ANVC Contactlens InSight Magazine 2012 Regio Oost

download ANVC Contactlens InSight Magazine 2012 Regio Oost

of 24

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

description

ANVC Contactlens InSight Magazine 2012 Regio Oost

Transcript of ANVC Contactlens InSight Magazine 2012 Regio Oost

 • voorjaar2012

  Zonnebrillen trends

  Hybride lenzenHard & zacht

  Blue is back!Luxe look

  NachtlenzenOverdag scherp zien

  See betterLook perfect!editie oost

 • www.anvc.nl

 • 3Voor beter zien en er goed uitzien is het dragen van

  contactlenzen de ideale oplossing. Met contactlenzen

  zijn bovendien bijna alle voorkomende oogfouten te cor-

  rigeren, terwijl het gezicht een natuurlijke look behoudt.

  Naast het dagelijks gebruik zijn contactlenzen ook ideaal

  om af te wisselen met een bril, bijvoorbeeld tijdens werk,

  vrije tijd, avondje uit, sport, etc. Voor elke gelegenheid

  is er wel een contactlensoplossing en in het magazine

  Contactlens InSight leest u er alles over!

  Unieke ogen

  Ieder oog is uniek en vraagt daarom om een specifieke

  aanpak ten aanzien van materiaal, sterkte, onderhoud

  en toepassing. Voor de n zullen dat zachte contact-

  lenzen zijn, terwijl voor een ander vormstabiele of

  nachtlenzen de beste oplossing bieden. Dit magazine

  geeft u een eerste indruk van wat op contactlensgebied

  allemaal mogelijk is.

  ANVC

  Voor welke oplossing u ook kiest, vraag altijd eerst

  advies aan een erkende contactlensspecialist, aange-

  sloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van

  Contactlensspecialisten. Deze is gediplomeerd en geeft

  u kundig een objectief advies over welk type contactlens

  voor uw ogen het beste zal presteren.

  |2012

  21Zonnebrillentrends 2012

  7Contactlenzenin vele soorten

  en maten

  Colofon

  Contactlens InSight 2012 is een uitgave van Publicar Uitgeverij

  B.V. en verschijnt in een oplage van 1.200.000 exemplaren.

  Redactie en advertentieverkoop: Publicar B.V.

  T. 058-2885871 - E. info@publicar.nl - I. www.publicar.nl

  Coverfoto: GNK haarlijn 2011.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Typ- en/of zetfouten voorbehouden.

  13Droge ogen & kunsttranen

  15Onderhoud,

  hygine & controle

  Kies voor ANVC kwaliteit 5

  Lenzen in soorten en maten 7

  Hybride: hard & zacht 8

  Nachtlenzen ideaal? 11

  Droge ogen & kunsttranen 13

  Hygine en controle 15

  Lenzen voor sporttalenten 17

  Uw ANVC-specialist 18

  Zonnebrillen trends 2012 21

  Inhoudsopgave

  Raymond Gottenbos

  Voorzitter ANVC

 • C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Adv DreamLite 189x142,5 fc_hires generiek.pdf 1 21-3-2012 15:50:18

 • 5 Kies voor kwaliteit

  De Algemene Nederlandse Vereniging van Contact-

  lensspecialisten (ANVC) werd reeds opgericht in maart

  1966 en intussen vertegenwoordigt de ANVC ruim 90

  procent van alle gediplomeerde contactlensspecialisten.

  Zij moeten voldoen aan alle door de ANVC vastgestelde

  kwaliteitsnormen omtrent apparatuur en oogzorg.

  OpleidingContactlensspecialist word je door na je opticiensdi-

  ploma een 2-jarige post-mbo-opleiding te volgen. Dit

  geschiedt in twee fasen. In de eerste fase wordt de

  afgestudeerde opticien opgeleid tot medewerker Con-

  tactlenzen. In deze fase is hij of zij in staat enkelvoudige

  vormstabiele en zachte contactlenzen aan te meten en

  consumenten daarbij te begeleiden. In de tweede fase

  bekwaamt de medewerker zich verder op het gebied

  van zowel zachte als van vormstabiele contactlenzen.

  Daarnaast verdiept hij zich in het aanmeten van bijzon-

  dere contactlenzen als torische of cilindrische, bifocale,

  multifocale en ortho-keratologische contactlenzen.

  Tevens wordt de kennis op het gebied van binoculair

  zien, anatomie, fysiologie en pathologie uitgebreid. Na

  de nodige ervaring opgedaan te hebben, kan hij zich

  bijvoorbeeld specialiseren in contactlenzen met medi-

  sche indicatie als keratoconus-, bandage- of sclerale

  lenzen. Zowel na de eerste als na de tweede fase legt

  de kandidaat een examen af.

  Onderscheid Helaas is het beroep van contactlensspecialist dus tot nu

  toe nog niet wettelijk beschermd, zodat er mensen zijn

  die na een interne bedrijfscursus van een paar weken

  vinden dat zij genoeg kennis hebben om voor uw ogen

  te kunnen zorgen. Door deze praktijken is er in de loop

  van de jaren een duidelijk onderscheid ontstaan in de

  kwaliteit van de kennis van de contactlensspecialisten.

  Om dit onderscheid voor u als leek te verduidelijken is

  door het bestuur van de ANVC de Stichting Bevordering

  Kwaliteit Oogzorg opgericht. De contactlensspecialisten

  die zich hebben aangemeld voor het kwaliteitsregis-

  ter, kunt u herkennen aan ons certificaat dat zij om de

  twee jaar krijgen uitgereikt, nadat zij de verplichte bij- en

  nascholing hebben gevolgd. U vindt een ANVC-contact-

  lensspecialist bij u in de buurt door middel van de leden-

  zoeker op www.anvc.nl of kijk op de paginas 18 en 19

  van dit magazine.

  De ANVC contactlens specialist

  Het beroep en de titel van contactlensspecialist zijn, in tegenstelling tot die van oogarts of optometrist, helaas nog niet beschermd. Iedereen in Nederland mag zich daarom contactlensspecialist noemen en dus contactlenzen aanmeten. Dat is geen geruststellende gedachte! Wie toch borging van kwaliteit wil, kiest daarom altijd voor een ANVC-contactlensspecialist.

  |2012

 • 6 |2012

 • 7|2012

  Cosmetisch en therapeutischContactlenzen kunnen grofweg worden

  verdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk

  de cosmetische en de therapeutische

  contactlenzen. We spreken over cos-

  metische contactlenzen indien er geen

  noodzaak is om contactlenzen te dragen.

  U vindt bijvoorbeeld dat een bril onhandig

  is of u niet staat en wilt daarom contact-

  lenzen.Therapeutische contactlenzen

  worden gedragen wanneer de gezichts-

  scherpte door oogbeschadigingen of

  afwijkingen met een bril niet meer te

  optimaliseren is. Dit kan onder meer

  komen door specifieke aandoeningen

  van het hoornvlies.

  Ontwikkeling Leonardo da Vinci maakte al in 1508

  schetsen en berekeningen voor een

  zogenoemd contactglas en de Franse

  oogarts Kalt ontwierp in 1888 een sy-

  steem van glazen die op het hoornvlies

  dreven. Vanaf dat moment ging het snel.

  In 1935 werd perspex ontwikkeld, waar-

  door lenzen kleiner werden. In de jaren

  vijftig was het in de VS erg populair om

  lenzen te dragen, ook al was het com-

  fort niet groot. Vooral na 1970 werd de

  belangstelling voor contactlenzen pas

  echt groot. In 1973 kwamen de zachte

  lenzen. In 1975 verschenen de eerste

  zuurstofdoorlatende harde lenzen. Veel

  ogen konden echter nog niet optimaal

  gecorrigeerd worden.

  Door het gebruik van (hoog) zuurstof-

  doorlatend materiaal is het tegenwoordig

  wel mogelijk om bijna alle denkbare cor-

  recties te maken. Er is inmiddels een keur

  aan lenzen verkrijgbaar, waarvan op deze

  paginas een overzicht wordt gegeven.

  Contactlenzen worden steeds populairder. En dat is logisch. Niet alleen bieden contactlenzen vele voordelen ten op-zichte van een bril, ze worden ook steeds geavanceerder en krijgen daardoor nog meer kwaliteiten en comfort.

  Harde of vormvaste lenzen hebben een langere

  levensduur en laten veel zuurstof door. Dit laat-

  ste komt ten goede aan de gezondheid van het

  hoornvlies. Daar staat tegenover dat ze soms

  oncomfortabel kunnen zitten; ze zijn minder

  flexibel. Harde lenzen worden overigens niet

  langer gemaakt van het oncomfortabele per-

  spex, wat vroeger wel het geval was.

  De meeste harde lenzen gaan een paar jaar

  mee en zijn relatief goedkoop. Het onderhoud

  van vormstabiele contactlenzen is makkelijk,

  maar vraagt wel dagelijks enige aandacht. Het

  veilig en comfortabel dragen is alleen moge-

  lijk als er consequent en zorgvuldig aandacht

  is voor hygine, onderhoud en controle. Uw

  ANVC-specialist vertelt u er graag alles over.

  Harde of vormstabiele contactlenzen

  Zachte contactlenzen zijn soepel en gemaakt

  van hydrogel of silicone hydrogel, die nog meer

  zuurstof doorlaten en beter vocht binden. Dit is

  voor mensen met droge ogen een uitkomst. In

  tegenstelling tot de vormstabiele contactlenzen

  volgen zachte lenzen voor een groot deel de

  vorm van het oog. Ze zijn ook groter en rusten

  op de sclera (het witte gedeelte van het oog).

  Zachte lenzen worden vanaf het eerste moment

  goed verdragen, zijn niet stofgevoelig en ook

  het spontane verlies uit het oog komt zelden

  voor. Afhankelijk van de samenstelling van het

  traanvocht en de gebruikstoepassing zal de con-

  tactlensspecialist adviseren welk soort draag-

  schema de meeste voordelen biedt: dag-,

  week-, maand-, kwartaal-, halfjaar- of open

  eind-lenzen.

  Zachte contactlenzen

  in vele soorten en matenContactlenzen

  Veel mensen

  vinden dat ze

  er beter

  uitzien met

  contactlenzen

  dan met

  een bril

 • ReceptlenzenBij zachte lenzen denken we tegenwoordig vooral

  aan blisters, doosjes met een aantal voorverpakte

  zachte lenzen, zoals dag- en de maandlenzen.

  Deze lenstypen zijn gemakkelijk in gebruik en bieden

  veel comfort. Toch zijn ze voor 25 procent van de

  contactlensdragers niet de