Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

of 23 /23
Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013

Transcript of Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Page 1: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Andere (school)tijden in het onderwijs

Informatie voor ouders/verzorgers7 oktober 2013

Page 2: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Programma van de avond

Waarom andere tijden? (aanleiding en opbrengst)

Traject tot nu toe.

Wat is het, wat betekent het?

Voor- en nadelen voor: – de kinderen– de ouders/verzorgers – de leerkrachten– de financiën – de omgeving (andere scholen, verenigingen, werkgevers).

Mogelijke invoeringsdatum.

Page 3: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Waarom andere schooltijden?

Andere tijden:

nieuwe – en reeds aanwezige ouders vragen naar aanpassing rooster (aaneengesloten opvang);

groei van twee werkende ouders die participeren op de arbeidsmarkt;

groei van werkende alleenstaande ouders;

groei van kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse - en de buitenschoolse opvang (TSO: vaak 50% van het leerlingenaantal).

Page 4: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Waarom andere schooltijden?

De basisscholen in Glanerbrug kunnen gaan kiezen voor andere schooltijden.

Kinderen krijgen daardoor een andere dagindeling, een andere vrijetijdsbesteding en andere leerpatronen.

Verbinding tussen de school en de omgeving zorgt voor meer stabiliteit, veiligheid en continuïteit naar de kinderen toe.

Wij willen dan ook inspelen op deze veranderende maatschappij en ons proactief hierin opstellen.

Page 5: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Wat levert andere schooltijden op?

Verandering van schooltijden (aaneengesloten opvang) leidttot: versterking pedagogische band leerkracht-leerling;één verantwoordelijk aanspreekpunt voor kinderen per dag;vergroting effectieve lestijd;effectiever gebruik van concentratie bij leerlingen.

Page 6: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Traject andere schooltijden tot nu toe

Voorjaar 2013:start oriëntatie andere tijden informeren managementteam en MRafstemming scholen en kinderopvang Glanerbrug oprichting stuurgroep (dir, ouders en leerkrachten, MR)

Mei/juni 2013: informeren team en invullen team-enquête

Oktober /november 2013: informeren ouders/verzorgers middels ouderavondouder-enquête

Page 7: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Welke modellen van andere onderwijstijden zijn er?

Traditioneel model

Schooltijden van (ongeveer) 8.30 – 12.15 uur en 13.00 tot 15.15 uur. Woensdagmiddag is vrij (de onderbouw of de gehele school soms ook vrij op vrijdagmiddag).

Continurooster

Vier dagen van ongeveer 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag les van 8.30 tot 12.00 uur. Alle kinderen blijven over.

Vijf-gelijke-dagen-model Elke dag school van bijvoorbeeld 8.30 – 14.00 uur. Alle kinderen blijven over, geen vrije woensdagmiddag.

Page 8: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Welke modellen van andere onderwijstijden zijn er?

Bioritme-model

Elke dag school van 8.30 tot 16.30 uur. De pauze duurt van 12.00 tot 14.30 uur; de kinderopvang verzorgt een programma met sport, cultuur en rustige activiteiten.

7 tot-7-model

School is elke dag open van 7.00 tot 19.00 uur

52 weken per jaar model

School biedt samen met de kinderopvang een geïntegreerd programma van onderwijs, sport en ontspanning. De schoolvakanties worden gespreid.

Page 9: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Gelegenheid voor vragen

Page 10: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Welke voorkeur keuze is gemaakt(door team en stuurgroep)?

Naar aanleiding van de team-enquête en de gedachtewisseling

in de stuurgroep of MR:

het vijf-gelijke-dagen-modelofhet continue rooster met een vrije woensdagofhandhaven bestaande lestijden

Page 11: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Welke voordelen heeft het gelijke dagen model boven het continue rooster?

de kinderen zijn aaneengesloten op school en eerder vrij

middagpauze wordt ingekort

de kinderen zijn 5½ uur onder de hoede van één persoon: de leerkracht

leerkracht luncht met de groep

geen aparte TSO, wel BSO.

Page 12: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Welke voordelen heeft het gelijke dagen model boven het continue rooster?

De arbeidstijdenwet (werk en rustregeling voor leerkrachten) zegt dat een leerkracht max. 5½ uur (zonder pauze) mag werken.

Wanneer de woensdagmiddag vrij blijft, zullen de overige dagen meer dan 5½ uur bevatten (om de 7520 uur te behalen) waardoor er voor de leerkracht een pauze ingepland moet worden en er opvang voor de kinderen moet zijn.

Dit inplannen van deze pauzemomenten is voor een school moeilijk te organiseren én de kinderen komen dan weer onder de hoede van een ander (TSO).

Page 13: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. de lestijden in het gelijke dagen model?

Maandag8.30-14.00 uur / 8.15-13.45 uurDinsdag 8.30-14.00 uur / 8.15-13.45 uurWoensdag 8.30-14.00 uur / 8.15-13.45 uurDonderdag 8.30-14.00 uur / 8.15-13.45 uurVrijdag 8.30-14.00 uur / 8.15-13.45 uur

Page 14: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Voordelen voor de kinderen van het gelijke dagen model

Voordelen meer structuur, rust, balans in de week (elke dag hetzelfde) per dag 1 vertrouwd aanspreekpunt meer vrije tijd minder deelname in drukke momenten verkeer (2 momenten:

school huis gelijkheid/alle kinderen eten op school samen pauze houden levert gemeenschapsgevoel op bij

kinderen minder lang overblijven, minder kans op incidenten verplicht buiten spelen opgestarte activiteiten hoeven niet onderbroken te worden, de

vaart blijft erin, concentratie wordt beter vastgehouden.

Page 15: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Nadelen voor de kinderen

Nadelen

Langere opvangtijd na schooltijd.

Geen lange middagpauze (kan nadeel zijn).

Kinderen zien ouders niet tussen middag.

Page 16: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Voor– en nadelen voor de ouders/verzorgers

Voordelen alle groepen/kinderen tegelijk naar schooléén haal- en één brengmomentgeen TSO meer regelen, geen TSO kosten

Nadelen na school eerder oppas nodigniet samen eten met ouders/opa/omaeventueel werktijden aanpassenmeer BSO.

Page 17: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Voor en nadelen voor de leerkrachten

Voordelen pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt,

leerkracht draagt zorg voor veilige omgeving en sfeer rust en structuur in de groepkinderen leren elkaars gewoonten en gebruiken kennen:

nadruk ligt op gezond etenmeer overlegtijd na schooltijdgeen TSO in het eigen klaslokaalminder kans op incidenten bij overblijfmeer tijd voor overleg met collegae.

Page 18: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Voor en nadelen voor leerkrachten

Nadelen minder snelle evaluatie lesprogrammanakijkwerk alleen na schooléén voorbereidingsmoment voor de hele dagkortere pauzeminder tijd voor jezelfschoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de

middag.

Page 19: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

BSO

Huidige BSO aanbod bestaat uit 3 uur per dagdeel

Andere schooltijden, SKE past aanbod aan

Geen kosten meer voor TSO

Page 20: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

De schoolomgeving

Voordelen verenigingen kunnen eerder starten;minder kinderen in verkeer (veiliger).

Nadelen eventueel aanpassing trainingstijden e.d.

Page 21: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Invoeringstraject

Eerste helft schooljaar 2013-2014 informeren van ouders/verzorgers en een ouderraadpleging/enquête houden.

Tweede helft schooljaar 2013-2014 gebruiken om ouders, BSO tijd te geven e.e.a. goed te kunnen regelen.

Schooljaar 2014-2015: mogelijke invoering andere schooltijden.

Na de ouderraadpleging/enquête zal de MR de ‘doorslaggevende stem’ hebben; zij hebben nl. instemmingsrecht.

Page 22: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Gelegenheid voor vragen

Page 23: Andere (school)tijden in het onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers 7 oktober 2013.

Bedankt voor uw aandacht!