisselen met een bril,

  bijvoorbeeld tijdens uw werk, sport, een avondje uit,

  werkzaamheden of liefhebberijen.

  De specialisten van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging

  van Contactlensspecialisten) kunnen u verschillende lenzen aan-

  bieden, vormstabiele (hard) of hydrofiele (zacht) en zelfs hybride,

  een combinatie van beiden. Voor elk oog en iedere situatie is er wel

  een contactlensoplossing en in dit magazine Contactlens InSight

  leest u er alles over.

  Gezondheid

  Uw ogen zijn uniek en moeten daarom eerst een onderzoek on-

  dergaan zodat uw ANVC-specialist kan beslissen welke lens voor u

  geschikt is en goed verdragen zal worden. Hij of zij communiceert

  daar helder over, adviseert en begeleidt u in het beste gebruik van

  contactlenzen. Bovendien hebben ANVC-leden altijd aandacht voor

  de gezondheid van uw ogen.

  ANVC

  Voor welke oplossing u dus ook kiest, vraag altijd eerst advies aan

  een erkende contactlensspecialist, aangesloten bij de ANVC. Deze

  is gegarandeerd kundig en heeft een erkend diploma. Bovendien

  krijgt u niet alleen een goed, maar ook een zeer objectief advies

  over elk type en soort lens dat uw ogen het beste laat presteren.

  Henk Eimers

  Voorzitter ANVC

 • 4 | 2013

  Willemijn Stam en Gerben Sinke weten wat ze willen: de best denkbare oog-

  zorg bieden in een stijlvol bedrijf. Die uitdaging stuwt hun dagelijks, samen

  met de teams van Villa Optica in Duiven en Apeldoorn. De winkels onderschei-

  den zich met een trendy inrichting. In Apeldoorn zijn de designmeubelen in

  zwart en wit en uit een opvallende whitewash eiken wand komt een zwevende

  trap naar voren: hier is goed over nagedacht.

  SpreekurenDe oogzorg die het bedrijf biedt is altijd

  maatwerk. Zo hebben we speciaal voor

  mensen met droge ogen, suikerziekte (dia-

  betici), hoge oogdruk (glaucoom) en macu-

  ladegeneratie aparte spreekuren ingevoerd.

  Herkenning in een vroegtijdig stadium is

  belangrijk. Daarom is het van belang regel-

  matig je ogen te laten controleren. Je hoeft

  daarvoor tegenwoordig niet meer naar een

  ziekenhuis. Je kunt rechtstreeks naar een

  optometrist. Zien wij tijdens het onderzoek

  dat een oogarts geconsulteerd moet wor-

  den, dan is een afspraak in het ziekenhuis

  via ons snel gemaakt, aldus Stam.

  Lenzen en laserenDaglenzen, nachtlenzen, bi- of multifocale

  lenzen: Villa Optica is hierin door jarenlange

  Villa Optica

  En dat geldt voor heel Villa Optica. Verbaas

  u over de grote collectie brillen. Mooi en

  modieus. Ook worden de mooie ogen

  gecontroleerd op de gezondheid. Daarom

  zijn de ruimtes voor het meten en oog-

  gezondheidsonderzoeken uitgerust met de

  meest geavanceerde apparatuur. Secuur

  en toch vlot wordt er gewerkt en eventuele

  afwijkingen opgespoord.

  Optimale oogzorgMet drie up to date ingerichte oogmeet-

  ruimtes hebben onze opticiens en optome-

  tristen nu de mogelijkheid om nog meer tijd

  en aandacht te besteden aan de metingen

  en controles. Zodoende leveren wij optimale

  eerstelijns oogzorg, zoals dat heet, vertelt

  Stam, eigenaresse en n van de optome-

  tristen van Villa Optica.

  ervaring gespecialiseerd. Willemijn Stam

  ziet echter ook de steeds verdergaande

  ontwikkeling van het ooglaseren als interes-

  sant voor haar vakgebied. Als Eyescan-

  ooglaseradviescentrum zijn we daarom

  verbonden aan de gerenommeerde Eyescan-

  ooglaserkliniek in Utrecht. U ziet: wij zijn

  op ieder gebied uw oogspecialist.

  Mooie ogen &gezonde ogen

 • 5| 2013

  kies voor kwaliteit

  De ANVC contactlens- specialist

  In het eerste jaar leert men het aanmeten van

  zachte lenzen en eenvoudige vormstabiele len-

  zen. In het tweede jaar specialiseert hij/zij zich

  in zogenoemde torische en multifocale lenzen.

  Tijdens de opleiding neemt de contactlens-

  specialist ook kennis van de speciale lenzen

  zoals de ortho-K (nachtlenzen), sclerale lenzen

  en andere lenzen die op medische indicatie

  toegepast worden.

  Pas na het succesvol afleggen van de examens

  spreekt men over een gediplomeerd contact-

  lensspecialist. Echter, en dat lijkt vreemd,

  zijn de handelingen en titels van opticien

  en contactlensspecialist helaas niet bij wet

  vastgelegd. Vrij vertaald: Iedereen mag zich

  contactlensspecialist noemen, ook zij die

  nooit de opleiding gevolgd hebben. Wat dus

  veelvuldig voorkomt is dat opticiens een korte

  interne contactlenscursus volgen, waarna men

  zich specialist noemt. Maar is dat voldoende

  voor goede zorg voor uw ogen?

  De ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging

  van Contactlensspecialisten) is meer dan 40

  jaar geleden opgericht om de kwaliteit en het

  niveau van de gediplomeerde contactlensspe-

  cialist te waarborgen. Dit doet de ANVC door

  het aanbieden van na- en bijscholing. Zo krijgt

  de contactlensspecialist studiepunten die hij

  nodig heeft om ingeschreven te blijven in het

  KABIZ kwaliteitsregister (check www.kabiz.nl).

  In dit register staan alle gediplomeerde ANVC

  contactlensspecialisten die voldaan hebben

  aan de eisen van nascholing. Het behalen van

  een vakdiploma alleen is dus niet voldoende:

  het niveau van kennis en kunde moet jaarlijks

  onderhouden worden. De medische weten-

  schap staat immers niet stil en geeft continu

  nieuwe inzichten, problemen en oplossingen.

  Let dus op het ANVC-logo op de deur van uw

  opticien! De ANVC heeft inmiddels 1100 leden.

  Wilt u weten of uw contactlensspecialist over

  de juiste kennis beschikt?

  Kijk dan op www.anvc.nl

  Hier kunt u gebruik maken van de ledenzoeker.

  Een contactlensspecialist is iemand die na de 4-jarige MBO Optiek opleiding

  een tweejarige post-MBO opleiding tot contactlensspecialist gevolgd heeft.

  In deze twee jaar leert hij of zij echt alles over de fysiologie en anatomie van

  het oog, iets dat voor het uitoefenen van dit vak noodzakelijk is.

 • WISSELPAGINA

  6 | 2013

 • 7| 2013

  Veel mensen vinden datze er beter uitzien met contactlenzen dan met een bril

  In principe is het mogelijk om op elk oog een contactlens aan te passen. Er zijn echter wel twee belangrijke

  voorwaarden voor succes. Ten eerste moet het oog een lens kunnen verdragen en daarnaast moet de contact-

  lens perfect passen. Om dit te bereiken is er keuze uit vele soorten lenzen.

  Ogen zijn niet gelijk. Sterker: de verschillen nemen toe door de

  voortschrijdende technologie waardoor de oogvorm steeds beter

  in kaart wordt gebracht. Als gevolg zien we dat het aanbod in de

  bekende standaard contactlenzen, de maand- en daglenzen niet

  altijd toereikend is. Om meer oog te hebben voor de individuele

  oogvorm, de cornea, zijn er tegenwoordig gelukkig ook vele op

  maat gemaakte lenzen verkrijgbaar. De alom bekende vormsta-

  biele lens is eigenlijk altijd al een soort maatwerk geweest. Toch

  is de huidige generatie vormstabiele lenzen nu een echt hightech

  product geworden. Het is mogelijk om een lens tot op 0.001mm

  nauwkeurig te produceren!

  Wat kan? Wat enkele jaren geleden nog niet mogelijk was, is nu in vele

  varianten verkrijgbaar: lenzen met een cilinder n een leesdeel.

  Dit was altijd voorbehouden aan de vormstabiele contactlens. De

  made to order zachte contactlens lens is aan een inhaalslag be-

  zig. Tegenwoordig kan een torische multifocale lens ook als zachte

  lens gemaakt worden. Zo bestaan er nu halfjaar-, driemaanden- en

  maandlenzen. Ook in de gebruikte materialen is veel te kiezen.

  Zo zijn er speciale materialen die geschikt zijn voor het (oudere)

  drogere oog.

  Toekomst